ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ρ. Απόστολου Ντάνη Εκπαιδευτικού Φ.Α. Α /θµιας Εκπαίδευσης 1. Βασικό περιεχόµενο της ενόργανης γυµναστικής και στοιχεία τεχνικής των ασκήσεων εδάφους στο δηµοτικό σχολείο. Η ενόργανη γυµναστική στο δηµοτικό σχολείο περιλαµβάνει α) βασικές κινητικές δραστηριότητες, β) απλές θέσεις - στάσεις (ευλυγισίας και ισορροπίας) και γ) τυποποιηµένες ασκήσεις και συνδέσεις ασκήσεων της ενόργανης γυµναστικής. Α) Βασικές κινητικές δραστηριότητες Βασική κινητική δραστηριότητα Βάδισµα στα τέσσερα (µπουσούληµα) Κύλισµα (ρολάρισµα) Αναρρίχηση Εξάρτηση - αιώρηση Παραλλαγές Σύρσιµο (έρπειν), βάδισµα στα τέσσερα (παλά- µες - πέλµατα), µετατόπιση στα τέσσερα µε αλµατάκια (λαγουδάκια), βάδισµα στα τέσσερα σε ύπτια θέση (τραπεζάκια), πέρασµα κάτω από πόδια συµ- µαθητών, σχοινιών, µέσα από στεφάνια κλπ., περπάτηµα στα τέσσερα πάνω σε πάγκο, κεκλιµένο επίπεδο κλπ. Με τεντωµένο σώµα γύρω από τον επιµήκη άξονα, το ίδιο µε τεντωµένα πόδια και χέρια σε ανάταση, µε συσπείρωση µπρος - πίσω (βαρελάκια), σε πρηνή κατάκλιση κρατώντας τα πόδια λυγισµένα (βαρκούλα), κυβίστηση (τούµπα), κλπ. Ανέβασµα σε πολύζυγα, ανέβασµα σε πλινθίο, σκαρφάλωµα σε κεκλιµένο πάγκο (σε πολύζυγα ή πλινθίο), αναρριχήσεις σε σχοινιά στον τοίχο, σκαρφάλωµα σε άλλα όργανα, κλπ. Εξάρτηση σε πολύζυγα, εξάρτηση - αιωρήσεις σε µονόζυγο, αιωρήσεις σε σχοινιά, εξάρτηση - αιωρήσεις σε τεντωµένο σχοινί κλπ. Στήριξη Αλλαγές από την πρηνή στην ύπτια στήριξη µε στροφή, στην πρηνή στήριξη γωνίωση ισχύων και υπερέκταση (πυραµίδα - κρεµαστή γέφυρα), στηρίξεις σε πάγκο µε πέρασµα των ποδιών δεξιά - αριστερά, µετωπιαία στήριξη στο πληνθίο ή άλλα όργανα, στήριξη και άρση ισχύων προς τα πάνω µε συσπείρωση, κλπ. Αναπήδηση - άλµα Αναπηδήσεις επί τόπου, µετακίνηση µε αναπηδήσεις και ενωµένα πόδια, µετακίνηση µε αναπηδήσεις δεξιά - αριστερά, µετακίνηση µε αναπηδήσεις στο ένα πόδι (κουτσό), αναπηδήσεις πάνω από

2 εµπόδια ή µέσα σε σηµάδια, πλάγιες µετατοπίσεις, ανέβασµα σε χαµηλό πλινθίο µε αναπήδηση, προσγείωση από πλινθίο ή από τα πολύζυγα (χα- µηλό ύψος) σε στρώµα, αναπήδηση ψαλιδάκι, αναπήδηση µε διάσταση, κλπ. Ισορροπία Στροφή Περπάτηµα πάνω σε γραµµή ή σχοινί, περπάτηµα πάνω σε πάγκο, περπάτηµα πάνω σε δοκάρι, σταση στο ένα πόδι κρατώντας το άλλο, στάση στο ένα πόδι µε άρση του άλλου, κλπ. Στροφή επί τόπου πάνω στις µύτες των ποδιών, στροφή µε περπάτηµα, στροφή στο ένα πόδι, στροφή µε αναπήδηση (πιρουέτα), κλπ. Οι βασικές αυτές κινητικές δραστηριότητες στοχεύουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και φυσικών ικανοτήτων των παιδιών, αποτελούν την εισαγωγή στην ενόργανη γυµναστική και θεωρούνται προϋπόθεση για τις τυποποιηµένες ασκήσεις στα όργανα. Απευθύνονται κυρίως στα παιδιά των µικρών τάξεων (Α,Β,Γ ), έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα και µπορούν να γίνονται µε ελεύθερη εκτέλεση, µε κυκλική διάρθρωση ή µε συναγωνιστική µορφή κατά µικρές οµάδες. Οι εµπειρίες, η αναζήτηση και η φαντασία του διδάσκοντα µπορούν να πολλαπλασιάσουν το περιεχόµενο και τους συνδυασµούς των βασικών αυτών δραστηριοτήτων. Στο κινητικό αυτό περιεχόµενο επιχειρείται να δοθούν πολλά, πολύπλευρα και µη συνηθισµένα κινητικά ερεθίσµατα, χωρίς καµιά έµφαση στην τεχνική της εκτέλεσης. Β) Απλές θέσεις στάσεις Ασκήσεις ευλυγισίας: Ασκήσεις ισορροπίας: Πλάγιο και µετωπικό σπακάτο, γέφυρα, αυχενική στήριξη (κεράκι), δίπλωση σε εδραία θέση (µε διάσταση και χωρίς διάσταση ποδιών), ραχιαία εξάρτηση. Μετωπιαία και πλάγια ισορροπία στο ένα πόδι (µε λυγισµένο και τεντωµένο πόδι άρσης), γονατιαία ισορροπία. Ισορροπίες σε ακροστασία. Οι ασκήσεις αυτές έχουν θεαµατικό χαρακτήρα και προϋποθέτουν ανεπτυγµένη ευλυγισία και ισορροπία. Πριν τις ασκήσεις ευλυγισίας πρέπει να προηγείται προθέρµανση και διατάσεις. Επειδή γίνονται στατικά δεν παρουσιάζουν δυσκολία στην εκτέλεση και δεν απαιτούν ιδιαίτερη µεθοδολογία. Απαιτείται ωστόσο προσοχή για την αποφυγή τραυµατισµών. Γ) Ασκήσεις εδάφους Οι ασκήσεις εδάφους που περιλαµβάνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα για το δηµοτικό σχολείο είναι: η κυβίστηση, η ανακυβίστηση, η κατακόρυφη αναστροφή και ο τροχός. Για τη διδασκαλία των ασκήσεων αυτών απαιτείται µια σειρά από προασκήσεις, οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν από τα παιδιά, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η κίνηση, να ξεπερασθεί ο φόβος και να διασφαλισθεί η συµµετοχή όλων των παιδιών. Ο χώρος και το τµήµα πρέπει να οργανωθούν έτσι που να παρέχουν «συχνότερη» άσκηση. Η περιγραφή και οι εξηγήσεις πρέπει να περιορίζονται µόνο στις απαραίτητες, ενώ υποδείξεις και παρατηρήσεις πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Η βοήθεια από το διδάσκοντα πρέπει να είναι η ελάχιστη, προκειµένου να ελέγχεται συνεχώς το τµήµα και να εκτελούν παράλληλα περισσότερα παιδιά. εν επιδιώκεται η τεχνική τελειότητα της άσκησης,

3 γι αυτό δεν εµµένουµε τόσο στην αρχική και την τελική θέση. Κατά την κρίση του διδάσκοντα (ανάλογα µε το κινητικό επίπεδο και την πρόοδο που παρουσιάζει το τµήµα) εφαρµόζεται µια αναλυτική µεθοδολογία µε πολλές προασκήσεις ή απλά µια σύντοµη µε κάποιες βασικές προασκήσεις. Για τη µεθοδολογία και τις προασκήσεις ο διδάσκων θα ανατρέξει στα διδακτικά βιβλία της ενόργανης γυµναστικής. Τα σφάλµατα που συνήθως παρατηρούνται στην εκτέλεση των ασκήσεων θα πρέπει να καθορίζουν τις προασκήσεις που θα χρησιµοποιηθούν και να τονίζουν τα σηµεία της άσκησης που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Κυβίστηση Η εκτέλεση γίνεται από όρθια θέση µε µέτωπο στο στρώµα. Ζητάµε από τα παιδιά να τοποθετήσουν τα χέρια τους παράλληλα στην άκρη του στρώµατος, έχοντας τα πόδια τους ενωµένα και ελαφρά λυγισµένα, µε τα ισχία όσο γίνεται πιο ψηλά. Στη συνέχεια να ακουµπήσουν τον αυχένα ανάµεσα στα χέρια τους και ν αφήσουν το σώµα να κυλήσει προς τα µπρος. Καθώς γυρίζουν τα πόδια προσπαθούν να τα µαζέψουν σε συσπείρωση, πιάνοντας µε τα χέρια τα γόνατα. Το σώµα πρέπει να ακολουθήσει τα πόδια και να συνεχίσει την κίνηση προς τα µπρος όταν τα πέλµατα έρθουν σε επαφή µε το στρώµα, για να οδηγηθεί στην όρθια θέση. Τα συνήθη σφάλµατα που παρατηρούνται είναι: Κατά την τοποθέτηση του κεφαλιού ανάµεσα στα χέρια, να µη γίνεται κάµψη του αυχένα αλλά έκταση και να τοποθετείται το πάνω µέρος του κεφαλιού, εµποδίζοντας το ρολάρισµα. Αυτό διορθώνεται λέγοντας να κρατήσουν το πηγούνι κολληµένο στο στήθος ή τοποθετώντας το κεφάλι τους µε το χέρι µας στη σωστή θέση. Κατά το ρολάρισµα συµβαίνει µερικά παιδιά να έχουν «τεντωµένη» την πλάτη. Η επιστροφή στην προάσκηση «βαρελάκια» (µπρος - πίσω) δίνει στην πλάτη τη σωστή κλίση. Τέλος, άλλο συνηθισµένο λάθος είναι το άνοιγµα της συσπείρωσης, δηλαδή το σώµα µένει «ξαπλωµένο» και δεν ακολουθεί τα πόδια. Η προάσκηση «βαρελάκια» µε ανόρθωση, καθώς επίσης και η εκτέλεση σε κεκλιµένο επίπεδο θα βοηθήσουν στη διόρθωση αυτού του σφάλµατος. Κατακόρυφη αναστροφή Από όρθια θέση µε προβολή του ενός ποδιού µπροστά ζητάµε από τα παιδιά να τοποθετήσουν τα χέρια τους τεντωµένα µπροστά, πάνω στο στρώµα µε ταυτόχρονη άρση του πίσω ποδιού (τεντωµένου) προς τα πάνω και ώθηση του ποδιού στήριξης. Επισηµαίνουµε ότι το κεφάλι βρίσκεται ανάµεσα στα χέρια (δεν προβάλλει µπροστά) και το βλέµµα των µατιών είναι στραµµένο στις παλάµες των χεριών. Φθάνοντας στην κατακόρυφη στήριξη να ενώσουν τα πόδια και να προσπαθήσουν να παραµείνουν. Κατεβαίνοντας πίσω στην αρχική θέση, να κατεβάζουν «ενεργητικά» το ένα πόδι, ενώ το άλλο πόδι θα κατεβαίνει παθητικά, ανασηκώνοντας (δρώντας σαν µοχλός) το σώµα στην αρχική θέση.

4 Τα σφάλµατα που παρατηρούνται συνήθως αφορούν τη θέση του σώµατος στην κατακόρυφη στήριξη. Τα χέρια σε σχέση µε το σώµα δεν βρίσκονται σε πλήρη έκταση, σχηµατίζοντας γωνία, ενώ το κεφάλι προβάλλει µπροστά. Όσο µικρότερη είναι η γωνία τόσο πιο γρήγορα το σώµα πέφτει πίσω, χωρίς να φθάσει στην κατακόρυφη θέση. Το σφάλµα διορθώνεται λέγοντας στα παιδιά να νιώθουν το κεφάλι τους ανάµεσα στα χέρια και πιο συγκεκριµένα τα αυτιά τους ανάµεσα στα χέρια. Τις περισσότερες φορές θα χρειασθεί από τον διδάσκοντα να φέρει τους ώµους των παιδιών στη σωστή θέση, κρατώντας κατά την αναστροφή τα πόδια και πιέζοντας µε το γόνατό του τους ώµους του παιδιού προς τα πίσω. Ένα άλλο συνηθισµένο σφάλµα στην κατακόρυφη στήριξη είναι η υπερέκταση της µέσης (οσφυϊκής µοίρας). Αυτό διορθώνεται βάζοντας τα παιδιά να σχηµατίσουν γωνία στα ισχία, σε όρθια θέση, προβάλλοντας τη λεκάνη προς τα πίσω. Στη συνέχεια προσπαθούν να κάνουν το ίδιο ανεβαίνοντας στην κατακόρυφο, µε ελαφρά προβολή δηλαδή της λεκάνης προς τα πίσω. Τροχός Τα παιδιά βρίσκονται σε όρθια στάση µε προβολή του ενός ποδιού µπροστά (δυνατό πόδι) και τα χέρια σε πρόταση (έως ανάταση). Ζητάµε από τα παιδιά να τοποθετήσουν τα χέρια διαδοχικά πάνω σε µια ευθεία γραµµή, στην προέκταση της οποίας πατούν και τα πόδια κατά την αρχική θέση ή σε δύο θέσεις που σηµειώνονται µε το σχήµα της κάθε παλάµης. Το πόδι αιώρησης (άρση) και το πόδι στήριξης (ώθηση) ακολουθούν την κίνηση όπως στην κατακόρυφη αναστροφή, διατηρώντας όµως τη διάσταση. Με τη διαδοχική στήριξη των χεριών και µε την ανάλογη ώθηση του ποδιού στήριξης, µεταφέρεται το σώµα προς τα µπρος και καθώς αρχίζει η πτώση από την άλλη πλευρά, γίνεται άρση του ποδιού προσγείωσης και στροφή της λεκάνης. Ακολουθεί η επάνοδος στην όρθια θέση, όπως από την κατακόρυφη στήριξη. Επιχειρείται η αρχική θέση των ποδιών, η τοποθέτηση των χεριών και η τελική θέση των ποδιών να βρίσκονται πάνω σε µια ευθεία γραµµή. Για τη διδασκαλία της άσκησης του τροχού δεν είναι προϋπόθεση η εκτέλεση της κατακόρυφης αναστροφής. Τα σφάλµατα που παρατηρούνται στον τροχό εντοπίζονται κυρίως στα χέρια, τα οποία τοποθετούνται ταυτόχρονα και σε απόκλιση από την ευθεία γραµµή. Η χάραξη γραµµής µε κιµωλία, ή του σχήµατος των παλαµών πάνω στο στρώµα και η πιο αργή εκτέλεση βοηθούν στη διόρθωση αυτών των σφαλµάτων. Αν κατά την εκτέλεση τα πόδια είναι λυγισµένα, αυτό διορθώνεται µε τις επισηµάνσεις και τις πολλές εκτελέσεις. Τέλος ένα άλλο σφάλµα που παρατηρείται συχνά στην άσκηση του τροχού είναι, κατά τη φάση της επαναφοράς στην όρθια θέση να µη γίνεται στροφή της λεκάνης και άρση του ποδιού (επειδή αυτό είναι το «αδύνατο» πόδι) και να ν ακολουθεί πτώση. Αυτό διορθώνεται κάνοντας άρσεις του ποδιού αυτού σε όρθια ή σε ύπτια θέση, ή κατεβαίνοντας από την κατακόρυφη στήριξη µε το πόδι αυτό. Ανακυβίστηση Από την όρθια θέση µε πλάτη προς το στρώµα γίνεται κάθισµα πίσω (πάνω στο στρώµα) και ρολάρισµα στην πλάτη, ενώ ταυτόχρονα τα πόδια έρχονται σε συσπείρωση. Με την επαφή του αυχένα στο στρώµα, τα χέρια παίρνουν θέση στήριξης δίπλα στο κεφάλι. Όταν τα συσπειρωµένα πόδια φθάνουν πάνω από το κεφάλι τα χέρια ωθούν το στρώµα, επιτρέποντας τη συνέχεια του ρολαρίσµατος πάνω στο κεφάλι και τη µεταφορά του κέντρου βάρους προς τα πέλµατα.

5 ύο σφάλµατα παρατηρούνται συνήθως στην ανακυβίστηση. Το ένα αφορά την τοποθέτηση και ώθηση των χεριών και το άλλο τη µη διατήρηση της συσπείρωσης (εκτίναξη των ποδιών προς τα πάνω όταν το σώµα στηρίζεται πάνω στον αυχένα). Και στις δύο περιπτώσεις η αυχενική µοίρα δέχεται µεγάλη πίεση και µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός. Η χρήση του κεκλιµένου επιπέδου διευκολύνει να µην εκδηλωθούν ή να ξεπερασθούν και τα δύο σφάλµατα. Κατακόρυφη αναστροφή - κυβίστηση Η κατακόρυφη αναστροφή εκτελείται όπως η απλή της µορφή. Από την κατακόρυφη στήριξη τα πόδια και το σώµα αρχίζουν µια πτωτική πορεία προς τα µπρος, ενώ τα χέρια λυγίζουν, επιτρέποντας στο κεφάλι να τοποθετηθεί στο στρώµα, λίγο πιο µπροστά από τις παλάµες, σχηµατίζοντας ταυτόχρονα θωρακική κύρτωση (καµπούρα). Τα πόδια και τα ισχία παραµένουν τεντωµένα µέχρι η πλάτη να αποκτήσει πλήρη επαφή µε το στρώµα και στη συνέχεια γίνεται συσπείρωση και ολοκληρώνεται η κυβίστηση. Η σύνδεση αυτή εκτελείται, αρχικά, πάντα µε βοήθεια. Συνηθισµένα σφάλµατα που παρατηρούνται είναι: Γρήγορη κάµψη των χεριών και κυβίστηση χωρίς πέρασµα από την κατακόρυφη στήριξη. Με βοήθεια και κράτηµα στην κατακόρυφη στήριξη επισηµαίνεται η σωστή τροχιά της κίνησης και αποτρέπεται η βιαστική εκτέλεση. Ένα άλλο σφάλµα προέρχεται από τη γρήγορη κάµψη των ισχίων, µε ή χωρίς συσπείρωση, ταυτόχρονα µε την τοποθέτηση του κεφαλιού στο στρώµα. Αποτέλεσµα είναι να διακόπτεται η ροή της κίνησης (τα πόδια πέφτουν χαρακτηριστικά προς το κεφάλι). Επισηµαίνεται ότι το σώµα πρέπει να πέφτει τεντωµένο και η συσπείρωση να γίνεται την τελευταία στιγµή. Αν δεν κατανοείται η κίνηση γίνεται αργή εκτέλεση µε βοήθεια. 2. Επίδραση της σχολικής ενόργανης γυµναστικής στις φυσικές ικανότητες. Για να κατανοήσουµε καλύτερα την επίδραση της σχολικής ενόργανης γυµναστικής στις φυσικές ικανότητες θα πρέπει να εξετάσουµε την επίδραση των επιµέρους κινητικών δραστηριοτήτων που περιέχονται στη σχολική ενόργανη γυµναστική. Μέσα από την εξάσκηση, κυρίως στις βασικές κινητικές δραστηριότητες, οι οποίες θεωρούνται η βάση και προϋπόθεση για όλες τις ασκήσεις της ενόργανης γυµναστικής στα όργανα, όπως φυσικά και µέσα από το υπόλοιπο κινητικό περιεχόµενο της σχολικής ενόργανης γυµναστικής, βελτιώνονται οι κινητικές δεξιότητες και γενικότερα η κινητική

6 συµπεριφορά των παιδιών. Η βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων όµως είναι ένα έµµεσο αποτέλεσµα, που ως ένα βαθµό στηρίζεται στη βελτίωση της µυϊκής δύναµης, της κινητικότητας των αρθρώσεων και της ελαστικότητας των µυών (ευλυγισία) και της ταχύτητας της κίνησης. Έτσι λοιπόν έχουµε µια «άµεση» βελτίωση των φυσικών αυτών ικανοτήτων. Η µυϊκή δύναµη (µέγιστη δύναµη και µυϊκή αντοχή) βελτιώνεται πολύπλευρα επειδή ενεργοποιούνται µυϊκές οµάδες µε επιβαρύνσεις που δεν είναι συνηθισµένες (κυρίως των άνω άκρων και του κορµού). Οι αντιστάσεις (µε το βάρος του σώµατος) είναι πολύ µεγαλύτερες από τις καθηµερινές - φυσιολογικές δραστηριότητες, ξεπερνώντας το κατώφλι ερεθίσµατος, ικανού για µυϊκή προσαρµογή. Έτσι αν και πρόκειται για κινητικές δραστηριότητες που δεν επαναλαµβάνονται συστηµατικά (όπως στην προπόνηση δύναµης), αλλά ελεύθερα υπό µορφή παιγνιώδους δραστηριότητας (κάθε παιδί εκτελεί όσο µπορεί και δεν φθάνει στην εξάντληση), είναι εµφανή η βελτίωση της σχετικής δύναµης που βασίζεται κυρίως στη βελτίωση του νευροµυϊκού συντονισµού 1. Μια βελτίωση της δύναµης µέσω αύξησης της µυϊκής µάζας, πέραν αυτής της ανάπτυξης, θα πρέπει να θεωρείται τελείως απίθανη στη σχολική ενόργανη γυµναστική αλλά και γενικότερα στη σχολική φυσική αγωγή. Οι ασκήσεις ευλυγισίας, εκτός από τις τυπικές θέσεις - στάσεις της ενόργανης γυµναστικής (σπακάτο, γέφυρα κλπ.), είναι ή τουλάχιστον πρέπει να είναι εισαγωγικό µέρος του µαθήµατος στη σχολική ενόργανη γυµναστική. Η ευλυγισία επιβάλλεται να γίνεται µετά την προθέρµανση και σε άλλα αντικείµενα της σχολικής φυσικής αγωγής (σε βασικές αρθρώσεις, όπως ώµους, ισχία, σπονδυλική στήλη). Αφ ενός στην ηλικία του δηµοτικού σχολείου η ευλυγισία επιδέχεται µεγάλη παρέµβαση (λόγω της ανάπτυξης και της ελαστικότητας που έχουν οι µύες και οι σύνδεσµοι), αφ ετέρου µέσω της ευλυγισίας παρέχονται καλύτερες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των µετέπειτα κινήσεων. Στην ενόργανη γυµναστική επειδή οι απαιτήσεις των κινήσεων σε καλή ευλυγισία (ακόµη και στις βασικές κινητικές δραστηριότητες) είναι µεγαλύτερες, και επιπλέον η φύση της εξάσκησης είναι πιο κοντά σε σχέση µε άλλα αντικείµενα, θα πρέπει οι ασκήσεις ευλυγισίας να είναι καθιερωµένο εισαγωγικό µέρος του µαθήµατος. Η ευλυγισία αναφέρεται στο εύρος της κινητικότητας των αρθρώσεων, η οποία εξαρτάται από την ελαστικότητα των µυών, τενόντων και συνδέσµων που περιβάλλουν τις αρθρώσεις. Οι διατάσεις και η παραµονή στις ακραίες θέσεις του εύρους κίνησης των αρθρώσεων οδηγούν σε γρήγορα αποτελέσµατα βελτιώνοντας την ευλυγισία, ειδικά στις µικρές τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Η βελτίωση τέλος της κινητικής συµπεριφοράς µε τη βελτίωση του νευροµυϊκού συντονισµού έχει σαν αποτέλεσµα όχι µόνο την άνεση και αισθητική της κίνησης, αλλά και την ταχύτερη εκτέλεση της κίνησης. Στις άκυκλες κινήσεις (κινήσεις που γίνονται µια φορά και δεν επαναλαµβάνονται) η ταχύτητα σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από τον νευροµυϊκό συντονισµό και τη δύναµη των µυών. Έτσι ένα έµµεσο αποτέλεσµα µέσα από τη βελτίωση της δύναµης και της κινητικής επιδεξιότητας στη σχολική ενόργανη γυµναστική είναι και η βελτίωση της ταχύτητας στις άκυκλες κινήσεις. Βέβαια µιλώντας για βελτίωση στην αναπτυξιακή ηλικία του δηµοτικού σχολείου, εννοούµε ουσιαστικά την «αρµονική» ανάπτυξη των παραπάνω φυσικών ικανοτήτων, αφού ουσιαστικά τα κινητικά ερεθίσµατα της φυσικής αγωγής στο σχολείο είναι µέρος της φυσιολογικής ζωής των παιδιών. Εποµένως αυτό που παρουσιάζεται σαν βελτίωση είναι τελικά η φυσιολογική µεταβολή της ανάπτυξης, την οποία βέβαια η φυσική αγωγή προσπαθεί να πλαισιώσει µε τα καλλίτερα εφόδια. 3. Το προφίλ της αγωνιστικής ενόργανης γυµναστικής και η σχέση του µε τη σχολική ενόργανη γυµναστική. 1 Ο νευροµυϊκός συντονισµός καθορίζεται από τον ενδοµυϊκό νευροµυϊκό συντονισµό (αριθµός των κινητικών µονάδων που ενεργοποιούνται στις µυϊκές συστολές στους αγωνιστές µυς) και από τον διαµυϊκό νευροµυϊκό συντονισµό (βαθµός σύσπασης των ανταγωνιστών µυών στην κίνηση). Βελτίωση του νευροµυϊκού συντονισµού σηµαίνει αφ ενός αύξηση των κινητικών µονάδων που ενεργοποιούνται στους αγωνιστές µύες και αφ ετέρου µικρότερη σύσπαση στους ανταγωνιστές µύες. Έτσι το αποτέλεσµα στη ροπή της δύναµης που εκδηλώνεται κατά την κίνηση είναι µεγαλύτερο.

7 Όπως σ όλα τα αθλήµατα έτσι και στην ενόργανη γυµναστική, το αγωνιστικό προφίλ είναι ο συνδετικός κρίκος του αθλήµατος µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οι θεατές βλέπουν και γνωρίζουν το άθληµα µέσα από τον αγώνα. Η αγωνιστική µορφή του αθλήµατος παρέχει πρώτιστα, µέσα από το θαυµασµό για τους αθλητές, την κοινωνική τους αναγνώριση, τη δηµοτικότητά τους και την επιτυχία τους, το κίνητρο για την ενασχόληση µε το άθληµα. Όποια άποψη και αν έχουµε για τον αγωνιστικό αθλητισµό δεν µπορούµε να παραβλέψουµε ότι ο αθλητισµός γενικότερα οφείλει την ύπαρξή του και τη θέση που έχει σήµερα στην κοινωνία στο αγωνιστικό του µέρος. Επειδή λοιπόν το κίνητρο της ενασχόλησης και στην ενόργανη γυµναστική βρίσκεται βασικά στις παραστάσεις που έχουν τα παιδιά από τους αγώνες και από τα πρότυπα των αθλητών, γι αυτό θα πρέπει κατ αρχή να αποκατασταθούν κάποιες παρεξηγηµένες εντυπώσεις και απόψεις για την αγωνιστική ενόργανη γυµναστική. Με αφορµή τη σωµατική κατασκευή των αθλητών και αθλητριών της ενόργανης γυµναστικής τίθεται επανειληµµένα το ερώτηµα, µήπως η φύση της προπόνησης ή η καθηµερινή και πολύωρη προπόνηση από µικρή ηλικία εµποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη. Σε µια έρευνα, αρχικά στην Ελλάδα (Ντάνης 1986) και στη συνέχεια στη Γερµανία (Ντάνης 1988), συγκεντρώθηκαν στοιχεία της σωµατικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και του αναστήµατος των γονέων, από αθλητές /αθλήτριες της ενόργανης γυµναστικής ηλικίας 7-18 ετών και από συνοµήλικούς τους µη αθλούµενους µαθητές /µαθήτριες. Στην ανάλυση των δεδοµένων φάνηκε ότι διαφορές στο σωµατικό ύψος ανάµεσα στους αθλητές /αθλήτριες και µαθητές /µαθήτριες υπήρχαν ήδη από τις µικρές ηλικίες των 7 ετών, που οφειλόταν φυσικά στην επιλογή «µικρόσωµων» παιδιών. Ακόµα, σ όλες τις ηλικίες το µέσο ύψος των γονέων των αθλητών /αθλητριών της ενόργανης γυµναστικής ήταν σηµαντικά µικρότερο από το µέσο ύψος των γονέων των µαθητών /µαθητριών, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε οµοιότητα στη συσχέτιση του ύψους των αθλητών /αθλητριών και των µαθητών /µαθητριών µε το µέσο ύψος των γονέων τους. Αυτά τα δεδοµένα δείχνουν ότι υπάρχει µια κληρονοµική προδιάθεση για χαµηλότερο ανάστηµα στην ενόργανη γυµναστική σε σχέση µε το µέσο ανάστηµα του πληθυσµού. Τόσο στις παραπάνω έρευνες όσο και σε άλλες δηµοσιεύσεις (Peltenburg et al. 1984, Theintz et al. 1989) δεν αποδείχθηκε καµιά επίδραση της προπόνησης στο τελικό ανάστηµα των αθλητών και αθλητριών της ενόργανης γυµναστικής. Στους αθλητές και στις αθλήτριες της ενόργανης γυµναστικής παρατηρείται µια καθυστέρηση στην εφηβική ανάπτυξη, κατά κανόνα 1-2 χρόνων, σε σχέση µε τον µη αθλούµενο πληθυσµό. Αυτό οφείλεται ενδεχοµένως σε όψιµη «φυσιολογική» ανάπτυξη που έχουν τα περισσότερα από τα παιδιά που ασχολούνται µε την ενόργανη γυµναστική, ή σε πιθανή επίδραση της προπόνησης. Η καθυστέρηση όµως της εφηβείας δεν έχει καµιά επίπτωση στην τελική σωµατική ανάπτυξη και ειδικότερα στο τελικό σωµατικό ύψος. Κατά τον Malina (1994) η προπόνηση στον αθλητισµό δεν φαίνεται να έχει καµιά επίδραση ούτε στο ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Ποσοστιαία αναλογία των αθλητικών τραυµατισµών στα διάφορα αθλήµατα (συγκέντρωση από τον Hinrichs 1991). Τόπος έρευνας και συγγραφέας Saarland Πρώην Α. Saarland Σχολεία NRW Heidelberg Σχολεία DSHS Groh 1960 Γερµανία Junk 1976 Zagreb Menge Steinbrueck.Γερµανίας Koeln Μπάτµιντον Μπάσκετ Ποδόσφαιρο Χάντµπωλ Βόλεϋ Τένις Πυγµαχία Πολεµικές τέχνες Σκι Ιππασία Αεροβική γυµναστική Ενόργανη γυµναστική Στίβος Κολύµβηση Ποδηλασία Κωπηλασία /Κανό

8 αναµενόµενο ανάστηµα, ούτε στην εµφάνιση της αλµατικής ανάπτυξης, ούτε στο ρυθµό της ανάπτυξης. Ένα άλλο θέµα που τίθεται συχνά µε αιτία τον ακροβατικό χαρακτήρα των ασκήσεων στην ενόργανη γυµναστική είναι η πιθανότητα κακώσεων και τραυµατισµών στους αθλητές και τις αθλήτριες. Η µικρή ηλικία έναρξης της προπόνησης ενισχύει ακόµη περισσότερο την άποψη ότι η ενόργανη γυµναστική προκαλεί πολλούς τραυµατισµούς στην πορεία της ανάπτυξης των παιδιών - αθλητών που ταυτόχρονα είναι και πορεία εποικοδοµητικής προπόνησης. Στον πίνακα Ι παρουσιάζεται η ποσοστιαία αναλογία των αθλητικών τραυµατισµών ανά άθληµα από διάφορες έρευνες στη Γερµανία (συγκεντρωµένες από τον Hinrichs 1991). Η άποψη ότι στην ενόργανη γυµναστική παρατηρούνται οι περισσότεροι τραυµατισµοί δεν ευσταθεί. Στη συχνότητα τραυµατισµών η ενόργανη γυµναστική φαίνεται να βρίσκεται αρκετά πίσω από τις πρώτες θέσεις, τις οποίες καταλαµβάνουν άλλα αθλήµατα, όπως το ποδόσφαιρο, το χάντµπωλ, το µπάσκετ κ.α. Βέβαια, η ποσοστιαία αναλογία τραυµατισµών δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατική εικόνα της επικινδυνότητας κάθε αθλήµατος. Μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα δίνεται αν δούµε τους τραυµατισµούς ανά 100 αθλούµενους. Και σ αυτή την περίπτωση όµως στις πρώτες θέσεις βρίσκονται το ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, το χάντµπωλ. Εποµένως πρέπει να απορρίψουµε τις εικασίες επικινδυνότητας για την ενόργανη γυµναστική, οι οποίες δεν έχουν βάση αλήθειας. Από την άλλη πλευρά οι ασκήσεις της ενόργανης γυµναστικής απαιτούν ένα πολύ ψηλό επίπεδο συντονισµού κινήσεων στο χώρο και στο χρόνο, ψηλό βαθµό κιναίσθησης και χωροαντιληπτικής ικανότητας, πολύ καλή αίσθηση ρυθµού και ισορροπίας, άριστη αξιοποίηση των αντανακλαστικών, ψηλό επίπεδο σχετικής δύναµης και πολύ καλή ευλυγισία. Συµµετέχοντας κάποιος λοιπόν στις διαδικασίες της προπόνησης στην αγωνιστική ενόργανη γυµναστική αποκτά µια πολύπλευρη κινητική επιδεξιότητα, η οποία πλαισιώνεται από πάρα πολλές κινητικές εµπειρίες τις οποίες σπάνια συναντάµε σε άλλα αθλήµατα. Έτσι δικαιολογηµένα η ενόργανη γυµναστική θεωρείται η βάση όλων των αθληµάτων, αποκτώντας δηλαδή κάποιος τα κινητικά εφόδια της προετοιµασίας στην ενόργανη γυµναστική µπορεί να αποδώσει περισσότερο σε κάποιο άλλο άθληµα µε το οποίο ενδεχοµένως θ ασχοληθεί στη συνέχεια. 2 Το παιδί λοιπόν που ξεκινά µε την ηλικία των 5-6 ετών ν ασχολείται µε την ενόργανη γυµναστική αποκτά, µέσα από την ποικιλία του κινητικού περιεχοµένου που του παρέχεται, µια πολύπλευρη καλλιέργεια των κινητικών του δεξιοτήτων και των φυσικών του ικανοτήτων, πετυχαίνοντας µια «άριστη» ψυχοσωµατική ανάπτυξη. Το κινητικό περιεχόµενο λοιπόν της αρχικής (εισαγωγικής) φάσης στην ενόργανη γυµναστική µε τις πολλές προασκήσεις και ασκήσεις παιγνιώδους µορφής, που στοχεύουν στη βελτίωση της µυϊκής αίσθησης, της ισορροπίας, της αντίληψης, του προσανατολισµού, της φαντασίας, της αποφασιστικότητας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της σχετικής δύναµης, της ευλυγισίας και της ταχύτητας, αποτελεί ίσως το καλύτερο µέσο ψυχοκινητικής αγωγής και βελτίωσης της κινητικής συµπεριφοράς του παιδιού προσχολικής (4-6 ετών) και πρώτης σχολικής ηλικίας (6-9 ετών). Γι αυτό το κινητικό αυτό περιεχόµενο θα πρέπει να ενταχθεί στις µικρές τάξεις του δηµοτικού σχολείου συµπληρώνοντας το κινητικό περιεχόµενο της ψυχοκινητικής αγωγής, σαν συνέχεια και εξέλιξη των κινητικών-παιδαγωγικών παιχνιδιών, των οποίων τα κινητικά ερεθίσµατα είναι πολύ απλά. Οι τυποποιηµένες ασκήσεις της ενόργανης γυµναστικής µπορούν να διδάσκονται και να βελτιώνονται τεχνικά στις µεγαλύτερες τάξεις (, Ε, Στ ). Έτσι λοιπόν η σχολική ενόργανη γυµναστική που στόχο έχει την πολύπλευρη καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων και την µάθηση απλών ασκήσεων χωρίς τελειοποιηµένη τεχνική, πρέπει να έχει δύο διαστάσεις στη Φυσική Αγωγή του δηµοτικού σχολείου. Η µια διάσταση αφορά το πολύπλευρο κινητικό περιεχόµενο παιγνιώδους µορφής για τις µικρές τάξεις (σαν προχωρηµένα κινητικά ερεθίσµατα στην ψυχοκινητική αγωγή) και η άλλη διάσταση το τυποποιηµένο περιεχόµενο προασκήσεων και ασκήσεων για τις µεγάλες τάξεις. 2 Οι αθλητές της ενόργανης γυµναστικής διακρίνονται κατά τον Ukran (1975) για τη γρήγορη µάθηση της τεχνικής άλλων αθληµάτων, η οποία εξηγείται από την πληθώρα των κινητικών δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει κατά την προπόνησή τους και κατά συνέπεια από την πλατειά και πολύπλευρη κινητική κατανόηση που διαθέτουν.

9 Το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής γίνεται πιο αποτελεσµατικό όταν περιέχει το παιχνίδι, ψυχαγωγεί, ικανοποιεί για το κατόρθωµα και προσανατολίζεται σε αθλητικά (θεαµατικότητα αθλήµατος, αθλητές) και κοινωνικο-αθλητικά πρότυπα (κοινωνική απήχηση σαν µορφή άθλησης π.χ. στα γυµναστήρια). Η σχολική ενόργανη γυµναστική συγκεντρώνει πολύ καλά στοιχεία κινητικής αγωγής, ικανοποιεί, ψυχαγωγεί και µπορεί να γίνει µε παιγνιώδη µορφή. Αθλητικά πρότυπα από την αγωνιστική ενόργανη γυµναστική πρέπει να προβάλλονται χωρίς προκαταλήψεις για το άθληµα, γιατί αυτό βοηθάει στην αποτελεσµατικότητα του µαθήµατος και είναι ο συνδετικός κρίκος, τα παιδιά να οδηγούνται προς τον αθλητισµό ή την εξωσχολική άθληση, που είναι ένας υγιής τρόπος διαβίωσης και ενθαρρύνεται παράλληλα η «δια βίου» άθληση. Βιβλιογραφία Baumann, S.: Sport in der Grundschule 1. Turnen. Limpert Verlag, Bad Homburg, Hinrichs, H.-U. : Sportverlezungen. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Καϊµακάµης, Β. : Ενόργανη γυµναστική. Εκδόσεις «Μαίανδρος», Θεσ/νίκη, Malina, R.M. : Physical activity and training: Effects on stature and the adolescent growth spurt. Med. Sci. Sports Exerc., 26,6: , Ντάνης, Α. : Χαρακτηριστικά ανάπτυξης των ελληνίδων αθλητριών ενόργανης γυµναστικής - σύγκριση µε µη αθλούµενες µαθήτριες. Αθλητική Επιστήµη, Θεωρία και Πράξη, 2: 54-71,1986. Ντάνης, Α. : Χαρακτηριστικά ανάπτυξης των αθλητών και αθλητριών της ενόργανης γυµναστικής - σύγκριση µε µη αθλούµενους µαθητές και µαθήτριες. Φυσική Αγωγή και Αθλητισµός, 25: 44-64, Pauly, P., M. Gebhardt: Mit Kindern turnen. Spiel und Spass fuer Kinder ab 6 Jahren. Falken - Verlag, Niedernhausen, Peltenburg, A.L., W.B.M. Erich, M.L. Zonderland, M.J.E. Bernink, J.L. VanDenBrande and I.A. Huisveld: A retrospective growth study of female gymnasts and girl swimmers. Int. J. Sports Med.,5: , Theintz, G.E., H. Howald, Y. Allemann and P.C. Sizonenko: Growth and pubertal development of young female gymnasts and swimmers: A correlation with parental data. Int. J. Sports Med., 10: 87-91, Ukran, M.L.: Methodik des Turntrainings (Maenner). Verlag Karl Hofmann, Shorndorf bei Stuttgart, ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Η φυσική αγωγή στο δηµοτικό σχολείο. Οργανισµός εκδόσεως διδακτικών βιβλίων, Αθήνα.

Το διδακτικό περιεχόµενο και η ευρύτερη χρήση της γυµναστικής στη σχολική Φυσική Αγωγή

Το διδακτικό περιεχόµενο και η ευρύτερη χρήση της γυµναστικής στη σχολική Φυσική Αγωγή Το διδακτικό περιεχόµενο και η ευρύτερη χρήση της γυµναστικής στη σχολική Φυσική Αγωγή Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. ΗΓυµναστική στη σχολική Φυσική Αγωγή διδασκαλία Συντάξεις µετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της ενόργανης γυµναστικής στο σχολείο

Η διδασκαλία της ενόργανης γυµναστικής στο σχολείο Η διδασκαλία της ενόργανης γυµναστικής στο σχολείο Πέτρος Λεµονής, Phd. Εκπαιδευτικός Φ.Α., ΤΕΦΑΑ Σερρών Απόστολος Ντάνης, Phd. Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Άθληµα που συνίσταται στην εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ καθηγητή Φ.Α και μαθητών Καλύτερη συνεργασία Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης.. τα δύο σώματα γίνονται ένα σύστημα σωμάτων κι αποκτούν κοινό κέντρο βάρους, με ισοκατανομή δυνάμεων το κεφάλι, η πλάτη, η κοιλιά και οι γλουτοί βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 99-99-996-997 ΙΟΥΛΙΟΣ 009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Σωματομετρικός έλεγχος Μέτρηση ύψους Μέτρηση βάρους Έλεγχος άρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1. Ο όρος «σε ισορροπία» στην ενόργανη γυμναστική δηλώνει ότι το Κ.Β.Σ. βρίσκεται: α) πλησίον του σημείου ή της βάσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 8-9 ΚΑΙ 10 ΕΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 8-9 ΚΑΙ 10 ΕΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 8-9 ΚΑΙ 10 ΕΤΩΝ ΑΛΜΑ: Χειροκυβίστηση Αρχική αξία:10.00β. -Επιτρέπεται η εκτέλεση δύο αλμάτων και μετράει ο βαθμός του καλύτερου άλματος. Επιτρέπεται επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Το σερβίς είναι το στοιχείο της τεχνικής με το οποίο αρχίζει το παιχνίδι Το

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες επιτυχίας Α τάξης Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν βασικές κινητικές

Δείκτες επιτυχίας Α τάξης Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν βασικές κινητικές [Α ΤΑΞΗΣ] Δείκτες επιτυχίας Α τάξης Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης Σε ώριμο στάδιο: Περπάτημα,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Το Βόλεϊ, όπως και τα άλλα αθλήματα χρησιμοποιείται ως μέσο επίτευξης των στόχων της Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ: Αρχική Στάση : Αριστερό γόνατο στο πάτωμα και δεξί πόδι λυγισμένο σχηματίζοντας μια γωνία 90 μοιρών, Εισπνέεις καθώς σηκώνεις το αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ 1. Multiple-set system: 2-3 σετ προθέρμανσης με αυξανόμενη αντίσταση ακολουθούμενα από πολλαπλά σετ σταθερής αντίστασης. Για πολυαρθρικές ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αντοχή Δύναμη Επιμέρους ικανότητες Φυσικής Κατάστασης Ευκαμψία Ευλυγισία Ταχύτητα Αντοχή Αντοχή είναι η ικανότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Βασικές δεξιότητες 1)Κατάλληλη ρακέτα 2)Σωστός τρόπος κρατήματος 3)Διδασκαλία βασικών χτυπημάτων και σωστή στάση 4)Σέρβις 5)Εκμάθηση τεχνικής χτυπημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Στάση Σώματος Ο όρος σωστή στάση

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 6η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 8-10 ΕΤΩΝ Φαμίσης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Εισηγητής : Σαρηβασιλείου Χαράλαµπος, ΚΦΑ Εισαγωγή (Στίβος & Φυσική Αγωγή) Χαρακτηριστικά των αγωνισµάτων του

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ( ΣΠΡΙΝΤ)ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ( ΣΠΡΙΝΤ)ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ( ΣΠΡΙΝΤ)ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ Στα πλαίσια του επιμορφωτικού σεμιναρίου των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής τον Σεπτέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Αθλητική ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) 1 .. Κατηγορία ΙΙΙ Κατηγορία IV.. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. «Πως βοηθάει η Φυσική Δραστηριότητα στη βελτίωση της σωματικής απόδοσης και υγείας;» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 ο Πολυκάστρου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. «Πως βοηθάει η Φυσική Δραστηριότητα στη βελτίωση της σωματικής απόδοσης και υγείας;» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 ο Πολυκάστρου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Πως βοηθάει η Φυσική Δραστηριότητα στη βελτίωση της σωματικής απόδοσης και υγείας;» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 ο Πολυκάστρου Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί Μπλάτσης Πέτρος Λειψίστας Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας Σκοπός 1 Σκοπός 1 Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές A,Β, Γ τάξη Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επιτυχίας Τα παιδιά να μπορούν να: 1. εκτελούν ικανοποιητικά βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (παρουσίαση στη σχολή προπονητών πετοσφαίρισης 2008-2009) Η έννοια, η σημασία και η μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό

Οδηγίες για τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες: 13 / 9 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. : 1000 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ --- ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την όταν έχουν πλέον ήδη ωριμάσει, και αυτό το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD.

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. «Σχεδιασμός προγράμματος ασκήσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας.» Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών

Το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών Το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης: Συνάντηση 2 η : Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης Oμάδα Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλούλ Ιωάννης, Νευρολόγος, Λέκτορας Νευρολογίας. Τηλ. 2610999495, 2610992997, 6944746083

Ελλούλ Ιωάννης, Νευρολόγος, Λέκτορας Νευρολογίας. Τηλ. 2610999495, 2610992997, 6944746083 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Πρόγραµµα Λειτουργικής Νευροχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών Μαρκάκη Έλλη Ειδικ. Νευρολόγος Ελλούλ Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο :

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : Στοιχεία της επιβάρυνσης στην άσκηση με βάρη και σχεδιασμός προγραμμάτων Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ορίζουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ιάλεξη Α Αργύρης Θεοδοσίου Ασκήσεις μετακίνησης Στόχος: προθέρμανση των παικτών, εκμάθηση των βασικών μετακινήσεων στο τένις (footwork) Τρέξιμο με αργό ρυθμό από το πίσω μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε δηµοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Μοντέλα αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής Θέµατα της παρουσίασης Τα βασικότερα µοντέλα φυσικής αγωγής. Τα χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Πολιομυελίτιδα Νόσος που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF

Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF mpfexperience.gr Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα πολλοί άνθρωποι δεν γυμνάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΗΣ. Κριτήρια επιλογής ασκήσεων ΕΠΕΑΕΚ: : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Ρύθµιση και καθοδήγηση

ΥΝΑΜΗΣ. Κριτήρια επιλογής ασκήσεων ΕΠΕΑΕΚ: : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Ρύθµιση και καθοδήγηση ΕΠΕΑΕΚ: : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ρύθµιση και καθοδήγηση της φυσικής ικανότητας της ΥΝΑΜΗΣ Μεθοδολογία Προπόνησης ύναµης Μορφές οργάνωσης Ρύθµιση και καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές Ημερίδες Κλασικού Αθλητισμού

Περιφερειακές Ημερίδες Κλασικού Αθλητισμού Περιφερειακές Ημερίδες Κλασικού Αθλητισμού Φωτεινή Μασσού Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ονησίφορος Ιωάννου ΕΔΕ Φυσικής Αγωγής Φεβρουάριος 2011 2 Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο Επιδιώκει: Την ποιοτική μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 9η Οργανικά Νοσήματα: Αρθρίτιδα, Αναιμία

Διάλεξη 9η Οργανικά Νοσήματα: Αρθρίτιδα, Αναιμία ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 9η Οργανικά Νοσήματα: Αρθρίτιδα, Αναιμία Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Αρθρίτιδα Η αρθρίτιδα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακολούθηση-διδασκαλία μαθημάτων Διάρκεια των σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF

Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF www.mpftrainer.gr Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα πολλοί άνθρωποι δεν γυμνάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερότητα Ευστάθεια

Σταθερότητα Ευστάθεια Σταθερότητα Ευστάθεια Περιεχόµενα Ισορροπία Περιστροφή Επιπλέον ραστηριότητες Ισορροπίας Περιγραφή Η ασφάλεια κατά την προσγείωση είναι μία σημαντική δεξιότητα για να τη μάθουν όλα τα παιδιά. Ουσιαστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της εκπαίδευσης Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προετοιµασία των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική σεζόν Θέµατα ανάπτυξης Ο σκοπός της προετοιµασίας Η δοµή του προπονητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Power. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Power. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ ΒΕΡΟΙΑ, 21 ΜΑΙ 2011 ΟΡΓΑΝΩΗ: ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΗΜΑΘΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ ΒΕΡΟΙΑ, 21 ΜΑΙ 2011 ΟΡΓΑΝΩΗ: ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΗΜΑΘΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ 10ο ΠΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΜΙΝΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΟΥΙΡΟΤ ΒΕΡΟΙ, 21 ΜΙ 2011 ΟΡΓΝΩΗ: ΤΝΕΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΟΥΙΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΗΜΘΙ Η ΕΚΠΙΕΤΗ Σ ΣΜΗΜΣ ΤΠΟΟΜΗ Θεόδωρος αββίδης UEFA PRO προπονητής ποδοσφαίρου Σεχνικός υπεύθυνος τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014 Μπογδάνης Βασίλειος Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσαλλονίκης Κάτοχος μεταπτυχιακού Γνωστικής και Κινητικής Μάθησης Παράλληλη τεχνική και τώρα τι γίνεται; ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Τραυματισμοί του Νωτιαίου Μυελού

Διαβάστε περισσότερα

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν µια νέα ολοκληρωµένη σειρά σεµιναρίων σχεδιασµένη για οποιονδήποτε γυµνάζει αθλητές ή αθλούµενους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο

Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο Παναγιώτης Κονομάρας BSc, MSc Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών -Εργοφυσιολογία Γυμναστής Κ20 ΠΑΕ Πανθρακικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ø Δύναμη Ø Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 4η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Training instructions for back trainer LINEO. Art. No.: 7428-550

Training instructions for back trainer LINEO. Art. No.: 7428-550 Training instructions for back trainer LINEO Art. No.: 7428-550 R RU Οδηγίες εκγύμνασης για τη στιγμιαία συσκευή γυμναστικής LINEO Η συσκευή LINEO είναι μια πολύπλευρη συσκευή γυμναστικής. Ειδικά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος γυµναστικής. Για να το ευχαριστηθείτε και για να γυµναστείτε αποδοτικά και χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης.

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης. Οι ποντικοί και το τυρί Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Οργάνωση: Εργασία σε ζευγάρια. Τα δυο παιδιά είναι οι ποντικοί και η μπάλα το τυρί. Ο ένας ποντικός κρατά το τυρί Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

αμαξίδιο Αντισφαίριση με αναπηρικό Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 δυναμικό άθλημα, που απαιτεί

αμαξίδιο Αντισφαίριση με αναπηρικό Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 δυναμικό άθλημα, που απαιτεί Αντισφαίριση με αναπηρικό αμαξίδιο Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 Αντισφαίριση με αναπηρικό αμαξίδιο δυναμικό άθλημα, που απαιτεί υψηλή τεχνική κατάρτιση, εξαιρετική φυσική κατάσταση, ταχύτητα, αντανακλαστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη Άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη Δρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Άσκηση?? «Η άσκηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση του διαβήτη» Βελτιώνει τη δράση της ινσουλίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - Α Λυκείου

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - Α Λυκείου v Εβδομάδα 5 η : FITNESS-ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ μάθημα 9 ο Υπεύθυνος Καθηγητής ΦΑ: Τμήμα: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - Α Λυκείου Σκοπός: Γνώση και ανάπτυξη ενός επιπέδου φυσικής κατάστασης για υγεία 1.1 Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης

Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης Εισαγωγή Στο ποδόσφαιρο, η δύναμη και η τεχνική είναι οι πλέον βασικοί συντελεστές καλής απόδοσης. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 Οι κοιλιακοί είναι από τα σηµαντικότερα σηµεία του σώµατος µας για την να φαινόµαστε γυµνασµένοι. Πέρα από αυτό όµως είναι και από τους σηµαντικότερους µύες για την υγεία µας. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκησιολόγιο πολυόργανου

Ασκησιολόγιο πολυόργανου Ασκησιολόγιο πολυόργανου Ο σταθμός άσκησης - πολυόργανο είναι ένα πολύπλευρο πολύ-λειτουργικό οικιακό όργανο για γυμναστική φυσικής κατάστασης, με ειδική έμφαση στην ενδυνάμωση των μυών. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σχεδόν όλοι οι παίκτες θεωρούν τη διαδικασία των διατάσεων στην αρχή και ιδιαίτερα στο τέλος κάθε προπονητικής μονάδας βαρετή

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό Σχολείο

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό Σχολείο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό Σχολείο ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 5η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ α) Αερόβια άσκηση για τη βελτίωση του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος Προθέρμανση 20 ποδήλατο προοδευτικά αυξανόμενης επιβάρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ξεπεράστε τα όριά σας!

Ξεπεράστε τα όριά σας! Ξεπεράστε τα όριά σας! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες είναι τεντωμένοι ανά πάσα στιγμή. Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε πίεση στις λαβές όταν ασκείστε και να προσπαθείτε να κάνετε ελεγχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά, κυρίως, τη μάθηση των κινήσεων της. χειροσφαίρισης μέσω του παιχνιδιού. Αποτελεί, δηλαδή, περισσότερο

Εισαγωγή. Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά, κυρίως, τη μάθηση των κινήσεων της. χειροσφαίρισης μέσω του παιχνιδιού. Αποτελεί, δηλαδή, περισσότερο Εισαγωγή Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά, κυρίως, τη μάθηση των κινήσεων της χειροσφαίρισης μέσω του παιχνιδιού. Αποτελεί, δηλαδή, περισσότερο ένα πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού και όχι ένα προπονητικό πρόγραμμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΒΗΜΑ 1 α ΠΟΙΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ; ΒΗΜΑ 1 Β ΠΟΙΟΙ ΜΥΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ; Μύες για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1. Προγράμματα 1.1. Κάθε πρόγραμμα Τραμπολίνο απαρτίζεται από 10 ασκήσεις. 1.2. Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική προσπάθεια ενός προγράμματος. 1.2.1. Εάν υπάρχει φανερή ενόχληση στην εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 2η Διάλεξη: «Μεθοδολογία προπόνησης μέγιστης δύναμης» Methods of training maximal strength

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 2η Διάλεξη: «Μεθοδολογία προπόνησης μέγιστης δύναμης» Methods of training maximal strength ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν.

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. ΚΑΤ Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοβαρός ο Αντίχτυπος στη Ζωή του Ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα