ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferriprox 500 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάθε δισκίο περιέχει 500 mg δεφεριπρόνης ως δραστική ουσία. Για τα έκδοχα, βλ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Δισκίο επικαλυμμένο με υμένιο Τα δισκία είναι λευκά, σε σχήμα κάψουλας και επικαλυμμένα με υμένιο στα οποία είναι χαραγμένα τα ψηφία APO και 500 στη μία όψη ενώ δεν φέρουν καμία σήμανση στην άλλη όψη. Το δισκίο φέρει εγκοπή και μπορεί να μοιραστεί στη μέση. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Θεραπεία υπερσιδήρωσης σε ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία στους οποίους η θεραπεία με δεφεροξαμίνη αντενδείκνυται ή οι οποίοι παρουσιάζουν σοβαρή τοξικότητα στη θεραπεία με δεφεροξαμίνη. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η έναρξη και συντήρηση της θεραπευτικής αγωγής με δεφεριπρόνη θα πρέπει να γίνεται από γιατρό με πείρα στη θεραπεία ασθενών με θαλασσαιμία. Η δεφεριπρόνη χορηγείται σε δόση 25 mg/kg σωματικού βάρους, από το στόμα, τρεις φορές ημερησίως για συνολική ημερήσια δόση 75 mg/kg σωματικού βάρους. Η δοσολογία ανά κιλό σωματικού βάρους θα πρέπει να υπολογίζεται στο πλησιέστερο μισό δισκίο. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω Πίνακα Δοσολογίας. Δόσεις άνω των 100 mg/kg/ημέρα δεν συνιστούνται λόγω του πιθανού αυξημένου κινδύνου ανεπιθύμητων ενεργειών. Υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη χρήση της δεφεριπρόνης σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, ούτε σχετικά με τη χρήση της δεφεριπρόνης σε παιδιά κάτω των 6 ετών. Λόγω της φύσης των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών οι οποίες μπορεί να παρουσιαστούν με τη χρήση της δεφεριπρόνης, απαιτείται η άσκηση ειδικής παρακολούθησης σε όλους τους ασθενείς. Πρέπει επίσης να ασκείται προσοχή στις περιπτώσεις στις οποίες ο αρχικός αριθμός ANC είναι χαμηλός καθώς και κατά τη θεραπεία ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια ή ηπατική δυσλειτουργία. Δείτε παράγραφο 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση. 2

3 Πίνακας Δοσολογίας Σωματικό Βάρος (kg) Δόση (mg/τρείς φορές/ημέρα) Αριθμός Δισκίων (τρεις φορές/ημέρα) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Συνολική Ημερήσια Δόση (mg) Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα Ιστορικό κυκλικής ουδετεροπενίας. Ιστορικό ακοκκιοκυτταραιμίας. Κύηση ή γαλουχία. Λόγω του αγνώστου μηχανισμού της ουδετεροπενίας που προκαλείται από τη δεφεριπρόνη, οι ασθενείς δεν πρέπει να λαμβάνουν φάρμακα που είναι γνωστόν ότι σχετίζονται με ουδετεροπενία ή φάρμακα που προκαλούν ακοκκιοκυτταραιμία. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Ουδετεροπενία/ Ακοκκιοκυττάρωση Έχει αποδειχθεί ότι η δεφεριπρόνη προκαλεί ουδετεροπενία καθώς και ακοκκιοκυττάρωση. Συνιστάται η παρακολούθηση του αριθμού των ουδετερόφιλων του ασθενή κάθε εβδομάδα. Σε κλινικές δοκιμές αυτό συνέβαλε αποφασιστικά στον εντοπισμό περιστατικών ουδετεροπενίας και ακοκκιοκυτταραιμίας. Η ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιμία παρέρχονται μετά τη διακοπή της θεραπείας. Αν ο ασθενής αναπτύξει κάποια λοίμωξη, η αγωγή με δεφεριπρόνη πρέπει να διακοπεί και ο αριθμός των ουδετερόφιλων να παρακολουθείται πιο συχνά. Πρέπει να συνιστάται στους ασθενείς να αναφέρουν αμέσως στο θεράποντα ιατρό τους οποιαδήποτε συμπτώματα που αποτελούν ένδειξη λοίμωξης όπως: πυρετό, πονόλαιμο και συμπτώματα γρίπης. Η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των περιπτώσεων ουδετεροπενίας παρατίθεται πιο κάτω. Ενδείκνυται όπως υπάρχει ένα τέτοιο πρωτόκολλο θεραπευτικής αντιμετώπισης πριν από την έναρξη της θεραπείας με δεφεριπρόνη σε οποιοδήποτε ασθενή. Δεν πρέπει να αρχίζει η θεραπευτική αγωγή με δεφεριπρόνη αν ο ασθενής έχει ουδετεροπενία. Ο κίνδυνος ακοκκιοκυτταραιμίας και ουδετεροπενίας είναι μεγαλύτερος αν ο αρχικός αριθμός ANC είναι μικρότερος του 1,5 x 10 9 /l. Σε περίπτωση Ουδετεροπενίας: Δώστε οδηγίες στον ασθενή όπως διακόψει αμέσως τη θεραπεία με δεφεριπρόνη καθώς και όλα τα άλλα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία πιθανόν να προκαλέσουν ουδετεροπενία σχετιζόμενη με φάρμακα. Συμβουλέψετε τον ασθενή να περιορίσει τις επαφές του με άλλα άτομα έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πιθανής λοίμωξης. Διενεργείστε μια πλήρη γενική ανάλυση αίματος, διορθωμένο αιμοδιάγραμμα λευκών αιμοσφαιρίων, αριθμό ουδετερόφιλων, και αριθμό αιμοπεταλίων αμέσως αφού διαγνωστεί η περίπτωση και στη συνέχεια επαναλάβετε τις εξετάσεις αυτές ημερησίως. Μετά την ανάκαμψη του αριθμού των ουδετερόφιλων, συνιστάται η διενέργεια εβδομαδιαίων γενικών αναλύσεων αίματος, διορθωμένων 3

4 αιμοδιαγραμμάτων λευκών αιμοσφαιρίων, αριθμού ουδετερόφιλων και αιμοπεταλίων για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, για να διασφαλιστεί η πλήρης ανάρρωση του ασθενή. Αν εμφανιστεί οποιαδήποτε ένδειξη λοίμωξης ταυτόχρονα με την ουδετεροπενία, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες καλλιέργειες και διαγνωστικές διαδικασίες και να χορηγηθεί το κατάλληλο σχήμα αντιβιοτικής αγωγής. Στην περίπτωση Βαρείας Ουδετεροπενίας ή Ακοκκιοκυτταραιμίας: Ακολουθείστε τις πιο πάνω οδηγίες και χορηγείστε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή όπως παράγοντες αύξησης κοκκιοκυττάρων, ξεκινώντας την ίδια ημέρα που εντοπίζεται το σύμβαμα. Χορηγείστε την καθημερινά μέχρι ανάκαμψης του αριθμού των ουδετερόφιλων. Πρέπει να παρέχεται προστατευτική απομόνωση και αν ενδείκνυται κλινικώς, να γίνει εισαγωγή του ασθενή σε νοσοκομείο. Τα στοιχεία σχετικά με την επαναπρόκληση είναι περιορισμένα. Συνεπώς σε περίπτωση ουδετεροπενίας δεν συνιστάται επαναπρόκληση. Σε περίπτωση ακοκκιοκυτταραιμίας αντενδείκνυται η επαναπρόκληση. Καρκινογενείς ιδιότητες Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις καρκινογενείς ιδιότητες του φαρμάκου. Ωστόσο, εν όψει των αποτελεσμάτων γενοτοξικότητας σε προκλινικές δοκιμές, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα καρκινογενούς δράσης της δεφεριπρόνης (βλ. Παράγραφο 5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια). Συγκεντρώσεις φερριτίνης ορού / ψευδαργύρου πλάσματος (Zn 2+ ) Συνιστάται ο έλεγχος των συγκεντρώσεων φερριτίνης ορού κάθε μήνα ή τουλάχιστον κάθε δύο μήνες για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας του θεραπευτικού σχήματος αποσιδήρωσης στον έλεγχο του φορτίου σιδήρου στον οργανισμό. Αν οι μετρήσεις φερριτίνης ορού μειωθούν κάτω των 500 μg/l θα πρέπει να μελετηθεί η διακοπή της θεραπείας με δεφεριπρόνη. Συνιστάται παρακολούθηση των επιπέδων Zn 2+ πλάσματος καθώς και οποιωνδήποτε προσθηκών συμπληρώματος σε περίπτωση ανεπάρκειας. Επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία θα παρασχεθούν μελλοντικά Σύμφωνα με την παρούσα επιστημονική γνώση, δεν μπορούν να παρασχεθούν περιεκτικές πληροφορίες. Ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας πρόκειται να διενεργήσει μια προοπτική μελέτη για την αξιολόγηση της θραύσης γονιδίων λεμφοκυττάρων σε ασθενείς που έχουν περάσει από θεραπεία με δεφεροξαμίνη σε θεραπεία με δεφεριπρόνη. Επιπλέον, θα παρασχεθούν στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια κατόπιν 4 χρόνων θεραπείας με δεφεριπρόνη σε περίπου 100 θαλασσαιμικούς ασθενείς μόλις αυτά είναι διαθέσιμα. Ασθενείς πάσχοντες από τον ιό HIV ή ασθενείς με ανοσοκαταστολή Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα σχετικά με τη χρήση της δεφεριπρόνης σε ασθενείς πάσχοντες από τον ιό HIV ή σε άλλους ασθενείς με ανοσοκαταστολή. Δεδομένου ότι η δεφεριπρόνη συνδέεται με ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιμία, δεν πρέπει να αρχίζει η θεραπευτική αγωγή σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή εκτός εάν τα πιθανά οφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων. Χρήση στα παιδιά Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με τη χρήση της δεφεριπρόνης σε παιδιά μεταξύ 6 και 10 ετών, και δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία σχετικά με τη χρήση της δεφεριπρόνης σε παιδιά κάτω των 6 ετών. Βλάβη της νεφρικής ή ηπατικής λειτουργίας και ηπατική ίνωση Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. Επειδή η δεφεριπρόνη απεκκρίνεται από τα νεφρά, μπορεί να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Κατά ανάλογο τρόπο, καθότι η δεφεριπρόνη μεταβολίζεται στο ήπαρ, θα πρέπει να ασκείται προσοχή σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το αν η δεφεριπρόνη πιθανόν να επιδεινώσει την ηπατική ίνωση. Σε θαλασσαιμικούς ασθενείς υπάρχει ένας συσχετισμός ανάμεσα στην ηπατική ίνωση και την ηπατίτιδα Γ. Θα πρέπει να ασκείται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε η αποσιδήρωση ασθενών με ηπατίτιδα Γ να γίνεται υπό άριστες συνθήκες. Στους ασθενείς αυτούς συνιστάται προσεκτική παρακολούθηση της ηπατικής ιστολογίας. 4

5 Η νεφρική και ηπατική λειτουργία θα πρέπει να παρακολουθούνται σε αυτή την ομάδα ασθενών κατά τη διάρκεια θεραπευτικής αγωγής με δεφεριπρόνη. Αν υπάρχει επίμονη αύξηση των συγκεντρώσεων ηπατικών ενζύμων αλανίνης αμινοτρασφεράσης (ALT) στο πλάσμα, θα πρέπει να μελετηθεί το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας με δεφεριπρόνη. Καρδιακή λειτουργία Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με την επίδραση της δεφεριπρόνης στην καρδιακή λειτουργία. Υπερχρωμάτωση των ούρων Πρέπει να πληροφορηθούν οι ασθενείς ότι τα ούρα τους ενδεχομένως να παρουσιάσουν μια υπερχρωμάτωση προς το κοκκινωπό/καστανο λόγω της απομάκρυνσης του συμπλόκου σιδήρουδεφεριπρόνης. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη δεφεριπρόνη και σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Ωστόσο, επειδή η ένωση αυτή δεσμεύεται σε μεταλλικά κατιόντα, υπάρχει πιθανότητα αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στη δεφεριπρόνη και σε τρισθενή κατιοντο-εξαρτώμενα φαρμακευτικά προϊόντα όπως τα αντιοξέα με βάση αλουμινίου. Η ασφάλεια συντρέχουσας χρήσης της δεφεριπρόνης και της βιταμίνης C δεν έχει μελετηθεί επίσημα. Δεδομένης της αναφερθείσας ανεπιθύμητης αλληλεπίδρασης που μπορεί να παρουσιαστεί ανάμεσα στη δεφεροξαμίνη και στη βιταμίνη C, θα πρέπει να ασκείται προσοχή κατά τη συντρέχουσα χορήγηση δεφεριπρόνης και βιταμίνης C. 4.6 Κύηση και γαλουχία Μελέτες αναπαραγωγής που διενεργήθηκαν σε μη υπερσιδηρωμένους επιμύες και κονίκλους έχουν δείξει ότι η δραστική ουσία της δεφεριπρόνης είναι τερατογενής και εμβρυοτοξική ακόμα και σε δόσεις 25 mg/kg/σωματικού βάρους. Δεν υπάρχουν συναφή στοιχεία σε εγκύους γυναίκες, αλλά με βάση μελέτες που έγιναν σε πειραματόζωα, η δεφεριπρόνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες. Πρέπει να συνιστάται σε γυναίκες που βρίσκονται σε ηλικία τεκνοποίησης όπως αποφύγουν την εγκυμοσύνη, λόγω των μεταλλαξιογόνων ιδιοτήτων ή θραύσεων γονιδίων του φαρμακευτικού προϊόντος. Αυτές οι γυναίκες θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα αντισύλληψης και να σταματήσουν αμέσως τη λήψη της δεφεριπρόνης σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή προγραμματισθείσας εγκυμοσύνης. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η δεφεριπρόνη επηρεάζει την ικανότητα των ασθενών να οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Η σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια της θεραπευτικής αγωγής που αναφέρεται σε κλινικές δοκιμές με δεφεριπρόνη είναι η ακοκκιοκυτταραιμία (Ουδετερόφιλα < 0,5 x 10 9 /l) με επίπτωση 1,2 % (0,6 περιπτώσεων ανά 100 χρόνια θεραπείας). Η επίπτωση λιγότερο σοβαρής μορφής ουδετεροπενίας (Ουδετερόφιλα 1,5 x 10 9 /l) είναι 6,5% (3,5 περιπτώσεις ανά 100 χρόνια θεραπείας). Αυτός ο ρυθμός θα πρέπει να θεωρηθεί στο γενικότερο πλαίσιο υποθάλπουσας ανυψωμένης επίπτωσης ουδετεροπενίας σε ασθενείς με θαλασσαιμία, ιδιαίτερα σε εκείνους με υπερσπληνισμό. 5

6 Η συχνότερα αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια της δεφεριπρόνης ήταν η υπερχρωμάτωση των ούρων (τα οποία προσλαμβάνουν ένα κοκκινωπό/καφέ χρώμα), που αναφέρεται ότι οφείλεται στην έκκριση της συμπλόκου ένωσης σιδήρου-δεφεριπρόνης. Άλλες συνήθεις επιδράσεις περιλαμβάνουν: ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος και αυξημένη όρεξη. Αυτές οι επιδράσεις είναι συχνότερες στην αρχή της θεραπείας με δεφεριπρόνη και στους περισσότερους ασθενείς παρέρχονται εντός μερικών εβδομάδων χωρίς να χρειαστεί διακοπή της θεραπείας. Μερικούς ασθενείς μπορεί να ωφελήσει μια μείωση της δόσης της δεφεριπρόνης και στη συνέχεια η σταδιακή αύξησή της σε συνολική δόση 75 mg/kg/ημέρα. Έχουν επίσης αναφερθεί αρθροπάθειες σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε θεραπεία με δεφεριπρόνη. Τα συμβάματα αυτά κυμαίνονται από ήπιο άλγος σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις έως σοβαρή αρθρίτιδα. Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν παρά τη συνεχή θεραπευτική αγωγή. Έχουν αναφερθεί αυξημένες τιμές αλανίνης αμινοτρασφεράσης (ALT) σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε δεφεριπρόνη. Στην πλειοψηφία των ασθενών αυτών, η αύξηση αυτή ήταν ασυμπτωματική και παροδική και οι τιμές ALT επανήλθαν στις φυσιολογικές χωρίς διακοπή ή μείωση της δοσολογίας της δεφεριπρόνης (βλ. Επίσης παράγραφο 4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση). Μερικοί ασθενείς παρουσίασαν επιδείνωση της ίνωσης συσχετιζόμενη με αύξηση της υπερσιδήρωσης ή ηπατίτιδα Γ. Τα χαμηλά επίπεδα ψευδαργύρου στο πλάσμα έχουν συσχετιστεί με τη δεφεριπρόνη σε μια μειονότητα ασθενών. Τα επίπεδα αποκαταστάθηκαν στα φυσιολογικά με χορήγηση συμπληρώματος ψευδαργύρου από το στόμα. Ανεπιθύμητη Ενέργεια Κόκκινα/καφέ ούρα Ναυτία Κοιλιακό άλγος Έμετος Αρθραλγία Αυξημένες τιμές ALT Ουδετεροπενία Αυξημένη όρεξη Ακοκκιοκυτταραιμία 4.9 Υπερδοσολογία Συχνότητα (ανά 100 χρόνια θεραπείας) 29,2 8,6 7,6 7,2 5,1 3,7 3,5 2,9 0,6 Ποσοστό των Ασθενών που επηρεάζονται 53,8 15,9 14,1 13,3 9,4 6,8 6,5 5,4 1,2 Δεν υπάρχουν αναφορές οξείας υπερδοσολογίας με τη δεφεριπρόνη. 6

7 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Παράγοντας αποσιδήρωσης Κωδικός ATC: V03AC Η δραστική ουσία είναι η δεφεριπρόνη (3-υδροξυ-1,2-διμεθυλπυριδίνη-4-one), ένας δισχιδής υποκαταστάτης συμπλόκου που δεσμεύεται στο σίδηρο σε μοριακή αναλογία 3:1. Κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η δεφεριπρόνη είναι αποτελεσματική στην πρόκληση της απέκκρισης σιδήρου και μπορεί να μειώσει τα επίπεδα φερριτίνης ορού και τα αποθέματα σιδήρου σε ασθενείς που υφίστανται τακτικές μεταγγίσεις αίματος. Ωστόσο, η θεραπεία αποσιδήρωσης πιθανόν να μην προσφέρει προστασία από βλάβη οργάνων που να προκαλείται από το σίδηρο. Η δεφεριπρόνη έχει διερευνηθεί σε 247 ασθενείς σε δυο δοκιμές φάσης ΙΙΙ και ένα πρόγραμμα υποστηρικτικής χρήσης. Επελέγη η φερριτίνη ορού ως το πρωταρχικό κριτήριο αποτελεσματικότητας στις μελέτες αυτές. Σε μια μελέτη διάρκειας δύο ετών έγινε σύγκριση της δεφεριπρόνης με τη δεφεροξαμίνη. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στα μέσα επίπεδα φερριτίνης ορού ανάμεσα στις δύο ομάδες θεραπείας, αλλά η μέση συγκέντρωση σιδήρου στο ήπαρ ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε δεφεριπρόνη φαίνεται να αυξάνεται περισσότερο από εκείνη σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε δεφεροξαμίνη. Συνεπώς η δεφεριπρόνη στη δοσολογία που συνιστάται θα μπορούσε να είναι λιγότερο αποτελεσματική από τη δεφεροξαμίνη. Η άλλη μελέτη ήταν μια υποστηρικτική, ανοιχτή, μη-συγκριτική μελέτη. Στη μελέτη αυτή οι ασθενείς διατήρησαν τις τιμές φερριτίνης ορού που είχαν πριν από τη διεξαγωγή της μελέτης. Το πρωταρχικό τελικό σημείο ήταν η επίπτωση της ακοκκιοκυτταραιμίας, η οποία επήλθε σε συχνότητα 1,2 %. 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση Η δεφεριπρόνη απορροφάται ταχέως από την άνω γαστρεντερική οδό. Αναφέρεται ότι οι μέγιστες συγκεντρώσεις ορού αίματος επιτυγχάνονται 45 έως 60 λεπτά μετά τη χορήγηση μιας εφάπαξ δόσης σε νηστικούς ασθενείς. Η χρονική διάρκεια μπορεί να παραταθεί μέχρι 2 ώρες σε ασθενείς οι οποίοι έχουν προσλάβει τροφή. Κατόπιν χορήγησης μιας δόσης 25 mg/kg, έχουν ανιχνευθεί χαμηλότερες μέγιστες συγκεντρώσεις ορού σε ασθενείς που έχουν προσλάβει τροφή (85 μmol/l) παρά σε νηστικούς ασθενείς (126 μmol/l), μολονότι δεν παρατηρήθηκε μείωση της ποσότητας του απορροφηθέντος φαρμάκου όταν χορηγήθηκε μαζί με τροφή. Μεταβολισμός Η δεφεριπρόνη μεταβολίζεται κυρίως σε συζευγμένο γλυκουρονίδιο. Αυτός ο μεταβολίτης στερείται της ικανότητας δέσμευσης σιδήρου λόγω της απενεργοποίησης της ένωσης 3-υδροξυ της δεφεριπρόνης. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις ορού της γλυκουρονικής ένωσης επιτυγχάνονται 2-3 ώρες μετά την χορήγηση της δεφεριπρόνης. Απομάκρυνση Στον άνθρωπο, η δεφεριπρόνη απομακρύνεται κυρίως μέσω των νεφρών και αναφέρεται ότι 75 % έως 90 % της προσληφθείσας δόσης ανευρίσκεται στα ούρα εντός των πρώτων 24 ωρών, υπό μορφή ελεύθερης δεφεριπρόνης, του μεταβολίτη γλυκουρονικής ένωσης και του συμπλόκου σιδήρουδεφεριπρόνης. Έχει αναφερθεί μια μεταβλητή ποσότητα απομάκρυνσης μέσα στα κόπρανα. 7

8 O χρόνος ημισείας ζωής απομάκρυνσης στους περισσότερους ασθενείς είναι 2 έως 3 ώρες. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Έχουν πραγματοποιηθεί μη-κλινικές μελέτες σε είδη ζώων που περιλαμβάνουν ποντικούς, επιμύες, κονίκλους, σκύλους και πίθηκους. Η κύρια τοξικότητα που παρατηρήθηκε ήταν καταστολή του μυελού των οστών και συνδεδεμένη μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων. Σε μη-υπερσιδηρωμένα ζώα αυτές οι επιδράσεις φαίνονται να είναι δοσοεξαρτώμενες και παρατηρήθηκαν σε δόσεις 100 mg/kg/ημέρα και μεγαλύτερες. Στα ζώα αυτά υπάρχει ένας αντίστροφος συσχετισμός ανάμεσα στην τοξικότητα και το φορτίο σιδήρου των ιστών. Αναφέρθηκε ατροφία του θύμου και των όρχεων σε δόσεις 100 έως 400 mg/kg σε μη υπερσιδηρωμένα ζώα. Παρατηρήθηκε υπερτροφία των επινεφριδίων σε δόσεις των 150 mg/kg σε μη υπερσιδηρωμένα ζώα. Δεν έχουν αναληφθεί μελέτες χρόνιας καρκινογόνου δράσης με τη δεφεριπρόνη. Η γενοτοξική δυνατότητα της δεφεριπρόνης αξιολογήθηκε σε μια σειρά δοκιμών in vitro και in vivo. Η δεφεριπρόνη δεν έδειξε άμεσες ιδιότητες μεταλλαξιογόνου δράσης, ωστόσο παρουσίασε χαρακτηριστικά θραύσεων γονιδίων σε μη υπερσιδηρωμένα συστήματα. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Πυρήνας Δισκίου Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη Στεατικό μαγνήσιο Κολλοειδές Διοξείδιο Πυριτίου Επικάλυψη Δισκίου Hypromellose Macrogol Διοξείδιο του τιτανίου 6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται 6.3 Διάρκεια ζωής 3 χρόνια 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Να μη διατηρείται σε θερμοκρασία άνω των 30 C. 8

9 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Η δεφεριπρόνη διατίθεται μέσα σε περιέκτες δισκίων από HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) που περιέχουν 100 δισκία, κλείνουν με ειδικά ασφαλή πώματα (τα οποία δεν μπορούν να ανοιχτούν από παιδιά). 6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισμού, και απόρριψης Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Apotex Europe Ltd., 22 Clarendon Road, Leeds LS2 9NZ, Ηνωμένο Βασίλειο 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ Β. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10

11 Α. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ Όνομα και διεύθυνση του παρασκευαστή που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων Chiesi Farmaceutici S.p.A. 26/A Via Palermo Parma Ιταλία Η άδεια παραγωγής εκδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1998 από το Ministerio della Sanità. Β. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή (βλ. παράρτημα Ι: περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, σημείο 4.2). Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας οφείλει να ολοκληρώσει, εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας, το πρόγραμμα μελετών που ακολουθεί, τα αποτελέσματα των οποίων θα αποτελέσουν τη βάση της ετήσιας επανεκτίμησης της σχέσης οφέλους/κινδύνου. Τα αποτελέσματα της προοπτικής μελέτης για την εκτίμηση της κλαστογόνου δράσης στα λεμφοκύτταρα σε ασθενείς που μεταπηδούν από την αγωγή με δεφεροξαμίνη στη δεφεριπρόνη. Το πρωτόκολλο θα υποβληθεί για έγκριση στη CPMP. Τα αποτελέσματα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 1η Μαρτίου Τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια μετά την παρέλευση 4 ετών αγωγής με δεφεριπρόνη (τον Οκτώβριο του 1999) σε περίπου 100 ασθενείς με θαλασσαναιμία, οι οποίοι επί του παρόντος μετέχουν στη δοκιμή LA-06. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να υποβληθούν εντός εννέα μηνών από την ολοκλήρωση της δοκιμής. Τα συγκριτικά στοιχεία σχετικά με την επιβίωση και την καρδιακή ανεπάρκεια σε ασθενείς με θαλασσαναιμία μετά την παρέλευση 4 ετών αγωγής με δεφεροξαμίνη και δεφεριπρόνη. Το πρωτόκολλο θα υποβληθεί για έγκριση στη CPMP. Τα αποτελέσματα πρέπει να υποβληθούν εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της δοκιμής LA-06. Η εν λόγω δοκιμή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του Τα στοιχεία σχετικά με την ηπατική ίνωση σε περίπου 30 ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν δεφεριπρόνη για τετραετία. Τα αποτελέσματα πρέπει να υποβληθούν εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της δοκιμής LA-06, τον Οκτώβριο του Τα στοιχεία σχετικά με τις μετρήσεις ΜRΙ της εναπόθεσης σιδήρου στην καρδιά σε ασθενείς που συμμετείχαν στην τυχαιοποιημένη δοκιμή με δεφεριπρόνη και δεφεροξαμίνη. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να υποβληθούν εντός ενός έτους από την έγκριση της γνώμης. Τα στοιχεία σχετικά με τη φαρμακοκινητική εικόνα της δεφεριπρόνης σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να υποβληθούν εντός ενός έτους από την έγκριση της γνώμης. Τα στοιχεία σχετικά με τις ενδείξεις για την εγγραφή των ασθενών που συμμετέχουν στην υπό εξέλιξη δοκιμή (LA-06). Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να υποβληθούν εντός ενός έτους από την έγκριση της γνώμης. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 12

13 Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 13

14 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΕΦ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ferriprox 500 mg δισκία δεφεριπρόνης επικαλυμμένα με υμένιο Το κάθε δισκίο περιέχει 500 mg δεφεριπρόνης Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο. 100 δισκία Για χορήγηση από το στόμα. Φυλάγεται μακριά από παιδιά. Ημερ. Λήξης: Να μη διατηρείται σε θερμοκρασία άνω των 30 C Apotex Europe Ltd., 22 Clarendon Road, Leeds LS2 9NZ, Ηνωμένο Βασίλειο EU/0/00/000/000 Αρ. Παρτίδας: Φαρμακευτικό προϊόν που χορηγείται με συνταγή ιατρού Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το ένθετο φύλλο οδηγιών χρήσης. 14

15 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Ferriprox 500 mg δισκία δεφεριπρόνης επικαλυμμένα με υμένιο 100 δισκία Διαβάστε το ένθετο φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση Φυλάγεται μακριά από παιδιά. Ημερ. Λήξης: Να μη διατηρείται σε θερμοκρασία άνω των 30 C Apotex Europe Ltd., 22 Clarendon Road, Leeds LS2 9NZ, Ηνωμένο Βασίλειο EU/0/00/000/000 Αρ. Παρτίδας: 15

16 Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 16

17 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης από την αρχή μέχρι το τέλος προσεκτικά προτού αρχίσετε τη λήψη του φαρμάκου αυτού. - Φυλάξετε το φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορεί να χρειαστεί να το ξαναδιαβάσετε. - Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. - Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει χορηγηθεί με συνταγή ιατρού για σας προσωπικά. Μην το δώσετε ποτέ σε άλλους γιατί πιθανόν να είναι επιβλαβές, έστω και αν τα συμπτώματά τους να είναι τα ίδια με τα δικά σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει τα εξής: 1. Τι είναι το Ferriprox και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται 2. Προτού αρχίσετε τη λήψη του Ferriprox 3. Πώς να παίρνετε το Ferriprox 4. Πιθανές παρενέργειες 5. Η φύλαξη του Ferriprox Ferriprox 500 mg δισκία δεφεριπρόνης επικαλυμμένα με υμένιο Η δραστική ουσία είναι η δεφεριπρόνη 500 mg/δισκίο Τα άλλα συστατικά είναι: Πυρήνας δισκίου Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη Στεατικό μαγνήσιο Κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου Επικάλυψη Hypromellose Macrogol Διοξείδιο του τιτανίου Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Apotex Europe Ltd. 22 Clarendon Road Leeds LS2 9NZ Ηνωμένο Βασίλειο Κάτοχος Άδειας Παραγωγής: Chiesi Farmaceutici S.p.A. 26/A Via Palermo I Parma Ιταλία 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟFERRIPROX ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η δεφεριπρόνη είναι ένα φάρμακο που απομακρύνει το σίδηρο από τον οργανισμό. Τα δισκία Ferriprox είναι λευκά, σε σχήμα κάψουλας, επικαλυμμένα με υμένιο και χαραγμένα με τα ψηφία «APO» και «500» στη μία όψη ενώ δεν φέρουν καμία σήμανση στην άλλη όψη. Τα δισκία φέρουν εγκοπή και μπορούν να μοιραστούν στα δυο. Το Ferriprox συσκευάζεται σε φιάλες των 100 δισκίων. 17

18 Η δεφεριπρόνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία υπερσιδήρωσης σε ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν θεραπεία με δεφεροξαμίνη. Η δεφεριπρόνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν είναι δυνατή η θεραπεία με δεφεροξαμίνη. 2. ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥFERRIPROX Το Ferriprox δεν πρέπει να λαμβάνεται αν: - έχετε αναμνηστικό υπερευαισθησίας (κάποια αλλεργία) στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα συστατικά (βλ. πιο πάνω) - έχετε αναμνηστικό επαναλαμβανόμενων επεισοδίων ουδετεροπενίας (χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων) - έχετε αναμνηστικό ακοκκιοκυτταραιμίας (πολύ χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων <0,5 x 10 9 /l) - λαμβάνετε φάρμακα τα οποία είναι γνωστό ότι προκαλούν ουδετεροπενία - είστε έγκυος ή θηλάζετε Ο τρόπος με τον οποίο η δεφεριπρόνη προκαλεί ουδετεροπενία δεν είναι γνωστός. Οι ασθενείς δεν πρέπει να λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με ουδετεροπενία ή εκείνα που μπορεί να προκαλέσουν ακοκκιοκυτταραιμία. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις κατά τη λήψη του Ferriprox : Η σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια της δεφεριπρόνης είναι η εμφάνιση πολύ χαμηλού αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων. Αυτή η πάθηση, γνωστή ως βαρεία ουδετεροπενία ή ακοκκιοκυτταραιμία, έχει παρουσιαστεί σε περίπου 1 στα 100 άτομα που έλαβαν δεφεριπρόνη σε κλινικές μελέτες. Επειδή τα λευκά αιμοσφαίρια συμβάλλουν στην καταπολέμηση λοιμώξεων, έχοντας χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων πιθανόν να διατρέχετε τον κίνδυνο ανάπτυξης μιας σοβαρής λοίμωξης. Αν μια λοίμωξη αυτής της φύσης δεν ανακαλυφθεί και θεραπευθεί εγκαίρως, θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο. Ο γιατρός σας θα σας ζητήσει να κάνετε τακτικές αναλύσεις αίματος (για έλεγχο των λευκών αιμοσφαιρίων), μία φορά την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να τηρείτε όλα αυτά τα ραντεβού. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε συμπτώματα λοίμωξης όπως πυρετό, πονόλαιμο ή συμπτώματα γρίπης, αναφέρετέ τα αμέσως στο γιατρό σας. Ο γιατρός σας θα σας ζητήσει επίσης να κάνετε κάποιες αναλύσεις για έλεγχο της ποσότητας σιδήρου στον οργανισμό σας. Επιπρόσθετα, μπορεί επίσης να σας ζητήσει να κάνετε βιοψίες ήπατος. Υπερσιδηρωμένοι ασθενείς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Σ αυτές τις περιπτώσεις η επίδραση της δεφεριπρόνης δεν είναι γνωστή. Οι θετικές και αρνητικές επιδράσεις της θεραπείας αποσιδήρωσης μπορούν να αποδειχθούν μόνο μετά πάροδο πολλών χρόνων. Συνεπώς βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη περαιτέρω μελέτες. Επιπλέον πρόκειται να εξαχθούν τα αποτελέσματα δοκιμών πρόβλεψης καρκίνου. Χρήση κατά την κύηση και γαλουχία: Μην πάρετε το φάρμακο αυτό αν θηλάζετε, αν είστε έγκυος ή αν προσπαθείτε να μείνετε έγκυος. Το φάρμακο αυτό μπορεί να βλάψει σοβαρά το παιδί σας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μια αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με δεφεριπρόνη. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με την καλύτερη μέθοδο που ισχύει στην περίπτωσή σας. Αν μείνετε έγκυος ενώ παίρνετε δεφεριπρόνη, σταματήστε αμέσως τη λήψη του φαρμάκου και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Οδήγηση και χειρισμός μηχανών: Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η δεφεριπρόνη επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανές. 18

19 Λήψη του Ferriprox μαζί με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Αν παίρνετε άλλα φάρμακα, ακόμα και εκείνα που μπορείτε να αγοράσετε χωρίς συνταγή, αναφέρετέ τα στο γιατρό σας. Εκείνος θα σας συμβουλέψει ποια φάρμακα μπορείτε να παίρνετε ταυτόχρονα με ασφάλεια. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΟ FERRIPROX Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας έχει δώσει ο γιατρός σας. Η ποσότητα της δεφεριπρόνης που θα λάβετε θα εξαρτηθεί από το βάρος σας. Το Ferriprox συνιστάται όπως λαμβάνεται τρεις (3) φορές την ημέρα. Πάρτε την πρώτη δόση το πρωί, τη δεύτερη το μεσημέρι και την τρίτη το βράδυ. Δεν είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τη δεφεριπρόνη μαζί με το φαγητό. Ωστόσο, μπορεί να το βρίσκετε ευκολότερο να θυμάστε να πάρετε το φάρμακό σας αν το παίρνετε μαζί με το φαγητό. Το Ferriprox θα είναι αποτελεσματικότερη αν δεν παραλείψετε καμία δόση. Αν όμως παραλείψετε μια δόση, πάρτε την αμέσως μόλις το θυμηθείτε και πάρτε την επόμενη δόση στην προγραμματισμένη ώρα. Αν παραλείψετε περισσότερες από μία δόση, μην πάρετε τα δισκία που έχετε παραλείψει, αλλά συνεχίστε με το κανονικό σας πρόγραμμα. Μην αλλάξετε την καθημερινή σας δόση χωρίς πρώτα να το συζητήσετε με το γιατρό σας. Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας με τη δεφεριπρόνη. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Η σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια της δεφεριπρόνης είναι η εμφάνιση πολύ χαμηλού αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων. Αυτή η πάθηση, γνωστή ως βαρεία ουδετεροπενία ή ακοκκιοκυτταραιμία, έχει παρουσιαστεί σε περίπου 1 στα 100 άτομα που έλαβαν δεφεριπρόνη σε κλινικές μελέτες. Ο χαμηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων μπορεί επίσης να συσχετισθεί με λοίμωξη. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε συμπτώματα λοίμωξης όπως πυρετό, πονόλαιμο ή συμπτώματα γρίπης, αναφέρετέ τα αμέσως στο γιατρό σας. Μερικοί ασθενείς που συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες με δεφεριπρόνη παρουσίασαν πόνο και οίδημα στις αρθρώσεις. Στους περισσότερους ασθενείς ο πόνος εξαφανίστηκε ενώ συνέχιζαν τη λήψη της δεφεριπρόνης. Μερικοί ασθενείς που έλαβαν αγωγή με δεφεριπρόνη είχαν μερικά ή όλα τα ακόλουθα συμπτώματα: αύξηση των ηπατικών ενζύμων, κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετο και αύξηση της όρεξης. Οι περισσότεροι ασθενείς παρατηρούν ότι αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες εξαφανίζονται μετά από λίγες ημέρες έως λίγες εβδομάδες συνεχούς θεραπευτικής αγωγής. Αν αισθανθείτε ναυτία ή έμετο, θα βοηθούσε να παίρνατε τη δεφεριπρόνη μαζί με το φαγητό. Τα ούρα σας μπορεί να αποκτήσουν ένα κοκκινωπό/καφέ χρώμα. Αυτή είναι η συνηθέστερη ανεπιθύμητη ενέργεια της δεφεριπρόνης και δεν είναι επιβλαβής. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο, παρακαλώ ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 5. Η ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ FERRIPROX Να μη διατηρείται σε θερμοκρασία άνω των 30 C. Μη χρησιμοποιείτε το Ferriprox μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Φυλάγεται μακριά από παιδιά. 19

20 Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις: 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 4 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Rebetol 200 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο Rebetol περιέχει 200 mg ριμπαβιρίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ Σηµείωση: Το SPC, η επισήµανση και το φύλλο οδηγιών για το χρήστη είναι η ισχύουσα µετάφραση κατά τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Evista 60 mg επικαλυμμένα με υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σκληρά καψάκια Wilzin 25 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 25 mg ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ELIQUIS 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nexium Control 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γαστροανθεκτικό δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lamivudine/Zidovudine Teva 150 mg/300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Savene 20 mg/ml κόνις για πυκνό διάλυμα και αραιωτικό για διάλυμα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Revatio 20 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Para-aminosalicylic acid Lucane 4 g γαστροανθεκτικά κοκκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Myclausen 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. OΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Micardis 40 mg Δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 40 mg telmisartan. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aldara 5% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 12,5 mg imiquimod σε 250 mg κρέμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Constella 290 μικρογραμμάρια, σκληρά καψάκια. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xarelto 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vesicare 5 mg, επικαλυμμένο με λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FIRDAPSE 10 mg δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει φωσφορική αµιφαµπριδίνη ισοδύναµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLUCOPHAGE 500 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CONTROLOC Control 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γαστροανθεκτικό δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Victoza 6 mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

enhmeρωση απο τη roche

enhmeρωση απο τη roche enhmeρωση απο τη roche Προς: Ένωση Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος Ερυθρού Σταυρού 6 151 23 Μαρούσι Υπόψη: Προέδρου κου Ιωάννη Ζερβού Μαρούσι, 13 Νοεμβρίου 2007 Θέμα: Αναθεωρημένες Συνταγογραφικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Renagel 400 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FORSTEO 20 micrograms/80 microliters ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο κείμενο 15.10.2010 Στην Ελλάδα κυκλοφορούν όλες οι περιεκτικότητες στη συσκευασία Blister αλουμινίου των 14 δισκίων.

Εγκεκριμένο κείμενο 15.10.2010 Στην Ελλάδα κυκλοφορούν όλες οι περιεκτικότητες στη συσκευασία Blister αλουμινίου των 14 δισκίων. Εγκεκριμένο κείμενο 15.10.2010 Στην Ελλάδα κυκλοφορούν όλες οι περιεκτικότητες στη συσκευασία Blister αλουμινίου των 14 δισκίων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Livensa 300 μικρογραμμάρια/24 ώρες διαδερμικό έμπλαστρο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε έμπλαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XENICAL 120 mg σκληρές κάψουλες. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρή κάψουλα περιέχει 120 mg orlistat.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Forcid Solutab 125/31,25, δισκίο/διασπειρόμενο δισκίο Forcid

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zavesca 100 mg σκληρά καψάκια. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 100 mg miglustat.

Διαβάστε περισσότερα

Οδός χορήγησης Περιγραφή

Οδός χορήγησης Περιγραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αριθµός διαδικασίας στον ΕΜΕΑ Επινοηθείσα ονοµασία Περιεκτικό Φαρµακοτεχνική ητα µορφή Οδός χορήγησης Περιγραφή Περιεχόµενο (συγκέντρωση) Συσκευασία EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Πόσιµο διάλυµα

Διαβάστε περισσότερα