Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ / ΤΥ 3522 ( ) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Λοιπών Ενοτήτων με θέμα: «Έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς» και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαμπρινίδης

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ: 51516/ ΤΥ 3522 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ : Τον αντιδήμαρχο Τ.Υ κ. Φώτη Λαμπρινίδη ΘΕΜΑ : «Έγκριση του 1 ου Γυμναστηρίου Αγριάς» Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Κλειστού 1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1) Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ η υπ αρ. 213/08 σχετική μελέτη, προϋπολογισμού ,50. 2) Με την υπ αριθμ. 213/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγριάς, εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη. 3) Με την υπ αριθμ. 38/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγριάς, για την κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας και, την υπ αρ. 8866/ εγκριτική της προηγούμενης από την Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Μαγνησίας, εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» με διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΕΤΕ». 4) Την υπογράφηκε συμφωνητικό μεταξύ του κ. Δημάρχου Αγριάς και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κ. Ναπολέωντα Παλάντζα, για ποσό ,07 συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ, σε ποσοστό 19%. 5) Το έργο εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 43 του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 609/85 «περί εκτελέσεως έργων, προμηθειών κ.λ.π.» ως και το άρθρο 10 της ισχύουσας ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων εκτέλεσης του έργου. 6) Τα οικονομικά χαρακτηριστικά του έργου είναι τα εξής: Το Έργο είχε προϋπολογισμό ,50 με τον Φ.Π.Α. Η έκπτωση που δόθηκε είναι 47,00% και, η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,07, εκ των οποίων ,43 για τον ΦΠΑ, ποσοστού 19%. Συνεπώς η συμβατική δαπάνη προ ΦΠΑ ανέρχεται στο ύψος των ,64, εκ των οποίων ,71 είναι για εργασίες μαζί με το εργολαβικό όφελος, ,61 για απρόβλεπτες δαπάνες, 9.334,19 λόγω λογιστικού λάθους και, ,13 για αναθεώρηση. 7) Συντάχθηκε ο 1 ος ΑΠΕ προκειμένου να τακτοποιήσει ποσότητες, όπως αυτές προέκυψαν από τα επιμετρητικά σχέδια των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και, να καθορίσει τιμές μονάδας για εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην μελέτη, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη και ασφαλή κατασκευή του έργου, καθώς και για την σωστή

3 λειτουργία του. Σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των ,13, εκ των οποίων ,50, είναι η δαπάνη για τον ΦΠΑ ποσοστού 23%. Συνεπώς η δαπάνη προ ΦΠΑ ανέρχεται στο ύψος των ,63, εκ των οποίων, ,60 είναι για εργασίες μαζί με το εργολαβικό όφελος, ,71 για απρόβλεπτες δαπάνες, 9.334,19 λόγω λογιστικού λάθους και, ,13 για αναθεώρηση. Η δαπάνη των νέων εργασιών ανέρχεται στο ύψος των ,07. 2) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Η σύνταξη του παρόντος 1 ου Α.Π.Ε, κατέστη αναγκαία προκειμένου να συμπεριλάβει τις ποσότητες των συμβατικών, αλλά και των νέων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τα επιμετρητικά σχέδια ή από ακριβείς προμετρήσεις. Η Αιτιολόγηση των προτεινόμενων ποσοτικών μεταβολών των διαφόρων εργασιών, ανά ομάδα εργασιών, αναλύεται ως εξής. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση της δαπάνης, από την αντίστοιχη συμβατική. Η αύξηση προκύπτει μετά την αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων, αλλά και με την προσθήκη τριών νέων εργασιών, που κρίθηκαν απαραίτητες, δηλαδή η «καθαίρεση στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα», η «προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος C16/20» και οι «χαλύβδινοι οπλισμοί δομικά πλέγματα». Η αύξηση της ομάδας ανέρχεται στο ύψος των 4.415,64, εκ των οποίων 3.254,94 είναι η δαπάνη των νέων εργασιών. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ Η συγκεκριμένη ομάδα, παρουσιάζει μείωση από την συμβατική της δαπάνη, της τάξης των 582,15, ενώ στην ομάδα προστίθενται 3 νέες εργασίες δαπάνης 6.768,95. Οι νέες εργασίες αφορούν την κατασκευή «μπατικών οπτοπλινθοδομών» και «μπατικών σενάζ», καθώς και την «καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή». ΟΜΑΔΑ Γ: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ Στην τρίτη ομάδα, παρουσιάζεται μείωση από την συμβατική δαπάνη κατά 3.960,16, ενώ έχουν προστεθεί στην ομάδα δύο νέες εργασίες δαπάνης ,64. Οι νέες εργασίες αφορούν την κατασκευή «υαλόθυρας με δρομική κάσα» και «ξύλινων υαλοστασίων». ΟΜΑΔΑ Δ: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ Στην ομάδα αυτή παρουσιάζεται αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 4.044,19, λόγω αυξομείωσης των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, ενώ δεν έχει προστεθεί καμμία νέα εργασία στην ομάδα. ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΛΥΨΕΙΣ Η συγκεκριμένη ομάδα παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά 8.538,30. Έχουν προστεθεί 3 νέες εργασίες, συνολικής δαπάνης ,44. Οι νέες εργασίες αφορούν την «προσαύξηση της τιμής του πάνελ επικάλυψης λόγω αλλαγής

4 του θερμομονωτικού υλικού από πολυουρεθάνη σε πετροβάμβακα», την κατασκευή «μαρμάρινων κατωφλίων» και «βερνικοχρωματισμούς ξύλινων επιφανειών. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Στην ομάδα αυτή έχουμε αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 4.474,19, ενώ δεν προστίθενται νέες εργασίες. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ Στην ομάδα αυτή παρουσιάζεται αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 6.704,73, ενώ δεν απαιτούνται και εδώ νέες εργασίες. ΟΜΑΔΑ Η: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Η δαπάνη της ομάδας αυτής παραμένει αμετάβλητη, τόσο ως προς τις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όσο και ως προς την ανάγκη για προσθήκη νέων εργασιών. ΟΜΑΔΑ Θ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Η δαπάνη της ομάδας αυτής παρουσιάζει σημαντική αύξηση ως προς την αντίστοιχη συμβατική, καθώς επιλέχθηκε ενισχυμένη διατομή υδρορροής για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του κτιρίου. Η αύξηση της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,72. Δεν περιλαμβάνονται νέες εργασίες. ΟΜΑΔΑ Ι: ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Μικρή αύξηση παρουσιάζει η συγκεκριμένη ομάδα από την συμβατική της δαπάνη, ύψους 350,32. Δεν απαιτούνται νέες εργασίες. Η δαπάνη του 1 ου ΑΠΕ παραμένει στο ύψος των ,64, προ ΦΠΑ, δηλαδή όσο και στην σύμβαση, ενώ η δαπάνη με τον ΦΠΑ ανέρχεται στο ύψος των ,13, αυξήθηκε δηλαδή κατά ,06, όσο και η αύξηση του ΦΠΑ, λόγω της αλλαγής του ποσοστού, από 19% σε 23%. Για τον 1 ο ΑΠΕ, ως προς την χρήση των επί έλαττον δαπανών, γνωμοδότησε θετικά και το Περιφ/κό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, στην συνεδρία της 24 ης Απριλίου 2012 (πράξη 5 η, θέμα 3 ο ). Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρει απόφαση με την οποία να εγκρίνεται ο 1 ος ΑΠΕ του έργου με συνολική δαπάνη ,67. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Κ.α.α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Εσ. Διανομή 1) Φ. Ε. 2)επιβλέποντα

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 213/2008 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΗΡΩΝ ΕΤΕ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1 ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, που συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν3669/2008 όπως ορίζει η διακήρυξη του έργου. Συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας 1. Με την με αριθμ. 213/2008 απόφαση του Δ.Σ. Αγριάς εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς», βάσει της 213/2008 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Μαγνησίας. 2. Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 23/06/2009 με το σύστημα «Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης». 3. Ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία «ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» με διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ Ε.Τ.Ε.» Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 38/2009 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής και του επ αυτής υπ αριθμ. 8866/ εγγράφου της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 4. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 05/10/2009, για το ποσό ,07, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%. 5. Η προθεσμία κατασκευής του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 6. Με την με Αρ.Απόφαση 204/2011 του Δ.Σ του Δήμου Βόλου έγινε δεκτή η αίτηση του αναδόχου για 12μηνη παράταση των εργασιών(αρ.πρωτ:615/ ) έως της 4/4/ Συνοπτική περιγραφή του έργου Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου Αγριάς και αφορά τις παρακάτω εργασίες: Τον καθαρισμό του χώρου από τα ακατάλληλα προϊόντα τις προηγούμενης εργολαβίας και την αποψίλωση και εκρίζωση θάμνων και φυτών. Την κατασκευή μεταλλικής στέγης με επικάλυψη από πάνελ πετροβάμβακα σύμφωνα με τις καινούργιες προδιαγραφές, στατικής, θερμομονώσεως και πυροπροστασίας Την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με πεζοδρόμια, ράμπες και εξωτερικούς διαδρόμους για την ασφαλή προσπέλαση προς και από τους χώρους του γυμναστηρίου Την επίστρωση δαπέδων του συγκροτήματος του κλειστού γυμναστηρίου που θα αποτελείται από τρία τμήματα. (α)την αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής, με παρκέτο δρύινο (β) το συγκρότημα των βοηθητικών χώρων που θα εξυπηρετούν τους

6 αθλούμενους, με κεραμικά πλακίδια,(γ) το φουαγιέ και τους χώρους κίνησης των θεατών, με μάρμαρο. Τα επιχρίσματα και τους χρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών με πλαστικά χρώματα Τους χρωματισμούς μεταλλικών επιφανειών μετά από κατάλληλη προετοιμασία τους(καθάρισμα, τρίψιμο) Την κατασκευή ξύλινων και μεταλλικών κουφωμάτων Την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης Την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων Την εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας σύμφωνα με τις καινούργιες προδιαγραφές. 2. Συνοπτική περιγραφή του 1 ου ΑΠΕ και του 1 ου ΠΚΤΜΝΕ Ο παρών 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1 ος Α.Π.Ε.) συντάχτηκε προκειμένου να συμπεριλάβει: α) αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν μετά από αναλυτική προμέτρηση των εργασιών. β) νέες εργασίες που δεν περιέχονται στην αρχική σύμβαση, αλλά κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. γ) την αύξηση της δαπάνης του ΦΠΑ, η οποία προέρχεται από την αύξηση του συντελεστή από 19% σε 23%. Ειδικότερα, για τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προτείνονται στον παρόντα ΑΠΕ: Στην ΟΜΑΔΑ Α υπάρχει αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων των οπλισμένων σκυροδεμάτων της περίφραξης, λόγω της σημαντικής υψομετρικής διαφοράς που παρουσιάστηκε με την όμορη ιδιοκτησία, μετά τον προβλεπόμενο καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου. Στην ΟΜΑΔΑ Β καταργείται η εργασία της ξύλινης επένδυσης των τοίχων με καπλαμά και εμφανείς πλίνθους, Στην ΟΜΑΔΑ Γ υπάρχουν μικροδιαφοροποιήσεις των κουφωμάτων. Στην ΟΜΑΔΑ Δ υπάρχει αύξηση του βάρους των μεταλλικών κατασκευών, λόγω αλλαγής της στατικής μελέτης της στέγης, που προέβλεπε ράβδους με διπλά γωνιακά και αντικαταστάθηκαν με κοιλοδοκούς. Στην ΟΜΑΔΑ Ε υπάρχει αύξηση σε δύο εργασίες, την επένδυση τοίχων με πλακίδια, μετά από ακριβέστερη προμέτρηση και, στην επικάλυψη της στέγης με panels πετροβάμβακα, λόγω αλλαγής του υλικού. Στην αρχική μελέτη υπήρχε πρόβλεψη για χρήση panels πολυουρεθάνης τα οποία όμως δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λόγω της ακαταλληλότητας του υλικού από άποψη πυρασφάλειας. Στις υπόλοιπες εργασίες παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις που οφείλονται σε λεπτομερέστερη προμέτρηση. Στις ΟΜΑΔΕΣ ΣΤ, Ζ, Θ, Ι υπάρχουν διαφοροποιήσεις των συμβατικών ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν μετά από ακριβείς προμετρήσεις. Οι νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και για τις οποίες συντάχθηκε το 1 ο ΠΚΤΜΝΕ είναι: Στην ΟΜΑΔΑ Α

7 1. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης(ν.τ 1) 2. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (Ν.Τ 2) 3. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s) (Ν.Τ 3) Στην ΟΜΑΔΑ Β 4.Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) (Ν.Τ 4) 5.Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών τοίχων(ν.τ 5) 6. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή(ν.τ 6) Στην ΟΜΑΔΑ Γ 7. Υαλόθυρα δρομική ξύλινη με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm(ν.τ 7) 8. Υαλοστάσια(Ν.Τ 8) Στην ΟΜΑΔΑ Ε 9.Προσαύξηση τιμής του Α.Τ-E21 για την επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πετροβάμβακα(ν.τ 9) 10. Κατώφλια και περιζώματα(ν.τ 10) 11. Απόξεση και βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων (Ν.Τ 11) Στην ΟΜΑΔΑ Κ 12.Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα(ν.τ12) ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ=47.995,07 (χωρίς ΦΠΑ) Η δαπάνη που προκύπτει από τις νέες τιμές, πρόκειται να καλυφθεί από τα απρόβλεπτα της σύμβασης, ύψους ,61 (χωρίς ΦΠΑ) ενώ οι δαπάνες, που προκύπτουν από την αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων συνολικού ύψους ,32 (χωρίς ΦΠΑ), προτείνεται να καλυφθούν αφενός από το υπόλοιπο των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης ύψους (80.964, ,07)=32.969,54 (χωρίς ΦΠΑ) και αφετέρου από την χρήση των «επί έλασσον δαπανών» ύψους ,44 (χωρίς ΦΠΑ) που εξοικονομούνται από την μείωση των συμβατικών ποσοτήτων ορισμένων εργασιών, χωρίς να τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και χωρίς να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών. 3. Συμπέρασμα Ο 1 ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο ως προς το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο εργασιών, η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των ,64 (χωρίς ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένου του ποσού των ,71 για απρόβλεπτες δαπάνες και του ποσού των ,13 για αναθεώρηση των εργασιών, ολοκληρώνοντας έτσι το οικονομικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας. Ο 1 ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε χωρίς μεταβολή της αρχικής σύμβασης και με μηδενική υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης στο ποσό των ,64 (χωρίς Φ.Π.Α). Στο ποσό της τελικής δαπάνης υπάρχει αύξηση κατά ,07, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσοστού ΦΠΑ από 19% σε 23 %.

8 προτεινόμενος 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνοψίζεται παρακάτω: ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 ος ΑΠΕ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ,60 ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ , ,71 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ 9.334, ,19 ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ , ,13 ΦΠΑ (19%) ,43 (23%) ,50 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ , ,13 ΒΟΛΟΣ / /2012 Οι επιβλέποντες ΓΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ) ΑΡ.ΜΕΛ:213/2008 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΗΡΩΝ ΕΤΕ" ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι υπογεγραμμένοι: Α) ΓΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ., ως επιβλέπων του έργου, Β) ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ., ως επιβλέπων του έργου, Γ) ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ.., Πολιτικός Μηχανικός Δ)...ΤΣΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ...., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Που αποτελούμε την επιτροπή που συστήθηκε με την υπ' αρίθμ 65/ προβήκαμε από κοινού σήμερα σε έλεγχο της αγοράς για εξακρίβωση τιμών κόστους στα παρακάτω προϊόντα, για το έργο που αναφέρεται στον τίτλο. Αφού λάβαμε υπ όψιν 1) Το Π.Δ. 609/85 άρθρο 43 παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94 2) Τον Ν. 1418/84 περί εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 Τις παρακάτω τιμές υλικών ύστερα από έλεγχο της αγοράς. Δ ι α π ι σ τ ώ σ α μ ε 1) ΑΡΘΡΟ Ν.Τ 09: Προσαύξηση της τιμής του Α.Τ -Ε21(N72.65) για την επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πετροβάμβακα ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔ.ΑΝΑΘ ΟΙΚ 6401 Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Α.Τ. - Ε21 της μελέτης, για επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνης (CFC & HCFC Free), με απαιτήσεις ηχομόνωσης (περ. 25dB) και πυρασφάλειας (κλάσεως Β1 ή Β2 κατά DIN 4102), προβαμμένο στο εργοστάσιο. Στερέωση σε υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής. Υλικά, μικροϋλικά, ανυψωτικός εξοπλισμός, ικριώματα και εργασία πλήρους τοποθέτησης. Η προσαύξηση αφορά την αλλαγή του ενδιάμεσου θερμομονωτικού και, συγκεκριμένα, την αντικατάσταση της αφρώδους πολυουρεθάνης, με πλάκες πετροβάμβακα, με απαιτήσεις ηχομόνωσης (περ. 20dΒ), και πυρασφάλειας (κλάσεως Α2), παραγωγής καπνού sl, μετάδοση φωτιάς d0, θερμικής αγωγιμότητας 0,44 kg/m2*h*c, πυκνότητας 100 kg/m2. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) 11,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ : Δαπάνη Πετροβάμβακα (Ν.ΑΤΟΕ 79.40) αφαιρείται η δαπάνη της διογκωμένης πολυουρεθάνης που πληρώνεται με το Α.Τ. Ε-21(Ν.ΑΤΟΕ )147 /m3*0,05cm= -7,35 /m2 προστίθεται η διαφορά του κόστους εργασίας για τα διαφορετικά υλικά(η διαφορά προκύπτει από τις προσφορές των κατασκευαστών) προστίθεται η δαπάνη για τα επι πλέον μικροϋλικά(π.χ κόλλες) καθώς και για την επι πλέον δαπάνη του γερανού(λόγω 14,70 /m2 2,00 /m2 μεγαλύτερης παραμονής) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ : 1,65 /m2 11,00 /m2 ΒΟΛΟΣ / /2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α. ΓΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) Γ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ(ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) Β. ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) Δ. ΤΣΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)