1. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης της Συνέλευσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης της Συνέλευσης."

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σήμερα, Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 και ώρα 12:30, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Αλέξιου Σαββίδη (Αριθμ. Πρωτ. 746/ ) συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Κτήριο Παλαιού Στρατοπέδου - Ανατολικό Κέντρο, Καλαμάτα), η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών με τα εξής θέματα: 1. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης της Συνέλευσης. 2. Ενημέρωση Προεδρείου 3. Οριστική συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για την διαδικασία εκλογής στο γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 4. Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους (ορισμός εξαμήνου εγγραφής, εξεταζομένων μαθημάτων, ύλης και ημερομηνιών διεξαγωγής εξετάσεων). 6. Αιτήσεις για απουσία. 7. Ανακοινώσεις μελών της Συνέλευσης. 8. Συζήτηση για την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. 9. Λοιπά θέματα. Παρόντες: 1. Αλέξιος Σαββίδης, Πρόεδρος 2. Ευρυδίκη Αντζουλάτου - Ρετσίλα, Μέλος 3. Βασιλική Πέννα, Μέλος 4. Κωνσταντίνα Σερεμετάκη, Μέλος 5. Νικόλαος Ζαχαριάς, Μέλος 6. Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Μέλος 7. Αιμιλία Μπάνου, Μέλος 8. Ελένη Ζυμή, Μέλος 9. Αριστείδης Δουλαβέρας, Μέλος 10. Μαρία Ξανθοπούλου, Μέλος 1

2 11. Αναστάσιος Νικολόπουλος, Μέλος 12. Μαρία Κουρή, Μέλος Παρών ήταν ο εκπρόσωπος των ΕΤΕΠ κ. Αναστάσιος Φιλιππόπουλος. Παρών ήταν ο εκπρόσωπος των φοιτητών Ορέστης Παπάς. Απουσίαζε δικαιολογημένα το μέλος της Συνέλευσης κα Ελένη Σαράντη και κα Θεώνη Κολλυροπούλου. Το μέλος της Γενικής Συνελεύσεως κα Ευγενία Γιαννούλη βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια από έως Το μέλος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Αθανάσιος Χρήστου βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια από μέχρι Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως Γραμματέας της Συνελεύσεως, η κα Ευαγγελία Ντόλου, υπάλληλος Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού σύμφωνα με την Απόφαση 7/ της 30 ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. Ο κ. Πρόεδρος καλωσορίζει τους συναδέλφους-μέλη της Συνελεύσεως, τους ευχαριστεί για την παρουσία τους και την βοήθειά τους και στην συνέχεια εισηγείται τα θέματα:. ΘΕΜΑ 3. Οριστική συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για την διαδικασία εκλογής στο γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Στο σημείο αυτό, αποχωρεί ο κ. Δουλαβέρας. Ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο Απόσπασμα Πρακτικών της 16ης/ τακτικής Συνεδριάσεως της Κοσμητείας (Αρ. Πρωτ. Κοσμητείας: 284/ και Αρ. Πρωτ. ΤΙΑΔΠΑ: 736/ ), το οποίο έχει ως εξής: «Η Κοσμήτωρ αναφέρεται στο Απόσπασμα Πρακτικών της 4ης τακτικής Συνέλευσης του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. ( ) του Τμήματος Ι.Α.Δ.Π.Α. (Αρ.Πρωτ.: 656/ ΤΙΑΔΠΑ και 245/ Κοσμητείας) που αφορά στην εισήγηση για την συγκρότηση της Επταμελούς Επιτροπής για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία» το οποίο έχει ως εξής: «Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο κ. Αριστείδης Δουλαβέρας εξελέγη στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Λαογραφία» ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στις στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του 2

3 Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ Διορισμού: 554/ τ. Γ.) Ο κ. Αριστείδης Δουλαβέρας κατέθεσε αίτηση για εξέλιξη στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (Αρ.Πρωτ.: 1207/ ). Η αίτηση εγκρίθηκε στην 1η τακτική Συνεδρίαση της Συνέλευσης ( ). Την εισήγηση επί του θέματος αναπτύσσει ο κ. Πρόεδρος. Η εισήγηση έχει ως εξής: Η προκήρυξη της ανωτέρω θέσης έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1439/ τ. Γ η δε προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την κατάληψη της εν λόγω θέσης έληξε την 27η Φεβρουαρίου Μέσα στην προθεσμία αυτή υπέβαλε υποψηφιότητα ο κ. Αριστείδης Δουλαβέρας, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο οποίος είχε ζητήσει την προκήρυξη της θέσης αυτής για την εξέλιξή της στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (Αρ.Πρωτ.: 1207/ ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ.4 εδ.β του Ν.4009/2011, ΦΕΚ 195/ τεύχος Α. Σύμφωνα με την έννοια της παραγρ. 1 του άρθρου 19, του Ν.4009/2011, στη συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης προηγούνται οι καθηγητές με ίδιο γνωστικό αντικείμενο και μόνο ελλείψει αυτών επιλέγονται καθηγητές με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Με βάση τα ανωτέρω και με βάση το Μητρώο Εκλεκτόρων, που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (Συνεδρία 49, Απόφαση 14α/ ), η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, συγκροτεί την Επταμελή Επιτροπή Κρίσης για το αντικείμενο «ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ» ως εξής. Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εσωτερικά μέλη με άμεση συνάφεια βάσει αντικειμένου και έργου δεν υπάρχουν στον Πίνακα Α Εκλεκτόρων του Τμήματός μας. Έτσι, η συμπλήρωση των 4 μελών που προβλέπει ο Νόμος, γίνεται από εξωτερικά μέλη ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων Εσωτερικού, με άμεση συνάφεια βάσει αντικειμένου, όπως φαίνεται στο ΦΕΚ, και βάσει έργου, όπως φαίνεται στα βιογραφικά τους. Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1.Από Ελληνικά ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα Εσωτερικού Τα πρώτα τέσσερα μέλη, που αναφέρονται παρακάτω, έχουν άμεση συνάφεια με την κρινόμενη θέση «Λαογραφία», διότι και οι τέσσερις έχουν το ίδιο αντικείμενο στο ΦΕΚ διορισμού τους, δηλ. «Λαογραφία», αλλά και λόγω του έργου τους. 1. Αλεξιάδης Μηνάς Αλ., Καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με αντικείμενο «Λαογραφία», και άμεση συνάφεια αντικειμένου και έργου (βλ. Βιογραφικό). 2. Αυδίκος Ευάγγελος Γρ., Καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου 3

4 Θεσσαλίας, με αντικείμενο «Λαογραφία» και άμεση συνάφεια αντικειμένου και έργου (βλ. Βιογραφικό). 3. Σέργης Μανώλης Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αντικείμενο «Λαογραφία» και άμεση συνάφεια αντικειμένου και έργου (βλ. Βιογραφικό). 4. Καπλάνογλου Μαριάνθη, Αναπλ. Καθηγήτρια Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με αντικείμενο «Λαογραφία» και άμεση συνάφεια αντικειμένου και έργου (βλ. Βιογραφικό). Ακολουθούν δύο ακόμα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής από τον Πίνακα Εξωτερικών Μελών, με αντικείμενο «Λαογραφία» αλλά συνοδευόμενο από έναν προσδιορισμό: Κοινωνική Λαογραφία. Είναι οι : 5. Μπάδα Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αντικείμενο «Κοινωνική Λαογραφία» και άμεση συνάφεια με βάση το ΦΕΚ διορισμού της και το έργο της (βλ. Βιογραφικό). 6. Νιτσιάκος Βασίλειος, Καθηγητής Κοινωνικής Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αντικείμενο «Κοινωνική Λαογραφία» και άμεση συνάφεια με βάση το ΦΕΚ διορισμού του και το έργο του (βλ. Βιογραφικό). Σημειώνουμε εδώ ότι δύο μέλη του Μητρώου Εκλεκτόρων, ο κ. Μανώλης Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Εθνολογίας του Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία», και η κ. Βρέλλη-Ζάχου Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αντικείμενο «Λαογραφία με έμφαση στην ενδυματολογία», δεν συμπεριλαμβάνονται στην Επταμελή Επιτροπή, διότι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, ο πρώτος ετήσια και η δεύτερη εξάμηνη. 2.Από ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού 7. Η Επταμελής Επιτροπή συμπληρώνεται υποχρεωτικά από ένα μέλος που προέρχεται από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού. Στην περίπτωσή μας δεν επιλέγεται η αναγραφόμενη στο Μητρώο Εκλεκτόρων κ. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Ευφροσύνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με αντικείμενο «Λαϊκή τέχνη και Αρχιτεκτονική» και άμεση συνάφεια λόγω θέσης και έργου, διότι έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν, απ όσο μπορέσαμε να ερευνήσουμε, καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με αντικείμενο «Λαογραφία», οι οποίοι να γνωρίζουν και την ελληνική γλώσσα, επιλέγεται ο Καθηγητής Spyrou Spyros, Associate Professor του European University of Cyprus, με αντικείμενο : Anthropology and Sociology και έμμεση συνάφεια προς την κρινόμενη θέση, με βάση το αντικείμενο και το έργο του. Και ο ίδιος και ο αναπληρωτής του γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Δεν επιλέγεται ο καθηγητής W. Mieder, Λαογράφος-Παροιμιολόγος από τις ΗΠΑ, με άμεση συνάφεια βάσει αντικειμένου και έργου, διότι δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. 4

5 ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και άλλα Ελληνικά ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα Εσωτερικού 1. Αντζουλάτου-Ρετσίλα Ευρυδίκη, Καθηγήτρια Διαπολιτισμικών Σπουδών, με έμφαση στην Αξιοποίηση και Προώθηση του Υλικού Πολιτισμικού Προϊόντος, του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει έμμεση συνάφεια με την κρινόμενη θέση, με βάση το αντικείμενο διορισμού της «Διαπολιτισμικές Σπουδές, με έμφαση στην Αξιοποίηση και Προώθηση του Υλικού Πολιτισμικού Προϊόντος», αλλά άμεση συνάφεια με την κρινόμενη θέση, λόγω του συγγραφικού και γενικότερα επιστημονικού-ερευνητικού έργου της (πολυετής επιστημονική εργασία στο Κρατικό Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης). Επίσης, η διδακτορική διατριβή της είναι στη «Λαογραφία», όπως και βιβλία και μελέτες της (Βλ. Βιογραφικό). 2. Πούχνερ Βάλτερ, Καθηγητής του Τμήματος Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει έμμεση συνάφεια με την κρινόμενη θέση, με βάση το αντικείμενο διορισμού του «Θεατρολογία-Θεωρία του Θεάτρου», αλλά το έργο του έχει άμεση συνάφεια με την κρινόμενη θέση «Λαογραφία», δεδομένου ότι έχει εκδώσει πολλά βιβλία για τη Λαογραφία. (Βλ. Βιογραφικό). Ο ίδιος επιπλέον ήταν υποψήφιος για την Έδρα της Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, θέση την οποία τελικά κατέλαβε ο κ. Στέφανος Ήμελλος. 3. Μπενέκος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αντικείμενο «Λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση», έχει έμμεση συνάφεια με την κρινόμενη θέση «Λαογραφία», με βάση το αντικείμενο διορισμού του, αλλά άμεση συνάφεια με βάση το έργο του (η διδακτορική του διατριβή λ.χ. είναι στη Λαογραφία (Η αγωγή των δαιμόνων στην Ήπειρο. Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής μαγείας, Ιωάννινα 1988). (Βλ. Βιογραφικό). Και τα τρία ανωτέρω μέλη (Αντζουλάτου-Ρετσίλα Ευρυδίκη, Πούχνερ Βάλτερ, Μπενέκος Δημήτριος) προηγούνται των κύριων ερευνητών, δεδομένου ότι έχουν περισσότερο λαογραφικό έργο (βλ. βιογραφικά), με άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της κρινόμενης θέσης «Λαογραφία» και μεγαλύτερη εμπειρία από τη συμμετοχή του σε ανάλογες κρίσεις μελών ΔΕΠ. Οι επόμενοι τρεις είναι Ερευνητές στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (με βαθμό Κύριου Ερευνητή, που ισοδυναμεί με Αναπληρωτή Καθηγητή), στερούνται επίσημης αναφοράς του αντικειμένου τους, αλλά το έργο τους έχει άμεση συνάφεια με τη «Λαογραφία».Είναι οι παρακάτω τρεις: 4. Καραμανές Ευάγγελος, Κύριος Ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με άμεση συνάφεια προς την κρινόμενη θέση «Λαογραφία» λόγω έργου (Βλ. Βιογραφικό). 5. Οικονόμου Ανδρομάχη, Κύρια Ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με άμεση συνάφεια προς την κρινόμενη θέση «Λαογραφία» λόγω έργου (Βλ. Βιογραφικό). 5

6 6. Ανδρουλάκη Μαρία, Κύρια Ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με άμεση συνάφεια προς την κρινόμενη θέση «Λαογραφία» λόγω έργου (Βλ. Βιογραφικό). Σημειώνουμε εδώ ότι η κ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία αναφέρεται στο Μητρώο Εκλεκτόρων, δεν συμπεριλαμβάνεται, διότι συνταξιοδοτήθηκε στις Από ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού 7. Τέλος, το έβδομο αναπληρωματικό μέλος, από ΑΕΙ Εξωτερικού, είναι ο κ. Stewart Charles, Καθηγητής, με αντικείμενο Anthropology, University College London και έμμεση συνάφεια προς την κρινόμενη θέση, με βάση το αντικείμενο και το έργο του (Βλ. Βιογραφικό). Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ» Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν υπάρχουν Β. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 1.Από Ελληνικά ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα Εσωτερικού 1. Αλεξιάδης Μηνάς, Καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο «Λαογραφία», και άμεση συνάφεια αντικειμένου και έργου προς την κρινόμενη θέση. 2. Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αντικείμενο «Λαογραφία» και άμεση συνάφεια αντικειμένου και έργου προς την κρινόμενη θέση. 3. Σέργης Μανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αντικείμενο «Λαογραφία» και άμεση συνάφεια αντικειμένου και έργου προς την κρινόμενη θέση. 4. Καπλάνογλου Μαριάνθη, Αναπλ. Καθηγήτρια Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με αντικείμενο «Λαογραφία» και άμεση συνάφεια αντικειμένου και έργου προς την κρινόμενη θέση. 5. Μπάδα Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αντικείμενο «Κοινωνική Λαογραφία» και άμεση συνάφεια με βάση το ΦΕΚ διορισμού της και το έργο της προς την κρινόμενη θέση. 6

7 6. Νιτσιάκος Βασίλειος, Καθηγητής Κοινωνικής Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αντικείμενο «Κοινωνική Λαογραφία» και άμεση συνάφεια με βάση το ΦΕΚ διορισμού του και το έργο του προς την κρινόμενη θέση. 2. Τακτικά μέλη από ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα Εξωτερικού 7. Spyrou Spyros, Associate Professor του European University of Cyprus, με αντικείμενο : Anthropology and Sociology και έμμεση συνάφεια με βάση το αντικείμενο και το έργο του προς την κρινόμενη θέση. ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ» 1.Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και από Ελληνικά ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα Εσωτερικού 1.Αντζουλάτου-Ρετσίλα Ευρυδίκη, Καθηγήτρια Διαπολιτισμικών Σπουδών, με έμφαση στην Αξιοποίηση και Προώθηση του Υλικού Πολιτισμικού Προϊόντος, του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έμμεση συνάφεια βάσει αντικειμένου προς την κρινόμενη θέση «Λαογραφία» αλλά άμεση συνάφεια λόγω του έργου της. 2.Πούχνερ Βάλτερ, Καθηγητής της «Θεατρολογίας-Θεωρίας του Θεάτρου», του Τμήματος Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει έμμεση συνάφεια βάσει αντικειμένου προς την κρινόμενη θέση αλλά άμεση συνάφεια με βάση το έργο του. Ήταν άλλωστε υποψήφιος για την έδρα της «Λαογραφίας» της Ακαδημίας Αθηνών. 3.Μπενέκος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αντικείμενο «Λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση, με έμμεση συνάφεια βάσει αντικειμένου προς την κρινόμενη θέση «Λαογραφία» αλλά άμεση συνάφεια με βάση το έργο του. 4.Καραμανές Ευάγγελος, Κύριος Ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με άμεση συνάφεια προς την κρινόμενη θέση «Λαογραφία» με βάση το έργο του. 5.Οικονόμου Ανδρομάχη, Κύρια Ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με άμεση συνάφεια προς την κρινόμενη θέση «Λαογραφία» με βάση το έργο της. 6.Ανδρουλάκη Μαρία, Κύρια Ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με άμεση συνάφεια προς την κρινόμενη θέση «Λαογραφία» με βάση το έργο της. 2. Aπό ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού 7

8 7.Stewart Charles, Καθηγητής, με αντικείμενο Anthropology, University College London και έμμεση συνάφεια προς την κρινόμενη θέση «Λαογραφία», με βάση το αντικείμενο και το έργο του. 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 1.ΜΗΝΑΣ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, Καθηγητής Λαογραφίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Συμβολή στην έρευνα του Καρπαθιακού δημοτικού τραγουδιού ανέκδοτες παραλλαγές. Αθήνα 1975, σσ. 47. Ηπειρωτικά Χειρόγραφα Λαογραφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συλλογή Φοιτητών: Δημοσιεύματα Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου της Φιλοσοφικής Σχολής, αρ. 2, Ιωάννινα 1980, σσ Οι Ελληνικές παραλλαγές για τον δρακοντοκτόνο ήρωα: Aarne-Thompson 300, 301Α και 301Β παραμυθολογική μελέτη. Διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 1982, σσ Η Ελληνική και διεθνής επιστημονική ονοματοθεσία της Λαογραφίας. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1988, σσ. 76. (Δεύτερη έκδοση, Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2010, σσ. 90) Λαϊκές επιγραφές και ονόματα σε Ελληνικά αυτοκίνητα: Συμβολή στην έρευνα σύγχρονων λαογραφικών φαινομένων. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1989, σσ Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας: Άγνωστη Ζακυνθινή "Ομιλία" του Αλέκου Γελαδά, Συμβολή στην έρευνα του Ζακυνθινού λαϊκού θεάτρου. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1990, σσ Λαϊκοί ποιητές της Καρπάθου: Τρία παραδείγματα. Αθήνα 1997, σσ. 64. Λαογραφία και γυναίκες της Δωδεκανήσου. Αθήνα 1997, σσ. 29. Η λαογραφική έρευνα της Καρπάθου ( ). Αθήνα 1997, σσ. 87. Έπαινος Μητροπολίτου Καρπάθου και Κάσου Αμβροσίου, Αθήνα 2000, σσ. 30. Καρπαθιακή Λαογραφία: Όψεις του λαϊκού πολιτισμού. Εκδόσεις Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου, Αθήνα 2001, σσ Δωδεκάνησα: Λαϊκός πολιτισμός. Β έκδοση, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2005, σσ Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία: Συναγωγή Μελετών, Ινστιτούτο του Βιβλίου - A. Καρδαμίτσα, Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 2008, σσ (Πρώτη έκδοση, Αθήνα 2006) Ήθος και Λεβεντοσύνη στην Κάρπαθο της 5. Οκτωβρίου Πανηγυρικός Λόγος στην 60. Επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος Καρπάθου (Μενετές, 5 Οκτωβρίου 2004), ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Δ. Στεφανόπουλου, Αθήνα 2008, σσ. 43. Έντυπα Μέσα Επικοινωνίας και Λαϊκός Πολιτισμός. Νεωτερικά Λαογραφικά. Εκδόσεις Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2011, σσ Άσεμνη ελληνική Λαογραφία. Αναλυτική βιβλιογραφία (με τη συνεργασία Μ.Γ. Βαρβούνη), Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α.Καρδαμίτσα, Αθήνα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8

9 «Σύνδειπνον»: Τιμητικό Αφιέρωμα στον καθηγητή Δημήτριο Σ. Λουκάτο (με τη συνεργασία Μιχάλη Σ. Κορδώση και Μαίρης Μάντζιου), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1988, σσ Ο Εορτασμός της 150ετηρίδας ( ) της Εκκλησίας Μενετών Καρπάθου (εκδοτική επιμέλεια, με τη συνεργασία του Ντίνου Α. Μελά), Αθήνα 1996, σσ. 80. Η νήσος Κάρπαθος: Αφιέρωμα του περιοδικού ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ της Καθημερινής (22 Ιουνίου 1997-επιμ. κειμένων), σσ. 29. Κάρπαθος και Λαογραφία. Πρακτικά Α Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Μάρτιος 1994). Έκδοση Επαρχείου Καρπάθου, Αθήνα , σσ Τιμητική Εκδήλωση για τον καθηγητή Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή. Ένωση Κώων Αθηνών «Ο Ιπποκράτης», Αθήνα 2002, σσ. 49. Θητεία: Τιμητικό Αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή, Έκδοση Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων, Αθήνα 2002, σσ Κάρπαθος και Λαογραφία: Πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Σεπτέμβριος 2001). Εκδόσεις Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου - Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου και Επαρχείου Καρπάθου, Αθήνα 2003, σσ Η Επίσημη Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Δ. Στεφανόπουλου στην Κάρπαθο (Μενετές, 5 Οκτωβρίου εκδοτική επιμέλεια, με τη συνεργασία του Ντίνου Α. Μελά), Εκδόσεις Δήμου Καρπάθου, Αθήνα 2003, σσ Η Κεντρική Εκκλησία Μενετών Καρπάθου «Η Κοίμηση της Θεοτόκου». Σύντομη ιστορία - Θαύματα της Παναγίας, εκδοτική επιμέλεια, με τη συνεργασία του Ντίνου Αντ. Μελά, Αθήνα 2005, σσ. 45. Αναγόρευση του ιατρού Γεράσιμου Α. Ρηγάτου σε επίτιμο διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών (25 Οκτωβρίου 2006), Χορηγία Διαχρονικές Εκδόσεις, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007, σσ. 61. Κάρπαθος και Λαογραφία: Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, Μαρτίου 2006), Εκδόσεις Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου - Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου και Επαρχείου Καρπάθου, Αθήνα 2008, σσ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ, Καθηγητής Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1. Πρέβεζα Όψεις της μεταβολής μιας επαρχιακής πόλης, Εκδόσεις Δήμου Πρέβεζας, Η ταυτότητα της περιφέρειας στο Μεσοπόλεμο. Το παράδειγμα της Ηπείρου, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα Το λαϊκό παραμύθι. Θεωρητικές προσεγγίσεις, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα Λαϊκός λόγος διακονών Θεία Σοφία. Μεγάλου Βασιλείου, Εις την αρχήν των παροιμιών, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα

10 6. Από τη Μαρίτσα στον Έβρο. Πολιτισμικές συγκλίσεις και αποκλίσεις. Δήμος Τυχερού, Αλεξανδρούπολη Ήταν μια φορά κι έναν καιρό αλλά μπορεί να γίνει και τώρα. Η εκπαίδευση ως χώρος διαμόρφωσης παραμυθάδων, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα Χάλασε το χωριό μας χάλασε. Ιστορίες περί ακμής και πτώσης στη Λευκίμη Έβρου, Δήμος Τυχερού, Αλεξανδρούπολη Μουσική και μουσικοί της Θράκης, Αλεξανδρούπολη Η Θράκη και οι άλλοι. Ιχνηλατώντας τα πολιτισμικά όρια και την ιστορική μνήμη. Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα Εισαγωγή στις Σπουδές του Λαϊκού Πολιτισμού. Λαογραφίες, Λαϊκοί Πολιτισμοί, Ταυτότητες, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα Από την προξενήτρα στα Γραφεία Συνοικεσίων, Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα Παιδική ηλικία και διαβατήριες τελετές, εκδ. Πεδίο, Αθήνα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Η ιστορία της Πρέβεζας», Πρέβεζα: Εκδόσεις Δήμου Πρέβεζας, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου «Κώστας Κρυστάλλης», Πρέβεζα: Εκδόσεις Δήμου Πρέβεζας, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου «Νικόλαος Κονεμένος. Ένας ριζοσπάστης λόγιος του 19ου αιώνα. Πρέβεζα: Εκδόσεις Δήμου Πρέβεζας, Συλλογικός τόμος «Από το παραμύθι στα κόμικς. Παράδοση και νεωτερικότητα», Αθήνα: Οδυσσέας, Κρήτη και λαϊκός πολιτισμός. Τοπικότητες: αντιστάσεις, μεταβολές, συνθέσεις, Εκδόσεις Ταξιδευτής, Αθήνα Ο Ασπροπόταμος στο χώρο και το χρόνο, Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζας Αθαμανίας, Τρίκαλα Λαϊκοί Πολιτισμοί και Σύνορα στα Βαλκάνια, Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα Λαογραφικές αναγνώσεις στην Ελλάδα και την Τουρκία, εκδ. Πεδίο, Αθήνα (Περισσότερα στην προσωπική του ιστοσελίδα: evangelosavdikos. blogspot. com/) 3. ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΕΡΓΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης. Το μοναστήρι των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο Γλινάδο Νάξου, έκδοση του Προοδευτικού Ομίλου Νάξου, Αθήνα, 1990, σσ Λαογραφικά και Εθνογραφικά από το Γλινάδο Νάξου, έκδοση του Προοδευτικού Ομίλου Γλινάδου Νάξου, Αθήνα 1994, σσ Διαθέσιμο (τμηματοποιημένο λόγω μεγέθους): Μέρος 1, μέρος 2, μέρος 3, μέρος 4, μέρος 5, μέρος 6, μέρος 7, μέρος 8. Γεώργιος Σχολάριος-Γεννάδιος Β. Πρώτος μετά την Άλωση οικουμενικός Πατριάρχης. Εθνοϊστορική μελέτη, Δημιουργία, Αθήνα 1996, σσ Μια ανέκδοτη ρίμα του Ναξιώτη λαϊκού ποιητή Αντώνη Χουζούρη (λαογραφική μελέτη). Πρόλογος Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Αθήνα 1996, σσ

11 Λαογραφικά των εκλογών ( ) από ένα Ναξιώτικο χωριό. Συμβολή στη Λαογραφία των εκλογών και στη μελέτη του Κυκλαδικού χώρου. Πρόλογος Μ. Γ. Μερακλής, Αθήνα 1998, σσ Διαθέσιμο εδώ. Εφημερίδες και Λαογραφία. Η ταυτότητα μιας Ναξιακής εφημερίδας. Διαθλάσεις της Ιστορίας και της Ελληνικής κοινωνίας του 19ου αι. και των αρχών του 20ού, Αθήνα 2000, σσ Ο Ζακύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος και ο λαϊκός πολιτισμός του 16ου αιώνα, εκδόσεις Paulos, Αθήνα 2000, σσ Ο καθηγητής Δ. Β. Οικονομίδης και οι ελληνορουμανικές σπουδές. Βιβλιογραφικός οδηγός, έκδοση της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων, Αθήνα 2003, σσ. 64. Ακληρήματα: Οι αλληλοσατιρισμοί ως όψεις της ετερότητας στην αρχαία και τη νεότερη Ελλάδα, Αντώνης Αναγνώστου, Αθήνα 2005, σσ Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (μέσα 19ου αι ): γέννηση, γάμος, θάνατος, Ηρόδοτος, Αθήνα 2007, σσ Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο αιώνα: Η περίπτωση του Παχωμίου Ρουσάνου, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 300 Επιμέλεια εκδόσεως επιστημονικών τόμων Νάξος. Αρμενίζοντας στο χρόνο, Δήμος Νάξου, Αθήνα 2006, σελ. 604 (με τη συνεργασία του ναξιώτη δρος Ιστορίας Στέφ. Ψαρρά). Ο τόμος περιέχει 57 εργασίες διαφόρων επιστημόνων και ερευνητών με λαογραφική, ιστορική, γλωσσολογική και λοιπή θεματολογία. Μιχαήλ Μητσάκης. Αφηγήματα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις, τ. Α, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2006, σελ Μιχαήλ Μητσάκης. Κριτικά κείμενα, επιστολές, ποίηση, τ. Β, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2007, σελ Με ανάθεση του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη ανέλαβα και ολοκλήρωσα, ως επιστημονικός και τυπογραφικός επιμελητής τους δύο παραπάνω τόμους. Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον Δημήτριο Β. Οικονομίδη, Graphopress, Αθήνα 2007 (σε συνεργασία με τον Αναπλ. Καθηγ. Λαογραφίας στο Δ.Π. Θράκης Μανόλη Γ. Βαρβούνη). Ο τόμος περιέχει 49 εργασίες διαφόρων επιστημόνων και ερευνητών με λαογραφική, ιστορική, γλωσσολογική και λοιπή θεματολογία. Γιώργος Δ. Ζευγώλης, Φιλολογικά Λαογραφικά μελετήματα, Αθήνα 2006 (σε συνεργασία με άλλους Ναξίους λογίους και ερευνητές). Πόντος. Θέματα Λαογραφίας του ποντιακού ελληνισμού, Αλήθεια, Αθήνα Ο τόμος περιέχει 25 επιστημονικές εργασίες από τη λαογραφία του απανταχού ποντιακού ελληνισμού. Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές, εκδ. Ηρόδοτος, τόμοι Α και Β, Αθήνα Τους συνεπιμελήθηκα με τον συν. κ. Μ. Βαρβούνη. (Περισσότερα στην προσωπική του ιστοσελίδα: utopia.duth.gr/~msergis ) 4. ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. (2004) Κόκκινη κλωστή κλωσμένη, Εκδόσεις Πατάκη (2002) Παραμύθι και αφήγηση στην Ελλάδα, Εκδόσεις Πατάκη (1998) Ελληνική λαϊκή παράδοση, Ελληνικά Γράμματα 11

12 Συμμετοχή σε συλλογικά έργα (2012) Ελληνική λαογραφία, Ηρόδοτος (2012) Λαογραφικές αναγνώσεις στην Ελλάδα και την Τουρκία, Πεδίο (2011) Περί ζώων, Ψυχογιός (2010) Οι ιδέες των παιδιών για την παιδική λογοτεχνία, Τόπος (2008) Φιλαναγνωσία και σχολείο, Εκδόσεις Πατάκη (2007) Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ , Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (2007) Η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού, Γρηγόρη (2005) Διδακτική εμπειρία και παιδαγωγική θεωρία, Νήσος (2004) Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ , Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Μεταφράσεις (2009) Bausinger, Hermann, Ο λαϊκός πολιτισμός στον κόσμο της τεχνολογίας, Εκδόσεις Πατάκη [μετάφραση, επιμέλεια] 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΔΑ, Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας, στον Τομέα Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1. Η αθηναϊκή γυναικεία φορεσιά κατά την περίοδο Ενδυματολογική μελέτη, διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 1983: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2. Παιδικοί- νεανικοί ενδυματολογικοί κώδικες και το κοινωνικό-ιστορικό τους ισοδύναμο Ιωάννινα 1993:Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 3. Ρaul Sant Cassia and C. Bada, The Making of the Modern Creek Family. Marriage and Exchange in Nineteenth - Century, Athens, Cambridge, Cambridge Univ. Press 1992, Ο κόσμος της εργασίας : οι ψαράδες της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου Αιτωλικού, Αθήνα 2004: Πλέθρον. 5. Καθημερινή ζωή και υλικός πολιτισμός των νεοελλήνων ( 18ος 20ος αι.), Αθήνα 2010: Κριτική. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΌΜΩΝ 1. Thompson Paul, Φωνές από το παρελθόν. Προφορική Ιστορία, μτφρ. Π.Βαν Μπούσχοτεν Ν. Ποταμιάνος, Επιμέλεια -Εισαγωγή Κ. Μπάδα Π. Βαν Μπούσχοτεν, Αθήνα 2002 : Πλέθρον ( σσ. 418). 12

13 2. Μπάδα Κωνσταντίνα (επιμέλεια), Η μνήμη του επαρχιακού αστικού τόπου και τοπίου: Το Αγρίνιο μέχρι τη δεκαετία του 60, Πρακτικά Ημερίδας ( 23 Σεπτεμβρίου 2001), Αθήνα 2003, Μεταίχμιο Δήμος Αγρινίου. 3. Ρ.Β. Μπούσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη, Ε. Βουτυρά, Κ. Μπάδα (επιμέλεια), Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφύλιου πολέμου, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο Μπάδα Κωνσταντίνα Θανάσης Σφήκας (επιμ.), «Κατοχή Αντίσταση Εμφύλιος: η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία », Αθήνα Παρασκήνιο Μπάδα Κωνσταντίνα ( επιμ.), «Ανιχνεύοντας τόπους μνήμης:αγάλματα και μνημεία στον ελληνικό χώρο, σημασίες και νοηματοδοτήσεις, Αθήνα 2010 ( υπό εκτύπωση). 6. ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Καθηγητής Κοινωνικής Λαογραφίας στον Τομέα Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, Οδυσσέας, Αθήνα, 1991 Ηπειρώτικη μουσική παράδοση 1-2, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, Γιάννινα, Οι ορεινές κοινότητες της Β. Πίνδου. Στον απόηχο της μακράς διάρκειας, Πλέθρον, Αθήνα 1995 Λαογραφικά ετερόκλητα, Οδυσσέας, Αθήνα, 1997 Εξουσία, εργασία και μνήμη σε τρία χωριά της Ηπείρου. Η τοπική δυναμική της επιβίωσης, Πλέθρον, Αθήνα 1997 (με τους Στ. Δαμιανάκο, Ε. Ζακοπούλου και Χ. Κασίμη) Νομός Ιωαννίνων. Σύγχρονη πολιτισμική γεωγραφία, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Γιάννινα Τα ποτάμια της Ηπείρου. Δρόμοι και τόποι των νερών, των ανθρώπων και των πολιτισμών, με τον Μ. Αράπογλου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, 2001 Χτίζοντας το χώρο και το χρόνο, Οδυσσέας, Αθήνα, Μαρτυρίες Αλβανών Μεταναστών, Οδυσσέας, Αθήνα, Προσανατολισμοί. Μια κριτική εισαγωγή στη λαογραφία, Κριτική, Αθήνα, Στο σύνορο. "Μετανάστευση", σύνορο και ταυτότητες στην αλβανο-ελληνική μεθόριο, Οδυσσέας, Αθήνα, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ Εισαγωγή και επιμέλεια στο βιβλίο του Χρήστου Αναστ. Λώλη, Βίος ατομικός και ιστορία του χωριού Λιγγιάδων, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Γιάννενα, 1999 Ο Ορεινός Χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί, Εισαγωγή- Επιμέλεια με τον Χ. Κασίμη, Πλέθρον-Δήμος Κονιτσας, Αθήνα, Όψεις του Λαϊκού Πολιτισμού: Μνήμη Στάθη Δαμιανάκου Εισαγωγή-Επιμέλεια με τον Χ. Δερμεντζόπουλο, Πλέθρον, Αθήνα, Balkan Border Crossings. First Annual of the Konitsa Summer School, Εισαγωγή- Επιμέλεια με τους Γ. Μάνο, Γ. Αγγελόπουλο, Α. Αγγελίδου και Β. Δαλκαβούκη, Lit-Verlag, Μόναχο,

14 7. SPYROS SPYROU, Associate Professor of Anthropology and Sociology, European University Cyprus. Cyprus. Books: Children as Social Researchers A Resource Book for Teachers and Social Educators. Nicosia, United Nations Development Programme Exploring Identities through Qualitative Interviewing. Nicosia, United Nations Development Programme Chapters in Edited Books Vryonides, M. and Spyrou, S. Accepted Cyprus. In Palgrave Handbook on Race/Ethnic Inequalities in Education Nationalism, Racism, and the Construction of the Immigrant Other : The European Social Survey and Beyond. Costas Gouliamos and Marios Vryonides, eds. Pp In Facets of Cypriot Society: Conclusions from the European Social Survey. Nicosia: 2008 Introduction: Children as Social Researchers. In Children as Social Researchers: A Resource Book for Teachers and Other Educators. Spyros Spyrou, ed., pp Nicosia: United Nations Development Programme Social Research and Children. In Children as Social Researchers: A Resource Book for Teachers and Other Educators, Spyros Spyrou, ed., pp Nicosia: United Nations Development Programme Fieldwork. In Children as Social Researchers: A Resource Book for Teachers and Other Educators, Spyros Spyrou, ed., pp Nicosia: United Nations Development Programme Education and the Cultural Politics of Childhood in Cyprus. In European Childhoods: Cultures, Politics and Childhood in the European Union. Adrian James and Allison James, eds, pp Palgrave Macmillan Constructing the Turk as an Enemy: The Complexity of Stereotypes in Children s Everyday Worlds. In When Greek Think About Turks: The View from Anthropology, Dimitrios Theodossopoulos, ed. Pp London and New York: Routledge. (Previously published in South European Society and Politics 11(1): ) 2006 Children Constructing Ethnic Identities in Cyprus. In Divided Cyprus: Modernity, History, and an Island in Conflict, Yiannis Papadakis, Nicos Peristianis, and Gisela Welz, eds, pp Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press Crossing the Green Line in Cyprus: First Encounters with the Other. In Cypriot Identities: Conversations in Paper, Karin. B. Costello, ed. Nicosia: Intercollege Press. Previously published in Transformations 15(2): Hadjitheodoulou Loizidou, P., and Spyrou, S The Gimme6 Teacher s Guide. In Intercultural Education Using the Gimme6 Series in an In-Service Teacher Training for Curriculum Development, Pavlina Hadjitheodoulou Loizidou, ed., pp Nicosia: Pedagogical Institute, Ministry of Education and Culture. (translated in English, Greek, and Turkish) 2002 "Nicosia." In Encyclopedia of Urban Cultures: Cities and Cultures Around the World. Amber, Melvin and Carol Ember, eds. Pp Danbury, Connecticut: Grolier "Those on the Other Side: Ethnic Identity and Imagination in Greek Cypriot Children's Lives." In Children and Anthropology: Perspectives for the 21st 14

15 Century, Helen Schwartzman, ed, pp Westport, Connecticut and London: Bergin & Garvey Using Ads to Teach Anthropology. In Strategies for Teaching Anthropology 2nd Edition, Patricia Rice and Dave McCurdy, eds, pp Prentice-Hall, Inc. Also published on the Internet at: experience.htm Articles in Refereed Journals Spyrou, S. Forthcoming How Single Parent Children Speak About Poverty and Social Exclusion: Policy Implications from a Comparative, Qualitative, Cross- National Project. Child and Youth Services. Theodorou, E. and Spyrou, S. Forthcoming Motherhood in Utero: Consuming Away Anxiety. Journal of Consumer Culture. Forthcoming Children and the Sexualized Construction of Otherness: The Imaginary Perceptions of Russian and Romanian Immigrant Women in Cyprus. Journal of International Migration and Integration. DOI /s Pache, V. and Spyrou, S Introduction: Children s Interethnic Relations in Everyday Life Beyond Institutional Contexts. Childhood 19(3): Christou, M. and Spyrou, S Border Encounters: How Children Navigate Space and Otherness in an Ethnically-Divided Society. Childhood 19(3): Horwath, J., Kalyva, E., and Spyrou, S I Want my Experiences to Make a Difference : Promoting Participation in Policy-making and Service Development by Young People who have Experienced Violence. Children and Youth Services Review, 34(1): Leonard, M., McKnight, M., and Spyrou, S Growing Up in Divided Societies: Confronting Continuity and Change. In Growing Up in Divided Societies, Special Issue, Journal of Sociology and Social Policy, Volume 31, Issue 9/10: Children s Educational Engagement with Nationalism in Divided Cyprus. In Growing Up in Divided Societies, Special Issue, Journal of Sociology and Social Policy, Volume 31, Issue 9/10: The Limits of Children s Voices: From Authenticity to Critical, Reflexive Representation. Childhood 18(2): Between Intimacy and Intolerance: Greek Cypriot Children s Encounters with Asian Domestic Workers. Childhood 16(2): Schmitt, D., Spyrou, S., et al The Geographic Distribution of the Big Five Personality Traits: Patterns and Profiles of Human Self-Description Across 56 Nations. Journal of Cross-Cultural Psychology 38(2): Constructing the Turk as an Enemy: The Complexity of Stereotypes in Children s Everyday Worlds. South European Society and Politics 11(1): Crossing the Green Line in Cyprus: First Encounters with the Other. Transformations 15(2): Schmitt, D., Spyrou, S., et al Patterns and Universals of Adult Romantic Attachment Across 62 Cultural Regions: Are Models of Self and Other Pancultural Constructs? Journal of Cross-Cultural Psychology 35(4): Schmitt, D., Spyrou, S., et al Patterns and Universals of Mate Poaching Across 53 Nations: The Effects of Sex, Culture, and Personality on Romantically Attracting Another Person s Partner. Journal of Personality and Social Psychology 86(4):

16 Schmitt, D., Spyrou, S., et al Are Men Universally More Dismissive than Women? Gender Differences in Romantic Attachment Across 62 Cultural Regions. Personal Relationships 10 (3): Schmitt, D., Spyrou, S., et al Universal Sex Differences in the Desire for Sexual Variety: Tests from 52 Nations, 6 Continents, and 13 Islands. Journal of Personality and Social Psychology 85(1): Images of The Other : The Turk in Greek Cypriot Children s Imaginations. In Race, Ethnicity and Education: 5(3): "One and More than One: Greek Cypriot Children and Ethnic Identity in the Flow of Everyday Life." disclosure: A Journal of Social Theory 10: "Education, Ideology, and the National Self: The Social Practice of Identity Construction in the Classroom." The Cyprus Review 12(1):61-81 Editorial Experience Spyrou, S. and Christou, M. (eds) exp Children and Borders. Basingstoke: Palgrave. Pache, V. and Spyrou, S., Editors 2012 Guest Editor, Special Issue: Children s Interethnic Relations in Everyday Life Beyond Institutional Contexts. Childhood 19(3). Leonard, M., McKnight, M. and Spyrou, S., Editors 2011 Guest Editor, Special Issue: Growing Up in Divided Societies. International Journal of Sociology and Social Policy, Volume 31, Issue 9/10. Spyrou, S., Editor 2008 Children as Social Researchers: A Resource Book for Teachers and Other Educators. Nicosia: United Nations Development Programme. 2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ-ΡΕΤΣΙΛΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος». Δημοσιεύματα ( Επιλογή) Διδακτορική διατριβή -Τα στέφανα του γάμου στη Νεώτερη Ελλάδα. Α έκδοση: Αθήνα 1980, Β έκδοση: Αθήνα 1999, εκδόσεις Αλέξανδρος. Μονογραφίες -Λαογραφικά Μουσεία και Παιδεία. Α έκδοση :Αθήνα:1986, Β έκδοση :Αθήνα Μουσειολογικοί διαλογισμοί Προσεγγίσεις-εφαρμογές. Εκδοση Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας «Σκουφάς», Αθήνα- Αρτα Μνήμης Τεκμήρια. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, Σώμα και Μνήμη. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, Τόμος συλλογής 69 άρθρων ( περιόδου ) ( στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα) Δημοσιεύματα για νέους 16

17 -14 Εγχειρίδια με θέματα του νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Εκδοση των Φίλων του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα, Δημοσιεύσεις από 2005 κεξ. (στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα) -11 εργασίες με θέματα : διαπολιτισμικές σπουδές, μουσειολογία, διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών, πολιτιστική διπλωματία, δημοσιευμένες σε επιστημονικές εκδόσεις ( Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου OIDFA Αθήνα 2006, Παρνασσός τόμ. ΜΘ 2007, Σκουφάς τόμ.ιγ τεύχ , Επετειακός Τόμος: 20 Χρόνια Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρα 2007, Μουσεία 05:Επιστημονικές Συναντήσεις Θεσσαλονίκη 2008, Πρακτικά Συνεδρίου Επτανησιακά Ιδρύματα Κληροδοτήματα Αργοστόλι 2007, Πρακτικά Συνεδρίου Λαογραφία- Εθνογραφία στα Επτάνησα Αργοστόλι 2008, Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας Αθήνα 2008, Dictio 1.Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρα 2008, Λαογραφία τόμ. ΜΑ Αθήναι 2009, Dictio 2. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρα 2009 ). -7 εργασίες με θέματα ό.π. υπό δημοσίευση σε επιστημονικές εκδόσεις ( Dictio 3, Πρακτικά Συνεδρίου «Λαϊκή Τέχνη : Νέα ευρήματα-νέες ερμηνείες» του Μουσείου Μπενάκη, Χρονικά Αισθητικής, Πρακτικά 7ου Συμποσίου της Ελληνικής Εταιρείας Αμερικανικών Σπουδών «Η Αμερικανική Κουλτούρα στην Ελλάδα», Πρακτικά Διημερίδας «Πολιτισμικός Τουρισμός στο Λύκαιο Όρος» ). 2. ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ, Καθηγητής Θετρολογίας-Θεωρίας του Θεάτρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (Επιλογή) Das neugriechische Schattentheater Karagiozis, 1975, σελ. 250, 30 εικ. Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf und ihre Beziehungen zum Volkstheater, Wien 1977, σελ. 437, 28 εικ., χάρτες κτλ. Eυρωπαϊκή Θεατρολογία, Aθήνα, 1984, σελ Iστορικά νεοελληνικού θεάτρου, Aθήνα 1984, σελ. 221 M. I. Manusakas/W. Puchner, Die vergessene Braut. Bruchstücke einer unbekannten kretischen Komödie des 17. Jahrhunderts in den griechischen Märchenvarianten vom Typ AaTh 313c, Wien (Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, vol. 436), σελ. 232, 4 χάρτες. Σημειολογία του θεάτρου, Aθήνα 1985, σελ Θεωρία του λαϊκού θεάτρου, Aθήνα 1985 (Λαογραφία, παράρτημα 9), σελ Oι βαλκανικές διαστάσεις του Kαραγκιόζη, Aθήνα 1985, σελ Eλληνική Θεατρολογία, Aθήνα 1988, σελ Λαϊκό θέατρο στην Eλλάδα και στα Bαλκάνια. Συγκριτική μελέτη, Aθήνα 1989, σελ Mελετήματα θεάτρου. Tο Kρητικό θέατρο, Aθήνα 1991, σελ Studien zum Kulturkontext der liturgischen Szene. Lazarus und Judas als religiöse Volksfiguren in Bild und Brauch, Lied und Legende Südosteuropas, Wien 1991, 2 τόμ., σελ. 397 (4ο) (Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, vol. 216) Tο θέατρο στην Eλλάδα. Mορφολογικές επισημάνσεις, Aθήνα 1992, σελ

18 H ιδέα του Eθνικού θεάτρου στα Bαλκάνια του 19ου αιώνα, Aθήνα 1993, σελ Bαλκανική Θεατρολογία, Aθήνα 1994, σελ Historisches Drama und gesellschaftskritische Komödie in den Ländern Südosteuropas im 19. Jahrhundert, Frankfurt/Μ. etc. 1994, σελ Βυζαντινά θέματα της ελληνικής λαογραφίας, Aθήνα 1994 (Λαογραφία, παράρτημα 11), σελ Aνιχνεύοντας τη θεατρική παράδοση, Aθήνα 1995, σελ Παλαμάς και το θέατρο, Aθήνα 1995, σελ Δραματουργικές αναζητήσεις, Αθήνα 1995, σελ Φιλολογικά και θεατρολογικά ανάλεκτα, Aθήνα 1995, σελ Studien zum griechischen Volkslied, Wien 1996, σελ Kείμενα και αντικείμενα, Aθήνα 1997, σελ Akkommodationsfragen, München 1997, σελ. 185, 10 εικ. Kωνσταντίνος Xρηστομάνος ως δραματογράφος, Αθήνα 1997, σελ Hρώδης ή H σφαγή των νηπίων, Aθήνα 1998 (Παράβασις, παράρτημα: κείμενα 1), σελ. 221, 4 πίν. Φαινόμενα και Nοούμενα, Aθήνα 1999, σελ Griechisches Schuldrama und religiöses Barocktheater im ägäischen Raum zur Zeit der Türkenherrschaft ( ), Wien 1999 (Philosophisch-historische Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Denkschriften, vol. 377), σελ. 182 (4o) H πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας στο νεοελληνικό θέατρο (17ος 20ός αιώνας), Aθήνα 1999, σελ Mαζί με τον Nικόλαο M. Παναγιωτάκη ( ): H τραγέδια του Aγίου Δημητρίου, Hράκλειο 1999, σελ. XII, 331. Διάλογοι και διαλογισμοί, Aθήνα 2000, σελ. 356 Theatrum mundi, Aθήνα 2000, σελ Mαζί με τον Mανούσο I. Mανούσακα: Aνέκδοτα στιχουργήματα του θρησκευτικού θεάτρου του IZ αιώνα, έργα των ορθόδοξων Xίων κληρικών Mιχ. Bεστάρχη, Γρηγ. Kονταράτου, Γαβρ. Προσοψά, Aθήνα 2000, σελ. 411, 4 πίνακες Eίδωλα και ομοιώματα, Aθήνα 2000, σελ Mίτος της Aριάδνης, Aθήνα 2001, σελ Γυναικεία δραματουργία στα χρόνια της Eπανάστασης. Mητιώ Σακελλαρίου, Eλισάβετ Mουτζάν-Mαρτινέγκου, Eυανθία Kαΐρη, Aθήνα 2001, σελ H γλωσσική σάτιρα στην ελληνική κωμωδία του 19ου αιώνα, Aθήνα 2001, σελ Kαταπακτή και υποβολείο, Aθήνα 2002, σελ Γεώργιος Bιζυηνός και το αρχαίο θέατρο. Λογοτεχνία και λαογραφία στην Aθήνα της μπελ επόκ, Aθήνα 2002, σελ Mαζί με τον Raymond L. Burt, Friedrich Salomo Krauss, Volkserzählungen der Südslaven: Märchen und Sagen, Schwänke, Schnurren und erbauliche Geschichten. Wien etc. 2002, σελ. 700, 18 εικ. Aναγνώσεις και ερμηνεύματα, Aθήνα 2002, σελ μαγικός κόσμος της υπερλογικού στα θεατρικά έργα του Παύλου Mάτεσι, Aθήνα, Kλίμακες και διαβαθμίσεις, Aθήνα 2003, σελ H σύγκρουση των φύλων στον αρχετυπικό κόσμο της Mαργαρίτας Λυμπεράκη, Aθήνα 2003, σελ

19 Aπό τη θεωρία του θεάτρου στις θεωρίες του θεατρικού. Eξελίξεις στην επιστήμη του θεάτρου στο τέλος του 20ού αιώνα, Aθήνα 2003, σελ. 505 Ράμπα και παλκοσένικο, Αθήνα 2004, σελ Ποίηση και μύθος στα θεατρικά έργα του Βασίλη Ζιώγα, Αθήνα 2004, σελ Η Κύπρος των Σταυροφόρων και το θρησκευτικό θέατρο του Μεσαίωνα, Λευκωσία 2004, σελ Η μορφή του γιατρού στο νεοελληνικό θέατρο, Αθήνα 2004, σελ Σχόλια και σχολαστικά. Κριτικές στην ανάλυση, ερμηνεία και εκδοτική θεατρικών κειμένων, Αθήνα 2005, σελ Πορείες και σταθμοί, Αθήνα 2005, σελ Γραφές και σημειώματα, Αθήνα 2005, σελ Συνοχές και ρήγματα. Κριτική της θεατρικής ιστοριογραφίας, Αθήνα 2005, σελ Σταθμίσεις και ζυγίσματα, Αθήνα 2006, σελ Μνείες και μνήμες, Αθήνα 2006, σελ Ανθολογία νεοελληνικής δραματουργίας, τόμ. Α -B, Αθήνα, ΜΙΕΤ 2006, σελ Beiträge zur Theaterwissenschaft Südosteu- ropas und des mediterranen Raums, vols. 1-2, Wien etc. 2006/07, σελ The Crusader Kingdom of Cyprus. A Theatre Province of Medieval Europe?, Athens, Academy of Athens 1996, σελ. 314, 12 pl. Τα Σούτσεια. Ήτοι ο Παναγιώτης Σούτσος εν δραματικοίς και θεατρικοίς πράγμασι εξεταζόμενος. Μελέτες σην Ελληνική Ρομαντική Δραματουργία , Αθήνα 2007, σελ Συμπτώσεις και αναγκαιότητες, Αθήνα 2008, σελ Πρώιμος ηθογραφικός νατουραλισμός στο επτανησιακό λαϊκ θέατρο. Κακάβα, η κωμωδία του ζακυνθινού Πατσά (1834), Αθήνα, 2008 (Παράβασις, παράρτημα: κείμενα [2]) σελ Παλαιά και Νέα Διαθήκη. Ανώνυμο κρητικό ποίημα. Σχόλια και παρατηρήσεις, Βενετία 2009, σελ Θεωρητική Λαογραφία, Αθήνα 2009, σελ Συγκριτική Λαογραφία Α. Έθιμα και τραγούδια της Μεσογείου και της Βαλκανικής, Αθήνα 2009, σελ Συγκριτική Λαογραφία Β. Δημώδη βιβλία και λαϊκά θεάματα στη Χερσόνησο του Αίμου, Αθήνα 2009, σελ Toπία ψυχής και μύθοι πολιτείας. Το θεατρικό σύμπαν του Ιάκωβου Καμπανέλλη, Αθήνα 2010, σελ. XVIII+961 (4o), 124 εικ. Ιστορική Λαογραφία. Η διαχρονικότητα των φαινομένων, Αθήνα 2010, σελ Kοινωνιολογική Λαογραφία. Ρόλοι συμπεριφορές αισθήματα, Αθήνα 2010, σελ Θεωρητικά θεάτρου. Κριτικές παρατηρήσεις στις θεωρίες του θεατρικού φαινομένου. Η σημειωτική μέθοδος Η ανθρωπολογική μέθοδος Η φαινομενολογική μέθοδος, Αθήνα 2010, σελ Τόποι και τρόποι του δράματος. Δέκα θεατρολογικά μελετήματα, Αθήνα 2011, σελ Με τη συνεργασία του Μ. Βαρβούνη: Greek Folk Culture. A Bibliography of Literature in English, French, German, and Italian on Greek Folk Culture in Greece, Cyprus, Asia Minor (before 1922) and the Diaspora (up to 2000). Compiled and edited by Walter Puchner, with the collaboration of Manolis 19

20 Varvounis, Athens 2011 (Laographia. Bulletin of the Hellenic Laographic Society, Supplement 15), σελ Μια Εισαγωγή στην Επιστήμη του Θεάτρου, Αθήνα 2011, σελ Δοκίμια λαογραφικής θεωρίας, GUT., Αθήνα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Λαϊκού Πολιτισμού και Εκαίδευσης, στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.Η Ελληνική Ομογένεια της Γερμανίας. Σαράντα χρόνια μεταναστευτικής εμπειρίας-πολιτισμική και μορφωτική προσέγγιση, τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Αθήνα 2002, [σελ. 167]. ISBN Πολιτισμική Παράδοση και εκπαίδευση. Μορφωτική προσέγγιση- Εκπαιδευτικές εφαρμογές, τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Αθήνα 2006 [σελ. 249] ISBN x. 3.Η βίωση της μετανάστευσης στη Γερμανία. Κείμενα και άνθρωποι. Ιστορική διαδρομή-κοινωνική και πολιτισμική προσέγγιση μέσα από τα κείμενα της μεταναστευτικής λογοτεχνίας, τυπωθήτω-γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 2007 [σελ. 246] ISBN Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: Η περίπτωση των Τσιγγανοπαίδων, Εκδ. Επτάλοφος, Βόλος Συγγραφέας του Κεφαλαίου «Επιχειρώντας την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού» στον ανωτέρω Επιμορφωτικό Οδηγό, (εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) [σ. 136] ISBN Die Chronik der Griechen in Aachen. Historische Dokumentation. Menschen- Kultur-Bildung, Aachen 2008 / Τo Χρονικό των Ελλήνων του Άαχεν. Ιστορική Αναδρομή. Άνθρωποι-Πολιτισμός-Γράμματα, Ααχεν 2008, Shaker Verlag Aachen, (δίγλωσση γερμανοελληνική έκδοση, S. Kanonis - D. Benekos - N. Kanonis) [ σελ. 186] ISBN Οπτικές του Λαϊκού πολιτισμού. Λαογραφική ανάλυση - Παιδαγωγικές εφαρμογές-. Έρευνα κειμένων, Gutenberg-Πανεπιστημιακά, Αθήνα 2008 [σελ.239] ISBN ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ, Κύριος ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτοτελείς εκδόσεις. 1. Οργάνωση του χώρου, τεχνικές και τοπική ταυτότητα στα Κοπατσαροχώρια των Γρεβενών, υπεύθυνη έκδοσης-πρόλογος Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμέλεια Παν. Ι. Καμηλάκης, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 25, Από το Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2011, σελ Λαογραφικές καταγραφές στο Βαλτεσινίκο Γορτυνίας (Μύθοι ζώων, παραμύθια και τραγούδια), (επιμέλεια), Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού, αρ. 3, Αθήνα 2009, σ Λαογραφία: Παραδοσιακός πολιτισμός (από κοινού με την Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη) [επιστ. υπεύθυνη σειράς 'Ασπα Τσαούση], Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), Αθήνα 2008, σ 'Αρθρα 20

21 «Προσεγγίσεις του υλικού βίου κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου: το Λαογραφικό Αρχείο», Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνέδριου (4-7 Δεκεμβρίου 2003), Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 23, Αθήνα 2012, σ «Εθνογραφικός κινηματογράφος», Ομιλία στο πλαίσιο της προβολής ταινιών «Βραβευμένες, επιλεγμένες και πρωταγωνίστριες» της 8ης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαιολογικής Ταινίας του Μεσογειακού Χώρου (ενότητα Παραδοσιακοί Πολιτισμοί), Ταινιοθήκη της Ελλάδος 7-8 Μαΐου 2011, Περιοδικό Αρχαιολογία on line, Ιούνιος «Η ψηφιοποίηση του Αρχείου της Φ.Α.Τ.Α.», (από κοινού με τον Παρασκευά Ποτηρόπουλο) στο Ευάγγελος Καραμανές, Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, Το αρχείο της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας της Αθαμανίας και η ψηφιοποίησή του από το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Τρίκαλα 15 Νοεμβρίου2009, Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας Αθαμανίας, Τρίκαλα 2010, σ Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Ευάγγ. Καραμανές, «Οι νηστήσιμες τροφές στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή», Αρχαιολογία και τέχνες, τεύχ. 116, Σεπτέμβριος 2010, σ «Ο άγιος Νικόλαος στο λαϊκό βίο και πολιτισμό» στο Ιερός ναός Αγίου Νικολάου Υπάτης, σειρά Πηγές Αγιασμού και Πολιτισμού αρ. 11, Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδας, Λαμία 2010, σ [1η δημοσίευση στο περιοδικό Υπάτη, τεύχ. 51, Δεκέμβριος 2007, σελ ]. «Η κτηνοτροφία του Χαλικίου Ασπροποτάμου: η οργάνωση της βoσκής των κοπαδιών στα θερινά βοσκοτόπια», Ο Ασπροπόταμος στο χώρο και το χρόνο. Πρακτικά 9ου Συμποσίου Ιστορίας-Λαογραφίας και Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού, Μαΐου 2007, Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζιούρτζιας της Αθαμανίας (Φ.Α.Τ.Α.), Τρίκαλα 2009, σ «Τα Κοπατσάρικα χωριά των Γρεβενών» και «Το χωριό Χαλίκι Ασπροποτάμου νομού Τρικάλων», Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα για λαογραφική έρευνα, Ψηφιακή εφαρμογή (DVD) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του υποέργου «Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής πολυμέσων λαϊκού πολιτισμού» του Έργου «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού» ( ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Επιστημ. υπεύθυνη: Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμέλεια εφαρμογής: Ευάγγ. Καραμανές, Αθήνα «Τα συστήματα τυροκομίας της Πίνδου: συνέχειες και ασυνέχειες», Η ιστορία του ελληνικού γάλακτος και των προϊόντων του. 10ο Τριήμερο Εργασίας, Ξάνθη, 7-9 Οκτωβρίου 2005, Οργάνωση: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Πειραιώς, Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Πειραιώς, Αθήνα 2008, σ "Changes in Cheese Production Among the Koupatsaréï: the Cheese Batzos" στο Lysaght, P. (ed.) Food from nature. Attitudes and Culinary Practices, (Proceedings of the 12th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Umeå and Frostviken, Sweden, 8-14 June, 1998), Uppsala 2000, The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture, σ (Περισσότερα : ). 21

Τόπος γέννησης: Αγρίνιο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος, δύο παιδιά. Νικ. Αναγνωστοπούλου, 2, Ιωάννινα 45221

Τόπος γέννησης: Αγρίνιο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος, δύο παιδιά. Νικ. Αναγνωστοπούλου, 2, Ιωάννινα 45221 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Ιωάννινα 45.110 Ελλάδα Τηλ.: +30 26510 95150 και 0030 26510 48542 E-mail kbada@cc.uoi.gr ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΔΑ : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βιογραφικά στοιχεία Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1997-1998: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα of Sociology, University of Essex.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1997-1998: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα of Sociology, University of Essex. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Mπάδα Κωνσταντίνα Πατρώνυμο: Ευάγγελος Τόπος γέννησης: Aγρίνιο Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά Θέση: Τακτική Kαθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Λαογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ (77ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ (77ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Κόρινθος, 30 Σεπτεμβρίου 2013 Διεύθυνση: Τηλέφωνο: 27410 74991-3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά II. Σπουδές ΙΙΙ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα IV. Διδακτική και συναφής επαγγελματική εμπειρία V. Διοικητική εμπειρία VI. Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική επιτροπή: Κωνσταντίνα Μπάδα, Ιορδάνης Ψημένος, Βασίλης Δαλκαβούκης, Μάνος Σπυριδάκης, Μάχη Οικονόμου, Νίκος Ξυπολυτάς

Συντακτική επιτροπή: Κωνσταντίνα Μπάδα, Ιορδάνης Ψημένος, Βασίλης Δαλκαβούκης, Μάνος Σπυριδάκης, Μάχη Οικονόμου, Νίκος Ξυπολυτάς e-φυλλάδιο 1 Yπεύθυνη έκδοσης: Κωνσταντίνα Μπάδα Συντακτική επιτροπή: Κωνσταντίνα Μπάδα, Ιορδάνης Ψημένος, Βασίλης Δαλκαβούκης, Μάνος Σπυριδάκης, Μάχη Οικονόμου, Νίκος Ξυπολυτάς Eπικοινωνία: Περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Εμμανουήλ Σπυριδάκη Γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Ανθρωπολογία των Εργασιακών Σχέσεων»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Εμμανουήλ Σπυριδάκη Γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Ανθρωπολογία των Εργασιακών Σχέσεων» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Εμμανουήλ Σπυριδάκη Γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Ανθρωπολογία των Εργασιακών Σχέσεων» [1] ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1986-1990 : Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 23 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1992: «Master of Arts in the Faculty of Social Sciences» από το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Durham.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1992: «Master of Arts in the Faculty of Social Sciences» από το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Durham. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Σπυριδάκης ΟΝΟΜΑ : Εμμανουήλ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : Σπυρίδων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 02-03-1969 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Αιτωλοακαρνανία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Σερίφου 4,

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση MA in Drama and Performing

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος. Κεντρον Ερευνησ της Ελληνικησ Λαογραφιασ. 8-12 Δεκεμβρίου 2010 ΑΘΗΝΑ

Πρόγραμμα. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος. Κεντρον Ερευνησ της Ελληνικησ Λαογραφιασ. 8-12 Δεκεμβρίου 2010 ΑΘΗΝΑ Κεντρον Ερευνησ της Ελληνικησ Λαογραφιασ της Ακαδημίας Αθηνών Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (Ποίηση Πεζογραφία Θέατρο) Πρόγραμμα 8-12 Δεκεμβρίου 2010 ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ σελ. 3 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 02-02-1969

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 02-02-1969 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: 02-02-1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΑΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: λαογραφική αποστολή, επιτόπια έρευνα, περιοχή Ασπροποτάμου, Χαλίκι, νομός Τρικάλων, κτηνοτροφία, θρησκευτική ζωή.

Λέξεις κλειδιά: λαογραφική αποστολή, επιτόπια έρευνα, περιοχή Ασπροποτάμου, Χαλίκι, νομός Τρικάλων, κτηνοτροφία, θρησκευτική ζωή. Ευάγγελος Καραμανές, Τρεις εντεταλμένες λαογραφικές αποστολές στη Διευρυμένη Κοινότητα Ασπροποτάμου του νομού Τρικάλων (2003-2005): η παραγωγή του γραπτού και οπτικοακουστικού υλικού, (Evangelos Karamanes,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 2011-2012 12 41 2 64 2 27 4 11 3 1 2012-2013 6 24 _ 32 1 31 9 5 11 1 Επεξηγήσεις: Α = Βιβλία/μονογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ Θέση: Αναπληρώτρια καθηγήτρια (πρυτανική πράξη 4792/4-4-2011, ΦΕΚ διορισμού 317/19-5-2011 τ. Γ ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2 Π ε ρ ι ε χ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΡΣΗ Π. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris X - Nanterre Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθήνα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατερίνα Κωστίου αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΑΘΗΝΑ 2012 Επιμέλεια έκδοσης: Σοφία Φελοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Θ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα