Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου - Προδιαθεσικοί παράγοντες, ενδονοσοκομειακή εξέλιξη εποχιακή και γεωγραφική κατανομή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου - Προδιαθεσικοί παράγοντες, ενδονοσοκομειακή εξέλιξη εποχιακή και γεωγραφική κατανομή"

Transcript

1 Ι Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου - ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Προδιαθεσικοί παράγοντες, ενδονοσοκομειακή εξέλιξη εποχιακή και γεωγραφική κατανομή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την κυριότερη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Στην Κύπρο, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία νοσηλεύονται κάθε χρόνο περίπου άτομα με προβλήματα από το καρδιαγγειακό σύστημα. Η στεφανιαία νόσος είναι η συχνότερη νόσος του κυκλοφορικού συστήματος και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί την πιο σοβαρή και επικίνδυνη εκδήλωσή της. Από στεφανιαία νόσο νοσηλεύονται στην Κύπρο κάθε χρόνο γύρω στα άτομα, από τα οποία 9% πεθαίνουν. Υ ΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που νοσηλεύθηκαν στο Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η μελέτη αφορά χρονικό διάστημα ενός έτους. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν ασθενείς που νοσηλεύθηκαν από τον Ιούλιο του 1988 μέχρι τον Ιούνιο του Όλοι οι ασθενείς ήταν κάτοικοι της επαρχίας Λευκωσίας. Η εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη: Στο Μέρος Α' περιγράφεται ο αριθμός, η εντόπιση, οι προδιαθεσικοί παράγοντες, οι επιπλοκές και η ενδονοσοκομειακή εξέλιξη των ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου μέχρι και την έξοδό τους από το Λο"ίζος Κ. Αντωνιάδης, M.D., Ph. D. Ειδικός Καρδιολόγος Καρδιολογικό Τμήμα Νοσοκ. Λευκωσίας Νοσοκομείο. Γίνεται, επίσης, συσχέτιση μεταξύ ηλικίας, φύλου, προδιαθεσικών παραγόντων και έκβασης του εμφράγματος. Στο Μέρος Β' γίνεται κατανομή των νοσηλευθέντων ασθενών κατά επάγγελμα και κατά μήνα νοσηλείας. Δεδομένου ότι όλοι οι ασθενείς προέρχονταν από την Επαρχία Λευκωσίας η ταξινόμησή τους έγινε σύμφωνα με τον τόπο διαμονής τους. Με τον τρόπο αυτό υπολογίστηκε και η ετήσια επίπτωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου για κάθε περιοχή της Επαρχίας Λευκωσίας ξεχωριστά. ΜΕΡΟΣΑ': ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μελετήθηκαν 184 ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (ΟΕΜ). Από αυτούς οι 155 ήταν άνδρες και οι 29 γυναίκες, Στον Πίνακα 1 περιγράφεται η κατανομή των μελετηθέντων ασθενών με ΟΕΜ, κατά φύλο και κατά ηλικία. Αποδείχθηκε ότι οι διανύοντες την ηλικία των ετών είχαν τη μεγαλύτερη επίπτωση από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στους άνδρες το μεγαλύτε- ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥ ΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.. ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΑΡΙΘΜΟΣ % Ο Ο Ο Ο

2 ΠΙΝΑΚΑΣ2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΑΓΙΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΥΠΕΝΔΟΚΑΡΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΑΡΙΘΜΟΣ % Ο ρο ποσοστό εμφράγματος παρατηρήθηκε στην ηλικία των ετών, ενώ στις γυναίκες μια δεκαετία αργότερα, δηλαδή στην ηλικία των ετών. Στον Πίνακα 2 περιγράφεται η κατανομή των ασθενών κατά εντόπιση του εμφράγματος. Το 54,3% των ασθενών είχαν πρόσθιο έμφραγμα, το 37,5% εμφάνισαν κατώτερο έμφραγμα, το 1,7% παρουσίασαν πλάγιο, το 1,1 % είχαν εκτεταμένο και το 5,4% υπενδοκάρδιο. Στον Πίνακα 3 περιγράφεται η κατανομή των προδιαθεσικών παραγόντων στους μελετηθέντες ασθενείς με ΟΕΜ. Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 3, το 22,8% των ασθενών δεν είχαν κανένα προδιαθεσικό παράγοντα, ενώ το 77,2% είχαν 1-4 προδιαθεσικούς παράγοντες. Ειδικότερα, το 46,7% είχαν ένα προδιαθεσικό παράγοντα, το 12% είχαν δυο προδιαθεσικούς παράγοντες, το 2,2% είχαν τρεις και το 1 % είχαν τέσσερεις προδιαθεσικούς παράγοντες. Το κάπνισμα βρέθηκε ότι είναι ο συχνότερο προδιαθεσικός παράγοντας για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το 35,8% των ασθενών με ΟΕΜ ήταν καπνιστές. Το 23,9% ήταν υπερτασικοί, το 21,2% ήταν διαβητικοί και το 7,0% των ασθενών ήταν με υπερλιπιδαιμία. Από τη συσχέτιση των προδιαθεσικών αυτών παραγόντων με το φύλο των ασθενών διαπιστώθηκε ότι το κάπνισμα ήταν ο πιο συχνός προδιαθεσικός παράγοντας στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες ήταν η υπέρταση. Καπνιστές ήταν το 41,9% των ανδρών που νοσηλεύθηκαν με ΟΕΜ, ενώ μόνο το 3,5% των γυναικών. Ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης υπήρχε στο 51,7% των γυναικών, ενώ μόνο στο 18,7% των ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΜΕΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΑΡΙΘΜΟΣ % Ο Ο Ο 0.0 Ιστορικό στηθάγχης Παλαιό έμφραγμα ΣΥΝΟΛΟ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ4 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ % ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ 47 Κοιλιακή μαρμαρυγη Κοιλιακή ταχυκαρδία Εκτ. κοιλ. αρρυθμία Κολπική μαρμαρυγη ΔΙΑΤΑΡΑΧΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 24 Α' βαθμού κ-κ αποκλεισμός Β' Γ' RBBB βαθμού κ-κ αποκλεισμός βαθμού κ-κ αποκλεισμός ΙΒΒΒ ΙΑΗ -RBBB ΚΑΡ ΔιΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 59 KILLIP Π KILLIP ΠΙ Καρδιογενές Σιοκ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΣ 5 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ 1 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ σ.7 σ.7 Ι00.σ ανδρών. Ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη υπήρχε στο 37,9% των γυναικών και μόνο στο 18% των ανδρών. Ιστορικό υπερλιπιδαιμίας υπήρχε στο 7,8% των ανδρών και στο 3,7% των γυναικών. Επιπλοκές παρουσίασε το 55% των ασθενών. Από τους ασθενείς που παρουσίασαν επιπλοκές, το 57,5% είχε μια επιπλοκή, το 32,7% είχε δύο επιπλοκές, το 8,9% είχε τρείς επιπλοκές και το σ,9% είχε τέσσερεις επιπλοκές. Επί του συνολικού αριθμού των ασθενών που νοσηλεύθηκαν με ΟΕΜ, αρρυθμία παρουσίασε το 25,6% των ασθενών, διαταραχές αγωγής το 13%, καρδιακή ανεπάρκεια το 32%, περικαρδίτιδα το 2,8%, πνευμονική εμβολή το σ,6% και εγκεφαλικό επεισόδιο το σ,6% των ασθενών. Από τις επιπλοκές το 34,3% ήταν αρρυθμία, το 17,5% διαταραχές της αγωγής, το 43,1% καρδιακή ανεπάρκεια ποικίλου βαθμού (KILLIP Π-ΙV), το 3,7% περικαρδίτιδα, το σ,7% πνευμονική εμβολή και το σ,7% εγκεφαλικό επεισόδιο (Πίνακας 4). Αρρυθμία παρατηρήθηκε σε 47 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 19 ήταν κοιλιακή μαρμαρυγή, οι 1 σ ήταν κοιλιακή ταχυκαρδία, οι 1 σ ήταν σοβαρή εκτακτοσυ- στολική κοιλιακή αρρυθμία και οι 8 κολπική μαρμαρυγή. Κοιλιακή μαρμαρυγή παρουσίασε το 10,3% των ασθενών με ΟΕΜ. Παρατηρήθηκε σε ίση συχνότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κοιλιακή μαρμαρυγή παρατηρήθηκε στο 12% των προσθίων ΟΕΜ, στο 5,8% των κατωτέρων και στο 10% των υπενδοκαρδίων ΟΕΜ. Από τους 19 ασθενείς που παρουσίασαν κοιλιακή μαρμαρυγή, οι 18 (95%) αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Ένας ασθενής δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπευτική αντιμετώπιση. Κοιλιακή ταχυκαρδία παρατηρήθηκε στο 5,5% των ασθενών. Η συχνότητα εμφάνισης της ήταν η ίδια στους άνδρες και στις γυναίκες. Κοιλιακή ταχυκαρδία παρατηρήθηκε σε μεγαλύτερη συχνότητα στα πρόσθια ΟΕΜ (7%), παρά στα κατώτερα ΟΕΜ (4,3%). Διαταραχές της αγωγής παρατηρήθηκαν σε 24 περιπτώσεις. Από αυτές οι 2 ήταν Α' βαθμού Κ-Κ αποκλεισμός, οι 7 Β' βαθμού Κ-Κ αποκλεισμός, οι 8 ήταν Γ' βαθμού Κ-Κ αποκλεισμός, οι 3 ήταν αποκλεισμός δεξιού σκέλους, οι 3 αποκλεισμός αριστερού σκέλους και μια περίπτωση διδεσμικού αποκλεισμού. 25

4 ΠΙΝΑΚΑΣ5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥ ΛΟ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ 30 3 Ο Ο Ο ΣΥΝΟΛΟ % ΑΝΔΡΕΣ % ΓΥΝΑΙΚΕΣ % ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ Ο 0.0 Ο 0.0 Ο 0.0 Ο 0.0 Ο 0.0 Ο Ο Διαταραχές της αγωγής παρατηρήθηκαν στο 11,6% των ανδρών και στο 20,7% των γυναικών. Η εντόπιση του ΟΕΜ έχει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση των διαταραχών της αγωγής. Στο πρόσθιο ΟΕΜ διαταραχές της αγωγής παρατηρήθηκαν στο 8% των ασθενών, ενώ στα κατώτερα ΟΕΜ παρατηρήθηκαν σε ποσοστό 20,3%. Το 76,5% των περιπτώσεων Α-Γ βαθμού Κ-Κ αποκλεισμού παρατηρήθηκαν στα κατώτερα ΟΕΜ και το 11,8% στα πρόσθια ΟΕΜ. Το 85,7% των περιπτώσεων Αποκλεισμού Δεξιού, Αριστερού σκέλους και Διδεσμικού αποκλεισμού, παρατηρήθηκαν στα πρόσθια ΟΕΜ και μόνο το 14,3% στα κατώτερα ΟΕΜ. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η Κ-Κ αγωγή αποκαταστάθηκε στο φυσιολογικό χωρίς ιδιαίτερη θεραπεία και μόνο σε μια περίπτωση απαιτήθηκε η τοποθέτηση μόνιμου καρδιακού βηματοδότη. Καρδιακή ανεπάρκεια διαφόρου βαρύτητος παρατηρήθηκε σε 59 περιπτώσεις. Ελαφρή καρδιακή ανεπάρκεια (KILLIP Π) διαπιστώθηκε σε 39 περιπτώσεις, οξύ πνευμονικό οίδημα (KILLIP ΠΙ παρατηρήθηκε σε 7 περιπτώσεις και καρδιογενές shock (KILLIP ΙΥ) σε 13 περιπτώσεις. Καρδιακή ανεπάρκεια παρατηρήθηκε στο 28,4% των ανδρών και στο 51,8% των γυναικών με ΟΕΜ. Καρδιακή ανεπάρκεια διαπιστώθηκε στο 39% των προσθίων ΟΕΜ και στο 24,6% των κατωτέρων ΟΕΜ. Ελαφρή καρδιακή ανεπάρκεια (KILLIP Π) παρατηρήθηκε στο 21,2% των ασθενών με ΟΕΜ. Ειδικότερα στο 29% των προσθίων και στο 14,5% των κατωτέρων ΟΕΜ. Οξύ πνευμονικό οίδημα (KILLIP ΠΙ) παρατηρήθηκε στο 3,8% των ασθενών με ΟΕΜ. Αναλυτικότερα στο 4% των προσθίων και στο 2,9% των κατωτέρων ΟΕΜ. Καρδιογενές shock (ΚΙΙΙΙΡ IV) παρατηρήθηκε στο 7% των ασθενών με ΟΕΜ. Ειδικότερα στο 6% των προσθίων και στο 7,3% των κατωτέρωνοεμ. Από τους 184 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν με ΟΕΜ, οι 16 πέθαναν, δηλαδή ποσοστό 8,7%. Από τους ασθενείς αυτούς το 81,2% απεβίωσεν λόγω μη ανατάξιμου Καρδιογενούς shock, 12,5% λόγω επανειλλημένων επεισοδίων Κοιλιακής Μαρμαρυγής - Κοιλιακής Ταχυκαρδίας που δεν ανταποκρινόταν στην ηλεκτρική η φαρμακευτική ανάταξη και 6,3% λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. Μεγαλύτερη θνησιμότητα παρατηρήθηκε στις γυναίκες παρά στους άνδρες. Η θνησιμότητα στις γυναίκες ήταν περισσότερο από διπλάσια σε σύγκριση με αυτή που παρατηρήθηκε στους άνδρες. Η θνησιμότητα στις γυναίκες κυμάνθηκε στο 17,2%, ενώ στους άνδρες περιορίστηκε στο 7% (Πίνακας 5). Στον Πίνακα 5 περιγράφεται η θνησιμότητα των ασθενών με ΟΕΜ σε συνάρτηση με την ηλικία τους. Παρατηρείται ότι η θνησιμότητα αυξάνει όσο αυξάνει η ηλικία των ασθενών με ΟΕΜ. Ειδικότερα στους ασθενείς ηλικίας κάτω των 50 ετών δεν παρατηρήθηκαν θάνατοι. Στους ασθενείς με ηλικία ετών η θνησιμότητα από ΟΕΜ ήταν 7%, με ηλικία ετών ήταν 8,8%, με ηλικία ήταν 15,8% και στους υπερήλικες ετών η θνησιμότητα από ΟΕΜ ήταν 33,3%. Στον Πίνακα 6 περιγράφεται η θνησιμότητα των ασθενών με ΟΕΜ σε συνάρτηση με την εντόπιση του ΟΕΜ. Όπως εμφαίνεται και από τον Πίνακα, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη θνησιμότητα μεταξύ προσθίων και κατωτέρων ΟΕΜ. 26

5 Ι ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Εντόπιση ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ εμφράγματος ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ % Πρόσθιο Κατώτερο Πλάγιο Εκτεταμένο Υ πενδοκάρδιο 10 Ο 0.0 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ % ΓΥΝΑΙΚΕΣ % ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ Ο 0.0 Ο Ο 0.0 Ο ΜΕΡΟΣ Β': Κατανομή κατά επάγγελμα των ασθενών που νοσηλεύτηκαν με ΟΕΜ. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η κατανομή των ασθενών, που νοσηλεύθηκαν με ΟΕΜ, σε σχέση με το επάγγελμά τους. Από τους άνδρες το 36,5% των ασθενών ήταν συνταξιούχοι, το 15,5% ήταν υπάλληλοι, το 11 % ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, το 7,7% ήταν επιχειρηματίες-έμποροι, το 6,5% ήταν γεωργοί και το 3,2% ήταν οδηγοί ταξί και λεωφορείων. Από τις γυναίκες το 93,2% ήταν οικοκυρές. Όλοι οι ασθενείς με ΟΕΜ που νοσηλεύθηκαν για χρονικό διάστημα ενός χρόνου (Ιούλιος 1988-Ιούνιος 1989) ταξινομήθηκαν ανάλογα με το μήνα της νοσηλείας τους. Από την ταξινόμηση αυτή διαπιστώθηκε ο βαθμός εποχιακής κατανομής των ασθενών, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Διαπιστώθηκε ότι κατά τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβριος -Μάρτιος) νοσηλεύθηκε το 58,2% των ασθενών με ΟΕΜ, ενώ κατά τους θερινούς μήνες (Απρίλιος - Σεπτέμβριος) το 41,8%. Αναλυτικότερα, το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου νοσηλεύθηκαν το 20,7% των ΟΕΜ, το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου το ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΑΝΔΡΕΣ Επάγγελμα Αριθμός Ποσοστό Ασθενών % Συνταξιούχοι ΓΥΝΑΙΚΕΣ Υπάλληλοι Επάγγελμα Αριθμός Ελ. Επαγγελματίες Ασθενών Έμποροι Οικιακά 27 Γεωργοί Καθαρίστρια 17 Οδηγοί Ράπτριες 1 Στρατιωτικοί ΣΥΝΟΛΟ 29 Βουλευτές Άνεργοι Ελλειπή Στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ Ποσοστό %

6 Ι ΣΧΗΜΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΘΗΚΑΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ 16,8%, το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου το 25% και το τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου το 37,5% των ασθενών με ΟΕΜ. Από τον αριθμό των ασθενών με ΟΕΜ φαίνεται ότι τουλάχιστο για την επαρχία Λευκωσίας νοσηλεύεται ένας ασθενής με ΟΕΜ κάθε δεύτερη μέρα. με Δεδομένου ότι όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν ΟΕΜ προέρχονταν από την επαρχία Λευκωσίας, ΠΙΝΑΚΑΣ 8 h1c~"4-++-rc-lc r-h-+-c-+-+~ ~1~+c-c-+- - έγινε προσπάθεια ταξινόμησής τους κατά τόπο διαμονής (Πίνακας 8). Διαπιστώθηκε ότι το 71,7% αυτών που νοσηλεύθηκαν ήταν κάτοικοι της περιοχής της μείζονος Λευκωσίας και των προαστείων της. Ειδικότερα το 36,4% των ασθενών που νοσηλεύθηκαν με ΟΕΜ ήταν κάτοικοι του Δήμου Λευκωσίας, το 27,2% ήταν κάτοικοι των άλλων Δήμων της Λευκωσίας, όπως του Στροβόλου, του Αγίου Δομετίου, της Αγλαντζιάς, και το 8,1% προέρχονταν από τα περίχωρα της Λευκωσίας, όπως από την πάνω και Κάτω Λακατάμια, την Ανθούπολη, τα Λατσιά και το Γέρι. Το 19,6% των ασθενών που νοσηλεύθηκαν με ΟΕΜ ήταν κάτοικοι των αγροτικών περιοχών της Λευκωσίας (τόσο των πεδινών όσο και των ορεινών), το 2,2% προέρχονταν από άλλες πόλεις της Κύπρου και το 6,5% των ασθενών ήταν άγνωστης διαμονής. Επειδή είναι γνωστός ο αριθμός των κατοίκων κάθε περιοχής της επαρχίας Λευκωσίας, έγινε συσχέτιση του αριθμού αυτού με τον αριθμό των ασθενών με ΟΕΜ με σκοπό να υπολογιστεί αδρά η ετήσια επί- ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΘΗΚΑΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΞΥ ΕΜΦΡ ΑΓΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟ- ΜΕΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΧΩΡ Α ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΙΘΙΑ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ ΣΟΛΕΑ ΜΑΡΑΘΑΣΑ ΑΛΛΗΠΟΛΗ 4 ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

7 πτωση ΟΕΜ σε κάθε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας. Διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή του Δήμου Λευκωσίας παρατηρούνται ετησίως 14 νέα ΟΕΜ σε κάθε κατοίκους. Στους άλλους Δήμους της πόλεως της Λευκωσίας και τα περίχωρα παρατηρούνται 6 νέα ΟΕΜ κάθε κατοίκους. Το ίδιο ποσοστό παρατηρείται και στις υπόλοιπες αγροτικές περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας, τόσο τις πεδινές όσο και τις ορεινές. Εξαίρεση αποτέλεσε η περιοχή Μαραθάσας. όπου βρέθηκαν υψηλότερα ποσοστά σε σύγκριση με τις γύρω περιοχές. Γενικά, στην επαρχία Λευκωσίας παρατηρούνται 9 νέα Ο ΕΜ κάθε Ι κατοίκους. Στο α' ΣΥΖΗΤΗΣΗ Μέρος της εργασίας αυτής μελετήθηκε η ενδονοσοκομειακή εξέλιξη 184 ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν με Ο.ΕΜ. Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα ήταν 8,7%, η οποία κρίνεται αρκετά χαμηλή και συμβαδίζει με τα πρόσφατα διεθνή δεδομένα 1-6. Με τη νοσηλεία ασθενών με ΟΕΜ στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας η ενδονοσοκομειακή θνητότητα έγινε μικρότερη του 15%, από την εφαρμογή δε της θρομβολυτικής αγωγής περιορίστηκε κάτω του 9-10%. Στην παρούσα έρευνα δεν έγινε διάκριση μεταξύ ασθενών που έτυχαν ή όχι θρομβολυτικής αγωγής. Η κλινική εμπειρία από την εφαρμογή των πρώτων θρομβολύσεων στο Καρδιολογικό Τμήμα του Γεν. Νοσοκομείου Λευκωσίας έχει περιγραφεί σε προηγούμενη εργασία 7. Η ενδονοσοκομειακή εξέλιξη και θνητότητα των ασθενών με ΟΕΜ επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, η έκταση του εμφράγματος και η ύπαρξη επιπλοκών. Η κυριότερη αιτία θανάτου από Ο Ε Μ είναι σήμερα η κακή λειτουργία της αριστερής κοιλίας και κυρίως το μη ανατάξιμο καρδιογενές shock. Το 81,2% των ασθενών, που πέθαναν στη σειρά αυτή, πέθαναν λόγω μη ανατάξιμου Καρδιογενούς shock, το οποίο παρατηρήθηκε στο 7% των ασθενών με Ο Ε Μ. Σύμφωνα με τους Killip και Kimball 8 η ενδονοσοκομειακή θνητότητα επί αναπτύξεως καρδιογενούς shock είναι %, επί αναπτύξεως καρδιακής ανεπάρκειας Killip ΠΙ 44%, και Killip Π 30%. Αντίθετα το μεγάλο όφελος από την νοσηλεία σε Μονάδες Εμφραγμάτων είναι ότι περιορίστηκαν στο ελάχιστο οι θάνατοι από καρδιακές αρρυθμίες. Η ηλικία αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση των ασθενών με Ο Ε Μ. Ενώ η ενδονοσοκομειακή θνητότητα σε ασθενείς κάτω των 50 ετών ήταν μηδέν, σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών η θνητότητα αυξάνει με την πρόοδο της ηλικίας. ΣυγΚΕκριμένα, από 7% στην ομάδα ηλικιών ετών, σε 33,3% στην ομάδα των ηλικιών ετών. Τα ευρήματα αυτά βρίσκονται σε αρμονία με παρατηρήσεις άλλων συγγραφέων στην Κύπρο 7 και στο εξωτερικό 9 - lo. Ο Hoit και συν. 9 παρατήρησαν ενδονοσοκομειακή θνητότητα 2,5% σε άτομα με Ο.Ε.Μ. ηλικίας κάτω των 45 ετών, 9% σε άτομα ηλικίας ετών και 21,4% σε άτομα άνω των 70 ετών. Στην Ελλάδα ο Τσακνάκης και συν. lo διαπίστωσαν ενδονοσοκομειακή θνητότητα 4,7% σε άτομα ηλικίας μέχρι 50 ετών, 10,9% σε άτομα ηλικίας ετών και 36,3% σε άτομα άνω των 71 ετών. Σε αντίθεση με άλλες εργασίες 5, II δε διαπιστώθηκε διαφορά στη θνησιμότητα μεταξύ προσθίων και κατωτέρων Ο.Ε.Μ. Αντίθετα επιβεβαιώθηκε η μεγαλύτερη θνησιμότητα που παρατηρείται στις γυναίκες παρά στους άνδρες. Στην παρούσα εργασία η ενδονοσοκομειακή θνητότητα στις γυναίκες ήταν 17,2 % και στους άνδρες 7%. Το θέμα αυτό έγινε αντικείμενο μελέτης από πολλούς συγγραφείς και ερμηνεύεται από το γεγονός ότι το ΟΕΜ παρατηρείται σε μεγαλύτερη ηλικία στις γυναίκες όπου και η θνησιμότητα από Ο ΕΜ είναι μεγαλύτερη. 12, 13 Από τους προδιαθεσικούς παράγοντες βρέθηκε ότι το κάπνισμα αποτελεί το κυριότερο προδιαθεσικό παράγοντα για τους άντρες ενώ στις γυναίκες είναι η υπέρταση. Στο Β' Μέρος της εργασίας αυτής μελετήθηκαν άλλοι παράγοντες, όπως η επαγγελματική, η εποχιακή και η γεωγραφική κατανομή των ασθενών που νοσηλεύθηκαν με Ο Ε Μ. Από τις γυναίκες το 93,2% ήταν οικοκυρές. Το μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες ήταν συνταξιούχοι με αναλογία 36,5%. Οι υπάλληλοι ήταν ]5,5% και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν το II % του συνολικού αριθμού των ασθενών. Οι ασκούντες άλλα επαγγέλματα ήταν σε μικρότερη ποσοστιαία αναλογία. Από την εποχιακή κατανομή διαπιστώθηκε ότι περισσότερα εμφράγματα συμβαίνουν κατά τους χειμερινούς μήνες παρά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η αναλογία είναι: 58,2% κατά τους χειμερινούς και 41,8% κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Παρά το γεγονός ότι παρόμοια κατανομή δε διαπιστώθηκε σε παρόμοια εργασία 6, πιστεύουμε ότι η παρατήρηση αυτή είναι άξια ιδιαίτερης προσοχής, για το λόγο ότι το ψύχος είναι γνωστός εκλυτικός παράγοντας στηθαγχικής κρίσης. Κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο παρατηρήθηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά ΟΕΜ. Εις τους άλλους μήνες του χρόνου παρατηρήθηκαν μικρότερα ποσοστά ΟΕΜ με εξαίρεση τον μήνα Ιούλιο που παρατηρήθηκαν κάπως υψηλότερα ποσοστά. Αυτό προφανώς οφείλεται στο ότι ο Ιούλιος είναι ο θερμότερος μήνας του καλοκαιριού στην Κύπρο, και όπως είναι γνωστό οι υψηλές θερμοκρασίες επιδεινώνουν την ήδη υπάρχουσα στεφανιαία νόσο. Δεδομένου ότι η πλειονότητα των ασθενών που προσβάλλονται από ΟΕΜ στην επαρχία Λευκωσίας διακομίζονται για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Λευκωσίας, το γεγονός αυτό παρέσχε την ευκαιρία για εξα- 29

8 Ι γωγή κατ' αρχήν ορισμένων συμπερασμάτων για την επίπτωση του ΟΕΜ σε κάθε περιοχή, αφού είναι γνωστή η πληθυσμιακή αναλογία κάθε περιοχής. Έτσι, υπολογίστηκε ότι στην περιοχή του Δήμου Λευκωσίας παρατηρούνται ετησίως τα περισσότερα εμφράγματα (14 ανά κατοίκους). Το εύρημα αυτό είναι σημαντικό και πιστεύουμε ότι οφείλεται στο ότι στη Λευκωσία αρχίζουν να δημιουργούνται συνθήκες μεγαλουπόλεως, όπου οι άνθρωποι μένουν σε πολυκατοικίες, έχουν έντονο stress, παραμένουν κλεισμένοι στους μικρούς χώρους των διαμερισμάτων που τους προκαλούν κατάθλιψη, ευνοείται η καθιστική ζωή και η αποχή από κάθε σωματική άσκηση είναι ο κανόνας. Η εργασία αυτή είναι προκαταρκτική. Θα ακολουθήσουν και άλλες με περισσότερους ασθενείς και παρατηρήσεις από τη μακρόχρονη παρακολούθηση των ασθενών αυτών που νοσηλεύθηκαν με Ο Ε Μ. Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να δοθούν αρχικά λίγα στοιχεία για την επιδημιολογία της στεφανιαίας νόσου και ειδικότερα του Ο Ε Μ στην Κύπρο. Θερμές ευχαριστίες επιθυμώ να εκφράσω στον Δρ. Δημήτριο Πετρώντα, Στατιστικολόγο, για την πολύτιμη βοήθεια του. ACUTE MYOCAROIAL INFARCTION, NICOSIA STUOY - Ρ ART ΟΝΕ Αη in-hospital follow υρ of 184 patients with acute myocardial infarction. Predisposing factors and hospital prognosis. Seasonal and Geographical distribution. LOIZOS C. ANTONIAOES Μ.Ο. Ph.O. Cardiologist Nicosia General Hospital. SUMMARY Ιη this paper, we studied the in-hospital course of 184 patients with acute myocardial infarction (ΑΜΙ) hospitalized in the Cardiology Oepartment Nicosia General Hospital, from June 1988 Ιο July ΟυΙ of these patients 155 were male and 29 women. 54,3% of these patients had acute anterior infarction and 37,5% had acute inferior int arction. It was found that smoking was the most common predisposing factor to ΑΜΙ for men and hypertension for women. The total in-hospital mortality t'rom ΑΜΙ was 8,7%. Oeaths were attributed mainly to severe pump failure-cardiogenic shock. Mortality was related to age and ιο sex (male 7%, female 17,2%). Most of the studied patients were pensioners and με employees. It appears that more patients suffer with ΑΜΙ in Winter than in Summer. It is noteworthy that more cases with ΑΜΙ were found in Nicosia toννη area than in Nicosia suburb and district area. ΒΙΒΛΙΟΓΡ ΑΦΙΑ 1. Health and Hospital Statistics, Republic ου Cyprus, Τουτουζα Π. Θεραπεία της στεφανιαίας νόοου. Β' έκδοση 1991; 96-97, 3. Joseph Alpert and Eugene Braunwald, Acute Myocardial Ιηfarction, Ιη Braunwald Ε (ed), Heart Disease, Saunders, Philadelphia 1984 page , Κονκούρης Λ, Λεύκος Ν, Σακαντάμης Γ και συν, Η ενδονοσοκομειακή εξέλιξη ασθενών με ΟΕΜ, Αρχεία Ελλην, Ιατρικής. 1984; 1: , 5. Ζιάκας Γ, Φυλακτίδης Ν, Χαραλαμπίδης Α, Σαραφίδης Σ. Ανάλυση της ενδονοσοκομειακής εξέλιξης 513 ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ελλην. Καρδ, Επιθ, 1985; 26: , Ζιάκας Γ, Ζωρες Β, Σταυρόπουλος Α και συν. Η ενδονοσοκομειακή εξέλιξη 1283 ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ελλην, Καρδ, Επιθ. 1989; 30: , 7, Αντωνιάδης Λ, Αβρααμίδης Κ, Κλινική εμπειρία από την εφαρμογή των πρώτων θρομβολύσεων εις την Καρδιολογική Κλινική του Γεν, Νοσοκομείου Λευκωσίας, Ιατρική Κύπρος, 1990; 8: , Κίl1ίρ Τ, Kimbal1 JT, Treatment ου myocardial infarction ίη a coronary care υηίι. Α two years eχρeήeηce with 250 patients, Am, J, Cardiol. 1967; 20: 457, 9. Ηοίι BD, Gilpin Ea, Henning Η et al, Myocardial infarction ίη young patients. Circulation, 1986; 74: , 10, Τσακνάκης Θ" Ταρατόρας Η, Ηατζηγεωργίου Α και συν. Προδιαθεσικοί παράγοντες και ενδονοσοκομειακή πρόγνωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, σε ασθενείς κάτω των 50 ετών. Ελλην, Καρδ, Επιθ, 1988; 29: Buckley ΒΗ, Site and sequelae ου myocardial infarction, Ν. Engl.J, Med. 1981; 303: , Dίttήch Η, Gilpin Ε, Nicod Ρ et al, Acute myocardial infarc Ιίοη ίη women: Influence ου gender οη mortality and prognostic νaήables, Am, J, Cardiol. 1988; 62: Tofler G, Stone Ρ, Muller J et al, Effect ου gender and race οη prognosia after myocardial infarction: adverse prognosis for women, particularly black women. JACC, 1987; 9: Η εργασία αυτή ανακoινιίjθηκε στο 80 Παγκύπριο Ιατρικό Συνέδριο το 1990 στην Λευκωσία, 30

8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 1 8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιολογική Κλινική Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» 2013-2014 2 Σεπτέμβριος 2013, Θεσσαλονίκη Ετήσια Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ετήσιο Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία της Στεφανιαίας Nόσου στην Ελλάδα.

Επιδηµιολογία της Στεφανιαίας Nόσου στην Ελλάδα. Επιδηµιολογία της Στεφανιαίας Nόσου στην Ελλάδα. Γεωργία Κουρλαµπά, MSc, βιοστατιστικός Επιπολασµός της νόσου Στη δεκαετία του 1970 η Καρδιολογική Κλινική του Λαϊκού Νοσοκοµείου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητού

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950

Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950 Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ ΑΡ Ο ΚΟ Π Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Keys A et al. Epidemiological studies related to coronary

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή: Πρόδροµα επιδηµιολογικά δεδοµένα της µελέτης MISOAC-AF

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή: Πρόδροµα επιδηµιολογικά δεδοµένα της µελέτης MISOAC-AF 37 0 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 21/10/2016 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή: Πρόδροµα επιδηµιολογικά δεδοµένα της µελέτης MISOAC-AF Ε. Φοροζίδου 1, Δ. Βασδέκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Α. Γκότσης, Ι. Κερασίδου, Α. Γκαγκάλης, Α. Ρησγγίτς, Α. Κουτσογιάννη, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ Απλά

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο στη διάγνωση και στην αντιµετώπιση του εµφράγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εμφράγματα του μυοκαρδίου στη Μακεδονία Θράκη το 2010 σε Νοσοκομεία με Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Εμφράγματα του μυοκαρδίου στη Μακεδονία Θράκη το 2010 σε Νοσοκομεία με Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Εμφράγματα του μυοκαρδίου στη Μακεδονία Θράκη το 2010 σε Νοσοκομεία με Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Χριστόδουλος Παπαδόπουλος MD, PhD, FESC Λέκτορας Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Νοσοκομεία με Aιμοδυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Ν. Τσιγαρίδας, Α. Ράμμος, Β. Μελαδίνης, Κ. Σταμάτης, Β. Τελάκη, Κ.Σιόγκας Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Καρδιολογική Κλινική, Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ. Γαργάνη Κωνσταντίνα: ΤΕ Νοσηλεύτρια Σ/Μ ΓΝΘ Παπανικολάου

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ. Γαργάνη Κωνσταντίνα: ΤΕ Νοσηλεύτρια Σ/Μ ΓΝΘ Παπανικολάου Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ Γαργάνη Κωνσταντίνα: ΤΕ Νοσηλεύτρια Σ/Μ ΓΝΘ Παπανικολάου Η στεφανιαία νόσος είναι µία πάθηση των αρτηριών της καρδιάς που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση και θνητότητα του οξέος εµφράγµατος µυοκαρδίου σε περιφερειακό νοσοκοµείο σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους

Επίπτωση και θνητότητα του οξέος εµφράγµατος µυοκαρδίου σε περιφερειακό νοσοκοµείο σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους Επίπτωση και θνητότητα του οξέος εµφράγµατος µυοκαρδίου σε περιφερειακό νοσοκοµείο σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους Δηµήτριος Ν. Χρυσός MD,FESC Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τµήµατος Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση στην προγνωστική αξία των επιπέδων του ProBNP και της τροπονίνης σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ)

Σύγκριση στην προγνωστική αξία των επιπέδων του ProBNP και της τροπονίνης σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) Σύγκριση στην προγνωστική αξία των επιπέδων του ProBNP και της τροπονίνης σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) I Βογιατζής, Ι Ντάπτσεβιτς, Α Ντάτσιος, Κ Κουτσαμπασόπουλος, Σ Πήττας, Α Γκοντόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

TIMI SCORE ΣΕ NSTEMI, ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

TIMI SCORE ΣΕ NSTEMI, ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ TIMI SCORE ΣΕ NSTEMI, ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ Χατζηελευθερίου Χ., Σαατσόγλου Β., Τσαουσίδης Α., Ουζουνίδης Ι., Λαζαρίδης Χ., Μπακόπουλος Χ., Σαββίδου Ε., Ρωμανίδου Ν., Ματζινού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Ο. Καρδακάρη, Νοσηλεύτρια M sc,κ/δ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Ο. Καρδακάρη, Νοσηλεύτρια M sc,κ/δ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ο. Καρδακάρη, Νοσηλεύτρια M sc,κ/δ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ Καρδιακή ανεπάρκεια & Κατάθλιψη θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος: λόγω του υψηλού επιπολασμού τους & της τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Η αναγνώριση της σηµασίας της θρόµβωσης στα οξέα καρδιαγγειακά συµβάµατα, οδήγησε σε πολλές µεγάλες µελέτες, µε στόχο την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι από τους παρακάτω πληθυσμούς είναι κλειστοί ή ανοιχτοί και γιατί;

Ποιοι από τους παρακάτω πληθυσμούς είναι κλειστοί ή ανοιχτοί και γιατί; Ποιοι από τους παρακάτω πληθυσμούς είναι κλειστοί ή ανοιχτοί και γιατί; 1. Οι κάτοικοι της Ελλάδας, το 2010 2. Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 3. Οι νοσηλευθέντες σε ένα νοσοκομείο το 2012 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Στέφανος Γρ.Φούσας MD, FESC, FACC Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ΑΓΡΙΝΙΟ 30/9/2016 Καρδιοπάθειες Στεφανιαία νόσος Βαλβιδοπάθειες Μυοκαρδιοπάθειες Περικαρδίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ LDL-C : μείζων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση ρυθµού ή διατήρηση συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή; Β.Μ. Σκέµπερης. Γ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη

Αποκατάσταση ρυθµού ή διατήρηση συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή; Β.Μ. Σκέµπερης. Γ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη Αποκατάσταση ρυθµού ή διατήρηση συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή; Β.Μ. Σκέµπερης Γ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη Η κολπική µαρµαρυγή (ΚΜ) είναι µία αρρυθµία της ενηλικίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Α Τ Ι Δ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ρ Ι Α T E, M S C, Μ Ε Θ Α, Π Γ Ν Α Χ Ε Π Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Όπως είναι ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη πρόγνωση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόµου ανάλογα µε τη βαρύτητα της νόσου: επιδηµιολογική µελέτη Hellenic Heart Failure study. Μ. Κούβαρη 1,2, Χ. Χρυσοχόου 1, Π. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι από τους παρακάτω πληθυσμούς είναι κλειστοί ή ανοιχτοί και γιατί;

Ποιοι από τους παρακάτω πληθυσμούς είναι κλειστοί ή ανοιχτοί και γιατί; Άσκηση Ποιοι από τους παρακάτω πληθυσμούς είναι κλειστοί ή ανοιχτοί και γιατί; 1. Οι κάτοικοι της Ελλάδας, το 2010 2. Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 3. Οι νοσηλευθέντες σε ένα νοσοκομείο το 2012

Διαβάστε περισσότερα

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2

Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2 Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2 Σ. Θ. Λιάτης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ. Σε τι βαθµό επηρεάζουν την πρόγνωση ασθενών µε εγκατεστηµένη Στεφανιαία Νόσο;

ΣΚΟΠΟΣ. Σε τι βαθµό επηρεάζουν την πρόγνωση ασθενών µε εγκατεστηµένη Στεφανιαία Νόσο; Σακχαρώδης διαβήτης και οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου: οι σηµαντικότεροι παράγοντες κινδύνου στη 10ετή πρόγνωση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόµου: επιδηµιολογική µελέτη GREECS. Μ. Κούβαρη 1, Β.

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 3 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Περιεχόμενο Συνδεση με τα προηγουμενα Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Εργοφυσιολογία ΜΚ1119 Διάλεξη : Ιατρικός Έλεγχος Αθλουμένων. Α. Καλτσάτου ΤΕΦΑΑ, ΠΘ

Κλινική Εργοφυσιολογία ΜΚ1119 Διάλεξη : Ιατρικός Έλεγχος Αθλουμένων. Α. Καλτσάτου ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Κλινική Εργοφυσιολογία ΜΚ1119 Διάλεξη : Ιατρικός Έλεγχος Αθλουμένων Α. Καλτσάτου ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Ιατρικός Έλεγχος Αθλουμένων Περιλαμβάνει: Λήψη ατομικού ιστορικού Κλινική Εξέταση Ηλεκτροκαρδιογράφημα Υπερηχογράφημα

Διαβάστε περισσότερα

1. Φαιοχρωµοκύττωµα 2. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισµός 3. Πάθηση του θυρεοειδούς αδένα 4. Σύνδροµο Cushing 5. Στένωση ισθµού της αορτής

1. Φαιοχρωµοκύττωµα 2. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισµός 3. Πάθηση του θυρεοειδούς αδένα 4. Σύνδροµο Cushing 5. Στένωση ισθµού της αορτής 1. Άνδρας 55 χρόνων, χωρίς ιστορικό και χωρίς παράγοντες κινδύνου, έρχεται στα ΤΕΠ λόγω άλγους στην αριστερή περιοχή του στέρνου τις τελευταίες 3 ώρες. Δεν αναφέρει δύσπνοια ή βήχα. Η ενόχληση ελαττώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Πρωτογενής πρόληψη : το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας να αναγνωρίζεις την κολπική μαρμαρυγή. Χατζηστεφάνου Φανή Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΒΚΚ-ΓΚΚ Παπαντωνίου Ελισάβετ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΒΚΚ-ΓΚΚ

Μαθαίνοντας να αναγνωρίζεις την κολπική μαρμαρυγή. Χατζηστεφάνου Φανή Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΒΚΚ-ΓΚΚ Παπαντωνίου Ελισάβετ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΒΚΚ-ΓΚΚ Μαθαίνοντας να αναγνωρίζεις την κολπική μαρμαρυγή Χατζηστεφάνου Φανή Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΒΚΚ-ΓΚΚ Παπαντωνίου Ελισάβετ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΒΚΚ-ΓΚΚ Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη αρρυθμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Άνδρας 57 ετών προσέρχεται στα επείγοντα νοσοκομείου παραπονούμενος για θωρακικό άλγος που επεκτείνεται στην κάτω γνάθο και αντανακλά στο αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΝΟΥΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, MD, PhD Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστική αξία της εμμένουσας ανθεκτικής υπέρτασης για την επίπτωση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής.

Προγνωστική αξία της εμμένουσας ανθεκτικής υπέρτασης για την επίπτωση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής. Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Προγνωστική αξία της εμμένουσας ανθεκτικής υπέρτασης για την επίπτωση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής. Δ. Τσιαχρής, Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

εξουδετερώσει πλήρως;

εξουδετερώσει πλήρως; Καρδιαγγειακός Κίνδυνος από την Υπέρταση Τον έχετε εξουδετερώσει πλήρως; «Aυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Διάλεξη 5: Σακχαρώδης Διαβήτης και Άσκηση Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς, Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 5 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΙαΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΙαΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΙαΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΘΕΜΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο οικισμός Μαύρικα του Δ. Καρδίτσας δημιουργήθηκε το έτος

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

37 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΡΟΗΣ (FFR) ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΒΟΥΤΑΜΙΝΗΣ (DSE) Κεραµιδά Κ, Φλέσσας Δ, Μπολέτη Ο, Πετροπούλου Μ, Λοΐζος Σ, Πανούλας Β, Νιχογιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Βιβλιογραφική ενημέρωση Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Ως ΑΕΕ ορίζεται σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού.

Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού. Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού. Σκούτας Δ, Καραγιάννη Δ, Σέκερη Ζ, Σιώμος Κ,Κοντόπουλος Μ, Λαζαρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με πολυαγγειακή νόσο και καρδιογενή καταπληξία. Επεμβατική προσέγγιση

Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με πολυαγγειακή νόσο και καρδιογενή καταπληξία. Επεμβατική προσέγγιση Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με πολυαγγειακή νόσο και καρδιογενή καταπληξία. Επεμβατική προσέγγιση Κωνσταντίνος Αζναουρίδης Επιμελητής Καρδιολογίας 1 η Παν/κή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Οξύ στεφανιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο 35ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Α Κουτσοβασίλης 1, Γ Κουκούλης 2, Ι Πρωτοψάλτης 1, Ι Σκουλαρίγκης 3, Φ Τρυποσκιάδης 3,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο Συννοσηρότητα

Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο Συννοσηρότητα Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο Συννοσηρότητα Αγγελική Κυπράκη, Ιατρός Άνοια και συννοσηρότητα Η άνοια ορίζεται ως διαταραχή κατά την οποία παρατηρείται έκπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπικής Μαρµαρυγής

Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπικής Μαρµαρυγής Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπικής Μαρµαρυγής Ι Βογιατζής, Κ Κουτσαµπασόπουλος, Α Αβραµίδου, Ι Γαλητσιάνος, Α Ντάτσιος, Σ Πίττας, Σ Γρηγοριάδης,

Διαβάστε περισσότερα

H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α.

H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α. H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α. 2 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2018 11.00-12.00 Ενδιαφέροντα Καρδιο-Ογκολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναιμάτωση : Ο βασικότερος κρίκος στην αλυσίδα επιβίωσης μετά απο ΟΕΜ

Επαναιμάτωση : Ο βασικότερος κρίκος στην αλυσίδα επιβίωσης μετά απο ΟΕΜ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ: Ο ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ Χ Αντωνακούδης Αναπληρωτής Διευθυντής Α Γιαννακόπουλος Υπεύθυνος ΜΕΠ Ε Αναστασοπούλου ειδικευόμενη Ι Χιωτέλης Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α 19.00-19.30 Τελετή Έναρξης Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 8 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους δυο θανάτους, ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, οφείλεται σε καρδιαγγειακό επεισόδιο και όχι στη νόσο αυτή καθ αυτή!!! Αυτό ανέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση της γλυκόζης αίματος ή επίτευξη πολλαπλών θεραπευτικών στόχων?

Ρύθμιση της γλυκόζης αίματος ή επίτευξη πολλαπλών θεραπευτικών στόχων? Ρύθμιση της γλυκόζης αίματος ή επίτευξη πολλαπλών θεραπευτικών στόχων? Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Α Προπαιδευτική Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση και προγνωστική αξία της νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής/πτερυγισμού σε ασθενείς με οξεία περικαρδίτιδα

Επίπτωση και προγνωστική αξία της νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής/πτερυγισμού σε ασθενείς με οξεία περικαρδίτιδα Επίπτωση και προγνωστική αξία της νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής/πτερυγισμού σε ασθενείς με οξεία περικαρδίτιδα Γ. Λάζαρος, M. Imazio, Χ. Βλαχόπουλος, Δ. Τσιαχρής, Γ, Γεωργιόπουλος, Α. Παπανικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες και σακχαρώδης διαβήτης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακός κίνδυνος Μετα-ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ.

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πρώιμες κοιλιακές συστολές Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS2200733 ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ(1), Κ. ΚΑΛΛΙΝΔΕΡΗ(2), Κ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ(1), Κ. ΡΩΣΣΙΟΣ(1), Ε. ΠΑΓΚΟΥΡΕΛΙΑΣ1), Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ(1), Μ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ(1),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υπό την Αιγίδα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υπό την Αιγίδα: Υπό την Αιγίδα: Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας 1 ΣΚΟΠΟΣ: Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων στην ηλικιακή ομάδα 40 65 ετών. ΑΤΟΜΑ 40 65 ΕΤΩΝ: Αυξημένοι παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΜ-Προσωρινή. βηματοδότηση. Τσαγάλου Ελευθερία Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα 2013

ΟΕΜ-Προσωρινή. βηματοδότηση. Τσαγάλου Ελευθερία Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα 2013 Αρρυθμίες στην οξεία φάση του ΟΕΜ-Προσωρινή βηματοδότηση Τσαγάλου Ελευθερία Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα 2013 Classification of peri-infarction infarction arrhythmias Supraventricular

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρδιοπαθειών στις γυναίκες ΜΟΥΣΙΑΜΑ ΤΕΡΕΖΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER

Πρόληψη καρδιοπαθειών στις γυναίκες ΜΟΥΣΙΑΜΑ ΤΕΡΕΖΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER Πρόληψη καρδιοπαθειών στις γυναίκες ΜΟΥΣΙΑΜΑ ΤΕΡΕΖΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER Διαφορές γένους (gender) και φύλου (sex) Οι διαφορές στην υγεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Burwell et al, Am J Med 1956 SLEEP BREATHING DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Η Β Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. οργανώνει και φέτος, για πέμπτη συνεχή χρονιά, το ετήσιο συνέδριό της, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ:

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ, ΚΑΙ ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ; Αλέξανδρος Κόκκινος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝΑ «Λαϊκό» Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αποστολοπούλου

Ελένη Αποστολοπούλου Στρατηγικές θεραπείας και αποτελέσµατα των ασθενών µε έµφραγµα µυοκαρδίου µε ανάσπαση του ST διαστήµατος που µεταφέρονται µετά τη χορήγηση ινωδολυτικού φαρµάκου Ελένη Αποστολοπούλου Μονάδα Εµφραγµάτων

Διαβάστε περισσότερα

MID-RANGE EJECTION FRACTION. Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο

MID-RANGE EJECTION FRACTION. Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο MID-RANGE EJECTION FRACTION Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις πρόσφατες οδηγίες της ESC διατυπώθηκε η άποψη ότι η διαφοροποίηση του κλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ hs-crp ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ hs-crp ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ hs-crp ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Φ Τρυποσκιάδης 1, Α Κουτσοβασίλης 2, Δ Λεβισιανού 2, Γ Κουκούλης 1, Ι Σκουλαρίγκης

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 5 º Ελλαδοκυπριακό 27-28. Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου 2015. Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 5 º Ελλαδοκυπριακό 27-28. Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου 2015. Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου 27-28 Νοεµβρίου 2015 Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος Xορήγηση Πιστοποιητικού µε 8 µόρια (credits) Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD). Οργάνωση - Γραµµατεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΎΠΟΥ 2.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΎΠΟΥ 2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΎΠΟΥ 2. Α. Σωτηρόπουλος1, Χ. Ταμβάκος1, Α. Κουτσοβασίλης1, Α. Μπούσμπουλα2,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπλοκη περίθαλψη οξείας καρδιακής ανεπάρκειας

Σύμπλοκη περίθαλψη οξείας καρδιακής ανεπάρκειας Γ. Αηδονίδης¹ ² ³, Χ. Γραΐδης¹ ², Δ. Δημητριάδης ¹ ², Β. Καρασαββίδης¹ ², Θ. Μπίτσης¹ ² 1 Κλινική Euromedica- «Κυανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη 2 Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Παθήσεων 3 B Καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση Π. Μαργέτης Eπιμελητής Α Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Εκπαίδευσης στην Ηχωκαρδιολογία Τζανείου Νοσοκομείου Παρουσίαση περιστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμία και καρδιαγγειακός κίνδυνος

Δυσλιπιδαιμία και καρδιαγγειακός κίνδυνος Ομοιότητες και διαφορές στην αντιμετώπιση ασθενή υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία έναντι ασθενή με μεικτή αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 6 º Ελλαδοκυπριακό Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 6 º Ελλαδοκυπριακό Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου 25-26 Νοεµβρίου 2016 Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος 6 º Ελλαδοκυπριακό Σεµινάριο Καρδιαγγειακών Παθήσεων Μοριοδότηση: 9 βαθµοί Σ.Ι.Ε. Υπό την αιγίδα: Παγκύπριος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 24-26 January 2014 Under the Auspices: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization: Κosmos Travel Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ

Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ Σ. Λαγουδάκου, Π. Δερµάτης, Μ. Μαριόλης, Γ. Αρµατάς,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Αλέξης Σωτηρόπουλος 1, Αναστάσιος Κουτσοβασίλης 1, Ευστάθιος Σκληρός 2, Μαρία Παππά

Διαβάστε περισσότερα

gr

gr Σ τύπου ΙΙ και καρδιαγγειακή νόσος Οι διαβητικοί ασθενείς παρουσιάζουν τετραπλάσια αύξηση της συχνότητας καρδιαγγειακής νόσου απ ότι οι µη διαβητικοί ασθενείς Το 50% των νεοδιαγνωσµένων διαβητικών ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτωματικά και ασυμπτωματικά επεισοδία σε ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή

Συμπτωματικά και ασυμπτωματικά επεισοδία σε ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή Καρδιολογική κλινική Πανεπιστηµίου Κρήτης Συμπτωματικά και ασυμπτωματικά επεισοδία σε ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή Π. Παπακωνσταντίνου, Ε. Σημαντηράκης, Ε. Αρκολάκη, Σ. Χρυσοστομάκης, Ε. Κανουπάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Περιφερική αγγειοπάθεια και σακχαρώδης διαβήτης Μια από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Ομιλίες Δρ. Α. Μελιδώνη: «ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Συνέδριο Καρδιολογικού Τμήματος Τζανείου. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 Σε παγκόσμιο «δολοφόνο» του ανθρωπίνου γένους συνεχίζουν να αναδεικνύονται καθημερινά τα καρδιαγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Α. ΑΡΡΕΝ,73 ΕΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΑ ΤΕΠ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ,ΚΑΤΑΒΟΛΗ,ΖΑΛΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.00-19.30 Έναρξη - Xαιρετισμοί 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της χρησιμότητας του B12/CRP index ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό.

Εκτίμηση της χρησιμότητας του B12/CRP index ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό. Εκτίμηση της χρησιμότητας του B12/CRP index ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό. Λαγός Ι, Τζ. Δαδούς, Σπυρομήτρος Γ¹, Μπισχινιώτης Θ², Σαββάτης Στ, Κανονίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ S.C.D. V.A. C.A.D. Καταστάσεις που προδιαθέτουν σε εμφάνιση αρρυθμιών με την άσκηση. Υγιή άτομα Στεφανιαία νόσο Πρόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα ιαγνωστικά κριτήρια Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη

Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα ιαγνωστικά κριτήρια Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη Καρδιακή Ανεπάρκεια Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα ιαγνωστικά κριτήρια Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη Η ικανότητα της καρδιάς να ανταποκρίνεται άµεσα στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2013 : Για την υγεία της Καρδιάς!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2013 : Για την υγεία της Καρδιάς! ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2013 : Για την υγεία της Καρδιάς! 17.3 εκατ. θάνατοι παγκοσμίως ετησίως οφείλονται σε καρδιαγγειακές παθήσεις 8.6 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως πεθαίνουν από καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα