Ανάλυση του Φαινοµένου της Καινοτοµίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση του Φαινοµένου της Καινοτοµίας"

Transcript

1 Ανάλυση του Φαινοµένου της Καινοτοµίας Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονοµικής και Βιοµηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας του ΕΜΠ 1o Φεστιβάλ ΑΣΤΑ Ιουνίου Πανεπιστηµίου «Σπουδάζω, Καινοτοµώ, Επιχειρώ» Κέρκυρα, 9 Ιουλίου,

2 «Όλα έχουν εφευρεθεί;!!!» "Everything that can be invented has been invented." -- Attributed to Charles H. Duell, Commissioner, U.S. Office of Patents, 1899, but known to be an urban legend. Και όµως, 100 και πλέον χρόνια µετά, ο λόγος αλλά κυρίωςη πράξη σχετικά µε τις εφευρέσειςκαι την καινοτοµία συνεχίζονται µε ασύλληπτους ρυθµούς. 2

3 Οι καινοτοµίες δεν αφορούν ούτε συνδέονται αποκλειστικά µε την επιστήµη και την τεχνολογία Οι εφευρέσεις και οι καινοτοµίες δεν προέρχονται αποκλειστικά από την επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα. Π.χ. η εφεύρεση ενός αθλητικού παιχνιδιού που εξελίχθηκε σε µια πολύ µεγάλης κλίµακας διεθνή (οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα) Η ανακάλυψη του basket ball στη Μασαχουσέτη από τον Naismith ( εκέµβριος, 1891): ένας µικρός κλειστός χώρος (µιας αποθήκης), µια µπάλα ποδοσφαίρου, δύο καλάθια για αποθήκευση/ µεταφορά ροδάκινων. Χειµερινό παιχνίδι που να απαιτεί περισσότερη τεχνική δεξιότητα και λιγότερη δύναµη. Το concept αναπτύχθηκε από ένα παιδικό παιχνίδι που έπαιζε ο Naismith στο σχολείο του (duck on a rock at it).το παιχνίδι ξεκίνησε µε 13 κανόνες που διατύπωσε ο Naismith. 3

4 Dr. James Naismith, inventor of basket ball 4

5 Μια µπάλα ποδοσφαίρου και ένα καλάθι για ροδάκινα 5

6 Η ανακάλυψη του basket ball από τον Dr. James Naismith (1891) 6

7 Αλλά και Steve Jobs Today we re-invent the phone ( ιάσηµη παρουσίαση του i-phone). 7

8 ώδεκα ερωτήµατα και ορισµένα εµπειρικά ευρήµατα σχετικά µε την καινοτοµία 1. Τι είναι και τι δεν είναι η καινοτοµία; Ποια η διαφορά µεταξύ εφεύρεσης (invention), καινοτοµίας (innovation) και δηµιουργικότητας (creativity); 2. Πως µπορούν να περιγραφούν διάφορα είδηκαι να ταξινοµηθούν οι διάφορες όψεις της καινοτοµίας; 3. Πως µπορούµε να προσεγγίσουµετο φαινόµενο της καινοτοµίας σε διάφοραεπίπεδα (Πλαίσιο Ανάλυσης, Υποδείγµαταγια τη µελέτη της καινοτοµίας); 4. Ποιες είναι οι πηγέςτης ανάπτυξης καινοτοµιών («η προέλευση των ιδεών») ποιοί είναι οι φορείς προώθησης και υλοποίησης της καινοτοµίας; 8

9 ώδεκα Ερωτήµατα για την καινοτοµία ( συνεχ..) 5. Μπορεί η ανάπτυξη καινοτοµιών να σχεδιασθείκαι να οργανωθεί; Η στρατηγική διαχείριση της καινοτοµίας. 6. Ποιοί οι προωθητικοίκαι οι ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη καινοτοµιών; 7. Πως µπορούµε να µετρήσουµε την καινοτοµία; 8. Ποιες οι επιδράσεις της καινοτοµίας στην οικονοµία; 9. Υπάρχουν αρνητικές παρενέργειες της καινοτοµίας; 10. Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους στην υποστήριξη και στη διαµόρφωση κατευθύνσεων (κίνητρα, παρεµβάσεις, κλίµα, ενισχύσεις,..) για την ανάπτυξη καινοτοµιών; 9

10 ώδεκα Ερωτήµατα για την καινοτοµία ( συνεχ..) 11. Μπορούµε να κάνουµε ασφαλείς προβλέψεις σχετικά µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη καινοτοµιών; 12. Το ευρωπαϊκό παράδοξο, ο εξελισσόµενος παγκόσµιος ανταγωνισµός και ο νέος (αναδυόµενος) διεθνής καταµερισµός εργασίας; Η κατάσταση στην Ελλάδα («Το ελληνικό παράδοξο µέσα στο ευρωπαϊκό παράδοξο», η τεχνολογία ως εµπόρευµα, οι ελληνικές επιχειρήσεις και η καινοτοµία..) 10

11 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ Ποια η διαφορά εφεύρεσης και καινοτοµίας; Είναι µόνον τεχνολογική η καινοτοµία; Καινοτοµία για ποιόν; Τι δεν είναι καινοτοµία; Ποιά επιχείρηση θεωρείται καινοτόµα; Τι είναι η µανθάνουσα επιχείρηση (learning company); Καινοτοµίες είναι µόνον οι µεγάλοι νεωτερισµοί (π.χ. η παραγωγή του αυτοκινήτου ή της µηχανής εσωτερικής καύσης ή του προσωπικού υπολογιστή;) Πόσο σηµαντική είναι η διάχυση της γνώσης; Πως παράγονται οι καινοτοµίες; Ένας νέος συνδυασµός στοιχείων γνώσης οδηγεί σε καινοτοµίες; Έχει νόηµα η εκµάθηση µέσω αποτυχηµένωνπροσπαθειών για την επίτευξη καινοτοµιών; Αναπτύσσονται καινοτοµίες στη δηµόσια διοίκηση; 11

12 1. Τι είναι καινοτοµία; There is a way to do it better, find it Thomas Edison Η καινοτοµία συνδέεται µε τη βελτίωσησε σύγκριση µε ότι γινόταν έως τότε. Η καινοτοµία συνδέεται µε τον νεωτερισµό,το νέο, την αλλαγή. Ορισµένοι θεωρούν ότι η «καινοτοµία πρέπει να έχει µια σηµαντική επίπτωση για να θεωρηθεί καινοτοµία», άλλοι υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή αρκεί να είναι µετρήσιµη µπορεί να θεωρηθεί ως καινοτοµία 12

13 Καινοτοµία και αλλαγή Η καινοτοµία ως µια θεώρηση (µατιά πάνω στα πράγµατα) της αλλαγής: Η καινοτοµία είναι η ικανότητα να δεις την αλλαγή ως µια ευκαιρία και όχι σαν απειλή» (Steve Jobs, 2010). You can t do to-day s job with yesterday s methods and still be in business tomorrow» 13

14 Μια διαφορετική θεώρηση στα πράγµατα Η καινοτοµία συνδέεται µε διαφορετικές µατιές (από τις συνήθεις, από τις καθιερωµένες) στα πράγµατα. 14

15 Innovation (Oxford English Dictionary) The introduction of novelties; the alteration of what is established by the introduction of new elements or forms. A change made in the nature or fashion of anything; something newly introduced; a novel practice, method etc. The action of introducing into the market; a product newly bought on to the market 15

16 Η εφεύρεση είναι µέρος της καινοτοµίας, Αλλά τα πραγµατικά οφέλη των καινοτόµων δραστηριοτήτων προέρχονται από την υλοποίησή τους. Από την πραγµάτωση µιας νέας ιδέας που επιτρέπει την άντληση κάποιας αξίας. Υπάρχει όµως µια σύγχυση µεταξύ εφεύρεσης και καινοτοµίας. 16

17 Εφεύρεση Εφεύρεση: Μια διεργασία δηµιουργικής ανακάλυψης και «ηρωϊκών προσπαθειών» (σύµφωνα µε τις λαϊκές δοξασίες) και δηµιουργίας νέων ιδεών-είτε µέσω έρευνας είτε άλλων τρόπωνγια την επίλυση προβληµάτων. Αναφέρεται σε αντικείµενα, πατέντες, διεργασίες, τεχνικές, concepts, ιδέες που έχουν στοιχεία νεωτερισµού. 17

18 ιάκριση εφεύρεσης από καινοτοµία Το κριτήριο: η εφαρµογήκαι η οικονοµική/εµπορική αξιοποίηση της νέας γνώσης [SCHUMPETER, 1934]. εν περιορίζεται στη δηµιουργία νέων ιδεών, αλλά αναφέρεται στην εµπορική αξιοποίησή τους. Καινοτοµία: µια διεργασία που εκλεπτύνει την εφεύρεση και κυρίως τη µεταφράζει σε χρησιµοποιήσιµα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες) και διεργασίες. Καινοτοµία:µια συνεχής κοινωνικο-οικονοµική και διοικητική/ επιχειρηµατική διεργασία. Η καινοτοµία είναι κατά βάση οικονοµικό, επιχειρησιακό και επιχειρηµατικό φαινόµενο που υποστηρίζεται/ εκδηλώνεται µε τεχνολογικούς ή/και οργανωσιακούς όρους. 18

19 Ο ευρύτερος ορισµός της καινοτοµίας Μερικοί έχουν ορίσει την καινοτοµία ως «εφεύρεση + εκµετάλλευση». Όµως, είναι προτιµότερος ένας ευρύτερος ορισµός της καινοτοµίας π.χ. όπως αυτός του Rubenstein: Καινοτοµία είναι η διαδικασία/ διεργασία µέσω της οποίας αναπτύσσονται νέεςκαι βελτιωµένεςυπηρεσίες, παραγωγικές διαδικασίες/ διεργασίες, προϊόντα και υλικά και µεταφέρονται είτε σε παραγωγικές µονάδες είτε στην αγορά ανάλογα µε την περίπτωση» (Rubenstein, 1989, Managing Technology in the Decentralized Firm, New York: Wiley. 19

20 ιαφορά δηµιουργικότητας και καινοτοµίας «Innovation is the process of turning ideas into manufacturable and marketable form (Watts Hummrey) Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new thing (Theodore Levitt). 20

21 ιαφορά καινοτοµίας και δηµιουργικότητας ηµιουργικότητα: Η διεργασία έκφρασης και ανάπτυξης νεωτεριστικών ιδεών που µπρεί να είναι χρήσιµες. Καινοτοµία: η επιτυχής εφαρµογή/ υλοποίηση δηµιουργικων ιδεών. Η δηµιουργικότητα δεν είναι από µόνη της καινοτοµία. Ένας οργανισµός είναι καινοτόµος όταν διοχετεύει το δηµιουργικό δυναµικό- µε την εµπλοκή των εργαζοµένων σ αυτόν- σε µεγέθυνση, αλλαγή και επιτυχία 21

22 Οι διαστάσεις της ηµιουργικότητας και της Καινοτοµίας: Το διάγραµµα ASK A: Attitude S: Skill K: Knowledge Ένας τρόπος σκέψης-µια κατάσταση του µυαλού-που επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιµοποιούν τη γνώσηκαι την πείρα τους µε νέους τρόπους 22

23 Στάση και τρόπος σκέψης που διευκολύνουν την παραγωγή Μάθε να ακούς. καινοτοµιών Αµφισβήτησε αυτά που λαµβάνονται δεδοµένα και δεν εξετάζονται ούτε συζητούνται. Καταπολέµησε τον φόβο της αποτυχίας. «Αν δεν αποτυγχάνετε κάθε τόσο, αυτό είναι ένα δείγµα ότι δεν κάνετε τίποτε πολύ καινοτόµο» Woody Allen I have not failed. I ve just found ways that don t work Thomas Edison Luck is what happens when preparation meets opportunity Seneca (ρωµαίος φιλόσοφος) Να περιµένεις το αναπάντεχο. Η ιστορική προσέγγιση στα φαινόµενα 23

24 Τρόπος σκέψης «Σκέψου εκτός πλαισίου ( thinking outside the box )σκέψου πέρα από την πεπατηµένη και τη συµβατική θεώρηση. Μπορείς να επιλέξεις ένα διαφορετικό πλαίσιο Το πλαίσιο είναι: η αντίληψή σου για τον κόσµο, η φιλοσοφία σου, το παράδειγµα, το επιχειρησιακό µοντέλο, µια διαφορετική µατιά 24

25 Η κατανόηση και η προσοµοίωση ενός φαινοµένου (του προϊόντος, της καινοτοµίας κ.α.) µέσω του κύκλου ζωής Ένα προϊόν, µια τεχνολογία, ένας προϊόντος, ενός οργανισµού, µια επιχείρηση, ένα πρόβληµα έχουν ένα κύκλο ζωής Χρήση της σιγµοειδούς καµπύλης (S-Curve), Company innovation profile (innovation ideas) Product life cycle Problem Solving Cycle 25

26 Crossing the Valley of Death Charles W. Wessner 26

27 Είδη καινοτοµίας Πιο συγκεκριµένα: Η εισαγωγή ενός νέου ή βελτιωµένουπροϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), Η εισαγωγή µιας νέας ή βελτιωµένηςµεθόδου παραγωγής (µιας νέας διεργασίας)-που δεν στηρίζεται αναγκαστικά σε ένα νέο επιστηµονικό/ερευνητικό αποτέλεσµα-ή ενός νέου τρόπου διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά. Το άνοιγµα µιας νέας αγοράς ή η δηµιουργία µιας νέας αγοράς. Η αξιοποίηση ενός νέου πόρουή µιας νέας πρώτης ύληςή ενός ηµι-καταργεσµένου προϊόντος ή ενός νέου ή βελτιωµένου υλικού, ανεξάρτητα αν προϋπήρχε ή πρωτο-δηµιουργήθηκε. Η διαµόρφωση ενός νέου οργανωτικού σχήµατος (νέο επιχειρηµατικό µοντέλου, δηµιουργία ενός µονοπωλίου, διάσπαση ενός µονοπωλίου). 27

28 Τέσσερα κρίσιµα ερωτήµατα για τη γνώση Know what? Know who? Know why? Know-how? 28

29 Τέσσερα είδη µάθησης για µια επιχείρηση Μαθαίνουµε για τα πράγµατα [Γνώση]. Μαθαίνουµε να κάνουµε πράγµατα [Ικανότητες ( υναµικές, Λειτουργικές), εξιότητες,..]. Μαθαίνουµε για ατοµική βελτίωση και την αξιοποίηση του δυναµικού (των δυνατοτήτων) του κάθε ατόµου [Προσωπική Ανάπτυξη]. Μαθαίνουµε για να επιτύχουµε πράγµατα µαζί [Συνεργατική έρευνα]. 29

30 Η γνώση είναι η βάση της καινοτοµίας Νέα γνώση Νέοι συνδυασµοί υφιστάµενης γνώσης. 30

31 Καινοτοµία για ποιόν; Η καινοτοµία αναφέρεται: στη συγκεκριµένη επιχείρηση (new to the firm ή firm only) στη συγκεκριµένη αγορά (new to the market), στη διεθνή αγορά (worldwide innovation). 31

32 Τεχνολογικές καινοτοµίες Τεχνολογική Καινοτοµία Προϊόντος (τεχνικά χαρακτηριστικά, επίδοση, ιδιότητες, χρήσεις) Τεχνολογικά νέα προϊόντα Τεχνολογικά βελτιωµένα προϊόντα Τεχνολογική Καινοτοµία ιεργασίας/παραγωγικής διαδικασίας (µέθοδος παραγωγής συµπεριλαµβανοµένων και µεθόδων διάθεσης του προϊόντος) Τεχνολογικά νέα διεργασία. Τεχνολογικά βελτιωµένη διεργασία. 32

33 Οργανωτικές (οργανωσιακές) και Θεσµικές Καινοτοµίες Οργανωτική καινοτοµία ιοικητική Καινοτοµία (Management Innovation). Επιχειρησιακά/ επιχειρηµατικά µοντέλα (new business models). Νέα µοντέλα διάθεσης προϊόντα (new marketing models). Νέα Οργανωτικά σχήµατα. Θεσµική Καινοτοµία: ηµιουργία νέων θεσµών [π.χ. ο θεσµός της Ανώνυµης Εταιρείας, ο θεσµός των ρυθµιστικών αρχών, ο θεσµός των εταιρειών ιδιωτικών συµµετοχών (private equity), η δηµιουργία της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η δηµιουργία του ΕΜΠ Πολυτεχνείου ΠΡΙΝ 170+ χρόνια ]. 33

34 Οργανωτικές καινοτοµίες Περιλαµβάνει: Εισαγωγή σηµαντικά τροποποιηµένων οργανωτικών δοµών. Εφαρµογή προωθηµένων τεχνικών διοίκησης. Εφαρµογή νέων ή σηµαντικά τροποποιηµένων στρατηγικών κατευθύνσεων/προσανατολισµών. Επί της αρχής, η οργανωτική αλλαγή µετράει ως καινοτοµία µόνον αν επιφέρει µετρήσιµη µεταβολή στο παραγόµενο αποτέλεσµα (αυξηµένη παραγωγικότητα, αυξηµένες πωλήσεις, φιλικότερη για τον χρήστη διάθεση, αποδοτικότερη διάθεση). 34

35 Η διοικητική καινοτοµία (Management Innovation) Πίσω από κάθε νέο προϊόν, από κάθε νέα υπηρεσία και κάθε νέα τεχνολογία υπάρχει η καινοτόµος σκέψη. Στη φάση αυτή που διέρχονται σήµερα οι επιχειρήσεις αυτό που χρειάζεται να κάνουµε είναι να προχωρήσουµε στη σταδιακή αλλαγή του τρόπου διοίκησης (του µάνατζµεντ), που προσοµοιάζει µ. Σήµερα, η µεγαλύτερη τροχοπέδη για έναν οργανισµό είναι το ισχύον µοντέλο διοίκησης» [Gary Hamel]. 35

36 Η καινοτοµία ένα πολύπλοκο συστηµικό φαινόµενο Η καινοτοµία δενείναι αποκλειστικά ένα τεχνολογικό φαινόµενο. Η καινοτοµία είναι ένα κοινωνικο-οικονοµικό και επιχειρησιακό/ επιχειρηµατικό συστηµικόφαινόµενο µε ισχυρό τεχνολογικό (αλλά και οργανωσιακό) υπόβαθρο. Η παραγωγή της καινοτοµίας είναι µια σύνθετη, συνδυαστικήκαι έντονα αλληλεπιδραστικήδιεργασία µετασχηµατισµού µιας ιδέας σε πράξη. Η καινοτοµία για να ανθήσει χρειάζεται την ανάπτυξη ενός οικοσυστήµατος της καινοτοµίας, στο πλαίσιο του οποίου οι κοινότητες (ερευνητική, επιχειρηµατική, ψηφιακών και οικολογικών ακτιβιστών, χρηστών, εθελοντών που ασκούν κοινή πρακτική όπως η κοινότητα του ελεύθερου λογισµικού ανοιχτού κώδικα κ.α.) και οι διάφοροι θεσµοί παίζουν σηµαντικό ρόλο. 36

37 Η καινοτοµία ένα πολύπλοκο συστηµικό φαινόµενο (..συνεχ..) Χρειάζεται ακόµη ορατότητα ενεργειών και δράσεων και περιβάλλον αλληλεπίδρασης, συνεργασίας αλλά και ανταγωνισµού. Η ανάπτυξη καινοτοµιών είναι ένα συναρπαστικό, αλλά και δύσκολο ταξείδι, που οδηγεί και σε µη αναµενόµενα αποτελέσµατα, αλλά και απρόβλεπτες εφαρµογές. Η παραγωγή καινοτοµιών εµπεριέχει και πολλές αποτυχίεςπου πρέπει να ιδωθούν ως µαθησιακές εµπειρίες. 37

38 The Innovation Journey: Andrew H. Van de Ven, Douglas E. Polley, Raghu Garud, Sankaran Venkataraman 38

39 Οι φορείς της καινοτοµίας Σε προσωπικό επίπεδο Σε επίπεδο επιχείρησης ή/και οργανισµού (innovative firms,..) Σε επίπεδο κλάδου (sectoral systems of innovation) Σε επίπεδο περιφέρειας (regional systems of innovation), χώρας (National Systems of Innovation), supracontinental (Systems of Innovation) 39

40 Φορείς της καινοτοµίας: Ο επιχειρηµατίας και η επιχείρηση Προσωπο -κεντρική προσέγγιση: Στο επίκεντρο ο ηρωϊκός, πρόθυµος να αναλάβει κινδύνους επιχειρηµατίας (Schumpeter, Mark 1 model, Schumpeter, 1912). Η µεγάλη επιχείρηση που αναπτύσσει θεσµοθετηµένη και οργανωµένη προσπάθεια σε βιοµηχανικά ερευνητικά εργαστήρια (Mark II model, Schumpeter, 1ο Φεστιβάλ 1943) Ιονίου 40

41 Οι φορείς της καινοτοµίας ( συνεχ ) εκαετία του 1980 και 1990: Σηµείο καµπής για την αµερικανική οικονοµία µε τηνεπιστροφή της νέας µικρής (αρχικά) καινοτόµου επιχείρησης που αποκτά βαρύνοντα ρόλο στη µετατροπή νέας οικονοµικά αξιοποιήσιµης γνώσης σε οικονοµική δραστηριότητα και σε συνεισφορά στην οικονοµική µεγέθυνση. 41

42 Οι φορείς της καινοτοµίας ( συνεχ ) Επιχειρηµατικότητα εντάσεως γνώσης (Malerba et al, ερευνητικά προγράµµατα KEINS, AEGIS,..): Νέες επιχειρήσεις (new ventures),αλλά και νέες δραστηριότητες που αναλαµβάνονται από υφιστάµενες επιχειρήσεις (corporate entrepreneurship). ηµιουργούνται τόσο σε κλάδους «Υψηλής Τεχνολογίας» όσο και σε κλάδους «Χαµηλής και Μέσης Τεχνολογίας» Σηµασία των δικτύων και των συστηµάτων. ίκτυα καινοτοµίας π.χ. Apple και developers (software and content).. 42

43 Τρία µοντέλα ανάπτυξης καινοτοµιών (Baldwin & Von Hippel, 2010) Αντανακλούν διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης της ανθρώπινης προσπάθειας και των επενδύσεων που απαιτούνται για τη δηµιουργία νέων καινοτοµιών που έχουν αξία. Το µοντέλο του παραγωγού καινοτοµίας: Η µεµονωµένη επιχείρηση παραγωγός (producer model), κλασικό µοντέλο του Schumpeter. Το µοντέλο του χρήστη. Το συνεργατικό και ανοιχτό µοντέλο 43

44 Πέντε προσεγγίσεις για τη µελέτη της καινοτοµίας Science push (1940s), [Science: The Endless Frontier, Vannevar Bush report]. Το γραµµικό µοντέλο ανάπτυξης καινοτοµίας µε αφετηρία τη βασική έρευνα. Demand pull (1950s, 1960s). Ο χρήστης ως πρωταρχική πηγή καινοτοµίας (π.χ. µεγάλα αµυντικά και κρατικά προγράµµατα). Γραµµικό µοντέλο µε αφετηρία τη ζήτηση. 44

45 Πέντε προσεγγίσεις για τη µελέτη της καινοτοµίας ( συνεχ ) Η προσέγγιση της σύζευξης (1970s). The coupling model of innovation. Strategic Integration and Networking model of Innovation (1990s) Οργανικά και εξελικτικά µοντέλα. 45

46 «Μη σηµαντικές» ή «µη νεωτεριστικές αλλαγές» Η διακοπή της λειτουργίας µιας διεργασίας/ παραγωγικής διαδικασίας ή η διακοπή της παραγωγής ενός προϊόντος (ακόµη και αν οδηγεί στη βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης) δεν αποτελεί επιχειρηµατική καινοτοµία. Η απλή αντικατάσταση ή επέκτασητου υφιστάµενου τεχνικού εξοπλισµού ή/και της παραγωγικής εγκατάστασης δεν αποτελεί καινοτοµία. Η αναβαθµισµένη εκδοχή λογισµικού (new updated version) vs (έναντι) της διάθεσης περισσοτέρων αντιτύπων (diffusion of further copies). 46

47 Καινοτόµες Επιχειρήσεις Ήδη λειτουργούσεςεπιχειρήσεις που έχουν εισαγάγει καινοτόµα (νέα/ βελτιωµένα) προϊόντα, καινοτόµες διεργασίες, καινοτόµα επιχειρησιακά µοντέλα ή/και οργανωτικά σχήµατα στην εξεταζόµενη περίοδο. Νέες επιχειρήσεις Κατά την ίδρυσήτους εισήγαγαν νέα προϊόντα στην αγορά που λειτουργούν και απευθύνονται ή χρησιµοποίησαν νέες διεργασίες Μετά την ίδρυσή τους. 47

48 Η καινοτοµία δενέχει ως µοναδική πηγή της την ερευνητική-επιστηµονική δραστηριότητα Αν και η λειτουργία της «Ε&Α» (R&D) έχει στρατηγική σηµασία ιδίως σε ορισµένους κλάδους της µεταποίησης, όµως: Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ (1998) µόνον το 30-50% όλων των δαπανών για την παραγωγή καινοτοµίας συνδέονται µε δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (R&D expenditures). Το υπόλοιπο αφορά δαπάνες για σχεδιασµό προϊόντων, ανάλυση αγοράς, outsourcing, δαπάνες για πατέντες και άδειες χρήσεως. Άλλες πηγέςκαινοτοµίας είναι: οι προµηθευτές, οι πελάτες, οι εξωτερικοί συνεργάτες (π.χ. συµβουλευτικές εταιρείες, εταιρείες engineering) κ.α. 48

49 Ο τύπος και ο τρόπος παραγωγής καινοτοµιών Ριζικέςκαι οριακές καινοτοµίες (ριζική ή οριακή αλλαγή σε προϊόντα, διεργασίες, οργανωτικά σχήµατα ) Γραµµική θεώρησητης παραγωγής καινοτοµίας (Από την επιστηµονική έρευνα στην εισαγωγή ενός προϊόντος/ µιας διεργασίας στην αγορά). Σύµφωνα µε το γραµµικό µοντέλο: οι καινοτοµίες πρώτα ανακαλύπτονται, µετά αναπτύσσονται, ύστερα πακετάρονται, προωθούνται στην αγορά και τέλος χρησιµοποιούνται. Γέννηση της ιδέας->εφεύρεση->έρευνα και Ανάπτυξη->Εφαρµογή-> ιάχυση 49

50 συνέχεια. Το γραµµικό µοντέλο έχει δεχθεί κριτική ως απλουστευτικό. Στην πράξη οι καινοτοµίες προκύπτουν από µια πολύπλοκη επαναληπτική διεργασία στην οποία: η αλληλεπίδραση (ανταλλάσσουν και δοκιµάζουν ιδέες), η εκµάθηση και η επικοινωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων παίζουν σηµαντικό ρόλο. Σύµφωνα µε την αλληλεπιδραστική θεώρηση της παραγωγής καινοτοµίας, οι καινοτοµίες δεν παράγονται µόνον από την επιστηµονική έρευνα, αλλά και από την επαγγελµατική και επιχειρησιακή/ επιχειρηµατική πρακτική (την αλληλεπίδραση µε τους χρήστες/πελάτες, τους προµηθευτές, τους συνεργάτες κ.α.) Οι δύοεπιχειρηµατικές λειτουργίες κατά Drucker: H επιχείρηση, επί της ουσίας-έχει δύο µόνο λειτουργίες, την παραγωγή καινοτοµιών και το µάρκετινγκ. 50

51 Bασικές προσεγγίσεις για τη µέτρηση της καινοτοµίας Λεπτοµερής περιγραφή συγκεκριµένων καινοτοµιών µέσω µελετών περιπτώσεων. Μέτρηµα των καινοτοµιών (η γνωστή έρευνα του SPRU, που µέτρησε όλες τις σηµαντικές καινοτοµίες που εισήχθηκαν από επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους της οικονοµίας. Έρευνα πεδίου σε επιχειρήσεις µέσω δοµηµένου ερωτηµατολογίου (π.χ. Community Innovation Survey). 51

52 Bασικές προσεγγίσεις για τη µέτρηση της καινοτοµίας ( συνεχ ) Μέτρηση του αριθµού των πατεντών ως προσεγγιστικής µεταβλητής για την καινοτοµία. Όµως, το βασικό µειονέκτηµα είναι ότι δεν είναι µέτρο καινοτοµίας, αλλά µέτρο εφευρέσεων. Χρήση στοιχείων επιχειρήσεων για τις δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D, κυρίως D) που πραγµατοποιούν. Και µε το µέτρο αυτό υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα (π.χ. οι µικρότερες επιχειρήσεις µπορεί να µην έχουν χωριστό τµήµα E&A και ξεχωριστό προϋπολογισµό, η καινοτοµία δεν προέρχεται µόνον από την επιστηµονική έρευνα). 52

53 Μέτρηση της καινοτοµίας σε επίπεδο χωρών Innovation Index in Europe. Global Innovation Index. 53

54 Μέτρηση της Καινοτοµίας σε επίπεδο επιχειρήσεων Αριθµός νέων ή βελτιωµένων προϊόντων/ διεργασιών. Το % των πωλήσεων που αποδίδεται σε νέα ή βελτιωµένα προϊόντα. Οι δαπάνες για Ε&Α ως % των πωλήσεων της (αλλά και για ανάπτυξη καινοτοµιών). Ο αριθµός των πατεντών ως προσέγγιση για τη µέτρηση της καινοτοµίας. 54

55 Ο εκδηµοκρατισµός της καινοτοµίας Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και ειδικότερα το ιαδίκτυο µετασχηµατίζουν τον τρόπο και την ταχύτητα παραγωγής καινοτοµιών. Χάρη στο ιαδίκτυο, τα εργαλεία web 2.0, το ανοιχτό λογισµικό µια ευρύτερη κοινότητα µπορεί να αξιοποιήσει τη γνώση που παράγεται από την ακαδηµαϊκή έρευνα. Η εξέλιξη αυτή έχει µπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε επιχειρηµατίες και µικρές επιχειρήσεις. H τάση προς την ανοιχτή καινοτοµία (open innovation) έχει αρχίσει να µετασχηµατίζει κλάδους. Αναζήτηση έξυπνων ιδεών και εκτόςτης επιχείρησης ή του οργανισµού. 55

56 Καινοτοµία σε περίοδο κρίσης; Πολλοί ισχυρίζονται ότι η καινοτοµία δεν ανθεί σε συνθήκες κρίσης. Η παραγωγή καινοτοµίας, λένε, απαιτεί πόρους, κίνητρα, ανάληψη ρίσκου, κλίµα αισιοδοξίας. Και όµως, πολλές καινοτοµίες και πολλές καινοτόµες επιχειρήσεις δηµιουργήθηκαν π.χ. στις ΗΠΑ στη διάρκεια της µεγάλης κρίσης που ξέσπασε το

57 Καινοτοµία σε περίοδο ευηµερίας; Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι σε περίοδο ευηµερίας, υπάρχει µια κατάσταση βολέµατος που αποτρέπει αντισυµβατικές και νεωτεριστικές πρακτικές. Τελικά η πίεση της ανάγκης στις δύσκολες εποχές και οι υψηλές απαιτήσεις σε περίοδο ευηµερίας µπορούν εξίσου να διαµορφώσουν συνθήκες για την παραγωγή καινοτοµιών. 57

58 Καινοτοµία και Οικονοµική Μεγέθυνση Ευρύτατη συναίνεση µεταξύ των οικονοµολόγων (από τον Adam Smith στον Robert Solow µέσω Ricardo, Marx, Marshall, Schumpeter, Keynes, Arrow, Freeman, Nelson) για τη σηµασία και την επίδραση των καινοτοµιών στη µακροχρόνια οικονοµική µεγέθυνση. Η µακροχρόνια αύξηση της παραγωγικότητας σχετίζεται στενά µε την εισαγωγή και τη διάχυση τεχνικών και οργανωτικώνκαινοτοµιών (παρά τις δυσκολίες µέτρησης της ακριβούς συµβολής της τεχνικής αλλαγής στη µεγέθυνση κλάδων και χωρών, πολλές µελέτες το πιστοποιούν). Όµως, µόνο ο Marx τον 19 ο αιώνα και ο Schumpeter τον 20 ο έθεσαν την καινοτοµία στο επίκεντρο της θεωρίας τους για τη µεγέθυνση της οικονοµίας. 58

59 Καινοτοµία και θεωρίες της οικονοµικής µεγέθυνσης (Marx) Μarx: ο πιο ισχυρός και συνεπής επικριτής του καπιταλισµού είναι και ο πιο φλογερός- έως τότεθαυµαστής του- για τη σχέση του µε την καινοτοµία. Marx & Engels (Communist Manifesto, 1848) θεωρούν ότι η ίδια ύπαρξη του καπιταλισµού εξαρτάται από µια σταθερή ώθηση για την εισαγωγή νέων προϊόντων και νέων διεργασιών. Τα κέρδη: ένα πλεόνασµα που βασίζεται στην εκµετάλλευση της εργασίας και που συντηρείται από την κοινωνικη και πολιτική εξουσία της αστικής τάξης, αλλά και από τις καινοτοµίες. 59

60 Η καινοτοµία στην δηµόσιο τοµέα Λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ιδίως µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ). Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πραγµατικό χρόνο προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους άλλους φορείς και οργανισµούς. Ο ρόλος του επιχειρησιακού (και αναπτυξιακού κράτους) γι ατηνανάπτυξη καινοτοµιών (ως αγοραστής/ χρήστης και ως διαµορφωτής 1ο Φεστιβάλ συστήµατος Ιονίου δηµόσιων Γ. Καλογήρου, Το πολιτικών). φαινόµενο της 60

61 Ο ρόλος του ανταγωνισµού για την ανάπτυξη καινοτοµιών Έλλειψη ανταγωνισµού δυσκολεύει την άνθηση της καινοτοµίας. Ο ανταγωνισµός διευκολύνει την ανάπτυξη καινοτοµιών. Ο υπερβολικός ανταγωνισµός µπορεί να σκοτώσει την καινοτοµία. Ο κίνδυνος της βραχυπρόθεσµης οπτικής. 61

62 Μπορεί να προβλεφθεί το µέλλον; The best way to predict the future is to invent it (Alan Kay) Foresight exercise 62

63 Τα όρια της ικανότητας πρόβλεψης των ανθρώπων Σχετικά µε την ικανότητα του ανθρώπου να αναλύσει τις επερχόµενες αλλαγές στον σύγχρονο κόσµο, ο Freemanδεν πιστεύει ότι «υπάρχει κάποιος πολύ καλός στις µακροχρόνιες προβλέψεις. Με την κοινή λογική µπορείς να δεις ορισµένες τάσεις, αλλά αν ήταν να συµβουλεύσω τη µικρότερη κόρη µου, πιθανότατα δεν θα της έλεγα τι να κάνει». 63

64 ιαφορά αβεβαιότητας και κινδύνου Uncertainty: We don t know. Οι τεχνολογικές αλλαγές διέπονται από αβεβαιότητα. Risk: υνατότητα εκτίµησης της πιθανότητας διακινδύνευσης. Υπολογισµένο ρίσκο (Calculated risk). H πιθανότητα να συµβεί µια αρνητική εξέλιξη και το µέγεθος της επίπτωσης. Σχέση ρίσκου και απόδοσης. 64

65 Ποτέ µην λες ποτέ! Bad Predictions (Things people said) It's generally a bad idea to say something can't or won't be done, especially in the realm of science and technology. The following are quotations that have failed to stand up to the test of time: "The Americans have need of the telephone, but we do not. We have plenty of messenger boys." -- Sir William Preece, chief engineer of the British Post Office, "I think there is a world market for maybe five computers." -- Thomas Watson, chairman of IBM, "With over 50 foreign cars already on sale here, the Japanese auto industry isn't likely to carve out a big slice of the U.S. market." -- Business Week, August 2, "There is no reason anyone would want a computer in their home." - - Ken Olson, president, chairman and founder of Digital Equipment Corp.,

66 «Θα µπορούσε η καινοτοµία να µηνείναι πάντοτε για το καλό µας;» Η συνήθης προσέγγιση είναι ότι «η καινοτοµία είναι πάντοτε για το καλό µας». Αυτό είναι το κοινό γνώρισµα των περισσότερων µελετών για την επιστήµη, την τεχνολογία και την κοινωνία στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Ταυτόχρονα, η αποτυχία πολλών καινοτοµιών είναι συνηθέστερη από την επιτυχία τους. Θα µπορούσε η καινοτοµία να µην είναι πάντοτε για το καλό µας; 66

67 Luc Soete: O αναστοχασµός πάνω στην καινοτοµία Στην ετήσια διάλεξη του 2011 προς τιµήν του J. Tansιδρυτή του Πανεπιστηµίου του Maastricht-υπό τον τίτλο: «Αναστοχασµός πάνω στην Καινοτοµία», ο καθηγητής Luc Soete αναφέρθηκε στον διαδεδοµένο ισχυρισµό ότι «η καινοτοµία είναι πάντοτε καλή για µας», ότι δηλαδή «στο επίπεδο της κοινωνίας, η καινοτοµία ανανεώνει τη δυναµική της κοινωνίας και εποµένως οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας». 67

68 Η διεργασία «δηµιουργικής καταστροφής» Συντελείται, δηλ. µια διεργασία «δηµιουργικής καταστροφής» που µπορεί να καταστρέφει λίγες καθιερωµένες επιχειρήσεις προς όφελος πολλών νεοεισερχοµένων στην αγορά επιχειρήσεων. 68

69 «Καταστροφική καινοτοµία»: µπορεί και αυτή να συµβεί Ωστόσο, µερικές φορές, ιδίως σε περιόδους κρίσης, το αντίθετο φαινόµενο µπορεί να συµβεί: µια διεργασία «καταστροφικής καινοτοµίας», όπου λίγοι επωφελούνται εις βάρος των πολλών. Τρία παραδείγµατα: our unsustainable fossil-fuel based economic growth at the global level; European monetary integration at the European level (η ελλειπής αρχιτεκτονική µιας µεγάλης θεσµικής καινοτοµίας); Οι χρηµατοπιστωτικές καινοτοµίες (financial innovation) σε κλαδικό επίπεδο. 69

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 9 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 9 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 9 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ y.caloghirou@ntua.gr ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μια απόπειρα σύνδεσης των αποτελεσμάτων της έρευνας για τις επιχειρήσεις με το γενικότερο παραγωγικό πρόβλημα της χώρας και την έξοδο από την κρίση

Μια απόπειρα σύνδεσης των αποτελεσμάτων της έρευνας για τις επιχειρήσεις με το γενικότερο παραγωγικό πρόβλημα της χώρας και την έξοδο από την κρίση Μια απόπειρα σύνδεσης των αποτελεσμάτων της έρευνας για τις επιχειρήσεις με το γενικότερο παραγωγικό πρόβλημα της χώρας και την έξοδο από την κρίση Γιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ, Έρευνα 16/3/2012ΕΒΕΟ/

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ.

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Thomas Edison: >1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας Πρακτική φωτιστική λυχνία Φιλμ 35mm Φωνόγραφος 21.6δισ. $ το 1920 Καινοτομία κάτι περισσότερο από μια καλή ιδέα: διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία

Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων, ΤΕΙ Πάτρας Η κατάσταση στην Ελλάδα (1) Η κατάσταση στην Ελλάδα (2) Η Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα

Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα Α. Κακούρης, Γραφείο ιασύνδεσης Ε.Κ.Π.Α. Εισαγωγή µε βάσητηνεµπειρία από το Γραφείο ιασύνδεσης Ε.Κ.Π.Α. Η εκπαίδευση αναζητούνται µοντέλα στάσεις στάσεις δεξιότητες δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας

Στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας Στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας ρ Αντώνης Λιβιεράτος Καινοτομία η μετατροπή μιας ιδέας, μιας πρακτικής ή ενός αντικείμενου που εκλαμβάνονται ως νέα από μια ομάδα ατόμων σε: o εμπορεύσιμο προϊόν/υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. a. Καινοτομία b. Εφεύρεση Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. ΝΑΙ ΟΧΙ 2. a. Καινοτομία προϊόντων(αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτοµία στον τουρισµό: Από την θεωρία στην πράξη. ρ. Στέφανος Ι. Φωτίου

Καινοτοµία στον τουρισµό: Από την θεωρία στην πράξη. ρ. Στέφανος Ι. Φωτίου Καινοτοµία στον τουρισµό: Από την θεωρία στην πράξη ρ. Στέφανος Ι. Φωτίου οµή Παρουσίασης Καινοτοµία: Από τον Schumpeter στον Barras Καινοτοµία στον τουρισµό Βέλτιστες πρακτικές Τι κάνουµε στο Νότιο Αιγαίο;

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα Ε.Μ. Πολυτεχνείου-Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου:

Διημερίδα Ε.Μ. Πολυτεχνείου-Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου: Διημερίδα Ε.Μ. Πολυτεχνείου-Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου: «Το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Η συνάντηση της ιστορικής μνήμης με τον σύγχρονο πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες» Λαύριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος για την ανάδυση από την κρίση Απρίλιος 2013 Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων μέσω της Έρευνας & Καινοτομίας If you don t plan, you plan to fail. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Μέγεθος Επιχείρησης, Καινοτομία και Μεγέθυνση Κώστας Τσεκούρας Περίγραμμα Η Schumpeterian Υπόθεση Το τεχνολογικό περιβάλλον Καινοτομικότητα και μέγεθος Καινοτομικότητα: SMEs

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Fasmatech Science and Technology SA Δρ. Μανώλης Ραπτάκης Σύνοψη Φάσματεκ ο δρόμος έως εδώ Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα στα 2010 s τι μάθαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πίνακες και σχήματα... 15. Κατάλογος ακρωνυμίων... 17. Ευχαριστίες της συγγραφέως... 21. Εν είδει εισαγωγής: Γιάννης Καλογήρου...

Περιεχόμενα. Πίνακες και σχήματα... 15. Κατάλογος ακρωνυμίων... 17. Ευχαριστίες της συγγραφέως... 21. Εν είδει εισαγωγής: Γιάννης Καλογήρου... Περιεχόμενα Πίνακες και σχήματα.................................... 15 Κατάλογος ακρωνυμίων................................. 17 Ευχαριστίες της συγγραφέως............................ 21 Εν είδει εισαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean. Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.gr Νέα οικονομία: επιτυχίες αλλά και αποτυχίες Νέα οικονομία υπάρχουν πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Περιβάλλον Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Περιβάλλον Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Περιβάλλον Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δρ. ΛΗΔΑ ΚΥΡΓΙΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τη χρησιμοποίηση γνώσης, τεχνολογικών ικανοτήτων και εμπειρίας για τη δημιουργία νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή

ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή Agenda ψηφιακές εμπειρίες διάσταση της καινοτομίας δράσεις και κοινά χαρακτηριστικά το οικοσύστημα δράσεων συμμετοχής Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση περιβάλλοντος. Στρατηγικές επιλογές. Απόκτηση τεχνογνωσίας. Υλοποίηση

Διερεύνηση περιβάλλοντος. Στρατηγικές επιλογές. Απόκτηση τεχνογνωσίας. Υλοποίηση Διερεύνηση περιβάλλοντος Μάθηση & προσπάθεια για νέες καινοτομίες Στρατηγικές επιλογές Απόκτηση τεχνογνωσίας Υλοποίηση Tidd J., Bessant J., Pavitt K. Managing Innovation. (2000) Διερεύνηση περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ, http://infostrag.gr/ Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος καθηγητή του ΕΜΠ, Λευτέρη Παπαγιαννάκη. «Πρωτοβουλίες Ενθάρρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015 ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015 10ος ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ: ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ, ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ OI ΚΙΝΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας Η πληροφορική σήμερα IT = ICT Τι είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα