Α.4.5. Θεσμικό πλαίσιο: χρήσεις γης, όροι δόμησης, τυχόν άλλες ρυθμίσεις (υπάρχον ΓΠΣ κλπ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.4.5. Θεσμικό πλαίσιο: χρήσεις γης, όροι δόμησης, τυχόν άλλες ρυθμίσεις (υπάρχον ΓΠΣ κλπ.)"

Transcript

1 Α.4.5. Θεσμικό πλαίσιο: χρήσεις γης, όροι δόμησης, τυχόν άλλες ρυθμίσεις (υπάρχον ΓΠΣ κλπ.) Α Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης και Όροι Δόμησης Ένα μικρό ιστορικό To πρώτο σύγχρονο Ρυμοτομικό Σχέδιο στο δήμο Τρικκαίων αφορούσε την πόλη των Τρικάλων και ανάγεται στο Αφορούσε στις εξής περιοχές: γειτονιά της Βουβής γειτονιά των δημοσιοϋπαλληλικών γειτονιά τον Σαραγίων γειτονιά του συνοικισμού γειτονιά της Μπάρας γειτονιά του Βαρουσίου γειτονιά των Κουτσομηλίων και στους εξής συνοικισμούς: Κηπάκι (σχέδιο διανομής από 1932) Πύργος (οικισμός πριν 1923) Πυργετός (οικισμός προ 1923) Αγία Μονή (οικισμός πριν 1923) Καθόρισε τρεις τομείς : Α τομέα (εμπορικό τμήμα): Ελάχιστο πρόσωπο: έξι (6) μέτρα. Ελάχιστο βάθος: οκτώ (8) μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν: εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα. εκτός από τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του διατάγματος είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: τέσσερα (4) μέτρα. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 459

2 Ελάχιστο βάθος: τέσσερα (4) μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν: δεκαέξι (16) τετραγωνικά μέτρα. Β τμήμα (αστικό τμήμα) Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο βάθος: δέκα (10) μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν εξήντα (160) τετραγωνικά μέτρα. Γ τμήμα (εξοχικό τμήμα) Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα. Ελάχιστο βάθος: δεκαοκτώ (18) μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα. Με σύστημα δόμησης το πανταχόθεν ελεύθερο Εντωμεταξύ συνέχισαν να ισχύουν οι οριοθετήσεις οικισμών προ του 23 που δεν συμπεριελήφθησαν στο σχέδιο του 37 Αγία Μονή: οικισμός προ 1923 Πύργος : οικισμός προ 1923 Πυργετός: οικισμός προ 1923 και τα σχέδια διανομής των υπολοίπων περιφερειακών οικισμών της πόλης των Τρικάλων οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί στο σχέδιο του 1937 και τα οποία είχαν αρχίσει να θεσπίζονται ως σχέδια διανομής από το Οι οικισμοί αυτοί είναι οι ακόλουθοι : Αγιοι Απόστολοι : σχέδιο διανομής 1931 Σωτήρα : σχέδιο διανομής 1932 Λεπτοκαρυά : σχέδιο διανομής 1932 Ριζαριό: σχέδιο διανομής 1932 Καρυές : σχέδιο διανομής 1932 Κηπάκι: σχέδιο διανομής 1932 Λογγάκι: σχέδιο διανομής 1934 Στην συνέχεια θεσμοθετήθηκαν και νέα σχέδια διανομών στους ακόλουθους οικισμούς : Φλαμούλι : σχέδιο διανομής 1938 Φλαμουλάκι : σχέδιο διανομής από 1938 Περδικοράχη: σχέδιο διανομής 1959 ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 460

3 Εργατικά : ειδικό διάταγμα Σεισμόπληκτα : ειδικό διάταγμα Το 1960 με το Β.Δ / (ΦΕΚ 4/Δ/5-1-60) τροποποιήθηκαν οι όροι δόμησης του σχεδίου πόλης του 37 ως εξής : Α τομέα Ελάχιστο πρόσωπο: επτά (7) μέτρα. Ελάχιστο βάθος: δέκα (10) μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν: εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα. Μέγιστο ύψος : τέσσερις όροφοι Μέγιστη κάλυψη: 80% Σύστημα δόμησης : Συνεχές εκτός από τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του διατάγματος είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: τέσσερα (4) μέτρα. Ελάχιστο βάθος: τέσσερα (4) μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν: εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα. Β τμήμα Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο βάθος: δεκατέσσερα (14) μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. Μέγιστο ύψος : τρεις όροφοι Μέγιστη κάλυψη: 70% Σύστημα δόμησης : Συνεχές εκτός από τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του διατάγματος είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο βάθος: δέκα (10) μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα. Γ τμήμα Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τρία (13) μέτρα. Ελάχιστο βάθος: δεκαέξι (16) μέτρα ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 461

4 Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. Μέγιστο ύψος : δύο όροφοι Μέγιστη κάλυψη: 50% Σύστημα δόμησης : πανταχόθεν ελεύθερο εκτός από τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του διατάγματος είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα. Ελάχιστο βάθος: δέκα έξι (16) μέτρα Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα. Στους οικισμούς δεν σημειώθηκε καμία αλλαγή Το1966 (Β.Δ./ (ΦΕΚ 89/Δ/1966), θεσμοθετήθηκε μια επέκταση του σχεδίου πόλης, και αναδιαρθρώθηκαν οι τρεις τομείς που ίσχυαν κατά το παρελθόν, μετατρέποντας όμως τον τομέα Β σε Α και χωρίζοντας τον πρώην τομέα Γ σε Β και Γ τομέα. Με το Β.Δ./ (ΦΕΚ 332/Δ/1972) τροποποιήθηκαν οι τομείς της πόλης εκ νέου. Με το Π.Δ/ (ΦΕΚ 201/Δ/1979) τροποποιούνται οι Σ.Δ. και οι αρτιότητες καθορίζονται κατά τομείς ως ακολούθως και χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακό τμήμα η περιοχή του «Βαρουσίου» και των «Κουτσομηλίων». Αναλυτικά : Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων: ΖΩΝΗ Α Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μ. Ελάχιστο εμβαδό: 200 τ.μ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% Συντελεστής δόμησης: 2,4 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κατά ΓΟΚ Για οικόπεδα πριν ΓΟΚ 73 Ελάχιστο πρόσωπο: 7 μ. Ελάχιστο εμβαδό: 100 τ.μ. Για οικόπεδα πριν ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 462

5 Ελάχιστο πρόσωπο: 4 μ. Ελάχιστο εμβαδό: 60 τ.μ. ΖΩΝΗ Β Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μ. Ελάχιστο εμβαδό: 200 τ.μ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% Συντελεστής δόμησης: 1,6 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11 μ. Για οικόπεδα πριν ΓΟΚ 73 Ελάχιστο πρόσωπο: 8 μ. Ελάχιστο εμβαδό: 200 τ.μ. Για οικόπεδα πριν Ελάχιστο πρόσωπο: 8 μ. Ελάχιστο εμβαδό: 150 τ.μ. ΖΩΝΗ Γ Ελάχιστο πρόσωπο: 15 μ. Ελάχιστο εμβαδό: 400 τ.μ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% Συντελεστής δόμησης: 1,2 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κατά ΓΟΚ Για οικόπεδα πριν ΓΟΚ 73 Ελάχιστο πρόσωπο: 13 μ. Ελάχιστο εμβαδό: 300 τ.μ. Για οικόπεδα πριν Ελάχιστο πρόσωπο: 12 μ. Ελάχιστο εμβαδό: 250 τ.μ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΗ Α Ελάχιστο πρόσωπο: 12 μ. Ελάχιστο εμβαδό: 300 τ.μ. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 463

6 Μέγιστη κάλυψη 150 τ.μ. Για οικόπεδα πριν Ελάχιστο πρόσωπο: 8 μ. Ελάχιστο εμβαδό: 150 τ.μ. Για οικόπεδα πριν Όποιες διαστάσεις ΖΩΝΗ Β Ελάχιστο πρόσωπο: 25 μ. Ελάχιστο εμβαδό: 2000 τ.μ. Μέγιστη κάλυψη 180 τ.μ. Για οικόπεδα πριν Ελάχιστο πρόσωπο: 8 μ. Ελάχιστο εμβαδό: 150 τ.μ. Για οικόπεδα πριν Όποιες διαστάσεις Και για τις δυο ζώνες ισχύουν: Μέγιστη κάλυψη 60% Μέγιστο ύψος 7,50 μ + στέγη και λόγω κλίσης του εδάφους 9 μ. Αριθμ. Ορόφων 2 Είναι δυνατή κάλυψη 100% αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα 80 τ.μ. ανά όροφο Το 1985, θεσμοθετήθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ /Δ/470/ , και περιλαμβάνει : Την πόλη των Τρικάλων στην οποία ενσωματώθηκαν οι εννιά συνοικίες και συγκεκριμένα Συνοικία Γαρδικάκι,που βρίσκεται μετά την σιδηροδρομική γραμμή και μεταξύ Βουβής, Αγίας Μονής και Πυργετού Συνοικία Αμπελάκια μαζί με τμήμα της Αγίας Μονής Συνοικία Κηπάκι Σαραγίων και τμήμα των Σαραγίων που βρίσκεται στο ΝΑ τμήμα των Τρικάλων σ ε συνέχεια με τα Σαράγια Συνοικία Πάσχου που βρίσκεται προς το Νοσοκομείο Τρικάλων Συνοικία Πατουλιάς που βρίσκεται πίσω από το Δημοτικό Στάδιο ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 464

7 Συνοικία Κεραμαριά που βρίσκεται πίσω από τη ΣΜΥ Συνοικία Αλώνια Μπάρας που βρίσκεται μετά τον περιφερειακό δρόμο Τρικάλων Λαρίσης και σε συνέχεια με την Μπάρα Συνοικία δεξιά της οδού Καλαμπάκας Συνοικία Αριστερά της οδού Καλαμπάκας και επιπλέον τους οικισμούς Καρυές και Φλαμούλι, που συγκροτούν την Π.Ε. 12, το Ριζαρειό που αποτέλεσε την Π.Ε. 13. Το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. των Τρικάλων περιλαμβάνει την πολεοδομική οργάνωση της πόλης για πληθυσμιακό μέγεθος κατοίκων (πληθυσμός 1987) και κατοίκων (πληθυσμός σχεδιασμού) με: Την επέκταση σχεδίου πόλης σε πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες περιοχές συνολικής επιφάνειας στρεμμάτων και τη δημιουργία δέκα τριών (13) πολεοδομικών ενοτήτων I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII μέσης πυκνότητας 54, 75, 55, 68, 69, 70, 104, 73, 131, 137, 41, 31 κατοίκων Ha και μέσου συντελεστή δόμησης 0.7, 0.95, 0.8, 0.8, 0.83, 0.86, 0.82, 1.17, 1.2, 1.85, 2.40, 0.75, 0.75, 0.8, αντίστοιχα κατά πολεοδομική ενότητα Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης και ειδικότερα: - Δημιουργία κέντρων και χώρων κοινωνικού εξοπλισμού για την καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων και την αποσυμφόρηση της κεντρικής περιοχής. - Καθορισμό γενικής κατοικίας στα κέντρα των πολεοδομικών ενοτήτων και για το σύνολο της περιοχής μέσα στα όρια του Γ.Π.Σ. όπου δεν καθορίζεται άλλη ειδική χρήση. - Εξυγίανση, αναβάθμιση και ανάδειξη των ποταμών Ληθαίου και Αγιαμονιώτη, με δημιουργία χώρων πράσινου και αναψυχής, παιδικών χαρών, πεζοδρόμων, εγκαταστάσεων ελεύθερου μαζικού αθλητισμού και λοιπών συναφών χρήσεων. - Αξιοποίηση, ανάδειξη και εμπλουτισμό με τις παραπάνω χρήσεις των λόφων του Φρουρίου και του Προφήτη Ηλία καθώς και του πάρκου Ματσόπουλου. - Χωροθέτηση χώρων για πολιτιστικές λειτουργίες στην κεντρική περιοχή της πόλης (Πνευματικό Κέντρο) στην παραδοσιακή περιοχή του Βαρουσίου στο χώρο των φυλακών που πρόκειται να απομακρυνθούν και στο Κουρσούμ Τζαμί με δημιουργία Δημοτικού Θεάτρου, Μουσείου και αίθουσας συγκεντρώσεων στο φρούριο με δημιουργία υπαίθριου αμφιθεατρικού χώρου και στο πάρκο Ματσόπουλου. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 465

8 - Επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου Σταδίου και δημιουργία δύο πυρήνων ελεύθερου μαζικού αθλητισμού στη Μπάρα, με γήπεδο, κολυμβητήριο και γυμναστήριο και κατά μήκος του ποταμού Αγιαμονιώτη με γήπεδα, κολυμβητήριο, στάδιο και πυρήνα ελεύθερου αθλητισμού και δημιουργία ποδηλατοδρομίου στο Ριζαρειό. - Χωροθέτηση του νέου Δικαστηρίου στο χώρο των στρατώνων μετά την απομάκρυνσή τους. - Χωροθέτηση του πρακτορείου και του χώρου στάθμευσης φορτηγών στον περιφερειακό δακτύλιο στην οδό Λαρίσης. - Χωροθέτηση οικοτροφείου κοντά στη Μέση Τεχνική Σχολή καθώς και Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) ένα ανά δύο πολεοδομικές ενότητες. - Χωροθέτηση δύο Κέντρων Υγείας νότια της περιοχής των "Σεισμοπλήκτων" και στην Αγία Μονή. - Χωροθέτηση Νοσοκομείου χρόνιων Παθήσεων Παιδιών και Ενηλίκων στην ενότητα Φλαμουλίου και Καρυών. - Πρόβλεψη νέας θέσης Σταθμού ΚΤΕΛ κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό και αμαξοστασίου στην περιοχή ΚΟΜΔΕ, με παράλληλη μετεγκατάσταση του ΚΟΜΔΕ. - Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών Αστυνομίας - Τροχαίας - Αγορανομίας στο χώρο της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία θα εγκατασταθεί στην περιοχή Σεισμοπλήκτων. - Δημιουργία ζωνών βιοτεχνίας, χονδρεμπορίου και αποθηκών κατά μήκος της οδού Λαρίσης, μετά τον κόμβο εισόδου στην πόλη και των οδών προς Καρδίτσα και Μουζάκη και βιομηχανικής ζώνης στα όρια του νομού Τρικάλων - Καρδίτσας. Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους (1987) των αναγκών σε γη (Ηa) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη (Ha) Την ιεράρχηση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου Βασικές παρεμβάσεις που προτείνονται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. είναι: Πρόβλεψη ενός επιπλέον κόμβου εισόδου στα Τρίκαλα από τον αυτοκινητόδρομο Ηγουμενίτσας - Βόλου, κοντά στον οικισμό Πηγή. Δημιουργία περιφερειακού δακτυλίου για την παράκαμψη της πόλης από την υπεραστική κυκλοφορία και τη σύνδεση εκτός πόλης των οδών προς Λάρισα, ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 466

9 Καρδίτσα, Μουζάκη, Καλαμπάκα και τους λοιπούς οικισμούς της ευρύτερης περιοχής. Δημιουργία εσωτερικού δακτυλίου για αποφυγή της διέλευσης οχημάτων από την κεντρική περιοχή. Δημιουργία κύριου ακτινικού συστήματος πεζοδρόμων - ποδηλατοδρόμων για διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών προς το κέντρο. Οργάνωση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις λειτουργίες και πολεοδομικές απαιτήσεις με πρόβλεψη των αρτηριών σε θέσεις που να μη διασπούν τις ενότητες αλλά να τις διασυνδέουν μεταξύ τους. Μετατροπή των χώρων των μετατιθεμένων αρτηριών σε ζώνες κοινωνικού εξοπλισμού, σε συνδυασμό με τα κέντρα συνοικιών. Δημιουργία των απαραίτητων ανισόπεδων ή ισόπεδων κόμβων στις διασταυρώσεις της σιδηροδρομικής γραμμής με τις αρτηρίες καθώς και άνω διαβάσεις για τους πεζούς. Σύνδεση του σταθμού των υπεραστικών συγκοινωνιών (ΚΤΕΛ) με πεζόδρομο - ποδηλατόδρομο και με την αστική συγκοινωνία. Πρόβλεψη χώρου στάθμευσης των φορτηγών έξω από τον κόμβο εισόδου από Λάρισα. Επίσης με το Γ.Π.Σ. καθορίζονται οι εξής ζώνες: Αναπτυξιακές ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων: - Αναπτυξιακών ζωνών βιοτεχνίας, χονδρεμπορίου, αποθηκών κατά μήκος της οδού Λαρίσης μετά τον κόμβο εισόδου στην πόλη και στην οδό προς Πύλη. - Αναπτυξιακής ζώνης βιομηχανίας στα όρια του νομού ανάμεσα στα Τρίκαλα και Καρδίτσα. - Αναπτυξιακής ζώνης Τουρισμού. Ζώνες οργανωμένης ανάπτυξης, εξυγίανσης κατοικίας και ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών - Ζώνες προγραμμάτων κατοικίας με απλή οικονομική ενίσχυση, παροχής έτοιμης κατοικίας, συνεταιριστικής κατοικίας, παροχής φθηνού οικοπέδου. - Ζωνών κοινωνικού συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.) Κατά μήκος της οδού Καλαμπάκας και ειδικά στο κέντρο γειτονιάς. Κατά μήκος της οδού Ηπείρου και στην περιοχή του κέντρου γειτονιάς. Κατά μήκος της οδού Πύλης και στην περιοχή του κέντρου γειτονιάς. Στο κέντρο του οικισμού Ριζαρειό. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 467

10 Στο κέντρο του οικισμού Κεραμαργιά. Κατά μήκος τμήματος του ποταμού Ληθαίου. Γύρω από την πλατεία της Αγρότισας. Στις περιοχές Βουβή - Βουλγαρικά και Δεσποτικό - Σταθμός. Σε όλα τα κέντρα γειτονιάς ζωνών και ειδικών κινήτρων (Ζ.Ε.Κ.) και ζωνών ειδικής ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.). Στις περιοχές Σεισμοπλήκτων και Συνοικισμού προσφυγικών ανάπλαση του σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/ Ζωνών εξυγίανσης και αναβάθμισης στους ποταμούς Ληθαίο και Αγαμονιώτη. - Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.). Στις δημοτικές εκτάσεις στο Κηπάκι και στον Πύργο. Στο κέντρο της πολεοδομικής ενότητας VI για τους χώρους κοινωνικού εξοπλισμού και το Δικαστήριο. Στο χώρο που θα προκύψει από εισφορές γης στο εργοστάσιο Δρεπανόπουλου και τη γύρω περιοχή για κατοικία, συνδυασμένη με ΖΑΣ. Στη δημοτική έκταση μεταξύ των οικισμών Φλαμούλι - Καρυές για δημοτικό στεγαστικό πρόγραμμα. Στις δημοτικές εκτάσεις του οικισμού Ριζαρειό και γύρω από τη Λεπτοκαρυά για μελλοντικά προγράμματα, κατοικίας. - Ζώνες Αστικού Αναδασμού (Ζ.Α.Α.) στις δημοτικές εκτάσεις του οικισμού Ριζαριό. - Ζώνες Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.). Κατά μήκος τμήματος της ανατολικής πλευράς της οδού Ασκληπιού και γύρω από το προτεινόμενο χώρο ΚΤΕΛ. Γύρω από την πλατεία Βουβής. Κατά μήκος τμημάτων του ποταμού Ληθαίου. Στο κέντρο της ενότητας II. Ανατολικά της Στρατιωτικής Σχολής. Μεταξύ και γύρω από τους οικισμούς Φλαμούλι - Καρυές. Οι βασικότερες παρεμβάσεις που προτείνονται για την προστασία του περιβάλλοντος είναι: ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 468

11 Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, προ της διάθεσής του, στα εντός πόλεως τμήματα των ποταμών Ληθαίου και Αγαμονιώτη. Προστασία υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος μέσω βόθρων από τα γεωργικά φάρμακα κτλ. ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση των υπογείων νερών που χρησιμοποιούνται για ύδρευση και των αρδευτικών γεωτρήσεων. Καθορισμός περιοχών που θα απαγορεύονται οι απορροφητικοί βόθροι και θα επιτρέπονται μόνο οι στεγανοί σπιτικοί. Μετεγκατάσταση των οχλουσών εγκαταστάσεων και ρυπαινουσών βιομηχανιών - βιοτεχνιών στη βιομηχανική περιοχή Τρικάλων - Καρδίτσας ή στις προτεινόμενες Βιομηχανικές Ζώνες. Σημαντικότερες από τις προτεινόμενες για μετεγκατάσταση μονάδες είναι το Υφαντουργείο Κλωτσοτήρα, το Τυροκομείο Σίμου και η ασβεσταριά, το εργοστάσιο ξυλείας Δρεπανόπουλου και τα συνεργεία κατά μήκος της οδού προς (Καλαμπάκα). Σταδιακή μετεγκατάσταση των φυλακών, του πεδίου βολής, των στρατοπέδων και των νεκροταφείων. Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Προστασία των βοσκοτόπων και της δασικής έκτασης βόρεια της πόλης, με βελτίωση της δασικής οδοποιίας, αναδάσωση, κατασκευή έργων ορεινής υδρονομίας, διευθέτηση λεκανών απορροής ορεινών χειμμάρων, έλεγχο λειτουργίας υδροτριβείων κ.λ.π. Εξεύρεση χώρου διάθεσης απορριμμάτων. Προστασία ιστορικής και παραδοσιακής κληρονομιάς στο Βαρούσι (πολ. ενότητα IX). Οι προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής του Γ.Π.Σ. είναι: Δίκτυο ύδρευσης - Μελέτη συμπλήρωσης του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του δήμου Τρικάλων και των συνοικισμών του. - Επίβλεψη της κατασκευής των σηπτικών βόθρων και των συστημάτων απορρόφησης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανονισμών. Δίκτυα αποχέτευσης όμβριων - Αντιπλημμυρική προστασία - Απορρίμματα. - Μελέτη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης των περιοχών Αμπελάκια, Πύργος, Πυργετός, Κηπάκι, περιοχή Ζωαγοράς Φλαμούλι, Καρυές, Ριζαρειό και των προτεινόμενων βιοτεχνικών ζωνών. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 469

12 - Επανεξέταση του θέματος αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης και της περιοχής της με βάση την προγραμματισμένη εκτροπή του Αχελώου. - Κατασκευή των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων. - Επιβολή μέτρων για τη συλλογή απορριμμάτων πόλης (ειδικοί καλυπτόμενοι χώροι στις κατοικίες, οργάνωση και βελτίωση δημοτικού εξοπλισμού συλλογής απορριμμάτων, έλεγχος οικιακών συσκευών άλεσης απορριμμάτων). Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα. - Μετατροπή του εναέριου δικτύου μεταφοράς μέσης και χαμηλής τάσης, μέσα στα προτεινόμενα όρια σχεδίου πόλης 1987, σε υπόγειο. - Εξοικονόμηση ενέργειας με τη θερμομόνωση των κτιρίων, εφαρμογή συστημάτων ηλιακής ενέργειας κ.λ.π. - Επέκταση της χωρητικότητας του τηλεφωνικού κέντρου και του δικτύου, με προσαρμογή του προγραμματισμού του ΟΤΕ στις ανάγκες ανάπτυξης της περιοχής. Οι προτάσεις για την ασφάλεια και προστασία της πόλης από σεισμούς, θεομηνίες, πυρκαγιές, περιλαμβάνουν τον καθορισμό: Χώρων πλατειών, πάρκων - παιδικών χαρών, γηπέδων και σχολείων ανά συνοικία, που είναι κατάλληλοι για τη συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού και περιοχές εξυπηρέτησής τους. Χώρων περίθαλψης έκτακτης ανάγκης στο Γενικό Νοσοκομείο, στο Νοσοκομείο Παίδων χρόνιων παθήσεων, στα κέντρα υγείας και στην κεντρική περιοχή. Χώρων εγκαταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις σχολικές μονάδες στο λόφο Προφήτη Ηλία. Χώρων πυροσβεστικών σταθμών στα σεισμόπληκτα και στην Αγία Μονή. Καθορισμός των απαραίτητων σημείων υδροληψίας για πυρόσβεση. Κατά την πάροδο των είκοσι ετών ορισμένες από τις θεσμοθετημένες προτάσεις του ΓΠΣ έχουν υλοποιηθεί, ενώ κάποιες άλλες δεν έχουν υλοποιηθεί για διάφορους πιθανόν αντικειμενικούς λόγους ή για κάποιους λόγους διαφοροποίησης του προγραμματισμού και της ιεράρχησης του Δήμου. Ωστόσο η ανάπτυξη της πόλης επέφερε και άλλα έργα και προτάσεις τις οποίες δεν είχε προβλέψει το ΓΠΣ και οι οποίες επέφεραν θετικές χωρικές επιπτώσεις στην πόλη. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 470

13 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι : Το πολεοδομικό κέντρο σε γενικές γραμμές αναπτύχθηκε στο μέγεθος που θεσπίσθηκε από το ΓΠΣ. Τα τοπικά Κέντρα όμως είχαν ορισμένες διαφοροποιήσεις. Επειδή το Στρατόπεδο και η ΣΜΥ δεν απομακρύνθηκαν και ούτε αναμένεται να απομακρυνθούν το τοπικό κέντρο που είχε προταθεί δεν υλοποιήθηκε. Στην οδό Καλαμπάκας υλοποιήθηκε εκτός από το τμήμα στο Νεκροταφείο και επεκτάθηκε σε όλο το μήκος της οδού σε εναλλαγή με δραστηριότητες του Πολεοδομικού Κέντρου. Στην Σεράγια επεκτάθηκε στην Καρδίτσης. Η ζώνη Χονδρεμπορίου εντός των ορίων Πολεοδομικού Κέντρου Πόλης, η οποία μεταστράφηκε σε εμπόριο υπερτοπικό εναλλασσόμενο με τοπικό Εξυγίανση, αναβάθμιση και ανάδειξη των ποταμών Ληθαίου και Αγιαμονιώτη, με δημιουργία χώρων πράσινου και αναψυχής, παιδικών χαρών, πεζοδρόμων, εγκαταστάσεων ελεύθερου μαζικού αθλητισμού και λοιπών συναφών χρήσεων. Αξιοποίηση, ανάδειξη και εμπλουτισμό με τις παραπάνω χρήσεις των λόφων του Φρουρίου και του Προφήτη Ηλία Χωροθέτηση χώρων για πολιτιστικές λειτουργίες στην κεντρική περιοχή της πόλης (Πνευματικό Κέντρο) στην παραδοσιακή περιοχή του Βαρουσίου, στο χώρο των φυλακών που πρόκειται να απομακρυνθούν (και οι οποίες απομακρύνθηκαν) και στο Κουρσούμ Τζαμί με δημιουργία Δημοτικού Θεάτρου, Μουσείου και αίθουσας συγκεντρώσεων στο φρούριο με δημιουργία υπαίθριου αμφιθεατρικού χώρου ( το οποίο υλοποιήθηκε) και στο πάρκο Ματσόπουλου. Χωροθέτηση του χώρου στάθμευσης φορτηγών στον περιφερειακό δακτύλιο στην οδό Λαρίσης. Χωροθέτηση οικοτροφείου κοντά στη Μέση Τεχνική Σχολή καθώς και Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) ένα ανά δύο πολεοδομικές ενότητες. (ΚΑΠΗ έχουν λειτουργήσει σε πολλές γειτονιές, αλλά όχι σε όλες και μάλιστα από δύο στην κάθε μια Πολεοδομική Ενότητα) Επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου Σταδίου και δημιουργία δύο πυρήνων ελεύθερου μαζικού αθλητισμού στη Μπάρα, με γήπεδο, κολυμβητήριο και γυμναστήριο και κατά μήκος του ποταμού Αγιαμονιώτη με γήπεδα, κολυμβητήριο, στάδιο και πυρήνα ελεύθερου αθλητισμού. Βέβαια έχουν προβλεφθεί και σε άλλες περιοχές αθλητικές εγκαταστάσεις. Χωροθέτηση δύο Κέντρων Υγείας νότια της περιοχής των "Σεισμοπλήκτων" και στην Αγία Μονή. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 471

14 Χωροθέτηση Νοσοκομείου χρόνιων Παθήσεων Παιδιών και Ενηλίκων στην ενότητα Φλαμουλίου και Καρυών. Αναπτυξιακή ζώνη Τουρισμού. Ζώνες οργανωμένης ανάπτυξης, εξυγίανσης κατοικίας και ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών (ΖΚΣ, ΖΕΕ, ΖΕΚ) Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.). Ζώνες Αστικού Αναδασμού (Ζ.Α.Α.) στις δημοτικές εκτάσεις του οικισμού Ριζαριό. Ζώνες Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.). Προτάσεις για την ασφάλεια και προστασία της πόλης από σεισμούς, θεομηνίες, πυρκαγιές. Σταδιακή μετεγκατάσταση του πεδίου βολής, των στρατοπέδων και των νεκροταφείων. Η κατασκευή κεντρικού αγωγού, και έξι αντλιοστασίων, που διατρέχουν ανατολικά την περιοχή μελέτης, εξυπηρετώντας τις περιοχές Σωτήρας, Αγίων Αποστόλων, Κηπακίου, Πύργου, Πυργετού, Φλαμουλίου, Καρυών και Ριζαρείου. (Στην παρούσα φάση, ειδικότερα, έχει δημοπρατηθεί ήδη η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής του Ριζαρειού και παράλληλα προβλέπεται να κατασκευαστεί αντλιοστάσιο και τμήμα του κεντρικού αγωγού που θα συνδέσει τον οικισμό με τον βιολογικό καθαρισμό). Επιπλέον σημειώνεται ότι : Το ποδηλατοδρόμιο που προοριζότανε για το Ριζαρειό, τελικά κατασκευάσθηκε στις Καριές Το νέο δικαστήριο κατασκευάζεται δίπλα στα παλιά δικαστήρια και δεν χωροθετήθηκε στους στρατώνες. Οι υπηρεσίες της Αστυνομίας - Τροχαίας Αγορανομίας μετεγκαταστάθηκαν μεν, αλλά σε νοικιασμένο κτίριο και όχι στην Πυροσβεστική υπηρεσία. Οι ΖΕΠ που γενικά δεν υλοποιήθηκαν, προκάλεσαν δύο τροποποιήσεις του ΓΠΣ για τον αποχαρακτηρισμό τους: στο εργοστάσιο του Δρεπανόπουλου (ΦΕΚ 744/Δ/01) και στις ιδιοκτησίες ΤΕΘΑ και Δήμου Τρικκαίων στο κέντρο της Π.Ε. VI (ΦΕΚ 846/Δ/03) Επίσης μια άλλη τροποποίηση του ΓΠΣ αφορούσε τον αποχαρακτηρισμό του χώρου από ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 472

15 βρεφικό Νηπιαγωγείο σε χώρο ανέγερσης ΙΚΑ. Σύμφωνα με το ΓΠΣ που εγκρίθηκε, η πόλη των Τρικάλων οργανώθηκε πολεοδομικά και κατά την εικοσαετία που πέρασε και εκπονήθηκαν οι πολεοδομικές μελέτες για όλες τις περιοχές επεκτάσεων, εγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα Π.Δ. και στην συνέχεια ολοκληρώθηκαν σχεδόν οι Πράξεις Εφαρμογής. Κυρώθηκαν ήδη πράξεις εφαρμογής των περιοχών των επεκτάσεων συνολικού εμβαδού 3940 στρ. : Αγ. Μονή Ι 754 στρ., Αγ. Μονή ΙΙΙ 450 στρ. Σαράγια 734 στρ. Πάσχου Ι 477 στρ. Αριστερά Καλαμπάκας 832 στρ. Δεξιά Καλαμπάκας 700 στρ. και στο στάδιο της κύρωσης βρίσκονται οι υπόλοιπες περιοχές, συνολικής έκτασης στρ. ήτοι : Κεραμαριά 500 στρ. Γέφυρα Πάσχου ΙΙ (πυκνοδομημένο) 375 στρ. Κλωτσοτήρα Τρικκαίογλου 407 στρ. Αγ. Μονή ΙΙ, 520 στρ, ( τριπλό καθεστώς αραιοδομημένα- πυκνοδομημένο οικισμός προ 23) Αλώνια Μπάρας 600 στρ. Πυργετός 700 στρ. Τα Προεδρικά Διατάγματα εκδόθηκαν σταδιακά στις διάφορες περιοχές των επεκτάσεων και προέβλεπαν τα ακόλουθα : ΤΟΜΕΑΣ Α (περιοχή Πατουλιάς) Π.Δ (ΦΕΚ 278/Δ/ ) Ελάχιστο πρόσωπο: 12μ. Ελάχιστο εμβαδό: 250 τ.μ. Κάλυψη 60% Σ.Δ. 0,80 Αρ. ορόφων 2 Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα του τομέα Α α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 473

16 - Ελάχιστο πρόσωπο: 10μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 150 τ.μ. ΤΟΜΕΑΣ Β Ελάχιστο πρόσωπο: 15μ. Ελάχιστο εμβαδό: 400 τ.μ. Κάλυψη 40% Σ.Δ. 0,60 Αρ. ορόφων 2 Μέγιστο υψος 7,60 μ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα του τομέα Β α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της Ελάχιστο πρόσωπο: 10μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 150 τ.μ. - Κάλυψη 80% - Σ.Δ. 1,60 - Μέγιστη δόμηση 120 τ.μ. ΤΟΜΕΑ ΙΕ Ελάχιστο πρόσωπο: 12μ. Ελάχιστο εμβαδό: 250 τ.μ. Κάλυψη 60% Σ.Δ. 0,80 Μέγιστο ύψος 11 μ. + στέγη Κατά παρέκκλιση ισχύουν: Περιοχή Σαραγίων (Π.Δ , ΦΕΚ 825/Δ/ ) α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της Ελάχιστο πρόσωπο: 8 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 120 τ.μ. β) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της με όποιες διαστάσεις γ) στην περιοχή πριν το 1923 για οικόπεδα εμβαδού < 200 τ.μ. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 474

17 κάλυψη 70% Σ.Δ. 1,2 και συνολική επιφάνεια 160 τ.μ. Περιοχή Αγίας Μονής (Π.Δ , ΦΕΚ 449/Δ/ ) α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της Ελάχιστο πρόσωπο: 8 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 120 τ.μ. β) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της (εντός πυκνοδ. τμηματος 1923) με όποιες διαστάσεις γ) στην περιοχή πριν το 1923 (που δεν εμπιπτουν στο πυκνοδ. τμηματος 1923) για οικόπεδα εμβαδού < 150 τ.μ. κάλυψη 70% Σ.Δ. 1,4 και συνολική επιφάνεια 120 τ.μ. δ) στην περιοχή πριν το 1923 για οικόπεδα εμβαδού < 200 τ.μ. κάλυψη 70% Σ.Δ. 1,4 και συνολική επιφάνεια 160 τ.μ. Περιοχή Κλωτσοτήρα -Πυργετού (Π.Δ , ΦΕΚ 219/Δ/ ) α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της Ελάχιστο πρόσωπο: 8 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 120 τ.μ. β) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της (μόνο πυκνοδομημένα) - Ελάχιστο πρόσωπο: 6 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 150 τ.μ. γ) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της (μόνο πυκνοδομημένα) - Ελάχιστο πρόσωπο: 6 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 80 τ.μ. Περιοχή Πύργος-Ζωαγορά -Αμυγδαλιές (Π.Δ , ΦΕΚ 810/Δ/ ) α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της Ελάχιστο πρόσωπο: 8 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 120 τ.μ. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 475

18 ΤΟΜΕΑ ΙΖ Ελάχιστο πρόσωπο: 15μ. Ελάχιστο εμβαδό: 400 τ.μ. Κάλυψη 60% Σ.Δ. 0,80 Μέγιστο ύψος 11 μ. + στέγη Κατά παρέκκλιση ισχύουν: Περιοχή Σαραγίων (Π.Δ , ΦΕΚ 825/Δ/ ) α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 180 τ.μ. β) στην περιοχή πριν το 1923 για οικόπεδα εμβαδού < 150 τ.μ. (κατάτμηση μεχρι ) κάλυψη 70% Σ.Δ. 1,2 και συνολική επιφάνεια 120 τ.μ. Περιοχή Αγίας Μονής (Π.Δ , ΦΕΚ 449/Δ/ ) α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 180 τ.μ. β) στην περιοχή πριν το 1923 για οικόπεδα εμβαδού < 150 τ.μ. (κατάτμηση μεχρι ) κάλυψη 70% Σ.Δ. 1,4 και συνολική επιφάνεια 120 τ.μ. Περιοχή Κλωτσοτήρα -Πυργετού (Π.Δ , ΦΕΚ 219/Δ/ ) α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 180 τ.μ. β) όπως προκύπτουν από την ΠΕ - Ελάχιστο πρόσωπο: 8 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 1200 τ.μ. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 476

19 Για την περιοχή Κεραμαριά Αλώνια Μπάρας (Π.Δ , ΦΕΚ 918/Δ/9-8-93) και την περιοχή Γέφυρα Πάσχου (Π.Δ , ΦΕΚ 1323/Δ/ ) ισχύουν: - Ελάχιστο πρόσωπο: 13μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 300 τ.μ. - Κάλυψη 60% - Σ.Δ. 0,80 - Μέγιστο ύψος 11 μ. + στέγη ΤΟΜΕΑ ΙΙΖ Ελάχιστο πρόσωπο: 15μ. Ελάχιστο εμβαδό: 400 τ.μ. Κάλυψη 60% Σ.Δ. 0,60 Μέγιστο ύψος 11 μ. + στέγη Κατά παρέκκλιση ισχύουν: Περιοχή Σαραγίων (Π.Δ , ΦΕΚ 825/Δ/ ) α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 180 τ.μ. β) στην περιοχή πριν το 1923 για οικόπεδα εμβαδού < 250 τ.μ. κάλυψη 60% Σ.Δ. 0,8 και συνολική επιφάνεια 150 τ.μ. γ) στην περιοχή πριν το 1923 για οικόπεδα εμβαδού < 150 τ.μ..(για οικόπεδα που έχουν προκύψει μέχρι ) κάλυψη 70% Σ.Δ. 1,2 και συνολική επιφάνεια 120 τ.μ. Περιοχή Αγίας Μονής (Π.Δ , ΦΕΚ 449/Δ/ ) α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 180 τ.μ. β) στην περιοχή πριν το 1923 ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 477

20 για οικόπεδα εμβαδού < 200 τ.μ. κάλυψη 70% Σ.Δ. 0,8 και συνολική επιφάνεια 120 τ.μ. γ) στην περιοχή πριν το 1923 για οικόπεδα εμβαδού < 150 τ.μ. κάλυψη 70% Σ.Δ. 1,2 και συνολική επιφάνεια 120 τ.μ. Περιοχή Κλωτσοτήρα -Πυργετού (Π.Δ , ΦΕΚ 219/Δ/ ) α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 180 τ.μ. β) Όπως προκύπτουν από την ΠΕ - Ελάχιστο πρόσωπο: 8 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 120 τ.μ. - Περιοχή Πύργος-Ζωαγορά -Αμυγδαλιές (Π.Δ , ΦΕΚ 810/Δ/ ) Ελάχιστο πρόσωπο: 15μ. Ελάχιστο εμβαδό: 400 τ.μ. Κάλυψη 60% Σ.Δ. 0,80 Μέγιστο υψος 11 μ. + στέγη α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 180 τ.μ. β) Όπως προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής - Ελάχιστο πρόσωπο: 8 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 120 τ.μ. Για την περιοχή Κεραμαριά Αλώνια Μπάρας (Π.Δ , ΦΕΚ 810/Δ/ ) και την περιοχή Γέφυρα Πάσχου (Π.Δ , ΦΕΚ 1323/Δ/ ) ισχύουν: Ελάχιστο πρόσωπο: 13μ. Ελάχιστο εμβαδό: 300 τ.μ. Κάλυψη 60% Σ.Δ. 0,60 ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 478

21 Μέγιστο υψος κατά ΓΟΚ ΤΟΜΕΑ ΙΙΖα Περιοχή Πύργος-Ζωαγορά -Αμυγδαλιές (Π.Δ , ΦΕΚ 810/Δ/ ) Ελάχιστο πρόσωπο: 15μ. Ελάχιστο εμβαδό: 400 τ.μ. Κάλυψη 60% Σ.Δ. 0,80 Μέγιστο υψος 11 μ. + στέγη α) Τα προϋφιστάμενα αυτοτελώς της Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μ. - Ελάχιστο εμβαδό: 180 τ.μ. Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΤΡΙΚΚΗ» Ελάχιστο πρόσωπο: 16μ. Ελάχιστο εμβαδό: 450 τ.μ. Κάλυψη 60% Σ.Δ. max. 240 τ.μ. Δύο όροφοι Μέγιστο ύψος 8,50 μ. +στέγη ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 479

22 ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 480

23 Το 1988 με την αρ. 4209/ απόφαση του Νομάρχη (ΦΕΚ 640/5-9-88) αναθεωρήθηκαν οι οροι δόμησης της ΠΕ 5 συν. «Σαράγια» πλην της περιοχής εργατικών κατοικιών ως εξής : ΤΟΜΕΑΣ ΑV 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα μέτρα (10). Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200). Μεγ. Καλυψη : 70% Σ.Δ. 2,4 2. Κατά παρέκκλιση προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία: α) Κατά τη δημοσίευση του ΓΟΚ/73, , είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. β) Κατά τη δημοσίευση του ΒΔ-60/ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα. Τομέας ΙΙΙ Ε. 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (12) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενηντα (250) τετραγωνικά μέτρα. Μεγ. Καλυψη : 60% Σ.Δ. 1,2 Εχουν παραχωρηθει από την «Πρόνοια». Κατά παρέκκλιση θεωρούνται αρτια και οικοδομησιμα τα οικοπεδα «ως παραχωρηθηκαν» Τομέας ΙΙΙ Δ. 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία: α) Κατά τη δημοσίευση του ΓΟΚ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. β) Κατά τη δημοσίευση του ΒΔ/ είχαν: ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 481

24 Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα. 3. Σε ολους τους χώρους κοινής ωφέλειας ορίζεται, μέγιστος Σ.Δ. 0,40. Εξαίρεση αποτελεί το Ο.Τ. 25 όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το ΚΤΕΛ όπου προτείνεται μέγιστος Σ.Δ. 0,3 4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας των. 5. Συντελεστής δόμησης: 1,2. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 μέτρα. Το 1989 με την αρ. 3655/ απόφαση του Νομάρχη (δεν μας δόθηκε ΦΕΚ) αναθεωρήθηκαν οι οροι δόμησης της ΠΕ 2 συν. «Κλωτσοτήρα - Δημοσιουπαλληλικά» ως εξής : Τομέας ΙΙΙ Δ. (από Νταή μέχρι Παπαστάθη) 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία: α) Κατά τη δημοσίευση του ΓΟΚ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. 3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παρ.1 και παρ.2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά 5,00 μέτρα. 4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας των. 5. Συντελεστής δόμησης: 1,2. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 μέτρα. Το 1990 ηταν το ετος που εγιναν ολες σχεδον οι αναθεωρησεις των σχεδίων Π.Ε ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 482

25 Με την αρ. 4732/ απόφαση του Νομάρχη (δεν μας δόθηκε ΦΕΚ) διορθώθηκαν τα όρια του τομέα ΙΙΙ Δ της ΠΕ 2 συν. «Κλωτσοτήρα - Δημοσιουπαλληλικά» ως εξής : Τροποποίηση ορίων του Τομέα ΙΙΙ Δ. (Ο.Τ. 153, 164,163 και τμημάτων των Ο.Τ. 161,154,154(α),162,845,846) στον τομέα ΙΙΙ Β με όρους δόμησης: 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκα (10) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία: α) Κατά τη δημοσίευση του ΓΟΚ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. β) Κατά τη δημοσίευση του ΒΔ/ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα. 3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας των. 5. Συντελεστής δόμησης: 1,2. Με την αρ. 281/ απόφαση του Νομάρχη (δεν μας δόθηκε ΦΕΚ) αναθεωρήθηκαν οι οροι δόμησης των ΠΕ 1 και 2 συν. «Κ. Πύργος Ζωαγορά Αμυγδαλιές Σεισμόπληκτα -Κηπάκι» ως εξής : Α - Κ. ΠΥΡΓΟΣ ΚΗΠΑΚΙ (σχέδιο διανομής) Τομέας ΙΗ 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατέσσερα (14) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία: α) Προ της είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενηντα (150) τετραγωνικά μέτρα. α) Προ της είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 483

26 3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παρ.1 και παρ.2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά 5,00 μέτρα. 4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας των. 5. Συντελεστής δόμησης: 0,8. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 μέτρα. Β - ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ Τομέας ΙΘ 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. 2. Κατά παρέκκλιση όπως παραχωρήθηκαν 3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παρ.1 και παρ.2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά 5,00 μέτρα. 4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας των. 5. Συντελεστής δόμησης: 1,2. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 μέτρα. Γ - ΟΕΚ Κ. ΠΥΡΓΟΣ 1. Κάλυψη σε κάθε Ο.Τ. 65% 2. Μέγιστος Σ.Δ Μέγιστο υψος διορόφων 8,50 μ. 4. Μέγιστο υψος τριοροφων 12,50 μ. 5. πρασιά 2,00 μ. Με την αρ. οικ. 1719/ απόφαση του Νομάρχη (ΦΕΚ275/ ) αναθεωρήθηκαν οι οροι δόμησης των ΠΕ 8,ΠΕ7, ΠΕ11 συν. «Κεραμαριά Αλώνια Μπάρας» ως εξής : ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 484

27 ΤΟΜΕΑΣ VΑ 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα μέτρα (10). Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200). 2. Κατά παρέκκλιση προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία: α) Κατά τη δημοσίευση του ΓΟΚ/73, , είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. β) Κατά τη δημοσίευση του ΒΔ-60/ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα. 3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παρ.1 και παρ.2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά 5,00 μέτρα. 4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας των. 5. Συντελεστής δόμησης: 2,4. 6. Μέγιστο ύψος των κτιρίων κατά ΓΟΚ. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 μέτρα. Τομέας ΙΙΙ Δ. 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία: α) Κατά τη δημοσίευση του ΓΟΚ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. β) Κατά τη δημοσίευση του ΒΔ/ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα. 3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παρ.1 και παρ.2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 485

28 εγγράφεται κάτοψη κτιρίων με ελάχιστη επιφάνεια 50 τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά 5,00 μέτρα. 4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας των. 5. Συντελεστής δόμησης: 1,2. 6. Μέγιστο ύψος των κτιρίων κατά ΓΟΚ. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 μέτρα. Τομέας ΙVΒ. 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία: α) Κατά τη δημοσίευση του ΓΟΚ/73 (9-6-73) είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. β) Κατά τη δημοσίευση του ΒΔ-60/ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα. 3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παρ.1 και παρ.2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίων με ελάχιστη επιφάνεια 50 τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά 5,00 μέτρα. 4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας των. 5. Συντελεστής δόμησης: 1,6. 6. Μέγιστο ύψος των κτιρίων: 12,00 μέτρα. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 μέτρα. Τομέας ΙΙΙ Δ1. 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία: ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 486

29 α) Κατά τη δημοσίευση του ΓΟΚ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. β) Κατά τη δημοσίευση του ΒΔ/ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα. 3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παρ.1 και παρ.2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίων με ελάχιστη επιφάνεια 50 τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά 5,00 μέτρα. 4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας των. 5. Συντελεστής δόμησης: 1,2. 6. Μέγιστο ύψος των κτιρίων 7,5 μ.. 7. Η αρχιτεκτονική μελέτη θα εγκρίνετε από την ΕΠΑΕ Τομέας ΙΙΙ Γ2 Ισχύει το Π.Δ όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. για τον παραδοσιακό οικισμό «Βαρούσι» Τομέας ΙΕ 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία: α) Κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. εχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν εικοσι (120) τετραγωνικά μέτρα. β) Προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης η προερχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το αρθρο 8 του Ν.1337/83 εφόσον εχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν εικοσι (120) τετραγωνικά μέτρα. 3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παρ.1 και παρ.2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 487

30 εγγράφεται κάτοψη κτιρίων με ελάχιστη επιφάνεια 50 τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά 5,00 μέτρα. 4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας των. 5. Συντελεστής δόμησης: 0,8. 6. Μέγιστο ύψος των κτιρίων: 11,00 μέτρα. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 μέτρα. Τομέας χώρων κοινής ωφέλειας. Συντελεστής Δόμησης: 0,4. Μέγιστο ύψος: 7,50 μέτρα. Με την Αποφ-2941/90 (ΦΕΚ-539/Δ/ ) «Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα VI, X, XI, συν. "Στρατώνες, Βουβή, Κέντρο" εκτός των ΟΤ 111, 77 και όλων των ΟΤ του τομέα VΑ και του τομέα ΙΙΙ Γ1.» με την οποία αναθεωρήθηκαν οι όροι δόμησης σε μεγάλο τμήμα των πολεοδομικών ενοτήτων ως εξής: ΤΟΜΕΑΣ VΑ 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα μέτρα (10). Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200). 2. Κατά παρέκκλιση προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία: α) Κατά τη δημοσίευση του ΓΟΚ/73, , είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. β) Κατά τη δημοσίευση του ΒΔ-60/ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα. 3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παρ.1 και παρ.2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά 5,00 μέτρα. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 488

31 4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας των. 5. Συντελεστής δόμησης: 2,4. 6. Μέγιστο ύψος των κτιρίων κατά ΓΟΚ. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 μέτρα. Τομέας ΙΙΙ Δ. 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία: α) Κατά τη δημοσίευση του ΓΟΚ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. β) Κατά τη δημοσίευση του ΒΔ/ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα. 3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παρ.1 και παρ.2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίων με ελάχιστη επιφάνεια 50 τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά 5,00 μέτρα. 4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας των. 5. Συντελεστής δόμησης: 1,2. 6. Μέγιστο ύψος των κτιρίων κατά ΓΟΚ. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 μέτρα. Τομέας VIΒ. 1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία: α) Κατά τη δημοσίευση του ΓΟΚ/73 (9-6-73) είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 489

32 Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. β) Κατά τη δημοσίευση του ΒΔ-60/ είχαν: Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα. 3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παρ.1 και παρ.2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίων με ελάχιστη επιφάνεια 50 τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά 5,00 μέτρα. 4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας των. 5. Συντελεστής δόμησης: 1,6. 6. Μέγιστο ύψος των κτιρίων: 12,00 μέτρα. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 μέτρα. Τομέας χώρων κοινής ωφέλειας. Συντελεστής Δόμησης: 0,4. Μέγιστο ύψος: 7,50 μέτρα. Όσον αφορά τις χρήσεις γης, στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως «γενική κατοικία» επιτρέπονται όλες οι οριζόμενες από το άρθρο 4 του Π.Δ της 23/2/87, εκτός από την οχλούσα ή μη βιομηχανία. ( Οι μικρές δηλαδή βιοτεχνίες εφόσον δεν οχλούν, επιτρέπονται) α) Κατοικίες και ξενώνες δυναμικού μικρότερου των 20 κλινών. β) Εμπορικά καταστήματα. γ) Εστιατόρια, αναψυκτήρια. δ) Χώροι συναθροίσεως του κοινού. ε) Πολιτιστικά κτίρια. ζ) Κτίρια εκπαιδεύσεως. η) Θρησκευτικοί χώροι. θ) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. ι) Κτίρια σταθμεύσεως και γήπεδα σταθμεύσεως. κ) Παιδικές χαρές. λ) Γραφεία διοίκησης. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 490

33 μ) Κέντρα διασκεδάσεως - Ταβέρνες. ν) Ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. ξ) Κτίρια περιθάλψεως. ο) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. π) Πρατήριο βενζίνης. ρ) Αθλητικές εγκαταστάσεις. Διατυπώνεται δε μια μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι νομίμως υφιστάμενες χρήσεις στην περιοχή αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου διατηρούνται, έστω και αν αντίκειται στα οριζόμενα πιο πάνω Το 1997 με την απ αρ. 3680/ απόφαση του Νομάρχη (δεν μας δόθηκε ΦΕΚ) συμπληρώθηκαν οι υπ αριθμ. 4209/ , 1719/ και 2941/ αποφάσεις του Νομάρχη Τρικάλων με την παρακάτω προσθήκη: Οικοπεδα που ανηκαν στους πρωην τομεις Α και Β όπως καθοριστηκαν με το πρωτο εδαφιο της παραγρ. 1 του αρθρου 1 του Β.Δ. Περι αναθεωρήσεως των ορων και περιορισμών δόμησης των οικοπεδων του Ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων»(ΦΕΚ 4Δ / ) τα οποία ηταν αρτια και οικοδομησιμα ειτε κατά κανονα ειτε κατά παρεκκλιση συμφωνα με τα εδαφια 1 α και 1β της παραγρ. 1 του αρθρου 1 του ιδιου Β.Δ. καθως και τα οικοπεδα που ανηκαν επίσης στους ιδιους παραπανω τομεις Α και Β που δημιουργηθηκαν με την ημερα δημοσιευσης του υπ αρ. 8/73 Ν.Δ. (ΦΕΚ 124 Δ /9-6-73) «Περι ΓΟΚ» τα οποια ηταν αρτια και οικοδομησιμα συμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 16 του Ν.Δ. 8/73 περι ΓΟΚ και απώλεσαν την αρτιοτητα και οικοδομησιμοτητα τους μετα την εκδοση των αρ. 4209/ , 1719/ και 2941/ αποφάσεων του Νομάρχη Τρικάλων,θεωρούνται αρτια και οικοδομησιμα κατά παρεκκλιση. Τέλος με την πρόσφατη Αποφ-1062/01 Γ.Γ. Περιφέρειας (ΦΕΚ-541/Δ/ ) που εισηγήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο μειώθηκε αισθητά ο Σ.Δ. στο κέντρο της πόλης από 2,4 σε 1,8. Από την παράθεση των κανονιστικών όρων δόμησης που ισχύουν σήμερα συνάγεται το συμπέρασμα ότι η πόλη των Τρικάλων είναι σε σχετικά καλό επίπεδο από άποψης πυκνοδόμησης, αφού οι συντελεστές δόμησης είναι σχετικά χαμηλοί, στοιχείο το οποίο οδηγεί σε μια τάση επέκτασης της πόλης με χαμηλά κτίρια και στις περιφερειακές γειτονιές με εξοχικό χαρακτήρα. Επίσης είναι αυταπόδεικτο ότι η επιλογή της πολιτικής ανάπτυξης μιας πόλης με χαμηλά κτίρια προκαλεί σαφώς ζήτημα αυξημένων επεκτάσεων, ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 491

34 προκειμένου να ανταποκριθεί στην αναμενόμενη δημογραφική αύξηση στο έτος στόχο. Πρόκειται για μια τάση που η πολεοδομική οργάνωση της σημερινής και της σχεδιαζόμενης πόλης πρέπει να λάβει υπ όψη της και να τη διατηρήσει. Ο αστικός χώρος στις μεσαίες πόλεις πρέπει να βρει μια κλίμακα διαφορετική από αυτή των μητροπολιτικών κέντρων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή και των μεγάλων πόλεων τύπου Λάρισας και να είναι ελκυστικός, ώστε να αποτελεί πόλο απορρόφησης της δημογραφικής αιμορραγίας της υπαίθρου και παράγοντα ανάσχεσης της τάσης εγκατάστασης των κατοίκων της προς τις μεγάλες πόλεις, όπως εν προκειμένω στη Λάρισα) και τα μητροπολιτικά κέντρα. Η πρόσφατη μείωση του Συντελεστή δόμησης στο Πολεοδομικό Κέντρο δηλώνει ταυτόχρονα και με το ίδιο τρόπο σκέψης ότι η ανάγκη επέκτασής των ορίων του είναι μάλλον αναγκαία προκειμένου να μπορεί να συμπεριλάβει όλη τη αναμενόμενη ανάπτυξή του, τόσο στο επίπεδο του εμπορίου, όσο και στο επίπεδο των Υπηρεσιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, χωρίς να εξοστρακίσει την κατοικία. Αντίθετα μάλιστα πρέπει να είναι κέντρο με την ολοκληρωμένη του έννοια οικονομικό επιχειρησιακού χαρακτήρα, κοινωνικό, πολιτιστικό και ζώνη κατοικίας με τον απαραίτητο κοινωνικό της εξοπλισμό και τους κοινόχρηστους χώρους της και με έλεγχο εκείνων των χρήσεων γης, οι οποίες θα επηρέαζαν αρνητικά την κατοικία. Απαιτείται επίσης ένα κέντρο που να αναδεικνύει τα ποιοτικά στοιχεία, την ταυτότητα - την ιστορία της πόλης και τη δομή του πολιτιστικού και φυσικού της περιβάλλοντος. Σε μια τέτοια απόφαση πρέπει επίσης να συνεκτιμηθούν και άλλα στοιχεία, όπως, η μεγάλη κατάτμηση του αστικού χώρου που επιφέρει μικρές αρτιότητες και αδυναμία δόμησης μεγάλης κλίμακας κτιρίων, η γραμμική ανάπτυξη κατά μήκος των αξόνων της πόλης που έγινε πολύ πιο έντονη από το παρελθόν και φυσικά η χωροθέτηση του Διοικητηρίου σε περιοχή εκτός ορίων Κέντρου και ΓΠΣ, που αναμένεται να έχει σημαντικές χωρικές επιπτώσεις και επομένως πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο, το οποίο φαίνεται από το χάρτη Α.4.2 «Θεσμικό Πλαίσιο Δόμησης», είναι η αναντιστοιχία μεταξύ των ορίων των Πολεοδομικών Ενοτήτων συμπεριλαμβανομένων αυτών του Πολεοδομικού Κέντρου και των ορίων των Τομέων των κανονιστικών όρων δόμησης. Ενδεικτικά αναφέρεται το Πολεοδομικό Κέντρο (Π.Ε. 11) που καταλαμβάνει τμήμα του τομέα με Σ.Δ. 1.8 και μικρό τμήμα του τομέα με Σ.Δ. 1.6 σε τμήματα των γραμμικών του αναπτύξεων, ενώ μένουν εκτός του Σ.Δ. 0,8 μικρά Ο.Τ., αλλά ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 492

35 το ίδιο ισχύει και σε όλες τις Π.Ε. εκτός της Π.Ε.9 - το «Βαρούσι», το οποίο παρουσιάζει απόλυτη σύμπτωση μεταξύ Τομέα κανονιστικών όρων δόμησης και της Π.Ε. Ένα πολυτεμαχισμένο οικιστικό ιστό παρουσιάζει γενικά η εικόνα του χάρτη των τομέων των κανονιστικών όρων δόμησης και ειδικά στις επεκτάσεις. Σ αυτήν την εικόνα των επεκτάσεων, δεν συμμετέχει ο Συντελεστής Δόμησης ο οποίος γενικά δεν παρουσιάζει διαφοροποιήσεις, καθώς είναι 0,8 στις περισσότερες περιοχές και 0,6 σε ελάχιστες, ενώ τις πολλές διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν οι αρτιότητες - και κατ επέκταση τα πρόσωπα, τα ύψη κλπ οι οποίες προέκυψαν από την τήρηση της υφιστάμενης κατάστασης των κατατμήσεων, οι οποίες σε διάφορες περιοχές ήταν μεγάλες, κατά κανόνα παράνομες, και οι οποίες είχαν προηγηθεί του σχεδίου πόλης, προκαλώντας ταυτόχρονα και μικρά Οικοδομικά Τετράγωνα. Έτσι οι Π.Ε. δεν μπορούν να παρουσιάσουν μια ενιαία μορφή, πόσο δε μάλλον που ενώθηκαν υφιστάμενοι οικισμοί - που είχαν ήδη δομηθεί με ένα καθεστώς και είχαν μια δική τους αυτόνομη λειτουργική δομή - με περιοχές εκτεταμένων ζωνών αυθαιρέτων, που για πρώτη φορά λειτουργούσαν στην πόλη ως οργανισμοί της. Έτσι μέχρι σήμερα σχεδόν όλες οι Π.Ε. χαρακτηρίζονται για την οικιστική και κοινωνική τους ετερογένεια. Στο Δήμο Τρικκαίων εκτός από την πόλη υπάρχουν και οι δορυφορικοί οικισμοί οι οποίοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες : Οι ενταγμένοι στο ΓΠΣ (Π.Ε. 12 και 13 «Καρυες Φλαμουλι Ριζαριό») και οι οποίοι δεν πολεοδομήθηκαν, οπότε σ αυτούς ισχύει το πρότερο καθεστώς ως σχέδιο διανομής και το ΒΔ / , και οι οριοθετημένοι οικισμοί με βάση Π.Δ Έτσι παρουσιάζονται διαφορετικά καθεστώτα δόμησης με αποτέλεσμα ομοίως με την πόλη, μια αδικαιολόγητη οικιστική ετερογένεια. Στην πρώτη περίπτωση, οι οικισμοί που είναι εντός ΓΠΣ και δεν πολεοδομήθηκαν (Π.Ε. 12 και 13) δεν οριοθετήθηκαν δεδομένου ότι ήταν εντός ΓΠΣ. Σαν συνέπεια αυτού, συνεχίζουν να θεωρούνται ότι έχουν το σχέδιο διανομής και εφαρμόζονται εν μέρει οι όροι δόμησης του ΒΔ/ και εν μέρει ο ΓΟΚ 85. Όμως οι όροι δόμησης του ΒΔ/ δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν με σαφήνεια διότι δεν έγινε καθορισμός κεντρικού ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 493

A.4.3. Καταγραφή και Ανάλυση Υπαρχουσών Χρήσεων: Τάσεις - Συγκρούσεις (Χάρτης Α.4.1.)

A.4.3. Καταγραφή και Ανάλυση Υπαρχουσών Χρήσεων: Τάσεις - Συγκρούσεις (Χάρτης Α.4.1.) A.4.3. Καταγραφή και Ανάλυση Υπαρχουσών Χρήσεων: Τάσεις - Συγκρούσεις (Χάρτης Α.4.1.) A.4.3.1. Υφιστάμενες Χρήσεις γης Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο η πόλη των Τρικάλων, κατά το ΓΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η προκαταρκτική πρόταση και παρατίθενται τα βασικά στοιχεία των σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 2.1. Χωροταξικά δεδομένα περιοχής μελέτης... 4 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισμός της περιοχής μελέτης... 4 2.1.2 Διοικητικά δεδομένα περιοχής μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 155 ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ (Περίληψη Διπλωματικής) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Επιβλέποντες καθηγητές: Εύη Αθανασίου Νίκος Κομνηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 Ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π.2: Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος). Π.2.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύονται οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 Π.1.1. Γενικό πλαίσιο 6 Π.1.2. Χωροταξική θεώρηση Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 8 Π.1.3. Χωροταξική θεώρηση Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣΒ, κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ανδρουλακάκη Ελευθερία, Χαρμαλιά Κωνσταντίνα Ακαδ. Έτος: 2007 2008 Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

A.3.3.5. Έργα Προγράμματα Χωρικές Επιπτώσεις

A.3.3.5. Έργα Προγράμματα Χωρικές Επιπτώσεις A.3.3.5. Έργα Προγράμματα Χωρικές Επιπτώσεις Τα βασικά εκτελούμενα έργα στην περιοχή μελέτης αφορούν στα ενταγμένα έργα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Θεσσαλίας και στο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα

Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα Α.3.3.4.1. Μεταφορές 1. Γενικά Σήμερα, το βασικό πλέγμα των διαπεριφερειακών αξόνων στην ενότητα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου περιλαμβάνει τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 6 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ (2008 2010) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ Μέλη Οµάδας Εργασίας: Αδαµογιάννης Βαγγέλης, ΑΜ ράγκος Γιάννης, ΑΜ Καραδήµου Αλέκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ Η ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 4 ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΑΒΔΕΛΙΔΗ Κείμενα Εργασίας 2010/21 Working Papers 2010/21 ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα Εισαγωγή Ταυτότητα της μελέτης... 1 Κεφ.1. Αναγνώριση γενικών χαρακτηριστικών... 3 1.1. Ο προσφυγικός οικισμός και ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας.... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: Αριθμός Απόφασης: 6/3/12.2.2013 Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 105, ύστερα από την με Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Α π ό φ α σ η: 291/2008 Π ε ρ ί λ η ψ η: Συζήτηση επί

Διαβάστε περισσότερα

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Φυλής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυτικής Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΕΔΡΑ Άνω Λιόσια ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ B1 ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016

ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016 ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016 _00. Εισαγωγή _01. Κλιματική αλλαγή: Μετριασμός και προσαρμογή _02. Τοπικές μεταφορές _03. Πράσινες Αστικές Περιοχές που ενσωματώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα