Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για μη-αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για μη-αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά"

Transcript

1 Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για μη-αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Έκδοση Ημερομηνία Εφαρμογής: 1 Απριλίου 2015 ΑΝΤΑΚΟΜ Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. Κρέοντος 25, Αθήνα, Ελλάδα. Τηλ. :

2 Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM για μη-αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά 2010 Symantec, Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Ημερομηνία Δημοσίευσης: Απρίλιος, 2015 Σημαντική Ανακοίνωση Απόκτησης Στις 9 Αυγούστου 2010, η Symantec Corporation ολοκλήρωσε την απόκτηση του τμήματος Authentication της VeriSign Inc. Ως αποτέλεσμα η Symantec είναι πλέον ο καταχωρημένος κάτοχος του παρόντος εγγράφου Πολιτικές Πιστοποιητικών καθώς και των υπηρεσιών PKI όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Ωστόσο στο παρόν έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός αναφορών των VeriSign και Symantec για κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου να είναι πρακτικά λειτουργική η εκ νέου ονομασία των Αρχών Πιστοποίησης και των υπηρεσιών. Οποιαδήποτε αναφορά στη VeriSign ως εταιρική οντότητα θα πρέπει να θεωρείται αυστηρά ως κληρονομική έκφραση που αποκλειστικά αντανακλά το ιστορικό ιδιοκτησίας. Η Symantec θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ονομασία VeriSign. Μήνυμα περί Εμπορικών Σημάτων ADACOM είναι το σήμα κατατεθέν της ADACOM A.E. H Symantec, το λογότυπο Symantec και το λογότυπο Σήματος Ελέγχου (Checkmark) αποτελούν τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της εταιρείας Symantec ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το λογότυπο VeriSign, το σήμα VeriSign Trust Network (Δίκτυο Εμπιστοσύνης της VeriSign) και άλλα σχετιζόμενα σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών της VeriSign, Inc ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και με άδεια από την Symantec. Άλλα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Χωρίς περιορισμό επί των επιφυλασσόμενων παραπάνω δικαιωμάτων και με εξαίρεση των όσων παρέχεται άδεια κατωτέρω, κανένα τμήμα της παρούσας έκδοσης δεν δύναται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί, ή διαβιβαστεί με οιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, καταγραφικό ή άλλο) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ADACOM Α.Ε. Κατ εξαίρεση, παραχωρείται, μη-αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής και διανομής του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης της ΑDACOM χωρίς την καταβολή δικαιωμάτων εφόσον (i) το ανωτέρω μήνυμα περί πνευματικής ιδιοκτησίας και οι εισαγωγικές παράγραφοι αναγράφονται εμφανώς στην εισαγωγή κάθε αντιγράφου, και (ii) το παρόν έγγραφο έχει αναπαραχθεί πλήρως και επακριβώς και προσδιορίζει τη την ADACOM A.E. ως δικαιούχο του εγγράφου. Αιτήματα για οιαδήποτε άλλη άδεια αναπαραγωγής του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης της ADACOM, καθώς επίσης και αιτήματα για αντίγραφα από τη ADACOM ΑΑ.Ε. θα πρέπει να απευθύνονται προς τη ΑDACOM A.E., Κρέοντος 25, Αθήνα, Ελλάδα. Υπόψη: Τμήματος Ανάπτυξης Πρακτικών. Τηλ.: (+30) Fax: (+30) , Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [2]

3 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περίληψη Ονομασία του εγγράφου και Ταυτοποίηση Συμμετέχοντες στην Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (PKI) Αρχές Πιστοποίησης Αρχές Εγγραφής Συνδρομητές Τρίτοι Συμβαλλόμενοι Άλλοι Συμμετέχοντες Εφαρμογή των Πιστοποιητικών Κατάλληλη Χρήση των Πιστοποιητικών Απαγορευμένες Εφαρμογές Πιστοποιητικών Διαχείριση της Πολιτικής Τμήμα Διαχείρισης του Εγγράφου Πρόσωπο Επικοινωνίας Τμήμα που Προσδιορίζει την Καταλληλότητα του ΚΠ ως προς την Πολιτική Διαδικασίες Έγκρισης του ΚΠ Ορισμοί και Ακρώνυμα ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΣΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Χώροι Αποθήκευσης Δημοσίευση Πληροφοριών Πιστοποιητικών Χρόνος ή Συχνότητα Δημοσίευσης Έλεγχοι Πρόσβασης στο Χώρο Αποθήκευσης ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ Ονοματολογία Τύποι Ονομάτων Ανάγκη Κατανόησης των Ονομάτων Χρήση Ψευδωνύμων σε Πιστοποιητικά Τελικού Χρήστη Κανόνες για την Ερμηνεία των Διαφόρων Τύπων Ονομάτων Μοναδικότητα των Ονομάτων Αναγνώριση, Επαλήθευση Ταυτότητας, και Ρόλος Εμπορικών Σημάτων Αρχική Επαλήθευση Ταυτότητας Μέθοδος Απόδειξης της Κατοχής Ιδιωτικού Κλειδιού Επαλήθευση Ταυτότητας Οργανισμού Επαλήθευση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου Μη Επαληθεύσιμες Πληροφορίες Τελικού Χρήστη Επαλήθευση Ταυτότητας Αρχής Κριτήρια Διαλειτουργικότητας Επαλήθευση Ταυτότητας για Αιτήσεις Επαναδημιουργίας Κλειδιών Αναγνώριση και Επαλήθευση Ταυτότητας για Τακτική Επαναδημιουργία Κλειδιών Αναγνώριση και Επαλήθευση Ταυτότητας για Επαναδημιουργία Κλειδιών Μετά από Ανάκληση Αναγνώριση και Επαλήθευση Ταυτότητας για Αίτημα Ανάκλησης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Αίτηση για Πιστοποιητικό Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για Πιστοποιητικό; Διαδικασία Εγγραφής και Αρμοδιότητες Επεξεργασία Αιτήσεων για Έκδοση Πιστοποιητικού Διενεργώντας τις διαδικασίες Αναγνώρισης και Επαλήθευσης Ταυτότητας Έγκριση ή Απόρριψη Αιτήσεων Έκδοσης Πιστοποιητικών Χρόνος για την Επεξεργασία Αιτήσεων Πιστοποιητικών Έκδοση Πιστοποιητικού Ενέργειες της ΑΠ κατά την Έκδοση Πιστοποιητικού Ενημέρωση του Συνδρομητή για την Έκδοση Πιστοποιητικού από την ΑΠ Αποδοχή Πιστοποιητικού [3]

4 4.4.1 Ενέργειες που Συνιστούν Αποδοχή Πιστοποιητικού Δημοσίευση ενός Πιστοποιητικού από την ΑΠ Ενημέρωση για την Έκδοση Πιστοποιητικού από την ΑΠ ή άλλες Οντότητες Ζεύγος Κλειδιών και Χρήση Πιστοποιητικών Ιδιωτικό Κλειδί Συνδρομητή και Χρήση Πιστοποιητικών Χρήση Δημόσιου Κλειδιού και Πιστοποιητικών από Τρίτο Συμβαλλόμενο Ανανέωση Πιστοποιητικού Περιστάσεις για Ανανέωση Πιστοποιητικού Ποιός μπορεί να Αιτηθεί Ανανέωση Επεξεργασία Αιτήσεων Ανανέωσης Πιστοποιητικού Ειδοποίηση του Συνδρομητή για την Έκδοση Νέου Πιστοποιητικού Ενέργεια που Συνιστά Αποδοχή του Ανανεωμένου Πιστοποιητικού Δημοσίευση της Έκδοσης Πιστοποιητικού από την ΑΠ σε άλλες Οντότητες Ειδοποίηση για την Έκδοση Πιστοποιητικού από την ΑΠ σε άλλες Οντότητες Επαναδημιουργία Κλειδιών Πιστοποιητικού Περιστάσεις για την Επαναδημιουργία Κλειδιών του Πιστοποιητικού Ποιος Μπορεί να Αιτηθεί Επαναδημιουργία Κλειδιών Πιστοποιητικού Επεξεργασία Αιτήσεων Επαναδημιουργίας Κλειδιών Ειδοποίηση του Συνδρομητή για την Έκδοση του Νέου Πιστοποιητικού Ενέργεια που Συνιστά Αποδοχή του Πιστοποιητικού με τα Επαναδημιουργημένα Κλειδιά Δημοσίευση του Πιστοποιητικού με Αναδημιουργημένα Κλειδιά από την ΑΠ Ειδοποίηση για την Έκδοση Πιστοποιητικού από την ΑΠ σε άλλες Οντότητες Τροποποίηση Πιστοποιητικού Περιστάσεις για την Τροποποίηση Πιστοποιητικού Ποιος μπορεί να Αιτηθεί Τροποποίηση Πιστοποιητικού Επεξεργασία Αιτήσεων Τροποποίησης Πιστοποιητικών Ειδοποίηση του Συνδρομητή για την Έκδοση Νέου Πιστοποιητικού Ενέργεια που Συνιστά Αποδοχή του Τροποποιημένου Πιστοποιητικού Δημοσίευση του Τροποποιημένου Πιστοποιητικού από την ΑΠ Ειδοποίηση της Έκδοσης Πιστοποιητικού από την ΑΠ σε Άλλες Οντότητες Αναστολή και Ανάκληση Πιστοποιητικού Συνθήκες Ανάκλησης Ποιος Μπορεί να Ζητήσει Ανάκληση Πιστοποιητικού Διαδικασία για Υποβολή Αιτήματος Ανάκλησης Πιστοποιητικού Χρονική Περίοδος Αιτήματος Ανάκλησης Χρονική Περίοδος Επεξεργασίας Αιτήματος Ανάκλησης από την ΑΠ Υποχρεώσεις των Τρίτων Συμμετεχόντων για Έλεγχο της Ανάκλησης Συχνότητα Έκδοσης ΚΑΠ Μέγιστη Καθυστέρηση Έκδοσης ΚΑΠ Διαθεσιμότητα Δικτυακού Ελέγχου Ανάκλησης/ Κατάστασης Πιστοποιητικών Απαιτήσεις Δικτυακού Ελέγχου Ανάκλησης Άλλες Διαθέσιμες Μορφές Αναγγελίας Ανάκλησης Ειδικές Απαιτήσεις Σχετικά με την Έκθεση σε Κίνδυνο του Κλειδιού Συνθήκες για Αναστολή Πιστοποιητικού Ποιός Μπορεί να Ζητήσει Αναστολή Πιστοποιητικού Διαδικασία για Υποβολή Αιτήματος Αναστολής Περιορισμοί για το Χρονικό Διάστημα Αναστολής Υπηρεσίες Κατάστασης Πιστοποιητικών Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας Προαιρετικά Χαρακτηριστικά Λήξη Συνδρομής Έκθεση σε Κίνδυνο του Κλειδιού και Αποκατάσταση Καταστροφής Πολιτικές και Πρακτικές για την Παρακαταθήκη και Ανάκτηση Κλειδιού Πολιτικές και Πρακτικές Ενθυλάκωσης Κλειδιού Συνόδου και Ανάκτησης MEΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φυσικά Μέτρα Ελέγχου Χώρος Εγκατάστασης και Κατασκευή Φυσική Πρόσβαση [4]

5 5.1.3 Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Κλιματισμός Πλημμύρες Πρόληψη και Προστασία από την Φωτιά Αποθήκευση Μέσων Καταστροφή Μη-Χρήσιμων Υλικών Δημιουργία Εφεδρικών Αντιγράφων Ασφαλείας Εκτός του Κύριου Χώρου Διαδικαστικά Μέτρα Ελέγχου Έμπιστοι Ρόλοι Αριθμός Προσώπων που Απαιτούνται Ανά Τομέα Εργασίας Επαλήθευση Ταυτότητας για Κάθε Ρόλο και Εξουσιοδότηση Ρόλοι που Απαιτούν Διαχωρισμό των Καθηκόντων Μέτρα Ελέγχου Προσωπικού Απαιτήσεις Παρελθόντος, Ελέγχου Τυπικών Προσόντων και Εμπειρίας Διαδικασίες Ελέγχου του Παρελθόντος Απαιτήσεις Εκπαίδευσης Συχνότητα και Απαιτήσεις Επανεκπαίδευσης Συχνότητα Εναλλαγής Ρόλων και Ακολουθία Κυρώσεις για Μη-Αποδεκτές Ενέργειες Απαιτήσεις Συμβεβλημένου Προσωπικού Έντυπα που Διατίθενται στο Προσωπικό Διαδικασίες Ελέγχου Ασφάλειας Μορφές Συμβάντων που Καταγράφονται Συχνότητα Επεξεργασίας των Αρχείων Καταγραφής Περίοδος Διατήρησης του Ημερολογίου Καταγραφής Ελέγχων Προστασία του Αρχείου Καταγραφής Διαδικασίες Εφεδρικών Αντιγράφων των Αρχείων Καταγραφής Σύστημα Ελέγχου (Εσωτερικό vs Εξωτερικό) Ενημέρωση του Υποκειμένου που Προκάλεσε το Περιστατικό Αξιολόγηση Τρωτότητας Καταγραφή Αρχείων Είδη Περιστατικών που Καταγράφονται Περίοδος Διατήρησης Αρχείου Προστασία του Αρχείου Διαδικασίες Αρχειοθέτησης Εφεδρικών Αντιγράφων Απαιτήσεις για την Χρονοσήμανση των Αρχείων Σύστημα Αρχειοθέτησης (Εσωτερικό ή Εξωτερικό) Διαδικασίες για την Πρόσβαση και την Επαλήθευση Πληροφοριών Αρχείου Αντικατάσταση Κλειδιών Ανάκαμψη από Καταστροφή και Έκθεση σε Κίνδυνο Διαδικασίες Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας ή Έκθεσης σε Κίνδυνο Φθορά Εξοπλισμού, Λογισμικού, Δεδομένων Διαδικασίες κατά την Έκθεση Ιδιωτικού Κλειδιού Οργανισμού σε Κίνδυνο Ανάκαμψη από Καταστροφή Παύση Λειτουργίας ΑΠ ή ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παραγωγή και Εγκατάσταση Ζεύγους Κλειδιών Παραγωγή Ζεύγους Κλειδιών Παράδοση Ιδιωτικού Κλειδιού σε Συνδρομητή Παράδοση Δημόσιου Κλειδιού στον Εκδότη του Πιστοποιητικού Παράδοση Δημόσιου Κλειδιού ΑΠ σε Χρήστες Μέγεθος Κλειδιού Παραγωγή Παραμέτρων Δημόσιου Κλειδιού και Έλεγχος Ποιότητας Προστασία Ιδιωτικού Κλειδιού και Μηχανικοί Έλεγχοι Κρυπτογραφικής Μονάδας Πρότυπα και Μέτρα Ελέγχου Κρυπτογραφικών Μονάδων Έλεγχος του Ιδιωτικού Κλειδιού από Πολλαπλά Πρόσωπα (n από m) Παρακαταθήκη Ιδιωτικού Κλειδιού Παραγωγή Εφεδρικού Αντιγράφου Ιδιωτικού Κλειδιού Αρχειοθέτηση Ιδιωτικών Κλειδιών Μεταφορά Ιδιωτικού Κλειδιού Προς ή Από Κρυπτογραφική Μονάδα Αποθήκευση Ιδιωτικού Κλειδιού σε Κρυπτογραφική Μονάδα [5]

6 6.2.8 Μέθοδος Ενεργοποίησης Ιδιωτικού Κλειδιού Μέθοδος Απενεργοποίησης Ιδιωτικού Κλειδιού Μέθοδος Καταστροφής Ιδιωτικού Κλειδιού Δείκτες Κρυπτογραφικής Μονάδας (Rating) Άλλα Θέματα Διαχείρισης του Ζεύγους Κλειδιών Αρχειοθέτηση Δημόσιου Κλειδιού Λειτουργική Περίοδος Ισχύος Πιστοποιητικών και Χρήσης του Ζεύγους Κλειδιών Δεδομένα Ενεργοποίησης Παραγωγή και Εγκατάσταση Δεδομένων Ενεργοποίησης Προστασία Δεδομένων Ενεργοποίησης Άλλα Θέματα για την Ενεργοποίηση Δεδομένων Μέτρα Ασφαλείας των Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ασφάλειας Υπολογιστών Όρια Ασφαλείας των Υπολογιστών Τεχνικοί Έλεγχοι κατά το Κύκλο Ζωής Πιστοποιητικού Μέτρα Ελέγχου Ανάπτυξης Συστήματος Μέτρα Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Δείκτες Ασφάλειας κατά τον Κύκλο Ζωής Μέτρα Ελέγχου Ασφάλειας Δικτύου Χρονοσήμανση ΠΡΟΦΙΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, ΚΑΠ, ΚΑΙ OCPS Προφίλ Πιστοποιητικού Αριθμός(-οί) Έκδοσης Επεκτάσεις Πιστοποιητικών Χρήση Κλειδιού Επέκταση Πολιτικών Πιστοποιητικού Εναλλακτικά Ονόματα Υποκειμένου Βασικοί Περιορισμοί Εκτεταμένη Χρήση Κλειδιού Σημεία Διανομής ΚΑΠ Προσδιοριστής Κλειδιού Αρχής Προσδιοριστής Κλειδιού Υποκειμένου Προσδιοριστές Αντικειμένου Αλγορίθμου Υπογραφής (Algorithm Object Identifiers) Μορφές Ονομάτων Περιορισμοί Ονομάτων Προσδιοριστής Αντικειμένου Πολιτικής Πιστοποιητικού Επέκταση Περιορισμών Χρήσης Πολιτικής Σύνταξη και Σημασιολογία Περιγραφέων Πολιτικής Επεξεργασία Σημασιολογίας για την Κρίσιμη Επέκταση Πολιτικής Πιστοποιητικού Προφίλ Κατάστασης Ανάκλησης Πιστοποιητικών (ΚΑΠ) Αριθμοί Έκδοσης Επεκτάσεις ΚΑΠ και Καταχωρήσεων ΚΑΠ Προφίλ OCPS Αριθμοί Έκδοσης ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Συχνότητα Ελέγχου Συμμόρφωσης Νομικού Προσώπου Ταυτότητα/ Τυπικά Προσόντα του Ελεγκτή Θέματα που Καλύπτει ο Έλεγχος Λήψη Μέτρων ως Αποτέλεσμα Ανεπάρκειας Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων ΆΛΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τέλη Τέλη Έκδοσης ή Ανανέωσης Πιστοποιητικού Τέλη για την Πρόσβαση σε Πιστοποιητικό Τέλη για την Πρόσβαση σε Πληροφορίες Ανάκλησης ή Κατάστασης Τέλη για Άλλες Υπηρεσίες Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων Οικονομική Ευθύνη Ασφαλιστική Κάλυψη Άλλα Περιουσιακά Στοιχεία [6]

7 9.3 Απόρρητο Πληροφοριών Σκοπός Εμπιστευτικών Πληροφοριών Πληροφορίες που δεν εμπίπτουν στην έννοια των Εμπιστευτικών Πληροφοριών Προστασία Εμπιστευτικών Πληροφοριών Ιδιωτικότητα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Σχέδιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πληροφορίες που εμπίπτουν στην έννοια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πληροφορίες που δεν εμπίπτουν στην έννοια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ευθύνη για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση και Συγκατάθεση Υποκειμένων στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κοινοποίηση Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα στα πλαίσια ενεργειών δικαστικών ή διοικητικών αρχών Αποκάλυψη Κατ Απαίτηση του Δικαιούχου Άλλες Συνθήκες Κοινοποίησης Πληροφοριών Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δικαιώματα Ιδιοκτησίας στα Πιστοποιητικά και Πληροφορίες Ανάκλησης Δικαιώματα Ιδιοκτησίας στον ΚΠ Δικαιώματα Ιδιοκτησίας επί των Ονομάτων Δικαιώματα Ιδιοκτησίας επί των Κλειδιών και του Υλικού Κλειδιών Δηλώσεις και Εγγυήσεις Δηλώσεις και Εγγυήσεις ΑΠ Υποχρεώσεις και εγγυήσεις ΑΕ Εγγυήσεις και Δηλώσεις Συνδρομητή Εγγυήσεις και Δηλώσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου Υποχρεώσεις και Εγγυήσεις Άλλων Συμμετεχόντων Αποποιήσεις Εγγυήσεων Περιορισμοί Ευθύνης Αποζημιώσεις Αποζημίωση από Συνδρομητές Αποζημίωση από Τρίτους Συμβαλλόμενους Διάρκεια και Τερματισμός Έναρξη Ισχύος Λήξη Ισχύος Συνέπειες Λήξης Ισχύος Ειδοποίηση Προσώπων και Επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες Τροποποιήσεις Διαδικασίες Τροποποίησης Διαδικασία και Χρόνος Κοινοποίησης Μεταβολές που Απαιτούν Αλλαγή του Προσδιοριστή Αντικειμένου (OID) Της Πολιτικής Πιστοποιητικού Επίλυση Διαφορών Διαφορές Μεταξύ της Symantec, της ADACOM και Πελατών Διαφορές με Συνδρομητές Τελικούς Χρήστες ή Τρίτους Συμβαλλόμενους Εφαρμοστέο Δίκαιο Συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία Λοιπές Διατάξεις Ολόκληρη Σύμβαση Μεταβίβαση Διαχωρισμός Θέση σε Ισχύ (Έξοδα Δικηγόρου και Παραίτηση από Δικαιώματα) Ανωτέρα Βία Άλλες Διατάξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πίνακας Ακρωνύμιων Πίνακας Ορισμών [7]

8 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί τον Κανονισμό Πιστοποίησης της ADACOM για μη-αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά ("ΚΠ"). Αναφέρει τις πρακτικές που ακολουθούνται από τις Αρχές Πιστοποίησης ( ΑΠ ) της ADACOM, κατά την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης μη-αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών, οι οποίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την έκδοση, το χειρισμό, την ανάκληση, και την ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών (στο εξής Πιστοποιητικά) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Πολιτικών Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec (Symantec Trust Network Certificate Policies ΠΠ ). Οι ΠΠ αποτελούν τη βασική δήλωση πολιτικής που διέπει το Δίκτυο Εμπιστοσύνης της Symantec(στο εξής STN). Καθορίζει τις επαγγελματικές, νομικές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση, έκδοση, χειρισμό, χρήση, ανάκληση, και ανανέωση ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών εντός του STN και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Οι απαιτήσεις αυτές, που ονομάζονται "Κριτήρια STN", διαφυλάσσουν την ασφάλεια και αρτιότητα του STN, εφαρμόζονται σε όλους τους Συμμετέχοντες και ως εκ τούτου παρέχουν εγγυήσεις κοινής εμπιστοσύνης για όλο το STN. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το STN και τα Κριτήρια STN διατίθενται στις ΠΠ. 1 Επιπλέον οι Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (STN European Directive Policies - στο εξής Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας)» αποτελούν συμπλήρωμα των ΠΠ,παρέχοντας επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του STN με τις απαιτήσεις πολιτικής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Προτύπων Τηλεπικοινωνιών (European Telecommunications Standards Institute στο εξής ΕTSI). Σκοπός των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την Οδηγία 1999/93/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999 «για ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (στο εξής Οδηγία )». Οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας καθορίζουν δύο πολιτικές οι οποίες συμπληρώνουν τις ΠΠ και αφορούν τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, και αναφέρονται ως «Επίπεδο Οδηγίας 1 (Directive Level 1 στο εξής DL1)» και «Επίπεδο Οδηγίας 2 (Directive Level 2 - στο εξής DL2)»». Tα DL1 και DL2 αντιστοιχούν, στη «δημόσια πολιτική αναγνωρισμένου πιστοποιητικού" (Qualified Certificate Policy- στο εξής QCP)» και στη «δημόσια πολιτική αναγνωρισμένου πιστοποιητικού με Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) (στο εξής QCP+SSCD)» όπως καθορίζονται στο Έγγραφο Πολιτικής ETSI. Ένα αντίγραφο των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας βρίσκεται στο: Η ADACOM έχει δικαιοδοσία επί κάποιου τμήματος του STN που ονομάζεται "Υποτομέας" του STN. Ο Υποτομέας της ADACOM περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτή, όπως οι Πελάτες, οι Συνδρομητές, και οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι της. Ενώ οι ΠΠ καθορίζουν τις απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν οι Συμμετέχοντες στο STN, ο παρών ΚΠ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ADACOM πληροί τις απαιτήσεις αυτές εντός του Υποτομέα της στο STN. Πιο συγκεκριμένα, ο παρών ΚΠ περιγράφει τις πρακτικές που εφαρμόζει η ADACOM για: 1 Η τρέχουσα έκδοση των ΠΠ του STN δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή στο [8]

9 τον ασφαλή χειρισμό της κεντρικής υποδομής που υποστηρίζει το STN, και την έκδοση, διαχείριση, ανάκληση, και ανανέωση Πιστοποιητικών STN (εκτός των Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών) 2 εντός του Υποτομέα της στο STN, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΠΠ και των Κριτηρίων STN. O παρών ΚΠ, συμμορφώνεται με το RFC 3647 για τη Δομή της Πολιτική Πιστοποιητικού και του Κανονισμού Πιστοποίησης της Ομάδας Δράσης Μηχανικής Διαδικτύου (Internet Engineering Task Force - IETF). 1.1 Περίληψη Η ADACOM είναι ένα Κέντρο Επεξεργασίας (Processing Center), όπως αυτό περιγράφεται στις ΠΠ , πράγμα που σημαίνει πως η ADACOM διατηρεί ασφαλείς εγκαταστάσεις οι οποίες φιλοξενούν, ανάμεσα σε άλλα, συστήματα ΑΠ, περιλαμβανομένων των ασφαλών κρυπτογραφικών μονάδων που περιέχουν τα ιδιωτικά κλειδιά που χρησιμοποιούνται για την έκδοση των Πιστοποιητικών. Η ADACOM ενεργεί ως μία Αρχή Πιστοποίησης στο STN και παρέχει όλες τις υπηρεσίες έκδοσης, διαχείρισης, ανάκλησης και ανανέωσης του κύκλου ζωής των Πιστοποιητικών. Επιπλέον παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κλειδιών και κύκλου ζωής, για λογαριασμό των Εταιρικών Πελατών της ή των Εταιρικών Πελατών των Κέντρων Υπηρεσιών (Service Centers) που είναι υφιστάμενα στην ADACOM. Η ADACOM επίσης προσφέρει Πιστοποιητικά σε τρεις κατηγορίες πελατών: Καταναλωτές Φυσικά Πρόσωπα (Πιστοποιητικά τελικών χρηστών Τάξεως 1 και 2), Οργανισμούς (παρέχοντας υπηρεσίες Διαχείρισης ΥΔΚ ΜPKI για Πιστοποιητικά τελικών χρηστών Τάξεως 2 ή Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά στο εξής αναφερόμενοι ως Εταιρικοί Πελάτες), και Διαχειριστές Φυσικά Πρόσωπα (Πιστοποιητικά τελικών χρηστών Τάξεως 3). Ο παρών ΚΠ εφαρμόζεται συγκεκριμένα για: τις Δημόσιες Πρωτεύουσες Αρχές Πιστοποίησης (ΠΑΠ) της Symantec (PCAs), τις ΑΠ Υποδομής (Infrastructure CA) της ADACOM, και τις Διοικητικές ΑΠ της ADACOM που υποστηρίζουν το Δίκτυο Εμπιστοσύνης της Symantec, τις Δημόσιες ΑΠ της ADACOM για μη-αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, και τις ΑΠ Εταιρικών Πελατών, οι οποίες εκδίδουν Πιστοποιητικά Τάξεως 2, εντός του υποτομέα της ADACOM στο STN. 3 Γενικότερα, ο ΚΠ διέπει τη χρήση των υπηρεσιών STN από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του Υποτομέα της ADACOM στο STN, (συνολικά, οι «Συμμετέχοντες στον Υποτομέα της ADACOM»). Οι Ιδιωτικές ΑΠ και ιεραρχίες που χειρίζεται η ADACOM δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος ΚΠ. Οι πρακτικές που αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από Συνδεδεμένες με το STN Επιχειρήσεις (Affiliates) ή υπηρεσίες που παρέχονται από τη Symantec στις Συνδεδεμένες με το STN Επιχειρήσεις δεν εντάσσονται στον παρόν ΚΠ. Το ίδιο ισχύει και για τις ΑΠ που διαχειρίζονται οι Συνδεδεμένες με το STN Επιχειρήσεις. 2 Για τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά η ADACOM, έχει συντάξει διακριτό Κανονισμό Πιστοποίησης, ο οποίος θέτει τις απαιτήσεις και τους κανόνες που εφαρμόζονται για τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά της ADACOM, Αντίγραφο του Κανονισμού Πιστοποίησης για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 3 Οι Εταιρικοί Πελάτες, που εκδίδουν Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, δεσμεύονται επίσης από τις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Οι Εταιρικοί Πελάτες μπορεί να αναπτύσσουν τον δικό τους ΚΠ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής τους νομοθεσίας. Αυτός ο ΚΠ πρέπει να συμμορφώνεται κατ ελάχιστον με όλες τις απαιτήσεις που τίθενται από τις ΠΠ του STN, τις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας (εφόσον εφαρμόζονται) και τον παρόντα ΚΠ. [9]

10 Το STN περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις Πιστοποιητικών, Τάξεις 1-4, καθώς επίσης και δύο πολιτικές για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά - DL1 και DL2 - (με ή χωρίς Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής). Οι ΠΠ αποτελούν ένα αυτοτελές έγγραφο το οποίο καθορίζει τέσσερις πολιτικές Πιστοποιητικών, μία για καθεμία από τις Τάξεις (εκτός των Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών) και θέτει τα Κριτήρια του STN για κάθε Τάξη. H ADACOM προσφέρει τα εξής πιστοποιητικά εντός του Υποτομέα της στο STN: Πιστοποιητικά Τάξεως 1 Πιστοποιητικά Τάξεως 2 (για την υπηρεσία Managed PKI) Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (συμμορφούμενα με τις δυο πολιτικές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας DL1 και DL2) Πιστοποιητικά Διαχειριστών Τάξεως 3 Ο παρών ΚΠ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ADACOM πληροί τις απαιτήσεις των ΠΠ για κάθε Τάξη Πιστοποιητικού, πλην των Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών. Καλύπτει δηλαδή ως αυτοτελές έγγραφο, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που αφορούν την έκδοση και τον χειρισμό των τριών τύπων Πιστοποιητικών, πλην των Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών, που παρέχονται από την ADACOM. H ADACOM μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς Πιστοποίησης, οι οποίοι είναι συμπληρωματικοί του παρόντος, με σκοπό τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες απαιτήσεις πολιτικής της ισχύουσας νομοθεσίας, ή άλλα βιομηχανικά πρότυπα και απαιτήσεις. Αυτές οι συμπληρωματικές πρακτικές θα διατίθενται στους Συνδρομητές και στους Τρίτους Συμμετέχοντες για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κάτω από αυτές τις συμπληρωματικές πολιτικές. Ο ΚΠ αποτελεί ένα μόνο από το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με τον Υποτομέα της ADACOM στο STN. Τα υπόλοιπα έγγραφα είναι: Επικουρικά, εμπιστευτικά έγγραφα 4 ασφάλειας και λειτουργίας που συμπληρώνουν τις ΠΠ και τον ΚΠ παρέχοντας περισσότερο λεπτομερείς απαιτήσεις, όπως: - Η Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας (Security Policy) της Symantec, η οποία παραθέτει τις αρχές ασφάλειας που διέπουν την υποδομή του STN, - Ο Οδηγός Προδιαγραφών Ασφάλειας και Ελέγχου της Symantec (Security and Audit Requirements Guide), ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς τις απαιτήσεις της Symantec και της ADACOM σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού, τη φυσική, την τηλεπικοινωνιακή, τη λογική ασφάλεια, καθώς και την ασφαλή διαχείριση του κρυπτογραφημένου κλειδιού, - Ο Οδηγός Τελετής Παραγωγής Κλειδιών (Key Ceremony Reference Guide), ο οποίος παρουσιάζει λεπτομερώς τις απαιτήσεις λειτουργίας για το χειρισμό κλειδιών. - Η Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας της ADACOM, η οποία παραθέτει τις αρχές ασφάλειας που διέπουν την Υποτομέα της ADACOM. - H πολιτική Διαχείριση Κρυπτογραφικών Κλειδιών της ADACOM, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργικές απαιτήσεις διαχείρισης κλειδιών Επικουρικές συμβάσεις που επιβάλλονται από την ADACOM. Οι συμβάσεις αυτές δεσμεύουν τους Πελάτες, Συνδρομητές και Τρίτους Συμβαλλόμενους της ADACOM. Μεταξύ άλλων, οι συμβάσεις αυτές μεταθέτουν Κριτήρια του STN στους Συμμετέχοντες στο STN και σε ορισμένες περιπτώσεις ορίζουν συγκεκριμένους κανονισμούς για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει οι τελευταίοι να πληρούν αυτά τα Κριτήρια. 4 Παρόλο που αυτά τα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό, οι προδιαγραφές τους περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της VeriSign WebTrust για τον έλεγχο των Αρχών Πιστοποίησης και μπορούν να τεθούν στη διάθεση του πελάτη στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας [10]

11 Σε πολλές περιπτώσεις, ο ΚΠ παραπέμπει σε αυτά τα επικουρικά έγγραφα για συγκεκριμένους, λεπτομερείς κανονισμούς εφαρμογής των Κριτηρίων του STN, εφόσον η ενσωμάτωση τους στον ΚΠ θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Υποτομέα της ADACOM στο STN. 1.2 Ονομασία του εγγράφου και Ταυτοποίηση Το παρόν έγγραφο αποτελεί τον Κανονισμό Πιστοποίησης της ADACOM για μη-αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά του STN περιλαμβάνουν τιμές προσδιοριστή αντικειμένου (Object Identifier) που αντιστοιχούν στην εκάστοτε Τάξη Πιστοποιητικού του STN. Ως εκ τούτου, η ADACOM δεν έχει ορίσει συγκεκριμένη τιμή προσδιοριστή αντικειμένου για τον παρόντα ΚΠ. Οι Προσδιοριστές Αντικειμένου Πολιτικής Πιστοποιητικού χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενότητα Συμμετέχοντες στην Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (PKI) Αρχές Πιστοποίησης Ο όρος Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) αποτελεί μία γενική αναφορά η οποία καλύπτει όλα τα νομικά πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να εκδίδουν Πιστοποιητικά δημοσίου κλειδιού εντός του STN. Ο όρος ΑΠ περιλαμβάνει αρχικά μια υποκατηγορία εκδοτών οι οποίοι ονομάζονται Πρωτεύουσες Αρχές Πιστοποίησης (Primary Certification Authorities, PCA στο εξής ΠΑΠ). Οι ΠΑΠ ενεργούν ως βάσεις τεσσάρων τομέων, 5 έναν για κάθε τάξη Πιστοποιητικού. Κάθε ΠΑΠ αποτελεί νομικό πρόσωπο της Symantec. Υφιστάμενες στις ΠΑΠ είναι οι Αρχές Πιστοποίησης της ADACOM οι οποίες εκδίδουν Πιστοποιητικά σε Συνδρομητές τελικούς χρήστες ή άλλες ΑΠ. Οι Εταιρικοί Πελάτες της ADACOM, μπορούν να διαχειρίζονται τις δικές τους ΑΠ ως υφιστάμενες ΑΠ σε μία ΠΑΠ της Symantec. Ένας τέτοιος πελάτης συνάπτει συμβατική σχέση με την ADACOM ώστε να δεσμεύεται από όλες τις απαιτήσεις των ΠΠ του STN και του ΚΠ της ADACOM (και των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας εφόσον εφαρμόζονται). Αυτές οι υφιστάμενες ΑΠ, μπορούν παρόλα αυτά να εφαρμόζουν πιο αυστηρές πρακτικές, βασισμένες στις δικές τους εσωτερικές απαιτήσεις Αρχές Εγγραφής Μια Αρχή Εγγραφής (ΑΕ) είναι ένα νομικό πρόσωπο που διενεργεί την επαλήθευση της ταυτότητας των αιτούντων Πιστοποιητικό για Πιστοποιητικά τελικών χρηστών, προβαίνει σε ή αποδέχεται αιτήσεις ανάκλησης Πιστοποιητικών τελικών χρηστών, και εγκρίνει αιτήσεις για ανανέωση ή επαναδημιουργία κλειδιών Πιστοποιητικών για λογαριασμό μιας ΑΠ του STN. Η ADACOM ενεργεί ως μια ΑΕ για τα Πιστοποιητικά τελικών χρηστών που εκδίδει. Τρίτα μέρη, που συνάπτουν συμβατική σχέση με την ADACOM, μπορούν να διαχειρίζονται τις δικές τους ΑΕ και να εξουσιοδοτούν μια ΑΠ της ADACOM για την έκδοση Πιστοποιητικών. Οι ΑΕ των Τρίτων μερών πρέπει να δεσμεύονται από όλες τις απαιτήσεις των ΠΠ του STN, του ΚΠ της ADACOM, και τους όρους της σύμβασης αυτών με την ADACOM. Οι ΑE μπορούν, παρόλα αυτά, να εφαρμόζουν πιο αυστηρές πολιτικές, βασιζόμενες σε εσωτερικές απαιτήσεις τους. 6 5 Τα Πιστοποιητικά Τάξεως 4 δεν εκδίδονται προς το παρόν από το STN. 6 Ένα παράδειγμα ΑE Τρίτου Συμβαλλομένου είναι ένας Εταιρικός πελάτης. [11]

12 1.3.3 Συνδρομητές Ο όρος Συνδρομητές του STN περιλαμβάνει όλους τους τελικούς χρήστες (περιλαμβανομένων νομικών προσώπων) Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από μία ΑΠ του STN. Ένας Συνδρομητής είναι το πρόσωπο που κατονομάζεται ως Συνδρομητής τελικός χρήστης του Πιστοποιητικού. Οι Συνδρομητές τελικοί χρήστες μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά. Σε κάποιες περιπτώσεις τα Πιστοποιητικά εκδίδονται απευθείας σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα για δική τους χρήση. Ωστόσο, υπάρχουν συχνά άλλες περιπτώσεις, όπου το πρόσωπο που αιτείται ένα Πιστοποιητικό, είναι διαφορετικό από το υποκείμενο στο οποίο θα ανήκουν τα διαπιστευτήρια. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός μπορεί να αιτηθεί Πιστοποιητικά για τους υπαλλήλους του, ώστε να μπορούν να εκπροσωπούν τον οργανισμό κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόσωπο που εγγράφεται για την έκδοση των Πιστοποιητικών (δηλαδή πληρώνει για αυτά, είτε μέσω εγγραφής σε μία υπηρεσία, είτε ως εκδότης ο ίδιος) είναι διαφορετικό από το πρόσωπο που αποτελεί το υποκείμενο του Πιστοποιητικού (γενικότερα, τον κάτοχο των διαπιστευτηρίων). Στον παρόν ΚΠ χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί όροι για τους ρόλους αυτούς: «Συνδρομητής», είναι το πρόσωπο το οποίο έχει συμβληθεί με την ADACOM για την έκδοση των διαπιστευτηρίων, και «Υποκείμενο» είναι το πρόσωπο με το οποίο συνδέονται τα διαπιστευτήρια. Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των διαπιστευτηρίων, αλλά το Υποκείμενο είναι το πρόσωπο που αυθεντικοποιείται όταν παρουσιάζονται τα διαπιστευτήρια. Όταν χρησιμοποιείται ο όρος «Υποκείμενο», αυτό γίνεται για να υποδηλώσει τη διάκριση από τον Συνδρομητή. Όταν χρησιμοποιείται ο όρος «Συνδρομητής» μπορεί είτε να υποδηλώνει τον Συνδρομητή ως διακριτή οντότητα είτε για να ενσωματώσει και τις δύο ρόλους. Στον παρόν ΚΠ ο όρος Συνδρομητής θα χρησιμοποιείται με την σωστή έννοια. Οι ΑΠ αποτελούν και οι ίδιες, από τεχνικής άποψης, Συνδρομητές Πιστοποιητικών μέσα στο STN, είτε ως ΠΑΠ που εκδίδουν αυτό-υπογραφόμενα Πιστοποιητικά για τον εαυτό τους, είτε ως ΑΠ προς τις οποίες εκδίδονται Πιστοποιητικά από ανώτερη ΑΠ. Οι αναφορές σε «τελικούς χρήστες» και «Συνδρομητές» στον παρόντα ΚΠ, ωστόσο, αφορούν μόνο Συνδρομητές τελικούς χρήστες Τρίτοι Συμβαλλόμενοι Ένας Τρίτος Συμβαλλόμενος είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί βασιζόμενος σε ένα Πιστοποιητικό και/ή μια ηλεκτρονική υπογραφή που εκδίδονται κάτω από το STN. Ένας Τρίτος Συμβαλλόμενος ενδέχεται να είναι επίσης και Συνδρομητής μέσα στο STN Άλλοι Συμμετέχοντες Δεν ισχύει. 1.4 Εφαρμογή των Πιστοποιητικών Κατάλληλη Χρήση των Πιστοποιητικών Τα Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα φυσικά πρόσωπα προκειμένου να υπογράφουν και να κρυπτογραφούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ταυτοποιούνται σε εφαρμογές (επαλήθευση ταυτότητας χρήστη). Πέρα από τις κοινές χρήσεις των Πιστοποιητικών φυσικών προσώπων που περιγράφονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, ένα Πιστοποιητικό φυσικού προσώπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς, δεδομένου [12]

13 ότι ένας Τρίτος Συμβαλλόμενος μπορεί να βασιστεί ευλόγως στο Πιστοποιητικό αυτό και η συγκεκριμένη χρήση δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία, τις ΠΠ του STN, τον ΚΠ κάτω από τον οποίο έχει εκδοθεί το Πιστοποιητικό και την Σύμβαση Συνδρομητή. Τάξη Πιστοποιητικού Επίπεδο Διασφάλισης Χρήση Τάξη 1 Τάξη 2 Διαχειριστών Τάξεως 3 Χαμηλ ό επίπεδ ο Μεσαίο Επίπεδο Υψηλό Επίπεδο Υπογραφή Κρυπτογράφηση Ταυτοποίηση Πελάτη Πίνακας 1. Χρήση Πιστοποιητικών Φυσικών Προσώπων Επίπεδα διασφάλισης Πιστοποιητικά χαμηλού επιπέδου διασφάλισης, είναι τα Πιστοποιητικά που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς αυθεντικοποίησης ή για να υποστηρίξουν Μη αποποίηση (Nonrepudiation). Η ψηφιακή υπογραφή παρέχει διασφάλιση για το γεγονός ότι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προήλθε από έναν αποστολέα με συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Πιστοποιητικό, ωστόσο, δεν παρέχει απόδειξη της ταυτότητας του Συνδρομητή. Η εφαρμογή κρυπτογράφησης, επιτρέπει σε έναν Τρίτο Συμβαλλόμενο να χρησιμοποιήσει το Πιστοποιητικό του Συνδρομητή προκειμένου κρυπτογραφήσει μηνύματα προς το Συνδρομητή, παρόλο που ο Τρίτος Συμβαλλόμενος που αποστέλλει δε μπορεί να είναι σίγουρος ότι παραλήπτης είναι στην πραγματικότητα το πρόσωπο που κατονομάζεται στο Πιστοποιητικό. Πιστοποιητικά μεσαίου επιπέδου διασφάλισης, είναι τα Πιστοποιητικά που είναι κατάλληλα για την αποστολή ενδοεταιρικών, εμπορικών και προσωπικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απαιτούν μεσαίου επιπέδου διασφαλίσεις για την ταυτότητα του Συνδρομητή, συγκρινόμενα με τα Πιστοποιητικά Τάξεως 1 και Τάξεως 3. Πιστοποιητικά υψηλού επιπέδου διασφάλισης, είναι τα Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων που παρέχουν υψηλού επιπέδου διασφάλιση της ταυτότητας του Συνδρομητή, συγκρινόμενα με τα Πιστοποιητικά Τάξεως 1 και Τάξεως Απαγορευμένες Εφαρμογές Πιστοποιητικών Τα Πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μονάχα στον βαθμό που η εφαρμογή τους συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο, και συγκεκριμένα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο εξαγωγών και εισαγωγών. Τα Πιστοποιητικά της Symantec δεν έχουν σχεδιαστεί, δεν αποσκοπούν, ή δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση ή μεταπώληση ως εξοπλισμός ελέγχου σε επικίνδυνες συνθήκες ή για χρήσεις που απαιτούν απόδοση απαλλαγμένη από σφάλματα, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, την πλοήγηση ή τα συστήματα επικοινωνίας αεροσκαφών, τα συστήματα ελέγχου εναέριας [13]

14 κυκλοφορίας, ή συστήματα οπλικού ελέγχου, όπου κάποιο σφάλμα θα μπορούσε να οδηγήσει απευθείας στο θάνατο, σε προσωπικό τραυματισμό, ή σε σημαντική περιβαλλοντική ζημία. Επίσης, τα Πιστοποιητικά Τάξης 1 δε πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας ή για την υποστήριξη μη-αμφισβήτησης ταυτότητας ή δικαιοδοσίας. Τα Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα και δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως Πιστοποιητικά εξυπηρετητών ή εταιρικά Πιστοποιητικά. Τα Πιστοποιητικά των ΑΠ δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε χρήση πέρα από τις λειτουργίες ΑΠ. Επιπλέον, τα Πιστοποιητικά Συνδρομητών τελικών χρηστών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως Πιστοποιητικά ΑΠ. Η Symantec και η ADACOM επαναδημιουργούν σε περιοδική βάση τα κλειδιά των Ενδιάμεσων ΑΠ. Οι εφαρμογές ή πλατφόρμες των τρίτων μερών που έχουν ενσωματωμένη μία Ενδιάμεση ΑΠ ως Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης (Root CA), ενδέχεται να μη λειτουργούν όπως αρχικά, μετά από την επαναδημιουργία κλειδιών της Ενδιάμεσης ΑΠ. Επομένως, η ADACOM δεν εγγυάται τη χρήση των Ενδιάμεσων ΑΠ ως Πρωτευουσών Αρχών Πιστοποίησης και συνιστά οι Ενδιάμεσες ΑΠ να μην περιλαμβάνονται στις εφαρμογές και/ή στις πλατφόρμες ως Πρωτεύουσες Αρχές Πιστοποίησης. Η ADACOM συνιστά τη χρήση μόνο των Δημοσίων Πρωτευουσών Αρχών Πιστοποίησης (PCA Roots) ως πιστοποιητικών βάσης. 1.5 Διαχείριση της Πολιτικής Τμήμα Διαχείρισης του Εγγράφου ΑDACOM Α.Ε. Κρέοντος 25, Αθήνα Αττική, Ελλάδα. Υπόψη: Ανάπτυξη Πρακτικών ΚΠ Αριθμός τηλεφώνου: (+30) , Αριθμός fax: (+30) Πρόσωπο Επικοινωνίας Υπεύθυνος Πολιτικών Πιστοποίησης Τμήμα Ανάπτυξης Πρακτικών της ADACOM Κρέοντος 25, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα Υπόψη: Ανάπτυξη Πρακτικών ΚΠ Αριθμός τηλεφώνου: (+30) , Αριθμός fax: (+30) [14]

15 1.5.3 Τμήμα που Προσδιορίζει την Καταλληλότητα του ΚΠ ως προς την Πολιτική Το τμήμα που προσδιορίζεται στην ενότητα είναι αρμόδιο να προσδιορίζει κατά πόσο ο παρών ΚΠ και τα άλλα σχετικά έγγραφα που συμπληρώνουν ή είναι υφιστάμενα του παρόντος ΚΠ, είναι κατάλληλα και σύμφωνα με τις ΠΠ και τον παρόντα ΚΠ Διαδικασίες Έγκρισης του ΚΠ Η έγκριση του παρόντος ΚΠ και των επακόλουθων τροποποιήσεων γίνονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Πρακτικών της ADACOM και την Αρχή Διαχείρισης Πολιτικών της Symantec (Symantec Policy Management Authority PMA).Οι τροποποιήσεις γίνονται είτε σε μορφή εγγράφου που περιλαμβάνει την τροποποιημένη έκδοση του ΚΠ είτε με ένα ενημερωτικό μήνυμα. Οι τροποποιημένες εκδόσεις ή οι ενημερώσεις δημοσιεύονται στην ενότητα Ενημερώσεις και Ανακοινώσεις επί των Κανονισμών (Practices Updates and Notices) του δικτυακού Αποθηκευτικού Χώρου της ADACOM που βρίσκεται στο: Οι νέες ενημερωμένες εκδόσεις θα υπερισχύουν έναντι οιωνδήποτε αντίθετων διατάξεων της παλαιάς έκδοσης του ΚΠ. 1.6 Ορισμοί και Ακρώνυμα Για τον πίνακα ορισμών και ακρωνύμων βλέπε το Παράρτημα του παρόντος ΚΠ. [15]

16 2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΣΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 2.1 Χώροι Αποθήκευσης Η ADACOM είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία χώρου αποθήκευσης για τις δικές της ΑΠ και τις ΑΠ των Εταιρικών Πελατών της. Τα Πιστοποιητικά που εκδίδει η ADACOM, δημοσιεύονται σε ένα δικτυακό χώρο αποθήκευσης (repository) σύμφωνα με τον παρόν ΚΠ 2.2. Με την ανάκληση ενός Πιστοποιητικού Συνδρομητή τελικού χρήστη, η ADACOM δημοσιεύει αναγγελία της ανάκλησης αυτής στον χώρο αποθήκευσης. Η ADACOM εκδίδει Καταλόγους Ανακληθέντων Πιστοποιητικών (ΚΑΠ) τόσο για τις δικές της ΑΠ όσο και για τις ΑΠ των Κέντρων Υπηρεσιών (Service Centers) και των Εταιρικών Πελατών εντός του Υποτομέα της, σύμφωνα με τον παρόν ΚΠ. Επιπροσθέτως, για τους Εταιρικούς Πελάτες οι οποίοι έχουν συμβληθεί για παροχή υπηρεσιών Πρωτοκόλλου Διαδικτυακού Ελέγχου Κατάστασης Πιστοποιητικών σε πραγματικό χρόνο (Online Certificate Status Protocol - "OCSP"), η ADACOM παρέχει υπηρεσίες OCSP σύμφωνα με τον παρόν ΚΠ. 2.2 Δημοσίευση Πληροφοριών Πιστοποιητικών Η ADACOM διατηρεί ένα δικτυακά προσπελάσιμο αποθηκευτικό χώρο που επιτρέπει στους Τρίτους Συμβαλλομένους να κάνουν διαδικτυακά ερωτήματα αναφορικά με την ανάκληση και άλλες πληροφορίες της κατάστασης του Πιστοποιητικού. Η ADACOM παρέχει στους Τρίτους Συμβαλλόμενους πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης του κατάλληλου δικτυακού αποθηκευτικού χώρου για τον έλεγχο της κατάστασης του Πιστοποιητικού, και εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία OCSP για τους Εταιρικούς Πελάτες, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης του κατάλληλου αποκριτή OCSP (OCSP responder). H ADACOM δημοσιεύει τα Πιστοποιητικά που εκδίδει για λογαριασμό των ΑΠ της και για τις ΑΠ των Κέντρων Υπηρεσιών (Client Service Center) εντός του Yποτομέα. Με την ανάκληση ενός Πιστοποιητικού Συνδρομητή τελικού χρήστη, η ADACOM δημοσιεύει αναγγελία της ανάκλησης αυτής στον χώρο αποθήκευσης. Επιπροσθέτως, η ADACOM εκδίδει ΚΑΠ και εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία OCSP, παρέχει υπηρεσίες OCSP για τις δικές της ΑΠ και τις ΑΠ των Κέντρων Υπηρεσιών του Υποτομέα της. Η ADACOM, έχει μονίμως δημοσιευμένες στο δικτυακό χώρο αποθήκευσής που διατηρεί, μία πρόσφατη έκδοση: - των Πολιτικών Πιστοποιητικών του STN (STN CP), - των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας του STN (STN EDP), - του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης της για μη-αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, - της Σύμβασης Συνδρομητή, - της Σύμβασης Τρίτου Συμβαλλομένου, και - της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που εφαρμόζει. Η ADACOM είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία χώρου αποθήκευσης των δικών τη AΠ. Η ADACOM δημοσιεύει πληροφορίες για τις ΑΠ στο χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται στον δικτυακό της κόμβο, στη διεύθυνση όπως περιγράφεται παρακάτω. [16]

17 Η ADACOM δημοσιεύει Πιστοποιητικά σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 2. Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικά ΠΑΠ και ΑΠ Βάσης της Symantec (Issuing Root CA) Πιστοποιητικά Ενδιάμεσων και Εκδοτριών ΑΠ της ADACOM Πιστοποιητικό ΑΠ της ADACOM που υποστηρίζει Πιστοποιητικά Managed PKI Lite και Πιστοποιητικά ΑΠ Εταιρικών Πελατών Πιστοποιητικά OCSP Responder Πιστοποιητικά Συνδρομητή Τελικού Χρήστη Πιστοποιητικά Συνδρομητή Τελικού Χρήστη που εκδίδονται μέσω Εταιρικών Πελατών Απαιτήσεις Δημοσίευσης Διαθέσιμα στους Τρίτους Συμβαλλόμενους μέσω συμπερίληψης τους στους διαθέσιμους περιηγητές ιστού (browsers) και ως μέρος της Αλυσίδας Πιστοποιητικού η οποία ενσωματώνεται στο Πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού χρήστη μέσω των λειτουργιών αναζήτησης που περιγράφονται παρακάτω. Διαθέσιμο προς τους Τρίτους Συμβαλλόμενους ως μέρος της Αλυσίδας Πιστοποιητικού η οποία ενσωματώνεται στο Πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού χρήστη μέσω των λειτουργιών αναζήτησης που περιγράφονται παρακάτω. Διαθέσιμο μέσω αναζήτησης στον εξυπηρετητή του καταλόγου LDAP της ADACOM στο directory.adacom.com. Επίσης διαθέσιμό μέσω του δικτυακού χώρου αποθήκευσης της ADACOM στο Διαθέσιμο μέσω αναζήτησης στον εξυπηρετητή του καταλόγου LDAP της ADACOM στο directory.adacom.com. Επίσης διαθέσιμό μέσω του δικτυακού χώρου αποθήκευσης της ADACOM στο Διαθέσιμα προς τους Τρίτους Συμβαλλόμενους μέσω λειτουργιών αναζήτησης στο χώρο αποθήκευσης της ADACOM στη διεύθυνση: Επίσης διαθέσιμα μέσω αναζήτησης στον εξυπηρετητή του καταλόγου LDAP της ADACOM στο directory.adacom.com Διαθέσιμα μέσω των λειτουργιών αναζήτησης στον εξυπηρετητή του καταλόγου LDAP της ADACOM, εφόσον ο Εταιρικών Πελάτης έχει συμβληθεί με την ADACOM για την υπηρεσία αυτή, ή μέσω της διαδικασίας αναζήτησης στον δικτυακού χώρου αποθήκευσης του Εταιρικού Πελάτη. Πίνακας 2 Απαιτήσεις Δημοσίευσης Πιστοποιητικών 2.3 Χρόνος ή Συχνότητα Δημοσίευσης Ενημερωμένες εκδόσεις του παρόντα ΚΠ δημοσιεύονται σύμφωνα με την ενότητα Π Ενημερωμένες εκδόσεις των Συμβάσεων Συνδρομητή και των Συμβάσεων Τρίτου Συμβαλλόμενου δημοσιεύονται όπως απαιτείται. Τα Πιστοποιητικά δημοσιεύονται αμέσως μετά την έκδοση. Πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση Πιστοποιητικών δημοσιεύονται σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ. [17]

18 2.4 Έλεγχοι Πρόσβασης στο Χώρο Αποθήκευσης Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο χώρο αποθήκευσης του δικτυακού κόμβου της ADACOM είναι προσβάσιμες χωρίς περιορισμό από το κοινό για ανάγνωση. Η ADACOM απαιτεί από τους χρήστες την αποδοχή της Σύμβασης Τρίτου Συμβαλλόμενου ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε Πιστοποιητικά, πληροφορίες κατάστασης Πιστοποιητικών, ή ΚΑΠ. Η ADACOM εφαρμόζει λογικά και φυσικά μέτρα ασφάλειας για να αποτρέψει την προσθήκη, διαγραφή, ή τροποποίηση των καταχωρήσεων στο χώρο αποθήκευσης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. [18]

19 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 3.1 Ονοματολογία Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις ΠΠ του STN, τον παρόντα ΚΠ ή στο περιεχόμενο του Πιστοποιητικού, τα ονόματα που εμφανίζονται στα Πιστοποιητικά του STN επαληθεύονται Τύποι Ονομάτων Παρόλο που το STN ανήκει πλέον στην Symantec Corporation, παλαιότερα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί με την ονομασία της προηγούμενης ιδιοκτησίας. Κάθε παλαιό πιστοποιητικό που εμπεριέχει το Organization (O) ως VeriSign, Inc. και το Organizational Unit (OU) ως VeriSign Trust Network θα σημαίνει Symantec Corporation και Symantec Trust Network, αντίστοιχα. Τα Πιστοποιητικά ΑΠ της ADACOM περιλαμβάνουν Διακριτικά Ονόματα X.501 στα πεδία Εκδότη και Υποκειμένου. Τα Διακριτικά Ονόματα ΑΠ της ADACOM αποτελούνται από τα στοιχεία που προσδιορίζονται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. Χαρακτηριστικά Country (C) - Χώρα = GR Τιμή Organization (O) Εταιρεία = Organizational Unit (OU) - Οργανωτικός Τομέας = Common Name (CN) - Κοινό Όνομα = ADACOM S.A. Τα Πιστοποιητικά ΑΠ της ADACOM μπορούν περιλαμβάνουν πολλαπλά χαρακτηριστικά OU. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: Όνομα ΑΠ Symantec Trust Network Δήλωση που παραπέμπει στην ισχύουσα Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου η οποία διέπει τους όρους χρήσης του Πιστοποιητικού, και Μήνυμα περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Μήνυμα που περιγράφει τον τύπο του Πιστοποιητικού. Το χαρακτηριστικό αυτό περιλαμβάνει το Όνομα ΑΠ, (εφόσον το Όνομα ΑΠ δεν προσδιορίζεται στο χαρακτηριστικό OU). Πίνακας 3 Χαρακτηριστικά Διακριτικού Ονόματος σε Πιστοποιητικά ΑΠ [19]

20 Τα Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη περιλαμβάνουν διακριτικό όνομα X.501 στο πεδίο ονόματος Υποκειμένου και αποτελούνται από τα στοιχεία που προσδιορίζονται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί. Attribute Country (C) - Χώρα = Organization (O) Εταιρεία = Organizational Unit (OU) - Οργανωτικός Τομέας= Common Name (CN) - Κοινό Όνομα = Address (E) ) - Ηλεκτρονική Διεύθυνση = Value Τους δύο χαρακτήρες του κράτους βάσει ISO Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται ως ακολούθως: Εταιρικό όνομα του Συνδρομητή για Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων που συνδέονται με οργανισμό ADACOM." για τον ADACOM OCSP Responder και προαιρετικά για Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων που δεν συνδέονται με οργανισμό. Τα Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη της ADACOM μπορούν να περιλαμβάνουν πολλαπλά χαρακτηριστικά OU. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: Οργανωτικός Τομέας του Συνδρομητή (για Πιστοποιητικά τελικών χρηστών που συνδέονται με οργανισμό). Symantec Trust Network Δήλωση που παραπέμπει στην ισχύουσα Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου η οποία διέπει τους όρους χρήσης του Πιστοποιητικού. Μήνυμα περί πνευματικής ιδιοκτησίας. "Authenticated by ADACOM" ("Ταυτοποιήθηκε από την ADACOM") και "Member of Symantec Trust Network" ("Μέλος του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec") στα Πιστοποιητικά για τα οποία η ταυτοποίηση των στοιχείων των Αιτήσεων έγινε από την ADACOM "Persona Not Validated" ("Πρόσωπο Μη-ελεγμένο") για Πιστοποιητικά Φυσικών Προσώπων Τάξης 1 Κείμενο όπου περιγράφεται το είδος του Πιστοποιητικού Το χαρακτηριστικό αυτό περιλαμβάνει: Ονοματεπώνυμο (για Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων). Το Όνομα του OCSP Responder (για Πιστοποιητικά OCSP Responder) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) για Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων Τάξης 1 και γενικά για Πιστοποιητικά Εταιρικών Πελατών Πίνακας 4 Χαρακτηριστικά Διακριτικού Ονόματος σε Πιστοποιητικά Συνδρομητή Τελικού Χρήστη [20]

21 Το πεδίο Common Name (CN) (Κοινό Όνομα) στη θέση Διακριτικού Ονόματος Υποκειμένου των Πιστοποιητικών Συνδρομητή τελικού χρήστη επαληθεύεται στην περίπτωση των Πιστοποιητικών Τάξεως 2 και Διαχειριστών Τάξεως 3. Το Κοινό Όνομα (common name) που περιλαμβάνεται στη θέση του Διακριτικού Ονόματος Υποκειμένου των Πιστοποιητικών φυσικών προσώπων αντιπροσωπεύει το πραγματικό ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου Ανάγκη Κατανόησης των Ονομάτων Τα Πιστοποιητικά Τάξεως 2 και Διαχειριστών Τάξεως 3, περιλαμβάνουν ονόματα σε μορφή απλή και κατανοητή ώστε να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που αποτελεί το Υποκείμενο του Πιστοποιητικού. Τα Πιστοποιητικά ΑΠ της ADACOM περιλαμβάνουν ονόματα σε μορφή απλή και κατανοητή ώστε να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας της ΑΠ που αποτελεί το Υποκείμενο του Πιστοποιητικού Χρήση Ψευδωνύμων σε Πιστοποιητικά Τελικού Χρήστη Η ταυτότητα των Συνδρομητών Πιστοποιητικών Τάξεως 1, δεν επαληθεύεται. Οι Συνδρομητές Τάξεως 1, μπορούν να χρησιμοποιούν ψευδώνυμα, αντί ονόματος. Εκτός και αν απαιτείται από τη νομοθεσία, οι Συνδρομητές Πιστοποιητικών Τάξεως 2 και Τάξεως 3 δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση ψευδωνύμων (ονομάτων άλλων από το πραγματικό όνομα του Συνδρομητή). Κάθε αίτημα για χρήση ψευδωνύμου σε ένα Πιστοποιητικό, θα αξιολογείται κατ ουσία από το Τμήμα Ανάπτυξης Πρακτικών της ADACOM και εφόσον εγκρίνεται, το Πιστοποιητικό θα υποδεικνύει ότι η ταυτότητα έχει επαληθευτεί αλλά προστατεύεται Κανόνες για την Ερμηνεία των Διαφόρων Τύπων Ονομάτων Δεν προβλέπεται Μοναδικότητα των Ονομάτων Η ADACOM διασφαλίζει ότι τα Διακριτικά Ονόματα Υποκειμένου είναι μοναδικά εντός του τομέα μιας συγκεκριμένης ΑΠ μέσω αυτοματοποιημένων στοιχείων κατά τη διαδικασία εγγραφής των Συνδρομητών. Είναι δυνατό για έναν Συνδρομητή, να έχει δύο ή περισσότερα Πιστοποιητικά με το ίδιο Διακριτικό Όνομα Υποκειμένου Αναγνώριση, Επαλήθευση Ταυτότητας, και Ρόλος Εμπορικών Σημάτων Οι Αιτούμενοι Πιστοποιητικό απαγορεύεται να χρησιμοποιούν στις Αιτήσεις τους για Πιστοποιητικό ονόματα τα οποία παραβιάζουν τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων. Η ADACOM, ωστόσο, δεν δύναται να επαληθεύσει εάν κάποιος Αιτούμενος Πιστοποιητικό διαθέτει Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί του ονόματος που αναγράφεται σε μία Αίτηση για Πιστοποιητικό, ούτε [21]

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Έκδοση 3.8.5 Ημερομηνία Εφαρμογής: 1 Φεβρουαρίου 2016 ΑΝΤΑΚΟΜ Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Έκδοση 3.8.3 Ημερομηνία Εφαρμογής: 1 Ιουνίου 2012 ΑΝΤΑΚΟΜ Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec

Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec Έκδοση 2.8.5 Ημερομηνία Εφαρμογής: 8 Σεπτεμβρίου 2011 Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA 94043 USA +1 650.527.8000 http//:www.symantec.com

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία

Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Έκδοση 1.3 Ημερομηνία Εφαρμογής: 17 Σεπτεμβρίου 2011 Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου Κανονισμός Πιστοποίησης Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [ΦΕΚ 799 Β/09-06-2010 - ΦΕΚ 3320 Β/27-12-2013] Τελευταία Ενημέρωση: 14 Απριλίου 2015 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Πιστοποιητικά Ψηφιακές Υπογραφές

Ψηφιακά Πιστοποιητικά Ψηφιακές Υπογραφές ΤΕΙ Κρητης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Εργαστήριο Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακά Πιστοποιητικά Ψηφιακές Υπογραφές Ψηφιακά Πιστοποιητικά Υποδομή δημόσιου κλειδιού (Public Key Infrastructure

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑ) ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΥΚ Α.Ε.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑ) ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΥΚ Α.Ε. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑ) ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΥΚ Α.Ε. 1. Εισαγωγή Στα πλαίσιο της τυποποίησης και αναβάθμισης της επικοινωνίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη 1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.. 150/2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 74/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.3.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιανουαρίου 2013 για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE BYTE General CA ΠΠ (CP) Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) Υπεύθυνος του Έργου: Έμπιστη Αρχή BYTE Στοιχεία της ΑΠ: Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS Τίτλος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ς, Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (www.pki.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πολιτική/Κανονισμός Πιστοποίησης για EU Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Αυθεντικοποίησης Ιστοτόπων Έκδοση 1.0-01/06/2017 Εγκεκριμένη για τις ακόλουθες «Πολιτικές Πιστοποιητικών»

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος E: Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 Παρουσίαση Χρήστος Σιουλής (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Τίτλος ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ( www.pki.auth.gr ) Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica. Τίτλος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ημερομηνία 20 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. Δήλωση Πρακτικής BYTE General CA

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. Δήλωση Πρακτικής BYTE General CA ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE Δήλωση Πρακτικής BYTE General CA (CPS - Certification Practice Statement) Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών Υπεύθυνος του Έργου: Έμπιστη Αρχή BYTE

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα Ενότητα 6: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1 Επισκόπηση... 7 1.2 Ονομασία και ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. Δήλωση Πρακτικής BYTE eprescription CA

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. Δήλωση Πρακτικής BYTE eprescription CA ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE Δήλωση Πρακτικής BYTE eprescription CA (CPS - Certification Practice Statement) Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών Υπεύθυνος του Έργου: Έμπιστη Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ψηφιακές υπογραφές ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΕΣΔΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση των η-υπογραφών & των η-πιστοποιητικών

Τεχνική Ανάλυση των η-υπογραφών & των η-πιστοποιητικών ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος Β: Τεχνική Ανάλυση των η-υπογραφών & των η-πιστοποιητικών Παρουσίαση Νίκος Κυρλόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS HARICA (

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS HARICA ( Τίτλος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ημερομηνία 20 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ε. Σιουλής Δικηγόρος Νομικοτεχνικός Σύμβουλος

Χρήστος Ε. Σιουλής Δικηγόρος Νομικοτεχνικός Σύμβουλος Η χρήση Ηλεκτρονικών Υπογραφών στο διαδίκτυο & οι έννομες συνέπειές τους Εισηγητής: Χρήστος Ε. Σιουλής Δικηγόρος Νομικοτεχνικός Σύμβουλος E-mail: CSioulis@dsa.gr Εισαγωγή Θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 799 9 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232 Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πι στοποίησης του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο εν λόγω διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & Γιώργος Ν.Γιαννόπουλος Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚ 160 και ΚΠολΔ 443 α Το έγγραφο πρέπει να έχει ιδιόχειρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA)

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας/ Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Υ ππ οο δδ οο μμ ήή Δηη μμ οο σσ ί οο υυ Κ λλ εε ι δδ ι οο ύύ ( PP uu bb l i cc K ee yy II nn f

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Η Prada S.p.A. (στο εξής «PRADA») με καταστατική έδρα στο Μιλάνο (Ιταλία), διαχειρίστρια εταιρεία συμμετοχών του Ομίλου Prada και διαχειρίστρια του δικτυακού τόπου www.miumiu.com

Διαβάστε περισσότερα

9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Πυλώνες εμπιστοσύνης ηλεκτρονικών συναλλαγών Κρυπτογράφηση Δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί Ψηφιακή υπογραφή Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA)

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας/ Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Υ ππ οο δδ οο μή Δημ οο σσ ί οο υυ Κ λλ εε ι δδ ι οο ύύ (( P uu bb l i cc K ee yy II nn ff rr aa

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 11η Διάλεξη: Ασφάλεια στο Web

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 11η Διάλεξη: Ασφάλεια στο Web Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 11η Διάλεξη: Ασφάλεια στο Web Δρ. Απόστολος Γκάμας Λέκτορας (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Διαφάνεια 1 1 Εισαγωγικά Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E.

Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E. Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E. (ADACOΜ Qualified Certificates CA Certification Practice Statement) Σε Υποστήριξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Αριθµός πράξης 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013) Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.) και της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) ως προς τις

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ).

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.amway.gr Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Η Amway διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία προς τους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (PKI DISCLOSURE STATEMENT - PDS) Έκδοση 1.0-01/03/2011 (Version 1.0 01/03/2011) ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παρούσα «Συνοπτική Διακήρυξη Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το διαδίκτυο προσφέρει: Μετατροπή των δεδομένων σε ψηφιακή - ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πολιτική/Κανονισμός για Αναγνωρισμένη Ηλεκτρονική Χρονοσήμανση (CP/CPS for Qualified Electronic Time Stamps) Έκδοση 1.0-15/06/2017 Εγκεκριμένη για τις ακόλουθες «Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 53 /2009) Θέμα: «Αρμόδιες Αρχές κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο». Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

1 Σκοπός. 2 Αρμοδιότητα. 3 Γενικές διατάξεις. 3.1 Τήρηση νομοθεσίας / Αρχές προστασίας. Power Tools

1 Σκοπός. 2 Αρμοδιότητα. 3 Γενικές διατάξεις. 3.1 Τήρηση νομοθεσίας / Αρχές προστασίας. Power Tools 1 Σκοπός Ο παρών Κανονισμός θεσπίζει την εφαρμογή του νόμου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα (Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3471/2006 και 3917/2011). Στα πλαίσια αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA)

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) ρ. Σπύρος Μπόλης Αθήνα 24/04/2012 1 H GUnet Αστική, μη κερδοσκοπική Εταιρεία Μέλη όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Σκοποί : Συντονισμός, ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (Pub ll iic Key In ffrastructure ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (PKI DISCLOSURE STATEMENT - PDS) Έκδοση 1.2 01/06/2017 ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παρούσα «Συνοπτική Διακήρυξη Υπηρεσιών Πιστοποίησης» της ATHEX

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

των πελατών για το κλείσιμο ραντεβού για έλεγχο όρασης στα καταστήματά μας. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία

των πελατών για το κλείσιμο ραντεβού για έλεγχο όρασης στα καταστήματά μας. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY POLICY) 1.1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ασφάλεια Δεδομένων.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ασφάλεια Δεδομένων. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (Pub ll iic Key In ffrastructure ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολιτική Πιστοποίησης και Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες χρήσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες χρήσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων... 4 3. Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16 H Ιστοσελίδα www. xartomani. com (στο εξής XARTOMANI) αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης K ΕΠΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ:103111083, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και έδρα στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 49,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος «Προδιαγραφές ΕΔ» ανήκει στο ΓΕΕΘΑ. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες υπηρεσίες ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0146(COD) Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0146(COD) Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 21.5.2013 2012/0146(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 356-449 Σχέδιο έκθεσης Marita Ulvskog (PE507.971v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 5638 Κ.Δ.Π. 881/2003 Αρ. 3778, 5.12.2003 Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 του Νόμου και του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 41 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 8(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Οδηγίες προς τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Οδηγίες προς τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Οδηγίες προς τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες 1. Εισαγωγή Γνωριμία με τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά Η χρήση ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Μέρος 2 ο Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» 1 Άρθρο 1 Σκοπός του νόμου α) η αναγνώριση του δικαιώματος των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Α Περισσότερα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Παράρτημα Α Περισσότερα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Παράρτημα Α Περισσότερα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο A.1 Κρυπτογράφηση Δημόσιου Κλειδιού Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.3.2, η πιο διαδεδομένη μέθοδος κρυπτογραφίας στο Διαδίκτυο είναι η κρυπτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπογραφών

Θεσμικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπογραφών ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος Γ: Θεσμικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπογραφών Παρουσίαση Μαρία Ε. Γιαννακάκη ( ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα