Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε+Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ Περίοδος: Ιανουάριος 2007 Δεκέμβριος 2011 Σεπτέμβριος 2012 σελ 1 από 18

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Στόχοι.3 2. Οι υπηρεσίες/δράσεις του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής/NCPs 5 3. Δείκτες και γραφήματα/ιστογράμματα των δράσεων του Δικτύου των NCPs για υποστήριξη της εθνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ Συνολικός αριθμός υπηρεσιών/δράσεων ανά Εθνικό Σημείο Επαφής/NCP 3.2. Τα Εθνικά Σημεία Επαφής στο Διαδίκτυο /e-υπηρεσίες των NCPs 3.3 Γραφήματα/ιστογράμματα παρουσίασης των Υπηρεσιών NCPs 4. Εξωστρέφεια του Ελληνικού Δικτύου των NCPs: Συντονισμός Ευρωπαϊκών Δικτύων NCPs από Ελληνικά NCPs.8 5. Συνοπτική παρουσίαση της Ελληνικής Συμμετοχής στo 7 ο ΠΠ Γραφήματα/ιστογράμματα της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ 6. Συνοπτική παρουσίαση της Ελληνικής Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ICT Συνοπτική παρουσίαση Ελληνικής Συμμετοχής στις δράσεις «Έρευνα προς όφελος των ΜμΕ/Reseach for benefits for SMEs» Συμπεράσματα..17 σελ 2 από 18

3 1. Εισαγωγή Το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής/National Contact Points- ΕΣΕ/NCPs έχει συσταθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία καθόρισε και το πλαίσιο λειτουργίας του με τις «Κατευθυντήριες αρχές 1 /κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» που διέπουν τα «Εθνικά Σημεία Επαφής(ΕΣΕ/NCPs)». Μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου είναι τα ΕΣΕ/NCPs των Κρατών μελών, των υποψηφίων προς ένταξη χωρών ή/και τρίτων χωρών. Έχει συσταθεί ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο ΕΣΕ/NCPs ανά Θεματική Προτεραιότητα/Τομεά και Πρόγραμμα ή Υποπρόγραμμα του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου Ε&ΤΑ της ΕΕ. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ ορίζεται σαφώς ότι ο ορισμός των Εθνικών Σημείων Επαφής είναι προσωποπαγής και αφορά σε άτομα/εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου που εργάζονται σε φορείς Κρατών-Μελών/κ-μ, υπό ένταξη ή συνδεδεμένων χωρών, με τεχνογνωσία, εξειδίκευση και επιστημονική επάρκεια. Στη χώρα μας η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ όρισε τα Εθνικά Σημεία Επαφής μετά από σχετική προκήρυξη/πρόσκληση 2. Το εθνικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΣΕ/NCPs βασίζεται και είναι συμπληρωματικό, προς το προαναφερθέν της ΕΕ. Στόχος του Ελληνικού Δικτύου ΕΣΕ/NCPs είναι η υποστήριξη του εθνικού Ερευνητικού ιστού καθώς και των Επιχειρήσεων/Ιδιωτικού τομέα για την συμμετοχή τους στα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ. Το εθνικό Δίκτυο ΕΣΕ/NCPs αποτελείται από είκοσι έξι/26 εμπειρογνώμονες, 3 (συμπεριλαμβάνεται ο αρμόδιος για την EURATOM), σε επτά φορείς στην Αθήνα/Αττική, Ηράκλειο/Κρήτη, Θεσσαλονίκη/Κ. Μακεδονία Στόχοι του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής Αύξηση και ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής/ ερευνητικού δυναμικού, ποιοτικά και ποσοτικά, στα προγράμματα & έργα του 7 ου ΠΠ καθώς και τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ, Ενίσχυση της συνεργασίας και της ικανότητας ενσωμάτωσης των Ελληνικών φορέων στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον Έρευνας και Καινοτομίας & τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα & δίκτυα, Υποστήριξη του ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών σύγκλισης, Συμβολή στην υποστήριξη της Κινητικότητας των Ερευνητών και στην ενίσχυση & ανάδειξη της Ελληνικής Αριστείας ώστε να διακοπή η διαρροή «ερευνητικού δυναμικού» ( stop brain drain ) προς την ΕΕ ή/και άλλες ηπείρους, Υποστήριξη για την διασφάλιση συνεργειών μεταξύ εθνικών και Ευρωπαϊκών δράσεων Ε&Τ και για την επίτευξη «οικονομιών κλίμακας», Ανάπτυξη διεθνών Συνεργασιών και ενσωμάτωση τους στα Ευρωπαϊκά δίκτυα NCPs ώστε να υποστηρίζονται/προωθούνται αιτήματα των Ελληνικών φορέων για ανεύρεση συνεργασιών για την δημιουργία Κοινοπραξιών, διοργάνωση Ευρωπαϊκών ή/και Διεθνών εκδηλώσεων, Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα NCPs, τους «Key palyers» σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 1 Guiding Principles for setting up an NCPs System/12/12/2007/European Commission DG RTD A1: Επισυναπτόμενο νο1 National Contact Point (NCP): a person nominated by the national authorities in Member States and Associated Countries to provide assistance to potential FP7 participants in their countries according to this document, an appropriate translation reflecting the concept of NCPs should be found for each national language (Page 9 of the Document: Guiding Principles for setting up an NCPs System) 2 Προκήρυξη της 16 ης Οκτωβρίου Κατάλογος του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής/ΕΣΕ-NCPs σελ 3 από 18

4 1.2. Το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του 7 ου ΠΠ: Αποτύπωσή του σε πανελλήνια κλίμακα. Τα ΕΣΕ/NCPs ανήκουν στο «Πλέγμα» Υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναμικού και φορέων που υποστηρίζει το «Εθνικό οικοσύστημα για την Έρευνα και την Καινοτομία». Επισυνάπτεται ο κατάλογος των εμπειρογνωμόνων μελών του Ελληνικού Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής/ΕΣΕ-NCPs και κατωτέρω σημειώνονται στο χάρτη οι πόλεις/περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ή/και έχουν διοργανωθεί εκδηλώσεις των ΕΣΕ/NCPs στη Χώρα μας. σελ 4 από 18

5 2. Οι υπηρεσίες/δράσεις του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής Κατηγοριοποιούνται ως εξής: 2.1. Δράσεις ενημέρωσης (διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, κ.λπ), δημιουργία δικτυακού κόμβου για τα NCPs, δημιουργία ή/και διακίνηση ενημερωτικών δελτίων 2. 2.Συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές δράσεις προστιθέμενης αξίας 2.3. Οριζόντιες Δράσεις υποστήριξης 2.4. Συνεργασίες: Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΣΕ/NCPs Σχηματική αναπαράσταση των υπηρεσιών των Εθνικών Σημείων Επαφής/ΕΣΕ-NCPs και η αλληλεπίδραση μεταξύ των δράσεων 1. Δράσεις Ενημέρωσης Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων/συναντήσεων ενημερωτικές «εκστρατείες» Δικτυακός κόμβος/κόμβοι & ιστοσελίδες για το 7ο ΠΠ Δημιουργία ή/και διακίνηση Ενημερωτικού Υλικού: Περιοδικό, ηλ. Ενημερωτικό δελτίο/e-newsletter, δελτία τύπου 2. Συμβουλευτικές και Εκπαιδευτικές Δράσεις Διοργάνωση εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, για την συμμετοχή και συγγραφή προτάσεων Υποστήριξη για την προετοιμασία πρότασης (όροι συμμετοχής, προϋποθέσεις, διαδικασίες, τύπος έργων) Έλεγχος προτάσεων- (οικονομικά στοιχεία, τεχνικά χαρακτηριστικά) Υποστήριξη για αναζήτηση συνεργασιών και δημιουργία κοινοπραξιών για υποβολή προτάσεων Υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου (προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων, κ.λπ.) 3. Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης: Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΕΕ 4. Συνεργασίες: με Επιμελητήρια, ΑΕΙ, Ερ. Κέντρα, OTA, Επιχειρηματική κοινότητα, το δίκτυο ΕΕΝ/Enterprise Europe Network Εθνικούς εκπροσώπους, με το Ευρωπαϊκό δίκτυο των ΕΣΕ/NCPs, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ευρ. Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των NCPs σελ 5 από 18

6 3. Δείκτες και γραφήματα/ιστογράμματα των δράσεων & υπηρεσιών του Δικτύου των ΕΣΕ/NCPs για υποστήριξη της εθνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ Περίοδος: Ιανουάριος 2007 Δεκέμβριος 2011 Πηγή: Εκθέσεις ΕΣΕ/NCPs Συνοπτική Παρουσίαση 3.1. Γράφημα παρουσίασης συνολικού αριθμού υπηρεσιών/δράσεων ανά Εθνικό Σημείο Επαφής/NCP Περίοδος: α. Υπηρεσίες ΕΣΕ/NCPs ανά Θεματική Προτεραιότητα και Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ. Το κατωτέρω γράφημα βασίζεται στις εκθέσεις που υπέβαλλαν τα ΕΣΕ/NCPs στην ΓΓΕΤ και αποτελεί σύνθεση των στοιχείων τα οποία αφορούν υπηρεσίες και δράσεις όπως η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων ή/και σεμιναρίων, υποστήριξη ελληνικών φορέων για αιτήματα αναζήτησης συνεργασιών, στοχευμένα «μαζικά» ηλ. μηνύματα προς τις ομάδες-στόχους ανά θεματικό τομέα του 7 ου ΠΠ, αιτήματα τα οποία απαντήθηκαν από τα ΕΣΕ/NCPs. Στο κατωτέρω γράφημα συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι συμμετοχές των ΕΣΕ/NCPs στις Ευρωπαϊκές συναντήσεις εργασίας, των αντίστοιχων θεματικών Δικτύων NCPs, οι περισσότερες των οποίων διοργανώνονται με ευθύνη της ΕΕ Αρ. Ενημερωτικών εκδηλώ 1500 Συνολι-κός αρ. αιτημάτων/ερωτήσεων Οικονομικά-Νομικά θέματα 7ου ΠΠ ICT Νανο-Επιστήμες Ενέργεια Περιβάλλον Μεταφορές Κοινωνικο-οικονομικές & Ανθρωπιστικές επιστήμες Διάστημα Ασφάλεια ΙΔΕΕΣ/Ευρ. Συμβούλιο Έρευνας Άνθρωποι/PEOPLE/ Ερευνητικές Υποδ. Έρευνα προς όφελος των ΜμΕ Διεθνής Συνεργασία Περιφέρειες της Γνώσης & Ερ. Δυναμικό Επιστήμη και Κοινωνία Αρ. ηλ. Μηνυμάτων ( s ) προς χρήστες/ ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο ΠΠ Αναζ ητήσεις συνεργασιών (partner searches) που διακινήθηκαν Αρ. διμερών συναντήσεων(μεταξύ του ΕΣΕ και ενδιαφερο-μένων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αριθμός προτά-σεων που υποβλή-θηκαν με υποστήριξη του NCP Συμμετοχή ή/και διοργάνωση Ευρωπαϊκών ή/και σελ 6 από 18

7 3.2. e-υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής / Τα ΕΣΕ-NCPs στο Διαδίκτυο Στις e-υπηρεσίες των ΕΣΕ/NCPs περιλαμβάνονται: η δημιουργία και διάχυση e-newsletters, η δημιουργία σελίδων, σχετικλα με το 7 ο ΠΠ, στους δικτυακούς κόμβους των φορέων που εργάζονται τα ΕΣΕ/NCPs, η δημιουργία και διάχυση έντυπων ενημερωτικών δελτίων καθώς επίσης και Οδηγών, φυλλαδίων, κ.λπ. Περίοδος: Ιανουάριος 2007 Δεκέμβριος 2011 Πηγή: Εκθέσεις ΕΣΕ/NCPs Γράφημα για τα e-newsletter των ΕΣΕ/NCPs Υγεία ICT Ενέργεια Ερ. Υποδομές Κονωνικο-οικονομικές & Ανθρωπιστικές επιστήμες Περιφέρειες της Γνώσης & Ερ. Δυναμικό Νανο- Επιστήμες,Μεταφορές, Διάστημα, Ασφάλεια, Διεθνής Συνεργασία Περιβάλλον ΜμΕ Marie Curie Επιστήμη και Κοινωνία σελ 7 από 18

8 4. Συνεργασίες/εξωστρέφεια του Ελληνικού Δικτύου των ΕΣΕ/ NCPs : Ελληνικά ΕΣΕ/NCPs Συντονιστές Ευρωπαϊκών Δικτύων NCPs 4.1. Σε εθνικό επίπεδο τα μέλη του Δικτύου ΕΣΕ/NCPs συνεργάζονται μεταξύ τους, με την εποπτεία και υποστήριξη της ΓΓΕΤ, για την υλοποίηση από κοινού δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας. Το Δίκτυο συνεργάζεται επίσης με τους εθνικούς εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες, τα Επιμελητήρια, τα ΑΕΙ, τα Ερευνητικά Ιδρύματα, τις Επιχειρήσεις/Ιδιωτικό τομέα και Δημόσιο Τομέα. - Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τα ΕΣΕ/NCPs συνεργάζονται με τα αντίστοιχα, Εθνικά Σημεία Επαφής, των άλλων χωρών, του Ευρωπαϊκού Δικτύου NCPs καθώς και «Key players» του τομέα τους καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συντονισμός των έργων πέντε Ευρωπαϊκών Δικτύων Εθνικών Σημείων Επαφής/NCPs από Ελληνικά ΕΣΕ/NCPs Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί, 18 έργα δικτύωσης (μετά από σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων) που αντιστοιχούν σε ισάριθμα Ευρωπαϊκά Δίκτυα NCPs, δηλ. ένα δίκτυο NCP ανά Πρόγραμμα/Θεματική προτεραιότητα ή Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ. - Πέντε/5, από τα ανωτέρω 18 έργα των Ευρωπαϊκών δικτύων NCPs έχουν συντονιστή Ελληνικό ΕΣΕ/NCP και είναι τα εξής: Νανο-επιστήμες, Ερευνητικές Υποδομές, Διεθνής Συνεργασία, Ερευνητικό Δυναμικό, Επιστήμη και Κοινωνία. - Στα υπόλοιπα 13 Ευρωπαϊκά δίκτυα NCPs τα Ελληνικά ΕΣΕ/NCPs συμμετέχουν με σημαντικό ρόλο είτε ως υπεύθυνοι πακέτων εργασίας (Work package leaders) είτε ως εταίροι. Σημειώνεται ότι οι δράσεις που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων αφορούν την Ευρωπαϊκή και Διεθνή δικτύωση, Ευρωπαϊκές δράσεις και συνέργειες μεταξύ των μελών του δικτύου ή συνεργασίες με άλλα δίκτυα, διάχυση και ανάδειξη καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρηματοδότηση από την ΕΕ δεν αφορά/καλύπτει εθνικές δράσεις& υπηρεσίες, και εθνικές εκδηλώσεις ενημέρωσης, ή διάχυσης της πληροφορίας, κλ.π. των ΕΣΕ/NCPs. Συντονισμός Ευρ.Δικτύου NCPs Res. Potential : Συντονισμός Ευρ. Δικτύου NCPs- NMP : Συντονισμός Ευρ. Δικτύου NCPs Ευρ. Υποδομών - : Συντονισμός Ευρ. Δικτύου NCPs - INCO : Συντονισμός έως του Ευρ. Δικτύου Επιστ. σελ 8 από 18 Και Κοινωνία (έως :

9 7.A.SP Συνοπτική παρουσίαση της Ελληνικής Συμμετοχής στα χρηματοδοτούμενα έργα του 7 ου ΠΠ Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκθέσεις Εθνικών Σημείων Επαφής Στον κατωτέρω πίνακα που βασίζεται σε στοιχεία της ΕΕ, περιλαμβάνονται τα συμβολαιοποιημένα έργα με Ελληνική συμμετοχή του 7 ου ΠΠ Ε&ΤΑ (έργα για τα οποία υπάρχει Grant Agreement μεταξύ της ΕΕ και της Κοινοπραξίας του έργου). Όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα υπάρχει Ελληνική συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα και η χρηματοδότηση από την ΕΕ ανέρχεται σε Το 33%, περίπου, του ανωτέρω ποσού (δηλ ) αφορά χρηματοδότηση της Ελληνικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα ICT/Information Communication Technologies /Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών. 5.1 Η ελληνική συμμετοχή στα υλοποιούμενα έργα και η χρηματοδότηση ανά Θεματική Προτεραιότητα/Υποπρόγραμμα το 7 ου ΠΠ (Περίοδος: Ιαν Φεβρ. 2012) πηγή: Ε. Ε. Έργα/συμβόλαια με συμμετοχή τουλάχιστον All Funding Schemes/Όλοι οι τύποι έργων ενός ελληνικού φορέα Grant Agreements with at least one participation in selection (GR) Priority Area/Θεματική Προτεραιότητα-Υποπρόγραμμα Number/αρ. % Ελληνική συμμετοχή στα χρηματοδοτούμενα έργα Health 77 4,89% 7.A.SP1.02 Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology 80 5,08% 7.A.SP1.03 Information and Communication Technologies ,02% 7.A.SP1.04 Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies - NMP 84 5,34% 7.A.SP1.05 Energy 50 3,18% 7.A.SP1.06 COOPERATION Environment (including Climate Change) 101 6,42% 7.A.SP1.07 Transport (including Aeronautics) 119 7,56% 7.A.SP1.08 Socio-economic sciences and Humanities 22 1,40% 7.A.SP1.09 Space 28 1,78% 7.A.SP1.10 Security 39 2,48% 7.A.SP1.11 General Activities 4 0,25% COOPERATION Total for COOPERATION A.SP2.01 IDEAS European Research Council 23 1,46% IDEAS Total for IDEAS 23 1,46% 7.A.SP3.01 PEOPLE Marie-Curie Actions ,95% 7.A.SP4.01 PEOPLE Total for PEOPLE ,95% Research Infrastructures 105 6,67% 7.A.SP4.02 Research for the benefit of SMEs 115 7,31% 7.A.SP4.03 Regions of Knowledge 8 0,51% 7.A.SP4.04 CAPACITIES Research Potential 35 2,22% 7.A.SP4.05 Science in Society 24 1,52% 7.A.SP4.06 Support for the coherent development of research policies 1 0,06% 7.A.SP4.07 Activities of International Cooperation 22 1,40% CAPACITIES Total for CAPACITIES B.SP5.01 Fusion Energy 2 0,13% EURATOM 7.B.SP5.02 Nuclear Fission and Radiation Protection 6 0,38% EURATOM Total for EURATOM 8 0,51% Total for all Specific Programmes % σελ 9 από 18

10 5.2 Γραφήματα για την Ελληνική συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ Ε&ΤΑ 5.2.α. Γράφημα/ιστόγραμμα για τα έργα με Ελληνική συμμετοχή στο σύνολο των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, έργων, ανά Θεματική Προτεραιότητα/Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ EL EE Health ICT NMP Environment Transport Energy Space Security SSH IDEAS Res. Infrastructures Regions of Knowledge ResPot INCO SMEs 5.2β. Γράφημα/ιστόγραμμα για τα έργα (%) με Ελληνική συμμετοχή επί του συνόλου των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, έργων, ανά Θεματική Προτεραιότητα/Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ 19,88% 11,04% 24,02% 20,87% 18,03% 26% 18,48% 14,29% 25,82% 32% 1% 13,97% 21,37% 14,30% 15,09% Health ICT NMP Environment Transport Energy Space Security SSH IDEAS Res. Infrastr. Regions of Knowledge ResPot INCO SMEs σελ 10 από 18

11 5.2.γ. Γράφημα/ιστόγραμμα για την % απορρόφηση χρηματοδότησης από τους Ελληνικούς φορείς ανά Θεματική Προτεραιότητα/Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ της ΕΕ Πηγή: Ευρ. Επιτροπή 1,10% 24,4% 5,30% 3,20% 2,40% 1,87% 4,20% 2,30% 2,90% 2,70% 3,30% 1,60% 4,20% 1,70% 1% 2,7% 3,90% Health Food, Bio ICT NMP Environment Transport Energy Space Security SSH IDEAS Res. Infrastr. Regions of Knowledge ResPot INCO SMEs Marie-Curie Στο γράφημα παρατηρούμε ότι υπάρχει υψηλή % απορρόφηση χρηματοδότησης από Ελληνικούς φορείς σε ορισμένα Υποπρογράμματα του 7 ου ΠΠ όπως π.χ. το Υποπρόγραμμα Research Potential με ποσοστό 24,4%, ενώ σε άλλα όπως το ICT ανέρχεται σε 4,2%. Σημειώνεται ότι ένα χαμηλό % ποσοστό απορρόφησης χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα μπορεί να αντιπροσωπεύει υψηλότερο ποσό χρηματοδότησης σε σχέση με άλλο υποπρόγραμμα με υψηλότερο % ποσοστό. Το γεγονός οφείλεται στο ότι ο υπολογισμός της % απορρόφησης της χρηματοδότησης, των Ελληνικών φορέων, γίνεται επί του διατεθέντος προϋπολογισμού του κάθε Υποπρογράμματος του 7 ου ΠΠ. Παράδειγμα: To ποσοστό 4,2% χρηματοδότησης της Ελληνικής συμμετοχής στο ICT αντιπροσωπεύει ποσό 211,2m το οποίο είναι μεγαλύτερο του ποσού των 45,7 m., το οποίο αντιπροσωπεύει το 24,4%, του Res. Potential. Παρ όλα αυτά το γράφημα παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, τάσεις σχετικά με τις ερευνητικές επιλογές των Ελληνικών φορέων και οι οποίες εφ όσον αξιολογηθούν ενδέχεται να ληφθούν υπ όψιν στο πλαίσιο των σχεδιασμών μελλοντικών Προγραμμάτων και στρατηγικών εθνικού βεληνεκούς. 5.3 Η Περιφερειακή κατανομή % της συμμετοχής των Ελληνικών φορέων/εταίρων στα χρηματοδοτούμενα έργα του 7 ου ΠΠ για τις θεματικές προτεραιότητες/υποπρογράμματα: Ενέργεια, Κοινωνικο-οικονομικές επιστήμες, Περιφέρειες της γνώσης και Ερευνητικό δυναμικό (Πηγή: Έκθεση δραστηριοτήτων των ΕΣΕ/NCPs των ανωτέρω θεματικών προτεραιοτήτων/προγραμμάτων) Κρήτη-Αιγαίου Μακεδονίας- Θράκης Δυτ. Ελλάδος Αττικής Ενέργεια Κοινω/οικον. επιστήμες Ερ. Δυναμικό Περ. Πελ/νήσου Περ. Γνώσης Περ. Στ. Ελλάδας 0% 20% 40% 60% 80% 100% σελ 11 από 18

12 6. Στην παρούσα, ενότητα 6, καθώς και στην επόμενη ενότητα 7 του ανά χείρας κειμένου επελέγησαν να παρουσιαστούν ενδεικτικά ορισμένα συνοπτικά στοιχεία της Ελληνικής συμμετοχής πιο συγκεκριμένα για τα Προγράμματα ICT & έρευνα προς όφελος των ΜμΕ του 7 ου ΠΠ. Κριτήριο για την επιλογή παρουσίασης των δύο προγραμμάτων απετέλεσε η καλή ελληνική συμμετοχή και απορρόφηση χρηματοδότησης στο ICT ενώ το Πρόγραμμα έρευνα προς όφελος των ΜμΕ επελέγη λόγω του ειδικού ρόλου των ΜμΕ, στην Ελληνική οικονομία. Σημειώνεται ότι σύντομα θα ανακοινωθούν αναλυτικότερα στοιχεία για την εθνική συμμετοχή για το σύνολο των θεματικών προτεραιοτήτων και Υποπρογραμμάτων του 7 ου ΠΠ. Συνοπτική παρουσίαση της Ελληνικής Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ICT/Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών του 7 ου ΠΠ Ε&ΤΑ Τα κατωτέρω στοιχεία συνετέθησαν με την συνεργασία των κ.κ. Τ. Σελλή και Ν. Πρέκα, Εθνικών εκπροσώπων του ICT 4 με βάση σχετικά στοιχεία της ΕΕ. Το 33% της απορρόφησης χρηματοδότησης σε έργα του 7 ου ΠΠ αφορά την Ελληνική συμμετοχή στα έργα του ICT και κατωτέρω αναλύεται συνοπτικά η Ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Χρηματοδότηση προς τους Ελληνικούς φορείς,: 211 m ( ) Έργα: 378 έργα Συμμετοχές/συμμετέχοντες φορείς: 592 Συντονιστές έργων: 83 To 20% των έργων με Ελληνική συμμετοχή τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του ICT συντονίζονται από Ελληνικό φορέα (έργα με Συντονιστές Ελληνικούς φορείς: 83). Το ποσοστό των Συντονιστών Ελληνικών φορέων είναι 6% επί του συνόλου των συντονιστών έργων υλοποιούμενων στο πλαίσιο του ICT. Η Ελληνική συμμετοχή/χρηματοδότηση έχει μειωθεί από το 6% στο 5 ο ΠΠ στο 4,2% στο 7 ο ΠΠ. Σημειώνεται ότι σε απόλυτες τιμές η Ελληνική συμμετοχή στο ICT του 7 ου ΠΠ είναι 211,26 εκ. ευρώ/m (έως σήμερα με προοπτική να αυξηθεί έως το τέλος του 7 ου ΠΠ έως περίπου 300 εκ. ευρώ/m ), ενώ στο 5 ο ΠΠ, ήταν 216 εκ. ευρώ/μ για το σύνολο του Προγράμματος (το οποίο είχε συνολικό προϋπολογισμό 3,6 δισ. ευρώ/bm ). Περισσότερο από το 50% της χρηματοδότησης της ΕΕ (στο ICT), προς τους Ελληνικούς φορείς, κατευθύνεται σε φορείς της Περιφέρειας Αττικής. Λιγότερη συμμετοχή σε απορρόφηση χρηματοδότησης παρουσιάζουν οι φορείς σε Κρήτη (Ηράκλειο/ΙΤΕ), Θεσσαλονίκη/Κ. Μακεδονία (ΕΚΕΤΑ & ΑΠΘ), Πάτρα (ΙΤΥ, Παν/μιο Πατρών, κ.λπ. ). Το 73% της χρηματοδότησης κατευθύνεται/απορροφάται από ΑΕΙ & Ερευνητικούς φορείς, το 16% από ΜμΕ ενώ μόλις το 9% αφορά χρηματοδότηση προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι καλύτερες επιδόσεις της Ελληνικής συμμετοχής εμφανίζονται στις εξής θεματικές ερευνητικές περιοχές: ICT for Health, ICT for Ageing & inclusion, Future Internet & networks, software, embedded systems. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει ισχυρή δυνατότητα για περαιτέρω ενεργοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων (και ΜμΕ) σε θεματικούς τομείς του ICT που αφορούν τον σχεδιασμό, το λογισμικό και τις υπηρεσίες. Το ICT θεωρείται και είναι: -Aπό τα καλύτερα «εργαλεία»/οδούς για την δικτύωση των Ελληνικού ερευνητικού δυναμικού με ομολόγους τους σε κ-μ ή συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ καθώς και με τους αντίστοιχους «key-players» του τομέα, - Προβάλει την Ελληνική Αριστεία, - Υποστηρίζει την εξωστρέφεια των Ελληνικών φορέων και διατηρεί την συνεχή επαφή τους με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές ερευνητικό και τεχνολογικό «γίγνεσθαι» του τομέα. 4 Εθνικοί εκπρόσωποι Προγράμματος ICT: Καθηγητής Τ. Σελλής και Δρ. Ν. Πρέκας ( ΓΓΕΤ/Διεύθυνση Πληροφορικής) σελ 12 από 18

13 6.1.α. Γράφημα/ιστόγραμμα με την % απορρόφηση της χρηματοδότησης της ΕΕ στο ICT/FP7 ανά κράτος μέλος / Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ.Δ. CoNECT (περίοδος ) ΜΑΛΤΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΥΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,03% 0,04% 0,05% 0,10% 0,18% 0,19% 0,20% 0,30% 0,32% 0,46% 0,51% 0,56% 0,79% 1,24% 1,45% 1,63% 2,22% 3,49% 3,56% 4,16% 4,21% 5,36% 7,52% 10,02% 10,18% 11,52% 21,50% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% Στο ανωτέρω γράφημα φαίνεται η Χώρα μας να βρίσκεται στην 8 η θέση ενώ εάν γίνει και η σχετική αναγωγή προς τον πληθυσμό τότε καταλαμβάνει υψηλότερη θέση. 6.1.β. Ιστόγραμμα με τις 10 Ελληνικές γεωγραφικές περιοχές με την υψηλότερη απορρόφηση χρηματοδότησης στα έργα του ICT/FP7 (κατανομή κατά NUTS 3) ΗΡΑΚΛΕΙΟ/ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΧΑΙΑ/ΠΕΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ/ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΡΗΤΗ/ΧΑΝΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ/ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΕΣΒΟΣ/ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑ/ΠΕΛΟΠΠΟΝΗΣΟΣ σελ 13 από 18

14 6.1.γ Η κατανομή χρηματοδότησης του ICT/FP7 ανά Ευρωπαϊκή Περιφέρεια (κατά NUTS3 5 *) Πηγή: Ευρ. Επιτροπή/Γ.Δ. CoNECT 6.1.δ. Η θέση των Ελληνικών Περιφερειών σύμφωνα με την κατάταξη που περιλαμβάνει τις 50 καλύτερες Ευρωπαϊκές περιφέρειες από άποψη χρηματοδότησης και συμμετοχών στο ICT/FP7 Περιφέρεια Θέση/κατάταξη σε Χρηματοδότηση σε Συμμετοχές Ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την χρηματοδότηση Αττική 4 η Θεσσαλονίκη/Κ. Μακεδονία 29 η (35 η θέση στην κατάταξη συμμετοχών) 6.1.ε Οι Ελληνικοί Φορείς και η θέση που καταλαμβάνουν στην κατάταξη των 50 Ευρωπαϊκών φορέων με την υψηλότερη χρηματοδότηση στο ICT/FP7 Φορέας Θέση/κατάταξη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την χρηματοδότηση EKETA 13 η ΕΠΙΣΕΥ 27 η ΙΤΕ 36 η 5 NUTS 3: Nomenclature of Territorial Units for Statistics /Level 3 (ορισμός της EUROSTAT) σελ 14 από 18

15 6.1.στ. Η Κατάταξη Ελληνικών φορέων/οργανισμών με την υψηλότερη απορρόφηση χρηματοδότησης στο ICT (Top organisations by funding)/ (Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ΦΟΡΕΑΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ* 1 ΕΚΕΤΑ/CERTH HES/REC 2 ΕΠΙΣΕΥ HES/REC 3 ΙΤΕ HES/REC 4 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΚΠΑ HES/REC 5 ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» HES/REC 6 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ HES/REC 7 AIT/RESEARCH & EDUCATION LABO/RY IN INFORM. TECHN. HES/REC 8 Ε.Α. ΙΤΥ HES/REC 9 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /Α.Π.Θ HES/REC 10 Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ HES/REC 11 ATHENS TECHNOLOGY CENTER ΑΕ SME 12 INTRACOM TELECOM SOLUTIONS ΑΕ LARGE COMP. 13 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ HES/REC 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΟΠΑ HES/REC 15 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ HES/REC 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ HES/REC 17 SINGULAR LOGIC ΑΕ LARGE COMP. 18 Velti AΕ LARGE COMP. 19 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ HES/REC 20 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜ. SME 21 SYNERGY HELLAS ΑΕ SME 22 SYNELIXIS LYSEIS PLIROFORIKIS AUTOMATISMOU SME 23 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ HES/REC 24 EXODUS A.E. LARGE COMP. 25 SYSTEMA TECHNOLOGIES SME 26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ HES/REC 27 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ HES/REC 28 INSTIT. OF ACCELERATING SYSTEMS AND APPLICATIONS/ΕΚΠΑ HES/REC 29 SINGKIOULAR LOTZIK ANONYMOS ETAIRIA LARGE COMP. 30 TALANTON ΑΕ SME 31 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ HES/REC 32 ΚΕΤΕΑΘ HES/REC 33 BLUECHIP TECHNOLOGIES AE SME 34 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SME 35 GIOUMPITEK SCHEDIASMOS YLOPOIISI ERGON PLIRof/kis SME *Συντομογραφία τύπου φορέα: SME: ΜμΕ/ HES/REC:ΑΕΙ/Ερ. Ίδρυμα /LARGE Company: Εταιρεία 6.2 Η Ελληνική συμμετοχή στον τομέα των e-infrastructures/η-υποδομών Η Χώρα μας στον τομέα των e-υποδομών (e-infrastructures) οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Θεματικής ενότητας ICT (DG CoNECT της ΕΕ) είναι στην 7 η θέση της κατάταξης των κ-μ και απορροφά το 4,08% (δηλ ,53 ) της συνολικής διατεθείσας έως σήμερα κοινοτικής χρηματοδότησης συνολικού ύψους: H πρώτη δεκάδα της κατάταξης των κ-μ από άποψη % απορρόφησης της κοινοτικής χρηματοδότησης είναι: Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία, Φιλανδία, Σουηδία Η Ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα ICTPSP/ICT Policy Support Programme Η Χώρα μας στο ανωτέρω Πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Γ.Δ. CoNECT της ΕΕ είναι στην 6 η θέση της κατάταξης των κ-μ και απορροφά το 6,65% (δηλ ) της συνολικής διατεθείσας έως σήμερα κοινοτικής χρηματοδότησης. H πρώτη δεκάδα της κατάταξης των κ-μ από άποψη της % απορρόφησης χρηματοδότησης είναι: Ιταλία,, Ισπανία,, Γερμανία, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο, Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία. Ενώ στην κατάταξη της 20- δας των οργανισμών με την μεγαλύτερη συμμετοχή στο Πρόγραμμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδα βρίσκονται τρεις Ελληνικοί φορείς : ΑΠΘ, ATC ΑΕ και ΕΜΠ. σελ 15 από 18

16 7. Η Ελληνική Συμμετοχή στις δράσεις «Έρευνα προς όφελος των ΜμΕ/Reseach for benefits for SMEs» του Προγράμματος Ικανότητες του 7 ου ΠΠ ΕΤΑ (Πηγή: η έκθεση του ΕΣΕ/NCPs για τις ΜμΕ) Στο «Πρόγραμμα Ικανότητες» για τις δράσεις «Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ» και «Έρευνα προς όφελος των Συνδέσμων Ομαδοποιήσεων ΜΜΕ» η Ελλάδα βρίσκεται στη 7 η θέση των συμμετοχών. Κατωτέρω παρατίθενται τρία ιστογράμματα που δείχνουν την Ελληνική συμμετοχή, μεταξύ των 15 «παλαιών» κ-μ της ΕΕ. Τα στοιχεία προέρχονται από την έκθεση του εθνικού NCP για SMEs/ ΜμΕ και αφορούν την περίοδο 2007 Απρίλιο EU/7FP: CAPACITlES Programme - Research for the Benefit of SMEs/ Συμμετοχή «SME/ΜμΕ» ανά χώρα - Για τα «παλαιά» 15 κ-μ της ΕΕ Στοιχεία της 1/4/2011 (πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή) EU/7FP: CAPACITlES Programme Research for the Benefit of SMEs- Η οικονομική συμμετοχή (σε k )- της ΕΕ για SMEs-ΜμΕ Για τα «παλαιά» 15 κ-μ της ΕΕ / Στοιχεία της 1 ης /4/2011 (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή) EU/7FP: CAPACITlES Programme - Research for the Benefit of SMEs Ποσοστιαία συμμετοχή των «SME» - Για τα «παλαιά» 15 κ-μ της ΕΕ : Στοιχεία της 1/4/2011 (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σελ 16 από 18

17 8. Συμπεράσματα & Σχόλια για το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής και τις δράσεις του - H «άϋλη» προστιθέμενη αξία του Δικτύου ΕΣΕ/NCPs: Πρόκειται για ανθρωποδίκτυο υψηλής προστιθέμενης αξίας, δεδομένου ότι για την εμπειρογνωμοσύνη και επάρκεια των περισσοτέρων στελεχών που το απαρτίζουν έχουν επενδυθεί σημαντικοί πόροι, εθνικοί αλλά και από την ΕΕ (με την μορφή σεμιναρίων, συναντήσεων και εκπαίδευσης). Αρκετά στελέχη του Δικτύου έχουν μακρόχρονη εμπειρία (πχ. από το 4 ο ΠΠ) ως NCPs με αποτέλεσμα να έχουν αναπτύξει αξιόλογη «κουλτούρα» σχετικά με την «νοοτροπία» και λειτουργία των ΕΣΕ/NCPs για την εξυπηρέτηση του κοινού, την διάχυση της πληροφορίας, κ.λπ. Σημειώνεται επί πλέον ότι η εμπειρία των στελεχών βασίζεται στις χιλιάδες ανθρωπο-ώρες που έχουν αναλωθεί για την παροχή υποστήριξης & την διάχυση πληροφοριών από το δίκτυο προς τις ομάδες στόχους και χρήστες (Ερευνητική & Ακαδημαϊκή κοινότητα, Ιδιωτικός και Δημόσιος Τομέας, ιδιώτες). - Η οικονομία «μάθησης», η ευελιξία, η εξειδίκευση και αποτελεσματικότητα του Δικτύου: Η εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών/ανθρώπινου δυναμικού των ΕΣΕ/NCPs εγγυάται την καλή γνώση όλων των εξελίξεων των, σχετικών με τα αντικείμενα των ΕΣΕ/NCPs, δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα η εξειδίκευση συμβάλλει καταλυτικά στην επίτευξη «οικονομίας μάθησης», δεδομένου ότι χάρις των δεξιοτήτων και εμπειρίας που έχουν αναπτύξει τα στελέχη αφομοιώνουν άμεσα τις όποιες αλλαγές γίνονται στα Προγράμματα Πλαίσιο από την ΕΕ (πχ. αλλαγές σε κανόνες υλοποίησης, υποβολής προτάσεων, κλ.π) και μεταφέρουν ταχύτατα την νέα γνώση στις εθνικές ομάδες στόχους. Συνεπώς τα «αντανακλαστικά» των στελεχών του Δικτύου τους επιτρέπουν να είναι στην πρωτοπορία της ενημέρωσης των χρηστών και ομάδων στόχων και αυτό συνεπάγεται βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωση του «νεκρού χρόνου» εργασίας. - Οι φορείς των ΕΣΕ/NCPs i : Τα περισσότερα στελέχη του Εθνικού Δικτύου εργάζονται σε φορείς εποπτευόμενους από την ΓΓΕΤ (πχ. ΕΙΕ/ΕΚΤ, ΕΚΕΦΕ «Δ», ΕΚΕΤΑ) είτε σε φορείς που η εποπτεία τους υπάγεται σε εποπτευόμενο, από τη ΓΓΕΤ, φορέα (πχ. το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, εποπτεύεται από ΙΤΕ το οποίο εποπτεύει η ΓΓΕΤ). Το Δίκτυο ΕΣΕ/NCPs δεν χρηματοδοτείται άμεσα για τις δράσεις και υπηρεσίες του από την ΓΓΕΤ. - Οι υπηρεσίες του Δικτύου: Τα ΕΣΕ/NCPs παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν όλη την αλυσίδα της πληροφορίας/information chain συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης, ενημέρωσης, υποστήριξης για συμμετοχή στα Προγράμματα Πλαίσιο (& τα ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ) και την προώθηση/αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνεργασία με το δίκτυο «Enterprise Europe Network 6». Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν κοινά στελέχη μεταξύ των δύο δικτύων (ΕΣΕ/ NCPs & Enterprise Europe Network). - Οι συνεργασίες του Δικτύου και οι συνέργειες με το δίκτυο EEN/Enterprise Europe Network: Τα ΕΣΕ/NCPs συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με ΑΕΙ, Ερ. Κέντρα, Επιμελητήρια, ΟΤΑ, κ.λπ. για την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ή/και στοχευμένων σεμιναρίων με ειδικά θέματα (πχ. συγγραφή προτάσεων, τρόποι αναζήτησης συνεργασιών, κλπ.) για τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ. Ιδιαίτερα σημαντική, από άποψη αποτελεσμάτων και συνεργειών, είναι η συνεργασία του Δικτύου των ΕΣΕ/NCPs με το δίκτυο ΕΕΝ. Τα δύο δίκτυα λειτουργούν σε αρκετές περιπτώσεις συμπληρωματικά και με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα όπως στην διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν ενημέρωση για θέματα του 7ου ΠΠ αλλά και παρουσίαση, μεταξύ άλλων, αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτόμων τεχνολογιών, η/και διοργάνωση «Brokerage event» κλπ. Το γεγονός ότι υπάρχουν κοινά στελέχη μεταξύ των δύο δικτύων ( NCPs & ΕΕΝ) Network) προσδίδει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες τους ενώ η επιστημονική 6 Enterprise Europe Network: Ευρωπαϊκό δίκτυο που χρηματοδοτείται από την DG Enterprises της ΕΕ. Το Ελληνικό δίκτυο περιλαμβάνει κόμβους σε Αθήνα, Θεσ/νίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Κοζάνη, Τρίπολη και Βόλο. Συντονίζεται από το ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ και το ΕΚΤ/ΕΙΕ. σελ 17 από 18

18 κοινότητα ωφελείται σημαντικά δεδομένου ότι τα στελέχη μπορούν να παράσχουν συμβουλές που καλύπτουν όλο το φάσμα της αλυσίδας πληροφόρησης. - Η Γεωγραφική κάλυψη του Δικτύου: Τα περισσότερα ΕΣΕ/NCPs είναι στελέχη φορέων στην Αθήνα, πλην των ΕΣΕ/NCPs τα οποία είναι στο ΕΚΕΤΑ (Θεσ/νίκη) και στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ το οποίο διαθέτει παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα και Λάρισα. Παρόλα αυτά τα ΕΣΕ/NCPs λόγω και των συνεργασιών που έχουν αναπτύξει, ανωτέρω αναφέρονται, παρέχουν υπηρεσίες και έχουν διοργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την Χώρα. Ενημερωτικές εκδηλώσεις ΕΣΕ/NCPs σε συνδυασμό με την εθνική συμμετοχή ανά Γεωγραφική περιοχή και υστέρηση συμμετοχής: Οι περισσότερες ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργάνωσαν τα ΕΣΕ/NCPs πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και λιγότερες σε Ιωάννινα και Κρήτη ενώ πολύ λίγες έγιναν σε Θράκη, Αιγαίο, Πάτρα, Βόλο κλπ. Το γεγονός αυτό εξηγείται από το ότι οι τρεις Περιοχές (Αττική, Θεσ/νίκη/Κ. Μακεδονία και Κρήτη) συγκεντρώνουν σχεδόν το 60-70% του Ερευνητικού ιστού (Ερ. Κέντρα, ΑΕΙ, Επιχειρήσεις) το οποίο είναι αρκετά έμπειρο/εξοικειωμένο (εκπαιδευμένο) σε σχέση με τα Προγράμματα Πλαίσιο και τις διαδικασίες τους και ταυτόχρονα, σύμφωνα και με τα ιστογράμματα της Ελληνικής συμμετοχής, φαίνεται ότι οι ανωτέρω Περιφέρειες απορροφούν και το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του 7 ου ΠΠ. Σημειώνεται ότι παρατηρείται αυξημένος αριθμός συμμετεχόντων στις ημερίδες που οργανώνονται, σε πόλεις/περιοχές, πλην των τριών ανωτέρω αναφερομένων (Αθήνα, Θες/νίκη, Ηράκλειο/Κρήτη), παρότι το συνολικό υποψήφιο κοινό που δραστηριοποιείται και συμμετέχει στο 7 ο ΠΠ, είναι κατά πολύ μικρότερο. Αυτό καταδεικνύει το ενδιαφέρον, για τα Πρόγραμμα Πλαίσιο, από τις ομάδεςστόχους των Περιοχών με χαμηλή συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ. Θεωρείται ότι έως σήμερα δραστηριοποιείται στα Προγράμματα Πλαίσιο μόνο το 35-40% του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού και των φορέων το οποίο έχει την δυνατότητα συμμετοχής ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους Ελληνικούς φορείς και την Επιστημονική κοινότητα και την Χώρα να κινητοποιηθεί μεγαλύτερο ποσοστό του επιστημονικού ερευνητικού δυναμικού/ιστού και κυρίως των γεωγραφικών περιοχών/περιφερειών με υστέρηση συμμετοχής. Στο πλαίσιο αυτό θα σχεδιαστεί η ανάληψη στοχευμένων δράσεων από το Δίκτυο για την «εκπαίδευση/εξοικείωση» του ενδιαφερόμενου επιστημονικού/ερευνητικού ιστού κυρίως των περιοχών με χαμηλή συμμετοχή στα Προγράμματα Πλαίσιο, ώστε να σημειωθεί καλύτερη συμμετοχή/επιδόσεις στο μελλοντικό Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝ2020». Συμπερασματικά το Δίκτυο ΕΣΕ/NCPs με μια πιθανή μελλοντική αναβάθμιση του ρόλου του θα προσφέρει την δυνατότητα της παροχής υπηρεσιών μίας στάσης (one-stop-shop) σε όλες τις θεματικές περιοχές του ΟΡΙΖΟΝ2020 και των ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ ή/και συναφών εθνικών Προγραμμάτων. Το Δίκτυο θα έχει την δυνατότητα να προσφέρει πλήρως τεκμηριωμένη, ειδικευμένη και κυρίως έμπειρη καθοδήγηση και υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων και των μεμονωμένων ερευνητών. Είναι προφανές ότι το σύνολο της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και οι Επιχειρήσεις (Ιδιωτικός Τομέας) θα ωφεληθεί από μία τέτοια εξέλιξη ενώ παράλληλα θα καλυφθούν, μέσω της αξιοποίησης ιδιαιτέρως έμπειρου στελεχιακού δυναμικού, δεδομένες ανάγκες οι οποίες δεν έχει καταστεί δυνατό να υλοποιηθούν, έως σήμερα, με αειφόρο τρόπο. Επισυναπτόμενα Κατάλογος των Εθνικών Σημείων Επαφής- ΕΣΕ/NCPs του 7 ου ΠΠ Πηγές 1. Οι εκθέσεις πεπραγμένων/δράσεων των ΕΣΕ/NCPs για την περίοδο Έγγραφα και εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής i Οι φορείς όπου εργάζονται τα ΕΣΕ/NCPs αναφέρονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο όπου αναφέρονται όλα τα ΕΣΕ/ΝCPs με τα στοιχεία επικοινωνίας τους σελ 18 από 18

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας Η ελληνική συμμετοχή σε ΤΠΕ στο 7ο ΠΠ και στον Ορίζοντα 2020

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας Η ελληνική συμμετοχή σε ΤΠΕ στο 7ο ΠΠ και στον Ορίζοντα 2020 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας Η ελληνική συμμετοχή σε ΤΠΕ στο 7ο ΠΠ και στον Ορίζοντα 2020 Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Εθνικό Σημείο Επαφής ICT & FET 2 Το ΕΚΤ ως Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ICT 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα Information & Communication Technologies ΑΘΗΝΑ

ICT 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα Information & Communication Technologies ΑΘΗΝΑ ICT 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα Information & Communication Technologies ΑΘΗΝΑ 25 06 2015 Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ICT Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης agiovlasitis@ekt.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας

Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας 9 Δεκεμβρίου 2013 Αθήνα Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας Χ. Πασκουάλ & Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC στο Ορίζοντας 2020 Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr 2 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υπηρεσίες υποστήριξης των ελληνικών οργανισμών ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 (Νοέμβριος 2013-Απρίλιος 2016) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Επιστημονική Αριστεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία Εθνικό Σημείο Επαφής του 7 ου ΠΠ, Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas Αργυρώ Καραχάλιου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής. Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP

Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής. Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP adimi@help-forward.gr Περιεχόμενα Συστάσεις (Ποιοι είμαστε) Τι είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υπηρεσίες Έρευνας & Καινοτομίας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υπηρεσίες Έρευνας & Καινοτομίας ΕΜΠ 07/10/2016 Αθήνα Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υπηρεσίες Έρευνας & Καινοτομίας Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το «Ορίζοντας 2020» Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ Εθνική Υποδομή για την Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής. 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής. 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» Ο "Ορίζοντας 2020" (Ηorizon 2020), το νέο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

Research Infrastructures

Research Infrastructures Research Infrastructures 2014 Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές - Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές Για το 2014: Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης. Γεωργία Τζένου Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης. Γεωργία Τζένου Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Γεωργία Τζένου Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Ερευνητικό Δυναμικό Στόχος Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού στις

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σημείο Επαφής. - Ερευνητικό Δυναμικό - Περιφέρειες της Γνώσης - Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Εθνικό Σημείο Επαφής. - Ερευνητικό Δυναμικό - Περιφέρειες της Γνώσης - Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής - Ερευνητικό Δυναμικό - Περιφέρειες της Γνώσης - Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Αθήνα, Νοέμβριος 2009 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013 ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα Υπεύθυνη για την περιοχή της Αττικής ιευθύντρια Υπηρεσίας Υποστήριξης E.I.E Υπεύθυνη ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Εθνικό Σημείο Επαφής

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Εθνικό Σημείο Επαφής Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Εθνικό Σημείο Επαφής Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020)

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Spreading Excellence and Widening Participation. PDL No2 Αλεξανδρούπολη, 24 Ιουνίου 2015

Spreading Excellence and Widening Participation. PDL No2 Αλεξανδρούπολη, 24 Ιουνίου 2015 Spreading Excellence and Widening Participation PDL No2 Αλεξανδρούπολη, 24 Ιουνίου 2015 April 23rd 2015 Εισαγωγή στο πρόγραμμα «Επέκταση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής» Spreading excellence

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ

Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μμε και ερευνητικούς φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) ιδρύθηκε το 1991 ως πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σηµείο Επαφής. για τo Πρόγραµµα ICT τα Προγράµµατα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά προγράµµατα ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

Εθνικό Σηµείο Επαφής. για τo Πρόγραµµα ICT τα Προγράµµατα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά προγράµµατα ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE για τo Πρόγραµµα ICT τα Προγράµµατα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά προγράµµατα Ε&Τ τηςεε Ο ρόλος του Εθνικού Σηµείου Επαφής, υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση της εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Η ελληνική έρευνα σε ΤΠΕ: η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ και Δείκτες για την έρευνα σε ΤΠΕ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Η ελληνική έρευνα σε ΤΠΕ: η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ και Δείκτες για την έρευνα σε ΤΠΕ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Η ελληνική έρευνα σε ΤΠΕ: η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ και Δείκτες για την έρευνα σε ΤΠΕ 20 Νοεμβρίου 2013 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης EKT: Εθνική Υποδομή για Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013. Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013. Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013 Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Μεγαλύτερο Δίκτυο Υποστήριξης Διεθνούς Συνεργασίας Title of

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα Η πορεία διαµόρφωσης του νέου Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών. Φ α ρ µ ά κ η, Ε θ ν. Ε µ π ε ι ρ ο γ ν ώ µ ο ν α ς, Ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς Υ π ο δ ο µ έ ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α µ µ α τ ε ί α Έ ρ ε υ ν α ς

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ

Η ελληνική συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ Η ελληνική συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ICT HEALTH ENERGY SSH ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ REGPOT RESEARCH INFRASTRUCTURES REGIONS ΙΔΕΕΣ ERC ΑΝΘΡΩΠΟΙ MARIE CURIE ACTIONS

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ

Η ελληνική συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ Η ελληνική συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ICT HEALTH ENERGY SSH ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ REGPOT RESEARCH INFRASTRUCTURES REGIONS ΙΔΕΕΣ ERC ΑΝΘΡΩΠΟΙ MARIE CURIE ACTIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η δικτύωση των ελληνικών περιφερειών στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο

Η δικτύωση των ελληνικών περιφερειών στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2016 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα σε υποδομές, δίκτυα και υπηρεσίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Η δικτύωση

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,, 4-124 12-20062006 Δρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύμβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Διακρατική Συνεργασία Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Περίγραμμα Ταυτότητα Προγράμματος Δομή Προγράμματος Προϋπολογισμός Κανόνες συμμετοχής Αξιολόγηση Participant Portal και χρήσιμα έγγραφα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΙΩΑΝΝΙΝΑ,, 20-3-2007 2007 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύµβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Οπυρήναςτου7 ου ΠΠ 2/3 συνολικού προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αθήνα, 11 Μαΐου Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων

Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αθήνα, 11 Μαΐου Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αθήνα, 11 Μαΐου 2016 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Περιεχόμενα 1. Ελεγκτικό - λογιστικό πλαίσιο Φορέων Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες:

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: HORIZON2020 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS Το Μεγαλύτερο Δίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. για τα προγράμματα Περιφέρειες της Γνώσης Ερευνητικό Δυναμικό. Παρουσίαση: Γ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. για τα προγράμματα Περιφέρειες της Γνώσης Ερευνητικό Δυναμικό. Παρουσίαση: Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα Περιφέρειες της Γνώσης Ερευνητικό Δυναμικό Παρουσίαση: Γ. Τζένου Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Στόχος Ανάπτυξη νέων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 8/12/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument Εργαλείο του Ορίζοντα 2020

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας Δρ. Χριστίνα Πασκουάλ - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (ERC & YGEIA) Εθνική Υποδομή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες για την υποστήριξη της συμμετοχής στον Ορίζοντα 2020

Υπηρεσίες για την υποστήριξη της συμμετοχής στον Ορίζοντα 2020 11 Νοεμβρίου 2015 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Υπηρεσίες για την υποστήριξη της συμμετοχής στον Ορίζοντα 2020 Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής Οι υπηρεσίες του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Συμμετοχή στο Πρόγραμμα SME Instrument

Η Ελληνική Συμμετοχή στο Πρόγραμμα SME Instrument Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Η Ελληνική Συμμετοχή στο Πρόγραμμα SME Instrument (Ιούνιος 2014 Ιούνιος 2015) Αθήνα, Ιανουάριος 2016 Εθνικοί Εκπρόσωποι Δρ. Αλίκη Παππά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Ημερίδα για Η2020 ICT & FET Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 2 ΤΠΕ Παρούσα κατάσταση κατάσταση ΕΣΠΑ 2007 2013 Η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας για την Προώθησης της Τεχνολογίας IPv6

Ομάδα Εργασίας για την Προώθησης της Τεχνολογίας IPv6 Ομάδα Εργασίας για την Προώθησης της Τεχνολογίας IPv6 Συντάκτης: Αθανάσιος Λιακόπουλος Κωδικός: Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2008 3 Αρμόδιο Τμήμα: Αριθμός Αναθεώρησης: R2 R Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του για το 01/01 Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «+ / ΚΑ1 01-01», υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σημείο Επαφής. Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σεπτέμβριος 2009 Γεωργία Τζένου

Εθνικό Σημείο Επαφής. Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σεπτέμβριος 2009 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σεπτέμβριος 2009 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή Ανάπτυξη στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας

Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας 20 Δεκεμβρίου 2013 Αθήνα Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας Χ. Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC & την ΚΠ1 «Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία» στο Ορίζοντας 2020 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Funding for promoting innovations in SMEs?

Funding for promoting innovations in SMEs? Funding for promoting innovations in SMEs? Enterprise Europe Network-Hellas Ευρωπαϊκό δίκτυο για την υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων www.enterprise-hellas.gr, @EEN_Hellas Έχετε μια καινοτόμο και εξωστρεφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα