Πληροφορίες για το νέο HSK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες για το νέο HSK"

Transcript

1 Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών της κινεζικής γλώσσας. Οι εξετάσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών από ειδικούς διαφόρων επιστημονικών τομέων συμπεριλαμβανομένων της διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας, της γλωσσολογίας, της ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Η νέα εξέταση συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του προηγούμενου HSK, ενώ συνυπολογίζει πρόσφατες τάσεις στην εκμάθηση της κινεζικής διοργανώνοντας έρευνες και χρησιμοποιώντας τα τελευταία ευρήματα διεθνώς πάνω στην εξέταση γλώσσας. I. Δομή εξέτασης Το νέο HSK είναι μία διεθνής τυποποιημένη εξέταση που εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια της κινεζικής. Εκτιμά τις ικανότητες όσων δεν έχουν την κινεζική ως μητρική γλώσσα στη χρήση αυτής στις καθημερινές, πανεπιστημιακές και επαγγελματικές ζωές τους. Το νέο HSK αποτελείται από μια γραπτή και μια προφορική εξέταση που είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Υπάρχουν έξι επίπεδα γραπτών εξετάσεων, το HSK (επίπεδο 1), HSK (επίπεδο 2), HSK (επίπεδο 3), HSK (επίπεδο 4), HSK (επίπεδο 5) και το HSK (επίπεδο 6). Υπάρχουν τρία επίπεδα προφορικών εξετάσεων, το HSK (επίπεδο αρχάριων), HSK (μέσο επίπεδο) και το HSK (προχωρημένο επίπεδο). Κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων, τα λεγόμενα των εξεταζομένων θα ηχογραφούνται. Γραπτή εξέταση HSK (επίπεδο 6) HSK (επίπεδο 5) HSK (επίπεδο 4) HSK (επίπεδο 3) Προφορική εξέταση HSK (προχωρημένο επίπεδο) HSK (μέσο επίπεδο) HSK (επίπεδο 2) HSK (επίπεδο 1) HSK αρχάριων) (επίπεδο II. Επίπεδα εξέτασης Τα διαφορετικά επίπεδα του νέου HSK μοιάζουν με μερικά από αυτά του Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages (CLPS) και του Common European Framework of Reference (CEF). Οι λεπτομέρειες αυτών έχουν ως εξής: Σελίδα 1

2 Νέο HSK Λεξιλόγιο CLPS CEF Πάνω HSK (επίπεδο 6) 5,000 από Επίπεδο 5 C2 HSK (επίπεδο 5) 2500 C1 HSK (επίπεδο 4) 1200 Επίπεδο 4 B2 HSK (επίπεδο 3) 600 Επίπεδο 3 B1 HSK (επίπεδο 2) 300 Επίπεδο 2 A2 HSK (επίπεδο 1) 150 Επίπεδο 1 A1 Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (επίπεδο 1) μπορούν να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν πολύ απλές κινεζικές φράσεις, να έχουν τα βασικά απαιτούμενα για την επικοινωνία και να διαθέτουν την ικανότητα να επεκτείνουν τις σπουδές τους στην κινεζική. Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (επίπεδο 2) κατανοούν τέλεια τα βασικά της κινεζικής και μπορούν να επικοινωνούν σε απλές και καθημερινές περιπτώσεις που απαιτούν μια απλή και ευθεία συνδιαλλαγή πληροφοριών σε οικεία και καθημερινά θέματα. Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (επίπεδο 3) μπορούν να επικοινωνούν στην κινεζική σε ένα βασικό επίπεδο στις καθημερινές, πανεπιστημιακές και επαγγελματικές ζωές τους. Μπορούν να διαχειριστούν κατά το πλείστον την επικοινωνία στην κινεζική όταν ταξιδεύουν στην Κίνα. Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (επίπεδο 4) μπορούν να συζητούν στην κινεζική σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και είναι σε θέση να επικοινωνούν αβίαστα με άτομα που ως μητρική τους γλώσσα έχουν την κινεζική. Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (επίπεδο 5) μπορούν να διαβάζουν κινεζικές εφημερίδες και περιοδικά, να απολαμβάνουν κινεζικές κινηματογραφικές ταινίες και κινεζικά θεατρικά έργα και να δίνουν μια μεγάλη ομιλία στην κινεζική. Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (επίπεδο 6) μπορούν εύκολα να κατανοήσουν γραπτές και προφορικές πληροφορίες στην κινεζική και να εκφραστούν αποτελεσματικά στην κινεζική, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς. III. Αρχές εξέτασης Το νέο HSK ακολουθεί την αρχή της «συσχέτισης εξέτασης-διδασκαλίας», βασίζει το σχεδιασμό της εξέτασης στις σύγχρονες τάσεις στην εκμάθηση της Σελίδα 2

3 κινεζικής γλώσσας διεθνώς, και σχετίζεται άμεσα με τα εγχειρίδια διδασκαλίας. Ο σκοπός της εξέτασης είναι να «προωθήσει την εκπαίδευση μέσω της εξέτασης» και να «προωθήσει τη μάθηση μέσω της εξέτασης». Το νέο HSK δίνει έμφαση στην αντικειμενικότητα και στην ακρίβεια της αξιολόγησης και τονίζει τις πραγματικές ικανότητες του μαθητή αναφορικά με την κινεζική γλώσσα. Το νέο HSK θέτει ξεκάθαρους σκοπούς για την εξέταση έτσι ώστε να επιτρέψει στους εξεταζομένους να μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σχετικά με την κινεζική με ένα συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο. The new HSK sets clear test objectives to allow the test takers to be able to improve their Chinese language abilities in a systematic and efficient way. IV. Χρησιμότητα εξέτασης Το νέο HSK διατηρεί τον προσανατολισμό του προηγούμενου HSK ως ένα γενική (ή καθολική) εξέταση των ικανοτήτων των ενήλικων σπουδαστών στην κινεζική. Τα αποτελέσματα της εξέτασης μπορούν να εξυπηρετήσουν μερικούς σκοπούς: Λαμβάνοντας τον προσανατολισμό του από το παλιό HSK, το νέο HSK αφορά κυρίως ενήλικους σπουδαστές της κινεζικής. Οι βαθμολογίες της εξέτασης ανταποκρίνονται στις διάφορες απαιτήσεις διαφορετικών οργανισμών ή ομάδων ανθρώπων ως εξής: Α. Προσφέρεται μία αναφορά για εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να δέχονται φοιτητές, να ταξινομούν φοιτητές, να απαλλάσσουν φοιτητές από μερικά μαθήματα και να χορηγούν μονάδες. Β. Προσφέρεται μία αναφορά για εργοδότες ώστε να προσλαμβάνουν, να εκπαιδεύουν και να προάγουν εργαζομένους. Γ. Προσφέρεται μία αναφορά για σπουδαστές της κινεζικής ώστε να καταλαβαίνουν και να βελτιώνουν την ικανότητά τους να εφαρμόζουν τη κινεζική. Δ. Προσφέρεται μία αναφορά για ιδρύματα και εκπαιδευτικούς οργανισμούς που σχετίζονται με τη διδασκαλία της κινεζικής ώστε να αποτιμήσουν το επίπεδο διδασκαλίας και την αποτελεσματικότητα διαφορετικής εκπαίδευσης. V. Πιστοποιητικό αποτελεσμάτων Οι εξεταζόμενοι μπορούν αν λάβουν τα αποτελέσματα του νέου HSK από το Χανπάν μέσα σε τρεις βδομάδες από την ημερομηνία εξέτασης. Σελίδα 3

4 HSK (Επίπεδο 1) Το HSK (Επίπεδο 1) εκτιμά την ικανότητα των εξεταζόμενων ως προς την χρήση της κινεζικής γλώσσας στην καθημερινότητα. Είναι το αντίστοιχο του πρώτου επιπέδου (Level 1) του Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages και του Επιπέδου Α1 του Common European Framework of Reference (CEF). Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (Επίπεδο 1) μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν πολύ απλές κινεζικές φράσεις, να ανταπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες επικοινωνίας και έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην κινεζική γλώσσα. I.Σκοπός του τεστ Το HSK (Επίπεδο 1) απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν σπουδάσει κινέζικα για ένα εξάμηνο (το μισό μιας ακαδημαϊκής χρονιάς), παρακολουθώντας 2 με 3 ωριαία μαθήματα την εβδομάδα. Οι σπουδαστές έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση 150 ευρέως χρησιμοποιούμενων λέξεων και βασικών γραμματικών δομών. II.Περιεχόμενο του τεστ Το HSK (Επίπεδο 1) αποτελείται από τμήματα κατανόησης ακουστικού υλικού και και περιλαμβάνει συνολικά 40 επιμέρους ερωτήματα. I 5 Αριθμός ερωτημάτων Διάρκεια (λεπτά) I. Ακουστικά II. Κατανόηση II 5 III 5 IV 5 I 5 II 5 III 5 IV 5 20 Περίπου Συμπλήρωση των απαντήσεων στο φύλλο απαντήσεων 5 Σύνολο / 40 Περίπου 35 Το τεστ θα διαρκέσει συνολικά 40 λεπτά (συμπεριλαμβανομένων των 5 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων ο εξεταζόμενος συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία). Σελίδα 4

5 1.Κατανόηση ακουστικού υλικού Υπάρχουν 5 ερωτήματα στο I. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται 2 φορές. Για κάθε ερώτημα θα παρουσιάζεται μία φράση ή μία εικόνα. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να κρίνει την αλήθεια της εικόνας ή φράσης επιλέγοντας Σωστό Λάθος, βασιζόμενος σε αυτά που άκουσε. Στο II υπάρχουν επίσης 5 ερωτήματα. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται 2 φορές. Για κάθε ερώτημα θα δίνεται μία πρόταση και τρεις εικόνες. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει τις εικόνες που αντιστοιχούν σε αυτό που ακούει. Υπάρχουν 5 ερωτήματα και στο III. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται 2 φορές. Για κάθε ερώτημα θα δίνεται ένας διάλογος και μερικές εικόνες. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει τις εικόνες που αντιστοιχούν σε αυτό που ακούει. Στο IV υπάρχουν 5 ερωτήματα. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται 2 φορές. Σε κάθε ερώτημα, θα ακούγεται ένας ισχυρισμός από ένα πρόσωπο. Στη συνέχεια, ένα άλλο πρόσωπο θα κάνει μια ερώτηση και θα παρέχει τρεις πιθανές απαντήσεις. Οι τρεις αυτές πιθανές απαντήσεις θα είναι καταγεγραμμένες και στο τεστ και ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει μία από αυτές με βάση αυτό που άκουσε. 2.Κατανόηση Υπάρχουν 5 ερωτήματα στο I. Για κάθε ερώτημα δίνεται μία εικόνα και μία φράση. Ο εξεταζόμενος καλείται να κρίνει τη μεταξύ τους συνοχή. Το II αποτελείται κι αυτό από 5 ερωτήματα. Στο τεστ θα δίνονται κάποιες εικόνες. Για κάθε ερώτημα, θα υπάρχει μία πρόταση. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει μία από τις αντίστοιχες εικόνες βάσει του περιεχομένου της πρότασης. Στο III υπάρχουν επίσης 5 ερωτήματα. Κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους, δίνονται 5 ερωτήσεις και 5 απαντήσεις. Ο εξεταζόμενος καλείται να αντιστοιχίσει την ερώτηση με την κατάλληλη απάντηση. Υπάρχουν 5 ερωτήματα και στο IV. Σε κάθε ερώτημα θα παρουσιάζεται μία πρόταση από την οποία θα λείπει μία λέξη. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει μία από τις λέξεις που δίνονται στο φύλλο απαντήσεων για να συμπληρώσει το κενό. Όλα τα ερωτήματα στο τεστ είναι γραμμένα σε πινγίν. III. Αποτελέσματα πιστοποιητικού Για το HSK (Επίπεδο 1), θα βγουν τρία αποτελέσματα, ένα για τα ακουστικά, ένα για την κατανόηση και ένα συνολικό. Ο εξεταζόμενος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 βαθμούς στο σύνολο για να περάσει το τεστ. Σελίδα 5

6 Μέγιστος βαθμός Ο δικός σας βαθμός Ακουστικά 100 Κατανόηση 100 Σύνολο 200 Τα αποτελέσματα του HSK έχουν ισχύ για 2 χρόνια (από την ημερομηνία του τεστ), ως πιστοποιητικό γνώσης της κινεζικής από ξένους σπουδαστές για την είσοδό τους σε κινέζικα πανεπιστήμια. Σελίδα 6

7 HSK (Επίπεδο 2) Το HSK (Επίπεδο 2) εκτιμά την ικανότητα των εξεταζόμενων ως προς την χρήση της κινεζικής γλώσσας στην καθημερινότητα. Είναι το αντίστοιχο του δεύτερου επιπέδου (Level 2) του Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages και του Επιπέδου Α2 του Common European Framework of Reference (CEF). Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (Επίπεδο 2) κατέχουν άριστη γνώση και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σε απλές και καθημερινές περιστάσεις που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών πάνω σε γνωστά και καθημερινά θέματα. I.Σκοπός του τεστ Το HSK (Επίπεδο 2) απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν σπουδάσει κινέζικα για δύο εξάμηνα (μια ακαδημαϊκή χρονιά), παρακολουθώντας 2 3 ωριαία μαθήματα την εβδομάδα. Οι σπουδαστές έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση 300 ευρέως χρησιμοποιούμενων λέξεων και των αντίστοιχων γραμματικών δομών. II.Περιεχόμενο του τεστ Το HSK (Επίπεδο 2) αποτελείται από τμήματα κατανόησης ακουστικού υλικού και και περιλαμβάνει στο σύνολο 60 επιμέρους ερωτήματα. I 10 Αριθμός ερωτημάτων Διάρκεια(λεπτά) I. Ακουστικά II. Κατανόηση II 10 III 10 IV 5 I 5 II 5 III 5 IV Περίπου Συμπλήρωση των απαντήσεων στο φύλλο απαντήσεων 5 Σύνολο / 60 Περίπου 50 Το τεστ θα διαρκέσει συνολικά 55 λεπτά (συμπεριλαμβανομένων των 5 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων ο εξεταζόμενος συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία). Σελίδα 7

8 1.Κατανόηση ακουστικού υλικού Υπάρχουν 10 ερωτήματα στο I. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται 2 φορές. Για κάθε ερώτημα θα δίνεται μία πρόταση και μία εικόνα. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να κρίνει την αλήθεια της εικόνας ή φράσης επιλέγοντας Σωστό Λάθος, βασιζόμενος σε αυτά που άκουσε. Υπάρχουν 10 ερωτήματα και στο II. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται 2 φορές. Για κάθε ερώτημα θα δίνεται ένας διάλογος και μερικές εικόνες. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη απάντηση βάσει αυτού που άκουσε. Στο III υπάρχουν επίσης 10 ερωτήματα. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται 2 φορές. Κάθε ερώτημα περιλαμβάνει ένα διάλογο μεταξύ δύο προσώπων με ένα τρίτο πρόσωπο να θέτει μία ερώτηση στο τέλος του. Θα δίνονται τρεις πιθανές απαντήσεις στο φύλλο του τεστ από τις οποίες ο εξεταζόμενος μπορεί να διαλέξει τη σωστή με βάση το κείμενο. Στο IV υπάρχουν 5 ερωτήματα. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται 2 φορές. Κάθε ερώτημα περιλαμβάνει ένα διάλογο 4-5 προτάσεων μεταξύ δύο προσώπων με ένα τρίτο πρόσωπο να θέτει μία ερώτηση στο τέλος του. Θα δίνονται τρεις πιθανές απαντήσεις στο φύλλο του τεστ από τις οποίες ο εξεταζόμενος μπορεί να διαλέξει τη σωστή με βάση αυτό που άκουσε στο κείμενο. 2.Κατανόηση Το I αποτελείται από 5 ερωτήματα. Στο τεστ θα δίνονται κάποιες εικόνες. Για κάθε ερώτημα, θα υπάρχει μία πρόταση. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει μία από τις αντίστοιχες εικόνες βάσει του περιεχομένου της πρότασης. Στο II υπάρχουν επίσης 5 ερωτήματα. Σε κάθε ερώτημα θα παρουσιάζονται μία ή δύο προτάσεις από τις οποίες θα λείπει μία λέξη. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει μία από τις λέξεις που δίνονται στο φύλλο απαντήσεων για να συμπληρώσει το κενό. Υπάρχουν 5 ερωτήματα και στο III. Για κάθε ερώτημα θα δίνονται δύο προτάσεις. Ο εξεταζόμενος καλείται να κρίνει αν η δεύτερη πρόταση συμφωνεί με την πρώτη. Στο IV υπάρχουν 10 ερωτήματα. Στο μέρος αυτό δίνονται 20 προτάσεις. Από τον εξεταζόμενο θα ζητηθεί να συσχετίσει τις προτάσεις αυτές μεταξύ τους. Όλα τα ερωτήματα στο τεστ είναι γραμμένα σε πινγίν. III. Αποτελέσματα πιστοποιητικού Για το HSK (Επίπεδο 2), θα βγουν τρία αποτελέσματα, ένα για τα ακουστικά, ένα για την κατανόηση και ένα συνολικό. Ο εξεταζόμενος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 βαθμούς στο σύνολο για να περάσει το τεστ. Σελίδα 8

9 Μέγιστος βαθμός Ο δικός σας βαθμός Ακουστικά 100 Κατανόηση 100 Σύνολο 200 Τα αποτελέσματα του HSK έχουν ισχύ για 2 χρόνια (από την ημερομηνία του τεστ), ως πιστοποιητικό γνώσης της κινεζικής από ξένους σπουδαστές για την είσοδό τους σε κινέζικα πανεπιστήμια. Σελίδα 9

10 HSK (Επίπεδο 3) Το HSK (Επίπεδο 3) εκτιμά την ικανότητα των εξεταζόμενων ως προς την χρήση της κινεζικής γλώσσας στην καθημερινότητα. Είναι το αντίστοιχο του τρίτου επιπέδου (Level 3) του Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages και του Επιπέδου Β1 του Common European Framework of Reference (CEF). Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (Επίπεδο 3) δύνανται να επικοινωνήσουν στα κινέζικα σε ένα βασικό επίπεδο στην καθημερινή, ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ζωή. Μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά στην επικοινωνία στα κινέζικα αν ταξιδέψουν στην Κίνα. I.Σκοπός του τεστ Το HSK (Επίπεδο 3) απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν σπουδάσει κινέζικα για τρία εξάμηνα (μιάμιση ακαδημαϊκή χρονιά), παρακολουθώντας 2 3 ωριαία μαθήματα την εβδομάδα. Οι σπουδαστές έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση 600 ευρέως χρησιμοποιούμενων λέξεων και των αντίστοιχων γραμματικών δομών. II.Περιεχόμενο του τεστ Το HSK (Επίπεδο 3) αποτελείται από τμήματα κατανόησης ακουστικού υλικού και και γραπτών και περιλαμβάνει στο σύνολο 80 επιμέρους ερωτήματα. I 10 II 10 Αριθμός ερωτημάτων Διάρκεια(Λεπτά) I. Ακουστικά III Περίπου 35 IV 10 II.Κατανόηση III. Γραπτά I 10 II 10 III I 5 II Συμπλήρωση των απαντήσεων στο φύλλο απαντήσεων 10 Σύνολο / 80 Περίπου 85 Σελίδα 10

11 Το τεστ θα διαρκέσει συνολικά 90 λεπτά (συμπεριλαμβανομένων των 5 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων ο εξεταζόμενος συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία). 1.Κατανόηση ακουστικού υλικού Υπάρχουν 10 ερωτήματα στο I. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται 2 φορές. Για κάθε ερώτημα θα δίνεται ένας διάλογος και μερικές εικόνες. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει τις αντίστοιχες εικόνες με βάση αυτό που άκουσε. Υπάρχουν 10 ερωτήματα και στο II. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται 2 φορές. Για κάθε ερώτημα θα διαβάζεται ένα μικρό κείμενο, που θα ακολουθείται από μία πρόταση, η οποία είναι γραμμένη στο τεστ. Ο εξεταζόμενος καλείται να αποφασίσει αν η πρόταση αυτή είναι σωστή ή λάθος. Στο III υπάρχουν επίσης 10 ερωτήματα. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται 2 φορές. Κάθε ερώτημα αποτελείται από ένα διάλογο μεταξύ δύο προσώπων. Στο τέλος του διαλόγου, ένα τρίτο πρόσωπο να κάνει μία ερώτηση σχετικά με αυτόν. Θα δίνονται τρεις πιθανές απαντήσεις στο φύλλο του τεστ από τις οποίες ο εξεταζόμενος πρέπει να διαλέξει τη σωστή με βάση το κείμενο. Στο IV υπάρχουν 10 ερωτήματα. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται 2 φορές. Κάθε ερώτημα αποτελείται από ένα διάλογο 4-5 προτάσεων μεταξύ δύο προσώπων με ένα τρίτο πρόσωπο να κάνει μία ερώτηση στο τέλος του. Θα δίνονται τρεις πιθανές απαντήσεις στο φύλλο του τεστ από τις οποίες ο εξεταζόμενος μπορεί να διαλέξει τη σωστή με βάση αυτό που άκουσε στο κείμενο. 2.Κατανόηση Το I αποτελείται από 10 ερωτήματα. Στο μέρος αυτό δίνονται 20 προτάσεις. Από τον εξεταζόμενο θα ζητηθεί να συσχετίσει τις προτάσεις αυτές μεταξύ τους. Στο II υπάρχουν επίσης 10 ερωτήματα. Σε κάθε ερώτημα θα παρουσιάζονται μία ή δύο προτάσεις από τις οποίες θα λείπει μία λέξη ή φράση. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει μία από τις λέξεις/φράσεις που δίνονται στο φύλλο απαντήσεων για να συμπληρώσει το κενό. Υπάρχουν 10 ερωτήματα και στο III. Το μέρος αυτό αποτελείται από 10 σύντομα κείμενα, το κάθε ένα από αυτά ακολουθούμενο από μία ερώτηση. Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει την καλύτερη απάντηση από τις τρεις επιλογές που του δίνονται. 3.Γραπτά Το I αποτελείται από 5 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα περιλαμβάνει μία λίστα λέξεων. Ο εξεταζόμενος καλείται να κατασκευάσει μία πρόταση χρησιμοποιώντας τις λέξεις αυτές. Σελίδα 11

12 Το II αποτελείται κι αυτό από 5 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα περιλαμβάνει μία πρόταση με ορισμένα κενά. Ο εξεταζόμενος πρέπει να συμπληρώσει τα κενά με τους κατάλληλους χαρακτήρες. III. Αποτελέσματα πιστοποιητικού Για το HSK (Επίπεδο 3), θα βγουν τέσσερα αποτελέσματα, ένα για τα ακουστικά, ένα για την κατανόηση, ένα για τα γραπτά και ένα συνολικό. Ο εξεταζόμενος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 βαθμούς στο σύνολο για να περάσει το τεστ. Μέγιστος βαθμός Ο δικός σας βαθμός Ακουστικά 100 Κατανόηση 100 Γραπτά 100 Σύνολο 300 Τα αποτελέσματα του HSK έχουν ισχύ για 2 χρόνια (από την ημερομηνία του τεστ), ως πιστοποιητικό γνώσης της κινεζικής από ξένους σπουδαστές για την είσοδό τους σε κινέζικα πανεπιστήμια. Σελίδα 12

13 HSK (Επίπεδο 4) Το HSK (Επίπεδο 4) εκτιμά την ικανότητα των εξεταζόμενων ως προς την χρήση της κινεζικής γλώσσας στην καθημερινότητα. Είναι το αντίστοιχο του τέταρτου επιπέδου(level 4) του Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages και του Επιπέδου Β2 του Common European Framework of Reference (CEF). Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (Επίπεδο 4) δύνανται να συζητήσουν στα κινέζικα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων καθώς και να επικοινωνήσουν με ευφράδεια με ανθρώπους των οποίων η κινεζική είναι η μητρική γλώσσα. I.Σκοπός του τεστ Το HSK (Επίπεδο 4) απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν σπουδάσει κινέζικα για τέσσερα εξάμηνα (δύο ακαδημαϊκές χρονιές), παρακολουθώντας 2 4 ωριαία μαθήματα την εβδομάδα. Οι σπουδαστές έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση 1200 ευρέως χρησιμοποιούμενων λέξεων και των αντίστοιχων γραμματικών δομών. II.Περιεχόμενο του τεστ Το HSK (Επίπεδο 4) αποτελείται από τμήματα κατανόησης ακουστικού υλικού και και γραπτών και περιλαμβάνει στο σύνολο 100 επιμέρους ερωτήματα. I 10 Αριθμός ερωτημάτων Διάρκεια(Λεπτά) I. Ακουστικά II.Κατανόηση III. Γραπτά II 15 III 20 I 10 II 10 III 20 I 10 II 5 45 Περίπου Συμπλήρωση των απαντήσεων στο φύλλο απαντήσεων 10 Σύνολο / 100 Περίπου 100 Σελίδα 13

14 Το τεστ θα διαρκέσει συνολικά 105 λεπτά (συμπεριλαμβανομένων των 5 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων ο εξεταζόμενος συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία). 1.Κατανόηση ακουστικού υλικού Υπάρχουν 10 ερωτήματα στο I. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται μόνο μία φορά. Για κάθε ερώτημα θα διαβάζεται ένα μικρό κείμενο, που θα ακολουθείται από μία πρόταση, η οποία είναι γραμμένη στο τεστ. Ο εξεταζόμενος καλείται να αποφασίσει αν η πρόταση αυτή είναι σωστή ή λάθος. Υπάρχουν 15 ερωτήματα στο II. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται μόνο μία φορά. Κάθε ερώτημα περιλαμβάνει ένα διάλογο μεταξύ δύο προσώπων. Στο τέλος του διαλόγου, ένα τρίτο πρόσωπο θέτει μία ερώτηση σχετικά με αυτόν. Θα δίνονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις στο φύλλο του τεστ από τις οποίες ο εξεταζόμενος μπορεί να διαλέξει τη σωστή με βάση το κείμενο. Στο III υπάρχουν 20 ερωτήματα. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται μόνο μία φορά. Το μέρος αυτό αποτελείται από ένα διάλογο 4-5 προτάσεων μεταξύ δύο προσώπων ή μονόλογο ίδιας διάρκειας ακολουθούμενο από μία ή δύο ερωτήσεις. Θα δίνονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις στο φύλλο του τεστ από τις οποίες ο εξεταζόμενος μπορεί να διαλέξει τη σωστή με βάση αυτό που άκουσε στο κείμενο. 2.Κατανόηση Το I αποτελείται από 10 ερωτήματα. Σε κάθε ερώτημα θα παρουσιάζονται μία ή δύο προτάσεις από τις οποίες θα λείπει μία λέξη ή φράση. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει μία από τις λέξεις/φράσεις που δίνονται στο φύλλο απαντήσεων για να συμπληρώσει το κενό. Στο II υπάρχουν επίσης 10 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα αποτελείται από τρεις προτάσεις τις οποίες ο εξεταζόμενος καλείται να βάλει στη σωστή σειρά. Υπάρχουν 20 ερωτήματα στο III. Το μέρος αυτό αποτελείται από ένα σύντομο κείμενο, ακολουθούμενο από μία ή δύο ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει την καλύτερη απάντηση από τις τέσσερις επιλογές που του δίνονται. 3.Γραπτά Το I αποτελείται από 10 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα περιλαμβάνει μερικές λέξεις. Ο εξεταζόμενος καλείται να κατασκευάσει μία πρόταση χρησιμοποιώντας τις λέξεις αυτές. Το II αποτελείται από 5 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα περιλαμβάνει μία εικόνα και μία λέξη. Ο εξεταζόμενος πρέπει να γράψει μία πρόταση που βασίζεται στην εικόνα και στη λέξη. III. Αποτελέσματα πιστοποιητικού Σελίδα 14

15 Για το HSK (Επίπεδο 4), θα βγουν τέσσερα αποτελέσματα, ένα για τα ακουστικά, ένα για την κατανόηση, ένα για τα γραπτά και ένα συνολικό. Ο εξεταζόμενος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 βαθμούς στο σύνολο για να περάσει το τεστ. Μέγιστος βαθμός Ο δικός σας βαθμός Ακουστικά 100 Κατανόηση 100 Γραπτά 100 Σύνολο 300 Τα αποτελέσματα του HSK έχουν ισχύ για 2 χρόνια (από την ημερομηνία του τεστ), ως πιστοποιητικό γνώσης της κινεζικής από ξένους σπουδαστές για την είσοδό τους σε κινέζικα πανεπιστήμια. Σελίδα 15

16 HSK (Επίπεδο 5) Το HSK (Επίπεδο 5) εκτιμά την ικανότητα των εξεταζόμενων ως προς την χρήση της κινεζικής γλώσσας στην καθημερινότητα. Είναι το αντίστοιχο του πέμπτου επιπέδου (Level 5) του Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages και του Επιπέδου C1 του Common European Framework of Reference (CEF). Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (Επίπεδο 4) έχουν την ικανότητα να διαβάσουν κινεζικές εφημερίδες και περιοδικά, να απολαύσουν κινεζικές ταινίες και θεατρικά έργα και να μιλήσουν εκτενώς στα κινέζικα. I.Σκοπός του τεστ Το HSK (Επίπεδο 5) απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν σπουδάσει κινέζικα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ακαδημαϊκών χρόνων, παρακολουθώντας 2 4 ωριαία μαθήματα την εβδομάδα. Οι σπουδαστές έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση 2500 ευρέως χρησιμοποιούμενων λέξεων και των αντίστοιχων γραμματικών δομών. II.Περιεχόμενο του τεστ Το HSK (Επίπεδο 5) αποτελείται από τμήματα κατανόησης ακουστικού υλικού και και γραπτών και περιλαμβάνει στο σύνολο 100 επιμέρους ερωτήματα. Αριθμός ερωτημάτων Διάρκεια(Λεπτά) I. Ακουστικά II. Κατανόηση III. Γραπτά I 20 II 25 I 15 II 10 III I 8 II Περίπου Συμπλήρωση των απαντήσεων στο φύλλο απαντήσεων 10 Σύνολο / 100 Περίπου 120 Το τεστ θα διαρκέσει συνολικά 125 λεπτά (συμπεριλαμβανομένων των 5 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων ο εξεταζόμενος συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία). Σελίδα 16

17 1.Κατανόηση ακουστικού υλικού Υπάρχουν 20 ερωτήματα στο I. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται μόνο μία φορά. Κάθε ερώτημα περιλαμβάνει ένα διάλογο μεταξύ δύο προσώπων. Στο τέλος του διαλόγου, ένα τρίτο πρόσωπο θέτει μία ερώτηση σχετικά με αυτόν. Θα δίνονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις στο φύλλο του τεστ από τις οποίες ο εξεταζόμενος μπορεί να διαλέξει τη σωστή με βάση το κείμενο. Υπάρχουν 25 ερωτήματα στο II. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται μόνο μία φορά. Το μέρος αυτό αποτελείται από ένα διάλογο ή μονόλογο 4-5 προτάσεων ακολουθούμενο από μία ή δύο ερωτήσεις. Θα δίνονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις στο φύλλο του τεστ από τις οποίες ο εξεταζόμενος μπορεί να διαλέξει τη σωστή. 2.Κατανόηση Το I αποτελείται από 15 ερωτήματα. Το μέρος αυτό αποτελείται από διάφορα κείμενα, το καθένα με κενά, τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν με μία λέξη ή πρόταση. Ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει την καλύτερη από τις τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Στο II υπάρχουν 10 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα αποτελείται από ένα κείμενο και τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Ο εξεταζόμενος καλείται να διαλέξει ποια από τις τέσσερις απαντήσεις έχει τον πιο άμεσο συσχετισμό με το κείμενο. Υπάρχουν 20 ερωτήματα στο III. Το μέρος αυτό αποτελείται από μερικά σύντομα κείμενα, ακολουθούμενα από κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει την καλύτερη απάντηση από τις τέσσερις επιλογές που του δίνονται. 3.Γραπτά Το I αποτελείται από 8 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα περιλαμβάνει μερικές λέξεις. Ο εξεταζόμενος καλείται να κατασκευάσει μία πρόταση χρησιμοποιώντας τις λέξεις αυτές. Το II αποτελείται από 2 ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα περιλαμβάνει μερικές λέξεις και από τον εξεταζόμενο απαιτείται να γράψει ένα άρθρο περίπου 80 χαρακτήρων χρησιμοποιώντας τις δοθείσες λέξεις. Το δεύτερο ερώτημα αποτελείται από μία εικόνα και από τον εξεταζόμενο απαιτείται να γράψει ένα άρθρο περίπου 80 χαρακτήρων που να βασίζεται στην εικόνα αυτή. III. Αποτελέσματα πιστοποιητικού Για το HSK (Επίπεδο 5), θα βγουν τέσσερα αποτελέσματα, ένα για τα ακουστικά, ένα για την κατανόηση, ένα για τα γραπτά και ένα συνολικό. Ο εξεταζόμενος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 βαθμούς στο σύνολο για να περάσει το τεστ. Μέγιστος Ο δικός σου Σελίδα 17

18 βαθμός βαθμός Ακουστικά 100 Κατανόηση 100 Γραπτά 100 Σύνολο 300 Τα αποτελέσματα του HSK έχουν ισχύ για 2 χρόνια (από την ημερομηνία του τεστ), ως πιστοποιητικό γνώσης της κινεζικής από ξένους σπουδαστές για την είσοδό τους σε κινέζικα πανεπιστήμια. Σελίδα 18

19 HSK (Επίπεδο 6) Το HSK (Επίπεδο 6) εκτιμά την ικανότητα των εξεταζόμενων ως προς την χρήση της κινεζικής γλώσσας στην καθημερινότητα. Είναι το αντίστοιχο του πέμπτου επιπέδου (Level 5) του Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages και του Επιπέδου C2 του Common European Framework of Reference (CEF). Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (Επίπεδο 4) έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν με ευκολία γραπτές και προφορικές πληροφορίες στα κινέζικα καθώς και να εκφραστούν αποτελεσματικά, γραπτώς αλλά και προφορικώς. I.Σκοπός του τεστ Το HSK (Επίπεδο 6) απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση 5000 ή και περισσότερων ευρέως χρησιμοποιούμενων λέξεων. II.Περιεχόμενο του τεστ Το HSK (Επίπεδο 6) αποτελείται από τμήματα κατανόησης ακουστικού υλικού και και γραπτών και περιλαμβάνει στο σύνολο 101 επιμέρους ερωτήματα. I. Ακουστικά II.Κατανόηση I 15 II 15 III 20 I 10 II 10 III 10 IV 20 Αριθμός ερωτημάτων Διάρκεια(Λεπτά) 50 Περίπου III. Γραπτά Prose Writing 1 45 Συμπλήρωση των απαντήσεων στο φύλλο απαντήσεων 10 Σύνολο / 101 Περίπου 135 Το τεστ θα διαρκέσει συνολικά 140 λεπτά (συμπεριλαμβανομένων των 5 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων ο εξεταζόμενος συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία). 1.Κατανόηση ακουστικού υλικού Σελίδα 19

20 Υπάρχουν 15 ερωτήματα στο I. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται μόνο μία φορά. Για κάθε ερώτημα, διαβάζεται ένα σύντομο κείμενο και δίνονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις στο τεστ. Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει την απάντηση που παρουσιάζει το μεγαλύτερο συσχετισμό με το κείμενο. Υπάρχουν 15 ερωτήματα και στο II. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται μόνο μία φορά. Ακούγονται τρεις συνεντεύξεις ακολουθούμενες από πέντε ερωτήσεις. Για κάθε ερώτηση, δίνονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις, από τις οποίες ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστότερη βάσει αυτού που ακούει στο κείμενο. Στο III υπάρχουν 20 ερωτήματα. Το ακουστικό μέρος κάθε ερωτήματος θα ακούγεται μόνο μία φορά. Διαβάζονται ορισμένα κείμενα, καθένα από αυτά ακολουθούμενο από μερικές ερωτήσεις. Για κάθε ερώτηση, δίνονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις, από τις οποίες ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστότερη βάσει αυτού που ακούει στο κείμενο. 2.Κατανόηση Το I αποτελείται από 10 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα περιλαμβάνει τέσσερις προτάσεις. Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει την πρόταση που δεν είναι γραμματικά σωστή. Στο II υπάρχουν επίσης 10 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα αποτελείται από ένα σύντομο κείμενο με 3-5 κενά. Ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει την καλύτερη από τις τέσσερις πιθανές απαντήσεις βάσει του περιεχομένου. Υπάρχουν 10 ερωτήματα και στο III. Υπάρχουν δύο κείμενα, το καθένα με πέντε κενά. Ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει την καλύτερη απάντηση από τις πέντε δοθείσες προτάσεις βάσει του περιεχομένου. Στο IV υπάρχουν 20 ερωτήματα. Το μέρος αυτό αποτελείται από μερικά σύντομα κείμενα, ακολουθούμενα από κάποιες ερωτήσεις. Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει την καλύτερη απάντηση από τις τέσσερις επιλογές που του δίνονται. 3.Γραπτά Ο εξεταζόμενος καλείται να διαβάσει ένα αφηγηματικό άρθρο 1000 περίπου χαρακτήρων σε 10 λεπτά και έπειτα να το ξαναγράψει σε πιο συμπτυγμένη μορφή των 400 περίπου χαρακτήρων μέσα σε 35 λεπτά. Ο εξεταζόμενος πρέπει επίσης να βάλει έναν τίτλο στο άρθρο. Ο εξεταζόμενος πρέπει να καταγράψει το περιεχόμενο του άρθρου και δεν του ζητείται να εκφράσει προσωπική άποψη. III. Αποτελέσματα πιστοποιητικού Για το HSK (Επίπεδο 6), θα βγουν τέσσερα αποτελέσματα, ένα για τα ακουστικά, ένα για την κατανόηση, ένα για τα γραπτά και ένα συνολικό. Ο εξεταζόμενος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 βαθμούς στο σύνολο για να περάσει το τεστ. Σελίδα 20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 3 Περιεχόμενα Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας DELF Δίπλωμα Σπουδών Γαλλικής Γλώσσας DALF Εμπεριστατωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Δεν έχει καμία σημασία τι και πού θέλετε να σπουδάσετε: Το TestDaF αναγνωρίζεται από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας ως πιστοποιητικό γλωσσικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις

Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις Μαρίνα Κοκκινίδου - Λήδα Τριανταφυλλίδου Στην εποχή µας η αποτελεσµατική χρήση µιας γλώσσας δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 48/2012 -ΦΕΚ 97 Α/27.4.2012 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα