Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων"

Transcript

1 Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων Λογικό αρχείο: ακολουθία bytes, µεταβλητού µεγέθους Ιδιότητες: µέγεθος, δικαιώµατα προσπέλασης Ευρετήρια αρχείων ιευκόλυνση της διαχείρισης των αρχείων Είναι και αυτάαρχεία Μπορεί να περιέχουν άλλα ευρετήρια (δεντρική δοµή) E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 1 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 2 Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων Είναι µια υπηρεσία αρχείων Παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα προσπέλασης σε αρχεία που είναι αποθηκευµένα σε κάποιο αποµακρυσµένο σύστηµα Προσπέλαση αρχείων από οποιοδήποτε σηµείο του Κ.Σ. Ένα κατανεµηµένο σύστηµα αρχείων πρέπει να παρέχει τις ίδιες λειτουργίες µε ένα τοπικό σύστηµα αρχείων Άνοιγµα-κλείσιµο, δηµιουργία-διαγραφή, ανάγνωση-εγγραφή αρχείου Αναζήτηση συγκεκριµένης θέσης Ανάγνωση / εγγραφή ιδιοτήτων Τοπικό σύστηµα αρχείων: υποστήριξη από τον πυρήνα του λειτουργικού συστήµατος Κατανεµηµένο σύστηµα αρχείων: υλοποίηση από πολλούς εξυπηρετητές αρχείων (διεργασίες) ιαφάνεια συστήµατος: οι πελάτες δεν γνωρίζουν το πλήθος, τη θέση και τον τρόπο λειτουργίας των εξυπηρετητών E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 3 Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων ιεπαφή διαχείρισης αρχείων ηµιουργία, διαγραφή, ανάγνωση και εγγραφή αρχείων µε βάση ένα αναγνωριστικό ιεπαφή διαχείρισης ευρετηρίων Οργάνωση των αρχείων σε ευρετήρια Μετάφραση των ονοµάτων των αρχείων σε αναγνωριστικά Η υπηρεσία ευρετηρίων είναι πελάτης της υπηρεσίας αρχείων Κώδικας πελάτη Πληρεξούσιος (proxy) Υποστήριξη επικοινωνίας πελάτη εξυπηρετητών ιεπαφή διαχείρισης αρχείων κατάλληλη για κάθε τύπο πελάτη Το ίδιο κατανεµηµένο σύστηµα αρχείων χρησιµοποιείται από πελάτες σε UNIX και Windows E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 4 ιεπαφή διαχείρισης αρχείων Μια κατανεµηµένη υπηρεσία αρχείων υποστηρίζει λειτουργίες απευθείας πάνω στα αρχεία Η επιλογή ενός αρχείου γίνεται µέσω ενός δυαδικού αναγνωριστικού και όχι µέσω του ονόµατός του Παρέχει πληροφορίες για τον εντοπισµό του αρχείου Επιλέγεται από τον εξυπηρετητή κατάτη δηµιουργία ενός αρχείου Επιστρέφεται στον πελάτη για µελλοντική χρήση (αντιστοίχηση αναγνωριστικού σε κάποιο όνοµα) Στο UNIX, κάθε αρχείο περιγράφεται από έναν i-κόµβο Οι i-κόµβοι αποθηκεύονται σε ένα πίνακα στην αρχή του φυσικού µέσου αποθήκευσης Είναι αναγνωριστικό που δεν εξαρτάται από το όνοµα του αρχείου Τα ευρετήρια είναι απλώς αρχεία που αντιστοιχίζουν σε κάθε όνοµα αρχείου ή ευρετηρίου που περιέχουν έναν i-κόµβο ιεπαφή διαχείρισης αρχείων Σε πολλές υλοποιήσεις κατανεµηµένων συστηµάτων αρχείων, η ανάγνωση και η εγγραφή σε ένα αρχείο γίνεται από µια θέση που καθορίζεται ρητά από την κλήση εν παρέχεται κλήση αναζήτησης µιας συγκεκριµένης θέσης στο αρχείο Οι κλήσεις για άνοιγµα και κλείσιµο αρχείων είναι περιττές Ο εξυπηρετητής εν µεταφράζει το όνοµα του αρχείου στο αναγνωριστικό του εν διατηρεί κάποια κατάσταση για τα αρχεία που χρησιµοποιούν οι χρήστες E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 5 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6 1

2 Μοντέλο αποµακρυσµένης πρόσβασης ιεπαφή παρόµοια µε αυτήν του UNIX Υλοποίηση στον πληρεξούσιο, ώστε να αποκρύπτεται η διαφορά µεταξύ τοπικών και αποµακρυσµένων αρχείων Η ανάγνωση και η εγγραφή δεδοµένων υλοποιούνται από τον εξυπηρετητή Το άνοιγµα και κλείσιµο των αρχείων υλοποιούνται τοπικά Ο πελάτης αποστέλλει ή προσκοµίζει µέσω του δικτύου το τµήµα δεδοµένων του αρχείου που χρησιµοποιείται σε κάθε λειτουργία Κάθε λειτουργία ανάγνωσης και εγγραφής απαιτεί χρήση του δικτύου Υψηλός χρόνος απόκρισης των παραπάνω λειτουργιών (σχήµα) Μοντέλο ανεβάσµατος κατεβάσµατος Το άνοιγµα και κλείσιµο των αρχείων υλοποιούνται από τον εξυπηρετητή Η ανάγνωση και η εγγραφή υλοποιούνται τοπικά Το άνοιγµα ενός αρχείου δηµιουργεί τοπικό αντίγραφο από τον εξυπηρετητή στον πελάτη Το κλείσιµο µεταφέρει ολόκληρο το αρχείο πίσω, αν έχει αλλάξει Χρήση του δικτύου µόνο κατά την έναρξη και λήξη χρήσης των αρχείων Χαµηλός χρόνος απόκρισης στις λειτουργίες ανάγνωσης και εγγραφής (σχήµα) E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 7 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 8 Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα Μοντέλο αποµακρυσµένης πρόσβασης: χρήση του δικτύου σε κάθε προσπέλαση του αρχείου Μοντέλο ανεβάσµατος κατεβάσµατος: χρήση του δικτύου στην αρχή και στο τέλος, αν το αρχείο έχει αλλάξει Η επίδοση κάθε µοντέλου εξαρτάται από το µέγεθος και τη χρήση του αρχείου: Χρήση µικρού µέρους ενός µεγάλου αρχείου (µοντέλο αποµακρυσµένης πρόσβασης) Χρήση µεγάλου µέρους ενός µικρού αρχείου (µοντέλο ανεβάσµατος κατεβάσµατος) ιεπαφή υπηρεσίας ευρετηρίων Λειτουργίες κατανεµηµένης υπηρεσία ευρετηρίων Αντιστοίχηση ονοµάτων σε αναγνωριστικά αρχείων Οργάνωση των ονοµάτων αυτών σε ευρετήρια Η διατήρηση των στοιχείων γίνεται σε ευρετήρια, που είναι αρχεία ειδικής µορφής Η υπηρεσία ευρετηρίων είναι πελάτης της υπηρεσίας αρχείων Οι δύο υπηρεσίες µπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές µηχανές Βασική λειτουργία: ανεύρεση του αναγνωριστικού ενός αρχείου µε βάση το όνοµά του και το ευρετήριο στο οποίο ανήκει Το ευρετήριο προσδιορίζεται µέσω του αναγνωριστικού του (ειδικό αρχείο) Ο εντοπισµός ξεκινά από κάποιο γνωστό σηµείο στο γράφηµα των ευρετηρίων (αναγνωριστικό ευρετηρίου ρίζας) Μέσω της λειτουργίας ανεύρεσης των αναγνωριστικών των ενδιάµεσων ευρετηρίων φτάνουµε στο ζητούµενο αρχείο E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 9 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 10 Παράδειγµα Εντοπισµός αναγνωριστικού του αρχείου µε όνοµα διαδροµής A/D µε επαναληπτική ανάλυση ονοµάτων Ο πληρεξούσιος του πελάτη στέλνει το αναγνωριστικού του ευρετηρίου ρίζας και το όνοµα Α στην υπηρεσία ευρετηρίων Η υπηρεσία ευρετηρίων διαβάζει το ευρετήριο της ρίζας από την υπηρεσία αρχείων µε βάση το αναγνωριστικό του, εντοπίζει το όνοµα Α και επιστρέφει στον πληρεξούσιο το αντίστοιχο αναγνωριστικό Ο πληρεξούσιος επαναλαµβάνει τα παραπάνω µε το αναγνωριστικό του ευρετηρίου Α και το όνοµα D Τελικάεπιστρέφεται στον πληρεξούσιο το αναγνωριστικό του αρχείου D, το οποίο µπορεί να προσπελάσει επικοινωνώντας απευθείας µε την υπηρεσία αρχείων Αναδροµική ανάλυση ονοµάτων Η υπηρεσία ευρετηρίου δέχεται το πλήρες όνοµα της διαδροµής και ένα σηµείο εκκίνησης και επιστρέφει το αναγνωριστικό του αρχείου ιεπαφή υπηρεσίας ευρετηρίων Καταχώριση αρχείου σε ευρετήριο Παρέχεται στην υπηρεσία ευρετηρίου Το αναγνωριστικό του επιθυµητού ευρετηρίου Το αναγνωριστικό του αρχείου Το όνοµα µε το οποίο θα προστεθεί το αρχείο στο ευρετήριο Η δηµιουργία του αρχείου θα πρέπει να έχει ήδη γίνει Προστίθεται µία νέα εγγραφή στο κατάλληλο ευρετήριο, το οποίο αποθηκεύεται µέσω της υπηρεσίας αρχείων Περισσότεροι σύνδεσµοι: επιπλέον καταχωρήσεις ιαγραφή αρχείου Αναγνωριστικό ευρετηρίου και όνοµα αρχείου Αποθήκευση τροποποιηµένου ευρετηρίου ιαγραφή αρχείου µέσω της υπηρεσίας αρχείων Θα πρέπει να έχουν διαγραφεί όλοι οι σύνδεσµοι προς το αρχείο E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 11 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 12 2

3 Επιπρόσθετες λειτουργίες Αναζήτηση µε βάση κάποιο πρότυπο Επιστροφή των περιεχοµένων ενός ευρετηρίου στον πελάτη Μετονοµασία και µετακίνηση αρχείων Αναπαραγωγή αρχείων Αποθήκευση πανοµοιότυπων αντιγράφων σε πολλούς εξυπηρετητές για αύξηση της αξιοπιστίας και επίδοσης του συστήµατος Σε κάθε όνοµα αντιστοιχίζεται µια λίστα από αναγνωριστικά Η µετάφραση ονόµατος σε αναγνωριστικό µπορεί να επιστρέφει ένα ή όλα τα αναγνωριστικά Ο κατάλληλος εξυπηρετητής επιλέγεται από το σύστηµα ή από τον πελάτη αντίστοιχα Τα ονόµατα και τα αναγνωριστικά των αρχείων ορίζονται σε σχέση µε µία συγκεκριµένη οµάδα αρχείων Σύνολο αρχείων και ευρετηρίων που αντιµετωπίζονται ως ενιαία µονάδα Τοπικό σύστηµα αρχείων: κάθε διαµέριση ενός δίσκου συνήθως περιέχει µια διαφορετική οµάδα αρχείων, µε δική της ρίζα, ιεραρχία ευρετηρίων και αρχεία δεδοµένων Κατανεµηµένο σύστηµα αρχείων: Κάθε εξυπηρετητής µπορεί να υποστηρίζει µία ή περισσότερες οµάδες αρχείων και αντίστροφα E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 13 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 14 Ενοποίηση των χώρων ονοµάτων των οµάδων αρχείων πελατών και εξυπηρετητών σε ένα ενιαίο σύνολο Πριν από κάθε όνοµα διαδροµής προστίθεται το όνοµα ή η διεύθυνση του εξυπηρετητή στον οποίον βρίσκεται η αντίστοιχη οµάδα αρχείων (π.χ. /server/home/users) ιαφάνεια ονοµασίας (naming transparency): τοπικά και αποµακρυσµένα αρχεία προσπελάζονται µε τον ίδιο τρόπο ιαφάνεια τοποθεσίας (location transparency): τα ονόµατα των αρχείων δεν προσδιορίζουν τη θέση τους στο δίκτυο εν ξέρουµε που βρίσκεται ο εξυπηρετητής, ο οποίος µπορεί να µετακινηθεί αρκεί να µην αλλάξει όνοµα Αν ένα αρχείο µεγαλώσει τόσο ώστε να µη χωράει στον εξυπηρετητή του το σύστηµα δεν µπορεί να το µετακινήσει αλλού Εναλλακτική προσέγγιση Εγκατάσταση (mounting) των αποµακρυσµένων χώρων ονοµάτων των αρχείων σε αυθαίρετα σηµεία εγκατάστασης στον τοπικό χώρο ονοµάτων αρχείων Π.χ. αν ο χώρος ονοµάτων ενός εξυπηρετητή server εγκατασταθεί κάτω από το ευρετήριο /remote, τότε το /server/home/users γίνεται /remote/home/users Πλεονέκτηµα: Επιτρέπεται η µετακίνηση οµάδων αρχείων µεταξύ εξυπηρετητών, χωρίς αλλαγή των ονοµάτων τους Μειονέκτηµα: Ο τρόπος προσπέλασης του ίδιου αρχείου µπορεί να διαφέρει µεταξύ µηχανών, αφού κάθε µηχανή µπορεί να χρησιµοποιεί διαφορετικό σηµείο εγκατάστασης E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 15 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 16 Εκτός από διαφάνεια ονοµασίας και τοποθεσίας πρέπει να παρέχεται και ανεξαρτησία τοποθεσίας, οπότε το όνοµα αρχείου είναι ανεξάρτητο από Από τη θέση του στο σύστηµα(µετακίνηση αρχείων) Από τη θέση από την οποία προσπελάζεται (µετακίνηση εφαρµογών) Υλοποίηση αναγνωριστικών Κάθε εξυπηρετητής χρησιµοποιεί τα ήδη υπάρχοντα τοπικά αναγνωριστικά i-κόµβος, αριθµός οµάδας αρχείων και όνοµα ή διεύθυνση µηχανής Μπορούν να χρησιµοποιηθούν από κάθε σηµείο αλλά δεσµεύουν τις οµάδες αρχείων σε συγκεκριµένους εξυπηρετητές Απόδοση ενός µοναδικού αναγνωριστικού σε κάθε οµάδα αρχείων Συνδυασµός µε ένα τοπικό αναγνωριστικό (i-κόµβος) Επιτρέπει την µετακίνηση οµάδων αρχείων µεταξύ εξυπηρετητών Απαιτεί µηχανισµό διασφάλισης της µοναδικότητας των αναγνωριστικών και ύπαρξη υπηρεσίας εντοπισµού της διεύθυνσης του εξυπηρετητή που υποστηρίζει την επιθυµητή οµάδα αρχείων Οργάνωση εξυπηρετητών Υπηρεσία αρχείων και υπηρεσία ευρετηρίων Παρέχονται από την ίδια διεργασία ή από χωριστές διεργασίες, σε διαφορετικές µηχανές Προσπέλαση αρχείου σε δύο στάδια Μήνυµα µετάφρασης ονόµατος αρχείου στον εξυπηρετητή ευρετηρίων Μήνυµα ανάγνωσης εγγραφής στον εξυπηρετητή αρχείων Στην περίπτωση µιας διεργασίας η µετάφραση και η προσπέλαση γίνονται µε ένα µήνυµα ιάκριση των δύο υπηρεσιών Πλεονεκτήµατα: Ευελιξία συστήµατος, Κλιµακωσιµότητα Ο εξυπηρετητής ευρετηρίων περιέχει δείκτες προς αρχεία που βρίσκονται σε πολλούς εξυπηρετητές αρχείων ιαφορετικοί εξυπηρετητές ευρετηρίων (Unix, Windows) µπορούν να µοιράζονται τον ίδιο εξυπηρετητή αρχείων E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 17 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 18 3

4 Οργάνωση εξυπηρετητών ιάκριση των δύο υπηρεσιών Μειονέκτηµα: Μείωση της επίδοσης Ανάγκη αποστολής χωριστών µηνυµάτων για µετάφραση ονοµάτων Λύση: Ενταµίευση των ονοµάτων που έχουν µεταφραστεί πρόσφατα Αρχικά ερευνώνται οι ενταµιευτές για να διαπιστωθεί αν περιέχουν το όνοµα Αν βρεθεί, αποφεύγεται η αναζήτηση του αναγνωριστικού µέσω δικτύου Ένας υψηλός λόγος επιτυχίας, µειώνει σηµαντικά το χρόνο µετάφρασης Όταν αλλάξει η αντιστοιχία ονόµατος αναγνωριστικού πρέπει να γίνεται αντιληπτό από όσους έχουν ενταµιεύσει το αναγνωριστικό αυτό (συνέπεια) ιάκριση εξυπηρετητών Κριτήριο: διατήρηση κατάστασης σχετικά µε τους πελάτες Π.χ. ποια αρχεία έχει ανοικτά κάθε πελάτης, τρέχουσα θέση ανάγνωσης ή εγγραφής Εξυπηρετητής χωρίς κατάσταση (stateless) εν απαιτεί εντολές ανοίγµατος και κλεισίµατος αρχείων Μείωση πλήθος µηνυµάτων Τα µηνύµατα ανάγνωσης και εγγραφής δεδοµένων περιέχουν το αναγνωριστικό του αρχείου και έναν δείκτη στην επιθυµητή θέση προσπέλασης Αύξηση µεγέθους µηνυµάτων Εξυπηρετητής µε κατάσταση (stateful) Απαιτεί εντολές ανοίγµατος κλεισίµατος αρχείων για να παρακολουθεί τα αρχεία κάθε πελάτη Το άνοιγµα αρχείου επιστρέφει ένα σύντοµο αναγνωριστικό Μείωση µεγέθους µηνυµάτων ανάγνωσης και εγγραφής Τα µηνύµατα δεν χρειάζεται να περιέχουν δείκτη τρέχουσας θέσης E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 19 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 20 ιάκριση εξυπηρετητών Έλεγχος προσπέλασης Εξυπηρετητές χωρίς κατάσταση Ανθεκτικοί σε αποτυχίες Μη διατήρηση κατάστασης, δεν απαιτείται αναδηµιουργία σε περίπτωση επανεκκίνησης Κάθε εντολή ανάγνωσης εγγραφής είναι εντελώς αυτόνοµη, εποµένως µπορεί να Εκτελεστεί ακόµη κι αν χαθούν κάποιες προηγούµενες εντολές Επαναληφθεί πολλές φορές σε περίπτωση αναµετάδοσης, χωρίς να αλλάξουν τα αποτελέσµατά της Εξυπηρετητές µε κατάσταση ιευκολύνουν την υλοποίηση πολιτικών ενταµίευσης αρχείων Επιτρέπουν το κλείδωµα (locking) των αρχείων Αριθµώντας τα µηνύµατα που ανταλλάσσουν µε κάθε πελάτη µπορούν να εντοπίζουν εύκολα τυχόν χαµένα ή επαναλαµβανόµενα µηνύµατα Τα δικαιώµατα προσπέλασης χρηστών καθορίζονται όπως στα τοπικά συστήµατα αρχείων Οι ταυτότητες χρηστών και τα αναγνωριστικάαρχείων θα έχουν νόηµα σε όλο το σύστηµα Λίστες ελέγχου πρόσβασης: κάθε αρχείο συνοδεύεται από µία λίστα χρηστών που µπορούν να το προσπελάσουν µαζί µε τα δικαιώµατά τους Λίστες ικανοτήτων: κάθε χρήστης διαθέτει µία ικανότητα για κάθε αρχείο που µπορεί να προσπελάσει που καθορίζει τα δικαιώµατα του Πρόβληµα: επιβεβαίωση ταυτότητας χρήστη Ο εξυπηρετητής πρέπει να επιβεβαιώσει ο ίδιος την ταυτότητα του πελάτη µε µηχανισµό επαλήθευσης µέσω του δικτύου Αν ο εξυπηρετητής δε διατηρεί κατάσταση για τους πελάτες, απαιτείται επανάληψη του ελέγχου κάθε φορά Λύση: µετάτην πρώτη επιβεβαίωση των στοιχείων, επιστρέφεται στο χρήστη µια κωδικοποιηµένη ικανότητα χρήσης του αρχείου, που χρησιµοποιείται στις επόµενες κλήσεις E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 21 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 22 Σηµασιολογία καταµερισµού αρχείων Πολλοί χρήστες µπορεί να τροποποιούν ταυτόχρονα το ίδιο αρχείο Ορισµός σηµασιολογίας των πράξεων (εντολών ανάγνωσης και εγγραφής) στα καταµερισµένα αρχεία Τοπικό σύστηµα αρχείων Κλασική σηµασιολογία: Αν µια εντολής ανάγνωσης ακολουθεί µια εντολή εγγραφής της ίδιας οµάδας δεδοµένων, τότε η εντολή ανάγνωσης επιστρέφει την οµάδα που µόλις γράφτηκε στο αρχείο Υποθέτει την ύπαρξη µιας καθολικής χρονικής διάταξης όλων των πράξεων επί των αρχείων (ρολόι) Κατανεµηµένο σύστηµα αρχείων Αν οι διεργασίες δε συγχρονίζονται ρητάµεταξύ τους, τότε η κλασική σηµασιολογία µπορεί να επιτευχθεί έχοντας ένα µόνο εξυπηρετητή αρχείων και απαγορεύοντας την ενταµίευση των αρχείων στους πελάτες Όλες οι πράξεις εκτελούνται από τον εξυπηρετητή µε τη σειρά που παραλαµβάνται Σηµασιολογία καταµερισµού αρχείων Ένας µόνο εξυπηρετητής περιορίζει το σύστηµα Χωρίς ενταµίευση η επίδοση είναι πολύ χαµηλή Πρόβληµα ενταµίευσης Ένας πελάτης τροποποιεί ένα αρχείο στους τοπικούς ενταµιευτές Λίγο αργότερα κάποιος άλλος διαβάζει το ίδιο αρχείο από τον εξυπηρετητή (απαρχαιωµένη έκδοση) Σηµασιολογία συνόδου (session semantics) Λιγότερη αυστηρή σηµασιολογία, απλούστερη στην υλοποίηση Οι αλλαγές που γίνονται σε ένα ανοικτό αρχείο είναι ορατές µόνο στη διεργασία που τις έκανε και πιθανόν στις υπόλοιπες τοπικές διεργασίες που έχουν τους ίδιους ενταµιευτές Τυχόν αλλαγές γίνονται ορατές στο σύστηµα µε το κλείσιµο του αρχείου E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 23 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 24 4

5 Σηµασιολογία καταµερισµού αρχείων Σηµασιολογία συνόδου (session semantics) Κάθε πελάτης ανοίγει ένα αρχείο, ενταµιεύει τα δεδοµένα του, τα επεξεργάζεται τοπικά και στέλνει τις αλλαγές στον εξυπηρετητή µόνο κατάτο κλείσιµο του αρχείου Σύνοδος: περίοδος µεταξύ ανοίγµατος και κλεισίµατος αρχείου Η διάταξη των πράξεων γίνεται µε βάση ολόκληρες συνόδους Αν δύο πελάτες κλείσουν σχεδόν ταυτόχρονα το ίδιο αρχείο, το επόµενο άνοιγµα (ανάγνωση) τα στοιχεία που περιέχονται στο αντίγραφο που έφθασε τελευταίο στον εξυπηρετητή Σηµασιολογία µε βάση τις ατοµικές συναλλαγές Οι πράξεις ανάγνωσης και εγγραφής που πρέπει να ολοκληρωθούν µε ατοµικό τρόπο περικλείονται από εντολές έναρξης και λήξης συναλλαγής Οι ατοµικές συναλλαγές δεν χρησιµοποιούνται σαν γενική λύση στον καταµερισµό αρχείων λόγω υψηλού κόστους sigemptyset(&sig_act.sa_mask); sig_act.sa_flags = SA_RESTART SA_SIGINFO SA_NOCLDSTOP; sig_act.sa_sigaction = sigchld_handler; sigaction (SIGCHLD,&sig_act,NULL); E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 25 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 26 double gettime() { struct timeval tv; gettimeofday(&tv, 0); return (double) (tv.tv_sec+tv.tv_usec/ ); } int sleep_for_ms(int ms) { struct timespec req, rem; int res; req.tv_sec = ms / 1000; req.tv_nsec = (ms % 1000)* ; res = nanosleep(&req, &rem); } return res; E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 27 E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 28 Επόµενο µάθηµα Ενταµίευση αποµακρυσµένων αρχείων Συνέπεια συστήµατος αρχείων Κατανεµηµένο σύστηµα αρχείων NFS Κατανεµηµένο σύστηµα αρχείων AFS E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 29 5

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ρ Καραΐσκος Ζαφείριος ΤΕΙ Λάρισας Ιανουάριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. ιαδιεργασιακή επικοινωνία... 7 2.1 Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία...7 2.2 Επικοινωνία µε υποδοχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

10/20/2009. ΠΜΣ ΤΨΣ : Κατανεμημένα Συστήματα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος

10/20/2009. ΠΜΣ ΤΨΣ : Κατανεμημένα Συστήματα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος 10/20/2009 Κατανεμημένα Συστήματα Επισκόπηση Ενότητες Μαθήματος 1 10/20/2009 Εισαγωγή Επισκόπηση Ορισμός Παραδείγματα - εφαρμογές Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ιστορική εξέλιξη Σκοποί και απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιουνίου 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Σ.

22 Ιουνίου 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22 Ιουνίου 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004)»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004)» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004)» ΕΣΤΙΑ: «Μία ολοκληρωµένη πλατφόρµα ελέγχου ασφάλειας υπολογιστών και παροχής προστασίας στο ιαδίκτυο»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Ζώης Βασίλειος 4183 Επιβλέπων: Γαροφαλάκης Ιωάννης Εξεταστές: Γαροφολάκης Ιωάννης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Η κινητικότητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα στα κυψελοειδή δίκτυα και σε οποιοδήποτε ασύρματο δίκτυο. Αποτελεί το βασικότερο στοιχείο του σχεδίου και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Της σπουδάστριας Ποτσίκα Πολυξένης 10 Ιανουαρίου 2003 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 26 Πώς είναι οργανωμένο το βιβλίο... 26 Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο... 27 Άλλοι πόροι... 28 Υποστήριξη... 29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ονοµατεπώνυµο Μόσχος Αναστάσιος.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ονοµατεπώνυµο Μόσχος Αναστάσιος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ DNS AMPLIFICATION Ονοµατεπώνυµο Μόσχος Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 8: Ο ΗΓΟΣ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 10: Διαχείριση Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα e-gadgets. Εισαγωγή

Τα e-gadgets. Εισαγωγή Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Εισαγωγή...2 Τα e-gadgets...3 Εισαγωγή...3 Plugs...4 Synapses...4 GadgetWorld...5 Gadgetware Architectural Style (GAS)...6 GAS-OS...6 Agents...6 Ποιότητα υπηρεσιών στα ad hoc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL) ΓΚΙΩΡΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΑΡΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το λογισµικό δεν σχεδιάστηκε για παράνοµη και µη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή πνευµατικού υλικού. Ο συγγραφέας σας υπενθυµίζει ότι η άνευ αδείας αντιγραφή πνευµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα