ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (REMOTE SENSING) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΠΑΤΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (REMOTE SENSING) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΠΑΤΑ)"

Transcript

1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (REMOTE SENSING) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΠΑΤΑ) Λ.Κ. Στυλιανόπουλος, M.S.C.E. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Συγκοινωνιακών Έργων Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάς Περίληψη Η τηλεπισκόπηση (REMOTE SENSING) χρησιμοποιήθηκε από τις εταιρείες AIRWAYS ENGINEERING/BURNS & ROE, INC. σαν μέσο τεχνικής αναλύσεως 12 και πλέον υποψηφίων θέσεων του Νέου Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών. Η μέθοδος απεδείχθη ταχεία, πλήρης, διεξοδική και οικονομική από πάσης απόψεως. Τελικά, τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα των θέσεων, κατέδειξαν την τηλεπισκόπιση ως ιδεώδη μέθοδο τεχνικής αναλύσεως θέσεων μεγάλων τεχνικών έργων, όπως τα αεροδρόμια ιδίως στο στάδιο της οικονομικής μελέτης (αλλά όχι μόνον). Παρόλο που την εποχή της μελέτης δεν είχαν ακόμη αναπτυχθεί οι δυνατότητες των δορυφορικών απεικονίσεων, η απλή μελέτη πάνω σε κοινές μαυρόασπρες κατακόρυφες αεροφωτογραφίες της ΓΥΣ σε κλίμακα 1: έδωσε άριστα αποτελέσματα. 1 Εισαγωγή Ο καθορισμός της θέσεως του Νέου Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών (Σπάτα) [1] ανετέθη στην Κοινοπραξία AIRWAYS ENGINEERING CORPORATION / BURNS & ROE INC. Η πρώτη είχε πάνω από 50 αερολιμενικά έργα στο ενεργητικό της και η δεύτερη είχε μελετήσει τα ηλεκτρο-μηχανολογικά συστήματα του πρώτου σεληνοπλοίου (1968).

2 Για τον καθορισμό της νέας θέσεως μελετήθηκαν 15 θέσεις [2] (εικών 1) μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα πλωτού αερολιμένα και η επέκταση του υφισταμένου αερολιμένος του Ελληνικού. Επειδή ο αριθμός των δυνατών θέσεων ήταν μεγάλος και η απαιτουμένη έκταση πολύ μεγάλη (πάνω από στρέματα), η αξιολόγηση των συνθηκών υποδομής των θέσεων έπρεπε να γίνει με τα πιο σύγχρονα μέσα και γι' αυτό επελέγη η τηλεπισκόπιση (REMOTE SENSING). 2 Η μέθοδος Ουσιαστικά, η τηλεπισκόπιση εγκαινιάστηκε από την επιτυχή εφαρμογή της στη μελέτη του άξονα εναλλακτικής χαράξεως του Καναδικού Σιδηροδρόμου στις Καναδικές Άλπεις. Η μελέτη αυτή έγινε αποκλειστικά από αεροφωτογραφίες από τον Αμερικανό πολιτικό μηχανικό και καθηγητή συγκοινωνιακών έργων, DONALD J. BELTCHER. Η μελέτη ενετόπισε στις κορυφές των Καναδικών Άλπεων κατά μήκος της εναλλακτικής χαράξεως μεγάλες εναποθέσεις αιολικής ιλύος, πράγμα που δεν βρισκόταν σε κανένα γεωλογικό χάρτη και άλλαζε άρδην τις δαπάνες κατασκευής για ένα μεγάλο μέρος της χαράξεως. Επειδή δεν υπήρχε χρόνος να αναμένει η Υπηρεσία των Καναδικών Σιδηροδρόμων την τήξη των πάγων και την επιτόπια μακροσκοπική έρευνα, προχώρησε στο στάδιο αυτό της εργασίας με δύο μελέτες: μία με την προοπτική βραχώδους κρυσταλλικής υποδομής και μία με την προοπτική υποδομής αιολικής ιλύος. Τελικά, όταν την άνοιξη υπεχώρησαν οι πάγοι και οι επισκέψεις των Άλπεων ήταν δυνατή, προς έκπληξη των μηχανικών, αλλά και των γεωλόγων συμβούλων των Καναδικών Σιδηρογραμμών, εφηρμόσθη η μελέτη με υποδομή αιολικής ιλύος. Από τότε, η μέθοδος ερμηνείας των αεροφωτογραφιών ανέπτυξε σημαντικά κέντρα μελέτης συνθηκών υποδομής για μία πλειάδα τεχνικών έργων και προβλημάτων. Τα αρχικά πανεπιστημιακά κέντρα (δεκαετία του '50) ήταν στα Πανεπιστήμια CORNELL, PURDUE και RUTGERS και αργότερα (δεκαετία του '60 και '70) αναπτύχθηκε σε άλλα ακαδημαϊκά κέντρα (ILLINOIS, MIT και CALTECH) και κρατικούς οργανισμούς (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών - US DOT -, Αμερικανική Γεωγραφική Ένωση - USGS -, και η NASA). Ταυτόχρονα, τη δεκαετία του '60 και '70, τα δορυφορικά προγράμματα έφεραν στο προσκήνιο τις δορυφορικές εικόνες, με τις πολυφασματικές απεικονίσεις και την ηλεκτρονική επεξεργασία ψηφιακών προτύπων τους. Αυτό έδωσε και ένα νέο όνομα στην ερμηνεία των αεροφωτογραφιών, την "τηλεπισκόπηση", με πλήθος νέων εφαρμογών και δυνατοτήτων (Εικών 2). 2

3 Εικών 1: Οι 11 από τις 15 θέσεις που μελετήθηκαν. Επί πλέον μελετήθηκαν 3 θέσεις πλωτών αερολιμένων και η επέκταση του τότε υφισταμένου αερολιμένος στο Ελληνικό. 3

4 Εικών 2: Τυπική διάταξη λήψεως και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων (από Datron / Transco Inc.). 4

5 2.1. Αρχές της μεθόδου Μετά την σημαντική επιτυχία του BELTCHER στην ορεινή χάραξη των Καναδικών Σιδηροδρόμων, άρχισε να συστηματοποιείται η γνώση και το διδακτικό υλικό σχετικά με την χρήση των αεροφωτογραφιών στην γεωτεχνική έρευνα. Βοηθούμενος και από την στερεοσκοπική απεικόνιση (και τριπλάσια παραμόρφωση) των αεροφωτογραφιών, ο ερευνητής έθεσε τις βάσεις της τεχνικής ερμηνείας τους και προσδιόρισε τα πρότυπα και τα στοιχεία τους που καθόριζαν τύπο, έκταση και ποιότητα υλικών. Οι θεμελιώδεις αρχές χρησιμοποιήσεως των αεροφωτογραφιών στην τεχνική έρευνα μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: (1) Όμοια υλικά κάτω από όμοιες συνθήκες, δημιουργούν όμοια φωτογραφικά δεδομένα, (2) Τα δεδομένα αυτά διαμορφώνονται σε "πρότυπα" (PATTERNS), τα οποία, κάτω από όμοιες συνθήκες, επαναλαμβάνονται, (3) Όμοια "πρότυπα" προϋποθέτουν όμοια υλικά και ανόμοια "πρότυπα" προϋποθέτουν ανόμοια υλικά, (4) Τα διάφορα "πρότυπα" αποτελούνται από διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ονομάζονται "στοιχεία" (ELEMENTS) του "προτύπου", (5) Η ολοκληρωμένη ερμηνεία των αεροφωτογραφιών περιλαμβάνει την ανάλυση, όλων των "στοιχείων" του "προτύπου", για την πλήρη τεχνική έρευνα και σφαιρική αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης περιοχής [3]. Τα βασικά ερμηνευτικά "πρότυπα" των αεροφωτογραφιών είναι πετρογραφικά, ποτάμια, παράκτια, αιολικά, οργανικά και παγετώνια. Τα σημαντικότερα στοιχεία των προτύπων είναι το γαιόσχημα, το σύστημα αποχετεύσεως, οι διαβρωτικές μορφές, ο φωτοτονισμός και η φυτοκάλυψη. Η εξέλιξη της επεξεργασίας των ψηφιακών δορυφορικών εικόνων έδωσε τη δυνατότητα της ξεχωριστής, αλλά και συνδυασμένης μελέτης πολλών ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Ο συνδυασμός δύο ή και περισσοτέρων ζωνών προβάλει ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και κατά κάποιον τρόπο συμπληρώνει την στερεοσκοπική ερμηνεία των αεροφωτογραφιών, με τη δημιουργία "ψευδεπιχρόων" (FALSE COLOR) ψηφιακών απεικονίσεων και πολυζωνικών ηλεκτρομαγνητικών ειδώλων. Αυτά, παράλληλα με την στερεοσκοπική φωτοερμηνεία, συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν την τεχνική ανάλυση [4] (Εικών 3) Εφαρμογές της μεθόδου Η αξιοποίηση των αεροφωτογραφιών στην τεχνική έρευνα αρχικά έγινε στον προσδιορισμό των υλικών υποδομής σε έργα οδοποιίας και συγκοινωνιακών 5

6 Εικών 3: "Ψευδεπίχροη" δορυφορική απεικόνιση. 6

7 έργων. Έχουν μείνει ιστορικά τα ετήσια σεμινάρια οδοποιίας (ROAD SCHOOLS) των Πανεπιστημίων CORNELL και PURDUE της δεκαετίας '40 και '50, καθώς και τα "Κοινά Ερευνητικά Προγράμματα Οδοποιίας" σε επίπεδο πολιτειών στις ΗΠΑ, με βασικά θέματα γύρω από την χρησιμοποίηση της τεχνικής ερμηνείας των αεροφωτογραφιών στην οδοποιία και τα συγκοινωνιακά έργα. Μάλιστα, σε μερικές πολιτείες των ΗΠΑ ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το CORNELL, το PURDUE και το RUTGERS, ανέλαβαν, με κρατικούς πόρους, να συντάξουν γενικούς χάρτες υλικών υποδομής των πολιτειών τους με βάση την τεχνική ερμηνεία των αεροφωτογραφιών. Από τη δεκαετία του '50 και μετά, σχεδόν κάθε μεγάλο τεχνικό έργο, εξεταζόταν συστηματικά από ειδικούς μηχανικούς φωτοερμηνευτές για εμφανή και αφανή τεχνικά προβλήματα. Στη δεκαετία του '60 πρώτο το Τεχνικό Γραφείο Δοξιάδη ίδρυσε το πρώτο εργαστήριο Τεχνικής Ερμηνείας των αεροφωτογραφιών στα Κεντρικά Γραφεία του στην Αθήνα (Εικών 4). Το εργαστήριο αυτό μελέτησε από τεχνικής πλευράς περίπου χιλιόμετρα εθνικής οδοποιίας Ελλάδος. Κατά την περίοδο αυτή μελετήθηκαν οι άξονες Αντίρριο - Γιάννενα, Γιάννενα - Καλαμπάκα, Καλαμπάκα - Γρεβενά - Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη και Λαμία - Λάρισα [5]. Από εκτιμήσεις των μηχανικών, αλλά και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, οι μελέτες αυτές πέτυχαν οικονομία στην Τεχνική Έρευνα τουλάχιστον 50% των δαπανών, από απόψεως δαπανών μελετητού και ΥΔΕ, και τα αποτελέσματα χαρακτηρίστηκαν εξόχως ακριβή και πλήρη. Κατά τις μελέτες αυτές, εκτός από τη μελέτη υποδομής, κατασκευαστικά προβλήματα και θέσεις τεχνικών έργων, έγινε και αξιολόγηση πηγών υλικών κατασκευών και τεχνικών έργων. Την ίδια 10ετία στη μελέτη σκοπιμότητος του Ασιατικού Αυτοκινητόδρομου ( χλμ.) από το Ειδικό Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών η τεχνική ερμηνεία αεροφωτογραφιών χρησιμοποιήθηκε από το Τεχνικό Γραφείο Δοξιάδη στη χάραξη των βασικών αξόνων και προσβάσεων του Αυτοκινητόδρομου ιδιαίτερα στην περιοχή των ορεινών όγκων ΙΝΤΟΥ ΚΟΥΣ (Αφγανιστάν) και το Δέλτα του Γάγγη και Βραχμαπούτρα στην Ανατολική Βεγγάλη [6]. Επίσης, άλλες τεχνικές έρευνες με την χρησιμοποίηση των αεροφωτογραφιών στην Ελλάδα έγινε στις θέσεις βιομηχανικών περιοχών (Άσπρα Σπίτια), τον σχεδιασμό πολεοδομικών συστημάτων (Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν) και την έρευνα γεωλογικών προβλημάτων (κατολίσθηση στο Μεγάλο Χωριό). Σήμερα, εκτός από τις χαράξεις συγκοινωνιακών αρτηριών, μελέτη θέσεως έργων, αξιολόγηση πηγών υλικών και γεωλογικών προβλημάτων, η γεωτεχνική έρευνα με την χρήση αεροφωτογραφιών χρησιμοποιείται επί πλέον σε: 7

8 Εικών 4: Τηλεπισκόπηση στο Πρώτο Εργαστήριο Τεχνικής Ερμηνείας Αεροφωτογραφιών του Γραφείου Δοξιάδη. 8

9 (1) Συγκοινωνιακές Μελέτες (2) Έρευνα / Μελέτη / Αξιολόγηση Υδατίνων Πόρων (3) Οικολογικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες (ή Καταστροφές, Μόλυνση Περιβάλλοντος κ.ο.κ.) (4) Γεωπονικές Μελέτες (5) Σεισμολογικές Έρευνες (6) Πολεοδομικές / Χωροταξικές Μελέτες (7) Αρχαιολογικές / Πολιτιστικές Μελέτες Επίσης, σημαντική είναι η συμβολή της τεχνικής ερμηνείας των αεροφωτογραφιών στον προγραμματισμό μεγάλων γεωτεχνικών ερευνών, καθορισμό θέσεων δειγματοληψιών, γεωτρήσεων και ηχητικών ή ηλεκτρομαγνητικών ερευνών. Η χρησιμοποίηση των αεροφωτογραφιών στη μελέτη της επιλογής θέσεως μεγάλων τεχνικών έργων στην Ελλάδα έγινε στην τεχνοοικονομική μελέτη του Νέου Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών (Σπάτα) και όλα τα συναφή προβλήματα κατασκευών Διεξαγωγή τεχνικής έρευνας με χρήση αεροφωτογραφιών Η χρήση των αεροφωτογραφιών για τεχνική έρευνα προϋποθέτει ορισμένες γνώσεις που έχουν σχέση με τη διαμόρφωση του μορφολογικού περιβλήματος του φλοιού της γης. Γνώσεις γεωμορφολογίας, γεωλογίας, πεδιολογίας, εδαφοτεχνικής, υδρογεωλογίας και φυσιογνωσίας περιλαμβάνονται σε κάθε διδακτικό πρόγραμμα σχετικό με την τεχνική φωτοερμηνεία και "Τηλεπισκόπιση". Η δημιουργία των ιθαγενών εδαφών και φερτών υλικών, η διαμόρφωση των ποταμίων, λιμνικών και παραλίων εναποθέσεων και υλικών, η μορφολογία και σύσταση των αιολίων και κορυματικών σχηματισμών, πρέπει να είναι και θεωρητικά και οπτικά γνωστές στους ερμηνευτές των αεροφωτογραφιών. Επίσης, η χρήση των Αεροφωτογραφιών για τεχνική έρευνα προϋποθέτει γνώσεις των μεθόδων, υλικών, τεχνικής και φυσικών ιδιοτήτων των αεροφωτογραφήσεων, αλλά και των δορυφορικών λήψεων. Η ερμηνεία των αεροφωτογραφιών απαιτεί συνήθως κατακόρυφες στερεοσκοπικές λήψεις, με 60% πρόσθια επικάλυψη και 20% πλαγία επικάλυψη. Η λήψη πρέπει να γίνει με κατάλληλο φωτογραφικό φιλμ (μαυρόασπρο, υπέρυθρο, θερμικά ευαίσθητο κ.ο.κ.) και κατάλληλη κλίμακα (συνήθως 1:5.000 έως 1:20.000) και την ελάχιστη δυνατή ατμοσφαιρική παρεμπόδιση (χωρίς νέφωση, ομίχλη ή άλλα παρεμποδιστικά φαινόμενα). Επίσης η λήψη πρέπει να γίνεται κατάλληλη ώρα της ημέρας (συνήθως πρωινή έως 2.00 απογευματινή), ώστε να αποφεύγονται μεγάλες σκιές που παραμορφώνουν τα στοιχεία του αεροφωτογραφικού προτύπου. 9

10 Οι δορυφορικές λήψεις γίνονται από δορυφόρους που διατρέχουν πολικές τροχιές και συνήθως απέχουν χλμ. απ' αλλήλων στο μεσημβρινό. Οι τροχιές αυτές, μετά από 15 περιστροφές καλύπτουν όλη την γη και επαναλαμβάνουν τις διαδρομές με επικάλυψη 650 χλμ. περίπου. Η πλήρης κάλυψη του πλανήτη γίνεται κατά μέσον όρον σε 26 περίπου ημέρες, λαμβανομένων υπ' όψιν και των "ακατάλληλων" τμημάτων, λόγω ατμοσφαιρικών συνθηκών. Αντίγραφο των λήψεων αυτών μπορούν να ληφθούν από ερευνητές απ' ευθείας μέσω υπολογιστών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως η NASA, SPOT, JERS, κ.ο.κ. Μάλιστα, πρόσφατα μερικά προγράμματα λήψεων δίνουν τη δυνατότητα να εξετάσει ο ερευνητής την έκταση και την κατάσταση των συγκεκριμένων λήψεων πριν από τις παραγγελίες (Εικών 5). Οι κλίμακες λήψεως είναι 1: έως 1: με ανάλυση στις λίγες δεκάδες μέτρα (Εικών 6). Πρόσφατα λήψεις του προγράμματος ICONOS έχουν πετύχει ανάλυση 1 μέτρου [7] (Εικών 7). Περιβαλλοντικοί δορυφόροι συνήθως καλύπτουν περιοχές της τάξεως των χλμ. ενώ γεωτεχνικοί δορυφόροι καλύπτουν περιοχές της τάξεως των 600 χλμ. Δορυφορικές λήψεις γίνονται από "συνδρομητές" των δορυφορικών προγραμμάτων ή ιδιώτες και ιδρύματα, ύστερα από συνεννόηση και κατάθεση πιστωτικών στοιχείων (αριθμών πιστωτικής κάρτας κ.λπ.). Το κόστος των δορυφορικών λήψεων είναι της τάξεως των εκατοντάδων δολλαρίων ανά φωτογραφία και υπερβαίνουν τα δολάρια, για ειδικές λήψεις και περιοχές. Μετά την εξασφάλιση του φωτογραφικά διορθωμένου αεροφωτογραφικού υλικού, απαιτείται πρώτα η γενική εξέτασή του, ως προς το αν αυτό ανταποκρίνεται σε ποιότητα, έκταση και καθαρότητα προς τους στόχους της έρευνας. Ακολουθεί η σύνθεση "ελευθέρου" (UNCONTROLLED) "μωσαϊκού". Το "μωσαϊκό" περιέχει εναλλάξ κάθε άλλη φωτογραφία, εφ' όσον υπάρχει ικανοποιητική επικάλυψη (60%) [8] (Εικών 8). Στις δορυφορικές λήψεις η σύνθεση αυτή γίνεται ηλεκτρονικά μέσα στον Η/Υ. Το μωσαϊκό μελετάται γενικά και εξάγονται τα πρώτα γενικά τεχνικά συμπεράσματα. Ακολουθεί η τμηματική αφαίρεση φωτογραφιών του μωσαϊκού και η στερεοσκοπική τους εξέταση και ερμηνεία. Πρώτα χαράσσονται (συνήθως με πορτοκαλί κερομόλυβο) στην μία σειρά φωτογραφιών (διαλέγουμε τους ζυγούς ή τους μονούς αριθμούς) οι γενικές γεωτεχνικές διαχωριστικές γραμμές. Και στη συνέχεια, στην ενδιάμεση σειρά φωτογραφιών, χαράσσεται το γενικό δίκτυο απορροής, συνήθως με γαλάζιο κερομόλυβο. 10

11 Εικών 5: Οθόνη αναζητήσεως Δορυφορικής Λήψεως (Εθνικό Πανεπιστήμιο Σιγκαπούρη). 11

12 Εικών 6: Δορυφορική απεικόνιση του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο στην Κλίμακα 1: (Περιοδικό Civil Engineering - Ιαν. 2001). 12

13 Εικών 7: Δορυφορική Εικόνα διαστημικού του προγράμματος ICONOS με ανάλυση 1 μέτρου της Πόλεως του Πεκίνου (Corps of Engineers, ΗΠΑ). 13

14 Εικών 8: Μωσαϊκό αεροφωτογραφιών για την στερεοσκοπική επισκόπηση αεροφωτογραφιών κλίμακος 1:

15 Ακολουθεί λεπτομερής επισκόπηση και εξέταση των στοιχείων των Α/Φ προτύπων (γαιοσχήματος, φωτοτονισμού κ.λπ.) και η εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων. Στη διαδικασία αυτή χαράσσονται ενδιάμεσες γεωτεχνικές διαφοροποιήσεις και - εάν απαιτηθεί - διορθώνονται και οι γενικές γεωτεχνικές διαχωριστικές γραμμές της προκαταρκτικής εξετάσεως. Στη συνέχεια γίνεται συμπλήρωση του συστήματος απορροής και συνδυασμένη εξέτασή του με τις γεωτεχνικές διαχωριστικές γραμμές. Επίσης, στο σημείο αυτό γίνεται παραβολή των πορισμάτων της γεωτεχνικής ερμηνείας με τα υφιστάμενα γεωλογικά, εδαφοτεχνικά και πεδιολογικά στοιχεία της περιοχής. Εφ' όσον απαιτηθεί η τεχνική ερμηνεία των αεροφωτογραφιών (και δορυφορικών εικόνων) είναι δυνατόν να συμπληρωθεί με στοιχεία υπαίθρου: μακροσκοπική έρευνα τομών και εδαφικών οριζόντων, πιθανή δειγματοληψία με χειροκίνητο ελικοειδή διατρητή (AUGER) ή και κανονικό γεωτρύπανο, εργαστηριακές εξετάσεις ή (σε περίπτωση εκτεταμένων περιοχών και ειδικών απαιτήσεων) ηχητική ή μαγνητική έρευνα υπογείων γεωλογικών οριζόντων. Εδώ πρέπει να υπογραμμισθεί, ότι η χρησιμοποίηση της ερμηνείας των αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, όπως και κάθε άλλη τεχνική έρευνα, καλό είναι να λαμβάνει υπ' όψιν όλα τα προϋπάρχοντα στοιχεία της περιοχής (γεωλογικά, εδαφοτεχνικά, κ.λπ.) και να τα συνδυάζει και συγκρίνει, όπου χρειάζεται, με τα αποτελέσματα της ερμηνευτικής προσπαθείας, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της ερεύνης. Τα αποτελέσματα των τεχνικών ερευνών υλικών υποδομής με την ερμηνεία αεροφωτογραφιών παρουσιάζονται σε χάρτες αναλόγου κλίμακος (συνήθως από 1:5.000 έως 1:20.000). Επίσης, συμπληρωματικά προστίθενται λεπτομέρειες εδαφικών οριζόντων και συστήματα αποχετεύσεων της περιοχής, εφ' όσον απαιτούνται. Σχεδόν πάντοτε τα αποτελέσματα αυτά συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις που αναφέρονται στα υφιστάμενα στοιχεία, στην ερμηνεία των αεροφωτογραφιών ή/και δορυφορικών εικόνων και τα γραφικά στοιχεία της παρουσιάσεως. Η ενδεικτική / δειγματοληπτική παρουσίαση στερεοσκοπικών ζευγών, δορυφορικών, φωτογραφήσεων και επεξεργασιών εναπόκειται στην κρίση του μελετητή και στις ανάγκες του έργου. Συνήθως τέτοια στοιχεία παρουσιάζονται και για λόγους επεξηγηματικούς της μεθόδου. 3 Τηλεπισκόπηση για τον καθορισμό της θέσεως του νέου αερολιμένος Αθηνών (Σπάτα) 3.1. Γενικά Στην εφαρμογή της τηλεπισκοπήσεως για τον καθορισμό του νέου αερολιμένος Αθηνών χρησιμοποιήθηκαν μαυρόασπρες στερεοσκοπικές αεροφωτογραφίσεις των περιοχών σε κλίμακες: 1: έως 1: της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Οι υποδομές των υποψηφίων θέσεων εξετάστηκαν ως προς τα στοιχεία 15

16 του προτύπου τους (κυρίως προσχωσιγενείς περιοχές με ορεινούς σχηματισμούς μονόπλευρα ή περιμετρικά), δηλ. το γεώσχημα, το επιφανειακό δίκτυο απορροής, τον φωτοτονισμό, την φυτοκάλυψη, τις κλίσεις εδάφους και διατομές ρευμάτων, τις ανθρώπινες επεμβάσεις και τα πολεοδομικά στοιχεία. Οι προβολές κινήσεως (με μέθοδο πολλαπλής γραμμικής παλινδρομήσεως) προέβλεπαν την αύξηση της εναερίου κινήσεως στα 25 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο. Με τον προβλεπόμενο "πληθυσμό" αεροσκαφών ώρας αιχμής και το μέσο ποσοστό πληρώσεώς των, τα έργα υποδομής απαιτούσαν σύστημα 4 ανεξαρτήτων παραλλήλων διαδρόμων μήκους μέτρων και αναλόγων τροχοδρόμων και χώρων σταθμεύσεως, με δυνατότητα περαιτέρω αυξήσεως. Η μόνη περιοχή που παρείχε τη δυνατότητα αναπτύξεως μιας τέτοιας υποδομής ήταν η συνδυασμένη περιοχή της πρώτης και της δευτέρας θέσεως, η οποία αρχικά ονομάστηκε Σπάτα-Σαγκάνι Ερμηνευτικά Πρότυπα Τα ερμηνευτικά πρότυπα της περιοχής του Νέου Αερολιμένος Αθηνών στη θέση Σπάτα-Σαγκάνι, είναι τυπικά πρότυπα πεδιάδας από προσχωσιγενή εδάφη που περιβάλλονται από λοφώδεις και ορεινές περιοχές. Η γενικά επίπεδη περιοχή, με χαρακτηριστικούς χθαμαλούς λόφους επικρατεί γενικά στον κεντρικό τομέα, ενώ στην περιφέρεια οι κλίσεις αυξάνονται σταδιακά, μέχρις ότου καταλήξουν σε ορεινά τμήματα. Έτσι, στην όλη έρευνα εντοπίστηκαν σε τρία βασικά πρότυπα: (1) πεδινά προσχωσιγενή, (2) λοφώδη και (3) ορεινά Στοιχεία του ερμηνευτικού προτύπου Τα στοιχεία του ερμηνευτικού προτύπου που χρησίμευσαν στην Τηλεπισκόπηση της περιοχής του Νέου Αερολιμένος Αθηνών ήταν το γεώσχημα, το δίκτυο απορροής επιφανειακών ρευμάτων, ο φωτοτονισμός, η φυτοκάλυψη, οι κλίσεις του εδάφους και οι διατομές των ρευμάτων. Κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά μοναχό του, αλλά και σε συνδυασμό, συνέθεσαν την γενική και τμηματική εικόνα, σχετικά με την ποιότητα της υποδομής της περιοχής και των συναφών προβλημάτων Τηλεπισκόπηση της θέσεως του νέου αερολιμένος Αθηνών Η Τηλεπισκόπηση της θέσεως του νέου αερολιμένος Αθηνών έγινε σε κατακόρυφες μαυρόασπρες φωτογραφίες 24 x 24 εκ. με πρόσθια επικάλυψη 60% και πλαγία επικάλυψη 20%. Οι αεροφωτογραφίες είχαν ληφθεί από υψόμετρο μ. και σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές για Τηλεπισκόπηση. Η Τηλεπισκόπηση έγινε με τυποποιημένο στερεοσκόπιο τσέπης και άμεση καταγραφή στοιχείων στο φωτογραφικό πρωτότυπο με έγχρωμο υαλογράφο. Στο στάδιο αυτό της μελέτης δεν έγινε μεταφορά στοιχείων σε μόνιμο χαρτογραφικό υλικό. 16

17 Υλικό υποδομής Στις εικόνες 9, 10 και 11 εικονίζονται αεροφωτογραφίες σε κλίμακα 1:40.000, στις οποίες είναι σημειωμένα τα όρια των υλικών υποδομής. Τα όρια αυτά είναι αποτελέσματα της στερεοσκοπικής εξετάσεως των στοιχείων των προτύπων: γαιόσχημα, δίκτυο απορροής, φωτοτονισμό, φυτοκάλυψη, κλίσεις εδάφους και διατομές επιφανειακών ρευμάτων. Τα βασικά υλικά της περιοχής είναι προσχωσιγενή εδάφη (Α), Κορυματικές εναποθέσεις (C), αλλουβιακές εναποθέσεις κοίτης ποταμού (Al), ασβεστολιθικοί βράχοι (Ls) και μαλακές πετρώδεις εξάρσεις (Ms). Τα προσχωσιγενή υλικά είναι από υλιοαμμώδη μέχρι αμμοχαλικώδη μεταβλητού πάχους και οριζόντων, ανάλογα με την απόστασή τους από τα πετρώδη υλικά. Οι κορυματικές εναποθέσεις είναι από χαλαροί βράχοι μεταβλητού μεγέθους μέχρι αμμοχαλικώδη υλικά, κυρίως προς το άκρο των εναποθέσεων. Οι αλλουβιακές εναποθέσεις κοίτης ποταμού είναι από αμμοχαλικώδεις (προς το άκρο της κοίτης) έως ιλυοαμμώδεις (προς το κέντρο της κοίτης). Οι ασβεστολιθικοί βράχοι είναι στρωσιγενείς μεταβλητού πάχους, σε ορισμένα σημεία εναλλασσόμενοι με σχίστες και σχιστόλιθους προς τα χαμηλά σημεία των σχηματισμών. Οι μαλακές πετρώδεις εξάρσεις είναι από μαργαϊκές εναποθέσεις, που εναλλάσσονται σποραδικά με χαλαρά ψαμμιτικά ή σχιστολιθικά υλικά Δίκτυο Απορροής Το δίκτυο της απορροής είναι στο κεντρικό κυρίως σημείο μαιανδικής μορφής, με ανάπτυξη στενής αλουβιακής κοίτης. Στα άκρα όμως, όπου αναπτύσσονται οι βραχώδεις σχηματισμοί, έχει σχήμα "υποδενδριτικό", με σαφείς επιδράσεις από τις στρώσεις των υποκάτω βραχωδών υλικών (Εικών 12) Φωτοτονισμός Ο φωτοτονισμός μεταβάλλεται ανάλογα με την φυτοκάλυψη και τις καλλιέργειες της περιοχής. Δεν αποτελεί δε ουσιαστικό σημείο φωτοερμηνείας Φυτοκάλυψη Η φυτοκάλυψη ερμηνευτικά προσδιορίζει στις μεν βραχώδεις περιοχές την πορεία των στρώσεων των υλικών. Στις δε προσχωσιγενείς εκτάσεις τις καλλιέργειες και ορισμένα σημεία συσσωρεύσεως υγρασίας, άνευ ειδικής σημασίας. 17

18 Εικών 9: Επισκόπηση αεροφωτογραφίας νέας θέσεως αερολιμένος στα Μεσόγεια για υλικά υποδομής στο δυτικό άκρο της περιοχής. 18

19 Εικών 10: Επισκόπηση αεροφωτογραφίας νέας θέσεως αερολιμένος στα Μεσόγεια για υλικά υποδομής στο μέσον της περιοχής. 19

20 Εικών 11: Επισκόπηση αεροφωτογραφίας νέας θέσεως αερολιμένος στα Μεσόγεια για υλικά υποδομής στο νοτιοδυτικό άκρο της περιοχής. 20

21 Εικών 12: Επισκόπηση αεροφωτογραφίας νέας θέσεως αερολιμένος στα Μεσόγεια ως προς το σύστημα απορροής επιφανειακών ρευμάτων στο δυτικό άκρο της περιοχής. 21

22 3.4.5 Κλίσεις Εδάφους και Διατομές Ρευμάτων Οι κλίσεις εδάφους στο κεντρικό μέρος της περιοχής είναι ήπιες, με ορισμένες πιο έντονες κλίσεις κοντά στις λοφώδεις εξάρσεις (μαλακά βραχώδη υλικά) της περιοχής. Μέγιστες κλίσεις παρουσιάζονται στις κορυματικές (10 έως 20%) και στις βραχώδεις περιοχές (>50%). Οι διατομές των ρευμάτων, όπου τα υλικά είναι μαλακά, γεώδη, είναι ήπιες και, όπου τα υλικά είναι σκληρά ή αμμοχαλικώδη είναι έντονες σχήματος V. 4 Συμπεράσματα Στην ανάλυση των στοιχείων τηλεπισκοπήσεως του αεροφωτογραφικού προτύπου προέκυψε, ότι η παραπάνω θέση αποτελείτο από προσχωσιγενή εδάφη, περιβαλλόμενα από λοφώδεις και ορεινές εκτάσεις. Τα εδάφη που θα ετοποθετούντο τα βασικά έργα υποδομής θα ήταν κυρίως προσχωσιγενή, με επιφανειακές κλίσεις που παρουσίαζαν μικρό βάθος στερεοποιημένων οριζόντων (βράχων ή ημιβράχων), μετρίας ή χαμηλής σκληρότητος. Επίσης, τα δίκτυα απορροής παρουσίαζαν καλή αποστράγγιση των εδαφικών οριζόντων και καλή επιφανειακή απορροή των επιφανειακών ρευμάτων. Ο φωτοτονισμός παρουσίαζε χαμηλά επίπεδα υγρασίας στα χαμηλά σημεία της περιοχής και, συνεπώς καλή αποχετευτικότητα. Εκτός από τα καλλιεργούμενα εδάφη (κυρίως κλίματα) και τους ελαιώνες στα πιο επίπεδα και χαμηλά λοφώδη τμήματα, δεν υπήρχε βλάστηση που να συνδέεται με την ποιότητα της υποδομής. Οι βραχώδεις περιοχές παρουσίασαν αραιά φυτοκάλυψη χαμηλής μορφής, που είναι τυπική των Ελληνικών ασβεστολιθικών σχηματισμών. Οι διατομές των ρευμάτων, καθώς και η ανάπτυξή τους στην περιοχή των έργων της υποδομής κατέδειξαν, ότι τα εδάφη είναι ιλυοαμμώδη έως αμμοχαλικώδη, ανάλογα με τη θέση τους στην προσχωσιγενή πεδιάδα. Βασικά όμως οι χωματισμοί των έργων υποδομής θα ήταν επί το πλείστον σε χαλαρά προσχωσιγενή εδάφη, με περιορισμένα σημεία σε στερεοποιημένα εδάφη μετρίας έως χαμηλής σκληρότητας. Η αποψίλωση της περιοχής δεν θα παρουσίαζε κανένα πρόβλημα. Επίσης, δεν ανεμένετο να απαιτηθούν εργασίες σε εδάφη κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα. Με τα παραπάνω συμπεράσματα η περιοχή Σπάτα-Σαγκάνι, η οποία και τελικά επελέγη ως η πλέον κατάλληλη θέση για το Νέο Διεθνή Αερολιμένα, ήταν και από απόψεως υποδομής η πλέον κατάλληλη για τα προβλεπόμενα τεχνικά έργα. 22

23 Η παραπάνω μελέτη τηλεπισκοπήσεως ταυτοχρόνως κατέδειξε, ότι σε ανάλογες τεχνοοικονομικές μελέτες εντοπισμού θέσεως αερολιμένος, η χρησιμοποίηση της τηλεπισκοπήσεως είναι όχι μόνο αποτελεσματική, αλλά και οικονομική. Επίσης, είναι ταχυτάτη και απαιτεί ελάχιστο εργαστηριακό εξοπλισμό και δαπάνες σε προσωπικό και εγκαταστάσεις. Σήμερα, που υπάρχουν και οι δυνατότητες χρησιμοποιήσεως και δορυφορικών εικόνων, τέτοιες μελέτες είναι εύκολες στον ευρύ τεχνικό τομέα, για προκαταρκτικές μελέτες θέσεων αερολιμένων σε κλίμακες 1: έως 1: και είναι πολύ αποδοτικές. Παρόλο που απαιτούν σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα "τεχνολογίας αιχμής", δίνουν τη δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις ακριβέστερης διαπιστώσεως της ποιότητος των υλικών, καθώς και των σχετικών με αυτά προβλημάτων. Επίλογος Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αρχίσει την οργάνωση Εργαστηρίου τηλεπισκοπήσεως και Ερμηνείας Αεροφωτογραφιών και Δορυφορικών Εικόνων προ τριετίας περίπου. Στην προσπάθεια αυτή έχει ζητήσει την συνεργασία διαφόρων Ελληνικών και Διεθνών φορέων, που ήδη χρησιμοποιούν την μέθοδο σε άλλους ή και τους ίδιους χώρους της επιστήμης. Παρόλο που είναι ήδη σε θέση να αναλάβει εργασίες τηλεπισκοπήσεως και φωτοερμηνείας, καταβάλλεται προσπάθεια εξασφαλίσεως οικονομικών πόρων, για την εξασφάλιση μηχανημάτων και προγραμμάτων "τεχνολογίας αιχμής" και ανάλογο προσωπικό, για την αυτόνομη λειτουργία του σε όλους τους τομείς. Παρόλο που η ερμηνεία αεροφωτογραφιών είναι δυνατόν να διεξαχθεί και από μία μικρή ομάδα (ή ακόμη και ένα άτομο) αποτελουμένη από ειδικούς επιστήμονες, η ύπαρξη εργαστηρίου ή κάποιου κέντρου ερμηνείας αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων θεωρείται σχεδόν απαραίτητη για υπηρεσίες ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία θέλουν να καλλιεργήσουν και να διδάξουν την χρήση της μεθόδου, προς όφελος της πληρότητος και της οικονομίας των ερευνητικών διαδικασιών τους. Ο λόγος αυτής της δημιουργίας εργαστηρίου ή κέντρου είναι η δημιουργία και η αποθησαύριση πείρας, τόσο στον διδακτικό όσο και στον ερευνητικό τομέα. Γενικά εκτιμάται, ότι ένα πλήρες εργαστήριο ερμηνείας αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων χρειάζεται ηλεκτρονικό εξοπλισμό (μηχανήματα και προγράμματα) της τάξεως των ευρώ ή 8,5 εκατομμυρίων δραχμών. Ο ειδικός εξοπλισμός του κοινού ερμηνευτικού εργαστηρίου στερεοσκοπικών αεροφωτογραφιών (χωρίς δορυφορική κάλυψη) δεν υπερβαίνει σε κόστος τα ευρώ περίπου εκατομμύριο δραχμές. 23

24 Βιβλιογραφία [1] Airways Engineering Corporation / Burns & Roe, Inc., Techno-economic Development Study, Athens, pp. VI1, [2] Airways Engineering Corporation / Burns & Roe, Inc., Techno-economic Development Study, Interim Report, Proposed Development Plan, Athens, pp. 1-20, [3] Stylianopoulos, L.C., Airphoto Study and Mapping of Southcentral Indiana Sandstone - Shale - Limestone Soils Materials, Highway Research Abstracts, 28(3), pp. 8-9, [4] Drury, S.A., Images of the Earth, A Guide to Remote Sensing, Oxford University Press, New York, pp , [5] Τεχνικό Γραφείο Δοξιάδη, Εδαφοτεχνικές Μελέτες Εθνικού Οδικού Δικτύου, Αθήναι, [6] Doxiadis Associates, Inc., The Trans-Asian Highway, Athens, pp , [7] American Society of Civil Engineers, Civil Engineering, January 2000, Washington, D.C., pp , [8] Lillesand, T.M., Kiefer, R.F., Remote Sensing and Image Interpretation, John Wiley & Sons, Inc. New York, pp ,

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων"

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : 'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων" Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Όργανα" (ΦΕΚ-137

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δρ. Ευάγγελος Ι. Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Διδακτικές Σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικές ειδήσεις

Ενημερωτικές ειδήσεις Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 10 Ιούλιος 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης 19 Μαρτίου 2010 Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Χρήστος Γ. Καρυδάς, Υποψ. Δρ., Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Νικόλαος Γ. Συλλαίος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1.13. Επίγειοι έλεγχοι - Φωτοερµηνευτικά κλειδιά Πολλές φορές στη Φωτοερµηνεία και την Τηλεπισκόπηση χρειάζεται να δουλέψουµε, παραβάλλοντας

1.13. Επίγειοι έλεγχοι - Φωτοερµηνευτικά κλειδιά Πολλές φορές στη Φωτοερµηνεία και την Τηλεπισκόπηση χρειάζεται να δουλέψουµε, παραβάλλοντας 1.13. Επίγειοι έλεγχοι - Φωτοερµηνευτικά κλειδιά Πολλές φορές στη Φωτοερµηνεία και την Τηλεπισκόπηση χρειάζεται να δουλέψουµε, παραβάλλοντας δειγµατοληπτικά, χαρακτηριστικά τµήµατα απεικονίσεων διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016

ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016 ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016 _00. Εισαγωγή _01. Κλιματική αλλαγή: Μετριασμός και προσαρμογή _02. Τοπικές μεταφορές _03. Πράσινες Αστικές Περιοχές που ενσωματώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Geographical Information System)

14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Geographical Information System) 14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Geographical Information System) 14.1 Γενικά Οι τεχνικογεωλογικοί χάρτες ήταν από τα πρώτα εργαλεία που χρησιµοποίησαν οι πολιτικοί µηχανικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε Ι Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ Στη µνήµη του Πέτρου Βυθούλκα Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας, προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης του τμήματος Μεσορράχη - Καβάλα του Κάθετου Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πληροφοριακό Σχέδιο Εκπαίδευση από Απόσταση στη Ρωσία μέσα στο Καινούργιο Πληροφοριακό Περιβάλλον (DESCOP) 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πληροφοριακό Σχέδιο Εκπαίδευση από Απόσταση στη Ρωσία μέσα στο Καινούργιο Πληροφοριακό Περιβάλλον (DESCOP) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πληροφοριακό Σχέδιο Εκπαίδευση από Απόσταση στη Ρωσία μέσα στο Καινούργιο Πληροφοριακό Περιβάλλον (DESCOP) 1 1. Εκπαίδευση από απόσταση βάση ανοιχτού εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (2004-2007)

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (2004-2007) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (2004-2007) Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Π. Μπέλλας Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020 Βόλος Τοπιικό σχέδιιο δράσης γιια την κλιιματιική αλλαγή 2010-2020 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Περίληψη σχεδίου... 6 Κεφάλαιο 1 ο : Οι κλιματικές αλλαγές... 12 Κεφάλαιο 2 ο : Το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ /ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΧΠΠΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...4 1.1. Πολυτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα