ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (REMOTE SENSING) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΠΑΤΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (REMOTE SENSING) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΠΑΤΑ)"

Transcript

1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (REMOTE SENSING) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΠΑΤΑ) Λ.Κ. Στυλιανόπουλος, M.S.C.E. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Συγκοινωνιακών Έργων Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάς Περίληψη Η τηλεπισκόπηση (REMOTE SENSING) χρησιμοποιήθηκε από τις εταιρείες AIRWAYS ENGINEERING/BURNS & ROE, INC. σαν μέσο τεχνικής αναλύσεως 12 και πλέον υποψηφίων θέσεων του Νέου Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών. Η μέθοδος απεδείχθη ταχεία, πλήρης, διεξοδική και οικονομική από πάσης απόψεως. Τελικά, τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα των θέσεων, κατέδειξαν την τηλεπισκόπιση ως ιδεώδη μέθοδο τεχνικής αναλύσεως θέσεων μεγάλων τεχνικών έργων, όπως τα αεροδρόμια ιδίως στο στάδιο της οικονομικής μελέτης (αλλά όχι μόνον). Παρόλο που την εποχή της μελέτης δεν είχαν ακόμη αναπτυχθεί οι δυνατότητες των δορυφορικών απεικονίσεων, η απλή μελέτη πάνω σε κοινές μαυρόασπρες κατακόρυφες αεροφωτογραφίες της ΓΥΣ σε κλίμακα 1: έδωσε άριστα αποτελέσματα. 1 Εισαγωγή Ο καθορισμός της θέσεως του Νέου Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών (Σπάτα) [1] ανετέθη στην Κοινοπραξία AIRWAYS ENGINEERING CORPORATION / BURNS & ROE INC. Η πρώτη είχε πάνω από 50 αερολιμενικά έργα στο ενεργητικό της και η δεύτερη είχε μελετήσει τα ηλεκτρο-μηχανολογικά συστήματα του πρώτου σεληνοπλοίου (1968).

2 Για τον καθορισμό της νέας θέσεως μελετήθηκαν 15 θέσεις [2] (εικών 1) μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα πλωτού αερολιμένα και η επέκταση του υφισταμένου αερολιμένος του Ελληνικού. Επειδή ο αριθμός των δυνατών θέσεων ήταν μεγάλος και η απαιτουμένη έκταση πολύ μεγάλη (πάνω από στρέματα), η αξιολόγηση των συνθηκών υποδομής των θέσεων έπρεπε να γίνει με τα πιο σύγχρονα μέσα και γι' αυτό επελέγη η τηλεπισκόπιση (REMOTE SENSING). 2 Η μέθοδος Ουσιαστικά, η τηλεπισκόπιση εγκαινιάστηκε από την επιτυχή εφαρμογή της στη μελέτη του άξονα εναλλακτικής χαράξεως του Καναδικού Σιδηροδρόμου στις Καναδικές Άλπεις. Η μελέτη αυτή έγινε αποκλειστικά από αεροφωτογραφίες από τον Αμερικανό πολιτικό μηχανικό και καθηγητή συγκοινωνιακών έργων, DONALD J. BELTCHER. Η μελέτη ενετόπισε στις κορυφές των Καναδικών Άλπεων κατά μήκος της εναλλακτικής χαράξεως μεγάλες εναποθέσεις αιολικής ιλύος, πράγμα που δεν βρισκόταν σε κανένα γεωλογικό χάρτη και άλλαζε άρδην τις δαπάνες κατασκευής για ένα μεγάλο μέρος της χαράξεως. Επειδή δεν υπήρχε χρόνος να αναμένει η Υπηρεσία των Καναδικών Σιδηροδρόμων την τήξη των πάγων και την επιτόπια μακροσκοπική έρευνα, προχώρησε στο στάδιο αυτό της εργασίας με δύο μελέτες: μία με την προοπτική βραχώδους κρυσταλλικής υποδομής και μία με την προοπτική υποδομής αιολικής ιλύος. Τελικά, όταν την άνοιξη υπεχώρησαν οι πάγοι και οι επισκέψεις των Άλπεων ήταν δυνατή, προς έκπληξη των μηχανικών, αλλά και των γεωλόγων συμβούλων των Καναδικών Σιδηρογραμμών, εφηρμόσθη η μελέτη με υποδομή αιολικής ιλύος. Από τότε, η μέθοδος ερμηνείας των αεροφωτογραφιών ανέπτυξε σημαντικά κέντρα μελέτης συνθηκών υποδομής για μία πλειάδα τεχνικών έργων και προβλημάτων. Τα αρχικά πανεπιστημιακά κέντρα (δεκαετία του '50) ήταν στα Πανεπιστήμια CORNELL, PURDUE και RUTGERS και αργότερα (δεκαετία του '60 και '70) αναπτύχθηκε σε άλλα ακαδημαϊκά κέντρα (ILLINOIS, MIT και CALTECH) και κρατικούς οργανισμούς (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών - US DOT -, Αμερικανική Γεωγραφική Ένωση - USGS -, και η NASA). Ταυτόχρονα, τη δεκαετία του '60 και '70, τα δορυφορικά προγράμματα έφεραν στο προσκήνιο τις δορυφορικές εικόνες, με τις πολυφασματικές απεικονίσεις και την ηλεκτρονική επεξεργασία ψηφιακών προτύπων τους. Αυτό έδωσε και ένα νέο όνομα στην ερμηνεία των αεροφωτογραφιών, την "τηλεπισκόπηση", με πλήθος νέων εφαρμογών και δυνατοτήτων (Εικών 2). 2

3 Εικών 1: Οι 11 από τις 15 θέσεις που μελετήθηκαν. Επί πλέον μελετήθηκαν 3 θέσεις πλωτών αερολιμένων και η επέκταση του τότε υφισταμένου αερολιμένος στο Ελληνικό. 3

4 Εικών 2: Τυπική διάταξη λήψεως και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων (από Datron / Transco Inc.). 4

5 2.1. Αρχές της μεθόδου Μετά την σημαντική επιτυχία του BELTCHER στην ορεινή χάραξη των Καναδικών Σιδηροδρόμων, άρχισε να συστηματοποιείται η γνώση και το διδακτικό υλικό σχετικά με την χρήση των αεροφωτογραφιών στην γεωτεχνική έρευνα. Βοηθούμενος και από την στερεοσκοπική απεικόνιση (και τριπλάσια παραμόρφωση) των αεροφωτογραφιών, ο ερευνητής έθεσε τις βάσεις της τεχνικής ερμηνείας τους και προσδιόρισε τα πρότυπα και τα στοιχεία τους που καθόριζαν τύπο, έκταση και ποιότητα υλικών. Οι θεμελιώδεις αρχές χρησιμοποιήσεως των αεροφωτογραφιών στην τεχνική έρευνα μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: (1) Όμοια υλικά κάτω από όμοιες συνθήκες, δημιουργούν όμοια φωτογραφικά δεδομένα, (2) Τα δεδομένα αυτά διαμορφώνονται σε "πρότυπα" (PATTERNS), τα οποία, κάτω από όμοιες συνθήκες, επαναλαμβάνονται, (3) Όμοια "πρότυπα" προϋποθέτουν όμοια υλικά και ανόμοια "πρότυπα" προϋποθέτουν ανόμοια υλικά, (4) Τα διάφορα "πρότυπα" αποτελούνται από διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ονομάζονται "στοιχεία" (ELEMENTS) του "προτύπου", (5) Η ολοκληρωμένη ερμηνεία των αεροφωτογραφιών περιλαμβάνει την ανάλυση, όλων των "στοιχείων" του "προτύπου", για την πλήρη τεχνική έρευνα και σφαιρική αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης περιοχής [3]. Τα βασικά ερμηνευτικά "πρότυπα" των αεροφωτογραφιών είναι πετρογραφικά, ποτάμια, παράκτια, αιολικά, οργανικά και παγετώνια. Τα σημαντικότερα στοιχεία των προτύπων είναι το γαιόσχημα, το σύστημα αποχετεύσεως, οι διαβρωτικές μορφές, ο φωτοτονισμός και η φυτοκάλυψη. Η εξέλιξη της επεξεργασίας των ψηφιακών δορυφορικών εικόνων έδωσε τη δυνατότητα της ξεχωριστής, αλλά και συνδυασμένης μελέτης πολλών ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Ο συνδυασμός δύο ή και περισσοτέρων ζωνών προβάλει ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και κατά κάποιον τρόπο συμπληρώνει την στερεοσκοπική ερμηνεία των αεροφωτογραφιών, με τη δημιουργία "ψευδεπιχρόων" (FALSE COLOR) ψηφιακών απεικονίσεων και πολυζωνικών ηλεκτρομαγνητικών ειδώλων. Αυτά, παράλληλα με την στερεοσκοπική φωτοερμηνεία, συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν την τεχνική ανάλυση [4] (Εικών 3) Εφαρμογές της μεθόδου Η αξιοποίηση των αεροφωτογραφιών στην τεχνική έρευνα αρχικά έγινε στον προσδιορισμό των υλικών υποδομής σε έργα οδοποιίας και συγκοινωνιακών 5

6 Εικών 3: "Ψευδεπίχροη" δορυφορική απεικόνιση. 6

7 έργων. Έχουν μείνει ιστορικά τα ετήσια σεμινάρια οδοποιίας (ROAD SCHOOLS) των Πανεπιστημίων CORNELL και PURDUE της δεκαετίας '40 και '50, καθώς και τα "Κοινά Ερευνητικά Προγράμματα Οδοποιίας" σε επίπεδο πολιτειών στις ΗΠΑ, με βασικά θέματα γύρω από την χρησιμοποίηση της τεχνικής ερμηνείας των αεροφωτογραφιών στην οδοποιία και τα συγκοινωνιακά έργα. Μάλιστα, σε μερικές πολιτείες των ΗΠΑ ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το CORNELL, το PURDUE και το RUTGERS, ανέλαβαν, με κρατικούς πόρους, να συντάξουν γενικούς χάρτες υλικών υποδομής των πολιτειών τους με βάση την τεχνική ερμηνεία των αεροφωτογραφιών. Από τη δεκαετία του '50 και μετά, σχεδόν κάθε μεγάλο τεχνικό έργο, εξεταζόταν συστηματικά από ειδικούς μηχανικούς φωτοερμηνευτές για εμφανή και αφανή τεχνικά προβλήματα. Στη δεκαετία του '60 πρώτο το Τεχνικό Γραφείο Δοξιάδη ίδρυσε το πρώτο εργαστήριο Τεχνικής Ερμηνείας των αεροφωτογραφιών στα Κεντρικά Γραφεία του στην Αθήνα (Εικών 4). Το εργαστήριο αυτό μελέτησε από τεχνικής πλευράς περίπου χιλιόμετρα εθνικής οδοποιίας Ελλάδος. Κατά την περίοδο αυτή μελετήθηκαν οι άξονες Αντίρριο - Γιάννενα, Γιάννενα - Καλαμπάκα, Καλαμπάκα - Γρεβενά - Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη και Λαμία - Λάρισα [5]. Από εκτιμήσεις των μηχανικών, αλλά και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, οι μελέτες αυτές πέτυχαν οικονομία στην Τεχνική Έρευνα τουλάχιστον 50% των δαπανών, από απόψεως δαπανών μελετητού και ΥΔΕ, και τα αποτελέσματα χαρακτηρίστηκαν εξόχως ακριβή και πλήρη. Κατά τις μελέτες αυτές, εκτός από τη μελέτη υποδομής, κατασκευαστικά προβλήματα και θέσεις τεχνικών έργων, έγινε και αξιολόγηση πηγών υλικών κατασκευών και τεχνικών έργων. Την ίδια 10ετία στη μελέτη σκοπιμότητος του Ασιατικού Αυτοκινητόδρομου ( χλμ.) από το Ειδικό Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών η τεχνική ερμηνεία αεροφωτογραφιών χρησιμοποιήθηκε από το Τεχνικό Γραφείο Δοξιάδη στη χάραξη των βασικών αξόνων και προσβάσεων του Αυτοκινητόδρομου ιδιαίτερα στην περιοχή των ορεινών όγκων ΙΝΤΟΥ ΚΟΥΣ (Αφγανιστάν) και το Δέλτα του Γάγγη και Βραχμαπούτρα στην Ανατολική Βεγγάλη [6]. Επίσης, άλλες τεχνικές έρευνες με την χρησιμοποίηση των αεροφωτογραφιών στην Ελλάδα έγινε στις θέσεις βιομηχανικών περιοχών (Άσπρα Σπίτια), τον σχεδιασμό πολεοδομικών συστημάτων (Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν) και την έρευνα γεωλογικών προβλημάτων (κατολίσθηση στο Μεγάλο Χωριό). Σήμερα, εκτός από τις χαράξεις συγκοινωνιακών αρτηριών, μελέτη θέσεως έργων, αξιολόγηση πηγών υλικών και γεωλογικών προβλημάτων, η γεωτεχνική έρευνα με την χρήση αεροφωτογραφιών χρησιμοποιείται επί πλέον σε: 7

8 Εικών 4: Τηλεπισκόπηση στο Πρώτο Εργαστήριο Τεχνικής Ερμηνείας Αεροφωτογραφιών του Γραφείου Δοξιάδη. 8

9 (1) Συγκοινωνιακές Μελέτες (2) Έρευνα / Μελέτη / Αξιολόγηση Υδατίνων Πόρων (3) Οικολογικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες (ή Καταστροφές, Μόλυνση Περιβάλλοντος κ.ο.κ.) (4) Γεωπονικές Μελέτες (5) Σεισμολογικές Έρευνες (6) Πολεοδομικές / Χωροταξικές Μελέτες (7) Αρχαιολογικές / Πολιτιστικές Μελέτες Επίσης, σημαντική είναι η συμβολή της τεχνικής ερμηνείας των αεροφωτογραφιών στον προγραμματισμό μεγάλων γεωτεχνικών ερευνών, καθορισμό θέσεων δειγματοληψιών, γεωτρήσεων και ηχητικών ή ηλεκτρομαγνητικών ερευνών. Η χρησιμοποίηση των αεροφωτογραφιών στη μελέτη της επιλογής θέσεως μεγάλων τεχνικών έργων στην Ελλάδα έγινε στην τεχνοοικονομική μελέτη του Νέου Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών (Σπάτα) και όλα τα συναφή προβλήματα κατασκευών Διεξαγωγή τεχνικής έρευνας με χρήση αεροφωτογραφιών Η χρήση των αεροφωτογραφιών για τεχνική έρευνα προϋποθέτει ορισμένες γνώσεις που έχουν σχέση με τη διαμόρφωση του μορφολογικού περιβλήματος του φλοιού της γης. Γνώσεις γεωμορφολογίας, γεωλογίας, πεδιολογίας, εδαφοτεχνικής, υδρογεωλογίας και φυσιογνωσίας περιλαμβάνονται σε κάθε διδακτικό πρόγραμμα σχετικό με την τεχνική φωτοερμηνεία και "Τηλεπισκόπιση". Η δημιουργία των ιθαγενών εδαφών και φερτών υλικών, η διαμόρφωση των ποταμίων, λιμνικών και παραλίων εναποθέσεων και υλικών, η μορφολογία και σύσταση των αιολίων και κορυματικών σχηματισμών, πρέπει να είναι και θεωρητικά και οπτικά γνωστές στους ερμηνευτές των αεροφωτογραφιών. Επίσης, η χρήση των Αεροφωτογραφιών για τεχνική έρευνα προϋποθέτει γνώσεις των μεθόδων, υλικών, τεχνικής και φυσικών ιδιοτήτων των αεροφωτογραφήσεων, αλλά και των δορυφορικών λήψεων. Η ερμηνεία των αεροφωτογραφιών απαιτεί συνήθως κατακόρυφες στερεοσκοπικές λήψεις, με 60% πρόσθια επικάλυψη και 20% πλαγία επικάλυψη. Η λήψη πρέπει να γίνει με κατάλληλο φωτογραφικό φιλμ (μαυρόασπρο, υπέρυθρο, θερμικά ευαίσθητο κ.ο.κ.) και κατάλληλη κλίμακα (συνήθως 1:5.000 έως 1:20.000) και την ελάχιστη δυνατή ατμοσφαιρική παρεμπόδιση (χωρίς νέφωση, ομίχλη ή άλλα παρεμποδιστικά φαινόμενα). Επίσης η λήψη πρέπει να γίνεται κατάλληλη ώρα της ημέρας (συνήθως πρωινή έως 2.00 απογευματινή), ώστε να αποφεύγονται μεγάλες σκιές που παραμορφώνουν τα στοιχεία του αεροφωτογραφικού προτύπου. 9

10 Οι δορυφορικές λήψεις γίνονται από δορυφόρους που διατρέχουν πολικές τροχιές και συνήθως απέχουν χλμ. απ' αλλήλων στο μεσημβρινό. Οι τροχιές αυτές, μετά από 15 περιστροφές καλύπτουν όλη την γη και επαναλαμβάνουν τις διαδρομές με επικάλυψη 650 χλμ. περίπου. Η πλήρης κάλυψη του πλανήτη γίνεται κατά μέσον όρον σε 26 περίπου ημέρες, λαμβανομένων υπ' όψιν και των "ακατάλληλων" τμημάτων, λόγω ατμοσφαιρικών συνθηκών. Αντίγραφο των λήψεων αυτών μπορούν να ληφθούν από ερευνητές απ' ευθείας μέσω υπολογιστών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως η NASA, SPOT, JERS, κ.ο.κ. Μάλιστα, πρόσφατα μερικά προγράμματα λήψεων δίνουν τη δυνατότητα να εξετάσει ο ερευνητής την έκταση και την κατάσταση των συγκεκριμένων λήψεων πριν από τις παραγγελίες (Εικών 5). Οι κλίμακες λήψεως είναι 1: έως 1: με ανάλυση στις λίγες δεκάδες μέτρα (Εικών 6). Πρόσφατα λήψεις του προγράμματος ICONOS έχουν πετύχει ανάλυση 1 μέτρου [7] (Εικών 7). Περιβαλλοντικοί δορυφόροι συνήθως καλύπτουν περιοχές της τάξεως των χλμ. ενώ γεωτεχνικοί δορυφόροι καλύπτουν περιοχές της τάξεως των 600 χλμ. Δορυφορικές λήψεις γίνονται από "συνδρομητές" των δορυφορικών προγραμμάτων ή ιδιώτες και ιδρύματα, ύστερα από συνεννόηση και κατάθεση πιστωτικών στοιχείων (αριθμών πιστωτικής κάρτας κ.λπ.). Το κόστος των δορυφορικών λήψεων είναι της τάξεως των εκατοντάδων δολλαρίων ανά φωτογραφία και υπερβαίνουν τα δολάρια, για ειδικές λήψεις και περιοχές. Μετά την εξασφάλιση του φωτογραφικά διορθωμένου αεροφωτογραφικού υλικού, απαιτείται πρώτα η γενική εξέτασή του, ως προς το αν αυτό ανταποκρίνεται σε ποιότητα, έκταση και καθαρότητα προς τους στόχους της έρευνας. Ακολουθεί η σύνθεση "ελευθέρου" (UNCONTROLLED) "μωσαϊκού". Το "μωσαϊκό" περιέχει εναλλάξ κάθε άλλη φωτογραφία, εφ' όσον υπάρχει ικανοποιητική επικάλυψη (60%) [8] (Εικών 8). Στις δορυφορικές λήψεις η σύνθεση αυτή γίνεται ηλεκτρονικά μέσα στον Η/Υ. Το μωσαϊκό μελετάται γενικά και εξάγονται τα πρώτα γενικά τεχνικά συμπεράσματα. Ακολουθεί η τμηματική αφαίρεση φωτογραφιών του μωσαϊκού και η στερεοσκοπική τους εξέταση και ερμηνεία. Πρώτα χαράσσονται (συνήθως με πορτοκαλί κερομόλυβο) στην μία σειρά φωτογραφιών (διαλέγουμε τους ζυγούς ή τους μονούς αριθμούς) οι γενικές γεωτεχνικές διαχωριστικές γραμμές. Και στη συνέχεια, στην ενδιάμεση σειρά φωτογραφιών, χαράσσεται το γενικό δίκτυο απορροής, συνήθως με γαλάζιο κερομόλυβο. 10

11 Εικών 5: Οθόνη αναζητήσεως Δορυφορικής Λήψεως (Εθνικό Πανεπιστήμιο Σιγκαπούρη). 11

12 Εικών 6: Δορυφορική απεικόνιση του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο στην Κλίμακα 1: (Περιοδικό Civil Engineering - Ιαν. 2001). 12

13 Εικών 7: Δορυφορική Εικόνα διαστημικού του προγράμματος ICONOS με ανάλυση 1 μέτρου της Πόλεως του Πεκίνου (Corps of Engineers, ΗΠΑ). 13

14 Εικών 8: Μωσαϊκό αεροφωτογραφιών για την στερεοσκοπική επισκόπηση αεροφωτογραφιών κλίμακος 1:

15 Ακολουθεί λεπτομερής επισκόπηση και εξέταση των στοιχείων των Α/Φ προτύπων (γαιοσχήματος, φωτοτονισμού κ.λπ.) και η εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων. Στη διαδικασία αυτή χαράσσονται ενδιάμεσες γεωτεχνικές διαφοροποιήσεις και - εάν απαιτηθεί - διορθώνονται και οι γενικές γεωτεχνικές διαχωριστικές γραμμές της προκαταρκτικής εξετάσεως. Στη συνέχεια γίνεται συμπλήρωση του συστήματος απορροής και συνδυασμένη εξέτασή του με τις γεωτεχνικές διαχωριστικές γραμμές. Επίσης, στο σημείο αυτό γίνεται παραβολή των πορισμάτων της γεωτεχνικής ερμηνείας με τα υφιστάμενα γεωλογικά, εδαφοτεχνικά και πεδιολογικά στοιχεία της περιοχής. Εφ' όσον απαιτηθεί η τεχνική ερμηνεία των αεροφωτογραφιών (και δορυφορικών εικόνων) είναι δυνατόν να συμπληρωθεί με στοιχεία υπαίθρου: μακροσκοπική έρευνα τομών και εδαφικών οριζόντων, πιθανή δειγματοληψία με χειροκίνητο ελικοειδή διατρητή (AUGER) ή και κανονικό γεωτρύπανο, εργαστηριακές εξετάσεις ή (σε περίπτωση εκτεταμένων περιοχών και ειδικών απαιτήσεων) ηχητική ή μαγνητική έρευνα υπογείων γεωλογικών οριζόντων. Εδώ πρέπει να υπογραμμισθεί, ότι η χρησιμοποίηση της ερμηνείας των αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, όπως και κάθε άλλη τεχνική έρευνα, καλό είναι να λαμβάνει υπ' όψιν όλα τα προϋπάρχοντα στοιχεία της περιοχής (γεωλογικά, εδαφοτεχνικά, κ.λπ.) και να τα συνδυάζει και συγκρίνει, όπου χρειάζεται, με τα αποτελέσματα της ερμηνευτικής προσπαθείας, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της ερεύνης. Τα αποτελέσματα των τεχνικών ερευνών υλικών υποδομής με την ερμηνεία αεροφωτογραφιών παρουσιάζονται σε χάρτες αναλόγου κλίμακος (συνήθως από 1:5.000 έως 1:20.000). Επίσης, συμπληρωματικά προστίθενται λεπτομέρειες εδαφικών οριζόντων και συστήματα αποχετεύσεων της περιοχής, εφ' όσον απαιτούνται. Σχεδόν πάντοτε τα αποτελέσματα αυτά συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις που αναφέρονται στα υφιστάμενα στοιχεία, στην ερμηνεία των αεροφωτογραφιών ή/και δορυφορικών εικόνων και τα γραφικά στοιχεία της παρουσιάσεως. Η ενδεικτική / δειγματοληπτική παρουσίαση στερεοσκοπικών ζευγών, δορυφορικών, φωτογραφήσεων και επεξεργασιών εναπόκειται στην κρίση του μελετητή και στις ανάγκες του έργου. Συνήθως τέτοια στοιχεία παρουσιάζονται και για λόγους επεξηγηματικούς της μεθόδου. 3 Τηλεπισκόπηση για τον καθορισμό της θέσεως του νέου αερολιμένος Αθηνών (Σπάτα) 3.1. Γενικά Στην εφαρμογή της τηλεπισκοπήσεως για τον καθορισμό του νέου αερολιμένος Αθηνών χρησιμοποιήθηκαν μαυρόασπρες στερεοσκοπικές αεροφωτογραφίσεις των περιοχών σε κλίμακες: 1: έως 1: της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Οι υποδομές των υποψηφίων θέσεων εξετάστηκαν ως προς τα στοιχεία 15

16 του προτύπου τους (κυρίως προσχωσιγενείς περιοχές με ορεινούς σχηματισμούς μονόπλευρα ή περιμετρικά), δηλ. το γεώσχημα, το επιφανειακό δίκτυο απορροής, τον φωτοτονισμό, την φυτοκάλυψη, τις κλίσεις εδάφους και διατομές ρευμάτων, τις ανθρώπινες επεμβάσεις και τα πολεοδομικά στοιχεία. Οι προβολές κινήσεως (με μέθοδο πολλαπλής γραμμικής παλινδρομήσεως) προέβλεπαν την αύξηση της εναερίου κινήσεως στα 25 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο. Με τον προβλεπόμενο "πληθυσμό" αεροσκαφών ώρας αιχμής και το μέσο ποσοστό πληρώσεώς των, τα έργα υποδομής απαιτούσαν σύστημα 4 ανεξαρτήτων παραλλήλων διαδρόμων μήκους μέτρων και αναλόγων τροχοδρόμων και χώρων σταθμεύσεως, με δυνατότητα περαιτέρω αυξήσεως. Η μόνη περιοχή που παρείχε τη δυνατότητα αναπτύξεως μιας τέτοιας υποδομής ήταν η συνδυασμένη περιοχή της πρώτης και της δευτέρας θέσεως, η οποία αρχικά ονομάστηκε Σπάτα-Σαγκάνι Ερμηνευτικά Πρότυπα Τα ερμηνευτικά πρότυπα της περιοχής του Νέου Αερολιμένος Αθηνών στη θέση Σπάτα-Σαγκάνι, είναι τυπικά πρότυπα πεδιάδας από προσχωσιγενή εδάφη που περιβάλλονται από λοφώδεις και ορεινές περιοχές. Η γενικά επίπεδη περιοχή, με χαρακτηριστικούς χθαμαλούς λόφους επικρατεί γενικά στον κεντρικό τομέα, ενώ στην περιφέρεια οι κλίσεις αυξάνονται σταδιακά, μέχρις ότου καταλήξουν σε ορεινά τμήματα. Έτσι, στην όλη έρευνα εντοπίστηκαν σε τρία βασικά πρότυπα: (1) πεδινά προσχωσιγενή, (2) λοφώδη και (3) ορεινά Στοιχεία του ερμηνευτικού προτύπου Τα στοιχεία του ερμηνευτικού προτύπου που χρησίμευσαν στην Τηλεπισκόπηση της περιοχής του Νέου Αερολιμένος Αθηνών ήταν το γεώσχημα, το δίκτυο απορροής επιφανειακών ρευμάτων, ο φωτοτονισμός, η φυτοκάλυψη, οι κλίσεις του εδάφους και οι διατομές των ρευμάτων. Κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά μοναχό του, αλλά και σε συνδυασμό, συνέθεσαν την γενική και τμηματική εικόνα, σχετικά με την ποιότητα της υποδομής της περιοχής και των συναφών προβλημάτων Τηλεπισκόπηση της θέσεως του νέου αερολιμένος Αθηνών Η Τηλεπισκόπηση της θέσεως του νέου αερολιμένος Αθηνών έγινε σε κατακόρυφες μαυρόασπρες φωτογραφίες 24 x 24 εκ. με πρόσθια επικάλυψη 60% και πλαγία επικάλυψη 20%. Οι αεροφωτογραφίες είχαν ληφθεί από υψόμετρο μ. και σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές για Τηλεπισκόπηση. Η Τηλεπισκόπηση έγινε με τυποποιημένο στερεοσκόπιο τσέπης και άμεση καταγραφή στοιχείων στο φωτογραφικό πρωτότυπο με έγχρωμο υαλογράφο. Στο στάδιο αυτό της μελέτης δεν έγινε μεταφορά στοιχείων σε μόνιμο χαρτογραφικό υλικό. 16

17 Υλικό υποδομής Στις εικόνες 9, 10 και 11 εικονίζονται αεροφωτογραφίες σε κλίμακα 1:40.000, στις οποίες είναι σημειωμένα τα όρια των υλικών υποδομής. Τα όρια αυτά είναι αποτελέσματα της στερεοσκοπικής εξετάσεως των στοιχείων των προτύπων: γαιόσχημα, δίκτυο απορροής, φωτοτονισμό, φυτοκάλυψη, κλίσεις εδάφους και διατομές επιφανειακών ρευμάτων. Τα βασικά υλικά της περιοχής είναι προσχωσιγενή εδάφη (Α), Κορυματικές εναποθέσεις (C), αλλουβιακές εναποθέσεις κοίτης ποταμού (Al), ασβεστολιθικοί βράχοι (Ls) και μαλακές πετρώδεις εξάρσεις (Ms). Τα προσχωσιγενή υλικά είναι από υλιοαμμώδη μέχρι αμμοχαλικώδη μεταβλητού πάχους και οριζόντων, ανάλογα με την απόστασή τους από τα πετρώδη υλικά. Οι κορυματικές εναποθέσεις είναι από χαλαροί βράχοι μεταβλητού μεγέθους μέχρι αμμοχαλικώδη υλικά, κυρίως προς το άκρο των εναποθέσεων. Οι αλλουβιακές εναποθέσεις κοίτης ποταμού είναι από αμμοχαλικώδεις (προς το άκρο της κοίτης) έως ιλυοαμμώδεις (προς το κέντρο της κοίτης). Οι ασβεστολιθικοί βράχοι είναι στρωσιγενείς μεταβλητού πάχους, σε ορισμένα σημεία εναλλασσόμενοι με σχίστες και σχιστόλιθους προς τα χαμηλά σημεία των σχηματισμών. Οι μαλακές πετρώδεις εξάρσεις είναι από μαργαϊκές εναποθέσεις, που εναλλάσσονται σποραδικά με χαλαρά ψαμμιτικά ή σχιστολιθικά υλικά Δίκτυο Απορροής Το δίκτυο της απορροής είναι στο κεντρικό κυρίως σημείο μαιανδικής μορφής, με ανάπτυξη στενής αλουβιακής κοίτης. Στα άκρα όμως, όπου αναπτύσσονται οι βραχώδεις σχηματισμοί, έχει σχήμα "υποδενδριτικό", με σαφείς επιδράσεις από τις στρώσεις των υποκάτω βραχωδών υλικών (Εικών 12) Φωτοτονισμός Ο φωτοτονισμός μεταβάλλεται ανάλογα με την φυτοκάλυψη και τις καλλιέργειες της περιοχής. Δεν αποτελεί δε ουσιαστικό σημείο φωτοερμηνείας Φυτοκάλυψη Η φυτοκάλυψη ερμηνευτικά προσδιορίζει στις μεν βραχώδεις περιοχές την πορεία των στρώσεων των υλικών. Στις δε προσχωσιγενείς εκτάσεις τις καλλιέργειες και ορισμένα σημεία συσσωρεύσεως υγρασίας, άνευ ειδικής σημασίας. 17

18 Εικών 9: Επισκόπηση αεροφωτογραφίας νέας θέσεως αερολιμένος στα Μεσόγεια για υλικά υποδομής στο δυτικό άκρο της περιοχής. 18

19 Εικών 10: Επισκόπηση αεροφωτογραφίας νέας θέσεως αερολιμένος στα Μεσόγεια για υλικά υποδομής στο μέσον της περιοχής. 19

20 Εικών 11: Επισκόπηση αεροφωτογραφίας νέας θέσεως αερολιμένος στα Μεσόγεια για υλικά υποδομής στο νοτιοδυτικό άκρο της περιοχής. 20

21 Εικών 12: Επισκόπηση αεροφωτογραφίας νέας θέσεως αερολιμένος στα Μεσόγεια ως προς το σύστημα απορροής επιφανειακών ρευμάτων στο δυτικό άκρο της περιοχής. 21

22 3.4.5 Κλίσεις Εδάφους και Διατομές Ρευμάτων Οι κλίσεις εδάφους στο κεντρικό μέρος της περιοχής είναι ήπιες, με ορισμένες πιο έντονες κλίσεις κοντά στις λοφώδεις εξάρσεις (μαλακά βραχώδη υλικά) της περιοχής. Μέγιστες κλίσεις παρουσιάζονται στις κορυματικές (10 έως 20%) και στις βραχώδεις περιοχές (>50%). Οι διατομές των ρευμάτων, όπου τα υλικά είναι μαλακά, γεώδη, είναι ήπιες και, όπου τα υλικά είναι σκληρά ή αμμοχαλικώδη είναι έντονες σχήματος V. 4 Συμπεράσματα Στην ανάλυση των στοιχείων τηλεπισκοπήσεως του αεροφωτογραφικού προτύπου προέκυψε, ότι η παραπάνω θέση αποτελείτο από προσχωσιγενή εδάφη, περιβαλλόμενα από λοφώδεις και ορεινές εκτάσεις. Τα εδάφη που θα ετοποθετούντο τα βασικά έργα υποδομής θα ήταν κυρίως προσχωσιγενή, με επιφανειακές κλίσεις που παρουσίαζαν μικρό βάθος στερεοποιημένων οριζόντων (βράχων ή ημιβράχων), μετρίας ή χαμηλής σκληρότητος. Επίσης, τα δίκτυα απορροής παρουσίαζαν καλή αποστράγγιση των εδαφικών οριζόντων και καλή επιφανειακή απορροή των επιφανειακών ρευμάτων. Ο φωτοτονισμός παρουσίαζε χαμηλά επίπεδα υγρασίας στα χαμηλά σημεία της περιοχής και, συνεπώς καλή αποχετευτικότητα. Εκτός από τα καλλιεργούμενα εδάφη (κυρίως κλίματα) και τους ελαιώνες στα πιο επίπεδα και χαμηλά λοφώδη τμήματα, δεν υπήρχε βλάστηση που να συνδέεται με την ποιότητα της υποδομής. Οι βραχώδεις περιοχές παρουσίασαν αραιά φυτοκάλυψη χαμηλής μορφής, που είναι τυπική των Ελληνικών ασβεστολιθικών σχηματισμών. Οι διατομές των ρευμάτων, καθώς και η ανάπτυξή τους στην περιοχή των έργων της υποδομής κατέδειξαν, ότι τα εδάφη είναι ιλυοαμμώδη έως αμμοχαλικώδη, ανάλογα με τη θέση τους στην προσχωσιγενή πεδιάδα. Βασικά όμως οι χωματισμοί των έργων υποδομής θα ήταν επί το πλείστον σε χαλαρά προσχωσιγενή εδάφη, με περιορισμένα σημεία σε στερεοποιημένα εδάφη μετρίας έως χαμηλής σκληρότητας. Η αποψίλωση της περιοχής δεν θα παρουσίαζε κανένα πρόβλημα. Επίσης, δεν ανεμένετο να απαιτηθούν εργασίες σε εδάφη κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα. Με τα παραπάνω συμπεράσματα η περιοχή Σπάτα-Σαγκάνι, η οποία και τελικά επελέγη ως η πλέον κατάλληλη θέση για το Νέο Διεθνή Αερολιμένα, ήταν και από απόψεως υποδομής η πλέον κατάλληλη για τα προβλεπόμενα τεχνικά έργα. 22

23 Η παραπάνω μελέτη τηλεπισκοπήσεως ταυτοχρόνως κατέδειξε, ότι σε ανάλογες τεχνοοικονομικές μελέτες εντοπισμού θέσεως αερολιμένος, η χρησιμοποίηση της τηλεπισκοπήσεως είναι όχι μόνο αποτελεσματική, αλλά και οικονομική. Επίσης, είναι ταχυτάτη και απαιτεί ελάχιστο εργαστηριακό εξοπλισμό και δαπάνες σε προσωπικό και εγκαταστάσεις. Σήμερα, που υπάρχουν και οι δυνατότητες χρησιμοποιήσεως και δορυφορικών εικόνων, τέτοιες μελέτες είναι εύκολες στον ευρύ τεχνικό τομέα, για προκαταρκτικές μελέτες θέσεων αερολιμένων σε κλίμακες 1: έως 1: και είναι πολύ αποδοτικές. Παρόλο που απαιτούν σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα "τεχνολογίας αιχμής", δίνουν τη δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις ακριβέστερης διαπιστώσεως της ποιότητος των υλικών, καθώς και των σχετικών με αυτά προβλημάτων. Επίλογος Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αρχίσει την οργάνωση Εργαστηρίου τηλεπισκοπήσεως και Ερμηνείας Αεροφωτογραφιών και Δορυφορικών Εικόνων προ τριετίας περίπου. Στην προσπάθεια αυτή έχει ζητήσει την συνεργασία διαφόρων Ελληνικών και Διεθνών φορέων, που ήδη χρησιμοποιούν την μέθοδο σε άλλους ή και τους ίδιους χώρους της επιστήμης. Παρόλο που είναι ήδη σε θέση να αναλάβει εργασίες τηλεπισκοπήσεως και φωτοερμηνείας, καταβάλλεται προσπάθεια εξασφαλίσεως οικονομικών πόρων, για την εξασφάλιση μηχανημάτων και προγραμμάτων "τεχνολογίας αιχμής" και ανάλογο προσωπικό, για την αυτόνομη λειτουργία του σε όλους τους τομείς. Παρόλο που η ερμηνεία αεροφωτογραφιών είναι δυνατόν να διεξαχθεί και από μία μικρή ομάδα (ή ακόμη και ένα άτομο) αποτελουμένη από ειδικούς επιστήμονες, η ύπαρξη εργαστηρίου ή κάποιου κέντρου ερμηνείας αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων θεωρείται σχεδόν απαραίτητη για υπηρεσίες ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία θέλουν να καλλιεργήσουν και να διδάξουν την χρήση της μεθόδου, προς όφελος της πληρότητος και της οικονομίας των ερευνητικών διαδικασιών τους. Ο λόγος αυτής της δημιουργίας εργαστηρίου ή κέντρου είναι η δημιουργία και η αποθησαύριση πείρας, τόσο στον διδακτικό όσο και στον ερευνητικό τομέα. Γενικά εκτιμάται, ότι ένα πλήρες εργαστήριο ερμηνείας αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων χρειάζεται ηλεκτρονικό εξοπλισμό (μηχανήματα και προγράμματα) της τάξεως των ευρώ ή 8,5 εκατομμυρίων δραχμών. Ο ειδικός εξοπλισμός του κοινού ερμηνευτικού εργαστηρίου στερεοσκοπικών αεροφωτογραφιών (χωρίς δορυφορική κάλυψη) δεν υπερβαίνει σε κόστος τα ευρώ περίπου εκατομμύριο δραχμές. 23

24 Βιβλιογραφία [1] Airways Engineering Corporation / Burns & Roe, Inc., Techno-economic Development Study, Athens, pp. VI1, [2] Airways Engineering Corporation / Burns & Roe, Inc., Techno-economic Development Study, Interim Report, Proposed Development Plan, Athens, pp. 1-20, [3] Stylianopoulos, L.C., Airphoto Study and Mapping of Southcentral Indiana Sandstone - Shale - Limestone Soils Materials, Highway Research Abstracts, 28(3), pp. 8-9, [4] Drury, S.A., Images of the Earth, A Guide to Remote Sensing, Oxford University Press, New York, pp , [5] Τεχνικό Γραφείο Δοξιάδη, Εδαφοτεχνικές Μελέτες Εθνικού Οδικού Δικτύου, Αθήναι, [6] Doxiadis Associates, Inc., The Trans-Asian Highway, Athens, pp , [7] American Society of Civil Engineers, Civil Engineering, January 2000, Washington, D.C., pp , [8] Lillesand, T.M., Kiefer, R.F., Remote Sensing and Image Interpretation, John Wiley & Sons, Inc. New York, pp ,

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Remote Sensing Ορισµός Η Τηλεπισκόπηση ή Τηλεανίχνευση (Remote Sensing) είναι το επιστηµονικό τεχνολογικό πεδίο που ασχολείται µετην απόκτηση πληροφοριών από απόσταση, για αντικείµενα περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 7: Δορυφορικά Συστήματα. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Αεροφωτογραφία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)»

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» Κ. ΜΟΥΡΟΥ ΕΛΗΣ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΑΠ/ ΙΜΕΧ «Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» 1. Εισαγωγή: Το έργο αποτελεί τµήµα του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Το προοπτικό ανάγλυφο, όπως το επίπεδο προοπτικό, η στερεοσκοπική εικόνα κ.λπ. είναι τρόποι παρουσίασης και απεικόνισης των αρχιτεκτονικών συνθέσεων. Το προοπτικό ανάγλυφο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση Από τη στιγμή που άνθρωπος ανακάλυψε τη σπουδαιότητα της αεροφωτογραφίας, άρχισε να αναζητά τρόπους και μέσα που θα του επέτρεπαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ συνοπτική περιγραφή συνοπτική περιγραφή TESSERA Το Tessera είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό σχεδιασμού και κατασκευής οδικών έργων. Σας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Συνοπτική παρουσίαση του Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

-1- Π = η απόλυτη παράλλαξη του σημείου με το γνωστό υψόμετρο σε χιλ.

-1- Π = η απόλυτη παράλλαξη του σημείου με το γνωστό υψόμετρο σε χιλ. -1- ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Η γνώση των υψομέτρων διαφόρων σημείων μιας περιοχής είναι πολλές φορές αναγκαία για ένα δασοπόνο. Η χρησιμοποίηση φωτογραμμετρικών μεθόδων με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ) Θεσσαλονίκη 2011 Η απόφαση για μια αναγνωριστική αποστολή πάνω από το χωριό Χαλίκι, στο όρος Λάκμος ή Περιστέρι, πάρθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η Γεωλογία είναι ο κλάδος των Γεωεπιστημών που καλύπτει τη μελέτη και την έρευνα της σύστασης, του σχηματισμού, της συμπεριφοράς του γήινου φλοιού, όπως επίσης και τους παράγοντες κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των κλιματολογικών συνθηκών Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο Στον επαναπροσδιορισμό της θεματολογίας, της διδακτέας ύλης και της διδακτικής προσέγγισης, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) 1.0 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014 Εξάμηνο Α ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Κατασκευάστε ένα λογιστικό φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός;

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; ΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; Διαμελισμός Κατακόρυφος είναι: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής. Άλπεις Οι Άλπεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή: Η σεισμικότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται συχνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις τεκτονικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 3: Φωτοερμηνεία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. 6209 Γραμμική Άλγεβρα & 4,0 Αναλυτική Γεωμετρία 2. 6210 Μαθηματική Ανάλυση 4,5 3. 6211 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4,0 4. 6003 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Χ. Γεωργανόπουλος Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Τοτονίδη Νίκο προς το Τοπικό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας (ΤΟ.Τ.Β.Ε.) της Ελληνικής Σπηλαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2014 L 360/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΟΖΙΟΣ ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Εγκατάσταση του Google Earth Οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού Google Earth είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα