ΛΙΟΎΙΣ ΜΑΜΦΟΡΝΤ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΟΎΙΣ ΜΑΜΦΟΡΝΤ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉ"

Transcript

1

2

3 ΛΙΟΎΙΣ ΜΑΜΦΟΡΝΤ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉ

4 Αισθάνομαι uποχρε.ωμ.νος να ε.uχαριστήσω τον Ζήση Σαρίκα, ποu μου γνώρισε. τον Λ. Μάμφορντ πριν από κάμποσα χρόνια. Επί πλέον, δημοσίευσε. την τ.ταρτη διάλεξη στην επιλογή κε.ιμ.νων τοu Λ. Μάμφορvτ, ποu.κανε. και μετάφρασε. (Ο μύθος τής μηχαvής,.κδ. Υ). Χρησιμοποίησα την μετάφρασή του ως βάση για την δική μου και τον σuμβοuλεuτηκα σε. αρκετά σημεία τοu κε.ιμ.νοu. Εξuπακοuε.ται ότι για την τελική μορφή τής μετάφρασης η ε.uθuvη είναι αποκλειστικά δική μου -Β.Τ. Τίτλος πρωτοτύπου: Lewis Mumford, Art and Technics Πρώτη έκδοση: 1952 Copyright για την ελληνική μετάφραση: Εκδ. Νησίδες Πρώτη ελληνική έκδοση: Ιούλιος 1997 Σελιδοποίηση: Φανή Δεδοuση Μετάφραση - επιμέλεια: Βασίλης Τομανάς Εκτύπωση: Γιώργος Τολίδης Βιβλιοδεσία: Γιώργος Δεληδημητρίου Εξώφυλλο: Σπόρος Τσιλιγκιρίδης ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ τηλ. (0424)23277,23283 ( 031 ) Copyήght: ΕΚΔ. ΝΗΣΙΔΕΣ Διάθεση: Ν. Κατσάνος, Κέλητρον, Κέντρο Βιβλίου Εξάντας, Συνεργασία ISBN

5 ΛΙΟΥΙΣ ΜΑΜΦΟΡΝΤ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉ Με.τάφρασ'Υ}: Βασίλ'Υ}ς Τομανάς ΝΗΣΙΔΕΣ

6

7 Με εξαίρεση την αναπόφευκτη παράλειψη τυχαίων παρεμβολών, οι διαλέξεις αυτές δημοσιεόονται τώρα με την μορφή που είχαν όταν τις έκανα. Γράφηκαν για να διαβαστοόν φωναχτά σε κοινό, και μολονότι η μορφή αυτή θα ήταν το δίχως άλλο ενοχλητική σε μια πιο εκτενή πραγματεία, μου φάνηκε ότι σε τόσο περιορισμένη έκταση, όπως αυτή που καταλαμβάνει το παρόν βιβλίο, οι διαλέξεις θα έχαναν περισσότερα απ' όσα θα κέρδιζαν αν είχαν μεταγραφεί στο πιο ρωμαλέο και γλαφυρό στυλ τοό γραπτοό λόγου. Παρέλειψα λίγα πράγματα και έδωσα μεγαλότερην έκταση σε άλλα, κατά την διάλεξη για την αρχιτεκτονική. Αυτά, όμως, δεν έχουν αλλάξει σε τίποτε το νόημα. Επί τη ευκαιρία, ευχαριστώ για μιαν ακόμη φορά όσους παρευρέθηκαν στις διαλέξεις μου για την ευδιάθετη υπομονή χαι την ενεργητική συμμετοχή τους. Λ. Μ. Ο συγγραφέας αναφέρει στις διαλέξεις του πολλούς καλλιτέχνες, επιστήμονες, φιλοσόφους, εφευρέτες, κ.α. Δίνουμε. λίγα απαραίτητα βιογραφικά τους στοιχεία στις σημειώσεις (σ. 160 κ.ε.). Β.Τ.

8

9 Τέχνη και τεχνική Περιεχόμενα 1. Τέ.χνη και το σόμβολο Το εργαλείο και το αντικείμενο Από την χειροτεχνία στην μηχανική τέχνη Τυποποίηση, αναπαραγωγή και επιλογή Σύμβολο και λειτουργία στην αρχιτεκτονική Τέχνη, τεχνική και ολοκλήρωση τής κουλτούρας 135 Σημειώσεις 160

10

11 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉ 11 Πρώτη διάλεξη Τέχνη και το σύμβολο Είναι ίσως σκόπιμο, στην αρχή μιας σειράς διαλέξεων, ο ο μιλητής και το ακροατήριό τοu να σuμφωνήσοuμε σαφώς σε κάτι. Και για να το εξασφαλίσοuμε αuτό, θα ξεκινήσω μ' ένα κατηγορηματικό σχόλιο: ζούμε σε εvδιαφέ.pοuσα εποχή. Δεν πρόκειται για αθώα κοινοτοπία, όπως πιθανόν θα νομίσετε γιατί όπως ο κινέζος, ποu έζησε κάμποσες περιόδοuς αταξίας και βίας, παρόμοιες με την δική μας, θα χρησιμοποιήσω την λέξη "ενδιαφέροuσα" με κάπως δηκτικήν έννοια. Γνωρίζοuμε ότι, κατά την παράδοση, όταν ένας κινέζος σοφός ήθελε να καταραστεί σuντριπτικά τον εχθρό τοu, τοu έλεγε απλώς: "Είθε να ζήσεις σε ενδιαφέροuσα εποχή". Ο κινέζος ήξερε ότι πολό λίγα καλά πράγματα τής ζωής μποροόν να ολοκληρωθοόν μέσα σε ηθικά κατρακuλίσματα και πολιτικοός σεισμοός. Αuτό, βέβαια, ποu κάνει την δική μας εποχή τόσο ενδιαφέροuσα, είναι οι πάμπολλες σuγκλονιστικές αντινομίες και τα πάμπολλα τραγικά παράδοξα, ποu σuναντοόμε μπροστά μας στο κάθε βήμα μας και δημιοuργοόν προβλήματα, ποu uποβάλλοuν σε δοκιμασία τις ανθρώπινες ικανότητές μας να καταλαβαίνοuμε και απελεuθερώνοuν δuνάμεις, τις οποίες αδuνατοόμε να θέσοuμε uπό έλεγχο, επειδή μας λείπει η πεποίθηση. Εχοuμε δει λιμοκτονία μέσα στην αφθονία, όπως εξακολοuθοόν να βλέποuν εκατομμύρια απελπισμένοι στην Ινδία: έχοuμε δει την ειλικρινέστατη αποκήρuξη τοό πολέμοu, αμέσως μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, να οδηγεί στην ενθρόνιση στρατιωτικών δικτατοριών: βλέποuμε, ακόμα και τώρα, το μίσος για τον ολοκληρωησμό να παράγει, στην δική μας σuνταγματική δημοκρατία, πολλά από τα πιο αποκροuσηχά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοό ολοκληρωτισμού, περιλαμβανομένης και τής uστερικής λα-

12 12 ΛΙΟΎΙΣ ΜΑΜΦΟΡΝΤ τρείας ενός στρατιωτικού ηγέτη*. Το ίδιο συνέβη και με πολλά άλλα φαινομενικά αγαθά. Οπωσδήποτε, τα αντικείμενα των διαλέξεων ποu θ' ακολοuθήσοuν, η Τέχνη και η Τεχνική, δεν έ χοuν μείνει ανέγγιχτα από τις αντινομίες αuτές. Πριν από τρεισήμιση αιώνες ο Φράνσις Μπαίηκον χαιρέτησε το προχώρημα τής επιστημονικής γνώσης και τής επινόησης των μηχανών ως τα πιο ασφαλή μέσα για την ελάφρuνση τής ανθρώπινης κατάστασης: αφού uποκλίθηκε εuλαβικά στην θρησκεία, την φιλοσοφία και την τέχνη, τούς γύρισε την πλάτη, και την τέχνη, και βάσισε όλες τις ελπίδες για την βελτίωση τού ανθρώποu στην ανάπτuξη τής επινόησης μηχανών. Πράγματι, ο θάνατος τον βρήκε όχι αφού έγραφε μια σειρά τελεσίδικων αφορισμών για τήν βίωση τής ζωής, αλλά αφού εκτέθηκε στά στοι- ' ' ',, ' ' ' ' ' χεια της φuσεως, σ ενα απ τα πρωτα πειραματα της χρησης πάγοu για την συντήρηση τροφίμων. Ούτε ο Μπαίηκον ούτε και οι ζηλωτές, ποu ακολούθησαν τα βήματά τοu στην επιστήμη και την τεχνική, οι Νεύτωνες και οι Φάραντεϋ, οι Βάτ και οι Οuίτνεϋ, δεν είχαν έστω και στοιχειωδώς προβλέφει το γεγονός ότι όλη αuτή η σκληρά κερδισμένη κuριαρχία πάνω στον φuσικό κόσμο έμελλε, κατά τον εικοστόν αιώνα, ν' απειλήσει την ίδια την ύπαρξη τού ανθρώπινοu είδοuς. Αν ο Μπαίηκον είχε μαντικές ικανότητες και είχε κατορθώσει να παρακολοuθήσει μέχρι τις έ σχατες σuνέπειές τοuς τις εξελίξεις, ποu προέβλεφε με τέτοιαν ανεπιφύλακτην αισιοδοξία, θα είχε ίσως εύκολα αποφασίσει, αντί να εξακολοuθήσει τις θεωρητικές σκέφεις τοu στον τομέα τής επιστήμης, ν' ασχοληθεί με κάτι πω αθώο, να γράφει λογοuχάρη θεατρικά έργα σαν τοu Σαίξπηρ. Ο Μπαίηκον δεν προέβλεφε ότι ο εξανθρωπισμός τής μηχανής ήταν δuνατόν, κατά τρόπο παράδοξο, να έχει σαν αποτέλεσμα την εκμηχάνιση τού ανθρώπινοu είδοuς ούτε και ότι, κατά την μοιραία αuτήν στιγμή, οι άλλες τέχνες, ποu έθρεφαν κάποτε τόσο την ανθρωπιά και την πνεuματικότητα τού ανθρώποu, θα γίνονταν κι αuτές εξ ίσοu άγονες και, *Το 1952 ε.κλέχτηκε πρόεδρος τωv Η.Π.Α. ο ρεπουμπλικανός στρατηγός Ντουάιτ Αίζεvχάουερ. Τότε. θριάμβευσαν ο «μακαρθισμός» και το υστερικό μίσος προς τους διανοούμενους. Βλ. και παρακάτω, σ. 148 και 159 (Στμ}.

13 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉ 13 κατά σuνέπεια, ανήμπορες να ενεργήσουν σαν αντίβαρο στην μονόπλευρη αυτήν τεχνικήν ανάπτυξη. Ευτυχώς, καμία από τις τάσεις αυτές δεν έχει ακόμα φτάσει στην έσχατη κατάληξή της: είμαστε ακόμα στο 1951, καί όχι στό "1984". Σ' ένα πρόσφατο βιβλίο, όμως, που θα έπρεπε να συζητηθεί και να μελετηθεί περισσότερο απ' όσο έγινε, ο κ. Ρόντρικ Σάιντενμπεργκ ερεύνησε επισταμένα τις τάσεις προς την μηχανικήν οργάνωση και τον αυτοματισμό, που παραμέρισαν τον άνθρωπο από το προσκήνιο και τοv περιόρισαν σε απλή σκιά τής μηχανής την οποία αυτός ο ίδως δημιούργησε και η ανάλυσή του δείχνει πολύ καθαρά ότι, αν οι δυνάμεις που κατέχουμε σήμερα, δεν τεθούν υπό έλεγχο και δεν αναπροσανατολιστούν, 'λ ι ι ι ι λ; " το τε ος μας ειναι ορατο κι ενα καινουριο π ασμα, ο μεταιστορικός άνθρωπος" όπως το ονομάζει ο κ. Σάιντενμπεργκ - αυτός είναι και ο τίτλος τού βιβλίου του- θα καταλάβει το προσκήνιο, ή μάλλον, θα συγχωνευτεί με τα σκηνικά αντικείμενα, τα παρασκήνια και τους προβολείς, αξεχώριστος, κατά κάποιον τρόπο, από το εν γένει σκηνικό. Αν η μοίρα αυτή ήταν η μόνη που ανοιγόταν μπροστά μας, η ανθρωπότητα, σε μια τελευταία προσπάθεια αυτοσuντήρησης, θα έπρεπε πιθανόν να εγκολπωθεί την πρόταση, που κάνει ο Σάμουελ Μπάτλερ στο βιβλίο του Έpεβον και, όχι απλώς να καταστρέφει όλες τις παλιές μηχανές, αλλά και να τιμωρήσει παραδειγματικά κάθε απόπειρα για την κατασκευή καινούριων. Εξυπακούεται ότι δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή καμία απ' τις δυο αυτές δυνατότητες, πριν τουλάχιστον καταβάλλοuμε μια θαρραλέα προσπάθεια να ενώσουμε την μηχανική και την προσωπική, την αντικειμενική και την υποκειμενική όφη τής ζωής μας, σκοπό να εγκαθιδρύσουμε για μιαν ακόμα φορά μεταξύ τους μιαν οργανική λειτουργική σχέση. Πριν, όμως, αποκτήσουμε την ενεργητικότητα για να καταβάλλουμε μια τέτοια προσπάθεια, θα πρέπει να καταλάβουμε, καλύτερα απ' όσο δείχνουμε σήμερα πως καταλαβαίνουμε οι περισσότερο( μας, την φύση τής τωρινής μας δυσάρεστης κατάστασης. Κατά τους δυο προηγούμενους αιώνες, τα υλικά με μέσα τής ζωής εξαπλώθηκαν σ' ολόκληρον τον κόσμο. Αντί, όμως, με τον

14 14 ΛΙΟΥΙΣ ΜΑΜΦΟΡΝΤ τρόπο αuτόν να διαμορφώσοuμε. μια κατάσταση ε.uρύτατα διαμοιρασμένης σχόλης, ποu θα ε.uνοε.ί την καλλιέργεια τής εσωτερικής ζωής καθώς και την παραγωγή και την απόλαuση των τεχνών, βρισκόμαστε. περισσότερο από κάθε. άλλη φορά απορροφημένοι στην διαδικασία τής εκμηχάνισης. Ακόμα και πολλά από τα όσα φανταζόμαστε. δεν είναι πια αφ' ε.αuτών δημιοuργικά: δεν έχοuν καμιά πραγματικότητα, καμιά βιωσιμότητα ώ σποu να ζε.uτούν στην μηχανή, και δεν θα είχαν ίσως καν το σφρίγος να κρατηθούν στη ζωή χωρίς την βοήθεια τού ραδιοφώνοu και τής τηλεόρασης. Σuγκρίνε.τε. την παρούσα κατάστασή μας με. την κατάσταση ποu ακολούθησε. τον σχετικά τεχνικώς πρωτόγονο δέκατο έβδομο αιώνα. Τον καιρό εκείνο, ένας καλός λονδρέζος αστός όπως ο Σάμοuε.λ Πέπuς, άνθρωπος πρακτικός, σκληρά εργαζόμενος διοικητικός, διάλεγε. τούς uπηρέτε.ς τού σπιτιού τοu ε.ν μέρει με. βάση την καλλιφωνία τοuς, έτσι ώστε. το βραδάκι να μπορούν να κάθονται και να τραγοuδούν μαζί με. την οικογένεια. Τέτοιοι άνθρωποι δεν άκοuγαν απλώς παθητικά μ.οuσική, αλλά μπορούσαν και να παράγοuν μοuσική, ή τοuλάχιστον να την αναπαράγοuν μοναχοί τοuς. Απεναντίας, σήμερα βλέποuμε. σuχνά ανθρώποuς να κάνοuν περίπατο δίπλα στο ποτάμι μ' ένα φορητό ραδιόφωνο, ακούγοντας μια ραδιοφωνική μοuσικήν εκπομπή, δίχως ούτε. να τοuς περνάει απ' το μuαλό ότι θα μπορούσαν να τραγοuδήσοuν ελεύθερα ένα τραγοuδάκι στον καθαρόν αέρα χωρίς να καταφύγοuν σε. καμία μηχανική βοήθεια. Ακόμα χειρότερα, η ίδια η αύξηση των μηχανικών μέσων έχει δώσει στοuς ανθρώποuς ένα πλαστό ιδεώδες τεχνικής τελειοθηρίας, κι έτσι, αν δεν μπορούν ν' ανταγωνιστούν τα προ.ίόντα τής μηχανής ή ε.κε.ίνοuς ποu εμφανίζονται ενώπιον κοινού κατόπιν ειδικής επαγγελματικής ε.κπαίδε.uσης, οι άνθρωποι προθuμότατα παραμε.ρίζοuν. Και, ως επιδείνωση της διαδικασίας αuτής και καθόλοu ως αντιστάθμισμά της, σ' ε.κε.ίνοuς τούς ειδικούς τομείς τέχνης, προ πάντων στην ζωγραφική, στοuς οποίοuς οι άνθρωποι έδειχναν κάποτε. την με.γαλύτε.ρην ε.λε.uθε.ρία και δημιοuργικότητα, βρίσκοuμε. ότι τα σύμβολα, ποu ε.κφράζοuν πιο βαθιά από οτιδήποτε. άλλο τις σuγκινήσε.ις και τα σuναισθήματα τού καιρού μας, είναι μια σειρά από απανθρωποποιημένοuς ε.-

15 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉ 15 φιάλτες, ποu μεταγράφοuν σε αισθητική μορφή είτε την φρίκη και την ~ία, είτε το κενό και την απελπισία τού καιρού μας. Α σφαλώς ένα από τα μεγαλύτερα ζωγραφικά έργα τής εποχής μας είναι η τοιχογραφία Γκοuέρνικα τού Πικάσο, όπως κι εκείνος ο ίδιος είναι ένας από τούς μεγαλύτεροuς καλλιτέχνες τού καιρού μας, με μιαν ικανότητα για ωραία ρuθμικήν έκφραση ό μοια με τού χορεuτή ένα χάρισμα, ποu μάς φανέρωσε πρόσφατα η στροβοσκοπική μηχανή. Τα καινούρια σύμβολα, όμως, ποu γεννά το αριστοτεχνικά τοu χέρι, αποκαλύπτοuν κuρίως τις πληγές και τις οuλές τού καιρού μας, δίχως το παραμικρό ίχνος μιας καινούριας ολοκλήρωσης. Κατά στιγμές, όπως στα προκαταρκτικά σχεδιάσματα για την τοιχογραφία τής Γκοuέρνικα, η σuγκίνηση είναι τόσο τuραννική, ώστε το επόμενο βήμα προς τα εμπρός θα ήταν η παραφροσύνη ή η αuτοκτονία. Βία και μηδενισμός: ο θάνατος τής ανθρώπινης προσωπικότητας. Αuτό είναι το μήνuμα, ποu μας κομίζει η σύγχρονη τέχνη κατά τις πιο ελεύθερες και πιο καθαρές στιγμές της κι αuτό, προφανώς, δεν αποτελεί αντιστάθμισμα στην απανθρωποποίηση, ποu σφuρηλατεί η τεχνική. Οι περισσότεροι μεγάλοι καλλιτέχνες των δuο προηγούμενων αιωνων ' -κι αuτο, 'θ αρρω, ' ισχuει ' ε ξ' ισοu στην μοuσικη, ' την ποίηση και την ζωγραφική και, ως έναν βαθμό, στην αρχιτεκτονική- εξεγέρθηκαν εναντίον τής μηχανής και. διακήρuξαν την αuτονομία τού ανθρώπινοu πνεύματος: την αuτονομία τοu, τον αuθορμητισμό τοu, την ανεξάντλητη δημιοuργικότητά τοu. Πράγματι, η θρησκεuτική ενόρμηση, ποu καταπνίγηκε από την θεσμοποίηση των Εκκλησιών, εκδηλώθηκε κατά την περίοδο αuτήν κuρίως στις τέχνες, έτσι ώστε οι μεγάλοι άγιοι τού προηγούμενοu αιώνα να είναι το πιο σuχνά καλλιτέχνες, όπως ο Βαν Γκογκ ή ο Ράuντερ ή ο Τολστόι. Η σφοδρή αuτή αντίδραση σε μιαν uπερβολικά στενοκέφαλη αφοσίωση στην μηχανικήν επινόηση και την πρακτική προσπάθεια, βοήθησε να παραχθούν μεγάλα έργα μοuσικής και ζωγραφικής, ίσως εξ ίσοu μεγάλα μ' αuτά ποu έχει να επιδείξει και κάθε άλλη εποχή. Στην μεγάλη σuμφωνική μοuσική τού δέκατοu έ.νατοu αιώνα, το ανθρώπινο πνεύμα χρησιμοποίησε την χαρακτηριστικά δική τοu διαίρεση

16 16 ΛΙΟΎΙΣ ΜΑΜΦΟΡΝΤ τής εργασίας, την εξειδίκευση των λειτουργιών και την περίπλοκην οργάνωση τού χρόνου και τού ρυθμού, για να εκφράσει τις τραγικές λαχτάρες και τους χαρούμενους θριάμβους τ~ς νέας αυτ~ς εποχ~ς. Παρά τον παραδοσιακό διαχωρισμό τέχνης και τεχνικ~ς, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η σuμφωνικ~ ορχήστρα είναι θρίαμβος τ~ς μηχανικ~ς κατασκευ~ς και ότι τα προϊόντα της, όπως η μουσικ~ τού Μότσαρτ και τού Μπετόβεν, εξιδανικευμένα σε σύμβολα, θα ζ~σουν πιθανόν περισσότερο απ' όλες τις ατσάλινες γέφυρες και τις αυτόματες μηχανές μας. Εκείνη η διαμαρτυρία, όμως, ~ταν εφικτ~, εκείνοι οι θρίαμβοι ~ταν δυνατόν να εκφραστούν, μόνο για όσον καιρό παρέμενε κυρίαρχη μια πίστη στο ανθρώπινο πρόσωπο, και ιδίως στην εσωτερικ~ του ζω~, ~την δημιουργικ~ ροπ~, που μεταβιβάστηκε από τις παλιότερες κουλτούρες, οι οποίες είχαν θρέφει το ανθρώπινο πνεύμα. Από τα τέλη τού δέκατου ένατου αιώνα και μετά, η νοσταλγικ~ αυτ~ διαμαρτυρία άρχισε να σβ~νει. Σε κατάσταση υποταγ~ς και παραίτησης, που με ευαισθησία την κατέγραφε ο Χένρυ Άνταμς, οι άνθρωποι άρχισαν να λατρεύουν την μηχαν~ και τούς κυρίους της. Αν κάποιος ~ταν εκτός πραγματικότητας, έγραφε ο Ανταμς, αυτός ~ταν ο ποιητ~ς και όχι ο επιχειρηματίας. Είχαμε δημιουργ~σει έναν αναποδογυρισμένο κόσμο, στον οποίο οι μηχανές είχαν γίνει αυτόνομες και οι άνθρωποι είχαν γίνει δουλικοί και μηχανικοί: δηλαδ~, ρυθμιζόμενοι από τα πράγματα, εξωτερικευμένοι, απανθρωποποιημένοι -αποχωρισμένοι από τις ιστορικές τους αξίες και επιδιώξεις. Κι έτσι φτάσαμε στο σημείο, στο οποίο έχει καταπνιγεί ένα ολόκληρο κομμάτι τ~ς ζω~ς τού ανθρώπου, που πηγάζει από την ενδότατη φύση του, τους βαθύτατους πόθους και ενορμ~σεις του, την ικανότητά του να χαίρεται και να προσφέρει αγάπη, να δίνει ζω~ στους συνανθρώπους του και να παίρνει ζω~ απ' αυτούς. Ο ι βαθιές οργανικές ενορμ~σεις, που έχουν την τέχνη για υποκατά -στατο της άμεσης δράσης και συνάμα για έσχατη έκφραση της άμεσης δράσης όπως αυτ~ μεταφέρεται στη ζω~ των άλλων ανθρώπων -όλο αυτό το κομμάτι τής ανθρώπινης φύσης έχει χάσει σιγά σιγά το περιεχόμενο και το νόημά τοu. Τα ακρωτηριασμένα αποκυ~ματα τ~ς φαντασίας, οι οργανωμένες ματαιώσεις, που

17 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉ 17 βλέπουμε. σ' όλε.ς τις crημαντικές ε.χθέσε.ις σύγχρονης ζωγραφικής σήμερα, αποτελούν συμπτώματα τής βαθιάς αυτής προσωπικής παραίτησης. Πρότυπο και στόχος έχουν σταδιακά εξαφανιστεί, μαζί με το πρόσωπο, που κάποτε. δικαιωματικά τα ενσάρκωνε.. Ο άνθρωπος έχει γίνει εξόριστος μέσα σ' αυτόν τον μηχανικό κόσμο: ή μάλλον, ακόμα χειρότερα, έχει γίνει Πρόσφυγας. Από την μια μεριά, μέσα από την πρόοδο τής τεχνικής, έ χουμε. παραγάγει ένα νέου είδους περιβάλλον και μια πολύ ορ-,, ζ' ' ' βθ' γανωμε.νη ρουτινα ωης, που ικανοποιει,. σε απιστευτ<? α μο, την ανάγκη τού ανθρώπου να ζε.ι σ' έναν ταχτοποιημένο και προβλέφιμο κόσμο. Υπάρχει κάτι το ε.υγε.νές, όπως αναγνώρισε πριν από πολύν καιρό ο Έμερσον, στο γεγονός ότι οι σιδηρόδρομοι,, λ', β' λ' τα υπερωχεανεια, τα αεροπ ανα μας, χινουνται με. αση ωρο ο- για προγράμματα, που η τακτικότητά τους είναι εφάμιλλη με. τής κίνησης των ουράνιων σωμάτων. Ομοιομορφία, τακτικότητα, μηχανική ακρίβεια και αξιοπιστία έχουν προοδεύσει χι έχουν φτάσε. ι σε αξιοσημείωτο βαθμό τελειότητας. Και όπως ακριβώς το αυτόνομο νευρικό σύστημα και τα αντανακλαστικά τού ανθρώπινου σώματος αφήνουν ελεύθερο τον εγκέφαλο ν' ασχολείται με τις ανώτερες λειτουργίες του, έτσι χι αυτή η νέου είδους μηχανική τάξη θα έπρεπε να φέρει μια παρόμοια ελευθερία, μια παρόμοια απελευθέρωcrη ενεργητικότητας για τις δημιουργικές διαδιχασίε.ς. Επειδή κατορθώσαμε να επιβάλλουμε μια μηχανική τάξη σ' ολόκληρον τον πλανήτη, ίσως πράγματι να βγει αληθινό το όνειρο τού Ησαtα: το όνειρο μιας παγκόσμιας κοινωνίας, στην οποία οι άνθρωποι θα ξεμάθουν τις συνήθειες τής εχθρότητας και τού πολέμου. Αρχικά, οι επιθετικές αυτές εκδηλώσεις ήταν πιθανόν το φυσικό αποτέλεσμα τής ανησυχίας για το μέλλον, σε. ιστορικές περιόδους κατά τις οποίες δεν υπήρχαν επαρκή τρόφιμα και επαρκή αγαθά, για να τα βγάλουν πέρα οι άνθρωποι: σε ιστορικές περιόδους κατά τις οποίες μόνον οι ισχυροί σφετερίζονταν όλους τούς πόρους, που είχαν ανάγκη οι άνθρωποι, για να είναι ολοκληρωμένα ανθρώπινοι. Η καλή νεράιδα, όμως, που παρακολουθούσε την ανάπτυξη τής τεχνικής, δεν κατόρθωσε ν' ακυρώσει την κατάρα, που συνόδευε το γνήσιο αυτό δώρο: μια κατάρα, που ήρθε απ' αυτήν

18 18 ΛΙΟΎΙΣ ΜΑΜΦΟΡΝΤ ακρ~βώς την υπε.ρπροσκόλληση στο ε.ξωτε.ρ~κό, στο ποσοτ~κό, στο με.τρήσ~μο. r~ατ( η ε.σωτε.ρ~κή μας ζωή έχε.~ φτωχόνε.~: όπως στα ε.ργοστάσ~ά μας, έτσι και σε. ολόκληρη την κο~νωνία μας, η αυτόματη μηχανή εμφανίζει την τάση ν' αντικαθιστά τον άνθρωπο και να παίρνε~ αυτή όλες τ~ς αποφάσε~ς γ~α λογαρ~ασμό του -ενώ, για να δουλεύει πιο ομαλά, αναισθητοποιεί όλα τα μέρη τής προσωπικότητας, που δεν συμμορφώνονται εύκολα στις μηχανικές της ανάγκες. Όλα αυτά είναι ο~ π~ο απόλυτες κοινοτοπίες τής "ενδ~αφέρουσας εποχής" μας απλώς σάς υπενθυμίζω όσα ήδη ξέρετε. Α πό την μια μεριά, ο υψηλότερος βαθμός ε.πιστημι:νικής και τεχνολογ~κής εκλέπτυνσης, όπως στην ατομ~κή βόμβα από την άλλη μερ~ά, ηθική εξαχρείωση, όπως στην χρήση τής βόμβας αυτής όχ~ γ~α να κατανικηθούν στρατοί, αλλά γ~α να εξολοθρευτούν στα κουτουρού ανυπεράσπιστοι άμαχοι. Από την μια μερ~ά, διανοητική ωρ~μότητα, όπως στ~ς δραστηριότητες τής επιστήμης, που εμπνέονται από πνεύμα συνεργασίας από την άλλη με.ρ~ά, χονδροε~δής συνα~σθηματ~κή ανωριμότητα -σαν αυτήν που επώδυνα επέδε~ξε ο προδότης φυσικός Φουχς. Εξωτερική τάξη: εσωτερ~κό χάος. Εξωτερ~κή πρόοδος: εσωτερική οπισθοδρόμηση. Εξωτερική ορθολογικότητα: εσωτερ~κή ανορθολογικότητα. Μέσα σ' αυτόν τον απρόσωπο χα~ υπερπειθαρχημένο μηχαν~κό πολ~τ~σμό, που τόσο περηφανεύεται γ~ά την αντ~κε~μενικότητά του, ο αυθορμητισμός παίρνει, περισσότερο απ' όσο πρέπε~ συχνά, την μορφή εγκληματικών ενεργειών, χα~ η δημ~ουργικότητα διοχετεύεται κυρίως στην καταστροφή. Αν αυτά σάς φαίνονται υπερβολες, φταίει μόνο η ψευδαίσθηση ασφάλειας που έχετε.. Ανοίξτε τα μάτια σας χα~ δέστε ολόγυρά σας. Σας εκθέτω, λοιπόν, εξ αρχής αυτά τα παράδοξα και αυτές τις αντινομ(ες, όσο αποθαρρυντικό κι αν είναι κάτι τέτοιο, γιατί πιστεύω ότι οι σχέσεις τέχνης και τεχν~κής μάς δίνουν ένα σημαντ~κό κλε~δί για την κατανόηση όλων των άλλων τόπων δραστηρ~ότητας, και μπορεί μάλιστα να μάς κάνουν να καταλάβουμε ποιος είναι ο δρόμος για την ολοκλήρωση. Το μεγάλο πρόβλημα τού καιρού μας είνα~ ν' αποκαταστήσουμε την ~σορροπία και την ακεραιότητα τού νεοτερ~κοό ανθρώπου: να τού δώ- /

19 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉ 19 σουμε την Lκανότητα να δlαφεντεόσεl τlς μηχανές, που έχεl ο ί δlος δημlουργήσεl, αντί να γίνεl ο ανήμπορος συνεργός καl το παθητlκό θόμα τους να φέρουμε πίσω, στην καθαυτό καρδlά τής χουλτοόρας μας, τον σεβασμ6 προς τlς ουσlώδεlς LδLότητες τής προσωπlκότητας, την δημωυργlχότητα καl την αυτονομία της, όλα όσα έχασε ο άνθρωπος τής Δόσης την στlγμή που παραγχώνlσε την ίδlα του τη ζωή, προχεlμέ.νου να εστlάσεl τlς προσπάθεlές του στην βελτίωση τής μηχανής. Κοντολογής, το πρόβλημα τοό καιpοό μας είναl πώς να χρατηθοόμε καl να μην αυτοκτονήσουμε, ενώ βρlσκόμαστε στην κορυφή καl στον κολοφώνα των μονόπλευρων μηχανlχών μας θρlάμβων. Υπάρχουν, βέβαlα, καl πολλοί άλλοl εξαίρετοl λόγοl, γlα να μελετήσουμε την σχέση τέχνης καl τεχναής καl σε μlαν ευτυχέστερη LστορLχή περίοδο ίσως να είχα αlσθανθεί τον πειρασμό να μlλήσω γl' αυτοός εκτενέστερα απ' όσο σχοπεόω να χάνω στlς παροuσες δlαλέξεlς. Σήμερα, ωστόσο, όλοl ol νοήμονες παρατηρητές ξέρουν -όπως εντυπωσιακά απέδεlξε μεταξό άλλων ο χ. Άρνολντ Τόυνμπη- ότl ο πολlτlσμός μας δεν μπορεί να εξαχολουθήσεl να πορεόεταl απερlόρlστα με τον παρόντα τρόπο. Σαν μεθυσμένοl μηχανοδηγοί μlας ατμομηχανής, που χόνεταl στο σχοτάδl με ταχότητα εκατόν πενήντα χlλlομέτρων την ώρα, έχουμε προσπεράσει τα σήματα χινδόνου δίχως να συνειδητοποιήσουμε ότl η τα-χf; τητά μας, που απορρέεl από την μηχανική μας ευχέρεια, μεγαλώνεl μόνο καl μόνο τον κίνδυνο που δlατρέχουμε και χάνεl πlο μοιραία την σόγχρουση. Αν πρέπεl να βροόμε δlαφορετlκόν προορlσμό γlα τον πολlτlσμό μας, οφείλουμε να επανεξετάσουμε καl να μελετήσουμε επlσταμένα όλα τα μέρη τής ζωής μας, οφείλουμε να κρίνουμε και να επαναξιολογήσουμε όλες μας τlς δραστηριότητες όλοl OL θεσμοί οφείλουν να επlδlώξουν την ανακαίνlση καl την ανανέωσή τους. Ίσα ίσα σ' εκείνες τlς περιοχές, στlς οποίες ο νεοτερlχός άνθρωπος φαlνόταν ΠLΟ επlτυχημένος και πιο ασφαλής, πω αποτελεσματικός στην δράση του, πlο επlδέξlος στην σχέφη του, αρχίζουμε να συνεlδητοποlοόμε πως κάτι έχει μείνει έξω από την δίαιτά του, κάτι ουσιώδες για την οργανική του ισορροπία και ανάπτυξη. Ποιο είναl αυτό το στοιχείο, που λείπεl; Κατά την γνώμη

20 20 ΛΙΟΥΙΣ ΜΑΜΦΟΡΝΤ μου, το στοιχείο που λείπει είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Ηδύναμη και η γνώση μας, οι επιστημονικές μας ανακαλύφεις και τα τεχνικά μας επιτεύγματα, έχουν όλα αποχαλινωθεί, επειδή ο Δυτικός άνθρωπος γύρισε την πλάτη του στον καθαυτό πυρήνα I I β' Δ I λ, I και στο επικεντρο του ιου του. εν εχει απ ως χασει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του: έχει κάνει την ίδια του τη ζωή χωρίς νόημα, κι έτσι βρίσκει και τον υπόλοιπο κόσμο εξ ίσου απογυμνωμένον από αξίες, εξ ίσου χωρίς νόημα. Ολοένα περισσότερο, από τον δέκατον έκτον αιώνα και μετά, ο νεοτερικός άνθρωπος διαμόρφωνε τον εαυτό του με πρότυπο την μηχανή. Παρά τις διαφόρων ειδών συναισθηματικές τύφεις, τύφεις που βρήκαν την έκφρασή τους στο κίνημα τού Ρομαντισμού, στον εθνικισμό, στην επανενεργοποίηση της χριστιανικής θεολογίας, ο άνθρωπος τής Δύσης επιδίωξε να ζήσει σ' έναν ανιστορικό και απρόσωπο κόσμο ύλης και κίνησης, σ' έναν κόσμο χωρίς αξίες άλλες εκτός από την αξία των ποσοτήτων- σ' έναν κόσμο αιτιακών αλληλουχιών, και όχι ανθρώπινων επιδιώξεων. Και όταν ακόμα πρόσθεσε βάθος στη ζωή του εξερευνώντας την ανθρώπινη φυχή, όπως αναμφίβολα έχουν κάνει στην φυχολογία ο Ζήγκμουντ Φρόυντ και οι μαθητές του, χρησιμοποίησε ουσιαστικά την νεοευρεθείσα γνώση του μόνο για να συνεχίσει την γενική διαδικασία υποτίμησης τού εαυτού του. Μέσα σ' έναν τέτοιον κόσμο, η πνευματική ζωή τού ανθρώπου έχει περιοριστεί σ' εκείνο το μέρος της, που εξυπηρετεί ά μεσα ή έμμεσα την επιστήμη και την τεχνική: όλα τα άλλα ενδιαφέροντα και όλες οι άλλες δραστηριότητες τού προσώπου καταπνίγονται ως "μη αντικειμενικές", συναισθηματικές και, κατά συνέπεια, εξωπραγματικές. Η απόφαση αυτή εξοστράκισε πράγματι την τέχνη, γιατί η τέχνη είναι μια από τις ουσιώδεις σφαίρες των αυτόνομων και δημιουργικών δραστηριοτήτων τού ανθρώπου. Η τέχνη, ο τομέας τού συμβόλου και τής μορφής, τού προτύπου και τής σημασίας, έγινε η κατεστραμμένη περιοχή τής νεοτερικής ζωής, που μέσα στα ρημαγμένα της μέγαρα λίγοι ευσεβείς θυρωροί και οικιακοί υπηρέτες διεξάγουν απεγνωσμένα πόλεμο εναντίον τής παραμέλησης και τής οριστικής εγκατάλειφης των έρημων σπιτικών. Για τούτο και, παρ' όλο μας τον κο-

21 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉ 21 μπασμό για την αποτελεσματικότητα των μηχανών, παρ' όλη μας την υπερεπάρκεια σε ενέργεια, σε τρόφιμα, σε υλικά αγαθά, σε προ"ίόντα εν γένει, δεν έχει επέλθει καμία ανάλογη βελτίωση στην ποιότητα τής καθημερινής μας ζωής για τοότο και το μεγάλο πλήθος των βολεμένων καλοθρεμμένων ανθρώπων τοό πολιτισμένου μας κόσμου διάγουν ζωές συναισθηματικής απάθειας και διανοητικής αποχαόνωσης, άκεφης παθητικότητας και εξασθενημένου πόθου -ζωές, που διαφεόδουν τις πραγματικές δυνατότητες τής νεοτερικής κουλτοόρας. Η τέχνη υποβαθμίστηκε, η φαντασία αποχηpι5χθηχε, τα έθνη τα χuβεpνοι5σε ο πόλεμος. Έ τσι μίλησε ο Ουίλιαμ Μπλαίηκ κι εμείς ζοόμε σε μιαν εποχή που μας δίνει να καταλάβουμε την αλήθεια τοό αφορισμοό του. Η ιδιαίτερή μου πρόθεση στις διαλέξεις αυτές απορρέει, λοιπόν, από την κοινή μας ευθύνη ν' αποκαταστήσουμε στην ανθρώπινη ζωή την τάξη, την αξία. και τον σκοπό σε όσο το δυνατόν ευρύτερη κλίμακα. Αυτό σημαίνει δυο πράγματα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε την υποκειμενική μας ζωή πιο πειθαρχημένη και πιο αποφασιστική, προικισμένη με περισσότερες από τις ι διότητες που έχουμε παραχωρήσει στην μηχανή, έτσι ώστε να μην εξισώνουμε την υποκειμενικότητά μας με το κοινότοπο και το μάταιο, το άτακτο και το ανορθολογικό, σάμπως και ο μόνος δρόμος για ν' απελευθερώσουμε την δημιουργικότητα να περνοόσε από μια πλήρη παραίτηση από την προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε με άλλους ανθρώπους. Όταν η κοινωνία είναι υγιής, ο καλλιτέχνης δυναμώνει την uγεία της μα ό ταν είναι άρρωστη, ο καλλιτέχνης δυναμώνει παρόμοια την αρρώστια της. Αυτός είναι πιθανόν ο λόγος για τον οποίο ηθικολόγοι όπως ο Πλάτων ή ο Τολστόι, γράφοντας σε καφοός παρακμής, αντιμετωπίζουν με καχυποφία τοuς καλλιτέχνες και τους ποιητές. Μολονότι τα αισθητικά κινήματα τοό καιροό μας -μετα"ίμπρεσιονισμός, φουτουρισμός, κυβισμός, πριμιτιβισμός, υπερρεαλισμός- μάς έχουν μάθει πολλά για την πραγματική φύση τού πολιτισμού μας, αυτά τα ίδια, απ' αυτήν την άποφη, έχουν έτσι διαμορφωθεί από την αποσύνθεση από την οποία θρέφονται, ώστε είναι ανήμπορα να φέρουν μια καινούρια ισορροπία και ασφάλεια στη ζωή μας, δεν υποστούν μια βαθιά πνευματικήν αλλαγή.

22 22 ΛΙΟΥΙΣ ΜΑΜΦΟΡΝΤ Ευτυχώς, εξακολουθούμε να βρίσκουμε κάπου κάπου μερικούς αληθινά ολοκληρωμένους καλλιτέχνες. Μπορούμε πράγματι να βρούμε επιζήσαντες από ένα καλύτερο παρελθόν και προδρόμους ενός καλύτερου μέλλοντος: ανθρώπους όπως ο Ν α ούμ Γκάμπο στην γλυπτική και ο Φρανκ Λόυντ Ράιτ στην αρχιτεκτονική καλλιτέχνες, που το έργο τους αρχίζει για μιαν ακόμα φορά να έχει καινούριο νόημα για την νεότερη γενιά. Αν, ό μως, η ζωή μας στο σύνολό της θέλουμε ν' αποκτήσει τις ιδιότητες, που προδιαγράφουν τα έργα των καλλιτεχνών αυτών, θα πρέπει να μετασχηματιστεί ο κόσμος τής τεχνικής: η σωτηρία έγκειται, όχι στην πραγματιστική προσαρμογή τής ανθρώπινης προσωπικότητας στην μηχανή, αλλά στην αναπροσαρμογή τής μηχανής, ενός προϊόντος των εξωτικών αναγκών για τάξη και οργάνωση, στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Ένα ανθρώπινο πρότυπο, ένα ανθρώπινο μέτρο, ένας ανθρώπινος ρυθμός και, πάνω απ' όλα, ένας ανθρώπινος σκοπός οφείλουν να μετασχηματίσουν τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες τής τεχνικής, χαλιναγωγώντας τες όταν γίνονται επικίνδυνες για την ανάπτυξη τού ανθρώπου, μέχρι και σταματώντας τες για ένα διάστημα -όπως μια πιο συνετή παγκόσμια πολιτική θα είχε σταματήσει σήμερα την ανάπτυξη τής ατομικής ενέργειας- ώσπου να δημιουργηθούν τα κατάλληλα πολιτικά όργανα και οι κατάλληλοι πολιτικοί θεσμοί, που θα κατευθύνουν την τεχνική στους διαύλους τής ανθρώπινης ανάπτυξης. Αν ο πολιτισμός μας δεν θέλει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο στην αποσύνθεση, που εκδηλώνεται τώρα στην κατάσταση τής τέχνης και τής τεχνικής, θα πρέπει να περισώσουμε και να λυτρώσουμε τον Πρόσφυγα κι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε για μιαν ακόμα φορά στις τέχνες λίγην από την ζωτικότητα και την ενεργητικότητα, τις οποίες έχει τώρα σχεδόν ολότελα αποστραγγίξει μια αποπροσωποιημένη τεχνική. Από το πώς χρησιμοποιώ τούς όρους τέχνη και τεχνική, μάλλον θα καταλάβατε εν μέρει πώς τους ορίζω επιτρέφτε μου, όμως, να διασαφηνίσω ακόμα περισσότερο τον ορισμό τους. "Τεχνική" είναι μια λέξη που μόλις τελευταία χρησιμοποιήθηκε στην αγγλική υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που προσπαθούν να

23 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉ 23 την εκγαλλίσουν, να την κάνουν "techniques" και να τής δώσουν έτσι μια τελείως διαφορετική σημασία. Συνήθως χρησιμοποιούμε την λέξη τεχνολογία, για να περιγράψουμε τόσο το πεδίο των πρακτικών τεχνών όσο και την συστηματική μελέτη των διεργασιών και των προ'ίόντων τους. Για λίγους σαφήνειας, προτιμώ να χρησιμοποιήσω μόνο την λέξη "τεχνική" για να περιγράψω το καθαυτό πεδίο, το μέρος εκείνο τής ανθρώπινης δραστηριότητας στο οποίο, με μιαν ενεργητική διοργάνωση τής εργασιακής διαδικασίας, ο άνθρωπος ελέγχει και κατευθύνει τις φυσικές δυνάμεις για να πετύχουν τούς σκοπούς του. Η τεχνική εμφανίστηκε όταν ο άνθρωπος πρω~οχρησιμοποίησε τα δάχτυλά του για λαβίδες ή μια πέτρα για βλήμα: ό πως η τέχνη, είναι και η τεχνική ριζωμένη στην χρησιμοποίηση τού σώματός του από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, όμως, εξακολούθησε να αναπτύσσει τις τεχνικές του δεξιότητες αργά, σπασμωδικά, μόνο σπάνια σε ταχύτατες εκτινάξεις όπως εκείνες που έκαμε κατά τον προηγούμενον αιώνα έτσι, έχει τώρα επεκτείνει το εύρος και έχει μεγαλώσει την ισχύ πολλών οργανικών δεξιοτήτων του: μπορεί να σκοτώσει από απόσταση τεσσεράμιση χιλιάδων μ.έτρων και να κουβεντιάσει από απόσταση τεσσεράμιση χιλιάδων χιλιομέτρων- και σε ορισμένους περίπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς μπορεί, με την βοήθεια ενός ηλεκτρονικού εγκεφάλου, να εκτελέσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αριθμητικές πράξεις, που αλλιώς θα τού έπαιρναν μιαν ολόκληρη ζωή κοπιαστικών προσπαθειών. Όλες αυτές οι μεγεθυμένες ανθρώπινες δυνάμεις είναι το αποτέλεσμα ανθρώπινων πόθων, ανθρώπινων επινοήσεων, αυτόματη και ανθρώπινων προσπαθειών. Όσο θαυμαστά αν φαίνεται η μηχανή, υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος κρυμμένος πίσω της, που την ρυθμίζει, την διορθώνει, την φροντίζει και η ίδια η μηχανή είναι μισή δούλος και μισή θεός. Θα μπορούσατε πράγματι να ονομάσετε την μηχανή τοτεμικό ζώο τού νεοτερικού ανθρώπου. Η τέχνη, αν της δώσουμε την μοναδικήν έννοια, με την οποία μποροόμε να την ξεχωρίσουμε απ' την τεχνική, είναι κατά χόριο λόγο το πεδίο τοό ανθρώπινου προσώπου και ο σκοπός τής τέχνης, εκτός από διάφορες παρεμπίπτουσες τεχνικές λει-

24 24 ΛΙΟΥΙΣ ΜΑΜΦΟΡΝΤ τουργίες που ενδέχεται να συνδέονται μ' αυτήν, είναι να διευρόνει το πεδίο τής προσωπικότ-ητας, έτσι ώστε αισθήματα, συναισθήματα, φυχικές διαθέσεις και αξίες, στ-ην ιδιαίτερ-η εξατομι-,,,,,,,, κευμεν-η μορφ-η με τ-ην οποια συναντωνται σ ενα επι μερους προσωπο, σε μιαν επιμέρους κουλτοόρα, να μποροόν να μεταβιβάζονται με όλ-η τους τ-ην δόναμ-η και με όλο τους το νό-ημα σε άλλα πρόσωπα ή σε άλλες κουλτοόρες. Οι χαρακτ-ηριστικοί τρόποι τής τέχν-ης είναι -η συμπάθεια και -η συναισθ-ηματική κατανό-ησ-η: να αισθάνεσαι μαζί, να αισθάνεσαι τον άλλον, τα πιο μόχια βιώματα των άλλων ανθρώπων. Το έργο τέχν-ης είναι το ορατό σιντριβάνι πόσιμου νεροό, με το οποίο οι άνθρωποι μοιράζονται τις βαθιά κρυμμένες π-ηγές τής εμπειρίας τους. Η τέχν-η προέρχεται από τ-ην ανάγκ-η τοό ανθρώπου να δ-ημιουργήσει για λογαριασμό του, πέρα απ' όλες τις απαιτήσεις τής απλώς ζωικής επιβίωσ-ης, έναν κόσμο γεμάτον νό-ημα και αξία: από τ-ην ανάγκ-η του να στοχαστεί, να ενισχόσει και να προβάλει σε πιο μόνιμες μορφές εκείνα τα πολότιμα κομμάτια τής εμπειρίας του, που αλλιώς θα τοό ξέφευγαν υπερβολικά γρήγορα ή θα βοόλιαζαν υπερβολικά βαθιά στο ασυνείδ-ητό του και θα ήταν αδόνατον ν' ανακτ-ηθοόν. Εξ αιτίας τής προέλευσ-ης και τής επιδίωξής τους, τα νοήματα τής τέχν-ης είναι διαφορετικής τάξεως από τα διεργασιακά νοήματα τής επιστήμ-ης και τής τεχνικής: συνδέονται, όχι με εξωτερικά μέσα και επιπτώσεις, αλλά με εσωτερικοός μετασχ-ηματισμοός, και αν το έργο τέχν-ης δεν επιφέρει αυτοός τους εσωτερικοός μετασχ-ηματισμοός, είναι είτε προχειροφτιαγμένο είτε νεκρό. Οι τεχνικές επινοήσεις τοό ανθρώπου έχουν το παράλλ-ηλό τους σε οργανικές δραστ-ηριότ-ητες, τις οποίες εμφανίζουν και άλλα ζωντανά πλάσματα: οι μέλισσες χτίζουν κυφέλες σόμφωνα με τις βασικές αρχές τής κατασκευαστικής μ-ηχανικής, το -ηλεκτροφόρο χέλι μπορεί να παραγάγει -ηλεκτρικοός σπινθήρες υ φ-ηλής τάσ-ης, -η νυχτερίδα ανέπτυξε τ-ην δική τ-ης μορφή ραντάρ για νυχτερινές πτήσεις πολό νωρίτερα απ' τον άνθρωπο. Οι τέχνες, όμως, αντιπροσωπεόουν μιαν ειδικά ανθρώπιν-η ανάγκ-η και βασίζονται σ' ένα χαρακτ-ηριστικό γνώρισμα, που έχει μόνον ο άνθρωπος: στ-ην ικανότ-ητα για συμβολισμό. Σε αντιδιαστολή προς τα ζώα, ο άνθρωπος δεν μπορεί απλώς ν' ανταποκρίνεται

Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει

Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στο κεφάλαιο 4 καθώς και στην παρουσίαση του νόμου του Say, του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23)

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) 1 «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ποια ήταν η Μπέρτα Ντούντε; Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικό να ξέρει κανείς ποια ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επιστήμη: Αναζήτηση και συστηματική γνώση των αιτιών και των αναγκαιοτήτων, που διέπουν τη φυσική, ατομική και κοινωνική πραγματικότητα. Τεχνολογία:Το σύνολο των μέσων που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Συγ-χωρούν όλοι στο σχολείο; Η πρόληψη της παραβατικότητας στο σχολείο συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική πολιτική (αρκεί να μη λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα ως

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μετάφραση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ Επιμέλεια κειμένων: ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΟΥΝΟΣ Επιμέλεια - συντονισμός έκδοσης: ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Σχεδιασμός εξωφύλλου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471 ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση 472 6Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επενδύοντας μουσικά ιστορίες, μύθους και παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Марксизм и современность» [Μαρξισμός και σύγχρονη εποχή], No 1-2 (35-36), 2006, σ. 17-23. Αφενός, ο κόσμος οδηγείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Ο Μισέλ Ντετί, ψυχαναλυτής και,ψυχοθεραπευτής, εκτός της κλινικής ε μπειρίας του, είναι επίσης ιδρυτής και εμπνευστής μιας σχολής εκπαίδευσης πάνω στην ψυχαναλυτική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου ήµος Χλωπτσιούδης Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου κριτήρια αξιολόγησης Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Γ Λυκείου κριτήρια αξιολόγησης ISBN: 978-618-80632-8-0 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Υπόμνηση για τη «Σχεσίοδυναμική Παιδαγωγική»

1. Υπόμνηση για τη «Σχεσίοδυναμική Παιδαγωγική» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ «ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Στο «Η Εξέλιξη της Διδακτικής. Επιστημολογική Θεώρηση», (επιμ. Ματσαγγούρας, Ηλ.), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1995) 1. Υπόμνηση για τη

Διαβάστε περισσότερα

στη Θεσσαλονικη µε χαρά & δηµιουργία

στη Θεσσαλονικη µε χαρά & δηµιουργία Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Τ Ι Μ Η 0, 0 1 δείτε τα ΔΩΡΑ ΜΑΣ σελ. 25 στη Θεσσαλονικη µε χαρά & δηµιουργία ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Αν θες μπορείς κι εσύ να της πεις αντίο. GAMING Xbox One VS Nintendo Wii U VS PlayStation

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 2 Copyright Εκδόσεις ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Ρόµπερτ - Ηλίας Νατζέµυ ΑΡΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η. Γραμματική. Λεξιλογικές Ασκήσεις. Ορθογραφία. Ενότητα 1η / Απαντήσεις

Ενότητα 1η. Γραμματική. Λεξιλογικές Ασκήσεις. Ορθογραφία. Ενότητα 1η / Απαντήσεις Ενότητα 1η / Απαντήσεις Γραμματική Ενότητα 1η 1. Υποκείμενο, ρήμα, κατηγορούμενο, αντικείμενο. 2. Κακοκαιρία πλήττει το Μεξικό και την Αυστραλία. Κακοκαιρία πλήττει το Μεξικό. 3. Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Διαβάστε περισσότερα

"Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005)

Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης (διάλεξη-2005) "Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005) διάλεξη, ανοιχτή για το κοινό, από τους ψυχοθεραπευτές Χριστίνα Πατρινιού και Πέτρο Θεοδώρου διοργάνωση : Συµβουλευτικό Κέντρο Σ.ΚΕ.Ψ.Η.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα