Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε+Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ Περίοδος: Ιανουάριος 2007 Δεκέμβριος 2011 Σεπτέμβριος 2012 σελ 1 από 18

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Στόχοι.3 2. Οι υπηρεσίες/δράσεις του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής/NCPs 5 3. Δείκτες και γραφήματα/ιστογράμματα των δράσεων του Δικτύου των NCPs για υποστήριξη της εθνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ Συνολικός αριθμός υπηρεσιών/δράσεων ανά Εθνικό Σημείο Επαφής/NCP 3.2. Τα Εθνικά Σημεία Επαφής στο Διαδίκτυο /e-υπηρεσίες των NCPs 3.3 Γραφήματα/ιστογράμματα παρουσίασης των Υπηρεσιών NCPs 4. Εξωστρέφεια του Ελληνικού Δικτύου των NCPs: Συντονισμός Ευρωπαϊκών Δικτύων NCPs από Ελληνικά NCPs.8 5. Συνοπτική παρουσίαση της Ελληνικής Συμμετοχής στo 7 ο ΠΠ Γραφήματα/ιστογράμματα της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ 6. Συνοπτική παρουσίαση της Ελληνικής Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ICT Συνοπτική παρουσίαση Ελληνικής Συμμετοχής στις δράσεις «Έρευνα προς όφελος των ΜμΕ/Reseach for benefits for SMEs» Συμπεράσματα..17 σελ 2 από 18

3 1. Εισαγωγή Το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής/National Contact Points- ΕΣΕ/NCPs έχει συσταθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία καθόρισε και το πλαίσιο λειτουργίας του με τις «Κατευθυντήριες αρχές 1 /κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» που διέπουν τα «Εθνικά Σημεία Επαφής(ΕΣΕ/NCPs)». Μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου είναι τα ΕΣΕ/NCPs των Κρατών μελών, των υποψηφίων προς ένταξη χωρών ή/και τρίτων χωρών. Έχει συσταθεί ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο ΕΣΕ/NCPs ανά Θεματική Προτεραιότητα/Τομεά και Πρόγραμμα ή Υποπρόγραμμα του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου Ε&ΤΑ της ΕΕ. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ ορίζεται σαφώς ότι ο ορισμός των Εθνικών Σημείων Επαφής είναι προσωποπαγής και αφορά σε άτομα/εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου που εργάζονται σε φορείς Κρατών-Μελών/κ-μ, υπό ένταξη ή συνδεδεμένων χωρών, με τεχνογνωσία, εξειδίκευση και επιστημονική επάρκεια. Στη χώρα μας η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ όρισε τα Εθνικά Σημεία Επαφής μετά από σχετική προκήρυξη/πρόσκληση 2. Το εθνικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΣΕ/NCPs βασίζεται και είναι συμπληρωματικό, προς το προαναφερθέν της ΕΕ. Στόχος του Ελληνικού Δικτύου ΕΣΕ/NCPs είναι η υποστήριξη του εθνικού Ερευνητικού ιστού καθώς και των Επιχειρήσεων/Ιδιωτικού τομέα για την συμμετοχή τους στα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ. Το εθνικό Δίκτυο ΕΣΕ/NCPs αποτελείται από είκοσι έξι/26 εμπειρογνώμονες, 3 (συμπεριλαμβάνεται ο αρμόδιος για την EURATOM), σε επτά φορείς στην Αθήνα/Αττική, Ηράκλειο/Κρήτη, Θεσσαλονίκη/Κ. Μακεδονία Στόχοι του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής Αύξηση και ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής/ ερευνητικού δυναμικού, ποιοτικά και ποσοτικά, στα προγράμματα & έργα του 7 ου ΠΠ καθώς και τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ, Ενίσχυση της συνεργασίας και της ικανότητας ενσωμάτωσης των Ελληνικών φορέων στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον Έρευνας και Καινοτομίας & τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα & δίκτυα, Υποστήριξη του ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών σύγκλισης, Συμβολή στην υποστήριξη της Κινητικότητας των Ερευνητών και στην ενίσχυση & ανάδειξη της Ελληνικής Αριστείας ώστε να διακοπή η διαρροή «ερευνητικού δυναμικού» ( stop brain drain ) προς την ΕΕ ή/και άλλες ηπείρους, Υποστήριξη για την διασφάλιση συνεργειών μεταξύ εθνικών και Ευρωπαϊκών δράσεων Ε&Τ και για την επίτευξη «οικονομιών κλίμακας», Ανάπτυξη διεθνών Συνεργασιών και ενσωμάτωση τους στα Ευρωπαϊκά δίκτυα NCPs ώστε να υποστηρίζονται/προωθούνται αιτήματα των Ελληνικών φορέων για ανεύρεση συνεργασιών για την δημιουργία Κοινοπραξιών, διοργάνωση Ευρωπαϊκών ή/και Διεθνών εκδηλώσεων, Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα NCPs, τους «Key palyers» σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 1 Guiding Principles for setting up an NCPs System/12/12/2007/European Commission DG RTD A1: Επισυναπτόμενο νο1 National Contact Point (NCP): a person nominated by the national authorities in Member States and Associated Countries to provide assistance to potential FP7 participants in their countries according to this document, an appropriate translation reflecting the concept of NCPs should be found for each national language (Page 9 of the Document: Guiding Principles for setting up an NCPs System) 2 Προκήρυξη της 16 ης Οκτωβρίου Κατάλογος του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής/ΕΣΕ-NCPs σελ 3 από 18

4 1.2. Το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του 7 ου ΠΠ: Αποτύπωσή του σε πανελλήνια κλίμακα. Τα ΕΣΕ/NCPs ανήκουν στο «Πλέγμα» Υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναμικού και φορέων που υποστηρίζει το «Εθνικό οικοσύστημα για την Έρευνα και την Καινοτομία». Επισυνάπτεται ο κατάλογος των εμπειρογνωμόνων μελών του Ελληνικού Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής/ΕΣΕ-NCPs και κατωτέρω σημειώνονται στο χάρτη οι πόλεις/περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ή/και έχουν διοργανωθεί εκδηλώσεις των ΕΣΕ/NCPs στη Χώρα μας. σελ 4 από 18

5 2. Οι υπηρεσίες/δράσεις του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής Κατηγοριοποιούνται ως εξής: 2.1. Δράσεις ενημέρωσης (διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, κ.λπ), δημιουργία δικτυακού κόμβου για τα NCPs, δημιουργία ή/και διακίνηση ενημερωτικών δελτίων 2. 2.Συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές δράσεις προστιθέμενης αξίας 2.3. Οριζόντιες Δράσεις υποστήριξης 2.4. Συνεργασίες: Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΣΕ/NCPs Σχηματική αναπαράσταση των υπηρεσιών των Εθνικών Σημείων Επαφής/ΕΣΕ-NCPs και η αλληλεπίδραση μεταξύ των δράσεων 1. Δράσεις Ενημέρωσης Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων/συναντήσεων ενημερωτικές «εκστρατείες» Δικτυακός κόμβος/κόμβοι & ιστοσελίδες για το 7ο ΠΠ Δημιουργία ή/και διακίνηση Ενημερωτικού Υλικού: Περιοδικό, ηλ. Ενημερωτικό δελτίο/e-newsletter, δελτία τύπου 2. Συμβουλευτικές και Εκπαιδευτικές Δράσεις Διοργάνωση εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, για την συμμετοχή και συγγραφή προτάσεων Υποστήριξη για την προετοιμασία πρότασης (όροι συμμετοχής, προϋποθέσεις, διαδικασίες, τύπος έργων) Έλεγχος προτάσεων- (οικονομικά στοιχεία, τεχνικά χαρακτηριστικά) Υποστήριξη για αναζήτηση συνεργασιών και δημιουργία κοινοπραξιών για υποβολή προτάσεων Υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου (προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων, κ.λπ.) 3. Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης: Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΕΕ 4. Συνεργασίες: με Επιμελητήρια, ΑΕΙ, Ερ. Κέντρα, OTA, Επιχειρηματική κοινότητα, το δίκτυο ΕΕΝ/Enterprise Europe Network Εθνικούς εκπροσώπους, με το Ευρωπαϊκό δίκτυο των ΕΣΕ/NCPs, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ευρ. Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των NCPs σελ 5 από 18

6 3. Δείκτες και γραφήματα/ιστογράμματα των δράσεων & υπηρεσιών του Δικτύου των ΕΣΕ/NCPs για υποστήριξη της εθνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ Περίοδος: Ιανουάριος 2007 Δεκέμβριος 2011 Πηγή: Εκθέσεις ΕΣΕ/NCPs Συνοπτική Παρουσίαση 3.1. Γράφημα παρουσίασης συνολικού αριθμού υπηρεσιών/δράσεων ανά Εθνικό Σημείο Επαφής/NCP Περίοδος: α. Υπηρεσίες ΕΣΕ/NCPs ανά Θεματική Προτεραιότητα και Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ. Το κατωτέρω γράφημα βασίζεται στις εκθέσεις που υπέβαλλαν τα ΕΣΕ/NCPs στην ΓΓΕΤ και αποτελεί σύνθεση των στοιχείων τα οποία αφορούν υπηρεσίες και δράσεις όπως η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων ή/και σεμιναρίων, υποστήριξη ελληνικών φορέων για αιτήματα αναζήτησης συνεργασιών, στοχευμένα «μαζικά» ηλ. μηνύματα προς τις ομάδες-στόχους ανά θεματικό τομέα του 7 ου ΠΠ, αιτήματα τα οποία απαντήθηκαν από τα ΕΣΕ/NCPs. Στο κατωτέρω γράφημα συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι συμμετοχές των ΕΣΕ/NCPs στις Ευρωπαϊκές συναντήσεις εργασίας, των αντίστοιχων θεματικών Δικτύων NCPs, οι περισσότερες των οποίων διοργανώνονται με ευθύνη της ΕΕ Αρ. Ενημερωτικών εκδηλώ 1500 Συνολι-κός αρ. αιτημάτων/ερωτήσεων Οικονομικά-Νομικά θέματα 7ου ΠΠ ICT Νανο-Επιστήμες Ενέργεια Περιβάλλον Μεταφορές Κοινωνικο-οικονομικές & Ανθρωπιστικές επιστήμες Διάστημα Ασφάλεια ΙΔΕΕΣ/Ευρ. Συμβούλιο Έρευνας Άνθρωποι/PEOPLE/ Ερευνητικές Υποδ. Έρευνα προς όφελος των ΜμΕ Διεθνής Συνεργασία Περιφέρειες της Γνώσης & Ερ. Δυναμικό Επιστήμη και Κοινωνία Αρ. ηλ. Μηνυμάτων ( s ) προς χρήστες/ ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο ΠΠ Αναζ ητήσεις συνεργασιών (partner searches) που διακινήθηκαν Αρ. διμερών συναντήσεων(μεταξύ του ΕΣΕ και ενδιαφερο-μένων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αριθμός προτά-σεων που υποβλή-θηκαν με υποστήριξη του NCP Συμμετοχή ή/και διοργάνωση Ευρωπαϊκών ή/και σελ 6 από 18

7 3.2. e-υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής / Τα ΕΣΕ-NCPs στο Διαδίκτυο Στις e-υπηρεσίες των ΕΣΕ/NCPs περιλαμβάνονται: η δημιουργία και διάχυση e-newsletters, η δημιουργία σελίδων, σχετικλα με το 7 ο ΠΠ, στους δικτυακούς κόμβους των φορέων που εργάζονται τα ΕΣΕ/NCPs, η δημιουργία και διάχυση έντυπων ενημερωτικών δελτίων καθώς επίσης και Οδηγών, φυλλαδίων, κ.λπ. Περίοδος: Ιανουάριος 2007 Δεκέμβριος 2011 Πηγή: Εκθέσεις ΕΣΕ/NCPs Γράφημα για τα e-newsletter των ΕΣΕ/NCPs Υγεία ICT Ενέργεια Ερ. Υποδομές Κονωνικο-οικονομικές & Ανθρωπιστικές επιστήμες Περιφέρειες της Γνώσης & Ερ. Δυναμικό Νανο- Επιστήμες,Μεταφορές, Διάστημα, Ασφάλεια, Διεθνής Συνεργασία Περιβάλλον ΜμΕ Marie Curie Επιστήμη και Κοινωνία σελ 7 από 18

8 4. Συνεργασίες/εξωστρέφεια του Ελληνικού Δικτύου των ΕΣΕ/ NCPs : Ελληνικά ΕΣΕ/NCPs Συντονιστές Ευρωπαϊκών Δικτύων NCPs 4.1. Σε εθνικό επίπεδο τα μέλη του Δικτύου ΕΣΕ/NCPs συνεργάζονται μεταξύ τους, με την εποπτεία και υποστήριξη της ΓΓΕΤ, για την υλοποίηση από κοινού δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας. Το Δίκτυο συνεργάζεται επίσης με τους εθνικούς εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες, τα Επιμελητήρια, τα ΑΕΙ, τα Ερευνητικά Ιδρύματα, τις Επιχειρήσεις/Ιδιωτικό τομέα και Δημόσιο Τομέα. - Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τα ΕΣΕ/NCPs συνεργάζονται με τα αντίστοιχα, Εθνικά Σημεία Επαφής, των άλλων χωρών, του Ευρωπαϊκού Δικτύου NCPs καθώς και «Key players» του τομέα τους καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συντονισμός των έργων πέντε Ευρωπαϊκών Δικτύων Εθνικών Σημείων Επαφής/NCPs από Ελληνικά ΕΣΕ/NCPs Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί, 18 έργα δικτύωσης (μετά από σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων) που αντιστοιχούν σε ισάριθμα Ευρωπαϊκά Δίκτυα NCPs, δηλ. ένα δίκτυο NCP ανά Πρόγραμμα/Θεματική προτεραιότητα ή Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ. - Πέντε/5, από τα ανωτέρω 18 έργα των Ευρωπαϊκών δικτύων NCPs έχουν συντονιστή Ελληνικό ΕΣΕ/NCP και είναι τα εξής: Νανο-επιστήμες, Ερευνητικές Υποδομές, Διεθνής Συνεργασία, Ερευνητικό Δυναμικό, Επιστήμη και Κοινωνία. - Στα υπόλοιπα 13 Ευρωπαϊκά δίκτυα NCPs τα Ελληνικά ΕΣΕ/NCPs συμμετέχουν με σημαντικό ρόλο είτε ως υπεύθυνοι πακέτων εργασίας (Work package leaders) είτε ως εταίροι. Σημειώνεται ότι οι δράσεις που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων αφορούν την Ευρωπαϊκή και Διεθνή δικτύωση, Ευρωπαϊκές δράσεις και συνέργειες μεταξύ των μελών του δικτύου ή συνεργασίες με άλλα δίκτυα, διάχυση και ανάδειξη καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρηματοδότηση από την ΕΕ δεν αφορά/καλύπτει εθνικές δράσεις& υπηρεσίες, και εθνικές εκδηλώσεις ενημέρωσης, ή διάχυσης της πληροφορίας, κλ.π. των ΕΣΕ/NCPs. Συντονισμός Ευρ.Δικτύου NCPs Res. Potential : Συντονισμός Ευρ. Δικτύου NCPs- NMP : Συντονισμός Ευρ. Δικτύου NCPs Ευρ. Υποδομών - : Συντονισμός Ευρ. Δικτύου NCPs - INCO : Συντονισμός έως του Ευρ. Δικτύου Επιστ. σελ 8 από 18 Και Κοινωνία (έως :

9 7.A.SP Συνοπτική παρουσίαση της Ελληνικής Συμμετοχής στα χρηματοδοτούμενα έργα του 7 ου ΠΠ Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκθέσεις Εθνικών Σημείων Επαφής Στον κατωτέρω πίνακα που βασίζεται σε στοιχεία της ΕΕ, περιλαμβάνονται τα συμβολαιοποιημένα έργα με Ελληνική συμμετοχή του 7 ου ΠΠ Ε&ΤΑ (έργα για τα οποία υπάρχει Grant Agreement μεταξύ της ΕΕ και της Κοινοπραξίας του έργου). Όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα υπάρχει Ελληνική συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα και η χρηματοδότηση από την ΕΕ ανέρχεται σε Το 33%, περίπου, του ανωτέρω ποσού (δηλ ) αφορά χρηματοδότηση της Ελληνικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα ICT/Information Communication Technologies /Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών. 5.1 Η ελληνική συμμετοχή στα υλοποιούμενα έργα και η χρηματοδότηση ανά Θεματική Προτεραιότητα/Υποπρόγραμμα το 7 ου ΠΠ (Περίοδος: Ιαν Φεβρ. 2012) πηγή: Ε. Ε. Έργα/συμβόλαια με συμμετοχή τουλάχιστον All Funding Schemes/Όλοι οι τύποι έργων ενός ελληνικού φορέα Grant Agreements with at least one participation in selection (GR) Priority Area/Θεματική Προτεραιότητα-Υποπρόγραμμα Number/αρ. % Ελληνική συμμετοχή στα χρηματοδοτούμενα έργα Health 77 4,89% 7.A.SP1.02 Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology 80 5,08% 7.A.SP1.03 Information and Communication Technologies ,02% 7.A.SP1.04 Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies - NMP 84 5,34% 7.A.SP1.05 Energy 50 3,18% 7.A.SP1.06 COOPERATION Environment (including Climate Change) 101 6,42% 7.A.SP1.07 Transport (including Aeronautics) 119 7,56% 7.A.SP1.08 Socio-economic sciences and Humanities 22 1,40% 7.A.SP1.09 Space 28 1,78% 7.A.SP1.10 Security 39 2,48% 7.A.SP1.11 General Activities 4 0,25% COOPERATION Total for COOPERATION A.SP2.01 IDEAS European Research Council 23 1,46% IDEAS Total for IDEAS 23 1,46% 7.A.SP3.01 PEOPLE Marie-Curie Actions ,95% 7.A.SP4.01 PEOPLE Total for PEOPLE ,95% Research Infrastructures 105 6,67% 7.A.SP4.02 Research for the benefit of SMEs 115 7,31% 7.A.SP4.03 Regions of Knowledge 8 0,51% 7.A.SP4.04 CAPACITIES Research Potential 35 2,22% 7.A.SP4.05 Science in Society 24 1,52% 7.A.SP4.06 Support for the coherent development of research policies 1 0,06% 7.A.SP4.07 Activities of International Cooperation 22 1,40% CAPACITIES Total for CAPACITIES B.SP5.01 Fusion Energy 2 0,13% EURATOM 7.B.SP5.02 Nuclear Fission and Radiation Protection 6 0,38% EURATOM Total for EURATOM 8 0,51% Total for all Specific Programmes % σελ 9 από 18

10 5.2 Γραφήματα για την Ελληνική συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ Ε&ΤΑ 5.2.α. Γράφημα/ιστόγραμμα για τα έργα με Ελληνική συμμετοχή στο σύνολο των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, έργων, ανά Θεματική Προτεραιότητα/Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ EL EE Health ICT NMP Environment Transport Energy Space Security SSH IDEAS Res. Infrastructures Regions of Knowledge ResPot INCO SMEs 5.2β. Γράφημα/ιστόγραμμα για τα έργα (%) με Ελληνική συμμετοχή επί του συνόλου των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, έργων, ανά Θεματική Προτεραιότητα/Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ 19,88% 11,04% 24,02% 20,87% 18,03% 26% 18,48% 14,29% 25,82% 32% 1% 13,97% 21,37% 14,30% 15,09% Health ICT NMP Environment Transport Energy Space Security SSH IDEAS Res. Infrastr. Regions of Knowledge ResPot INCO SMEs σελ 10 από 18

11 5.2.γ. Γράφημα/ιστόγραμμα για την % απορρόφηση χρηματοδότησης από τους Ελληνικούς φορείς ανά Θεματική Προτεραιότητα/Υποπρόγραμμα του 7 ου ΠΠ της ΕΕ Πηγή: Ευρ. Επιτροπή 1,10% 24,4% 5,30% 3,20% 2,40% 1,87% 4,20% 2,30% 2,90% 2,70% 3,30% 1,60% 4,20% 1,70% 1% 2,7% 3,90% Health Food, Bio ICT NMP Environment Transport Energy Space Security SSH IDEAS Res. Infrastr. Regions of Knowledge ResPot INCO SMEs Marie-Curie Στο γράφημα παρατηρούμε ότι υπάρχει υψηλή % απορρόφηση χρηματοδότησης από Ελληνικούς φορείς σε ορισμένα Υποπρογράμματα του 7 ου ΠΠ όπως π.χ. το Υποπρόγραμμα Research Potential με ποσοστό 24,4%, ενώ σε άλλα όπως το ICT ανέρχεται σε 4,2%. Σημειώνεται ότι ένα χαμηλό % ποσοστό απορρόφησης χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα μπορεί να αντιπροσωπεύει υψηλότερο ποσό χρηματοδότησης σε σχέση με άλλο υποπρόγραμμα με υψηλότερο % ποσοστό. Το γεγονός οφείλεται στο ότι ο υπολογισμός της % απορρόφησης της χρηματοδότησης, των Ελληνικών φορέων, γίνεται επί του διατεθέντος προϋπολογισμού του κάθε Υποπρογράμματος του 7 ου ΠΠ. Παράδειγμα: To ποσοστό 4,2% χρηματοδότησης της Ελληνικής συμμετοχής στο ICT αντιπροσωπεύει ποσό 211,2m το οποίο είναι μεγαλύτερο του ποσού των 45,7 m., το οποίο αντιπροσωπεύει το 24,4%, του Res. Potential. Παρ όλα αυτά το γράφημα παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, τάσεις σχετικά με τις ερευνητικές επιλογές των Ελληνικών φορέων και οι οποίες εφ όσον αξιολογηθούν ενδέχεται να ληφθούν υπ όψιν στο πλαίσιο των σχεδιασμών μελλοντικών Προγραμμάτων και στρατηγικών εθνικού βεληνεκούς. 5.3 Η Περιφερειακή κατανομή % της συμμετοχής των Ελληνικών φορέων/εταίρων στα χρηματοδοτούμενα έργα του 7 ου ΠΠ για τις θεματικές προτεραιότητες/υποπρογράμματα: Ενέργεια, Κοινωνικο-οικονομικές επιστήμες, Περιφέρειες της γνώσης και Ερευνητικό δυναμικό (Πηγή: Έκθεση δραστηριοτήτων των ΕΣΕ/NCPs των ανωτέρω θεματικών προτεραιοτήτων/προγραμμάτων) Κρήτη-Αιγαίου Μακεδονίας- Θράκης Δυτ. Ελλάδος Αττικής Ενέργεια Κοινω/οικον. επιστήμες Ερ. Δυναμικό Περ. Πελ/νήσου Περ. Γνώσης Περ. Στ. Ελλάδας 0% 20% 40% 60% 80% 100% σελ 11 από 18

12 6. Στην παρούσα, ενότητα 6, καθώς και στην επόμενη ενότητα 7 του ανά χείρας κειμένου επελέγησαν να παρουσιαστούν ενδεικτικά ορισμένα συνοπτικά στοιχεία της Ελληνικής συμμετοχής πιο συγκεκριμένα για τα Προγράμματα ICT & έρευνα προς όφελος των ΜμΕ του 7 ου ΠΠ. Κριτήριο για την επιλογή παρουσίασης των δύο προγραμμάτων απετέλεσε η καλή ελληνική συμμετοχή και απορρόφηση χρηματοδότησης στο ICT ενώ το Πρόγραμμα έρευνα προς όφελος των ΜμΕ επελέγη λόγω του ειδικού ρόλου των ΜμΕ, στην Ελληνική οικονομία. Σημειώνεται ότι σύντομα θα ανακοινωθούν αναλυτικότερα στοιχεία για την εθνική συμμετοχή για το σύνολο των θεματικών προτεραιοτήτων και Υποπρογραμμάτων του 7 ου ΠΠ. Συνοπτική παρουσίαση της Ελληνικής Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ICT/Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών του 7 ου ΠΠ Ε&ΤΑ Τα κατωτέρω στοιχεία συνετέθησαν με την συνεργασία των κ.κ. Τ. Σελλή και Ν. Πρέκα, Εθνικών εκπροσώπων του ICT 4 με βάση σχετικά στοιχεία της ΕΕ. Το 33% της απορρόφησης χρηματοδότησης σε έργα του 7 ου ΠΠ αφορά την Ελληνική συμμετοχή στα έργα του ICT και κατωτέρω αναλύεται συνοπτικά η Ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Χρηματοδότηση προς τους Ελληνικούς φορείς,: 211 m ( ) Έργα: 378 έργα Συμμετοχές/συμμετέχοντες φορείς: 592 Συντονιστές έργων: 83 To 20% των έργων με Ελληνική συμμετοχή τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του ICT συντονίζονται από Ελληνικό φορέα (έργα με Συντονιστές Ελληνικούς φορείς: 83). Το ποσοστό των Συντονιστών Ελληνικών φορέων είναι 6% επί του συνόλου των συντονιστών έργων υλοποιούμενων στο πλαίσιο του ICT. Η Ελληνική συμμετοχή/χρηματοδότηση έχει μειωθεί από το 6% στο 5 ο ΠΠ στο 4,2% στο 7 ο ΠΠ. Σημειώνεται ότι σε απόλυτες τιμές η Ελληνική συμμετοχή στο ICT του 7 ου ΠΠ είναι 211,26 εκ. ευρώ/m (έως σήμερα με προοπτική να αυξηθεί έως το τέλος του 7 ου ΠΠ έως περίπου 300 εκ. ευρώ/m ), ενώ στο 5 ο ΠΠ, ήταν 216 εκ. ευρώ/μ για το σύνολο του Προγράμματος (το οποίο είχε συνολικό προϋπολογισμό 3,6 δισ. ευρώ/bm ). Περισσότερο από το 50% της χρηματοδότησης της ΕΕ (στο ICT), προς τους Ελληνικούς φορείς, κατευθύνεται σε φορείς της Περιφέρειας Αττικής. Λιγότερη συμμετοχή σε απορρόφηση χρηματοδότησης παρουσιάζουν οι φορείς σε Κρήτη (Ηράκλειο/ΙΤΕ), Θεσσαλονίκη/Κ. Μακεδονία (ΕΚΕΤΑ & ΑΠΘ), Πάτρα (ΙΤΥ, Παν/μιο Πατρών, κ.λπ. ). Το 73% της χρηματοδότησης κατευθύνεται/απορροφάται από ΑΕΙ & Ερευνητικούς φορείς, το 16% από ΜμΕ ενώ μόλις το 9% αφορά χρηματοδότηση προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι καλύτερες επιδόσεις της Ελληνικής συμμετοχής εμφανίζονται στις εξής θεματικές ερευνητικές περιοχές: ICT for Health, ICT for Ageing & inclusion, Future Internet & networks, software, embedded systems. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει ισχυρή δυνατότητα για περαιτέρω ενεργοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων (και ΜμΕ) σε θεματικούς τομείς του ICT που αφορούν τον σχεδιασμό, το λογισμικό και τις υπηρεσίες. Το ICT θεωρείται και είναι: -Aπό τα καλύτερα «εργαλεία»/οδούς για την δικτύωση των Ελληνικού ερευνητικού δυναμικού με ομολόγους τους σε κ-μ ή συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ καθώς και με τους αντίστοιχους «key-players» του τομέα, - Προβάλει την Ελληνική Αριστεία, - Υποστηρίζει την εξωστρέφεια των Ελληνικών φορέων και διατηρεί την συνεχή επαφή τους με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές ερευνητικό και τεχνολογικό «γίγνεσθαι» του τομέα. 4 Εθνικοί εκπρόσωποι Προγράμματος ICT: Καθηγητής Τ. Σελλής και Δρ. Ν. Πρέκας ( ΓΓΕΤ/Διεύθυνση Πληροφορικής) σελ 12 από 18

13 6.1.α. Γράφημα/ιστόγραμμα με την % απορρόφηση της χρηματοδότησης της ΕΕ στο ICT/FP7 ανά κράτος μέλος / Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ.Δ. CoNECT (περίοδος ) ΜΑΛΤΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΥΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,03% 0,04% 0,05% 0,10% 0,18% 0,19% 0,20% 0,30% 0,32% 0,46% 0,51% 0,56% 0,79% 1,24% 1,45% 1,63% 2,22% 3,49% 3,56% 4,16% 4,21% 5,36% 7,52% 10,02% 10,18% 11,52% 21,50% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% Στο ανωτέρω γράφημα φαίνεται η Χώρα μας να βρίσκεται στην 8 η θέση ενώ εάν γίνει και η σχετική αναγωγή προς τον πληθυσμό τότε καταλαμβάνει υψηλότερη θέση. 6.1.β. Ιστόγραμμα με τις 10 Ελληνικές γεωγραφικές περιοχές με την υψηλότερη απορρόφηση χρηματοδότησης στα έργα του ICT/FP7 (κατανομή κατά NUTS 3) ΗΡΑΚΛΕΙΟ/ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΧΑΙΑ/ΠΕΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ/ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΡΗΤΗ/ΧΑΝΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ/ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΕΣΒΟΣ/ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑ/ΠΕΛΟΠΠΟΝΗΣΟΣ σελ 13 από 18

14 6.1.γ Η κατανομή χρηματοδότησης του ICT/FP7 ανά Ευρωπαϊκή Περιφέρεια (κατά NUTS3 5 *) Πηγή: Ευρ. Επιτροπή/Γ.Δ. CoNECT 6.1.δ. Η θέση των Ελληνικών Περιφερειών σύμφωνα με την κατάταξη που περιλαμβάνει τις 50 καλύτερες Ευρωπαϊκές περιφέρειες από άποψη χρηματοδότησης και συμμετοχών στο ICT/FP7 Περιφέρεια Θέση/κατάταξη σε Χρηματοδότηση σε Συμμετοχές Ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την χρηματοδότηση Αττική 4 η Θεσσαλονίκη/Κ. Μακεδονία 29 η (35 η θέση στην κατάταξη συμμετοχών) 6.1.ε Οι Ελληνικοί Φορείς και η θέση που καταλαμβάνουν στην κατάταξη των 50 Ευρωπαϊκών φορέων με την υψηλότερη χρηματοδότηση στο ICT/FP7 Φορέας Θέση/κατάταξη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την χρηματοδότηση EKETA 13 η ΕΠΙΣΕΥ 27 η ΙΤΕ 36 η 5 NUTS 3: Nomenclature of Territorial Units for Statistics /Level 3 (ορισμός της EUROSTAT) σελ 14 από 18

15 6.1.στ. Η Κατάταξη Ελληνικών φορέων/οργανισμών με την υψηλότερη απορρόφηση χρηματοδότησης στο ICT (Top organisations by funding)/ (Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ΦΟΡΕΑΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ* 1 ΕΚΕΤΑ/CERTH HES/REC 2 ΕΠΙΣΕΥ HES/REC 3 ΙΤΕ HES/REC 4 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΚΠΑ HES/REC 5 ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» HES/REC 6 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ HES/REC 7 AIT/RESEARCH & EDUCATION LABO/RY IN INFORM. TECHN. HES/REC 8 Ε.Α. ΙΤΥ HES/REC 9 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /Α.Π.Θ HES/REC 10 Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ HES/REC 11 ATHENS TECHNOLOGY CENTER ΑΕ SME 12 INTRACOM TELECOM SOLUTIONS ΑΕ LARGE COMP. 13 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ HES/REC 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΟΠΑ HES/REC 15 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ HES/REC 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ HES/REC 17 SINGULAR LOGIC ΑΕ LARGE COMP. 18 Velti AΕ LARGE COMP. 19 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ HES/REC 20 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜ. SME 21 SYNERGY HELLAS ΑΕ SME 22 SYNELIXIS LYSEIS PLIROFORIKIS AUTOMATISMOU SME 23 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ HES/REC 24 EXODUS A.E. LARGE COMP. 25 SYSTEMA TECHNOLOGIES SME 26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ HES/REC 27 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ HES/REC 28 INSTIT. OF ACCELERATING SYSTEMS AND APPLICATIONS/ΕΚΠΑ HES/REC 29 SINGKIOULAR LOTZIK ANONYMOS ETAIRIA LARGE COMP. 30 TALANTON ΑΕ SME 31 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ HES/REC 32 ΚΕΤΕΑΘ HES/REC 33 BLUECHIP TECHNOLOGIES AE SME 34 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SME 35 GIOUMPITEK SCHEDIASMOS YLOPOIISI ERGON PLIRof/kis SME *Συντομογραφία τύπου φορέα: SME: ΜμΕ/ HES/REC:ΑΕΙ/Ερ. Ίδρυμα /LARGE Company: Εταιρεία 6.2 Η Ελληνική συμμετοχή στον τομέα των e-infrastructures/η-υποδομών Η Χώρα μας στον τομέα των e-υποδομών (e-infrastructures) οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Θεματικής ενότητας ICT (DG CoNECT της ΕΕ) είναι στην 7 η θέση της κατάταξης των κ-μ και απορροφά το 4,08% (δηλ ,53 ) της συνολικής διατεθείσας έως σήμερα κοινοτικής χρηματοδότησης συνολικού ύψους: H πρώτη δεκάδα της κατάταξης των κ-μ από άποψη % απορρόφησης της κοινοτικής χρηματοδότησης είναι: Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία, Φιλανδία, Σουηδία Η Ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα ICTPSP/ICT Policy Support Programme Η Χώρα μας στο ανωτέρω Πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Γ.Δ. CoNECT της ΕΕ είναι στην 6 η θέση της κατάταξης των κ-μ και απορροφά το 6,65% (δηλ ) της συνολικής διατεθείσας έως σήμερα κοινοτικής χρηματοδότησης. H πρώτη δεκάδα της κατάταξης των κ-μ από άποψη της % απορρόφησης χρηματοδότησης είναι: Ιταλία,, Ισπανία,, Γερμανία, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο, Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία. Ενώ στην κατάταξη της 20- δας των οργανισμών με την μεγαλύτερη συμμετοχή στο Πρόγραμμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδα βρίσκονται τρεις Ελληνικοί φορείς : ΑΠΘ, ATC ΑΕ και ΕΜΠ. σελ 15 από 18

16 7. Η Ελληνική Συμμετοχή στις δράσεις «Έρευνα προς όφελος των ΜμΕ/Reseach for benefits for SMEs» του Προγράμματος Ικανότητες του 7 ου ΠΠ ΕΤΑ (Πηγή: η έκθεση του ΕΣΕ/NCPs για τις ΜμΕ) Στο «Πρόγραμμα Ικανότητες» για τις δράσεις «Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ» και «Έρευνα προς όφελος των Συνδέσμων Ομαδοποιήσεων ΜΜΕ» η Ελλάδα βρίσκεται στη 7 η θέση των συμμετοχών. Κατωτέρω παρατίθενται τρία ιστογράμματα που δείχνουν την Ελληνική συμμετοχή, μεταξύ των 15 «παλαιών» κ-μ της ΕΕ. Τα στοιχεία προέρχονται από την έκθεση του εθνικού NCP για SMEs/ ΜμΕ και αφορούν την περίοδο 2007 Απρίλιο EU/7FP: CAPACITlES Programme - Research for the Benefit of SMEs/ Συμμετοχή «SME/ΜμΕ» ανά χώρα - Για τα «παλαιά» 15 κ-μ της ΕΕ Στοιχεία της 1/4/2011 (πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή) EU/7FP: CAPACITlES Programme Research for the Benefit of SMEs- Η οικονομική συμμετοχή (σε k )- της ΕΕ για SMEs-ΜμΕ Για τα «παλαιά» 15 κ-μ της ΕΕ / Στοιχεία της 1 ης /4/2011 (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή) EU/7FP: CAPACITlES Programme - Research for the Benefit of SMEs Ποσοστιαία συμμετοχή των «SME» - Για τα «παλαιά» 15 κ-μ της ΕΕ : Στοιχεία της 1/4/2011 (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σελ 16 από 18

17 8. Συμπεράσματα & Σχόλια για το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής και τις δράσεις του - H «άϋλη» προστιθέμενη αξία του Δικτύου ΕΣΕ/NCPs: Πρόκειται για ανθρωποδίκτυο υψηλής προστιθέμενης αξίας, δεδομένου ότι για την εμπειρογνωμοσύνη και επάρκεια των περισσοτέρων στελεχών που το απαρτίζουν έχουν επενδυθεί σημαντικοί πόροι, εθνικοί αλλά και από την ΕΕ (με την μορφή σεμιναρίων, συναντήσεων και εκπαίδευσης). Αρκετά στελέχη του Δικτύου έχουν μακρόχρονη εμπειρία (πχ. από το 4 ο ΠΠ) ως NCPs με αποτέλεσμα να έχουν αναπτύξει αξιόλογη «κουλτούρα» σχετικά με την «νοοτροπία» και λειτουργία των ΕΣΕ/NCPs για την εξυπηρέτηση του κοινού, την διάχυση της πληροφορίας, κ.λπ. Σημειώνεται επί πλέον ότι η εμπειρία των στελεχών βασίζεται στις χιλιάδες ανθρωπο-ώρες που έχουν αναλωθεί για την παροχή υποστήριξης & την διάχυση πληροφοριών από το δίκτυο προς τις ομάδες στόχους και χρήστες (Ερευνητική & Ακαδημαϊκή κοινότητα, Ιδιωτικός και Δημόσιος Τομέας, ιδιώτες). - Η οικονομία «μάθησης», η ευελιξία, η εξειδίκευση και αποτελεσματικότητα του Δικτύου: Η εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών/ανθρώπινου δυναμικού των ΕΣΕ/NCPs εγγυάται την καλή γνώση όλων των εξελίξεων των, σχετικών με τα αντικείμενα των ΕΣΕ/NCPs, δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα η εξειδίκευση συμβάλλει καταλυτικά στην επίτευξη «οικονομίας μάθησης», δεδομένου ότι χάρις των δεξιοτήτων και εμπειρίας που έχουν αναπτύξει τα στελέχη αφομοιώνουν άμεσα τις όποιες αλλαγές γίνονται στα Προγράμματα Πλαίσιο από την ΕΕ (πχ. αλλαγές σε κανόνες υλοποίησης, υποβολής προτάσεων, κλ.π) και μεταφέρουν ταχύτατα την νέα γνώση στις εθνικές ομάδες στόχους. Συνεπώς τα «αντανακλαστικά» των στελεχών του Δικτύου τους επιτρέπουν να είναι στην πρωτοπορία της ενημέρωσης των χρηστών και ομάδων στόχων και αυτό συνεπάγεται βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωση του «νεκρού χρόνου» εργασίας. - Οι φορείς των ΕΣΕ/NCPs i : Τα περισσότερα στελέχη του Εθνικού Δικτύου εργάζονται σε φορείς εποπτευόμενους από την ΓΓΕΤ (πχ. ΕΙΕ/ΕΚΤ, ΕΚΕΦΕ «Δ», ΕΚΕΤΑ) είτε σε φορείς που η εποπτεία τους υπάγεται σε εποπτευόμενο, από τη ΓΓΕΤ, φορέα (πχ. το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, εποπτεύεται από ΙΤΕ το οποίο εποπτεύει η ΓΓΕΤ). Το Δίκτυο ΕΣΕ/NCPs δεν χρηματοδοτείται άμεσα για τις δράσεις και υπηρεσίες του από την ΓΓΕΤ. - Οι υπηρεσίες του Δικτύου: Τα ΕΣΕ/NCPs παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν όλη την αλυσίδα της πληροφορίας/information chain συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης, ενημέρωσης, υποστήριξης για συμμετοχή στα Προγράμματα Πλαίσιο (& τα ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ) και την προώθηση/αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνεργασία με το δίκτυο «Enterprise Europe Network 6». Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν κοινά στελέχη μεταξύ των δύο δικτύων (ΕΣΕ/ NCPs & Enterprise Europe Network). - Οι συνεργασίες του Δικτύου και οι συνέργειες με το δίκτυο EEN/Enterprise Europe Network: Τα ΕΣΕ/NCPs συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με ΑΕΙ, Ερ. Κέντρα, Επιμελητήρια, ΟΤΑ, κ.λπ. για την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ή/και στοχευμένων σεμιναρίων με ειδικά θέματα (πχ. συγγραφή προτάσεων, τρόποι αναζήτησης συνεργασιών, κλπ.) για τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ. Ιδιαίτερα σημαντική, από άποψη αποτελεσμάτων και συνεργειών, είναι η συνεργασία του Δικτύου των ΕΣΕ/NCPs με το δίκτυο ΕΕΝ. Τα δύο δίκτυα λειτουργούν σε αρκετές περιπτώσεις συμπληρωματικά και με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα όπως στην διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν ενημέρωση για θέματα του 7ου ΠΠ αλλά και παρουσίαση, μεταξύ άλλων, αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτόμων τεχνολογιών, η/και διοργάνωση «Brokerage event» κλπ. Το γεγονός ότι υπάρχουν κοινά στελέχη μεταξύ των δύο δικτύων ( NCPs & ΕΕΝ) Network) προσδίδει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες τους ενώ η επιστημονική 6 Enterprise Europe Network: Ευρωπαϊκό δίκτυο που χρηματοδοτείται από την DG Enterprises της ΕΕ. Το Ελληνικό δίκτυο περιλαμβάνει κόμβους σε Αθήνα, Θεσ/νίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Κοζάνη, Τρίπολη και Βόλο. Συντονίζεται από το ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ και το ΕΚΤ/ΕΙΕ. σελ 17 από 18

18 κοινότητα ωφελείται σημαντικά δεδομένου ότι τα στελέχη μπορούν να παράσχουν συμβουλές που καλύπτουν όλο το φάσμα της αλυσίδας πληροφόρησης. - Η Γεωγραφική κάλυψη του Δικτύου: Τα περισσότερα ΕΣΕ/NCPs είναι στελέχη φορέων στην Αθήνα, πλην των ΕΣΕ/NCPs τα οποία είναι στο ΕΚΕΤΑ (Θεσ/νίκη) και στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ το οποίο διαθέτει παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα και Λάρισα. Παρόλα αυτά τα ΕΣΕ/NCPs λόγω και των συνεργασιών που έχουν αναπτύξει, ανωτέρω αναφέρονται, παρέχουν υπηρεσίες και έχουν διοργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την Χώρα. Ενημερωτικές εκδηλώσεις ΕΣΕ/NCPs σε συνδυασμό με την εθνική συμμετοχή ανά Γεωγραφική περιοχή και υστέρηση συμμετοχής: Οι περισσότερες ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργάνωσαν τα ΕΣΕ/NCPs πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και λιγότερες σε Ιωάννινα και Κρήτη ενώ πολύ λίγες έγιναν σε Θράκη, Αιγαίο, Πάτρα, Βόλο κλπ. Το γεγονός αυτό εξηγείται από το ότι οι τρεις Περιοχές (Αττική, Θεσ/νίκη/Κ. Μακεδονία και Κρήτη) συγκεντρώνουν σχεδόν το 60-70% του Ερευνητικού ιστού (Ερ. Κέντρα, ΑΕΙ, Επιχειρήσεις) το οποίο είναι αρκετά έμπειρο/εξοικειωμένο (εκπαιδευμένο) σε σχέση με τα Προγράμματα Πλαίσιο και τις διαδικασίες τους και ταυτόχρονα, σύμφωνα και με τα ιστογράμματα της Ελληνικής συμμετοχής, φαίνεται ότι οι ανωτέρω Περιφέρειες απορροφούν και το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του 7 ου ΠΠ. Σημειώνεται ότι παρατηρείται αυξημένος αριθμός συμμετεχόντων στις ημερίδες που οργανώνονται, σε πόλεις/περιοχές, πλην των τριών ανωτέρω αναφερομένων (Αθήνα, Θες/νίκη, Ηράκλειο/Κρήτη), παρότι το συνολικό υποψήφιο κοινό που δραστηριοποιείται και συμμετέχει στο 7 ο ΠΠ, είναι κατά πολύ μικρότερο. Αυτό καταδεικνύει το ενδιαφέρον, για τα Πρόγραμμα Πλαίσιο, από τις ομάδεςστόχους των Περιοχών με χαμηλή συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ. Θεωρείται ότι έως σήμερα δραστηριοποιείται στα Προγράμματα Πλαίσιο μόνο το 35-40% του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού και των φορέων το οποίο έχει την δυνατότητα συμμετοχής ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους Ελληνικούς φορείς και την Επιστημονική κοινότητα και την Χώρα να κινητοποιηθεί μεγαλύτερο ποσοστό του επιστημονικού ερευνητικού δυναμικού/ιστού και κυρίως των γεωγραφικών περιοχών/περιφερειών με υστέρηση συμμετοχής. Στο πλαίσιο αυτό θα σχεδιαστεί η ανάληψη στοχευμένων δράσεων από το Δίκτυο για την «εκπαίδευση/εξοικείωση» του ενδιαφερόμενου επιστημονικού/ερευνητικού ιστού κυρίως των περιοχών με χαμηλή συμμετοχή στα Προγράμματα Πλαίσιο, ώστε να σημειωθεί καλύτερη συμμετοχή/επιδόσεις στο μελλοντικό Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝ2020». Συμπερασματικά το Δίκτυο ΕΣΕ/NCPs με μια πιθανή μελλοντική αναβάθμιση του ρόλου του θα προσφέρει την δυνατότητα της παροχής υπηρεσιών μίας στάσης (one-stop-shop) σε όλες τις θεματικές περιοχές του ΟΡΙΖΟΝ2020 και των ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ ή/και συναφών εθνικών Προγραμμάτων. Το Δίκτυο θα έχει την δυνατότητα να προσφέρει πλήρως τεκμηριωμένη, ειδικευμένη και κυρίως έμπειρη καθοδήγηση και υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων και των μεμονωμένων ερευνητών. Είναι προφανές ότι το σύνολο της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και οι Επιχειρήσεις (Ιδιωτικός Τομέας) θα ωφεληθεί από μία τέτοια εξέλιξη ενώ παράλληλα θα καλυφθούν, μέσω της αξιοποίησης ιδιαιτέρως έμπειρου στελεχιακού δυναμικού, δεδομένες ανάγκες οι οποίες δεν έχει καταστεί δυνατό να υλοποιηθούν, έως σήμερα, με αειφόρο τρόπο. Επισυναπτόμενα Κατάλογος των Εθνικών Σημείων Επαφής- ΕΣΕ/NCPs του 7 ου ΠΠ Πηγές 1. Οι εκθέσεις πεπραγμένων/δράσεων των ΕΣΕ/NCPs για την περίοδο Έγγραφα και εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής i Οι φορείς όπου εργάζονται τα ΕΣΕ/NCPs αναφέρονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο όπου αναφέρονται όλα τα ΕΣΕ/ΝCPs με τα στοιχεία επικοινωνίας τους σελ 18 από 18

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών 2004-2007 το έργο της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας επικεντρώθηκε τόσο στην υλοποίηση των ράσεων του Γ! ΚΠΣ, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όσο και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μέλη του ΤΕΣ, στην τρέχουσα σύνθεση, είναι: Ν. Καλουπτσίδης (πρόεδρος) Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

To Enterprise Europe Network-Hellas στην υπηρεσία των ελληνικών επιχειρήσεων

To Enterprise Europe Network-Hellas στην υπηρεσία των ελληνικών επιχειρήσεων To Enterprse Europe Network-Hellas στην υπηρεσία των ελληνικών επιχειρήσεων Με την προτροπή προς τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει το Enterprse

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 44 enterprise europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δήμος Αθηναίων: Δράσεις για την προώθηση και ενίσχυση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας νοεμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 AΦIEPΩMA έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης 2007-2013 συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 20 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 12 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 7 2/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 3/ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 10 4/ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 47 5/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ... 49 6/ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ : «Ευρυζωνικότητα στο νομό Λευκάδας: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική και Βέλτιστες Πρακτικές» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας Παραδοτέο ΠΑ 5.3 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Περιφέρεια Κεν.

Αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Περιφέρεια Κεν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΠΑ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2013-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Η Σ Α. Δ Ι. Π. 2013-2014 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αντί προλόγου (του απερχόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Ρέθυμνο, Ιούνιος 200 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 1. Αποστολή του ΕΓΚ 2. Εισαγωγή 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους 6. Οργανωτική δομή και οικονομική διαχείριση 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008 Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008 Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα