ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ...2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ...2"

Transcript

1 EURONEWS ΤΕΥΧΟΣ 21 ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ...2 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ...3 Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Πολιτική και Πρακτική στον τοµέα της Ειδικής Εκπαίδευσης...3 Οι Απόψεις των Νέων σχετικά µε τη Συµπεριληπτική Εκπαίδευση : Κάνοντας τις φωνές τους να ακουστούν...3 Η Χαρτογράφηση της Εφαρµογής των Πολιτικών για την Ενταξιακή Εκπαίδευση...5 Προώθηση Προσβάσιµων Πληροφοριών στο Πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης...5 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Ζητήµατα Ένταξης...6 Δυνατότητες και Προκλήσεις της Ένταξης Μαθητών µε Πολλαπλές Αναπηρίες στη Γενική Εκπαίδευση...7 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ...9 Αυστρία: Η Πορεία προς ένα Ενταξιακό Σχολείο...9 Πορτογαλία: Κέντρα πληροφόρησης ΤΠΕ για τις Ειδικές Ανάγκες...9 Γαλλία: 2012 Έτος για τον Αυτισµό...10 Νορβηγία: Νέα Εθνική Υπηρεσία για την Ενταξιακή Εκπαίδευση...10 Σλοβενία: Το CIRIUS Kamnik στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο...11 Σουηδία: Πολυγλωσσία και Δυσκολίες στη Γραφή και την Ανάγνωση...12 Δανία: Νέα Νοµοθεσία για την Ενταξιακή Εκπαίδευση και Αλλαγή της Έννοιας της Ειδικής Αγωγής...12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...14 EuroNews 21 1

2 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Αγαπητοί Αναγνώστες, Σε αυτό το τεύχος σας παρουσιάζουµε µερικά παραδείγµατα νέων πρωτοβουλιών από τις χώρες µέλη µας, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα ορισµένων από τα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν από το Φορέα και άλλες δραστηριότητες. Ελπίζω να βρείτε τις πληροφορίες αυτές ενδιαφέρουσες και χρήσιµες! Σε συνεργασία µε τις 28 χώρες µέλη του Φορέα κάνουµε µία συντονισµένη προσπάθεια µε σκοπό να διασφαλίσουµε τη θέση µας στο πλαίσιο του νέου Εκπαιδευτικού προγράµµατος της Κοινότητας Erasmus για όλους (http://ec.europa.eu/education/erasmusfor-all/). Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό διότι η πλειοψηφία των χωρών µελών µας έχουν πλέον υπογράψει τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Ανθρώπων µε Αναπηρία (2006) και ένα από τα σηµαντικότερα καθήκοντα µας είναι να τους παρέχουµε τα δεδοµένα, τις πληροφορίες και τις συστάσεις που είναι απαραίτητες για την πρακτική εφαρµογή των πολιτικών απαιτήσεων της σύµβασης σχετικά µε την ενταξιακή εκπαίδευση. Σε σύνδεση µε αυτό, εργαζόµαστε σε συνεργασία µε τις Προεδρίες της ΕΕ µε σκοπό να διατηρηθεί η εστίαση στην ενταξιακή εκπαίδευση: τον Ιούνιο του 2012, διοργανώσαµε ένα συνέδριο υπό τη Δανική Προεδρεία το οποίο επικεντρώθηκε στην αύξηση των επιτευγµάτων για όλους τους µαθητές και το Νοέµβριο του 2012, οργανώνουµε ένα συνέδριο υπό την Κυπριακή Προεδρεία το οποίο επικεντρώνεται στην ειδική εκπαίδευση αναφορικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση. Εάν επιθυµείτε να µάθετε περισσότερα για το έργο του Φορέα, ελπίζω ότι θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας, όπου µπορείτε να ενηµερωθείτε για τα δεδοµένα των χωρών, την πρόσφατη νοµοθεσία και τις πολιτικές πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη καθώς και για τις έρευνες που διενεργούµε για λογαριασµό των χωρών µελών. Όπως πάντα, αναµένουµε και τη δική σας ανατροφοδότηση. Παρακαλούµε ανατρέξτε στις πληροφορίες στο τέλος αυτού του τεύχους, αν επιθυµείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας. Cor J. W. Meijer Διευθυντής EuroNews 21 2

3 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Πολιτική και Πρακτική στον τοµέα της Ειδικής Εκπαίδευσης Η ΕΕΚ αποτελεί υψηλή πολιτική προτεραιότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνη µε την άποψη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ότι κάθε πολίτης πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε τις δεξιότητες που χρειάζεται για να ζει και να εργάζεται στη νέα κοινωνία της πληροφορίας και ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους ανθρώπους µε αναπηρίες. Σε συνεργασία µε τους εκπροσώπους από 28 χώρες το πρόγραµµα ΕΕΚ (VET) του Φορέα ( ) στόχευσε στο να εντοπίσει και να διερευνήσει τις βασικές πτυχές της ΕΕΚ για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τις εθνικές εκθέσεις σχετικά την παροχή ΕΕΚ για µαθητές µε ΕΕΑ, οι δραστηριότητες του έργου επικεντρώθηκαν στην οργάνωση επισκέψεων µελέτης σε διάφορες τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αρχικά επιλέχθηκαν 28 τοπικά παραδείγµατα ΕΕΚ και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις και αναλύσεις από µία µικρή οµάδα εµπειρογνωµόνων από διαφορετικές χώρες. Στο έργο συµµετείχαν και τοπικοί φορείς (όπως πάροχοι υπηρεσιών, διευθυντές, εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές, άλλοι επαγγελµατίες, µαθητές, εκπρόσωποι γονέων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, τοπικοί εργοδότες, ΜΚΟ, τοπικές αρχές, κτλ). Η ανάλυση των παραδειγµάτων των χωρών επικεντρώθηκε στους παράγοντες που διευκολύνουν το έργο της ΕΕΚ για τους µαθητές µε ΕΕΑ. Κεντρικό ερώτηµα δεν ήταν µόνο το τι λειτουργεί αποτελεσµατικά στο κάθε συγκεκριµένο παράδειγµα. οι εµπειρογνώµονες προσπάθησαν να αποκτήσουν µία βαθύτερη κατανόηση του γιατί και πώς λειτουργεί. Οι επισκέψεις µελέτης σε συνδυασµό µε την ανάλυση προσέφεραν πολύτιµες πληροφορίες για τις διαφορετικές δυνατότητες κατάρτισης και απασχόλησης των ατόµων µε ΕΕΑ στην Ευρώπη. Από τις επισκέψεις αναδύθηκαν βασικές αξίες και προέκυψαν πολλά θέµατα προς συζήτηση: η ποιότητα της κατάρτισης, η ποιότητα ζωής και ένταξης, η αυτόνοµη διαβίωση, η προσωπο-κεντρική προσέγγιση, η αναγνώριση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του καθενός, η δικτύωση µε επιχειρήσεις οι οποίες οργανώνουν πρακτικές ασκήσεις, η απασχόληση των νέων ανθρώπων και η ισχυρή δέσµευση των διευθυντών και όλων των επαγγελµατιών και των εταίρων που συµµετέχουν στα προγράµµατα. Μία συνθετική έκθεση της ανάλυσης των παραδειγµάτων καλής πρακτικής ΕΕΚ των χωρών βρίσκεται τώρα στο στάδιο της προετοιµασίας. Το περιεχόµενο της έκθεσης θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της τελικής διάσκεψης του έργου ΕΕΚ στην Κύπρο το Νοέµβριο του 2012 στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου: Οι Απόψεις των Νέων σχετικά µε τη Συµπεριληπτική Εκπαίδευση : Κάνοντας τις φωνές τους να ακουστούν Το Νοέµβριο του 2011, ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή είχε για µία ακόµη φορά τη µεγάλη χαρά να διοργανώσει µία Ευρωπαϊκή Ακρόαση στις Βρυξέλλες, στην οποία συµµετείχαν 88 νέοι άνθρωποι και συζήτησαν τι σηµαίνει για αυτούς η συµπεριληπτική εκπαίδευση. Οι 31 αντιπροσωπείες χωρών όρισαν νέους EuroNews 21 3

4 εκπροσώπους, µε και χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από τη δευτεροβάθµια γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση. Μετά από ένα παραγωγικό σαββατοκύριακο και ένα εορταστικό δείπνο, οι εκπρόσωποι συγκεντρώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε σκοπό να µοιραστούν τις απόψεις, τις ανάγκες και τις ελπίδες για το µέλλον τους µε τους Ευρωβουλευτές, τους υπευθύνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, τους εκπαιδευτικούς και άλλους σηµαντικούς παράγοντες. Μετά το γεγονός πολλοί εκπρόσωποι µοιράστηκαν την εµπειρία τους από την Ακρόαση σε ιστολόγια και ιστοσελίδες. Άλλοι δηµοσίευσαν άρθρα σε σχολικές και ηλεκτρονικές εφηµερίδες και ορισµένοι κοινοποίησαν δελτία τύπου προς τα κυβερνητικά υπουργεία. Αρκετοί εκπρόσωποι παραχώρησαν συνεντεύξεις σε εθνικά τηλεοπτικά κανάλια. Μία επιλογή των παραπάνω είναι διαθέσιµη στο σύνδεσµο: Η σηµασία της Ακρόασης αναγνωρίστηκε και πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης. Το γεγονός έλαβε ευρεία δηµοσιότητα από διεθνείς οργανισµούς όπως το Διεθνές Συµβούλιο των Ηνωµένων Πολιτειών για τις Αναπηρίες, το Διεθνή Οργανισµό των Ατόµων µε Αναπηρία στον Καναδά και το Οµοσπονδιακό Συµβούλιο για την Αναπηρία στην Αργεντινή. Αυτή η διεθνής θετική υποστήριξη επαληθεύει την καθολικότητα των στόχων της Ακρόασης. Ο Φορέας αξιοποίησε την επιτυχία της Ακρόασης µε πολλούς τρόπους. Το Μάρτιο του 2012, τα αρχικά αποτελέσµατα της Ακρόασης παρουσιάστηκαν σε µία επίσηµη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες. Στους συµµετέχοντες περιλαµβάνονταν ο κύριος Milan Zver, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Pierre Mairesse, Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο κύριος Jerzy Barski, πρώην εκπρόσωπος της Πολωνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καθένας από τους οποίους προσέφερε τα προσωπικά του σχόλια σχετικά µε τα αποτελέσµατα της Ακρόασης και την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να προχωρήσουµε. Τα διορατικά σχόλια των νέων εκπροσώπων παρουσιάζονται µε λεπτοµέρεια στην έκθεση Οι απόψεις των Νέων σχετικά µε την Ενταξιακή Εκπαίδευση, στην οποία οι νέοι άνθρωποι µιλούν για τα οφέλη και τις προκλήσεις της ενταξιακής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µία περίληψη των τριών Ακροάσεων που έχει διεξάγει ο Φορέας µέχρι σήµερα, εντοπίζονται τα κοινά θέµατα που συζητήθηκαν και υπογραµµίζονται οι βασικές προσκλήσεις που εξακολουθούν να χρήζουν αντιµετώπισης. Αυτή η περίληψη αποτελεί µέρος ενός γενικότερου προβληµατισµού του Φορέα και µπορεί να βοηθήσει στον καθορισµό του θέµατος της επόµενης Ακρόασης που θα διεξαχθεί σε λίγα χρόνια. Μια επιπλέον δηµοσίευση είναι τώρα διαθέσιµη - η Συλλογή Αφισών της Ακρόασης, που παρουσιάζει τις αφίσες που εξέθεσαν οι εκπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απεικονίζουν τις απόψεις των νέων ανθρώπων σχετικά µε την ενταξιακή εκπαίδευση. Η συλλογή αυτή διασφαλίζει ότι τα σηµαντικά µηνύµατα που περιέχονται στις αφίσες, καθώς και η δηµιουργικότητα και η προσπάθεια που κατέβαλαν οι εκπρόσωποι για τη δηµιουργία τους, θα έχει µακροχρόνια αναγνώριση και αντίκτυπο. Η Ακρόαση Απόψεις των Νέων Ανθρώπων Σχετικά µε την Ενταξιακή Εκπαίδευση, όπως και οι προηγούµενες, θέτει τους νέους ανθρώπους στο επίκεντρο της συζήτησης για την εκπαίδευση τους. Κατά τη διάχυση των θεµάτων που αναδύθηκαν από αυτούς τους σηµαντικούς ενδιαφερόµενους σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, ο Φορέας θα συνεχίσει να εργάζεται µε σκοπό την πραγµατική βελτίωση της ποιότητας της ενταξιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι οι απόψεις των νέων εκπροσώπων δεν θα ξεχαστούν. EuroNews 21 4

5 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το γεγονός, παρακαλώ επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ακρόασης: Η Χαρτογράφηση της Εφαρµογής των Πολιτικών για την Ενταξιακή Εκπαίδευση Οι πιέσεις προς τους υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής να αποδείξουν το πώς οι πολιτικές οδηγούν προς την κατεύθυνση της µεγαλύτερης εκπαιδευτικής ένταξης είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί η ανάγκη για συστηµατική συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων που θα δώσουν απαντήσεις στα βασικά ερωτήµατα και θα µπορούν να αξιοποιηθούν µακροπρόθεσµα από τις χώρες µε σκοπό τη χαρτογράφηση των δικών τους εξελίξεων στον τοµέα αυτό και συγκριτικά µεταξύ των χωρών ώστε να έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης των σχετικών εξελίξεων. Η Χαρτογράφηση της Εφαρµογής των Πολιτικών για την Ενταξιακή Εκπαίδευση (ΧΕΠΕΕ) είναι ένα έργο που διήρκησε ένα χρόνο και υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη και τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής LLP Comenius, και την εµπλοκή περισσοτέρων από 60 εµπειρογνωµόνων από 27 χώρες. Ο απώτερος σκοπός του έργου ήταν να βασιστεί σε προηγούµενες εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να αναπτύξει προτάσεις υπό τη µορφή µίας περιγραφικής ατζέντας για τη µελλοντική συλλογή δεδοµένων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο που θα αξιοποιηθεί για τη χαρτογράφηση της εφαρµογής των πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση. Το έργο οδήγησε σε µία λεπτοµερή έκθεση η οποία περιγράφει τις προκλήσεις και τις προτάσεις για την ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης σε συνδυασµό µε τις συστάσεις για τη χαρτογράφηση της εφαρµογής των πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση. Μία περίληψη των βασικών προτάσεων είναι διαθέσιµη σε 21 γλώσσες των χωρών του φορέα. Όλο το υλικό του έργου είναι διαθέσιµο προς µεταφόρτωση από τον ιστότοπο: Προώθηση Προσβάσιµων Πληροφοριών στο Πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα κάθε µαθητή, µε ή χωρίς αναπηρίες και/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε µία κοινωνία η οποία ολοένα και περισσότερο βασίζεται στις ΤΠΕ µε σκοπό την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, είναι απαραίτητο η πληροφορία να παρέχεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες συµµετοχής σε κάθε άτοµο. Το έργο Προώθηση Προσβάσιµων Πληροφοριών στο Πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης (iaccess) πραγµατοποιήθηκε µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του Εγκάρσιου Προγράµµατος Δια Βίου Μάθησης στο οποίο συµµετείχαν εµπειρογνώµονες από 21 χώρες µέλη του Φορέα. Στο έργο συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι από άλλες οµάδες ενδιαφεροµένων όπως ειδικοί στις ΤΠΕ και φορείς παροχής υπηρεσιών, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και Ευρωπαϊκών οργανισµών (UNESCO, G3ict, ο Διεθνής Οργανισµός Ένωσης των Πανεπιστηµίων, το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, η κοινοπραξία World Wide Web/ Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα στο Διαδίκτυο και η κοινοπραξία DAISΥ). Ο απώτερος σκοπός του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά µε ζητήµατα παροχής προσβάσιµων πληροφοριών στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης προκειµένου να EuroNews 21 5

6 προωθήσει θετικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση της παροχής προσβάσιµων πληροφοριών. Ως αποτέλεσµα των συζητήσεων και των τοποθετήσεων κατά τη διάρκεια του έργου οι εµπειρογνώµονες συµφώνησαν σε µία σειρά κατευθυντήριων αρχών και συστάσεων για την πολιτική και πρακτική εφαρµογή παροχής προσβάσιµων πληροφοριών στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης. Οι επτά τοµείς συστάσεων απευθύνονται στους φορείς χάραξης πολιτικής για τη δια βίου µάθηση και / ή τις ΤΠΕ, οι οποίοι εργάζονται σε Ευρωπαϊκά, διεθνή και δια βίου µάθησης οργανωτικά επίπεδα. Η έκθεση του έργου και το κείµενο της περίληψης σε 21 γλώσσες, η έκθεση του συνεδρίου και µία συλλογή από παραδείγµατα καλής πρακτικής, καθώς και άλλο υλικό του έργου είναι διαθέσιµα προς µεταφόρτωση από τον ιστότοπο: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Ζητήµατα Ένταξης Το έργο Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Ζητήµατα Ένταξης (ΕΕΣΖΕ) ξεκίνησε το 2009 και στην προσπάθεια αυτή συµµετείχαν 55 εµπειρογνώµονες από 25 χώρες µέλη του Φορέα. Το έργο επικεντρώθηκε στο ερώτηµα: πως προετοιµάζονται όλοι οι εκπαιδευτικοί µέσω της βασικής τους εκπαίδευσης να είναι ενταξιακοί. Το έργο βρίσκεται τώρα στο στάδιο της ολοκλήρωσης και µία σειρά υλικών είναι διαθέσιµα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελµατίες. Αυτά περιλαµβάνουν: - Βιβλιογραφικές επισκοπήσεις της πολιτικής και της έρευνας που καλύπτουν διεθνή έγγραφα πολιτικής και ερευνητικής λογοτεχνίας από το έτος 2000, συµπεριλαµβανοµένου του ερευνητικού υλικού που συλλέχθηκε από 18 Ευρωπαϊκές χώρες. - Εκθέσεις των χωρών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα σχετικά µε την εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε ζητήµατα ένταξης από τις συµµετέχουσες χώρες. Οι εκθέσεις των χωρών παρουσιάζονται σε συναφή µορφή µε σκοπό να διευκολύνουν τη διερεύνηση συγκεκριµένων θεµάτων µεταξύ των χωρών. - Μία συνθετική έκθεση, η οποία αξιοποιεί όλες τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος µε σκοπό να παρουσιάσει τα βασικά ευρήµατα και τις συστάσεις σχετικά µε την εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε όλη την Ευρώπη. - Ένας πίνακας παρουσίασης δεδοµένων ο οποίος συνδέει τα ευρήµατα από τις δραστηριότητες του έργου απευθείας µε τις προτάσεις που προέκυψαν από αυτό όπως διατυπώνονται στη συγκεφαλαιωτική έκθεση του έργου. - Ένα Προφίλ των Ενταξιακών Εκπαιδευτικών το οποίο εντοπίζει θεµελιώδεις αξίες και ένα πλαίσιο περιοχών ικανοτήτων που µπορούν να εφαρµοστούν σε κάθε πρόγραµµα βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Το Προφίλ των Ενταξιακών Εκπαιδευτικών αποτελεί ένα σηµαντικό αποτέλεσµα του έργου. Το Προφίλ εντοπίζει τις θεµελιώδεις αξίες και περιοχές ικανοτήτων οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται στην ενταξιακή εκπαίδευση, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις µορφές διαφορετικότητας. Επιπλέον πέρα από τους εµπειρογνώµονες της κάθε χώρες, περισσότεροι από 450 άλλοι ενδιαφερόµενοι συµµετείχαν στις 14 επισκέψεις µελέτης των χωρών που πραγµατοποιήθηκαν το 2010 και το 2011 και αξιοποιήθηκαν µε σκοπό την ανάπτυξη, επικύρωση και επαλήθευση του περιεχοµένου του Προφίλ. Αυτοί περιλαµβάνουν: τους EuroNews 21 6

7 εκπαιδευόµενους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς και την ηγεσία του σχολείου, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους εθελοντικών οργανισµών, υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, µαθητές, τους γονείς και τις οικογένειες τους. Τα ευρήµατα του έργου υποστηρίζουν ότι το όραµα για ένα περισσότερο ισότιµο εκπαιδευτικό σύστηµα απαιτεί τη συµµετοχή εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες των µαθητών τους. Υπάρχει η ελπίδα ότι τα αποτελέσµατα του έργου ΕΕΣΖΕ µπορούν να προσφέρουν ιδέες και έµπνευση για τη συνέχεια της πορείας προς την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους µαθητές. Όλο το υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του προγράµµατος είναι διαθέσιµο στον ιστότοπο του έργου: Δυνατότητες και Προκλήσεις της Ένταξης Μαθητών µε Πολλαπλές Αναπηρίες στη Γενική Εκπαίδευση Ως µέρος της διετούς συνεδρίασης του Φορέα στη Βαλένσια της Μάλτας το Νοέµβριο του 2011, πραγµατοποιήθηκε µία θεµατική ενότητα µε σκοπό να συζητηθεί η παροχή εκπαίδευσης σε µαθητές µε πολλαπλές αναπηρίες (ΠΑ). Η συγκεκριµένη οµάδα µαθητών ανήκει στις πλέον ευάλωτες οµάδες αποκλεισµού από την κοινωνία - και λόγω των σύνθετων αναγκών τους, είναι λιγότερο πιθανό να ενταχθούν στη γενική εκπαίδευση. Αυτοί οι µαθητές µπορεί να έχουν σοβαρές νοητικές αναπηρίες καθώς και κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες και είναι πιθανό να χρειαστούν υποστήριξη στην επικοινωνία και τη σωµατική τους υγεία. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ενότητας, πραγµατοποιήθηκαν παρουσιάσεις από πολλούς γονείς, επαγγελµατίες και ερευνητές. Το βασικό µήνυµα των παρουσιάσεων ήταν ότι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε αυτή την οµάδα µαθητών θα πρέπει να περιλαµβάνει: - Διεπιστηµονικές υπηρεσίες, κατάλληλα χρηµατοδοτηµένες, µε σκοπό να παρέχουν σωστή αξιολόγηση των αναγκών, κατάλληλη και συνεχή υποστήριξη των µαθητών και των οικογενειών τους. - Τη συνεργασία των τοπικών σχολείων µε σκοπό να παρέχουν: - Ένα ενταξιακό ήθος και θετικές στάσεις του προσωπικού. - Ένα κατάλληλο πρόγραµµα σπουδών που θα έχει νόηµα για τους µαθητές και θα περιλαµβάνει συναφείς και καλά σχεδιασµένες ευκαιρίες µάθησης. - Εκπαιδευτικούς και υποστηρικτικό προσωπικό που επικοινωνούν αποτελεσµατικά και αξιοποιούν ένα εύρος παιδαγωγικών προσεγγίσεων µε σκοπό να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των µαθητών και να υποστηρίξουν τη µάθηση τους. - Ευκαιρίες για δια βίου µάθηση και ευκαιρίες έξω από το πλαίσιο του σχολείου που θα προετοιµάζουν τους µαθητές για τη µελλοντική τους ζωή. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, απαιτείται µία ριζοσπαστική θεώρηση της παροχής εκπαίδευσης και τη µετακίνηση προς περισσότερο ευέλικτες κοινότητες µάθησης για όλους που θα παρέχουν την καλύτερη ειδική εκπαίδευση στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης. EuroNews 21 7

8 Τα βασικά µηνύµατα από τη θεµατική ενότητα σχετικά µε τη βελτίωση της παροχής εκπαίδευσης σε µαθητές µε τις περισσότερο σύνθετες ανάγκες συνοψίζονται σε ένα κείµενο το οποίο είναι διαθέσιµο στον ιστότοπο του έργου: EuroNews 21 8

9 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Αυστρία: Η Πορεία προς ένα Ενταξιακό Σχολείο Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Ανθρώπων µε Αναπηρίες, που επικυρώθηκε µαζί µε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο από την Αυστρία το 2008, καθορίζει τους στόχους και τα µέτρα που θα µπορούσαν να διασφαλίσουν τη γενική συµµετοχή όλων των ανθρώπων σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Η Αυστρία έχει ήδη εκπληρώσει τις απαιτήσεις της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών σε µεγάλο βαθµό. Το Υπουργείο Παιδείας, Τεχνών και Πολιτισµού της Αυστρίας, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Καταναλωτή, ξεκίνησε την εφαρµογή µίας στρατηγικής στον τοµέα της εκπαίδευσης (που καλύπτεται από το άρθρο 24 της Σύµβασης). Ο στόχος είναι να εξετάσει τη σύνθετη κατάσταση, µέσα από τις διαφορετικές οπτικές και τα συµφέροντα, µε σκοπό να βρει τρόπους και να προσδιορίσει τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την επιτυχή εφαρµογή της ενταξιακής εκπαίδευσης και στη συνέχεια να εντοπίσει τη βάση για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Περίπου 200 εµπειρογνώµονες εκπρόσωποι από ολόκληρη την κοινωνία (κοινοτικοί οργανισµοί, ΜΚΟ, κτλ) καθώς και εµπειρογνώµονες από το υπουργείο, τις σχολικές αρχές, εκπροσώποι από τα πανεπιστήµια που συµµετείχαν στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών έλαβαν µέρος σε ένα κύκλο συζητήσεων το Επιπλέον, πολλά συνέδρια και εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν µε θέµα ένα γενικό σχολείο για όλους. Συζητήθηκαν τα σενάρια για τη βήµα προς βήµα υλοποίηση ενός ενταξιακού σχολείου και έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες πάνω σε µία σειρά νέων µέτρων. Η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας της Αυστρίας για τη δηµιουργία ενός ενταξιακού σχολείου επικεντρώνεται στο σεβασµό των αναγκών και των επιθυµιών όλων των εµπλεκόµενων παιδιών και γονέων. Ένα βασικό αποτέλεσµα της διαδικασίας διαβούλευσης είναι η έννοια µίας Ενταξιακής Περιοχής : µία τέτοια προσέγγιση ξεκινά σε περιφερειακό επίπεδο µε τη συµµετοχή όλων των σχετικών εταίρων οι οποίοι ενώνουν τις δυνάµεις τους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο µε σκοπό την εφαρµογή της ενταξιακής εκπαίδευσης. Αυτή η λεγόµενη ενιαία κυβερνητική προσέγγιση φαίνεται να είναι η περισσότερο υποσχόµενη στρατηγική για την υποστήριξη της ανάπτυξης της ποιότητας στην εκπαίδευση, ακόµα και σε περιόδους απρόβλεπτων δηµοσιονοµικών περιορισµών. Στην Αυστρία έχουν προγραµµατιστεί περαιτέρω συζητήσεις και διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το θέµα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις εξελίξεις, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον κύριο Rüdiger Teutsch, Υπουργείο Παιδείας, Τεχνών και Πολιτισµού, Εκπρόσωπο του Συµβουλίου του Φορέα για την Αυστρία: Πορτογαλία: Κέντρα πληροφόρησης ΤΠΕ για τις Ειδικές Ανάγκες Το εθνικό δίκτυο κέντρων πληροφόρησης ΤΠΕ για τις ειδικές ανάγκες (CRTIC) δηµιουργήθηκε το , στο πλαίσιο της ενταξιακής πολιτικής στα γενικά σχολεία για µαθητές µε µόνιµες ειδικές ανάγκες. Αποστολή του CRTIC είναι να αξιολογεί τους µαθητές µε µόνιµες ειδικές ανάγκες οι οποίοι έχουν ανάγκη υποστηρικτικής τεχνολογίας. Διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο για την πληροφόρηση και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, του προσωπικού και των οικογενειών που χρησιµοποιούν τις συσκευές που τους προτείνουν. Υπάρχουν 25 κέντρα CRTIC σε όλη τη χώρα µε έδρα τα σχολεία. Κάθε CRTIC υποστηρίζει µία µεγάλη οµάδα σχολείων σε συνοικιακό επίπεδο. Τα CRTIC λειτουργούν EuroNews 21 9

10 σύµφωνα µε τις κεντρικές κατευθύνσεις, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες κάθε χρόνου στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστήµης που τα συντονίζει. Το τµήµα αυτό διαχειρίζεται µία περιοχή της κοινότητας του Moodle που ενσωµατώνει όλα τα CRTIC, ως πλατφόρµα ανταλλαγής πληροφοριών και συζητήσεων. Στο διάστηµα µεταξύ του έτους 2007 και του έτους 2011 περίπου 2,800 µαθητές αξιολογήθηκαν και το Υπουργείο Παιδείας χρηµατοδότησε τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και τους πόρους για την υποστήριξη τους. Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες διευκολύνουν την πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αποτελούνται από ειδικές συσκευές (υλικό υπολογιστών και λογισµικό) µε σκοπό να µπορούν να εκτελέσουν ενέργειες που αλλιώς θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να πραγµατοποιήσουν. Ορισµένα παραδείγµατα υποστηρικτικής τεχνολογίας αποτελούν τα πληκτρολόγια braille, η ψηφιακή επικοινωνία, τα εναλλακτικά πληκτρολόγια, οι διακόπτες, οι µεγεθυντές, οι αναγνώστες οθόνης ή οι συσκευές παραγωγής συνθετικής φωνής. Τα κέντρα CRTIC έχουν ιστοσελίδες και περιοχές κοινωνικής δικτύωσης για την ενηµέρωση των χρηστών σχετικά µε τις υπηρεσίες τους στις οποίες µπορείτε να έχετε πρόσβαση από το παρακάτω σύνδεσµο: Γαλλία: 2012 Έτος για τον Αυτισµό Παρά τους σχεδόν 440,000 ανθρώπους µε αυτισµό στη Γαλλία, και ένα συνεχώς αυξανόµενο αριθµό περιπτώσεων - ένα παιδί στα 150 κατηγοριοποιείται σήµερα ως αυτιστικό - οι προκαταλήψεις σχετικά µε τον αυτισµό είναι ακόµα διαδεδοµένες σε όλη τη χώρα. Λαµβάνοντας υπόψη τα συγκεκριµένα δεδοµένα, το κίνηµα Μαζί για τον Αυτισµό' παρουσίασε την υπόθεσή του στον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας, François Fillon. Το Δεκέµβριο του 2011, η Γαλλική Κυβέρνηση διακήρυξε το έτος 2012 Έτος για τον Αυτισµό. Ο στόχος αυτής της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στη Γαλλία σχετικά µε αυτή τη διαταραχή. Η εκστρατεία αποτέλεσε µία ευκαιρία για µία εθνική επικοινωνία που προσφέρεται σε ανθρώπους µε αυτισµό, σε οικογένειες που πλήττονται από αυτή και σε οργανισµούς και επαγγελµατίες που επικεντρώνονται στην υποστήριξη ατόµων µε αυτισµό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον αυτισµό και το Έτος για τον Αυτισµό, µπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω ιστοτόπους: Νορβηγία: Νέα Εθνική Υπηρεσία για την Ενταξιακή Εκπαίδευση Το Εθνικό Σύστηµα Υποστήριξης για την Ειδική Εκπαίδευση (Statped) µέχρι σήµερα είναι οργανωµένο σε 11 αυτόνοµα κέντρα που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές σε όλη τη χώρα. Την 1 Ιανουαρίου του 2013, τα κέντρα αυτά θα αναδιοργανωθούν και θα πάρουν τη µορφή µίας νέας εθνικής υπηρεσίας µε την ονοµασία Statped υπό την ηγεσία της Κυρίας Tone Mørk. Πρόκειται για µία ποιοτική µεταρρύθµιση που στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι οι χρήστες σε όλη τη χώρα θα έχουν ισότιµη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Statped. Ο νέος εθνικός οργανισµός θα αποτελείται από τέσσερις περιφέρειες και το νέο Statped θα εργαστεί πάνω σε έξι βασικούς τοµείς: τα άτοµα µε προβλήµατα ακοής, τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης, τους τυφλο-κωφούς, τα άτοµα µε δυσκολίες στη γλώσσα και το λόγο, τα άτοµα µε εγκεφαλικές βλάβες και τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες. EuroNews 21 10

11 Είναι δικαίωµα όλων των µαθητών στη Νορβηγία να προσαρµόζεται η διδασκαλία στις ανάγκες τους, στο µέτρο του εφικτού και του σκόπιµου και η διδασκαλία αυτή θα πρέπει να λαµβάνει χώρα στο τοπικό γενικό σχολείο. Ο νόµος αναφέρει σαφώς ότι: Η εκπαίδευση στα σχολεία θα πρέπει να προσαρµόζεται στις προσωπικές ικανότητες και δυνατότητες του κάθε µαθητή. Οι µαθητές που δε έχουν καταφέρει ή δε µπορούν να επιτύχουν µία ικανοποιητική απόδοση στη µάθηση µέσα από τη συνηθισµένη διδασκαλία, διατηρούν το δικαίωµα ειδικής εκπαίδευσης. Σε πολλές περιπτώσεις, τα σχολεία και οι τοπικές αρχές θα χρειαστούν καθοδήγηση και νέες ικανότητες και το Statped υποστηρίζει τις τοπικές αρχές στο έργο τους µε την παροχή ειδικών υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ατοµικό και συστηµικό επίπεδο στις περιοχές της χώρας όπου οι 430 τοπικές αρχές δεν έχουν ικανοποιητικές ικανότητες. Η ένταξη στα γενικά σχολεία είναι ένας πολύ σηµαντικός στόχος της Νορβηγικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό σηµαίνει ότι τα περισσότερα ειδικά σχολεία θα µετατραπούν σε κέντρα απόκτησης ικανοτήτων µε έµφαση στις σπουδές µερικής απασχόλησης για τους γονείς και τους κηδεµόνες των κωφών, τυφλών και τυφλο-κωφών παιδιών και των µαθητών που χρησιµοποιούν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας. Άλλες µορφές διδασκαλίας θα πραγµατοποιούνται στο σχολείο της περιοχής διαµονής του κάθε µαθητή, προσαρµοσµένες στις ανάγκες του. Δύο δηµόσια σχολεία θα παραµείνουν ωστόσο σε λειτουργία µετά τη δηµιουργία του νέου Statped. Αυτά είναι το σχολείο κωφών µαθητών στο Trondheim και το σχολείο τυφλο-κωφών στο Oslo. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε την κυρία Jorunn Holen, Εθνική Συντονίστρια του Φορέα για τη Νορβηγία: ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο Σλοβενία: Το CIRIUS Kamnik στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2012, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης CIRIUS Kamnik της Σλοβενίας παρουσίασε στα µέλη της Επιτροπής Πολιτισµού και Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µία έκθεση κεραµικών µασκών. Στο πλαίσιο της έκθεσης Ο Κόσµος πίσω από τη Μάσκα όπου παρουσιάστηκε η δουλειά των µαθητών του CIRIUS Kamnik ένας κύκλος συζήτησης έλαβε χώρα σχετικά µε την πιο πρόσφατη εκπαιδευτική έννοια στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης µε τίτλο Η εµπειρία της διαφορετικότητας. Οι κεντρικοί οµιλητές του πολιτιστικού προγράµµατος κατά την έναρξη της έκθεσης ήταν οι Doris Pack, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισµού και Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Milan Zver, Μέλος της Επιτροπής Πολιτισµού και Εκπαίδευσης και ο πρώην Διευθυντής του CIRIUS Kamnik, Mojca Škrinjar. Ο Διευθυντής του Φορέα, Cor J.W. Meijer, η Carlotta Besozzi, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για την Αναπηρία. η Sogol Noorani, Αναλύτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Συστηµάτων από το Eurydice και η Mette Mørk Andersen, Μορφωτικός Ακόλουθος της Δανικής Προεδρείας συµµετείχαν στις συζητήσεις. Το CIRIUS Kamnik παρουσιάστηκε ως ένα παράδειγµα καλής πρακτικής προς τους Ευρωπαίους επαγγελµατίες. Οι µέντορες για την εκπαίδευση και αποκατάσταση παρουσίασαν το διεπιστηµονικό τους έργο µε πολλά παιδιά µε κινητικές αναπηρίες και νέους µε ειδικές ανάγκες. Ο κύκλος συζητήσεων επικεντρώθηκε στο σκεπτικό της ένταξης παιδιών σχολικής ηλικίας µε ειδικές ανάγκες στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό και το σκεπτικό της αµφίδροµης EuroNews 21 11

12 ένταξης υπογραµµίζει το γεγονός ότι στην πράξη απαιτούνται ευέλικτα βήµατα προς την ενταξιακή εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την κυρία Bojana Globačnik, Εκπρόσωπο του Συµβουλίου του Φορέα για τη Σλοβενία: Σουηδία: Πολυγλωσσία και Δυσκολίες στη Γραφή και την Ανάγνωση Οι περισσότεροι µαθητές που µιλούν πολλές γλώσσες κατακτούν τις πρώτες δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης χωρίς κανένα πρόβληµα, αλλά όχι όλοι. Πέρα από λόγους όπως οι κοινωνικοί και κοινωνικο-πολισµικοί παράγοντες, η εσωτερική εργασία του σχολείου, και οι γλωσσικοί παράγοντες που µπορούν να εµποδίσουν την τυπική ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης του µαθητή. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η δυσλεξία παρουσιάζεται το ίδιο συχνά σε πολύγλωσσα παιδιά όσο και σε παιδιά που µιλούν µόνο µία γλώσσα. Η συγκεκριµένη ερευνητική περιοχή αποτέλεσε το επίκεντρο µίας πρόσφατης µελέτης στη Σουηδία. υπόβαθρο της µελέτης ήταν η δυσκολία που αντιµετωπίζουν πολλά σχολεία στο να προσδιορίσουν το κατά πόσο ένας µαθητής µε µητρική γλώσσα άλλη από τη Σουηδική αντιµετωπίζει προβλήµατα στην ανάγνωση και τη γραφή που προκαλούνται από συγκεκριµένες δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, ή αν οι δυσκολίες αυτές σχετίζονται µε τη µάθηση της γραφής σε µία δεύτερη γλώσσα. Ο κύριος στόχος της µελέτης ήταν να διερευνήσει τις συνθήκες που θα µπορούσαν να προωθήσουν µία πρώιµη ανίχνευση των µαθητών που κινδυνεύουν να αναπτύξουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή και αξιοποιεί το υλικό µίας ποιοτικής έρευνας συνεντεύξεων µε εννέα εκπαιδευτικούς οµιλούντες τη µητρική γλώσσα, εκπαιδευτικούς της τάξης και ειδικούς εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι συνθήκες για την πρώιµη ανίχνευση χαρακτηρίζονται από: τη συνεργασία διαφορετικών επαγγελµατιών. τις ικανότητες και τις εµπειρίες των εκπαιδευτικών. τις διαφορετικές µεθόδους και τρόπους εργασίας. την ειδική εκπαίδευση και υποστήριξη, την οργάνωση και τους πόρους. Το βασικό συµπέρασµα της µελέτης είναι η σηµασία της συµµετοχής και συνεργασίας όλων των επαγγελµατιών του σχολείου που εργάζονται µε πολύγλωσσους µαθητές και η σηµασία της συνεχούς ενηµέρωσης τους µέσα από σχετικές έρευνες µε σκοπό να επιτύχουν µία καλύτερη εκπαιδευτική εµπειρία για τους πολύγλωσσους µαθητές. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µε την κυρία Elisabeth Lindén, Σύµβουλο, Σουηδικός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και τα Σχολεία,, ή επισκεφτείτε Η έκθεση είναι διαθέσιµη προς µεταφόρτωση (στα Σουηδικά) από τον ιστότοπο: Δανία: Νέα Νοµοθεσία για την Ενταξιακή Εκπαίδευση και Αλλαγή της Έννοιας της Ειδικής Αγωγής Το Δανικό Κοινοβούλιο έκανε αποδεκτή την πρόταση της κυβέρνησης για αλλαγή της έννοιας της Ειδικής Αγωγής και την απαίτηση να παρέχουν τα σχολεία ενταξιακή εκπαίδευση σε ένα σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό µαθητών. EuroNews 21 12

13 Η Ενταξιακή Εκπαίδευση για τα παιδιά που κινδυνεύουν από αποκλεισµό τα οποία έχουν ανάγκη υποστήριξης είναι τώρα υποχρέωση όλων των σχολείων. Εργαλεία αποτελούν η εξατοµικευµένη υποστήριξη, η εκπαίδευση σε µικρές οµάδες, η συµπληρωµατική εκπαίδευση, η πρακτική βοήθεια και οι επιπλέον εκπαιδευτικοί ή βοηθοί στην τάξη. Ο διευθυντής του σχολείου έχει την ευθύνη για την εφαρµογή της ενταξιακής εκπαίδευσης. Η έννοια της Ειδικής Αγωγής περιορίζεται σε µαθητές που φοιτούν σε ειδικές τάξεις και ειδικά σχολεία και σε µαθητές που έχουν ανάγκη ατοµικής υποστήριξης για περισσότερο από 9 ώρες την εβδοµάδα. Αυτό σηµαίνει ότι περίπου 49,000 µαθητές µετακινούνται από το χώρο της Ειδικής Αγωγής µε την εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας που εστιάζει στην Ενταξιακή Εκπαίδευση. Η αλλαγή στη νοµοθεσία αποτελεί απάντηση στον αυξανόµενο αριθµό µαθητών που τοποθετούνται σε διαχωριστικά πλαίσια ειδικής εκπαίδευσης στη Δανία. Βασικός σκοπός είναι να τοποθετηθεί η ευθύνη διαφοροποίησης της διδασκαλίας στα γενικά σχολεία συµφώνα µε τις ατοµικές ανάγκες των µαθητών. Οι εµπειρογνώµονες της Παιδαγωγικής Ψυχολογικής Υπηρεσίας στο µέλλον θα εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση παρακολούθησης των µαθητών που φοιτούν στην Ειδική Αγωγή, αλλά για τους µαθητές της Ενταξιακής Εκπαίδευσης αποτελεί ανοιχτή επιλογή των Διευθυντών αν θα εµπλέξουν εξωτερικούς ειδικούς από την Υπηρεσία για το σχεδιασµό και τη συµβουλευτική. Η Υπουργός για τα Παιδιά και την Εκπαίδευση έχει ξεκινήσει µία διαδικασία παρακολούθησης της εφαρµογής της νέας νοµοθεσίας µε: την ίδρυση ενός Εθνικού Κέντρου για την Ένταξη και την Ειδική Αγωγή. µία επισκόπηση των στοιχείων σχετικά µε την Ενταξιακή Εκπαίδευση. µία οµάδα υποστήριξης. πειραµατισµούς πάνω στην οµαδική διδασκαλία, µε δύο εκπαιδευτικούς σε µία τάξη. εκστρατείες για τους ενδιαφερόµενους φορείς, κτλ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον κύριο Finn Christensen, Εθνικό Συντονιστή του Φορέα για τη Δανία: EuroNews 21 13

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή είναι ένας ανεξάρτητος και αυτοδιοικούµενος οργανισµός, που υποστηρίζεται από τις χώρες µέλη του Φορέα και τα Ευρωπαϊκά Θεσµικά Όργανα (την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Η παραγωγή του παρόντος εγγράφου έγινε δυνατή µε την υποστήριξη των χωρών µελών του Φορέα καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: n.htm Οι απόψεις που εκφράζονται από οποιοδήποτε άτοµο στα EuroNews δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις επίσηµες απόψεις του Φορέα, των χωρών µελών ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δε µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εµπεριέχονται στο παρόν κείµενο. Η χρήση αποσπασµάτων από την συγκεκριµένη περιοδική έκδοση επιτρέπεται εφόσον γίνεται σαφής βιβλιογραφική αναφορά της πηγής. Η ηλεκτρονική εκδοχή είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο του Φορέα: Για επιπλέον αντίτυπα του Ενηµερωτικού Δελτίου ή για άλλες πληροφορίες σχετικά µε το έργο του Φορέα, παρακαλώ επικοινωνήστε µε τη Γραµµατεία του Φορέα: Secretariat: Østre Stationsvej 33 DK-5000, Odense C Denmark Tel: ή Brussels Office: 3 Avenue Palmerston BE-1000, Brussels Belgium Tel: Διατίθεται στα: CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IS, IT, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SK, SL, SV ISSN: European Agency for Development in Special Needs Education 2012 EuroNews 21 14

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MAPPING THE IMPLEMENTATION ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ OF POLICY ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική

Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προτάσεις για πρακτική Ευρωπαϊκός φορέας για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και των προτάσεων του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και προτάσεων της ανάλυσης, από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής

Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής Συστάσεις για τους Υπεύθυνους Χάραξης πολιτικής και Λήψης Αποφάσεων * Στο παρόν κείµενο, οι όροι «inclusive education» και «inclusion» αποδίδονται στα ελληνικά ως «συµµετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία Τεχνολογική Επανάσταση Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει συνεχείς αλλαγές στην καθηµερινότητα Όµως ένα µεγάλο ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Εκπαίδευση Νηπίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία στο νηπιαγωγείο Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

No. 2011-1-ES1-LEO05-36437

No. 2011-1-ES1-LEO05-36437 Nº 2 / MΑΙΟΣ 2012 Nº 1 / DIC 2011 No. 2011-1-ES1-LEO05-36437 Εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς που θα βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν εγκάρσιες ικανότητες που αναζητούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξη της Ευρώπης 2005

Άνοιξη της Ευρώπης 2005 Άνοιξη της Ευρώπης Τα σχολεία κατανοούν την Ευρώπη Ηµέρα της Άνοιξης 17 Μαρτίου 2005 Άνοιξη της Ευρώπης ή πώς να φέρουµε µε επιτυχία την Ευρώπη µέσα στα σχολεία και να κάνουµε τη φωνή των νέων Ευρωπαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές Προσπελασιμότητα Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία και η προσβασιμότητα ορίζεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συνοπτική Αναφορά Μάρτιος 2003 Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής *Στο παρόν κείµενο, ο όρος «inclusive education» αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 18.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 63 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2009/C 63 A/01) Η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ιανουάριος 2003 Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής Με την συνεργασία του Δικτύου Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη ΕΥΡΥΔΙΚΗ 1 Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Νεολαία Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πολιτική για τη νεολαία συγκαταλέγεται στους τομείς όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Προσαρμογές αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στο παρόν παρατίθενται μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον λαμβάνοντα την συνέντευξη, οι οποίες, όμως δεν είναι επαρκείς από μόνες τους! Αν ο λαμβάνων την συνέντευξη κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα