ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ (ΕΚΤ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ (ΕΚΤ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ (ΕΚΤ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Τηλ. (031) ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX Fax (031) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ* * Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 1

2 Α. ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Α1.1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Α1.2 ΘΕΣΗ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής Α1.3 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγνατία 156 Τ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α1.4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ (031) , Α1.5 FAX (031) , Α1.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ Α2 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 9/1996 ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 12/1999 ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 2/2000 Α3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ (ΕΚΑΤ. ΡΧ.) ΣΥΝΟΛΟ Κοινοτικ ή Συµµετο χή 19, , , , ,5 Ιδια 6, , , , ,5 Αλλες πηγές 2

3 Α4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Α4.1 ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ; ΟΧΙ Α4.2 ΑΝ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΓΟΤΕΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΝΑΙ Β. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Β1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Β1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΙΩΚΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΕΛΘΟΥΝ ΧΑΡΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Στόχοι του έργου είναι: Η πλήρης αξιοποίηση και εφαρµογή όλων των υποσυστηµάτων του ολοκληρωµένου πακέτου αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών «Πτολεµαίος ΙΙ» που έχει εγκατασταθεί στη βιβλιοθήκη του ΠΑ.ΜΑΚ. από το Σήµερα σε πλήρη εφαρµογή έχει τεθεί µόνο το υποσύστηµα καταλογογράφησης. Η αναδροµική καταλογογράφηση (retrospective cataloguing) του µη καταλογογραφηµένου υλικού και αναδροµική µετατροπή του έντυπου δελτιοκαταλόγου (retrospective conversion) σε µορφή MARC (Machine Readable Cataloguing format) έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η τοπική ηλεκτρονική βιβλιογραφική βάση, η οποία σήµερα περιλαµβάνει εγγραφές για περίπου τίτλους βιβλίων σε σύνολο και για περίπου 800 τίτλους περιοδικών σε σύνολο Η οργάνωση και στελέχωση Πληροφοριακού Τµήµατος (Reference Department) που θα στεγαστεί σε ειδικό χώρο µέσα στη βιβλιοθήκη και θα σχεδιάσει την ανάπτυξη της υπάρχουσας συλλογής πληροφοριακών πηγών (έντυπων και ηλεκτρονικών) και την παροχή νέων πληροφοριακών υπηρεσιών µε έµφαση στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. Η µικρή υπάρχουσα συλλογή πληροφοριακού υλικού χρησιµοποιείται ελάχιστα σήµερα λόγω της µη λειτουργικής χωροθέτηση (κλειστό βιβλιοστάσιο). Η βελτίωση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών στο υλικό της βιβλιοθήκης ως προς τη φυσική και χρονική του διάσταση. Ελεύθερη πρόσβαση στην τρέχουσα συλλογή, δηµιουργία επαρκούς αριθµού θέσεων εργασίας εντός και εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης εφοδιασµένων µε προσωπικούς υπολογιστές που θα έχουν πρόσβαση στον online 3

4 κατάλογο και σε άλλες τοπικές ή αποµακρυσµένες πηγές πληροφοριών, σχεδιασµός και υλοποίηση εξωτερικού δανεισµού του υλικού της βιβλιοθήκης σε χρήστες που ανήκουν ή όχι στην πανεπιστηµιακή κοινότητα. και δηµιουργία συλλογής κρατηµένων βιβλίων (reserved collection) έτσι ώστε η βιβλιοθήκη να µπορεί να ανταποκριθεί στο στόχο της για υποστήριξη των υποπρογραµµάτων σπουδών και στην αρχή των πολλαπλών πηγών πληροφόρησης ανά γνωστικό αντικείµενο. Σήµερα δεν είναι ελεύθερη η πρόσβαση των χρηστών στο υλικό της βιβλιοθήκης (κλειστό βιβλιοστάσιο), εξωτερικός δανεισµός επιτρέπεται µόνο στους µεταπτυχιακούς φοιτητές για τµήµα της συλλογής και η πρόσβαση στον online κατάλογο της βιβλιοθήκης γίνεται από περιορισµένο αριθµό τερµατικών που δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε άλλες βάσεις δεδοµένων που λειτουργούν σε γραφικό περιβάλλον. Η διαρρύθµιση των εσωτερικών χώρων της βιβλιοθήκης έτσι ώστε να προσαρµοστούν στις ανάγκες των χρηστών για παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών και στο νέο αυτοµατοποιηµένο και διαδικτυωµένο περιβάλλον. Σήµερα τα περίπου τ.µ. της βιβλιοθήκης είναι διασπασµένα σε τρεις χώρους µε ανεπαρκή επικοινωνία µεταξύ τους (Βιβλιοστάσιο, Χώρος εργασίας προσωπικού, Αναγνωστήριο). Ο εµπλουτισµός της συλλογής µε έντυπο και ψηφιακό υλικό. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό της συλλογής των βιβλίων που βρίσκεται σήµερα σε δυσανάλογα (ως προς τα προγράµµατα σπουδών και των αριθµό των φοιτητών) χαµηλά ποσοτικά επίπεδα ( περίπου βιβλία µεγάλο µέρος των οποίων είναι εγχειρίδια και πανεπιστηµιακά συγγράµµατα). Η δηµιουργία ενός κεντρικού συστήµατος διαχείρισης των τοπικών και αποµακρυσµένων ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης που προσφέρει η βιβλιοθήκη. Με τη δηµιουργία ενός κελύφους ο τελικός χρήστης θα µπορεί εύκολα και µε φιλικό τρόπο να εκµεταλλεύεται όλες τις πηγές πληροφόρησης. Επίσης µε τη δηµιουργία συστήµατος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης θα επιδιωχθεί η ψηφιοποίηση και άρα η καλύτερη συντήρηση και µεγαλύτερη προσιτότητα αρχειακού υλικού και άλλου έντυπου υλικού (σελίδες περιεχοµένων ελληνικών περιοδικών της βιβλιοθήκης, σηµειώσεις µαθηµάτων κλπ.) Ο σχεδιασµός και εφαρµογή ενός διαρκούς προγράµµατος εκπαίδευσης στη χρήση της βιβλιοθήκης για τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας και ειδικότερα τους φοιτητές. Σήµερα η εκπαίδευση αυτή δεν έχει συγκροτηµένο χαρακτήρα και ευκαιριακή ενηµέρωση γίνεται κατά τη διάρκεια τελετών υποδοχής πρωτοετών φοιτητών ορισµένων τµηµάτων ή σε ατοµικό επίπεδο σε φοιτητές που συναντούν δυσκολίες στο χώρο της βιβλιοθήκης. Η επιµόρφωση του προσωπικού στο αντικείµενο και τη δοµή των γνωστικών περιοχών που διδάσκονται στο Πανεπιστήµιο καθώς και στις νέες τεχνολογίες και η επιδίωξη σύναψης συµφωνιών µε ίδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού για τη διαρκή επιµόρφωσή του θα βελτιώσουν το επίπεδο των παρεχόµωνων βιβλιοθηκονοµικών υπηρεσιών. Η συγκράτηση των δαπανών για συνδροµές επιστηµονικών περιοδικών σε έντυπη µορφή και η καλύτερη διαχείριση της συνεχώς αυξανόµενης προσφοράς υπηρεσιών- τρέχουσας 4

5 ενηµέρωσης (πίνακες περιεχοµένων). Η εντατικοποίση του διαδανεισµού µεταξύ των βιβλιοθηκών, η πρόσβαση και η προώθηση της χρήσης περιοδικών σε ηλεκτρονική µορφή (electronic journals). Β1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. Καταγράφονται οι συγκεκριµένοι τρόποι και αναλύονται τα µέτρα που λαµβάνονται για την αναβάθµιση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης για την επίτευξη των στόχων των Ενεργειών του ΕΠΕΑΕΚ (σχέση µε την ενέργεια των ικτύων) την οριζόντια καθώς και την κάθετη κάθε ιδρύµατος και ειδικότερα την ανάπτυξη συστηµάτων παραγγελίας, διαδανεισµού και εσωτερικού δανεισµού. Καταγράφεται επίσης η πολιτική αγορών και ο εµπλουτισµός της βιβλιοθήκης σε σχέση µε τις ενέργειες των πολλαπλών συγγραµµάτων, των µεταπτυχιακών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της έρευνας. Με τη βελτιστοποίηση των προσφερόµενων υπηρεσιών της, την ανάπτυξη σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης των πληροφοριών, την διάθεση ενός πλήρως αυτοµατοποιηµένου κατάλογου ολόκληρης της συλλογής του υλικού της, και τα προγράµµατα συνεχούς εκπαίδευσης προσωπικού και χρηστών, η βιβλιοθήκη θα είναι σε θέση να υποστηρίξει αποτελεσµατικά τα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστηµίου, να καλύψει τις ερευνητικές ανάγκες της πανεπιστηµιακής κοινότητας και να αποτελέσει ιδανικό χώρο για την πρακτική άσκηση σπουδαστών του Τµήµατος Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας του Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης. Η ανάπτυξη σύγχρονης πολιτικής προσκτήσεων (η οποία θα λαµβάνει υπόψη τις πιθανότητες συνεργατικής ανάπτυξης συλλογής) και η ορθολογική κατανοµή (βάσει αλγορίθµου) των κονδυλίων για τον εµπλουτισµό του υλικού θα συµβάλει ουσιαστικά στη διαµόρφωση µιας αξιόλογης, ποιοτικής συλλογής έντυπου και ψηφιακού υλικού, ενώ ο τρόπος διαχείρισής της (κρατηµένα βιβλία, ελεύθερος δανεισµός, διαδανεισµός) θα θεµελιώνει την αντίληψη προσφοράς πολλαπλών πηγών πληροφόρησης για κάθε διδασκόµενο µάθηµα. Η τεχνολογική υποδοµή της βιβλιοθήκης θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως άξονας για την ανάπτυξη και υποστήριξη προγραµµάτων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. Η ανάπτυξη κέντρου οικονοµικής πληροφόρησης σε τοπικό και περιφερειακό/εθνικό επίπεδο αποτελεί σκέλος του ιδρυόµενου εστιακού σηµείου τεκµηρίωσης και συµπληρώνει τις ενέργειες ίδρυσης γραφείου διαµεσολάβησης και γραφείου διασύνδεσης στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Το δικτυωµένο περιβάλλον της βιβλιοθήκης σε συνδυασµό µε την εµπειρία στην ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης ψηφιακής εικόνας που θα αποκτηθεί, µπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη (σε συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφορικής και το Κέντρο Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου) νέων εφαρµογών πληροφορικής. 5

6 Ταυτόχρονα, η δυνατότητα πρόσβασης στη βάση βιβλιογραφικών δεδοµένων της βιβλιοθήκης µέσω του INΤERNET, η υφιστάµενη αξιόλογη συλλογή περιοδικών και η γνωστική υποδοµή και εµπειρία του προσωπικού της βιβλιοθήκης στα βιβλιοθηκονοµικά θέµατα µπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στις προβλεπόµενες από την Οριζόντια ράση των Βιβλιοθηκών ενέργειες. 6

7 Β2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Β2.1 ΦΑΣΕΙΣ, ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αναλυτική τεχνική περιγραφή κάθε φάσης και ενότητες (πακέτα) εργασίας. ραστηριότητες που αναπτύσσονται, µέσα που χρησιµοποιούνται. Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων σε κάθε φάση και ενότητα εργασίας. Το έργο θα εκτελεστεί σε τρεις φάσεις: Φ1: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Φ3: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Κάθε µια από τις Φάσεις αυτές χωρίζεται σε επιµέρους Πακέτα Εργασίας (Π) µε συγκεκριµένο περιεχόµενο και συγκεκριµένες Επιµέρους Εργασίες, (Ε) όπως περιγράφονται στη συνέχεια: Φ1: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕ1.1: ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ε1.1.1 : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Εχει ήδη εκπονηθεί από την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία «ΝΕΟ ΟΜΗ» (Παράρτηµα Β) µε βάση τη Μελέτη σκοπιµότητας για τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας του καθηγητή Βιβλιοθηκονοµίας Γιώργου Κακούρη (Παράρτηµα Α). ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Κατόψεις αναδιαµορφωµένου χώρου και προεκτίµηση κόστους. Ε1.1.2: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ Θα επονηθεί ολοκληρωµένη µελέτη, θα συνταχθούν τα αντίστοιχα τεύχη δηµοπράτησης, θα προκηρυχθεί µειοδοτικός διαγωνισµός και θα υπογραφεί σύµβαση για την εκτέλεση του έργου από κατασκευαστική εταιρεία. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Ολοκληρωµένη µελέτη, τεύχη δηµοπράτησης, προκήρυξη διαγωνισµού, σύµβαση εκτέλεσης έργου. Ε1.1.3 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα λάβουν χώρα οι προβλεπόµενες εργασίες, θα ελεγχθεί η ποιότητα εκτέλεσης σε σχέση µε τις προδιαγραφές και θα γίνει η παραλαβή και αποπληρωµή του έργου. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Αναδιαµορφωµένος, λειτουργικός χώρος βιβλιοθήκης. Π1.2: ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 7

8 Ε1.2.1 : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Θα µελετηθεί η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί µε βάση τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης συλλογής (ελληνόγλωσσο vs. ξενόγλωσσο υλικό, καταλογογραφηµένο vs. ανεπεξέργαστο υλικό, υλικό που βρίσκεται στο χώρο της βιβλιοθήκης vs. υλικό που είναι δανεισµένο σε καθηγητές κλπ.) και θα καθοριστούν οι συµφερότεροι τρόποι αναδροµικής ένταξης και το επίπεδο της καταλογογράφησης. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Γραπτός σχεδιασµός αναδροµικής καταλογογράφησης Ε1.2.2: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Θα προσληφθεί µε διαγωνισµό το κατάλληλο ειδικευµένο προσωπικό (5 βιβλιοθηκονόµοι για 2 περίπου χρόνια). ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Στελέχωση. Ε1.2.3 : ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Το υπηρετούν προσωπικό της βιβλιοθήκης θα οργανώσει ταχύρρυθµο σεµινάριο 100 ωρών για την ενηµέρωση της οµάδας αναδροµικής καταλογογράφησης σε θέµατα ηλεκτρονικής καταλογογράφησης και σε συγκεκριµένες τοπικές πρακτικές (ταξινόµηση, θεµατικές επικεφαλίδες, τοπικές πληροφορίες, τεχνική επεξεργασία υλικού κλπ.) ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Επιµορφωµένη οµάδα εργασίας στις τοπικές πρακτικές και διαδικασίες αναδροµικής καταλογογράφησης. Ε1.2.4 : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Σταδιακή συγκέντρωση του υλικού στο χώρο της Βιβλιοθήκης (από τα γραφεία µελών ΕΠ). Επιλογή του υλικού προς αναδροµική καταλογογράφηση. Έλεγχος του τοπογραφικού καταλόγου και επιλογή των βιβλιογραφικών εγγραφών που θα ενταχθούν στον αυτοµατοποιηµένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης µε βάση σταθερά κριτήρια (επικαιρότητα ανά γνωστικό αντικείµενο, βαθµός υποστήριξης του σηµερινού προγράµµατος σπουδών). ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Κατάλογοι του ξενόγλωσσου και ελληνόγλωσσου υλικού προς αναδροµική καταλογογράφηση. Ε1.2.5 : ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΕΤΟΙΜΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ιαπραγµατεύσεις και υπογραφή σύµβασης µε εταιρεία παροχής υπηρεσιών αναδροµικής καταλογογράφησης. Αποστολή των επιλεγµένων δελτίων του τοπογραφικού καταλόγου. Σταδιακή παραλαβή εγγραφών σε ηλεκτρονική µορφή, µεταφόρτωση στην τοπική βάση βιβλιογραφικών δεδοµένων και τεχνική επεξεργασία του υλικού (ραβδοκώδικες, µαγνητικές ταινίες, επίσηµο κλπ.) ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: επιπλέον εγγραφές στη βάση βιβλιογραφικών δεδοµένων της Βιβλιοθήκης και ένταξη του αντίστοιχου υλικού στην τρέχουσα συλλογή. Ε1.2.6 : ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 8

9 Το υλικό για το οποίο δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί έτοιµη καταλογογράφηση (κυρίως ελληνόγλωσσο) θα καταλογογραφηθεί πρωτότυπα και θα επεξεργαστεί κατάλληλα από την οµάδα αναδροµικής καταλογογράφησης στο χώρο της βιβλιοθήκης. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: περίπου επιπλέον εγγραφές στην τοπική βάση βιβλιογραφικών δεδοµένων και φυσική ένταξη του αντίστοιχου υλικού στην τρέχουσα προσβάσιµη συλλογή ΠΕ1.3: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ε1.3.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ Θα προσληφθεί µε διαγωνισµό το κατάλληλο ειδικευµένο προσωπικό για τον βιβλιογραφικό και λογιστικό έλεγχο των σχεδιαζόµενων προσκτήσεων υλικού (1 βιβλιοθηκονόµος ΤΕ και 1 βοηθός βιβλιοθηκαρίου Ε). ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Συµπληρωµατική στελέχωση. Ε1.3.2: ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θα αποκτηθούν περίπου νέοι επίκαιροι τίτλοι βιβλίων (πέραν των υπολογιζόµενων που θα αποκτηθούν από τον τακτικό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου, δωρεές κλπ.) που θα υποστηρίζουν τα διδακτικά και τα ερευνητικά προγράµµατα του Πανεπιστηµίου. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην απόκτηση/αποµακρυσµένη πρόσβαση πληροφοριακών πηγών σε ψηφιακή µορφή. Θα αποκτηθούν και θα προσφερθούν για χρήση 15 βάσεις δεδοµένων σε οπτικούς δίσκους (εκ των οποίων ένα ποσοστό 5-10% θα είναι πλήρους κειµένου) και θα αποκτηθούν δικαιώµατα πρόσβασης σε 1-2 µεγάλους εµπορικούς διαθέτες online βάσεων δεδοµένων. Το παραπάνω υλικό θα καταχωρηθεί στην τοπική βάση βιβλιογραφικών δεδοµένων και θα επεξεργασθεί κατάλληλα ώστε να είναι προσβάσιµο από τους χρήστες. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Επιπλέον τίτλοι βιβλίων, 15 βάσεις δεδοµένων σε οπτικούς δίσκους, δικαιώµατα online πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων (καταγραµµένα κια προσβάσιµα από τους χρήστες). ΠΕ1.4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε1.4.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Έρευνα µε βασικό στόχο τον εντοπισµό των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Ως κύριοι χρήστες της Βιβλιοθήκης ορίζονται αρχικά οι φοιτητές του ιδρύµατος (περίπου ενεργοί), τα µέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (120 περίπου) και τα µέλη του διοικητικού προσωπικού (100 περίπου). Επιπλέον θα πρέπει να εντοπιστούν οµάδες πραγµατικών και εν δυνάµει εξωτερικών χρηστών (π.χ. εκπαιδευτικό προσωπικό και 9

10 εκπαιδευόµενοι άλλων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας, επαγγελµατικής ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικού τοµέα). Τα στοιχεία προβλέπεται να συλλεχθούν πρωτογενώς µε προσωπικές συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγµα της κοινότητας των χρηστών (750 φοιτητές, 120 µέλη ΕΠ, 30 διοικητικοί υπάλληλοι, 150 εξωτερικοί χρήστες). Η έρευνα θα διαρκέσει 2 µήνες και για το σχεδιασµό, τη συλλογή στοιχείων, την εισαγωγή δεδοµένων, τον ποιοτικό έλεγχο και τη στατιστική ανάλυση θα απαιτηθούν περίπου 220 ανθρωποηµέρες εργασίας. Θα συγκεντρωθούν επίσης όλα τα συναφή στοιχεία που διαθέτει η διοίκηση του ιδρύµατος και κάθε άλλος σχετικός φορέας. Η έρευνα θα ανατεθεί σε ειδική πεπειραµένη στην ανάλυση αναγκών εταιρεία ή ερευνητική οµάδα που θα τη σχεδιάσει και υλοποιήσει υπό την καθοδήγηση του ειδικού συµβούλου του έργου. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Τεχνική έκθεση µε την περιγραφή της µεθοδολογίας. Στατιστικοί πίνακες µε τα αποτελέσµατα και όλες τις απαραίτητες διασταυρώσεις και υπο-οµάδες, όπως χρήστες και µη χρήστες της βιβλιοθήκης, φύλο, οµάδα ηλικίας, θέση, ασχολία, κλπ. ισκέτες Η/Υ µε όλα τα δεδοµένα σε µορφή ASCII. Εκθεση µε περιγραφή των ευρηµάτων της έρευνας. Στατιστική ανάλυση των δεδοµένων µε τη βοήθεια ειδικού στατιστικού λογισµικού. Έγχρωµα διαγράµµατα. Προσωπική παρουσίαση των αποτελεσµάτων από ειδικούς της εταιρίας στο προσωπικό της βιβλιοθήκης. Ε1.4.2: ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ LIBRARY OF CONGRESS Η έλλειψη πλήρους καταλόγου ελληνικών θεµατικών επικεφαλίδων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου online καταλόγου του υλικού της Βιβλιοθήκης και δυσχεραίνει την πρόσβαση σ αυτόν των χρηστών (π.χ. πρωτοετών φοιτητών) µε ελλειπή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή έστω της κατάλληλης επιστηµονικής ορολογίας στην αγγλική. Για το λόγο αυτό και µε κριτήριο την κάλυψη όσο το δυνατό µεγαλύτερου ποσοστού του υλικού της Βιβλιοθήκης κρίνεται αναγκαία η απόδοση στην ελληνική των θεµατικών επικεφαλίδων της Library of Congress (που οι περισσότερες ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν) που καλύπτουν την περιοχή των οικονοµικών επιστηµών και η παράδοσή τους στην κατάλληλη ψηφιακή µορφή για ενηµέρωση του online καταλόγου. Με βάση το ταξινοµικό σύστηµα της Library of Congress (τάξεις HA-HJ) θα αποδελτιωθούν όλες οι σχετικές µε τις οικονοµικές επιστήµες θεµατικές επικεφαλίδες και θα αποδοθούν στην ελληνική µε βάση τα διεθνή πρότυπα δόµησης θησαυρών. Για τις µεταφρασµένες επικεφαλίδες θα µελετηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας αντίστοιχων εγγραφών αναγνώσιµων από ηλεκτρονικό υπολογιστή (MARC Format for authority data) και ο καταλληλότερος τρόπος ενσωµάτωσής τους (ενιαίος δίγλωσσος θησασυρός ή δύο διακριτοί µονόγλωσσοι θησαυροί) στο υποσύστηµα δαχείρισης καθιερωµένων αρχείων του Πτολεµαίου ΙΙ. Η µελέτη προβλέπεται να ανατεθεί σε οµάδα εργασίας που θα απαρτίζεται από έναν βιβλιοθηκονόµο και έναν οικονοµολόγο και θα εργαστεί υπό την εποπτεία του ειδικού συµβούλου του έργου. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Κατάλογος ελληνικών θεµατικών επικεφαλίδων σε έντυπη και ψηφιακή µορφή της περιοχής των οικονοµικών επιστηµών. Η µεθοδολογική προσέγγιση και προτάσεις για τη 10

11 δηµιουργία πλήρους καταλόγου ελληνικών θεµατικών επικεφαλίδων µε πιθανή συνεργασία και άλλων ιδρυµάτων. ΠΕ1.5: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Εφαρµογή των αρχών της σύγχρονης διοίκησης έργου (project management) για να εξασφαλιστεί η οµαλή πορεία των εργασιών. Έχει ήδη οριστεί επιτροπή συντονισµού και υλοποίησης του έργου στην οποία συµµετέχουν εκτός των επιστηµονικών υπευθύνων ένα ακόµα ειδικευµένο µέλος του προσωπικού της Βιβλιοθήκης και ένας υπό πρόσληψη ειδικός σύµβουλος του έργου. Ο υπό πρόσληψη ειδικός σύµβουλος θα είναι βιβλιοθηκονόµος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε µεταπτυχιακές σπουδές και πολυετή εµπειρία σε ερευνητικά προγράµµατα. Οι αρµοδιότητές του θα είναι η βιβλιοθηκονοµική υποστήριξη, σχεδιασµός και εποπτεία υλοποίησης όλου του έργου ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Αποτελεσµατική διοίκηση του έργου, µέτρα για τη διευκόλυνση της ροής εργασίας και ορθή διαχείριση των πόρων. Φ2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Π2.1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε2.1.1: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Θα προσληφθεί µε διαγωνισµό ειδικευµένο προσωπικό (5 βιβλιοθηκονόµοι και 1 πληροφορικός). ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Στελέχωση. Ε2.1.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Θα σχεδιαστεί, αναπτυχθεί, συµφωνηθεί και εφαρµοστεί συγκεκριµένη πολιτική διαχείρισης της συλλογής. Η πολιτική αυτή θα διατυπωθεί γραπτά και θα αφορά όλη τη διαδικασία ανάπτυξης της συλλογής (κριτήρια, µέθοδοι και διαδικασίες επιλογής υλικού, τρόποι επικοινωνίας της βιβλιοθήκης µε οµάδες χρηστών και µε διοικητικές µονάδες του πανεπιστηµίου, δοµή του προϋπολογισµού για την πρόσκτηση υλικού, διαδικασίες συντήρησης, αποθήκευσης, αντικατάστασης και ξεκαθαρίσαµατος της συλλογής, λεπτοµερής ανάλυση της συλλογής ανά θέµα µε κωδικοποίηση των επιπέδων συλλογής και των γλωσσών κλπ.). Θα προηγηθούν µελέτες αξιολόγησης της συλλογής και ανάλυσης όλων των µαθηµάτων που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου µε θεµατικές επικεφαλίδες και ταξινοµικούς κωδικούς που χρησιµοποιούνται για την οργάνωση της συλλογής (course analysis). Η έρευνα 11

12 θα καλύψει όλες τις µορφές υλικού (µονογραφίες, έντυπο πληροφοριακό υλικό, περιοδικά, εφηµερίδες, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό). Σηµαντική θα θεωρηθεί επίσης η διαµόρφωση µιας σταθερής διαδικασίας και µεθοδολογίας αναθεώρησης και προσαρµογής της πολιτικής που θα µπορεί να ακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στο µέλλον. Η µελέτη θα γίνει από το προσωπικό του πληροφοριακού τµήµατος υπό την εποπτεία του ειδικού συµβούλου. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Γραπτός κανονισµός διαχείρισης της συλλογής (collection management policy) που θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: κριτήρια ανάπτυξης κατά θεµατικές περιοχές και µορφές υλικού, διαδικασίες απόσυρσης υλικού, φόρµουλα κατανοµής των πιστώσεων για αγορά υλικού της Βιβλιοθήκης, µεθοδολογία αναθεώρησης. Ε2.1.3 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Θα καταγραφούν αναλυτικά ως προς τη δοµή και το περιεχόµενό τους (πλαίσιο, διάταξη της ύλης, συχνότητα, µορφή των αναγραφών) ολες οι αξιόλογες πληροφοριακές πηγές που περιλαµβάνει η υπάρχουσα συλλογή (έντυπη και ηλεκτρονική). ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Οδηγός πληροφοριακών πηγών της Βιβλιοθήκης σε έντυπη και ψηφιακή µορφή για ενσωµάτωσή του στο World Wide Web site της Βιβλιοθήκης. Ε2.1.4: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ Θα σχεδιαστεί ένα διαρκές πρόγραµµα εκπαίδευσης στη χρήση της βιβλιοθήκης που θα απευθύνεται στους φοιτητές του ΠΑ.ΜΑΚ. και θα παραχθεί το κατάλληλο διδακτικό υλικό (διαφάνειες, τέστ κλπ.) καθώς και ενηµερωτικά φυλλάδια-οδηγοί για το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης, το ταξινοµικό της σύστηµα, τους όρους δανεισµού κλπ. Θα δηµιουργηθούν ειδικά εγχειρίδια για τους τρόπους αναζήτησς σε κάθε βάση δεδοµένων και θα οργανωθεί πρόγραµµα επιτόπιας βοήθειας προς τους χρήστες. Θα εφαρµοστεί ένα ενιαίο πρόγραµµα στους φοιτητές όλων των τµηµάτων. Θα εξεταστεί η σκοπιµότητα εξειδίκευσης του προγράµµατος ανά Τµήµα του ΠΑ.ΜΑΚ. και θα επιδιωχθεί η ένταξη του παραπάνω προγράµµατος στα προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Πρόγραµµα διαρκούς εκπαίδευσης φοιτητών στη χρήση της βιβλιοθήκης. Παραγωγή διδακτικού και πληροφοριακού υλικού. Ε2.1.5 : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Μελέτη για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών πληροφόρησης µε έµφαση στην προσφορά ηλεκτρονικών πηγών πληροφοριών. Θα οργανωθούν και λειτουργήσουν οι νέες υπηρεσίες παροχής πληροφοριών (ικανοποιητικές και έγκαιρες απαντήσεις σε πληροφοριακές ερωτήσεις τοπικών και αποµακρυσµένων χρηστών, εξατοµικευµένη βοήθεια για τη συγγραφή εργασιών στους φοιτητές, υπηρεσία τρέχουσας ενηµέρωσης µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για τους ερευνητές, επιτόπια βοήθεια, βιβλιογραφική υποστήριξη και καθοδήγηση στην ανάκτηση πληροφοριών στους χρήστες, online αναζητήσεις βάσεων δεδοµένων). 12

13 ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Υπηρεσίες πληροφόρησης όπως περιγράφονται παραπάνω στο σύνολο των χρηστών της βιβλιοθήκης και για τουλάχιστον 70 ώρες εβδοµαδιαίως για τους τοπικούς χρήστες και σε εικοσιτετράωρη βάση για τους αποµακρυσµένους. Τήρηση αρχείου πληροφοριακών ερωτήσεων και έκδοση ανά δίµηνο ενηµερωτικών και βιβλιογραφικών φυλλαδίων. Π2.2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) Ε2.2.1: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ θα προσληφθεί µε διαγωνισµό το κατάλληλο προσωπικό (2 βιβλιοθηκονόµοι και 2 βοηθοί βιβλιοθηκαρίου). ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Στελέχωση. Ε2.2.2: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΕΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αναθεώρηση γραπτού κανονισµού δανεισµού. Μελέτη για την αυτοµατοποίηση της κυκλοφορίας του υλικού της βιβλιοθήκης (κωδικοποίηση χρηστών, έκδοση ταυτοτήτων, ηλεκτρονική επικοινωνία µε τις γραµµατείες των τµηµάτων για διασφάλιση του υλικού, κλπ.). Θα αξιολογηθεί η λειτουργικότητα του κανονισµού δανεισµού και πιθανώς να γίνουν διορθωτικές επεµβάσεις στην παραµετροποίηση χρηστών και υλικού. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Αναθεωρηµένη γραπτή πολιτική κυκλοφορίας υλικού ανά κατηγορία χρηστών και υλικού, παραµετροποίηση του υποσυστήµατος δανεισµού του «Πτολεµαίου ΙΙ» ώστε να ανταποκρίνεται στην νέα πολιτική κυκλοφορίας υλικού. Ε2.2.3: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Μελέτη για τις δυνατότητες και τις πρακτικές διαδανεισµού και παράδοσης άρθρων περιοδικών και βιβλίων σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Συγκριτική µελέτη των υπαρχόντων συστηµάτων διαδανεισµού και των αντίστοιχων εµπορικών διαθετών. Γραπτή πολιτική διαδανεισµού. Ε2.2.4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Με τη στενή συνεργασία των διδασκόντων και µε βάση τη λίστα αναγνωστέων βιβλίων για κάθε µάθηµα (reading lists) που αυτοί θα υποδεικνύουν ανά εξάµηνο θα δηµιουργηθεί η συλλογή κρατηµένων βιβλίων (reserved collection). Τα βιβλία της συλλογής αυτής σε περιόδους αυξηµένης ζήτησης (π.χ. εξεταστικές περίοδοι) θα δανείζονται για περιορισµένο χρόνο. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Συλλογή κρατηµένων βιβλίων (βραχύχρονου δανεισµού) και πολιτική διαχείρισής της. Ε2.2.5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Θα εφαρµοστεί ο ελεύθερος δανεισµός αρχικά στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και κατόπιν στους προπτυχιακούς φοιτητές. 13

14 ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Εφαρµογή εξωτερικού δανεισµού και διαδανεισµού σε όλες τις κατηγορίες χρηστών. ΠΕ2.3: ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ Ε2.3.1: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Θα προσληφθεί µε διαγωνισµό επιπρόσθετο ειδικευµένο προσωπικό (2 βιβλιοθηκονόµοι). ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Στελέχωση. Ε2.3.2: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ Μελέτη για την ανάπτυξη της συλλογής περιοδικών προς την κατεύθυνση των περιοδικών σε ηλεκτρονική µορφή και για την καταγραφή και ένταξη τους στην ψηφιακή βιβλιογραφική βάση δεδοµένων της Βιβλιοθήκης. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Τεκµηριωµένη µελέτη και συγκεκριµένες προτάσεις εφαρµογής των νέων εξελίξεων στο χώρο της ηλεκτρονικής έκδοσης και βιβλιογραφικής καταγραφής των περιοδικών. Ε2.3.3: ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Θα λειτουργήσει αναδιαµορφωµένο το τµήµα περιοδικών µε σωστότερη παρακολούθηση των συνδροµών, ορθολογικότερη ανάπτυξη της συλλογής, προσφορά ηλεκτρονικών περιοδικών, και σωστότερη διαχείριση της ογκώδους συλλογής των δεµένων τόµων παλαιοτέρων ετών. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Αναδιαµορφωµένη λειτουργία. ΠΕ2.4: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε2.4.1; ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Θα διοργανωθεί σεµινάριο επιµόρφωσης του συνόλου του προσωπικού της βιβλιοθήκης στις βασικές έννοιες και στη δοµή των επιστηµών που θεραπεύει το Πανεπιστήµιο από εκπαιδευτικό προσωπικό του ιδρύµατος. Το σεµινάριο θα διοργανωθεί σε δύο κύκλους για να µπορεί να το παρακολουθήσει το σύνολο του προσωπικού χωρίς να διαταραχτεί η λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Ο κάθε κύκλος θα είναι συνολικής διάρκειας 120 ωρών (3 µήνες µε 10 ώρες / εβδοµάδα). Την ευθύνη για τη διοργάνωση του σεµιναρίου, την επιλογή των διδασκόντων και το αναλυτικό πρόγραµµα θα έχει ο ειδικός σύµβουλος του έργου. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: ύο σεµιναριακοί κύκλοι συνολικής διάρκειας 6 µηνών (240 διδακτικών ωρών). Ε2.4.2; ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Θα διοργανωθεί επιµορφωτικό σεµινάριο για τις νέες τεχνολογίες στο χώρο της διακίνησης και διαχείρισης της γνώσης. Το σεµινάριο θα διοργανωθεί σε δύο κύκλους για να µπορεί να το 14

15 παρακολουθήσει το σύνολο του προσωπικού χωρίς να διαταραχτεί η λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Ο κάθε κύκλος θα είναι συνολικής διάρκειας 48 ωρών (2 µήνες µε 6 ώρες / εβδοµάδα). Την ευθύνη για τη διοργάνωση του σεµιναρίου, την επιλογή των διδασκόντων και το αναλυτικό πρόγραµµα θα έχει ο ειδικός σύµβουλος του έργου. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: ύο σεµιναριακοί κύκλοι συνολικής διάρκειας 4 µηνών (96 διδακτικών ωρών). Ε2.4.3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Θα αναζητηθούν συνεργασίες µε άλλα σχετικά µορφωτικά ιδρύµατα για διαπανεπιστηµιακές ανταλλαγές και θα εκπονηθεί ένα πρόγραµµα διαρκούς ενηµέρωσης και επιµόρφωσης του υπηρετούντος µονίµου προσωπικού. Ειδικότερα θα επιδιωχθεί σταθερή συνεργασία µε το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης και εκπαίδευση στις τοπικές εφαρµογές για τους σπουδαστές του ΤΕΙ. Για τα διευθυντικά στελέχη και τους υπεύθυνους τµηµάτων της Βιβλιοθήκης θα επιδιωχθεί η επιµόρφωση τους από πανεπιστηµιακές σχολές βιβλιοθηκονοµίας και επιστηµών της πληροφόρησης του εξωτερικού µε τη σύναψη ειδικών συµφωνιών. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Πρόγραµµα διαρκούς επιµόρφωσης και ανταλλαγών. Φ3: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Π3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Θα σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ένα γενικό ενοποιηµένο σύστηµα πρόσβασης στην τοπική και αποµακρυσµένη πληροφορία για τοπικούς και αποµακρυσµένους χρήστες µε βαθµούς εξουσιοδότησης. Θα καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε τοπικές ή αποµακρυσµένες πηγές πληροφόρησης που ενδιαφέρουν το πανεπιστήµιο µέσω δοµηµένου συστήµατος-πελάτη HTML που θα υλοποιεί τοπικά την εικονική βιβλιοθήκη. Οι πηγές αυτές θα είναι είτε δηµόσια διαθέσιµες είτε διαθέσιµες µε συνδροµή. Η µελέτη, η σχεδίαση, η ανάπτυξη εφαρµογών και η εισαγωγή δεδοµένων θα ανατεθούν σε ερευνητική οµάδα που θα απαρτίζεται από δύο πληροφορικούς. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Ενοποιηµένο σύστηµα που θα περιλαµβάνει την πρόσβαση στον opac, World Wide Web site για τη βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική ξενάγηση στη βιβλιοθήκη µε τεχνικές ΗΤΜL, ενοποιηµένο περιβάλλον πρόσβασης στα δικτυωµένα τοπικά cd-rom, πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό ή άλλη πολυµεσική πληροφορία µέσω τοπικού δικτύου, οργάνωση FTP site για την τοπική «γκρίζα» βιβλιογραφία και βιβλιογραφικούς οδηγούς, σύστηµα ασφαλείας πρόσβασης στην τοπική πληροφορία. Το σύστηµα θα περιλαµβάνει και για την 15

16 αποµακρυσµένη πληροφορία υποσυστήµατα αντίστοιχα µε αυτά της πρόσβασης στην τοπική πληροφορία καθώς επίσης πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, συστήµατα τηλεκπαίδευσης κλπ. Π3.2: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θα αναπτυχθούν συγκεκριµένες τοπικές εφαρµογές ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. Ειδικότερα θα σαρωθούν οπτικά και αρχειοθετηθούν κατάλληλα σελίδες περιεχοµένων όλων των τοπικών ελληνικών περιοδικών στα οποία θα επιτρέπεται η πρόσβαση µέσω HTML και θα µελετεθεί πιλοτικά η διασύνδεση της εικόνας µε τις τοπικές βιβλιογραφικές εγγραφές. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: Πρόσβαση µέσω HTML σε σελίδες περιεχοµένων τοπικών περιοδικών (περίπου σελίδες) τα οποία θα έχουν σαρωθεί οπτικά και θα έχουν αρχειοθετηθεί κατάλληλα. Περιλαµβάνει: έρευνα αγοράς, επιλογή/προµήθεια λογισµικού-υλικού, σχεδίαση κεντρικής εφαρµογής και λογισµικού πελάτη, ανάπτυξη κεντρικής εφαρµογής, εισαγωγή δεδοµένων, πιλοτική σύνδεση της εικόνας µε τη βάση βιβλιογραφικών δεδοµένων της βιβλιοθήκης, συντήρηση. 16

17 Β2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Επιλογή καταλλήλου συστήµατος µηχανοργάνωσης, καθορισµός προτύπων µε βάση τις διεθνείς προδιαγραφές, δυνατότητα επικοινωνίας και πρόσβασης στα άλλα συστήµατα, απόκτηση τεχνογνωσίας. Για τη µηχανογράφηση της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας έχει επιλεγεί και αποκτηθεί το ολοκληρωµένο σύστηµα µηχανοργάνωσης βιβλιοθηκών ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΙΙ, µε αποτέλεσµα από τις αρχές του 1993 να έχει αρχίσει η σταδιακή µηχανογράφηση της βιβλιοθήκης. Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΙΙ βασίζεται στη σχεσιακή βάση δεδοµένων Ingres, υποστηρίζει τα διεθνή πρότυπα τυποποίησης βιβλιογραφικών εγγραφών (MARC, AACR2, ISBD), χρησιµοποιεί standard SQL για την καταγραφή/αναζήτηση των δεδοµένων, καθώς και το ελληνολατινικό σύνολο χαρακτήρων ΕΛΟΤ Επίσης, στα µεσοπρόθεσµα σχέδια της οµάδας υποστήριξης του συστήµατος περιλαµβάνεται η υλοποίηση των πρωτοκόλλου SR/Z Στα πλαίσια του έργου του εκσυγχρονισµού της βιβλιοθήκης και µε βάση τα διεθνή βιβλιοθηκονοµικά πρότυπα και τις διεθνείς πρακτικές, προβλέπεται να αναπτυχθεί πολιτική για την επεξεργασία του υλικού, να τεθούν προτεραιότητες στις προσκτήσεις και να διαµορφωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση σύγχρονων συστηµάτων συνεργασίας και διαδανεισµού. Ταυτόχρονα, µε τη δικτύωση των κτιρίων του Πανεπιστηµίου (έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη) ενισχύεται η δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης στις βάσεις δεδοµένων της βιβλιοθήκης προωθείται η επικοινωνία µε άλλα συστήµατα διαχείρισης τοπικών και περιφερειακών πληροφοριών (επικοινωνία µε το σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών της διοίκησης του Πανεπιστηµίου, online σύνδεση µε βάσεις οικονοµικών πληροφοριών κλπ.). Σαν αποτέλεσµα των παραπάνω ενεργειών θεωρείται δεδοµένη η απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας αφενός για την σταθερή υποστήριξη του έργου της µηχανογράφησης της βιβλιοθήκης στο µέλλον, και αφετέρου για την διαχείριση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης. 17

18 B2.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιδρυση και λειτουργία Κεντρικής Μονάδας ιαχείρισης των επιµέρους βιβλιοθηκών, ενσωµάτωση και αξιοποίηση του υλικού των βιβλιοθηκών των τµηµάτων, των τοµέων και των καθηγητών στην κεντρική µονάδα. Στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας λειτουργεί µία κεντρική µονάδα βιβλιοθήκης µέσω της οποίας γίνεται η πρόσκτηση, επεξεργασία, διαχείριση και διάθεση του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. Μέχρι σήµερα ίσχυε δανεισµός απεριόριστου χρόνου προς τα µέλη.ε.π. του Πανεπιστηµίου µε αποτέλεσµα τα περισσότερα βιβλία να βρίσκονται στα γραφεία των µελών.ε.π. Για την βελτίωση λοιπόν της διαθεσιµότητας του υλικού και την κάλυψη των αναγκών του δανεισµού (εξωτερικού, διαδανεισµού κλπ.) απαιτείται η επιστροφή των βιβλίων, η οποία, σηµειωτέον, έχει ήδη αρχίσει σταδιακά από 1ης Ιανουαρίου 1996 σύµφωνα µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου. 18

19 Β3 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Β3.1 ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 1 ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μέσος ετήσιος αριθµός φοιτητών / σπουδαστών χρηστών των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης περίπου (1). (2) +5% περίπου +15% περίπου Μέσος ετήσιος αριθµός µελών ΕΠ/ΕΠ και ερευνητών του ιδρύµατος / χρηστών των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης Μέσος ετήσιος αριθµός εξωτερικών χρηστών των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης περίπου (1), (2) +10% περίπου +30% περίπου 400 περίπου (1), (2) +5% περίπου +15% περίπου ιαδανεισµός (αριθµός αιτηµάτων) % περίπου +80% περίπου Αλλοι στόχοι (Χρήσεις CD & OPAC) περίπου +20% περίπου +80% περίπου Β3.2 ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 1 ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αριθµός Τίτλων Βιβλίων περίπου περίπου (3) περίπου Αριθµός Συνδροµών Περιοδικών Εκδόσεων περίπου 40 περίπου περίπου (4) Αριθµός Τίτλων CD ROM επιπλέον περίπου 25 περίπου Οπτικοακουστικό υλικό (video, κασέτες, microfilms) 150 περίπου 30 περίπου 250 περίπου Αλλοι στόχοι (On-line access) 50 περίπου +20% περίπου (5) +80% περίπου (1) Ο αριθµός δεν αντιπροσωπεύει άτοµα, αλλά αιτήµατα για υλικό της βιβλιοθήκης. (2) εν συµπεριλαµβάνεται η χρήση του Αναγνωστηρίου. (3) Κατά µέσο όρο δρχ./βιβλίο. (4) Θα ενισχυθεί κάθε ρεαλιστική προσπάθεια για συνεργατική ανάπτυξη συλλογής. (5) Υπολογίζεται µόνον ο αιθµός κλήσεων σε online βάσεις µε χρέωση χρήσης. Σηµ.: Λόγω αδυναµίας τήρησης στατιστικών στοιχείων µέχρι σήµερα, υπάρχει πιθανότητα αποκλίσεων από τις προβλεπόµενες στις στήλες 3 και 4 εκτιµήσεις. 19

20 Β4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ. Λειτουργία δανεισµού, συλλογή και επικαιροποίηση πληροφοριακού υλικού, συνεργασίες και ανταλλαγές µε ξένες βιβλιοθήκες και ιδρύµατα, διοργάνωση ειδικών εκθέσεων και σεµιναρίων. Γενικότερα πολλές θα είναι οι ευεργετικές επιπτώσεις στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης του ΠΑ.ΜΑΚ. και κατά συνέπεια στη λειτουργία του ίδιου του ιδρύµατος που θα εµφανίζονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ( ). Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι ακόλουθες: Η ένταξη του συνόλου του υλικού της Βιβλιοθήκης στη βιβλιογραφική βάση δεδοµένων, µε την αναδροµική µετατροπή και καταλογογράφηση, θα προσφέρει ευχερή και πολλαπλή πρόσβαση στη βιβλιογραφία µέσω του online καταλόγου ανοικτής πρόσβασης (opac). Η ευκολία ανάκτησης των πληροφοριών σε συνδυασµό µε τα προγράµµατα βιβλιογραφικής καθοδήγησης και τις πληροφοριακές υπηρεσίες θα δώσουν ισχυρά κίνητρα στους φοιτητές για επαφή µε ένα ευρύ φάσµα βιβλιογραφίας και αποµάκρυνση από τη λογική του «ενός συγγράµµατος.» Η ελεύθερη κυκλοφορία του υλικού µε τον εξωτερικό δανεισµό θα αποσυµφορήσει το αναγνωστήριο και θα συσχετίσει τη χρήση του µε την επιτόπια εκµετάλλευση του πληροφοριακού υλικού της βιβλιοθήκης. Η δηµιουργία συλλογής κρατηµένων βιβλίων θα διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα πολλαπλών συγγραµµάτων ανά γνωστικό αντικείµενο. Η πλήρης αυτοµατοποίση των λειτουργιών της Βιβλιοθήκης, µε το πρόγραµµα Πτολεµαίος ΙΙ θα δώσει τη δυνατότητα για βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία µεγαλύτερης ποσότητας υλικού και για βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η εκµετάλλευση της βελτιωµένης ηλεκτρονικής υποδοµής, της τεχνογνωσίας που θα αναπτυχθεί καθώς και οι νέες υπηρεσίες έτοιµης ηλεκτρονικής πληροφόρησης θα αναβαθµίσουν το ρόλο της βιβλιοθήκης στη διαδικασία διακίνησης των πληροφοριών και διαχείρισης της γνώσης. Ειδικότερα: Mε τη λειτουργία του Πληροφοριακού Τµήµατος και µε βάση την ανάλυση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της βιβλιοθήκης θα αναπτυχθεί και εκσυγχρονιστεί η πληροφοριακή συλλογή. Με βάση την ανάλυση της χρήσης και του κόστους θα παρέχονται πηγές πληροφόρησης στην καταλληλότερη µορφή (έντυπες πηγές, χρήση τοπικών βάσεων δεδοµένων, πρόσβαση σε αποµακρυσµένες πηγές πληροφόρησης). Υπηρεσίες τρέχουσας ενηµέρωσης και επιλεκτικής διάχυσης των πληροφοριών θα παρέχονται στους διδάσκοντες και ερευνητές του ιδρύµατος. Η συλλογή της βιβλιοθήκης θα αναπτύσσεται ορθολογικά µε βάση τη νέα πολιτική διαχείρισης της συλλογής και οι φοιτητές θα εκπαιδεύονται συστηµατικά στη χρήση της βιβλιοθήκης και στη δοµή της βιβλιογραφίας του γνωστικού 20

21 αντικειµένου τους. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης µέσα από τα προγράµµατα διαρκούς ενηµέρωσης και επιµόρφωσης θα µπορεί να υποστηρίζει αποτελεσµατικά τις βιβλιογραφικές ανάγκες των χρηστών της βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη θα επιτρέπει τον ελεύθερο δανεισµό µέρους της συλλογής στα µέλη της κοινότητας του Παν/µίου Μακεδονίας αλλά και σε άλλους φορείς ή εκτός του πανεπιστηµίου άτοµα. Με τον εξωτερικό δανεισµό θα αποσυµφορηθεί η χρήση του αναγνωστηρίου. Το ανειστικό Τµήµα θα λειτουργεί µε βάση γραπτό κανονισµό δανεισµού ανά κατηγορία χρηστών και υλικού. Η παρακολούθηση της κυκλοφορίας του υλικού θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη µε βάση το υποπρόγραµµα δανεισµού του «Πτολεµαίου ΙΙ». Οι δυσκολίες στο θεσµό του ελεύθερου δανεισµού που δηµιουργεί η εποχιακή ένταση ζήτησης βιβλίων στα οποία κατά καιρούς παραπέµπονται οι φοιτητές, θα αντιµετωπίζεται µε τη δηµιουργία µιας συλλογής κρατηµένων βιβλίων (reserved collection) στην οποία θα ταξιθετούνται τα βιβλία που θα αναγράφονται στις ειδικές λίστες αναγνώσιµων από τους φοιτητές βιβλίων (reading lists). Η στενή συνεργασία του προσωπικού του δανειστικού τµήµατος µε το διδακτικό προσωπικό το οποίο έγκαιρα θα υποδεικνύει τις λίστες αναγνώσιµων βιβλίων για κάθε γνωστικό αντικείµενο θα δίνει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης πολλαπλών συγγραµµάτων από όλους τους φοιτητές για κάθε µάθηµα. 21

22 Β.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. Παραχώρηση προσωπικού, διοικητικές ρυθµίσεις απαραίτητες για την λειτουργία του έργου. Ορισµός τριµελούς Επιτροπής Συντονισµού του Εργου Εκσυγχρονισµός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Απόφαση για την σταδιακή παραχώρηση επιπλέον χώρου 400 τ.µ. περίπου για τις µελλοντικές ανάγκες επέκτασης της Βιβλιοθήκης. ιοικητική υποστήριξη των διαδικασιών προµηθειών και πρόσληψης προσωπικού. Καθιέρωση προγραµµάτων συνεχούς επιµόρφωσης του προσωπικού και ενίσχυση της συνεργασίας και των ανταλλαγών µε άλλα ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Β.6 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ. Περιγράφεται αναλυτικά η βιωσιµότητα και οι τρόποι επίτευξής της σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση, εξασφάλιση υπάρχοντος χώρου και αναγκαίων επεκτάσεων, συνέχιση και αναβάθµιση των δραστηριοτήτων όπως περιγράφονται στο Β1.2 και Β4, διασφάλιση αναγκαίου προσωπικού και της επιµόρφωσής του, διασφάλιση πλήρους λειτουργίας και διαρκούς εµπλουτισµού / εκσυγχρονισµού. Η βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων της βιβλιοθήκης θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη των απαραίτητων υπηρεσιών και τµηµάτων της βιβλιοθήκης. Η επαρκής χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου και τα κονδύλια των δηµοσίων επενδύσεων θεωρείται δεδοµένη για την συνεχή ανάπτυξη και εµπλουτισµό του υλικού της βιβλιοθήκης και απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισµού. Το Πανεπιστήµιο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την στελέχωση της βιβλιοθήκης µε το απαραίτητο προσωπικό. Για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του έργου µετά το πέρας του προγράµµατος (1999) είναι αναγκαίο να απασχολούνται στη βιβλιοθήκη πέραν του ήδη υπάρχοντος προσωπικού (7 άτοµα συνολικά), οκτώ (8) βιβλιοθηκονόµοι, ένας (1) πληροφορικός και (2) ανειδίκευτοι βιβλιοθηκάριοι. Οι δαπάνες µισθοδοσίας για το παραπάνω προσωπικό προβλέπεται να καλυφθούν από κονδύλια της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου και της Εταιρίας Αξιοποίησης και ιαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστηµίου. Η καθιέρωση προγραµµάτων συνεχούς επιµόρφωσης του προσωπικού και ανταλλαγών µε άλλα ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού θα συµβάλει στην συνεχή ανάπτυξη των ππροσφεροµένων υπηρεσιών. 22

23 Γ. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ1 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ α/α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ* ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ1.1: ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ε1.1.1:ΑΡΧΙΤΕΚΤ.ΠΡΟΜΕΛ. Υφιστάµενο σχέδ. αναδιαµόρφ.χώρου της βιβλ. 1/95 6/95 Ε1.1.2:ΜΕΛΕΤ.- ΙΑΓ.-ΣΥΜΒ. Μελέτη, διαγωνισµός, σύµβαση εκτέλεσης έργου 10/96 2/97 Ε1.1.3:ΕΡΓΑΣ.ΑΝΑ.ΧΩΡΟΥ Αναδιαµορφωµένος, λειτουργικός χώρος 2/97 9/97 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.2: ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ε1.2.1:ΣΧΕ.ΑΝΑ Ρ.ΚΑΤ/ΣΗΣ Πολιτική διαδικασίας αναδροµικής καταλ/σης 10/96 10/96 Ε1.2.2:ΠΡΟΣΛ.ΕΙ.ΠΡΟΣΩΠ. Ε1.2.3:ΕΚΠ.ΣΤΙΣ ΤΟΠ.ΠΡ.ΚΑΤ. Στελέχωση της οµάδ. αναδρ.κατ.µε ειδ.προσωπ. Ικανό & επιµορφωµ.προσωπ.για την αναδρ.κατ. 10/96 11/96 11/96 12/96 Ε1.2.4:ΣΥΓΚ.ΥΛ.& ΞΕΚ.ΣΥΛΛ. Κατάλογοι υλικού προς καταλογ.-συγκέντρωση 12/96 9/97 Ε1.2.5:ΑΓΟΡ& ΜΕΤΑΦ.ΕΤ.ΚΑΤ Ε1.2.6:ΠΡΩΤ.ΑΝΑ Ρ.ΚΑΤ/ΣΗ εγγραφές και ένταξη υλ. στη συλλογή εγγραφές και ένταξη υλ. στη συλλογή 1/97 3/ /98 23

24 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.3: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ε1.3.1:ΕΝΙΣΧ.ΤΜΗΜ.ΠΡΟΣΚΤ. Στελεχ.του Τµ Προσκτ.µε το απαρ.προσωπικ. Ε1.3.2:ΠΡΟΣΚΤ.ΝΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Εµπλουτισµός υλικού 10/96 12/96 10/96 12/99 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε1.4.1:ΑΝΑΛ.ΠΛΗΡ.ΑΝ.ΚΟΙΝ. Μελέτη για τις πληροφ.ανάγκες της κοινότητας Ε1.4.2:ΑΠΟ.ΘΕΜ.ΕΠ.ΤΗΣ LC ιαµόρφ.ελλ.θεµατ.επικεφ.για τις οικον.επιστ. 12/96 4/97 1/98 12/98 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.5: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ε1.5.1:ΣΥΝΤ.ΕΡΓ.& ΙΟΙΚ.ΕΡΓ. Αποτελ. διαχείριση & οµαλή πορεία του έργου 10/96 12/99 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ε2.1.1:ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠ. Στελέχωση του Τµήµατος µε ικανό προσωπικό Ε2.1.2:ΠΟΛ. ΙΑΧ. ΣΥΛΛΟΓΗΣ Γραπτή πολιτική διαχείρισης συλλογής Ε2.1.2:ΒΙΒΛΙΟΓΡ. ΠΛ. ΠΗΓΩΝ Οδηγός πληροφοριακών πηγών Ε2.1.3: ΕΚΠΑΙ. ΧΡΗΣΤΩΝ. ιαµόρφ. διαρκούς προγρ.εκπαίδ. χρηστών Ε2.1.4:ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΥΠ.ΠΛ Οργάν. & λειτουργ. νέων υπηρεσιών πληροφ. 4/97 6/97 1/97 12/97 5/97 9/97 10/97 12/99 10/97 12/99 24

25 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) Ε2.2.1:ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠ. Στελέχωση του Τµήµατος µε το απαρ. Προσωπ. 4/97 6/97 Ε2.2.2:ΣΧΕ.ΑΝΑΠΤ. ΑΝ.ΤΜ. Γρ.κανον.δανεισµ.& αυτοµ.της κυκλ.του υλικού Ε2.2.3:ΣΧΕ.ΑΝΑΠΤ.ΤΜ. ΙΑ. Μελέτη για δυν.& πρακτ.διαδ.& παράδ.υλικού Ε2.2.4:ΟΡΓ.ΣΥΛΛ.ΚΡΑΤ.ΒΙΒΛ. ηµιουργία συλλογής κρατηµένων βιβλίων 4/97 9/97 4/97 9/97 10/97 12/99 Ε2.2.5:ΕΦΑΡΜ.ΕΞ. ΑΝ.& ΙΑ. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2.3: ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ιαµόρφωση συσήµ. δαν.& διαδαν. 10/97 12/99 Ε2.3.1:ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠ. Στελέχωση του Τµηµ. µε το απαρ. προσωπικό 4/97 6/97 Ε2.3.2:ΣΧΕ.ΑΝΑ.ΤΜ.ΠΕΡΙΟ Μελέτη ανάπτ. χρήσ. Ηλεκτρονικών περιοδικών. 5/97 12/97 Ε2.3.3:ΑΝΑ ΙΑΜ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Πλήρης λειτουργία του Τµ.Περιοδικών 1/98 12/99 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2.4: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε2.4.1:ΣΕΜ.ΣΤΑ ΓΝΩΣΤ.ΑΝΤΙΚ. Ε2.4.2:ΣΕΜ.ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝ. Επιµόρφ.προσωπ.στα γνωστ.αντικ.του Παν/µίου Επιµ.προσωπ.στις νέες τεχνολ.διακ.της γνώσης 1/98 5/98 10/98 3/99 Ε2.4.3:ΠΡΟΓΡ.ΕΠΙΜ.ΠΡΟΣΩΠ. Πρόγρ.διαρκ.επιµ.& συνεργ.µε άλλα ιδρύµατα 10/98 12/99 25

26 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.2: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ενοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών Αρχειοθετηµένες σελίδες περιεχοµένων ελληνικών περιοδικών 4/98 9/98 11/98 3/99 *ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ µε ενδεικτικές δραστηριότητες κατάρτιση προδιαγραφών µελέτης, ανάθεση, µελέτη µηχανοργάνωσης, βιβλιοθηκονοµική µελέτη, κατάρτιση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας βιβλιοθήκης, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ µε ενδεικτικές δραστηριότητες καταγραφή αναγκών, προµήθεια, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ µε ενδεικτικές δραστηριότητες έλεγχος χρήσης και διακίνησης υλικού, ασφάλεια χώρου, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΆΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ µε ενδεικτικές δραστηριότητες πρόσληψη νέου προσωπικού, κατάρτιση νέου και υπάρχοντος προσωπικού, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 26

27 . ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ Ονοµ/πώνυµο Ειδικότητα επισυνάπ. βιογραφικό σηµείωµα 1.1 Υπεύθυνος και αναπληρωτές Θέση στο έργο Περιγραφή και αιτιολόγηση της συµβολής στο έργο. Κ.Μαργαρίτης Α.Καθ.Παν.Μακ Επιστηµονικός υπεύθυνος έργου -ΠΕ1.5 Α.Φράγκου Πρ. /σης Βιβλ. Αναπληρ. Επιστηµονική υπεύθυνη του έργου (ΕΚΤ)-ΠΕ Επιστηµονικό Κ.Ζωντανός Βιβλ/µος ΠΕ (Ε ΤΠ) ΠΕ2.1 Π. Πατραγκού Βιβλ/µος ΤΕ (Ε ΤΠ) ΠΕ1.2 (1) Σύµβουλος Επιστηµονική βιβλιοθηκονοµική υποστήριξη (ΠΕ1.5) 2 Βιβλιοθ/µοι ΠΕ1.2 1 Βιβλιοθ/µος ΠΕ1.3 2 Βιβλιοθ/µοι ΠΕ2.1 1 Βιβλιοθ/µος ΠΕ Προσωπικό υποστήριξης 1 ΜΕ ιοικητική υποστήριξη βιβλιοθήκης 1 ΤΕ Λογιστική διαχείριση έργου 1.4 Τεχνικό 1 Πληροφ/κός Τεχνική υποστήριξη του έργου 1.5 Εξωτερικοί σύµβουλοι και συνεργάτες 27

28 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ Ονοµ/πώνυµο 2.1 Επιστηµονικό Ειδικότητα επισυνάπ. βιογραφικό σηµείωµα Θέση στο έργο Περιγραφή και αιτιολόγηση της συµβολής στο έργο. Ε.Παπαβραµίδου Βιβλ.ΤΕ(Συµβ.) ΠΕ1.2 Σ.Φράγκου Βιβλ.ΤΕ(Συµβ.) ΠΕ1.2 Ε.Τσανακτσίδου Βιβλ.ΤΕ(Συµβ.) ΠΕ1.2 Χρ.Τσιάµη Πληρ.ΠΕ(Συµβ.) ΠΕ Προσωπικό υποστήριξης Στ.Χαριτάκης Βιβλιοθηκάρ. ΠΕ2.3.Γαβρά-Σαµαρά ιοικ.υπάλλ. ΠΕ1.3 Ζ.Κηρυττοπούλο ιοικ.υπάλλ. ΠΕ Τεχνικό Σ.Τσακαλίδου ιοικ.υπάλλ. ΠΕ2.2 28

29 Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε. ΑΠΑΝΕΣ Ε1 ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΑΝΗΣ (ΕΚΑΤ. ΡΧ) Ε1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ε1.1.1 Επιστηµονικό 72,85 Ε1.1.2 Προσωπικό υποστήριξης 18,80 Ε1.1.3 Τεχνικό 9,60 Ε1.2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Ε1.2.1 Μελέτες 29,00 Ε1.2.2 Εκπαίδευση Χρηστών 10,00 Ε1.3 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ Ε Αγορά Λογισµικού 10,00 Ε Ε Leasing Eξοπλισµού Αναµόρφωση - διαµόρφωση - ενοικίαση χώρου Το Ε1.3.2 και Ε1.3.3 δεν θα πρέπει να ξεπερνούν στο σύνολό τους το 15% του συνολικού προϋπολογισµού και δεν συµπεριλαµβάνονται στις δαπάνες του ΕΤΠΑ. Ε1.3.4 Συνδροµές - 73,50 Ε1.3.5 Αγορά εντύπου υλικού 160,07 Ε1.3.6 Αγορά ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού 59,18 Ε Αναλώσιµα 15,00 Ε1.3.8 Μετακινήσεις 7,50 - Ε1.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α Τα γενικά έξοδα καλύπτουν δαπάνες στέγασης, συντήρησης, τηλεφώνου, θέρµανσης, φωτισµού, ταχυδροµικών υπηρεσιών κλπ., και το σύνολό τους δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου. 24,50 ΣΥΝΟΛΟ 490,00 29

30 E2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε2.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ε2.1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ Ονοµ/πώνυµο Απασχόληση σε Ανθρωποµήνες Μέσο κόστος Κόστος (2)Χ(3) (1) (2) (3) (4) Ε Υπεύθυνος και αναπληρωτές Κ.Μαργαρίτης Α. Φράγκου-Μπάτσιου Ε Επιστηµονικό Ειδικός Σύµβουλος 17, Κ. Ζωντανός ΠΕ Π. Πατραγκού ΠΕ (2) Βιβλιοθηκονόµοι ΠΕ (1) Βιβλιοθηκονόµος ΠΕ (2) Βιβλιοθηκονόµοι ΠΕ (1) Βιβλιοθηκονόµος ΠΕ Ε Προσωπικό υποστήριξης (1) ΜΕ ιοικ. Υποστ. Έργου (1) ΤΕ Λογιστ. ιαχ. Εργου Ε Τεχνικό (1) Πληροφ. Τεχν.Υποστ. Εργ

31 Ε2.1.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ Ονοµ/πώνυµο Ε Επιστηµονικό Απασχόληση σε Ανθρωποµήνες Μέσο κόστος Κόστος (2)Χ(3) (1) (2) (3) (4) Τσιάµη Χρ.(ΠΕ1.2) Φράγκου Σοφία (ΠΕ1.2) Παπαβραµίδου Λίζα (ΠΕ1.2) Τσανακτσίδου Ελσα (ΠΕ1.2) Ε Προσωπικό υποστήριξης Χαριτάκης Στέλιος (ΠΕ2.3) 37, Γαβρά-Σαµαρά έσπ. (ΠΕ1.3) 44, Κηρυττοπούλου Ζήνα (ΠΕ2.2) 37, Ε Τεχνικό Τσακαλίδου Σουλτάνα (ΠΕ2.2) 37,

32 Ε2.2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2.2.1 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Βιβλιοθηκονοµικές µελέτες ΠΕ1.4 (Ε1.4.2) Εκπαίδευση χρηστών ΠΕ2.1 Ενοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης ψηφιακών πηγών πληροφόρησης Εφαρµογές ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ΠΕ ΠΕ3.2 Ε2.2.2 ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Μελέτη αναδιαµόρφ. Χώρου ΠΕ1.1 Ετοιµη αναδροµική καταλογογράφηση ξενόγλωσσου υλι-κού Μελέτη ανάλυσης πληροφοριακών Αναγκών χρηστών ΠΕ ΠΕ1.4 (Ε1.4.1) Ε2.3 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Αγορά λογισµικού (Λογισµικό υποστήριξης των προβλεποµένων στα Π2.1, Π2.2, Π3.1 και Π3.2 εφαρµογών) (Προβλ. Κόστος: ) Αναδιαµόρφωση του εσωτερικού χώρου της Βιβλιοθήκης (Βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπαρχόντων χώρων, ενίσχυση της προσιτότητας του υλικού της βιβλιοθήκης) (Προβλ. Κόστος: ) Αγορά έντυπου υλικού (Εµπλουτισµός της έντυπης συλλογής µε κύριο σκοπό την υποστήριξη των νέων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου και την ενίσχυση της Πληροφοριακής Συλλογής). (Προβλ. Κόστος: ) Αγορά ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού (Ενίσχυση της υπάρχουσας συλλογής ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων, υποστήριξη του Οπτικοακουστικού Τµήµατος, σύνδεση µε on-line τράπεζες πληροφοριών). (Προβλ. Κόστος: ) Αναλώσιµα (Προβλ. Κόστος: ) Μετακινήσεις προσωπικού ( Εξοδα µετακίνησης προσωπικού για τις ανάγκες της επιµόρφωσης και της συνεργασίας µε άλλα ιδρύµατα). (Προβλ. Κόστος: ) Γενικά έξοδα. (Προβλ. Κόστος: ) 32

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 3.3 3.3.β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και Οριζόντια Δράση βιβλιοθηκών

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και Οριζόντια Δράση βιβλιοθηκών ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 319 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και Οριζόντια Δράση βιβλιοθηκών Καθηγητής Βασίλης Παπάζογλου Γεώργιος Κ. Ζάχος Καθηγητής Γεώργιος Μπώκος ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ιούνιος 1997 ΤΟΜΟΣ II ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

«Πενία τέχνας κατεργάζεται»

«Πενία τέχνας κατεργάζεται» «Πενία τέχνας κατεργάζεται» Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών σε υπηρεσίες Βιβλιοθηκών. Νομικό Σπουδαστήριο και Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Βασιλική Στρακαντούνα - Αργυρώ Φραντζή Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 1. Γραμματεία Συμβουλίου Τ.Ε.Ι 3 άτομα έως και τον Μάρτιο του 2009 και 4 άτομα έως σήμερα. 100% Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒ46914Γ-Ο. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΔΑ: 4ΙΙΒ46914Γ-Ο. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ 17397 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 17-12-2010 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 4. ΧΡΗΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρτα, 05/06/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 3 3.1 3.1β 2.2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρέθυµνο 07-02-2014 Αριθµ.Πρωτ.: 1242 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα