ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ"

Transcript

1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 2.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝCAL 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2 2 1. ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο γραμματισμός αναφέρεται στην ικανότητα ανάγνωσης, ομιλίας, γραφής και κριτικής σκέψης, εμπεριέχει τον αριθμητικό γραμματισμό και αφορά την καλλιέργεια εκείνων των ικανοτήτων στα πλαίσια ενός ενεργού γραμματισμού που θα επιτρέπει την αποτελεσματική συμμετοχή του ατόμου στα κοινωνικά δρώμενα. 1 Ο όρος αριθμητισμός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην έκθεση Crowther (Crowther Report, 1959), στον οποίο αποδίδονταν η εξής σημασία: η ελάχιστη γνώση από μαθηματικά και αντίστοιχα επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία διαθέτει κάποιο άτομο με σκοπό να θεωρηθεί μορφωμένο. Η ανάλυση του Crowther θεωρεί ότι ο αριθμητισμός εμπεριέχει μεταγνωστικές διαδικασίες μάθησης όπως ακριβώς και η έννοια του γραμματισμού, παρόλο που η σύγχρονη βέβαια βιβλιογραφία θεωρεί τον αριθμητισμό μέρος της γενικότερης έννοιας του γραμματισμού. Σήμερα το να έχει αποκτήσει κανείς το επίπεδο του αριθμητισμού σημαίνει να έχει αναπτύξει βασικές μαθηματικές ικανότητες, οι οποίες εφαρμόζονται σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ένα άτομο ως μαθηματικά εγγράμματο, όταν αφενός κατέχει κάποιες μαθηματικές ικανότητες, οι οποίες του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται στις πρακτικές μαθηματικές απαιτήσεις της καθημερινής του ζωής και αφετέρου έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει και να εκτιμά τις πληροφορίες που παρουσιάζονται με μαθηματικούς όρους όπως πίνακες, γραφικές αναπαραστάσεις, ποσοστά κ.τ.λ. Τα μαθηματικά που διδάσκονται στα πλαίσια του αριθμητισμού θα πρέπει να εισάγονται με αφορμή καταστάσεις, στις οποίες οι μαθηματικές έννοιες θα βρίσκονται μέσα σε ένα πλαίσιο παρόμοιο με αυτό της καθημερινής ζωής και όχι φορμαλιστικά και αποπλαισιωμένα από την πραγματικότητα. Η διδασκαλία παράλληλα θα πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες καταστάσεις, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 2 Αυτό που διακρίνει το πλαίσιο του αριθμητικού γραμματισμού από εκείνο των ακαδημαϊκών μαθηματικών είναι οι διαφορετικές δραστηριότητες και πρακτικές που διαμορφώνουν τα διαφορετικά πλαίσια. Έτσι οι στρατηγικές του αριθμητικού γραμματισμού που χρησιμοποιούνται στην εργασία των χτιστών, των φαρμακοποιών και των διευθυντών καταστημάτων είναι όλες διαφορετικές, επειδή βασίζονται σε διαφορετικές πρακτικές και κατά συνέπεια είναι εξειδικευμένες στο αντικείμενο τους. Έτσι τα σχολικά μαθηματικά και το πλαίσιο του 1 Policies and Pedagogies for Lifelong Literacy: International Persectives for the 20 Century, Χαράλαμπος Λεμονίδης, Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός, Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πάντειο Παν/ιο, Αθήνα 2003

3 3 αριθμητικού γραμματισμού διαφέρουν ως προς τον τρόπο που υλοποιούνται στα αντίστοιχα πλαίσια τους. 3 Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι κανονιστικές φιλοσοφικές αρχές των μαθηματικών δεν μπορούν να περιγράψουν τη μαθηματική γνώση. Σχετίζονται με την επιστημολογική διαδικασία δημιουργίας ενός αυστηρού συστήματος πιστοποίησης της μαθηματικής γνώσης. Σύμφωνα λοιπόν με το κανονιστικό μαθηματικό μοντέλο η μαθηματική γνώση είναι ανεξάντλητη ωστόσο όμως νέες θεωρίες την ανατρέπουν υποστηρίζοντας ότι 4 : Είναι απομονωμένη γνώση, που συμβαίνει να είναι χρήσιμη μόνο για την επιστημονική της ισχύ. Δεν έχει πολιτισμική αξία για τον παραπάνω λόγο Δεν σχετίζεται με τη φύση και την εξήγηση της μαθηματικής γνώσης 5 Παράλληλα η Cockcroft Report (1982) επισημαίνει ότι υπάρχουν τρία βασικά επίπεδα στη διδασκαλία των μαθηματικών: δεδομένα και δεξιότητες, εννοιολογικές δομές και γενικές στρατηγικές και αξιολόγηση. Οι γενικές στρατηγικές είναι οι διαδικασίες εκείνες που συμβάλλουν στην επιλογή των κατάλληλων δεξιοτήτων και στην επιστράτευση της κατάλληλης γνώσης. Συγκεκριμένα καθιστούν το άτομο ικανό να προσεγγίσει ένα πρόβλημα με αυτοπεποίθηση και με την προσδοκία ότι η λύση είναι εφικτή. Με αυτές τις στρατηγικές σχετίζεται η επίγνωση της φύσης των μαθηματικών και των στάσεων που αναπτύσσουν τα άτομα απέναντι τους. Επομένως μια εναλλακτική προσέγγιση των μαθηματικών μπορεί να αναπτυχθεί υιοθετώντας μια εναλλακτική θεώρηση της φύσης των μαθηματικών. 6 Τέλος ο γραμματισμός και ο αριθμητισμός πρέπει να συνδεθούν και να κειμενοποιηθούν. Η ανάπτυξη της γλώσσας και των μαθηματικών δεξιοτήτων μαζί βοηθά τους εκπαιδευόμενους να εκφράζουν τον τρόπο σκέψης τους και τους καθιστά ικανούς να εκφράζουν τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις για τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά που τοποθετούνται σε κειμενικά πλαίσια αντιπροσωπεύουν μια κονστρουκτιβιστική προσέγγιση μάθησης στην οποία τα άτομα συσχετίζουν νέα γνώση στην ήδη υπάρχουσα και οικοδομούν τη δική τους κατανόηση. Αυτή η διδακτική προσέγγιση συντελεί στην ανίχνευση εξατομικευμένων χαρακτηριστικών μάθησης τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διδασκαλία στα πλαίσια του αριθμητικού γραμματισμού. 3 Evans, J & Thorstad, Mathematics and Numeracy in the Practice of Critical Citizenship, ALM 1, Enest Paul,Images of Mathematics, Values and Gender: Philosophical Perspective, ALM2, Benn R., Mathematics:Certainty in an Uncertain World, ALM2, Kerka- Sandra, Not just a Number: Critical Numeracy for Adults, ERIC Digest, 1996

4 4 2. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 7 Το Μάρτιο του 1994 πάνω από 100 εκπαιδευτές ενηλίκων ανάμεσα τους και μαθηματικοί ασχολήθηκαν με το θέμα του αριθμητικού γραμματισμού στους ενήλικες. Αυτό που προσπάθησαν να οριοθετήσουν είναι το πεδίο των γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζονται οι ενήλικες προκειμένου να είναι αριθμητικά γραμματισμένοι. Επομένως προέκυψε μια αναθεώρηση του αναλυτικού προγράμματος που αφορά τον αριθμητικό γραμματισμό στους ενήλικες και δόθηκε έμφαση σε συγκεκριμένες δεξιότητες που πρέπει να αποτελούν θεμέλια λίθος στην προσπάθεια να παραχθεί ο αριθμητικός γραμματισμός στους ενήλικες: Βασικές δεξιότητες: ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά (αρίθμηση και μαθηματική εξήγηση), παραγωγή και κατανόηση λόγου Γνωστικές δεξιότητες: δημιουργική σκέψη, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, πνευματική διεργασία, επίγνωση των διαδικασιών μάθησης και εξήγησης Προσωπικά χαρακτηριστικά: ατομική ευθύνη, αυτοκυριαρχία, κοινωνικότητα και προσωπική ακεραιότητα Οι δεξιότητες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά στα εφτά σημεία που διακήρυξε το Διεθνές Ινστιτούτο Γραμματισμού για την εκπαίδευση ενηλίκων στα πλαίσια του αριθμητικού γραμματισμού και είναι τα εξής: Συσχετισμοί Επίλυση προβλημάτων, εξήγηση, λήψη αποφάσεων Επικοινωνία Κατανόηση της έννοιας του αριθμού Ανάλυση δεδομένων Γεωμετρία: κατανόηση χώρου και μέτρηση Άλγεβρα: Μοντέλα και λειτουργίες To πρόγραμμα Equipped for the future (EFF) έθεσε παράλληλα ως στόχο κάθε ενήλικας Αμερικανός να είναι γραμματισμένος το 2000 και να έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες και εκείνη τη γνώση που θα είναι ανταγωνίσιμη σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και που θα τον βοηθά να ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως πολίτης. Όταν οι ενήλικες μαθητευόμενοι ρωτήθηκαν με ποια κριτήρια θα μπορούσαν να καταφέρουν τα παραπάνω έθεσαν τέσσερις θεμελιακές προτάσεις: 7 Donna Curry, Mary Jane Schmitt, Sally Waldron, The Adult Numeracy Practitioners Network System Reform Planning Project, July 1996, Funded by the National Institute for Literacy

5 5 Να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και να αυτοπροσανατολίζονται στον κόσμο Να μπορούν να εκφράζουν τις ιδέες και τη γνώμη τους και να έχουν την σιγουριά ότι η γνώμη τους θα ληφθεί υπόψη Να λύνουν προβλήματα και να παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους ενεργώντας ανεξάρτητα ως πολίτες, γονείς και εργαζόμενοι για το όφελος της οικογένειας τους, της κοινωνίας τους και του έθνους τους Να είναι σε θέση να μαθαίνουν ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο Το πλαίσιο για τη δημιουργία αναλυτικών προγραμμάτων για τον αριθμητικό γραμματισμό (Frame for Adult Numeracy Standards) υποστηρίζει αυτές τις τέσσερις θεμελιακές προτάσεις και τις ενσωματώνει στα εφτά σημεία που διακήρυξε το Διεθνές ινστιτούτο γραμματισμού. Συγκεκριμένα ο γραμματισμός για την πρόσβαση και τον προσανατολισμό περιέχει την δυνατότητα πρόσβασης στον διευρυμένο κόσμο των ιδεών και των ευκαιριών που περικλείει τους ενήλικες και γνωρίζουν καλά πως ο γραμματισμός αναφερόμενος στην ικανότητα τόσο να επεξεργάζονται αριθμούς όσο και να διαβάζουν και να γράφουν για τους εαυτούς τους είναι το κόστος του εισιτηρίου τους στη ζωή. Τα τέσσερα θεμελιακά θέματα του αριθμητικού γραμματισμού, Κατανόηση του αριθμού, ανάλυση δεδομένων, γεωμετρία: κατανόηση του χώρου και μέτρηση, και η άλγεβρα: μοντέλα και λειτουργίες, παρέχουν πρόσβαση στον κόσμο της μαθηματικής σκέψης. Ο γραμματισμός έτσι ως φωνή αναφέρεται στην ικανότητα να επικοινωνούν οι ενήλικες με άλλα άτομα στον τρόπο σκέψης και στα συναισθήματα τους. Η ικανότητα επικοινωνίας ως θέμα είναι μια διαδικασία που ενσωματώνεται σε όλες τις περιοχές της μαθηματικής επιστήμης. Ο γραμματισμός από την άλλη για ανεξάρτητη δράση αντανακλά την επιθυμία των ενηλίκων να είναι ικανοί να σκέφτονται ανεξάρτητα και να λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες στο projekt του αριθμητικού γραμματισμού στους ενήλικες μπορούσαν ξεκάθαρα να περιγράψουν πώς οι αποφάσεις τους περικλείουν τα μαθηματικά. Η διαδικασία της επίλυσης προβλημάτων, της εξήγησης και της λήψης αποφάσεων είναι ένα αποτέλεσμα των σχολίων των ενηλίκων. Η τέταρτη θεμελιακή πρόταση που αφορά το γραμματισμό ως γέφυρα στο μέλλον, εξηγεί το λόγο που οι ενήλικες συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων. Συνειδητοποιούν έτσι ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί της μελλοντικής επιτυχίας όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τα παιδιά τους, ώστε να τα βοηθήσουν να είναι επιτυχημένα στη δική τους πορεία.

6 6 2.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΟΙ ΕΦΤΑ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) 1. Η έρευνα που αφορά το πρώτο από τα εφτά σημεία του αριθμητικού γραμματισμού, τους συσχετισμούς, έδειξε ότι: Οι ενήλικες διαπιστώνουν ότι τα μαθηματικά δεν σχετίζονται αρκετά με την καθημερινή τους ζωή και τις συνθήκες εργασίας τους. Οι ενήλικες αισθάνονται πιο αποτελεσματικοί, όταν συνδέουν μια καινούρια γνώση με μια ήδη υπάρχουσα. Τα μαθηματικά που παρουσιάζονται με τη μορφή κειμένου στα πλαίσια ενός προβλήματος δεν έχουν σχέση με αυτά τα μαθηματικά που οι ενήλικες αντιλαμβάνονται στην καθημερινή τους ζωή. Επομένως ανακύπτουν προτάσεις για τον τρόπο διδασκαλίας στους ενήλικες οι οποίες αφορούν: Τη διδασκαλία των μαθηματικών σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής. Τη χρήση μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας ώστε να διαπιστώνεται ότι οι ενήλικες εμπεδώνουν αυτό που μαθαίνουν. Τη χρήση διαθεματικής προσέγγισης της διδασκαλίας. Τη σύνδεση της νέας μαθηματικής γνώσης με την ήδη προϋπάρχουσα. Τη διδασκαλία των εννοιών πριν από την εκμάθηση των μαθηματικών τύπων. 2. Η έρευνα για την επίλυση προβλημάτων την εξήγηση και τη λήψη αποφάσεων έδειξε ότι: Οι μαθηματικές δεξιότητες ενσωματώνονται στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι δεξιότητες που απαιτούνται ποικίλλουν από πρόβλημα σε πρόβλημα και ο ενήλικας χρειάζεται μια πιο νοηματοδοτική πληροφόρηση και γνώση για να ανταπεξέρχεται σε όλους τους τύπους προβλημάτων. Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων είναι μια διαδικασία που απαιτεί την κατανόηση του προβλήματος και την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής.

7 7 Είναι απαραίτητο για τους ενήλικες να διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών και εργαλείων ώστε να λύνουν προβλήματα. Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων πολλές φορές απαιτεί την ομαδική εργασία και όχι μόνο την ατομική, την οποία ενθαρρύνει το σχολείο. Οι γονείς, οι εργαζόμενοι και τα άλλα κοινωνικά μέλη χρησιμοποιούν τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και εξήγησης στη λήψη αποφάσεων. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα άτομα καταστάσεις στην εργασία, στη διαχείριση των οικονομικών στο σπίτι αλλά και στην προσπάθεια τους να μην πέφτουν θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης. Επομένως οι προτάσεις διδασκαλίας σε αυτό τον τομέα αφορούν: Την ενσωμάτωση των μαθηματικών δεξιοτήτων στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ο ενήλικας σε πραγματικές καθημερινές καταστάσεις. Την ενσωμάτωση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων σε όλες τις διδακτικές περιοχές. Την παροχή ευκαιριών στους ενήλικές να δουλεύουν ομαδικά, ώστε να λειτουργούν αλληλεπιδραστικά με τους άλλους και να μαθαίνουν από αυτούς. 3. Όσο αφορά την επικοινωνία ως απόρροια του μαθηματικού γραμματισμού η έρευνα έδειξε ότι: Η επικοινωνία είναι απαραίτητη για την κατανόηση. Η επικοινωνία προσφέρει το υπόβαθρο να μαθαίνει κανείς στο σχολική και ενήλικη ζωή. Η επικοινωνία σημαίνει να γνωρίζει κανείς πώς και πότε να αναζητήσει βοήθεια. Η επικοινωνία στον τομέα των μαθηματικών αλλά και στους άλλους τομείς της ζωής αποτελεί τη γέφυρα εύρεσης και ανταλλαγής ιδεών, της αναγνώρισης προβλημάτων και της ανεύρεσης λύσεων σε αυτά τα προβλήματα Η επικοινωνία είναι το κλειδί που κάνει αποτελεσματικές όλες τις άλλες μαθηματικές δεξιότητες Οι προτάσεις διδασκαλίας σε αυτόν τον τομέα τονίζουν: Την ενίσχυση της επικοινωνίας στα μαθηματικά με περισσότερες φραστικές εξηγήσεις και συζήτηση πάνω στα μαθηματικά Την ενθάρρυνση της μαθηματικής επικοινωνίας για τη χρήση της στην εργασία, στο σπίτι και στις άλλες κοινωνικές καταστάσεις μέσα από ομαδικές συζητήσεις

8 8 4.Στον τομέα της κατανόησης του αριθμού η έρευνα οδήγησε στα εξής συμπεράσματα: Οι δεξιότητες αρίθμησης είναι αναγκαίες αλλά όχι επαρκείς, με την έννοια ότι οι ενήλικες πρέπει να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με την καλύτερη μέθοδο αρίθμησης (πνευματική διεργασία, υπολογισμούς στο χαρτί, κομπιούτερ και υπολογιστής). Οι τέσσερις αριθμητικές πράξεις της αφαίρεσης, πρόσθεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης συντελούν στο να αναγνωρίζουν οι ενήλικες πραγματικές καταστάσεις στη ζωή και να αξιοποιήσουν εκεί την κατάλληλη αριθμητική πράξη. Ο υπολογισμός και τα πνευματικά μαθηματικά είναι αναγκαία στο να αντιλαμβάνεται κανείς τους αριθμούς και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τους ενήλικες, οι οποίοι χρησιμοποιούν την αρίθμηση σε πολλές καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής όπως στη μαγειρική, στα ψώνια και στις διάφορες αγορές. Τα κλάσματα, οι δεκαδικοί, τα ποσοστά και οι αναλογίες είναι αναγκαία και αποτελούν πρόκληση, μια και αφορούν την επίλυση προβλημάτων στην καθημερινή ζωή. Οι προτάσεις διδασκαλίας πρέπει να περιέχουν: Η διδασκαλία και η μάθηση των αριθμών πρέπει να γίνεται σε πραγματικά πλαίσια και όχι αποκομμένη από την πραγματική ζωή. Η διδασκαλία πρέπει να κινείται με βάση την προσωπική κατανόηση του αριθμού του κάθε ενήλικα, μια και τα σχολικά μαθηματικά περιέχουν μεθόδους αρίθμησης που δεν είναι πάντα χρήσιμοι. 5. Η έρευνα στη ανάλυση δεδομένων, τις πιθανότητες και τα γραφήματα έδειξε ότι: Η ανάλυση δεδομένων είναι απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να γνωρίζει ο ενήλικας για να ικανοποιήσει αντίστοιχες ανάγκες που προκύπτουν ειδικά στον επαγγελματικό τομέα Η στατιστική γνώση είναι απαραίτητη στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, μια και οι ενήλικες πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουν παίρνουν αποφάσεις βασιζόμενες σε στατιστικές πληροφορίες από πηγές όπως τα Μ.Μ.Ε και όλες τις έντυπες μορφές λόγου. Τα γραφήματα και οι στατιστικοί πίνακες προσφέρουν μια πιο

9 9 εύκολη κατανόηση των δεδομένων. Υπάρχει μια ανησυχία για την έλλειψη κατανόησης και ικανότητας ανάγνωσης και μετάφρασης στατιστικών πληροφοριών που περιλαμβάνουν πίνακες και γραφήματα αλλά και για το γεγονός της σωστής χρήσης αυτών των δεδομένων. Οι προτάσεις διδασκαλίας αφορούν: Την είσοδο περισσοτέρων ασκήσεων στατιστικής ανάλυσης δεδομένων για να προετοιμαστούν οι ενήλικες κατάλληλα για τον χώρο εργασίας τους. Έμπρακτη συλλογή, οργάνωση και μετάφραση στατιστικών δεδομένων και όχι μόνο θεωρητική ενημέρωση στους ενήλικες. 6. Η έρευνα στον τομέα της γεωμετρίας με την κατανόηση και μέτρηση του χώρου έδειξε ότι: Η μέτρηση είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια, στο σπίτι, στην εργασία και στην κοινωνία γενικότερα. Η μέτρηση είναι απαραίτητη και για να κατανοήσουμε τον εαυτό μας αλλά και για να προσανατολιστούμε στον κόσμο Πολλοί εκπαιδευόμενοι ενήλικες έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους στη μέτρηση επειδή αυτή χρησιμοποιείται στη ζωή σε διάφορα πλαίσια Για πολλούς ESOL μαθητευομένους η διδασκαλία της μέτρησης είναι πολύ απαραίτητη ως μια διαπολιτισμική σύνθεση μαθηματικών και ως μια δεύτερη γλώσσα εκμάθησης, μια και πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν το μετρικό σύστημα μέτρησης περισσότερο από το αγγλικό. Η οργάνωση του χρόνου είναι μια άλλη θεμελιακή ικανότητα μέτρησης Πολλοί ενήλικες έχουν εσφαλμένη γνώση της γεωμετρίας Άλλοι μαθητευόμενοι αναγνωρίζουν τις καθημερινές εξαιρετικές δεξιότητες τους στη γεωμετρία, αν και δεν χρησιμοποιούν τον όρο γεωμετρία ως σχετικό αυτών των δεξιοτήτων Μερικοί ενήλικες μαθητευόμενοι δεν θεωρούν χρήσιμη τη γεωμετρία. Ωστόσο η γεωμετρία είναι εργαλείο περιγραφής του φυσικού κόσμου.

10 10 Οι προτάσεις διδασκαλίας αφορούν: Τη χρήση ακριβούς και υπολογιστικής μέτρησης στην περιγραφή και σύγκριση φαινομένων, ώστε να υπάρχει κατανόηση της δομής, της αντίληψης και της διαδικασίας της μέτρησης Την επιρροή της μέτρησης στην αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των ενηλίκων Την επέκταση των δεξιοτήτων μέτρησης στη διαδικασία κατανόησης των αναλογιών και επίλυσης προβλημάτων Την ενδυνάμωση της επίγνωσης των κοινωνικά αποδεκτών ορίων ανοχής (περιθώρια, ανώτατα και κατώτατα όρια) και των συνεπειών που απορρέουν από την τήρηση ή μη αυτών Τη χρήση πρακτικών και προσιτών οδηγιών για να ξεπεράσουν οι μαθητευόμενοι ενήλικες το φόβο της γεωμετρίας και να αντιληφθούν τη σχέση της γεωμετρίας με την καθημερινή τους ζωή Την εκμάθηση όχι μόνο θεωρητικών γεωμετρικών αρχών αλλά και την πρακτική τους αξιοποίηση 7. Στον τομέα της άλγεβρας η έρευνα έδειξε ότι: Υπάρχει μια διάχυτη αντίληψη στους ενήλικες ότι η άλγεβρα δεν είναι χρήσιμη και πρακτική Η άλγεβρα είναι η γέφυρα ανάμεσα στην αριθμητική και σε πιο γενικευμένες μαθηματικές καταστάσεις Πολλές εμπειρίες της ζωής μπορούν να εκφραστούν με αλγεβρικούς όρους Οι δεξιότητες στην αλγεβρική σκέψη είναι σημαντικές για τον ανταγωνισμό στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία και συνεπώς όλοι οι ενήλικες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να βελτιωθούν σε αυτή την περιοχή Οι προτάσεις διδασκαλίας αφορούν: Τη βελτίωση της διδασκαλίας της άλγεβρας με τη στελέχωση εκπαιδευτών κατάλληλων, ώστε να γνωρίζουν τη χρησιμότητα της άλγεβρας στην πραγματική ζωή και της διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις. Την παρουσίαση των αλγεβρικών εννοιών στους μαθητευομένους με αναφορές στις δικές τους εμπειρίες.

11 11 Τέλος ένας πολύ σημαντικός τομέας στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι και εκείνος της αυτοπεποίθησης τους στα πλαίσια του αριθμητικού γραμματισμού. Η έρευνα έδειξε την έλλειψη αυτοπεποίθησης στα μαθηματικά, την έλλειψη κατανόησης συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών και το φόβο για την εν γένει δύναμη των μαθηματικών. Παράλληλα τα καλά μαθησιακά περιβάλλοντα, όπως της οικογένειας, του σχολείου και της εργασίας, παράγουν διαφορετικές στάσεις απέναντι στα μαθηματικά και μπορούν να συμβάλλουν στην υπερνίκηση του φόβου και της έλλειψης πίστης στην ικανότητα του καθενός. Η εμπιστοσύνη επιφέρει ικανότητα στα μαθηματικά και η ικανότητα εμπιστοσύνη. Έτσι η μέθοδος διδασκαλίας πρέπει να στοχεύει σε μια ευχάριστη παρουσίαση των μαθηματικών εννοιών με τη χρήση πολλών στρατηγικών και προσεγγίσεων. Ακόμη η αποτελεσματικότητα πρέπει να είναι ορατή στην ίδια την αίθουσα όπου μαθαίνουν οι ενήλικες και να λαμβάνουν θετική ενίσχυση συχνά, όταν αρχίζουν τα μαθήματα. Πρέπει να επωφεληθούν από τη θετική επανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών ιδιαίτερα εκείνοι οι ενήλικες που είχαν δοκιμάσει αρνητικές εμπειρίες στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος τα μαθηματικά είναι αναγκαίο να διδάσκονται στο πλαίσιο των πραγματικών καταστάσεων και να εφαρμόζονται άμεσα ώστε να αποκρυσταλλώνεται η γνώση και να κερδίζουν οι ενήλικες εμπιστοσύνη στις μαθηματικές τους ικανότητες. Οι ενήλικες επομένως θα πρέπει να αισθάνονται εμπιστοσύνη στην ίδια την αίθουσα διδασκαλίας να εκφράσουν την απογοήτευση τους και τις ελλείψεις τους στον εκπαιδευτή ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 8 Mία άλλη έρευνα που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων έδειξε ότι υφίσταται η ανάγκη να ασκηθούν οι μαθηματικές δεξιότητες των ενηλίκων σε πρακτικά πλαίσια της πραγματικής ζωής. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε αυτή την έρευνα υπήρξε μια εκπληκτική σύνθεση συναισθημάτων άμεσα σχετιζόμενη με τις ανάγκες του αριθμητικού γραμματισμού, όπως εκφράστηκαν από τους μαθητευομένους. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εξέφρασε μια έντονη επιθυμία να κατέχει τον αριθμητικό γραμματισμό και τις αντίστοιχες μαθηματικές δεξιότητες σε ένα επίπεδο κατάλληλο που να τους βοηθά να κατανοούν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. Χωρίς αυτές τις βασικές δεξιότητες αισθανόταν αβοήθητοι και ανεπαρκείς. Συμπερασματικά όσο περισσότερο μπορούν οι ενήλικες να αντιληφθούν τη σύνδεση των βασικών μαθηματικών 8 Αydin Yucesan Durgunoglu/Banu Oney, Numeracy Needs of Adult Literacy Participants, Focus on Basis, September 2000

12 12 δεξιοτήτων με τη ζωή τόσο περισσότερη θα είναι η επίδραση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων όχι μόνο γνωστικά αλλά και συναισθηματικά. 9 Παράλληλα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το NCVER (National Centre of Vocational Education Research) έδειξε ότι η μάθηση στα πλαίσια του αριθμητικού γραμματισμού παρέχει την καλύτερη προοπτική στον επαγγελματικό στίβο και είναι προαπαιτούμενη τόσο για τους άνεργους όσο και τους υποαπασχολούμενους. Αξιοσημείωτο είναι ότι η έρευνα αυτή κατέδειξε ότι δεν δόθηκε η απαιτούμενη έμφαση στην ανάπτυξη των δομών μάθησης που σχετίζονται με το γραμματισμό και ότι θεωρήθηκε αυτονόητο ότι ο αριθμητισμός ακολουθεί το γραμματισμό χωρίς να ερευνηθεί μέσα στα πλαίσια του. Έτσι παραθέτουμε το παρακάτω διδακτικό πλαίσιο του αριθμητικού γραμματισμού για να οριοθετηθεί κάπως το θεωρητικό του πεδίο. 3.ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τα μαθηματικά εφοδιάζουν τους μαθητευόμενους ενήλικες με ένα ενεργό συνδυασμό εργαλείων ώστε να κατανοήσουν και να αλλάξουν τον κόσμο. Η αλλαγή του κόσμου μπορεί να μην είναι άμεσος στόχος των ενηλίκων εκπαιδευομένων αλλά το να είναι αριθμητικά γραμματισμένοι με τις βασικές αρχές των μαθηματικών είναι απαραίτητο για να λειτουργούν ανεξάρτητα στη ζωή. Στην καθημερινή μας ζωή ερχόμαστε αντιμέτωποι με αριθμούς και δεχόμαστε έναν καταιγισμό από γραφήματα και στατιστικά δεδομένα που προσπαθούν να μας πληροφορήσουν, να μας πείσουν, να μας εντυπωσιάσουν. Χωρίς να μπορούμε να μεταφράζουμε αυτά τα δεδομένα είναι δύσκολο να εξετάσουμε τους τρόπους που μπορούμε να γίνουμε ανεξάρτητοι πολίτες και καταναλωτές. Ακόμα και στον επαγγελματικό τομέα η έρευνα έχει καταδείξει ότι ο αριθμητικός γραμματισμός έχει περισσότερη επιρροή στην αποκόμιση κερδών. Είναι λοιπόν σημαντικό να καταλάβουμε ότι παράλληλα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση των αριθμών οι μαθητευόμενοι ενήλικες πρέπει να κάνουν συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών περιοχών στον τομέα των μαθηματικών ώστε να μπορούν να επιλύουν προβλήματα σε ένα ευρύτερο φάσμα πλαισίων. Έτσι μπορούν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας να ανακαλύπτουν τη χαρά ενασχόλησης με τα μαθηματικά και τη ζωτικότητα τους. 10 Eπίσης αυτό που αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια τη βάση για τη διδασκαλία των μαθηματικών στους ενήλικες είναι το βιβλίο ασκήσεων, μια και το κόστος του είναι χαμηλό και αποτελεί ένα εύκολο εργαλείο 9 I.Falk-P.Millar, Literacy and numeracy in vocational education and training, NCVER Basic Skills Agency, Adult Basic Skills Core Curriculum, London 2001

13 13 διδασκαλίας για τους διδάσκοντες με ερωτήσεις που απαιτούν μια και μόνο ορθή απάντηση. Στο μεγαλύτερο της μέρος η διδασκαλίας κινείται στους τυποποιημένους αριθμητικούς κανόνες (αλγόριθμους) και οι ενήλικες μαθαίνουν όλη τη διαδικασία του υπολογισμού σε συμβατικά επαναλαμβανόμενα προβλήματα. Στη συνέχεια αυτά τα προβλήματα άρχισαν να συνοδεύονται από τις αξιώσεις να ανταποκρίνονται σε πραγματικές καταστάσεις και να δίνουν μέσα από τη διατύπωση τους περισσότερες ευκαιρίες να εξασκεί κανείς τον αλγόριθμο. Ως επακόλουθο η επιτυχία στην εκπαίδευση ενηλίκων στον τομέα των μαθηματικών είναι συνισταμένη της ικανότητας να ακολουθούν οι ενήλικες επιτυχώς μια σειρά από οδηγίες που βασίζονται στους κανόνες και εναρμονίζονται στα one step ή two step προβλήματα. Έτσι τα βιβλία ασκήσεων δεν λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές διαφορές των μαθητευομένων αλλά ούτε και τον τρόπο ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και δίνουν μια περιοριστική εικόνα της μαθησιακής διαδικασίας. Η χρήση των βιβλίων ασκήσεων απορρέει από έναν μύθο ότι τα μαθηματικά που βασίζονται στους κανόνες είναι πιο σημαντικά, ότι οι ενήλικες όλοι μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο και ότι η μάθηση διεξάγεται μόνο μέσα από τη μεταβίβαση. Είναι μια απλοποιημένη και παραποιημένη εικόνα του τρόπου που αναπτύσσεται η μαθηματική σκέψη και γι αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί. 11 Συνεπώς ένα ενδεικτικό παράδειγμα που μας δείχνει τη διδακτική βάση των μαθηματικών στους ενήλικες μέσα στα πλαίσια του αριθμητικού γραμματισμού και αποτελεί μια πιο σφαιρική προσέγγιση της διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων ανήκει στη Dhamma Colwell (από το πρόγραμμα ALM 5 Adults Learnings Mathematics). Προσπάθησε να βοηθήσει τους ενήλικες να αναγνωρίσουν τις μαθηματικές δεξιότητες και τη γνώση που είχαν αποκτήσει έξω από τα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος και παράλληλα να καλλιεργήσει την κατανόηση των μαθηματικών και τη χρησιμότητα τους. Αυτές οι δύο παράμετροι των μαθηματικών παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί στην εικόνα 1: 11 Mary Jane Schmitt, Developing Adult s Numerate Thinking: Getting out from under the Workbooks, Focus on Basis, September 2000

14 14 Εικόνα 1 Στο διδακτικό μοντέλο αυτό του τριγώνου δεν περιλαμβάνονται οι γνωστικές διεργασίες των μαθητών πάνω στη δικιά τους μάθηση και έτσι το τρίγωνο συμπληρώνεται με την εξής μορφή στην εικόνα 2: Εικόνα 2

15 ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝCAL 12 Σε σχέση με τα προηγούμενα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δεκατρείς κατευθυντήριες αρχές που προτάθηκαν για την εκπαίδευση ενηλίκων στα πλαίσια του αριθμητικού γραμματισμού από το Διεθνές Κέντρο Γραμματισμού των Ενηλίκων και αφορούν την επιλογή κατάλληλων διδακτικών μεθόδων στην εκπαίδευση ενηλίκων: 1) Αξιολόγηση στάσεων απέναντι στη εκμάθηση των μαθηματικών και τη χρήση τους. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ανοιχτή συζήτηση με τους μαθητευόμενους για τις αιτίες που προκάλεσαν σε αυτούς αρνητική στάση απέναντι στα μαθηματικά, γιατί διαφορετικά θα κατηγορούν οι ίδιοι τον εαυτό τους και δεν θα είναι δημιουργικοί κατά τη διδασκαλία. 2) Καθορισμός της ήδη υπάρχουσας γνώσης για ένα θέμα πριν την υποβολή κανόνων. Πρέπει να διεξαχθεί μια άτυπη συζήτηση για το τι ήδη ξέρουν οι ενήλικες όταν εισάγουμε ένα καινούριο γνωστικό αντικείμενο. Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία στους μαθητευομένους να προβληματιστούν πάνω σε θέματα των μαθηματικών και να αναδομήσουν μια καινούρια γνώση βασιζόμενη στην αρχική χωρίς τις αγχογόνες απαιτήσεις του αριθμητικού υπολογισμού. Τα τεστ διάγνωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πηγή ανίχνευσης ήδη υπαρχόντων γνώσεων, γιατί προκαλούν άγχος στους ενήλικες και δίνουν την αίσθηση ότι τα μαθηματικά αφορούν μόνο αριθμητικούς υπολογισμούς. 3) Καλλιέργεια κατανόησης με την παροχή ευκαιριών εξερεύνησης των μαθηματικών εννοιών εισάγοντας οπτικές αναπαραστάσεις και έμπρακτες δραστηριότητες. Kατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές πρέπει να έχουν την ευκαιρία να κινούνται ανάμεσα σε πραγματικά αντικείμενα (π.χ μήλα, κέρματα κ.α) που μπορούν να αναχθούν σε πραγματικά γνωστικά αντικείμενα (διαγράμματα, ιστογράμματα κ.α) και αριθμούς. Στην αρχή κάθε καινούριου κεφαλαίου καλό είναι οι μαθητές να συζητούν πάνω στον τρόπο που επιστρατεύουν μια γνωστική διαδικασία πριν εισάγουμε τους μαθηματικούς κανόνες. Έπειτα είναι κατάλληλη μια συζήτηση που γενικεύει και τυποποιεί τις αφηρημένες αρχές, αφού οι μαθητές εξοικειωθούν με τις νέες έννοιες σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 4) Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της εξάσκησης των δεξιοτήτων αριθμητικού υπολογισμού. Οφείλουμε να βάλουμε τους 12 Lynda Ginsburg, Instructional Strategies for teaching adult numeracy skills, National Center on Adult Literacy, University of Pennsylvania, May 1996

16 16 μαθητευομένους ενήλικες να αναγνωρίσουν καθημερινές καταστάσεις για τις οποίες οι υπολογισμοί μπορεί να είναι πιο κατάλληλοι από ξεκάθαρες και άμεσες απαντήσεις. Πρέπει ακόμη να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχουν σωστοί και λάθος υπολογισμοί αλλά αυτοί που είναι κοντά ή μακριά από μια τυποποιημένη απάντηση και ότι ο βαθμός ακρίβειας που θα καθορίσει και τη στρατηγική υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί- εξαρτάται από τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης κάθε φορά κατάστασης. Οι μαθητές μπορούν εδώ να μοιραστούν μεταξύ τους τις στρατηγικές υπολογισμού που χρησιμοποιούν και να εμπλουτίσουμε έτσι τη διδασκαλία με στρατηγικές ανάλογες που χρησιμοποιεί κάποιος στην καθημερινή ζωή. 5) Έμφαση στη χρήση των πνευματικών μαθηματικών ως μιας εναλλακτικής υπολογιστικής στρατηγικής και ενθάρρυνση της δεξιότητας αυτής κάνοντας συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών μαθηματικών διαδικασιών και εννοιών. Κάποιοι μαθητευόμενοι αισθάνονται φοβισμένοι κάνοντας χρήση των πνευματικών μαθηματικών υποστηρίζοντας ότι αυτά δεν είναι τα μαθηματικά που έμαθαν στο σχολείο. Συνεπώς οι στρατηγικές των πνευματικών μαθηματικών πρέπει να αναγνωρίζονται και να εξασκούνται σε διάφορες καταστάσεις έτσι ώστε οι μαθητές να εμπιστεύονται τις ικανότητες τους για να τις χρησιμοποιούν αναλόγως. Είναι σημαντικό οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοούν τις διαφορές και τις ομοιότητες ανάμεσα σε αυτό που υπολογίζουν με το μυαλό τους και σε εκείνο που το υπολογίζουν με χαρτί και μολύβι, έτσι ώστε να αναπτύξουν μια γκάμα στρατηγικών για τα πνευματικά μαθηματικά με τα οποία θα αισθάνονται εξοικειωμένοι. Η περιγραφή των στρατηγικών των πνευματικών μαθηματικών συμβάλλει στην εξάσκηση πρώτα των αντίστοιχων δεξιοτήτων με μικρούς αριθμούς και έπειτα με πιο περίπλοκους. Η συζήτηση γύρω από τους λόγους για τους οποίους παίρνουμε την ίδια απάντηση χρησιμοποιώντας διαφορετικές διαδικασίες υπολογισμού οδηγεί στην εκμαίευση απαντήσεων για τα πλεονεκτήματα της μιας ή της άλλης μεθόδου. 6) Αντιμετώπιση του αριθμητικού υπολογισμού ως ένα εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπός. Όταν οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται σε διαδικασίες αριθμητικού υπολογισμού αποστασιοποιημένα από νοηματοδοτικά πλαίσια οι μαθητευόμενοι υποθέτουν πως έτσι γνωρίζουν τις μαθηματικές έννοιες και ότι αυτή η γνώση είναι γι αυτούς χρήσιμη. Ωστόσο οι περισσότερες πραγματικές καταστάσεις απαιτούν υπολογισμούς μόνο μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας επίλυσης και έτσι απαιτείται να αντιμετωπίζεται ένα

17 17 πρόβλημα πολυδιάστατα και όχι να τελειώνει μόλις έχει δοθεί η σωστή απάντηση. 7) Χρήση πολλών στρατηγικών επίλυσης. Είναι σημαντικό να ρωτούμε τους μαθητές το γιατί ακολούθησαν μια στρατηγική και το τι θα μπορούσαν να κάνουν ως εναλλακτική στρατηγική. Η προσπάθεια να εξοικειωθούν οι μαθητές με νέες μεθόδους πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πρώτα χαμηλού επιπέδου στρατηγικές (αρίθμηση με τα δάχτυλα) και σταδιακά μόλις αισθανθούν πιο σίγουροι να προχωρούν σε υψηλότερα επίπεδα. 8) Εξοικείωση των μαθητών με την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους ενήλικες να χρησιμοποιούν κομπιούτερ γνωρίζοντας ότι μερικές φορές υπάρχουν διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικά κομπιουτεράκια και ότι αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλους τύπους δραστηριοτήτων όπως στον έλεγχο των πνευματικών και γραπτών υπολογισμών αλλά και ως ανακαλυπτικό εργαλείο στην περίπτωση που οι υπολογισμού με το χέρι είναι χρονοβόροι και μη αποδοτικοί. Παράλληλα καλό είναι να αξιοποιείται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε να καλλιεργήσουν οι μαθητευόμενοι συγκεκριμένες μαθηματικές δεξιότητες αλλά πρέπει να αποτελεί η χρήση Η-Υ μέρος άλλων δραστηριοτήτων στην τάξη που θα συνοδεύονται από συζητήσεις. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται οι ενήλικες να χρησιμοποιούν απλό λογισμικό στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην παρουσίαση αποτελεσμάτων από ομαδικά projects αλλά και να χρησιμοποιούν τον κειμενογράφο για να καταγράφουν μαθηματικές εξηγήσεις διευρύνοντας παράλληλα και την ικανότητα τους την εκφραστική. Τέτοιες πρακτικές εμπλουτίζουν τις εμπειρίες των μαθητών και συνδέουν τον γραμματισμό με τον αριθμητισμό με την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων. 9) Παροχή ευκαιριών για ομαδική εργασία. Είναι δύσκολο να καλλιεργήσουν οι ενήλικες ομαδικό πνεύμα στα πλαίσια μια απομονωμένης και σύντομης διδασκαλίας που στηρίζεται μόνο σε βιβλία ασκήσεων. Περιοδικά πρέπει να ενσωματώνονται στη διδασκαλία projects ρεαλιστικά για την εκπόνηση των οποίων είναι απαραίτητη η ετερογένεια και η διευρυμένη ομαδική προσπάθεια όπως για παράδειγμα η οργάνωση ενός ομαδικού ταξιδιού. Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από ζευγάρια μαθητών ή από τέσσερις και περισσότερους μαθητές στις οποίες πρέπει να τεθούν ενδοομαδικοί κανόνες συμπεριφοράς ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες παιδαγωγικές αλληλεπιδράσεις. 10) Σύνδεση της διδασκαλίας του γραμματισμού και του αριθμητισμού με την παροχή ευκαιριών στους μαθητευομένους να

18 18 επικοινωνούν για τα αντικείμενα των μαθηματικών. Κατά τη διάρκεια της επίλυσης ενός προβλήματος καλό είναι να εκφράζονται οι μαθητές με λέξεις στους άλλους για τις διαδικασίες που ακολουθούν και για το λόγο που τις ακολουθούν χρησιμοποιώντας γραπτές και προφορικές τυπολογίες. Αυτό βοηθά τους μαθητές να περιγράφουν τα σημεία σύγχυσης τους και στους ίδιους αλλά και στον εκπαιδευτικό. Μπορούμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες με εμπειρίες γραμματισμού που να περιλαμβάνουν: 1. γράμματα παραπόνων σε εταιρείες με λεπτομερείς εξηγήσεις σε προβλήματα λογαριασμών. 2. γράμματα σε εκδότες εφημερίδας ή περιοδικού εξηγώντας μια άποψη που να βασίζεται σε αριθμητικές πληροφορίες. 3. διάλογο ανάμεσα στους ενήλικες με αντίλογο ανάλογα με τον τρόπο που αποκωδικοποιεί ο καθένας τις ίδιες αριθμητικές πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο. 4. κειμενικά προβλήματα ή πιο διευρυμένες μαθηματικές ιστορίες για να επιλύσουν οι άλλοι στην τάξη. 5. λεπτομερή εξήγηση του τρόπου και της χρησιμότητας κάποιων μαθηματικών διαδικασιών που μπορούν να αποθηκευτούν ώστε να δημιουργηθεί ένα βιβλίο αναφοράς για την τάξη ή για ατομική χρήση. Οι δεξιότητες στη γραπτή και προφορική επικοινωνία μπορούν να καλλιεργηθούν με την προβολή προβλημάτων στην τάξη που δεν απαιτούν μια και μόνο λύση ή μια απάντηση του τύπου σωστό-λάθος. 11) Ένταξη της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων σε πραγματικά και νοηματοδοτικά πλαίσια για να επιτευχθεί η μεταβίβαση της μάθησης. Είναι απαραίτητο να εκμαιεύσουμε από τους μαθητές εμπειρίες τους από καταστάσεις που προκύπτουν μαθηματικά ζητήματα και να τις χρησιμοποιήσουμε για να αναπτύξουμε πραγματικά πλαίσια επίλυσης προβλημάτων. Για παράδειγμα αν οι μαθητές διαμένουν σε μια περιοχή που έχει πλήρη διαθεσιμότητα μαζικών μέσων μεταφοράς ένα project μπορεί να αναπτυχθεί πάνω στο αν είναι καλό ή όχι να αγοράσει κανείς αυτοκίνητο σε αυτή την περίπτωση. Οι προβληματισμοί πάνω στο κόστος μεταφοράς και τα έξοδα αυτοκινήτου μπορούν να συγκριθούν με το αντίστοιχο κόστος της μαζικής μεταφοράς. Έτσι οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν τη διαφορά ανάμεσα στα σχολικά προβλήματα στα μαθηματικά και σε εκείνα που αφορούν πραγματικές καταστάσεις ζωής. 12) Ανάπτυξη των δεξιοτήτων εξήγησης αριθμητικών και στατιστικών πληροφοριών που εμφανίζονται σε κείμενα. Πρέπει να μπαίνουν οι ενήλικες στη διαδικασίας να στατιστικοποιούν πληροφορίες που προέρχονται από τη ζωή τους, όπως να κατασκευάσουν ένα ιστόγραμμα που να δείχνει πόσα τσιγάρα κάπνισαν ή πόσους καφέδες ήπιαν κάθε μέρα για μια εβδομάδα.

19 19 Έτσι θα διαπιστώσουν το συσχετισμό ανάμεσα στα γεγονότα της ζωής τους και στα γραφήματα που κατασκευάζουν. Αναγκαίο είναι να αναπτυχθεί στους ενήλικες μια κριτική στάση για άρθρα ή διαφημίσεις που εξάγουν συμπεράσματα από αθροιστικά δεδομένα (π.χ 9 από τους δέκα γιατρούς ) καθώς και ο προβληματισμός γύρω από τα στατιστικά δεδομένα που κυρίως αφορά: Την αξιοπιστία τους Την ακρίβειά τους Τη σύνδεση τους με τα εξαγόμενα συμπεράσματα Την ύπαρξη προκατάληψης σε αυτά 13) Αξιολόγηση διαφόρων δεξιοτήτων, διαδικασιών εξήγησης και ικανοτήτων με τη χρήση ποικιλίας μεθόδων. Η αξιολόγηση στα μαθηματικά πρέπει να διεξάγεται πέρα από το στενό πλαίσιο της εξέτασης της ικανότητας του μαθητή να βρει τη σωστή απάντηση σε μια άσκηση υπολογισμού. Πρέπει να περιλαμβάνει προβλήματα που απαιτούν περισσότερες από μια λύση και απαιτούν από τους μαθητές να εξηγήσουν τη λογική τους και τη σπουδαιότητα των λύσεων που προτείνουν. Διευρύνοντας την αντίληψη της έννοιας της αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενσωματώσει την αξιολόγηση στη διδασκαλία και να χρησιμοποιήσει παιδαγωγικές δραστηριότητες που του προσφέρουν υλικό που να ικανοποιεί και τις διαγνωστικές και τις διδακτικές ανάγκες. Η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να διεξάγεται και από τους ενήλικες και από τους εκπαιδευτικούς σε σωστό χρόνο και με τέτοιο τρόπο που να αποθηκεύονται πληροφορίες που να πλαισιώνουν κατάλληλα το μάθημα. 13 Ακόμη αξιοσημείωτο είναι ότι ο σκοπός της αυτονόμησης και της ανάπτυξης των εκπαιδευομένων διαπερνά και την αξιολόγηση τους. Οι κατάλληλες δραστηριότητες και εργασίες που γίνονται στη διάρκεια της μαθησιακής διεργασίας δίνουν ανάγλυφα την εικόνα των αποτελεσμάτων της τόσο στο διδάσκοντα, όσο και στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Αυτό που μπορεί να διαφοροποιήσει πιο βαθιά την αξιολόγηση στην κατεύθυνση της αυτονόμησης των εκπαιδευομένων από το διδάσκοντα είναι η αυτοαξιολόγηση τους. Σκοπός της αυτοαξιολόγησης στο συγκεκριμένο γραμματισμό είναι: Να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν Να αξιοποιούν τις δυνατότητες τους και να χειρίζονται προς όφελος τους τις αδυναμίες τους Να διακρίνουν τη μαθησιακή διεργασία από το αποτέλεσμα 13 Χαράλαμπος Λεμονίδης, Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός, Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πάντειο Παν/ιο, Αθήνα 2003

20 20 Να εμπλακούν πιο βαθιά στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς θα προσπαθούν να ανταποκριθούν στις παραπάνω διαδικασίες Έτσι παρακινούνται να αφήσουν τη μηχανική προσέγγιση, προκειμένου να διακρίνουν, να αποσαφηνίζουν και να εμβαθύνουν πάνω σε ό,τι έχουν δουλέψει, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έχουν δουλέψει.

21 21 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 14 Η διδακτική διαδικασία στα πλαίσια του αριθμητικού γραμματισμού στους ενήλικες απαιτεί συνεχή αλληλεπίδραση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητευομένους καθώς οι μαθησιακές δραστηριότητες διεξάγονται, παρουσιάζονται, τροποποιούνται και επεκτείνονται. Η διδασκαλία πρέπει να εστιαστεί τόσο στις τυπικές δεξιότητες και στρατηγικές όσο και στις άτυπους τρόπους σκέψης με τους οποίους τα άτομα έρχονται στην τάξη και να συνδεθεί με τη χρησιμότητα των μαθηματικών σε πραγματικές καταστάσεις, γεγονός που δεν λαμβάνεται υπόψη στα σχολικά μαθηματικά. 15 Ωστόσο o αριθμητικός γραμματισμός κατέχει μια αβέβαιη θέση στη βασική εκπαίδευση ενηλίκων, μια και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πάντα προετοιμασμένοι να διδάξουν μαθηματικά και είναι πιθανόν να διακατέχονται από κάποιες από τις ανασφάλειες των εκπαιδευομένων σχετικά με το αντικείμενο. Ο αριθμητικός γραμματισμός επομένως πρέπει να βασίζεται στο αξίωμα ότι ο καθένας μπορεί να επιτύχει στα μαθηματικά και ότι ο καθένας εφαρμόζει πρακτικές αριθμητικού γραμματισμού που δεν είναι πάντα αναγνωρίσιμες. Συνοψίζοντας παραθέτουμε έναν από τους πιο περιεκτικούς ορισμούς του αριθμητικού γραμματισμού που δείχνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της έννοιας αυτής: To be numerate is to have and be able to use appropriate mathematical knowledge, understanding, skills, intuition and experience whenever they are needed in everyday life. Numeracy is more than just being able to manipulate numbers. The content of numeracy is derived from five strands of the mathematics curriculum - space, number, measurement, chance and data, and (pattern and) algebra - as described in the National Statement and Profiles. Numerate Students, Numerate Adults, Education Department of Tasmania, Lynda Ginsburg, Instructional Strategies for teaching adult numeracy skills, National Center on Adult Literacy, University of Pennsylvania, May Kerka, Sandra, Not just a number: Critical Numeracy for Adults, ERIC Digest, 1996

22 22 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Policies and Pedagogies for Lifelong Literacy: International Persectives for the 20 Century, ) Χαράλαμπος Λεμονίδης, Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός, Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πάντειο Παν/ιο, Αθήνα ) Evans, J & Thorstad, Mathematics and Numeracy in the Practice of Critical Citizenship, ALM 1, ) Enest Paul,Images of Mathematics, Values and Gender: Philosophical Perspective, ALM2, ) Benn R., Mathematics:Certainty in an Uncertain World, ALM2, ) Kerka- Sandra, Not just a Number: Critical Numeracy for Adults, ERIC Digest, ) Donna Curry, Mary Jane Schmitt, Sally Waldron, The Adult Numeracy Practitioners Network System Reform Planning Project, July 1996, Funded by the National Institute for Literacy 8) Αydin Yucesan Durgunoglu/Banu Oney, Numeracy Needs of Adult Literacy Participants, Focus on Basis, September ) Basic Skills Agency, Adult Basic Skills Core Curriculum, London ) Mary Jane Schmitt, Developing Adult s Numerate Thinking: Getting out from under the Workbooks, Focus on Basis, September ) Lynda Ginsburg, Instructional Strategies for teaching adult numeracy skills, National Center on Adult Literacy, University of Pennsylvania, May ) I.Falk-P.Millar, Literacy and numeracy in vocational education and training, NCVER ) Numerate Students, Numerate Adults,Education Department of Tasmania, 1995

23 23

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής:

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σην παρουσίαση των διδασκαλιών ή των project μπορούμε να ακολουθήσουμε την φόρμα που παρουσιάζεται παρακάτω. Μια παρουσίαση σύντομη και μια λεπτομερής.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Λεμονίδης Χ. (2007). Ο εκσυγχρονισμός των μαθηματικών περιεχομένων στα νέα βιβλία της Α και Γ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Γέφυρες, 31:24-31. Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

NUMERACY ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

NUMERACY ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ NUMERACY ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στέλιος Βερνίκος, Μαθηματικός Μέλος της Ομάδας Παρακολούθησης των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Email: sverniko@gsae.edu.gr Στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Τίτλος Αριθµός Σύνδεσµος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κύπρου (ΣΕΑΚ) Socrates Grundtvig 1

MODULES TRAIN. Τίτλος Αριθµός Σύνδεσµος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κύπρου (ΣΕΑΚ) Socrates Grundtvig 1 ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ Κλείτος ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟΝ Συµεωνίδης ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ MODULES Τίτλος Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Απευθύνεται: Σε κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία του/της. Στους/ις υποψήφιους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους.

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Νίκος Γ. Τόμπρος Ενότητα : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Περιεχόμενα ενότητας Τριγωνομετρικοί οξείας γωνίας αριθμοί Διδακτικοί στόχοι Διδακτικές οδηγίες - επισημάνσεις Πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασχολήθηκα 30 χρόνια με τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου, τόσο στην Μέση Εκπαίδευση όσο και σε Φροντιστήρια. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα