ΠΡΟΣ : Όπως ο Π.. Πληροφορίες : Γραµµατικός Κων/νος Τηλέφωνο : , ΦΑΞ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ : Όπως ο Π.. Πληροφορίες : Γραµµατικός Κων/νος Τηλέφωνο : , ΦΑΞ:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 16PROC ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 15/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/3648 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΡΟ ΟΥ ΙΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. ιεύθυνση : ΚΑΡ ΠΡΟΣ : Όπως ο Π.. Πληροφορίες : Γραµµατικός Κων/νος Τηλέφωνο : , ΦΑΞ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 39/2016 Συνοπτικός (πρόχειρος) µειοδοτικός διαγωνισµός εργασίες ηλεκτροδότησης των υποσταθµών της Βάρης Τόπος ιεξαγωγής ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης Ηµεροµηνία Ηµέρα Τρίτη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κρατικός Αερολιµένας Ρόδου Γραφεία ιοικητικού- Οικονοµικού Ώρα 11:00 π.µ. Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (Χαµηλότερη Τιµή) Προϋπολογισµός απάνης 4.960,00 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Αερολιµενάρχης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.. 714/1970 (ΦΕΚ/238/Α/ ) «περί ιδρύσεως ιευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.1340/1983 (ΦΕΚ/35/Α/ ) και του, σε εκτέλεση αυτού, εκδοθέντος Π.. 56/1989 (ΦΕΚ/28/Α/ ) «περί Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)» του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 439/1989 (ΦΕΚ/190/Α/ ), το Π.. 35/1993 (ΦΕΚ/13/Α/ ) και το Π.. 80/1996 (ΦΕΚ/62/Α/ ). 2. Το Ν.3913/2011 (ΦΕΚ/18/Α/ ) περί «Αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» και του άρθρου 68 «Τροποποιήσεις του Ν.3913/2011 (Α 18) και άλλων διατάξεων» του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ/90/Α/ ). 4. Το Ν.4427/2016 (ΦΕΚ/Α/ ) περί «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/ ) «ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ//227/Α/ ). 6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ/112/Α/ ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια. 7. Τις διατάξεις του Π.. 113/ (ΦΕΚ/Α/194/ ) «περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 8. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ/204/Α/ ) περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων. 9. Τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ/143/Α/ ) περί αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 10 και 21 του Ν.4337/2015 ( ΦΕΚ/129/Α/ ) και το άρθρο 9 του Ν.4393/2016 (ΦΕΚ/106/Α/ ). 10. Την µε αριθµ. 2105/ (ΦΕΚ/2230/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο ιοικητή, στους Υποδιοικητές, Γεν. ιευθυντές και λοιπούς Προϊσταµένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ». 11. Το Π.. 123/2016 περί «Σύστασης, ανασύστασης και µετονοµασίας Υπουργείων» (ΦΕΚ/208/Α/ ), το Π.. 124/2016 περί «Αποδοχής παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ/209/Α/ ) και το Π.. 125/2016 περί «ιορισµού Υπουργών. Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ/210/Α/ ). 12. Τις σχετικές Μόνιµες Οδηγίες εκτέλεσης δαπανών. 13. Την απόφαση ΚΑΡ / Ο/3840/ (Α Α:Ψ9ΙΨ4653ΟΞ-ΝΨΗ) περί συγκρότησης επιτροπών ΚΑΡ έτους 2016, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση ΚΑΡ / Ο/1860/ (Α Α: ΩΚ2Κ4653ΟΞ-ΖΑΕ). 14. Το πρωτογενές αίτηµα διάθεσης πίστωσης ΚΑΡ / Ο/3415/ (Α ΑΜ: 16REQ ). 15. Τη σύµφωνη γνώµη ΤΥ/ 8/ /7616/ της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2 2 16. Την πίστωση που υπάρχει στον ΚΑΕ 0869, φορέας ΥΠΑ 39/120, οικονοµικού έτους 2016, ποσού 4.960,00, για εργασίες ηλεκτροδότησης των υποσταθµών της Βάρης, βάσει της ΥΠΑ/ 11/Α/24243/ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α Α: 7Χ0Κ4653ΟΞ-Μ 7, Α/Α στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωµών Υ Ε: , Α/Α 11: 4138, Α ΑΜ: 16REQ ). 16PROC Αποφασίζουµε 1. Προκηρύσσουµε συνοπτικό (πρόχειρο) µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σε ευρώ, για εργασίες ηλεκτροδότησης των υποσταθµών της Βάρης του Κρατικού Αερολιµένα Ρόδου «ιαγόρας» (ΚΑΡ ), προϋπολογισµού δαπάνης 4.960,00 (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των νόµιµων κρατήσεων, όπως καθορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στον Κρατικό Αερολιµένα Ρόδου (ΚΑΡ ) στις , ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ., από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών του ΚΑΡ. Η ανωτέρω επιτροπή θα φροντίσει για την τοποθέτηση της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Αερολιµένα και όπου αλλού κρίνει αυτή, καθώς και για την επίδοση ή αποστολή αυτής προς κάθε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα που δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά. 3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και πρέπει να παραδίδονται πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού, είτε απευθείας στην αρµόδια επιτροπή, είτε στην Γραµµατεία του ΚΑΡ (2 ος όροφος, γραφείο 2) έναντι αριθµού πρωτοκόλλου. Οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσµη. 4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό (ΥΠΑ-ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟ ΟΥ «ΙΑΓΟΡΑΣ»). Ο αριθµός της διακήρυξης (ή ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας απόφασης) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του συµµετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX) Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η µορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά». Η αρµόδια επιτροπή µπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συµµετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά µε την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. Η αρµόδια επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινήσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η επιτροπή κρίνει ότι µπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. Η κατάθεση προσφοράς τεκµαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 5. Το τεύχος της ιακήρυξης αναρτάται στη ΙΑΥΓΕΙΑ ( στο Κ.Η.Μ..Η.Σ. ( και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΑΡ (2 ος όροφος). Επίσης αντίγραφο της παρούσας αποστέλλεται στο Επιµελητήριο ωδεκανήσου (

3 3 6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει, σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Όροι διακήρυξης, 16PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Τεχνικές προδιαγραφές Προϋπολογισµός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ήλωσης (TEΥ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς 7. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ιακήρυξης και αντίγραφα αυτής θα παρέχονται από το τµήµα ιοικητικό-οικονοµικό (τηλ: , και σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές από το τµήµα Τεχνικής Συντήρησης (τηλ: ) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες για ενέργεια: -Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών ΚΑΡ Αποδέκτες για κοινοποίηση: -Επιτροπή παραλαβής ΚΑΡ -ΥΠΑ/ 11/Η -Υ..Ε Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών Εσωτερική διανοµή: -Α/ΚΑΡ -ΚΑΡ / Ο/Β -ΚΑΡ /ΤΣ -Επιστασία ΗΛΕΕ ΜΕ Ε.Υ. Ο ΑΝ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ Ακριβές αντίγραφο για τη Γραµµατεία ΚΑΡ Τάκκου Ανθή ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΣΠΥΡΙ ΩΝ Α /ΠΕ2

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτοντας Φορέας Τίτλος προµήθειαςεργασιών Προϋπολογισµός απάνης συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Χρηµατοδότηση ιεύθυνση Υποβολής Προσφορών Τόπος ιεξαγωγής ιαγωνισµού Τρόπος Υποβολής Προσφορών Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών Ηµεροµηνία ιεξαγωγής ιαγωνισµού ηµοσιότητα Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κρατικός Αερολιµένας Ρόδου «ιαγόρας», (ΥΠΑ/ΚΑΡ ) 16PROC εργασίες ηλεκτροδότησης των υποσταθµών της Βάρης 4.960,00 (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ) Τακτικός Προϋπολογισµός, φορέας 39/120 ΚΑΕ 0869 Ανάληψη Υποχρέωσης : ΥΠΑ/ 11/Α/24243/ o Α Α: 7Χ0Κ4653ΟΞ-Μ 7 o Α ΑΜ: 16REQ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Κρατικός Αερολιµένας Ρόδου, Παραδείσι, Τ.Κ: Γραµµατεία ιοικητικού-οικονοµικού Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -Κρατικός Αερολιµένας Ρόδου Γραφεία ιοικητικού-οικονοµικού Σφραγισµένες προσφορές απευθείας στην αρµόδια επιτροπή στη Γραµµατεία του ΚΑΡ (2 ος όροφος, γραφείο 2) έναντι αριθµού πρωτοκόλλου , Τρίτη, 11:00 π.µ , Τρίτη, 11:00 π.µ. Γλώσσα Εγγράφων Κωδικός CPV Χρόνος ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) µέρες υνατότητα υποβολής Όχι εναλλακτικών προσφορών Εγγυητική επιστολή εν απαιτείται συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λόγοι Αποκλεισµού Ποινικές καταδίκες (Άρθρο 73, Ν.4412/2016) ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜ ΗΣ Πίνακας Ανακοινώσεων ΚΑΡ Επιµελητήριο ωδεκανήσου Ελληνική Κατασκευαστικές εργασίες για γραµµές ηλεκτροδότησης Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε κράτος-µέλος της Ένωσης κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται από τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και στη διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, για έναν από τους λόγους που παρατίθενται κατωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει : 1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της , σ. 42) 2. δωροδοκία, όπου στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως διαφθορά και όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 5 πλαίσιο 2003/568/ ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 16PROC /Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις. 6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Τα ανωτέρω δηλώνονται από τους οικονοµικούς φορείς στο µέρος ΙΙΙ του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ήλωσης (ΤΕΥ ) (Παράρτηµα Γ ), που υποχρεούνται να υποβάλουν µε την προσφορά τους. Λόγοι Αποκλεισµού Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Άρθρο 73, Ν.4412/2016) Λόγοι Αποκλεισµού Αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα. (Άρθρο 73, Ν.4412/2016) Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται από τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και στη διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένοι. Τα ανωτέρω δηλώνονται από τους οικονοµικούς φορείς στο µέρος ΙΙΙ του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ήλωσης (ΤΕΥ ) (Παράρτηµα Γ ), που υποχρεούνται να υποβάλουν µε την προσφορά τους. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται από τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και στη διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν : έχουν, εν γνώσει τους, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. βρίσκονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : o α) πτώχευση o β) διαδικασία εξυγίανσης o γ) ειδική εκκαθάριση o δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο o ε) έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού o στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 6 o ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. 16PROC έχουν συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. γνωρίζουν την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω της συµµετοχής τους στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. έχουν παράσχει οι ίδιοι ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτούς συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχουν με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. α) έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλουν χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, δ) έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχουν εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. Τα ανωτέρω δηλώνονται από τους οικονοµικούς φορείς στο µέρος ΙΙΙ του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ήλωσης (ΤΕΥ ) (Παράρτηµα Γ ), που υποχρεούνται να υποβάλουν µε την προσφορά τους. Κριτήρια Επιλογής Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας (Άρθρο 75, Ν.4412/2016) Προσφορά Σύνολο Υποδιαίρεση σε Τµήµατα ικαιολογητικά Συµµετοχής Οικονοµική Προσφορά Τεχνική Προσφορά Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής τους και να κατέχουν τις απαραίτητες άδειες από τις αρµόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. Τα ανωτέρω δηλώνονται από τους οικονοµικούς φορείς στο µέρος ΙV του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ήλωσης (ΤΕΥ ) (Παράρτηµα Γ ), που υποχρεούνται να υποβάλουν µε την προσφορά τους. Οι συµµετέχοντες µπορούν να δώσουν προσφορά µόνο για το σύνολο των εργασιών ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης όπου απαιτούνται. o ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις ή καταστατικό και τροποποιήσεις o εξουσιοδότηση υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ήλωσης (TEΥ ), συµπληρωµένο σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ. o Οι συµµετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥ. o Η ηµεροµηνία του ΤΕΥ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόµενη σε αυτήν ηµεροµηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία µε την υποβολή της προσφοράς. o Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτοµο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥ, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα συµπεριλαµβανοµένων

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 7 των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 16PROC o Συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επί ποινή απορρίψεως. o Το υπόδειγµα παρέχεται προς διευκόλυνση και χωρίς δέσµευση για τους συµµετέχοντες και συµπληρώνεται αναλόγως. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εµπειρία κ.τ.λ..) Η τεχνική προσφορά µπορεί να ενσωµατώνεται στην οικονοµική προσφορά. Αν δεν υποβάλλεται, τεκµαίρεται, ότι ο συµµετέχων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήµατος Β Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι κρατήσεις, ο παρακρατούµενος φόρος και τα µεταφορικά έξοδα παράδοσης των υλικών στον Κρατικό Αερολιµένα Ρόδου. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα Τιµή εξετάζονται λεπτοµερώς από την αρµόδια για το διαγωνισµό επιτροπή. Για το σκοπό αυτό η επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα τις απαραίτητες διευκρινίσεις που τεκµηριώνουν τις προσφερόµενες τιµές. Νόµισµα Ευρώ ( ) ιενέργεια ιαγωνισµού 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν απόρριψης συµµετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισµού. 2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς αµέσως, είτε την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από το αρµόδιο όργανο µε ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί και η οποία θα αναρτηθεί σε εµφανές µέρος της Υπηρεσίας. 3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών η αρµόδια επιτροπή ανακοινώνει τις τιµές σε όλους τους συµµετέχοντες των οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές και συντάσσει το ανάλογο πρακτικό µε τα σχετικά αποτελέσµατα. 5. Μετά το πέρας του διαγωνισµού, η αρµόδια επιτροπή υποβάλλει προς το αρµόδιο όργανο του ΚΑΡ, όλα τα σχετικά έγγραφα, τους φακέλους και τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισµού στα οποία διατυπώνει επαρκώς αιτιολογηµένη τη γνώµη της περί του συµφέροντος ή µη της προσφοράς του µειοδότη και µπορεί να προτείνει στο αρµόδιο όργανο του ΚΑΡ : την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για ολόκληρη την ποσότητα ή µεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50%. Η συνολική δαπάνη δεν µπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισµό. τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. 6. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, δεν υφίσταται δικαίωµα ή αξίωση των

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 8 συµµετεχόντων ή του µειοδότη κατά του ΚΑΡ. Χρόνος πρόσβασης συµµετεχόντων στις ύο (2) ώρες από την περαίωση της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. 16PROC προσφορές Κριτήριο Κατακύρωσης ικαιολογητικά Κατακύρωσης Χρόνος Παράδοσης Παράταση Επίβλεψη Υποχρεώσεις αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύµβασης Τρόπος πληρωµής Κρατήσεις Παρακρατούµενος Φόρος Εισοδήµατος ικαιολογητικά πληρωµής Ενστάσεις Παρατηρήσεις Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (Χαµηλότερη Τιµή) για το σύνολο των εργασιών ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, Η σύγκριση τιµών γίνεται µε βάση το καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ. Η συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ δεν µπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισµό. Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται. Πιστοποιητικό Οικείου Επιµελητηρίου, τρέχοντος έτους, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελµα. τριάντα (30) ηµέρες από την ειδοποίηση του αναδόχου από την υπηρεσία, άλλως επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 203 και 207 του Ν.4412/2016. Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 Τµήµα Τεχνικής Συντήρησης του ΚΑΡ Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των µέτρων προστασίας που απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, καθώς και την αποκατάσταση ζηµιών που τυχόν θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει τις ενδεδειγµένες άδειες εισόδου στους χώρους που θα γίνει η παράδοση των υλικών και η εκτέλεση των εργασιών, από το Γραφείο Ασφαλείας του ΚΑΡ. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Επί πιστώσει Συνολικά Αποστολή των δικαιολογητικών πληρωµής στην αρµόδια Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου µέσω ΥΠΑ/ 11/Η Έκδοση τακτικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου και πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου. 0,06 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ν.4013/2011). Η κράτηση επιβαρύνεται µε 3% τέλη χαρτοσήµου και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου. 8% για παροχή υπηρεσιών επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων, αφαιρουµένων των κρατήσεων ως παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013). Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. o (Πρέπει να φέρει υπογραφή εκδότη µε ΜΠΛΕ µελάνι και σφραγίδα της εταιρείας). Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής µετά από εισήγηση του επιβλέποντα προς την επιτροπή. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών από το τµήµα Τεχνικής Συντήρησης του ΚΑΡ. Ασφαλιστική ενηµερότητα. Λογαριασµός τράπεζας IBAN (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή έγγραφο της τράπεζας) Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπερ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Οι ενδιαφερόµενοι, για την καλύτερη εκτίµηση της προσφοράς που θα υποβάλλουν, οφείλουν να επισκεφθούν επί τόπου τις εγκαταστάσεις για τις οποίες προορίζονται τα υπό προµήθεια υλικά και τους χώρους στους οποίους θα γίνουν οι εργασίες, σε συνεννόηση µε τα αρµόδια όργανα του αερολιµένα.

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΣ 16PROC ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟ ΟΥ ΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : ΚΑΡ /ΤΣ/112 Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Εµµανουήλ Τηλ: εργασίες ηλεκτροδότησης των υποσταθµών της Βάρης Η ηλεκτροδότηση των υποσταθµών Βάρης, Προσέγγισης και Παλαιού Βιολογικού, δύναται να γίνει από τον Υποσταθµό του Νέου Βιολογικού χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο χαµηλής τάσης το οποίο θα καταλήξει και θα συνδεθεί στον Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσεως του Παλαιού Βιολογικού. Έτσι θα τροφοδοτηθούν οι τοπικές καταναλώσεις και µέσω της ανύψωσης που θα πραγµατοποιηθεί από τον τοπικό µετασχηµατιστή θα τροφοδοτηθούν και άλλοι δύο Υποσταθµοί Προσέγγισης και Βάρης από τον βρόγχο των 6,6 KV, µε τον βρόγχο των 6,6 KV να ξεκινά αντίστροφα πλέον - από τον Παλαιό Βιολογικό και να σταµατά στον Υποσταθµό Βάρης. To καλώδιο που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ΝΥΥ 5x16 mm 2 και µήκους περίπου 150 µέτρων το οποίο θα τοποθετηθεί, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, εντός χάνδακα βάθους 70 εκατοστών. Πριν την εγκατάσταση του καλωδίου θα τοποθετηθεί άµµος 10 εκατοστών στον πυθµένα του χάνδακα και άλλα 10 εκατοστά µετά την εγκατάσταση του. Επάνω από την άµµο θα τοποθετηθούν τσιµεντένιες πλάκες και πάνω από αυτές πλαστικό πλέγµα σήµανσης. Τέλος η επίχωση θα γίνει µε τα προϊόντα της εκσκαφής. A/A ΕΙ ΟΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 Χωµατουργικές εργασίες (εκσκαφή/επιχωµάτωση χάνδακα, άµµος, πλάκες, πλέγµα) , ,00 2 Καλώδιο ΝΥΥ 5x16mm 2 (προµήθεια και εγκατάσταση) , ,00 3 Ασφαλειοδιακόπτης 63Α (προµήθεια και εγκατάσταση) 2 250,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 ΦΠΑ 24% 960,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.960,00 Η παραπάνω δαπάνη προϋπολογίστηκε στις 4.960,00 (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ). Στον προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνονται οι κρατήσεις, ο ΦΠΑ και τα µεταφορικά έξοδα παράδοσης των υλικών στον Κρατικό Αερολιµένα Ρόδου. Σε καµία περίπτωση η συνολική δαπάνη δε θα υπερβεί τον προϋπολογισµό 4.960,00. Οι ενδιαφερόµενοι, για την καλύτερη εκτίµηση της προσφοράς που θα υποβάλλουν, µπορούν να επισκεφθούν επί τόπου τις εγκαταστάσεις για τις οποίες προορίζονται τα υπό προµήθεια υλικά και τους χώρους στους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες, σε συνεννόηση µε τα αρµόδια όργανα του αερολιµένα. Χρόνος παράδοσης - υλοποίησης εργασιών : τριάντα (30) ηµέρες από την ειδοποίηση του αναδόχου από την υπηρεσία.

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/ ), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 (ΦΕΚ/Β/3698/ )] 16PROC Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών Ονομασία : Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας» Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : Κωδικός μονάδας φορέα ΚΗΜΔΗΣ : Ταχυδρομική διεύθυνση : Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας», Παραδείσι, Ρόδος, Αρμόδιος για πληροφορίες : Γραμματικός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : Fax : Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της Εργασίες ηλεκτροδότησης των υποσταθμών της Βάρης δημόσιας σύμβασης : CPV : Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: Η σύμβαση αναφέρεται σε : Υπηρεσίες Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ Αριθμός αναφοράς φακέλου : 39/2016 ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση Πλήρης Επωνυμία:.. Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 1 :.. Ταχυδρομική διεύθυνση:.. Αρμόδιος ή αρμόδιοι 2 (Ονοματεπώνυμο):.. Τηλέφωνο:.. Ηλ. ταχυδρομείο:.. Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση.. δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):.. Γενικές πληροφορίες Απάντηση Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση 3 [ ] Πολύ μικρή [ ] Μικρή [ ] Μεσαία ; 1 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει. 2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 3 Σημειώστε με το σύμβολο. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 16PROC δημόσιας σύμβασης: Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Ονοματεπώνυμο : Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : Ημερομηνία γέννησης : Τόπος Γέννησης : Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας : Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα : Ταχυδρομική διεύθυνση : Τηλέφωνο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού Απάντηση Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 4, 2) δωροδοκία 56, 3) απάτη 7, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 8, 5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 9, 6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 10 Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 11 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Απάντηση [ ] Ναι [ ] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):.. 4 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της , σ. 42). 5 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως διαφθορά. 6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 7 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 8 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις. 10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 11 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 12, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 16PROC Απάντηση [ ] Ναι [ ] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Απάντηση Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους [ ] Ναι [ ] Όχι τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες [ ] Ναι [ ] Όχι καταστάσεις : Εάν η σχετική τεκμηρίωση α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση αναφοράς των εγγράφων): προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; [ ] Ναι [ ] Όχι Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς [ ] Ναι [ ] Όχι με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 13, [ ] Ναι [ ] Όχι λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν [ ] Ναι [ ] Όχι συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 14 ; Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; [ ] Ναι [ ] Όχι O οικονομικός φορέας : α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; [ ] Ναι [ ] Όχι 12 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο) 13 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/ Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής Καταλληλότητα Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του; Ο οικονομικός φορέας κατέχει τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών; Α: Καταλληλότητα 16PROC Απάντηση [ ] Ναι [ ] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):.. [ ] Ναι [ ] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): Μέρος V: Τελικές δηλώσεις Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης 39/2016 για εργασίες ηλεκτροδότησης των υποσταθμών της Βάρης και έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 15. β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου «Διαγόρας» - Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της διακήρυξης ΚΑΡΔ/ΔΟ/3648/ (ΑΔΑ:., ΑΔΑΜ:.) για την ανάθεση των εργασιών ηλεκτροδότησης των υποσταθμών της Βάρης. Ηµεροµηνία Τόπος υπογραφή(-ές) 16 : 15 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 16 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 16PROC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στοιχεία οικονοµικού φορέα -Επωνυµία. -ΑΦΜ - ΟΥ. - ιεύθυνση -Τηλ... -FAX Ηµεροµηνία.../.../. Προς : Κρατικό Αερολιµένα Ρόδου ΥΠΑ Σας υποβάλουµε την οικονοµική µας προσφορά για τη διακήρυξη 39/2016 για εργασίες ηλεκτροδότησης των υποσταθμών της Βάρης, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : A/A ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Χωµατουργικές εργασίες (εκσκαφή/επιχωµάτωση χάνδακα, άµµος, πλάκες, πλέγµα) 1 2 Καλώδιο ΝΥΥ 5x16mm 2 (προµήθεια και εγκατάσταση) Ασφαλειοδιακόπτης 63Α (προµήθεια και εγκατάσταση) 2 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Προσφερόµενη τιµή Καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ 24% Συνολικό ποσό µε ΦΠΑ Ολογράφως Υπογραφή Σφραγίδα * Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να διαµορφώσουν το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς µε διαφορετικό τρόπο και να συµπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυµούν, αρκεί να περιλαµβάνονται µε σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T..Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002826836 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-05 Ρόδος, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/1731 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 02.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 28442 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τον αναθέτοντα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 25 11-2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 27825 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail : tripolitaki@rethymno.gr Τηλ: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους ενδιαφερόμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους ενδιαφερόμενους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, 24.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 27643 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Όπως ο Π.. Πληροφορίες : Γραµµατικός Κων/νος Τηλέφωνο : , ΦΑΞ:

ΠΡΟΣ : Όπως ο Π.. Πληροφορίες : Γραµµατικός Κων/νος Τηλέφωνο : , ΦΑΞ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 16PROC005436559 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2016-11-23 Ρόδος, 23/11/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/3470 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΡΟ ΟΥ ΙΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης 1 Παροχή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μελέτη Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης Δημήτριος Βικέλας - Κλειστή Αίθουσα Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 47/17 Φ.600/47/Σ.47/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Όπως ο Π.. Πληροφορίες : Γραµµατικός Κων/νος Τηλέφωνο : , ΦΑΞ:

ΠΡΟΣ : Όπως ο Π.. Πληροφορίες : Γραµµατικός Κων/νος Τηλέφωνο : , ΦΑΞ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 16PROC005009050 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2016-08-30 Ρόδος, 30/8/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/2674 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΡΟ ΟΥ ΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ : Νέο Ειδικό Χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/17 Φ.600/25/Σ.25/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 19E/17 Φ.600/19E/Σ.19E/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 90/17 Φ.600/90/Σ.90/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) - Ονομασία: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) - Ονομασία: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. Α Φ.604/23/Σ667/16-10-17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΥΕΥΘΗΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Αριθμός της προκήρυξης :

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 92/17 Φ.600/92/Σ.92/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 50/17 Φ.600/50/Σ.50/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 66/17 Φ.600/66/Σ.66/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 69/17 Φ.600/69/17/Σ.69 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/17 Φ.600/03/Σ.03/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 91/17 Φ.600/91/17/Σ.91 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 96/17 Φ.600/96/Σ.96/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 84E/17 Φ.600/84E/Σ.84E/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 34ΕE/17 Φ.600/34ΕE/Σ.34ΕE/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Διαβάστε περισσότερα

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 61EE/17 Φ.600/61EE/Σ.61EE/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 16ΕΕ/17 Φ.600/16ΕΕ/Σ.16ΕΕ/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 99/17 Φ.600/99/Σ.99/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/17 Φ.600/34/Σ.34/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 60E/17 Φ.600/60E/Σ.60E/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 491

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 491 1 ΑΔΑ: ΩΑΓΧ469Η2Γ-ΣΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ:. Λάρισα 18-08-2017 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα, ΤΘ 2101, ΤΚ 41110 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα