ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Κίεβο, Ιούνιος 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Κίεβο, Ιούνιος 2009"

Transcript

1 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΤΗΣΣΙ ΙΑ ΕΚΘΕΣΣΗ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΤΗΣΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣΣ ΚΑΙΙ ΤΤI IΣΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ00- -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣΣ ΣΣΧΕΣΣΕΙ ΙΣΣ ΕΤΤΟΥΣΣ Κίεβο, Ιούνιος 2009

2 Α. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από µία δεκαετία κατά την οποία η ουκρανική οικονοµία αναπτύχθηκε µε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς, το 2008 η χώρα εισήλθε σε ύφεση, η οποία ανέδειξε µε τον πλέον έντονο τρόπο τις παθογένειες, τις στρεβλώσεις και τις ανισορροπίες της, που η αναπτυξιακή πορεία των προηγουµένων ετών έντεχνα συγκάλυπτε. Οι τρεις πυλώνες, επάνω στους οποίους στηρίχθηκε η οικονοµία της χώρας κατά το πρόσφατο παρελθόν, µεταποιητικός, τραπεζικός και κατασκευαστικός τοµέας, κλονιστήκαν ισχυρά κατά το τέταρτο τετράµηνο του έτους και εισήλθαν σε πορεία υποχώρησης, το µέγεθος της οποίας προβλέπεται ιδιαίτερα οξύ το Επιπροσθέτως, η κατάρρευση του εθνικού νοµίσµατος, η αναγκαστική προσφυγή σε δανεισµό από το.ν.τ. και η παγίωση υψηλών πληθωριστικών πιέσεων, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δυσµενές µακροοικονοµικό περιβάλλον που απειλεί να θέσει εν αµφιβόλω τα έως τώρα κεκτηµένα της πραγµατικής οικονοµίας. 1. ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η ουκρανική οικονοµία, κατά το τρία πρώτα τρίµηνα του έτους 2008, διατήρησε την αναπτυξιακή κεκτηµένη ταχύτητα και τις θετικές προοπτικές των προηγουµένων ετών και µεγεθύνθηκε κατά 6,7%, έναντι ανόδου κατά 7,7% την αντίστοιχη περίοδο του Επιπροσθέτως, η ένταξη της χώρας στον ΠΟΕ τον Μάιο, προσέδωσε τη θετική προσδοκία για τη διενέργεια των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων που θα εκσυγχρονίσουν την οικονοµία και θα περιορίσουν την διαφθορά που διαχέεται σε όλα τα επίπεδα του δηµόσιου βίου. Στη συνέχεια όµως, κατά το τέταρτο τρίµηνο, επηρεαζόµενη κατ αρχήν από την παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση, η ανοδική πορεία αρχικά ανακόπηκε και κατόπιν αναστράφηκε, µε αποτέλεσµα ο συνολικός ρυθµός ανόδου του πραγµατικού ΑΕΠ κατά το υπό εξέταση έτος, να περιοριστεί στο 2,1%. Κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2008, η εγχώρια ζήτηση περιορίστηκε σηµαντικά, ενώ τόσο οι ιδιωτικές, όσο και οι δηµόσιες επενδύσεις µειώθηκαν σε επίπεδα κάτω του 50%. Επίσης, οι υψηλές εισροές πόρων των προηγουµένων ετών από το εξωτερικό, υπό την µορφή άµεσων ξένων επενδύσεων, που συνεχίστηκαν και το α εξάµηνο του 2008, σηµείωσαν έντονα πτωτικές τάσεις, γεγονός που κατέστησε προβληµατική την κάλυψη του διευρυνόµενου ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Π. ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΕΠ (εκ. UAH) ΑΥΞΗΣΗ (%) 9,6 12,1 2,7 7,3 7,9 2,1 ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ (%) ,5 13,0 3,5 8,1 8,2 2,5 ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ουκρανίας Στα τέλη Οκτωβρίου, η ουκρανική κυβέρνηση προσέφυγε για δανεισµό στο ΝΤ, προκειµένου να επανακτήσει την οικονοµική σταθερότητα που επλήγη έντονα από την διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση, την συνεχιζόµενη πολιτική αστάθεια και τα εσωτερικά οικονοµικά προβλήµατα. Η συµφωνία που επετεύχθη προέβλεπε χορήγηση δανείου ύψους 16,5 δισ. δολ., µε άµεση καταβολή της πρώτης δόσης ύψους 4,5 δισ. δολ. και υιοθέτηση, από την ουκρανική κυβέρνηση, ενός προγράµµατος σταθεροποίησης της οικονοµίας που περιλάµβανε την εφαρµογή περιοριστικής δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής και την υλοποίηση ενός πακέτου µεταρρυθµιστικών οικονοµικών πολιτικών. Για το 2009, οι προβλέψεις για την πορεία της εθνικής οικονοµίας είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες, καθώς αναµένεται µείωση του παραγόµενου εθνικού προϊόντος, σε ποσοστό που ενδεχόµενα θα φθάσει το 10%. Κάτι τέτοιο θα επιδεινώσει την ήδη δυσχερή οικονοµική κατάσταση της

3 3 συντριπτικής πλειοψηφίας του ουκρανικού πληθυσµού, διογκώνοντας την ανεργία και ελαχιστοποιώντας το διαθέσιµο εισόδηµα. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η αγροτική παραγωγή καταλαµβάνει σηµαντική θέση στην οικονοµική δραστηριότητα της χώρας, µε το µερίδιο του αγροτικού προϊόντος στο ΑΕΠ να διευρύνεται κατά τα τελευταία έτη και να προσεγγίζει, στο τέλος του 2008 το 18%. Η σηµαντική αύξηση του αγροτικού προϊόντος κατά τη διάρκεια του έτους συγκράτησε σε θετικό πρόσηµο την συνολική ανάπτυξη της χώρας, καθώς η παραγωγή του δευτερογενούς τοµέα συρρικνώθηκε. Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η προστιθέµενη αξία του πρωτογενούς τοµέα το 2008 αυξήθηκε, σε σταθερές τιµές, κατά 17,5%, έναντι µείωσης κατά 6,5% το Σηµαντική υπήρξε η αύξηση που σηµείωσε το παραγόµενο προϊόν των γεωργικών επιχειρήσεων, σε ποσοστό 35,2%, ενώ οι οικογενειακές εκµεταλλεύσεις διεύρυναν την αξία της παραγωγής τους κατά 5,8%. Αύξηση καταγράφηκε σε όλα σχεδόν τα βασικά προϊόντα της φυτικής παραγωγής, κυρίως στο σιτάρι (άνοδος 82%, παρήχθησαν 53,2 εκ. τόνοι), στον ηλιόσπορο (άνοδος 56,2%, παραγωγή 6,5 εκ. τόνοι), στα λαχανικά (άνοδος 16,5%, παραγωγή 7,9 εκ. τόνοι) και στις πατάτες (άνοδος 2,3%, παραγωγή 19,5 εκ. τόνοι). Πτωτικά κινήθηκε η παραγωγή ζαχαρότευτλων, µε µείωση ύψους 20%, στους 13,7 εκ. τόνους. Όσον αφορά τον κτηνοτροφικό τοµέα, η παραγωγή κρέατος µειώθηκε κατά 1,5% (παραγωγή 2,7 εκ. τόνοι), η παραγωγή γάλακτος µειώθηκε κατά 4,1%, στους 11,7 εκ. τόνους, ενώ η παραγωγή αυγών και µαλλιού αυξήθηκε κατά 6,2% και 8,6% αντίστοιχα 2.2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο βιοµηχανικός τοµέας, ο οποίος είχε αποτελέσει τον κύριο αναπτυξιακό µοχλό της ουκρανικής οικονοµίας κατά τη διάρκεια της προηγούµενης οκταετίας, σηµείωσε, για πρώτη φορά από το 1998, µείωση παραγωγής, καταγράφοντας ελεύθερη πτώση κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουκανίας, η συνολική βιοµηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 3,1% το 2008, µετά από άνοδο 10,2% το Το προϊόν του βιοµηχανικού κλάδου, κατά τη περίοδο Ιανουαρίου Αυγούστου 2008, παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη κατά 6,3%, εν συνεχεία όµως και έως το τέλος του έτους, οι παραγωγικές απώλειες υπερκάλυψαν αυτή την άνοδο. Μείωση παραγωγής, σε ετήσια βάση, κατεγράφη και στους τρεις βασικούς τοµείς του βιοµηχανικού κλάδου, µεταποίηση, εξόρυξη και ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο, νερό. Η παραγωγή της µεταποίησης σηµείωσε κάµψη κατά 3,2%, έναντι ανόδου 11,7% το Αν και από τους δεκατρείς βασικούς επιµέρους κλάδους της µεταποίησης οι οκτώ κατέγραψαν άνοδο παραγωγής, το παραγόµενο προϊόν των πλέον δυναµικών κλάδων της ουκρανικής βιοµηχανίας συρρικνώθηκε. Ιδιαίτερα επλήγη ο κλάδος της µεταλλουργίας, που αποτελεί τη ναυαρχίδα της ουκρανικής βιοµηχανικής παραγωγής και συνεισφέρει άνω του 40% των ουκρανικών εξαγωγών. Το προϊόν του κλάδου µειώθηκε σε ποσοστό 10,6%, (το 2007 είχε αυξηθεί κατά 8,3%), επηρεαζόµενο έντονα από την κατακόρυφη µείωση της παγκόσµιας ζήτησης και την παρεπόµενη µείωση των διεθνών τιµών, ενώ πολλές µεγάλες χαλυβουργίες αναγκάσθηκαν να διακόψουν τελείως τη παραγωγή τους, Πτωτικά, επίσης, κινήθηκε ο κλάδος της χηµικής βιοµηχανίας, µε κάµψη παραγωγής ύψους 9,1%, ο κλάδος παραγωγής πετρελαίου και άνθρακα µε πτώση 15% και ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας µε 6%. Ο κλάδος των τροφίµων κατέγραψε οριακές µόνο απώλειες της τάξεως του 0,9%, σηµαδεύτηκε όµως κατά τη διάρκεια του έτους από το σκάνδαλο του επιµολυσµένου ηλιελαίου, ποσότητες του οποίου διοχετεύτηκαν σε χώρες της Ευρώπης και την Ελλάδα. Αντίθετα, η παραγωγή του κλάδου µεταφορικών µέσων σηµείωσε άνοδο κατά 11,1%, η παραγωγή του κλάδου των ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών αύξηση 8,3% και η παραγωγή προϊόντων ξύλου άνοδο 9,6%. Μικρότερες αυξήσεις σηµειώθηκαν σε άλλους πέντε επί µέρους κλάδους.

4 4 Η παραγωγή των ορυχείων, λατοµείων και µεταλλείων παρουσίασε κάµψη της τάξεως του 3,1%, έναντι ανόδου κατά 2,7% το Η πτώση της εξορυκτικής δραστηριότητας προήλθε από τη µείωση της παραγωγής µεταλλευµάτων και λατοµικών υλών κατά 6,1% (έναντι ανόδου κατά 8,8% το 2007), ενώ η παραγωγή ενεργειακών αγαθών (άνθρακα, λιγνίτη και πετρελαίου) διευρύνθηκε κατά 1% (πτώση 2% το 2007). Ο κλάδος της παραγωγής και διανοµής ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου, νερού σηµείωσε κάµψη παραγωγής κατά 2,5%, έναντι ανόδου 3,2% το Ο κλάδος των κατασκευών και της οικοδοµής τροφοδότησε σε σηµαντικό βαθµό την αναπτυξιακή δυναµική των προηγουµένων ετών, βασιζόµενος κυρίως σε ιδιωτικά κεφάλαια. Όµως, κατά το δεύτερο µισό του υπό εξέταση έτους, η ζήτηση για κατοικίες και επαγγελµατικούς χώρους περιορίστηκε δραµατικά, συµπαρασύροντας την οικοδοµική δραστηριότητα που έκλεισε το έτος µε πτώση κατά 20% σε σύγκριση µε το Παράλληλα, έντονα πτωτικές τάσεις παρουσιάσθηκαν στις τιµές των κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων, δηµιουργώντας συνθήκες «σκασίµατος της φούσκας» του κλάδου της οικοδοµής στη χώρα. 2.3.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η δραστηριότητα στο λιανικό εµπόριο το 2008 κυµάνθηκε σε αξία στα 449,3 δισ. γρίβνια και παρουσίασε άνοδο κατά 18,6% έναντι του Η αντίστοιχη επίδοση του προηγουµένου έτους ήταν 28,9%, ενώ η συνολική αξία του λιανικού εµπορίου κατά τα τρία πρώτα τρίµηνα του 2008 αυξήθηκε κατά 32% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2007, γεγονός που υποδηλώνει την σηµαντική επιβράδυνση που σηµειώθηκε το δ τρίµηνο. Η συνολική αξία της δραστηριότητας του κλάδου των επιβατικών µεταφορών, οδικών, θαλασσίων και αεροπορικών, αυξήθηκε κατά 4,5% το Η υψηλότερη άνοδος καταγράφηκε στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών, µε 15,4% και στον τοµέα των αυτοκινητιστικών µεταφορών µε 9,6%. Αντίθετα, µειώθηκε η αξία των ακτοπλοϊκών µεταφορών και αυτών µε µετρό και τραµ. Μειώθηκε επίσης οριακά, κατά 0,2%, η συνολική αξία των µεταφορών εµπορευµάτων. Η προστιθέµενη αξία των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών κατέγραψε σηµαντική άνοδο, ύψους 13,5%, µε τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου να αυξάνουν συνεχώς το µερίδιο τους στο συνολικό ποσοστό του κλάδου και της εθνικής οικονοµίας γενικότερα. 3.ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Κατά το 2008, και ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους, ο πληθωρισµός αποτέλεσε το µεγαλύτερο πρόβληµα της ουκρανικής οικονοµίας, υπερβαίνοντας σε ποσοστό και την πλέον απαισιόδοξη πρόβλεψη. Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ξεπέρασε, σε ετήσια βάση το 22%, έναντι 16,6% το 2007 και 11,6% το Πρόκειται για το πέµπτο συνεχόµενο έτος που καταγράφεται διψήφιο ποσοστό πληθωρισµού στη χώρα, ενώ η επίδοση του 2008 είναι η υψηλότερη, µετά την αντίστοιχη του 2000, έτος κατά το οποίο ο πληθωρισµός έφθασε το 25,8%. Κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους, η σωρευτική αύξηση τιµών έφθάσε το 14,6%, ενώ το τρίτο τρίµηνο, η εφαρµοσθείσα νοµισµατική πολιτική της κυβέρνησης συγκράτησε τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες όµως κατά το τέταρτο τρίµηνο του έτους επανέκαµψαν, κυρίως λόγω του εισαγόµενου πληθωρισµού που προκάλεσε η ραγδαία υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (%) ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (%) ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΚΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΟ ΟΣ ,6 8,2 12,3 10,3 11,6 16,6 22,3 5,7 11,1 24,1 9,6 14,1 23,3 23,0 ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ουκρανίας Στην επιτάχυνση του µέσου ετήσιου ρυθµού ανόδου του δείκτη τιµών καταναλωτή συνέβαλαν, µεταξύ άλλων, η επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική κατά τους πρώτους µήνες του έτους και η αύξηση της εγχώριας ζήτησης για καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά αγαθά.

5 5 Οι τιµές των προϊόντων διατροφής, κατά τη διάρκεια του έτους, αυξήθηκαν κατά 24,5%, οι τιµές των τιµολογίων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 28,2%, οι τιµές των προϊόντων και υπηρεσιών υγείας κατά 21,9%, οι τιµές στον τοµέα της εκπαίδευσης κατά 29,2%, ενώ οι τιµές των κατεργασµένων ειδών αυξήθηκαν κατά 18%. Σηµειώνεται ότι ο δοµικός πληθωρισµός, η αύξηση δηλαδή του δείκτη τιµών, εξαιρουµένων των προϊόντων ενέργειας και νωπών οπωροκηπευτικών, κυµάνθηκε σε παραπλήσιο ποσοστό µε το συνολικό ποσοστό πληθωρισµού στη χώρα και συγκεκριµένα στο 21,3%, έναντι 22,3%. Ο δείκτης τιµών παραγωγού αυξήθηκε κατά 23% το 2008, έναντι 23,3% το 2007, 14,1% το 2006 και 9,5% το Η αύξηση του εν λόγω δείκτη έφθασε το 36,5% τη περίοδο Ιανουαρίου Αυγούστου, εν συνεχεία όµως αποκλιµακώθηκε και διαµορφώθηκε στο τελικό ετήσιο ποσοστό του 23% τον εκέµβριο, καθώς η επιβράδυνση στη παραγωγική δραστηριότητα της χώρας συµπαρέσυρε καθοδικά και τις τιµές παραγωγού. 4. ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Η δηµοσιονοµική πολιτική της ουκρανικής κυβέρνησης κατά τα τελευταία τέσσερα έτη υπήρξε επεκτατική, εξαιτίας κυρίως των υψηλών δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν για την βελτίωση των παρωχηµένων βασικών υποδοµών της χώρας, αλλά και λόγω της συνεχιζόµενης πολιτικής αστάθειας, των αλλεπάλληλων εκλογικών αναµετρήσεων και των συνεπακόλουθων παροχών. Κατά τη περίοδο Ιανουαρίου Νοεµβρίου, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού διαµορφώθηκαν στα 207,9 δισ. γρίβνια, έναντι 147,4 δισ. γρίβνια της αντίστοιχης περιόδου του Ο λόγος των εσόδων του προϋπολογισµού προς το ΑΕΠ έφθασε το 23,8%, έναντι 23,4% το Οι δαπάνες, κατά την ίδια περίοδο, έφθασαν τα 205,5 δισ. γρίβνια (έναντι 149,4 δισ. γρίβνια το 2007), ενώ οι αποπληρωµές δανείων κυµάνθηκαν στα 1,873 δισ. γρίβνια. Το έλλειµµα που προέκυψε έφθασε το 0,1% του ΑΕΠ. Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της Ουκρανίας, στο τέλος του έτους, κυµάνθηκε στα 103,23 δισ. δολ., αυξηµένο κατά 21,2 δισ. δολ. έναντι της 31 ης εκεµβρίου ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά το 2008, το εµπορικό έλλειµµα της Ουκρανίας αυξήθηκε σηµαντικά, κατά 7,11 δισ. δολ. ή 62,2% έναντι του Η συνολική αξία των εξαγωγών ουκρανικών προϊόντων διαµορφώθηκε στα 67,002 δισ. δολ., αυξηµένη κατά 35,9% σε σύγκριση µε το 2007 (έναντι 27,9% το 2007). ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (εκατ. $) Μεταβολή 2008/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ , , ,4 +41,1% ΕΞΑΓΩΓΕΣ , , ,5 +35,9% ΕΜΠ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ , , ,9 +62,2% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουκρανίας Ως προς τις επί µέρους κατηγορίες προϊόντων, σηµαντική αύξηση στην αξία των εξαγωγών κατεγράφη στην κατηγορία των γεωργικών προϊόντων, όπου η άνοδος έφθασε το 310% και πλέον η εν λόγω κατηγορία καταλαµβάνει το 8% των συνολικών ουκρανικών εξαγωγών. Έντονα ανοδικά κινήθηκε η κατηγορία «κοινά µέταλλα και τεχνουργήµατα αυτών», που συνιστά το 42% των συνολικών ουκρανικών εξαγωγών, µε την άνοδο να φθάνει το 40,6%, παρά την απότοµη επιβράδυνση προς τα τέλη του έτους. Ισχυρές αυξητικές τάσεις της τάξεως του 68,8% κατεγράφησαν στη κλάση «ορυκτά προϊόντα» που αποτελεί τη δεύτερη εξαγώγιµη κατηγορία προϊόντων της Ουκρανίας µε 10,5%, ενώ επίσης ανοδικά κινήθηκαν οι κατηγορίες «µηχανές, εξοπλισµός, µηχανισµοί και ηλεκτρικά και οπτικοακουστικά προϊόντα» (άνοδος 31,2%) και «χηµικά προϊόντα» (αύξηση επίσης κατά 31,2%).

6 ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣ EΞΑΓΩΓΕΣ πρώτες κατηγορίες εξαγοµένων προϊόντων εκατ. Εξελιξη ολ. Μερίδια 2008/2007 Σύνολο Εισαγωγών 67002,5 100,0% 135, Χυτοσίδηρος, σίδηρος & χάλυβας 22991,9 34,3% 137, Ορυκτά καύσιµα, πετρέλαιο & προϊόντα 4109,2 6,1% 156, ηµητριακά 3703,8 5,5% 485, Τεχνουργήµατα από σιδηρούχα µέταλλα 3534,6 5,3% 121, Πυρην. αντιδραστ.,λέβητες, µηχανές & συσκευές 3497,8 5,2% 127, Ηλεκτρικές µηχανές & συσκευές 2843,4 4,2% 127, Σιδηροδροµικά οχήµατα και υλικό 2656,7 4,0% 144, Μεταλλεύµατα, σκουριές και τέφρες 2153,6 3,2% 194, Λιπάσµατα 1996,5 3,0% 150, Ανόργανα χηµικά 1603,6 2,4% 138, Ελαιούχοι καρποί & σπόροι 1425,9 2,1% 213, Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρε, κ.ά. 1243,8 1,9% 124, Ξυλεία και προϊόντα 800,8 1,2% 96, Χαρτί και χαρτόνια 786,3 1,2% 113, Αλάτι, θείο, γαίες, πέτρες, τσιµέντα 783,2 1,2% 145,0 Λοιπά προϊόντα 12871,4 19,2% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουκρανίας 6 Τα 15 πρώτα εξαγόµενα 2008 Λοιπά προϊόντα 19,2% 44 1,2% 48 1,2% 12 2,1% 25 1,2% 87 1,9% 28 2,4% 72 34,3% 32 3,0% 26 3,2% 86 4,0% 85 4,2% 84 5,2% 73 5,3% 10 5,5% 27 6,1% Η χώρα που απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό των ουκρανικών εξαγωγών είναι η Ρωσία µε 23,5% του συνολικού όγκου, σηµειώνοντας µείωση κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε τα µεγέθη του Ακολουθεί η Τουρκία, καταλαµβάνοντας ποσοστό 6,9%, η Ιταλία µε 4,3%, η Πολωνία µε 3,5%, η Λευκορωσία µε 3,1%, οι ΗΠΑ µε 2,9% και η Γερµανία µε 2,7%. Συνολικά, οι χώρες της Ε.Ε. απορροφούν το 46,74% της συνολικής αξίας των ουκρανικών εξαγωγών, ενώ οι χώρες Κ.Α.Κ. απορροφούν το 35,32% της αξίας τους.

7 7 ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ Σύνολο Εξαγωγών, εκατ. $ ,5 100,0% 1 Ρωσία ,1 23,5% 2 Τουρκία 4.633,4 6,9% 3 Ιταλία 2.911,7 4,3% 4 Πολωνία 2.338,3 3,5% 5 Λευκορωσία 2.105,6 3,1% 6 ΗΠΑ 1.949,1 2,9% 7 Γερµανία 1.836,3 2,7% 8 Καζαχστάν 1.832,6 2,7% 9 Αίγυπτος 1.560,3 2,3% 10 Ουγγαρία 1.367,1 2,0% 11 Μολδαβία 1.178,1 1,8% 12 Ολλανδία 1.118,0 1,7% 13 Βουλγαρία 1.106,0 1,7% 14 Συρία 1.037,4 1,5% 15 Ινδία 1.005,6 1,5% Λοιπές χώρες ,8 37,7% - ΕΛΛΑ Α 339,0 0,5% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουκρανίας Κύριοι πελάτες Ουκρανίας, 2008 Ρωσία, 23,5% Λοιπές χώρες, 37,7% Τουρκία, 6,9% Ιταλία, 4,3% Ινδία, 1,5% Συρία, 1,5% Βουλγαρία, 1,7% Ολλανδία, 1,7% Μολδαβία, 1,8% Ουγγαρία, 2,0% Αίγυπ τος, 2,3% Γερµανία, 2,7% Καζαχστάν, 2,7% Πολωνία, 3,5% Λευκορωσία, 3,1% ΗΠΑ, 2,9% Οι εξαγωγές της Ουκρανίας προς την Ελλάδα διαµορφώθηκαν στα 339 εκ. δολ., καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 72,4% και αποτελούν το 0,52% των συνολικών ουκρανικών εξαγωγών. Η αξία των εισαγωγών προϊόντων στην Ουκρανία κατά το υπό εξέταση έτος σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 41,1% και έφθασε τα 85,534 δισ. δολ., έναντι αύξησης κατά 34,2% το προηγούµενο έτος. Η σηµαντική αύξηση της αξίας των εισαγωγών στη χώρα οφείλεται, πρωτίστως, στην αύξηση της αξίας των εισαγωγών στη κατηγορία «ορυκτά προϊόντα», η οποία καλύπτει το 30%

8 8 των συνολικών ουκρανικών εισαγωγών. Η αύξηση στην εν λόγω κατηγορία, έναντι του 2007, έφθασε το 56% και αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό στην αύξηση των τιµών στα προϊόντα ενέργειας. Επιπλέον, ανοδικά κινήθηκαν οι κατηγορίες «κοινά µέταλλα και τεχνουργήµατα αυτών» (αύξηση κατά 43,3%), «µηχανές, εξοπλισµός, µηχανισµοί και ηλεκτρικά και οπτικοακουστικά προϊόντα» (αύξηση κατά 34%),και «χηµικά προϊόντα» (αύξηση 37,8%). ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣ EΙΣΑΓΩΓΕΣ πρώτες κατηγορίες εισαγοµένων προϊόντων Εξελιξη εκατ. ολ. Μερίδια 2008/2007 Σύνολο Εισαγωγών ,40 100,0% 141, Ορυκτά καύσιµα, πετρέλαιο & προϊόντα 22832,1 26,7% 143, Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρε, κ.ά ,3 13,3% 146, Πυρην. αντιδραστ.,λέβητες, µηχανές & συσκευές 9570,3 11,2% 128, Ηλεκτρ. συσκευές, µηχανές 3808,3 4,5% 121, Πλαστικές ύλες και προϊόντα 3519,4 4,1% 130, Χυτοσίδηρος, σίδηρος & χάλυβας 3299,3 3,9% 147, Φαρµακευτικά προϊόντα 2433,3 2,8% 126, Μεταλλεύµατα, σκουριές και τέφρες 2063,6 2,4% 212, Χαρτί και χαρτόνια 1586,7 1,9% 120, Τεχνουργήµατα από σιδηρ. Μέταλλα 1433,1 1,7% 140, Όργανα/συσκευές µέτρησης 1177,7 1,4% 120, Καουτσούκ και τεχνουργήµατα 957,4 1,1% 133, Σιθέρια έλαια, καλλυντικά 861,0 1,0% 131, ιάφορα χηµικά προϊόντα 844,4 1,0% 126, Κρέας & παρασκευάσµατα 843,6 1,0% 514,6 Λοιπά προϊόντα ,9 22,1% Τα 15 πρώτα εισαγόµενα 2008 Λοιπά προϊόντα 22,1% 38 1,0% Ο2 1,0% 27 26,7% 33 1,0% 40 1,1% 90 1,4% 73 1,7% 48 1,9% 30 2,8% 87 13,3% 26 2,4% 72 3,9% 39 4,1% 85 4,5% 84 11,2%

9 9 Ως προς τη γεωγραφική διάρθρωση των εισαγωγών, αυτές προέρχονται από τη Ρωσία σε ποσοστό 22,7% (µείωση κατά 5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2007), από τη Γερµανία σε ποσοστό 8,4%, από το Τουρκµενιστάν σε ποσοστό 6,6%, τη Κίνα σε ποσοστό 6,5%, την Πολωνία σε ποσοστό 5% και το Καζακσταν σε ποσοστό 2,82%. Οι ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία σηµείωσαν αύξηση 51,9% και έφθασαν τα 161,46 εκ. δολ., ή ποσοστό 0,2% των συνολικών ουκρανικών εισαγωγών (στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Ουκρανίας). Οι συνολικές εισαγωγές από χώρες της Ε.Ε. καλύπτουν το 43,2% των συνολικών ουκρανικών εισαγωγών και οι εισαγωγές από χώρες της Κοινοπολιτείας το 39,7%. ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2008, ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Σύνολο Εισαγωγών, εκατ. ολ ,4 100,0% 1 Ρωσία ,2 22,7% 2 Γερµανία 7.165,2 8,4% 3 Τουρκµενιστάν 5.631,7 6,6% 4 Κίνα 5.601,5 6,5% 5 Πολωνία 4.280,3 5,0% 6 Καζαχστάν 3.118,9 3,6% 7 Λευκορωσία 2.809,6 3,3% 8 ΗΠΑ 2.808,2 3,3% 9 Ιαπωνία 2.795,8 3,3% 10 Ιταλία 2.432,0 2,8% 11 Ουζµπεκιστάν 2.118,3 2,5% 12 Κορέα 2.046,2 2,4% 13 Τουρκία 1.950,3 2,3% 14 Γαλλία 1.682,5 2,0% 15 Ην. Βασίλειο 1.375,8 1,6% Λοιπές χώρες ,9 23,7% - ΕλΛΑ Α 171,8 0,2% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουκρανίας Κύριοι προµηθευτές Ουκρανίας, 2008 Λοιπές χώρες, 23,7% Ρωσία, 22,7% Ην. Βασίλειο, 1,6% Γαλλία, 2,0% Τουρκία, 2,3% Κορέα, 2,4% Ουζµπεκιστάν, 2,5% Ιταλία, 2,8% Ιαπωνία, 3,3% ΗΠΑ, 3,3% Κίνα, 6,5% Πολωνία, 5,0% Λευκορωσία, Καζαχστάν, 3,3% 3,6% Γερµανία, 8,4% Τουρκµενιστάν, 6,6%

10 10 6. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ - ΕΠΙΤΟΚΙΑ Το 2008, η συναλλαγµατική πολιτική της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας έπαψε να στηρίζεται στο σύστηµα της σταθερής ισοτιµίας του εθνικού νοµίσµατος έναντι του δολαρίου (de facto pegged regime), εξέλιξη που ισχυροποίησε τη γρίβνα κατά το α εξάµηνο του έτους, επέφερε όµως τη πλήρη κατάρρευση της διεθνούς αξίας της από τον Σεπτέµβριο και µετά. Από τον Φεβρουάριο 2008, η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας άρχισε σταδιακά να µειώνει τις παρεµβάσεις της στην αγορά συναλλάγµατος, καθώς οι µαζικές αγορές δολαρίων κατά το 2007 είχαν συνεισφέρει στην επέκταση της νοµισµατικής βάσης και παρεπόµενα στην επιτάχυνση του πληθωρισµού. Η σαφώς υψηλότερη προσφορά συναλλάγµατος από την αντίστοιχη ζήτηση προκάλεσε την ανατίµηση της γρίβνιας έναντι του δολαρίου κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο, από 5,00 γρίβνια ανά δολάριο, στα 4,80 γρίβνια ανά δολάριο, διευρύνοντας την διαφορά µεταξύ επίσηµης ισοτιµίας και διατραπεζικής τιµής στο 5%, καθώς η επίσηµη συναλλαγµατική ισοτιµία παρέµεινε στα 5,05 γρίβνια ανά δολάριο. Περί τα µέσα Μαΐου, η υψηλή ρευστότητα ανάγκασε τις τράπεζες να προβούν σε πωλήσεις δολαρίων, προκαλώντας την ανατίµηση του εθνικού νοµίσµατος στα 4,50-4,60 γρίβνια ανά δολάριο και διευρύνοντας περαιτέρω την διαφορά µεταξύ της επίσηµης και διατραπεζικής τιµής συναλλάγµατος. Την 21 η Μαΐου, η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας αποφάσισε το κλείσιµο αυτού του εύρους, ανατιµώντας την επίσηµη ισοτιµία στα 4,85 γρίβνια ανά δολάριο και πραγµατοποιώντας παρεµβάσεις στη διατραπεζική αγορά στα 4,80 γρίβνια ανά δολάριο, ενέργεια που προκάλεσε την αντίδραση του Εποπτικού Συµβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας και του Γραφείου του Προέδρου Yushchenko, αλλά και των Ουκρανών εξαγωγέων. Από το τέλος Σεπτεµβρίου, ξεκίνησε η ελεύθερη πτώση της ισοτιµίας του εθνικού νοµίσµατος, πυροδοτούµενη από την έκρηξη της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Κατά τους δύο τελευταίους µήνες του έτους, η διολίσθηση της αξίας της γρίβνιας στη διατραπεζική αγορά έλαβε διαστάσεις πανικού, µε την ισοτιµία να φθάνει µέχρι και τα 9,5 γρίβνια ανά δολάριο, που ισοδυναµεί µε υποτίµηση της τάξεως του 80% σε διάστηµα δύο µηνών. Η Εθνική Τράπεζα επί µαταίω προσπάθησε να συγκρατήσει το εθνικό νόµισµα, τροφοδοτώντας µε συνάλλαγµα την αγορά. Εγκατέλειψε επίσης την πολιτική της διαµόρφωσης ενός επίσηµου εύρους τιµής, εντός του οποίου θα κινείται η ισοτιµία του εθνικού νοµίσµατος, επιχειρώντας να εξοµοιώσει την επίσηµη και τη διατραπεζική συναλλαγµατική ισοτιµία, προκειµένου να σταθεροποιηθεί η αγορά και να εξαλειφθούν φαινόµενα κερδοσκοπίας. Τα επίσηµα συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας κατά το α εννεάµηνο του έτους είχαν αυξήθηκαν κατά 4,31 δις. δολ. και διαµορφώθηκαν την 30 η Σεπτεµβρίου στα 37,53 δισ. δολ. Το δ τρίµηνο του έτους πραγµατοποιήθηκαν διαδοχικές παρεµβάσεις στην αγορά συναλλάγµατος από την Εθνική Τράπεζα, µέσω διοχέτευσης µεγάλων ποσοτήτων συναλλάγµατος, προκειµένου να συγκρατηθεί η καταρρέουσα ισοτιµία του εθνικού νοµίσµατος και να σταθεροποιηθεί η εν λόγω αγορά. Ως εκ τούτου, τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της Κεντρικής Τράπεζας µειώθηκαν κατά 10 δισ. δολ. Το βασικό επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες την 1 η Ιανουαρίου 2008, φθάνοντας το 10% και κατά δύο περαιτέρω µονάδες την 30 η Μαρτίου του έτους, στο 12%, σε εφαρµογή περιοριστικής νοµισµατικής πολιτικής, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνταν στην ουκρανική οικονοµία. Παράλληλα όµως, η νοµισµατική βάση της χώρας αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του α ενδεκαµήνου του έτους, από 136,281 δις. γρίβνια την 1 η Ιανουαρίου, στα 172,797 δισ. γρίβνια την 30 η Νοεµβρίου του έτους. 7.ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2008, η Ουκρανία προσέλκυσε κεφάλαια ύψους 6,18 δισ. δολ. υπό τη µορφή άµεσων ξένων επενδύσεων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που επενδύθηκε στη χώρα, από το 1991 έως την , στα 35,723,4 δισ. δολ. Οι ροές ξένων κεφαλαίων κατά το α ήµιση του έτους εµφανίζονται σηµαντικά αυξηµένες, κατά 271%, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2007, έτος κατά το οποίο οι συνολικές ετήσιες εισροές είχαν φθάσει τα επίπεδα ρεκόρ των 7,882 δισ. δολ. Παράλληλα, το κατά κεφαλήν ποσό των άµεσων ξένων επενδύσεων στην Ουκρανία έφθασε το α εξάµηνο του έτους τα

11 11 786,8 δολ., έναντι 636,5 δολ. το Το β εξάµηνο του έτους η κατάσταση εµφανίζεται σαφώς διαφοροποιηµένη µε αποτέλεσµα να καταγραφή αποεπένδυση αλλοδαπών κεφαλαίων που έφθασε τα 2,18 δισ. δολ. Το σύνολο, σχεδόν, των ξένων επενδύσεων που πραγµατοποιούνται στην Ουκρανία αφορούν, είτε την ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιριών, τις οποίες διαχειρίζεται ο εθνικός φορέας αποκρατικοποιήσεων State Property Fund, είτε την εξαγορά επιχειρήσεων που περιήλθαν στην ιδιοκτησία ιδιωτών κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ενενήντα. Ελάχιστες είναι προς το παρόν οι ξένες επενδύσεις που αφορούν την εγκαθίδρυση νέων παραγωγικών µονάδων στη χώρα (greenfield investments). Εξετάζοντας τη γεωγραφική κατανοµή των ξένων επενδύσεων στην Ουκρανία από το 1991, πρώτη χώρα είναι η Κύπρος, έχοντας πραγµατοποιήσει επενδύσεις ύψους 7,682,9 δισ. δολ. και ακολουθούν η Γερµανία µε 6,393,8 δισ. δολ., η Ολλανδία µε 3,180 δισ. δολ., η Αυστρία µε 2,445,6 δισ. δολ., η Μεγάλη Βρετανία µε 2,273,5 δισ. δολ., και οι Ρωσία µε 1,851,6 δισ. δολ. 8. ΑΝΕΡΓΙΑ / ΜΙΣΘΟΙ Η επίσηµα καταγεγραµµένη ανεργία στη χώρα, κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους, µειώθηκε κατά 0,4% και διαµορφώθηκε, την 31 η εκεµβρίου, στο 2,9% του ενεργού πληθυσµού της χώρας. Η πορεία του εν λόγω δείκτη ήταν πτωτική κατά τα τρία πρώτα τρίµηνα του έτους, µε αποτέλεσµα, στο τέλος Σεπτεµβρίου, το ποσοστό του επίσηµα µη απασχολουµένου πληθυσµού να φθάσει το 2,6%, µειωµένο κατά 0,7 ποσοστιαίες µονάδες από την αρχή του έτους. Το τέταρτο τρίµηνο του έτους η τάση αυτή αρχικά ανεκόπη και εν συνεχεία ανεστράφη, ιδιαίτερα τον εκέµβριο, µήνα κατά τον οποίο η αύξηση της ανεργίας έφθασε το 0,7%. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (%) 4,7 4,4 3,8 3,3 2,9 ΑΝΕΡΓΙΑ ΒΑΣΕΙ ΜΕΘΟ ΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ 9,2 7,8 7,4 6,9 6,9 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (%) Σε απόλυτους αριθµούς, η σηµειωθείσα µείωση µεταφράζεται σε 70 χιλιάδες λιγότερα καταγεγραµµένα, µη απασχολούµενα άτοµα (673 χιλιάδες τον Ιανουάριο έναντι 596 χιλιάδων τον εκέµβριο). Εξ αυτών, ποσοστό 63,6% αφορά γυναίκες και 36,4% άντρες, ενώ το ποσοστό των εγγεγραµµένων ως άνεργων σε αστικές και αγροτικές περιοχές είναι ισοµερώς κατανεµηµένο. Βάσει των µεθόδων υπολογισµού του ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας, το ποσοστό των µόνιµα ανέργων κατά το 2008 δεν µεταβλήθηκε, παραµένοντας στο 6,9% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας. Το µέσο επίδοµα ανεργίας που χορηγείται στους επίσηµα καταγεγραµµένους ανέργους αυξήθηκε κατά 37% το 2008 και κυµαίνεται στα 571 γρίβνια. Ο µέσος µηνιαίος µισθός, τον εκέµβριο 2008, κυµάνθηκε στα γρίβνια, καταγράφοντας αύξηση κατά 25,9% έναντι του εκεµβρίου Η αντίστοιχη αύξηση κατά τα προηγούµενα έτη ήταν 29,7% το 2007 και 29,2% το Σε πραγµατικά, αποπληθωρισµένα µεγέθη, η αύξηση που σηµειώθηκε στο µέσο µισθό της χώρας, κατά τη διάρκεια του έτους, διαµορφώθηκε στο 6,3%. Σηµειώνεται, ότι, η συγκεκριµένη αύξηση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του α εννεάµηνου του 2008, ενώ ο µέσος µισθός του τετάρτου τριµήνου του έτους παρέµεινε οριακά σταθερός.

12 ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ( ) ΟΝΟΜΑΣΤ. ΜΙΣΘΟΣ (%) 27,5 36,7 29,2 29,7 25,9 ΟΝΟΜ. ΜΙΣΘΟΣ, γρίβνες ,2 1041, ΠΡΑΓΜΑΤ. ΜΙΣΘΟΣ (%) 23,8 20,3 18,3 12,5 6,3 ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ουκρανίας Μεγάλες αποκλίσεις καταγράφονται στο µέσο µισθό ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας. Οι υψηλότεροι µισθοί προσφέρονται στην πόλη του Κιέβου, όπου το µέσο µηνιαίο ύψος φθάνει τα γρίβνια. Ως προς τις επιµέρους γεωγραφικές περιοχές, οι υψηλότεροι µισθοί καταγράφονται στο Ντονέτσκ µε γρίβνια / µήνα, στο Ντνιπροπετροβσκ µε γρίβνια / µήνα και στη περιοχή του Κιέβου µε γρίβνια / µήνα. Από την άλλη πλευρά, οι χαµηλότεροι µισθοί καταγράφονται στις περιοχές Τερνοπίλ, Βολίν, Κµελνίτσι και Βινίτσια, µε 1.291, 1.368, και γρίβνια / µήνα αντίστοιχα ΠΟΡΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Η εκτέλεση του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων 2008 από τον αρµόδιο φορέα State Property Fund, για ακόµη ένα έτος επέφερε πενιχρά αποτελέσµατα. Το συνολικό ποσό που µεταβιβάστηκε στον κρατικό προϋπολογισµό, προερχόµενο από τη πώληση στοιχείων ενεργητικού ουκρανικών κρατικών επιχειρήσεων, κατά 2008 κυµάνθηκε στα 520 εκ. γρίβνια, ή περίπου το 10% των προϋπολογισθέντων στο ετήσιο πρόγραµµα του Η αναβολή, για ένα ακόµη έτος, της εκχώρησης µετοχικών πακέτων της εταιρίας τηλεπικοινωνιών Ukrtelecom και της χηµικής βιοµηχανίας Odessa Ρort Plant συντέλεσε στην εν λόγω υστέρηση. Η ουκρανική κυβέρνηση βρέθηκε σε αντιπαράθεση µε την ουκρανική προεδρία όσον αφορά την διοίκηση της αρµόδιας υπηρεσίας αποκρατικοποιήσεων State Property Fund, στην οποία διορίσθηκαν διαφορετικές διοικήσεις από τους δύο πόλους εξουσίας. Η αποκρατικοποίηση ορισµένων µεγάλων ουκρανικών επιχειρήσεων που είχε προγραµµατισθεί για το πρώτο εξάµηνο του έτους ανεστάλη, υπό το φως καταγγελιών περί κακοδιαχείρισης και αδιαφανών διαδικασιών πώλησης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ο τοµέας της ενέργειας διαδραµάτισε για ένα ακόµη έτος κυρίαρχο ρόλο στο οικονοµικό και πολιτικό πεδίο της Ουκρανίας, µε την ενεργειακή ασφάλεια και αποδοτικότητα, καθώς και την ενεργειακή εξάρτηση ή απεξάρτηση από τη Ρωσία να αναδεικνύονται ως κυρίαρχα ζητήµατα. Οι πολιτικές σχέσεις µε την Ρωσία αποτελούν πλέον βασικό παράγοντα στη διαµόρφωση της τιµής αγοράς φυσικού αερίου, η οποία σταδιακά προσεγγίζει τις διεθνείς τιµές. Η κυβέρνηση της χώρας, πέρα από τις προσπάθειας συγκράτησης της τιµής του φυσικού αερίου στα κατώτατα δυνατά επίπεδα, προσανατολίζεται πλέον στην πλήρη εκµετάλλευση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, ενώ πολλές ουκρανικές επιχειρήσεις υλοποιούν επενδυτικά προγράµµατα εκσυγχρονισµού των ιδιαίτερα ενεργοβόρων υποδοµών τους. Η ένταση µεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, µε κεντρικό θέµα την αγορά και διαµετακόµιση φυσικού αερίου, απέκτησε νέα δυναµική κατά τη διάρκεια του Στις αρχές του έτους, η Gazprom απαίτησε την άµεση αποπληρωµή χρέους ύψους 1,5 δισ. δολ. Αν και την 12 η Φεβρουάριου επετεύχθη συµφωνία διακανονισµού του χρέους µεταξύ των Προέδρων Yuschenko και Putin, η οποία προέβλεπε και σταδιακή αποµάκρυνση των µεσαζόντων εταιριών από την αγορά φυσικού αερίου, στις αρχές Μαρτίου η Gazprom προχώρησε σε σταδιακή περικοπή των φορτίων, κατά 25% συν 25%, ισχυριζόµενη ότι το αρχικό χρέος δεν είχε ακόµη αποπληρωθεί. Η παροχή αποκαταστάθηκε την 5 η Μαρτίου, µετά από έντονες διαπραγµατεύσεις.

13 13 Τον Οκτώβριο, υπεγράφη Συµφωνία µεταξύ των Πρωθυπουργών Tymoshenko και Putin που προέβλεπε µεταβατική περίοδο τριών ετών, έως ότου η τιµή αγοράς φυσικού αερίου από την Ουκρανία φθάσει την ευρωπαϊκή τιµή, ενώ το Νοέµβριο υπεγράφη µακροχρόνιο συµβόλαιο µεταξύ Gazprom και Naftogaz, το οποίο καθόριζε ότι η ουκρανική εταιρία θα προµηθεύεται φυσικό αέριο απευθείας από την Gazprom και η Naftogaz θα είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας αερίου στην Ουκρανία. Μολαταύτα, δεν συµφωνήθηκε η τιµή για το έτος 2009 και στα τέλη Νοεµβρίου ανέκυψε νέο θέµα µε αφορµή πρόσθετο ουκρανικό χρέος, ύψους 2,4 δισ. δολ. Τον εκέµβριο η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω, µε την ουκρανική πλευρά να υποστηρίζει ότι το χρέος έχει διευθετηθεί και τη ρωσική να το αρνείται. Χωρίς να βρεθεί λύση εντός του εκεµβρίου, η ένταση κλιµακώθηκε δραµατικά τον Ιανουάριο 2009, µε τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου προς την Ουκρανία και τα τεράστια προβλήµατα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έως την επίτευξη της τελικής, στο µέτρο του δυνατού, συµφωνίας µεταξύ των δύο πλευρών. Εντός του έτους ξέσπασε έντονη διαµάχη µεταξύ της ουκρανικής κυβέρνησης και της εταιρίας Vanco International, όσον αφορά την εξόρυξη και εκµετάλλευση κοιτασµάτων υδρογονανθράκων σε υποθαλάσσια περιοχή στη Μαύρη Θάλασσα, µε βάση µια συµφωνία συνεκµετάλλευσης (Production Sharing Agreement). Συγκεκριµένα, η ουκρανική κυβέρνηση, τον Μάιο, ανακάλεσε σχετική άδεια διάρκειας 30 ετών που είχε δοθεί στην εταιρία τον Οκτώβριο 2007 από την τότε κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Yanucovich, σύµφωνα µε την οποία η εταιρία θα κατείχε ποσοστό 65% και το ουκρανικό δηµόσιο 35% κατά τη διάρκεια της εξόρυξης, ενώ τα ποσοστά αυτά θα µεταβάλλονταν στο 50% - 50% κατά τη φάση της εµπορικής εκµετάλλευσης. Η νέα ουκρανική κυβέρνηση της Πρωθυπουργού Tymoshenko υποστήριξε ότι η εκµετάλλευση των κοιτασµάτων εκχωρήθηκε από την Vanco International σε µια θυγατρική της, την Vαnco Prykerchenska, µε έδρα τα Virgin Islands, στην οποία µέτοχος είναι ο Rinat Akhmetof, συνεργάτης και χρηµατοδότης του πρώην Πρωθυπουργού Yanucovich. H εταιρία Vαnco Prykerchenska έχει προσφύγει στο ιεθνές ιαιτητικό ικαστήριο της Στοκχόλµης και οι δύο πλευρές ξεκίνησαν τη διαδικασία επιλογής διεθνών διαιτητών και τη προετοιµασία για την εκδίκαση της υπόθεσης ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ο τραπεζικός τοµέας της Ουκρανίας προσδιορίσθηκε, κατά τα τελευταία έτη, από ιλιγγιώδεις ρυθµούς ανάπτυξης και από την προσέλκυση µεγάλων πακέτων επενδυτικών κεφαλαίων, από διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που τοποθετήθηκαν στη χώρα, κατά βάση µέσω της εξαγοράς εγχώριων τραπεζών, συχνά έναντι υπέρογκων τιµηµάτων. Το ουκρανικό τραπεζικό σύστηµα όµως αποδείχθηκε πολύ ευάλωτο στην έλευση της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσις και απειλήθηκε µε κατάρρευση, καθώς τον Οκτώβριο παρατηρήθηκαν κρούσµατα πανικού από καταθέτες που µαζικά επιχείρησαν να αποσύρουν τις καταθέσεις τους. Η ουκρανική κυβέρνηση και η Εθνική Τράπεζα προσέφυγαν στη λήψη έκτακτων µέτρων αποσυµφόρησης της κατάστασης που περιλάµβαναν εξάµηνη απαγόρευση πρόωρης ανάληψη προθεσµιακών καταθέσεων και περιορισµό των χορηγήσεων. Παράλληλα, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες διάσωσης προβληµατικών τραπεζών, όπως η Nadra και η Prominvest που αντιµετώπισαν σηµαντικά προβλήµατα ρευστότητας. Το δάνειο που χορήγησε το ΝΤ ενίσχυσε προσωρινά την σταθερότητα του συστήµατος και η κρίση έδειξε σηµάδια υποχώρησης. Αυτό δεν εµπόδισε τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Standard & Poor s, S&P και Fitch από το να υποβιβάσουν την πιστοληπτική ικανότητα της Ουκρανίας και την αρνητική αξιολόγηση αριθµού ουκρανικών τραπεζών, οι οποίες αντιµετωπίζουν βραχυπρόθεσµους κινδύνους απώλειας ρευστότητας ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Π.Ο.Ε. Την 5 η Φεβρουαρίου 2008, το Γενικό Συµβούλιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου έδωσε την τελική έγκριση για την εισδοχή της Ουκρανίας στον ιεθνή Οργανισµό, ενώ η οριστική ένταξη της χώρας πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο, ολοκληρώνοντας µια διαπραγµατευτική διαδικασία που διήρκησε δεκαπέντε χρόνια. Η εισδοχή της Ουκρανίας στον Π.Ο.Ε. αναµένεται να επιφέρει, µακροπρόθεσµα, σηµαντικές επιδράσεις στην οικονοµία της χώρας, προκαλώντας σε κάποιους κλάδους θετικές, ενώ σε άλλους αρνητικές επιδράσεις. Η εγχώρια αυτοκινητοβιοµηχανία θα

14 14 αντιµετωπίσει προβλήµατα, καθώς θα µειωθούν οι δασµοί στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ενώ θα επηρεαστούν οι µικρές επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας του Οργανισµού. Αντίθετα, θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των µεγάλων χαλυβουργικών, χηµικών και γεωργικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, µε θετικά για αυτές αποτελέσµατα, Παράλληλα, η ολοκλήρωση της ενταξιακής διαδικασίας της Ουκρανίας στον ΠΟΕ, σηµατοδότησε και την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ουκρανίας και Ε.Ε. για την υπογραφή διµερούς Συµφωνίας Ελευθέρου Εµπορίου Β. ΙΜΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 1. ΙΜΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι οικονοµικές σχέσεις των δυο χωρών διέπονται από τα εξής συµβατικά κείµενα: Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Ουκρανίας (1997). Συµφωνία Οικονοµικής, Βιοµηχανικής, Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Αθήνα, , Ν.2142/1993 ΦΕΚ 86/Α/ ). Συµφωνία για την Προώθηση και Αµοιβαία Προστασία των Επενδύσεων (Κίεβο, , Ν.2317/1995 ΦΕΚ 125 Α / , έναρξη ισχύος ). Συµφωνία για την Σύσταση Μικτής ιυπουργικής Επιτροπής Οικονοµικής, Βιοµηχανικής, Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (1994). Συµφωνία για τις ιεθνείς Οδικές, Επιβατικές και Εµπορευµατικές Μεταφορές (Αθήνα, Ν.2506/1997 ΦΕΚ 119/Α/ ) Συµφωνία Τουριστικής Συνεργασίας. (Αθήνα, Ν.2549/1997 ΦΕΚ 261/Α/ , έναρξη ισχύος ) Συµφωνία για Οικονοµική, Τεχνική και Επιστηµονική συνεργασία στον τοµέα της Γεωργίας (Κίεβο, , Ν.2666/1998 ΦΕΚ 280/1998, έναρξη ισχύος ) Συµφωνία Αεροπορικών Μεταφορών. (Κίεβο, , Ν.2982/2002 ΦΕΚ 11Α/ , έναρξη ισχύος ΦΕΚ 219/Α/ ). Συµφωνία Αποφυγής ιπλής Φορολογίας (Κίεβο, Ν.3046/2002 ΦΕΚ 199/Α/ , έναρξη ισχύος ΦΕΚ 263/Α/ ). Ναυτιλιακή Συµφωνία. (Κίεβο, Ν.2967/2001, ΦΕΚ 277/Α/ , έναρξη ισχύος ). Συµφωνία Συνεργασίας σε τελωνειακά θέµατα (Κίεβο, Ν.2977/2001 ΦΕΚ 296/Α/ ). Πρωτόκολλο 4 ης Συνόδου Μ Ε για οικονοµική, βιοµηχανική, τεχνική, επιστηµονική συνεργασία (Κίεβο, ). Επίσης, τον εκέµβριο 2006, υπεγράφη στην Αθήνα Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ του ΕΛΟΤ και του ουκρανικού φορέα State Committee for Technical Regulation and Consumer Policy DSSU στον τοµέα της τυποποίησης. Σε εκκρεµότητα βρίσκονται: α) η σύναψη διµερούς συµφωνίας συνεργασίας στους τοµείς των ταχυδροµείων και των τηλεπικοινωνιών. Οι δυο πλευρές έχουν συµφωνήσει επί του σχεδίου συµφωνίας και αναµένεται η υπογραφή της, η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα κατά την 4 η Μ Ε Ελλάδος-Ουκρανίας(7-8/6/2006) αλλά αναβλήθηκε λόγω νοµικών κωλυµάτων της ουκρανικής πλευράς. β) η τροποποίηση της διµερούς αεροπορικής συµφωνίας, ώστε να συµπεριλαµβάνει τις κοινοτικές ρήτρες. Στις Ιουνίου 2007 διεξήχθησαν στο Κίεβο διαπραγµατεύσεις µεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες κατέληξαν στην µονογραφή κειµένου συµφωνίας και την υπογραφή Μνηµονίου Κατανόησης. Εκκρεµεί η υπογραφή της συµφωνίας. γ) η πρόταση ουκρανικής πλευράς για σύναψη διµερούς συµφωνίας παρακολούθησης, έρευνας και πρόληψης φορολογικών παραβιάσεων.

15 15 2. ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο όγκος των εµπορικών ανταλλαγών µεταξύ Ελλάδος και Ουκρανίας κινείται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των δυο χωρών και στο εκδηλωµένο εκατέρωθεν ενδιαφέρον συνεργασίας, µε αποτέλεσµα οι δυο χώρες να παραµένουν δευτερεύοντες και περιορισµένης σηµασίας εµπορικοί εταίροι. Από το 2005 παρατηρείται ανακοπή της έως τότε πτωτικής, κατά βάση, τάσης των ελληνικών εξαγωγών και εµφάνιση για πρώτη φορά αυξητικού δείκτη. Έκτοτε οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ουκρανία αυξάνονται σταθερά, µε αποτέλεσµα την τελευταία τετραετία ( ) να έχουν υπερδιπλασιασθεί. Κατά το 2008, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ, καταγράφηκε µικρή µείωση, της τάξεως του 2,2%, των ελληνικών εξαγωγών προς Ουκρανία, ενώ οι αντίστοιχες ουκρανικές εξαγωγές ισχυροποιήθηκαν σηµαντικά, κατά 67,7%. Σαν αποτέλεσµα, το εµπορικό έλλειµµα εις βάρος της χώρας µας υπερδιπλασιάστηκε ως προς το προηγούµενο έτος, φθάνοντας τα 380,52 εκ. δολ. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ από ΟΥΚΡΑΝΙΑ (χιλ. ευρώ) ΕΞΑΓΩΓΕΣ προς ΟΥΚΡΑΝΙΑ (χιλ. ευρώ) ΕΜΠ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ (χιλ. ευρώ) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ / , , , , ,4 67,7% , , , , ,9-2,2% , , , , ,5 104,9% (Πηγή: ΕΣΥΕ) ιµερές Εµπόριο (εκ. ευρώ) 477,1 284,5 213,0 161,7 153,8 42,5 54,1 69,4 98,8 96, ΕΞΑΓΩΓΕΣ προς ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ από ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2008

16 16 ΟΙ 15 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (2ψήφιες δασµολογικές κλάσεις) Αξία 000 ευρώ Μερίδια 2008 Μεταβολή προς 2007 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ,4 100,0% 67,7% 27 Ορυκτά καύσιµα & πρ/ντα ,1 39,0% 38,4% 10 ηµητριακά 92392,3 19,4% 2680% 72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος, χάλυβας 89893,4 18,8% 90,1% 12 Ελαιώδεις καρποί και σπέρµατα 31372,2 6,6% 61,2% 15 Φυτικά, ζωικά λίπη και έλαια 16309,7 3,4% 6,6% 31 Λιπάσµατα 15526,4 3,3% 808% 44, Ξυλεία και προϊόντα 8373,7 1,8% -12,9% 29 Οργανικά χηµικά προϊόντα 7091,8 1,5% -68,5% 23 Ζωοτροφές 6855,6 1,4% 40,5% 25 Ορυκτά καυσιµα, προϊόντα 6142,1 1,3% 244% 28 Ανόργανα χηµικά προϊόντα 3538,6 0,7% -27,1% 08 Καρποί και φρούτα βρώσιµα 3048,3 0,6% -17,0% 73 Τεχνουργήµατα χυτοσιδ., σιδήρου, χάλυβα 1342,4 0,3% -53,6% 43 Γουνοδέρµατα, γουναρικά 881,3 0,2% 178,8% 70 Γυαλί και τεχνουργήµατα 859,8 0,2% 12019% 22 Αλκοολούχα ποτά 786,0 0,2% 6,1% Λοιπά προϊόντα 6578,0 1,4% -43,7% (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΟΙ 15 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (2ψήφιες δασµολογικές κλάσεις) Αξία 000 ευρώ Μερίδια Μεταβολή προς 2007 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 96584,9 100,0% -2,50% 08 Καρποί και φρούτα βρώσιµα 14252,5 14,8% 102,4% 38 ιάφορα χηµικά 11218,0 11,6% 58,1% 33 Καλλυντικά, αιθέρια έλαια 10628,8 11,0% -4,2% 76 Αργύλιο & πρ/ντα (αλουµίνιο) 10077,9 10,4% 19,4% 84 Μηχανές και συσκευές 7785,2 8,1% 5,4% 24 Τσιγάρα, καπνά 7350,0 7,6% -17,0% 85 Ηλεκτρ. µηχανές & συσκευές 3863,6 4,0% 53,8% 20 Παρ/σµατα λαχαν. & φρούτων 3761,7 3,9% -19,5% 34 Σαπούνια, παρ/τα για πλύσιµο 3547,2 3,7% 134,6% 27 Ορυκτά καύσιµα & πρ/ντα 3086,5 3,2% -84,3% 39 Πλαστικές ύλες και προ/ντα 2857,1 3,0% -17,4% 28 Ανόργανα χηµικά πρ/ντα 2707,2 2,8% 33697,0% 43 Γουνοδέρµατα, γουναρικά 1651,7 1,7% -24,3% 68 Τεχν/τα από πέτρες, γύψο, µάρµαρο 1127,7 1,2% 30,2% 15 Φυτικά, ζωικά λίπη & έλαια 1086,6 1,1% 21,7% Λοιπά προϊόντα 11583,4 12,0% 0,4% (Πηγή: ΕΣΥΕ) Οι τοµείς της ουκρανικής οικονοµίας µε τις µεγαλύτερες προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις κατά τα επόµενα έτη, είναι η βιοµηχανία τροφίµων (επεξεργασία και συσκευασία), ο αγροτοβιοµηχανικός τοµέας (ιδίως στην αγροτική µηχανουργία και εξοπλισµό, στα αγροχηµικά κλπ.), τα οικοδοµικά υλικά (αλουµίνιο), καταναλωτικά αγαθά, υψηλή τεχνολογία, ανάπτυξη λογισµικού, κινητή τηλεφωνία, µεταφορές, διανοµές logistics, ενέργεια (ιδίως νέες τεχνολογίες εξοικονόµησης ενεργείας), τουρισµός και χρηµατοπιστωτικός τοµέας (εξαγορές, συγχωνεύσεις κλπ).

17 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας, το ύψος του ελληνικού επενδυµένου κεφαλαίου στην ουκρανική οικονοµία την ανήλθε σε 310 εκ. δολ, αναλογώντας στο 1,15% της συνολικής αξίας των πραγµατοποιθέντων ξένων επενδύσεων στην Ουκρανία. Κατά το 2008, οι ροές ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων προς την Ουκρανία έφθασαν τα 159 εκ. δολ., σε σύνολο 6,18 δισ. δολ. Στην ουκρανική επικράτεια λειτουργούν 89 επιχειρήσεις µε συµµετοχή ελληνικών κεφαλαίων, στους εξής τοµείς: 17 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Εκ.δολ.ΗΠΑ Ποσοστό % Σύνολο Χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα ,12 Εµπόριο, επισκευή αυτοκίνητων οχηµάτων, ηλεκτρικών συσκευών 9 2,9 οικιακής χρήσης Κατασκευές 18 5,8 Βιοµηχανία 7 2,2 Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ουκρανίας Μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ουκρανική αγορά συγκαταλέγονται οι: EUROBANK, Τράπεζα Πειραιώς, ALPHA BANK, Όµιλος ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ALUMIL, BALKAN, ETEM, PROFILCO, YIOULA. Ειδικά στον τραπεζικό τοµέα, έχει επιδειχθεί έντονο ενδιαφέρον από τις µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες για δραστηριοποίηση στην Ουκρανία, µέσω εξαγοράς ουκρανικής τράπεζας. Η EFG Eurobank εξαγόρασε την ουκρανική UNIVERSAL BANK και στις αρχές Ιουλίου 2007 έθεσε σε λειτουργία δίκτυο καταστηµάτων στη χώρα. Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς εξαγόρασε τον Μάιο 2007 ποσοστό 78% της ουκρανικής τράπεζας International Commerce Bank και η κυπριακή MARFIN Popular Bank εξαγόρασε το 99,2% της ουκρανικής Marine Transport Bank. Σηµειώνεται, επίσης, ότι πρόσφατα εισήλθε στο ουκρανικό τραπεζικό σύστηµα µε ένα υποκατάστηµα, µε προοπτική δηµιουργίας δικτύου, η τουρκική FINANCE BANK, πλέον συµφερόντων της ΕΤΕ. Τέλος, τον Μάρτιο 2008, η Alpha Bank εξαγόρασε ποσοστό 90% της νεοσυσταθείσας ουκρανικής τράπεζας OJSC Astra Bank έναντι 9 εκ. ευρώ, µε προοπτική την ανάπτυξη δικτύου εθνικής εµβέλειας έως το 2010, υλοποιώντας επένδυση συνολικού ύψους 200 εκ. ευρώ. Επισηµαίνεται, ότι, υπάρχουν συµµετοχές ελληνικών κεφαλαίων σε καταστατικά επιχειρήσεων που έχουν καταχωρηθεί ως κυπριακές (ή από άλλες offshore περιοχές) και δεν παρουσιάζονται ως ελληνικές, π.χ. δεν έχει καταχωρηθεί ως ελληνική η ύψους 270 εκ. δολ. επένδυση της Coca- Cola HBC S.A. (3E) στην Ουκρανία. Επίσης, η επένδυση της Eurobank, συνολικού ύψους 315 εκ. δολ., έχει πραγµατοποιηθεί µέσω της µητρικής εταιρίας στην Ελβετία και επίσης δεν προσµετράται στα επίσηµα στοιχεία. Παράλληλα, η Alpha Bank προχώρησε κατά το β εξάµηνο του έτους σε επενδυτικό πρόγραµµα συνολικής αξίας άνω των 200 εκ. δολ. Σύµφωνα µε την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας, οι ουκρανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, έως την 01/01/2009 ανέρχονταν σε 1,6 εκ. δολ. 4. ΙΜΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Το 2007, σύµφωνα µε στοιχεία της Υ ΑΣ, το συνολικό ποσό που διετέθη για προγράµµατα διµερούς αναπτυξιακής συνεργασίας µε την Ουκρανία ανήλθε σε 1,82 εκ. ευρώ. Οι τοµείς αναπτυξιακής συνεργασίας, στους οποίους διετέθη το ανωτέρω ποσό αφορούσαν:

18 18 ΤΟΜΕΑΣ (αξία σε εκ.ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ Εκπαίδευση/Υποτροφίες 1, 65 90,7 % Κοινωνική Συνοχή 0,14 7,7 % Υγεία 0,03 1,6 % ΣΥΝΟΛΟ 1, % Στον τοµέα προστασίας του περιβάλλοντος, η Ελλάδα έχει διεθνώς δεσµευθεί και συνεισφέρει στο ιεθνές Ταµείο Στήριξης για το Τσέρνοµπιλ, µέσω της Ευρωπαϊκής τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Ήδη έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό, το διάστηµα , συνολικά 3,33εκ.ευρώ (2,5 εκ.ευρώ στο διάστηµα και 833,5 χιλ.ευρώ στο διάστηµα ). Πέραν τούτου, η Ελλάδα έχει δεσµευθεί να διαθέσει, όπως και άλλες δωρήτριες χώρες, συµπληρωµατικό ποσό 1 εκ. Ευρώ για το διάστηµα , καταβλητέο σε πέντε ισόποσες δόσεις για την οριστική αποπεράτωση του συγκεκριµένου έργου, το οποίο θα περιληφθεί στο συνολικό ποσό της διµερούς αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδας προς την Ουκρανία, έως το Σηµειώνεται ότι, όσον αφορά την διµερή πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας, η Ουκρανία αποτελεί χώρα στρατηγικού ενδιαφέροντος για την πενταετία , µε τοµείς προτεραιότητας, στους οποίους η Ελλάδα προτίθεται να επικεντρώσει την αναπτυξιακή βοήθεια, την υγεία, την οικονοµική ανάπτυξη και την εκπαίδευση. Γ ΜΕΡΟΣ: ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.1.Μορφές επιχειρήσεων. Οι νοµικές µορφές οργάνωσης επιχειρήσεων που χρησιµοποιούνται συνηθέστερα από ξένους επενδυτές στην Ουκρανία είναι αυτές της ανώνυµης εταιρείας, της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης και του γραφείου αντιπροσώπου. Άλλα είδη νοµικών προσώπων που προβλέπονται από την Ουκρανική νοµοθεσία όπως διάφοροι συνεταιριστικοί τύποι, δεν συνηθίζονται. Η ανώνυµη εταιρεία έχει νοµική προσωπικότητα, κεφάλαιο διαιρεµένο σε συγκεκριµένο αριθµό µετοχών και υποχρεωτικά τουλάχιστον δυο µετόχους. Τα περιουσιακά στοιχεία µιας ανώνυµης εταιρείας ανήκουν στην εταιρεία. Οι µέτοχοι απολαµβάνουν ορισµένα δικαιώµατα που απορρέουν από την κυριότητα των µετοχών, όπως το δικαίωµα απολήψεως µερίσµατος, συµµετοχής στην διοίκηση και συµµετοχής στην εναποµείνασα περιουσία µετά την λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Υπάρχουν δυο ειδών ανώνυµες εταιρείες - µια «ανοιχτή» ανώνυµη εταιρεία και µια «κλειστή» ανώνυµη εταιρεία. Οι µετοχές στην ανοιχτή ανώνυµη εταιρεία µπορούν να προσφερθούν στο κοινό και να διακινηθούν στο χρηµατιστήριο, ενώ στην κλειστή ανώνυµη εταιρεία η κυριότητα των µετοχών παραµένει στους ιδρυτές. Μια κλειστή ανώνυµη εταιρεία µπορεί να µετατραπεί σε ανοιχτή µε τροποποίηση της σύµβασης σύστασης και του καταστατικού της. Το κατώτατο όριο του µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρείας ορίζεται σε κατώτατους µισθούς (σήµερα UAH = USD). Τουλάχιστον το 50% του µετοχικού κεφαλαίου µιας κλειστής ανώνυµης εταιρείας πρέπει να καταβληθεί πριν την εγγραφή της στο οικείο µητρώο. Η ευθύνη των µετόχων για τα εταιρικά χρέη περιορίζεται στο ποσό που έχει καταβληθεί για τις µετοχές. Καταστατικά όργανα είναι η γενική συνέλευση των µετόχων και το διοικητικό συµβούλιο που είναι υπεύθυνο για την καθηµερινή διαχείριση της εταιρείας. Με απόφαση των µετόχων µπορεί να διοριστεί εποπτικό συµβούλιο το οποίο θα επιβλέπει το

19 19 διοικητικό συµβούλιο. Ο διορισµός εποπτικού συµβουλίου είναι υποχρεωτικός για εταιρείες που έχουν τουλάχιστον πενήντα µετόχους. Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δεν έχει µετοχές µε την συνηθισµένη έννοια. Οι συµµετέχοντες στην εταιρεία κατέχουν ένα ποσοστό του κεφαλαίου της εταιρείας βάση γραπτής συµφωνίας µεταξύ τουλάχιστον δύο ιδρυτικών µελών. Το κατώτατο όριο του κεφαλαίου ορίζεται σε 100 κατώτατους µισθούς (σήµερα UAH = USD), από το οποίο το 30% τουλάχιστον πρέπει να καταβληθεί πριν την εγγραφή της εταιρείας στο οικείο µητρώο. Η ευθύνη των µελών για τα εταιρικά χρέη περιορίζεται στην αξία των ατοµικών τους συνεισφορών. Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης διοικούνται από το διοικητικό συµβούλιο που διορίζεται από την γενική συνέλευση των µελών. Γραφεία αντιπροσώπων. Μια αλλοδαπή εταιρεία µπορεί να ιδρύσει γραφείο αντιπροσώπου στην Ουκρανία, το οποίο µοιάζει µε υποκατάστηµα αλλά χωρίς εταιρική µορφή και το οποίο εγγράφεται σε µητρώο που τηρείται στις κρατικές αρχές. Το γραφείο αντιπροσώπου δεν έχει νοµική προσωπικότητα και λειτουργεί στην Ουκρανία για λογαριασµό της αλλοδαπής εταιρείας που αντιπροσωπεύει. 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΠΑ Φορολογική πολιτική. Κατά τη διάρκεια του 2005 ανάµεσα στα σηµαντικότερα επιτεύγµατα της κυβερνητικής πολιτικής συγκαταλέγεται η επιτυχία της να ανασύρει στο φως της νόµιµης οικονοµικής δραστηριότητας αρκετές επιχειρήσεις (και µάλιστα ορισµένες από τις µεγαλύτερες), που λειτουργούσαν σε συνθήκες παραοικονοµίας, καταφεύγοντας σε διάφορες πρακτικές φοροδιαφυγής. Ανωτέρω επιχειρήσεις στη πλειοψηφία τους εµφανίζονται σήµερα περισσότερο πρόθυµες να δηλώσουν τα πραγµατικά τους εισοδήµατα, να εξυγιάνουν τους ισολογισµούς και τα λογιστικά τους συστήµατα, προκειµένου να είναι σε θέση να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους στη διεθνή αγορά, να καταστούν περισσότερο διαφανείς και κυρίως να εξασφαλίσουν την απαραίτητη για τη περαιτέρω ανάπτυξή τους χρηµατοδοτική υποστήριξη από το διεθνές χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού κατά το πρώτο 9µηνο του 2005 αυξήθηκαν κατά 30% και τούτο παρά την θεαµατική επιβράδυνση του αναπτυξιακού ρυθµού της οικονοµίας σε σχέση µε το Σύµφωνα µε κυβερνητικές εκτιµήσεις το ποσοστό της παραοικονοµίας επί του ΑΕΠ µειώθηκε από 50% περίπου στην αρχή του χρόνου στο 32% (Οκτώβριος 2005). Μόνο τα έσοδα από τη φορολογία των εταιρικών κερδών αυξήθηκαν κατά 47% στους πρώτους 10 µήνες του χρόνου (σε σχέση µε α 10µηνο 2004). Η µερίδα του λέοντος ανήκει φυσικά στους µεγάλους βιοµηχανικούς οµίλους και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της χώρας αναφέροντας ενδεικτικά: ο χαλυβουργικός όµιλος Azovstal, το µεταλλουργικό εργοστάσιο Illich, το εργοστάσιο παραγωγής σωλήνων Nizhniodniprovskiy, οι µεγαλύτερες εµπορικές τράπεζες (το καθαρό εισόδηµα των οποίων αυξήθηκε κατά 57% το α 9µηνο 2005). Φορολογικό σύστηµα. Τρία νοµοθετήµατα καθορίζουν το γενικό πλαίσιο: «On the System of Taxation» (The Tax System Law), «On Taxation of Profits of Enterprises» (The Corporate Tax Law) και «On Value Added Tax» (the VAT Law). Αυτή τη στιγµή ισχύουν 22 διαφορετικοί τύποι φόρων από τη κεντρική διοίκηση και 16 σε περιφερειακό επίπεδο. Από τους 38 αυτούς φόρους, οι κάτωθι 6 προσπορίζουν το 80% των κρατικών εσόδων από φορολογία: - ΦΠΑ 20% (προς το παρόν) - Φόρος επί εταιρικών κερδών 25% (από ) - Φόρος επί ατοµικών εισοδήµατος 13% (από ) και 15% από Κοινωνικές εισφορές (37% επί µισθολογίου) - Φόροι πολυτελείας (µέχρι 300%) και - Εισαγωγικοί εξαγωγικοί δασµοί Η Ουκρανία έχει συνάψει διµερείς συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας µε 30 περίπου χώρες (µε την Ελλάδα το Νοέµβριο του 2000 κατά την επίσκεψη του πρώην Υπουργού Εξωτερικών κ. Παπανδρέου στο Κίεβο), η οποία βρίσκεται ήδη σε ισχύ.