ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα Αθήνα: 26 / 7 / 2010 Λ. Αθηνών 54-56, Αθήνα Α.Π.: 6033 Μονάδα Α Πληροφορίες: Ε. Αραχωβίτη,. Παππάς Τηλ.: Φαξ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ ) ΑΞΟΝΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ 312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 37 και 44 αυτού 2. Της µε αριθ. Ε(2007) 6015/ Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας », όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α. που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/ απόφασης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Π.Α.Α. 3. Της µε αριθ / (ΦΕΚ 1886/Β/2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π, η οποία µετονοµάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων και 1

2 Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, και µε την οποία της ανατίθενται επιπρόσθετες αρµοδιότητες εφαρµογής µέτρων του Π.Α.Α , όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Της υπ αριθ. 8932/ (ΦΕΚ 2153/Β/2008) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων θέσπισης του Συστήµατος ιαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ , όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Της µε αριθ. 9828/ (ΦΕΚ 2226/Β/2008) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων εκχώρησης αρµοδιοτήτων από την ΕΥ ΠΑΑ στην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, που µετονοµάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Π.Α.Α Ανταγωνιστικότητα µε το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α /2010), όπως ισχύει κάθε φορά. 6. Της υπ αριθ / (ΦΕΚ 327/Β/2009) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, εκχώρησης αρµοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισµού Πληρωµών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α., στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΠΑΑ Της µε αριθµό 4424/721/ (ΦΕΚ 772/B/2010) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραµµατικής Περιόδου για τον Άξονα 3 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ» και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 25 αυτής. 8. Της µε αριθµ. 5360/02/07/2010 (ΦΕΚ1055/Β/2010) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για τις λεπτοµέρειες Εφαρµογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4424/721/ Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραµµατικής Περιόδου για τον Άξονα 3 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ). 9. Της µε αριθµ. 5361/02/07/2010 (ΦΕΚ 1028/Β/2010) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για την έγκριση των οδηγών υλοποίησης πράξεων ενίσχυσης (οδηγών εφαρµογής) και φακέλων υποψηφιότητας των Καθεστώτων Ενισχύσεων του Άξονα 3 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 10. Της µε αριθµ. 4215/ «Καθορισµός καπνοπαραγωγικών και βαµβακοπαραγωγικών περιοχών στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)» 11. Το γεγονός ότι οι δαπάνες που θα προκύψουν από την εφαρµογή της παρούσας θα καλυφθούν από τις εγκεκριµένες πιστώσεις της αριθµ. 4424/721/ Κ.Υ.Α ΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο Μέτρο 312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Το Μέτρο 312 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας της Προγραµµατικής Περιόδου συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό ηµόσιο. 2

3 Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του Μέτρου ( ηµόσια απάνη και Ιδιωτική απάνη) ανέρχεται σε ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα ΕΥΡΩ είναι η συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Μέτρο 312 αποσκοπεί στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας, στη δηµιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές οµάδες πληθυσµού καθώς και στη δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, µε παράλληλη ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονοµία. Στο Μέτρο εντάσσονται: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή µη των περιοχών παρέµβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες ανήκουν στους κλάδους που αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος της παρούσας πρόσκλησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ποσού που αφορά δηµόσια δαπάνη το οποίο διατίθεται µε την παρούσα πρόσκληση στις καπνοπαραγωγικές περιοχές (όπως αυτές ορίζονται στην µε αριθµ. 4215/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων) που περιλαµβάνονται στις περιοχές παρέµβασης του Άξονα 3, δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος µέτρου είναι οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) των οποίων τουλάχιστον το 51% των µελών τους έχει ενεργοποιήσει, το 2009, εκτατικά δικαιώµατα προερχόµενα από τον καπνό. Για την κατηγορία ενέργειας «ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας» απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από τον δικαιούχο φορέα της πρότασης, της απαιτούµενης κρίσιµης µάζας για τη βιωσιµότητα του δικτύου από πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές παρέµβασης του µέτρου στην ίδια περιφέρεια. Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να υλοποιηθούν στις Περιοχές Παρέµβασης του Άξονα 3, όπως ορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος της παρούσας Πρόσκλησης. Ποσοστό Ενίσχυσης Για τις ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις του παρόντος µέτρου, εκτός αυτών του γεωργικού τοµέα (εκτός των προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης) που υλοποιούνται στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 από πολύ µικρές επιχειρήσεις, ισχύουν τα ακόλουθα ποσοστά ενίσχυσης ανά γεωγραφική ενότητα σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα για την Ελλάδα (ΕΕ ΕΚ 2006/C 286/04 Ανακοίνωση Ν 408/2006 της ) όπως ισχύει: 3

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS II Ανώτατο όριο περιφερειακών ενισχύσεων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS III (Για επενδυτικά σχέδια πολύ µικρών επιχειρήσεων) Περιφέρειες επιλέξιµες προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ, έως τις ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 60% 60% ΗΠΕΙΡΟΣ 60% 60% ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 60% 60% ΘΕΣΣΑΛΙΑ 50% 50% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 50% 50% ΚΡΗΤΗ 50% 50% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 60% 50% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 60% 50% 2. Περιφέρειες επιλέξιµες προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ, έως τις (Περιφέρειες στατιστικού αντίκτυπου) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 50% 40% ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 50% 40% ΑΤΤΙΚΗ 50% 40% 3. Περιφέρειες επιλέξιµες προς ενίσχυση ως περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 50% 35% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΒΟΙΩΤΙΑ 50% 35% ΦΘΙΩΤΙ Α 50% 35% ΕΥΒΟΙΑ 50% 35% ΦΩΚΙ Α 50% 40% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 50% 40% Το συνολικό κόστος των προαναφερόµενων επενδύσεων ανέρχεται έως (πλέον ΦΠΑ). 1 Μια ή περισσότερες από τις εν λόγω περιφέρειες θα παραµείνουν επιλέξιµες βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και το ανώτατο όριο για την περίοδο θα αυξηθεί σε 50% εάν η επανεξέταση που θα πραγµατοποιηθεί το 2010 δείξει ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ τους έχει µειωθεί κάτω από το 75% του µέσου όρου της ΕΕ-25. 4

5 Στην κατηγορία ενέργειας που αφορά στη «ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας» εάν στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται επενδύσεις για την προµήθεια εξοπλισµού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, το επιλέξιµο κόστος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα Ευρώ(πλέον ΦΠΑ). Στην περίπτωση µείωσης των ποσοστών ενίσχυσης από την όπως παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα, η επιπλέον ιδιωτική συµµετοχή (ίδια κεφάλαια / δανεισµός) που απαιτείται θα πρέπει να αποδεικνύεται στη φάση υποβολής της δήλωσης αποδοχής του επενδυτικού σχεδίου σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της γνωµοδοτικής επιτροπής. ιαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων Η εξέταση για την υπαγωγή ή µη των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος Μέτρου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα ακόλουθα στάδια: 1. Έλεγχος της πρότασης ως προς τα κριτήρια επιλεξιµότητας 2. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλόµενου φακέλου υποψηφιότητας 3. Βαθµολόγηση του επενδυτικού σχεδίου σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης-επιλογής Για τη βαθµολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία δεν συντρέχει λόγος απόρριψης, αρµόδιο όργανο είναι η Γνωµοδοτική Επιτροπή. Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται άµεσα, ανάλογα µε το χρόνο υποβολής τους και εγκρίνονται µε βάση τη βαθµολογία τους και τις διαθέσιµες πιστώσεις. Η αναλυτική περιγραφή του Μέτρου, οι επιλέξιµες δαπάνες, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής αυτών, η αξιολόγηση των προτάσεων, η διαδικασία καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων καθώς και οι υποχρεώσεις των επενδυτών αναφέρονται στην αριθµ. 4424/721/ (ΦΕΚ 772/Β/ ), όπως ισχύει κάθε φορά, Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, στην µε αριθµ 5360/02/07/2010 ΥΑ Λεπτοµερειών Εφαρµογής, καθώς και στον Οδηγό Εφαρµογής του Μέτρου. Επιλέξιµες ράσεις- απάνες Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, και επιχειρήσεων ειδών διατροφής µετά την α µεταποίηση σε επιλεγµένους κλάδους και υποκλάδους όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, δικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας, (δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, προµήθειας και εγκατάστασης εξοπλισµού, δαπάνες µελετών, δαπάνες προβολής, κ.α) Οι επενδύσεις που ενισχύονται καθώς και οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιµες για την χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του µέτρου, αναφέρονται αναλυτικά στον οικείο Οδηγό Εφαρµογής. 5

6 Οι αιτήσεις ενίσχυσης-φάκελοι υποψηφιότητας, που περιλαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, ο Οδηγός Εφαρµογής του Μέτρου 312, η µε αριθµ. 4424/721/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 772/Β/ ) των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3 και η µε αριθµ. 5360/02/07/2010 ΥΑ Λεπτοµερειών Εφαρµογής, όπως ισχύουν κάθε φορά, είναι διαθέσιµα για κάθε ενδιαφερόµενο, στις ακόλουθες διευθύνσεις: 1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ειδικές Υπηρεσίες του ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών, Λεωφ. Αθηνών και 58 Αθήνα. 2. Στην Ηλεκτρονική /νση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) Το ποσό της ηµόσιας απάνης, για το οποίο θα µπορούν να αναληφθούν υποχρεώσεις (Νοµικές εσµεύσεις) για την προκήρυξη του Μέτρου 312, ανέρχεται στα Το ποσό αυτό δύναται να αυξοµειωθεί στα πλαίσια του προϋπολογισµού του µέτρου όπως προβλέπεται και όπως θα ισχύει στο χρηµατοδοτικό σχήµα του ΠΑΑ ανάλογα µε το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί ανά δράση και Περιφέρεια και την ποιότητα των προτάσεων που θα υποβληθούν. Το ανωτέρω ποσό κατανέµεται ενδεικτικά ως εξής: α) Για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης προβλέπεται ενδεικτική δηµόσια δαπάνη , η οποία κατανέµεται ανά Περιφέρεια σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 του παραρτήµατος της παρούσας. Στις περιπτώσεις που το όριο των πιστώσεων που έχει κατανεµηθεί σε µία Περιφέρεια δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τα ποσά που απαιτούνται για την ένταξη υποψηφίων είναι δυνατή η µεταφορά του πλεονάζοντος ποσού σε άλλες Περιφέρειες. β Για την δράση της «ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας» προβλέπεται ενδεικτική δηµόσια δαπάνη ύψους Στη περίπτωση αυτή η αξιολόγηση των δικαιούχων θα γίνει συνολικά σε επίπεδο χώρας. γ) Επίσης, θα διατεθεί συνολική δηµόσια δαπάνη ύψους για τις Α.Σ.Ο. των καπνοπαραγωγικών περιοχών όπως αυτές αναφέρονται στην µε αριθµ. 4215/ ΥΑ και περιλαµβάνονται στις περιοχές παρέµβασης του Άξονα 3, των οποίων τουλάχιστον το 51% των µελών τους έχει ενεργοποιήσει, το 2009, εκτατικά δικαιώµατα προερχόµενα από τον καπνό. Στη περίπτωση αυτή η αξιολόγηση των δικαιούχων θα γίνει συνολικά σε επίπεδο χώρας. Τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοµατεπώνυµα, ήµος και Νοµός) και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, θα αποτελέσουν αντικείµενο δηµοσιοποίησης. Ο κατάλογος µε τα στοιχεία των δικαιούχων στήριξης και τα χορηγούµενα ποσά θα δηµοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ Τόπος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-φακέλων υποψηφιότητας Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών Αθήνα. Αιτήσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός του ανωτέρω θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθείσες. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΠΑΑ οφείλουν να δηµοσιεύσουν καταλλήλως (µέσω του τύπου και ηλεκτρονικά) την παρούσα 6

7 πρόσκληση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόµενο της πρόσκλησης. Το κείµενο που θα δηµοσιευτεί µπορεί να αποτελεί περίληψη της παρούσας πρόσκλησης και να παραπέµπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή, είτε από την έδρα των εµπλεκόµενων φορέων, είτε µέσω του διαδικτύου χωρίς επιβάρυνση των ενδιαφερόµενων. Προθεσµία υποβολής Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται έως 15 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:30 µ.µ. Το πρωτόκολλο υποβολής στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, είναι αυτό το οποίο λαµβάνεται αποκλειστικά υπόψη για την απόδειξη του εµπρόθεσµου της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης φακέλου υποψηφιότητας και της σειράς προτεραιότητας όπου αυτή εφαρµόζεται. Για τις αιτήσεις ενίσχυσης φάκελους υποψηφιότητας που υποβάλλονται ταχυδροµικώς θα πρέπει να εξασφαλίζεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ότι παραδίδονται και πρωτοκολλούνται εντός της ανωτέρω χρονικής προθεσµίας. Παράταση της ως άνω προθεσµίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης δύναται να χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1: Περιοχές Παρέµβασης Μέτρων/ ράσεων του Άξονα 3 1. ήµοι νοµού Αιτωλοακαρνανίας ήµος Αλυζίας 2. ήµος Αµφιλοχίας (.. Αµπελάκι, Ανοιξιάτικο, βαρετάδα) 3. ήµος Ανακτορίου ( εκτός.. Βονίτσης) 4. ήµος Αποδοτίας (εκτός των.. Αµπελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Ελατούς, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων, Πόδου) 5. ήµος Αστακού 6. ήµος Θέρµου (εκτός των.. Αγίας Σοφίας, Καλουδίου, Μυρτέας, Παµφίου, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων) 7. ήµος Ινάχου 8. ήµος Πάλαιρου 9. ήµος Μεδεώνος 10. ήµος Μενιδίου (.. Φλωριάδα) 11. ήµος Παναιτωλικού (εκτός του.. Κερασέας) 12. ήµος Παραβόλας (εκτός των.. Νεροµάννας, Παντανάσσης, Παραβόλας) 13. ήµος Παρακαµπυλίων 14. ήµος Πλατάνου (εκτός των.. ενδροχωρίου Κλεπάς, Λιβαδακίου, Περδικόβρυσης, Περίστης, Πλατάνου, Χόµορης) 15. ήµος Πυλλήνης (εκτός των.. Ανθοφύτου, Γάβρου, Ελευθεριανής, Παλαιοπύργου, Μηλέας, Ποκίστης) 16. ήµος Στράτου (.. Καστράκι) 17. ήµος Φυτειών 2. ήµοι νοµού Αργολίδας ήµος Ασκληπιείου (.. Ασκληπιείου. Αγ. ηµητρίου, Αδαµίου, Αρκαδικού) 2. ήµος Επιδαύρου 3. ήµος Ερµιόνης 4. ήµος Κρανιδίου (εκτός.. Κρανιδίου) 8

9 5. ήµος Μιδέας (.. Αραχναίου, Μιδέας) 6. ήµος Μυκηναίων (.. Πρόσυµνας, Λιµνών) 3. ήµοι νοµού Αρκαδίας ήµος Τυρού 2. ήµος Βαλτετσίου 3. ήµος Βόρειας Κυνουρίας (Αγ. Σοφίας, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Πέτρου, ολιανών, Έλατου, Καράτουλα, Καστανίτσας, Καστρίου, Κουτρούφων, Μεσοράχης, Νέας Χώρας, Ξηροπηγαδίου, Περδικόβρυσης, Πλατανάς, Πλατάνου, Πράστου, Σίταινας, Στόλου, Χαράδρου, Ωριάς, Κορακοβουνίου, Αγ. Ανδρέα) 4. ήµος Ηραίας 5. ήµος Κλείτορος 6. ήµος Κοντοβαζαίνης 7. ήµος Λαγκαδίων 8. ήµος Λεωνιδίου (εκτός.. Λεωνιδίου) 9. ήµος Τροπαίων 10. ήµος Φαλαισίας 11. Κ. Κοσµά 4. ήµοι νοµού Άρτας ήµος Αγνάντων 2. ήµος Αθαµανίας 3. ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη 4. ήµος Ηρακλείας 5. ήµος Ξηροβουνίου 6. ήµος Πέτα 7. ήµος Τετραφυλίας 8. Κ. Θεοδωριανών 9. Κ. Μελισσουργών 9

10 5. ήµοι νοµού Αχαΐας ήµος Αιγείρας (εκτός.. Αιγείρας, Αιγών) 2. ήµος Αιγίου (.. Πτέρης) 3. ήµος Ακράτας (.. Αγίας Βαρβάρας, Βαλιµής, Ζαρούχλης, Μεσορρουγίου, Περιστέρας, Πλατάνου) 4. ήµος Αροανίας 5. ήµος Καλαβρύτων 6. ήµος Λευκασίου 7. ήµος Παϊων 8. ήµος Τριταίας 9. ήµος Φαρρών 10. Κ. Λεοντίου 11. Κ. Καλεντζίου 6. ήµοι νοµού Βοιωτίας ήµος Αλιάρτου (.. Ευαγγελίστριας) 2. ήµος αύλειας (εκτός.. Μαυρονερίου) 3. ήµος ερβενοχωρίων 4. ήµος ιστόµου (εκτός.. ιστόµου) 5. ήµος Θεσπιέων (εκτός.. Θεσπιών, Μαυροµµατίου) 6. ήµος Θηβαίων (.. Νεοχωρακίου) 7. ήµος Θίσβης (εκτός των.. Ελλοπίας, Ξηρονοµής) 8. ήµος Κορώνειας (.. Κορώνειας, Αγ. Άννα, Αγ. Τριάδα) 9. ήµος Λεβαδέων (oικισµοί Ανάληψη, Ζερίκι του.. Λεβαδέων) 10. ήµος Πλαταιών (εκτός των.. Λουτουφίου, Μελισσοχωρίου) 11. ήµος Τανάγρας (.. Ασωπία, Καλλιθέα) 12. ήµος Χαιρωνείας (εκτός.. Αγίου Βλασίου, Χαιρώνειας) 13. Κ. Κυριακίου 10

11 7. ήµοι νοµού Γρεβενών ήµος Γόργιανης 2. ήµος Θεόδωρου Ζιάκα 3. ήµος Αγ. Κοσµά 4. Κ. Αβδελλά 5. Κ. οτσικού 6. Κ. Μεσολουρίου 7. Κ. Περιβολίου 8. Κ. Σαµαρίνης 9. Κ. Σµίξης 10. Κ. Φιλιππαίων 8. ήµοι νοµού ράµας ήµος Κάτω Νευροκοπίου 2. ήµος Παρανεστίου 3. Κ. Σιδηρόνερου 9. ήµοι νοµού ωδεκανήσου ήµος Αστυπάλαιας 2. ήµος Ατταβύρου 3. ήµος Καµείρου 4. ήµος Καρπάθου 5. ήµος Κάσου 6. ήµος Μεγίστης 7. ήµος Νισύρου 8. ήµος Νότιας Ρόδου 9. ήµος Σύµης 10. ήµος Τήλου 11. ήµος Χάλκης 12. Κ. Ολύµπου Καρπάθου 11

12 10. ήµοι νοµού Έβρου ήµος Βύσσας 2. ήµος ιδυµοτείχου (εκτός του πολεοδοµικού ιστού της πόλης του ιδυµοτείχου) 3. ήµος Κυπρίνου 4. ήµος Μεταξάδων 5. ήµος Τριγώνου 6. ήµος Ορεστιάδας (εκτός του πολεοδοµικού ιστού της πόλης της Ορεστιάδας) 11. ήµοι νοµού Εύβοιας ήµος Αµαρυνθίων (εκτός του.. Αµάρυνθος) 2. ήµος Αυλώνος 3. ήµος ιρφύων 4. ήµος υστίων 5. ήµος Ελυµνίων 6. ήµος Καρύστου (εκτός.. Καρύστου) 7. ήµος Κηρέως 8. ήµος Κονιστρών 9. ήµος Κύµης 10. ήµος Μαρµαρίου 11. ήµος Μεσσαπίων (εκτός του.. Ψαχνών) 12. ήµος Νηλέως 13. ήµος Σκύρου 14. ήµος Στυραίων 15. ήµος Ταµιναίων (εκτός του.. Αλιβερίου) 16. Κ. Καφηρέως 17. ήµος Ωρεών 18. ήµος Αρτεµισίου 19. ήµος Ιστιαίας (εκτός του.. Ιστιαίας) 20. Κοινότητα Λιχάδο 12

13 12. ήµοι νοµού Ευρυτανίας ήµος Αγράφων 2. ήµος Απεραντίων 3. ήµος Ασπροποτάµου 4. ήµος Βίνιανης 5. ήµος Φραγκίστας 6. ήµος Προυσσού 13. ήµοι νοµού Ζακύνθου ήµος Αρτεµισίων (.. Αγ. Λέοντος, Γυρίου, Κοιλιωµένου (Αγ. Νικόλαος), Λούχας) 2. ήµος Ελατίων 3. ήµος Λαγανά (.. Αγαλά, Κερίου) 14. ήµοι νοµού Ηλείας ήµος Αλιφείρας 2. ήµος Ανδριτσαίνης 3. ήµος Ζαχάρως (.. Καλλίδονα, Μηλέα, Μίνθη, Ταξιάρχες, Ροδινά, Σµέρνα, Μάκιστος, Κουµουθέκρα, Λέπρεο, Χρυσοχώρι) 4. ήµος Λαµπείας 5. ήµος Λασιώνος 6. ήµος Πηνείας 7. ήµος Σκιλλούντος (.. Τρυπητή, Γραίκα, Πλατάνια) 8. ήµος Φιγαλείας 9. ήµος Φολόης 10. ήµος Ωλένης 15. ήµοι νοµού Ηµαθίας ήµος Βέροιας (.. Βερµίου, Γεωργιανών, Καστανέας, Τριποτάµου, Ράχης, Κουµαριάς) 2. ήµος οβρά (.. Φυτείας) 3. ήµος Μακεδονίδος 13

14 4. ήµος Νάουσας (εκτός του.. Νάουσας) 5. ήµος Μελίκης (.. Μελίκης) 6. ήµος Βεργίνας 16. ήµοι νοµού Ηρακλείου ήµος Αγίας Βαρβάρας 2. ήµος Αρκαλοχωρίου (.. εµατίου, Καραβάδου, Κασάνου, Νιπηδήτου, Παναγιάς, Σκινιά) 3. ήµος Αρχανών 4. ήµος Βιάννου 5. ήµος Γοργολαΐνη 6. ήµος Ζαρού 7. ήµος Κρουσώνα 8. ήµος Ρούβα 9. ήµος Τεµένους 10. ήµος Παλιανής 11. ήµος Τυλίσου 17. ήµοι νοµού Θεσπρωτίας ήµος Αχέροντα 2. ήµος Παραµυθιάς 3. ήµος Σαγιάδας 4. ήµος Φιλιατών 5. Κ. Σουλίου 6. ήµος Μαργαριτίου 18. ήµοι νοµού Θεσσαλονίκης ήµος Αρέθουσας 2. ήµος Βασιλικών (.. Περιστέρας, Λιβαδίου, Αγ. Αντωνίου) 3. ήµος Βερτίσκου 14

15 4. ήµος Καλλινδοίων 5. ήµος Κορωνείας (.. Αρδαµερίου) 6. ήµος Λαχανά 7. ήµος Σοχού 8. ήµος Χορτιάτη (.. Χορτιάτη) 9. ήµος Αγίου Αθανασίου (.. Ξηροχωρίου) 19. ήµοι νοµού Ιωαννίνων ήµος Άνω Καλαµά 2. ήµος Άνω Πωγωνίου 3. ήµος Αγίου ηµητρίου 4. ήµος Ανατολικού Ζαγορίου 5. ήµος ελβινακίου 6. ήµος Λάκκας Σουλίου 7. ήµος ωδώνης 8. ήµος Εγνατίας 9. ήµος Εκάλης 10. ήµος Ευρυµενών 11. ήµος Ζίτσας 12. ήµος Καλπακίου 13. ήµος Κατσανοχωρίων 14. ήµος Κεντρικού Ζαγορίου 15. ήµος Μετσόβου 16. ήµος Μολοσσών 17. ήµος Πραµάντων 18. ήµος Σελλών 19. ήµος Τζουµέρκων 20. ήµος Τύµφης 21. Κ Πάπιγκου 22. Κ. Συράκου 15

16 23. Κ Βαθυπέδου 24. Κ. Καλαρρυτών 25. Κ. Ματσουκίου 26. Κ. Πωγωνιανής 27. Κ. Λαβδάνης 28. Κ. ίστρατου 29. Κ. Βοβούσης 30. Κ. Μηλέας 31. ήµος Πασσαρώνος 20. ήµοι νοµού Καβάλας ήµος Ελευθερών (.. Φωλιάς, Μυρτόφυτου) 2. ήµος Ορεινού 3. ήµος Πιερέων (.. Αυλής, Μελισσοκοµείου, ωµατίων, Μεσορόπης, Μουσθένης, Σιδηροχωρίου) 21. ήµοι νοµού Καρδίτσας ήµος Αργιθέας 2. ήµος Αχελώου 3. ήµος Καλλιφωνίου 4. ήµος Μενελαΐδας 5. ήµος Μουζακίου 6. ήµος Ρεντίνης 7. ήµος Ταµασίου 8. Κ. Ανατ. Αργιθέας 22. ήµοι νοµού Καστοριάς ήµος Αγίων Αναργύρων 2. ήµος Ακριτών 3. ήµος Μεσοποταµίας 4. ήµος Βιτσίου 5. ήµος Ίωνος ραγούµη 16

17 6. ήµος Κλεισούρας 7. ήµος Κορεστίων 8. ήµος Νεστορίου 9. ήµος Άργους Ορεστικού (εκτός του.. Άργους Ορεστικού) 10. Κ. Αρρένων 11. Κ. Γράµµου 12. Κ. Καστρακίου 23. ήµοι νοµού Κέρκυρας ήµος Θιναλίου ( Περιθειάς, Λουτσών, Λαυκίου, Πεταλείας, Νυµφών, Επίσκεψης, Κληµατιάς) 2. ήµος Κασσωπαίων ( Σινιών, Νησακίου, Κασσιώπης, Γιµαρίου) 3. ήµος Φαιάκων ( Σπαρτύλα, Σγουράδων, Ζυγού, Σωκρακίου, Άνω Κορακιάνας) 24. ήµοι νοµού Κεφαλληνίας ήµος Ελειού-Πρόνων 2. ήµος Ερίσου 3. ήµος Ιθάκης 4. ήµος Λειβαθούς 5. ήµος Πυλαρέων 6. ήµος Σάµης (.. Πουλάτων, Πυργίου, Χαλιωτάτων) 7. Κ. Οµαλών 25. ήµοι νοµού Κιλκίς ήµος Αξιούπολης 2. ήµος Γουµένισσας 3. ήµος Ευρωπού 4. ήµος Κρουσσών 5. ήµος Μουριών 6. ήµος Πολυκάστρου (εκτός του.. Πολυκάστρου) 7. Κ. Λιβαδίων 17

18 8. ήµος οιράνης 9. ήµος Γαλλικού (εκτός του.. Πεδινού) 10. ήµος Πικρολίµνης (.. Ανθοφύτου, Μικροκάµπου, Νέου Αγιονερίου, Παλαιού Αγιονερίου, Νέου Γυναικοκάστου) 26. ήµοι νοµού Κοζάνης ήµος Ασκίου 2. ήµος Βελβεντού (εκτός του.. Βελβεντού) 3. ήµος Μουρικίου 4. ήµος Νεάπολης 5. ήµος Τσοτυλίου 6. Κ. Βλάστης 7. Κ. Πενταλόφου 8. ήµος Βερµίου 27. ήµοι νοµού Κορινθίας ήµος Ξυλοκάστρου (εκτός των.. Ξυλόκαστρου, Καµαρίου, Κάτω Λουτρού, Μελισσίου, Ρίζης, Συκέας, Πιτσών) 2. ήµος Σαρωνικού (.. Κατακαλίου, Αθικίων, Γαλατακίου, Αγ. Ιωάννη) 3. ήµος Σολυγείας (.. Σοφικού, Αγγελόκαστρου, Κορφού) 4. ήµος Στυµφαλίας 5. ήµος Τενέας (.. Αγιονορίου, Στεφανίου, Κλενίας, Χιλιοµοδίου, Αγ. Βασιλείου, Κουταλά) 6. ήµος Φενεού 28. ήµοι νοµού Κυκλάδων ήµος Άνδρου 2. ήµος ρυµαλίας 3. ήµος Εξωµβούργου (Τήνος) 4. ήµος Κορθίου 5. ήµος Νάξου (εκτός του.. Νάξου) 6. ήµος Υδρούσας 18

19 7. Κ. Σικίνου 8. Κ. Φολέγανδρου 9. Κ. Κιµώλου 10. Κ. Ανάφης 11. Κ. Πανόρµου (Τήνος) 12. Κ. Κουφονησίων 13. Κ. Ηράκλειας 14. Κ. Σχοινούσσας 15. Κ. ονούσας 16. Κ. Οίας (Κ.. Θηρασίας) 29. ήµοι νοµού Λακωνίας ήµος Ανατολικής Μάνης 2. ήµος Γερόνθρων 3. ήµος Γυθείου (εκτός του.. Γυθείου) 4. ήµος Ζάρακα 5. ήµος Θεραπνών (εκτός των.. Πλατάνας, Σκούρας) 6. ήµος Μυστρά 7. ήµος Νιάτων (εκτός του.. Απιδέα) 8. ήµος Οινούντος 9. ήµος Οιτύλου 10. ήµος Πελλάνας 11. ήµος Σµύνους 12. ήµος Φαρίδος 13. Κ. Καρυών 30. ήµοι νοµού Λάρισας ήµος Αγιάς ( Γερακαρίου, Μεγαλόβρυσου, Μεταξοχωρίου, Νερόµυλων, Ποταµιάς, Έλαφου) 2. ήµος Αντιχασίων (εκτός του.. Κρανέας Ελλασσόνος) 3. ήµος Γόννων 19

20 4. ήµος Ελασσόνας (εκτός των.. Ελλασσόνος, Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Κεφαλοβρύσου, Στεφανοβούνου) 5. ήµος Ευρυµενών (.. Καρίτσας, Οµολίου, Στόµιου) 6. ήµος Κάτω Ολύµπου ( Κρανέας, Πυργετού) 7. ήµος Λακέρειας (.. Ανατολής, ήµητρας, Μαρµαρινής) 8. ήµος Λιβαδίου 9. ήµος Μακρυχωρίου (.. Παραποτάµου, Ελάτειας, Ευαγγελισµού) 10. ήµος Μελιβοίας (.. Μελοιβίας, Σωτηρίτσας) 11. ήµος Νέσσωνος (.. Πουρναρίου) 12. ήµος Ολύµπου 13. ήµος Ποταµιάς 14. ήµος Σαρανταπόρου 15. Κ. Αµπελακίων 16. Κ. Βερδικούσης 17. Κ. Καρυάς 18. Κ. Τσαριτσάνης 31. ήµοι νοµού Λασιθίου ήµος Ιεράπετρας (.. Νέων Μάλων, Ανατολής, Γδοχίων, Καλαµαύκας, Μακρυλίας, Μεσελέρων, Μουρνίων, Μύθων, Μύρτου, Ρίζης) 2. ήµος Ιτάνου 3. ήµος Λεύκης 4. ήµος Μακρύ Γιαλού 5. ήµος Οροπεδίου Λασιθίου 6. ήµος Σητείας (εκτός του παλαιού ήµου Σητείας) 32. ήµοι νοµού Λέσβου ήµος Αγίας Παρασκευής (εκτός του.. Αγ. Παρασκευής) 2. ήµος Αγιάσου 20

21 3. ήµος Ατσικής (εκτός των.. Αγ. ηµητρίου, Ατσίκης, Βάρους, Καρπασίου) 4. ήµος Γέρας 5. ήµος Ερεσού-Αντίσσης (εκτός του.. Ερεσού) 6. ήµος Ευεργέτουλα (εκτός των.. Ασωµάτων, Κάτω Τρίτους) 7. ήµος Καλλονής 8. ήµος Λουτροπόλεως Θερµής (εκτός ων.. Λουτροπόλεως, Θέρµης, Μιστεγνών, Νέων Κυδωνιών, Πύργων Θερµής) 9. ήµος Μανταµάδου (εκτός του.. Μανταµάδου) 10. ήµος Μήθυµνας 11. ήµος Μούδρου (εκτός των.. Λύχνων, Μούδρου, Ρεπανιδίου, Ρωµανού) 12. ήµος Νέας Κούταλης (εκτός των.. Πεδινού, Νέας Κούταλης) 13. ήµος Πέτρας 14. ήµος Πλωµαρίου (εκτός του.. Πλωµαρίου) 15. ήµος Πολιχνίτου 16. Κ. Αγ. Ευστρατίου 33. ήµοι νοµού Λευκάδας ήµος Απολλωνίων 2. ήµος Καρυάς 3. ήµος Σφακιωτών 34. ήµοι νοµού Μαγνησίας ήµος Αλµυρού (.. Κοκκωτών, Κωφών, Ανθότοπου και Φυλακής) 2. ήµος Αργαλαστής 3. ήµος Αφετών 4. ήµος Πτελεού 5. ήµος Σηπιάδος 6. ήµος Σούρπης 7. Κ. Τρικερίου 8. Κ. Ανάβρας 21

22 35. ήµοι νοµού Μεσσηνίας ήµος Αβίας 2. ήµος Αετού 3. ήµος Ανδανίας 4. ήµος Αριστοµένους 5. ήµος Αρφαρών (.. Άγριλου, Αρφάρων, Βελανιδίων, Βροµόβρυσης, Σταµατίνου, Αγ. Φλώρου) 6. ήµος Αυλώνος 7. ήµος Βουφράδων 8. ήµος ωρίου 9. ήµος Είρας 10. ήµος Θουρίας (.. Πόλιανης, Αµφείας) 11. ήµος Ιθώµης 12. ήµος Καλαµάτας (.. Αλαγονίας, Αρτεµισίας, Βέργα, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Λαιϊκών, Μικράς Μαντινείας, Νεδούσης, Πηγών) 13. ήµος Λεύκτρου 14. ήµος Παπαφλέσσα 15. Κ. Τριπύλλας 16. Κ. Τρίκορφου 17. ήµος Ανδρούσας 18. ήµος Οιχαλίας 19. ήµος Κυπαρισσίας (.. Βρυσών, Μουριατάδας, Μύρου, Ξηροκάµπου, Περδικονερίου, Στασιού) 20. ήµος Πεταλιδίου (.. ροσιάς, Καλοχωρίου, Καστανιών, Λυκίσσης, Μαθίας, Νεροµύλου, Πανιπερίου, Κοκκίνου) 21. ήµος Μελιγαλά 22. ήµος Χιλιοχωρίων 36. ήµοι νοµού Ξάνθης ήµος Μύκης 2. ήµος Σταυρούπολης (εκτός των.. Γέρακα, Κοµνηνών) 22

23 3. ήµος Τοπείρου (.. Τοξότες, Γαλάνης) 4. Κ. Θερµών 5. Κ. Κοτύλης 6. Κ. Σατρών 7. ήµος Σέλερου 8. ήµος Βιστωνίδας (.. Σουνίου) 9. ήµος Αβδήρων (.. Αβδήρων, Μάνδρας, Νέας Κεσσάνης) 10. ήµος Ξάνθης (.. Κιµµερίου) 37. ήµοι νοµαρχίας Πειραιά ήµος Κυθήρων 2. ήµος Μεθάνων 3. ήµος Τροιζήνος 4. Κ. Αντικυθήρων 5. ήµος Πόρου (ηπειρωτικό τµήµα) 38. ήµοι νοµού Πέλλας ήµος Αριδαίας 2. ήµος Βεγορίτιδας 3. ήµος Έδεσσας (.. Σωτήρα, Καρυδιά, Νήσι, Βρυτά, Αγρά) 4. ήµος Εξαπλατάνου 5. ήµος Κύρρου 6. ήµος Μενηίδος 7. ήµος Σκύδρας (εκτός του.. Σκύδρας) 8. ήµος Μεγάλου Αλεξάνδρου 39. ήµοι νοµού Πιερίας ήµος ίου 2. ήµος Ελαφίνας 3. ήµος Πέτρας 4. ήµος Πιερίων 23

24 40. ήµοι νοµού Πρέβεζας ήµος Ανωγείου 2. ήµος Θεσπρωτικού 3. ήµος Λούρου (εκτός.. Λούρου, Ωρωπού, Στεφάνης) 4. ήµος Φιλιππιάδος (εκτός.. Φιλιππιάδας, Πέτρας, Νέας Κερασούντας) 5. Κ. Κρανιάς 41. ήµοι νοµού Ρεθύµνου ήµος Ανωγείων 2. ήµος Αρκαδίου (.. Αµνάτου, Αρχαίας Ελεύθερνας, Ελευθέρνης, Κυριαννάς, Μέσης, Σκουλουφίων Χαρκίων) 3. ήµος Γεροποτάµου 4. ήµος Κουλούκωνα 5. ήµος Κουρητών 6. ήµος Λάµπης 7. ήµος Συβρίτου 8. Κ. Ζωνιανών 42. ήµοι νοµού Ροδόπης ήµος Ιάσµου 2. ήµος Σώστου 3. Κ. Οργάνης 4. Κ. Κέχρου 43. ήµοι νοµού Σάµου ήµος Αγίου Κηρύκου 2. ήµος Βαθέος (εκτός του.. Σαµίων) 3. ήµος Ευδήλου 4. ήµος Καρλοβασίων (εκτός του.. Καρλοβασίων) 24

25 5. ήµος Μαραθοκάµπου 6. ήµος Πυθαγορείου 7. ήµος Ραχών 8. ήµος Φούρνων Κορσεών 44. ήµοι νοµού Σερρών ήµος Αµφίπολης 2. ήµος Ηρακλείας 3. ήµος Κερκίνης 4. ήµος Κορµίστας 5. ήµος Πετριτσίου 6. ήµος Πρώτης 7. ήµος Ροδολίβους 8. ήµος Νιγρίτας (εκτός του.. Νιγρίτας) 9. ήµος Αχινού 10. ήµος Βισαλτίας 11. ήµος Στρυµωνικού 12. ήµος Τραγιλού 13. ήµος Αλιστράτης 45. ήµοι νοµού Τρικάλων ήµος Αιθήκων (.. Γαρδικίου, Αγ. Νικολάου, ροσοχωρίου, Αθαµανίας, έσης) 2. ήµος Καλαµπάκας (εκτός του.. Καλαµπάκας) 3. ήµος Καστανιάς 4. ήµος Κλεινοβού (.. Κλείνου) 5. ήµος Μαλακασίου 6. ήµος Οιχαλίας 7. ήµος Παληοκάστρου 8. ήµος Παραληθαίων 25

26 9. ήµος Πύλης 10. ήµος Πυνδαίων 11. ήµος Τυµφαίων 12. ήµος Φαρκαδόνας 13. ήµος Χασίων 14. Κ. Νεράιδας 15. Κ. Μυροφύλλου 46 ήµοι νοµού Φθιώτιδας ήµος Αγίου Γεωργίου Τυµφρηστού 2. ήµος Αµφίκλειας 3. ήµος οµοκού 4. ήµος Ελάτειας 5. ήµος Θεσσαλιώτιδος 6. ήµος Μακρακώµης 7. ήµος Ξυνιάδος 8. ήµος Σπερχειάδος 9. ήµος Τιθορέας 10. Κ. Τυµφρηστού 11. ήµος Υπάτης 47. ήµοι νοµού Φλώρινας ήµος Αετού 2. ήµος Περάσµατος (.. Φλάµπουρου, Άνω Υδρούσας, ροσοπηγής) 3. ήµος Πρεσπών 4. Κ. Κρυσταλοπηγής 5. Κ. Νυµφαίου 6. Κ. Λέχοβου 7. Κ. Βαρικού 26

27 48. ήµοι νοµού Φωκίδας ήµος Βαρδουσίων 2. ήµος Γραβιάς 3. ήµος ελφών 4. ήµος Ευπαλίου 5. ήµος Καλλιέων 6. ήµος Λιδορικίου 7. ήµος Παρνασσού 49. ήµοι νοµού Χαλκιδικής ήµος Ανθεµούντα 2. ήµος Αρναίας 3. ήµος Ζερβοχωρίων 4. ήµος Παναγίας (.. Παναγιάς) 5. ήµος Πολυγύρου (.. Σανών, Παλαιόκαστου, Προδρόµου, Ταξιάρχη, Βρασταµών) 6. ήµος Σταγύρων-Ακάνθου (.. Σταγύρων, Στρατονικίου) 50. ήµοι νοµού Χανίων ήµος Ανατολικού Σελίνου 2. ήµος Θερίσου (.. Θερισού) 3. ήµος Ινναχωρίου 4. ήµος Καντάνου 5. ήµος Κισσάµου 6. ήµος Μουσούρων (.. Καρανού, Λάκκων, Μεσκλών, Ορθουνίου, Πρασέ, Σεµπρωνά) 7. ήµος Μυθήµνης 8. ήµος Πελεκάνου 9. ήµος Σφακίων 10. Κ. Άση Γωνιά 27

28 11. ήµος Κολυµβαρίου 12. ήµος Βουκολίων 51. ήµοι νοµού Χίου ήµος Αγίου Μηνά (εκτός της παραλιακής ζώνης Καρφάς Αγ. Ερµιόνη Μέγας Λιµένας Αγ. Φωτεινή-) 2. ήµος Αµανής 3. ήµος Ιωνίας 4. ήµος Καµποχώρων 5. ήµος Καρδαµύλων 6. ήµος Μαστιχοχωρίων 7. ήµος Οινουσσών 8. ήµος Οµηρούπολης 9. ήµος Χίου (πλην της πόλης Χίου) 10. ήµος Ψαρών 28

29 Πίνακας 2: ηµόσια απάνη ανά Περιφέρεια Α/Α Περιφέρεια Προϋπολογισµός ηµόσιας απάνης σε 1. ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

30 Πίνακας 3: Βασικοί κλάδοι και υποκλάδοι σύµφωνα µε την Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών ραστηριοτήτων, (η αριθµ. Πρωτ /1954/ Μ/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών) για τους οποίους ισχύουν τα ποσοστά ενίσχυσης της παρούσας πρόσκλησης Κ.Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Παραγωγή µαρµελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών µε κέλυφος Παραγωγή ψωµιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή πάστας κακάου (κακαοµάζας), αποβουτυρωµένης ή µη, βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής Παραγωγή µακαρονιών, ρυζοµακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων Επεξεργασία τσαγιού και καφέ Παραγωγή σουπών, αβγών, µαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής εκχυλισµάτων και ζωµών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών Ύφανση υφασµάτων (εκτός των ειδικών υφασµάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαµβακιού Ύφανση βαµβακερών υφασµάτων Ύφανση υφασµάτων (εκτός των ειδικών υφασµάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες Ύφανση υφασµάτων µε πέλος, θηλειωτών υφασµάτων σπογγώδους µορφής (πετσετέ) και άλλων ειδικών υφασµάτων Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών Κατασκευή ανδρικών ενδυµάτων εργασίας Κατασκευή γυναικείων ενδυµάτων εργασίας Κατασκευή άλλων ενδυµάτων εργασίας Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών άλλων δερµάτινων ειδών Παραγωγή ξυλείας, πριονισµένης ή πελεκηµένης κατά µήκος, τεµαχισµένης ή αποφλοιωµένης, µε πάχος > 6 mm στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων από µη εµποτισµένη ξυλεία Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαµορφωµένης κατά µήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας ξυλόµαλλου ξυλάλευρου ξυλείας σε πελεκούδια ή σε µόρια Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων από ξύλο, εµποτισµένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας Κατασκευή τεχνουργηµάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδοµές (εκτός από τα προκατασκευασµένα κτίρια), από ξύλο Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής ειδών καλαθοπλεκτικής 30

31 Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι Παραγωγή ξυλάνθρακα Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασµάτων πλύσης και καθαρισµού Παραγωγή ευωδών παρασκευασµάτων και κεριών Παραγωγή αιθέριων ελαίων Κατασκευή κοίλου γυαλιού Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής Κατασκευή µαχαιριών (εκτός των µαχαιριών για µηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιµοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκοµία Κατασκευή χειροπρίονων λεπίδων για πριόνια κάθε είδους Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός Κατασκευή εναλλάξιµων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειοµηχανές, που είτε λειτουργούν µε ρεύµα είτε χωρίς ρεύµα Κατασκευή µηχανηµάτων εδάφους Κατασκευή χορτοκοπτικών µηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα Κατασκευή θεριστικών µηχανηµάτων Κατασκευή µηχανηµάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασµό υγρών ή κονιοποιηµένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική Κατασκευή ρυµουλκούµενων ή ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων που διαθέτουν συστήµατα φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς Κατασκευή άλλων αγροτικών µηχανηµάτων Κατασκευή µερών αγροτικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα Κατασκευή επίπλων κουζίνας Κατασκευή άλλων επίπλων και µερών τους Υπηρεσίες ταπετσαρίσµατος καρεκλών και καθισµάτων, όχι γραφείου και εκτός οχηµάτων Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσµατος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσµατος καρεκλών και καθισµάτων) Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών µουσικών οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων µε κλίµακα πλήκτρων, µετρονόµων, διαπασών µηχανισµών για µουσικά κουτιά Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων µουσικών οργάνων Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης Υπηρεσίες επισκευής υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάµατος Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες 31

32 93.21 ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών πάρκων Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων Υπηρεσίες κοµµωτηρίων γυναικών και κοριτσιών Υπηρεσίες κοµµωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 32

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Α.Α.Χ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ 3

Ο.Π.Α.Α.Χ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ 3 Ο.Π.Α.Α.Χ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ 3 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 Τ.Κ.: Τοπική Κοινότητα Δ.Κ. : Δημοτική Κοινότητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α1. ΔΡΑΜΑΣ Α2. ΕΒΡΟΥ Α4. ΚΑΒΑΛΑΣ Α5. ΞΑΝΘΗΣ Α6. ΡΟΔΟΠΗΣ Α3. ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χρέη Ολων των Δήμων προς τις Τράπεζες και το ΤΠκΔ

Τα Χρέη Ολων των Δήμων προς τις Τράπεζες και το ΤΠκΔ Τα Χρέη Ολων των Δήμων προς τις Τράπεζες και το ΤΠκΔ Περιφέρεια Νομός Δήμος Πληθυσμός Χρέη Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Δράμας Δοξάτου 11.000 512.468 Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Δράμας Δράμας 55.632 0 Ανατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο και ανά συνδυασµό για τις δηµοτικές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο και ανά συνδυασµό για τις δηµοτικές εκλογές». Αποστολή µε: e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15338 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη Συγκριτικά στοιχεία και χάρτες

Από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη Συγκριτικά στοιχεία και χάρτες ΚΕ ΚΕ - ΕΕΤΑΑ 1 Αθήνα, 2010 Copyright ΚΕ ΚΕ, Παρατηρητήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΕΤΑΑ Επεξεργασία στοιχείων και συγγραφή κειµένου Μαρίνος Σκολαρίκος, Υπεύθυνος Τµ. Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 14587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2230 31 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6519 Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικι ών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο

Διαβάστε περισσότερα

editorial Ουρανία Σούλτη

editorial Ουρανία Σούλτη editorial Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χτύπησαν βίαια όχι μόνο τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις πόλεις και τις περιφέρειες και δη τις πιο ανεπτυγμένες - της Ευρώπης. Στην συντριπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 11.000 17 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 6.481 10 ΣΥΝΟΛΟ 17.481 27

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες)

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) Επίπεδο διοικητικής διαίρεσης Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη Περιγραφή Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 0 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9.903.268 4 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον ιδιωτικό Τομέα 210-4895004 Fax : 210-5227379 Email : helpdesk@healthnet-map.gr ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική Διαίρεση για συμπλήρωση της αίτησης προτίμησης (2014) Δημοτική Ενότητα Δήμου Εκλογικής περιφέρειας

Γεωγραφική Διαίρεση για συμπλήρωση της αίτησης προτίμησης (2014) Δημοτική Ενότητα Δήμου Εκλογικής περιφέρειας Γεωγραφική Διαίρεση για συμπλήρωση της αίτησης προτίμησης (2014) Δημοτική Ενότητα Δήμου Εκλογικής περιφέρειας ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ 1. Δήμος Αγρινίου με έδρα το Αγρίνιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγρινίου β. Παραβόλας γ. Παρακαμπυλίων δ. Στράτου ε. Νεάπολης στ. Αγγελοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03(29/11/2010)

Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03(29/11/2010) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ...4 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*...4 Α.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 1 of 60

Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 1 of 60 Συντάκτης :Αρετή Λιούπα Version : 03 (25/05/2011) Page 1 of 60 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ... 5 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης»

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιηµένη έκδοση Αθήνα, Ιούνιος 2014 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ N. ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 7K/2006) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εννιακοσίων πενήντα δύο (1952) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα