Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 291 Ετος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Aίτηση αναιρέσεως 1 Διοικ. δικαστήρια - Διοικ. δικονομία 2-3 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου 4 Κοινωνική ασφάλιση 5 Συμβούλιο Επικρατείας 6-7 Σύνταγμα 8-11 Σχέδια πόλεων - οικοδομές 12 Υπάλληλοι διοικητικοί Φορολογικά βιβλία και στοιχεία ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αεροπορία 17

2 - 2 - Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Απαλλοτρίωση αναγκαστική 34 Αρχαιότητες Αστική ευθύνη Δημοσίου Αστικός Κώδικας 41 Βιομηχανία 42 Δάση Δήμοι - Κοινότητες Δημόσιο 53 Δημόσιο λογιστικό 54 Δικαστικοί λειτουργοί Δικηγόροι Διοίκηση Διοικ. Δικαστήρια - Διοικ. δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκπαίδευση Ελεγκτικό Συνέδριο 77 Εμπορικό δίκαιο 78 Επαγγέλματα Εταιρείες 81 Ευρωπαϊκή Ενωση Εφεση 84 Ιατροί Ιχθυοκαλλιέργειες 87 Κοινωνική ασφάλιση Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Νόμος - νομοθετική εξουσία Νοσοκομεία 103 Οδοί 104

3 - 3 - Οργανισμοί διάφοροι Περιβάλλον Ραδιοτηλεόραση 114 Συμβούλιο Επικρατείας 115 Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Τουρισμός 136 Υδατα Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι ν.π.δ.δ. 141 Υπάλληλοι στρατιωτικοί Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας 144 Φορολογία γενικώς 145 Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών - δωρεών Φορολογίες διάφορες Φορολογικά βιβλία και στοιχεία Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Χρηματιστήριο 162 ΙV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε 890/ Γ 2488/2000 7μ. 79, 121 Γ 1763/ , 115 Α 3423/2001 7μ 64 Β 3656/ Γ 3673/ , 85 Γ 3679/ , 63 Γ 3700/ Ε 3784/ , 137 Γ 3798/

4 - 4 - Β 3866/2001 7μ 91, 148 Γ 3887/ , 101 Γ 4366/ Γ 4461/ , 128 Β 62/ , 152, 153 Β 154/ , 105, 157 Γ 265/ Β 329/2002 7μ 81, 156, Β 398/ Γ 425/ Β 475/2002 7μ-επιλύει 146 Α 619/ Α 623/ , 92 Α 631/ , 93 Β 689/ Γ 761/ Β 876/ , 158 Ε 937/ , 98 ΣΤ 1004/2002 7μ-επιλύει 52, 82, 127, 145 Γ 1099/ Β 1513/2002 παρ. εις 7μ 15 Γ 1536/2002 παρ. εις Ολομ. 7, 13 Β 1587/ Α 1686/ Β 1736/ , 161 Β 1739/2002 παρ. εις 7μ 1 Β 1800/2002 παρ. εις 7 μ 3, 16 Ε 1818/ , 87 Β 1921/ Ε 1978/ Ολ. 2176/ , 54, 77, 83 Γ 2178/

5 - 5 - Α 2182/ Ε 2215/2002 7μ-επιλύει 138 Δ 2252/2002 7μ-παρ. εις Ολομ. 11, 12 Δ 2253/2002 7μ 68, 102, 162 Ε 2260/ , 44, 132, 136 Γ 2289/ , 143 Ε 2315/ , 135 E' 2319/2002 7μ επιλύει 42, 113 Γ 2321/ Γ 2362/ Ε 2395/2002 7μ 60, 97, 103, 129 Ε 2418/ , 109 Ε 2449/ , 33 Γ 2455/2002 παρ. εις 7μ 6, 14 Γ 2458/2002 7μ-επιλύει 18, 19, 57, 58, 59, 73, 117 Γ 2468/ Ολ. 2509/ , 35, 36, 37, 100, 112, 125, 131 Ολ. 2510/ Ολ. 2511/ , 61, 67, 111 Ολ 2512/ Ολ. 2513/ , 110 Α 2528/ Α 2529/ Β 2586/2002 παρ. εις Ολομ. 2, 4, 8, 10 Γ 2748/2002 7μ 84, 142 Γ 2757/ , 140 Ολ. 2805/ , 27, 108 Ολ. 2806/ Ολ. 2807/2002 επιλύει 53, 95, 118, 130

6 - 6 - Ολ. 2808/2002 επιλύει 119, 123 Ολ. 2809/2002 επιλύει 124, 133 Α 2830/2002 7μ 55, 56, 94 Α 2833/2002 παρ. εις Ολομ. 5, 9 Α 2845/ Γ 2916/ Γ 2964/2002 7μ - επιλύει 46 Δ 2967/ , 50, 96, , 120, 122, ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση Ν. 2944/2001 παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση λόγω σπουδαιότητος το ζήτημα της ερμηνείας του άρθρου 10 Ν. 2944/2001 ενόψει αιτήσεως αναιρέσεως εταιρείας κατά αποφάσεως που αφορά ποσό μικρότερο των δρχ. εφόσον κατά της αυτής αποφάσεως έχει ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως και από το Δημόσιο, όπου το ποσό του αμφισβητουμένου κυρίου φόρου κατά το σημείωμα του προϊσταμένου ΔΟΥ φέρεται ανώτερο των δρχ... Β 1739/2002 πενταμ. (παρ. εις Εισηγητής: Ι. Σύμπλης επταμ.) Πάρεδρος 2. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ έφεση παράβολο παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια το ζήτημα της συμφωνίας προς τα άρθρα 4 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ του άρθρου 171 ΚΦΔ περί παραβόλου εφέσεως... Β 2586/2002 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Ι. Γράβαρης

7 - 7 - εις Ολομ.) Πάρεδρος 3. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας προσφυγή όρια ελέγχου βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ δικαίωμα σε δίκαιη δίκη βλ. ανωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ παροχές σύνταξη λόγω θανάτου παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος και εν όψει του άρθρου 100 παρ. 5 του Συντάγματος το ζήτημα της αντιθέσεως προς τα άρθρα 4 και 116 του Συντάγματος του άρθρου 28 παρ. 6 εδ α του Α.Ν. 1846/51, κατά το μέρος που εξαρτά την χορηγίαν συντάξεως εις χήρον εξ ιδιαιτέρων προϋποθέσεων, η συνδρομή των οποίων δεν απαιτείται προκειμένης της χορηγήσεως συντάξεως εις χήραν... Α 2833/2002 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος εις Ολομ.) 6. Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων Δ Τμήμα παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του αρμοδίου τμήματος για εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως από διεθνείς μεταφορικές εταιρείες κατά κοινής υπουργικής αποφάσεως που καθορίζει το ανώτατο όριο κυβισμού της μεταφερόμενης οικοσκευής των μετακινουμένων από και προς το εξωτερικό υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθμίζει θέματα σχετικά με τον υπολογισμό και την έγκριση δαπάνης μεταφοράς...

8 - 8 - Γ 2455/2002 πενταμ.. Εισηγητής:Γ. Παπαμεντζελόπουλος παρ. εις επταμ.) 7. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ παραπομπή στην Ολομέλεια άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης φύλων βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δικαίωμα δικαστικής προστασίας βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα οικιστικό περιβάλλον βλ. κατωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως ποσοστό καλύψεως παραπέμπεται στην ολομέλεια το ζήτημα της συνταγματικότητος του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1577/85, ως προς την επιτρεπόμενη κάλυψη ποσοστού του 50% οικοπέδων στα οποία αναγείρονται χαμηλά κτίρια...

9 - 9 - Δ 2252/2002 επταμ. (παρ. Εισηγητής: Μ. Σωτηροπούλου εις Ολομ.) κατ. παρ. 525/2001 Πάρεδρος πενταμ.) 13. Υπάλληλοι διοικητικοί διορισμός ν. 2247/94 παραπέμπεται κατ εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 5 του συντάγματος στην Ολομέλεια το ζήτημα της συνταγματικότητος του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2247/94, δεδομένου ότι αυτό δεν έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση της Ολομελείας ή του Α.Ε.Δ... Γ 1536/2002 (παρ. εις Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος Ολομ.) Πάρεδρος 14. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΙ υπηρεσιακή κατάσταση μεταφορά οικοσκευής βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κώδικας βιβλίων και στοιχείων κυρώσεις παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν κατ άρθρ. 32 Κ.Β.Σ. μόνη η μη έκδοση του απαιτουμένου δικαιολογητικού για την γενομένη συναλλαγή αρκεί για την επιβολή του προστίμου ή απαιτείται και απόκρυψη της σχετικής συναλλαγής... Β 1513/2002 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Σ. Καραλής εις επταμ.) 16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κώδικας βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν η

10 επιβολή ενιαίου προστίμου για δύο αυτοτελείς παραβάσεις του ΚΒΣ συνιστά πλημμέλεια της πράξεως κατά τη νόμιμη βάση της που μπορεί το πρωτοδικείο κατ άρθρ. 79 Κ.Δ.Δ. να ελέγξει αυτεπαγγέλτως... Β 1800/2002 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής: Ε. Γαλανού 17. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα πράξη ιδιωτικού δικαίου η σύμβαση εμμίσθου εντολής που συνήφθη μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και του επιλεγέντος ως δικηγόρου προσλαμβανομένου στο ΤΕΙ Αθήνας αποτελεί σύμβαση του ιδιωτικού δικαίου, η αμφισβήτηση της νομιμότητας της οποίας γεννά ιδιωτική διαφορά... Γ 2458/2002 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 3092/2001 πεντ.) Πάρεδρος 19. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα πράξεις διοικητικές απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας με την οποία ολοκληρώθηκε η διοικητική διαδικασία επιλογής μεταξύ των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεως του δικηγόρου του ΤΕΙ Αθήνας κατ εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων του Π.Δ. 124/94 έχει χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξεως...

11 Γ 2458/2002 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 3092/2001 πεντ.) Πάρεδρος 20. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα έλλειψη εκτελεστότητας συντρέχει στην περίπτωση απορρίψεως από τον Αρχηγό του ΓΕΑ, αναφοράς παραπόνων αξιωματικού, που προβλέπεται στον Κανονισμό Διερεύνησης Ατυχημάτων της ΠΑ, κατά του πορίσματος της επιτροπής διερεύνησης, όταν με αυτό αποδίδονται στον αξιωματικό σφάλματα ή παραλείψεις που αποτελούν αιτία αεροπορικού ατυχήματος/τούτο δε, διότι η διερεύνηση του ατυχήματος είναι παράλληλη και ανεξάρτητη από τη διενέργεια προανάκρισης ή ένορκης διοικητικής εξέτασης το πόρισμα δε της επιτροπής διερεύνησης καθώς και τα σχετικά στοιχεία καταχωρίζονται σε ειδικό φάκελο και ανακοινώνονται κατά την κρίση του ΓΕΑ σε άλλους αποδέκτες προς αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων... Γ 2289/2002 Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 21. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα οδηγίες με τα άρθρα 2 παρ. 2 και 3 παρ. 3 της οδηγίας 5/2002 του Ε.Σ.Ρ. δεν θεσπίζεται νέος κανόνας δικαίου, αλλά αποδίδεται ισχύον δίκαιο και συγκεκριμένη γενική αρχή του δικαίου/η γενική αυτή αρχή συνάγεται, τόσο από το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά την έννοια του οποίου είναι ανεπίτρεπτη η κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για ιδιαίτερη και προνομιακή προβολή ορισμένων μόνον υποψηφίων, όσο και από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, κατά την έννοια του οποίου πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ισότιμης επικοινωνίας των υποψηφίων με το εκλογικό σώμα κατά τη

12 διάρκεια της ίδιας περιόδου/η ανωτέρω αρχή άλλωστε, αποτυπώνεται και σε νομοθετικές διατάξεις όπως το άρθρο 3 παρ. 9 του Ν. 1866/1989 και στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2429/1996/ επειδή, δε ακριβώς η τελευταία αυτή διάταξη αποτυπώνει γενική αρχή του δικαίου, συναγόμενη από τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις, δεν μπορεί να συναχθεί εξ αντιδιαστολής ότι, εφόσον αυτή αναφέρεται ρητώς μόνον στις βουλευτικές εκλογές, δεν υπάρχει δε σε άλλη νομοθετική διάταξη, που ρυθμίζει τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των αρχών της τοπικής αυτοδιοικήσεως παρόμοια απαγόρευση, η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί υποψηφίων στις εκλογές αυτές και, ότι, συνεπώς, είναι επιτρεπτή κατά το ισχύον δίκαιο η κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου παρουσίαση εκπομπών εκ μέρους των εν λόγω υποψηφίων, συνιστώσα έμμεση προβολή τούτων/εξάλλου, η ανωτέρω γενική αρχή καταλαμβάνει και τους υποψηφίους, που ασκούν το επάγγελμα του δημοσιογράφου, και δεν αναιρείται ως προς αυτούς από το άρθρο 5 του Συντάγματος/και τούτο διότι ο περιορισμός αυτός δεν είναι ουσιώδης, εφόσον η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει μόνον κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου/ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι προσδίδουν εκτελεστότητα στην εν λόγω διάταξη της οδηγίας του Ε.Σ.Ρ., οι θεσπιζόμενες με το άρθρο 6 ρυθμίσεις/και τούτο διότι η παραβίαση αυτών καθ εαυτών των διατάξεων της οδηγίας δεν δύναται να επισύρει έννομες συνέπειες, οι οποίες, στο μέτρο που προβλέπονται από την έννομη τάξη, επέρχονται μόνο από την παραβίαση του ισχύοντος δικαίου, του οποίου γίνεται απλώς υπόδειξη εφαρμογής με τις διατάξεις της οδηγίας/(μειοψ.)... Δ 2967/2002 Εισηγητής: Κ. Ευστρατίου Πάρεδρος

13 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς ανωτάτη εκπαίδευση με έννομο συμφέρον και παραδεκτώς ομοδικούντες ασκούν αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως διαπιστώσεως της λύσεως υπηρεσιακής σχέσεως Αναπληρωτή Καθηγητή με ΑΕΙ, πτυχιούχοι της Σχολής του ΑΕΙ που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του ως άνω καθηγητή... Γ 4461/2001 Εισηγητής: Μ. Παπαδοπούλου Πάρεδρος 23. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς ιατροί με προφανές άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον άσκησε αίτηση ακυρώσεως κατά υπουργικής πράξης, με την οποία συνεστήθη μία θέση, ομοιόβαθμη και της ίδιας ειδικότητας με τη δική του, στον νοσοκομείο όπου υπηρετεί και μετατέθηκε στη θέση αυτή γιατρός, η οποία υπηρετεί έκτοτε στο τμήμά του με το βαθμό της Διευθύντριας, διότι η πράξη αυτή συνδέεται αμέσως, με την οργάνωση, τη στελέχωση και τη λειτουργία του παραπάνω τμήματος καθώς και με την κατανομή και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ιατρικού προσωπικού του εν λόγω τμήματος, του οποίου προΐσταται... Γ 3673/2001 Εισηγητής: Π. Ν. Φλώρος 24. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

14 Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς ολυμπιακά έργα απαράδεκτη αίτηση εφ όσον ο αιτών δεν επικαλείται συγκεκριμένη βλάβη από τον χαρακτηρισμό, με την προσβαλλόμενη απόφαση, ως ολυμπιακού έργου, της περιλαμβανόμενης στο ειδικό πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργού χωροθετήσεως του ακινήτου του ως χώρου αποβιβάσεως επισκεπτών... Ολομ. 2510/2002 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 25. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προθεσμία γνώση ούτε από τη δημοσιευθείσα στον τύπο ανακοίνωση της εταιρείας που εκτελεί το έργο περί της επικείμενης απαλλοτριώσεως, μεταξύ άλλων, του ακινήτου των αιτούντων για τις ανάγκες κατασκευής του επιδίκου έργου, ούτε από τη δήλωση τούτων συνάγεται ότι οι αιτούντες είχαν πλήρη γνώση της προσβαλλομένης αποφάσεως σε χρόνο απέχοντα περισσότερο των εξήντα ημερών από την άσκηση της αιτήσεως... και τούτο ενόψει του ότι στην δημοσιευθείσα στον τύπο ανακοίνωση περί της επικειμένης απαλλοτριώσεως δεν αναφέρεται η προσβαλλόμενη απόφαση, στην υποβληθείσα δε από τους αιτούντες δήλωση προτείνεται η τροποποίηση της αφορώσης τον προαστειακό σιδηρόδρομο ρυθμίσεως /(μειοψ.).. Ολομ. 2512/2002 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 26. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προθεσμία γνώση από μόνο, όμως, το δεδομένο ότι ο Διευθυντής Οδοποιΐας του αιτούντος Δήμου απαντώντας σε προηγούμενο της εκδόσεως των προσβαλλομένων αίτημα εταιρείας περί χορηγήσεως αδείας για την

15 εκτέλεση ερευνητικών σκαμμάτων και γεωτρήσεων για το έργο, ζήτησε την αποστολή των σχετικών μελετών προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν συνάγεται ότι ο αιτών Δήμος έλαβε πλήρη γνώση των προσβαλλομένων που να καθιστά την αίτηση, η οποία κατετέθη στη Γραμματεία του Δικαστηρίου 5½ περίπου μήνες μετά το ως άνω έγγραφο, εκπρόθεσμη/ (μειοψ.)... Ολομ. 2805/2002 Εισηγητής: Φ. Αρναούτογλου 27. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως δικόγραφο συνάφεια εν όψει της αρχής της οικονομίας της δίκης παραδεκτώς προσβάλλονται με ένα δικόγραφο, ως συναφείς, πράξεις που έχουν εκδοθεί από το αυτό όργανο βάσει της αυτής καταρχήν νομοθεσίας και αφορούν ένα ενιαίο έργο, εφόσον προβάλλονται κοινοί λόγοι ακυρώσεως ερειδόμενοι επί της αυτής νομικής και πραγματικής βάσεως που δεν απαιτούν ιδιαίτερη έρευνα επί του πραγματικού / (μειοψ.)... Ολομ. 2805/2002 Εισηγητής: Φ. Αρναούτογλου 28. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης η έκδοση βλαπτικών πράξεων που προβάλλεται όλως αορίστως, είναι άσχετη με τη νομιμότητα του διορισμού του οργάνου που τις εξέδοσε και έτσι δεν συνιστά διοικητική συνέπεια, που να μπορεί να στοιχειοθετήσει την έννοια του ιδιαιτέρου εννόμου συμφέροντος που δικαιολογεί τη συνέχιση της δίκης/περαιτέρω η αξιοπιστία των αιτούντων ως συνδικαλιστών δεν έχει καμμία σχέση με τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης πολύ δε

16 περισσότερο με διοικητικές συνέπειες που επιζούν της κατάργησής της... Γ 3700/2001 Εισηγητής: Μ. Παπαδοπούλου Πάρεδρος 29. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως παράβολο απαλλαγές οι εκτελεστές των διαθηκών υπέρ κοινωφελών σκοπών απαλλάσσονται μεν των τελών χαρτοσήμου όσον αφορά τις δίκες τους κατά το στάδιο της διαχειρίσεως των υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειφθέντων όχι όμως και της υποχρεώσεως καταβολής παραβόλου για την άσκηση σχετικής αιτήσεως ακυρώσεως, αφού το άρθρο 36 παρ. 1 του Π.Δ. 18/89, ως ειδικό, αφού αφορά ειδικά την αίτηση ακυρώσεως, απαλλάσσει της σχετικής υποχρεώσεως μόνο το Δημόσιο και τους ΟΤΑ και, συνεπώς, υπερισχύει της προγενέστερης γενικής απαλλακτικής διατάξεως του Ν.Δ. 520/ Ε 937/2002 Εισηγητής: Α. Σακελλαροπούλου 30. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως δικαστική δαπάνη εφ όσον οι αιτούντες είχαν λάβει πλήρη γνώση της προσβαλλομένης σε χρόνο που καθιστά την αίτηση τους προφανώς εκπρόθεσμη, δεν πρέπει να επιδικασθεί υπέρ αυτών δικαστική δαπάνη, καίτοι η προσβαλλόμενη πράξη ακυρώθηκε με απόφαση, επί αιτήσεως που συζητήθηκε την ίδια δικάσιμο... Ολομ. 2806/2002 Εισηγητής: Φ. Αρναούτογλου

17 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως παρέμβαση έννομο συμφέρον με έννομο συμφέρον ασκείται παρέμβαση της οργανωτικής επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ο.Ε.Ο.Α.) υπέρ του κύρους αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων Σιδηροδρομικού Κέντρου, εφόσον το συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίσθηκε ως έργο εξωτερικής υποδομής απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων... Ολομ. 2511/2002 Εισηγητής: Α. Ράντος 32. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία συζήτηση ματαίωση δεδομένου ότι, κατά το χρόνο συζητήσεως της υποθέσεως δεν είχε συμπληρωθεί η προθεσμία των ενενήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του Ν. 2944/2001, μέσα στην οποία ο αιτών έχει δικαίωμα να προβάλει με υπόμνημα ότι η επίλυση της εκκρεμούς διαφοράς έχει γι αυτόν ευρύτερες οικονομικές ή δημοσιονομικές επιπτώσεις, που δικαιολογούν τη συνέχιση της δίκης, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της υποθέσεως και να ορισθεί νέα δικάσιμος αυτής προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στον αιτούντα να υποβάλει το παραπάνω υπόμνημα εντός προθεσμίας ενενήντα ημερών από τη δημοσίευση του Ν. 2944/2001, αφαιρουμένου του χρόνου που μεσολαβεί από τη συζήτησή της υποθέσεως μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της παρούσης αποφάσεως... Ε 2449/2002 Εισηγητής: Κ. Κουσούλης Πάρεδρος 33. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ

18 κατάργηση Ν. 2944/2001 υπόμνημα βλ. ανωτ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ για αρχαιολογικούς σκοπούς βλ. ανωτ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία κατ άρθρ. 50Ν. 5351/1932, 4Π.Δ. 820/1977, 91 παρ. 4 Π.Δ. 941/77 και 1 Ν. ΒΡΞΖ/1893, ερμηνευόμενων εν όψει του άρθρου 24 του Συντάγματος που προβλέπει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας της χώρας, επιτρέπεται ως μέτρο οργανώσεως ενός αρχαιολογικού χώρου να καθοριστεί, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κ.Α.Σ., μεταξύ άλλων, το μέρος αυτού, στο οποίο, χωρίς να του προκληθεί βλάβη, αποβιβάζονται οι επισκέπτες του, καθώς και εκείνο στο οποίο θα ανεγερθούν κτίσματα για την εξυπηρέτηση τους/εάν δε το ακίνητο δεν ανήκει στο Κράτος, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσή του για τον ανωτέρω σκοπό... Ολομ. 2509/2002 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 36. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία κατ άρθρ. 91 Ν. 1892/90 η κανονιστική ρύθμιση είναι επιτρεπτή μόνο για αρχαιολογικούς χώρους εκτός σχεδίου πόλεως και συνεπώς, υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ εφαρμογή της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διατάξεως και αφορά ακίνητο που ευρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως είναι ανίσχυρη ως εκτός εξουσιοδοτήσεως... Ολομ. 2509/2002 Εισηγητής: Ν. Ρόζος

19 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ έργα βλ. κατωτ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου γεννάται ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση, κατ εφαρμογήν του άρθρου 105 Εισ. ΝΑΚ, από τη θέσπιση κανόνος δικαίου από τα αρμόδια, προς τούτο, κατά το Σύνταγμα, όργανα, εάν ο κανόνας αυτός αντίκειται σε άλλον υπερκείμενο και, ως εκ τούτου, επικρατούντα... Α 1686/2002 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 39. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας συνεπεία πράξεων ή παραλείψεων οργάνων του Δημοσίου, η κατ αυτού αξίωση για αποκατάσταση της επελθούσης περιουσιακής ζημίας δεν αποκλείεται εκ του λόγου ότι τρίτος υποχρεούται εκ του νόμου να καλύψει τις σχετικές δαπάνες του ζημιωθέντος όταν ο ζημιωθείς είναι ανήλικος, η αποκατάσταση της μελλοντικής αποθετικής ζημίας δεν εξαρτάται από την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος από τον ανήλικο κατά το χρόνο του τραυματισμού του/αν όμως, προβάλλεται ότι η ζημία πρόκειται να επέλθει επειδή θα ματαιωθεί, εξαιτίας της προκληθείσης σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας του ανηλίκου, η άσκηση ορισμένου επαγγέλματος από τον τελευταίο μετά την ενηλικίωσή του, η θεμελίωση της ανωτέρω αξιώσεως προϋποθέτει ότι κατά τον χρόνο γενέσεώς της, ο οποίος συμπίπτει με τον χρόνο επελεύσεως του ζημιογόνου γεγονότος, ήταν προσδοκώμενο με πιθανότητα και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων λαμβανομένων υπόψη των

20 τυχόν ειδικών περιστάσεων, ότι, αν δεν είχε μεσολαβήσει το ζημιογόνο γεγονός, αυτός θα εξακολουθούσε μετά την ενηλικίωσή του το συγκεκριμένο επάγγελμα/δεν αρκεί δε για την θεμελίωση της αξιώσεως για αποζημίωση η επίκληση της υποκειμενικής βουλήσεως του ανηλίκου για μελλοντική επιλογή επαγγέλματος ούτε της ευκαιριακής ενασχολήσεώς του με ορισμένη δραστηριότητα αν δεν γίνεται παραλλήλως επίκληση και συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, από τα οποία να πιθανολογείται η μελλοντική άσκηση του σχετικού επαγγέλματος... Α 2528/2002 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 40. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση Διοικητικού Εφετείου ότι ο τραυματισμός ανηλίκου μαθητού οφείλεται στην πλημμελή εκτέλεση των ανατεθειμένων στα όργανα του Δημοσίου υπηρεσιακών καθηκόντων, εφόσον ο μεν Σύλλογος των Καθηγητών δεν όρισε τον ανάλογο με το μέγεθος του σχολείου και τον αριθμό των μαθητών αριθμό καθηγητών προς επιτήρηση των χώρων του σχολείου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι δε επιφορτισμένες με την επιτήρηση της αίθουσας, όπου συνέβη το ατύχημα, καθηγήτριες δεν έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί η συνεχής επιτήρηση των μαθητών και να παρεμποδισθεί η είσοδος και παραμονή των μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος... Α 2529/2002 Εισηγητής: Ε. Σαρπ

21 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ εγγύηση βλ. κατωτ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Βιομηχανία κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2516/1997, ζητήματα, σχετικά με το επιτρεπτό της εγκαταστάσεως βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητος σε ορισμένο τόπο από πλευράς διατάξεων σχετικών με το επιτρεπτό της συγκεκριμένης χρήσεως γης εξετάζονται, κατ αρχήν, κατά το στάδιο χορηγήσεως της αδείας εγκαταστάσεως/δεν αποκλείεται όμως, η επανεξέταση των ζητημάτων αυτών και κατά το στάδιο χορηγήσεως της αδείας λειτουργίας, δεδομένου ότι δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτή, η χορήγηση αδείας λειτουργίας σε επιχείρηση της οποίας η λειτουργία στο συγκεκριμένο τόπο δεν είναι επιτρεπτή με βάση τις κείμενες διατάξεις, εν όψει και του γεγονότος ότι η άδεια λειτουργίας χορηγείται πλέον για αόριστο χρονικό διάστημα και η επανεξέταση της νομιμότητός της χωρεί με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του νόμου/αυτό ισχύει πολλώ μάλλον στην περίπτωση που ανανεώνεται άδεια λειτουργίας υπό το κράτος ισχύος του Ν. 2516/97 σε επιχείρηση οποίας η άδεια εγκαταστάσεως και οι αρχικές άδειες λειτουργίας προσωρινής ισχύος είχαν εκδοθεί υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς, δεδομένου ότι κατά τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του νόμου, η οποία διέπει την περίπτωση αυτή, η νέα άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος χορηγείται μόνον εφ όσον η επιχείρηση πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που τάσσει η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος/ (μειοψ.)... Ε 2319/2002 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Α. Ράντος

22 /2001 πεντ.) 43. ΔΑΣΗ Δάση προστασία προς εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο παραχωρήθηκε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η έκταση χορηγήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3159/1955 και του Ν.Δ. 920/1971 η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν ορισμένες επεμβάσεις στην παραχωρηθείσα έκταση κατά παράκαμψη των περιορισμών που τυχόν θα απέρρεαν από τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας εν όψει, πλην άλλων, της μορφής της εκτάσεως αυτής, όχι δε να εξαιρεθεί εξ ολοκλήρου η έκταση από την εφαρμογή και των διατάξεων αυτών/η δε ιδιότητα του δημοσίου τουριστικού κτήματος που είχε αποκτήσει η έκταση, ανεξαρτήτως του ότι δεν προκύπτει η έκδοση σχετικής πράξεως χαρακτηρισμού της εκτάσεως και του ζητήματος αν η μνεία αυτής ως τουριστικού δημοσίου κτήματος στο προοίμιο της συμβάσεως αρκεί για την απόκτηση της μνησθείσης ιδιότητας, πάντως αυτή δεν θα αποτελούσε λόγο εξαιρέσεως της εκτάσεως από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, στο ρυθμιστικό πεδίο των οποίων εμπίπτει εν όψει της μορφής της, όπως του Ν. 998/79... Ε 2260/2002 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 44. ΔΑΣΗ Δάση Ν. 998/79 εκτάσεις εξαιρούμενες ως οικοδομήσιμοι χώροι, οι οποίοι δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 998/79 κατ άρθρο 3 παρ. 6 αυτού, νοούνται οι χώροι, οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές αναγνωρισθείσες ως οικιστικές με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, και εν συνεχεία έχουν χαρακτηρισθεί οικοδομήσιμοι με σχετική πολεοδομική μελέτη με Π.Δ. δεδομένου ότι για το χαρακτηρισμό ορισμένης

23 εκτάσεως ως οικοδομησίμου χώρου απαιτείται η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού με την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας και δεν αρκεί η ένταξη της σε γενικό πολεοδομικό σχέδιο... Ε 2260/2002 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 45. ΔΑΣΗ Δάση επεμβάσεις εντός αυτών το άρθρο 52 παρ. 2 του 998/79 που παρείχε τη δυνατότητα δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων σε πάρκα και άλση έχει καταργηθεί με το άρθρο 18 παρ. 9 του Ν. 1734/87... Ε 1978/2002 Εισηγητής: Α. Θεοφιλοπούλου 46. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες όργανα πειθαρχικό δίκαιο κατά την έννοια των άρθρων και 41 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, επιτρέπεται να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη κατά δημοτικού ή κοινοτικού άρχοντα και να επιβληθεί σ αυτόν πειθαρχική ποινή για αδικήματα που διαπράχθηκαν στην προηγούμενη ή σε προηγούμενες θητείες του εφόσον, πάντως, κατά τον χρόνο επιβολής της πειθαρχικής ποινής ο τιμωρηθείς έχει επανεκλεγεί / (μειοψ.)... Γ 2964/2002 επταμ. (κατ. Εισηγητής: Μ. Παπαδοπούλου παρ.906/2002 πεντ.) Πάρεδρος 47. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

24 Δήμοι - κοινότητες όργανα πειθαρχικό δίκαιο παραπτώματα υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της σοβαρής παράβασης των καθηκόντων του, Δήμαρχος που με ανάρμοστη συμπεριφορά κατά των εντεταλμένου επιθεωρητού του ΑΣΕΠ, παρεμπόδισε το ανακριτικό έργου του τελευταίου... Γ' 2362/2002 Εισηγητής: Μ. Γκορτζολίδου Πάρεδρος 48. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες όργανα πειθαρχικό δίκαιο έκπτωση οι οφειλές που καταλογίζονται σε δημοτικό ή κοινοτικό άρχοντα λόγω της μη σύννομης άσκησης των καθηκόντων του δεν εμπίπτουν στην έννοια των οφειλών του άρθρου 48 ΔΚΚ, οι οποίες επισύρουν αυτοδικαίως το διοικητικό μέτρο της έκπτωσης/εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι ο δημοτικός ή κοινοτικός άρχοντας, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, από δόλο ή βαρειά αμέλεια διαχειρίστηκε πλημμελώς χρήματα σε βάρος του Δήμου ή της Κοινότητας πρέπει να διωχθεί πειθαρχικά σύμφωνα με τα άρθρα 184 επ. ΔΚΚ, και εφόσον διαπιστωθεί, με τις εγγυήσεις και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές, ότι έχει πράγματι διαπράξει αντίστοιχα πειθαρχικά παραπτώματα, μπορεί να του επιβληθούν οι πειθαρχικές ποινές της αργίας ή της εκπτώσεως... Γ 2178/2002 Εισηγητής: Μ. Παπαδοπούλου Πάρεδρος 49. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ έλεγχος καταλογισμός βλ. κατωτ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

25 εκλογές βλ. ανωτ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ περιουσία ύδατα βλ. κατωτ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες έσοδα φόροι Ν. 1828/89 εφ όσον τα αναφερόμενα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έργα δεν θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς από τους βαρυνομένους με την καταβολή του επιδίκου τέλους οδηγούς των οχημάτων που διακινούνται από τον λιμένα της πόλεως, αλλά από εντελώς αόριστο κύκλο προσώπων, το επιβαλλόμενο με την απόφαση οικονομικό βάρος δεν έχει χαρακτήρα ανταποδοτικού τέλους, αλλά αποτελεί φόρο και συνεπώς, η επιβολή του δεν δύναται να εύρει έρεισμα στο άρθρο 25 παρ. 14 του Ν. 1828/89, διότι το άρθρο αυτό, σύμφωνα άλλωστε και με τη ρητή επιταγή του άρθρου 78 παρ. 4 και 4 του Συντάγματος, παρέχει στους Ο.Τ.Α. εξουσιοδότηση για την επιβολή οικονομικών βαρών που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά ανταποδοτικού τέλους, δεδομένου δε ότι το άρθρο 26 παρ. 13 του Ν. 1828/89, το οποίο θα ηδύνατο να αποτελέσει, εν μέρει μόνον, έρεισμα για την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως, είναι ανίσχυρο, ως αντικείμενο στο άρθρο 59 Συνθ. Ε.Κ., η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία επιβάλλεται φόρος, του οποίου τα ουσιώδη στοιχεία (υποκείμενο, αντικείμενο, συντελεστής) δεν προβλέπονται από διάταξη τυπικού νόμου, αντίκειται στο άρθρο 78 του Συντάγματος.../ (μειοψ.). ΣΤ 1004/2002 επταμ. (κατ/ παρ. Πάρεδρος 2482/2001 πεντ.) Εισηγητής: Α. Σταθάκης 53. ΔΗΜΟΣΙΟ

26 αναστολή δικονομικών προθεσμιών βλ. κατωτ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ δημόσιοι υπόλογοι βλ. κατωτ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ αποδοχές βλ. κατωτ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ εφάπαξ βοήθημα Τ.Π.Δ.Υ. βλ. κατωτ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ πρόσληψη δικηγόρων Τ.Ε.Ι. βλ. ανωτ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ πρόσληψη δικηγόρων Τ.Ε.Ι. βλ. ανωτ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Δικηγόροι πρόσληψη δικηγόρων ΤΕΙ Κανονιστική ρύθμιση του Π.Δ. 124/94 δεν παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας καθ ο μέρος αξιώνει την ύπαρξη του ίδιου τυπικού προσόντος κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, αποκλίνουσα κατά τούτο από την γενικώς ισχύουσα για την πρόσληψη δικηγόρων στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα διάταξη του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 1649/86, η οποία αρκείται στην ύπαρξη αναλόγου προσόντος μετά την επιλογή και προ της αναλήψεως καθηκόντων, δεδομένου ότι η ως άνω συνταγματική αρχή δεν επιβάλλει τη θέσπιση ομοίων διαδικαστικών διατάξεων επιλογής δικηγόρων προσλαμβανομένων στα διάφορα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, αλλά επιτρέπει στον νομοθέτη ή την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση να σταθμίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός εκάστου

27 νομικού προσώπου και αναλόγως να θεσπίζουν αποκλίνουσες ρυθμίσεις... Γ 2458/2002 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 3092/2001 πεντ.) Πάρεδρος 60. ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν την δράση της αρχή χρηστής διοικήσεως βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή εμπιστοσύνης η τυχόν έκδοση της προσβαλλομένης πράξεως με περιεχόμενο αντίθετο προς το πόρισμα διαπραγματεύσεων ΟΤΑ με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δεν συνιστά παράβαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης... Ολομ. 2511/2002 Eισηγητής: Α. Ράντος 62. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία Κ.Δ.Δ. αποκλεισμός δικαστή κατ άρθρ. 14 παρ. 1 εδγ του Κ.Δ.Δ. ο λόγος αποκλεισμού συντρέχει, όταν ο δικαστής έχει συμπράξει στην έκδοση της πράξεως ή της δικαστικής αποφάσεως κατά της οποίας έχει ασκηθεί το κρινόμενο ένδικο μέσο ή βοήθημα, εκτός αν πρόκειται για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ένδικα μέσα/στην προκειμένη περίπτωση, μετά την αναιρετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατέστη εκ νέου εκκρεμής ενώπιον του διοικητικού εφετείου η έφεση κατά της αποφάσεως του διοικητικού πρωτοδικείου/

28 στην έκδοση όμως της τελευταίας δεν είχε συμπράξει η εφέτης, οπότε δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό της λόγος αποκλεισμού... Γ 3676/2001 Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 63. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία έφεση εξουσία δευτεροβαθμίου δικαστηρίου και ο ΚΔΔ και ο προϊσχύσας ΚΦΔ προβλέπουν ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, δεχόμενο την έφεση, εξαφανίζει την πρωτόδικη απόφαση και δικάζει το ασκηθέν πρωτοδίκως ένδικο βοήθημα και ότι, πλην της περιπτώσεως παραπομπής στο αρμόδιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο όταν αυτό δεν υπάγεται στην περιφέρεια του δευτεροβάθμιου, το τελευταίο, σε κάθε άλλη περίπτωση, διακρατεί την υπόθεση και την εκδικάζει... Γ 3679/2001 Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 64. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συμβάσεις διοικητικές έννοια δημοσίου έργου η παροχή υπηρεσιών αι οποίαι δεν έχουν ως αντικείμενο την κατασκευήν, επέκτασιν κλπ έργου συνδεομένου προς το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιον χώρον δεν συνιστά δημόσιον έργον κατά την έννοιαν του Ν. 1418/84, ασχέτως του εάν αι υπηρεσίαι αύται συμβάλλουν υπό ευρείαν έννοιαν εις την ανάπτυξιν των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας και την αύξησιν του εθνικού προϊόντος και αποσκοπούν εις την βελτίωσιν της ποιότητος της ζωής του λαού... Α 3423/2001 επταμ. Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης

29 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα πρόσθετες εργασίες δια του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 1418/84, δια του οποίου ρυθμίζονται τα των τιμών απαραιτήτων δια την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του έργου εργασιών, τας οποίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέση και αι οποίαι δεν προβλέπονται εις την σύμβασιν είτε κατά ποσότητα είτε κατ είδος, θεσπίζεται, γενικός και απόλυτος κανών, συμφώνως προς τον οποίον η δαπάνη προς εκτέλεσιν των εργασιών τούτων εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται να υπερβή ποσοστόν 50% επί πλέον του συνολικού συμβατικού ποσού/δια δε της επομένης παραγράφου 2 του αυτού άρθρου 8 του Ν. 1418/84 ρυθμίζεται το διάφορο του ανωτέρω κανόνος ζήτημα, συνιστάμενον, ειδικώτερον εις την παροχήν δυνατότητος εις τον ανάδοχον να αρνηθή την εκτέλεσιν εργασιών απαραιτήτων μεν δια την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του έργου, πλην μη προβλεπομένων υπό της συμβάσεως... Α 619/2002 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 66. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα έκπτωση αρμόδιο όργανο για την κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου, επί έργων που εκτελούνται από Κοινότητα, είναι το Κοινοτικό Συμβούλιο, ως προϊσταμένη αρχή... Α 2182/2002 Εισηγητής: Ν. Μαρκουλάκης 67. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

30 κανονιστικές βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κυρώσεις βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ όροι βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη αρμοδιότητες Γενική Συνέλευση όπως προκύπτει από το άρθρο 6 παρ. 4 εδε του Ν. 1268/82, μετά την κατάτμηση Τομέα Τμήματος και τη συνακόλουθη δημιουργία νέων Τομέων με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας αποκλειστικά αρμόδια για την κατανομή μελών ΔΕΠ και γενικότερα, του υπηρετούντος προσωπικού του παλαιού τομέα στους συνιστώμενους δια της κατατμήσεως νέους Τομείς είναι η Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος... Γ 1099/2002 Εισηγητής: Α. Γκότσης 72. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πρυτανικής πράξεως διορισμού, εξελίξεως, εντάξεως κλπ σε θέση μέλους ΔΕΠ ακολουθεί η εμπρόθεσμη αποδοχή αυτής από τον ενδιαφερόμενο, δια της ορκωμοσίας και της αναλήψεως των καθηκόντων του για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον πρύτανη του οικείου ΑΕΙ/της διαδικασίας αυτής έπεται η προβλεπομένη από τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2530/97 διαδικασία εντάξεως του

31 μέλους ήδη ΔΕΠ σε μία από τις κατηγορίες πλήρους ή μερικής απασχόλησης για την οποία, ύστερα από την κατάθεση υπευθύνου δηλώσεως του ενδιαφερομένου, εκδίδεται πράξη του προέδρου του οικείου Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από την Σύγκλητο του ΑΕΙ και διαβιβάζεται στα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Οικονομικών... Γ 761/2002 Εισηγητής: Π. Καρλή Πάρεδρος 73. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτέρα Τ.Ε.Ι. αυτοδιοίκηση συνταγματική κατοχύρωση έχει μόνο η αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ και όχι η αυτοδιοίκηση του Τ.Ε.Ι... Γ 2458/2002 επταμ. (κατ/ παρ. Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 3092/2001 πεντ.) Πάρεδρος 74. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση Ο.Α.Ε.Δ. το ζήτημα της επιλογής των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων του ΟΑΕΔ δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, παρά μόνον ως προς τον καθορισμό των τυπικών προσόντων που πρέπει να κατέχουν οι επιλεγέντες /επομένως, για την επιλογή εφαρμοστέες τυγχάνουν οι γενικές διατάξεις του υπαλληλικού δικαίου και ειδικότερα το άρθρο 36 Ν. 2190/94... Γ 4366/2001 Εισηγητής: Μ. Παπαδοπούλου Πάρεδρος 75. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

32 Εκπαίδευση ιδιωτική διδασκαλία ξένων γλωσσών κανένα από τα άρθρα 25, 28 και 29 του Ν. 1558/1985 καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 147/96 δεν παρέχει εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας να εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες να θεσπίζει παγίως προϋποθέσεις για τη διαπίστωση της επάρκειας του προσόντων διδασκαλίας ξένων γλωσσών... Γ 3887/2001 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας Πάρεδρος 76. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατ άρθρ. 25 του Ν. 1566/85 ως επταετής πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, προβλεπόμενη ως τυπικό προσόν για τον διορισμό σε θέση μονίμου παρέδρου του παιδαγωγικού Ινστιτούτου, νοείται, εφόσον στη διάταξη αυτή δεν γίνεται σχετική διάκριση, η προϋπηρεσία όχι μόνον στη δημόσια αλλά και στην ιδιωτική εκπαίδευση από τη διατύπωση του άρθρου 25 παρ. 5 εδ β περ. β του Ν. 1565/85 συνάγεται ότι ο νομοθέτης αρκείται στην ύπαρξη μεταπτυχιακών σπουδών σε ορισμένο τομέα ή αντικείμενο, οι οποίες κατά την παρ. 8 του ιδίου άρθρου πρέπει να αφορούν την ειδικότητα της μουσικής και δεν απαιτεί, ως απαραίτητο τυπικό προσόν διορισμού στην θέση παρέδρου του παιδαγωγικού Ινστιτούτου, την κατοχή και μεταπτυχιακού τίτλου ή διπλώματος μάλιστα, αναγνωρισμένου ως ισοτίμου από το ΔΙΚΑΤΣΑ/τούτο δε διότι ενόψει και του ότι για την κατάληψη θέσεως μονίμου παρέδρου μουσικής στο Π.Ι. απαιτείται, κατά κανόνα, ως βασικό τυπικό προσόν διορισμού η κατοχή του ανώτερου μεταπτυχιακού τίτλου και, συγκεκριμένα, διδακτορικού διπλώματος, ενώ εξάλλου όπου ο νομοθέτης θέλησε οι μεταπτυχιακές σπουδές να πιστοποιούνται οπωσδήποτε με σχετικό τίτλο το όρισε ρητά... Γ 2916/2002 Εισηγητής: Α. Γκότσης

33 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ελεγκτικό Συνέδριο η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση συνιστά, ενόψει του περιεχομένου της, αποκλειστικά και μόνον πράξη καταλογισμού του χρηματικού ποσού που αποτελεί την κοινοτική συνδρομή στις δαπάνες των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, χωρίς να εμπεριέχει και ανάκληση της έγκρισης των προγραμμάτων, τα οποία αφορά ο διενεργηθείς έλεγχος, αφού αυτή περιορίζεται μόνο στον καταλογισμό του εν λόγου ποσού/ ο αμιγής δε χαρακτήρας της πράξης ως καταλογιστικώς δεν μεταβάλλεται ασφαλώς από την μη ανταποκρινόμενη πάντως στο περιεχόμενό της, αλλά ούτε και στις διατάξεις, βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε, αναφορά σε ακύρωση προγράμματος/και τούτο διότι, εν πάση περιπτώσει ο καταλογισμός δεν έγινε λόγω μη νόμιμης έγκρισης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αφού δεν διαπιστώνεται, ούτε άλλωστε εξετάσθηκε, τυχόν έλλειψη των νομίμων προϋποθέσεων έγκρισης, αλλά λόγω μη σύννομης εκτέλεσης των εγκριθέντων προγραμμάτων /ούτε εξάλλου, απαιτείται για τον καταλογισμό του επίδικου χρηματικού ποσού, η προηγούμενη ανάκληση της έγκρισης ή η ακύρωση των προγραμμάτων, των οποίων ελέγχεται η σύννομη διαχείριση/επομένως, δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να θεωρηθεί ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση περιλαμβάνεται και κεφάλαιο ανάκλησης της έγκρισης των προγραμμάτων, αλλά πρόκειται για πράξη καταλογισμού χρηματικού ποσού /η αμφισβήτηση όμως της νομιμότητος της καταλογιστικής αυτής πράξης, δημιουργεί διαφορά, η εκδίκαση της οποίας δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο εκδικάζει τα ένδικα μέσα κατά των πράξεων που εκδίδονται σε βάρος των δημοσίων υπολόγων, στα πλαίσια του ελέγχου των

34 λογαριασμών αυτών/πράγματι ο Δήμος ως διαχειριστής κοινοτικών πόρων κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων, που χρηματοδοτήθηκαν εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θεωρείται κατ άρθρ. 105 Ν. 2362/1995 δημόσιος υπόλογος / (μειοψ)... Ολομ. 2176/2002 Εισηγητής: Δ. Πετρούλιας 78. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εμπορικό δίκαιο πτώχευση ανώνυμες εταιρείες η πτώχευση της ανωνύμου εταιρείας συνεπάγεται μεν τη λύση αυτής, όχι όμως και την εξαφάνιση της νομικής προσωπικότητός της και, επομένως, καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών της πτωχεύσεως εξακολουθεί να υφίσταται διοικητικό συμβούλιο, ως όργανο της ανωνύμου εταιρείας, χωρίς εξουσία εκπροσωπήσεως, σε περίπτωση δε, παύσεως των εργασιών της πτωχεύσεως η εξουσία εκπροσωπήσεως περιέρχεται εκ νέου στο όργανο αυτό και ανατίθεται κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας... Β 398/2002 Εισηγητής: Σ. Μαρκάτης Πάρεδρος 79. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εκτελωνιστές όριο ηλικίας από τις διατάξεις του Ν. 718/1977 προκύπτει ότι το επάγγελμα του εκτελωνιστή αποτελεί αντικείμενο έντονης νομοθετικής ρυθμίσεως για λόγους δημοσίου συμφέροντος /ενταγμένο στο νομοθετικό αυτό πλαίσιο, το άρθρο 24 του νόμου αυτού, με το οποίο θεσπίζεται όριο ηλικίας εξόδου από το επάγγελμα το 65ο έτος, εφόσον συντρέχει και η προϋπόθεση της 35ετίας, άλλως το 70ο έτος, αποτελεί θεμιτό κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος περιορισμό της ελευθερίας της εργασίας,

35 συνδεόμενο με λόγους γενικοτέρου συμφέροντος, που συνίστανται στην απρόσκοπτη συνεργασία των εκτελωνιστών, με τις τελωνειακές αρχές και στην προστασία των συμφερόντων των εντολέων τους, για λογαριασμό των οποίων παρέχουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς να λαμβάνουν επιχειρηματικούς κινδύνους, όπως συμβαίνει σε άλλα επαγγέλματα/συνεπώς, η κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας επερχόμενη βιολογική κάμψη του ατόμου που συμπληρώνει τα πιο πάνω όρια ηλικίας, δικαιολογεί τη θέσπιση του επιδίκου μέτρου, ενόψει της φύσεως του επαγγέλματος του εκτελωνιστή/εξ άλλου, λόγοι κοινωνικού συμφέροντος, συνιστάμενοι στην αποσυμφόρηση του επαγγέλματος και δημιουργία ευκαιριών σταδιοδρομίας νεοτέρων στο επάγγελμα του εκτελωνιστή, δικαιολογούν επίσης τη θέσπιση των ανωτέρω ορίων ηλικίας... Γ 2488/2000 επταμ. Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 80. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ορκωτοί λογιστές με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 3329/55, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 63/1973, που περιορίζει τον αριθμό των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Λ. σε πέντε από εννέα και καταργεί τη διάταξη για τη συμμετοχή σε αυτό ενός ορκωτού λογιστή, ο νομοθέτης εξέφρασε σαφώς τη βούλησή του να μη συμμετέχει στο συλλογικό αυτό όργανο άλλος ορκωτός λογιστής εκτός από τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Λ., ο οποίος και έχει την ιδιότητα των ορκωτού λογιστή/ενόψει της βούλησης αυτής του νομοθέτη δεν επιτρέπεται να διορίζεται ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Λ. πρόσωπο που έχει μία από τις λοιπές εκτός του Προέδρου του Σ.Ο.Λ., ιδιότητες που απαιτεί ο νόμος για τον ορισμό αυτό, αν έχει συγχρόνως και την ιδιότητα του ορκωτού λογιστή/υπό την αντίθετη εκδοχή, θα

36 επιτρεπόταν στη Διοίκηση, σε αντίθεση με τη σαφή βούληση του νομοθέτη, να αλλοιώνει κατά περίπτωση τη σύνθεση του παραπάνω συλλογικού οργάνου, ορίζοντας ακόμη και την πλειοψηφία των μελών του από ορκωτούς λογιστές... Γ 2321/2002 Εισηγητής: Π.Ν. Φλώρος 81. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ προβληματικές Ν. 1366/1983 βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ελευθερία παροχής υπηρεσιών βλ. ανωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βλ. ανωτ ΕΦΕΣΗ Εφεση παραδεκτό αποφάσεις υποκείμενες το άρθρο 3 του Ν. 2944/2001 δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των διατάξεων του εν λόγω νόμου για τις οποίες το άρθρο 10 παρ. 1 αυτού ορίζει ότι καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις /εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 5 του Π.Δ. 18/89, που αποδίδει γενική δικονομική αρχή, το παραδεκτό των ενδίκων μέσων κρίνεται κατά το νόμο τον ισχύοντα κατά τον χρόνο της έκδοσης της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης ή της δημοσίευσης της προσβαλλόμενης δικαστικής απόφασης /με τα δεδομένα αυτά το παραδεκτό της άσκησης έφεσης επί των υποθέσεων των εν γένει αντικειμένων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 3 του Ν. 2944/2001, οι οποίες ήσαν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ( ), κρίνεται σύμφωνα με το νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης

37 της προσβαλλόμενης δικαστικής απόφασης, όπως είναι και η αφορώσα σε επιβολή πειθαρχικής ποινής σε στρατιωτικούς... Γ 2748/2002 επταμ. Εισηγητής: Μ. Πικραμένος Πάρεδρος 85. ΙΑΤΡΟΙ Ιατροί ΕΣΥ υπηρεσιακή κατάσταση μετάθεση για να μετατεθεί γιατρός, κατ εφαρμογή του άρθρου 43 παρ. 4 του Ν. 1759/88 από άγονη περιοχή σε νοσοκομείο στο οποίο δεν υπάρχει κενή ομοιόβαθμη θέση πρέπει να συσταθεί προηγουμένως τέτοια θέση με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, διότι η σύσταση της θέσης αυτής επιφέρει τροποποίηση του οργανισμού του νοσοκομείου, η οποία δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την έκδοση της πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης... Γ 3673/2001 Εισηγητής: Π.Ν. Φλώρος 86. ΙΑΤΡΟΙ Ιατροί ΕΣΥ μετάθεση κατ άρθρ. 43 παρ. 1 Ν. 1759/1988 αξίωση μεταθέσεως σε κέντρα υγείας αστικών περιοχών ή σε νομαρχιακά νοσοκομεία της επιλογής τους θεμελιώνουν όχι μόνον οι γιατροί που διορίζονται στα κέντρα υγείας άγονων και προβληματικών περιοχών από μέχρι , αλλά και οι γιατροί που διορίζονται στα κέντρα υγείας αυτά μετά την πάροδο της ετήσιας ταύτης προθεσμίας εφόσον όμως οι θέσεις στις οποίες διορίζονται, προκηρύσσονται με πράξη που εκδίδεται εντός της ως άνω ετήσιας προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους της διατάξεως/τούτο δε διότι, η νόμιμη κατά το

38 χρόνο εκδόσεώς της προκήρυξη συναπτόμενη αρρήκτως με την πράξη διορισμού του γιατρού, στην οποία και ενσωματώνεται την εντάσσει στο έδαφος εφαρμογής του άρθρου 43 παρ. 1 Ν. 1759/88... Γ 3798/2001 Εισηγητής: Γ. Ποταμιάς Πάρεδρος 87. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ιχθυοκαλλιέργειες κατ άρθρ. 32 παρ. 7 Ν. 1845/89, με το οποίο παρέχεται στη Διοίκηση διακριτική ευχέρεια να παραχωρεί με εκμίσθωση ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης σε κοινόχρηστο πράγμα για την εγκατάσταση μονάδος υδατοκαλλιέργειας, δεν αποκλείεται καταρχήν, κατά την άσκηση της ευχερείας της αυτής, τα αρμόδια διοικητικά όργανα να εξαρτούν την εκμίσθωση από προϋποθέσεις και όρους, σχετιζόμενους είτε με τον παραπάνω σκοπό της παραχώρησης του ιδιαίτερου αυτού δικαιώματος είτε με γενικότερους λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος... Ε 1818/2002 Εισηγητής: Κ. Μενουδάκος 88. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ γενικώς διαδικασία υγειονομικές επιτροπές βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ γενικώς διαδοχική ασφάλιση βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

39 Κοινωνική ασφάλιση Ι.Κ.Α παροχές σύνταξη αναπηρίας κατά την έννοια των άρθρων 28 παρ. 2αν.ν. 1846/51 και 29 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας του ΙΚΑ, η ύπαρξη σε μικρό ποσοστό αναπηρίας που διαπιστώθηκε ιατρικώς δεν παρακωλύει τη διατύπωση ασφαλιστικής κρίσης για τη μείωση της βιοποριστικής ικανότητας του ασφαλισμένου σε βαθμό τέτοιο, που να δικαιολογεί την απονομή ασφαλιστικών παροχών λόγω αναπηρίας, σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο επέλευσης κινδύνου νομοθετικό καθεστώς, δεδομένου ότι η ασφαλιστική αναπηρία δεν προσδιορίζεται μόνο από το ποσοστό της υγειονομικής αναπηρίας, ώστε να τελεί αναγκαίως σε σχέση αναλογίας με την τελευταία... Α 2845/2002 Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης Πάρεδρος 91. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ πόροι εισφορές βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ν.Α.Τ. εκ του άρθρου 23 του Ν. 792/1978 συνάγεται ότι και εις την περίπτωσιν χορηγήσεως συντάξεως, κατ εφαρμογήν των διατάξεων περί διαδοχικής ασφαλίσεως, εφ όσον ο απονέμων τη σύνταξη ασφαλιστικός οργανισμός είναι το ΝΑΤ, το ύψος της απονεμομένης συντάξεως δεν δύναται να είναι κατώτερο του καθορισθέντος βάσει του άρθρου 23 του ν. 792/78 κατωτάτου ορίου συντάξεως... Α 623/2002 Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης

40 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ν.Α.Τ. της ευνοϊκής ρυθμίσεως της περ. δ του άρθρου 3α του Κ.Ν. 792/1978 ως προς τους ασφαλισμένους με ποσοστό αναπηρίας υψηλότερο του 67% που συνίσταται στη μη εφαρμογή ορισμένων από τους περιορισμούς υπό τους οποίους τελεί η παροχή ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας, όπως είναι εκείνος του τριπλασίου ορίου, επωφελείται και η χήρα του θανόντος του ναυτικού, προς την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα επιδιώξεως έναντι του ΝΑΤ της ελάχιστης ασφαλιστικής προστασίας που θα εδικαιούτο ο σύζυγός της/στην περίπτωση αυτή, το ύψος του ποσοστού αναπηρίας που έφερε ο ασφαλισμένος πριν αποβιώσει, και ειδικότερα, το αν το ποσοστό αυτό υπερέβαινε το 67%, θα πρέπει να διαπιστώνεται από τα οικεία υγειονομικά όργανα, ύστερα από αίτηση της χήρας, η οποία, υπό τις εν λόγω προϋποθέσεις, δικαιολογεί σχετικό έννομο συμφέρον, η δε διαπίστωση αυτή θα πρέπει να χωρεί ακριβώς εν όψει της υποβολής αιτήματος παροχής ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας βάσει των στοιχείων που είτε διαθέτει ή μπορεί να συγκεντρώσει το ίδιο το ΝΑΤ είτε προσκομίζει η χήρα/στα στοιχεία αυτά μπορεί, βεβαίως, να συμπεριλαμβάνονται γνωματεύσεις υγειονομικών οργάνων άλλων ασφαλιστικών οργανισμών ή, εν πάση περιπτώσει, γνωματεύσεις που είχαν εκδοθεί πριν από τον θάνατο του ασφαλισμένου στα πλαίσια άλλης ασφαλιστικής διαδικασίας, οι οποίες, μάλιστα οφείλουν να λαμβάνονται υπόψει από τα επιλαμβανόμενα του αιτήματος υγειονομικά όργανα, η ύπαρξη όμως, παρομοίων στοιχείων ουδόλως απαλλάσσει τα αρμόδια εν προκειμένω όργανα από την υποχρέωση να προκαλέσουν νέα υγειονομική κρίση της περιπτώσεως του θανόντος ασφαλισμένου, στα πλαίσια της οποίας θα αξιολογηθούν τα στοιχεία αυτά...

41 Α 631/2002 Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης Πάρεδρος 94. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) αι ρυθμίσεις του άρθρου 14 παρ. 11 του Ν. 1968/1991, πηγήν έχουσαι την παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος, η οποία αφορά εις τα των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, αναφέρονται εις διαφοράν αποδοχών, η οποία, κατά ρητήν πρόβλεψιν του νόμου, ωφείλετο, μεταξύ άλλων, εις τους δικαστικούς λειτουργούς, δεδομένου ότι αι αποδοχαί των ήσαν, ανεπιτρέπτως συνταγματικώς, κατώτεραι των αποδοχών των διευθυντών ιατρών του Ε.Σ.Υ./εν όψει της τοιαύτης φύσεως των εν λόγω αποδοχών, αύται, απετέλουν πράγματι, οφειλόμενον από το Ελληνικόν Δημόσιον τμήμα των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της χρονικής περιόδου , δηλαδή αναδρομικώς καταβληθείσας τακτικάς αποδοχάς/συνεπώς, τα χρηματικά ποσά, περί των οποίων προβλέπουν τα άρθρα 14 παρ. 11 Ν. 1968/91 και 8 του Ν. 2521/97, μη αποτελούντα άλλας παροχάς, επιδόματα ή οιασδήποτε μορφής αποζημιώσεις δεν υπάγονται εις τας εξαιρέσεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 2512/97 και, ως εκ τούτου, είναι συνυπολογιστέα, προς προσδιορισμόν του ύψους του εφ άπαξ βοηθήματος, ως τούτο θα διαμορφούτο την /αντίθετον συμπέρασμα δεν δύναται να συναχθεί εκ της εισηγητικής εκθέσεως επί της παραγρ. 3 του άρθρου 3 του ιδίου Ν. 2415/97, η οποία ρητώς μεν αναφέρεται εις τον μη συνυπολογισμόν προς διαμόρφωσιν του ύψους του εφ άπαξ βοηθήματος, των ως άνω αναδρομικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, πλην η ρητή αυτή αναφορά τελεί εις άρρηκτον σύνδεσμον προς τας λοιπάς ρυθμίσεις του αυτού