Η Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσµα του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσµα του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας"

Transcript

1 Η Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσµα του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας Μαρίνα Π. Μαρκέλλου 1 1. Εισαγωγή - «Η ελευθερία των ανθρώπων, κατά το πέρας του χρόνου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προοδευτική συνειδητοποίηση της έµπνευσής τους, η οποία τους ωθεί να διανοίγουν δρόµους πάντοτε νέους για ν αποκτήσουν γνώση και ν αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, τη φαντασία τους». Η περιγραφή της έννοιας της ελευθερίας από τον Nicolas Schoffer, πρωτεργάτη στο χώρο της cybernet art, είναι απολύτως εύστοχη. Και στο όνοµα αυτής της ελευθερίας οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία της πληροφόρησης παρεµβαίνουν δυναµικά για ν ανατρέψουν τους παραδοσιακούς κανόνες, δηµιουργώντας µία συµµαχία µεταξύ των δηµιουργών και των χρηστών. Πρόκειται για την ιδέα µίας κοινής παγκόσµιας κληρονοµιάς που αρνείται να ιδιοποιηθεί τις γνώσεις, την τεχνογνωσία, τις ιδέες, εκφρασµένη µέσω της νέας πρότασης των λεγόµενων «ελεύθερων» λογισµικών. Η ιδέα απλή: Ένα λογισµικό «ελεύθερο» του οποίου ο πηγαίος κώδικας δε θα είναι ιδιοκτησία του επινοητή του αλλά θα παραµένει ελεύθερος πρόσβασης ούτως ώστε να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη των λογισµικών για το καλό της κοινότητας. Κάθε επακόλουθος σφετερισµός του ελεύθερου λογισµικού είναι απαγορευµένος, κάθε ιδιοκτησιακή λογική είναι απορριπτέα. Το ελεύθερο λογισµικό είναι «πάνω από όλα ένα ζήτηµα ελευθερίας και κοινοκτηµοσύνης», υπογραµµίζει ο Richard Stallman, πρωτοπόρος του χώρου, που ανέπτυξε το πρώτο πληροφοριακό σύστηµα ελεύθερης εκµετάλλευσης, ονοµαζόµενο GNU, δηµιουργώντας, σ αυτήν την προοπτική, µία ένωση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τη λεγόµενη Free Software Foundation. 2. Κίνητρα - Αναµφίβολα ο πρωταρχικός επιδιωκόµενος στόχος των οπαδών του ελεύθερου ήταν η διασφάλιση της διαθέσιµης γνώσης προς όλους. Πέραν όµως των ιδεολογικών κινήτρων, µπορούµε να διακρίνουµε τρεις διαφορετικής φύσεως κίνητρα : τεχνικά, καλλιτεχνικά και οικονοµικά. 1 ικηγόρος, Υπ. ιδάκτωρ Νοµικής Αθηνών-Montpellier I, υπότροφος Ι.Κ.Υ.

2 Τεχνικά: Η ιδέα του ελεύθερου λογισµικού άγγιξε καταρχάς κυρίως τους προγραµµατιστές οι οποίοι βρήκαν µία δυνατότητα τελειοποίησης των λογισµικών εφαρµογών µε τον εντοπισµό και τη συλλογική προσπάθεια επίλυσης των προγραµµατιστικών σφαλµάτων. Το αποτέλεσµα είναι µία πιο συντονισµένη και αποτελεσµατική δράση που αποδίδει µία πιο ασφαλή χρήση της εφαρµογής του λογισµικού. Καλλιτεχνικά: Η αρχή της ελευθερίας των πηγών τέθηκε σε εφαρµογή ως προς το ελεύθερο λογισµικό αλλά αποτελεί µία πρόταση η οποία µπορεί να επεκταθεί στο σύνολο των πολιτισµικών και πνευµατικών αγαθών. Πρόκειται για την ανταλλαγή καλλιτεχνικών δηµιουργιών µε στόχο να εµπλουτιστεί η κοινή κληρονοµιά, τα κοινά (commons) αφού η ελευθερία έκφρασης προϋποθέτει το µοίρασµα της πολιτισµικής γνώσης. Πρόκειται για την παγκόσµια κοινή κληρονοµιά η οποία πρέπει να εµπλουτιστεί από έργα των οποίων οι δηµιουργοί θέτουν ηθεληµένα στο domaine public consent (ηθεληµένη ελεύθερη χρήση) που θα επιτρέψει ένα είδος συνέχειας του δηµιουργικού τους πνεύµατος. Στον τοµέα της µουσικής, για παράδειγµα, ολοένα και περισσότεροι δηµιουργοί διαθέτουν ένα προσωπικό δικτυακό τόπο (website) απ όπου και µεταδίδουν απευθείας στο κοινό τις µουσικές δηµιουργίες τους, αδειοδοτούµενες µε τις άδειες εκµετάλλευσης creative commons 2. Οικονοµικά: Η εξέλιξη της αγοράς των ελεύθερων λογισµικών τα τελευταία 20 χρόνια είναι θεαµατική: Η Red hat υπολογίζει 200 εκατοµµύρια πωλήσεων και 45 εκατοµµύρια δολάρια ως τζίρο. Η SuSE πωλήθηκε για 200 εκατοµµύρια δολάρια στη Novell. Το 80% των δικτυακών τόπων είναι υπό καθεστώς ελεύθερων λογισµικών. Από το 2005, το διάσηµο Linux έγινε ο κύριος ανταγωνιστής της Microsoft απειλώντας την αυτοκρατορία της στην αγορά. Η δηµιουργία µίας οικονοµικής δραστηριότητας επικεντρωµένης στο ελεύθερο λογισµικό υπήρξε, για πολλές επιχειρήσεις, προϋπόθεση εισόδου τους στην αγορά είτε εύρεσης µίας εναλλακτικής επιχειρηµατικής δυναµικής µε την προσφορά συµπληρωµατικών εφαρµογών, τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσιών κλπ. Αλλά η επανεµφάνιση του ελεύθερου λογισµικού ελκύει το ενδιαφέρον όχι µόνο επιχειρήσεων αλλά και δηµοσίων διοικήσεων. Πράγµατι, το ελεύθερο λογισµικό διαθέτει πολυάριθµα χαρακτηριστικά που απαντούν κατά τρόπο πολύ ικανοποιητικό στις ανάγκες της 2 Αναφορικά µε µία έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στους φυλλοµετρητές ικτύου (Web Browser) yahoo google, ο αριθµός των µουσικών έργων υπό άδειες εκµετάλλευσης creative commons ήταν 45 εκατοµµύρια το εκέµβριο του Ο αριθµός αυτός αυξήθηκε σε 140 εκατοµµύρια τον Ιούνιο του 2006.

3 δηµόσιας διοίκησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνεται ότι αντιστοιχούν στις θεµελιώδεις ανάγκες των δηµοσίων υπηρεσιών, όπως το κόστος επένδυσης και λειτουργίας, η ποιότητα και αποδοτικότητα, η ασφάλεια, η ουδετερότητα και η διαλειτουργικότητα 3, η ισότητα στη διαχείριση, η ανεξαρτησία σε σχέση µε τους προµηθευτές. Στην Ευρώπη η αναγνώριση των ελεύθερων λογισµικών από τις διοικήσεις διαπιστώνεται από την εξάπλωση της χρήσης αυτού του τύπου ελεύθερων συστηµάτων σε πολυάριθµες χώρες σε εθνικό επίπεδο. Πρωτοπόροι στην αντικατάσταση υφιστάµενων κλειστών συστηµάτων µε αντίστοιχα ελεύθερα είναι η Γαλλία και η Γερµανία. Η Νορβηγία και η ανία θεσµοθέτησαν διεθνή πρότυπα για τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται στη δηµόσια διοίκηση ενώ στη Σουηδία, χρησιµοποιείται ελεύθερο λογισµικό από τα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας, καθώς και από υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας Η Άδεια ηµόσιας Χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EUPL) Το κοινοτικό πρόγραµµα IDABC ( ιαλειτουργική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δηµόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις και πολίτες) στοχεύει στην αξιοποίηση των προσφερόµενων ευκαιριών από τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία των ευρωπαϊκών δηµόσιων διοικήσεων και να βελτιώσει τις απευθυνόµενες υπηρεσίες προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο να συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού δηµόσιου τοµέα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δηµιούργησε στα πλαίσια του προγράµµατος IDABC διάφορα λογισµικά, όπως π.χ. το CIRCA. Πρόκειται για µία λογισµική δοµή που προµηθεύει υπηρεσίες επιγραµµικώς (on line) οι οποίες προσφέρουν έναν κοινό εικονικό χώρο για τις κλειστές οµάδες χρηστών, επιτρέποντας έτσι την αποτελεσµατική και ασφαλή ανταλλαγή δεδοµένων. 3 Με τον όρο διαλειτουργικότητα αποδίδεται η δυνατότητα ενός συστήµατος ή ενός προϊόντος να είναι συµβατό µε ένα άλλο σύστηµα ή προϊόν, ούτως ώστε η πρόσβαση από τον χρήστη να είναι άµεσα εφικτή. Πχ. Όταν ένα µουσικό κοµµάτι που «µεταφορτώνουµε» (downloading) από µία πλατφόρµα επί πληρωµή δεν µπορεί να διαβασθεί από το MP3 player που έχουµε αγοράσει, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα µεταξύ της πλατφόρµας και του προϊόντος (η κλασσική περίπτωση του διάσηµου Ipod). 4 Βλ. µελέτη Οµάδας Εργασίας ΙΣΤΑΜΕ Ιούνιος 2007, Νέες κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Ελεύθερο λογισµικό, Ανοικτές Αρχιτεκτονικές, Ανοιχτά πρότυπα και ιαλειτουργικότητα,

4 Το λογισµικό CIRCA χρησιµοποιείται από περισσότερες από 700 οµάδες χρηστών και 20 διοικήσεις, εκτός των διοικήσεων των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτηµα που τέθηκε ήταν εάν µία τέτοια εφαρµογή, παρόλο που δηµιουργήθηκε µε κοινοτική χρηµατοδότηση, θα µπορούσε να διανεµηθεί στο ευρύ µε µία άδεια εκµετάλλευσης ελεύθερου λογισµικού. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει µία συζήτηση ως προς την εκπόνηση µίας τέτοιας ευρωπαϊκής άδειας µε την οποία θα µπορούσε να διανείµει κυρίως το λογισµικό CIRCA. Μέσα στα πλαίσια µίας απολύτως ανοιχτής διαδικασίας, η οποία διήρκεσε περί τα τρία περίπου έτη, µε την ενεργό συµµετοχή όχι µόνο ειδικών επιστηµόνων αλλά και απλών πολιτών της κοινότητας του «ελεύθερου», την 9η Ιανουαρίου 2007 η άδεια EUPL ( v.1.0 ) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαµβάνοντας υπόψη το κοινοτικό κεκτηµένο και προτιµώντας µία ορολογία τεχνικά ουδέτερη αλλά συµβατή µε τις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου, η πρώτη ευρωπαϊκή άδεια ελεύθερου λογισµικού εγγυάται την ελευθερία χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης και αναδιανοµής αντιγράφων του έργου ή των παράγωγων έργων στον επόµενο χρήστη κατά τρόπο µη διαπραγµατεύσιµο. Η περαιτέρω παραχώρηση των δικαιωµάτων χρήσης, τροποποίησης, παρουσίασης στο κοινό, διανοµής, διάθεσης και ρητά του δικαιώµατος sublicensing 5 στον επόµενο χρήστη οφείλει να γίνεται υπό τους ίδιους όρους και ρήτρες της Άδειας ή µίας εκ των συµβατών µε αυτή. Η EUPL προβλέπει τη συµβατότητα µε πέντε άλλες άδειες εκµετάλλευσης ελεύθερου λογισµικού (General Public License (GPL) v. 2, Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0, Common Public License v. 1.0, Eclipse Public License v. 1.0, Cecill v. 2.0) 6. Πιο σηµαντική αναµφίβολα θεωρείται η συµβατότητά της µε την διάσηµη GPL, δεδοµένου ότι η τελευταία είναι πρακτικά η πιο διαδεδοµένη (το 70% των προγραµµάτων τέτοιου τύπου χρησιµοποιούν αυτού του είδους την άδεια). To γεγονός ότι το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Άδειας προβλέπει και καθορίζει µόνο την downstream συµβατότητα της EUPL µε την GPL, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, πρακτικά, η συµβατότητα µπορεί να ασκηθεί µόνο µονοµερώς, από ένα έργο αδειοδοτούµενο µε άδεια EUPL προς ένα έργο αδειοδοτούµενο µε άδεια GPL. Και αυτό 5 Το δικαίωµα sublicensing συνίσταται στο δικαίωµα περαιτέρω µεταβίβασης των περιουσιακών δικαιωµάτων επί του Πρωτότυπου Έργου ή επί των αντιγράφων του. Με αυτή την ρητή παραχώρηση, αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της δικαιϊκής ασφάλειας σε περίπτωση αποχώρησης ενός από τους Συντελεστές-Αδειούχους. 6 Όταν κάνουµε λόγο για συµβατότητα της Ευρωπαϊκής Άδειας µε τις πέντε άδειες εκµετάλλευσης ελεύθερου λογισµικού προσδιορισµένες στο συνηµµένο προσάρτηµα, εννοούµε αποκλειστικά και µόνο την συµβατότητα. Για τη διάκριση µεταξύ downstream και upstream συµβατότητας, βλ. την ενδιαφέρουσα µελέτη των Ph. Laurent- F. Bastin, Study on the Compatibility Mechanism, 11 Σεπτεµβρίου 2006,

5 διότι, από τη στιγµή που ένα στοιχείο αδειοδοτούµενο µε άδεια GPL ενσωµατωθεί σε ένα στοιχείο αδειοδοτούµενο µε άδεια EUPL, το επακόλουθο παράγωγο έργο θα µπορεί να αναδιανεµηθεί αποκλειστικά και µόνο υπό τους όρους της άδειας GPL. Η άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στο σύνολό της ένα προσεγµένο νοµικά γραπτό κείµενο το οποίο παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα να προσδιορίζει την δικαιοδοσία και το εφαρµοστέο δίκαιο (άρθρα 14 και 15) δείχνοντας µια ευαισθησία ως προς τη συµβατότητά του µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία κυρίως δε σε ό,τι αφορά στις ρήτρες περί σεβασµού του ηθικού δικαιώµατος των δηµιουργών (άρθρο 2) και περί αποποίησης ευθύνης (άρθρο 8). Η Επιτροπή έχει ως φιλοδοξία να µεταφραστεί σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής πολιτισµικής διαφορετικότητας και την αποφυγή του πολλαπλασιασµού εθνικών αδειών, πιθανότατα ασύµβατων µεταξύ τους, οι οποίες δε θα ικανοποιούσαν τις ευρωπαϊκές δηµόσιες διοικήσεις. 4. Οι συνέπειες στο δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας - Παρά τη σηµασία µίας τέτοιας πρωτοβουλίας και τη θερµή υποδοχή που η EUPL είχε κατόπιν της δηµόσιας συµβουλευτικής διαδικασίας, οφείλουµε ωστόσο ν αναδείξουµε ορισµένα βασικά σηµεία που ενδεχοµένως θα µπορούσαν να αποτελέσουν πόλο ασυµβατότητας µε το ισχύον ελληνικό δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 4.1 Η EUPL και η έννοια της συναίνεσης του δηµιουργού Η υπό κρίση Άδεια ηµόσιας Χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί µία νέα µορφή µη αποκλειστικής παγκόσµιας άδειας εκµετάλλευσης πνευµατικών δικαιωµάτων επί του πρωτότυπου Έργου και, σε περίπτωση διανοµής και τροποποίησης αυτού, επί των παράγωγων Έργων. Παραδοσιακά, η σύναψη µίας συµβάσεως προϋποθέτει µία πρόταση - µία απευθυντέα δήλωση βουλήσεως προς κατάρτιση µίας δικαιοπραξίας - και την αποδοχή αυτής από τον αντισυµβαλλόµενο. Στην υπό κρίση περίπτωση, ο Χορηγός της Άδειας απευθύνει προς τον αντισυµβαλλόµενό του µία πρόταση προς εκµετάλλευση του Πρωτότυπου Έργου υπό τους περιοριστικούς όρους της συγκεκριµένης Άδειας (έκδοση V.1.0). ύο βασικά ερωτήµατα θα µπορούσαν ενδεχοµένως να τεθούν. Το πρώτο αφορά στην αποδοχή της Άδειας σιωπηρά

6 όπως καθορίζεται στο άρθρο 10 παρ.2 και το δεύτερο σχετίζεται µε την αποδοχή νέων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Άδειας όπως προβλέπεται στο άρθρο Η σιωπηρή αποδοχή της Άδειας Από τις διάφορες πρακτικές αποδοχής αδειών εκµετάλλευσης ελεύθερου λογισµικού, 7 η παρούσα Ευρωπαϊκή Άδεια επέλεξε ως βασικό τρόπο αποδοχής τη λεγόµενη πρακτική clickwrap, η οποία συνίσταται στην εµφάνιση του κειµένου της Άδειας και στην υποχρεωτική αποδοχή αυτής µε το πάτηµα του πλήκτρου στο εικονίδιο «αποδέχοµαι» πριν την συνέχιση της διαδικασίας. Συµπληρωµατικά ωστόσο, στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, ρητά αναφέρεται ότι η χρήση του Έργου µε οποιοδήποτε τρόπο συνεπάγεται ανέκκλητη αποδοχή της Άδειας. Πρόκειται για µία σιωπηρή αποδοχή της Άδειας που προκύπτει από την εκτέλεση της υπό κρίση σύµβασης. Το ζήτηµα που µπορεί αναµφίβολα να τεθεί αφορά στην σύµπτωση της πραγµατικής βουλήσεως του αποδέκτη µε την δήλωσή του. Κατά πόσο ο χρήστης-αδειούχος έχει τη δυνατότητα, την ουσιαστική δυνατότητα, να διαβάσει, να κατανοήσει και να εκτιµήσει πλήρως το περιεχόµενο και την έκταση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την Άδεια και δεν υπάρχει ουσιώδης πλάνη κατά τη σύναψη αυτής. Ο χρήστης-αδειούχος που συντελεί στη δηµιουργία ενός παράγωγου έργου βασισµένο στο Πρωτότυπο πρέπει να έχει πλήρη και αποσαφηνισµένη γνώση και συνείδηση των συνεπειών της δέσµευσής του. Πρέπει π.χ. να γνωρίζει ότι µε την αποδοχή της Άδειας παραιτείται της οποιαδήποτε αµοιβής επί του έργου του για όλη τη διάρκεια προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων επί αυτού ή της δυνατότητας να συνάψει µία αποκλειστική άδεια µε έναν τρίτο εκ των υστέρων. Οι δε συνέπειες τυχόν ακύρωσης µίας δικαιοπραξίας λόγω ουσιώδους πλάνης είναι κάθε άλλο παρά ανώδυνες, δεδοµένου ότι πρόκειται για µία Άδεια εκµετάλλευσης µε ρήτρα copyleft και µπορεί να επηρεάσει όλη τη συµβατική αλυσίδα. 7 browse-wrap: παραποµπή στις γενικές προϋποθέσεις χωρίς ν απαιτείται από το χρήστη να λάβει πραγµατική γνώση του περιεχοµένου της άδειας, shrink-up: σκίσιµο του αµπαλάζ ενός αντιγράφου λογισµικού, πάνω στο οποίο εµφαίνεται οι όροι χρήσης της άδειας κλπ

7 4.1.2 Η αποδοχή νέων τυχόν εκδόσεων της Άδειας Σύµφωνα µε την τελευταία παράγραφο του άρθρου 13 της EUPL, «H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να θέσει σε ισχύ µεταφράσεις ή/και δεσµευτικές νέες εκδόσεις της παρούσας Άδειας, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο και εύλογο. Οι νέες εκδόσεις της Άδειας θα δηµοσιεύονται µε αποκλειστικό αριθµό έκδοσης. Η νέα έκδοση της Άδειας καθίσταται δεσµευτική για Σας µόλις λάβετε γνώση της δηµοσίευσής της». Η σιωπηρή αποδοχή από τον Αδειούχο µίας µελλοντικής έκδοσης της EUPL, κατόπιν µονοµερούς τροποποίησης των όρων και των συµβατικών υποχρεώσεων της έκδοσης V.1.0 από τον Χορηγό της Άδειας, τυγχάνει ωστόσο προβληµατική τόσο από πλευράς αστικού δικαίου όσο και από πλευράς δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας. ικαιοπραξία για την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχουν συµφωνήσει ως προς όλα της τα σηµεία είναι άκυρη ως αντίθετη στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη. Επιπροσθέτως, δυνάµει του άρθρου 13 παρ. 5 Ν. 2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας η άδεια εκµετάλλευσης δε µπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι αναφέρεται σε τρόπους εκµετάλλευσης που δεν ήταν γνωστοί κατά το χρόνο κατάρτισης της σχετικής δικαιοπραξίας. 4.2 Η EUPL και το ηθικό δικαίωµα Ο δηµιουργός, από τη στιγµή της δηµιουργίας του έργου του, αποκτά χωρίς διατυπώσεις το δικαίωµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας το οποίο περιλαµβάνει το δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα προστασίας του προσωπικού δεσµού του προς αυτό (ηθικό δικαίωµα). Το ηθικό δικαίωµα είναι η απόλυτη έκφραση του προσωποκεντρικού συστήµατος του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας, το οποίο υιοθετούν τα περισσότερα κράτη της ηπειρωτικής Ευρώπης, σε αντίθεση µε το αγγλοσαξωνικό copyright, στο κέντρο του οποίου τοποθετείται το ίδιο το έργο. Περιλαµβάνει το δικαίωµα δηµοσίευσης, πατρότητας, σεβασµού της ακεραιότητας του έργου, µετάνοιας και προσπέλασης (άρθρο 4 ν. 2121/1993). Η ιδιαιτερότητα του ηθικού δικαιώµατος έγκειται στο ότι είναι αµεταβίβαστο µεταξύ ζώντων (άρθρο 12 ν.2121/1993). Το ζήτηµα που γεννάται στην περίπτωση του ελεύθερου λογισµικού συνδέεται µε τη φύση του υπό κρίση έργου. Πρόκειται για ένα έργο συνεχώς εξελίξιµο, το οποίο διαφοροποιείται

8 διαρκώς σε κάθε συµβατικό στάδιο από κάθε νέο συντελεστή-αδειούχο που παρεµβαίνει και προσθέτει µία νέα εφαρµογή στο ήδη υπάρχον Πρωτότυπο ή παράγωγο έργο. Το γεγονός ότι η ελεύθερη δηµιουργία είναι προϊόν µίας πολυάριθµης παρέµβασης προσώπων οι οποίοι λειτουργούν κατά τρόπο τελείως διαφορετικό µέσα στο χρόνο, θέτει το πρόβληµα της συνύπαρξης του ηθικού δικαιώµατος και κυρίως του δικαιώµατος σεβασµού της ακεραιότητας του έργου. Η Άδεια ηµόσιας Χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει στο άρθρο 2 παρ.3 ότι: «Στις χώρες όπου τα ηθικά δικαιώµατα τυγχάνουν εφαρµογής, ο Χορηγός της Άδειας παραιτείται, στο βαθµό που επιτρέπεται από τη νοµοθεσία, της άσκησης του ηθικού δικαιώµατός του ώστε να καταστεί αποτελεσµατική η παραχώρηση άδειας των ανωτέρω περιγραφοµένων περιουσιακών δικαιωµάτων.» Αυτή η ρήτρα της EUPL φαίνεται να προτείνει τη µερική παραίτηση ούτως ώστε η επίκληση του ηθικού δικαιώµατος από τον αδειούχο να µη µπορεί να επηρεάσει την άσκηση των περιουσιακών δικαιωµάτων και κυρίως το δικαίωµα τροποποίησης του Πρωτότυπου Λογισµικού υπό τις ρητά προβλεπόµενες στο κείµενο της άδειας προϋποθέσεις. Σε ευρωπαϊκές χώρες που διατηρούν µία παραδοσιακή, ανθρωποκεντρική προσέγγιση του δίκαιου της πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως η Γαλλία, µία τέτοιου τύπου γενική εκ των προτέρων παραίτηση της άσκησης του ηθικού δικαιώµατος δεν είναι αποδεκτή και επιφέρει την ακυρότητα της σχετικής ρήτρας. Κάθε τροποποίηση, όσο ασήµαντη και αν είναι, προσβάλλει το δικαίωµα σεβασµού του πνεύµατος και της ακεραιότητας του έργου. Ο δηµιουργός έχει πάντοτε τη δυνατότητα επίκλησης του ηθικού του δικαιώµατος ανεξάρτητα εάν το τελευταίο συγκρούεται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο οικονοµικής εκµετάλλευσης του έργου για τον οποίο ο δηµιουργός έχει ήδη δώσει τη συναίνεσή του. Π.χ. έχει κριθεί από ανώτατο Γαλλικό δικαστήριο ότι η χρησιµοποίηση ενός µουσικού έργου µε τη µορφή ring tones σε κινητό τηλέφωνο αποτελεί προσβολή του δικαιώµατος της ακεραιότητας του έργου, ακόµα και εάν ο συνθέτης έχει δώσει την προηγούµενη ρητή συναίνεσή του για την οικονοµική εκµετάλλευσή του κατ αυτόν τον τρόπο. Σε άλλες χώρες όπως η Γερµανία και η Ελλάδα, επικρατεί µία πιο ευέλικτη προσέγγιση και λαµβάνονται υπόψη τόσο η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη όσο και η πραγµατική θέληση των συµβαλλόµενων µερών. υνάµει του άρθρου 16 του ελληνικού νόµου περί

9 πνευµατικής ιδιοκτησίας, «η συναίνεση του δηµιουργού για πράξεις ή παραλείψεις, που αλλιώς θα αποτελούσαν προσβολή του ηθικού δικαιώµατος, αποτελεί τρόπο άσκησης του δικαιώµατος αυτού και δεσµεύει το δηµιουργό». Πιο χαρακτηριστικό είναι το άρθρο 39 παρ.2 του γερµανικού νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας σύµφωνα µε το οποίο είναι νόµιµες οι τροποποιήσεις του έργου για τις οποίες ο δηµιουργός δεν µπορεί, µε βάση την καλή πίστη, ν αρνηθεί τη συναίνεσή του. Στην υπό κρίση περίπτωση από τη στιγµή που ο χρήστης-αδειούχος-δηµιουργός δίνει τη συναίνεσή του ως προς τη διάθεση, τροποποίηση και εν γένει εκµετάλλευση του έργου του υπό τους όρους της Άδειας, αναγκαία αποδέχεται τις συνέπειες που συνδέονται άρρηκτα µε αυτόν τον τρόπο χρήσης. Μια ενδεχόµενη λοιπόν επίκληση του ηθικού του δικαιώµατος εκ των υστέρων θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως καταχρηστική. Εξάλλου, η ελεύθερη χρήση και διάθεση του έργου του µπορεί εξίσου να θεωρηθεί ως ένα θετικός τρόπος ασκήσεως του ηθικού δικαιώµατος. Ωστόσο, ο «πυρήνας» του ηθικού δικαιώµατος, το κεντρικό περιεχόµενο, η ουσία του ηθικού δικαιώµατος που συνιστά τον άρρηκτο δεσµό µεταξύ δηµιουργού και έργου, πρέπει να παραµένει άθικτος. Σε περίπτωση προσβολής αυτού του πυρήνα, ο δηµιουργός έχει πάντοτε το δικαίωµα να προσφύγει στη δικαιοσύνη επικαλούµενος την προσβολή του ηθικού του δικαιώµατος. 4.3 Η EUPL και ο ορισµός ενός έργου ως «παράγωγου» Η Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει στο πρώτο της άρθρο µια σειρά ορισµών οι οποίοι προσδιορίζουν την ακριβή έννοια των χρησιµοποιηθέντων σ αυτήν όρων. Π.χ. όπου χρησιµοποιείται ο όρος «Πρωτότυπο Έργο», νοείται το λογισµικό που διανέµεται ή/και παρουσιάζεται από τον Χορηγό της Άδειας υπό τους όρους της Άδειας και όχι ασφαλώς ένα πρωτότυπο έργο όπως το ορίζουµε κατά το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, ιδιαίτερη δυσκολία µπορεί να συναντήσει κανείς ως προς τον ακριβή προσδιορισµό ενός έργου ως «παράγωγου». Η EUPL αναφέρει: «Παράγωγα Έργα: τα έργα ή το λογισµικό που µπορούν να δηµιουργηθούν από τον Αδειούχο, µε βάση το αρχικό Πρωτότυπο Έργο ή τροποποιήσεις του. Η παρούσα Άδεια δεν ορίζει την απαιτούµενη έκταση (το βαθµό) της τροποποίησης ή της εξάρτησης από το Πρωτότυπο Έργο ώστε ένα έργο να χαρακτηριστεί

10 παράγωγο. Το ζήτηµα αυτό ρυθµίζεται από την ισχύουσα εφαρµοστέα νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας της χώρας που ορίζεται στο άρθρο 15.» Ο βαθµός εποµένως της εξάρτησης από το αρχικό λογισµικό ενός έργου αποτελεί την προϋπόθεση για να καταστεί αυτό παράγωγο και εποµένως να εµπίπτει στους όρους της παρούσας Άδειας εκµετάλλευσης ελεύθερου λογισµικού. Ο ακριβής ωστόσο προσδιορισµός αυτού του βαθµού εξάρτησης είναι ένα ζήτηµα τεχνικό και πολύπλοκο. Εξαιτίας της ανεπάρκειας νοµικών κανόνων, η έννοια του παράγωγου έργου είναι µεταβλητή, αν και ένα σηµαντικό τµήµα του όλου µηχανισµού του ελεύθερου λογισµικού βασίζεται στον ακριβή και σαφή προσδιορισµό της. Κάθε άδεια τέτοιου τύπου, όπως π.χ. η GPL, έχει το δικό της ορισµό ανάλογα µε το καθεστώς της τεχνολογίας, γεγονός που δηµιουργεί σύγχυση και καθιστά δύσκολη τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των αδειών. Υπό αυτό το πρίσµα, πρέπει µε προσοχή να διακρίνεται ποιος τελικά έχει την ιδιότητα του δηµιουργού, η οποία δεν αποκτάται µε την απλή προσχώρηση στη σύµβαση ή µε µία οποιαδήποτε τεχνική τροποποίηση αλλά µε ένα πραγµατικό γεγονός πρωτότυπης δηµιουργίας κατά την έννοια του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 5. Συµπέρασµα - H τεχνολογική έκρηξη αποτελεί σήµερα ένα φαινόµενο που αγγίζει την καθηµερινότητά µας. Εµφανίζεται ως µέσο προσφοράς νέων δυνατοτήτων µετάδοσης των έργων όπως τα δίκτυα ευρυζωνικότητας, ως τρόπος ανάπτυξης νέων δηµιουργιών όπως το λογισµικό. Το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας έχει αποδείξει την ευελιξία του, καθότι εµπνευσµένο από αυτό εµφανίστηκαν νέες προτάσεις, όπως η ιδέα των αδειών εκµετάλλευσης ελεύθερου λογισµικού, των creative commons ή της l art libre για την τέχνη. Οι συνέπειες της εµφάνισής τους είναι εντυπωσιακές : η θέση σε κυκλοφορία της καλλιτεχνικής δηµιουργίας σαγήνευσε χιλιάδες χρηστών. Αυτά τα εναλλακτικά εργαλεία κάλεσαν το κοινό να τα υιοθετήσει και προκάλεσαν έκρηξη δηµιουργικότητας. «Απειλείται η πνευµατική ιδιοκτησία ; Η επιτυχία των GPL και Creative Commons φαίνεται αντίθετα να αποδεικνύει ότι λίγη φαντασία επαναπροσδίδει τη λάµψη και αφοπλίζει το κοινό από τη γοητεία της! 8». 8 F. Latrive, Propriété intellectuelle : l irruption du public, συνέδριο Νάντης «Η πνευµατική ιδιοκτησία υπό ερωτήσεις»,

11 Η Άδεια ηµόσιας Χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µία ελεύθερη άδεια εκµετάλλευσης µε ρήτρα copyleft, συµβατή µε πέντε άλλες ελεύθερες άδειες εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένης και της GPL v.2. Στο πνεύµα του ευρωπαϊκού δικαίου, προτεινόµενη στα γαλλικά, αγγλικά και γερµανικά, µε την προοπτική να µεταφρασθεί σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η EUPL αποτελεί το πρότυπο µιας άδειας διατυπωµένης µε φροντίδα και προσοχή. Ως άδεια γραπτή και εγκεκριµένη από ένα από τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει, παρά τις όποιες δυσκολίες, να θεσπίσει έναν αρµονικό διάλογο ανάµεσα στην πρωτοβουλία του copyleft και στο δικαιικό σύστηµα του copyright υπό το πρίσµα του κοινοτικού κεκτηµένου.

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι)

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Ελεύθερο Λογισμικό Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Τι είναι το Λογισμικό; Τι είναι το Λογισμικό; Λογισμικό Οδηγίες (Προγράμματα) Δεδομένα... για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Π. Μαρκέλλου ικηγόρος Master 2 Créations Immatérielles, Doctorante en Droit

Μαρίνα Π. Μαρκέλλου ικηγόρος Master 2 Créations Immatérielles, Doctorante en Droit Α. Γενικές Παρατηρήσεις ως προς την εναρµόνιση των αδειών creative commons µε την κείµενη ελληνική νοµοθεσία. Ματιά στο ηπειρωτικό δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας (Γαλλία, Γερµανία, Βέλγιο). Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ςτην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ςυμβαςη Διάγραμμα Εισήγησης Γενικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας «Γραμμικά» δικαιώματα Σύμβαση έντυπης έκδοσης Σύμβαση μετάφρασης «Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικόκαιδίκαιο πνευµατικήςιδιοκτησίας θέµαταπροστασίας Ηµερίδα : «Πατέντες λογισµικού» Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας / Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, 11 εκεµβρίου 2012 Μαρία- άφνηπαπαδοπούλου,.ν., LL.M.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι. Προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και του Ιδρύματος Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

European Union Public Licence. v.1.1. Οδηγίες για χρήστες και προγραμματιστές

European Union Public Licence. v.1.1. Οδηγίες για χρήστες και προγραμματιστές EUPL European Union Public Licence v.1.1 Οδηγίες για χρήστες και προγραμματιστές EL Οι παρούσες οδηγίες συντάχθηκαν από την κοινοπραξία OSOR: Συντάκτης: Patrice-Emmanuel Schmitz Αποποίηση ευθυνών Οι απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Copyright (C) Konstantinos Togias. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών»

ΣΥΜΒΑΣΗ στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών» ΣΥΜΒΑΣΗ στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ : 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 2. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Πως ξεκίνησε το Linux Linus Torvalds : Εμπνευστής και δημιουργός του, φοιτητής του Πανεπιστημίου του Helsinki στην Φιλανδία Πως ξεκίνησε το Linux Βασίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούμε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µεταξύ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα και του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ Εκπροσωπούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2013-2014 Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα

Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα Μαρία- άφνη Παπαδοπούλου,.Ν.,., LL.M. mult legal@opi.gr, mdpap@dikhgoros.gr Ο "Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας" είναι Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Εισήγησης σχετικά µε τις Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά.

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά. Βασικό νοµικό πλαίσιο για συγγραφείς και µεταφραστές Καλό απόγευµα σε όλους σας. Χαίροµαι που µας δόθηκε η ευκαιρία σε συνεργασία µε το ΕΚΕΒΙ και την Εταιρεία Συγγραφέων να παρουσιάσουµε κάποια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα