Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις"

Transcript

1 Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις 0003/ /el Άλλες Ανακοινώσεις HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachments: 1. HB 2. HB 1 Non Regulated Publication Date: 27/02/2015

2

3 Θωρακισμένη με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και άνετη ρευστότητα η Ελληνική Τράπεζα βάζει πλώρη για ανάπτυξη Στα 158 εκ. τα λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις το 2014 Αύξηση 22% σε σχέση με το 2013 Κερδοφόρο το 4 ο τρίμηνο - Tα ΜΕΔ να σταθεροποιούνται στο 56,6% - Ζημιές για το έτος 119 εκ. Στο 47,5% ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις Ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη έναντι της Ελληνικής Αύξηση 15% στις καταθέσεις για το 2014 Άνετη ρευστότητα 3,3 δις - Στο 50,8% ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 13,5% και Δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 16,3% Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία κατέγραψε το 2014 ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, παρά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και την ύφεση. Στα 158 εκ. ανέρχονται τα προκαταρκτικά λειτουργικά κέρδη του Ομίλου πριν τις προβλέψεις, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 22%. Σε τροχιά σταθεροποίησης βρίσκονται και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία διαμορφώθηκαν στο 56,6% στο τέλος του

4 Θετική υπήρξε η πορεία ιδιαίτερα του τέταρτου τετραμήνου, το οποίο παρουσιάζει κερδοφορία. Η ζημιά που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας για το έτος, μειώθηκε στα 119 εκ. σε σχέση με ζημιές 9μήνου, οι οποίες ανήλθαν στα 125 εκατ. Μείωση 6% παρουσιάζεται στο σύνολο των εξόδων του Ομίλου, γεγονός το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 16% των εξόδων του προσωπικού. Αυξημένα κατά 10% είναι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, τα διοικητικά και άλλα έξοδα του Ομίλου. Σ αυτά συγκαταλέγονται το κόστος απομείωσης της αξίας των ακινήτων ύψους 9,3 εκ. και το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών, το οποίο ανήλθε στα 9,8 εκ., συμπεριλαμβανομένου ποσού 1,5 εκ. για την άσκηση του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού (AQR). Επαρκείς προβλέψεις Στα ίδια επίπεδα με το 2013 και συγκεκριμένα στα 4,4 δις, παρέμειναν οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στην Κύπρο. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ανήλθε στο 56,6% σε σύγκριση με 45,7% το Δεκέμβριο του Ταυτόχρονα, όμως, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις, ανήλθε στο 47,5% από 41,4% το Δεκέμβριο του 2013, γεγονός το οποίο καταδεικνύει επάρκεια προβλέψεων. Το υπόλοιπο ποσό, για το οποίο δεν έχει γίνει πρόβλεψη, διασφαλίζεται από την αξία των εξασφαλίσεων που κατέχονται. Αύξηση 15% στις καταθέσεις Η εμπιστοσύνη των καταθετών έναντι της Ελληνικής Τράπεζας, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο το Μέσα σε ένα χρόνο οι καταθέσεις παρουσίασαν αύξηση 15% για να ανέλθουν τελικά στα 6,3 δις σε σύγκριση με 5,5 δις το Δεκέμβριο του Το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων του Ομίλου σε τράπεζες και κεντρικές τράπεζες, ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 στα 3,3 δις σε σύγκριση με 1,9 δις το Δεκέμβριο του 2013, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την άνετη ρευστότητα του Ομίλου. Από αυτά, ποσό 2,1 δις βρίσκεται κατατεθειμένο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Δεκέμβριο του 2014 ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανήλθε στο 50,8% σε σύγκριση με 64,6% το Δεκέμβριο του Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκε στο 18,4%, ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 16,3% και ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 13,5%, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία και οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (Capital Requirement Regulation (CRR)/Capital Requirement Directive (CRD IV), η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου Όπως είναι γνωστό, η Ελληνική Τράπεζα βρίσκεται από τον περασμένο Νοέμβριο ανάμεσα στις σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες εποπτεύονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής, η κεφαλαιακή απαίτηση για την Ελληνική Τράπεζα υπολογίστηκε στη βάση του ακραίου σεναρίου στα 105 εκ. 2

5 Στις 12 Δεκεμβρίου 2014, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αντλώντας 201 εκατ., ενώ στις 28 Ιανουαρίου 2015 άντλησε επιπρόσθετο ποσό ύψους 3 εκατ. μέσω της κατανομής μετοχών, η οποία αντιστοιχούσε στα μη εκδοθέντα δικαιώματα, που δεν διανεμήθηκαν μέσω της φάσης των προεγγραφών. Τα κεφάλαια, τα οποία έχουν αντληθεί, υπερκαλύπτουν την ανάγκη του κεφαλαίου των 105 εκατ., θωρακίζουν την Τράπεζα και ενισχύουν περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση, προκειμένου να επωφεληθεί των ευκαιριών της επικείμενης ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας. Ανάπτυξη και ΜΕΔ στους στόχους του 2015 Η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη της κεφαλαιακής επάρκειας για τη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας, συνιστούν τους πρωταρχικούς στόχους της Ελληνικής Τράπεζας για το Θωρακισμένος με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, ο Όμιλος, είναι τώρα σε θέση να αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο στις οικονομικές δραστηριότητες της εγχώριας αγοράς. Χρησιμοποιώντας την άνετη ρευστότητά της, η Ελληνική Τράπεζα προτίθεται να χρηματοδοτήσει με νέες πιστωτικές διευκολύνσεις υγιείς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 27 Φεβρουαρίου

6 Ειρένα Γεωργιάδου, Πρόεδρος «Χρονιά κομβικής σημασίας ήταν το 2014 για την κυπριακή οικονομία, η οποία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από τις προβλέψεις. Τα κρατικά ταμεία έκλεισαν με πλεόνασμα, ενώ το δημόσιο χρέος περιορίστηκε σε βιώσιμα επίπεδα. Η Κύπρος κατάφερε να επανέλθει στις αγορές, γεγονός το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι προέβησαν σε αναβαθμίσεις. Ωστόσο, παρά την πρόοδο, η οικονομία παραμένει αποδυναμωμένη και ευάλωτη σε εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να παρασύρει σε εφησυχασμό. Στην Ευρώπη αναβιώνουν οι αμφιβολίες εάν θα υπάρξει σύντομη επιστροφή σε πραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ η πορεία της ρωσικής οικονομίας και η ελεύθερη πτώση του νομίσματός της, γεννούν ανησυχίες για την πορεία του τουρισμού στην Κύπρο. Μετέωρη, παραμένει και η πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα για την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος, ενδεχομένως να επιβραδύνει και την προσπάθεια της κυπριακής οικονομίας για ανάκαμψη. Μέσα σ' αυτό το πολυδαίδαλο τοπίο, η Ελληνική Τράπεζα επιμένει και συνεχίζει τη δυναμική της πορεία, ως η μόνη συστημική τράπεζα του ευρωπαϊκού Νότου, η οποία ούτε "κούρεψε" τα χρήματα των καταθετών της, ούτε επιβάρυνε το φορολογούμενο πολίτη για να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες. Με νέους μετόχους, νέο διοικητικό συμβούλιο, νέα ανώτατη εκτελεστική διεύθυνση και θωρακισμένη με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και άνετη ρευστότητα, η Ελληνική Τράπεζα προχωρά χωρίς αγκυλώσεις και παρεμβολές για να κατακτήσει τους στόχους της. Οι αλλαγές είναι συνεχείς και η προσπάθεια καθολική για να επιστρέψουμε στην κερδοφορία, να αυξήσουμε το μερίδιό μας στην αγορά και να καταστούμε ο πιο δυνατός κρίκος στην προσπάθεια της ανάκαμψης.» 4

7 Bert Pijls, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής «Το 2014 ήταν μια δύσκολη και όλο προκλήσεις χρονιά, αλλά είμαι αισιόδοξος από τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του Ομίλου. Πέραν των οριακά επικερδών αποτελεσμάτων, έχουμε σημειώσει επιβράδυνση στη συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων ως άμεσο αποτέλεσμα των προσπαθειών μας να παρέχουμε στους πελάτες μας βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης των δανείων τους. Επιπλέον, είχαμε ένα ισχυρό τρίμηνο με υψηλά έσοδα και στον Τομέα Διεθνών Επιχειρήσεων του Ομίλου μας. Σημειώθηκε 15% αύξηση στις καταθέσεις μας για το έτος. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσα από τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που διεξήχθη από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών αγοράς στην Κύπρο, επιβεβαιώνεται ότι η Ελληνική Τράπεζα ηγείται στην εξυπηρέτηση πελατών και στο βαθμό αφοσίωσής τους, τόσο από τον τομέα των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, όσο και από τον τομέα ιδιωτών. Αυτή η θετική τάση είναι κρίσιμη και σημαντική, καθώς βαδίζουμε στο 2015 μια χρονιά, κατά την οποία θέλουμε να αξιοποιήσουμε την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα για να στηρίξουμε την κυπριακή οικονομία αλλά και την ανάπτυξη της Τράπεζας. Έχουμε πρόσφατα ανακοινώσει το Σχέδιο Χρηματοδότησης για κυπριακές επιχειρήσεις σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προσφέροντας δάνεια σε κυπριακές επιχειρήσεις με επιτόκιο από 3%. Επίσης, έχουμε ανακοινώσει μείωση κατά 1% στο βασικό επιτόκιο τόσο των εξυπηρετούμενων όσο και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και μείωση κατά 1% του επιτοκίου όλων των πιστωτικών μας καρτών. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την εισαγωγή ενός νέου στεγαστικού δανείου με επιτόκιο από 3,4%. Όλα τα πιο πάνω μέτρα έχουν ήδη αισθητή επίδραση στην αγορά, αφού έχει παρατηρηθεί αύξηση των νέων αιτήσεων δανείων από την αρχή του έτους. Με βάση αυτό, είμαι αισιόδοξος για την πρόοδο του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας το 2015 και αναμένω να είναι μία καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη. Εντούτοις, οφείλω να αναγνωρίσω ότι διανύουμε ένα δύσκολο και με προκλήσεις περιβάλλον. Η αβεβαιότητα γύρω από την εφαρμογή του νόμου για τις εκποιήσεις, τα οικονομικά θέματα της Ευρωζώνης και οι συνεχείς γεωπολιτικές συγκρούσεις δεν βοηθούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και θα αμβλύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πελάτες μας για την αφοσίωση τους, αλλά και το προσωπικό της Τράπεζας για τη σκληρή δουλειά και πίστη, την οποία επέδειξαν το Η σημαντική πρόοδος, η οποία έχει επιτευχθεί δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη συνεχή υποστήριξή τους.» 5

8 Νέες μειώσεις στα στεγαστικά επιτόκια της Ελληνικής Τράπεζας Στο 1,35% θα ανέλθει η συνολική μείωση στα επιτόκια των νέων στεγαστικών δανείων από την 1η Μαρτίου Μειωμένα και τα επιτόκια για αγορά οικοπέδου και αυτοκινήτου Συνέχεια στις μειώσεις των επιτοκίων δίνει η Ελληνική Τράπεζα. Μετά τη μείωση 1% σε όλα τα υφιστάμενα δάνεια τα οποία τιμολογούνται με το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας, από την 1η Μαρτίου, ακολουθούν νέες μειώσεις επιτοκίων σε νέα στεγαστικά δάνεια, καθώς και σε δάνεια για αγορά οικιστικών οικοπέδων και αυτοκινήτων. Τα επιτόκια για νέα στεγαστικά δάνεια θα τύχουν επιπλέον μείωσης της τάξης του 0,35%. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο για το Στεγαστικό Δάνειο Θεμέλιο θα αρχίζει από 3,4%, ενώ το επιτόκιο για αγορά γης από 3,75% με προοπτική περαιτέρω μείωσης σε περίπτωση ανέγερσης κατοικίας. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να δώσει ανάσα στα νοικοκυριά, η Ελληνική Τράπεζα προχωρεί και σε μείωση των επιτοκίων για αγορά καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Υπενθυμίζεται ότι από την 1 η Μαρτίου μειώνονται, επίσης, κατά 1% και τα επιτόκια σε όλες τις κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας. 6

9 Πράσινο φως σε όλα τα ψηφίσματα άναψε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Την έγκριση των μετόχων έλαβαν σήμερα όλα τα ψηφίσματα, τα οποία τέθηκαν ενώπιον της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ως πρώτο βήμα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε το νέο καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο είχε προταθεί με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του καταστατικού της Τράπεζας. Την ίδια ώρα, οι μέτοχοι ενέκριναν ενοποίηση και διαίρεση (reverse split) του μετοχικού κεφαλαίου, αποσκοπώντας στην ευθυγράμμιση της τιμής των μετοχών της Τράπεζας με εκείνη άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα κλασματικά υπόλοιπα, τα οποία θα προκύψουν από την αντίστροφη υποδιαίρεση θα αθροιστούν και θα πωληθούν στην αγορά. Τα καθαρά έσοδα από την πώληση θα δοθούν στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό (νοουμένου ότι το προϊόν της πώλησης που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο μέτοχο είναι λιγότερο των 2). Οι μέτοχοι παραιτήθηκαν των δικαιωμάτων προτίμησής τους για ποσοστό μέχρι 10% του Μετοχικού Κεφαλαίου για τους επόμενους 12 μήνες, δίδοντας έτσι την ευελιξία στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκμεταλλευθεί οποιεσδήποτε ευκαιρίες άντλησης κεφαλαίου, οι οποίες δυνατό να παρουσιαστούν. Μεταξύ των ψηφισμάτων, τα οποία εγκρίθηκαν, συγκαταλέγεται πρόταση για αύξηση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 27 Φεβρουαρίου

10 Ισχυρή κεφαλαιακά και με άνετη ρευστότητα η Ελληνική Τράπεζα στρέφει την πυξίδα της στην ανάπτυξη Στα 158 εκ. τα λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις το 2014 Αύξηση 22% σε σχέση με το 2013 Κερδοφόρο το 4ο τρίμηνο με τα ΜΕΔ να σταθεροποιούνται στο 56,6%- Ζημιές για το έτος 119 εκ. Στο 47,5% ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις Ισχυρή κεφαλαιακά και με άνετη ρευστότητα η Ελληνική Τράπεζα γυρίζει σελίδα, με σκοπό την ανάπτυξη και την επίτευξη σταθερής κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, τα οποία ανακοινώνει σήμερα ο Όμιλος, ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε το 2014 στο 13,5% και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 15%, στοιχεία που καταδεικνύουν τη μεγάλη εμπιστοσύνη, της οποίας τυγχάνει η Τράπεζα από τους μετόχους και καταθέτες της. Τα λειτουργικά κέρδη της Τράπεζας πριν τις προβλέψεις ανήλθαν στα 158 εκ. καταγράφοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με το Αξιοσημείωτη ήταν η εξέλιξη του τέταρτου τριμήνου του 2014, καθώς έκλεισε με καθαρό κέρδος. Σε τροχιά σταθεροποίησης εισήλθαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία διαμορφώθηκαν στο 56,6% ενώ Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις ανήλθε στο 47,5%. Το έτος έκλεισε με ζημιές 119 εκ. Πρωταρχικοί στόχοι της Τράπεζας για το 2015 είναι η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Με την άνετη ρευστότητα που διαθέτει, η Ελληνική Τράπεζα προτίθεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας, χρηματοδοτώντας με νέες πιστωτικές διευκολύνσεις υγιείς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 27 Φεβρουαρίου

11 Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων 40% 31-Δεκ Δεκ-13 30% 25% 27% 30% 29% 20% 15% 15% 18% 17% 10% 6% 6% 6% 6% 0% Εμπόριο Οικοδομικές και Κτηματικές Επιχειρήσεις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Τουριστικές Επιχειρήσεις Άλλες Επιχειρήσεις Ιδιώτες 9

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 0001/00006425/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Attachment: 1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι, 20 Απριλίου 2012 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάρτιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN BALTIC BANK A.E

AEGEAN BALTIC BANK A.E AEGEAN BALTIC BANK A.E Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Επισκόπηση... 4 Οικονομικό και Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) Αθήναι, 27 Mαρτίου 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2011, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Το Ετήσιο Δελτίο είναι διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

4. Εργασiες της Τράπεζας

4. Εργασiες της Τράπεζας 4. Εργασiες της Τράπεζας 4.1 Ρύθμιση και Εποπτεία του Τραπεζικού Τομέα Η ΚΤΚ είναι η αρμόδια αρχή, δυνάμει των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002-2007 και των περί Τραπεζικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα