ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης"

Transcript

1 TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005

2 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Νίκος Μαραγκός Ιδιότητες του ήχου Σαν ήχος µπορεί να ορισθεί κάθε µεταβολή πίεσης (στον αέρα, το νερό ή οποιοδήποτε άλλο µέσο) που µπορεί να γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί. Ο αριθµός µεταβολών πίεσης ανά δευτερόλεπτο καλείται συχνότητα του ήχου και µετρείται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (cps) ή Hertz (Hz). Εναλλακτικά ο ήχος µπορεί να ορισθεί σαν ένα ερέθισµα που προκαλεί αισθητική απόκριση του εγκεφάλου µε την αίσθηση της ακοής. Ανεπιθύµητα αποτελέσµατα του ήχου Η κάλυψη επιθυµητών ήχων και κυρίως του λόγου Ενόχληση Ακουστική κόπωση Βλάβη της ακοής

3 Θόρυβος Θόρυβος συνήθως είναι ο ήχος που δεν φέρει καµµία πληροφορία και που η έντασή του συνήθως µεταβάλλεται τυχαία στο χρόνο. Η λέξη θόρυβος συνήθως χρησιµοποιείται µε την έννοια του ήχου που είναι ανεπιθύµητος από τον ακροατή. Παρεµβάλλεται µε τους επιθυµητούς ήχους και είναι πιθανόν να είναι επιβλαβής ψυχολογικά. Ο θόρυβος δεν έχει κάποιο συγκεκριµένο φυσικό χαρακτηριστικό που να του δίνει την δυνατότητα να διαχωρισθεί από τον επιθυµητό ήχο. Κανένα όργανο δεν µπορεί να κάνει διαχωρισµό µεταξύ θορύβου και ήχου. Μόνο η ανθρώπινη αντίδραση. Ηχητικά κύµατα Τα ηχητικά κύµατα είναι µια ειδική µορφή κυµάτων που µπορούν να εµφανιστούν σ ένα µέσο που έχει τις ιδιότητες της µάζας (αδράνεια) και της ελαστικότητας. Επειδή ο αέρας έχει τις δύο αυτές ιδιότητες, µάζα και ελαστικότητα, για τον λόγο αυτό τα ηχητικά κύµατα µπορούν να µεταδοθούν στον αέρα. Συχνότητα Είναι το πόσες φορές ανά δευτερόλεπτο ένα δονούµενο σώµα ολοκληρώνει τον κύκλο κίνησής του. Ο χρόνος που απαιτείται για κάθε κύκλο κίνησης καλείται περίοδος κύµατος και είναι απλά το αντίστροφο της συχνότητας. Μήκος κύµατος Η απόσταση που ένα ηχητικό κύµα διανύει σε µια περίοδο ή κύκλο καλείται µήκος κύµατος του ήχου. Ισχύει: c = λ x f όπου: c: ταχύτητα του ήχου λ: µήκος κύµατος

4 f: συχνότητα σε Hz Ηχητική πίεση Η ηχητική πίεση είναι πολύ µικρές µεταβολές της ατµοσφαιρικής πίεσης εξ αιτίας της δόνησης µιας ηχητικής πηγής. Μετράται στις ίδιες µονάδες µε την ατµοσφαιρική πίεση. Decibel To Decibel χρησιµοποιείται για να εκφράσει την ηχοστάθµη σχετικά µε µετρήσεις θορύβου. Ο ελαχιστότατος ήχος που µπορεί να γίνει αντιληπτός από ένα άτοµο µε πολύ καλή ακοή, σ ένα πολύ ήσυχο περιβάλλον χαρακτηρίζει την τιµή 0dB. Τα 140dB είναι το ανώτατο όριο που φθάνει το κατώφλι του πόνου. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην επιλογή µιας πρακτικής κλίµακας για την µέτρηση του ήχου είναι: Το πολύ µεγάλο εύρος ηχητικών πιέσεων που συναντώνται Η µη γραµµική απόκριση του ανθρώπινου αυτιού Τα προβλήµατα αυτά επιλύονται µε την χρήση λογαριθµικής κλίµακας. Εξ ορισµού το Decibel είναι µια αδιάστατη µονάδα που χρησιµοποιείται για να εκφράσει τον λογάριθµο του λόγου της µετρηθείσας ποσότητας προς µια ποσότητα αναφοράς db = 10 log 10 P 1 /P 0 Ο λόγος για τον οποίο χρησιµοποιούµε αυτή την πολύπλοκη κλίµακα είναι απλά ότι το ανθρώπινο αυτί συλλαµβάνει ένα πολύ µεγάλο εύρος ακουστικής ενέργειας και µια απλή αριθµητική κλίµακα θα ήταν πολύ µεγάλη. Σαν ποσότητα αναφοράς επιλέχθηκε το ελάχιστο όριο ακοής (κατώφλι ακουστότητας) ενός υγιούς ατόµου µε ευαίσθητη ακοή. Αυτό το όριο είναι ίσο µε 0,0002microbars.

5 Σηµειώνουµε ότι αν διπλασιαστεί η ηχητική ενέργεια θα υπάρξει µια σχετική µόνο αύξηση της ηχοστάθµης της τάξης των 6dB. Ένταση Ένταση είναι η ανθρώπινη υποκειµενική απόκριση σε δεδοµένη ηχητική πίεση. Επηρεάζεται κυρίως από την ηχητική πίεση αλλά και από την συχνότητα του παραγόµενου ήχου (Σχεδιάγραµµα 1). Η διαδικασία της ακοής αποτελείται από µια σειρά διαχωρισµένων διαδικασιών που από µόνες τους είναι αρκετά πολύπλοκες και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει απλή σχέση µεταξύ της φυσικής µέτρησης του επιπέδου ηχητικής πίεσης και της ανθρώπινης αντίληψης του ήχου. Ένας καθαρός τόνος µπορεί να γίνει αντιληπτός εντονώτερος από άλλον ακόµη και αν έχουµε την ίδια ηχητική πίεση και στις δύο περιπτώσεις. Το επίπεδο της ηχητικής πίεσης είναι µόνο ένα κοµµάτι του παζλ και µπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτίµηση. Το βασικό πρόβληµα είναι ότι οι προς µέτρηση ποσότητες θα πρέπει να συµπεριλάβουν και την ανθρώπινη αντίδραση. Αντίδραση που µπορεί να καθορισθεί από διάφορους παράγοντες όπως η κατάσταση της υγείας του ατόµου, τα χαρακτηριστικά του ήχου, κτλ. Μια πλήρη περιγραφή του ήχου θα πρέπει να εµπεριέχει, το φάσµα των συχνοτήτων του, το επίπεδο ηχητικής πίεσης και τις µεταβολές τους ως προς το χρόνο. Σχεδιάγραµµα 1:Σχέση έντασης, στάθµης θορύβου και συχνότητας

6 Ισουψείς έντασης Οι καµπύλες αυτές παρουσιάζουν το επίπεδο ηχητικής πίεσης που είναι απαραίτητη για κάθε συχνότητα για να προκύψει η ίδια απόκριση από έναν µέσο ακροατή. Η µη γραµµική απόκριση του ανθρώπινου αυτιού φαίνεται από τις αλλαγές της µορφής των καµπυλών καθώς και το επίπεδο ηχητικής πίεσης αυξάνεται και είναι ιδιαίτερα αισθητή στις χαµηλές συχνότητες. Σταθµιστικά κυκλώµατα Είναι σχετικά εύκολο να κατασκευαστεί ηλεκτρονικό κύκλωµα που η ευαισθησία του να µεταβάλλεται µε την συχνότητα του ήχου κατά τον ίδιο τρόπο µε το ανθρώπινο αυτί. Αυτό έχει ήδη γίνει και το αποτέλεσµα είναι η κατασκευή τριών διαφορετικών σταθµιστικών κυκλωµάτων µε χαρακτηριστικά διεθνών κανονισµών. Τα κυκλώµατα αυτά χαρακτηρίζονται µε Α, Β και C. Tα Α κυκλώµατα σχεδιάστηκαν για να ανταποκρίνονται καλύτερα σε υψηλές συνότητες, τα Β σε µεσαίες και τα C σε υψηλές. Έτσι σε µία µέτρηση αν η τιµή είναι µεγαλύτερη µε το σταθµιστικό C απ ότι µε το Α, η ηχητική πηγή εκπέµπει θόρυβο χαµηλής συχνότητας. Η µέτρηση πάντως που έχει

7 καθιερωθεί για την εκτίµηση του θορύβου είναι αυτή µε το σταθµιστικό κύκλωµα Α, γιατί είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι περέχει δυνατότητα διαβάθµισης σε βιοµηχανικούς θορύβους ευρέως φάσµατος που πλησιάζει πολύ τα βλαπτικά αποτελέσµατα των στο ανθρώπινο αυτί. Ανάλυση Έκθεσης σε θόρυβο Οι κρίσιµοι παράγοντες στην ανάλυση έκθεσης σε θόρυβο είναι: α)το επίπεδο του Α-σταθµισµένου θορύβου β)το φάσµα συχνότητας του θορύβου γ)διάρκεια και κατανοµή της έκθεσης στο θόρυβο κατά την διάρκεια µιας τυπικής εργάσιµης ηµέρας. Είναι γενικά αποδεκτό ότι κάθε θέση εργασίας, χωρίς µέσα ατοµικής προστασίας, σε επίπεδο θορύβου µεγαλύτερο από 115 dba είναι επιβλαβής και πρέπει να αποφεύγεται. Εκθεση σε επίπεδο θορύβου κάτω από 70 dba µπορούν να θεωρηθούν ασφαλή και δεν προκαλούν µόνιµη απώλεια ακοής. Όσον αφορά το φάσµα συχνοτήτων πιστεύεται ότι ηχητική ενέργεια που έχει κυρίαρχες συχνότητες πάνω από 500Hz, έχει περισσότερες δυνατότητες να να προξενήσει απώλειες ακοής. Ακόµη θόρυβοι που έχουν αιχµηρές κορυφές σε στενό εύρος συχνοτήτων παρουσιάζουν µεγαλύτερο κίνδυνο απ ότι θόρυβοι ίσου ενεργειακού επίπέδου που έχουν συνεχή κατανοµή της ενέργειάς τους σε µεγάλο εύρος συχνοτήτων. Η πιθανότητα να παρουσιασθεί ποσοστό απώλειας της ακοής εξ αιτίας έκθεσης σε θόρυβο είναι ευθέως ανάλογη προς τον συνολικό χρόνο έκθεσης. Επιπρόσθετα πιστεύεται ότι διακοπτόµενη έκθεση είναι πολύ λιγότερο επιβλαβής απ ότι συνεχόµενη έκθεση, ακόµη και αν το επίπεδο ηχητικής πίεσης στην διακοπτόµενη έκθεση είναι υψηλότερη και γι αυτό κατά την διάρκεια διακοπής της έκθεσης το αυτί καταφέρνει να αναλαµβάνει. Προς το παρόν τα καταστροφικά αποτελέσµατα της έκθεσης σε θόρυβο και της περιεχόµενης ενέργειας του θορύβου δεν µπορούν να συσχετισθούν ευθέως. Έτσι ο

8 διπλασιασµός της περιεχοµένης ενέργειας ενός θορύβου δεν θα επιφέρει διπλασιασµό του ποσοστού απώλειας ακοής. Γενικά πάντως όσο µεγαλύτερο το ενεργειακό περιεχόµενο ενός θορύβου τόσο πιο σύντοµος χρόνος έκθεσης απαιτείται για να επιφέρει το ίδιο ποσοστό απώλειας ακοής. Ένας ακόµη συντελεστής που πρέπει να ληφθεί υπ όψη κατά την ανάλυση της έκθεσης σε θόρυβο είναι και ο τύπος του θορύβου. Για παράδειγµα ο θόρυβος κρούσης µε σφύρα ή µιας έκκεντρης κρουστικής πρέσας είναι διαφορετικός από τον σταθερό θόρυβο (steady state) µιας τουρµπίνας ή ενός ανεµιστήρα. ιαδικασία Εκτίµησης θορύβου Βήµα 1: Μετρήσεις περιοχής Χρησιµοποιώντας ένα ηχόµετρο που έχει τεθεί σε αργή απόκριση και Α-στάθµιση καταγράφουµε τις ανώτατες και τις κατώτατες τιµές στο κέντρο κάθε περιοχής εργασίας (100m2). Αν το µέγιστο επίπεδο θορύβου δεν ξεπερνά τα 84 dba µπορούµε να πούµε ότι όλοι οι εργαζόµενοι στην συγκεκριµένη περιοχή εργάζονται σε ικανοποιητικό επίπεδο θορύβου. Αν το µέγιστο επίπεδο θθορύβου είναι µεταξύ 84 και 92 dba τότε απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Βήµα 2:Μέτρηση Θέσης Εργασίας Για να εκτιµηθεί η έκθεση σε θόρυβο ατόµων που εργάζονται σε περιβάλλον που η µέτρηση στο κέντρο του χώρου εργασίας έδειξε 84 έως 92 dba, πρέπει να γίνει ατοµική µέτρηση. Αν το επίπεδο θορύβου µεταβάλλεται συνεχώς τότε καταγράφουµε το µέγιστο και το ελάχιστο επίπεδο θορύβου. Αν το επίπεδο θορύβου δεν πέφτει κάτω από τα 90 dba η αθροιστική δόση σ αυτή την θέση εργασίας θα είναι µεγαλύτερη από την µονάδα που σηµαίνει ότι έχουµε µη ικανοποιητική έκθεση του εργαζοµένου. Βήµα 3: ιάρκεια Έκθεσης

9 Σε θέσεις εργασίας όπου το σύνηθες επίπεδο θορύβου µεταβάλλεται από µικρότερο των 90 σε µεγαλύτερο των 90 dba πρέπει να γίνει ανάλυση λαµβάνοντας υπ όψη τον χρόνο έκθεσης. Η διαδικασία για τον καθορισµό της ηµερήσιας ηχοέκθεσης ενός εργαζοµένου είναι η εξής: 1)Αναγνώριση του επιπέδου θορύβου σε κάθε περιοχή εργασίας που επισκέπτονται οι εργαζόµενοι 2)Καταγραφή του χρόνου σε λεπτά που ο εργαζόµενος καταναλώνει κάθε εργάσιµη ηµέρα σετις αντίστοιχες περιοχές. 3) ιαίρεση του πραγµατικού χρόνου που αναλίσκεται σε κάθε περιοχή προς τον επιτρεπόµενο χρόνο έκθεσης για το επίπεδο θορύβου της περιοχής. 4)Προσθέτουµε τους λόγους που προκύπτουν και έχουµε την σταθµισµένη ηχοέκθεση. Αν το άθροισµα ξεπερνά την µονάδα τότε η έκθεση είναι πάνω από το επιτρεπόµενο όριο. Πίνακας 1: Επιτρεπτή έκθεση σε θόρυβο ιάρκεια έκθεσης σε ώρες Επίπεδο θορύβου , , , Κατηγορίες έκθεσης Υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες έκθεσης σε θόρυβο: -συνεχόµενη έκθεση σε θόρυβο -διακεκοµένη έκθεση σε θόρυβο

10 Συνεχόµενη έκθεση σε θόρυβο Η έκθεση αυτή είναι η έκθεση σε θόρυβο ευρέως φάσµατος µε σταθερό επίπεδο ηχητικής πίεσης, στον οποίον εκτίθεται ο εργαζόµενος 8ώρες την ηµέρα, 40 ώρες την εβδοµάδα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι περισσότεροι βιοµηχανικοί θόρυβοι. Τα αποδεκτά επίπεδα φαίνονται στον σχετικό πίνακα 1. Όταν ένας εργαζόµενος εκτίθεται σε διαφορετικά επίπεδα θορύβου κατά την διάρκεια της ηµέρας τότε χρησιµοποιείται η σχέση: C 1 /T 1 + C 2 /T 2 +C 3 /T = D Όπου Ci χρόνος έκθεσης και Τi ο επίτρεπόµενος χρόνος έκθεσης για το συγκεκριµένο επίπεδο θορύβου. ΠΧ : Εργαζόµενος εκτίθεται : 3.75 ώρες σε 85 dba 2 ώρες σε 90 dba 2 ώρες σε 95 dba 0.25 ώρες σε 110 dba Η ηµερήσια ηχοέκθεσή του είναι: 3.75/0 + 2/8 + 2/ /0.5 = 1.25>1, άρα ο εργαζόµενος εκτίθεται περισσότερο απ ότι κανονικά πρέπει. ιακεκοµένη έκθεση σε θόρυβο Είναι η έκθεση σε δεδοµένο επίπεδο ηχητικής πίεσης αρκετές φορές κατά την διάρκεια µιας εργάσιµης ηµέρας. Τέτοια είναι η έκθεση των επιθεωρητών που αφήνουν το γραφείο τους, επιθεωρούν κάποιο τµήµα της εγκατάστασης και επιστρέφουν πάλι στο γραφείο τους. Ο κατωτέρω πίνακας δείχνει τα κριτήρια γι αυτήν την κατηγορία έκθεσης. Σε περίπτωση θορύβου σταθερού επιπέδου είναι αρκετή η µέτρηση του επιπέδου του θορύβου µε κύκλωµα ισοστάθµισης Α. Σε περίπτωση όµως µη σταθερού θορύβου θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί δοσίµετρο.

11 Πίνακας 2: Επιτρεπτή έκθεση σαν συνάρτηση των αριθµών επαναλήψεων της έκθεσης Πρόγραµµα ελέγχου θορύβου Ο βαθµός απαιτούµενης µείωσης του επιπέδου θορύβου προκύπτει από την σύγκριση των µετρούµενων επιπέδων µε τα αποδεκτά. Το επόµενο στάδιο είναι η λήψη µέτρων ελέγχου όπως ο σχεδιασµός, ο περιορισµός του χρόνου έκθεσης ή η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας ώστε να επιτευχθεί η απαιτούµενη αποδεκτή έκθεση. Κάθε πρόβληµα έκθεσης σε θόρυβο διασπάται σε τρία επί µέρους θέµατα: - την πηγή έκθεσης - την διαδροµή που ακολουθεί η ηχητική ενέργεια -τον δέκτη δηλ. το ανθρώπινο αυτί. Αν κάθε ένα από τα τρία αυτά µέρη του συστήµατος µελετηθεί σε λεπτοµέρεια το συνολικό πρόβληµα θα απλοποιηθεί σηµαντικά (Σχεδιάγραµµα 1). Σχεδιάγραµµα 2: Λήψη Μέτρων

12

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά)

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά) Ηχορύπανση Οµάδα 2 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Μειµάρογλου Ντουρτόγλου Λουβερδής Νίκας Αναστασία Μιχαήλ Μελέτιος Αλέξανδρος Κεφάλαιο 1 1.1 Τι είναι ήχος Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ O θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Νο. 126, 2012 Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Των Ράνια Αντωνοπούλου, Thomas Masterson και Ajit Zacharias Εισαγωγή Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(1):111-126 Μελέτες κοόρτης 1. Εισαγωγή 2. Σχεδιασμός 3. Προοπτικές μελέτες κοόρτης 4. Αναδρομικές μελέτες κοόρτης

Διαβάστε περισσότερα