α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο"

Transcript

1 Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 9, 12 & 16 Ιανουαρίου 2008 Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Capsis Μοναστηρίου 18

2 Εισαγωγικό σημείωμα Είναι γενική παραδοχή ότι η δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας δεν έχει να επιδείξει την επιθυμητή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Ένας από τους κύριους παράγοντες γι αυτό, σύμφωνα με δημοσιευμένα ερευνητικά συμπεράσματα, είναι η έλλειψη ορθολογικής οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων ως εκπαιδευτικών οργανισμών, καθώς και η απουσία ενημέρωσης των στελεχών για τρόπους άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Το επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που προαναφέρθηκαν, επειδή: α) η διοίκηση αποτελεί έναν από τους βασικότερους συντελεστές για την πραγματοποίηση των σκοπών και στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος και β) σκοπός της λειτουργίας της διοίκησης είναι να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις που θα διευκολύνουν τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση σχολείων με πολυπολιτισμική σύνθεση», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)», έχει σχεδιαστεί με στόχο να καλύψει θέματα που αφορούν στην άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης σε επίπεδο σχολικών μονάδων. Αποτελείται από τρία επιμορφωτικά σεμινάρια και εφαρμογές στο σχολείο, συνολικής διάρκειας εξήντα (60) ωρών. Το πρώτο σεμινάριο έχει τίτλο «Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο» και διάρκεια 15 ώρες. Το σεμινάριο αυτό επιδιώκει αφενός την εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικές έννοιες της διοίκησης προσωπικού (παρακίνηση, ανάπτυξη, επικοινωνία, προγραμματισμός) και αφετέρου την παρουσίαση καλών πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν εντός της ελληνικής σχολικής μονάδας. Σε όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 1

3 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: προγραμματισμός και ανάπτυξη στη σύγχρονη σχολική μονάδα Μανώλης Κουτούζης Ερευνητής, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας Τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, έχει ξεκινήσει και στη χώρα μας η συζήτηση για την αποκέντρωση του κρατικού μηχανισμού γενικά, αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος ειδικότερα. Μέσα στα πλαίσια αυτά ο ρόλος της εκπαιδευτικής μονάδας αναβαθμίζεται. Καλείται πλέον η σχολική μονάδα να δώσει το δικό της στίγμα σε μια σειρά από ζητήματα και να οριοθετήσει την «πολιτική» και τις πρακτικές της σε μια σειρά από ζητήματα. Τα παραπάνω ισχύουν και για τα συγκεκριμένα σχολεία τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού σεμιναρίου. Ένα ίσως το βασικότερο τέτοιο ζήτημα είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Βασική μας παραδοχή είναι ότι αυτή δεν αποτελεί ένα απλό οργανωτικό-διοικητικό ζήτημα, αλλά μια ουσιαστική παράμετρο που μπορεί συντελέσει στην βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου σε κάθε μονάδα.. Οι διαδικασίες, υποδοχής, παρακίνησης και ανάπτυξης, τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του βοηθητικού προσωπικού, η πρόσληψη του τελευταίου, η διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας και συλλογικότητας, είναι κρίσιμα πεδία άσκησης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής στις συγκεκριμένες μονάδες που εξετάζουμε. Με την εισήγηση αυτή θα προσεγγιστούν οι διαδικασίες αυτές τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά, αναζητώντας καλές πρακτικές, παραδείγματα, όρια και δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δυνατότητες παρακίνησης του προσωπικού και στις διαδικασίες ανάπτυξης του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τις φάσεις εξέλιξης του εκπαιδευτικού. 2

4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Γ., Νιτσόπουλος, & Χαλκιώτης, Δ. (1999β).Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Τόμος Β, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα,1999. Day, C. (2003). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών (μτφρ. Α. Βακάλη). Αθήνα: Δαρδανός. Fullan, M. & A. Hargreaves (1995). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Μτφ. Π. Χατζηπαντελή. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Κουτούζης, Μ., ( 1999 ). Γενικές Αρχές Μανατζμεντ. Ε.Α.Π, Πάτρα Μαυρογιώργος, Γ. (1996). Σχέδιο πρότασης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Σύγχρονη εκπαίδευση, 17(89), Μπαγάκης, Γ. 2005). Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.αθήνα, Μεταίχμιο. Ξωχέλλης, Π. & Παπαναούμ, Ζ. (2000). Η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη. Παπαναούμ, Ζ. (2003). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Δαρδανός. Υφαντή, Α. (2000). Εκπαιδευτικές αλλαγές και βελτίωση του σχολείου. Σύγχρονη Εκπαίδευση,113 (57-63). Χατζηπαναγιώτου, Π. (2001). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Ζητήματα Οργάνωσης, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης. Αθήνα: Δαρδανός Darling-Hammond., (1990). Teacher professionalism: why and how? in: A. Lieberman (ed.), Schools as collaborative cultures: creating the future now, pp. (25-50) London: Falmer Press. Evans, L. (2002). What is Teacher Development?. Oxford Review of Education, vol.28,no.1,pp.( ). Fullan, M. (2002).The change leader. Educational Leadership, volume59, No8. Hopkins, D. (1987a). Teacher Research as a basis for staff development. In Widden, M.F. & Andrews, I. (Eds.), Staff Development for school Improvement. A focus on the teacher. ( ). London: The Falmer Press. 3

5 Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στο πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Αθανάσιος Λαΐνας Επίκουρος Καθηγητής της Διοίκησης και Οργάνωσης στην Εκπαίδευση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σκοπός της εισήγησης είναι η ανάδειξη του ουσιαστικού έργου του διευθυντή σχολικής μονάδας, όπως αυτό προσδιορίζεται και περιορίζεται από τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η εισήγηση αρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στη διάκριση των συστημάτων δημόσιας διοίκησης και συνακόλουθα των συστημάτων της δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης σε δύο μεγάλες ομάδες και, συγκεκριμένα, σε αυτά που ακολουθούν το αγγλοσαξωνικό πρότυπο και σε αυτά που ακολουθούν το κεντροευρωπαϊκό πρότυπο. Στη συνέχεια τεκμηριώνεται η άποψη ότι η παράδοση που έχει διαμορφωθεί στην Eλλάδα στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και, συνακόλουθα,. στον τομέα της Διοίκησης της Σχολικής Εκπαίδευσης εντάσσεται στο κεντροευρωπαϊκό ρεύμα. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με συνοπτική αναφορά στη θέση του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει αναφορά στη σημασία της ανάλυσης του ουσιαστικού έργου των διοικητικών στελεχών και στις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα για συστηματική μελέτη του. Ακολούθως, γίνεται παρουσίαση του ουσιαστικού έργου του διευθυντή σχολικής μονάδας με βάση την τυπολογία που έχει προταθεί από τον Ηenry Mintzberg, ο οποίος διέκρινε δέκα ρόλους, ενταγμένους σε τρεις ευρύτερους τομείς. Με βάση την ανάλυση αυτή, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας λειτουργεί: α) ως συμβολική κεφαλή της σχολικής μονάδας, ως ηγέτης και καθοδηγητής του προσωπικού και ως σύνδεσμος με εξωτερικούς φορείς, β) ως επόπτης και αναζητητής πληροφοριών, ως διαβιβαστής πληροφοριών και ως εκπρόσωπος της σχολικής μονάδας προς το εξωτερικό περιβάλλον, γ) ως καινοτόμος και μεταρρυθμιστής, ως διαχειριστής προβλημάτων, ως κατανεμητής πόρων και ως διαπραγματευτής. Το δεύτερο μέρος ολοκληρώνεται με συνοπτική αναφορά στη συμβολή του διευθυντή στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Συμπερασματικά, επισημαίνεται ότι και στην Ελλάδα είναι επιβεβλημένο να αναδειχθούν οι ουσιαστικές πτυχές του έργου του Διευθυντή και να συνδεθεί αυτό με τον πυρήνα της αποστολής του σχολείου, που είναι η μάθηση και διαπαιδαγώγηση των νέων. 4

6 Επιλογή βιβλιογραφίας Ζαβλανός, Μ. (1998). ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην Λαΐνας, Αθ. (1993). Διοίκηση Εκπαίδευσης και Αναλυτικά Προγράμματα. Η θεσμοθέτηση της αποκέντρωσης και της ευρύτερης συμμετοχής. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τεύχος 19 (1993), σσ Mintzberg, H. (1972). The Nature of Managerial Work. New York: Harper and Row Πασιαρδής, Π. (1999). Αποτελεσματικά Σχολεία: Πραγματικότητα ή Ουτοπία. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω Πετρίδου, Ε. (1998). Διοίκηση Μάναντζμεντ: Μία Εισαγωγική Προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός Φλογαΐτης, Σ. (1987). Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα. Αθήνα: Σάκκουλας 5

7 Διάγνωση αναγκών Προφίλ διευθυντών Συμμετοχική διοίκηση: δουλεύοντας μαζί με τους άλλους Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Σε αντίθεση με παραδοσιακά μοντέλα διοίκησης των σχολικών μονάδων, όπου συνήθη φαινόμενα αποτελούν ο εξωτερικός έλεγχος και η απουσία αυτονομίας των συμμετεχόντων, το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης προϋποθέτει την ενεργοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας και την υπεύθυνη συμμετοχικότητά τους στις δράσεις του σχολείου, προκειμένου (αυτό) να αναδειχθεί σε βασικό κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εξουσία διαμοιράζεται σε μερικά ή σε όλα τα μέλη της μονάδας και η λειτουργία του σχολείου στηρίζεται στις κοινές αξίες που αποδέχονται τα μέλη και σε μια κουλτούρα που προωθεί τόσο το όραμα του σχολείου για βελτίωση όσο και την επαγγελματική ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της εισήγησης θα αναλυθεί η δυνατότητα συμμετοχής των μελών της σχολικής κοινότητας σε βασικές λειτουργίες της διοίκησης, όπως ο προγραμματισμός, ο έλεγχος και η λήψη αποφάσεων και θα συζητηθούν καλές πρακτικές που μπορούν να αξιοποιήσουν οι διευθυντές των ελληνικών σχολείων. Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Blase, J. & Kirby, P. (1992). Bringing out the best in teachers. What effective principals do. N. York: Corwin Press Bush, T & Bell, L. (eds) (2002). The principles and practice of educational management. London: PCP Cheng, Y.C. (1996). School effectiveness and school-based management. London: Routledge Hargreaves, D. & Hopkins, D. (1991). The empowered school. London: Cassell Leithwood, K. a.o. (1999). Changing leadership for changing times. Buckingham: Open University Παπαναούμ, Ζ. (επ.) (2000). Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα. Θεσσαλονίκη Χατζηπαναγιώτου, Π. (2003). Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 6

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 24, 25

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 41 54 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 41 54 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 41 54 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 41 54 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 41-54 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 41 54 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δράσης για την υποδοχή, στήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα

Σχέδιο δράσης για την υποδοχή, στήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα EDG 614 :Eπαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Σχέδιο δράσης για την υποδοχή, στήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα Χρυσοβαλάντω Θουκυδίδου Άννα Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο Βασικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στο ελληνικό σχολείο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Η επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στο ελληνικό σχολείο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης Η επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στο ελληνικό σχολείο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης The professional development and the support of a recently appointed teacher

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Ο ρόλος της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην εκπαίδευση

Η εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην εκπαίδευση Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 92-108, 2014 Η εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην εκπαίδευση Δέσποινα Βασιλειάδου 1, Ειρήνη Διερωνίτου 2 vdespina1@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 2 Κόρινθος, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ O προγραμματισμός στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της καθοδήγησης (μέντορινγκ) στην επαγγελματική ταυτότητα του Μαθηματικού

Η συμβολή της καθοδήγησης (μέντορινγκ) στην επαγγελματική ταυτότητα του Μαθηματικού Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 141-161, 2014 Η συμβολή της καθοδήγησης (μέντορινγκ) στην επαγγελματική ταυτότητα του Μαθηματικού Παναγιώτης Θ. Θεοδώρου¹, Ευγενία Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Σκιαγράφηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 194-210, 2015 Σκιαγράφηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Jean McNiff, Pamela Lomax & Jack Whitehead (1996). You and Your Action Research Project, London: Routledge, Hyde Publications, σελ. 9.

Πηγή: Jean McNiff, Pamela Lomax & Jack Whitehead (1996). You and Your Action Research Project, London: Routledge, Hyde Publications, σελ. 9. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης είναι ένας εναλλακτικός τύπος εκπαιδευτικής έρευνας, που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί διενεργούν, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους στο

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρου Άντρη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κουτούζης Μανώλης. Μιχαηλίδου Αθηνά. Κύπρου. Κύπρου

Πέτρου Άντρη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κουτούζης Μανώλης. Μιχαηλίδου Αθηνά. Κύπρου. Κύπρου Oι απόψεις και οι προβληματισμοί των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο σχετικά με τις αρχικές τους ανάγκες και την αντιμετώπισή τους Πέτρου Άντρη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοαξιολόγηση» και «Αξιολόγηση ομοτέχνων»: Διαδικασίες βελτίωσης του σχολείου και μετασχηματισμού του σε επαγγελματική κοινότητα μάθησης

«Αυτοαξιολόγηση» και «Αξιολόγηση ομοτέχνων»: Διαδικασίες βελτίωσης του σχολείου και μετασχηματισμού του σε επαγγελματική κοινότητα μάθησης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 25-35, 2015 «Αυτοαξιολόγηση» και «Αξιολόγηση ομοτέχνων»: Διαδικασίες βελτίωσης του σχολείου και μετασχηματισμού του σε επαγγελματική κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Εισαγωγή. ΠΜΣ Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Α.Π.Θ., 3 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εκπαίδευση Ενηλίκων, 4 3 ο Ε.Κ. Λάρισας

Περίληψη. Εισαγωγή. ΠΜΣ Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Α.Π.Θ., 3 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εκπαίδευση Ενηλίκων, 4 3 ο Ε.Κ. Λάρισας Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική μελέτη της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού περιεχομένου των προγραμμάτων Λιόβας Δημήτριος 1, Δέγγλερη

Διαβάστε περισσότερα

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Χριστοφορίδου Σιρμαλού, M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Περίληψη: Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ζωή Παπαναούμ Αριστοτέ^ο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Καθηγήτρια Παιδαγωγικής zoipapa@edlit. auth.gr Περίληψη: Για να ευοδωθούν οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή Πρόλογος: Ζωή Παπαναούμ Εισαγωγή: Δημήτρης Μαυροσκούφης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών

ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών Μαρία Mπατσούτα, Σχολική Σύµβουλος Xριστίνα Παπαγιαννίδου, 14 ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου Περίληψη Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 Για την εκπόνηση της μεθοδολογίας Ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνεργατική Κουλτούρα ως υποστηρικτικό εργαλείο στο έργο των εκπαιδευτικών

Η Συνεργατική Κουλτούρα ως υποστηρικτικό εργαλείο στο έργο των εκπαιδευτικών Η Συνεργατική Κουλτούρα ως υποστηρικτικό εργαλείο στο έργο των εκπαιδευτικών Γιακουμή Σκεύη Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Στις μέρες μας, η κρίση θεσμών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές 49 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές Μπάκας Θ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Με το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα