Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund"

Transcript

1

2 Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με μεταβλητό μετοχικό κεφάλαιο. Η Εταιρεία έχει λάβει εξουσιοδότηση από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα [Commission de Surveillance du Secteur Financier] ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου [Société d Investissement à Capital Variable (SICAV)] και είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με το 1ο Μέρος του Νόμου του Λουξεμβούργου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 9 Αυγούστου Η Εταιρεία έχει θέσει σε κυκλοφορία διάφορα Υποκεφάλαια (τα «Υποκεφάλαια») και κάθε Υποκεφάλαιο έχει εκδώσει μερίδια σε ορισμένες κατηγορίες και νομίσματα. Τα ακόλουθα Υποκεφάλαια ήταν διαθέσιμα για εγγραφή και εξαγορά στις 30 Σεπτεμβρίου 2009: Allianz Asian Multi Income Plus Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner ) Allianz RCM Euro Equity Index 1) Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz RCM Europe Small Cap Equity 1) Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy 1) Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe 1) Allianz PIMCO Euro Bond 1) Allianz PIMCO Corporate Bond Global 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz All Markets Dynamic 1) Allianz All Markets Opportunities 1) Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Enhanced Short Term US $ 1) Allianz RCM Growing Markets Protect 1) Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland 1) Allianz Global Investors Fund c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Τηλέφωνο: Φαξ: Διαδ. τοποθεσία: Ηλ. ταχυδρομείο: 1) Δεν έχει λάβει εξουσιοδότηση στο Χονγκ-Κονγκ και δεν διατίθεται στους κατοίκους του Χονγκ-Κονγκ.

3 Allianz Global Investors Fund Για κάθε Υποκεφάλαιο τηρείται χωριστή ομάδα στοιχείων ενεργητικού και χωριστά λογιστικά αρχεία. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2008 έως την 30ή Σεπτεμβρίου Δεν θα πρέπει να θεωρηθούν απαραιτήτως ενδεικτικά της μελλοντικής εξέλιξης των Υποκεφαλαίων. Το ακόλουθο Υποκεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο Allianz RCM Little Dragons A2 EUR την 12η Δεκεμβρίου 2008: Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR Τα ποσά που αφορούν στο εν λόγω Υποκεφάλαιο και παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2008 έως 12η Δεκεμβρίου Το ακόλουθο Υποκεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο Allianz RCM European Equity την 12η Δεκεμβρίου 2008: Allianz RCM Top Selection Europa Τα ποσά που αφορούν στο εν λόγω Υποκεφάλαιο και παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2008 έως 12η Δεκεμβρίου Το ακόλουθο Υποκεφάλαιο ρευστοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2009: Allianz All Markets Invest Τα ποσά που αφορούν στο εν λόγω Υποκεφάλαιο και παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2008 έως 20 Μαρτίου Το ακόλουθο Υποκεφάλαιο ρευστοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2009: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 Τα ποσά που αφορούν στο εν λόγω Υποκεφάλαιο και παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2008 έως 31η Μαρτίου Το ακόλουθο Υποκεφάλαιο ρευστοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2009: Allianz RCM Global Small Cap Τα ποσά που αφορούν στο εν λόγω Υποκεφάλαιο και παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2008 έως 31η Μαρτίου Το ακόλουθο Υποκεφάλαιο ρευστοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2009: Allianz Investors Vision Τα ποσά που αφορούν στο εν λόγω Υποκεφάλαιο και παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2008 έως 31η Μαρτίου Το ακόλουθο Υποκεφάλαιο ρευστοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2009: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 Τα ποσά που αφορούν στο εν λόγω Υποκεφάλαιο και παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2008 έως 31η Μαρτίου Εγγραφές μπορούν να γίνονται μόνο με βάση το τρέχον πλήρες και απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο, τα οποία συμπληρώνονται από το καταστατικό, την τελευταία ετήσια έκθεση και την πιο πρόσφατη εξαμηνιαία έκθεση, εφόσον έχει δημοσιευθεί μετέπειτα. Το απλοποιημένο και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο, το καταστατικό, καθώς και οι αντίστοιχες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις διατίθενται δωρεάν από την Εταιρεία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα και κάθε Πράκτορα Πληρωμών και Πληροφοριών.

4 Allianz Global Investors Fund Σημαντική ειδοποίηση προς τους Mεριδιούχους της Εταιρείας μας Έναρξη διάθεσης νέων Υποκεφαλαίων Η Εταιρεία έθεσε σε κυκλοφορία τα ακόλουθα νέα Υποκεφάλαια: με ισχύ από 3 Οκτωβρίου 2008 Allianz RCM China, κατηγορία μεριδίων A (USD) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth κατηγορίες μεριδίων A (USD), AT (USD) και IT (USD) Allianz RCM Global Unconstrained, κατηγορία μεριδίων AT (USD) Allianz RCM Hong Kong κατηγορίες μεριδίων A (USD) και IT (USD) Allianz RCM Indonesia κατηγορία μεριδίων A (USD) Allianz RCM Japan, κατηγορίες μεριδίων A (USD) και IT (USD) Allianz RCM Korea, κατηγορίες μεριδίων A (USD) και IT (USD) Allianz RCM Little Dragons, κατηγορίες μεριδίων A (USD), AT (USD), IT (USD) και PT (USD) Allianz RCM Malaysia, κατηγορία μεριδίων A (USD) Allianz RCM Oriental Income, κατηγορίες μεριδίων A (USD), AT (USD), I (USD), IT (USD) και P (USD) Allianz RCM Philippines, κατηγορία μεριδίων A (USD) Allianz RCM Singapore, κατηγορία μεριδίων A (USD) Allianz RCM Thailand, κατηγορίες μεριδίων A (USD) και IT (USD) Allianz RCM Tiger, κατηγορίες μεριδίων A (USD), AT (USD) και IT (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity, κατηγορίες μεριδίων A (USD), AT (USD), IT (USD) και PT (USD) Allianz RCM USD Liquidity, κατηγορία μεριδίων A (USD) με ισχύ από 7 Νοεμβρίου 2008 Allianz RCM European Equity, κατηγορία μεριδίων A (EUR) με ισχύ από 17 Δεκεμβρίου 2008 Allianz RCM India, κατηγορία μεριδίων IT (USD) με ισχύ από 19 Δεκεμβρίου 2008 Allianz RCM Demographic Trends, κατηγορίες μεριδίων A (EUR) και AT (USD) με ισχύ από 10 Μαρτίου 2009 Allianz RCM European Equity Dividend, κατηγορίες μεριδίων AT (EUR), CT (EUR) και IT (EUR) Allianz NFJ US Large Cap Value, κατηγορία μεριδίων I (USD) με ισχύ από 16 Ιουνίου 2009 Allianz RCM Enhanced Short Term US $ κατηγορία μεριδίων IT (USD) με ισχύ από 30 Ιουνίου 2009 Allianz RCM Currencies Strategy κατηγορία μεριδίων I (EUR) με ισχύ από 15 Ιουλίου 2009 Allianz Asian Multi Income Plus κατηγορία μεριδίων IT (USD) με ισχύ από 15 Σεπτεμβρίου 2009 Allianz RCM Europe Small Cap Equity κατηγορίες μεριδίων A (GBP), AT (EUR) και IT (EUR) Τροποποιήσεις στο Ενημερωτικό Δελτίο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund («η Εταιρεία») αποφάσισε να θέση σε ισχύ από τις 3 Οκτωβρίου 2008 τις ακόλουθες αλλαγές: Αλλαγή στην επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου «Protect Global Winner 2014» κατά την Φάση 2 (από τις 26 Απριλίου 2014 και μετά) ως εξής: Μετά την Φάση 1, τα στοιχεία ενεργητικού του Υποκεφαλαίου διαθέτουν προφίλ ευκαιριών/κινδύνου προσανατολισμένο προς τις χρηματαγορές, για μέγιστο διάστημα 40 εργάσιμων ημερών για τις τράπεζες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα δημιουργηθεί μια νέα δομή οκτώ καλαθιών Μετοχών, η οποία ξεκινά αμέσως μετά την περίοδο χρηματαγοράς (περίοδος αναδιάρ-θρωσης) και η οποία προορίζεται να έχει, κατ αρχήν, παρεμφερή δομή με τη Φάση 1. Φυσικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μεταγενέστερη δομή εξαρτώνται από τις συνθήκες της αγοράς τη χρονική στιγμή της αναδιάρθρωσης. Κατά τη λήξη κάθε δομής, θα ξεκινάει και πάλι μια νέα δομή μετά την περίοδο αναδιάρθρωσης (έννοια μετακύλισης - rolling concept).

5 Allianz Global Investors Fund Η επενδυτική πολιτική που αφορά στις εν λόγω μεταγενέστερες δομές προσανατολίζεται στην απόκτηση συμμετοχής τουλάχιστον 100%, κατά προσέγγιση, στο μέσο όρο απόδοσης των οκτώ καλαθιών Μετοχών από την έναρξη της νέας δομής του Υποκεφαλαίου μέχρι το τέλος της επόμενης νέας περιόδου οκτώ ετών, παρεμφερούς δομής με τη Φάση 1. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν εγγυήσεις ότι θα επιτευχθεί συμμετοχή της τάξης του 100%. Το ποσοστό συμμετοχής προσανατολίζεται στις συνήθεις συνθήκες αγοράς. Οι επενδυτικές πολιτικές της φάσης 1 ισχύουν και στις μεταγενέστερες φάσεις. Η εισαγωγή της χωριστής παραγράφου αναφορικά με την περιορισμένη διασπορά κινδύνου στο πλαίσιο των Υποκεφαλαίων «Allianz All Markets Invest», «Allianz All Markets Dynamic», «Allianz All Markets Opportunities» και «Allianz Tactical Asset Allocation Euroland» έχει ως εξής: «Αναφορικά με το Παράρτημα ΙΙ, Αρ. 3 στ), κατά παρέκκλιση του Παραρτήματος ΙΙ, Αρ. 3 α) έως δ) και σύμφωνα με την αρχή της διασποράς κινδύνου, δύναται να επενδυθεί έως το 100% των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου σε τίτλους και μέσα χρηματαγοράς διαφορετικών εκδόσεων, τα οποία διαθέτει ή για τα οποία παρέχει εγγύηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές αυτού, κράτος-μέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή διεθνείς οργανισμοί δημοσίου δικαίου στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε., εφόσον οι συγκεκριμένοι τίτλοι και τα μέσα χρηματαγοράς διατέθηκαν στο πλαίσιο έξι τουλάχιστον διαφορετικών εκδόσεων, ενώ οι τίτλοι και τα μέσα χρηματαγοράς της ίδιας έκδοσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.» Αλλαγή στην ονομασία αρκετών Υποκεφαλαίων ως εξής: Προηγούμενο όνομα Υποκεφαλαίου Νέο όνομα Υποκεφαλαίου dit-protect Global Winner 2014 Protect Global Winner 2014 Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Top Selection Europa Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz-dit Global Small Cap Allianz RCM Global Small Cap Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz PIMCO Euro Bond Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz RCM Growing Markets Protect Η κατηγορία μεριδίων Allianz Global Investors Fund Allianz-dit Global Small Cap RCM I (EUR) μετονομάστηκε σε Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Global Small Cap I (EUR). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund («η Εταιρεία») αποφάσισε να θέση σε ισχύ από τις 12 Δεκεμβρίου 2008 τις ακόλουθες αλλαγές: Οι επενδυτικές αρχές του Υποκεφαλαίου Allianz-dit Global EcoTrends έχουν μεταβληθεί ως εξής: Το σημείο α) των επενδυτικών αρχών έχει συγκεκριμενοποιηθεί ούτως ώστε, σύμφωνα με τις διατάξεις συγκεκριμένα του σημείου ζ), τουλάχιστον το 75% των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου θα πρέπει να επενδύεται σε μετοχές εταιρειών που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη των κλάδων «Οικολογική ενέργεια», «Έλεγχος ρύπανσης» και «Καθαρό νερό», ενώ δύνανται να συμμετέχουν και σε άλλους επιχειρησιακούς τομείς. Οι επενδυτικές αρχές του Υποκεφαλαίου Allianz RCM Europe Equity Growth έχουν μεταβληθεί ως εξής: Το σημείο α) των επενδυτικών αρχών έχει αλλάξει ούτως ώστε τουλάχιστον το 75% (πριν 70%) των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου να δύναται να επενδυθεί σε μετοχές και πιστοποιητικά συμμετοχής εταιρειών, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Νορβηγία ή την Ισλανδία. Σύμφωνα με το σημείο β) των επενδυτικών αρχών, ποσοστό έως και 25% (πριν 20%) των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδυθεί σε μετοχές, πιστοποιητικά συμμετοχής ή τίτλους επιλογής διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στο σημείο α). Το σημείο θ) των επενδυτικών αρχών έχει συγκεκριμενοποιηθεί ούτως ώστε, στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, να επιτρέπεται η μη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα σημεία β), ε) και ζ) ανωτέρω. Οι επενδυτικές αρχές του Υποκεφαλαίου Allianz RCM Euroland Equity Growth έχουν μεταβληθεί ως εξής:

6 Allianz Global Investors Fund Το σημείο α) των επενδυτικών αρχών έχει αλλάξει, ούτως ώστε τουλάχιστον το 75% (πριν 70%) των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου να δύναται να επενδυθεί σε μετοχές και πιστοποιητικά συμμετοχής εταιρειών, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε χώρες που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το σημείο η) των επενδυτικών αρχών έχει συγκεκριμενοποιηθεί ούτως ώστε, στο πλαίσιο ισχύος της Προσέγγισης έκθεσης, να επιτρέπεται η μη τήρηση των ορίων που αναφέρονται στα σημεία β), γ) και στ) ανωτέρω. Οι επενδυτικές αρχές του Υποκεφαλαίου Allianz All Markets Invest έχουν συγκεκριμενοποιηθεί και επεκταθεί στην αγορά πιστοποιητικού αμοιβαίου κεφαλαίου που επενδύει σε κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και αμοιβαίου κεφαλαίου που συμμορφώνεται με τις οδηγίες ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ και επενδύει σε δείκτες κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτικές αρχές του Υποκεφαλαίου Allianz All Markets Dynamic Invest έχουν συγκεκριμενοποιηθεί και επεκταθεί στην αγορά πιστοποιητικού αμοιβαίου κεφαλαίου που επενδύει σε κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και αμοιβαίου κεφαλαίου που συμμορφώνεται με τις οδηγίες ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ και επενδύει σε δείκτες κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτικές αρχές του Υποκεφαλαίου Allianz All Markets Opportunities έχουν συγκεκριμενοποιηθεί και επεκταθεί στην αγορά πιστοποιητικού αμοιβαίου κεφαλαίου που επενδύει σε κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και αμοιβαίου κεφαλαίου που συμμορφώνεται με τις οδηγίες ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ και επενδύει σε δείκτες κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund («η Εταιρεία») αποφάσισε να θέση σε ισχύ από τις 22 Μαΐου 2009 τις ακόλουθες αλλαγές: Μετά τη συγχώνευση της Dresdner Bank AG στην Commerzbank AG, η λειτουργία της ως διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου του «Protect Global Winner 2014», καθώς και ως διανομέα και πράκτορα πληρωμών στη Γερμανία ανατίθεται στην Commerzbank AG, Kaiserplatz, D Frankfurt/Main. Η ημερομηνία διανομής για τις κατηγορίες μεριδίων διανομής του Υποκεφαλαίου «Allianz RCM Asia Pacific» στο μέλλον ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου. Οι επενδυτικές αρχές του «Allianz PIMCO Corporate Bond Global» θα συμπληρωθούν με την «Περιορισμένη διασπορά κινδύνου». Ο επενδυτικός στόχος του «Allianz RCM Enhanced Money Market» θα συγκεκριμενοποιηθεί ως εξής: «Με στόχο την επίτευξη πρόσθετων αποδόσεων, η διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αναλάβει χωριστούς κινδύνους για τα ομόλογα». Οι επενδυτικές αρχές του «Allianz RCM Total Return Asian Equity» θα συγκεκριμενοποιηθούν ως εξής: Ο επενδυτικός στόχος συγκεκριμενοποιήθηκε. Το σημείο α) άλλαξε για το σκοπό αυτό, έτσι ώστε «σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου στ) ειδικότερα, τουλάχιστον τα δύο τρίτα των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου επενδύονται σε Μετοχές, καθώς και σε δικαιώματα μελλοντικής εγγραφής για Μετοχές εταιρειών με έδρα στη Δημοκρατία της Κορέας, στην Ταϊβάν, στην Ταϊλάνδη, στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία, στην Ινδονησία, στη Σινγκαπούρη και στην Κίνα ή που αντλούν σημαντικό μερίδιο των εσόδων και/ή των κερδών τους από αυτές τις χώρες». Σύμφωνα με το σημείο β), «δυνάμει των διατάξεων του σημείο στ) ειδικότερα, έως το ένα τρίτο των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε Μετοχές, καθώς και σε δικαιώματα μελλοντικής εγγραφής για Μετοχές εταιρειών εκτός αυτών που αναφέρονται λεπτομερώς στο σημείο α)». Το όριο αναφορικά με τις καταθέσεις και τα μέσα χρηματαγοράς θα μειωθεί από 50% στο ένα τρίτο. Συγχώνευση Υποκεφαλαίων Με την έγκριση της Εποπτικής Αρχής του Λουξεμβούργου, η Εταιρεία Διαχείρισης αποφάσισε να συγχωνεύσει τα Υποκεφάλαια, όπως ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα με τα αντίστοιχα Υποκεφάλαια της Allianz Global Investors Selections, μιας άλλης εταιρείας συλλογικών επενδύσεων, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 1ου Μέρους του Νόμου του Λουξεμβούργου, της 20ής Δεκεμβρίου Η συνένωση τέθηκε σε ισχύ στις 3 Οκτωβρίου 2008, στο τέλος της εργάσιμης ημέρας και ώρα 7 μ.μ. θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).

7 Allianz Global Investors Fund Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις καθενός Υποκεφαλαίου της Allianz Global Investors Selections συνενώθηκε με το αντίστοιχο Υποκεφάλαιο AGIF και όλοι ο υφιστάμενοι Μεριδιούχοι των Υποκεφαλαίων της Allianz Global Investors Selections έλαβαν αυτόματα και χωρίς κόστος μερίδια του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου AGIF μέσω ανταλλαγής ένα προς ένα. Η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος αποτέλεσε επίσης την ημερομηνία έναρξης διάθεσης των Υποκεφαλαίων AGIF, ενώ τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις κάθε Υποκεφαλαίου AGIF συνίσταντο αποκλειστικά στα στοιχεία ενεργητικού και τις υποχρεώσεις που έχουν μεταβιβαστεί από το αντίστοιχο Υποκεφάλαιο Allianz Global Investors Selections. Οι Μεριδιούχοι έλαβαν ένα μερίδιο της εκάστοτε κατηγορίας μεριδίων και του νομίσματος του Υποκεφαλαίου AGIF, ως αντάλλαγμα για ένα μερίδιο της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων και του νομίσματος του Υποκεφαλαίου Allianz Global Investors Selections. Η καθαρή αξία ενεργητικού ενός μεριδίου της κατηγορίας μεριδίων του Υποκεφαλαίου Allianz Global Investors Selections, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το πλήρες ενημερωτικό δελτίο της Allianz Global Investors Selections στις 3 Οκτωβρίου 2008 αποτελούσε την αρχική καθαρή αξία ενεργητικού ενός μεριδίου της κατηγορία μεριδίων του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου AGIF, ενώ οι Μεριδιούχοι δεν χρειάστηκε να καταβάλλουν επιπλέον ποσό για την ανταλλαγή των μεριδίων. Η αργότερη ώρα για τη διαπραγμάτευση μεριδίων των Υποκεφαλαίων της Allianz Global Investors Selections ήταν στις 5 μ.μ. ώρα Χονγκ Κονγκ (ή 11 π.μ. Θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης, αντίστοιχα), της 3ης Οκτωβρίου 2008, εξαιρουμένου του Υποκεφαλαίου Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund, για το οποίο η αργότερη ώρα διαπραγμάτευσης μεριδίων ήταν στις 5 μ.μ. ώρα Χονγκ Κονγκ (ή 11 π.μ. Θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης, αντίστοιχα), της 2ας Οκτωβρίου Οι Μεριδιούχοι έλαβαν τα μερίδια των Υποκεφαλαίων Allianz Global Investors Selections στις 3 Οκτωβρίου 2008 πριν το τέλος της εργάσιμης ημέρας, στις 7 μ.μ. θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης και σε εύλογο χρονικό διάστημα τα μερίδια μετατράπηκαν αυτόματα σε μερίδια του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου AGIF στις 7 μ.μ. θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Όλα τα μερίδια της Allianz Global Investors Selections που επρόκειτο να συνενωθούν, ακυρώθηκαν κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, κατά την ανταλλαγή τους με μερίδια των αντίστοιχων Υποκεφαλαίων AGIF. Οι εντολές διαπραγμάτευσης που αφορούν τα Υποκεφάλαια Allianz Global Investors Selections οι οποίες ελήφθησαν μετά τις 5 μ.μ. ώρα Χονγκ Κονγκ (ή 11 π.μ. θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης, αντίστοιχα), της 3ης Οκτωβρίου 2008 ή για το Υποκεφάλαιο Allianz Global Investors Selections RCM Philippines μετά τις 5 μ.μ. ώρα Χονγκ Κονγκ (ή 11 π.μ. θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης, αντίστοιχα), της 2ας Οκτωβρίου 2008, θεωρήθηκαν ως εντολές διαπραγμάτευσης για μερίδια των αντίστοιχων Υποκεφαλαίων AGIF. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των εντολών διαπραγμάτευσης πραγματοποιήθηκε βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο των αντίστοιχων Υποκεφαλαίων AGIF, η οποία καθορίστηκε σύμφωνα με το πλήρες ενημερωτικό δελτίο της AGIF στις 6 Οκτωβρίου Κατά κανόνα, η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μεριδίων των νεοσυσταθέντων Υποκεφαλαίων AGIF ήταν η 6η Οκτωβρίου Ωστόσο, οι αιτήσεις διαπραγμάτευσης για το Υποκεφάλαιο Allianz RCM Philippines έπρεπε να είχαν κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 5 μ.μ. ώρα Χονγκ Κονγκ (ή τις 11 π.μ. θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης), της 3ης Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ στις 6 Οκτωβρίου Αναλογία μετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία μετατροπής Allianz GIS RCM China Fund Allianz RCM China 1:1 Allianz GIS RCM Global Hi-Tech Growth Fund Allianz RCM Global Hi-Tech Growth 1:1 Allianz GIS RCM Global Unconstrained Fund Allianz RCM Global Unconstrained 1:1 Allianz GIS RCM Hong Kong Fund Allianz RCM Hong Kong 1:1 Allianz GIS RCM Indonesia Fund Allianz RCM Indonesia 1:1 Allianz GIS RCM Japan Fund Allianz RCM Japan 1:1 Allianz GIS RCM Korea Fund Allianz RCM Korea 1:1 Allianz GIS RCM Little Dragons Fund Allianz RCM Little Dragons 1:1 Allianz GIS RCM Malaysia Fund Allianz RCM Malaysia 1:1 Allianz GIS RCM Oriental Income Fund Allianz RCM Oriental Income 1:1 Allianz GIS RCM Philippines Fund Allianz RCM Philippines 1:1 Allianz GIS RCM Singapore Fund Allianz RCM Singapore 1:1 Allianz GIS RCM Thailand Fund Allianz RCM Thailand 1:1 Allianz GIS RCM Tiger Fund Allianz RCM Tiger 1:1 Allianz GIS RCM Total Return Asian Equity Fund Allianz RCM Total Return Asian Equity 1:1 Allianz GIS RCM USD Liquidity Fund Allianz RCM USD Liquidity 1:1

8 Allianz Global Investors Fund Η ενδιάμεση διανομή για τις κατηγορίες μεριδίων διανομής εισοδήματος για τα ρευστοποιούμενα Υποκεφάλαια πραγματοποιήθηκε πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της συνένωσης. Τα έξοδα που προέκυψαν από τη διαδικασία της συνένωσης επιβάρυναν την Allianz Global Investors Group. Με την έγκριση της Εποπτικής Αρχής του Λουξεμβούργου, η Εταιρεία Διαχείρισης αποφάσισε να συγχωνεύσει τα Υποκεφάλαια Allianz RCM Top Selection Europa A EUR με το Allianz RCM European Equity A EUR με ισχύ από τις 12 Δεκεμβρίου Αναλογία μετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία μετατροπής Allianz RCM Top Selection Europa A EUR Allianz RCM European Equity A (EUR) 1:0, Με την έγκριση της Εποπτικής Αρχής του Λουξεμβούργου, η Εταιρεία Διαχείρισης αποφάσισε να συγχωνεύσει τα Υποκεφάλαια: Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR με το Allianz RCM Little Dragons A2 EUR Allianz RCM Rising Stars Asia CT EUR με το Allianz RCM Little Dragons CT2 EUR με ισχύ από τις 12 Δεκεμβρίου Αναλογία μετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία μετατροπής Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR Allianz RCM Little Dragons A2 EUR 1:0, Allianz RCM Rising Stars Asia CT EUR Allianz RCM Little Dragons CT2 EUR 1:0, Με την έγκριση της Εποπτικής Αρχής του Λουξεμβούργου, η Εταιρεία Διαχείρισης αποφάσισε να συγχωνεύσει τα Υποκεφάλαια: Allianz RCM Global DemographicTrends και Allianz RCM Innovation Trends της Allianz Global Investors Trends με το Allianz RCM Demographic Trends της Allianz Global Investors Fund με ισχύ από τις 19 Δεκεμβρίου 2008.

9 Allianz Global Investors Fund Αναλογία μετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία μετατροπής Allianz RCM Global DemographicTrends Allianz RCM Demographic Trends A EUR 1:0, Allianz RCM Global InnovationTrends Allianz RCM Demographic Trends A EUR 1:0, Με την έγκριση της Εποπτικής Αρχής του Λουξεμβούργου, η Εταιρεία Διαχείρισης αποφάσισε να συγχωνεύσει το Υποκεφάλαιο Allianz RCM Tiger Fund (FCP) με το Allianz RCM Tiger A EUR της Allianz Global Investors Fund με ισχύ από τις 28 Νοεμβρίου Αναλογία μετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία μετατροπής Allianz RCM Tiger Fund (FCP) Allianz RCM Tiger A EUR 1:0, Με την έγκριση της Εποπτικής Αρχής του Λουξεμβούργου, η Εταιρεία Διαχείρισης αποφάσισε να συγχωνεύσει τα Υποκεφάλαια Allianz Investors Vision AT EUR με το Allianz RCM Enhanced Money Market AT EUR Allianz Investors Vision CT EUR με το Allianz RCM Enhanced Money Market CT EUR Allianz Investors Vision I EUR με το Allianz RCM Enhanced Money Market I EUR με ισχύ από τις 19 Ιουνίου Αναλογία μετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία μετατροπής Allianz Investors Vision AT EUR Allianz RCM Enhanced Money Market AT EUR 1, Allianz Investors Vision CT EUR Allianz RCM Enhanced Money Market CT EUR 1, Allianz Investors Vision I EUR Allianz RCM Enhanced Money Market I EUR 0,010967

10 Allianz Global Investors Fund Υπεύθυνος Μητρώου και Πράκτορας Μεταβιβάσεων Από τις 3 Οκτωβρίου 2008, η λειτουργία του Υπευθύνου Μητρώου και Πράκτορα Μεταβιβάσεων της Εταιρείας έχει μεταβιβαστεί από την State Street Bank Luxembourg S.A. στην RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Ρευστοποίηση των Υποκεφαλαίων Το Υποκεφάλαιο Allianz All Markets Invest έκλεισε στις 20 Μαρτίου Το Υποκεφάλαιο Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 έκλεισε στις 31 Μαρτίου Το Υποκεφάλαιο Allianz RCM Global Small Cap έκλεισε στις 30 Απριλίου Το Υποκεφάλαιο Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 έκλεισε στις 13 Αυγούστου Το πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου 2009 είναι προσπελάσιμα ή διατίθενται δωρεάν για τους Μεριδιούχους από την έδρα της Εταιρείας, τον Θεματοφύλακα και τους Πράκτορες Πληροφοριών. Μεταγενέστερα γεγονότα Έναρξη διάθεσης νέων Υποκεφαλαίων Η Εταιρεία έθεσε σε κυκλοφορία τα ακόλουθα νέα Υποκεφάλαια: με ισχύ από 2 Οκτωβρίου 2009 Allianz RCM Greater China Dynamic κατηγορία μεριδίων AT (USD) με ισχύ από 20 Οκτωβρίου 2009 Allianz RCM Discovery Europe Strategy κατηγορίες μεριδίων A (GBP), A (EUR) και I (EUR) Συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Με την έγκριση της Εποπτικής Αρχής του Λουξεμβούργου, η Εταιρεία Διαχείρισης αποφάσισε να συγχωνεύσει το Υποκεφάλαιο

11 Allianz Global Investors Fund Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return A EUR και I EUR της Allianz Global Investors IndexPLUS (FCP-Umbrella) με το Allianz RCM European Equity A EUR της Allianz Global Investors Fund και Allianz PIMCO Corporate Bond Global A EUR της Allianz Global Investors Fund με το Allianz PIMCO Euro Bond A EUR της Allianz Global Investors Fund με ισχύ από τις 13 Νοεμβρίου Αναλογία μετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία μετατροπής Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return A EUR Allianz RCM European Equity A EUR 0, Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return I EUR Allianz RCM European Equity A EUR 0, Allianz PIMCO Corporate Bond Global A EUR Allianz PIMCO Euro Bond A EUR 1,044688

12 Allianz Global Investors Fund Περιεχόμενα Απόδοση Επενδυτική πολιτική και στοιχεία ενεργητικού των Υποκεφαλαίων Allianz Asian Multi Income Plus Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner Allianz RCM Euro Equity Index Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz RCM Europe Small Cap Equity Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Enhanced Short Term US $ Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Έκθεση ρευστοποίησης Allianz RCM Top Selection Europa Allianz RCM Global Small Cap Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz Investors Vision Συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Κατάσταση εργασιών Κατάσταση καθαρού ενεργητικού Κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού Allianz Global Investors Fund Οικονομικές καταστάσεις των Υποκεφαλαίων Χαρτοφυλάκια επενδύσεων Κατάσταση εργασιών Κατάσταση καθαρού ενεργητικού Κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού Κατάσταση μεταβολών στα μερίδια Allianz Asian Multi Income Plus Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner Allianz RCM Euro Equity Index Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic

13 Allianz Global Investors Fund Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz RCM Europe Small Cap Equity Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Enhanced Short Term US $ Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Allianz RCM Top Selection Europa Allianz RCM Global Small Cap Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz Investors Vision Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Σημείωση για επενδυτές στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Σημείωση για τους επενδυτές στη Δημοκρατία της Αυστρίας Σημείωση για τους επενδυτές στην Ελβετία Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή προς τους Μεριδιούχους Περαιτέρω μη ελεγμένες πληροφορίες Αξία σε κίνδυνο (VaR) Διανομή Ανώτατη τιμή έκδοσης / κατώτατη τιμή εξαγοράς Ευρετήριο

14 Allianz Global Investors Fund Απόδοση Όνομα Υποκεφαλαίου Κατηγορία μεριδίων Ημερομηνία έναρξης διάθεσης 1 έτος (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Aπόδοση % Allianz Asian Multi Income Plus IT (USD) 15/07/2009 Allianz RCM Global Equity AT (EUR) 13/06/ ,46 AT (USD) 13/06/ ,30 AT (SGD) 11/08/2009 CT (EUR) 04/06/ ,55 IT (EUR) 04/06/ ,59 IT (H-EUR) 06/05/2009 N (EUR) 12/12/2008 S (EUR) 12/12/2008 WT (EUR) 25/09/ ,68 Allianz RCM Asia Pacific A (EUR) 11/01/ ,77 A (USD) 11/03/ ,94 AT (EUR) 04/06/ ,77 CT (EUR) 04/06/ ,99 I (EUR) 11/01/ ,62 I (USD) 11/01/ ,86 N (EUR) 12/12/2008 S (EUR) 12/12/2008 Allianz RCM Global Sustainability A (EUR) 02/01/2003 4,80 A (USD) 02/01/2003 3,50 CT (EUR) 31/07/2007 5,56 Allianz RCM Best Styles Euroland AT (EUR) 04/06/2007 3,60 CT (EUR) 04/06/2007 3,02 I (EUR) 12/07/2005 4,25 Protect Global Winner 2014 AT (EUR) 24/04/2006 5,98 Allianz RCM Top Selection Europa A (EUR) 06/01/ ,79 1) Allianz RCM Euro Equity Index A (EUR) 24/02/2003 1,66 I (EUR) 24/02/2003 2,05 Allianz-dit Global EcoTrends A (EUR) 03/05/ ,18 AT (EUR) 04/06/ ,18 CT (EUR) 04/06/ ,79 IT (EUR) 04/06/ ,44 Allianz RCM Europe Equity Growth A (EUR) 16/10/ ,26 A (GBP) 03/08/2009 AT (EUR) 16/10/ ,28 CT (EUR) 02/11/2006 9,46 I (EUR) 04/10/ ,15 IT (EUR) 04/10/ ,15 W (EUR) 02/10/ ,48 Allianz RCM Euroland Equity Growth A (EUR) 16/10/2006 8,98 AT (EUR) 16/10/2006 8,91 CT (EUR) 02/11/2006 8,11 I (EUR) 04/10/2006 9,77 IT (EUR) 04/10/2006 9,78 W (EUR) 02/10/ ,18 W (H-SKK) 2) 15/05/2007 5,74 3) 12

15 Allianz Global Investors Fund 2 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 3 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 4 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 5 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 10 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % Ημερομηνία έναρξης διάθεσης 30 Σεπτεμβρίου 2009 Απόδοση % 8,20 36,76 27,11 20,13 1,20 50,80 34,20 15,02 1,94 18,44 24,20 2,20 36,85 36,60 36,16 35,90 12,00 12,40 12,10 35,01 33,63 30,35 6,29 22,49 54,46 28,12 18,93 42,19 52,43 30,24 15,80 31,87 17,90 29,38 8,48 25,90 59,64 27,14 25,53 53,13 77,78 44,70 44,30 31,93 23,19 15,03 3,67 11,24 30,16 11,76 2,85 22,61 58,32 33,04 32,10 27,95 30,90 28,74 31,80 27,12 16,15 1,78 4,22 11,68 3,92 1,67 28,18 17,54 4,49 21,17 59,29 27,62 16,78 3,23 23,27 63,03 39,83 7,74 20,17 39,83 35,05 40,78 36,22 38,72 33,64 19,37 _ 8,20 16,52 19,35 8,17 20,55 10,32 18,07 3,31 18,06 3,32 17,53 2,67 22,19 13,43 22,25 13,49 23,36 13,90 20,99 9,74 20,97 9,74 21,81 10,67 13

16 Allianz Global Investors Fund Όνομα Υποκεφαλαίου Κατηγορία μεριδίων Ημερομηνία έναρξης διάθεσης 1 έτος (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Aπόδοση % Allianz RCM US Equity Systematic A (USD) 15/02/2008 2,87 AT (SGD) 11/08/2009 CT (EUR) 31/07/2007 5,48 N (EUR) 12/12/2008 S (EUR) 12/12/2008 W (H-EUR) 12/12/2006 4,41 Allianz RCM Global Small Cap A (EUR) 09/01/ ,00 4) I (EUR) 02/04/ ,85 11) Allianz RCM Rising Stars Asia A (EUR) 06/02/ ,30 1) CT (EUR) 31/07/ ,38 1) Allianz RCM BRIC Equity AT (EUR) 15/06/ ,09 AT (USD) 25/02/ ,51 CT (EUR) 29/05/ ,22 I (EUR) 29/05/ ,12 Allianz NFJ US Large Cap Value AT (SGD) 11/08/2009 I (USD) 10/03/2009 W (USD) 01/04/2009 Allianz RCM Europe Small Cap Equity A (GBP) 15/09/2009 AT (EUR) 15/09/2009 IT (EUR) 15/09/2009 Allianz RCM European Equity A (EUR) 07/11/2008 N (EUR) 12/12/2008 S (EUR) 12/12/2008 Allianz RCM European Equity Dividend AT (EUR) 10/03/2009 CT (EUR) 10/03/2009 IT (EUR) 10/03/2009 Allianz RCM Global Hi-Tech Growth A (USD) 03/10/2008 AT (USD) 03/10/2008 AT (SGD) 11/08/2009 IT (USD) 03/10/2008 Allianz RCM Global Unconstrained AT (USD) 03/10/2008 Allianz RCM Hong Kong A (USD) 03/10/2008 AT (SGD) 11/08/2009 IT (USD) 03/10/2008 Allianz RCM India IT (USD) 17/12/2008 Allianz RCM Indonesia A (EUR) 24/10/2008 A (USD) 03/10/2008 Allianz RCM Japan A (USD) 03/10/2008 IT (USD) 03/10/2008 Allianz RCM Korea A (USD) 03/10/2008 IT (USD) 03/10/2008 Allianz RCM Little Dragons A (USD) 03/10/2008 A2 (EUR) 12/12/2008 AT (USD) 03/10/2008 AT (SGD) 11/08/2009 CT2 (EUR) 12/12/2008 IT (USD) 03/10/2008 PT (USD) 03/10/2008 Allianz RCM Malaysia A (USD) 03/10/

17 Allianz Global Investors Fund 2 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 3 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 4 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 5 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 10 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % Ημερομηνία έναρξης διάθεσης 30 Σεπτεμβρίου 2009 Απόδοση % 13,17 3,60 26,88 26,38 24,73 24,54 22,84 12,10 36,62 26,09 37,20 37,61 23,87 35,47 20,79 2,40 5,25 5) 38,51 4,80 1,36 1,40 12,96 26,08 25,76 43,20 42,65 43,83 12,11 12,04 5,20 13,20 6,11 40,50 0,20 41,73 57,10 116,34 39,68 0,96 2,24 21,22 22,29 31,56 52,82 31,57 1,90 51,92 34,01 33,96 25,86 15

18 Allianz Global Investors Fund Όνομα Υποκεφαλαίου Κατηγορία μεριδίων Ημερομηνία έναρξης διάθεσης 1 έτος (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Aπόδοση % Allianz RCM Oriental Income A (USD) 03/10/2008 AT (USD) 03/10/2008 AT (SGD) 11/08/2009 I (USD) 03/10/2008 IT (USD) 03/10/2008 P (USD) 03/10/2008 Allianz RCM Philippines A (USD) 03/10/2008 Allianz RCM Singapore A (USD) 03/10/2008 Allianz RCM Thailand A (USD) 03/10/2008 IT (USD) 03/10/2008 A (EUR) 24/10/2008 Allianz RCM Tiger A (EUR) 28/11/2008 A (USD) 03/10/2008 AT (USD) 03/10/2008 IT (USD) 03/10/2008 Allianz RCM Total Return Asian Equity A (USD) 03/10/2008 AT (USD) 03/10/2008 IT (USD) 03/10/2008 PT (USD) 03/10/2008 Allianz RCM China A (USD) 03/10/2008 IT (USD) 19/01/2009 A (GBP) 09/06/2009 AT (SGD) 11/08/2009 Allianz RCM Currencies Strategy I (EUR) 30/06/2009 Allianz RCM Demographic Trends A (EUR) 19/12/2008 AT (USD) 19/12/2008 Allianz RCM Global Agricultural Trends A (EUR) 01/04/2008 3,16 A (GBP) 25/08/ ,74 AT (EUR) 24/06/2008 3,40 AT (USD) 01/04/2008 1,31 CT (EUR) 07/07/2008 3,75 IT (EUR) 07/07/2008 2,24 Allianz Real Estate Securities Europe AT (EUR) 26/03/2008 3,77 Allianz PIMCO Euro Bond A (EUR) 02/01/2004 2,99 AT (EUR) 23/04/2003 2,93 CT (EUR) 31/07/2007 2,87 I (EUR) 23/04/2003 3,64 I (H-CHF) 21/12/2005 7,12 6) IT (EUR) 04/05/2005 3,37 Allianz PIMCO Corporate Bond Global A (EUR) 13/01/ ,14 Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus CT (EUR) 31/07/2007 2,94 I (EUR) 12/11/2003 3,46 P (EUR) 12/08/2005 3,38 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 I (EUR) 12/11/2003 0,82 7) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 I (EUR) 12/11/ ,60 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 I (EUR) 12/11/ ,94 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 I (EUR) 14/12/2004 9,33 8) Allianz All Markets Invest A (EUR) 05/10/ ,37 9) I (EUR) 05/10/2007 8,43 9) 16

19 Allianz Global Investors Fund 2 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 3 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 4 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 5 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 10 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % Ημερομηνία έναρξης διάθεσης 30 Σεπτεμβρίου 2009 Απόδοση % 23,36 23,36 3,80 24,33 24,05 24,27 10,72 30,44 34,96 36,17 70,85 46,55 27,99 27,99 29,16 29,63 29,53 30,24 30,65 43,24 72,52 14,69 3,70 0,69 29,62 34,60 19,80 15,19 35,49 24,50 28,42 27,04 26,03 0,35 1,63 3,18 4,83 9,18 0,27 1,66 3,19 4,86 12,30 0,50 0,30 0,91 0,10 0,84 8,12 16,79 0,70 0,10 1,08 1,20 5,64 4,85 4,21 8,74 11,67 4,17 5,71 5,22 9,29 11,26 14,59 16,77 5,06 9,06 10,94 11,22 12,08 13,15 11,81 21,68 30,62 13,59 12,80 11,03 23,09 32,71 17

20 Allianz Global Investors Fund Όνομα Υποκεφαλαίου Κατηγορία μεριδίων Ημερομηνία έναρξης διάθεσης 1 έτος (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Aπόδοση % Allianz All Markets Dynamic A (EUR) 05/10/2007 1,36 Allianz All Markets Opportunities A (EUR) 05/10/2007 9,91 Allianz Investors Vision AT (EUR) 02/11/2006 0,88 10) CT (EUR) 02/11/2006 0,49 10) I (EUR) 02/01/2003 1,25 10) IT (EUR) 06/11/2007 1,69 10) WT (EUR) 02/11/2006 1,47 10) Allianz RCM Enhanced Money Market AT (EUR) 01/10/2008 CT (EUR) 16/02/2009 I (EUR) 17/04/2007 4,28 IT (EUR) 16/02/2009 Allianz RCM Enhanced Short Term US $ IT (USD) 16/06/2009 Allianz RCM Growing Markets Protect AT (EUR) 22/05/2007 5,19 Allianz RCM USD Liquidity A (USD) 03/10/2008 Allianz Tactical Asset Allocation Euroland AT (EUR) 26/03/2008 4,62 1) Ημερομηνία ρευστοποίησης: 12 Δεκεμβρίου ) Η Σλοβακία εισήγαγε το ευρώ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου Η τιμή μεριδίου θα αναφέρεται σε ευρώ από αυτή την ημερομηνία και μετά. 3) Ημερομηνία ρευστοποίησης: 9 Σεπτεμβρίου ) Ημερομηνία ρευστοποίησης: 30 Απριλίου ) Για την περίοδο από 10 Μαρτίου 2009 έως 3 Απριλίου ) Ημερομηνία ρευστοποίησης: 23 Μαρτίου ) Ημερομηνία ρευστοποίησης: 31 Μαρτίου ) Ημερομηνία ρευστοποίησης: 13 Αυγούστου ) Ημερομηνία ρευστοποίησης: Κατηγορία A: 20 Μαρτίου 2009 Κατηγορία I: 16 Φεβρουαρίου ) Ημερομηνία ρευστοποίησης: Κατηγορία AΤ: 19 Ιουνίου 2009 Κατηγορία CT: 19 Ιουνίου 2009 Κατηγορία I: 19 Ιουνίου 2009 Κατηγορία IT: 30 Μαρτίου 2009 Κατηγορία WT: 3 Φεβρουαρίου ) Ημερομηνία ρευστοποίησης: 23 Απριλίου Ο υπολογισμός βασίζεται στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο (χωρίς την προμήθεια πώλησης), θεωρώντας ότι τυχόν διανομές επανεπενδύθηκαν. Η απόδοση υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που συνιστά η γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Επενδύσεων και Διαχείρισης Ενεργητικού (Bundesverband Investment und Asset Management e.v. BVI). Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Στα δεδομένα απόδοσης δεν λαμβάνονται υπ όψιν οι προμήθειες για την έκδοση και την εξαγορά μεριδίων. 18

21 Allianz Global Investors Fund 2 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 3 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 4 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 5 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % 10 έτη (30 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 2009) Απόδοση % Ημερομηνία έναρξης διάθεσης 30 Σεπτεμβρίου 2009 Απόδοση % 19,53 30,91 4,53 1,88 9,02 10,69 1,68 0,83 1,90 1,17 0,53 4,49 19

22 Allianz Asian Multi Income Plus Το Allianz Asian Multi Income Plus υιοθετεί την επενδυτική φιλοσοφία της αναζήτησης πολλαπλών πηγών προστιθέμενης αξίας που προέρχεται από τα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία, την αποτίμηση και τις τεχνικές για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης υπεραπόδοσης. Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει την μακροοικονομική ανάλυση από πάνω προς τα κάτω και την έρευνα εταιρειών από κάτω προς τα πάνω. Ο επενδυτικός στόχος του Υποκεφαλαίου είναι να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου και έσοδα μέσω των επενδύσεων σε αγορές χρεωστικών τίτλων που είναι εκπεφρασμένες σε ασιατικά νομίσματα και σε ασιατικές αγορές μετοχών/επιχειρηματικών κοινοπραξιών. Το 2008, μετά από μια απογοητευτική απόδοση, οι χρηματοοικονομικές αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματοποίησαν έντονα ανοδική πορεία από φέτος τον Μάρτιο, ωθούμενες από την ευνοϊκή νομισματική πολιτική και την τεράστια ρευστότητα στο σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπήρχαν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η παγκόσμια οικονομική ύφεση έφτανε στο τέλος της όπως φαινόταν από την ανάκαμψη των εξαγωγών και τα βελτιωμένα δεδομένα της βιομηχανικής παραγωγής, ως απόρροια της επαναδημιουργίας αποθεμάτων οι οποίες, με τη σειρά τους, βοήθησαν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και του επενδυτικού κλίματος. Για τη 12μηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009, το Allianz Asian Multi Income Plus παρουσίασε απόδοση ύψους 8,61 %, η οποία ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη του σύνθετου δείκτη αναφοράς που κυμάνθηκε στο 10,89 %. Η κατανομή στοιχείων ενεργητικού συνέβαλε αρνητικά στην απόδοση του Υποκεφαλαίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. Η αύξηση των τοποθετήσεων σε ασφαλέστερα στοιχεία ενεργητικού, όπως τα ομόλογα και τα μετρητά σε τοπικά ασιατικά νομίσματα, σε συνδυασμό με τις μειωμένες τοποθετήσεις σε ασιατικές εταιρείες REIT επηρέασαν αρνητικά την αξία του Υποκεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά τις ανεπτυγμένες οικονομίες, οι προοπτικές ανάπτυξης για την Ασία αναμένεται να είναι περισσότερο εύρωστες κατά τους επόμενους μήνες. Αυτό θα βοηθούσε στην ενίσχυση της απόδοσης των ασιατικών στοιχείων ενεργητικού και αγορών. Από την άλλη πλευρά, οι κίνδυνοι ενδέχεται να προκύψουν από τις μη ρεαλιστικές αποτιμήσεις, τα σφάλματα πολιτικής ή από εξωγενείς παράγοντες, όπως το ξέσπασμα της πανδημίας γρίππης. Το Υποκεφάλαιο θα συνεχίσει να αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες είναι πιθανό να επωφεληθούν από την οικονομική ανάκαμψη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Υποκεφάλαιο, ανατρέξτε στο απλοποιημένο και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο. Η απόδοση κάθε μίας από τις κατηγορίες μεριδίων του Υποκεφαλαίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα με τίτλο «Απόδοση», στις σελίδες 12 και 13. Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά τίτλους REITs Αυστραλίας 3,57 % REITs Χονγκ Κονγκ 7,29 % 3,72 % Λοιπά στοιχεία καθαρού ενεργητικού Οµόλογα σε HKD 9,05 % 22,67 % REITs Σινγκαπούρης Οµόλογα σε IDR 13,63 % 22,51 % Οµόλογα σε SGD Οµόλογα σε MYR 17,56 % Το Υποκεφάλαιο σε αριθμούς 30/09/2009 Έναρξη διάθεσης Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο σε USD Κατηγορία IT (USD) (σώρευσης) 1) WKN A0Q84X/LU ,82 10,00 Μερίδια σε κυκλοφορία Στοιχεία ενεργητικού Υποκεφαλαίου σε εκατομμύρια USD 17,2 1) Ημερομηνία έναρξης διάθεσης: 15 Ιουλίου

23 Allianz RCM Global Equity Το τέλος του 2008 και οι πρώτοι δύο μήνες του 2009 ήταν εξασθενημένοι και χαρακτηρίστηκαν από αστάθεια, με τις αρνητικές ειδήσεις να κυριαρχούν στους τίτλους των εφημερίδων. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα έμοιαζε να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και οι κυβερνήσεις έθεσαν σε ισχύ έκτακτες νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές για την αποτροπή αυτού του ενδεχομένου, καθώς και για τη διακοπή της πτωτικής πορείας της παγκόσμιας οικονομίας. Στις αρχές Μαρτίου, οι αγορές ξεκίνησαν μια εξαιρετικά ισχυρή ανοδική πορεία. Τυχόν σημάδια αισιοδοξίας αποτέλεσαν σημείο στήριξης. Προγράμματα Ποσοτικής Χαλάρωσης τέθηκαν σε εφαρμογή και τα μακροοικονομικά δεδομένα άρχισαν να βελτιώνονται. Η κυκλικότητα βρέθηκε στο προσκήνιο αυτής της ανοδικής πορείας και η διασπορά των μεθόδων ήταν εξαιρετικά ακραία, με την ανοδική πορεία να χαρακτηρίζεται από μετοχές χαμηλότερης ποιότητας με υψηλό συντελεστή βήτα. Παρά την πολύ ισχυρή απόλυτη απόδοση από τον Ιανουάριο, το Υποκεφάλαιο παρουσίασε συνολικά αρνητική απόδοση, λόγω των εξασθενημένων αγορών στο τέλος του Η επιλογή των μετοχών από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο συνετέλεσε αρνητικά στην απόδοση, ενώ η επιλογή μετοχών από τους κλάδους Οδοποιίας και Σιδηροδρόμων ήταν περισσότερο ευνοϊκή. Η οικονομική άνοδος στις κύριες ανεπτυγμένες οικονομίες είναι πιθανό να παραμείνει κάτω των δυνατοτήτων τους για το 2010, καθώς η κατανάλωση κυμαίνεται σε χαμηλό επίπεδο, εντούτοις, ο ρυθμός της ύφεσης παρουσιάζει σαφή επιβράδυνση και παρατηρούμε σαφείς ενδείξεις παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης. Αναμένουμε ότι οι παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν τις ευνοϊκές νομισματικές τους πολιτικές, γεγονός το οποίο ενισχύει τις αγορές στοιχείων ενεργητικού, γενικότερα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Υποκεφάλαιο, ανατρέξτε στο απλοποιημένο και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο. Η απόδοση κάθε μίας από τις κατηγορίες μεριδίων του Υποκεφαλαίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα με τίτλο «Απόδοση», στις σελίδες 12 και 13. Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά χώρα Κίνα 2,70 % Βραζιλία 3,02 % Γαλλία 6,89 % Γερµανία 7,17 % Ελβετία 8,05 % 2,67 % Αυστραλία 6,57 % Λοιπές χώρες 43,79 % Η.Π.Α. 12,57 % Ηνωµένο Βασίλειο Ιαπωνία 8,90 % Λοιπά στοιχεία καθαρού ενεργητικού 2,33 % 1) Το Υποκεφάλαιο σε αριθμούς 30/09/ /09/ /09/ /09/2006 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο σε USD Κατηγορία AT (USD) (σώρευσης) WKN /LU ,58 8,45 11,52 8,92 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο σε EUR Κατηγορία AT (EUR) (σώρευσης) WKN /LU ,92 5,62 7,78 6,75 Κατηγορία CT (EUR) (σώρευσης) 2) WKN /LU ,34 7,25 10,04 Κατηγορία ΙT (EUR) (σώρευσης) 2) WKN /LU ,41 7,25 10,04 Κατηγορία IT (H-EUR) (σώρευσης) 3) WKN A0REN2/LU ,20 Κατηγορία N (EUR) (διανομής) 4) WKN A0RC30/LU ,24 Κατηγορία S (EUR) (διανομής) 4) WKN A0RC31/LU ,21 Κατηγορία WT (EUR) (σώρευσης) 5) WKN A0MWNA/LU ,67 743, ,11 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο σε SGD Κατηγορία AT (SGD) (σώρευσης) 6) WKN A0X8E7/LU ,22 Μερίδια σε κυκλοφορία 7) Στοιχεία ενεργητικού Υποκεφαλαίου σε εκατομμύρια USD 254,78 140,8 110,2 162,5 1) Οι επενδύσεις σε τίτλους ανέρχονται συνολικά σε 102,33 % επί του καθαρού ενεργητικού. 6) Ημερομηνία έναρξης διάθεσης: 11 Αυγούστου ) Ημερομηνία έναρξης διάθεσης: 4 Ιουνίου Τιμή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. Τιμή αρχικής εγγραφής: 10,00 δολάρια Σινγκαπούρης 3) Ημερομηνία έναρξης διάθεσης: 6 Μαΐου Τιμή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. 7) Σωρευμένα ποσά για ανοικτές κατηγορίες μεριδίων 4) Ημερομηνία έναρξης διάθεσης: 12 Δεκεμβρίου Τιμή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. 5) Ημερομηνία έναρξης διάθεσης: 25 Σεπτεμβρίου Τιμή αρχικής εγγραφής: 1.000,00 ευρώ. κατά την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης. 21

24 Allianz RCM Asia Pacific Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές επέδειξαν εξαιρετικά ασταθή απόδοση τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση των οικονομικών πιέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μίας άνευ προηγουμένου σειράς αλληλοσυνδεόμενων γεγονότων, αρχής γενομένης από την κατάρρευση της Lehman Brothers. Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2009, οι παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές κινήθηκαν έντονα προς την κατεύθυνση προεξόφλησης μιας κυκλικής ανάκαμψης. Το αισιόδοξο κλίμα συνεχίστηκε, με τις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης και τις αξίες να παρουσιάζουν υπεραπόδοση. Συνεχίζουμε να θεωρούμε την Κίνα ως βασικό παράγοντα ανάπτυξης στην περιοχή και εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως υπάρχει εγκυρότητα και δυναμικό σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της Κίνας. Με τους οικονομικούς δείκτες να υποδεικνύουν επιστροφή της Κίνας σε τροχιά ανάπτυξης, αναζητούμε την ταχεία, αλλά απαιτούμενη διαμόρφωση πολιτικών με στόχο την υποστήριξη της κατανάλωσης προτού εξασθενήσουν οι επενδύσεις. Το γεγονός αυτό αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύει το κλίμα στην περιοχή γενικότερα, και να προετοιμάζει το έδαφος για μια περισσότερο βιώσιμη επιστροφή σε συνθήκες πληθωρισμού και στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Η πλειονότητα των σχετικών υποαποδόσεων καταγράφηκε τον Απρίλιο, καθώς η αύξηση της διάθεσης ανάληψης κινδύνου ευνόησε τις συναλλαγές χαμηλότερης ποιότητας με υψηλό συντελεστή βήτα. Οι περισσότεροι από τους τίτλους που συνέβαλαν στη σχετική υποαπόδοση ήταν ποιοτικά ονόματα με καλές προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Υποκεφάλαιο, ανατρέξτε στο απλοποιημένο και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο. Η απόδοση κάθε μίας από τις κατηγορίες μεριδίων του Υποκεφαλαίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα με τίτλο «Απόδοση», στις σελίδες 12 και 13. Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά κλάδο Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 2,38 % Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,11 % Καταναλωτικά αγαθά πολυτελείας 6,03 % Ενέργεια 7,74 % Βιοµηχανία 11,29 % 2,26 % Οργανισµοί κοινής ωφέλειας 1,75 % Λοιπά στοιχεία καθαρού ενεργητικού 36,45 % Χρηµατοοικονοµικά 16,48 % Τεχνολογία πληροφορικής Υλικά 11,51 % Το Υποκεφάλαιο σε αριθμούς 30/09/ /09/ /09/ /09/2006 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο σε EUR Κατηγορία Α (EUR) (διανομής) WKN A0DLLG/LU ,90 12,57 21,80 14,43 Κατηγορία AT (EUR) (σώρευσης) 1) WKN A0DLLF/LU ,42 7,03 12,07 Κατηγορία CT (EUR) (σώρευσης) 1) WKN A0DLLM/LU ,21 6,90 12,05 Κατηγορία Ι (EUR) (διανομής) WKN A0DLLU/LU ,92 12,64 21,92 14,51 Κατηγορία N (EUR) (διανομής) 2) WKN A0RC34/LU ,47 Κατηγορία S (EUR) (διανομής) 2) WKN A0RC35/LU ,43 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο σε USD Κατηγορία A (USD) (διανομής) WKN A0DLLJ/LU ,66 12,16 20,79 12,71 Κατηγορία I (USD) (διανομής) WKN A0DLLW/LU ,64 13,87 23,72 14,00 Μερίδια σε κυκλοφορία 3) Στοιχεία ενεργητικού Υποκεφαλαίου σε εκατομμύρια EUR 98,5 83,9 201,1 155,0 1) Ημερομηνία έναρξης διάθεσης: 4 Ιουνίου Τιμή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. 2) Ημερομηνία έναρξης διάθεσης: 12 Δεκεμβρίου Τιμή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. 3) Σωρευμένα ποσά για ανοικτές κατηγορίες μεριδίων κατά την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης. 22

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Allianz Global Investors Fund (Ë «Ù ÈÚ») Û ÛÙ ıëîâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÙÔ ªÂÁ ÏÔ Ô Î ÙÔ ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÓÔÈÎÙÔ Ù appleô Ì ÌÂÙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund. Απλοποιημένο Ενημερωτικό ελτίο 27 Ιανουαρίου 2011. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Allianz Global Investors Fund. Απλοποιημένο Ενημερωτικό ελτίο 27 Ιανουαρίου 2011. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Το παρόν Απλοποιημένο Ενημερωτικό ελτίο συμπληρώνεται, καθίσταται έγκυρο και πρέπει να διαβάζεται αποκλειστικά σε συνδυασμό και στο πλαίσιο των κάτωθι: ΠαράρτημαΑτουΑπλοποιημένουΕνημερωτικού ελτίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ALPHA FUND OF FUNDS

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 756 /18.5.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν.4099/2012. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Allianz Global Investors Fund (Ë «Ù ÈÚ») Û ÛÙ ıëîâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÙÔ ªÂÁ ÏÔ Ô Î ÙÔ ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÓÔÈÎÙÔ Ù appleô Ì ÌÂÙ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια;

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια; Weekly Financial Report Δευτέρα 06-05-2013 Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% στην προσπάθειά της για έξοδο της Ευρωζώνης από την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 40 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 5 Αυγούστου 2002 Οι Εξελίξεις του Ιουλίου 2002 Οι ανοδικές τάσεις των τιμών της δευτερογενούς αγοράς ευνοήθηκαν από τις δυσοίωνες προοπτικές των διεθνών χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Αγορές Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές του Στρατή Κωνσταντίνου in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund. Ενημερωτικό ελτίο 1 Ιανουαρίου 2010. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

Allianz Global Investors Fund. Ενημερωτικό ελτίο 1 Ιανουαρίου 2010. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Το παρόν Ενημερωτικό ελτίο συμπληρώνεται, καθίσταται έγκυροκαι πρέπειναδιαβάζεταιαποκλειστικάσεσυνδυασμό και στο πλαίσιο των κάτωθι: ΠαράρτημαΑτουΕνημερωτικού ελτίου με ημερομηνία1φεβρουαρίου2010 ΠαράρτημαΒτουΕνημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Σχεδιασμένο για σταθερή απόδοση ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 3642/14.11.2001 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτωβρίου 2012 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κεφάλαια Invesco υπόκεινται στην εποπτεία της επιτροπής Commission de Surveillance du Secteur Financier

Τα Κεφάλαια Invesco υπόκεινται στην εποπτεία της επιτροπής Commission de Surveillance du Secteur Financier Κεφάλαια Invesco Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Έδρα: Vertigo Building- Polaris 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B34 457 Αλλαγές στο πρόγραμμα, οι οποίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα