Η Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσµα του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσµα του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας"

Transcript

1 Η Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσµα του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας Μαρίνα Π. Μαρκέλλου 1 1. Εισαγωγή - «Η ελευθερία των ανθρώπων, κατά το πέρας του χρόνου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προοδευτική συνειδητοποίηση της έµπνευσής τους, η οποία τους ωθεί να διανοίγουν δρόµους πάντοτε νέους για ν αποκτήσουν γνώση και ν αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, τη φαντασία τους». Η περιγραφή της έννοιας της ελευθερίας από τον Nicolas Schoffer, πρωτεργάτη στο χώρο της cybernet art, είναι απολύτως εύστοχη. Και στο όνοµα αυτής της ελευθερίας οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία της πληροφόρησης παρεµβαίνουν δυναµικά για ν ανατρέψουν τους παραδοσιακούς κανόνες, δηµιουργώντας µία συµµαχία µεταξύ των δηµιουργών και των χρηστών. Πρόκειται για την ιδέα µίας κοινής παγκόσµιας κληρονοµιάς που αρνείται να ιδιοποιηθεί τις γνώσεις, την τεχνογνωσία, τις ιδέες, εκφρασµένη µέσω της νέας πρότασης των λεγόµενων «ελεύθερων» λογισµικών. Η ιδέα απλή: Ένα λογισµικό «ελεύθερο» του οποίου ο πηγαίος κώδικας δε θα είναι ιδιοκτησία του επινοητή του αλλά θα παραµένει ελεύθερος πρόσβασης ούτως ώστε να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη των λογισµικών για το καλό της κοινότητας. Κάθε επακόλουθος σφετερισµός του ελεύθερου λογισµικού είναι απαγορευµένος, κάθε ιδιοκτησιακή λογική είναι απορριπτέα. Το ελεύθερο λογισµικό είναι «πάνω από όλα ένα ζήτηµα ελευθερίας και κοινοκτηµοσύνης», υπογραµµίζει ο Richard Stallman, πρωτοπόρος του χώρου, που ανέπτυξε το πρώτο πληροφοριακό σύστηµα ελεύθερης εκµετάλλευσης, ονοµαζόµενο GNU, δηµιουργώντας, σ αυτήν την προοπτική, µία ένωση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τη λεγόµενη Free Software Foundation. 2. Κίνητρα - Αναµφίβολα ο πρωταρχικός επιδιωκόµενος στόχος των οπαδών του ελεύθερου ήταν η διασφάλιση της διαθέσιµης γνώσης προς όλους. Πέραν όµως των ιδεολογικών κινήτρων, µπορούµε να διακρίνουµε τρεις διαφορετικής φύσεως κίνητρα : τεχνικά, καλλιτεχνικά και οικονοµικά. 1 ικηγόρος, Υπ. ιδάκτωρ Νοµικής Αθηνών-Montpellier I, υπότροφος Ι.Κ.Υ.

2 Τεχνικά: Η ιδέα του ελεύθερου λογισµικού άγγιξε καταρχάς κυρίως τους προγραµµατιστές οι οποίοι βρήκαν µία δυνατότητα τελειοποίησης των λογισµικών εφαρµογών µε τον εντοπισµό και τη συλλογική προσπάθεια επίλυσης των προγραµµατιστικών σφαλµάτων. Το αποτέλεσµα είναι µία πιο συντονισµένη και αποτελεσµατική δράση που αποδίδει µία πιο ασφαλή χρήση της εφαρµογής του λογισµικού. Καλλιτεχνικά: Η αρχή της ελευθερίας των πηγών τέθηκε σε εφαρµογή ως προς το ελεύθερο λογισµικό αλλά αποτελεί µία πρόταση η οποία µπορεί να επεκταθεί στο σύνολο των πολιτισµικών και πνευµατικών αγαθών. Πρόκειται για την ανταλλαγή καλλιτεχνικών δηµιουργιών µε στόχο να εµπλουτιστεί η κοινή κληρονοµιά, τα κοινά (commons) αφού η ελευθερία έκφρασης προϋποθέτει το µοίρασµα της πολιτισµικής γνώσης. Πρόκειται για την παγκόσµια κοινή κληρονοµιά η οποία πρέπει να εµπλουτιστεί από έργα των οποίων οι δηµιουργοί θέτουν ηθεληµένα στο domaine public consent (ηθεληµένη ελεύθερη χρήση) που θα επιτρέψει ένα είδος συνέχειας του δηµιουργικού τους πνεύµατος. Στον τοµέα της µουσικής, για παράδειγµα, ολοένα και περισσότεροι δηµιουργοί διαθέτουν ένα προσωπικό δικτυακό τόπο (website) απ όπου και µεταδίδουν απευθείας στο κοινό τις µουσικές δηµιουργίες τους, αδειοδοτούµενες µε τις άδειες εκµετάλλευσης creative commons 2. Οικονοµικά: Η εξέλιξη της αγοράς των ελεύθερων λογισµικών τα τελευταία 20 χρόνια είναι θεαµατική: Η Red hat υπολογίζει 200 εκατοµµύρια πωλήσεων και 45 εκατοµµύρια δολάρια ως τζίρο. Η SuSE πωλήθηκε για 200 εκατοµµύρια δολάρια στη Novell. Το 80% των δικτυακών τόπων είναι υπό καθεστώς ελεύθερων λογισµικών. Από το 2005, το διάσηµο Linux έγινε ο κύριος ανταγωνιστής της Microsoft απειλώντας την αυτοκρατορία της στην αγορά. Η δηµιουργία µίας οικονοµικής δραστηριότητας επικεντρωµένης στο ελεύθερο λογισµικό υπήρξε, για πολλές επιχειρήσεις, προϋπόθεση εισόδου τους στην αγορά είτε εύρεσης µίας εναλλακτικής επιχειρηµατικής δυναµικής µε την προσφορά συµπληρωµατικών εφαρµογών, τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσιών κλπ. Αλλά η επανεµφάνιση του ελεύθερου λογισµικού ελκύει το ενδιαφέρον όχι µόνο επιχειρήσεων αλλά και δηµοσίων διοικήσεων. Πράγµατι, το ελεύθερο λογισµικό διαθέτει πολυάριθµα χαρακτηριστικά που απαντούν κατά τρόπο πολύ ικανοποιητικό στις ανάγκες της 2 Αναφορικά µε µία έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στους φυλλοµετρητές ικτύου (Web Browser) yahoo google, ο αριθµός των µουσικών έργων υπό άδειες εκµετάλλευσης creative commons ήταν 45 εκατοµµύρια το εκέµβριο του Ο αριθµός αυτός αυξήθηκε σε 140 εκατοµµύρια τον Ιούνιο του 2006.

3 δηµόσιας διοίκησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνεται ότι αντιστοιχούν στις θεµελιώδεις ανάγκες των δηµοσίων υπηρεσιών, όπως το κόστος επένδυσης και λειτουργίας, η ποιότητα και αποδοτικότητα, η ασφάλεια, η ουδετερότητα και η διαλειτουργικότητα 3, η ισότητα στη διαχείριση, η ανεξαρτησία σε σχέση µε τους προµηθευτές. Στην Ευρώπη η αναγνώριση των ελεύθερων λογισµικών από τις διοικήσεις διαπιστώνεται από την εξάπλωση της χρήσης αυτού του τύπου ελεύθερων συστηµάτων σε πολυάριθµες χώρες σε εθνικό επίπεδο. Πρωτοπόροι στην αντικατάσταση υφιστάµενων κλειστών συστηµάτων µε αντίστοιχα ελεύθερα είναι η Γαλλία και η Γερµανία. Η Νορβηγία και η ανία θεσµοθέτησαν διεθνή πρότυπα για τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται στη δηµόσια διοίκηση ενώ στη Σουηδία, χρησιµοποιείται ελεύθερο λογισµικό από τα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας, καθώς και από υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας Η Άδεια ηµόσιας Χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EUPL) Το κοινοτικό πρόγραµµα IDABC ( ιαλειτουργική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δηµόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις και πολίτες) στοχεύει στην αξιοποίηση των προσφερόµενων ευκαιριών από τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία των ευρωπαϊκών δηµόσιων διοικήσεων και να βελτιώσει τις απευθυνόµενες υπηρεσίες προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο να συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού δηµόσιου τοµέα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δηµιούργησε στα πλαίσια του προγράµµατος IDABC διάφορα λογισµικά, όπως π.χ. το CIRCA. Πρόκειται για µία λογισµική δοµή που προµηθεύει υπηρεσίες επιγραµµικώς (on line) οι οποίες προσφέρουν έναν κοινό εικονικό χώρο για τις κλειστές οµάδες χρηστών, επιτρέποντας έτσι την αποτελεσµατική και ασφαλή ανταλλαγή δεδοµένων. 3 Με τον όρο διαλειτουργικότητα αποδίδεται η δυνατότητα ενός συστήµατος ή ενός προϊόντος να είναι συµβατό µε ένα άλλο σύστηµα ή προϊόν, ούτως ώστε η πρόσβαση από τον χρήστη να είναι άµεσα εφικτή. Πχ. Όταν ένα µουσικό κοµµάτι που «µεταφορτώνουµε» (downloading) από µία πλατφόρµα επί πληρωµή δεν µπορεί να διαβασθεί από το MP3 player που έχουµε αγοράσει, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα µεταξύ της πλατφόρµας και του προϊόντος (η κλασσική περίπτωση του διάσηµου Ipod). 4 Βλ. µελέτη Οµάδας Εργασίας ΙΣΤΑΜΕ Ιούνιος 2007, Νέες κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Ελεύθερο λογισµικό, Ανοικτές Αρχιτεκτονικές, Ανοιχτά πρότυπα και ιαλειτουργικότητα,

4 Το λογισµικό CIRCA χρησιµοποιείται από περισσότερες από 700 οµάδες χρηστών και 20 διοικήσεις, εκτός των διοικήσεων των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτηµα που τέθηκε ήταν εάν µία τέτοια εφαρµογή, παρόλο που δηµιουργήθηκε µε κοινοτική χρηµατοδότηση, θα µπορούσε να διανεµηθεί στο ευρύ µε µία άδεια εκµετάλλευσης ελεύθερου λογισµικού. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει µία συζήτηση ως προς την εκπόνηση µίας τέτοιας ευρωπαϊκής άδειας µε την οποία θα µπορούσε να διανείµει κυρίως το λογισµικό CIRCA. Μέσα στα πλαίσια µίας απολύτως ανοιχτής διαδικασίας, η οποία διήρκεσε περί τα τρία περίπου έτη, µε την ενεργό συµµετοχή όχι µόνο ειδικών επιστηµόνων αλλά και απλών πολιτών της κοινότητας του «ελεύθερου», την 9η Ιανουαρίου 2007 η άδεια EUPL ( v.1.0 ) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαµβάνοντας υπόψη το κοινοτικό κεκτηµένο και προτιµώντας µία ορολογία τεχνικά ουδέτερη αλλά συµβατή µε τις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου, η πρώτη ευρωπαϊκή άδεια ελεύθερου λογισµικού εγγυάται την ελευθερία χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης και αναδιανοµής αντιγράφων του έργου ή των παράγωγων έργων στον επόµενο χρήστη κατά τρόπο µη διαπραγµατεύσιµο. Η περαιτέρω παραχώρηση των δικαιωµάτων χρήσης, τροποποίησης, παρουσίασης στο κοινό, διανοµής, διάθεσης και ρητά του δικαιώµατος sublicensing 5 στον επόµενο χρήστη οφείλει να γίνεται υπό τους ίδιους όρους και ρήτρες της Άδειας ή µίας εκ των συµβατών µε αυτή. Η EUPL προβλέπει τη συµβατότητα µε πέντε άλλες άδειες εκµετάλλευσης ελεύθερου λογισµικού (General Public License (GPL) v. 2, Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0, Common Public License v. 1.0, Eclipse Public License v. 1.0, Cecill v. 2.0) 6. Πιο σηµαντική αναµφίβολα θεωρείται η συµβατότητά της µε την διάσηµη GPL, δεδοµένου ότι η τελευταία είναι πρακτικά η πιο διαδεδοµένη (το 70% των προγραµµάτων τέτοιου τύπου χρησιµοποιούν αυτού του είδους την άδεια). To γεγονός ότι το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Άδειας προβλέπει και καθορίζει µόνο την downstream συµβατότητα της EUPL µε την GPL, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, πρακτικά, η συµβατότητα µπορεί να ασκηθεί µόνο µονοµερώς, από ένα έργο αδειοδοτούµενο µε άδεια EUPL προς ένα έργο αδειοδοτούµενο µε άδεια GPL. Και αυτό 5 Το δικαίωµα sublicensing συνίσταται στο δικαίωµα περαιτέρω µεταβίβασης των περιουσιακών δικαιωµάτων επί του Πρωτότυπου Έργου ή επί των αντιγράφων του. Με αυτή την ρητή παραχώρηση, αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της δικαιϊκής ασφάλειας σε περίπτωση αποχώρησης ενός από τους Συντελεστές-Αδειούχους. 6 Όταν κάνουµε λόγο για συµβατότητα της Ευρωπαϊκής Άδειας µε τις πέντε άδειες εκµετάλλευσης ελεύθερου λογισµικού προσδιορισµένες στο συνηµµένο προσάρτηµα, εννοούµε αποκλειστικά και µόνο την συµβατότητα. Για τη διάκριση µεταξύ downstream και upstream συµβατότητας, βλ. την ενδιαφέρουσα µελέτη των Ph. Laurent- F. Bastin, Study on the Compatibility Mechanism, 11 Σεπτεµβρίου 2006,

5 διότι, από τη στιγµή που ένα στοιχείο αδειοδοτούµενο µε άδεια GPL ενσωµατωθεί σε ένα στοιχείο αδειοδοτούµενο µε άδεια EUPL, το επακόλουθο παράγωγο έργο θα µπορεί να αναδιανεµηθεί αποκλειστικά και µόνο υπό τους όρους της άδειας GPL. Η άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στο σύνολό της ένα προσεγµένο νοµικά γραπτό κείµενο το οποίο παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα να προσδιορίζει την δικαιοδοσία και το εφαρµοστέο δίκαιο (άρθρα 14 και 15) δείχνοντας µια ευαισθησία ως προς τη συµβατότητά του µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία κυρίως δε σε ό,τι αφορά στις ρήτρες περί σεβασµού του ηθικού δικαιώµατος των δηµιουργών (άρθρο 2) και περί αποποίησης ευθύνης (άρθρο 8). Η Επιτροπή έχει ως φιλοδοξία να µεταφραστεί σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής πολιτισµικής διαφορετικότητας και την αποφυγή του πολλαπλασιασµού εθνικών αδειών, πιθανότατα ασύµβατων µεταξύ τους, οι οποίες δε θα ικανοποιούσαν τις ευρωπαϊκές δηµόσιες διοικήσεις. 4. Οι συνέπειες στο δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας - Παρά τη σηµασία µίας τέτοιας πρωτοβουλίας και τη θερµή υποδοχή που η EUPL είχε κατόπιν της δηµόσιας συµβουλευτικής διαδικασίας, οφείλουµε ωστόσο ν αναδείξουµε ορισµένα βασικά σηµεία που ενδεχοµένως θα µπορούσαν να αποτελέσουν πόλο ασυµβατότητας µε το ισχύον ελληνικό δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 4.1 Η EUPL και η έννοια της συναίνεσης του δηµιουργού Η υπό κρίση Άδεια ηµόσιας Χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί µία νέα µορφή µη αποκλειστικής παγκόσµιας άδειας εκµετάλλευσης πνευµατικών δικαιωµάτων επί του πρωτότυπου Έργου και, σε περίπτωση διανοµής και τροποποίησης αυτού, επί των παράγωγων Έργων. Παραδοσιακά, η σύναψη µίας συµβάσεως προϋποθέτει µία πρόταση - µία απευθυντέα δήλωση βουλήσεως προς κατάρτιση µίας δικαιοπραξίας - και την αποδοχή αυτής από τον αντισυµβαλλόµενο. Στην υπό κρίση περίπτωση, ο Χορηγός της Άδειας απευθύνει προς τον αντισυµβαλλόµενό του µία πρόταση προς εκµετάλλευση του Πρωτότυπου Έργου υπό τους περιοριστικούς όρους της συγκεκριµένης Άδειας (έκδοση V.1.0). ύο βασικά ερωτήµατα θα µπορούσαν ενδεχοµένως να τεθούν. Το πρώτο αφορά στην αποδοχή της Άδειας σιωπηρά

6 όπως καθορίζεται στο άρθρο 10 παρ.2 και το δεύτερο σχετίζεται µε την αποδοχή νέων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Άδειας όπως προβλέπεται στο άρθρο Η σιωπηρή αποδοχή της Άδειας Από τις διάφορες πρακτικές αποδοχής αδειών εκµετάλλευσης ελεύθερου λογισµικού, 7 η παρούσα Ευρωπαϊκή Άδεια επέλεξε ως βασικό τρόπο αποδοχής τη λεγόµενη πρακτική clickwrap, η οποία συνίσταται στην εµφάνιση του κειµένου της Άδειας και στην υποχρεωτική αποδοχή αυτής µε το πάτηµα του πλήκτρου στο εικονίδιο «αποδέχοµαι» πριν την συνέχιση της διαδικασίας. Συµπληρωµατικά ωστόσο, στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, ρητά αναφέρεται ότι η χρήση του Έργου µε οποιοδήποτε τρόπο συνεπάγεται ανέκκλητη αποδοχή της Άδειας. Πρόκειται για µία σιωπηρή αποδοχή της Άδειας που προκύπτει από την εκτέλεση της υπό κρίση σύµβασης. Το ζήτηµα που µπορεί αναµφίβολα να τεθεί αφορά στην σύµπτωση της πραγµατικής βουλήσεως του αποδέκτη µε την δήλωσή του. Κατά πόσο ο χρήστης-αδειούχος έχει τη δυνατότητα, την ουσιαστική δυνατότητα, να διαβάσει, να κατανοήσει και να εκτιµήσει πλήρως το περιεχόµενο και την έκταση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την Άδεια και δεν υπάρχει ουσιώδης πλάνη κατά τη σύναψη αυτής. Ο χρήστης-αδειούχος που συντελεί στη δηµιουργία ενός παράγωγου έργου βασισµένο στο Πρωτότυπο πρέπει να έχει πλήρη και αποσαφηνισµένη γνώση και συνείδηση των συνεπειών της δέσµευσής του. Πρέπει π.χ. να γνωρίζει ότι µε την αποδοχή της Άδειας παραιτείται της οποιαδήποτε αµοιβής επί του έργου του για όλη τη διάρκεια προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων επί αυτού ή της δυνατότητας να συνάψει µία αποκλειστική άδεια µε έναν τρίτο εκ των υστέρων. Οι δε συνέπειες τυχόν ακύρωσης µίας δικαιοπραξίας λόγω ουσιώδους πλάνης είναι κάθε άλλο παρά ανώδυνες, δεδοµένου ότι πρόκειται για µία Άδεια εκµετάλλευσης µε ρήτρα copyleft και µπορεί να επηρεάσει όλη τη συµβατική αλυσίδα. 7 browse-wrap: παραποµπή στις γενικές προϋποθέσεις χωρίς ν απαιτείται από το χρήστη να λάβει πραγµατική γνώση του περιεχοµένου της άδειας, shrink-up: σκίσιµο του αµπαλάζ ενός αντιγράφου λογισµικού, πάνω στο οποίο εµφαίνεται οι όροι χρήσης της άδειας κλπ

7 4.1.2 Η αποδοχή νέων τυχόν εκδόσεων της Άδειας Σύµφωνα µε την τελευταία παράγραφο του άρθρου 13 της EUPL, «H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να θέσει σε ισχύ µεταφράσεις ή/και δεσµευτικές νέες εκδόσεις της παρούσας Άδειας, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο και εύλογο. Οι νέες εκδόσεις της Άδειας θα δηµοσιεύονται µε αποκλειστικό αριθµό έκδοσης. Η νέα έκδοση της Άδειας καθίσταται δεσµευτική για Σας µόλις λάβετε γνώση της δηµοσίευσής της». Η σιωπηρή αποδοχή από τον Αδειούχο µίας µελλοντικής έκδοσης της EUPL, κατόπιν µονοµερούς τροποποίησης των όρων και των συµβατικών υποχρεώσεων της έκδοσης V.1.0 από τον Χορηγό της Άδειας, τυγχάνει ωστόσο προβληµατική τόσο από πλευράς αστικού δικαίου όσο και από πλευράς δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας. ικαιοπραξία για την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχουν συµφωνήσει ως προς όλα της τα σηµεία είναι άκυρη ως αντίθετη στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη. Επιπροσθέτως, δυνάµει του άρθρου 13 παρ. 5 Ν. 2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας η άδεια εκµετάλλευσης δε µπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι αναφέρεται σε τρόπους εκµετάλλευσης που δεν ήταν γνωστοί κατά το χρόνο κατάρτισης της σχετικής δικαιοπραξίας. 4.2 Η EUPL και το ηθικό δικαίωµα Ο δηµιουργός, από τη στιγµή της δηµιουργίας του έργου του, αποκτά χωρίς διατυπώσεις το δικαίωµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας το οποίο περιλαµβάνει το δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα προστασίας του προσωπικού δεσµού του προς αυτό (ηθικό δικαίωµα). Το ηθικό δικαίωµα είναι η απόλυτη έκφραση του προσωποκεντρικού συστήµατος του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας, το οποίο υιοθετούν τα περισσότερα κράτη της ηπειρωτικής Ευρώπης, σε αντίθεση µε το αγγλοσαξωνικό copyright, στο κέντρο του οποίου τοποθετείται το ίδιο το έργο. Περιλαµβάνει το δικαίωµα δηµοσίευσης, πατρότητας, σεβασµού της ακεραιότητας του έργου, µετάνοιας και προσπέλασης (άρθρο 4 ν. 2121/1993). Η ιδιαιτερότητα του ηθικού δικαιώµατος έγκειται στο ότι είναι αµεταβίβαστο µεταξύ ζώντων (άρθρο 12 ν.2121/1993). Το ζήτηµα που γεννάται στην περίπτωση του ελεύθερου λογισµικού συνδέεται µε τη φύση του υπό κρίση έργου. Πρόκειται για ένα έργο συνεχώς εξελίξιµο, το οποίο διαφοροποιείται

8 διαρκώς σε κάθε συµβατικό στάδιο από κάθε νέο συντελεστή-αδειούχο που παρεµβαίνει και προσθέτει µία νέα εφαρµογή στο ήδη υπάρχον Πρωτότυπο ή παράγωγο έργο. Το γεγονός ότι η ελεύθερη δηµιουργία είναι προϊόν µίας πολυάριθµης παρέµβασης προσώπων οι οποίοι λειτουργούν κατά τρόπο τελείως διαφορετικό µέσα στο χρόνο, θέτει το πρόβληµα της συνύπαρξης του ηθικού δικαιώµατος και κυρίως του δικαιώµατος σεβασµού της ακεραιότητας του έργου. Η Άδεια ηµόσιας Χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει στο άρθρο 2 παρ.3 ότι: «Στις χώρες όπου τα ηθικά δικαιώµατα τυγχάνουν εφαρµογής, ο Χορηγός της Άδειας παραιτείται, στο βαθµό που επιτρέπεται από τη νοµοθεσία, της άσκησης του ηθικού δικαιώµατός του ώστε να καταστεί αποτελεσµατική η παραχώρηση άδειας των ανωτέρω περιγραφοµένων περιουσιακών δικαιωµάτων.» Αυτή η ρήτρα της EUPL φαίνεται να προτείνει τη µερική παραίτηση ούτως ώστε η επίκληση του ηθικού δικαιώµατος από τον αδειούχο να µη µπορεί να επηρεάσει την άσκηση των περιουσιακών δικαιωµάτων και κυρίως το δικαίωµα τροποποίησης του Πρωτότυπου Λογισµικού υπό τις ρητά προβλεπόµενες στο κείµενο της άδειας προϋποθέσεις. Σε ευρωπαϊκές χώρες που διατηρούν µία παραδοσιακή, ανθρωποκεντρική προσέγγιση του δίκαιου της πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως η Γαλλία, µία τέτοιου τύπου γενική εκ των προτέρων παραίτηση της άσκησης του ηθικού δικαιώµατος δεν είναι αποδεκτή και επιφέρει την ακυρότητα της σχετικής ρήτρας. Κάθε τροποποίηση, όσο ασήµαντη και αν είναι, προσβάλλει το δικαίωµα σεβασµού του πνεύµατος και της ακεραιότητας του έργου. Ο δηµιουργός έχει πάντοτε τη δυνατότητα επίκλησης του ηθικού του δικαιώµατος ανεξάρτητα εάν το τελευταίο συγκρούεται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο οικονοµικής εκµετάλλευσης του έργου για τον οποίο ο δηµιουργός έχει ήδη δώσει τη συναίνεσή του. Π.χ. έχει κριθεί από ανώτατο Γαλλικό δικαστήριο ότι η χρησιµοποίηση ενός µουσικού έργου µε τη µορφή ring tones σε κινητό τηλέφωνο αποτελεί προσβολή του δικαιώµατος της ακεραιότητας του έργου, ακόµα και εάν ο συνθέτης έχει δώσει την προηγούµενη ρητή συναίνεσή του για την οικονοµική εκµετάλλευσή του κατ αυτόν τον τρόπο. Σε άλλες χώρες όπως η Γερµανία και η Ελλάδα, επικρατεί µία πιο ευέλικτη προσέγγιση και λαµβάνονται υπόψη τόσο η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη όσο και η πραγµατική θέληση των συµβαλλόµενων µερών. υνάµει του άρθρου 16 του ελληνικού νόµου περί

9 πνευµατικής ιδιοκτησίας, «η συναίνεση του δηµιουργού για πράξεις ή παραλείψεις, που αλλιώς θα αποτελούσαν προσβολή του ηθικού δικαιώµατος, αποτελεί τρόπο άσκησης του δικαιώµατος αυτού και δεσµεύει το δηµιουργό». Πιο χαρακτηριστικό είναι το άρθρο 39 παρ.2 του γερµανικού νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας σύµφωνα µε το οποίο είναι νόµιµες οι τροποποιήσεις του έργου για τις οποίες ο δηµιουργός δεν µπορεί, µε βάση την καλή πίστη, ν αρνηθεί τη συναίνεσή του. Στην υπό κρίση περίπτωση από τη στιγµή που ο χρήστης-αδειούχος-δηµιουργός δίνει τη συναίνεσή του ως προς τη διάθεση, τροποποίηση και εν γένει εκµετάλλευση του έργου του υπό τους όρους της Άδειας, αναγκαία αποδέχεται τις συνέπειες που συνδέονται άρρηκτα µε αυτόν τον τρόπο χρήσης. Μια ενδεχόµενη λοιπόν επίκληση του ηθικού του δικαιώµατος εκ των υστέρων θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως καταχρηστική. Εξάλλου, η ελεύθερη χρήση και διάθεση του έργου του µπορεί εξίσου να θεωρηθεί ως ένα θετικός τρόπος ασκήσεως του ηθικού δικαιώµατος. Ωστόσο, ο «πυρήνας» του ηθικού δικαιώµατος, το κεντρικό περιεχόµενο, η ουσία του ηθικού δικαιώµατος που συνιστά τον άρρηκτο δεσµό µεταξύ δηµιουργού και έργου, πρέπει να παραµένει άθικτος. Σε περίπτωση προσβολής αυτού του πυρήνα, ο δηµιουργός έχει πάντοτε το δικαίωµα να προσφύγει στη δικαιοσύνη επικαλούµενος την προσβολή του ηθικού του δικαιώµατος. 4.3 Η EUPL και ο ορισµός ενός έργου ως «παράγωγου» Η Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει στο πρώτο της άρθρο µια σειρά ορισµών οι οποίοι προσδιορίζουν την ακριβή έννοια των χρησιµοποιηθέντων σ αυτήν όρων. Π.χ. όπου χρησιµοποιείται ο όρος «Πρωτότυπο Έργο», νοείται το λογισµικό που διανέµεται ή/και παρουσιάζεται από τον Χορηγό της Άδειας υπό τους όρους της Άδειας και όχι ασφαλώς ένα πρωτότυπο έργο όπως το ορίζουµε κατά το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, ιδιαίτερη δυσκολία µπορεί να συναντήσει κανείς ως προς τον ακριβή προσδιορισµό ενός έργου ως «παράγωγου». Η EUPL αναφέρει: «Παράγωγα Έργα: τα έργα ή το λογισµικό που µπορούν να δηµιουργηθούν από τον Αδειούχο, µε βάση το αρχικό Πρωτότυπο Έργο ή τροποποιήσεις του. Η παρούσα Άδεια δεν ορίζει την απαιτούµενη έκταση (το βαθµό) της τροποποίησης ή της εξάρτησης από το Πρωτότυπο Έργο ώστε ένα έργο να χαρακτηριστεί

10 παράγωγο. Το ζήτηµα αυτό ρυθµίζεται από την ισχύουσα εφαρµοστέα νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας της χώρας που ορίζεται στο άρθρο 15.» Ο βαθµός εποµένως της εξάρτησης από το αρχικό λογισµικό ενός έργου αποτελεί την προϋπόθεση για να καταστεί αυτό παράγωγο και εποµένως να εµπίπτει στους όρους της παρούσας Άδειας εκµετάλλευσης ελεύθερου λογισµικού. Ο ακριβής ωστόσο προσδιορισµός αυτού του βαθµού εξάρτησης είναι ένα ζήτηµα τεχνικό και πολύπλοκο. Εξαιτίας της ανεπάρκειας νοµικών κανόνων, η έννοια του παράγωγου έργου είναι µεταβλητή, αν και ένα σηµαντικό τµήµα του όλου µηχανισµού του ελεύθερου λογισµικού βασίζεται στον ακριβή και σαφή προσδιορισµό της. Κάθε άδεια τέτοιου τύπου, όπως π.χ. η GPL, έχει το δικό της ορισµό ανάλογα µε το καθεστώς της τεχνολογίας, γεγονός που δηµιουργεί σύγχυση και καθιστά δύσκολη τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των αδειών. Υπό αυτό το πρίσµα, πρέπει µε προσοχή να διακρίνεται ποιος τελικά έχει την ιδιότητα του δηµιουργού, η οποία δεν αποκτάται µε την απλή προσχώρηση στη σύµβαση ή µε µία οποιαδήποτε τεχνική τροποποίηση αλλά µε ένα πραγµατικό γεγονός πρωτότυπης δηµιουργίας κατά την έννοια του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 5. Συµπέρασµα - H τεχνολογική έκρηξη αποτελεί σήµερα ένα φαινόµενο που αγγίζει την καθηµερινότητά µας. Εµφανίζεται ως µέσο προσφοράς νέων δυνατοτήτων µετάδοσης των έργων όπως τα δίκτυα ευρυζωνικότητας, ως τρόπος ανάπτυξης νέων δηµιουργιών όπως το λογισµικό. Το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας έχει αποδείξει την ευελιξία του, καθότι εµπνευσµένο από αυτό εµφανίστηκαν νέες προτάσεις, όπως η ιδέα των αδειών εκµετάλλευσης ελεύθερου λογισµικού, των creative commons ή της l art libre για την τέχνη. Οι συνέπειες της εµφάνισής τους είναι εντυπωσιακές : η θέση σε κυκλοφορία της καλλιτεχνικής δηµιουργίας σαγήνευσε χιλιάδες χρηστών. Αυτά τα εναλλακτικά εργαλεία κάλεσαν το κοινό να τα υιοθετήσει και προκάλεσαν έκρηξη δηµιουργικότητας. «Απειλείται η πνευµατική ιδιοκτησία ; Η επιτυχία των GPL και Creative Commons φαίνεται αντίθετα να αποδεικνύει ότι λίγη φαντασία επαναπροσδίδει τη λάµψη και αφοπλίζει το κοινό από τη γοητεία της! 8». 8 F. Latrive, Propriété intellectuelle : l irruption du public, συνέδριο Νάντης «Η πνευµατική ιδιοκτησία υπό ερωτήσεις»,

11 Η Άδεια ηµόσιας Χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µία ελεύθερη άδεια εκµετάλλευσης µε ρήτρα copyleft, συµβατή µε πέντε άλλες ελεύθερες άδειες εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένης και της GPL v.2. Στο πνεύµα του ευρωπαϊκού δικαίου, προτεινόµενη στα γαλλικά, αγγλικά και γερµανικά, µε την προοπτική να µεταφρασθεί σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η EUPL αποτελεί το πρότυπο µιας άδειας διατυπωµένης µε φροντίδα και προσοχή. Ως άδεια γραπτή και εγκεκριµένη από ένα από τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει, παρά τις όποιες δυσκολίες, να θεσπίσει έναν αρµονικό διάλογο ανάµεσα στην πρωτοβουλία του copyleft και στο δικαιικό σύστηµα του copyright υπό το πρίσµα του κοινοτικού κεκτηµένου.

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ ΜΑΘΗΜΑ :ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ :ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ (αρθρ.77 παρ.2 ΣχΕυρΣ) ΟΝΟΜΑ :ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΜΑΡΙΝΑ-ΣΟΦΙΑ Α.Μ. :1340200000916 ΤΗΛ. :6944109260

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ INTERNET» (H Συνταγµατική τους Προστασία)

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ INTERNET» (H Συνταγµατική τους Προστασία) 0 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: H

Διαβάστε περισσότερα

Α χεία και πνευματικά δι αιώματα

Α χεία και πνευματικά δι αιώματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α χεία και πνευματικά δι αιώματα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γενικών Αρχείων του Κράτους Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014 ISBN: 978-960-85327-9-3

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πνευματικής. Εκπαιδευτικών Πόρων (OER)

Θέματα Πνευματικής. Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) Θέματα Πνευματικής Πίνακας περιεχομένων 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. Ιδιοκτησίας και Υλικό που έχει αναπτυχθεί αμιγώς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής: Α9/Σ43/2008 (9-12-2008) Στην Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Οδηγός της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΗΓΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΗΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ FRANCHISING ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Προσπάθειες ορισμού της έννοιας του Franchising Τυπολογία του Franchising από εμπειρική- οικονομική άποψη Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 19 Μελέτη αποτύπωσης του κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος του Νοµού Μαγνησίας αναφορικά µε την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Α.Σ. Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ΚΥΚΛΆΔΩΝ Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στο Νομό Κυκλάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5035/01/EL/Τελικό WP 56 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τη διεθνή εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων στην επεξεργασία δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Carlo Daffara Μετάφραση Προσαρμογή Κειμένου Γεώργιος Καλπάκης, Msc Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons 2 Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE),ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ Νο. Παραδοτέου:22 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Greenstone, Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης : παρουσίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων

Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Παραδοτέο: «Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων στους τομείς της αγροτικής οικονομίας, της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα