Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)"

Transcript

1 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό όλοι οι σύγχρονοι Η/Υ διαθέτουν συσκευές δευτερεύουσας ή βοηθητικής μνήμης (secondary storage). π.χ. Σκληροί Δίσκοι Οπτικοί δίσκοι Δισκέτες Μαγνητικές ταινίες Οι συσκευές αυτές αποθηκεύουν τα δεδομένα μόνιμα. Μειονέκτημα: Είναι 1000 φορές πιο αργές από τη Κύρια Μνήμη (RAM)

2 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία (files). Αρχείο είναι ένα σύνολο δεδομένων (data set) όπως Επεκτάσεις αρχείων Στοιχεία Αριθμοί κείμενα ήχοι εικόνες Προγράμματα εικόνα ήχος συμπιεσμένο αρχείο video Κάθε αρχείο έχει ένα όνομα,μοναδικό στον Η/Υ =Όνομα Αρχείου (File Name) C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\epal\bp1\leitourgika.doc C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\epal\leitourgika.doc

3 2.1.2 Σύστημα Αρχείων (File System) Οι δίσκοι του Η/Υ περιέχουν πάρα πολλά αρχεία. Γι αυτό τα Λ.Σ. δημιουργούν μια λογική οργάνωση των αρχείων. ΗοργάνωσηαυτήονομάζεταιΣύστημα Αρχείων (File System), και επιβάλλεται από το Λ.Σ. του Η/Υ. Το Σύστημα Αρχείων αποθηκεύει τις πληροφορίες τις σχετικές με κάθε αρχείο. Οι πληροφορίες είναι : Το όνομα Το μέγεθος Δικαιώματα Προσπέλασης User 1 User 2 User 3 Administrator Θέση στο δίσκο (Που βρίσκονται αποθηκευμένα-σε ποιο μέσο ή τόμο αποθήκευσης) Volume μέσο αποθήκευσης

4 2.1.3 Ευρετήριο Αρχείων (Directory,Catalogue ή Folder) Σε όλα τα σύγχρονα Λ.Σ. ο πιο συνηθισμένος τρόπος οργάνωσης είναι η Ιεραρχική Δομή. Στην Ιεραρχική Δομή δημιουργούνται ειδικά αρχεία που ονομάζονται Ευρετήρια Κατάλογοι ή Φάκελοι (Folder ή Directories).

5 2.1.3 Ευρετήριο Αρχείων (Directory,Catalogue ή Folder) Τα Ευρετήρια-Φάκελοι περιέχουν μια ομάδα αρχείων. Στο Ευρετήριο περιλαμβάνεται για κάθε αρχείο : Το όνομα του, Το μέγεθος του, Τον ιδιοκτήτη του, Τη θέση των δεδομένων του, Δικαιώματα προσπέλασης,κλπ Εφόσον τα Ευρετήρια είναι αρχεία, μπορούν να περιέχουν και άλλα ευρετήρια. Άρα σε μια Ιεραρχική Δομή έχουμε : Βασικό Ευρετήριο Υποευρετήρια Root Directory Sub-Directories User 1 User 2 User 3 Administrator

6 2.1.3 Ευρετήριο Αρχείων (Directory,Catalogue ή Folder) Οπότε λογικά δημιουργείται η εικόνα ενός αντεστραμμένου δένδρου με κλαδιά τα ευρετήρια και φύλλα τα αρχεία. τρέχων ευρετήριο Σχ2.1 σελίδα 31. ΣτηνΙεραρχικήδομήοχρήστης τοποθετείται κάθε φορά σε ένα ευρετήριο που λέγεται τρέχον (current) ή ευρετήριο εργασίας(working Directory). τρέχων ευρετήριο Απόαυτότοσημείοοχρήστηςμπορείναδειμόνο τα αρχεία και τα ευρετήρια που βρίσκονται από κάτω του. Τη δομή αυτή ο χρήστης μπορεί να την τροποποιήσει όπως θέλει ώστε να οργανώσει τα αρχεία του σε λογικές ή λειτουργικές ομάδες.

7 2.1.4 Τι προσφέρει το Σύστημα Αρχείων Οργάνωση Κατανέμει τα αρχεία σε σύνολα με σκοπό την ευκολότερη ανεύρεση και χρήση τους. Η οργάνωση γίνεται κυρίως με ευρετήρια αρχείων τα οποία ομαδοποιούν τα αρχεία. Στο DOS και στα Windows τα αρχεία οργανώνονται σε μια Ιεραρχική δομή.

8 2.1.4 Τι προσφέρει το Σύστημα Αρχείων Ονοματολογία Δηλαδή ο τρόπος χρήσης των ονομάτων για την ανεύρεση και χρήση αρχείων. Χρησιμοποιούν συγκεκριμένη Ονοματολογία για να χαρακτηρίσουν τη θέση των αρχείων. Η θέση ενός αρχείου χαρακτηρίζεται από το μονοπάτι. π.χ. My Documents\letter.doc όνομα επέκταση Ένα αρχείο χαρακτηρίζεται από το όνομα και την κατάληξη ή επέκταση (suffix ή extension) Στα Windows το όνομα ενός αρχείου μπορεί να περιλαμβάνει έως και 255 χαρακτήρες Λατινικά και Ελληνικά.

9 2.1.4 Τι προσφέρει το Σύστημα Αρχείων Έλεγχο Προσπέλασης Περιορισμός στη χρήση αρχείων για λόγους προστασίας των πληροφοριών από τυχαία καταστροφή λόγω λάθους ή χρήσης από μή εξουσιοδοτημένα άτομα. Για κάθε αρχείο καθορίζεται ο ιδιοκτήτης με τα δικαιώματα του και οι άλλοι χρήστες με τα δικαιώματα τους. Τα δικαιώματα είναι : Εγγραφή Ανάγνωση Διαγραφή Εκτέλεση Μερικές φορές υπάρχει και η δυνατότητα του να οριστεί κάποιο συνθηματικό (password) για το κάθε αρχείο.

10 2.1.4 Τι προσφέρει το Σύστημα Αρχείων Φυσική Αποθήκευση Δηλαδή η οργάνωση των αρχείων κατά την αποθήκευση τους στα μαγνητικά ή οπτικά μέσα. Αναζήτηση Αρχείου Βρίσκει που βρίσκεται το αρχείο που αναζητούμε στον Η/Υ. Εκτέλεση Προγράμματος Εκτελεί το πρόγραμμα που περιέχεται στο αρχείο. Δημιουργία Αρχείου Κατασκευή ενός αρχείου.

11 2.1.4 Τι προσφέρει το Σύστημα Αρχείων Διαγραφή Αρχείου Σβήνει το αρχείο με όλα τα περιεχόμενα του. Αντιγραφή Αρχείου Κατασκευάζει ένα νέο αρχείο, που είναι ακριβές αντίγραφο του πρώτου. Αλλαγή Ονόματος Αρχείου

12 2.1.4 Τι προσφέρει το Σύστημα Αρχείων Δημιουργία Ευρετηρίου Καταστροφή Ευρετηρίου Παραχώρηση Δικαιωμάτων Προσπέλασης Αφαίρεση Δικαιωμάτων Προσπέλασης

13 2.1.5 Χρήση του Συστήματος Αρχείων(File System ) Ένας Η/Υ περιλαμβάνει αρκετές χιλιάδες αρχεία, που μπορεί να έχουν και το ίδιο όνομα. Για να τα ξεχωρίζει το Σύστημα Αρχείων χρησιμοποιεί συγκεκριμένη ονοματολογία για τα αρχεία. Κάθε αρχείο έχει Ένα και μόνον Απόλυτο όνομα. ενώ μπορεί να έχει Πολλά Σχετικά Ονόματα. Η σύγχυση μεταξύ δύο αρχείων δεν πραγματοποιείται γιατί πάντοτε έχουν διαφορετικά Απόλυτα Ονόματα. Απόλυτο Όνομα (Absolute Pathname) είναι όλοτομονοπάτιπου ακολουθούμε από τη ρίζα μέχρι το αρχείο π.χ.: C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\οι εικόνες μου\pueblo.jpg Το Απόλυτο Όνομα αρχίζει πάντοτε από \. Προσοχή: Το Λ.Σ. ξέρει το αρχείο με το πλήρες όνομα του και έτσι μπορεί να ξεχωρίζει αρχεία που έχουν το ίδιο όνομα σε διαφορετικά Ευρετήρια. C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\οι εικόνες μου\pueblo.jpg C:\Documents and Settings\user\Back Up\Οι εικόνες μου\pueblo.jpg Το Σχετικό Όνομα εξαρτάται από το που βρίσκεται αυτός που θέλει να το προσπελάσει π.χ. C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\οι εικόνες μου\pueblo.jpg spyros.mp3 spyros.mpeg spyros.doc Το Σχετικό Όνομα ΠΟΤΕ ΔΕΝ αρχίζει πάντοτε με \. \ Οι εικόνες μου\pueblo.jpg

14 2.1.6 Παραδείγματα επεξεργασίας αρχείων στα Windows

15 2.1.7 Τύποι αρχείων Αρχεία Δεδομένων (Data Files) Αρχεία που περιέχουν πληροφορίες σε δυαδική μορφή, δηλ 0 και 1. Δεν μπορούμε να τα εμφανίσουμε στην οθόνη ήστονεκτυπωτή. Μπορούμε να τα διαβάσουμε μόνο με προγράμματα. Καταλαμβάνουν μικρό χώρο σε σχέση με τα Αρχεία Κειμένου.

16 2.1.7 Τύποι αρχείων Αρχεία Κειμένου (Text Files) Αρχεία που περιέχουν μόνο χαρακτήρες ASCII ή UNICODE. Τα περιεχόμενα τα εμφανίζουμε στην οθόνη. Πίνακας ASCII

17 2.1.7 Τύποι αρχείων Αρχεία Προγραμμάτων (Program Files) Σε αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται τα προγράμματα. Αποτελούνται από εντολές σε γλώσσα μηχανής δηλαδή από 0 και 1. Ένα αρχείο που μπορεί να φορτωθεί και να εκτελεστεί από τον Η/Υ λέγεται Εκτελέσιμο Αρχείο(Executable File).

18 2.1.7 Τύποι αρχείων Αρχεία Συστήματος (System Files) Αρχεία για αποκλειστική χρήση του Λ.Σ. Αρχεία Συσκευών (Device Files) Οι συσκευές (π.χ. CD) φαίνονται από το Λ.Σ. ως απλά αρχεία.

19 2.1.7 Τύποι αρχείων Προσωρινά Αρχεία(Temporary Files) Αρχεία για προσωρινή αποθήκευση και καταστρέφονται από το Λ.Σ.

20 2.1.7 Τύποι αρχείων Αρχεία Εκτύπωσης (Printer,Spooler Files) Αρχεία με στοιχεία που έχουν σταλεί για εκτύπωση.

21 2.1.7 Τύποι αρχείων Εφεδρικά Αρχεία (Back up Files) Αντίγραφα άλλων αρχείων. Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα καταστραφούν χρησιμοποιούνται τα αντίγραφα. Αρχεία Δέσμης Εντολών (Batch Files) Αρχεία με εντολές Λ.Σ. Δίνονται όλες μαζί ως μια εντολή. Η σειρά που είναι γραμμένες οι εντολές καθορίζει και τη σειρά εκτέλεσης τους.

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες: αρχείο, σύστημα αρχείων, κατάλογος, ιεραρχία καταλόγων. Να περιγράψουμε τη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Της σπουδάστριας Ποτσίκα Πολυξένης 10 Ιανουαρίου 2003 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2011-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2004-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/ Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 10: Διαχείριση Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Βασίλης Πρέκας Β'3

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Βασίλης Πρέκας Β'3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βασίλης Πρέκας Β'3 Τι Ονομάζουμε Αρχείο Σε Έναν Υπολογιστή Ένα αρχείο υπολογιστή είναι ένα σύνολο από πληροφορίες, δεδομένα ή και ένας πόρος, που χρησιμεύει ως "δοχείο" για

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Αρχείων (File Systems) Με μια ματιά File (Αρχείο) Περιλαμβάνει ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων δεδομένων, μηπροσωρινής φύσης (συνήθως αποθηκευμένο σε δίσκους). File System

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN: 978-960-456-287-9 Copyright: 2011, Eκδόσεις ZHTH, B. Δ. Μάνος Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...7 Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα...9. (Κατάλογος ερωτήσεων 2.1) Ερωτήσεις: 1 38...11. (Κατάλογος ερωτήσεων 2.2) Ερωτήσεις: 1 189...

Πρόλογος...7 Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα...9. (Κατάλογος ερωτήσεων 2.1) Ερωτήσεις: 1 38...11. (Κατάλογος ερωτήσεων 2.2) Ερωτήσεις: 1 189... Περιεχόμενα Πρόλογος...7 Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα...9 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Μηχανογράφηση (Κατάλογος ερωτήσεων 2.1) Ερωτήσεις: 1 38...11 Λογιστική (Κατάλογος ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Στο Περασμένο Μάθημα

Στο Περασμένο Μάθημα Στο Περασμένο Μάθημα Εικονική Μνήμη Πυραμίδα Μνήμης Βοηθητικά Κυκλώματα Αρτηρίες Διεπαφές & Ελεγκτές Περιφερειακές Συσκευές Αποθηκευτικοί Χώροι Μονάδες Εισόδου και Εξόδου Περιεχόμενο μαθήματος, Εισαγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1. Κατηγορίες Υπολογιστών Οι διαφορές ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών των υπολογιστών οδήγησαν στην κατηγοριοποίηση αυτών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) ο τύπος του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΈΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΈΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΈΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Όνομα :Κωνσταντίνου Ιωάννα Επιβλέπον καθηγητής :Παπαμώκος Γεώργιος ΑΡΤΑ Ιούνιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αρχείων ΛΣ

Συστήματα Αρχείων ΛΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Συστήματα Αρχείων ΛΣ FreeBSD, Linux, Windows, MacOS, Android, Windows Mobile, Haiku, iphone, Solaris,

Διαβάστε περισσότερα

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της κύριας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή... xiii. Κεφάλαιο 1: Ο προσωπικός υπολογιστής... 3

Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή... xiii. Κεφάλαιο 1: Ο προσωπικός υπολογιστής... 3 Περιεχόμενα Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή... xiii Μέρος Ι: Παρουσίαση του υπολογιστή σας Αφού κατανοήσετε τη δομή του υπολογιστή και τον τρόπο λειτουργίας του, θα είστε σε θέση να γνωρίζετε αν αυτός καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΟΥΖΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/5/2012 1 Η ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών Η αρχή του 20ου αιώνα σημαδεύεται από τη μεγάλη ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα