ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Επωνυμία και Έδρα Η επωνυμία της παρούσης Εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " (Ε.Π.Β.Ε.) και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, στην αγγλική γλώσσα, " HELLENIC ASSOCIATION FOR PERSON CENTRED AND EXPERIENTIAL APPROACH" (H.A.P.C.E.A). Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Οι όροι «Προσωποκεντρική» και «Βιωματική», καθώς οι έννοιες και οι διαδικασίες που αυτοί περιλαμβάνουν έχουν μια ευρεία, πλούσια και εξελισσόμενη ιστορία. Αυτό στο οποίο αποσκοπεί η φράση «Προσωποκεντρική και Βιωματική» είναι η προαγωγή συνεχούς διαλόγου και ανάπτυξης μεταξύ τους. Δεν προτιμάται κάποια συγκεκριμένη κατανόηση αυτών των προσεγγίσεων. 2. Νομική Μορφή Η Εταιρία έχει τη νομική μορφή σωματείου αστικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 3. Αρχές 1. Σκοπός της Ε.Π.Β.Ε. είναι να προσφέρει ένα ευρύ πεδίο θεσμικής οργάνωσης, στήριξης και αλληλεπίδρασης στους επαγγελματίες εκείνους που είτε ακαδημαϊκά, είτε επιστημονικά ή/και συμβουλευτικά-ψυχοθεραπευτικά, οι οποίοι δεσμεύονται ως προς την πρωταρχική σπουδαιότητα της σχέσης ανάμεσα στον πελάτη και θεραπευτή στην ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική θεωρούν την τάση πραγμάτωσης και τον φαινομενολογικό κόσμο του πελάτη ως κεντρικά σημεία της θεραπευτικής πρακτικής ενσωματώνουν στην εργασία τους αυτές τις συνθήκες και πρακτικές που διατυπώθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στο θεραπευτικό κίνημα αρχικά από τον Carl Rogers κατανοούν αμφότερους, πελάτες και θεραπευτές, ως πρόσωπα που είναι συγχρόνως άτομα, αλλά και σε σχέση με άλλους, καθώς και με τα διαφορετικά περιβάλλοντα τους και κουλτούρες τους είναι ανοιχτοί στην ανάπτυξη και επεξεργασία της προσωποκεντρικής και βιωματικής θεωρίας στο πλαίσιο της παρούσας, αλλά και της μελλοντικής έρευνας και πρακτικής 2. Αυτός ο σκοπός συμφωνεί με τις αρχές της PCE Europe (Person Centred and Experiential-Europe Προσωποκεντρική και Βιωματική-Ευρώπη) και της WAPCEPC (World Association for Person Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling - Παγκόσμια Ένωση για Προσωποκεντρική και Βιωματική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική). 3. Σε ότι αφορά την Ψυχοθεραπεία η Εταιρία αναγνωρίζει και αποδέχεται τη Διακήρυξη του Στρασβούργου για τη Ψυχοθεραπεία (1990), στους σκοπούς, τους κανονισμούς και τα κριτήρια εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης της

2 2 Εθνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (ΕΕΨΕ), καθώς και της αντίστοιχης European Association for Psychotherapy (EAP - Ευρωπαϊκή Εταιρία Ψυχοθεραπείας). Συνεπώς η Εταιρία αποδέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP European Certificate of Psychotherapy) σαν τρόπο πιστοποίησης των επαγγελματιών της Ψυχοθεραπείας, συμβάλλει στη διαδικασία χορήγησης και στη διαδικασία ανανέωσης του σε συνεργασία με την ΕΕΨΕ και την ΕΑΡ. 4. Σε ότι αφορά την Συμβουλευτική η Εταιρία αναγνωρίζει και αποδέχεται τους σκοπούς, τους κανονισμούς και τα κριτήρια εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ), καθώς και της αντίστοιχης European Association for Counselling (EAC- Ευρωπαϊκή Εταιρία Συμβουλευτικής) 4. Σκοποί 4.1 Η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών παροχής ψυχικής υγείας, μέσω της ανάπτυξης και της άσκησης των επαγγελματικών εξειδικεύσεων στη ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. 4.2 Η ανάπτυξη και συστηματοποίηση των κανόνων άσκησης του επαγγέλματος της προσωποκεντρικής και βιωματικής ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να διαθέτει σχετικές πληροφορίες και έγγραφα προς τις πολιτικές οργανώσεις και τα κυβερνητικά όργανα. 4.3 Η θέσπιση υψηλών κριτηρίων εκπαίδευσης στη προσωποκεντρική και στη βιωματική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, με σκοπό την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών από τα μέλη της και την απρόσκοπτη άσκηση του λειτουργήματός τους. 4.4 Η μετεκπαιδευτική επιμόρφωση των μελών της, ψυχοθεραπευτών και συμβούλων. 4.5 H θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων για την, ανά πενταετία, ανανέωση των τίτλων τους. 4.6 Η προώθηση της κλινικής και βιβλιογραφικής έρευνας στο τομέα της προσωποκεντρικής και βιωματικής ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. 4.7 Η οργάνωση φυσικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, με βιβλία και άρθρα που έχουν σχέση με την προσωποκεντρική και βιωματική προσέγγιση, τη Ψυχοθεραπεία και τη Συμβουλευτική. 4.8 Η συμβολή στην ενημέρωση της κοινής γνώμης και των σχετικών και ενδιαφερομένων υπηρεσιών (υπηρεσίες υγείας, κρατικοί φορείς, ενώσεις, σύλλογοι κ.λπ.), αναφορικά με τους σκοπούς της Ψυχοθεραπείας και της Συμβουλευτικής. 4.9 Η προαγωγή της επικοινωνίας και η συνεργασία με άλλες εταιρίες, οργανώσεις και συλλόγους της Ελλάδας και της αλλοδαπής.

3 3 5. Μέσα Μέσα επίτευξης των σκοπών της Εταιρείας είναι: 1. Η οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, ημερίδων, συνεδρίων, ομάδων μελέτης συζητήσεων, μαθημάτων και κάθε είδους δραστηριότητας, που αφορά την επιμόρφωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτών και συμβούλων. Τα θέματα θα αποφασίζονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι συναντήσεις μπορεί να αφορούν εισηγήσεις με συζήτηση σε θεωρητικά ζητήματα, βιωματικά, ή ψυχοβιολογικά θέματα, θέματα δεοντολογίας, εποπτείας, θεραπευτικής σχέσης, όπως επίσης και θέματα συνεργασίας με ιατρικές ειδικότητες, με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλες συναφείς ειδικότητες. Υπο την εποπτεία της Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, θα οργανωθούν επίσης ομάδες εργασίας με ειδικό ενδιαφέρον που θα προτείνουν και θα συμβάλλουν στη διοργάνωση μετεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Θέματα γονέων, ζευγαριών και οικογένειας, διαπολιτισμικών διαφορών, εργασίας, κακοποίησης-τραύματος, κρίσεων, ναρκωτικών, οργανικών ψυχοσυνδρόμων-ψυχοσωματικών συνδρόμων, πένθους, συγκρούσεων, τρίτης ηλικίας, αποτελούν ενδεικτικά αντικείμενο ενδιαφέροντος για ομάδα εργασίας. 2. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης, σε θέματα που έχουν σχέση με την Προσωποκεντρική Προσέγγιση, τη Ψυχοθεραπεία και τη Συμβουλευτική 3. Η υποβολή προγραμμάτων, προτάσεων και αιτημάτων προς τις αρμόδιες αρχές 4. Η στενή συνεργασία της εταιρείας με συναφείς εταιρείες, συλλόγους και οργανισμούς. 5. Η έκδοση εντύπων, περιοδικών και βιβλίων με θέματα που αφορούν τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα 6. Η χορήγηση υποτροφιών, για παρακολούθηση προγραμμάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 7. Η διασύνδεση και συνεργασία οργανισμών σε δημόσιους και ιδιωτικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς και τη διευκόλυνση περιοδικών συναντήσεων με μέλη αντιστοίχων οργανώσεων άλλων χωρών. 8. Η παροχή γνωμοδοτικών υπηρεσιών προς οργανισμούς, εταιρείες, δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς. 9. Σε ότι αφορά την ανανέωση των τίτλων των Ψυχοθεραπευτών και των Συμβούλων ισχύουν τα παρακάτω: Για τους ψυχοθεραπευτές, μέλη της εταιρείας, τα κριτήρια ανανέωσης του τίτλου τους θα ικανοποιούν, τουλάχιστον, τα αντίστοιχα κριτήρια της ΕΕΨΕ για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP- European Certificate of Psychotherapy).

4 4 Για τους Συμβούλους, μέλη της εταιρείας, τα κριτήρια ανανέωσης του τίτλου τους θα ικανοποιούν, τουλάχιστον, τα αντίστοιχα κριτήρια της ΕΕΣ για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Διαπίστευσης Συμβούλου (ECCac European Certificate of Counsellor of Accreditation). Για την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάθε άλλο πρόσφορο, κατάλληλο και νόμιμο μέσο. 6. Δομή 1. Η δομή της Εταιρίας είναι σύμφωνη με τις αρχές της προσωποκεντρικής και βιωματικής προσέγγισης. 2. Η Εταιρία είναι μέλος, συμμετέχει μέσω αντιπροσώπων σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος καταστατικού και συνεργάζεται στενά -με την PCE Europe, την WAPCEPC, καθώς και με άλλες προσωποκεντρικές/πελατοκεντρικές και βιωματικές εταιρίες. - με την ΕΕΨΕ, καθώς και την EAP. - με την ΕΕΣ, καθώς και την EAC - καθώς και με άλλους οργανισμούς ή ενώσεις της Ελλάδος και της αλλοδαπής. 3. Μέλη της εταιρίας μπορεί να είναι άτομα/φυσικά πρόσωπα, ή νομικά πρόσωπα (εκπαιδευτικοί οργανισμοί, εταιρίες, σύλλογοι) προσωποκεντρικής και βιωματικής κατεύθυνσης που δεσμεύονται από σαφώς διατυπωμένες ηθικές αρχές. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία διαθέτει γραπτό Κώδικα Δεοντολογίας εναρμονισμένο με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Δεοντολογίας της PCE Europe, της WAPCEPC, της ΕΕΨΕ και της ΕΕΣ. 4. Η Εταιρία αποτελείται από δύο τομείς, τον τομέα της Ψυχοθεραπείας και αυτόν της Συμβουλευτικής. Ο κάθε τομέας ορίζει κάθε 3 χρόνια μια τριμελή επιτροπή εκπροσώπησης, οργάνωσης και συντονισμού του τομέα. 5. Κάθε μέλος της Εταιρίας μπορεί να είναι μέλος σε έναν ή και στους δύο τομείς σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της ΕΕΨΕ/EAP και της ΕΕΣ/EAC,με την προϋπόθεση να πληρούνται τα κριτήρια της αντίστοιχης κατηγορίας του άρθρου Αποφάσεις που αφορούν είτε αποκλειστικά την Ψυχοθεραπεία, είτε αποκλειστικά την Συμβουλευτική μπορούν να ληφθούν μόνο από τον αντίστοιχο τομέα με πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς ενημερωμένων μελών.

5 5 7. Μέλη Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες μελών: α) Ψυχοθεραπευτές. Έγκριτα μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: - οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισμένου ιδρύματος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιμίας με αντικείμενο τις ανθρωπιστικές επιστήμες με τετραετή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Ψυχοθεραπεία. - επίσης οι κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας. Επιπρόσθετα χρειάζεται εποπτευόμενη εργασία τουλάχιστον 1000 ωρών σε συνολικά 5 ή περισσότερα χρόνια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Ψυχοθεραπεία μετά την αποπεράτωση των μεταπτυχιακών σπουδών. β) Ψυχοθεραπευτές. Τακτικά μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: - οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισμένου ιδρύματος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιμίας με αντικείμενο τις ανθρωπιστικές επιστήμες με τετραετή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Ψυχοθεραπεία. Επιπρόσθετα χρειάζεται εποπτευόμενη εργασία τουλάχιστον 1 ετους στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Ψυχοθεραπεία μετά την αποπεράτωση των μεταπτυχιακών σπουδών. γ) Ψυχοθεραπευτές. Δόκιμα μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισμένου ιδρύματος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιμίας με αντικείμενο τις ανθρωπιστικές επιστήμες, που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο και συνεχίζουν την εκπαίδευση τους στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Ψυχοθεραπεία μετά την αποπεράτωση των μεταπτυχιακών σπουδών. δ) Σύμβουλοι. Έγκριτα μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισμένου ιδρύματος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιμίας με τριετή εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Συμβουλευτική.

6 6 Επιπρόσθετα χρειάζονται τουλάχιστον 3 χρόνια εποπτευόμενης συμβουλευτικής εργασίας μετά την αποπεράτωση των μεταπτυχιακών σπουδών. ε) Σύμβουλοι. Τακτικά μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισμένου ιδρύματος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιμίας με τριετή εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Συμβουλευτική. Επιπρόσθετα χρειάζονται τουλάχιστον 1 χρόνος εποπτευόμενης συμβουλευτικής εργασίας μετά την αποπεράτωση των μεταπτυχιακών σπουδών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί η πολυετής και σημαντική επαγγελματική εμπειρία να υποκαταστήσει το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. στ) Σύμβουλοι. Δόκιμα μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισμένου ιδρύματος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιμίας που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο και συνεχίζουν την εκπαίδευση τους στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Συμβουλευτική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί η πολυετής και σημαντική επαγγελματική εμπειρία να υποκαταστήσει το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. ζ) Λοιποί Επαγγελματίες. Απλά μέλη Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: Οι επαγγελματίες με τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχουν 2 ετή τουλάχιστον εκπαίδευση στη Συμβουλευτική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί η πολυετής και σημαντική επαγγελματική εμπειρία να υποκαταστήσει το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. η) Επίτιμα Μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: άτομα, με εξέχουσα φήμη των οποίων η δράση και το επιστημονικό έργο κρίνεται σημαντικό ή άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες και έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη διάδοση και προώθηση των σκοπών της Εταιρίας, της ψυχοθεραπείας, καθώς και της ψυχικής υγείας εν γένει. Τα Επίτιμα μέλη της εταιρίας ανακηρύσσονται με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας της εκάστοτε τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., που βρίσκεται σε απαρτία μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της εταιρίας.

7 7 θ) Εκπαίδευση Μελών και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητο να έχουν γίνει σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο από την PCE ή/και την WAPCEPC, την ΕΕΨΕ ή/και την EAP. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική είναι απαραίτητο να έχουν γίνει σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο από την PCE ή/και την WAPCEPC, την ΕΕΣ ή/και την EAC. Όλα τα μέλη της Εταιρίας έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το Καταστατικό και μπορούν να αλλάζουν κατηγορία με απόφαση της επιτροπής έγκρισης μελών, καταθέτοντας στην επιτροπή τα απαραίτητα κάθε φορά πιστοποιητικά. Οι τίτλοι μέλους επανεξετάζονται, ανά πενταετία, με την κατάθεση δικαιολογητικών συνέχισης της επαγγελματικής δραστηριότητας και συμμετοχής σε δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εντός της πενταετούς περιόδου. 8. Εγγραφή Μελών Για την εγγραφή μέλους χρειάζεται να υποβληθεί σχετική αίτηση στην επιτροπή έγκρισης νέων μελών, με όλα τα στοιχεία και τα αποδεικτικά που είναι απαραίτητα για την κατάταξη του υποψηφίου σε μια από τις κατηγορίες μελών, καταβάλλοντας το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, ανερχόμενο σε τριάντα (30) ευρώ, ποσό που μπορεί να αναπροσαρμοσθεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Απαραίτητο είναι επίσης να προσυπογράφουν την αίτηση δύο τακτικά η επίτιμα μέλη της Εταιρίας. To Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο, αφού λάβει υπόψη του την εισήγηση της επιτροπής έγκρισης, που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από τη λήψη της αίτησης αυτής, να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο για την εγγραφή του ή μη στη δύναμη της Εταιρίας. Σε περίπτωση εγγραφής, αυτή ανατρέχει για όλες τις συνέπειές της στο χρόνο υποβολής της αίτησης. Τα ιδρυτικά μέλη, αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση ή διαδικασία θεωρούνται τακτικά μέλη. 9. Διαγραφή και παραίτηση Μελών Ένα μέλος μπορεί να διαγραφεί με αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής Δεοντολογίας ή του Δ.Σ. Αίτια για την παύση ενός μέλους είναι: Παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρίας. Παρακώλυση ή εναντίωση προς τους σκοπούς και τη λειτουργία της Εταιρίας. Έκπτωση των προϋποθέσεων των κανονισμών και κριτηρίων της ΕΠΒΕ, σύμφωνα με τα οποία είχε γίνει μέλος. Μη εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων, μετά την παρέλευση δύο ετών και κατόπιν ειδοποιήσεως από το Δ.Σ.

8 8 To διαγραφέν μέλος δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε ποσού που στο μεταξύ έχει καταβάλει για εισφορές ή συνδρομές. Μέλος, που για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους, διαγράφεται, μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά την διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωση της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει την αποβολή, θεωρείται ότι αυτή ποτέ δεν έγινε. To θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας Διάταξης και, σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης αποβολής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ., υπό τον όρο της τακτοποίησης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς την Εταιρία. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε, αφού υποβάλλει αίτηση για διαγραφή από τα μητρώα μελών, αλλά έχει υποχρέωση να καταβάλλει τις μέχρι την ημέρα της αίτησης του τυχόν καθυστερούμενες εισφορές του. Η διαδικασία εξέτασης της καταγγελίας γίνεται σύμφωνα με τον κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας. Πρέπει δε, να κοινοποιηθεί, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την Γενική Συνέλευση στο, υπό διαγραφή, μέλος. 10. Υποχρεώσεις Μελών Κάθε μέλος της Εταιρίας είναι απαραίτητο: α) να τηρεί τους όρους του Καταστατικού και του Κώδικα Δεοντολογίας β) να καταβάλει ανελλιπώς τη συνδρομή του, όπως αυτή καθορίζεται με το καταστατικό αυτό ή με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., είτε η συνδρομή είναι τακτική είτε έκτακτη. γ) να παρακολουθεί από κοντά όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας και να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την πραγμάτωση των σκοπών του δ) να αποδέχεται τις αποφάσεις των Γ. Σ. και του Δ. Σ. ε) να συμμετέχει στις δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης οργανωτικά και μετεκπαιδευτικά. Απαραίτητη και συνυφασμένη με την ιδιότητα του μέλους είναι η συμμετοχή σε τουλάχιστον μια από τις ομάδες ενδιαφερόντων που εποπτεύονται από την επιτροπή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. στ) να συμμετέχει κάθε χρόνο σε έναν ελάχιστο αριθμό (3) επιστημονικών εκδηλώσεων, ώστε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση του τίτλου του στη κατηγορία μελών που ανήκει. η) να δηλώνει τυχόν αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, τηλεφωνικής σύνδεσης και ηλεκτρονικής διεύθυνσης (εφόσον υπάρχει). 11. Δικαιώματα Μελών Τα έγκριτα και τα τακτικά μέλη (κατηγορίες α, β, δ και ε του άρθρου 7 του παρόντος) έχουν δικαίωμα: α) να συμμετέχουν αυτοπροσώπως, είτε να εκπροσωπούνται από άλλο τακτικό μέλος, που έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως, στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Προκειμένου να συμμετάσχουν στη Συνέλευση, είναι απαραίτητο να έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. β) να ψηφίζουν σε κάθε θέμα της Γενικής Συνέλευσης γ) να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

9 9 Τα δόκιμα, τα επίτιμα μέλη, όπως και τα απλά μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, και να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς η συμμετοχή τους σε αυτές να μετράει στην απαρτία και χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. 12. Πόροι Πόροι της Εταιρίας είναι: α) Δικαίωμα εγγραφής και ετήσιες συνδρομές των μελών β) Έσοδα από την οργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων, ομάδων μελέτης συζητήσεων, μαθημάτων και κάθε μορφής εκδηλώσεων που συμπεριλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρίας. γ) Έσοδα από την έκδοση ή διάθεση των βιβλίων, περιοδικών, δελτίων και λοιπών εντύπων σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρίας. δ) Δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές προς την Εταιρία. ε) Κάθε έσοδο γενικά που αποκτάται νόμιμα από την Εταιρία. Το ύψος της τακτικής συνδρομής κάθε κατηγορίας μελών θα καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) την Εταιρία, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Το δικαίωμα εγγραφής για τα τακτικά μέλη ορίζεται σε 30 (τριάντα) ευρώ, εφάπαξ καταβαλλόμενο με την έγκριση της αίτησης εγγραφής του μέλους. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ. Τα επίτιμα μέλη εξαιρούνται από την καταβολή εισφοράς εγγραφής και συνδρομών. 13. Δωρητές - Ευεργέτες Δωρητές ανακηρύσσονται οι προσφέροντες το ποσό των 200 ευρώ. Ευεργέτες ανακηρύσσονται οι προσφέροντες το ποσό των 700 ευρώ. Μεγάλοι ευεργέτες ανακηρύσσονται οι προσφέροντες το ποσό των 1200 ευρώ. 14. Όργανα της Εταιρίας Όργανα της εταιρείας είναι: 1) Η Γενική Συνέλευση η οποία αποτελεί και το ανώτατο όργανο 2) To Διοικητικό Συμβούλιο, 3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή και 4) Οι Επιτροπές. 15. Λειτουργία Διοικητικού Συμβούλιου Η εταιρία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τον Πρόεδρο, δυο Αντιπροέδρους, τον Ταμία, τον Γενικό Γραμματέα και δύο μέλη. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια. Αναπληρωματικό μέλος, που μπήκε στη θέση μέλους που αποχώρησε, συμπληρώνει τη θητεία του μέλους που αποχώρησε. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν τουλάχιστον 3 μέλη από τις 2 κατηγορίες α και β του άρθρου 7 (ψυχοθεραπευτές: έγκριτα και τακτικά μέλη) και 3 μέλη από τις κατηγορίες δ και ε του άρθρου 7 (σύμβουλοι: έγκριτα και τακτικά μέλη). Εάν δεν

10 10 υπάρχουν υποψηφιότητες ψυχοθεραπευτών ή συμβούλων κατά τις εκάστοτε εκλογές, οι θέσεις συμπληρώνονται εκατέρωθεν. To Δ.Σ. ανανεώνεται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) χρόνια με αποχώρηση τριών (3) μελών τη μια φορά και τεσσάρων (4) την επομένη, εναλλάξ και με εκλογή νέων μελών, ίσου αριθμού με αυτούς που αποχωρούν. Για την πρώτη φορά, οι τέσσερις (4) πρώτοι σε σταυρούς θα υπηρετήσουν τετραετή θητεία, ενώ διετή θητεία θα έχουν οι επόμενοι τρεις (3). Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πρόσωπα που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. Απώλεια της ικανότητας για δικαιοπραξία συνεπάγεται αποβολή από το Δ.Σ. To Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και, κατά την κρίση του, συχνότερα. Έκτακτα συνεδριάζει, όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή 1/3 των μελών του με γνωστοποίηση προς τα μέλη τουλάχιστον πριν από 48 ώρες. Η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), με μήνυμα κινητού τηλεφώνου (SMS), με τηλεομοιοτυπία (FAX), ή ταχυδρομικά. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. To Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τέσσερα (4) από τα μέλη του, απαραιτήτως συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας του Προέδρου της εταιρίας ή του Αντιπροέδρου, αν κωλύεται ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, στην περίπτωση δε ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Προέδρου. Σε αποφάσεις του Δ.Σ., που αφορούν δαπάνες του Σωματείου σημαντικού ποσού, χρειάζεται αυξημένη απαρτία, που επιτυγχάνεται, όταν παρευρίσκονται πέντε (5) μέλη. Σε αυτή τη περίπτωση, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του. To «σημαντικό ποσό» θα καθορίζει κάθε χρόνο η Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν ζητηθεί από τα 2 παρόντα μέλη του Δ.Σ. μυστική ψηφοφορία. Αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται, μόνο με αυξημένη απαρτία 2/3 μελών του Δ.Σ. και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Εξαιρούνται οι αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ. που αναθεωρούνται μόνο με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ. Αποφάσεις του Δ.Σ. ανατρέπονται μόνο με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει περισσότερο από τέσσερις κατά σειρά συνεδριάσεις, χωρίς να λάβει έγγραφη άδεια από το ΔΣ κατόπιν έγγραφης αίτησης του, ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του περισσότερο από ένα έτος, αντικαθιστάται αυτομάτως και με μέριμνα του Πρόεδρου από το πρώτο επιλαχόν μέλος. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ένα μέλος του Δ.Σ., αντικαθιστάται και πάλι με μέριμνα του Πρόεδρου από το πρώτο επιλαχόν μέλος. Εάν δεν υπάρχει επιλαχόν μέλος, το Δ.Σ. συνεχίζει με μειωμένο αριθμό μελών, υπο τον όρο ότι ο αριθμός των μελών δεν είναι μικρότερος των τεσσάρων (4). Αν μειωθεί ο αριθμός των μελών κάτω των τεσσάρων, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση και γίνεται απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. μέχρι τη προηγουμένη των εκλογών, ακολουθούν δε αρχαιρεσίες για συμπλήρωση του αριθμού μέχρις του συνόλου των 7 μελών. Οι εκλεγέντες που προκύπτουν από μια τέτοια ψηφοφορία έχουν διάρκεια θητείας ίση με εκείνη των παραιτηθέντων ή αντικατασταθέντων μελών.

11 11 Και στη περίπτωση που το Δ.Σ συνεχίσει με μειωμένο αριθμό μελών, επιτυγχάνεται απαρτία με παρουσία τεσσάρων μελών. Κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι δυνατό να ανακληθεί από τη Γενική Συνέλευση, με απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την ανάκληση όμως του Πρόεδρου απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων. Πριν από τη λήψη της απόφασης ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί το μέλος ή τα μέλη της Διοίκησης να απολογηθούν επί της συγκεκριμένης μομφής ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την διάρκεια μίας Γενικής Συνέλευσης και με την προαναφερθείσα διαδικασία, είναι δυνατόν να παφθούν έως 3 (τρία) μέλη του Δ.Σ. Ολόκληρο το Δ.Σ. παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του, με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση διατύπωσης μομφής από το 1/3 τουλάχιστον των εγγεγραμμένων τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών. Ειδικά σ' αυτή την περίπτωση, για τη λήψη αποφάσεως, απαιτείται για την Γενική Συνέλευση απαρτία 1 / 2 των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία των 2 / 3 των παρόντων. Πριν από τη λήψη της απόφασης, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τα μέλη της Διοίκησης να απολογηθούν επί της συγκεκριμένης μομφής ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. 16. Καθήκοντα του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο: α) παρακολουθεί και επιβάλλει τη σωστή τήρηση του Καταστατικού, β) εκπροσωπεί την Εταιρία δια του Προέδρου σε κάθε αρχή και γενικά σε όλες τις σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους γ) διεξάγει όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας και διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας δ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, προβαίνει στον απολογισμό του οικονομικού έτους, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, υποβάλλει δε τον απολογισμό του προηγούμενου έτους για έγκριση στη πρώτη Γενική Συνέλευση του επόμενου έτους ε) συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και λογοδοτεί προς την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο ή έκτακτα στην περίπτωση που ολόκληρο το Δ.Σ. παραιτηθεί ή ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω από την απαρτία ή καθαιρεθεί μετά από πρόταση μομφής. στ) εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και μεριμνά για κάθε ζήτημα που αφορά την καλή οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και προαγωγή της Εταιρείας και το οποίο δεν έχει ανατεθεί με το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. ζ) προς καταμερισμό και καλύτερη οργάνωση των εργασιών της Εταιρείας μπορεί να καταρτίζει μόνιμες ή προσωρινές επιτροπές ή ομάδες από τακτικά μέλη, με

12 12 ανώτατο όριο θητείας τα δύο χρόνια. To Δ.Σ. καθορίζει τον κύκλο εργασιών της κάθε επιτροπής και αναθέτει σε αυτές τη διαχείριση ή μελέτη ειδικών θεμάτων ή τομέων. Ο υπεύθυνος κάθε επιτροπής ή ομάδας εισηγείται στο Δ.Σ. για κάθε θέμα για το οποίο η ομάδα είναι αρμόδια. η) αναλαμβάνει οποιεσδήποτε αρμοδιότητες του ανατεθούν από τη Γενική Συνέλευση To Δ.Σ. μετά από δικαιολογημένη απόφασή του, η οποία υπόκειται στην έγκριση της Γ.Σ., μπορεί να προσλαμβάνει με μισθό έναν υπάλληλο ή περισσοτέρους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες της Εταιρίας για χρονικό διάστημα ενός χρόνου που είναι δυνατόν να ανανεωθεί, εάν υπάρχει η ανάγκη που επέβαλε το διορισμό. To Δ.Σ. θεωρείται υπεύθυνο για κάθε ενέργεια του υπαλλήλου και τελικά αυτό αποφασίζει και ελέγχει. Τα μέλη του Δ. Σ. δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής για την προσφορά των υπηρεσιών τους προς την Εταιρία. 17. Αρμοδιότητες Προέδρου Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας, την τήρηση του Καταστατικού και τον συντονισμό της δράσης της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία στα δικαστήρια και γενικά σε όλες τις κρατικές αρχές για κάθε μορφή σχέσης και διαφοράς, καθώς και εξωδίκως. Δέχεται τις προτάσεις των μελών και συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των μη απολογιστικών Γ.Σ., δίνει τον λόγο σε όσους το ζητούν και αφαιρεί αυτόν από όσους εκτρέπονται. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων και συζητήσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε συνεδρίαση, η οποία είναι θορυβώδης και απειλείται από προστριβές και αντεγκλήσεις. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ και των Γ.Σ. ή αναθέτει την εκτέλεση τους σε μέλος ή σε επιτροπή, με τη σύμφωνο απόφαση του Δ.Σ. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και τα πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ. Μαζί με τον Ταμία, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας μπορούν να διακινούν τον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου για ποσά άνω των τετρακοσίων (400) ευρώ, όταν η ανάληψη γίνεται με τις υπογραφές δύο από αυτούς. Για αναλήψεις κάτω των τετρακοσίων (400) ευρώ, αρκεί η υπογραφή ενός από αυτούς. To ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντά του και τα δικαιώματα του, τον αναπληρώνει κατά σειράν ο 1 ος και στη συνέχεια ο 2 ος Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας των ο Γενικός Γραμματέας. 18. Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και την αλληλογραφία. Συλλέγει τα θέματα που προτείνουν τα μέλη του Δ.Σ. αλλά και κάθε άλλο μέλος της εταιρείας και τα θέτει υπόψη του Προέδρου ο οποίος συντάσσει την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ.

13 13 Τηρεί το μητρώο μελών, το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, το Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Φυλάσσει τα αρχεία της Εταιρείας και την σφραγίδα της. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 19. Αρμοδιότητες Ταμία Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου της Εταιρίας και ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Επιμελείται των εισπράξεων, βάσει διπλοτύπων αποδείξεων και των πληρωμών, βάσει ενταλμάτων και νομίμων δικαιολογητικών. Τα διπλότυπα και τα εντάλματα προσυπογράφονται και από τον Πρόεδρο ή από τα μέλη του Δ.Σ που θα ορίσει με απόφαση του το Δ.Σ. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής, χρειάζεται να επισυνάπτεται και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Για τα μικρά έξοδα, δεν απαιτείται να εκδίδεται ένταλμα πληρωμής για κάθε μικρό έξοδο ξεχωριστά, αλλά είναι αρκετό να καλύπτονται συλλογικά με ένα ένταλμα πληρωμής, που όμως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από εκατόν πενήντα ευρώ, ποσό το οποίο με απόφαση της Γ. Σ. αναπροσαρμόζεται. Τηρεί βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει σε ειδικούς φάκελους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής και είσπραξης. Στην αρχή κάθε μήνα, υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα. Καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα κάθε ποσό που προκύπτει από τη διαχείριση στο όνομα της Εταιρίας και υπερβαίνει τα τετρακόσια (400) ευρώ. To ποσό μπορεί να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της Γ.Σ. Τα ποσά που κατατίθενται, αναλαμβάνονται με τη διαδικασία του άρθρου 13. Στο τέλος κάθε χρόνου, συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό και μαζί με το Δ.Σ. τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου. Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε εξάμηνο κατάσταση μελών, που δεν έχουν ενημερωθεί ταμειακά η καθυστερούν τυχόν έκτακτες εισφορές. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας σύμβουλος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ., αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί από τον Ταμία. Όλοι οι κανονισμοί που αφορούν διαχείριση χρημάτων, αλλάζουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 20. Βιβλία Εταιρείας Τα βιβλία που τηρούνται από την εταιρεία είναι τα ακόλουθα: α) Μητρώο μελών β) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων με τους σχετικούς φακέλους γ) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. δ) Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων ε) Βιβλίο εσόδων-εξόδων στ) Βιβλίο Δωρητών και Ευεργετών

14 Εκπροσώπηση Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας κατά σειράν ο 1 ος και στη συνέχεια ο 2 ος Αντιπρόεδρος. Ο εκπρόσωπος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους και θα υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την Εταιρεία. Αυτός δε, μπορεί με θεωρημένη εξουσιοδότηση, να αναθέσει τη διενέργεια πράξεων διαχειρίσεως σε μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας. 22. Ευθύνη Πάσης φύσεως υποχρεώσεις που θα γεννηθούν, κατά το χρόνο λειτουργίας της Εταιρείας, βαρύνουν την Εταιρεία και όχι τους υπογράφοντες και εκπροσωπούντες αυτήν, ως άτομα, οι οποίοι δεν έχουν καμμία ευθύνη σε σχέση με τους λοιπούς εταίρους. 23. Έγκριση Λογοδοσίας Οικονομικού Απολογισμού To Δ.Σ. συζητά και εγκρίνει την από τον Γεν. Γραμματέα συνταχθείσα λογοδοσία των πεπραγμένων, στην οποία περιλαμβάνεται και ο οικονομικός απολογισμός που συντάχθηκε από τον Ταμία, είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μεριμνά για υποβολή του οικονομικού απολογισμού στην Ελεγκτική Επιτροπή. 24. Παραίτηση μέλους από το Δ.Σ. Παραίτηση οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται στο Δ.Σ., το οποίο μπορεί να μην την αποδεχθεί μέχρι την τελική απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες του από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ., εισέρχεται στο Δ.Σ. το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των αναπληρωματικών μελών TO Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη της απαρτίας του. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω από την απαρτία του, συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέων μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. 25. Η Εξελεγκτική Επιτροπή Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται από τη Γ.Σ. Η εκλογή τους γίνεται μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. κάθε δύο χρόνια. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της επιτροπής, υποψήφιοι για το Δ.Σ. Η E.E. ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας στο τέλος κάθε οικονομικού έτους και δέκα μέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. To Δ.Σ. και ο Ταμίας θέτουν υπ' όψη της επιτροπής το βιβλίο του ταμείου, τα στελέχη των αποδείξεων και των ενταλμάτων πληρωμής και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητήσει η Επιτροπή. Παρόμοιο έλεγχο μπορεί να κάνει η E.E. και όποτε άλλοτε το κρίνει σκόπιμο.

15 15 Η E.E. υποβάλλει στην Τακτική Γ.Σ. έκθεση για τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά της Γ. Σ. 26. Επιτροπές α) Έγκρισης Μελών β) Δεοντολογίας γ) Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης δ) Β Ελλάδας-Θεσσαλονίκης ε) Λοιπών Επαγγελματιών στ) Εποπτείας ζ) Εξελεγκτική. Με απόφαση της Γ.Σ ή του Δ.Σ. είναι δυνατόν να συστηθούν νέες επιτροπές με αντικείμενα και τρόπο συμμετοχής των μελών με την διαδικασία που θα αποφασισθεί απο τα αντίστοιχα ιδρυτικά σώματα (Γ.Σ. η Δ.Σ) Στους τομείς Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής και στην επιτροπή λοιπών Επαγγελματιών ανήκουν αυτοδικαίως τα τακτικά μέλη των αντιστοίχων κατηγοριών και τα αντίστοιχα δόκιμα μέλη χωρίς ψήφο (π.χ. Οι Ψυχοθεραπευτές ανήκουν αυτοδικαίως στον τομέα Ψυχοθεραπείας κ.λπ.). Για επαγγελματικά θέματα που αφορούν τους τομείς των Ψυχοθεραπευτών και των Συμβούλων καθώς και τις αντίστοιχες εθνικές εταιρίες (ΕΕΨΕ και ΕΕΣ) οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους αντίστοιχους τομείς, ακυρώνονται δε από το Δ.Σ, μόνον με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των μελών του. Κάθε επιτροπή ορίζει δια ψηφοφορίας με πλειοψηφία των παρόντων μελών έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή που συμμετέχει σε διευρυμένες συνεδριάσεις του Δ.Σ. με τους αντιπρόσωπους των επιτροπών. Οι διευρυμένες συνεδριασεις του Δ.Σ. πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τετράμηνο και συμμετέχουν σε αυτές αυτοδικαίως οι αντιπρόσωποι των Επιτροπών. Επίσης συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των Ομάδων Εργασίας, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.. Σε περίπτωση διαφωνίας του Δ.Σ. επι αποφάσεως μιας επιτροπής προκαλείται αυτομάτως έκτακτη διηυρημένη συνεδρίαση Δ.Σ. με τους εκπροσώπους των επιτροπών, όπου η τελική απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων, εκτός εκτός εαν τα 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. ψηφίσουν κατά της απόφασης, οπότε η συγκεκριμένη απόφαση αναιρείται. 27. Γενική Συνέλευση Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη. Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Εταιρίας. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γ. Σ. έχει: α. να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (E.E.) β. να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού.

16 16 γ. να καθορίζει κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. το ύψος των ετησίων εισφορών και εγγραφών. δ. να κρίνει και να αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, με βάση την έκθεση της Ε. Ε. ε. να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού. στ. να ονομάζει επίτιμα μέλη της Εταιρίας μετά από πρόταση του Δ.Σ. ζ. να αποφασίζει για την διάλυση της εταιρείας. η. να αποφασίζει για τους κανόνες, οι οποίοι διέπουν τη διαχείριση χρημάτων της Εταιρίας. θ. να αποφασίζει για την αγορά ακινήτου οποιασδήποτε αξίας ή κινητού πράγματος, αξίας πάνω από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000). ι) να αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που εξυπηρετεί νόμιμα τους σκοπούς της Εταιρείας. 28. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Η Γ. Σ. συνέρχεται μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. τακτικά μια φορά το χρόνο μέχρι το τέλος Μαρτίου ή και έκτακτα, όταν το ζητήσει το Δ.Σ, ή το 1 / 10 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο λόγος που ζητούν τη σύγκλιση και τα θέματα που ζητούν να συζητηθούν. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση διαφωνίας του Δ.Σ. ή σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί και δεν εκδοθεί πρόσκληση, μετά παρέλευση 15 ημερών από την γνωστοποίηση της έγγραφης αίτησης, η έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί απ' ευθείας από το 1 / 5 των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η έγγραφη πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να αναγράφει α) τα θέματα που θα συζητηθούν, β) τον τόπο, μέρα και ώρα της Συνέλευσης, όπως και τον τόπο, ημέρα και ώρα της επαναληπτικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την πρώτη Συνέλευση. Κάθε πρόσκληση για Γ.Σ. πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του σωματείου με βεβαία ημερομηνία οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνέλευση ημέρα. Η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), με τηλεομοιοτυπία (FAX), ή ταχυδρομικά.

17 Απαρτία Γενικής Συνέλευσης Η συνεδρίαση της Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1 / 2 των τακτικών μελών, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει. Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις δε μετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανακοίνωση, χωρίς άλλη κλήση ή ειδοποίηση. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οσοιδήποτε και αν παρίστανται. 30. Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται ο Πρόεδρος και Γραμματέας αυτής. Μέλος του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Γραμματέας της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τη συζήτηση, δίδει και αφαιρεί το λόγο, θέτει σε ψηφοφορία και μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε συνεδρίαση, η οποία είναι θορυβώδης και απειλείται από προστριβές και αντεγκλήσεις. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Συνέλευσης. Προκειμένου για Γ.Σ., με αντικείμενο τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών εκλέγεται στην ίδια συνεδρίαση της Συνέλευσης τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη, μεριμνά δε για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την ανάδειξη των επιτυχόντων. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τακτικά μέλη της Εταιρείας που επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, έχουν ήδη αναγγείλει γραπτώς η αναγγέλλουν τούτο στην Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών. Επίσης, είναι δυνατό να προταθεί από ένα μέλος η υποβολή υποψηφιότητας ενός άλλου μέλους για το Δ.Σ. η την Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση απουσίας του υποψήφιου μέλους, τούτο δύναται να υποβάλλει υποψηφιότητα εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή των εκλογών, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας με τη προϋπόθεση ότι το μέλος θα είναι ταμειακά ενημερωμένο. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει αν οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή πληρούν τα τυπικά προσόντα. Ανά διετία, εκλέγονται μέλη Δ.Σ. ίσου αριθμού με όσους αποχωρούν. Κάθε μέλος της Γενικής Συνελεύσεως ψηφίζει 1 έως 3 υποψηφίους γράφοντας στο λευκό ψηφοδέλτιο τα επίθετα τους. Εάν τα ψηφοδέλτια περιέχουν τυπωμένα τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κάθε ψηφοφόρος βάζει στο ψηφοδέλτιο μέχρι 3 σταυρούς Οι πέντε κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να επανεκλεγούν πριν παρέλθουν δύο (2) χρόνια από την κανονική λήξη της θητείας τους. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε. Ε.) αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από τη Γ.Σ. Η εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. κάθε δύο χρόνια. Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης ψηφίζει έναν έως τρεις υποψηφίους, βάζοντας στο ψηφοδέλτιο τους ανάλογους σταυρούς. Οι τρεις πρώτοι σε ψήφους εκλέγονται τακτικά μέλη της επιτροπής ενώ οι επόμενοι τρεις θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη.

18 18 Η Εφορευτική Επιτροπή, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία διαρκεί έως ότου ψηφίσουν όλοι όσοι από τους παριστάμενους επιθυμούν. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση και να ψηφίσει για λογαριασμό μόνον ενός από τα απόντα και έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη. Ενστάσεις υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην Εφορευτική Επιτροπή που συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφασή της. 31. Ανακήρυξη εκλεγμένων μελών και σύγκληση νέου Δ.Σ. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος. Τέλος, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την ανακήρυξη των εκλεγμένων μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και συντάσσει λεπτομερές πρακτικό που υπογράφουν τα μέλη της. Κατά την εκλογική διαδικασία με σκοπό την ανάδειξη τεσσάρων (4) μελών Δ.Σ. θεωρούνται κατά σειράν εκλεγμένα μέλη οι δύο (2) πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι ψυχοθεραπευτές που ανήκουν στις κατηγορίες α ή β του άρθρου 7 του παρόντος και οι δύο (2) πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι συμβουλοι που ανήκουν στις κατηγορίες δ ή ε του άρθρου 7 του παρόντος. Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς υποψηφιότητες ψυχοθεραπευτών ή συμβούλων οι θέσεις συμπληρώνονται εκατέρωθεν. Κατά την εκλογική διαδικασία με σκοπό την ανάδειξη τριών (3) μελών Δ.Σ. θεωρείται κατά σειράν εκλεγμένο μέλος ο πλειοψηφίσας υποψήφιος ψυχοθεραπευτής που ανήκει στην κατηγορία α ή β του άρθρου 7, ο πλειοψηφίσας υποψήφιος σύμβουλος που ανήκει στην κατηγορία δ ή ε του άρθρου 7 του παρόντος και ένας ακόμη πλειοψηφίσας υποψήφιος ασχέτως κατηγορίας. Μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες από τις εκλογές, το Δ.Σ. συνέρχεται υπό την προεδρία του πλειοψηφίσαντος στις προηγούμενες εκλογές και παραμένοντος στο Δ.Σ Συμβούλου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, 2 Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Κάθε μέλος του νέου Διοικητικού Συμβούλιου ενημερώνεται εντός μίας εβδομάδος απο το μέλος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου που έχει την ανάλογη αρμοδιότητα και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του. Κατά την πρώτη μετά την ίδρυση της Εταιρίας εκλογή εκλέγονται οι τρεις πλειοψηφήσαντες ψυχοθεραπευτές, οι τρεις πλειοψηφήσαντες σύμβουλοι και ένα ακόμη πλειοψηφόν μέλος ανεξαρτήτως κατηγορίας. Εάν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ψυχοθεραπευτών ή συμβούλων κατά τις εκάστοτε εκλογές, οι θέσεις συμπληρώνονται εκατέρωθεν (σύμφωνα με το άρθρο 11 δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν οι κατηγορίες α, β, δ και ε του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού). 32. Αποφάσεις Γεν. Συνέλευσης Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ανάταση της χειρός, εκτός εάν ζητηθεί από το 1/10 των παρόντων τακτικών μελών ότι χρειάζεται να διενεργηθεί μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος, διενεργείται καταμέτρηση. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που αφορούν διατύπωση μομφής προς το Δ. Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή ή προς μεμονωμένα μέλη της Διοίκησης ή αποβολή μέλους της Εταιρίας ή αφορούν γενικώς προσωπικά θέματα, λαμβάνονται με μυστική

19 19 ψηφοφορία άλλως θεωρούνται άκυρες. Επίσης, οι αρχαιρεσίες διενεργούνται υποχρεωτικά με μυστική ψηφοφορία. 33. Τροποποίηση του Καταστατικού To παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ., τακτικής ή έκτακτης, ειδικά συγκαλούμενης από το Δ.Σ. ή μετά από αίτηση του 1 / 5 των τακτικών και ταμειακώς ενημερωμένων μελών της Εταιρείας. Η τροποποίηση μπορεί να αποφασιστεί κατά την πρώτη Γ.Σ. με πλειοψηφία των 1/2+1 των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση και με απαρτία του 1/2+1 τουλάχιστον των μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Συνέλευση επαναλαμβάνεται και τότε απαρτία θεωρείται το σύνολο των παρόντων και ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών της Εταιρίας και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Εάν υπάρχει απαρτία στην αρχή, θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος των εργασιών της Συνέλευσης. Στη συνέχεια η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται σε τακτική ή έκτακτη για το σκοπό αυτό Γενική Συνέλευση και απαιτεί την παρουσία των 2/3 των ταμιακώς ενημερωμένων μελών. Η έγκριση της αλλαγής του καταστατικού απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Συνέλευση επαναλαμβάνεται και τότε η απαρτία θεωρείται το 1/2 συν 1 των τακτικών μελών της Εταιρίας και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Εάν υπάρχει απαρτία στην αρχή, θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος των εργασιών της Συνέλευσης. Κάθε άλλη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, απαιτεί σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. 34. Ζητήματα που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό Κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρία και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τη προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή δεν απαιτεί ενέργειες που αντίκεινται στις διατάξεις του ισχύοντος αστικού και ποινικού κώδικα. 35. Σφραγίδα Η Εταιρία έχει σφραγίδα κυκλική με τα αρχικά της επωνυμίας του «ΕΠΒΕ» στην περιφέρεια του κύκλου και στη μέση τα αρχικά ΠΒΠ (Προσωποκεντρική και Βιωματική Προσέγγιση) με την χρονολογία ιδρύσεώς της. 36. Διάλυση της Εταιρείας Η διάρκεια της εταιρείας είναι απεριόριστη. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η διάλυση της Εταιρίας αποφασίζεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση τακτικών μελών, για την οποία Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία των 3/4 των τακτικών και ταμειακώς ενημερωμένων μελών. Η διάλυση της Εταιρίας αποφασίζεται σε έκτακτη για το σκοπό αυτό Γενική Συνέλευση, η δε ψηφοφορία απαιτείται να πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά την ίδια συνεδρίαση, στην αρχή και

20 20 στο τέλος αυτής. Η εταιρεία διαλύεται υποχρεωτικά, αν τα μέλη της μειωθούν κάτω των δέκα (10). Τα κεφάλαια της Εταιρίας ποτέ δεν μπορούν να διανεμηθούν μεταξύ των μελών της. Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται τριμελής επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και τη διάθεσή τους υποχρεωτικά σε Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, συμφώνως με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή σε Νομικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση διαφωνιών, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 37. Ιδρυτικά μέλη To παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο στο σύνολό του από τριάντα εφτά (37) άρθρα, εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη την 14 η Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα. Την ίδια ημέρα τα ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν ομόφωνα προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, μέχρι την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών και την καταχώρηση του στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων. Η σχετική αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο θα κατατεθεί εντός διμήνου ήτοι μέχρι τις 14 Νοεμβρίου Μετά την έγκρισή του και εντός 100 ημερών είναι απαραίτητο να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Μιχάλης Καλλιφρονάς (Πρόεδρος) Ρουμπίνη Βασιλοπούλου (Αντιπρόεδρος) Έλλη Αυγερινού (Γενική Γραμματεύς) Άννα Τατσάκη (Ταμίας) Άννα Χατζηχρήστου (Μέλος) Μαρίκα Ρέλλου (Μέλος) Καλλιόπη Γιαλυράκη (Μέλος) ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (Επισυνάπτεται κατάλογος 26 ιδρυτικών μελών)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ. Άρθρο 1 Τίτλος-Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ. Άρθρο 1 Τίτλος-Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Άρθρο 1 Τίτλος-Έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής» (ΕΕΣ) με έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωματείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ - 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ με έδρα το Μενίδι Αιτ/νίας. 2. Ο Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΕΕΣΠΕ) με έδρα την Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Ίδρυση, επωνυμία, έδρα και σφραγίδα 1. Από τους παλιούς μαθητές και φίλους του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (Institut

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ *

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. 1. Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ» (Π.Ε.Π.Α.) Το Καταστατικό του Σωματείου με την ανωτέρω επωνυμία, τροποποιήθηκε κατόπιν νομίμου και δη ομοφώνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Καταστατικό Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής», (ΕΔΥΠΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ αριθμός απόφασης τροποποίησης: 648/2011 αριθμός καταχώρησης στο Πρωτοδικείο Βόλου: 1474. 1-3-2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝHΣΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ* ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα