Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε+Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ Περίοδος: Ιανουάριος 2007 Δεκέμβριος 2011 Σεπτέμβριος 2012 σελ 1 από 18

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Στόχοι.3 2. Οι υπηρεσίες/δράσεις του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής/NCPs 5 3. Δείκτες και γραφήματα/ιστογράμματα των δράσεων του Δικτύου των NCPs για υποστήριξη της εθνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ Συνολικός αριθμός υπηρεσιών/δράσεων ανά Εθνικό Σημείο Επαφής/NCP 3.2. Τα Εθνικά Σημεία Επαφής στο Διαδίκτυο /e-υπηρεσίες των NCPs 3.3 Γραφήματα/ιστογράμματα παρουσίασης των Υπηρεσιών NCPs 4. Εξωστρέφεια του Ελληνικού Δικτύου των NCPs: Συντονισμός Ευρωπαϊκών Δικτύων NCPs από Ελληνικά NCPs.8 5. Συνοπτική παρουσίαση της Ελληνικής Συμμετοχής στo 7 ο ΠΠ Γραφήματα/ιστογράμματα της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ 6. Συνοπτική παρουσίαση της Ελληνικής Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ICT Συνοπτική παρουσίαση Ελληνικής Συμμετοχής στις δράσεις «Έρευνα προς όφελος των ΜμΕ/Reseach for benefits for SMEs» Συμπεράσματα..17 σελ 2 από 18

3 1. Εισαγωγή Το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής/National Contact Points- ΕΣΕ/NCPs έχει συσταθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία καθόρισε και το πλαίσιο λειτουργίας του με τις «Κατευθυντήριες αρχές 1 /κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» που διέπουν τα «Εθνικά Σημεία Επαφής(ΕΣΕ/NCPs)». Μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου είναι τα ΕΣΕ/NCPs των Κρατών μελών, των υποψηφίων προς ένταξη χωρών ή/και τρίτων χωρών. Έχει συσταθεί ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο ΕΣΕ/NCPs ανά Θεματική Προτεραιότητα/Τομεά και Πρόγραμμα ή Υποπρόγραμμα του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου Ε&ΤΑ της ΕΕ. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ ορίζεται σαφώς ότι ο ορισμός των Εθνικών Σημείων Επαφής είναι προσωποπαγής και αφορά σε άτομα/εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου που εργάζονται σε φορείς Κρατών-Μελών/κ-μ, υπό ένταξη ή συνδεδεμένων χωρών, με τεχνογνωσία, εξειδίκευση και επιστημονική επάρκεια. Στη χώρα μας η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ όρισε τα Εθνικά Σημεία Επαφής μετά από σχετική προκήρυξη/πρόσκληση 2. Το εθνικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΣΕ/NCPs βασίζεται και είναι συμπληρωματικό, προς το προαναφερθέν της ΕΕ. Στόχος του Ελληνικού Δικτύου ΕΣΕ/NCPs είναι η υποστήριξη του εθνικού Ερευνητικού ιστού καθώς και των Επιχειρήσεων/Ιδιωτικού τομέα για την συμμετοχή τους στα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ. Το εθνικό Δίκτυο ΕΣΕ/NCPs αποτελείται από είκοσι έξι/26 εμπειρογνώμονες, 3 (συμπεριλαμβάνεται ο αρμόδιος για την EURATOM), σε επτά φορείς στην Αθήνα/Αττική, Ηράκλειο/Κρήτη, Θεσσαλονίκη/Κ. Μακεδονία Στόχοι του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής Αύξηση και ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής/ ερευνητικού δυναμικού, ποιοτικά και ποσοτικά, στα προγράμματα & έργα του 7 ου ΠΠ καθώς και τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ, Ενίσχυση της συνεργασίας και της ικανότητας ενσωμάτωσης των Ελληνικών φορέων στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον Έρευνας και Καινοτομίας & τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα & δίκτυα, Υποστήριξη του ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών σύγκλισης, Συμβολή στην υποστήριξη της Κινητικότητας των Ερευνητών και στην ενίσχυση & ανάδειξη της Ελληνικής Αριστείας ώστε να διακοπή η διαρροή «ερευνητικού δυναμικού» ( stop brain drain ) προς την ΕΕ ή/και άλλες ηπείρους, Υποστήριξη για την διασφάλιση συνεργειών μεταξύ εθνικών και Ευρωπαϊκών δράσεων Ε&Τ και για την επίτευξη «οικονομιών κλίμακας», Ανάπτυξη διεθνών Συνεργασιών και ενσωμάτωση τους στα Ευρωπαϊκά δίκτυα NCPs ώστε να υποστηρίζονται/προωθούνται αιτήματα των Ελληνικών φορέων για ανεύρεση συνεργασιών για την δημιουργία Κοινοπραξιών, διοργάνωση Ευρωπαϊκών ή/και Διεθνών εκδηλώσεων, Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα NCPs, τους «Key palyers» σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 1 Guiding Principles for setting up an NCPs System/12/12/2007/European Commission DG RTD A1: Επισυναπτόμενο νο1 National Contact Point (NCP): a person nominated by the national authorities in Member States and Associated Countries to provide assistance to potential FP7 participants in their countries according to this document, an appropriate translation reflecting the concept of NCPs should be found for each national language (Page 9 of the Document: Guiding Principles for setting up an NCPs System) 2 Προκήρυξη της 16 ης Οκτωβρίου Κατάλογος του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής/ΕΣΕ-NCPs σελ 3 από 18

4 1.2. Το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του 7 ου ΠΠ: Αποτύπωσή του σε πανελλήνια κλίμακα. Τα ΕΣΕ/NCPs ανήκουν στο «Πλέγμα» Υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναμικού και φορέων που υποστηρίζει το «Εθνικό οικοσύστημα για την Έρευνα και την Καινοτομία». Επισυνάπτεται ο κατάλογος των εμπειρογνωμόνων μελών του Ελληνικού Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής/ΕΣΕ-NCPs και κατωτέρω σημειώνονται στο χάρτη οι πόλεις/περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ή/και έχουν διοργανωθεί εκδηλώσεις των ΕΣΕ/NCPs στη Χώρα μας. σελ 4 από 18

5 2. Οι υπηρεσίες/δράσεις του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής Κατηγοριοποιούνται ως εξής: 2.1. Δράσεις ενημέρωσης (διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, κ.λπ), δημιουργία δικτυακού κόμβου για τα NCPs, δημιουργία ή/και διακίνηση ενημερωτικών δελτίων 2. 2.Συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές δράσεις προστιθέμενης αξίας 2.3. Οριζόντιες Δράσεις υποστήριξης 2.4. Συνεργασίες: Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΣΕ/NCPs Σχηματική αναπαράσταση των υπηρεσιών των Εθνικών Σημείων Επαφής/ΕΣΕ-NCPs και η αλληλεπίδραση μεταξύ των δράσεων 1. Δράσεις Ενημέρωσης Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων/συναντήσεων ενημερωτικές «εκστρατείες» Δικτυακός κόμβος/κόμβοι & ιστοσελίδες για το 7ο ΠΠ Δημιουργία ή/και διακίνηση Ενημερωτικού Υλικού: Περιοδικό, ηλ. Ενημερωτικό δελτίο/e-newsletter, δελτία τύπου 2. Συμβουλευτικές και Εκπαιδευτικές Δράσεις Διοργάνωση εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, για την συμμετοχή και συγγραφή προτάσεων Υποστήριξη για την προετοιμασία πρότασης (όροι συμμετοχής, προϋποθέσεις, διαδικασίες, τύπος έργων) Έλεγχος προτάσεων- (οικονομικά στοιχεία, τεχνικά χαρακτηριστικά) Υποστήριξη για αναζήτηση συνεργασιών και δημιουργία κοινοπραξιών για υποβολή προτάσεων Υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου (προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων, κ.λπ.) 3. Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης: Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΕΕ 4. Συνεργασίες: με Επιμελητήρια, ΑΕΙ, Ερ. Κέντρα, OTA, Επιχειρηματική κοινότητα, το δίκτυο ΕΕΝ/Enterprise Europe Network Εθνικούς εκπροσώπους, με το Ευρωπαϊκό δίκτυο των ΕΣΕ/NCPs, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ευρ. Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των NCPs σελ 5 από 18

6 3. Δείκτες και γραφήματα/ιστογράμματα των δράσεων & υπηρεσιών του Δικτύου των ΕΣΕ/NCPs για υποστήριξη της εθνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ Περίοδος: Ιανουάριος 2007 Δεκέμβριος 2011 Πηγή: Εκθέσεις ΕΣΕ/NCPs Συνοπτική Παρουσίαση 3.1. Γράφημα παρουσίασης συνολικού αριθμού υπηρεσιών/δράσεων ανά Εθνικό Σημείο Επαφής/NCP Περίοδος: α. Υπηρεσίες ΕΣΕ/NCPs ανά Θεματική Προτεραιότητα και Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ. Το κατωτέρω γράφημα βασίζεται στις εκθέσεις που υπέβαλλαν τα ΕΣΕ/NCPs στην ΓΓΕΤ και αποτελεί σύνθεση των στοιχείων τα οποία αφορούν υπηρεσίες και δράσεις όπως η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων ή/και σεμιναρίων, υποστήριξη ελληνικών φορέων για αιτήματα αναζήτησης συνεργασιών, στοχευμένα «μαζικά» ηλ. μηνύματα προς τις ομάδες-στόχους ανά θεματικό τομέα του 7 ου ΠΠ, αιτήματα τα οποία απαντήθηκαν από τα ΕΣΕ/NCPs. Στο κατωτέρω γράφημα συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι συμμετοχές των ΕΣΕ/NCPs στις Ευρωπαϊκές συναντήσεις εργασίας, των αντίστοιχων θεματικών Δικτύων NCPs, οι περισσότερες των οποίων διοργανώνονται με ευθύνη της ΕΕ Αρ. Ενημερωτικών εκδηλώ 1500 Συνολι-κός αρ. αιτημάτων/ερωτήσεων Οικονομικά-Νομικά θέματα 7ου ΠΠ ICT Νανο-Επιστήμες Ενέργεια Περιβάλλον Μεταφορές Κοινωνικο-οικονομικές & Ανθρωπιστικές επιστήμες Διάστημα Ασφάλεια ΙΔΕΕΣ/Ευρ. Συμβούλιο Έρευνας Άνθρωποι/PEOPLE/ Ερευνητικές Υποδ. Έρευνα προς όφελος των ΜμΕ Διεθνής Συνεργασία Περιφέρειες της Γνώσης & Ερ. Δυναμικό Επιστήμη και Κοινωνία Αρ. ηλ. Μηνυμάτων ( s ) προς χρήστες/ ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο ΠΠ Αναζ ητήσεις συνεργασιών (partner searches) που διακινήθηκαν Αρ. διμερών συναντήσεων(μεταξύ του ΕΣΕ και ενδιαφερο-μένων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αριθμός προτά-σεων που υποβλή-θηκαν με υποστήριξη του NCP Συμμετοχή ή/και διοργάνωση Ευρωπαϊκών ή/και σελ 6 από 18

7 3.2. e-υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής / Τα ΕΣΕ-NCPs στο Διαδίκτυο Στις e-υπηρεσίες των ΕΣΕ/NCPs περιλαμβάνονται: η δημιουργία και διάχυση e-newsletters, η δημιουργία σελίδων, σχετικλα με το 7 ο ΠΠ, στους δικτυακούς κόμβους των φορέων που εργάζονται τα ΕΣΕ/NCPs, η δημιουργία και διάχυση έντυπων ενημερωτικών δελτίων καθώς επίσης και Οδηγών, φυλλαδίων, κ.λπ. Περίοδος: Ιανουάριος 2007 Δεκέμβριος 2011 Πηγή: Εκθέσεις ΕΣΕ/NCPs Γράφημα για τα e-newsletter των ΕΣΕ/NCPs Υγεία ICT Ενέργεια Ερ. Υποδομές Κονωνικο-οικονομικές & Ανθρωπιστικές επιστήμες Περιφέρειες της Γνώσης & Ερ. Δυναμικό Νανο- Επιστήμες,Μεταφορές, Διάστημα, Ασφάλεια, Διεθνής Συνεργασία Περιβάλλον ΜμΕ Marie Curie Επιστήμη και Κοινωνία σελ 7 από 18

8 4. Συνεργασίες/εξωστρέφεια του Ελληνικού Δικτύου των ΕΣΕ/ NCPs : Ελληνικά ΕΣΕ/NCPs Συντονιστές Ευρωπαϊκών Δικτύων NCPs 4.1. Σε εθνικό επίπεδο τα μέλη του Δικτύου ΕΣΕ/NCPs συνεργάζονται μεταξύ τους, με την εποπτεία και υποστήριξη της ΓΓΕΤ, για την υλοποίηση από κοινού δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας. Το Δίκτυο συνεργάζεται επίσης με τους εθνικούς εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες, τα Επιμελητήρια, τα ΑΕΙ, τα Ερευνητικά Ιδρύματα, τις Επιχειρήσεις/Ιδιωτικό τομέα και Δημόσιο Τομέα. - Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τα ΕΣΕ/NCPs συνεργάζονται με τα αντίστοιχα, Εθνικά Σημεία Επαφής, των άλλων χωρών, του Ευρωπαϊκού Δικτύου NCPs καθώς και «Key players» του τομέα τους καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συντονισμός των έργων πέντε Ευρωπαϊκών Δικτύων Εθνικών Σημείων Επαφής/NCPs από Ελληνικά ΕΣΕ/NCPs Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί, 18 έργα δικτύωσης (μετά από σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων) που αντιστοιχούν σε ισάριθμα Ευρωπαϊκά Δίκτυα NCPs, δηλ. ένα δίκτυο NCP ανά Πρόγραμμα/Θεματική προτεραιότητα ή Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ. - Πέντε/5, από τα ανωτέρω 18 έργα των Ευρωπαϊκών δικτύων NCPs έχουν συντονιστή Ελληνικό ΕΣΕ/NCP και είναι τα εξής: Νανο-επιστήμες, Ερευνητικές Υποδομές, Διεθνής Συνεργασία, Ερευνητικό Δυναμικό, Επιστήμη και Κοινωνία. - Στα υπόλοιπα 13 Ευρωπαϊκά δίκτυα NCPs τα Ελληνικά ΕΣΕ/NCPs συμμετέχουν με σημαντικό ρόλο είτε ως υπεύθυνοι πακέτων εργασίας (Work package leaders) είτε ως εταίροι. Σημειώνεται ότι οι δράσεις που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων αφορούν την Ευρωπαϊκή και Διεθνή δικτύωση, Ευρωπαϊκές δράσεις και συνέργειες μεταξύ των μελών του δικτύου ή συνεργασίες με άλλα δίκτυα, διάχυση και ανάδειξη καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρηματοδότηση από την ΕΕ δεν αφορά/καλύπτει εθνικές δράσεις& υπηρεσίες, και εθνικές εκδηλώσεις ενημέρωσης, ή διάχυσης της πληροφορίας, κλ.π. των ΕΣΕ/NCPs. Συντονισμός Ευρ.Δικτύου NCPs Res. Potential : Συντονισμός Ευρ. Δικτύου NCPs- NMP : Συντονισμός Ευρ. Δικτύου NCPs Ευρ. Υποδομών - : Συντονισμός Ευρ. Δικτύου NCPs - INCO : Συντονισμός έως του Ευρ. Δικτύου Επιστ. σελ 8 από 18 Και Κοινωνία (έως :

9 7.A.SP Συνοπτική παρουσίαση της Ελληνικής Συμμετοχής στα χρηματοδοτούμενα έργα του 7 ου ΠΠ Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκθέσεις Εθνικών Σημείων Επαφής Στον κατωτέρω πίνακα που βασίζεται σε στοιχεία της ΕΕ, περιλαμβάνονται τα συμβολαιοποιημένα έργα με Ελληνική συμμετοχή του 7 ου ΠΠ Ε&ΤΑ (έργα για τα οποία υπάρχει Grant Agreement μεταξύ της ΕΕ και της Κοινοπραξίας του έργου). Όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα υπάρχει Ελληνική συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα και η χρηματοδότηση από την ΕΕ ανέρχεται σε Το 33%, περίπου, του ανωτέρω ποσού (δηλ ) αφορά χρηματοδότηση της Ελληνικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα ICT/Information Communication Technologies /Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών. 5.1 Η ελληνική συμμετοχή στα υλοποιούμενα έργα και η χρηματοδότηση ανά Θεματική Προτεραιότητα/Υποπρόγραμμα το 7 ου ΠΠ (Περίοδος: Ιαν Φεβρ. 2012) πηγή: Ε. Ε. Έργα/συμβόλαια με συμμετοχή τουλάχιστον All Funding Schemes/Όλοι οι τύποι έργων ενός ελληνικού φορέα Grant Agreements with at least one participation in selection (GR) Priority Area/Θεματική Προτεραιότητα-Υποπρόγραμμα Number/αρ. % Ελληνική συμμετοχή στα χρηματοδοτούμενα έργα Health 77 4,89% 7.A.SP1.02 Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology 80 5,08% 7.A.SP1.03 Information and Communication Technologies ,02% 7.A.SP1.04 Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies - NMP 84 5,34% 7.A.SP1.05 Energy 50 3,18% 7.A.SP1.06 COOPERATION Environment (including Climate Change) 101 6,42% 7.A.SP1.07 Transport (including Aeronautics) 119 7,56% 7.A.SP1.08 Socio-economic sciences and Humanities 22 1,40% 7.A.SP1.09 Space 28 1,78% 7.A.SP1.10 Security 39 2,48% 7.A.SP1.11 General Activities 4 0,25% COOPERATION Total for COOPERATION A.SP2.01 IDEAS European Research Council 23 1,46% IDEAS Total for IDEAS 23 1,46% 7.A.SP3.01 PEOPLE Marie-Curie Actions ,95% 7.A.SP4.01 PEOPLE Total for PEOPLE ,95% Research Infrastructures 105 6,67% 7.A.SP4.02 Research for the benefit of SMEs 115 7,31% 7.A.SP4.03 Regions of Knowledge 8 0,51% 7.A.SP4.04 CAPACITIES Research Potential 35 2,22% 7.A.SP4.05 Science in Society 24 1,52% 7.A.SP4.06 Support for the coherent development of research policies 1 0,06% 7.A.SP4.07 Activities of International Cooperation 22 1,40% CAPACITIES Total for CAPACITIES B.SP5.01 Fusion Energy 2 0,13% EURATOM 7.B.SP5.02 Nuclear Fission and Radiation Protection 6 0,38% EURATOM Total for EURATOM 8 0,51% Total for all Specific Programmes % σελ 9 από 18

10 5.2 Γραφήματα για την Ελληνική συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ Ε&ΤΑ 5.2.α. Γράφημα/ιστόγραμμα για τα έργα με Ελληνική συμμετοχή στο σύνολο των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, έργων, ανά Θεματική Προτεραιότητα/Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ EL EE Health ICT NMP Environment Transport Energy Space Security SSH IDEAS Res. Infrastructures Regions of Knowledge ResPot INCO SMEs 5.2β. Γράφημα/ιστόγραμμα για τα έργα (%) με Ελληνική συμμετοχή επί του συνόλου των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, έργων, ανά Θεματική Προτεραιότητα/Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ 19,88% 11,04% 24,02% 20,87% 18,03% 26% 18,48% 14,29% 25,82% 32% 1% 13,97% 21,37% 14,30% 15,09% Health ICT NMP Environment Transport Energy Space Security SSH IDEAS Res. Infrastr. Regions of Knowledge ResPot INCO SMEs σελ 10 από 18

11 5.2.γ. Γράφημα/ιστόγραμμα για την % απορρόφηση χρηματοδότησης από τους Ελληνικούς φορείς ανά Θεματική Προτεραιότητα/Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ της ΕΕ Πηγή: Ευρ. Επιτροπή 1,10% 24,4% 5,30% 3,20% 2,40% 1,87% 4,20% 2,30% 2,90% 2,70% 3,30% 1,60% 4,20% 1,70% 1% 2,7% 3,90% Health Food, Bio ICT NMP Environment Transport Energy Space Security SSH IDEAS Res. Infrastr. Regions of Knowledge ResPot INCO SMEs Marie-Curie Στο γράφημα παρατηρούμε ότι υπάρχει υψηλή % απορρόφηση χρηματοδότησης από Ελληνικούς φορείς σε ορισμένα Υποπρογράμματα του 7 ου ΠΠ όπως π.χ. το Υποπρόγραμμα Research Potential με ποσοστό 24,4%, ενώ σε άλλα όπως το ICT ανέρχεται σε 4,2%. Σημειώνεται ότι ένα χαμηλό % ποσοστό απορρόφησης χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα μπορεί να αντιπροσωπεύει υψηλότερο ποσό χρηματοδότησης σε σχέση με άλλο υποπρόγραμμα με υψηλότερο % ποσοστό. Το γεγονός οφείλεται στο ότι ο υπολογισμός της % απορρόφησης της χρηματοδότησης, των Ελληνικών φορέων, γίνεται επί του διατεθέντος προϋπολογισμού του κάθε Υποπρογράμματος του 7 ου ΠΠ. Παράδειγμα: To ποσοστό 4,2% χρηματοδότησης της Ελληνικής συμμετοχής στο ICT αντιπροσωπεύει ποσό 211,2m το οποίο είναι μεγαλύτερο του ποσού των 45,7 m., το οποίο αντιπροσωπεύει το 24,4%, του Res. Potential. Παρ όλα αυτά το γράφημα παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, τάσεις σχετικά με τις ερευνητικές επιλογές των Ελληνικών φορέων και οι οποίες εφ όσον αξιολογηθούν ενδέχεται να ληφθούν υπ όψιν στο πλαίσιο των σχεδιασμών μελλοντικών Προγραμμάτων και στρατηγικών εθνικού βεληνεκούς. 5.3 Η Περιφερειακή κατανομή % της συμμετοχής των Ελληνικών φορέων/εταίρων στα χρηματοδοτούμενα έργα του 7 ου ΠΠ για τις θεματικές προτεραιότητες/υποπρογράμματα: Ενέργεια, Κοινωνικο-οικονομικές επιστήμες, Περιφέρειες της γνώσης και Ερευνητικό δυναμικό (Πηγή: Έκθεση δραστηριοτήτων των ΕΣΕ/NCPs των ανωτέρω θεματικών προτεραιοτήτων/προγραμμάτων) Κρήτη-Αιγαίου Μακεδονίας- Θράκης Δυτ. Ελλάδος Αττικής Ενέργεια Κοινω/οικον. επιστήμες Ερ. Δυναμικό Περ. Πελ/νήσου Περ. Γνώσης Περ. Στ. Ελλάδας 0% 20% 40% 60% 80% 100% σελ 11 από 18

12 6. Στην παρούσα, ενότητα 6, καθώς και στην επόμενη ενότητα 7 του ανά χείρας κειμένου επελέγησαν να παρουσιαστούν ενδεικτικά ορισμένα συνοπτικά στοιχεία της Ελληνικής συμμετοχής πιο συγκεκριμένα για τα Προγράμματα ICT & έρευνα προς όφελος των ΜμΕ του 7 ου ΠΠ. Κριτήριο για την επιλογή παρουσίασης των δύο προγραμμάτων απετέλεσε η καλή ελληνική συμμετοχή και απορρόφηση χρηματοδότησης στο ICT ενώ το Πρόγραμμα έρευνα προς όφελος των ΜμΕ επελέγη λόγω του ειδικού ρόλου των ΜμΕ, στην Ελληνική οικονομία. Σημειώνεται ότι σύντομα θα ανακοινωθούν αναλυτικότερα στοιχεία για την εθνική συμμετοχή για το σύνολο των θεματικών προτεραιοτήτων και Υποπρογραμμάτων του 7 ου ΠΠ. Συνοπτική παρουσίαση της Ελληνικής Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ICT/Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών του 7 ου ΠΠ Ε&ΤΑ Τα κατωτέρω στοιχεία συνετέθησαν με την συνεργασία των κ.κ. Τ. Σελλή και Ν. Πρέκα, Εθνικών εκπροσώπων του ICT 4 με βάση σχετικά στοιχεία της ΕΕ. Το 33% της απορρόφησης χρηματοδότησης σε έργα του 7 ου ΠΠ αφορά την Ελληνική συμμετοχή στα έργα του ICT και κατωτέρω αναλύεται συνοπτικά η Ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Χρηματοδότηση προς τους Ελληνικούς φορείς,: 211 m ( ) Έργα: 378 έργα Συμμετοχές/συμμετέχοντες φορείς: 592 Συντονιστές έργων: 83 To 20% των έργων με Ελληνική συμμετοχή τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του ICT συντονίζονται από Ελληνικό φορέα (έργα με Συντονιστές Ελληνικούς φορείς: 83). Το ποσοστό των Συντονιστών Ελληνικών φορέων είναι 6% επί του συνόλου των συντονιστών έργων υλοποιούμενων στο πλαίσιο του ICT. Η Ελληνική συμμετοχή/χρηματοδότηση έχει μειωθεί από το 6% στο 5 ο ΠΠ στο 4,2% στο 7 ο ΠΠ. Σημειώνεται ότι σε απόλυτες τιμές η Ελληνική συμμετοχή στο ICT του 7 ου ΠΠ είναι 211,26 εκ. ευρώ/m (έως σήμερα με προοπτική να αυξηθεί έως το τέλος του 7 ου ΠΠ έως περίπου 300 εκ. ευρώ/m ), ενώ στο 5 ο ΠΠ, ήταν 216 εκ. ευρώ/μ για το σύνολο του Προγράμματος (το οποίο είχε συνολικό προϋπολογισμό 3,6 δισ. ευρώ/bm ). Περισσότερο από το 50% της χρηματοδότησης της ΕΕ (στο ICT), προς τους Ελληνικούς φορείς, κατευθύνεται σε φορείς της Περιφέρειας Αττικής. Λιγότερη συμμετοχή σε απορρόφηση χρηματοδότησης παρουσιάζουν οι φορείς σε Κρήτη (Ηράκλειο/ΙΤΕ), Θεσσαλονίκη/Κ. Μακεδονία (ΕΚΕΤΑ & ΑΠΘ), Πάτρα (ΙΤΥ, Παν/μιο Πατρών, κ.λπ. ). Το 73% της χρηματοδότησης κατευθύνεται/απορροφάται από ΑΕΙ & Ερευνητικούς φορείς, το 16% από ΜμΕ ενώ μόλις το 9% αφορά χρηματοδότηση προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι καλύτερες επιδόσεις της Ελληνικής συμμετοχής εμφανίζονται στις εξής θεματικές ερευνητικές περιοχές: ICT for Health, ICT for Ageing & inclusion, Future Internet & networks, software, embedded systems. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει ισχυρή δυνατότητα για περαιτέρω ενεργοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων (και ΜμΕ) σε θεματικούς τομείς του ICT που αφορούν τον σχεδιασμό, το λογισμικό και τις υπηρεσίες. Το ICT θεωρείται και είναι: -Aπό τα καλύτερα «εργαλεία»/οδούς για την δικτύωση των Ελληνικού ερευνητικού δυναμικού με ομολόγους τους σε κ-μ ή συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ καθώς και με τους αντίστοιχους «key-players» του τομέα, - Προβάλει την Ελληνική Αριστεία, - Υποστηρίζει την εξωστρέφεια των Ελληνικών φορέων και διατηρεί την συνεχή επαφή τους με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές ερευνητικό και τεχνολογικό «γίγνεσθαι» του τομέα. 4 Εθνικοί εκπρόσωποι Προγράμματος ICT: Καθηγητής Τ. Σελλής και Δρ. Ν. Πρέκας ( ΓΓΕΤ/Διεύθυνση Πληροφορικής) σελ 12 από 18

13 6.1.α. Γράφημα/ιστόγραμμα με την % απορρόφηση της χρηματοδότησης της ΕΕ στο ICT/FP7 ανά κράτος μέλος / Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ.Δ. CoNECT (περίοδος ) ΜΑΛΤΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΥΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,03% 0,04% 0,05% 0,10% 0,18% 0,19% 0,20% 0,30% 0,32% 0,46% 0,51% 0,56% 0,79% 1,24% 1,45% 1,63% 2,22% 3,49% 3,56% 4,16% 4,21% 5,36% 7,52% 10,02% 10,18% 11,52% 21,50% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% Στο ανωτέρω γράφημα φαίνεται η Χώρα μας να βρίσκεται στην 8 η θέση ενώ εάν γίνει και η σχετική αναγωγή προς τον πληθυσμό τότε καταλαμβάνει υψηλότερη θέση. 6.1.β. Ιστόγραμμα με τις 10 Ελληνικές γεωγραφικές περιοχές με την υψηλότερη απορρόφηση χρηματοδότησης στα έργα του ICT/FP7 (κατανομή κατά NUTS 3) ΗΡΑΚΛΕΙΟ/ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΧΑΙΑ/ΠΕΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ/ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΡΗΤΗ/ΧΑΝΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ/ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΕΣΒΟΣ/ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑ/ΠΕΛΟΠΠΟΝΗΣΟΣ σελ 13 από 18

14 6.1.γ Η κατανομή χρηματοδότησης του ICT/FP7 ανά Ευρωπαϊκή Περιφέρεια (κατά NUTS3 5 *) Πηγή: Ευρ. Επιτροπή/Γ.Δ. CoNECT 6.1.δ. Η θέση των Ελληνικών Περιφερειών σύμφωνα με την κατάταξη που περιλαμβάνει τις 50 καλύτερες Ευρωπαϊκές περιφέρειες από άποψη χρηματοδότησης και συμμετοχών στο ICT/FP7 Περιφέρεια Θέση/κατάταξη σε Χρηματοδότηση σε Συμμετοχές Ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την χρηματοδότηση Αττική 4 η Θεσσαλονίκη/Κ. Μακεδονία 29 η (35 η θέση στην κατάταξη συμμετοχών) 6.1.ε Οι Ελληνικοί Φορείς και η θέση που καταλαμβάνουν στην κατάταξη των 50 Ευρωπαϊκών φορέων με την υψηλότερη χρηματοδότηση στο ICT/FP7 Φορέας Θέση/κατάταξη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την χρηματοδότηση EKETA 13 η ΕΠΙΣΕΥ 27 η ΙΤΕ 36 η 5 NUTS 3: Nomenclature of Territorial Units for Statistics /Level 3 (ορισμός της EUROSTAT) σελ 14 από 18

15 6.1.στ. Η Κατάταξη Ελληνικών φορέων/οργανισμών με την υψηλότερη απορρόφηση χρηματοδότησης στο ICT (Top organisations by funding)/ (Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ΦΟΡΕΑΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ* 1 ΕΚΕΤΑ/CERTH HES/REC 2 ΕΠΙΣΕΥ HES/REC 3 ΙΤΕ HES/REC 4 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΚΠΑ HES/REC 5 ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» HES/REC 6 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ HES/REC 7 AIT/RESEARCH & EDUCATION LABO/RY IN INFORM. TECHN. HES/REC 8 Ε.Α. ΙΤΥ HES/REC 9 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /Α.Π.Θ HES/REC 10 Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ HES/REC 11 ATHENS TECHNOLOGY CENTER ΑΕ SME 12 INTRACOM TELECOM SOLUTIONS ΑΕ LARGE COMP. 13 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ HES/REC 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΟΠΑ HES/REC 15 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ HES/REC 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ HES/REC 17 SINGULAR LOGIC ΑΕ LARGE COMP. 18 Velti AΕ LARGE COMP. 19 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ HES/REC 20 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜ. SME 21 SYNERGY HELLAS ΑΕ SME 22 SYNELIXIS LYSEIS PLIROFORIKIS AUTOMATISMOU SME 23 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ HES/REC 24 EXODUS A.E. LARGE COMP. 25 SYSTEMA TECHNOLOGIES SME 26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ HES/REC 27 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ HES/REC 28 INSTIT. OF ACCELERATING SYSTEMS AND APPLICATIONS/ΕΚΠΑ HES/REC 29 SINGKIOULAR LOTZIK ANONYMOS ETAIRIA LARGE COMP. 30 TALANTON ΑΕ SME 31 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ HES/REC 32 ΚΕΤΕΑΘ HES/REC 33 BLUECHIP TECHNOLOGIES AE SME 34 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SME 35 GIOUMPITEK SCHEDIASMOS YLOPOIISI ERGON PLIRof/kis SME *Συντομογραφία τύπου φορέα: SME: ΜμΕ/ HES/REC:ΑΕΙ/Ερ. Ίδρυμα /LARGE Company: Εταιρεία 6.2 Η Ελληνική συμμετοχή στον τομέα των e-infrastructures/η-υποδομών Η Χώρα μας στον τομέα των e-υποδομών (e-infrastructures) οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Θεματικής ενότητας ICT (DG CoNECT της ΕΕ) είναι στην 7 η θέση της κατάταξης των κ-μ και απορροφά το 4,08% (δηλ ,53 ) της συνολικής διατεθείσας έως σήμερα κοινοτικής χρηματοδότησης συνολικού ύψους: H πρώτη δεκάδα της κατάταξης των κ-μ από άποψη % απορρόφησης της κοινοτικής χρηματοδότησης είναι: Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία, Φιλανδία, Σουηδία Η Ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα ICTPSP/ICT Policy Support Programme Η Χώρα μας στο ανωτέρω Πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Γ.Δ. CoNECT της ΕΕ είναι στην 6 η θέση της κατάταξης των κ-μ και απορροφά το 6,65% (δηλ ) της συνολικής διατεθείσας έως σήμερα κοινοτικής χρηματοδότησης. H πρώτη δεκάδα της κατάταξης των κ-μ από άποψη της % απορρόφησης χρηματοδότησης είναι: Ιταλία,, Ισπανία,, Γερμανία, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο, Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία. Ενώ στην κατάταξη της 20- δας των οργανισμών με την μεγαλύτερη συμμετοχή στο Πρόγραμμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδα βρίσκονται τρεις Ελληνικοί φορείς : ΑΠΘ, ATC ΑΕ και ΕΜΠ. σελ 15 από 18

16 7. Η Ελληνική Συμμετοχή στις δράσεις «Έρευνα προς όφελος των ΜμΕ/Reseach for benefits for SMEs» του Προγράμματος Ικανότητες του 7 ου ΠΠ ΕΤΑ (Πηγή: η έκθεση του ΕΣΕ/NCPs για τις ΜμΕ) Στο «Πρόγραμμα Ικανότητες» για τις δράσεις «Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ» και «Έρευνα προς όφελος των Συνδέσμων Ομαδοποιήσεων ΜΜΕ» η Ελλάδα βρίσκεται στη 7 η θέση των συμμετοχών. Κατωτέρω παρατίθενται τρία ιστογράμματα που δείχνουν την Ελληνική συμμετοχή, μεταξύ των 15 «παλαιών» κ-μ της ΕΕ. Τα στοιχεία προέρχονται από την έκθεση του εθνικού NCP για SMEs/ ΜμΕ και αφορούν την περίοδο 2007 Απρίλιο EU/7FP: CAPACITlES Programme - Research for the Benefit of SMEs/ Συμμετοχή «SME/ΜμΕ» ανά χώρα - Για τα «παλαιά» 15 κ-μ της ΕΕ Στοιχεία της 1/4/2011 (πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή) EU/7FP: CAPACITlES Programme Research for the Benefit of SMEs- Η οικονομική συμμετοχή (σε k )- της ΕΕ για SMEs-ΜμΕ Για τα «παλαιά» 15 κ-μ της ΕΕ / Στοιχεία της 1 ης /4/2011 (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή) EU/7FP: CAPACITlES Programme - Research for the Benefit of SMEs Ποσοστιαία συμμετοχή των «SME» - Για τα «παλαιά» 15 κ-μ της ΕΕ : Στοιχεία της 1/4/2011 (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σελ 16 από 18

17 8. Συμπεράσματα & Σχόλια για το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής και τις δράσεις του - H «άϋλη» προστιθέμενη αξία του Δικτύου ΕΣΕ/NCPs: Πρόκειται για ανθρωποδίκτυο υψηλής προστιθέμενης αξίας, δεδομένου ότι για την εμπειρογνωμοσύνη και επάρκεια των περισσοτέρων στελεχών που το απαρτίζουν έχουν επενδυθεί σημαντικοί πόροι, εθνικοί αλλά και από την ΕΕ (με την μορφή σεμιναρίων, συναντήσεων και εκπαίδευσης). Αρκετά στελέχη του Δικτύου έχουν μακρόχρονη εμπειρία (πχ. από το 4 ο ΠΠ) ως NCPs με αποτέλεσμα να έχουν αναπτύξει αξιόλογη «κουλτούρα» σχετικά με την «νοοτροπία» και λειτουργία των ΕΣΕ/NCPs για την εξυπηρέτηση του κοινού, την διάχυση της πληροφορίας, κ.λπ. Σημειώνεται επί πλέον ότι η εμπειρία των στελεχών βασίζεται στις χιλιάδες ανθρωπο-ώρες που έχουν αναλωθεί για την παροχή υποστήριξης & την διάχυση πληροφοριών από το δίκτυο προς τις ομάδες στόχους και χρήστες (Ερευνητική & Ακαδημαϊκή κοινότητα, Ιδιωτικός και Δημόσιος Τομέας, ιδιώτες). - Η οικονομία «μάθησης», η ευελιξία, η εξειδίκευση και αποτελεσματικότητα του Δικτύου: Η εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών/ανθρώπινου δυναμικού των ΕΣΕ/NCPs εγγυάται την καλή γνώση όλων των εξελίξεων των, σχετικών με τα αντικείμενα των ΕΣΕ/NCPs, δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα η εξειδίκευση συμβάλλει καταλυτικά στην επίτευξη «οικονομίας μάθησης», δεδομένου ότι χάρις των δεξιοτήτων και εμπειρίας που έχουν αναπτύξει τα στελέχη αφομοιώνουν άμεσα τις όποιες αλλαγές γίνονται στα Προγράμματα Πλαίσιο από την ΕΕ (πχ. αλλαγές σε κανόνες υλοποίησης, υποβολής προτάσεων, κλ.π) και μεταφέρουν ταχύτατα την νέα γνώση στις εθνικές ομάδες στόχους. Συνεπώς τα «αντανακλαστικά» των στελεχών του Δικτύου τους επιτρέπουν να είναι στην πρωτοπορία της ενημέρωσης των χρηστών και ομάδων στόχων και αυτό συνεπάγεται βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωση του «νεκρού χρόνου» εργασίας. - Οι φορείς των ΕΣΕ/NCPs i : Τα περισσότερα στελέχη του Εθνικού Δικτύου εργάζονται σε φορείς εποπτευόμενους από την ΓΓΕΤ (πχ. ΕΙΕ/ΕΚΤ, ΕΚΕΦΕ «Δ», ΕΚΕΤΑ) είτε σε φορείς που η εποπτεία τους υπάγεται σε εποπτευόμενο, από τη ΓΓΕΤ, φορέα (πχ. το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, εποπτεύεται από ΙΤΕ το οποίο εποπτεύει η ΓΓΕΤ). Το Δίκτυο ΕΣΕ/NCPs δεν χρηματοδοτείται άμεσα για τις δράσεις και υπηρεσίες του από την ΓΓΕΤ. - Οι υπηρεσίες του Δικτύου: Τα ΕΣΕ/NCPs παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν όλη την αλυσίδα της πληροφορίας/information chain συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης, ενημέρωσης, υποστήριξης για συμμετοχή στα Προγράμματα Πλαίσιο (& τα ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ) και την προώθηση/αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνεργασία με το δίκτυο «Enterprise Europe Network 6». Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν κοινά στελέχη μεταξύ των δύο δικτύων (ΕΣΕ/ NCPs & Enterprise Europe Network). - Οι συνεργασίες του Δικτύου και οι συνέργειες με το δίκτυο EEN/Enterprise Europe Network: Τα ΕΣΕ/NCPs συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με ΑΕΙ, Ερ. Κέντρα, Επιμελητήρια, ΟΤΑ, κ.λπ. για την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ή/και στοχευμένων σεμιναρίων με ειδικά θέματα (πχ. συγγραφή προτάσεων, τρόποι αναζήτησης συνεργασιών, κλπ.) για τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ. Ιδιαίτερα σημαντική, από άποψη αποτελεσμάτων και συνεργειών, είναι η συνεργασία του Δικτύου των ΕΣΕ/NCPs με το δίκτυο ΕΕΝ. Τα δύο δίκτυα λειτουργούν σε αρκετές περιπτώσεις συμπληρωματικά και με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα όπως στην διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν ενημέρωση για θέματα του 7ου ΠΠ αλλά και παρουσίαση, μεταξύ άλλων, αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτόμων τεχνολογιών, η/και διοργάνωση «Brokerage event» κλπ. Το γεγονός ότι υπάρχουν κοινά στελέχη μεταξύ των δύο δικτύων ( NCPs & ΕΕΝ) Network) προσδίδει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες τους ενώ η επιστημονική 6 Enterprise Europe Network: Ευρωπαϊκό δίκτυο που χρηματοδοτείται από την DG Enterprises της ΕΕ. Το Ελληνικό δίκτυο περιλαμβάνει κόμβους σε Αθήνα, Θεσ/νίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Κοζάνη, Τρίπολη και Βόλο. Συντονίζεται από το ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ και το ΕΚΤ/ΕΙΕ. σελ 17 από 18

18 κοινότητα ωφελείται σημαντικά δεδομένου ότι τα στελέχη μπορούν να παράσχουν συμβουλές που καλύπτουν όλο το φάσμα της αλυσίδας πληροφόρησης. - Η Γεωγραφική κάλυψη του Δικτύου: Τα περισσότερα ΕΣΕ/NCPs είναι στελέχη φορέων στην Αθήνα, πλην των ΕΣΕ/NCPs τα οποία είναι στο ΕΚΕΤΑ (Θεσ/νίκη) και στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ το οποίο διαθέτει παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα και Λάρισα. Παρόλα αυτά τα ΕΣΕ/NCPs λόγω και των συνεργασιών που έχουν αναπτύξει, ανωτέρω αναφέρονται, παρέχουν υπηρεσίες και έχουν διοργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την Χώρα. Ενημερωτικές εκδηλώσεις ΕΣΕ/NCPs σε συνδυασμό με την εθνική συμμετοχή ανά Γεωγραφική περιοχή και υστέρηση συμμετοχής: Οι περισσότερες ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργάνωσαν τα ΕΣΕ/NCPs πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και λιγότερες σε Ιωάννινα και Κρήτη ενώ πολύ λίγες έγιναν σε Θράκη, Αιγαίο, Πάτρα, Βόλο κλπ. Το γεγονός αυτό εξηγείται από το ότι οι τρεις Περιοχές (Αττική, Θεσ/νίκη/Κ. Μακεδονία και Κρήτη) συγκεντρώνουν σχεδόν το 60-70% του Ερευνητικού ιστού (Ερ. Κέντρα, ΑΕΙ, Επιχειρήσεις) το οποίο είναι αρκετά έμπειρο/εξοικειωμένο (εκπαιδευμένο) σε σχέση με τα Προγράμματα Πλαίσιο και τις διαδικασίες τους και ταυτόχρονα, σύμφωνα και με τα ιστογράμματα της Ελληνικής συμμετοχής, φαίνεται ότι οι ανωτέρω Περιφέρειες απορροφούν και το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του 7 ου ΠΠ. Σημειώνεται ότι παρατηρείται αυξημένος αριθμός συμμετεχόντων στις ημερίδες που οργανώνονται, σε πόλεις/περιοχές, πλην των τριών ανωτέρω αναφερομένων (Αθήνα, Θες/νίκη, Ηράκλειο/Κρήτη), παρότι το συνολικό υποψήφιο κοινό που δραστηριοποιείται και συμμετέχει στο 7 ο ΠΠ, είναι κατά πολύ μικρότερο. Αυτό καταδεικνύει το ενδιαφέρον, για τα Πρόγραμμα Πλαίσιο, από τις ομάδεςστόχους των Περιοχών με χαμηλή συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ. Θεωρείται ότι έως σήμερα δραστηριοποιείται στα Προγράμματα Πλαίσιο μόνο το 35-40% του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού και των φορέων το οποίο έχει την δυνατότητα συμμετοχής ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους Ελληνικούς φορείς και την Επιστημονική κοινότητα και την Χώρα να κινητοποιηθεί μεγαλύτερο ποσοστό του επιστημονικού ερευνητικού δυναμικού/ιστού και κυρίως των γεωγραφικών περιοχών/περιφερειών με υστέρηση συμμετοχής. Στο πλαίσιο αυτό θα σχεδιαστεί η ανάληψη στοχευμένων δράσεων από το Δίκτυο για την «εκπαίδευση/εξοικείωση» του ενδιαφερόμενου επιστημονικού/ερευνητικού ιστού κυρίως των περιοχών με χαμηλή συμμετοχή στα Προγράμματα Πλαίσιο, ώστε να σημειωθεί καλύτερη συμμετοχή/επιδόσεις στο μελλοντικό Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝ2020». Συμπερασματικά το Δίκτυο ΕΣΕ/NCPs με μια πιθανή μελλοντική αναβάθμιση του ρόλου του θα προσφέρει την δυνατότητα της παροχής υπηρεσιών μίας στάσης (one-stop-shop) σε όλες τις θεματικές περιοχές του ΟΡΙΖΟΝ2020 και των ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ ή/και συναφών εθνικών Προγραμμάτων. Το Δίκτυο θα έχει την δυνατότητα να προσφέρει πλήρως τεκμηριωμένη, ειδικευμένη και κυρίως έμπειρη καθοδήγηση και υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων και των μεμονωμένων ερευνητών. Είναι προφανές ότι το σύνολο της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και οι Επιχειρήσεις (Ιδιωτικός Τομέας) θα ωφεληθεί από μία τέτοια εξέλιξη ενώ παράλληλα θα καλυφθούν, μέσω της αξιοποίησης ιδιαιτέρως έμπειρου στελεχιακού δυναμικού, δεδομένες ανάγκες οι οποίες δεν έχει καταστεί δυνατό να υλοποιηθούν, έως σήμερα, με αειφόρο τρόπο. Επισυναπτόμενα Κατάλογος των Εθνικών Σημείων Επαφής- ΕΣΕ/NCPs του 7 ου ΠΠ Πηγές 1. Οι εκθέσεις πεπραγμένων/δράσεων των ΕΣΕ/NCPs για την περίοδο Έγγραφα και εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής i Οι φορείς όπου εργάζονται τα ΕΣΕ/NCPs αναφέρονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο όπου αναφέρονται όλα τα ΕΣΕ/ΝCPs με τα στοιχεία επικοινωνίας τους σελ 18 από 18

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr 2 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία Εθνικό Σημείο Επαφής του 7 ου ΠΠ, Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas Αργυρώ Καραχάλιου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020)

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στον

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013 ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα Υπεύθυνη για την περιοχή της Αττικής ιευθύντρια Υπηρεσίας Υποστήριξης E.I.E Υπεύθυνη ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα Η πορεία διαµόρφωσης του νέου Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών. Φ α ρ µ ά κ η, Ε θ ν. Ε µ π ε ι ρ ο γ ν ώ µ ο ν α ς, Ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς Υ π ο δ ο µ έ ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α µ µ α τ ε ί α Έ ρ ε υ ν α ς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013. Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013. Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013 Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Μεγαλύτερο Δίκτυο Υποστήριξης Διεθνούς Συνεργασίας Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,, 4-124 12-20062006 Δρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύμβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Διακρατική Συνεργασία Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΙΩΑΝΝΙΝΑ,, 20-3-2007 2007 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύµβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Οπυρήναςτου7 ου ΠΠ 2/3 συνολικού προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Ημερίδα για Η2020 ICT & FET Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 2 ΤΠΕ Παρούσα κατάσταση κατάσταση ΕΣΠΑ 2007 2013 Η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ Title Sub-title Δημήτρης Ευαγόρου Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας PLACE

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Υποδομές: η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές στον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020

Ερευνητικές Υποδομές: η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές στον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ερευνητικές Υποδομές: η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές στον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 Καθηγητής Σ. Αναστασιάδης, ITE, Εθνικός Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης» Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ναυτιλία Πανεπιστήμιο Πειραιά Χειμερινός κύκλος διαλέξεων σεμιναρίων «Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ του 7 ου ΠΠ: ο τομέας των επιχειρήσεων

Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ του 7 ου ΠΠ: ο τομέας των επιχειρήσεων 10th March 2014 National Hellenic Research Foundation Participation of the Greek non-academic sector in FP7-PEOPLE programme Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ του 7 ου ΠΠ: ο τομέας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα

Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα FP7 - ιάστηµα Απολογισµός πρώτης πρόσκλησης Ιδιαιτερότητες δεύτερης πρόσκλησης Ιωάννης Α. αγκλής 1 Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα Στόχος της η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής ιαστηµική Πολιτικής 2 Θεµατική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγ. Βασίλης Μάγκλαρης Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας 19 Δεκεμβρίου 2012

Καθηγ. Βασίλης Μάγκλαρης Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας 19 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Καθηγ. Βασίλης Μάγκλαρης Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας 19 Δεκεμβρίου 2012 1 Στρατηγικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 26 07/12/2007

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 26 07/12/2007 ΤΕΥΧΟΣ 26 07/12/2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus Mundus External Cooperation Window ακαδηµαϊκού έτους 2008-2009 - EACEA/34/07 Κοινοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αποτελεί τον 3 ο Στόχο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Υπό την Αιγίδα : Global Management Challenge Ο μεγαλύτερος Διεθνής Διαδικτυακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Διαγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα