Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010"

Transcript

1 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων όσον αφορά τη διαχείριση σε επίπεδο µπλοκ (block) αλλά και ως προς τη διαχείριση σε επίπεδο εγγραφών. Επίσης, µέσω της εργασίας θα γίνει αντιληπτό το κατά πόσο µπορεί να βελτιώσει την απόδοση ενός συστήµατος Σ Β η ύπαρξη ευρετηρίων πάνω στις εγγραφές. Πιο συγκεκριµένα, στα πλαίσια της 1η εργασίας θα υλοποιήσετε ένα σύνολο συναρτήσεων που διαχειρίζονται αρχεία σωρού (Heap Files) και ένα σύνολο συναρτήσεων που διαχειρίζονται αρχεία που δηµιουργήθηκαν βάσει στατικού κατακερµατισµού (Hash Table). Οι συναρτήσεις που καλείστε να υλοποιήσετε αφορούν τη διαχείριση εγγραφών και τη διαχείριση ευρετηρίων. Η υλοποίησή τους θα γίνει πάνω από το επίπεδο διαχείρισης µπλοκ υποχρεωτικά, το οποίο δίνεται έτοιµο ως βιβλιοθήκη. Τα πρωτότυπα (definitions) των συναρτήσεων που καλείστε να υλοποιήσετε όσο και των συναρτήσεων της βιβλιοθήκης επιπέδου µπλοκ δίνονται στη συνέχεια, µαζί µε επεξήγηση για τη λειτουργικότητα που θα επιτελεί η κάθε µία. Η διαχείριση των αρχείων σωρού γίνεται µέσω των συναρτήσεων µε το πρόθεµα HP_, ενώ των αρχείων στατικού κατακερµατισµού µε το πρόθεµα HT_. Τόσο τα αρχεία σωρού όσο και τα αρχεία στατικού κατακερµατισµού έχουν µέσα εγγραφές τις οποίες διαχειρίζεστε µέσω των κατάλληλων συναρτήσεων. Οι εγγραφές είναι της ίδιας µορφής και για τους δύο τύπους αρχείων και συγκεκριµένα έχουν τη µορφή που δίνεται στη συνέχεια. typedef struct{ int id, char name[15], char surname[20], char city[10]; }Record; Το πρώτο µπλοκ (block) κάθε αρχείου (είτε σωρού είτε κατακερµατισµού), περιλαµβάνει ειδική πληροφορία σχετικά µε το ίδιο το αρχείο. Η πληροφορία αυτή χρησιµεύει στο να αναγνωρίσει κανείς αν πρόκειται για αρχείο σωρού ή για αρχείο κατακερµατισµού, σε πληροφορία που αφορά το πεδίο κατακερµατισµού για τα αντίστοιχα αρχεία κ.λπ. Στη συνέχεια δίνεται ένα παράδειγµα των εγγραφών που θα προστίθενται στα αρχεία που θα δηµιουργείτε µε την υλοποίησή σας. Εγγραφές µε τις οποίες µπορείτε να ελέγξετε το πρόγραµµά σας θα δοθούν υπό µορφή αρχείων κειµένου µαζί µε κατάλληλες συναρτήσεις main στο site του µαθήµατος. {15, Giorgos, Papadopoulos, Ioannina } {4, Tasos, Politis, Athina } {300, Yannis, Stratakis, Larissa }

2 Συναρτήσεις BF (Block File) Στη συνέχεια, περιγράφονται οι συναρτήσεις που αφορούν το επίπεδο από block, πάνω στο οποίο θα βασιστείτε για την υλοποίηση των συναρτήσεων που ζητούνται. Η υλοποίηση των συναρτήσεων αυτών θα δοθεί έτοιµη µε τη µορφή βιβλιοθήκης. Στο αρχείο κεφαλίδας BF.h που θα σας δοθεί υπάρχουν τα πρωτότυπα των συναρτήσεων µαζί µε σχόλια για το πώς δουλεύουν και το µέγεθος ενός µπλοκ που είναι BF_BLOCK_SIZE, ίσο µε 512 bytes. void BF_Init() Με τη συνάρτηση BF_Init πραγµατοποιείται η αρχικοποίηση του επιπέδου BF. int BF_CreateFile( char* filename /* όνοµα αρχείου */ ) Η συνάρτηση BF_CreateFile δηµιουργεί ένα αρχείο µε όνοµα filename το οποίο αποτελείται από block. Αν το αρχείο υπάρχει ήδη το παλιό αρχείο διαγράφεται. Σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης της συνάρτησης επιστρέφεται 0, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθµός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους µπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση BF_PrintError. int BF_OpenFile( char* filename /* όνοµα αρχείου */ ) Η συνάρτηση BF_OpenFile ανοίγει ένα υπάρχον αρχείο από block µε όνοµα filename. Σε περίπτωση επιτυχίας, επιστρέφεται το αναγνωριστικό του αρχείου, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθµός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους µπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση BF_PrintError. int BF_CloseFile( int filedesc /* αναγνωριστικό αρχείου block */ ) Η συνάρτηση BF_CloseFile κλείνει το ανοιχτό αρχείο µε αναγνωριστικό αριθµό filedesc. Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφει 0, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθµός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους µπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση BF_PrintError. int BF_GetBlockCounter( int filedesc /* αναγνωριστικό αρχείου block */ ) Η συνάρτηση Get_BlockCounter δέχεται ως όρισµα τον αναγνωριστικό αριθµό filedesc ενός ανοιχτού αρχείου από block και βρίσκει τον αριθµό των διαθέσιµων block του, τον οποίο και επιστρέφει σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης. Σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθµός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους µπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση BF_PrintError. int BF_AllocateBlock( int filedesc /* αναγνωριστικό αρχείου block */ ) Με τη συνάρτηση BF_AllocateBlock δεσµεύεται ένα καινούριο block για το αρχείο µε αναγνωριστικό αριθµό filedesc. Το νέο block αρχικοποιείται µε µηδενικά και δεσµεύεται πάντα στο τέλος του

3 αρχείου, οπότε ο αριθµός του block είναι BF_GetBlockCounter(fileDesc) - 1. Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφει 0, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθµός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους µπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση BF_PrintError. int BF_ReadBlock( int filedesc, /* αναγνωριστικό αρχείου block */ int blocknumber, /* ο αριθµός ενός δεσµευµένου block µέσα στο αρχείο */ void** block /* δείκτης στα δεδοµένα του block (αναφορά) */ ) Η συνάρτηση BF_ReadBlock βρίσκει το block µε αριθµό blocknumber του ανοιχτού αρχείου µε αναγνωριστικό αριθµό filedesc. Η µεταβλητή block αποτελεί ένα δείκτη στα δεδοµένα του block, το οποίο θα πρέπει να έχει δεσµευτεί. Σε περίπτωση επιτυχίας, επιστρέφει 0, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθµός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους µπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση BF_PrintError. int BF_WriteBlock( int filedesc, /* αναγνωριστικό αρχείου block */ int blocknumber /* ο αριθµός ενός δεσµευµένου block µέσα στο αρχείο */ ) Η συνάρτηση BF_WriteBlock γράφει στο δίσκο το δεσµευµένο block µε αριθµό blocknumber του ανοιχτού αρχείου µε αναγνωριστικό αριθµό filedesc. Σε περίπτωση επιτυχίας, επιστρέφει 0, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθµός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους µπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση BF_PrintError. void BF_PrintError( char* message /* µήνυµα προς εκτύπωση */ ) Η συνάρτηση BF_PrintError βοηθά στην εκτύπωση των σφαλµάτων που δύναται να υπάρξουν µε την κλήση συναρτήσεων του επιπέδου αρχείου block. Εκτυπώνεται στο stderr το message ακολουθούµενο από µια περιγραφή του πιο πρόσφατου σφάλµατος. Συναρτήσεις HP (Heap File) Στη συνέχεια περιγράφονται οι συναρτήσεις που καλείστε να υλοποιήσετε στα πλαίσια της εργασίας αυτής και που αφορούν το αρχείο σωρού. int HP_CreateFile( char *filename, /* όνοµα αρχείου */ ) Η συνάρτηση HP_CreateFile χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία και κατάλληλη αρχικοποίηση ενός άδειου αρχείου σωρού µε όνοµα filename. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται 0, ενώ σε διαφορετική περίπτωση -1.

4 int HP_OpenFile( char *filename /* όνοµα αρχείου */ ) Η συνάρτηση HP_OpenFile ανοίγει το αρχείο µε όνοµα filename και διαβάζει από το πρώτο µπλοκ την πληροφορία που αφορά το αρχείο σωρού. Επιστρέφει τον αναγνωριστικό αριθµό ανοίγµατος αρχείου, όπως αυτός επιστράφηκε από το επίπεδο διαχείρισης µπλοκ ή -1 σε περίπτωση σφάλµατος. Αν το αρχείο που ανοίχτηκε δεν πρόκειται για αρχείο σωρού, τότε αυτό θεωρείται επίσης περίπτωση σφάλµατος. int HP_CloseFile( int filedesc /* αναγνωριστικός αριθµός ανοίγµατος αρχείου */ ) Η συνάρτηση HP_CloseFile κλείνει το αρχείο που προσδιορίζεται από τον αναγνωριστικό αριθµό ανοίγµατος filedesc. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται 0, ενώ σε διαφορετική περίπτωση -1. int HP_InsertEntry ( int filedesc, /* αναγνωριστικός αριθµός ανοίγµατος αρχείου */ Record record /* δοµή που προσδιορίζει την εγγραφή */ ) Η συνάρτηση HP_InsertEntry χρησιµοποιείται για την εισαγωγή µίας εγγραφής στο αρχείο σωρού. Ο αναγνωριστικός αριθµός ανοίγµατος του αρχείου δίνεται µε την filedesc ενώ η εγγραφή προς εισαγωγή προσδιορίζεται από τη δοµή record. Η εγγραφή προστίθεται στο τέλος του αρχείου, µετά την τρέχουσα τελευταία εγγραφή. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται 0, ενώ σε διαφορετική περίπτωση -1. void HP_GetAllEntries( int filedesc, /* αναγνωριστικός αριθµός ανοίγµατος αρχείου */ char* fieldname, /* όνοµα του πεδίου για το οποίο γίνεται ο έλεγχος */ void *value, /* τιµή του πεδίου προς σύγκριση */ ) Η συνάρτηση αυτή χρησιµοποιείται για την εκτύπωση όλων των εγγραφών που υπάρχουν στο αρχείο σωρού οι οποίες έχουν τιµή στο πεδίο µε όνοµα fieldname ίση µε value. Το filedesc είναι ο αναγνωριστικός αριθµός ανοίγµατος του αρχείου, όπως αυτός έχει επιστραφεί από το επίπεδο διαχείρισης µπλοκ. Η παράµετρος fieldname µπορεί να παίρνει µία από τις εξής τιµές: id, name, surname ή city, αναφερόµενη στα αντίστοιχα πεδία µιας εγγραφής. Για κάθε εγγραφή που βρίσκεται µέσα στο αρχείο και έχει τιµή value στο πεδίο µε όνοµα fieldname, εκτυπώνονται τα περιεχόµενά της (συµπεριλαµβανοµένου και του πεδίου-κλειδιού). Να εκτυπώνεται επίσης το πλήθος των µπλοκ που διαβάστηκαν. Συναρτήσεις HT (Hash Table) Στη συνέχεια περιγράφονται οι συναρτήσεις που καλείστε να υλοποιήσετε στα πλαίσια της εργασίας αυτής και που αφορούν το αρχείο στατικού κατακερµατισµού. Το µέγιστο πλήθος κάδων που µπορεί να δηµιουργηθούν για ένα αρχείο κατακερµατισµού είναι 100.

5 int HT_CreateIndex( char *filename, /* όνοµα αρχείου */ char attrtype, /* τύπος πεδίου-κλειδιού: 'c', 'i', 'f' */ char* attrname, /* όνοµα πεδίου-κλειδιού */ int attrlength, /* µήκος πεδίου-κλειδιού */ int buckets /* αριθµός κάδων κατακερµατισµού*/ ) Η συνάρτηση HT_CreateIndex χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία και κατάλληλη αρχικοποίηση ενός άδειου αρχείου κατακερµατισµού µε όνοµα filename. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται 0, ενώ σε διαφορετική περίπτωση -1. HT_info* HT_OpenIndex( char *filename /* όνοµα αρχείου */ ) Η συνάρτηση HT_OpenIndex ανοίγει το αρχείο µε όνοµα filename και διαβάζει από το πρώτο µπλοκ την πληροφορία που αφορά το αρχείο κατακερµατισµού. Κατόπιν, ενηµερώνετε µια δοµή όπου κρατάτε όσες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες για το αρχείο αυτό προκειµένου να µπορείτε να επεξεργαστείτε στη συνέχεια τις εγγραφές του. Μια ενδεικτική δοµή µε τις πληροφορίες που πρέπει να κρατάτε δίνεται στη συνέχεια: typedef struct { int filedesc; /* αναγνωριστικός αριθµός ανοίγµατος αρχείου από το επίπεδο block */ char attrtype; /* ο τύπος του πεδίου που είναι το κλειδί για το συγκεκριµένο αρχείο, 'c' ή 'i' */ char* attrname; /* το όνοµα του πεδίου που είναι το κλειδί για το συγκεκριµένο αρχείο */ int attrlength; /* το µέγεθος του πεδίου που είναι το κλειδί για το συγκεκριµένο αρχείο */ long int numbuckets; /* το πλήθος των κάδων του αρχείου κατακερµατισµού */ } HT_info; Όπου attrtype, attrname, και attrlength αφορούν το πεδίο κλειδί, filedesc είναι ο αναγνωριστικός αριθµός του ανοίγµατος του αρχείου, όπως επιστράφηκε από το επίπεδο διαχείρισης µπλοκ, και numbuckets είναι το πλήθος των κάδων που υπάρχουν στο αρχείο. Αφού ενηµερωθεί κατάλληλα η δοµή πληροφοριών του αρχείου, την επιστρέφετε. Σε περίπτωση που συµβεί οποιοδήποτε σφάλµα, επιστρέφεται τιµή NULL. Αν το αρχείο που δόθηκε για άνοιγµα δεν αφορά αρχείο κατακερµατισµού, τότε αυτό επίσης θεωρείται σφάλµα. int HT_CloseIndex( HT_info* header_info ) Η συνάρτηση HT_CloseIndex κλείνει το αρχείο που προσδιορίζεται µέσα στη δοµή header_info. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται 0, ενώ σε διαφορετική περίπτωση -1. Η συνάρτηση είναι υπεύθυνη και για την αποδέσµευση της µνήµης που καταλαµβάνει η δοµή που περάστηκε ως παράµετρος, στην περίπτωση που το κλείσιµο πραγµατοποιήθηκε επιτυχώς. int HT_InsertEntry ( HT_info header_info, /* επικεφαλίδα του αρχείου*/ Record record /* δοµή που προσδιορίζει την εγγραφή */ ) Η συνάρτηση HT_InsertEntry χρησιµοποιείται για την εισαγωγή µίας εγγραφής στο αρχείο

6 κατακερµατισµού. Οι πληροφορίες που αφορούν το αρχείο βρίσκονται στη δοµή header_info, ενώ η εγγραφή προς εισαγωγή προσδιορίζεται από τη δοµή record. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται 0, ενώ σε διαφορετική περίπτωση -1. void HT_GetAllEntries( HT_info header_info, /* επικεφαλίδα του αρχείου / void *value, /* τιµή του πεδίου-κλειδιού προς αναζήτηση */ ) Η συνάρτηση αυτή χρησιµοποιείται για την εκτύπωση όλων των εγγραφών που υπάρχουν στο αρχείο κατακερµατισµού οι οποίες έχουν τιµή στο πεδίο-κλειδί ίση µε value. Η πρώτη δοµή δίνει πληροφορία για το αρχείο κατακερµατισµού, όπως αυτή είχε επιστραφεί από την HT_OpenIndex. Για κάθε εγγραφή που υπάρχει στο αρχείο και έχει τιµή στο πεδίο-κλειδί (όπως αυτό ορίζεται στην HT_info) ίση µε value, εκτυπώνονται τα περιεχόµενά της (συµπεριλαµβανοµένου και του πεδίου-κλειδιού). Να εκτυπώνεται επίσης το πλήθος των µπλοκ που διαβάστηκαν. Παράδοση εργασίας Η εργασία είναι οµαδική 2 ατόµων. Γλώσσα υλοποίησης: C / C++ Περιβάλλον υλοποίησης: Linux (gcc 4.3+) ή Windows (Visual Studio 2008). Η επιλογή έγινε µε βάση τα διαθέσιµα εργαλεία ανάπτυξης που υπάρχουν στη σχολή. Παραδοτέα: Τα αρχεία πηγαίου κώδικα (sources) και τα αντίστοιχα αρχεία κεφαλίδας (headers) καθώς και readme αρχείο µε περιγραφή / σχόλια πάνω στην υλοποίησή σας. Ηµεροµηνία Παράδοσης: 30 Απριλίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 12

Διαβάστε περισσότερα

wget --post-file meme.jpg 50.18.252.53:9646

wget --post-file meme.jpg 50.18.252.53:9646 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος Εαρινό Εξάμηνο 2012 4η Προγραμματιστική Εργασία Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 30/5/12 Ημερομηνία Υποβολής: 15/7/12 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή εφαρμοσμένων επιστημών Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Του φοιτητή Δάβιου Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχεδιασμός και υλοποίηση εμπορικής εφαρμογής διαχείρισης Επιχείρησης Γραφικών Τεχνών στο VISUAL STUDIO με την VB.NET Του

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιασµός και Ανάπτυξη µιας on-line Βάσης εδοµένων για Ηλεκτρονικά Έγγραφα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ..6 Γνωριµία µε το περιβάλλον..6 Ρύθµιση Λογισµικού..9 Πρόσβαση στο CAD.12 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...15 Με χρήση Project..15 Με χρήση Γρήγορης Λειτουργίας..19 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος 2014 Οξουζίδης Αθανάσιος Κάπας Αντώνιος Δασκαλίδης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη... 4 Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server)

Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server) Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server) Σπουδαστές: Μαυρίδης Παναγιώτης Τεσσέρης Αναστάσιος ΑΜ: 3615,3475

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Στα πλαίσια του μαθήματος καλείστε να υλοποιήσετε ένα πρωτότυπο σύστημα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιωάννης Δημητρίου. Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιωάννης Δημητρίου. Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενσωματωμένου συστήματος απεικόνισης μηνυμάτων στην αρχιτεκτονική Arduino με δυναμική υποστήριξη ιστοχώρου διαχείρισης Design and construction of an embedded

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Αρχείων (File Systems) Με μια ματιά File (Αρχείο) Περιλαμβάνει ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων δεδομένων, μηπροσωρινής φύσης (συνήθως αποθηκευμένο σε δίσκους). File System

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα