Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων"

Transcript

1 Λειτουργικά Συστήματα Ι Αριστείδης Ηλίας Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων

2 Αρχείο Αρχείο (File), οργανωμένη μονάδα δεδομένων αποθηκευμένων με μόνιμο και σταθερό τρόπο σε μέσα, όπως οι δίσκοι, κ.ά.

3 Ονοματοθεσία Ονοματοθεσία αρχείων Κανόνες Μέγεθος Προεκτάσεις ονομάτων Διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΛΣ και κωδικοποιήσεων

4 Λειτουργίες Αρχείων Λειτουργίες Δημιουργία Διαγραφή Άνοιγμα Κλείσιμο Ανάγνωση Εγγραφή Προσθήκη Ιδιότητες (ορισμός και χειρισμός) Μετονομασία

5 Κατάλογοι Ιεραρχία καταλόγων Γονικός φάκελος (/ root folder) / bin etc home tmp usr stus2001 stud2002 bin etc username username

6 Διαδρομές (Paths) Απόλυτες Σχετικές / bin etc home tmp usr stud2001 stud2001 bin etc username X /usr/bin/ /home/stud/username

7 Εμφάνισης περιεχομένου Π.χ. ls- εμφανίζει τα ονόματα των αρχείων και των φακέλων Γενική σύνταξη ls <επιλογές> <διαδρομή_ή_όνομα_αρχείου>. (τελεία).. (δυο τελείες) ~ ls ls.. (ποια περιεχόμενα επιστρέφει) ls /usr ls home/ (σε ποιο φάκελο βρίσκεστε και τι υποδηλώνει η κάθετος στο τέλος του ορίσματος) ls tmp ls -al /usr/bin

8 Κατηγορίες Χρηστών Κάθε αρχείο ή φάκελος ανήκει σε ένα χρήστη-ιδιοκτήτη (owner). Ο ιδιοκτήτης ανήκει σε μια ομάδα χρηστών (group) Και υπάρχουν όλοι οι άλλοι χρήστες (others)

9 Δικαιώματα Διακρίνονται σε: Ανάγνωσης- Read, συντομογραφία r Εγγραφής- Write, συντομογραφία w Εκτέλεσης- Execute, συντομογραφία x Κάθε κατηγορία χρηστών χαρακτηρίζεται και από τις τρεις κατηγορίες δικαιωμάτων Κάθε αρχείο ή φάκελος έχει ένα σύνολο αδειών πρόσβασης (permissions) που καθορίζουν ποια δικαιώματα έχει και ποιος

10 Δικαιώματα Δικαίωμα Για αρχείο Για φάκελο r (read) w (write) x (execute) Ανάγνωση- Εκτύπωση Τροποποίηση- Διαγραφή Εκτέλεση για εκτελέσιμα αρχεία Τα περιεχόμενα μπορούν να εμφανισθούν, χωρίς να γίνεται αναζήτηση Προσθήκη- Αφαίρεση αρχεία εντός του φακέλου Δυνατότητα αναζήτησης περιεχομένου, ενώ μπορεί να γίνει τρέχον φάκελος εργασίας

11 Εμφάνιση Δικαιωμάτων Εμφάνιση πληροφοριών με την: ls l owner group OwnerGroupOthers -r-xr-xr-x 3 username students Jan myprogram.c drwxr-xr-x 5 username students Jan /public_html/ lrwxr-xr-x 5 username students Jan /public_html/ Object type (file, directory, symbolic link)

12 Σύστημα Αρχείων Το τμήμα του Λ.Σ. που ασχολείται με την οργάνωση, αποθήκευση, προσπέλαση, προστασία, διαμοιρασμό και ονοματοθεσία (ονομασία- naming) των αρχείων, αποτελεί το Συστήματα Αρχείων (File Systems)

13 Διάταξη Master Boot Record- MBR (Τομέας 0) Πίνακας Διαμερισμάτων Μπλοκ εκκίνησης Υπερμπλόκ (superblock), περιέχει πληροφορίες οι οποίες προσδιορίζουν: τον τύπο του ΣΑ τον αριθμό των μπλοκ στο ΣΑ στοιχεία διαχείρισης HDD Διαμερίσματα Δίσκου MBR Πίνακας Διαμερισμάτων Μπλοκ Εκκίνησης Υπερμπλόκ Διαχείριση Ελεύθερου Χώρου Κόμβος i Βασικός Κατάλογος Κόμβος i

14 Θέση των Δεδομένων στο Δίσκο Block Track/ Cylinder Α ρ χ ε ί ο Sector

15 Δέσμευση Χώρου για Αποθήκευση 512KB 512KB Αποθήκευση Αρχείου π.χ. Μέγεθος 2638KB σε Sectors π.χ. Μέγεθος 512KB

16 Δέσμευση Χώρου για Αποθήκευση N blocks στο δίσκο size=512

17 Κατανομή Δεδομένων στο Δίσκο Superblock Type: ext3 Size: 15 Filetable 3 7 File1 Blocks: 4 Time: 5/10/2011 Owner: user_x Data: Data: File2 Blocks: 8,9,15 Time: 1/10/2011 Owner: user_y Data: File3 Blocks: 5 Time: 1/10/2011 Owner: user_z File4 Blocks: 12 Time: 1/10/2011 Owner: user_w Data:

18 Διαγραφή Δεδομένων από το Δίσκο Superblock Type: ext3 Size: 15 Filetable 3 File1 Blocks: 4 Time: 5/10/2011 Owner: user_x Data: Data: File2 Blocks: 8,9,15 Time: 1/10/2011 Owner: user_y Data: File3 Blocks: 5 Time: 1/10/2011 Owner: user_z File4 Blocks: 12 Time: 1/10/2011 Owner: user_w Data:

19 Προσθήκη Δεδομένων στο Δίσκο Superblock Type: ext3 Size: 15 Filetable 3 File1 Blocks: 4 Time: 5/10/2011 Owner: user_x Data: Data: File5 Blocks: 7 Time: 1/10/2011 Owner: user_y Data: Data: File3 Blocks: 5 Time: 1/10/2011 Owner: user_z File4 Blocks: 12 Time: 1/10/2011 Owner: user_w Data:

20 Ανάγνωση Αρχείων./a.out file (, όπου το file- /dev/disk) code.c:open(file); libc:open(file); sata- drv- >ext4- >kernel return(file); sys_open(file); kernel- >ext4- >sata- drv Σκληρός Δίσκος

21 Κατανεμημένα Συστήματα Ένα σύνολο αυτόνομων συστημάτων που εμφανίζεται στους χρήστες του σαν ένα ενιαίο σύστημα Σύστημα του οποίου τα συστατικά (υλικό και λογισμικό) βρίσκονται σε διασυνδεδεμένα συστήματα και επικοινωνούν μεταξύ τους με σκοπό να συντονίσουν τις λειτουργίες τους μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων

22 Κατανεμημένα Συστήματα Η διαμοίραση πόρων (resource sharing) είναι το βασικό κίνητρο για την κατασκευή των κατανεμημένων συστημάτων Οι πόροι μπορεί να αναφέρονται σε συστατικά υλικού, λογισμικού και πληροφοριών Υλικό Υπολογιστική ισχύς (CPU) Εφαρμογές Αποθηκευτικό χώρο Μέσα μετάδοσης Λογισμικό Δεδομένα

23 Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων Το σύστημα αρχείων αναπτύχθηκε αρχικά για κεντρικά (ή κεντρικοποιημένα) συστήματα υπολογιστών (εξυπηρετητές) και προσωπικούς υπολογιστές Το σύστημα αρχείων ήταν μια ευκολία του λειτουργικού συστήματος που παρέχει μια βολική προγραμματιζόμενη διεπαφή για την αποθήκευση στο δίσκο

24 Ορισμός Ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων (ΚΣΑ, Distributed File System- DFS) μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα κλασικό μοντέλο συστήματος αρχείων που κατανέμονται σε πολλά μηχανήματα Σκοπός είναι να προωθηθεί ο καταμερισμός των διάσπαρτων αρχείων Αποτελεί μια περιοχή ενεργού ερευνητικού ενδιαφέροντος σήμερα

25 Πόροι Οι πόροι σε ένα σύστημα είναι τοπικοί για το ίδιο, ενώ για άλλα συστήματα θεωρούμε ότι είναι απομακρυσμένοι Ένα σύστημα αρχείων παρέχει μια υπηρεσία για τους πελάτες του Η διεπαφή ενός διακομιστή είναι ένα κλασικό σύνολο από λειτουργίες σε αρχεία, όπως η δημιουργία, η ανάγνωση, κ.λπ.

26 Μέσα και Περιπτώσεις Πελάτες, εξυπηρετητές και αποθηκευτικά μέσα είναι διασκορπισμένα σε διαφορετικές μηχανές Η διαμόρφωση και η υλοποίηση ποικίλει και μπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση σε: Διακομιστές μπορούν να υλοποιούνται σε αφιερωμένες μηχανές, Εξυπηρετητές και πελάτες βρίσκονται στα ίδια μηχανήματα Το ίδιο το λειτουργικό σύστημα μπορεί να είναι κατανεμημένο (και το σύστημα αρχείων μπορεί να αποτελεί τμήμα της κατανομής) Ένα κατανεμημένο επίπεδο στρώμα μπορεί να παρεμβληθεί μεταξύ του ΛΣ και του συστήματος αρχείων

27 Γενική Αρχιτεκτονική

28 Ανάγκη Ύπαρξης Σκοπός για το σύστημα αρχείων είναι να μπορούν οι χρήστες και οι πελάτες να το αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο που θα λειτουργεί σε ένα κλασικό σύστημα αρχείων Η ιδιότητα της κατανομής είναι κρυμμένη σε χαμηλότερο επίπεδο Η απόδοση ενός κατανεμημένου συστήματος αρχείων απασχολεί σε ότι αφορά τη διακίνηση και το χρόνο απόκρισης

29 Ονοματοθεσία Ονοματοθεσία αναφέρεται στην αντιστοίχιση μεταξύ λογικών και φυσικών αντικειμένων, δηλαδή ένα όνομα αρχείου αντιστοιχεί σε <κύλινδρο-τομέας> Σε ένα συμβατικό σύστημα αρχείων, αυτό είναι κατανοητό, που βρίσκεται το αρχείο στην πραγματικότητα, διότι το σύστημα και ο δίσκος είναι γνωστά Σε ένα διαφανές κατανεμημένο σύστημα αρχείων, η θέση ενός αρχείου, κάπου στο δίκτυο, είτε είναι κρυφή είτε δεν είναι τόσο φανερή

30 Αντιγραφή και Τοποθεσία Έτσι, η αντιγραφή αρχείων σημαίνει πολλαπλά αντίγραφα ενός αρχείου και μια αντιστοίχιση θα επιστρέφει ένα σύνολο θέσεων για τα αντίγραφα Διαφάνεια Τοποθεσίας Το όνομα του αρχείου δεν αποκαλύπτει κάποιο ίχνος της φυσικής τοποθεσίας αποθήκευσης του αρχείου Όνομα αρχείου εξακολουθεί να υποδηλώνει ένα συγκεκριμένο, αν και κρυμμένο, σύνολο από μπλοκ του φυσικού δίσκου Είναι ένας βολικός τρόπος για το διαμοιρασμό δεδομένων Μπορεί να εκθέσει την απόκριση μεταξύ των μονάδων του συστήματος και των μηχανών

31 Ανεξαρτησία Τοποθεσίας Ανεξαρτησία Τοποθεσίας Δυναμική, ένα-προς-πολλά αντιστοίχιση, το όνομα ενός αρχείου δεν πρέπει να αλλάζει, όταν προκύπτουν φυσικές αλλαγές τοποθεσία στο μέσο αποθήκευσης του αρχείου. Καλύτερο file abstraction, απόκρυψη των λεπτομερειών διαχείρισης και προσπέλασης των συσκευών αποθήκευσης Προωθεί την διαμοίραση του χώρου αποθήκευσης Διαχωρίζει την ιεραρχία ονομασίας από την ιεραρχία συσκευών αποθήκευσης

32 Δυνατότητες Τα περισσότερα Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων σήμερα: Υποστηρίζουν συστήματα διαφανούς τοποθεσίας ΔΕΝ υποστηρίζουν τη αυτόματη μετακίνηση ενός αρχείου από μηχανή σε μηχανή (migration) Τα αρχεία συνδέονται μόνιμα με συγκεκριμένα τμήματα του δίσκου

33 Ένα απλό ΚΣΑ Απομακρυσμένος Δίσκος (εγγραφές και αναγνώσεις προωθούνται στο διακομιστή) Χρησιμοποιεί το RPC για μετάφραση των κλήσεων συστήματος αρχείων Μη τοπικό caching (server-side) Πλεονέκτημα: Ο διακομιστής παρέχει πλήρη γνώση του συστήματος αρχείων για πολλαπλούς πελάτες Προβλήματα οι επιδόσεις από το δίκτυο που είναι πιο αργό από ότι συμβαίνει στην τοπική μνήμη Τα μέρη της κυκλοφορίας του δικτύου δεν είναι βέλτιστα Ο διακομιστής μπορεί να είναι οδηγηθεί σε συμφόρηση Read (RPC) Client Return (Data) Server cache Client

34 NFS Το Σύστημα Αρχείων Δικτύου (NFS) είναι ένα πρωτόκολλο κατανεμημένου συστήματος αρχείων που επιτρέπει στο χρήστη ενός συστήματος πελάτη-εξυπηρετητή να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία πάνω από δίκτυο σαν να είναι τοπική η αποθήκευση τους Αναπτύχθηκε από τη SUN (1985) Περισσότερο δημοφιλές Πρότυπο IETF (RFC 1813) Όλες οι εκδόσεις του NFS μπορούν να χρησιμοποιούν το UDP τοπικά και το TCP σε ευρεία περιοχή πάνω από ένα IP δίκτυα

35 Αρχιτεκτονική του NFS Client computer Server computer UNIX system calls Application Application program program UNIX kernel UNIX kernel Operations on local files Virtual file system UNIX file system Other file system NFS client Operations on remote files Virtual file system NFS server UNIX file system NFS protocol (remote operations)

36 VFS File abstraction παρόμοιο με τοπικό σύστημα αρχείων Αντί του "inodes" έχει "vnodes" Συμβατό με μια ποικιλία από τοπικά και απομακρυσμένα συστήματα αρχείων Επιτρέπει τη χρήση της ίδιας διεπαφής κλήσεων συστήματος (API) από διαφορετικούς τύπους συστημάτων αρχείων Το API είναι πολύ σημαντικό για τη διασύνδεση στο VFS, από κάποιο συγκεκριμένο τύπο συστήματος αρχείων

37 Κρυφή Μνήμη στο NFS Κρυφή Μνήμη Το βασικό ζήτημα είναι, πώς να καθορίσει ότι τα δεδομένα στην πελάτη είναι συνεπή με αυτά του διακομιστή; Πελάτης- αρχική προσέγγιση Ο πελάτης ρωτά το διακομιστή, εάν τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι σωστά. Όμως ποια πρέπει να είναι η συχνότητα των ερωτημάτων; Τι γίνεται με το άνοιγμα αρχείων; Είναι σε σταθερό χρονικό διάστημα;

38 Λειτουργίες Διαχείρισης Αρχείων Διακομιστής- αρχική προσέγγιση Οι Α και Β έχουν και οι δύο το ίδιο αρχείο ανοιχτό. Όταν ο ένας το κλείσει, ο Β "απορρίπτει" το αντίγραφο. Οπότε στη συνέχεια, ο Β πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή Ο διακομιστής επισημαίνει κάθε ανοιχτό αρχείο. Εάν ένα αρχείο ανοιχτεί για εγγραφή από κάποιον, τότε απενεργοποιείται η προσωρινή αποθήκευση από άλλους πελάτες για το συγκεκριμένο αρχείο Παίρνει δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής για κάθε μπλοκ και στη συνέχεια, απενεργοποιεί την προσωρινή αποθήκευση μόνο για συγκεκριμένα τμήματα.

39 Προσωρινή Αποθήκευση vs Απομακρυσμένης Πολλές απομακρυσμένες προσπελάσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί από την τοπική μνήμη cache Έτσι οι διακομιστές μπορούν να προσπελαστούν μόνο περιστασιακά και όχι για κάθε πρόσβαση Η προσωρινή αποθήκευση επιτρέπει τη μετακίνηση σε λίγα μεγάλα κομμάτια και όχι σε πολλά μικρότερα κομμάτια που οδηγεί σε σημαντική αποτελεσματικότητα για το δίκτυο Συνέπεια της κρυφής μνήμης είναι το κύριο πρόβλημα. Όταν υπάρχουν σπάνιες εγγραφές, τότε η κρυφή μνήμη έχει πλεονέκτημα Όμως σε περιβάλλοντα με πολλές εγγραφές, απαιτείται πολύς κόπος για να διατηρηθεί η συνέπεια της κρυφής μνήμης

40 Προσωρινή Αποθήκευση vs Απομακρυσμένης Προσωρινή αποθήκευση απαιτεί έναν ολόκληρο ξεχωριστό μηχανισμό για να στηρίξει την απόκτηση και αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων Η απομακρυσμένη αποθήκευση κάνει απλώς αυτό που απαιτείται σε κάθε κλήση. Ως εκ τούτου, η προσωρινή αποθήκευση εισάγει ένα επιπλέον επίπεδο και μηχανισμό και είναι πιο περίπλοκη από ότι η απομακρυσμένη

41 Stateful vs Stateless Stateful: Ένας διακομιστής παρακολουθεί τις πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα των πελατών, κατ απαίτηση Διατηρεί ποια αρχεία ανοίγονται από έναν πελάτη Αναγνωριστικά σύνδεσης Η μνήμη ενεργοποιείται όταν ο πελάτης κλείνει αρχείο ή όταν η σύνοδος του πελάτης παύει Stateless: Κάθε αίτημα του πελάτη παρέχει πλήρεις πληροφορίες που απαιτούνται από το διακομιστή (δηλαδή, το όνομα αρχείου, το offset, κ.ο.κ.) Ο διακομιστής μπορεί να διατηρήσει τις πληροφορίες για λογαριασμό του πελάτη, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Χρήσιμο χαρακτηριστικό, είναι οι πληροφορίες για έναν αριθμό τελευταίων χρήσεων αρχείου

42 Stateful vs Stateless Η απόδοση είναι καλύτερη για το stateful. Δεν χρειάζεται να αναλύσει το όνομα του αρχείου σε κάθε αίτηση ή το άνοιγμα/κλείσιμο και μπορεί να έχει πριν μια κρυφή μνήμη ανάγνωσης Μεγάλη ανοχή σε σφάλματα: Ένας διακομιστής χάνει τα πάντα, όταν καταρρεύσει Ο διακομιστής πρέπει να ενημερώνεται από τους πελάτες του προκειμένου να ανανεώσει την κατάσταση του Συντριβές του πελάτη αναγκάζουν το διακομιστή να καθαρίσει τις ενσωματωμένες πληροφορίες του για αυτούς Οι Stateless πολιτικές δε θυμούνται τίποτα γι αυτό είναι ευκολότερη η εκκίνηση μετά από μια κατάρρευση

43 Αντίγραφα Αρχείων Αντιγραφή αρχείων (File Replication) σε πολλαπλές μηχανές βελτιώνει τη διαθεσιμότητα και τις επιδόσεις Τοποθετημένο σε μηχανές που πρέπει να είναι ανεξάρτητες στην αποτυχία (δεν θα αποτύχουν από κοινού) Διαχείριση αναπαραγωγής θα πρέπει να είναι τοποθεσία αδιαφανή Το κύριο πρόβλημα είναι η συνέπεια, όταν αλλάζει ένα αντίγραφο, πώς άλλα αντίγραφα αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή; Συχνά υπάρχει ένα κόστος: η συνέπεια έναντι της διαθεσιμότητας και την απόδοση.

44 Αντίγραφα Αρχείων Για παράδειγμα: "Αντιγραφή κατ απαίτηση" είναι σαν ολόκληρο το αρχείο να μεταφέρεται στην κρυφή μνήμη και η ανάγνωση του αρχείου αναγκάζει την εκτέλεση προσωρινής αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο. Οι ενημερώσεις γίνονται μόνο για το κύριο αρχείο, οπότε ακυρώνονται όλα τα άλλα αντίγραφα Οι προσωπικές και οι συνέχειες μη επικυρώσεις δεν είναι εγγυημένη πολιτική (το μήνυμα θα μπορούσε να χαθεί ή το μηχάνημα θα μπορούσε να συντριβεί από το φόρτο)

45 AFS Πρόκειται για ένα κατανεμημένο υπολογιστικό περιβάλλον (Andrew) που αναπτύχθηκε το 1983 στο Carnegie-Mellon University, αγοράστηκε από την IBM και κυκλοφόρησε ως Transarc DFS, τώρα ανοιχτού λογισμικού ως AFS ή OpenAFS Προσπαθεί να λύσει πολύπλοκα ζητήματα, όπως την ομοιομορφία του χώρου ονομάτων, της κοινή χρήση αρχείων ανεξάρτητη τοποθεσίας, τη συνέπεια της κρυφής μνήμης πελάτη-διακομιστή, τον ασφαλή έλεγχο ταυτότητας (μέσω Kerberos) Περιλαμβάνει, στην πλευρά του διακομιστή caching (μέσω αντίγραφων), που οδηγεί σε υψηλή διαθεσιμότητα Υποστηρίζει εξαιρετικά μεγάλο πλήθος συνεργαζόμενων συστημάτων

46 Χαρακτηριστικά AFS Οι πελάτες έχουν έναν κατανεμημένο χώρο ονομάτων αρχείων, τον τοπικό χώρο ονομάτων και έναν κοινόχρηστο χώρο Ο αφιερωμένος εξυπηρετητής, εμφανίζει τον κοινόχρηστο χώρο ονομάτων στους πελάτες ως μια ομοιογενή, πανομοιότυπη και διαφανή ιεραρχία αρχείων Οι σταθμοί εργασίας εκτελούν το πρωτόκολλο Virtue, για να επικοινωνούν με τον εξυπηρετητή Οι πελάτες απαιτείται να έχουν τοπικούς δίσκους, όπου αποθηκεύουν τοπικά τον χώρο των ονομάτων τους Οι διακομιστές συλλογικά είναι υπεύθυνοι για την αποθήκευση και διαχείριση του κοινόχρηστου χώρου ονομάτων

47 Συστάδες AFS Πελάτες και διακομιστές είναι δομημένοι σε συστάδες που διασυνδέονται μέσω ενός τοπικού (και όχι μόνο εάν μιλάμε για οπτική τεχνολογία) δικτύου κορμού Μια συστάδα αποτελείται από μια συλλογή σταθμών εργασίας και ενός διακομιστή και συνδέεται δικτυακά μέσω ενός δρομολογητή Ένας βασικός μηχανισμός που επελέγη για απομακρυσμένες λειτουργίες αρχείων είναι η προσωρινή αποθήκευση ολόκληρου του αρχείου, δηλαδή ανοίγοντας ένα αρχείο η αρχιτεκτονική εξαναγκάζει την προσωρινά αποθήκευση, συνολικά στον τοπικό δίσκο

48 Κοινόχρηστος Χώρος Ονομάτων Ο χώρος στον εξυπηρετητή χωρίζεται σε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν αρχεία ενός μόνο χρήστη και είναι αυτοί που συνδέονται με έναν πελάτη Ένα αρχείο του εξυπηρετητή μπορεί να έχει πρόσβαση με τη χρήση ενός FID = <αριθμός τόμου, VNODE> Το FID δεν εξαρτάται από τη θέση του μηχανήματος. Για τον εντοπισμό του πραγματοποιείται ένα ερώτημα του πελάτη στη βάση δεδομένων του τόμου για τις πληροφορίες όπως είναι η τοποθεσία Οι τόμοι μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των εξυπηρετητών για την εξισορρόπηση του χώρου αλλά και τη χρήση Οι «παλιοί εξυπηρετητές» προωθούν οδηγίες και ενημερώσεις χειρισμού του πελάτη κατά τη διάρκεια της μετακίνησης Οι τόμοι μόνο ανάγνωσης (με περιεχόμενο όπως είναι το σύστημα αρχείων, κ.λπ.) μπορούν να αντιγραφούν και η βάση δεδομένων του τόμου γνωρίζει πώς θα βρει αυτές τις πληροφορίες

49 Λειτουργίες Διαχείρισης Αρχείων Αποθηκεύει ολόκληρα από το διακομιστή και ένας σταθμός πελάτη αλληλεπιδρά μόνο κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο των αρχείων, όταν υπάρχουν τροποποιημένα αντίγραφα των αρχείων κατά το κλείσιμο Η ανάγνωση και εγγραφή ενός αρχείου γίνεται από τον πυρήνα χωρίς παρέμβαση του πελάτη στο αποθηκευμένο αντίγραφο Ο πελάτης αποθηκεύει το περιεχόμενο των καταλόγων και των συμβολικών συνδέσμων (διαδρομή-όνομα) Εξαιρέσεις από την πολιτική προσωρινής αποθήκευσης είναι τροποποιήσεις στους καταλόγους που γίνονται απευθείας στο διακομιστή

50 Ροή Αιτημάτων Ανοίγματος-Κλεισίματος Ο πυρήνας του πελάτη τροποποιείται ώστε να ανιχνεύει αναφορές σε αρχεία του εξυπηρετητή Η αίτηση διαβιβάζεται στον πελάτη με τα εξής βήματα: Πραγματοποιεί τη μετάφραση της διαδρομής (και του ονόματος) Ρωτάει τον εξυπηρετητή για το αρχείο Μετακινεί το αρχείο στον τοπικό δίσκο Περνάει το inode του αρχείο πίσω στο πυρήνα του πελάτη Ο πελάτης ενημερώνει τη μνήμη για την κατάσταση και τον τοπικό δίσκο για τα δεδομένα Μια διαδικασία στο διακομιστή (σε επίπεδο χρήστη) χειρίζεται τα αιτήματα πελατών Μια διαδικασία χειρίζεται ταυτόχρονα RPC αιτήματα από τους πελάτες Η κατάσταση των πληροφοριών αποθηκεύεται προσωρινά σε αυτή τη διαδικασία Επιρρεπείς σε προβλήματα αξιοπιστίας

10/20/2009. ΠΜΣ ΤΨΣ : Κατανεμημένα Συστήματα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος

10/20/2009. ΠΜΣ ΤΨΣ : Κατανεμημένα Συστήματα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος 10/20/2009 Κατανεμημένα Συστήματα Επισκόπηση Ενότητες Μαθήματος 1 10/20/2009 Εισαγωγή Επισκόπηση Ορισμός Παραδείγματα - εφαρμογές Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ιστορική εξέλιξη Σκοποί και απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP Επιβλέπων Καθηγητής: Κοντογιάννης Σωτήρης Εισηγητής: Αχμέτ

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αρχείων ΛΣ

Συστήματα Αρχείων ΛΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Συστήματα Αρχείων ΛΣ FreeBSD, Linux, Windows, MacOS, Android, Windows Mobile, Haiku, iphone, Solaris,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 26 Πώς είναι οργανωμένο το βιβλίο... 26 Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο... 27 Άλλοι πόροι... 28 Υποστήριξη... 29

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Ζώης Βασίλειος 4183 Επιβλέπων: Γαροφαλάκης Ιωάννης Εξεταστές: Γαροφολάκης Ιωάννης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Της σπουδάστριας Ποτσίκα Πολυξένης 10 Ιανουαρίου 2003 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΈΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΈΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΈΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Όνομα :Κωνσταντίνου Ιωάννα Επιβλέπον καθηγητής :Παπαμώκος Γεώργιος ΑΡΤΑ Ιούνιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Αρχείων (File Systems) Με μια ματιά File (Αρχείο) Περιλαμβάνει ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων δεδομένων, μηπροσωρινής φύσης (συνήθως αποθηκευμένο σε δίσκους). File System

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιουνίου 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Σ.

22 Ιουνίου 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22 Ιουνίου 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης συστήματος στα Microsoft Windows Server 2003... 31 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 10: Διαχείριση Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου"

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου" Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Χ. Οικονομάκος 1 Κεφάλαιο 1: Τεχνολογίες Λογισμικού Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Η κινητικότητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα στα κυψελοειδή δίκτυα και σε οποιοδήποτε ασύρματο δίκτυο. Αποτελεί το βασικότερο στοιχείο του σχεδίου και είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Εξομοίωση Αλγορίθμων για Video on Demand σε περιβάλλοντα P2P»

«Εξομοίωση Αλγορίθμων για Video on Demand σε περιβάλλοντα P2P» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Εξομοίωση Αλγορίθμων για Video on Demand σε περιβάλλοντα P2P» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SNMP MANAGER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο. Κεφάλαιο 3 ο

Κεφάλαιο 2 ο. Κεφάλαιο 3 ο Πρόλογος Το παρών έγγραφο αποτελεί εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή Ψαρρά Βασίλειο με τίτλο : Υλοποίηση του Active Directory σε Περιβάλλον Windows 2003. Στόχος αυτού του εγγράφου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ Σημειώσεις 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη Διαχείριση Δικτύων 1.1 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια τα δίκτυα υπολογιστών και τα συστήματα κατανεμημένης επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΜ: 2236) Επιβλέπων καθηγητής: Στέργιος Παπαδημητρίου ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΤΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο1: internet 1.1 Τι είναι internet...1 1.2 Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέποντες πολιτικών του

Διαβάστε περισσότερα