ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ

2

3 Ερευνητικά ζητούμενα Το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ιστορική έρευνα των οικισμών της Ελλάδας (15ος-20ός αι.)», το οποίο διεξάγεται στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, έχει ως αντικείμενο τη συστηματική συγκέντρωση τεκμηριωτικού υλικού σχετικού με τη γεωγραφία, τη δημογραφία, τη διοικητική ιστορία, τις οικονομικές δραστηριότητες και τις εδνοπολιτισμικές ομάδες του ελλαδικού χώρου, με στόχο αφενός τη συγκρότηση βάσεων δεδομένων για τα παραπάνω αντικείμενα και αφετέρου την ιστορική μελέτη περιοχών, οικισμών και επιμέρους φαινομένων. Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, του οποίου εμπνευστής και θεμελιωτής είναι ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, 1. Επιχειρείται καταρχήν μια διερευνητική προσέγγιση των προβλημάτων που προκύπτουν σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό και την κριτική χρήση των πηγών της ιστορικής γεωγραφίας και δημογραφίας στην Ελλάδα. 1 Για τα προβλήματα των πηγών 9α αναφερθούμε λεπτομερέστερα στη συνέχεια. 2. Συγκροτείται μια σειρά αρχείων, όπως το αρχείο μετονομασιών του συνόλου των οικισμών της Ελλάδας για την περίοδο , το αρχείο κρατικών απογραφών της περιόδου και το αρχείο πληθυσμιακών δεδομένων της προ του 1834 περιόδου. 1. Βλ. ενδεικτικά τα σχετικά δημοσιεύματα του Βασίλη Παναγιωτόπουλου, «Προβλήματα δημογραφίας και γεωγραφίας στη νεώτερη Ελλάδα», Τετράδια Εργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ 7, 1984, σ «Η Μεσόγειος στον ιστορικό χρόνο του Φ. Μπρωντέλ: οι άνσρωποι και ο χώρος», Δελτίο της Εταιρίας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 11, 1988, σ βλ. επίσης Λεωνίδας Καλλιβρετάκης «Géographie et démographie historiques de la Grèce: le problème des sources», Histoire et Mesure 1-2/1995, C.N.R.S., Παρίσι 1995, σ Δημήτρης Δημητρόπουλος (κ.ά.), Ιστορία του τοπίου και τοπικές ιστορίες. Από το φυσικό περιβάλλον στο ιστορικό τοπίο. Πιλοτική εφαρμογή στις Κυκλάδες. Επιλεκτική βιβλιογραφία, Κέντρο Ελληνικής-Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Εσνικού Ιδρύματος Ερευνών, 1997, 277 σ. 9

4 ΛΕΩΝΊΔΑΣ Φ. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ 3. Προωθείται η μελέτη επιμέρους ζητημάτων ιστορικής γεωγραφίας και δημογραφίας Προωθείται η μελέτη της διοικητικής ιστορίας του ελλαδικού χώρου, με έμφαση στον εντοπισμό και την οριοθέτηση των διοικητικών ενοτήτων από τα τέλη του Μεσαίωνα, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και μέχρι τις μέρες μας Βλ. λ.χ. τα δημοσιεύματα του Βασίλη Παναγιωτόπουλου, «Προβλήματα δημογραφίας και γεωγραφίας στη νεώτερη Ελλάδα», ό.π. «Αγροτική έξοδος και σχηματισμός της εργατικής δύναμης στη νεοελληνική πόλη», Πρακτικά Συνεδρίου: Η Νεοελληνική Πόλη, Αδήνα 1985, σ «Η αποχώρηση πλησυσμών από την πεδιάδα στο βουνό στα χρόνια της Τουρκοκρατίας», Πρακτικά Συνεδρίου: Ο αγροτικός κόσμος στο Μεσογειακό χώρο, Αδήνα 1988, σ * «Ιστορική Δημογραφία», π. Σύγχρονα Θέματα 35/1988, σ «Les Grecs d'egypte à Athènes», στον τόμο L'Europe retrouvée, les migrations de la décolonisation, Παρίσι 1995, σ «H δημογραφική κατάσταση της ορεινής Αρκαδίας κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας», Πρακτικά Συνεδρίου Στεμνίτσα: Ιστορία-Κοινωνία-Τέχνες, Αδήνα 1996, σ «Η σχεδόν νήσος Μάνη: Μαρτυρίες για το χώρο και την κοινωνία», Πρακτικά Συνεδρίου Αρεόπολης 1993, Αδήνα 1996, σ * τα δημοσιεύματα του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, «L'évolution du peuplement (moyen âge et temps modernes)», στον τόμο Paysages dachaie I: La valée du Peiros et la plaine occidentale, Κέντρο Ελληνικής-Ρωμάικής Αρχαιότητας Εδνικού Ιδρύματος Ερευνών, (Μελετήματα 15), Αδήνα 1992, σ «Αναπαραστάσεις του χώρου: Οι Κυκλάδες στους χάρτες (ΐ5ος-18ος αι.)», Κυκλάδες Ιστορία του Τοπίου και Τοπικές Ιστορίες, ΥΠΕΧΩΔΕ - Υπουργείο Παιδείας - Εδνικό Ίδρυμα Ερευνών - Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αδήνα 1998, σ «Η σήμανση του χώρου: Κυκλαδικά τοπωνύμια (Ι3ος-20ός αι.)», ό.π., σ «Σύντομη επισκόπηση της Λατινοκρατίας στις Κυκλάδες ( )», ό.π., σ λ. επίσης Μιχάλης Κοκολάκης, «Δημογραφικές εξελίξεις στην Ήπειρο, », π. Ίστωρ 6/1993, σ Το ύστερο Γιαννιώτικο πασαλίκι Χώρος, διοίκηση και πληδυσμός στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο ( ), έκδοση ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αδήνα 2003, 552 σ.* Μαρία Χριστίνα Χατξηϊωάννου, Η εξέλιξη των οικισμών στην κοιλάδα του Αλιάκμονα κατά την Τουρκοκρατία. Ο κώδικας αρ. 201 της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας, έκδοση ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αδήνα 2000, 358 σ. Ευδοκία Ολυμπίτου, «Ένα οδοιπορικό στη Σαρία της Καρπάδου: Ο χώρος και οι άνδρωποι», στα Πρακτικά του Β' Διεδνούς Συνεδρίου Καρπαδιακής Λαογραφίας, (2001)* τα δημοσιεύματα του Δημήτρη Δημητρόπουλου, «Οικογένεια και φορολογικές καταστιχώσεις στα νησιά του Αιγαίου κατά την οδωμανική περίοδο», π. Τα Ιστορικά, 27/1997, σ και Ο πληδυσμός των νησιών του Αιγαίου κατά την περίοδο της Οδωμανικής κυριαρχίας: οι πηγές και τα προβλήματα επεξεργασίας τους, υπό έκδοση ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αδήνα 2003, 343 σ. 3. Βλ. ενδεικτικά Μιχάλης Κοκολάκης, Το ύστερο Γιαννιώτικο πασαλίκι, καδώς και τα δημοσιεύματα του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, «Σύντομη επισκόπηση της Λατινοκρατίας στις Κυκλάδες ( )», ό.π. και Ζητήματα Διοικητικής Ιστορίας των Νήσων 10

5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΖΗΤΟΎΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΟΝ 5. Επιχειρείται μια ιστορική προσέγγιση των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων του ελληνικού και ευρύτερου βαλκανικού χώρου, οι οποίες παρουσιάζουν εθνοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον που εντοπίζονται, με στόχο τον προσδιορισμό τους και τον γεωγραφικό εντοπισμό των ζωνών εγκατάστασης και μετακίνησης τους στις αλλεπάλληλες ιστορικές περιόδους από τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα Προωθείται η μελέτη των τοπικών παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων, τόσο των βασικών (αγροτικών, κτηνοτροφικών κ.τ.λ.), όσο και των συμπληρωματικών (χειροτεχνικών, βιοτεχνικών κ.τ.λ.), καθώς σεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της σχέσης των ανθρώπων με το χώρο και την οργάνωση του. 5 του Αιγαίου (13 ος-19ος αι.), υπό έκδοση ΚΝΕ/ΕΙΕ, Ασήνα 2000, 205 σ. 4. Βλ. ενδεικτικά Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, «Το ε8νοπολιτισμικό φαινόμενο στην εποχή μας», Εδνική Συνείδηση και Ιστορική Παιδεία, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Ασήνα 1994, σ «Η εγκατάσταση των προσφύγων στο Νομό Φλωρίνης», π. Εταιρία 17-18/1994, σ «Η ελληνική κοινότητα της Αλβανίας υπό το πρίσμα της ιστορικής γεωγραφίας και δημογραφίας», Ο Ελληνισμός της Αλβανίας, Πανεπιστήμιο Ασηνών-Εκδόσεις Σιδερής, Ασήνα 1995, σ Βλ. ενδεικτικά Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «La culture du mûrier dans les pays grecs», Cultural and Commercial Exchanges between the Orient and the Greek world, Ασήνα 1991, σ " «Οι απαρχές της πυριτιδοποιίας στη Δημητσάνα», π. Τα Ιστορικά 16/1992, σ «Ο οικονομικός χώρος των Ελλήνων στα χρόνια της ο8ωμανικής κυριαρχίας», π. Επιλογή-Ετήσιο Αφιέρωμα, 1993, σ Δημήτρης Δημητρόπουλος, Η Μύκονος τον 17ο αιώνα. Γαιοκτητικές σχέσεις και οικονομικές συναλλαγές, έκδοση ΚΝΕ/ΕΙΕ, 540 σ. «Ελαιοτριβεία, μύλοι, φούρνοι, εκκλησίες στο νησιωτικό χώρο τον 17ο αιώνα. Το ζήτημα της συνιδιοκτησίας με βάση το παράδειγμα της Μυκόνου», π. Μνήμων, 16/1994, σ Στο πλαίσιο εξάλλου των διαδοχικών συγχρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων «Ξέστρον-Παραδοσιακές τεχνικές και επαγγέλματα», «Καταγραφή παραδοσιακών χειροτεχνικών επιχειρήσεων και εργαστηρίων» και «Παραδοσιακοί τεχνίτες και επαγγέλματα του ξύλου», με κύριο συντελεστή την εξωτερική συνεργάτρια του Προγράμματος Ευδοκία Ολυμπίτου, πραγματοποιήθηκαν ευρείες και συστηματικές αρχειακές, βιβλιογραφικές και επιτόπιες έρευνες συγκροτήθηκε επίσης μια σημαντική τράπεζα πληροφοριών που αφορά τα υλικά παράγωγα του παραδοσιακού τεχνικού πολιτισμού, κυρίως στο χώρο του Αιγαίου, τις τεχνικές και τις μεσόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τους τελευταίους αιώνες και τις επαγγελματικές εξειδικεύσεις που συνδέονται με αυτές, ενώ παράλληλα έγινε καταγραφή παραδοσιακών χειροτεχνικών εργαστηρίων και δημιουργήθηκε ένα σημαντικό φωτογραφικό αρχείο. Από την έρευνα προέκυψαν ορισμένες διαπιστώσεις σχετικά με τη φυσιογνωμία των παραδοσιακών επαγγελμάτων και 11

6 ΛΕΩΝΙΔΑΣ Φ. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ 7. Φιλοξενείται το μακράς πνοής αυτοτελές Έργο της μεταγραφής και έκδοσης του Αρχείου Αλή Πασά της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. 8. Τα ζητήματα οικιστικής οργάνωσης και εξέλιξης του χώρου, αν και αποτέλεσαν εξαρχής στοιχείο του προβληματισμού που αναπτύχθηκε στο εσωτερικό του Προγράμματος, 6 δεν έτυχαν εντούτοις ανάλογης συστηματικής ερευνητικής μέριμνας και τα αποτελέσματα υπήρξαν μάλλον σποραδικά, κυρίως στο πλαίσιο αυτοτελών Έργων. 7 των φορέων τους, η οποία 8α αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω μελέτες και έρευνες* βλ. ενδεικτικά Ευδοκία Ολυμπίτου, «Παραδοσιακή Τεχνολογία και Επαγγέλματα», Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα II: Οι νεώτεροι χρόνοι, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ασήνα 2002, 120 σ. 6. Βλ. ενδεικτικά Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Β οστίτσα-γαστούνη: Δύο ανταγωνιστικά πρότυπα αγροτικής ανάπτυξης τον 18ο αιώνα», Αμητός-Αφιέρωμα στο Φώτη Αποστολόπουλο, Ασήνα 1984, σ Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου «Αιγαίο: Ιστορική μελέτη των οικισμών και η αρχιτεκτονική της κατοικίας», που εκτελέστηκε από το Πρόγραμμα μας σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π. επιχειρήδηκε η αναζήτηση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και αναλυτική συγκριτική εξέταση ιστορικών και αρχιτεκτονικών πληροφοριών για τις Νήσους του Αιγαίου Πελάγους, με αποτέλεσμα τη συγκρότηση μιας σειράς αρχείων (αρχιτεκτονικών σχεδίων, ιστορικής και αρχιτεκτονικής βιβλιογραφίας, ονοματολογίας, χαρτών και αεροφωτογραφιών) βλ. ενδεικτικά Δημήτρης Δημητρόπουλος, «Το δικαίωμα της προτίμησης στα νησιά του Αιγαίου: επιπτώσεις και προσαρμογές κατά τη διάρκεια της οδωμανικής περιόδου», π. Τα Ιστορικά, 33/2000, σ * «Δόμηση και κοινοτική παρέμβαση στα νησιά του Αιγαίου, 17ος-αρχές 19ου αιώνα», π. Μνήμων, 23/2001, σ Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου «Ασήνα: Ιστορικό Μητρώο Κτιρίων ( )» πραγματοποιήθηκε συστηματική αρχειακή, βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα, η οποία ανέδειξε με τρόπο δραματικό το πρόβλημα των βασικών πηγών για την ιστορία της Αθήνας, και συγκροτήθηκαν αρχεία επαγγελματικών χρήσεων, πολεοδομίας, υποδηκοφυλακείου, διατηρητέων κτιρίων, εικόνων και αεροφωτογραφιών, ενώ παράλληλα σχεδιάστηκε μια υποδειγματική ηλεκτρονική εφαρμογή, ως συνδετική έκσεση των επιμέρους θεματικών βάσεων δεδομένων* βλ. ενδεικτικά Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, «Η Ασήνα του 19ου αιώνα: από επαρχιακή πόλη της Οδωμανικής αυτοκρατορίας, πρωτεύουσα του Ελληνικού βασιλείου», Αρχαιολογία της πόλης των Αδηνών, Εσνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αδήνα 1996, σ Ξεχωριστό παράδειγμα στον τομέα αυτό αποτελεί το φιλοξενούμενο στο πλαίσιο του Προγράμματος Ερευνητικό Έργο «Μάνη: Κοινωνία, οικισμένος χώρος, πολιτιστικές δράσεις», το οποίο μελετά ακριβώς την οικιστική και αρχιτεκτονική εξέλιξη, την οικογενειακή συγκρότηση και την γενικότερη ιστορία της περιοχής της Μάνης. Το έργο αυτό είναι απολύτως αυτοτελές σε ό,τι αφορά τον επιστημονικό του προγραμματισμό και βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικές χρηματοδοτήσεις* βλ. ενδεικτικά Γιάννης Σαΐτας, «Οχυρές 12

7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΖΗΤΟΎΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΏΝ Τα προδλήματα των πηγών Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο μελετητής της νεοελληνικής ιστορικής γεωγραφίας και δημογραφίας είναι η έλλειψη πηγών. Η παρατήρηση αυτή δεν αναφέρεται -επί του παρόντος- στην αξιοπιστία των πηγών αλλά, απλά και μόνο, σ' αυτή ταύτη την ύπαρξη τους. Ηχεί παράδοξη η διαπίστωση ότι ένας τόπος, κατοικούμενος από την αρχαιότητα λίγο ως πολύ αδιάκοπα, επί του οποίου οι πολιτισμοί και οι κρατικοί σχηματισμοί διαδέχονταν ο ένας τον άλλον, παραμένει εν πολλοίς άγνωστος για μια περίοδο που εκτείνεται από τον Μεσαίωνα έως τον 19ο αιώνα. Ενώ, λόγου χάριν, στην περίπτωση της Γαλλίας τα διαθέσιμα επίσημα δημογραφικά στοιχεία στην πλειονότητα των περιπτώσεων ξεκινούν τουλάχιστον από τον 17ο αιώνα και συνεχίζουν, σχεδόν αδιάκοπα, ως τις μέρες μας, στα καθ' ημάς, εξαιρσει μεμονωμένων περιπτώσεων, τα πρώτα επίσημα στοιχεία για το ήμισυ περίπου του ελληνικού εδάφους χρονολογούνται μόλις από τα μισά σχεδόν του 19ου και, για τη Βόρειο Ελλάδα, τις αρχές του 20ού αιώνα. Χάρτες που να αποτυπώνουν κάτι περισσότερο από τις γνωστές πόλεις είναι εξαιρετικά σπάνιοι πριν από τον 19ο αιώνα. Η ίδια η ύπαρξη ή μη των διαφόρων χωριών τίθεται υπό αμφισβήτηση, ελλείψει απλών καταλόγων των υπαρχόντων οικισμών, ενώ ακόμα και η ονομασία τους παραμένει αμφίβολη, λόγω των ποικίλων παραλλαγών, των διπλών ονομασιών ή και μετονομασιών που παρέμειναν ακαταχώρητες. Αυτές οι δυσκολίες δεν αφορούν μόνον τις επί μέρους περιπτώσεις των απομονωμένων οικισμών της υπαίθρου είναι παρούσες και όταν αντιμετωπίζουμε γενικότερα φαινόμενα. Στην περίπτωση, παραδείγματος χάριν, της διοικητικής ιστορίας της χώρας, δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια τον αριθμό των σαντζακίων ή των καζάδων της οθωμανικής περιόδου, τα όρια τους σε κάδε φάση, την κατάργηση παλαιών ή την δημιουργία νέων, κ.ο.κ. Απαιτούνται ιδιαίτερες πρωτογενείς έρευνες για κάδε περιοχή και κάδε περίοδο ώστε να καλυφθούν, μέχρις ενός σημείου, οι άγνοιες ή οι ελλείψεις μας, που φθάνουν έως και τον 19ο αιώνα. Ελλείψει σειρών επισήμων στοιχείων, είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε αλλού τις πληροφορίες που μας χρειάζονται, είτε αναεγκαταστάσεις καπεταναίων και μπέηδων», Πρακτικά 3 ου Αιεδνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Ασήνα 1989, σ * Μάνη: Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, εκδ. Μέλισσα, Ασήνα 1988 (αγγλ. έκδοση 1990), 176 σ. 13

8 ΛΕΩΝΊΔΑΣ Φ. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ καλύπτοντας νέες πηγές, είτε επαναπροσεγγίζοντας ήδη γνωστές, αλλά επί μακρόν παραμελημένες. Εν πρώτοις, υπάρχουν περιοχές που παρέμειναν υπό την βενετική κυριαρχία, είτε για μεγάλο, όπως η Κρήτη και τα Επτάνησα, είτε για σύντομο, όπως η Πελοπόννησος, χρονικό διάστημα. Οι Βενετσιάνοι πραγματοποίησαν απαριθμήσεις του πληθυσμού των περιοχών αυτών σε διάφορες περιπτώσεις. Οι μετρήσεις αυτές, εξαιρετικά συστηματικές αν και προστατιστικές, μας προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα. Το σημαντικότερο πρόβλημα αυτών των εγγράφων, εκτός από τη σπανιότητα τους, είναι η μεταγραφή των διαφόρων τοπωνυμίων από ανθρώπους που δεν κατανοούσαν τι έγραφαν, που δέτει σοβαρά προβλήματα ταύτισης και κάποτε γίνεται αιτία παρερμηνειών. 8 Αλλά και τα οσωμανικά κατάστιχα περιέχουν ανάλογες σημαντικές πληροφορίες, είτε πρόκειται για καταλόγους τιμαρίων, είτε για φορολογικά κατάστιχα. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα έγγραφα αυτά περιέχουν τον αριδμό των hane μιας διοικητικής περιφέρειας είτε συνολικά είτε, αν είμαστε τυχεροί, ανά οικισμό. Ο όρος hane όμως, που κατά τον 15ο αιώνα εξέφραζε ακόμη την έννοια της οικογενειακής εστίας, δεν σήμαινε πλέον, από τον 16ο αιώνα και εξής, παρά μια φορολογική μονάδα που δεν αντιστοιχούσε υποχρεωτικά σε μια οικογένεια. Δεν πρέπει να το λησμονεί κανείς αυτό, όταν επιχειρεί δημογραφικές εκτιμήσεις βασιζόμενος σε παρόμοιας φύσης πηγές, που δεν είχαν δημογραφική λογική. Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι τα φορολογικά κατάστιχα αφορούσαν κυρίως τον cizye, δηλαδή το φόρο επί των μη-μουσουλμάνων υπηκόων του σουλτάνου, γένους αρσενικού, ενηλίκων και υγιών, οι οποίοι συνεπώς ήσαν και οι μόνοι που καταγράφονταν υπό την ιδιότητα τους ως αρχηγοί οικογενειών - καδώς και οι χήρες, στην περίπτωση που η οικογένεια διατηρήθηκε παρά το σάνατο του πατέρα. Και τέλος, ο αναφερόμενος αριδμός φορολογουμένων δεν ήταν πάντοτε αποτέλεσμα της καταμέτρησης μιας συγκεκριμένης χρονιάς, αλλά συχνά επαναλάμβανε υπολογισμούς που είχαν γίνει κάποτε και στη συνέχεια μεταβάλλονταν κατά καιρούς στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων μεταξύ 8. Το έργο του Βασίλη Παναγιωτόπουλου, Πληδυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος-ΐ8ος αι., Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Ασήνα 1985, 2η έκδ. 1987, 418 α., παραμένει νομίζω η πληρέστερη και πλέον συνεκτική προσπάθεια να εξαχοούν επιστημονικά συμπεράσματα ιστορικής δημογραφίας από τέτοιου τύπου έγγραφα. 14

9 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΖΗΤΟΎΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΏΝ της φορολογικής αρχής και της φορολογούμενης περιφέρειας. Το τιμάριο, από την άλλη μεριά, δεν αντιστοιχούσε υποχρεωτικά προς μια συγκεκριμένη εδαφική ενότητα, καοώς επρόκειτο βασικά για ένα σύνολο εισοδημάτων, προερχομένων από έναν ή περισσότερους οικισμούς, ή και τμήματα τους. Όπερ σημαίνει ότι οι πληροφορίες που σημειώνονται πλάι σε ένα τοπωνύμιο δεν αντιστοιχούν παρά σε εκείνο το τμήμα του οικισμού που εξυπηρετούσε τη συγκεκριμένη τιμαριωτική σχέση. 9 Τα εκκλησιαστικά και μοναστηριακά χειρόγραφα κρύβουν επίσης πολύτιμες πληροφορίες για την έρευνα μας. 10 Είτε πρόκειται για καταμέτρηση των σπιτιών που διέδεταν οι οικισμοί μιας μητρόπολης, προκειμένου να κατανεμηθούν τα οφειλόμενα «δοσίματα», 11 είτε πρόκειται για κτηματολόγια, στα οποία καταγράφονται τα χωριά όπου ένα μοναστήρι διαθέτει κτήματα και οι επικεφαλής των οικογενειών που τα καλλιεργούν, τα τεκμήρια αυτά, εάν προσεγγιστούν με κριτικό τρόπο και τις απαραίτητες επιφυλάξεις, μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε κάποια μεγέση. Οι μοναστηριακές «προθέσεις» με τα χωριά που πρόσφεραν δωρεές, αποτελούν εξάλλου ενδείξεις προκειμένου να προσ- 9. Η πλέον φιλόδοξη και εκτεταμένη απόπειρα δημογραφικής προσέγγισης αυτού του υλικού, παραμένει νομίζω το έργο των Todorov και Velkov για τα Βαλκάνια του 15ου-16ου αιώνα, αλλά και στον άμεσο περίγυρο μας οι εργασίες των συναδέλφων μας Ευαγγελίας Μπαλτά για την Εύβοια και Βασίλη Παναγιωτόπουλου για την Πελοπόννησο - 6λ. Nikolaj Todorov & Asparuh Velkov, Situation démographique de la Péninsule balkanique (fin du XVe s. - début du XVIe s.), Académie Bulgare des Sciences, Σόφια 1988* Ευαγγελία Μπαλτά, L'Eubée a la fin du XVe siècle, Économie et Population, Les registres de l'année 1474, Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Αδήνα 1989 και Rural and Urban Population in the Sancak of Euripos in the early 16 th century, Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Αδήνα 1992 Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ό.π. Δημήτρης Δημητρόπουλος, «Οικογένεια και φορολογικές καταστιχώσεις στα νησιά του Αιγαίου κατά την οθωμανική περίοδο», π. Τα Ιστορικά, 27/1997, σ και «Αρχειακά τεκμήρια και κυκλαδικός χώρος (16ος - αρχές 19ου αι.)», στο συλλογικό τόμο: Κυκλάδες. Ιστορία του τοπίου και τοπικές ιστορίες. Από το φυσικό περιβάλλον στο ιστορικό τοπίο, Κέντρο Ελληνικής-Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Εδνικού Ιδρύματος Ερευνών και Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 1998, σ Πρβλ. Ο. L. Barkan, «Essai sur les données statistiques des registres des recensements dans l'empire ottoman aux XVe et XVIe siècles», Journal of Economie and Social History of the Orient, 1/1957, σ Βλ. Μαρία Χριστίνα Χατξηϊωάννου, Η εξέλιξη των οικισμών στην κοιλάδα του Αλιάκμονα κατά την Τουρκοκρατία, έργο που προέκυψε στο πλαίσιο του Προγράμματος μας. 11. Βλ. ενδεικτικά Ν. Κ. Γιαννούλης, Κώδικας Τρίκκης, Αδήνα

10 ΛΕΩΝΙΔΑΣ Φ. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ διορίσουμε, τουλάχιστον, την ύπαρξη ante que ορισμένων οικισμών. 12 Υπάρχουν τέλος οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις και τα κάδε λογής υπομνήματα των περιηγητών οι οποίοι, άλλοτε ιδιωτικώς και άλλοτε κατ' εντολήν των κυβερνήσεων τους, διασχίζουν την καδ' ημάς Ανατολή, κυρίως από τον 17ο αιώνα και εξής. Αν και οι μάρτυρες αυτοί, υπονομευμένοι από το ανδρωπιστικό και κλασσικιστικό τους πνεύμα, ενδιαφέρονται κυρίως για την ανακάλυψη των μνημείων ενός παρελδόντος μακρινού και ενδόξου, παρά για την παρατήρηση ενός παρόντος πολύ λιγότερου λαμπρού, εντούτοις οι σημειώσεις τους έχουν αδιαμφισβήτητη αξία, δεδομένης της παρούσας κατάστασης των γνώσεων μας. 13 Μετά την εντελώς ενδεικτική αυτή απαρίθμηση κάποιων γενικών προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη των σειρών και την αντικατάσταση τους με λιγότερο «ορθόδοξες» πηγές, ας εξετάσουμε τώρα μερικά επιμέρους προβλήματα, αρχίζοντας από εκείνα που 9έτουν οι, υπαρκτές πλέον, απογραφές που πραγματοποιήδηκαν μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, από τα τέλη της τρίτης δεκαετίας του 19ου αιώνα και εξής. Καταρχήν, αυτό δεν σημαίνει ότι διαθέτουμε επίσημα δεδομένα για το σύνολο της σημερινής Ελλάδας από το Το τότε ελληνικό κράτος δεν κάλυπτε παρά τετραγωνικά χιλιόμετρα, μόλις το ένα τρίτο της έκτασης του σημερινού. Για την υπόλοιπη χώρα τα επίσημα στοιχεία κάνουν σταδιακά την εμφάνιση τους καδώς οι διάφορες περιφέρειες ενσωματώνονται στο βασίλειο* τα Επτάνησα το 1865, η Θεσσαλία και η Άρτα το 1881, η λοιπή Ήπειρος και η Μακεδονία το 1913, 12. Βλ. ενδεικτικά Κ. Σπανός, «Τα χωριά της Καλαμπάκας στα 1754 στο κατάστιχο 225 της Μονής Βαρλαάμ», π. Θεσσαλικό Ημερολόγιο 10/1986, σ και «Η ανέκδοτη Πρόδεση 291 της Μ. Βαρλαάμ (18ος αιώνας)», π. Θεσσαλικό Ημερολόγιο 17/1990, σ * Μαρία Χριστίνα Χατξηϊωάννου, Η εξέλιξη των οικισμών στην κοιλάδα του Αλιάκμονα κατά την Τουρκοκρατία. 13. Στο Ινστιτούτο μας διεξάγεται μια συστηματική έρευνα για τους περιηγητές, και έχει συγκροτηθεί μια βάση δεδομένων που διαρκώς εμπλουτίζεται. Βλ. ενδεικτικά Ιόλη Βιγγοπούλου & Ράνια Πολυκανδριώτη, «Περιηγητικά Κείμενα για τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, 15ος-19ος αιώνας: Κατάλογος Συντομευμένων Τίτλων», Τετράδια Εργασίας 17, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Α8ήνα 1993, σ Για την, λιγότερο γνωστή, ανατολικής προέλευσης περιηγητική παραγωγή, βλ. ενδεικτικά Μιχάλης Κοκολάκης, «Ο Εβλιγιά Τσελεμπή στην Πρέβεζα και στην Αρτα», π. Σκουφάς 72-73/1987, σ και «Ο Εβλιγιά Τσελεμπή στα Ιωάννινα», π. Σκουφάς 74-75/1991, σ

11 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΖΗΤΟΎΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΟΝ ΠΗΓΏΝ η Δυτική Θράκη το 1920, τα Δωδεκάνησα το Εν ολίγοις, για το εν τρίτον της Ελλάδας επίσημα δεδομένα δεν διαθέτουμε πριν από τον εικοστό αιώνα. Αλλά και όπου τα διαθέτουμε πρωτύτερα, όπως στην περίπτωση της νότιας Ελλάδας, είναι εξαιρετικά ανεπαρκή. Μια πρώτη απόπειρα καταμέτρησης του πληθυσμού, μέσω τοπικών πηγών, επιχειρήθηκε από τον Καποδίστρια στα Ένα χρόνο αργότερα πραγματοποιήθηκε απογραφή των οικισμών και του πληθυσμού της Πελοποννήσου, στα πλαίσια των εργασιών της επιστημονικής αποστολής που συνόδευε το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα του στρατηγού Maison. Τα αποτελέσματα αυτής της απογραφής, που περιλάμβαναν τον αριθμό των οικογενειών και, συχνά, των ατόμων κατά οικισμό, δημοσιεύθηκαν έξι χρόνια αργότερα. Μια απαρίθμηση λίγο ως πολύ λεπτομερής, για το σύνολο σχεδόν της χώρας, παρουσιάστηκε διάσπαρτη μεταξύ των ετών , κατά τη θεσμοθέτηση της διοικητικής δομής του νεοπαγούς κράτους. Από την εποχή εκείνη και μέχρι το 1879, τα δημοσιευμένα αποτελέσματα των απογραφών δεν είχαν κατά κανόνα ως μονάδα αναφοράς τον μεμονωμένο οικισμό αλλά τους τότε Δήμους, που περιλάμβαναν, ως γνωστόν, ένα μεγάλο αριθμό οικισμών -κάποτε δεκαπέντε με είκοσι- μεταξύ των οποίων υπήρχε συχνά κάποια πόλη (έδρα), της οποίας ο πληθυσμός συναθροιζόταν, ως τα 1856, με εκείνον των υπαγομένων χωριών, καθιστώντας έτσι κάθε απόπειρα μελέτης των δημογραφικών φαινομένων μια αληθινή περιπέτεια. 14 Επιπλέον, τα προ του 1860 δημοσιευμένα στοιχεία δεν ήσαν, ως επί το πλείστον, το αποτέλεσμα μιας απογραφής αλλά μάλλον το αποτέλεσμα αριθμητικών πράξεων: πρόσθεση των γεννήσεων, αφαίρεση των δηλωμένων θανάτων. Τα στοιχεία που έχουν προκύψει από αυτή τη διαδικασία καλύπτουν την μεγαλύτερη περίοδο μεταξύ των ετών Και σ' όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίσουμε τη δυσπιστία του πληθυσμού. «Όταν [η κυβέρνηση] πραγματοποιεί απογραφές, οι κάτοικοι φοβούμενοι μήπως αυτό επιφέρει αύξηση των εισφορών, έχουν την τάση 14. Στο πλαίσιο του Προγράμματος μας φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια μια ερευνητική εργασία του εξωτερικού συνεργάτη Χάρη Παπαγεωργίου, με αντικείμενο ακριβώς την απόπειρα εφαρμογής μεδόδων στατιστικής ανάλυσης στις ποσοτικές πληροφορίες που εμπεριέχονται στις ποικίλες αυτές απογραφές προ του 1861, προκειμένου να ελεγχθεί ο δασμός φερεγγυότητας τους. Η εργασία αυτή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με πιλοτική εφαρμογή στις Κυκλάδες. 17

12 ΛΕΩΝΊΔΑΣ Φ. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ να μειώνουν τον αριδμό του πληδυσμού των χωριών τους. Οι δε δημόσιοι υπάλληλοι, μη συναισδανόμενοι την σπουδαιότητα αυτών των στατιστικών, δεν επιδεικνύουν κατά τις απογραφές όλο το ξήλο και την απαιτούμενη επιμονή για να επιτύχουν τα ορδά αποτελέσματα» σημειώνει το 1838 ο γάλλος λοχαγός J.P.E.F. Peytier, που διηύσυνε κατά την περίοδο εκείνη τις τοπογραφικές εργασίες για τον σχεδιασμό του χάρτη της Ελλάδας. Να προσδέσουμε στο σημείο αυτό ότι η αυτή δυσπιστία δεν προέκυπτε μόνο από τον φόβο επιβάρυνσης της φορολογίας αλλά και από εκείνον της αύξησης του αρισμού των υπόχρεων προς κατάταξη κληρωτών. Δεν πρέπει εξάλλου να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ακόμα και οι απογραφές του εικοστού αιώνα απαιτούν προσεκτικό χειρισμό, ειδάλλως κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε απατηλά συμπεράσματα. Ας εξετάσουμε, λόγου χάριν, τα διαδοχικά στοιχεία που έχουν δημοσιεύσει σχετικά με το δεσσαλικό χωριό Κρανιά, για τα έτη (βλ. πίνακα 1). ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ Ονομασία Υψόμετρο (μέτρα) Αρώμός κατοίκων ανά απογραφή Δεκ Μαΐου 18 Οκτ Απρ Μαΐου 14 Μάρτ. 5 Απρ Μάρτ. Κρανιά Ανδουσα Σαμαρίνα Πηγή: Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ιστορική μελέτη των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι.» Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. Οι εκκεντρικές διακυμάνσεις του αριδμού των κατοίκων δημιουργούν κατ' αρχήν την εντύπωση είτε ενός τυπογραφικού σφάλματος, είτε ενός δημογραφικού παραδόξου. Αλλά τα παραδείγματα είναι πολλά, όπως στις περιπτώσεις των χωριών Ανδούσα και Σαμαρίνα (βλ. στον ίδιο πίνακα). Μια πρώτη έρευνα τεκμηριώνει ότι πρόκειται για ορεινά χωριά, σ' ένα υψόμετρο που ποικίλλει μεταξύ και μ. και ότι η κύρια οικονομική δραστηριότητα είναι η κτηνοτροφία. Αυτοί 18

13 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΖΗΤΟΎΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΏΝ οι πληθυσμοί, βλάχικης καταγωγής, ξεκαλοκαιριάξουν στα βουνά, ενώ από του Αγίου Δημητρίου κατεβαίνουν στα πεδινά χειμαδιά τους. Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής κάθε απογραφής έχει συνεπώς κρίσιμη σημασία. Στον πίνακα αποτυπώνεται επίσης η γενικότερη κατάρρευση του συστήματος της ορεινής κτηνοτροφίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ η ψευδαίσθηση κάποιας ανάκαμψης που δημιουργούν οι αριθμοί των πιο πρόσφατων απογραφών, υποκρύπτει στην πραγματικότητα την ευκαιριακή κινητοποίηση των εγκατεστημένων στις πόλεις, πλέον, απογόνων των παλαιών κατοίκων, που ανεβαίνουν στο χωριό με στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής του ισχύος (μη κατάργηση του αυτοτελούς ΟΤΑ, μη μεταφορά έδρας, επιδοτήσεις κ.τ.λ.). Οι καθαροί αριθμοί, συνεπώς, δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα, εάν δεν συνδυαστούν με τη μελέτη γεωγραφικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και άλλων παραμέτρων, που 9α επιτρέψουν την έγκυρη ερμηνεία τους. Εάν αυτό αληθεύει για τους ορεσίβιους της Πίνδου, συνιστά αδυσώπητη πραγματικότητα για τις εκατοντάδες των χωριών της Βορείου Ελλάδος, των οποίων ο μουσουλμανικός πληθυσμός ανταλλάχθηκε σε ποσοστό 100% με τον χριστιανικό πληθυσμό της Μικρασίας, βάσει της συνθήκης της Λωξάννης του Αυτό σημαίνει ότι τα στατιστικά στοιχεία που περιέχονται στις διαδοχικές απογραφές των ετών 1920 και 1928, αναφέρονται αντίστοιχα σε δύο πληθυσμούς εντελώς διαφορετικούς, θέτοντας μια βίαιη τομή σε κάθε απόπειρα μελέτης δημογραφικών συμπεριφορών. Θα κλείσουμε τον κύκλο των προβλημάτων με μια σύντομη αναφορά στα τοπωνυμικά ζητήματα. Είναι προφανές ότι για τον ιστορικό της δημογραφίας και της γεωγραφίας, η ταύτιση της υπό μελέτη τοποθεσίας αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα, προϋπόθεση των περαιτέρω προσεγγίσεων του. Η ακριβής αντιστοίχηση του τοπωνυμίου της πηγής του με μια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, η εδραίωση μιας στερεής σχέσης σημαίνοντος και σημαινόμενου, είναι το πρωταρχικό του μέλημα. Ακούγεται απλό και προφανές, πλην όμως δεν είναι πάντοτε και εφικτό. Ας αφήσουμε κατά μέρος τους 26 Πλάτανους, τις 27 Μηλιές, τους 38 Κάμπους, τους 32 Αι Δημήτρηδες, τους 66 Αι Γιώργηδες 15 και άλλα 15. Αρχείο Ερευνητικού Προγράμματος «Ιστορική μελέτη των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι.» Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών Ε.I.E. 19

14 ΛΕΩΝΊΔΑΣ Φ. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ ανάλογα παραδείγματα συνωνυμιών, δεδομένου ότι ένα ντοκουμέντο μας παραδίδει συνήδως το τοπωνύμιο εντός μιας αλληλουχίας πληροφοριών που μας επιτρέπουν να το διακρίνουμε από τα συνώνυμα του* το πρόβλημα δεν βρίσκεται λοιπόν καταρχήν εκεί. Τα ζητήματα που δημιουργούν οι μεταγραφές των διαφόρων τοπωνυμίων του ελληνικού χώρου από τους Βενετούς, Οσωμανούς και λοιπούς γραφείς, τα κατάστιχα των οποίων αποτελούν την κύρια, αν όχι τη μοναδική πηγή μας επί αιώνες, αναφέρθηκαν ήδη προηγουμένως. Η ταύτιση της βενετικής Arulia του 1463 με την Άρλα της Αχαΐας 16 φαίνεται σχετικά εύκολο εγχείρημα κάπως πολυπλοκότερη εκείνη του φέουδου των Νάιτών του 1210 Laffustan ή του τουρκικού τιμαρίου Kostena με τη Φώσταινα. 17 Τα πράγματα δυσκολεύουν όταν το ζευγολατειό της Pucustia της Βοστίτζας κρύβει από πίσω του την Μπουφούσκια του Αιγίου, ενώ για να ταυτιστεί το ζευγολατειό Mega Spileo του 1700 με τον οικισμό Πέρα Μετόχι, 18 η γλωσσοετυμολογική προσέγγιση πρέπει νά δώσει τη θέση της στην πραγματική ιστορική έρευνα. Στα παραπάνω πρέπει να προσδέσουμε το αντίστροφο πρόβλημα, εκείνο της καταγραφής τοπωνυμίων ξενικής προέλευσης από τους Έλληνες γραφείς. Τα προβλήματα όμως πολλαπλασιάζονται τότε ακριβώς όταν δα περίμενε κάποιος ότι δα είχαν πλέον εκλείψει, δηλαδή στον εικοστό αιώνα. Ας πάρουμε μια σελίδα της επίσημης απογραφής της Θεσσαλίας στα 1881 και ας την αντιπαραβάλουμε με ένα κατάλογο των ίδιων χωριών όπως καταγράφονται στην επίσημη απογραφή του 1961 (βλ. πίνακα 2). 16. Πρόκειται για το φέουδο των Trimolai που μαρτυρείται ως Arulla το 1259 και στη συνέχεια απογράφεται από τους Βενετούς ως Arulia το 1463, Arila το 1689 και Armila το λ. Λ. Καλλιβρετάκης, «L'évolution du peuplement (moyen âge et temps modernes)», a Μαρτυρείται επίσης ως Fustena το 1377, όταν έχει πλέον περάσει υπό των έλεγχο των ιπποτών του Οσπιταλίου, και ως Fostena το 1402 και το βλ. Λ. Καλλιβρετάκης, ό.π., σ Και το Πέρα Μετόχι με τη σειρά του 9α μετονομαστεί σε απλό Μετόχι το 1889* βλ. ο'.π., σ

15 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΖΗΤΟΎΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΏΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΗΣ 1881 Τσορμακλή Χατσηλάρ Σουλέτς Καρατσόλ Μπουγλάρ Κετσελή Γιατσιλάρ Σούμπασι Κιόϊ Τουρκομουσλή Μπουγιούκ Χαλίτς Ταουσάνη Χασάν Τατάρ Χατξή Χαλάρ 1961 Άγιοι Ανάργυροι Κραννών Κυπάρισσος Αγία Παρασκευή Άγιος Γεώργιος Ψυχικό Δοξαρά Χαρά Φιλίκια εγκαταλελειμμένο Μαυροβοΰνιον Μεσορράχη Ελευσεραί Πηγή: Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ιστορική μελέτη των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι.» Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. Ουδεμία ένδειξη μας επιτρέπει να υποψιαστούμε ότι πρόκειται για τους ίδιους οικισμούς. 19 Επί , περίπου, οικισμών της Ελλάδας, 20 οι έχουν μετονομασθεί, και αναφερόμαστε μόνο στις επίσημα καταγεγραμμένες μετονομασίες και μόνο για το διάστημα , για το οποίο διαθέτουμε δεδομένα σε σειρές, τα οποία και έχουμε αναλύσει* πρόκειται για το 31% του συνόλου των ελληνικών οικισμών ή, αλλιώς, για ένα χωριό στα τρία. Εάν συγκρίνουμε αυτό το φαινόμενο με το αντίστοιχο, λόγου χάριν, της Γαλλίας, οι παρατηρήσεις των Γάλλων συναδέλφων είναι καταλυτικές: «όλες οι μετονομασίες πλην μιας», αναφέρουν οι μελετητές του νομού Seine-et-Marne, «είχαν ως μοναδική συνέπεια τη συμπλήρωση της προ- 19. Πλην του γεγονότος ότι το Κετσελή/Ψυχικό και το Γιατσιλάρ/Δοξαρά είχαν ήδη διπλή ονομασία το 1881" 6λ. Αρχείο Ερευνητικού Προγράμματος «Ιστορική μελέτη των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι.» Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. 20. Οι επισήμως αναγνωρισμένοι οικισμοί της Ελλάδας ήταν το 1951, το 1961, το 1971, το 1981 και το λ. Αρχείο Ερευνητικού Προγράμματος «Ιστορική μελέτη των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι.» Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. 21

16 ΛΕΩΝΊΔΑΣ Φ. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ γενέστερης ονομασίας», λόγου χάριν Arbonne-la-Foret αντί Arbonne. «Στο σύνολο τους τα ονόματα είναι πολύ στασερά», παρατηρούν οι μελετητές του νομού Indre-et-Loire, γεγονός που δεν αποκλείει κάποιες αποπροσανατολιστικές αλλαγές», αποτέλεσμα -κατά κανόνα εφήμερο- της Γαλλικής Επανάστασης: λόγου χάριν Michel-du-Bois αντί Saint-Micheldu-Bois. To να χαρακτηρίσει κάποιος αυτές τις αλλαγές «αποπροσανατολιστικές», σημαίνει ότι δεν έχει δει το Καρατσόλ να γίνεται Αγία Παρασκευή. Σε κάδε περίπτωση, το φαινόμενο στη Γαλλία παραμένει εξαιρετικά περιδωριακό: για μια περίοδο τριών αιώνων παρατηρούνται μετονομασίες σε ποσοστό 14% στο νομό Indre-et-Loire, 17% στο νομό Seine-et- Marne, και μόλις 5% στην Κορσική, δηλαδή εκεί ακριβώς που 8α περίμενε κάποιος μαζικές μετονομασίες. 21 Υπενθυμίζουμε τα μεγέδη για την Ελλάδα: 31% για μια περίοδο πενήντα ετών. Βεβαίως, εάν παραμείνει ασχολίαστο αυτό το ποσοστό, δημιουργεί με τη σειρά του εξίσου αποπροσανατολιστικές εντυπώσεις, δοθέντος ότι στην πραγματικότητα το φαινόμενο δεν κατανέμεται ισομερώς στο σύνολο της επικράτειας: σε γενικές γραμμές εμφανίζεται πυκνότερο στο βορρά απ' όσο στο νότο, στις ηπειρωτικές περιοχές απ' όσο στα νησιά και στα μεσόγεια απ' όσο στα παράλια της χώρας (βλ. πίνακα 3). ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα Νησιά Αιγαίου Επτάνησα Κρήτη Θεσσαλία Ήπειρος Μακεδονία Θράκη Παρατηρήσεις: (ΐ) Οι αριθμοί δεν είναι οριστικοί, δεδομένου ότι αφορούν μόνο στις μετονομασίες που εγκρίδηκαν με ΒΔ ή ΠΔ το οποίο δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. (2) Ο αριδμός που αναφέρεται στους οικισμούς της Θράκης είναι τελείως συμβατικός, κα8ώς οι περισσότερες μετονομασίες που έγιναν εκεί δεν δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ. Πηγή: Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ιστορική μελέτη των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι.» Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. 21. Marie Le Mée-Orsetti & René Le Mée, Seine-et-Marne, Παρίσι 1988, σ. 93, Jean-Michel Gorry, Indre-et-Loire, Παρίσι 1985, σ " François Casta, Corse, Παρίσι 1993, σ. 46, 99. Πρόκειται για τόμους που εκδίδονται από το C.N.R.S., στο πλαί- 22

17 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΖΗΤΟΎΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΏΝ Η διαφορά βορρά-νότου 9α ήταν δυνατό να αποδοθεί, σε μια πρώτη προσέγγιση, ως συνέπεια της διαδοχικής ενσωμάτωσης των διαφόρων περιοχών στο Ελληνικό κράτος, με τη βαθμιαία επέκταση της κυριαρχίας του από τα νότια προς τα βόρεια. Πράγματι, δεδομένου ότι τα στοιχεία που έχουμε αναλύσει εδώ αφορούν ακριβώς την περίοδο που έπεται των Βαλκανικών πολέμων (1912 κ.ε.), είναι λογικοφανές να αφορούν κατά κύριο λόγο τις περιοχές εκείνες που τότε ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα. Η ανταλλαγή εξάλλου των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος αφενός, Βουλγαρίας και Τουρκίας αφετέρου, ( ), διαδραμάτισε επίσης έναν αποφασιστικό ρόλο. Η Μακεδονία σε μεγαλύτερη έκταση από οποιαδήποτε άλλη ελληνική περιφέρεια, είναι διάσπαρτη από οικισμούς που θυμίζουν με τις χαρακτηριστικές τους ονομασίες, τις χαμένες εστίες της Μικρασίας ή της Ανατολικής Θράκης, τις οποίες οι χριστιανοί πρόσφυγες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν στο διάστημα Αυτή όμως η προσέγγιση, όσο λογική και αν μοιάζει, δεν επαρκεί για να ερμηνεύσει το γεγονός ότι, μετά από έναν περίπου αιώνα οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού κρατικού μηχανισμού, υπήρχαν ακόμη στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, περισσότεροι από οικισμοί οι οποίοι δεν είχαν μετονομασθεί όλο αυτό το διάστημα αλλά κρίθηκαν εκ των υστέρων «μετονομαστέοι», ογδόντα και περισσότερα χρόνια μετά την απελευθέρωση τους. Αρκετοί ίσως παράγοντες συντέλεσαν τόσο στο φαινόμενο -όσο και στην προηγούμενη απουσία του. Θα αρκεστούμε επί του παρόντος να αναφερθούμε εν συντομία σε δύο, υπό μορφή υποθέσεων εργασίας. Πρώτον, το εθνικό ζήτημα, που συνδέεται άρρηκτα με το φαινόμενο που μελετάμε, βιωνόταν στα 1912 υπό τελείως διαφορετική μορφή και ετίθετο υπό τελείως διαφορετικούς όρους απ' ότι το Δεύτερον, ο διοικητικός χάρτης της χώρας στο διάστημα , είχε συγκροτηθεί με βάση τις ομάδες οικισμών που συναποτελούσαν τους τότε δήμους, οι οποίοι έφεραν τα αρχαιοπρεπή, συχνά εξεζητημένα, ονόματα που τους είχε προσδώσει η νεοκλασικίζουσα-ρομαντική ελληνοβαυαρική γραφειοκρατία της οθωνικής περιόδου. σιο της σειράς Paroisses et Communes, Dictionnaire d'histoire administrative et démographique. 23

18 ΛΕΩΝΊΔΑΣ Φ. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ Η διοικητική μεταρρύθμιση του 1912, διαλύοντας τους Δήμους και συγκροτώντας τις μικρό-κοινότητες, επέτρεψε την ανάδυση στην επιφάνεια του διοικητικού χάρτη ενός πολύχρωμου μωσαϊκού «αλλόκοτων» τοπωνυμίων. Πρόκειται για τα διάφορα Μπούκουρα, Δραχμάνι, Κόκλα Γκέρμπεσι, Μπεντρόνι, ή Μπέλεσι, που ως τότε επιβίωναν λάσρα, σε δεύτερο επίπεδο, υπό το επίσημο πέπλο των δήμων Δύμης, Ελάτειας ή Πλαταιών. 22 Ο εντοπισμός των περιόδων κατά τις οποίες το κύμα των μετονομασιών δυναμώνει, κασώς και η διερεύνηση του τρόπου επιλογής των νέων ονομάτων, 9α συνέβαλε εκτός των άλλων στη διεύρυνση των γνώσεων μας τόσο στο επίπεδο της πολιτικής ιστορίας, όσο και στο επίπεδο της ιστορίας του πολιτισμού. Εν ολίγοις, η πρώτη εντύπωση είναι ότι δεν μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια πλήρη και ισχυρά τεκμηριωμένη προσέγγιση της ιστορίας των οικισμών και των πλησυσμών πριν από τον 19ο αιώνα ακόμη δε και σ' αυτή την περίπτωση, τα προβλήματα δεν λείπουν. Παρ' όλα αυτά το Πρόγραμμα μας καυχάται ότι επιχειρεί αυτήν την έρευνα «από το τέλος του Μεσαίωνα ως τις μέρες μας». Το ακραίο παράδειγμα των προϊστορικών αρχαιολόγων που ανασυνθέτουν την εικόνα ενός ολόκληρου πολιτισμού με τη βοήδεια μερικών σπασμένων αγγείων και των υπολειμμάτων μιας ξερολισιάς, υποδεικνύει ότι ο αποτελεσματικός συνδυασμός μιας μεθοδολογίας στερεής και αυστηρής και μιας δημιουργικής φαντασίας είναι σε δέση να υπερβούν τα όρια που θέτει η έλλειψη της επαρκούς και πρόσφορης τεκμηρίωσης. Το περιεχόμενο αυτού του άρσρου βασίζεται σε μια διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της Ελληνογαλλικής Επιστημονικής Συνάντησης «Χώρος και Δημογραφία», στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης, τον Ιούλιο του 1992 και δημοσιεύτηκε με τίτλο «Géographie et démographie historiques de la Grèce: le problème des sources», στον τόμο Histoire et Mesure 1-2/1995, C.N.R.S., Παρίσι 1995, σ Αρχείο Ερευνητικού Προγράμματος «Ιστορική μελέτη των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι.» Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. 24

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήµατα Γεωγραφίας και ηµογραφίας στη νεώτερη Eλλάδα», Tετράδια Eργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ 1 Γλώσσα ελληνική και αγγλική γαλλική * Εξαντλημένο Γλώσσα που αποδίδεται το δημοσίευμα - Γλώσσα που δε χρησιμοποιήθηκε το δημοσίευμα ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ Γλώσσα ελληνική και αγγλική γαλλική * Εξαντλημένο Γλώσσα που αποδίδεται το δημοσίευμα - Γλώσσα που δε χρησιμοποιήθηκε το δημοσίευμα ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ)

ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ Γλώσσα ελληνική και αγγλική γαλλική * Εξαντληµένο Γλώσσα που αποδίδεται το δηµοσίευµα - Γλώσσα που δε χρησιµοποιήθηκε το δηµοσίευµα ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. E. Αναστασίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βόλος, 2015-2016 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α Α α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. α) Το 1840 η χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940)

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940) Εκδόσεις Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (αρχεία σε ψηφιακή μορφή) που διατίθενται οργανωμένα στον δικτυακό τόπο e demography (http://www.e demography.gr ) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) Γλώσσα που αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το μόνο λοιπόν που χρειάζεστε για να σας βρουν, είναι να έχετε ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα. Το δικό σας ηλεκτρονικό στίγμα πόσο ισχυρό είναι;

Το μόνο λοιπόν που χρειάζεστε για να σας βρουν, είναι να έχετε ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα. Το δικό σας ηλεκτρονικό στίγμα πόσο ισχυρό είναι; Στην εποχή που ζούμε σχεδόν όλες οι μορφές αναζήτησης γίνονται μέσω του διαδικτύου. Το μόνο λοιπόν που χρειάζεστε για να σας βρουν, είναι να έχετε ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στίγμα. Το δικό σας ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2000

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2000 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2000 Του ΠΕΤΡΟΥ KIOXOΥ, Λέκτορα της Α.Β.Σ.Π. 1. Ή εξέλιξη τοΰ συνολικού πληθυσμού της Ελλάδος (1920-1971) Ή πορεία του Ελληνικού πληθυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών

Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Οι Κυπριακές και Μικρασιατικές σπουδές ως πεδίο συνάντησης των νεοελληνικών και των Οθωμανικών σπουδών Τα δύο ερευνητικά πεδία στα οποία θα αναφερθώ με άκρα συντομία, οι μικρασιατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 2 3 Οι νέες τεχνολογίες στη στρατηγική του Υπουργείου Η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σε προηγούμενη ενότητα μελετήσαμε την απόδοση των εξετασθέντων μαθητών (μέσω του μέσου όρου βαθμολογίας τους). Τα

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι)

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) ΗΛΙΚΙΑ: 7-12 ΕΠΟΧΗ: Φ, Χ, Α, Κ. ΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα προετοιμασία στην τάξη, 1 ώρα έρευνα στο σπίτι, 3-4 εβδομάδες έρευνας. ΥΛΙΚΑ: Ερωτηματολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΡΑΚΗ 54.069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΡΑΚΗ 52.544

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες

Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες Διάλεξη 7α: Νοητικοί Χάρτες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ευανθία Μιχαηλίδου Στόχος εκπαίδευσης Κατανόηση γεωγραφικού χώρου Οπτική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ Β. Μενούτης, Β. Παυλόπουλος, Λ. Τζέμος, Χ. Δημητρακόπουλος, Χ. Γεωργόπουλος, Σ. Λαρεντζάκης Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ Ν.Κομνηνίδης. Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ Ν.Κομνηνίδης. Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 2007-2013 Ν.Κομνηνίδης. Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο που μου δίνει το λόγο. Θα παρουσιάσω τις θέσεις της επιστημονικής ομάδας που έχει ορίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μνήμη Εύης Ολυμπίτου Συμπόσιο «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.» Κέρκυρα 24-26 Μαΐου 2012 ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

CYCLADES Life: Integrated monk seal conservation of Northern Cyclades

CYCLADES Life: Integrated monk seal conservation of Northern Cyclades Α.Καραμανλίδης/MOm 2 η Ε τ ή σ ι α Α ν α φ ο ρ ά Της κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ τ η ς μ ε σ ο γ ε ι α κ ή ς φ ώ κ ι α ς σ τ η ν ή σ ο Γ υ ά ρ ο ( Π ε ρ ί λ η ψ η ) Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου.

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. ΕΛΠ 40 Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. Διαμόρφωση κεφαλαίων εργασίας: 1. Μουσική και χορός: απαραίτητα στοιχέια κουλτούρας 2. Βορειοελλαδικός χώρος και πληθυσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 337.100 41.958

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ της 10/11/05

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ της 10/11/05 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ της 10/11/05 Θέμα : «Ο ρόλος των Κρατικών Εργαστηρίων στην επιδίωξη ποιότητας υλικών και έργων». Εισήγηση : - Δίκτυο Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων. - Προτάσεις. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΤΣΕΑΣ Προϊστάμενος Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατίας, Φιλικός, διοικητικό στέλεχος, πολιτικός Ιωάννινα

Επιχειρηµατίας, Φιλικός, διοικητικό στέλεχος, πολιτικός Ιωάννινα Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Σταύρου - Τσιαπαλάµος Γεώργιος Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου Χρόνος Θανάτου Βιογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 306.084

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα Τμήμα Στατιστικών Ζωικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Gustave Flourens (1838-1871) et la Grèce, Université de Paris-Sorbonne-Paris

Gustave Flourens (1838-1871) et la Grèce, Université de Paris-Sorbonne-Paris ΛΕΩΝΙ ΑΣ Φ. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ ιευθυντής Ερευνών / Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Α. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Α1. Η δυναµική του αγροτικού εκσυγχρονισµού στην Ελλάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας.

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Καταγραφή τάσεων και διαπίστωση προοπτικών. ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Εντεταλμένη διδασκαλίας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης. Περίληψη Οι συνεχείς πληθυσμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4178/2013 141 191059 47094

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μέσα από την επιτόπια παρατήρηση του επιστημονικού υπευθύνου στη διάρκεια της διεξαγωγής πολλών σεμιναρίων του Προγράμματος, καθώς και μέσα από τις συσκέψεις που έγιναν με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. Ε. Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Βόλος, 015-016 1 . Διερευνητική Ανάλυση Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα