ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Επωνυμία και Έδρα Η επωνυμία της παρούσης Εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " (Ε.Π.Β.Ε.) και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, στην αγγλική γλώσσα, " HELLENIC ASSOCIATION FOR PERSON CENTRED AND EXPERIENTIAL APPROACH" (H.A.P.C.E.A). Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Οι όροι «Προσωποκεντρική» και «Βιωματική», καθώς οι έννοιες και οι διαδικασίες που αυτοί περιλαμβάνουν έχουν μια ευρεία, πλούσια και εξελισσόμενη ιστορία. Αυτό στο οποίο αποσκοπεί η φράση «Προσωποκεντρική και Βιωματική» είναι η προαγωγή συνεχούς διαλόγου και ανάπτυξης μεταξύ τους. Δεν προτιμάται κάποια συγκεκριμένη κατανόηση αυτών των προσεγγίσεων. 2. Νομική Μορφή Η Εταιρία έχει τη νομική μορφή σωματείου αστικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 3. Αρχές 1. Σκοπός της Ε.Π.Β.Ε. είναι να προσφέρει ένα ευρύ πεδίο θεσμικής οργάνωσης, στήριξης και αλληλεπίδρασης στους επαγγελματίες εκείνους που είτε ακαδημαϊκά, είτε επιστημονικά ή/και συμβουλευτικά-ψυχοθεραπευτικά, οι οποίοι δεσμεύονται ως προς την πρωταρχική σπουδαιότητα της σχέσης ανάμεσα στον πελάτη και θεραπευτή στην ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική θεωρούν την τάση πραγμάτωσης και τον φαινομενολογικό κόσμο του πελάτη ως κεντρικά σημεία της θεραπευτικής πρακτικής ενσωματώνουν στην εργασία τους αυτές τις συνθήκες και πρακτικές που διατυπώθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στο θεραπευτικό κίνημα αρχικά από τον Carl Rogers κατανοούν αμφότερους, πελάτες και θεραπευτές, ως πρόσωπα που είναι συγχρόνως άτομα, αλλά και σε σχέση με άλλους, καθώς και με τα διαφορετικά περιβάλλοντα τους και κουλτούρες τους είναι ανοιχτοί στην ανάπτυξη και επεξεργασία της προσωποκεντρικής και βιωματικής θεωρίας στο πλαίσιο της παρούσας, αλλά και της μελλοντικής έρευνας και πρακτικής 2. Αυτός ο σκοπός συμφωνεί με τις αρχές της PCE Europe (Person Centred and Experiential-Europe Προσωποκεντρική και Βιωματική-Ευρώπη) και της WAPCEPC (World Association for Person Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling - Παγκόσμια Ένωση για Προσωποκεντρική και Βιωματική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική). 3. Σε ότι αφορά την Ψυχοθεραπεία η Εταιρία αναγνωρίζει και αποδέχεται τη Διακήρυξη του Στρασβούργου για τη Ψυχοθεραπεία (1990), στους σκοπούς, τους κανονισμούς και τα κριτήρια εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης της

2 2 Εθνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (ΕΕΨΕ), καθώς και της αντίστοιχης European Association for Psychotherapy (EAP - Ευρωπαϊκή Εταιρία Ψυχοθεραπείας). Συνεπώς η Εταιρία αποδέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP European Certificate of Psychotherapy) σαν τρόπο πιστοποίησης των επαγγελματιών της Ψυχοθεραπείας, συμβάλλει στη διαδικασία χορήγησης και στη διαδικασία ανανέωσης του σε συνεργασία με την ΕΕΨΕ και την ΕΑΡ. 4. Σε ότι αφορά την Συμβουλευτική η Εταιρία αναγνωρίζει και αποδέχεται τους σκοπούς, τους κανονισμούς και τα κριτήρια εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ), καθώς και της αντίστοιχης European Association for Counselling (EAC- Ευρωπαϊκή Εταιρία Συμβουλευτικής) 4. Σκοποί 4.1 Η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών παροχής ψυχικής υγείας, μέσω της ανάπτυξης και της άσκησης των επαγγελματικών εξειδικεύσεων στη ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. 4.2 Η ανάπτυξη και συστηματοποίηση των κανόνων άσκησης του επαγγέλματος της προσωποκεντρικής και βιωματικής ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να διαθέτει σχετικές πληροφορίες και έγγραφα προς τις πολιτικές οργανώσεις και τα κυβερνητικά όργανα. 4.3 Η θέσπιση υψηλών κριτηρίων εκπαίδευσης στη προσωποκεντρική και στη βιωματική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, με σκοπό την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών από τα μέλη της και την απρόσκοπτη άσκηση του λειτουργήματός τους. 4.4 Η μετεκπαιδευτική επιμόρφωση των μελών της, ψυχοθεραπευτών και συμβούλων. 4.5 H θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων για την, ανά πενταετία, ανανέωση των τίτλων τους. 4.6 Η προώθηση της κλινικής και βιβλιογραφικής έρευνας στο τομέα της προσωποκεντρικής και βιωματικής ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. 4.7 Η οργάνωση φυσικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, με βιβλία και άρθρα που έχουν σχέση με την προσωποκεντρική και βιωματική προσέγγιση, τη Ψυχοθεραπεία και τη Συμβουλευτική. 4.8 Η συμβολή στην ενημέρωση της κοινής γνώμης και των σχετικών και ενδιαφερομένων υπηρεσιών (υπηρεσίες υγείας, κρατικοί φορείς, ενώσεις, σύλλογοι κ.λπ.), αναφορικά με τους σκοπούς της Ψυχοθεραπείας και της Συμβουλευτικής. 4.9 Η προαγωγή της επικοινωνίας και η συνεργασία με άλλες εταιρίες, οργανώσεις και συλλόγους της Ελλάδας και της αλλοδαπής.

3 3 5. Μέσα Μέσα επίτευξης των σκοπών της Εταιρείας είναι: 1. Η οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, ημερίδων, συνεδρίων, ομάδων μελέτης συζητήσεων, μαθημάτων και κάθε είδους δραστηριότητας, που αφορά την επιμόρφωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτών και συμβούλων. Τα θέματα θα αποφασίζονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι συναντήσεις μπορεί να αφορούν εισηγήσεις με συζήτηση σε θεωρητικά ζητήματα, βιωματικά, ή ψυχοβιολογικά θέματα, θέματα δεοντολογίας, εποπτείας, θεραπευτικής σχέσης, όπως επίσης και θέματα συνεργασίας με ιατρικές ειδικότητες, με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλες συναφείς ειδικότητες. Υπο την εποπτεία της Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, θα οργανωθούν επίσης ομάδες εργασίας με ειδικό ενδιαφέρον που θα προτείνουν και θα συμβάλλουν στη διοργάνωση μετεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Θέματα γονέων, ζευγαριών και οικογένειας, διαπολιτισμικών διαφορών, εργασίας, κακοποίησης-τραύματος, κρίσεων, ναρκωτικών, οργανικών ψυχοσυνδρόμων-ψυχοσωματικών συνδρόμων, πένθους, συγκρούσεων, τρίτης ηλικίας, αποτελούν ενδεικτικά αντικείμενο ενδιαφέροντος για ομάδα εργασίας. 2. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης, σε θέματα που έχουν σχέση με την Προσωποκεντρική Προσέγγιση, τη Ψυχοθεραπεία και τη Συμβουλευτική 3. Η υποβολή προγραμμάτων, προτάσεων και αιτημάτων προς τις αρμόδιες αρχές 4. Η στενή συνεργασία της εταιρείας με συναφείς εταιρείες, συλλόγους και οργανισμούς. 5. Η έκδοση εντύπων, περιοδικών και βιβλίων με θέματα που αφορούν τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα 6. Η χορήγηση υποτροφιών, για παρακολούθηση προγραμμάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 7. Η διασύνδεση και συνεργασία οργανισμών σε δημόσιους και ιδιωτικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς και τη διευκόλυνση περιοδικών συναντήσεων με μέλη αντιστοίχων οργανώσεων άλλων χωρών. 8. Η παροχή γνωμοδοτικών υπηρεσιών προς οργανισμούς, εταιρείες, δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς. 9. Σε ότι αφορά την ανανέωση των τίτλων των Ψυχοθεραπευτών και των Συμβούλων ισχύουν τα παρακάτω: Για τους ψυχοθεραπευτές, μέλη της εταιρείας, τα κριτήρια ανανέωσης του τίτλου τους θα ικανοποιούν, τουλάχιστον, τα αντίστοιχα κριτήρια της ΕΕΨΕ για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP- European Certificate of Psychotherapy).

4 4 Για τους Συμβούλους, μέλη της εταιρείας, τα κριτήρια ανανέωσης του τίτλου τους θα ικανοποιούν, τουλάχιστον, τα αντίστοιχα κριτήρια της ΕΕΣ για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Διαπίστευσης Συμβούλου (ECCac European Certificate of Counsellor of Accreditation). Για την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάθε άλλο πρόσφορο, κατάλληλο και νόμιμο μέσο. 6. Δομή 1. Η δομή της Εταιρίας είναι σύμφωνη με τις αρχές της προσωποκεντρικής και βιωματικής προσέγγισης. 2. Η Εταιρία είναι μέλος, συμμετέχει μέσω αντιπροσώπων σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος καταστατικού και συνεργάζεται στενά -με την PCE Europe, την WAPCEPC, καθώς και με άλλες προσωποκεντρικές/πελατοκεντρικές και βιωματικές εταιρίες. - με την ΕΕΨΕ, καθώς και την EAP. - με την ΕΕΣ, καθώς και την EAC - καθώς και με άλλους οργανισμούς ή ενώσεις της Ελλάδος και της αλλοδαπής. 3. Μέλη της εταιρίας μπορεί να είναι άτομα/φυσικά πρόσωπα, ή νομικά πρόσωπα (εκπαιδευτικοί οργανισμοί, εταιρίες, σύλλογοι) προσωποκεντρικής και βιωματικής κατεύθυνσης που δεσμεύονται από σαφώς διατυπωμένες ηθικές αρχές. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία διαθέτει γραπτό Κώδικα Δεοντολογίας εναρμονισμένο με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Δεοντολογίας της PCE Europe, της WAPCEPC, της ΕΕΨΕ και της ΕΕΣ. 4. Η Εταιρία αποτελείται από δύο τομείς, τον τομέα της Ψυχοθεραπείας και αυτόν της Συμβουλευτικής. Ο κάθε τομέας ορίζει κάθε 3 χρόνια μια τριμελή επιτροπή εκπροσώπησης, οργάνωσης και συντονισμού του τομέα. 5. Κάθε μέλος της Εταιρίας μπορεί να είναι μέλος σε έναν ή και στους δύο τομείς σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της ΕΕΨΕ/EAP και της ΕΕΣ/EAC,με την προϋπόθεση να πληρούνται τα κριτήρια της αντίστοιχης κατηγορίας του άρθρου Αποφάσεις που αφορούν είτε αποκλειστικά την Ψυχοθεραπεία, είτε αποκλειστικά την Συμβουλευτική μπορούν να ληφθούν μόνο από τον αντίστοιχο τομέα με πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς ενημερωμένων μελών.

5 5 7. Μέλη Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες μελών: α) Ψυχοθεραπευτές. Έγκριτα μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: - οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισμένου ιδρύματος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιμίας με αντικείμενο τις ανθρωπιστικές επιστήμες με τετραετή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Ψυχοθεραπεία. - επίσης οι κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας. Επιπρόσθετα χρειάζεται εποπτευόμενη εργασία τουλάχιστον 1000 ωρών σε συνολικά 5 ή περισσότερα χρόνια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Ψυχοθεραπεία μετά την αποπεράτωση των μεταπτυχιακών σπουδών. β) Ψυχοθεραπευτές. Τακτικά μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: - οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισμένου ιδρύματος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιμίας με αντικείμενο τις ανθρωπιστικές επιστήμες με τετραετή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Ψυχοθεραπεία. Επιπρόσθετα χρειάζεται εποπτευόμενη εργασία τουλάχιστον 1 ετους στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Ψυχοθεραπεία μετά την αποπεράτωση των μεταπτυχιακών σπουδών. γ) Ψυχοθεραπευτές. Δόκιμα μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισμένου ιδρύματος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιμίας με αντικείμενο τις ανθρωπιστικές επιστήμες, που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο και συνεχίζουν την εκπαίδευση τους στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Ψυχοθεραπεία μετά την αποπεράτωση των μεταπτυχιακών σπουδών. δ) Σύμβουλοι. Έγκριτα μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισμένου ιδρύματος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιμίας με τριετή εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Συμβουλευτική.

6 6 Επιπρόσθετα χρειάζονται τουλάχιστον 3 χρόνια εποπτευόμενης συμβουλευτικής εργασίας μετά την αποπεράτωση των μεταπτυχιακών σπουδών. ε) Σύμβουλοι. Τακτικά μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισμένου ιδρύματος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιμίας με τριετή εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Συμβουλευτική. Επιπρόσθετα χρειάζονται τουλάχιστον 1 χρόνος εποπτευόμενης συμβουλευτικής εργασίας μετά την αποπεράτωση των μεταπτυχιακών σπουδών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί η πολυετής και σημαντική επαγγελματική εμπειρία να υποκαταστήσει το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. στ) Σύμβουλοι. Δόκιμα μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισμένου ιδρύματος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιμίας που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο και συνεχίζουν την εκπαίδευση τους στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωματική Συμβουλευτική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί η πολυετής και σημαντική επαγγελματική εμπειρία να υποκαταστήσει το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. ζ) Λοιποί Επαγγελματίες. Απλά μέλη Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: Οι επαγγελματίες με τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχουν 2 ετή τουλάχιστον εκπαίδευση στη Συμβουλευτική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί η πολυετής και σημαντική επαγγελματική εμπειρία να υποκαταστήσει το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. η) Επίτιμα Μέλη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: άτομα, με εξέχουσα φήμη των οποίων η δράση και το επιστημονικό έργο κρίνεται σημαντικό ή άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες και έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη διάδοση και προώθηση των σκοπών της Εταιρίας, της ψυχοθεραπείας, καθώς και της ψυχικής υγείας εν γένει. Τα Επίτιμα μέλη της εταιρίας ανακηρύσσονται με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας της εκάστοτε τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., που βρίσκεται σε απαρτία μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της εταιρίας.

7 7 θ) Εκπαίδευση Μελών και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητο να έχουν γίνει σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο από την PCE ή/και την WAPCEPC, την ΕΕΨΕ ή/και την EAP. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική είναι απαραίτητο να έχουν γίνει σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο από την PCE ή/και την WAPCEPC, την ΕΕΣ ή/και την EAC. Όλα τα μέλη της Εταιρίας έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το Καταστατικό και μπορούν να αλλάζουν κατηγορία με απόφαση της επιτροπής έγκρισης μελών, καταθέτοντας στην επιτροπή τα απαραίτητα κάθε φορά πιστοποιητικά. Οι τίτλοι μέλους επανεξετάζονται, ανά πενταετία, με την κατάθεση δικαιολογητικών συνέχισης της επαγγελματικής δραστηριότητας και συμμετοχής σε δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εντός της πενταετούς περιόδου. 8. Εγγραφή Μελών Για την εγγραφή μέλους χρειάζεται να υποβληθεί σχετική αίτηση στην επιτροπή έγκρισης νέων μελών, με όλα τα στοιχεία και τα αποδεικτικά που είναι απαραίτητα για την κατάταξη του υποψηφίου σε μια από τις κατηγορίες μελών, καταβάλλοντας το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, ανερχόμενο σε τριάντα (30) ευρώ, ποσό που μπορεί να αναπροσαρμοσθεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Απαραίτητο είναι επίσης να προσυπογράφουν την αίτηση δύο τακτικά η επίτιμα μέλη της Εταιρίας. To Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο, αφού λάβει υπόψη του την εισήγηση της επιτροπής έγκρισης, που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από τη λήψη της αίτησης αυτής, να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο για την εγγραφή του ή μη στη δύναμη της Εταιρίας. Σε περίπτωση εγγραφής, αυτή ανατρέχει για όλες τις συνέπειές της στο χρόνο υποβολής της αίτησης. Τα ιδρυτικά μέλη, αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση ή διαδικασία θεωρούνται τακτικά μέλη. 9. Διαγραφή και παραίτηση Μελών Ένα μέλος μπορεί να διαγραφεί με αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής Δεοντολογίας ή του Δ.Σ. Αίτια για την παύση ενός μέλους είναι: Παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρίας. Παρακώλυση ή εναντίωση προς τους σκοπούς και τη λειτουργία της Εταιρίας. Έκπτωση των προϋποθέσεων των κανονισμών και κριτηρίων της ΕΠΒΕ, σύμφωνα με τα οποία είχε γίνει μέλος. Μη εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων, μετά την παρέλευση δύο ετών και κατόπιν ειδοποιήσεως από το Δ.Σ.

8 8 To διαγραφέν μέλος δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε ποσού που στο μεταξύ έχει καταβάλει για εισφορές ή συνδρομές. Μέλος, που για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους, διαγράφεται, μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά την διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωση της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει την αποβολή, θεωρείται ότι αυτή ποτέ δεν έγινε. To θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας Διάταξης και, σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης αποβολής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ., υπό τον όρο της τακτοποίησης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς την Εταιρία. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε, αφού υποβάλλει αίτηση για διαγραφή από τα μητρώα μελών, αλλά έχει υποχρέωση να καταβάλλει τις μέχρι την ημέρα της αίτησης του τυχόν καθυστερούμενες εισφορές του. Η διαδικασία εξέτασης της καταγγελίας γίνεται σύμφωνα με τον κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας. Πρέπει δε, να κοινοποιηθεί, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την Γενική Συνέλευση στο, υπό διαγραφή, μέλος. 10. Υποχρεώσεις Μελών Κάθε μέλος της Εταιρίας είναι απαραίτητο: α) να τηρεί τους όρους του Καταστατικού και του Κώδικα Δεοντολογίας β) να καταβάλει ανελλιπώς τη συνδρομή του, όπως αυτή καθορίζεται με το καταστατικό αυτό ή με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., είτε η συνδρομή είναι τακτική είτε έκτακτη. γ) να παρακολουθεί από κοντά όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας και να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την πραγμάτωση των σκοπών του δ) να αποδέχεται τις αποφάσεις των Γ. Σ. και του Δ. Σ. ε) να συμμετέχει στις δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης οργανωτικά και μετεκπαιδευτικά. Απαραίτητη και συνυφασμένη με την ιδιότητα του μέλους είναι η συμμετοχή σε τουλάχιστον μια από τις ομάδες ενδιαφερόντων που εποπτεύονται από την επιτροπή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. στ) να συμμετέχει κάθε χρόνο σε έναν ελάχιστο αριθμό (3) επιστημονικών εκδηλώσεων, ώστε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση του τίτλου του στη κατηγορία μελών που ανήκει. η) να δηλώνει τυχόν αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, τηλεφωνικής σύνδεσης και ηλεκτρονικής διεύθυνσης (εφόσον υπάρχει). 11. Δικαιώματα Μελών Τα έγκριτα και τα τακτικά μέλη (κατηγορίες α, β, δ και ε του άρθρου 7 του παρόντος) έχουν δικαίωμα: α) να συμμετέχουν αυτοπροσώπως, είτε να εκπροσωπούνται από άλλο τακτικό μέλος, που έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως, στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Προκειμένου να συμμετάσχουν στη Συνέλευση, είναι απαραίτητο να έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. β) να ψηφίζουν σε κάθε θέμα της Γενικής Συνέλευσης γ) να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

9 9 Τα δόκιμα, τα επίτιμα μέλη, όπως και τα απλά μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, και να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς η συμμετοχή τους σε αυτές να μετράει στην απαρτία και χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. 12. Πόροι Πόροι της Εταιρίας είναι: α) Δικαίωμα εγγραφής και ετήσιες συνδρομές των μελών β) Έσοδα από την οργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων, ομάδων μελέτης συζητήσεων, μαθημάτων και κάθε μορφής εκδηλώσεων που συμπεριλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρίας. γ) Έσοδα από την έκδοση ή διάθεση των βιβλίων, περιοδικών, δελτίων και λοιπών εντύπων σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρίας. δ) Δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές προς την Εταιρία. ε) Κάθε έσοδο γενικά που αποκτάται νόμιμα από την Εταιρία. Το ύψος της τακτικής συνδρομής κάθε κατηγορίας μελών θα καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) την Εταιρία, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Το δικαίωμα εγγραφής για τα τακτικά μέλη ορίζεται σε 30 (τριάντα) ευρώ, εφάπαξ καταβαλλόμενο με την έγκριση της αίτησης εγγραφής του μέλους. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ. Τα επίτιμα μέλη εξαιρούνται από την καταβολή εισφοράς εγγραφής και συνδρομών. 13. Δωρητές - Ευεργέτες Δωρητές ανακηρύσσονται οι προσφέροντες το ποσό των 200 ευρώ. Ευεργέτες ανακηρύσσονται οι προσφέροντες το ποσό των 700 ευρώ. Μεγάλοι ευεργέτες ανακηρύσσονται οι προσφέροντες το ποσό των 1200 ευρώ. 14. Όργανα της Εταιρίας Όργανα της εταιρείας είναι: 1) Η Γενική Συνέλευση η οποία αποτελεί και το ανώτατο όργανο 2) To Διοικητικό Συμβούλιο, 3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή και 4) Οι Επιτροπές. 15. Λειτουργία Διοικητικού Συμβούλιου Η εταιρία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τον Πρόεδρο, δυο Αντιπροέδρους, τον Ταμία, τον Γενικό Γραμματέα και δύο μέλη. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια. Αναπληρωματικό μέλος, που μπήκε στη θέση μέλους που αποχώρησε, συμπληρώνει τη θητεία του μέλους που αποχώρησε. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν τουλάχιστον 3 μέλη από τις 2 κατηγορίες α και β του άρθρου 7 (ψυχοθεραπευτές: έγκριτα και τακτικά μέλη) και 3 μέλη από τις κατηγορίες δ και ε του άρθρου 7 (σύμβουλοι: έγκριτα και τακτικά μέλη). Εάν δεν

10 10 υπάρχουν υποψηφιότητες ψυχοθεραπευτών ή συμβούλων κατά τις εκάστοτε εκλογές, οι θέσεις συμπληρώνονται εκατέρωθεν. To Δ.Σ. ανανεώνεται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) χρόνια με αποχώρηση τριών (3) μελών τη μια φορά και τεσσάρων (4) την επομένη, εναλλάξ και με εκλογή νέων μελών, ίσου αριθμού με αυτούς που αποχωρούν. Για την πρώτη φορά, οι τέσσερις (4) πρώτοι σε σταυρούς θα υπηρετήσουν τετραετή θητεία, ενώ διετή θητεία θα έχουν οι επόμενοι τρεις (3). Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πρόσωπα που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. Απώλεια της ικανότητας για δικαιοπραξία συνεπάγεται αποβολή από το Δ.Σ. To Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και, κατά την κρίση του, συχνότερα. Έκτακτα συνεδριάζει, όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή 1/3 των μελών του με γνωστοποίηση προς τα μέλη τουλάχιστον πριν από 48 ώρες. Η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), με μήνυμα κινητού τηλεφώνου (SMS), με τηλεομοιοτυπία (FAX), ή ταχυδρομικά. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. To Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τέσσερα (4) από τα μέλη του, απαραιτήτως συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας του Προέδρου της εταιρίας ή του Αντιπροέδρου, αν κωλύεται ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, στην περίπτωση δε ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Προέδρου. Σε αποφάσεις του Δ.Σ., που αφορούν δαπάνες του Σωματείου σημαντικού ποσού, χρειάζεται αυξημένη απαρτία, που επιτυγχάνεται, όταν παρευρίσκονται πέντε (5) μέλη. Σε αυτή τη περίπτωση, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του. To «σημαντικό ποσό» θα καθορίζει κάθε χρόνο η Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν ζητηθεί από τα 2 παρόντα μέλη του Δ.Σ. μυστική ψηφοφορία. Αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται, μόνο με αυξημένη απαρτία 2/3 μελών του Δ.Σ. και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Εξαιρούνται οι αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ. που αναθεωρούνται μόνο με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ. Αποφάσεις του Δ.Σ. ανατρέπονται μόνο με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει περισσότερο από τέσσερις κατά σειρά συνεδριάσεις, χωρίς να λάβει έγγραφη άδεια από το ΔΣ κατόπιν έγγραφης αίτησης του, ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του περισσότερο από ένα έτος, αντικαθιστάται αυτομάτως και με μέριμνα του Πρόεδρου από το πρώτο επιλαχόν μέλος. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ένα μέλος του Δ.Σ., αντικαθιστάται και πάλι με μέριμνα του Πρόεδρου από το πρώτο επιλαχόν μέλος. Εάν δεν υπάρχει επιλαχόν μέλος, το Δ.Σ. συνεχίζει με μειωμένο αριθμό μελών, υπο τον όρο ότι ο αριθμός των μελών δεν είναι μικρότερος των τεσσάρων (4). Αν μειωθεί ο αριθμός των μελών κάτω των τεσσάρων, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση και γίνεται απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. μέχρι τη προηγουμένη των εκλογών, ακολουθούν δε αρχαιρεσίες για συμπλήρωση του αριθμού μέχρις του συνόλου των 7 μελών. Οι εκλεγέντες που προκύπτουν από μια τέτοια ψηφοφορία έχουν διάρκεια θητείας ίση με εκείνη των παραιτηθέντων ή αντικατασταθέντων μελών.

11 11 Και στη περίπτωση που το Δ.Σ συνεχίσει με μειωμένο αριθμό μελών, επιτυγχάνεται απαρτία με παρουσία τεσσάρων μελών. Κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι δυνατό να ανακληθεί από τη Γενική Συνέλευση, με απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την ανάκληση όμως του Πρόεδρου απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων. Πριν από τη λήψη της απόφασης ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί το μέλος ή τα μέλη της Διοίκησης να απολογηθούν επί της συγκεκριμένης μομφής ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την διάρκεια μίας Γενικής Συνέλευσης και με την προαναφερθείσα διαδικασία, είναι δυνατόν να παφθούν έως 3 (τρία) μέλη του Δ.Σ. Ολόκληρο το Δ.Σ. παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του, με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση διατύπωσης μομφής από το 1/3 τουλάχιστον των εγγεγραμμένων τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών. Ειδικά σ' αυτή την περίπτωση, για τη λήψη αποφάσεως, απαιτείται για την Γενική Συνέλευση απαρτία 1 / 2 των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία των 2 / 3 των παρόντων. Πριν από τη λήψη της απόφασης, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τα μέλη της Διοίκησης να απολογηθούν επί της συγκεκριμένης μομφής ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. 16. Καθήκοντα του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο: α) παρακολουθεί και επιβάλλει τη σωστή τήρηση του Καταστατικού, β) εκπροσωπεί την Εταιρία δια του Προέδρου σε κάθε αρχή και γενικά σε όλες τις σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους γ) διεξάγει όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας και διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας δ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, προβαίνει στον απολογισμό του οικονομικού έτους, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, υποβάλλει δε τον απολογισμό του προηγούμενου έτους για έγκριση στη πρώτη Γενική Συνέλευση του επόμενου έτους ε) συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και λογοδοτεί προς την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο ή έκτακτα στην περίπτωση που ολόκληρο το Δ.Σ. παραιτηθεί ή ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω από την απαρτία ή καθαιρεθεί μετά από πρόταση μομφής. στ) εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και μεριμνά για κάθε ζήτημα που αφορά την καλή οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και προαγωγή της Εταιρείας και το οποίο δεν έχει ανατεθεί με το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. ζ) προς καταμερισμό και καλύτερη οργάνωση των εργασιών της Εταιρείας μπορεί να καταρτίζει μόνιμες ή προσωρινές επιτροπές ή ομάδες από τακτικά μέλη, με

12 12 ανώτατο όριο θητείας τα δύο χρόνια. To Δ.Σ. καθορίζει τον κύκλο εργασιών της κάθε επιτροπής και αναθέτει σε αυτές τη διαχείριση ή μελέτη ειδικών θεμάτων ή τομέων. Ο υπεύθυνος κάθε επιτροπής ή ομάδας εισηγείται στο Δ.Σ. για κάθε θέμα για το οποίο η ομάδα είναι αρμόδια. η) αναλαμβάνει οποιεσδήποτε αρμοδιότητες του ανατεθούν από τη Γενική Συνέλευση To Δ.Σ. μετά από δικαιολογημένη απόφασή του, η οποία υπόκειται στην έγκριση της Γ.Σ., μπορεί να προσλαμβάνει με μισθό έναν υπάλληλο ή περισσοτέρους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες της Εταιρίας για χρονικό διάστημα ενός χρόνου που είναι δυνατόν να ανανεωθεί, εάν υπάρχει η ανάγκη που επέβαλε το διορισμό. To Δ.Σ. θεωρείται υπεύθυνο για κάθε ενέργεια του υπαλλήλου και τελικά αυτό αποφασίζει και ελέγχει. Τα μέλη του Δ. Σ. δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής για την προσφορά των υπηρεσιών τους προς την Εταιρία. 17. Αρμοδιότητες Προέδρου Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας, την τήρηση του Καταστατικού και τον συντονισμό της δράσης της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία στα δικαστήρια και γενικά σε όλες τις κρατικές αρχές για κάθε μορφή σχέσης και διαφοράς, καθώς και εξωδίκως. Δέχεται τις προτάσεις των μελών και συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των μη απολογιστικών Γ.Σ., δίνει τον λόγο σε όσους το ζητούν και αφαιρεί αυτόν από όσους εκτρέπονται. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων και συζητήσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε συνεδρίαση, η οποία είναι θορυβώδης και απειλείται από προστριβές και αντεγκλήσεις. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ και των Γ.Σ. ή αναθέτει την εκτέλεση τους σε μέλος ή σε επιτροπή, με τη σύμφωνο απόφαση του Δ.Σ. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και τα πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ. Μαζί με τον Ταμία, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας μπορούν να διακινούν τον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου για ποσά άνω των τετρακοσίων (400) ευρώ, όταν η ανάληψη γίνεται με τις υπογραφές δύο από αυτούς. Για αναλήψεις κάτω των τετρακοσίων (400) ευρώ, αρκεί η υπογραφή ενός από αυτούς. To ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντά του και τα δικαιώματα του, τον αναπληρώνει κατά σειράν ο 1 ος και στη συνέχεια ο 2 ος Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας των ο Γενικός Γραμματέας. 18. Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και την αλληλογραφία. Συλλέγει τα θέματα που προτείνουν τα μέλη του Δ.Σ. αλλά και κάθε άλλο μέλος της εταιρείας και τα θέτει υπόψη του Προέδρου ο οποίος συντάσσει την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ.

13 13 Τηρεί το μητρώο μελών, το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, το Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Φυλάσσει τα αρχεία της Εταιρείας και την σφραγίδα της. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 19. Αρμοδιότητες Ταμία Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου της Εταιρίας και ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Επιμελείται των εισπράξεων, βάσει διπλοτύπων αποδείξεων και των πληρωμών, βάσει ενταλμάτων και νομίμων δικαιολογητικών. Τα διπλότυπα και τα εντάλματα προσυπογράφονται και από τον Πρόεδρο ή από τα μέλη του Δ.Σ που θα ορίσει με απόφαση του το Δ.Σ. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής, χρειάζεται να επισυνάπτεται και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Για τα μικρά έξοδα, δεν απαιτείται να εκδίδεται ένταλμα πληρωμής για κάθε μικρό έξοδο ξεχωριστά, αλλά είναι αρκετό να καλύπτονται συλλογικά με ένα ένταλμα πληρωμής, που όμως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από εκατόν πενήντα ευρώ, ποσό το οποίο με απόφαση της Γ. Σ. αναπροσαρμόζεται. Τηρεί βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει σε ειδικούς φάκελους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής και είσπραξης. Στην αρχή κάθε μήνα, υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα. Καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα κάθε ποσό που προκύπτει από τη διαχείριση στο όνομα της Εταιρίας και υπερβαίνει τα τετρακόσια (400) ευρώ. To ποσό μπορεί να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της Γ.Σ. Τα ποσά που κατατίθενται, αναλαμβάνονται με τη διαδικασία του άρθρου 13. Στο τέλος κάθε χρόνου, συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό και μαζί με το Δ.Σ. τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου. Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε εξάμηνο κατάσταση μελών, που δεν έχουν ενημερωθεί ταμειακά η καθυστερούν τυχόν έκτακτες εισφορές. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας σύμβουλος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ., αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί από τον Ταμία. Όλοι οι κανονισμοί που αφορούν διαχείριση χρημάτων, αλλάζουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 20. Βιβλία Εταιρείας Τα βιβλία που τηρούνται από την εταιρεία είναι τα ακόλουθα: α) Μητρώο μελών β) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων με τους σχετικούς φακέλους γ) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. δ) Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων ε) Βιβλίο εσόδων-εξόδων στ) Βιβλίο Δωρητών και Ευεργετών

14 Εκπροσώπηση Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας κατά σειράν ο 1 ος και στη συνέχεια ο 2 ος Αντιπρόεδρος. Ο εκπρόσωπος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους και θα υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την Εταιρεία. Αυτός δε, μπορεί με θεωρημένη εξουσιοδότηση, να αναθέσει τη διενέργεια πράξεων διαχειρίσεως σε μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας. 22. Ευθύνη Πάσης φύσεως υποχρεώσεις που θα γεννηθούν, κατά το χρόνο λειτουργίας της Εταιρείας, βαρύνουν την Εταιρεία και όχι τους υπογράφοντες και εκπροσωπούντες αυτήν, ως άτομα, οι οποίοι δεν έχουν καμμία ευθύνη σε σχέση με τους λοιπούς εταίρους. 23. Έγκριση Λογοδοσίας Οικονομικού Απολογισμού To Δ.Σ. συζητά και εγκρίνει την από τον Γεν. Γραμματέα συνταχθείσα λογοδοσία των πεπραγμένων, στην οποία περιλαμβάνεται και ο οικονομικός απολογισμός που συντάχθηκε από τον Ταμία, είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μεριμνά για υποβολή του οικονομικού απολογισμού στην Ελεγκτική Επιτροπή. 24. Παραίτηση μέλους από το Δ.Σ. Παραίτηση οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται στο Δ.Σ., το οποίο μπορεί να μην την αποδεχθεί μέχρι την τελική απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες του από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ., εισέρχεται στο Δ.Σ. το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των αναπληρωματικών μελών TO Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη της απαρτίας του. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω από την απαρτία του, συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέων μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. 25. Η Εξελεγκτική Επιτροπή Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται από τη Γ.Σ. Η εκλογή τους γίνεται μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. κάθε δύο χρόνια. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της επιτροπής, υποψήφιοι για το Δ.Σ. Η E.E. ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας στο τέλος κάθε οικονομικού έτους και δέκα μέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. To Δ.Σ. και ο Ταμίας θέτουν υπ' όψη της επιτροπής το βιβλίο του ταμείου, τα στελέχη των αποδείξεων και των ενταλμάτων πληρωμής και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητήσει η Επιτροπή. Παρόμοιο έλεγχο μπορεί να κάνει η E.E. και όποτε άλλοτε το κρίνει σκόπιμο.

15 15 Η E.E. υποβάλλει στην Τακτική Γ.Σ. έκθεση για τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά της Γ. Σ. 26. Επιτροπές α) Έγκρισης Μελών β) Δεοντολογίας γ) Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης δ) Β Ελλάδας-Θεσσαλονίκης ε) Λοιπών Επαγγελματιών στ) Εποπτείας ζ) Εξελεγκτική. Με απόφαση της Γ.Σ ή του Δ.Σ. είναι δυνατόν να συστηθούν νέες επιτροπές με αντικείμενα και τρόπο συμμετοχής των μελών με την διαδικασία που θα αποφασισθεί απο τα αντίστοιχα ιδρυτικά σώματα (Γ.Σ. η Δ.Σ) Στους τομείς Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής και στην επιτροπή λοιπών Επαγγελματιών ανήκουν αυτοδικαίως τα τακτικά μέλη των αντιστοίχων κατηγοριών και τα αντίστοιχα δόκιμα μέλη χωρίς ψήφο (π.χ. Οι Ψυχοθεραπευτές ανήκουν αυτοδικαίως στον τομέα Ψυχοθεραπείας κ.λπ.). Για επαγγελματικά θέματα που αφορούν τους τομείς των Ψυχοθεραπευτών και των Συμβούλων καθώς και τις αντίστοιχες εθνικές εταιρίες (ΕΕΨΕ και ΕΕΣ) οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους αντίστοιχους τομείς, ακυρώνονται δε από το Δ.Σ, μόνον με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των μελών του. Κάθε επιτροπή ορίζει δια ψηφοφορίας με πλειοψηφία των παρόντων μελών έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή που συμμετέχει σε διευρυμένες συνεδριάσεις του Δ.Σ. με τους αντιπρόσωπους των επιτροπών. Οι διευρυμένες συνεδριασεις του Δ.Σ. πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τετράμηνο και συμμετέχουν σε αυτές αυτοδικαίως οι αντιπρόσωποι των Επιτροπών. Επίσης συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των Ομάδων Εργασίας, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.. Σε περίπτωση διαφωνίας του Δ.Σ. επι αποφάσεως μιας επιτροπής προκαλείται αυτομάτως έκτακτη διηυρημένη συνεδρίαση Δ.Σ. με τους εκπροσώπους των επιτροπών, όπου η τελική απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων, εκτός εκτός εαν τα 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. ψηφίσουν κατά της απόφασης, οπότε η συγκεκριμένη απόφαση αναιρείται. 27. Γενική Συνέλευση Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη. Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Εταιρίας. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γ. Σ. έχει: α. να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (E.E.) β. να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού.

16 16 γ. να καθορίζει κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. το ύψος των ετησίων εισφορών και εγγραφών. δ. να κρίνει και να αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, με βάση την έκθεση της Ε. Ε. ε. να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού. στ. να ονομάζει επίτιμα μέλη της Εταιρίας μετά από πρόταση του Δ.Σ. ζ. να αποφασίζει για την διάλυση της εταιρείας. η. να αποφασίζει για τους κανόνες, οι οποίοι διέπουν τη διαχείριση χρημάτων της Εταιρίας. θ. να αποφασίζει για την αγορά ακινήτου οποιασδήποτε αξίας ή κινητού πράγματος, αξίας πάνω από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000). ι) να αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που εξυπηρετεί νόμιμα τους σκοπούς της Εταιρείας. 28. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Η Γ. Σ. συνέρχεται μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. τακτικά μια φορά το χρόνο μέχρι το τέλος Μαρτίου ή και έκτακτα, όταν το ζητήσει το Δ.Σ, ή το 1 / 10 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο λόγος που ζητούν τη σύγκλιση και τα θέματα που ζητούν να συζητηθούν. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση διαφωνίας του Δ.Σ. ή σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί και δεν εκδοθεί πρόσκληση, μετά παρέλευση 15 ημερών από την γνωστοποίηση της έγγραφης αίτησης, η έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί απ' ευθείας από το 1 / 5 των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η έγγραφη πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να αναγράφει α) τα θέματα που θα συζητηθούν, β) τον τόπο, μέρα και ώρα της Συνέλευσης, όπως και τον τόπο, ημέρα και ώρα της επαναληπτικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την πρώτη Συνέλευση. Κάθε πρόσκληση για Γ.Σ. πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του σωματείου με βεβαία ημερομηνία οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνέλευση ημέρα. Η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), με τηλεομοιοτυπία (FAX), ή ταχυδρομικά.

17 Απαρτία Γενικής Συνέλευσης Η συνεδρίαση της Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1 / 2 των τακτικών μελών, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει. Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις δε μετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανακοίνωση, χωρίς άλλη κλήση ή ειδοποίηση. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οσοιδήποτε και αν παρίστανται. 30. Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται ο Πρόεδρος και Γραμματέας αυτής. Μέλος του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Γραμματέας της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τη συζήτηση, δίδει και αφαιρεί το λόγο, θέτει σε ψηφοφορία και μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε συνεδρίαση, η οποία είναι θορυβώδης και απειλείται από προστριβές και αντεγκλήσεις. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Συνέλευσης. Προκειμένου για Γ.Σ., με αντικείμενο τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών εκλέγεται στην ίδια συνεδρίαση της Συνέλευσης τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη, μεριμνά δε για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την ανάδειξη των επιτυχόντων. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τακτικά μέλη της Εταιρείας που επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, έχουν ήδη αναγγείλει γραπτώς η αναγγέλλουν τούτο στην Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών. Επίσης, είναι δυνατό να προταθεί από ένα μέλος η υποβολή υποψηφιότητας ενός άλλου μέλους για το Δ.Σ. η την Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση απουσίας του υποψήφιου μέλους, τούτο δύναται να υποβάλλει υποψηφιότητα εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή των εκλογών, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας με τη προϋπόθεση ότι το μέλος θα είναι ταμειακά ενημερωμένο. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει αν οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή πληρούν τα τυπικά προσόντα. Ανά διετία, εκλέγονται μέλη Δ.Σ. ίσου αριθμού με όσους αποχωρούν. Κάθε μέλος της Γενικής Συνελεύσεως ψηφίζει 1 έως 3 υποψηφίους γράφοντας στο λευκό ψηφοδέλτιο τα επίθετα τους. Εάν τα ψηφοδέλτια περιέχουν τυπωμένα τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κάθε ψηφοφόρος βάζει στο ψηφοδέλτιο μέχρι 3 σταυρούς Οι πέντε κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να επανεκλεγούν πριν παρέλθουν δύο (2) χρόνια από την κανονική λήξη της θητείας τους. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε. Ε.) αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από τη Γ.Σ. Η εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. κάθε δύο χρόνια. Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης ψηφίζει έναν έως τρεις υποψηφίους, βάζοντας στο ψηφοδέλτιο τους ανάλογους σταυρούς. Οι τρεις πρώτοι σε ψήφους εκλέγονται τακτικά μέλη της επιτροπής ενώ οι επόμενοι τρεις θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη.

18 18 Η Εφορευτική Επιτροπή, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία διαρκεί έως ότου ψηφίσουν όλοι όσοι από τους παριστάμενους επιθυμούν. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση και να ψηφίσει για λογαριασμό μόνον ενός από τα απόντα και έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη. Ενστάσεις υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην Εφορευτική Επιτροπή που συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφασή της. 31. Ανακήρυξη εκλεγμένων μελών και σύγκληση νέου Δ.Σ. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος. Τέλος, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την ανακήρυξη των εκλεγμένων μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και συντάσσει λεπτομερές πρακτικό που υπογράφουν τα μέλη της. Κατά την εκλογική διαδικασία με σκοπό την ανάδειξη τεσσάρων (4) μελών Δ.Σ. θεωρούνται κατά σειράν εκλεγμένα μέλη οι δύο (2) πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι ψυχοθεραπευτές που ανήκουν στις κατηγορίες α ή β του άρθρου 7 του παρόντος και οι δύο (2) πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι συμβουλοι που ανήκουν στις κατηγορίες δ ή ε του άρθρου 7 του παρόντος. Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς υποψηφιότητες ψυχοθεραπευτών ή συμβούλων οι θέσεις συμπληρώνονται εκατέρωθεν. Κατά την εκλογική διαδικασία με σκοπό την ανάδειξη τριών (3) μελών Δ.Σ. θεωρείται κατά σειράν εκλεγμένο μέλος ο πλειοψηφίσας υποψήφιος ψυχοθεραπευτής που ανήκει στην κατηγορία α ή β του άρθρου 7, ο πλειοψηφίσας υποψήφιος σύμβουλος που ανήκει στην κατηγορία δ ή ε του άρθρου 7 του παρόντος και ένας ακόμη πλειοψηφίσας υποψήφιος ασχέτως κατηγορίας. Μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες από τις εκλογές, το Δ.Σ. συνέρχεται υπό την προεδρία του πλειοψηφίσαντος στις προηγούμενες εκλογές και παραμένοντος στο Δ.Σ Συμβούλου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, 2 Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Κάθε μέλος του νέου Διοικητικού Συμβούλιου ενημερώνεται εντός μίας εβδομάδος απο το μέλος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου που έχει την ανάλογη αρμοδιότητα και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του. Κατά την πρώτη μετά την ίδρυση της Εταιρίας εκλογή εκλέγονται οι τρεις πλειοψηφήσαντες ψυχοθεραπευτές, οι τρεις πλειοψηφήσαντες σύμβουλοι και ένα ακόμη πλειοψηφόν μέλος ανεξαρτήτως κατηγορίας. Εάν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ψυχοθεραπευτών ή συμβούλων κατά τις εκάστοτε εκλογές, οι θέσεις συμπληρώνονται εκατέρωθεν (σύμφωνα με το άρθρο 11 δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν οι κατηγορίες α, β, δ και ε του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού). 32. Αποφάσεις Γεν. Συνέλευσης Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ανάταση της χειρός, εκτός εάν ζητηθεί από το 1/10 των παρόντων τακτικών μελών ότι χρειάζεται να διενεργηθεί μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος, διενεργείται καταμέτρηση. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που αφορούν διατύπωση μομφής προς το Δ. Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή ή προς μεμονωμένα μέλη της Διοίκησης ή αποβολή μέλους της Εταιρίας ή αφορούν γενικώς προσωπικά θέματα, λαμβάνονται με μυστική

19 19 ψηφοφορία άλλως θεωρούνται άκυρες. Επίσης, οι αρχαιρεσίες διενεργούνται υποχρεωτικά με μυστική ψηφοφορία. 33. Τροποποίηση του Καταστατικού To παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ., τακτικής ή έκτακτης, ειδικά συγκαλούμενης από το Δ.Σ. ή μετά από αίτηση του 1 / 5 των τακτικών και ταμειακώς ενημερωμένων μελών της Εταιρείας. Η τροποποίηση μπορεί να αποφασιστεί κατά την πρώτη Γ.Σ. με πλειοψηφία των 1/2+1 των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση και με απαρτία του 1/2+1 τουλάχιστον των μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Συνέλευση επαναλαμβάνεται και τότε απαρτία θεωρείται το σύνολο των παρόντων και ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών της Εταιρίας και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Εάν υπάρχει απαρτία στην αρχή, θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος των εργασιών της Συνέλευσης. Στη συνέχεια η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται σε τακτική ή έκτακτη για το σκοπό αυτό Γενική Συνέλευση και απαιτεί την παρουσία των 2/3 των ταμιακώς ενημερωμένων μελών. Η έγκριση της αλλαγής του καταστατικού απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Συνέλευση επαναλαμβάνεται και τότε η απαρτία θεωρείται το 1/2 συν 1 των τακτικών μελών της Εταιρίας και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Εάν υπάρχει απαρτία στην αρχή, θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος των εργασιών της Συνέλευσης. Κάθε άλλη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, απαιτεί σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. 34. Ζητήματα που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό Κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρία και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τη προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή δεν απαιτεί ενέργειες που αντίκεινται στις διατάξεις του ισχύοντος αστικού και ποινικού κώδικα. 35. Σφραγίδα Η Εταιρία έχει σφραγίδα κυκλική με τα αρχικά της επωνυμίας του «ΕΠΒΕ» στην περιφέρεια του κύκλου και στη μέση τα αρχικά ΠΒΠ (Προσωποκεντρική και Βιωματική Προσέγγιση) με την χρονολογία ιδρύσεώς της. 36. Διάλυση της Εταιρείας Η διάρκεια της εταιρείας είναι απεριόριστη. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η διάλυση της Εταιρίας αποφασίζεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση τακτικών μελών, για την οποία Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία των 3/4 των τακτικών και ταμειακώς ενημερωμένων μελών. Η διάλυση της Εταιρίας αποφασίζεται σε έκτακτη για το σκοπό αυτό Γενική Συνέλευση, η δε ψηφοφορία απαιτείται να πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά την ίδια συνεδρίαση, στην αρχή και

20 20 στο τέλος αυτής. Η εταιρεία διαλύεται υποχρεωτικά, αν τα μέλη της μειωθούν κάτω των δέκα (10). Τα κεφάλαια της Εταιρίας ποτέ δεν μπορούν να διανεμηθούν μεταξύ των μελών της. Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται τριμελής επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και τη διάθεσή τους υποχρεωτικά σε Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, συμφώνως με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή σε Νομικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση διαφωνιών, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 37. Ιδρυτικά μέλη To παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο στο σύνολό του από τριάντα εφτά (37) άρθρα, εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη την 14 η Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα. Την ίδια ημέρα τα ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν ομόφωνα προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, μέχρι την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών και την καταχώρηση του στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων. Η σχετική αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο θα κατατεθεί εντός διμήνου ήτοι μέχρι τις 14 Νοεμβρίου Μετά την έγκρισή του και εντός 100 ημερών είναι απαραίτητο να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Μιχάλης Καλλιφρονάς (Πρόεδρος) Ρουμπίνη Βασιλοπούλου (Αντιπρόεδρος) Έλλη Αυγερινού (Γενική Γραμματεύς) Άννα Τατσάκη (Ταμίας) Άννα Χατζηχρήστου (Μέλος) Μαρίκα Ρέλλου (Μέλος) Καλλιόπη Γιαλυράκη (Μέλος) ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (Επισυνάπτεται κατάλογος 26 ιδρυτικών μελών)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου» με έδρα την Κομοτηνή. Άρθρο 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Συνιστάται σωματείο με επωνυμία «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» με έδρα την Αθήνα.

Καταστατικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Συνιστάται σωματείο με επωνυμία «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» με έδρα την Αθήνα. Καταστατικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Συνιστάται σωματείο με επωνυμία «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» με έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Σκοποί του σωματείου είναι: 1. Η αλληλοαποδοχή, αλληλοϋποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία σφραγίδα: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Στη Έμπωνα σήμερα, 15 Ιουνίου 2009, οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Φίλων Κυμισάλας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ 1.1. Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την Επωνυμία Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ " και σε αγγλική μετάφραση: "The European Law Students' Association- Athens" "(Ε.L.S.Α. ΑΤΗΕΝS)" ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»

ΚATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» ΚATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» Άρθρo 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΗΜΑ Ιδρύεται Σύλλογος Μοτοσικλετιστών με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα ΑΡΘΡΟ 1 Το αρχικό καταστατικό του Σωματείου που ιδρύθηκε το 1929 με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ» και χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ, ΠΟΡΟΥ, ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΡΝΙΑΔΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα το Καστέλι δήμου Κισάμου επαγγελματικό Σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία έδρα σκοπός Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο 1. Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μάρτιος 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οικογένειας Ατόμου Ομάδας Δεινοκράτους 93, 11521, Αθήνα. Τηλ: 210.7228357 fax:210.7249863 E-mail: elesyth@otenet.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Η Ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας, ιδρύει (1964) σύνδεσμο, χωρίς καμία πολιτική χροιά ή ιδιοτέλεια, με την επωνυμία 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ'. Ο σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα