Τ.Κ Τηλ: /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ Τηλ: / Ερµούπολη Ορθή Επανάληψη ως προς ΚΑΕ εξόδων Π/Υ ωδεκανήσου Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Θωµάς Σωτρίλλης Συνεδρίαση 3 η / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 44/2015 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 3 0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: Στην Ρόδο σήµερα την 31 Μαρτίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο κατάστηµα της Περιφέρειας, Νοτίου Αιγαίου, Πλατείας Ελευθερίας 1, σε τακτική συνεδρίαση τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου δυνάµει της µε αριθµ. πρωτ /3255/ προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Θωµά Σωτρίλλη που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, στον κάθε Περιφερειακό Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης Ο Αντιπεριφερειάρχης ωδεκανήσου κ. Χαράλαµπος Κόκκινος ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ ΡΟΥ 1 Λοτσάρης ηµήτριος Αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 15 ου θέµατος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 2 Λειβαδάρου Θεώνη 3 εκαβάλλας Ιωάννης 4 Μαύρος Ευστράτιος Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3 ου θέµατος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5 Θεµέλαρος Ιωάννης - Ανδρέας 6 Σταυλάς Κωνσταντίνος 7 Μπούκης Μιχαήλ 8 Κορφιάς Γεώργιος

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 9 Μηνατσής Ιωάννης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 10 Βιτάλης Παναγιώτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 11 Χαλκιδιός Γεώργιος 12 Τσακίρης Νικόλαος 13 Νάκη Ευρυδίκη (Φρύντη) 14 Χαµατζόγλου ηµήτριος 15 Καµπανής Ιωάννης 16 Σβύνου Ειρήνη 17 Φρούντζας Σταύρος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ 18 Βενάκης Νικόλαος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 19 Μπρίγγος Στυλιανός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ 20 Μαργαρίτης Ιωάννης 21 Μαυρούδη Άννα 22 Σιγάλας Ευάγγελος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 23 Μπιζάς Κωνσταντίνος 24 Τζανακόπουλος Παντελεήµων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ 25 Σωτρίλλης Θωµάς 26 Ζωγραφίδης Ηλίας 27 Κουνάκης Παναγιώτης 28 Φλεβάρης Ιωάννης 29 Νικολής Νικόλαος 30 Ανανίας Άγγελος 31 Ευστρατίου Χρήστος 32 Ζαννετίδης Φιλήµων 33 ιακογεωργίου Κάλλιστος 34 Παπαβασιλείου Μαριετούλα (Μαριέτα) 35 Καραµαρίτης Νικόλαος 36 Μπαριανάκης Μιχαήλ 37 Τσοπανάκης ηµήτριος 38 Μπάρδος Χρήστος 39 Γιασιράνη Χαρίκλεια (Χαρούλα) 40 Μαχαιρίδης Ιωάννης 41 Φτακλάκη Παρασκευή Ελευθερία (Λίτσα) 42 ρακιού Μιχαήλ Αποχώρησε µετά τη λήξη του 2 ου θέµατος

3 43 Σπύρου Μπενέτος Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5 ου θέµατος 44 Κόκκινος Μιχαήλ Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3 ου θέµατος 45 Καφαντάρη Ευθαλία (Λίλα) 46 Σπυρίδης Σάββας Αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 15 ου θέµατος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ 47 αδάος Μάρκος Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3 ου θέµατος 48 Μακρυωνίτης Γεώργιος (Τζώρτζης) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ 49 Γιαγιάς Ιωάννης ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 1 Χανιώτη Μαρουσούλα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ 2 Πάπιτση Χρηστιάννα

4 Χρέη υπηρεσιακής Γραµµατείας, άσκησε η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα. Καραπιπέρη Μαρία, όπως αυτή ορίστηκε µε την υπ αριθµ. πρωτ. 133/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου καθώς και η κα. Γεωργίου Ζωή όπως αυτή ορίστηκε µε την υπ αριθµ. πρωτ /10440/ απόφαση του Εκτελεστικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου θέτει προς συζήτηση στο σώµα το πέµπτο (5 ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : ΘΕΜΑ 5 ο : «Έγκριση 3 ης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων οικονοµικού έτους Έγκριση 2 ης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ωδεκανήσου οικονοµικού έτους Έγκριση 2 ης Τροποποίηση Π/Υ ωδεκανήσου έτους 2015». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Λογιστικής ιαχείρισης κ. Καραγιάννη Τριαντάφυλλο ο οποίος έθεσε υπόψη του σώµατος την 3 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2015, η οποία είχε ως κάτωθι : «Έχοντας υπόψη: α. Την µε αριθµό 182/2014 Απόφαση του ΠΣ περί «Κατάρτιση Προυπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2015 (Πρακτικό 13 ο / της 18/11/2014 Συνεδρίασης), µε τους επισυναπτόµενου Πίνακες 1,2,3,4,5,6 των Έργων & ράσεων του Προγράµµατος» (Α Α: Ω50Η7ΛΞ-228). β. Την µε αριθµό 13/2015 Απόφαση του ΠΣ περί «1 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2015 (Πρακτικό 1 ο / της 31/01/2015 Συνεδρίασης), µε τους επισυναπτόµενου Πίνακες 1,2,3,4,5,6 των Έργων & ράσεων του Προγράµµατος» (Α Α: 7ΑΟΕ7ΛΞ-2 7). γ. Την µε αριθµό 26/2015 Απόφαση του ΠΣ περί «2 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2015 (Πρακτικό 2 ο / της 02/03/2015 Συνεδρίασης), µε τους επισυναπτόµενου Πίνακες 1,2,3,4,5,6 των Έργων & ράσεων του Προγράµµατος» (Α Α: Ψ7ΘΣ7ΛΞ-0ΧΑ). Εγγραφή Νέων Έργων στο Τεχνικό Πρόγραµµα ΠΕ Κυκλάδων έτους 2015: Α) Στον Πίνακα 1 του ΤΠ Κυκλάδων µε τίτλο «Αδιάθετα Υπόλοιπα Προηγούµενων Χρήσεων (Ίδιοι Πόροι)», εγγράφονται τα παρακάτω µε 89,90&91 Νέα έργα µε Οικονοµικά Στοιχεία: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Αδιάθετα Υπόλοιπα Προηγούµενων Χρήσεων (Ίδιοι Πόροι) - Εγκεκριµένος Π/Υ Νοµικές εσµεύσεις Προτεινόµενος Π/Υ Προγράµµατος Απορρόφηση µέχρι Εγκεκριµένη Πίστωση 2015 Προτεινόµενη Πίστωση Επισκευή Συντήρηση Κτιρίου Κτηνιατρείου Πάρου 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Στάδιο Εκπόνησης 90 Επισκευή Συντήρηση Α Ορόφου κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Στάδιο Εκπόνησης 91 Επισκευή Στεγάστρου ΧΥΤΑ, ήµου Φολεγάνδρου 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Στάδιο Εκπόνησης

5 Σχετικά έγγραφα: α) Το µε Α.Π 36437/1188/ έγγραφο της ΤΕ Κυκλάδων περί διάθεσης Πίστωσης για τα έργα «Επισκευή Συντήρηση Κτιρίου Κτηνιατρείου Πάρου» και «Επισκευή Συντήρηση Α Ορόφου κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου» β) Το µε Α.Π 1030/ έγγραφο του Γρ. Επάρχου Θήρας. Στο σηµείο αυτό ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Λογιστικής ιαχείρισης κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος ανέφερε στο σώµα ότι προτείνεται επιπλέον: 1. Η έγγραφή του έργου µε τίτλο "Προµήθεια ψυχρού ασφαλτοµίγµατος για τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Τήνου" Π/Υ 1.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ, λόγω φθορών στα οδοστρώµατα. Σχετικά έγγραφα: α) Το µε Α.Π. οικ /1365/ έγγραφο της ΤΕ Κυκλάδων περί αιτήµατος για την διάθεση Πίστωσης για "Προµήθεια ψυχρού ασφαλτοµίγµατος για τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Τήνου" Με Παράλληλη µείωση της Εγκεκριµένης Πίστωσης κατά ,00 των Έργων του Πίνακα 1 και µε Οικονοµικά Στοιχεία όπως παρακάτω: Εγκεκριµένος Π/Υ Νοµικές εσµεύσεις Προτεινόµενος Π/Υ Προγράµµατος Απορρόφηση µέχρι Εγκεκριµένη Πίστωση 2015 Προτεινόµενη Πίστωση Μικρά Συµπληρωµατικά Έργα ,00 0, ,00 0, , ,00 Μείωση κατά ,00 Β) Στον Πίνακα 3 του ΤΠ Κυκλάδων µε τίτλο «Έργα Π Ε Χρηµατοδοτούµενα από Εθνικού Σκέλους της ΠΝΑ (, 767 & 567 (Εθνικοί Πόροι)», εγγράφονται Νέα Υποέργα 3.5, 11.17, & 12.8 και ανακατενέµονται οι Πίστώσεις ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης των Έργων µε Οικονοµικά Στοιχεία όπως παρακάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Έργα Π Ε Χρηµατοδοτούµενα από Εθνικού Σκέλους της ΠΝΑ (, 767 & 567) - Εγκεκριµένος Π/Υ Νοµικές εσµεύσεις Προτεινόµενος Π/Υ Προγράµµατος Απορρόφηση µέχρι Εγκεκριµένη Πίστωση 2015 Προτεινόµενη Πίστωση Συντήρηση Οδικού ικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού ικτύου Ν. Σύρου (Χρήση 2014) Συντήρηση Οδικού ικτύου Ν. Σερίφου (2014) , , ,00 427, , ,24 Γενικό Έργο , , ,56 0, , ,99 Στάδιο Υλοποίησης , , ,68 0, , ,68 Στάδιο Υλοποίησης Αποθεµατικό Συντήρησης Ο νησιών ΠΕ Κυκλάδων Προµήθεια Πινακ. Ρυθµιστικών & Αναγγελίας Κινδύνου για την Αντικατ. φθαρµένων υφιστάµενων ,28 0, ,04 0,00 0,00 0,00 454,72 454,72 454,72 427,47 27,25 27,25 Υπόλοιποι Πόροι προς Εξειδίκευση Έργων. (Θα εγγράφονται Υποέργα ανάλογα µε την Πρόοδο της Ωρίµανσης τους) Το Φ.Α έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεµεί η Οικ. τακτοποίηση

6 πινακίδων σε επικίνδυνα σηµεία του Ε.Ο Νήσου Σύρου Συντήρηση Οδικού ικτύου ν. Μυκόνου (Χρήση 2015) Συντήρηση Οδικού ικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ Συντήρηση οδικού ικτύου Νάξου Συντήρηση οδικού ικτύου Ν. Τήνου (2014) Συντήρηση Οδικού ικτύου Ν. Ανδρου (2014) Συντήρηση Οδικού ικτύου Ν. Πάρου (2014) Συντήρηση Οδικού ικτύου Ν. Μηλου (2014) Συντήρηση Οδικού ικτύου Ν. Κιµώλου (2014) Συντήρηση Οδικού ικτύου Ν. Σίφνου (2014) Συντήρηση οδικού κτύου Ν. Μυκόνου (2014) Συντήρηση Οδικού ικτύου ν. Ανάφης (2014) 0,00 0, ,00 0,00 0, ,68 Στάδιο Εκπόνησης , , , , , ,00 Γενικό Έργο , , , , , ,00 Το Φ.Α του έργου έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεµεί η Οικ. Τακτοποίηση , , , , , ,00 Στάδιο Υλοποίησης , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Υλοποίησης , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Υλοποίησης , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Υλοποίησης , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Υλοποίησης ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Στάδιο Υπογραφής Σύµβασης ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Στάδιο ηµοπράτησης 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Νέο Υποέργο Στάδιο ηµοπράτησης Συντήρηση Οδικού ικτύου ν. Τήνου (2015) 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Νέο Υποέργο Στάδιο Σύνταξης Αποθεµατικό Συντήρησης Ο νησιών ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιποι Πόροι προς Εξειδίκευση Έργων. (Θα εγγράφονται Υποέργα ανάλογα µε την Πρόοδο της Ωρίµανσης τους) 12 Αντιπληµµυρική Προστασία ΠΕ Κυκλάδων , , ,00 0,00 0, ,00 Γενικό Έργο 12.8 Κατασκευή τοιχείων Αντιστήριξης στο Οδικό ίκτυο Ν. Σίφνου 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Στάδιο Εκπόνησης 12.9 Αποθεµατικό: Εργα Αντιπληµµυρικής Προστασίας ΠΕ Κυκλάδων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιποι Πόροι προς Εξειδίκευση Έργων. (Θα εγγράφονται Υποέργα ανάλογα µε την Πρόοδο της Ωρίµανσης τους)

7 Σχετικά Έγγραφα : Α) το µε Α.Π 36630/1211/ έγγραφο της ΤΕ Κυκλάδων περί διάθεσης Πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Οδικού ικτύου ν. Μυκόνου (Χρήση 2015)» Β) Το µε Α.Π 33097/1022/ έγγραφο της ΤΕ Κυκλάδων Περί διάθεσης Πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Οδικού ικτύου ν. Ανάφης (2014) Γ) Το µε Α.Π 36628/209/ έγγραφο της ΤΕ Κυκλάδων περί διάθεσης Πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Οδικού ικτύου ν. Τήνου (2015) ) Το µε Α.Π 36629/1210/ έγγραφο της ΤΕ Κυκλάδων περί διάθεσης Πίστωσης για το έργο «Κατασκευή Τοιχείων Αντιστήριξης στο οδικό δίκτυο ν. Σίφνου. Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ Ζαννετίδη Φιλήµονα, ο οποίος πρότεινε επιπλέον στο σώµα την εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραµµα ΠΕ Κυκλάδων Οικονοµικού έτους 2015: Του έργου µε τίτλο "Αποκατάσταση του παραλιακού ρόµου Μπατσίου νήσου Άνδρου" Π/Υ ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α., για την αποκατάσταση των φθορών που επήλθαν στον παραλιακό δρόµο (και την κατασκευή σχετικού τοιχείου) µετά από έντονα καιρικά φαινόµενα Το εν λόγω έργο θα ενταχθεί ως υποέργο, του έργου της µε 6 και τίτλο "Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου" µε υποέργου 6.3, στον Πίνακα 3 του Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων Οικονοµικού έτους 2015 Μετά τα παραπάνω προτείνεται, η λήψη Απόφασης Έγκρισης των Προτεινόµενων Τροποποιήσεων, του Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2015». Στη συνέχεια ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Λογιστικής ιαχείρισης κ. Καραγιάννη Τριαντάφυλλο έθεσε στο σώµα το αριθµ. Πρωτ. 2111/ έγγραφο της /νσης ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών ωδεκανήσου Τµήµα Λογιστικής ιαχείρισης το οποίο ανέφερε τα κάτωθι: «Λαµβάνοντας υπ όψη : 1. To Εγκεκριµένο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων έτους Τις αποφάσεις ένταξης στο ΕΣΠΑ Τα ταµειακά υπόλοιπα έτους Τις χρηµατοδοτήσεις από τους Κεντρικούς Φορείς για την εκτέλεση έργων και εκπόνηση µελετών. 5. Την πορεία υλοποίησης των έργων και µελετών του Προγράµµατος 6. Το ν ΦΕΚ 87 / (Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) Εισηγούµαστε την 2 η Τροποποίηση του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2015, όπως παρακάτω: Το Πρόγραµµα παρουσιάζεται σε επτά ( 7 ) αναλυτικούς πίνακες που ταξινοµούν τα έργα ανάλογα µε την πηγή χρηµατοδότησής τους.. Σε κάθε αναλυτικό πίνακα αναφέρονται τα εξής στοιχεία για κάθε έργο ή µελέτη : Ο προϋπολογισµός της µελέτης του έργου ή η αµοιβή για την εκπόνηση της µελέτης Οι νοµικές δεσµεύσεις για όσα έργα ή µελέτες έχουν υπογραφεί συµβάσεις Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός στο Πρόγραµµα, στη φάση της Κατάρτισής του Η απορρόφηση µέχρι τις Το υπόλοιπο την Η εγκεκριµένη Η προτεινόµενη ιάφορες για το κάθε έργο Τα στοιχεία των πινάκων αυτών συγκεντρώνονται σε ένα πίνακα, στην αρχή της εισήγησης, στον οποίο παρουσιάζονται επιπλέον και στοιχεία για τα έσοδα του έτους Συγκεντρωτικά στοιχεία του Προγράµµατος

8 Όπως φαίνεται και στον Συγκεντρωτικό Πίνακα το Πρόγραµµα περιλαµβάνει έργα και µελέτες µε προτεινόµενο προϋπολογισµό συνολικά ,41, και νοµικές δεσµεύσεις συνολικά ,64. Οι προτεινόµενες πιστώσεις των έργων ανέρχονται στο ποσό των ,84 και αναλυτικότερα πραγµατικά ταµειακά υπόλοιπα έτους ,22 ( ,37 από ίδιους πόρους και ,85 από και ΕΣΠΑ) έναντι των ,61 που είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του Π Ε έτους 2015 και αναµενόµενα έσοδα ,62 (από ΚΑΠ ,94, από ΚΕ ,00, από τόκους κλπ ,68, από έσοδα για έργα και ΕΣΠΑ µε πληρωµή από ΠΝΑΙ ,00 και από έργα µε πληρωµή από Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης ,00 ) ποσό που αντιστοιχεί στον Προϋπολογισµό του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων ωδεκανήσου, έτους 2015 στην παρούσα. Τα νέα έργα και µελέτες που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ωδεκανήσου παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα I της εισήγησης, ενώ στο Παράρτηµα II παρουσιάζονται τα έργα του Π Ε τα οποία έχουν µεταβολές στην προτεινόµενη. Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούµε για την έγκριση της 2 ης Τροποποίησης του Π..Ε. ωδεκανήσου έτους 2015». Στη συνέχεια ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Λογιστικής ιαχείρισης κ. Καραγιάννη Τριαντάφυλλο έθεσε στο σώµα το αριθµ. Πρωτ. 2191/ έγγραφο της /νσης ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών ωδεκανήσου Τµήµα Λογιστικής ιαχείρισης το οποίο ανέφερε τα κάτωθι Λαµβάνοντας υπ όψη : 1. Toν Εγκεκριµένο Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015 όπως εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 182/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου (Α Α : Ω50Η7ΛΞ-228). 2. Την οριστικοποίηση των ταµειακών αδιαθέτων του οικονοµικού έτους Την καταχώριση του Προϋπολογισµού στην βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ 4. Το µε αρ. πρωτ. 6414/ έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών για την επιχορήγηση Περιφερειών προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας 5. Το ν ΦΕΚ 87 / (Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) Εισηγούµαστε την 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισµού ωδεκανήσου έτους 2015, όπως αναλύετε στους παρακάτω πίνακες: ΠΙΝΑΚΑΣ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟ Α Α / Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΣΤΟΝ Π/Υ ΠΙΣΤΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α , , ,57 0, δ 0,00 0, , , β , , , , α 5.000, , ,00 0, γ 0,00 0, , , α 3.000, , ,00 0, γ 0,00 0, , , α , , ,00 0, ε 0,00 0, , , α 0,00 0, , , β , , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,57

9 * Επιπλέον Ταµειακό Υπόλοιπο έτους 2014 το ποσό των ,18 ΠΙΝΑΚΑΣ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΞΟ Α Α/Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΣΤΟΝ Π/Υ ΠΙΣΤΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ α 0, , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α 0, , , α , , , α , , , α , , , α 5.000, , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α 6.000, , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , α , , , β , , , α , , , α 0, , , α 2.000, , , α 5.000, , , α 6.000, , ,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10 α 0, , , α 0, , , α 0, , , α 5.000, , , α 2.000, , , α 0, , , α 0, , , α 3.703, , , α 1.296, , , α , , , α , , , α 0, , ,96 ΣΥΝΟΛΑ , ,98 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου και ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2015, την 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2015 και την 2η Τροποποίηση Π/Υ ωδεκανήσου έτους 2015, όπως αυτά προτάθηκαν και απεικονίζονται στους επισυναπτόµενους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Υπέρ ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Λοτσάρης ηµήτριος, Λειβαδάρου Θεώνη, Θεµέλαρος Ιωάννης, Μηνατσής Ιωάννης, Βιτάλης Παναγιώτης, Χαλκιδιός Γεώργιος, Τσακίρης Νικόλαος, Νάκη Ευριδίκη, Χαµατζόγλου ηµήτριος, Βενάκης Νικόλαος, Μπρίγγος Στυλιανός, Μαργαρίτης Ιωάννης, Μπιζάς Κωνσταντίνος, Σωτρίλλης Θωµάς, Ζωγραφίδης Ηλίας, Κουνάκης Παναγιώτης, Φλεβάρης Ιωάννης, Νικολής Νικόλαος, Ανανίας Άγγελος, Ευστρατίου Χρήστος, Ζαννετίδης Φιλήµων, ιακογεωργίου Κάλλιστος, Παπαβασιλείου Μαριέτα, Καραµαρίτης Νικόλαος, Μπαριανάκης Μιχαήλ, Τσοπανάκης ηµήτριος, Μπάρδος Χρήστος, Γιασιράνη Χαρίκλεια, Γιαγιάς Ιωάννης, εκαβάλλας Ιωάννης, Σταυλάς Κωνσταντίνος, Μπουκής Μιχαήλ, Καµπανής Μιχαήλ, Σβύνου Ειρήνη, Τζανακόπουλος Παντελεήµων, Μαχαιρίδης Ιωάννης, Φτακλάκη Παρασκευή Ελευθερία, Μακρυωνίτης Γεώργιος, Κορφιάς Γεώργιος, Φρούντζας Σταύρος, Μαυρουδή Άννα, και Σπυρίδης Σάββας (42) Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Καφαντάρη Ευθαλία και Σιγάλας Ευάγγελος δηλώνοντας ότι είναι αντίθετοι µε την κατάρτιση του τεχνικού προγράµµατος γιατί δεν ανταποκρίνεται στις πραγµατικές και ουσιαστικές λαικές ανάγκες των νησιωτών. Επιπλέον δήλωσαν ότι για τα µικρό έργα που γίνονται στα νησιά παρόλο που συµφωνούνε αυτό δεν αλλοιώνει την εκτίµηση τους ότι το Τεχνικό Πρόγραµµα δεν ανταποκρίνεται στις Τεχνικές ανάγκες: (2) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΡΙΓΓΟΣ

11 ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΒΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΒΙΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΓΙΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) 6. Α ΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 7. ΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 9. ΡΑΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 10. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 11. ΖΑΝΝΕΤΙ ΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 12. ΖΩΓΡΑΦΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ 13. ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝ ΡΕΑΣ 14. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ) 17. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18. ΚΟΡΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19. ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20. ΛΕΙΒΑ ΑΡΟΥ ΘΕΩΝΗ 21. ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 22. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΩΡΤΖΗΣ) 23. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΜΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 25. ΜΑΥΡΟΥ Η ΑΝΝΑ 26. ΜΑΧΑΙΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27. ΜΗΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28. ΜΠΑΡ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29. ΜΠΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 30. ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31. ΜΠΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 32. ΝΑΚΗ ΕΥΡΥ ΙΚΗ (ΦΡΥΝΤΗ) 33. ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΟΥΛΑ (ΜΑΡΙΕΤΑ 35. ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 36. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 37. ΣΠΥΡΙ ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 38. ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 39. ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 41. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 43. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44. ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 45. ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 46. ΧΑΛΚΙ ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47. ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΡΙΓΓΟΣ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Στην Ερµούπολη, σήµερα , οι υπογεγραµµένοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Καραπιπέρη Μαρία και Γεωργίου Ζωή τοιχοκόλλησαν σε καθορισµένο µέρος της Περιφέρειας, πίνακα διαλαµβάνοντας την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου µε αριθµ. 44/2015, «Έγκριση 3 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2015 Έγκριση 2 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2015 Έγκριση 2 ης Τροποποίησης Π/Υ ωδεκανήσου έτους 2015» Οι ενεργήσασες την τοιχοκόλληση 1. Μ. Καραπιπέρη 2. Ζ. Γεωργίου

13 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Συγκεντρωτικός Πίνακας Τεχνικού Προγράμματος (ΤΠ) ΠΕ Κυκλάδων Έτους 2015 Περιγραφή Προϋπολογισμός Νομικές Δεσμέυσεις Προτεινόμενος Προυπολογισμός Συνολική Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) Αδιάθετα Υπόλοιπα 1 Προηγούμενων Χρήσεων (Ίδιοι , , , , , ,53 Πόροι) Έργα ΚΑΠ Επενδύσεων / 2 Αναμενόμενη επιχορήγηση ,09 0, ,09 0, , ,09 (Ίδιοι Πόροι) 3 4 Έργα ΠΔΕ χρηματοδοτούμενα από Eθνικού Σκέλους της ΠΝΑ (, ) Έργα ΠΔΕ χρηματοδοτούμενα από ΠΝΑ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ( /8 & ΣΑΝΑ 028/8)(έργα ΕΣΠΑ περιόδου ) ΣΥΝΟΛΟ Ι , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 Η Χρηματοδότηση και κατανομή ποσού ,00 στο Λογαριασμό των έργων από ΥΠΑΑΝ πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του έτους Έργα Ενταγμένα στις της ΠΝΑ (ΠΕ Κυκλάδων) με Τελικό Δικαιούχο την ΠΝΑ & Υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ , , , , , , , , , , , ,30 6 Έργα με Φορέα Υλοποίησης την ΠΝΑ & Χρηματοδότηση από Τρίτους ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) , , , , ,62 0, , , , , ,62 0, , , , , , ,92

14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Συγκεντρωτικός Πίνακας Τεχνικού Προγράμματος (ΤΠ) ΠΕ Κυκλάδων Έτους 2015 Περιγραφή Προϋπολογισμός Νομικές Δεσμέυσεις Προτεινόμενος Προυπολογισμός Συνολική Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(6) (8) (9) Αδιάθετα Υπόλοιπα 1 Προηγούμενων Χρήσεων (Ίδιοι , , , , , ,53 Πόροι) Έργα ΚΑΠ Επενδύσεων / 2 Αναμενόμενη επιχορήγηση ,09 0, ,09 0, , ,09 (Ίδιοι Πόροι) 3 ΣΥΝΟΛΟ Ι Έργα ΠΔΕ χρηματοδοτούμενα από Eθνικού Σκέλους της ΠΝΑ (, ) , , , , , , , , , , , ,00 Η Χρηματοδότηση και κατανομή ποσού ,00 στο Λογαριασμό των έργων από ΥΠΑΑΝ πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του έτους Έργα ΠΔΕ χρηματοδοτούμενα από ΠΝΑ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ( /8 & ΣΑΝΑ 028/8)(έργα ΕΣΠΑ περιόδου ) , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ I+ΙΙ , , , , , , , , , , , ,62 5 Έργα Ενταγμένα στις της ΠΝΑ (ΠΕ Κυκλάδων) με Τελικό Δικαιούχο την ΠΝΑ & Υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ , , , , , , , , , , , ,30 6 Έργα με Φορέα Υλοποίησης την ΠΝΑ & Χρηματοδότηση από Τρίτους ΣΥΝΟΛΟ ΙV , , , , ,62 0, , , , , ,62 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+IV) , , , , , ,92

15 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Συγκεντρωτικός Πίνακας Τεχνικού Προγράμματος (ΤΠ) ΠΕ Κυκλάδων Έτους 2015 Περιγραφή Αριθμός Έργων Προϋπολογισμός Νομικές Δεσμέυσεις Προτεινόμενος Προυπολογισμός Συνολική Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)-(7) (9) (10) Αδιάθετα Υπόλοιπα 1 Προηγούμενων Χρήσεων (Ίδιοι , , , , , ,53 Πόροι) Έργα ΚΑΠ Επενδύσεων / 2 Αναμενόμενη επιχορήγηση ,09 0, ,09 0, , ,09 (Ίδιοι Πόροι) ΣΥΝΟΛΟ Ι , , , , , , Έργα ΠΔΕ χρηματοδοτούμενα από Eθνικού Σκέλους της ΠΝΑ (, ) Έργα ΠΔΕ χρηματοδοτούμενα από ΠΝΑ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ( /8 & ΣΑΝΑ 028/8)(έργα ΕΣΠΑ περιόδου ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ I+ΙΙ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 Η Χρηματοδότηση και κατανομή ποσού ,00 στο Λογαριασμό των έργων από ΥΠΑΑΝ πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του έτους Έργα Ενταγμένα στις της ΠΝΑ (ΠΕ Κυκλάδων) με Τελικό Δικαιούχο την ΠΝΑ & Υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης , , , , , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ , , , , , ,30 6 Έργα με Φορέα Υλοποίησης την ΠΝΑ & Χρηματοδότηση από Τρίτους ΣΥΝΟΛΟ ΙV , , , , ,62 0, , , , , ,62 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+IV) , , , , , ,92

16 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) Φορέας Υλοποίησης ΝΗΣΙ Π/Υ Νομικές Δεσμεύσεις Προτειν. Π/Υ Προγραμ. Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) 1 Μελέτη βελτίωσης αλιευτ. Καταφυγίου Κουφονησίου ΔΤΕ ΠΝΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ , , , , , ,00 Πιθανή διάλυση σύμβασης και επαναπροκήρυξη μελέτης με το ν. 3316/ Ανάπλαση-ανάδειξη δικτύου περιηγητικών διαδρομών ν. Σίφνου Β'Φάση ΠΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΦΝΟΣ , , , , , ,96 Στάδιο Υλοποίησης 3 Δράσεις υποστήριξης περιηγητικού τουρισμού ν. Κέας ΠΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΑ , , , , , ,00 Στάδιο Υλοποίησης 4 Συμπληρωματικές Δράσεις Ανάπλασης Περιηγητικών Δικτύων ν. Αμοργού ΠΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΜΟΡΓΟΣ , , , , , ,00 Στάδιο Υλοποίησης 5 ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την ολοκλήρωση του Γηπέδου της Δ.Κ Απειράνθου ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Σύνταξης 1/13

17 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Φορέας Υλοποίησης ΝΗΣΙ Π/Υ Νομικές Δεσμεύσεις Προτειν. Π/Υ Προγραμ. Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) 6 7 Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Αγ. Ιωάννη Κορθίου (Θεολόγος) Ανδρος Μελέτη Διαμόρφωσης πηγής (Κόμης) Θεοσκεπάστου περιοχής Αηδονίων Κορθίου Ανδρου ΔΤΕ ΠΝΑ ΑΝΔΡΟΣ , , , , , ,00 Στάδιο Εκπόνησης μελέτης ΔΤΕ ΠΝΑ ΑΝΔΡΟΣ , , , , , ,00 Στάδιο Εκπόνησης μελέτης 8 Μελέτη Στατικής Επάρκειας Διοικητηρίου Περιφερειακής ενότητας Θήρας ΔΤΕ ΠΝΑ ΘΗΡΑ ,10 0, ,10 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Αποκατασταση-Ανάδειξη υπαίθριας παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ν.Κυκλάδων ΠΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΟΣ , , , , , ,00 Στάδιο Υλοποίησης 10 Συμμετοχή της Ν.Α.Κ-Επαρχείο Κέας στο Πρόγραμμα ανάδειξης της αρχαίας πόλης της Κύθνου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Β φάση ΠΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΑ , , , , , ,00 Στάδιο Υλοποίησης 11 Σύναψη νέων Προγραμματικών Συμβάσεων ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Αγορά Ακινήτων για τις Ανάγκες της Περιφέρειας Ν. Κυκλάδων ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,95 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Έργα Περιβάλλοντος ΝΟΜΟΣ , , ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Έργα Περιβάλλοντος 1 ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Προτείνεται η Διαγραφή του 13.2 Εξειδίκευση του Χωρικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη και Χωροθέτηση Αιολικών Εγκαταστάσεων στα Νησιά του Νοτίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Υλοποίησης. H Π.Σ υπογράφτηκε στις με διάρκεια 6 μήνες 14 Μικρά Συμπληρωματικά Έργα ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους /13

18 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Φορέας Υλοποίησης ΝΗΣΙ Π/Υ Νομικές Δεσμεύσεις Προτειν. Π/Υ Προγραμ. Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) 15 Προετοιμασία Μελετών Ε' Προγραμματικής Περιόδου ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Αποκατάσταση στατικής Επάρκειας και Επισκευή κτιρίου Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στα Φηρά Θήρας ΔΤΕ ΠΝΑ ΘΗΡΑ ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Αποθεματικό - Αποπληρωμές Περαιωθέντων Έργων,κλπ ΝΟΜΟΣ , , , , , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Μ.Π.Ε Καταφυγίου Αλιευτικών Σκαφών Καραβοστασίου Φολεγάνδρου Π.Π.Α Καταφυγίου Αλιευτικών Σκαφών Καραβοστασίου Φολεγάνδρου Π.Σ Ν.Α.Κ, Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ, και Δήμων ΑΝΔΡΟΥ, ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ για ερευνητικό έργο με τίτλο Αξιοποίηση Επιφανειακών Απορροών στη Ν. Άνδρο με την δημιουργία ορεινών ταμιευτήρων νερού Π.Σ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού για το έργο "Τεκμηρίωση - Ανάδειξη Θεάτρου Αρχαίας Θήρας" ΔΤΕ ΠΝΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Εκπόνησης μελέτης ΔΤΕ ΠΝΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 9.000, , ,00 0, , ,00 Στάδιο Εκπόνησης μελέτης ΔΤΕ ΠΝΑ ΑΝΔΡΟΣ , , , , , ,50 ΘΗΡΑ , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Ολοκλήρωσης 4ου και 5ου Σταδίου της μελέτης Έχει εκπνεύσει η προθεσμία της Π.Σ/ προφορικό αίτημα για παράταση. 22 Συμμετοχή της Περιφέρειας σε Συνέδρια, Ημερίδες, δίκτυα ΝΟΜΟΣ , , , , , ,22 Πληρωμή Συμμετοχής της ΠΝΑ στο δίκτυο CRPM 23 Π.Σ ΠΝΑ και ΥΠ.ΠΟ.ΑΘ. για τη συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στο λιμάνι Σχοινούσας 2Η ΕΒΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ , , , , , ,18 Η ΠΣ Εκτελείται. Χορηγήθηκε παράταση μέχρι /13

19 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Φορέας Υλοποίησης ΝΗΣΙ Π/Υ Νομικές Δεσμεύσεις Προτειν. Π/Υ Προγραμ. Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) 24 Έργο: Μελέτη αποκατάστασης κεντρικού κτιρίου πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων ΔΤΕ ΠΝΑ ΣΥΡΟΣ , , , , , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Υποέργο 1: Επισκευή - Συντήρηση Ξύλινων Κουφωμάτων στο Κτήριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΔΤΕ ΠΝΑ ΣΥΡΟΣ 5.000, , , , , ,00 Στάδιο Αποπληρωμής/Υπάρχει μειωτικός ΑΠΕ στα 4.026, Υποέργο 2: Επισκευή - Συντήρηση Δαπέδων & Εσωτερικών Κουφωμάτων στο Ισόγειο του Κτηρίου της ΠΝΑ Υποέργο 3 : Επείγουσες εργασίες επισκευής στον Α όροφο της ανατολικής πλευράς του κτιρίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΔΤΕ ΠΝΑ ΣΥΡΟΣ , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Υλοποίησης ΔΤΕ ΠΝΑ Σύρος ,00 0, ,00 0, , ,00 Στάδιο δημοπράτησης 25 Συμμετοχή της περιφέρειας σε Ευρωπαικά Προγράμματα ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Αποθεματικό - Αποζημιώσεις - Απαλλοτριώσεις - Αποπληρωμές Περαιωθέντων Έργων, κλπ ΝΟΜΟΣ , , , , , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Έργα - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας (όπως Άρσεις Καταπτώσεων κλπ ) ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Η δαπάνη αφορά σε προμήθεια Υλικών Ενίσχυσης Εθελοντικών Οργανώσεων από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας. 28 Έργα - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας (όπως Αποχιονισμοί κλπ ) ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους ΠΣ ΠΝΑ & ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ για το έργο "Επείγουσες εργασίες εκχιονισμού επαρχιακού & αγροτικού οδικού δικτύου νήσου Άνδρου, μηνός Ιανουαρίου 2015" ΑΝΔΡΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Το έργο προυπήρχε με Γενικό Τίτλο και Εξειδικεύται 4/13

20 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Φορέας Υλοποίησης ΝΗΣΙ Π/Υ Νομικές Δεσμεύσεις Προτειν. Π/Υ Προγραμ. Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) 30 ΠΣ ΠΝΑ και Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για το έργο "Αποκατάσταση στίβου και χώρου αθλοπαιδιών στο Δ. Ανοικτό Γυμναστήριο Δ. Σύρου - Ερμούπολης στα Πευκάκια" ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΣ , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Υλοποίησης 31 ΠΣ ΠΝΑ και Δήμου Σύρου - Ερμούπολης του έργου ''Εκμετάλλευση Απορριπτόμενης Θερμότητας του Εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ Σύρου) προς Θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου'' ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΣ , , ,98 0, , ,98 Στις Υπογράφτηκε η Σϋμβαση με τον Ανάδοχο. Στάδιο Υλοποίησης 32 Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο 5*5 Κιμώλου ΔΤΕ ΠΝΑ ΚΙΜΩΛΟΣ , , ,00 0, , ,41 Στάδιο Υλοποίησης 33 Προμήθεια εφαρμογών και εξοπλισμού υπηρεσιών Περιφέρειας (software & hardware) ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Πληρωμής. Αφορά στην Α' Φαση 34 Επισκευή και Αγορά Εξοπλισμού για το κτήριο του κτηνιατρείου Σύρου ΔΤΕ ΠΝΑ ΣΥΡΟΣ , , ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Εγκατάσταση Ηλεκτρογεννητριών Κτηρίων ΠΕ Κυκλάδων (Κτηρίων Σύρου κλπ) ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Αναβάθμιση - Συντήρηση Δομημένης & Ηλεκτρολογικής Καλωδίωσης Κτηρίων ΠΕ Κυκλάδων (Κτηρίων Σύρου κλπ) ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Αναβάθμιση Τηλεφωνικών Κέντρων Υπηρεσιών ΠΕ Κυκλάδων (Κτηρίων Σύρου κλπ) ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Έργα και Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας (Χρήση 2014) ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους /13

21 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Φορέας Υλοποίησης ΝΗΣΙ Π/Υ Νομικές Δεσμεύσεις Προτειν. Π/Υ Προγραμ. Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) 39 Προγράμματα Κατάρτισης Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (χρήση 2014) ΠΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Υλοποίησης 40 Έργα και Ενέργειες Τουριστικής Ανάπτυξης ΠΕ Κυκλάδων (χρήση 2014) ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ , , , , , ,28 Στάδιο Υλοποίησης Έργα και Ενέργειες Πολιτιστικής Ανάπτυξης ΠΕ Κυκλάδων (χρήση 2014) Έργα και Δράσεις Αθλητικής Ανάπτυξης ΠΕ Κυκλάδων (Χρήση 2014) ΠΝΑ ΝΟΜΟΣ , , , , , ,34 Στάδιο Υλοποίησης ΠΝΑ ΝΟΜΟΣ , , , , , ,49 Στάδιο Υλοποίησης 43 Συμμετοχή της Περιφέρειας σε Συνέδρια, Εκθέσεις, Ημερίδες, Δίκτυα, Εκδόσεις, Προβολές κ.λ.π (Χρήση 2014) ΝΟΜΟΣ , , ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Επισκευή-συντήρηση κτιρίου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων ΔΤΕ ΠΝΑ ΣΥΡΟΣ , , , , , ,29 Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί οικονομική τακτοποίηση 45 Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) για τα έτη ΝΟΜΟΣ , , , , , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Συμμετοχή της ΠΝΑ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο "Παραδοσιακή Μουσική - Νέοι Μουσικοί και παλιές ιστορίες" ΠΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΟΣ , , , , , ,53 Στάδιο Υλοποίησης 6/13

22 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Φορέας Υλοποίησης ΝΗΣΙ Π/Υ Νομικές Δεσμεύσεις Προτειν. Π/Υ Προγραμ. Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) ΠΣ μεταξύ ΠΝΑ και Πολυτεχνείο Κρήτης για την Υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης και Ελέγχου των Επικίνδυνων και Τοξικών Ουσιών από το Ναυάγιο του SEA DIAMOND Συντήρηση - Αποκατάσταση φθορών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αμοργού Διάνοιξη Γεώτρησης Δήμου Κέας Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Μουσείου στη νήσο Ανάφη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΘΗΡΑ , , , , , ,00 Στάδιο Υλοποίησης ΔΤΕ ΠΝΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Στάδιο Έγκρισης ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΚΕΑ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ ΑΝΑΦΗ ,00 0, ,00 0, , ,00 Στάδιο Σύνταξης 51 Διαμόρφωση Δημ Γηπέδου 5χ5 & Τοποθέτηση χλοοτάπητα στην Ιουλίδα (Χώρα) Κέας ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΚΕΑ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Αποκατάσταση Κτηρίου Πρώην Επαρχείου Άνδρου ΑΝΔΡΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Επιχορήγηση Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την Δημιουργία & Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας της Σύρου, ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Περιφερειακής Ενότητας Σύρου ΣΥΡΟΣ , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Υλοποίησης 55 ΠΣ μεταξύ «ΠΝΑ», «ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ» & «ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», για την Δημιουργία Βοτανικού Κήπου στη Σύρο ΣΥΡΟΣ , , , , , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους /13

23 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Φορέας Υλοποίησης ΝΗΣΙ Π/Υ Νομικές Δεσμεύσεις Προτειν. Π/Υ Προγραμ. Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) 56 ΠΣ μεταξύ ΠΝΑ Δ. Κύθνου & ΕΜΠ, για την Αποτύπωση, Ιστορική Τεκμηρίωση και σενάρια Ανάδειξης του Σπηλαίου «Καταφύκι» στη Δρυοπίδα Κύθνου ΚΥΘΝΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στο Νομό Κυκλάδων (ΤΟΠΕΚΟ) ΝΟΜΟΣ , , , , , ,16 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους ΠΣ ΠΝΑ Δήμου Σύρου Ερμούπολης & Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων για την Χρηματοδότηση της Δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ Σύρου Ερμούπολης για την περίοδο από Σεπτέμβριο 2014 έως Αύγουστο του 2015 Μελέτη και Κατασκευή Υδατοδρομίων στο Νομό Κυκλάδων Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Σύρο ΣΥΡΟΣ , , ,00 0, , ,00 ΝΟΜΟΣ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο ΠΝΑ ΣΥΡΟΣ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Νάξο ΠΝΑ ΝΑΞΟΣ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο 59.3 Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Μήλο ΠΝΑ ΜΗΛΟΣ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο 59.4 Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Άνδρο ΠΝΑ ΑΝΔΡΟΣ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο 59.5 Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Πάρο ΠΝΑ ΠΑΡΟΣ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο 8/13

24 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Φορέας Υλοποίησης ΝΗΣΙ Π/Υ Νομικές Δεσμεύσεις Προτειν. Π/Υ Προγραμ. Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) 59.6 Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Αμοργό ΠΝΑ ΑΜΟΡΓΟΣ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο 59.7 Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Σαντορίνη ΠΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο 59.8 Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κύθνο ΠΝΑ ΚΥΘΝΟΣ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο 59.9 Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Σίκινο ΠΝΑ ΣΙΚΙΝΟΣ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο Αποθεματικό: Μελέτη και Κατασκευή Υδατοδρομίων στο Νομό Κυκλάδων ΠΝΑ ΣΙΚΙΝΟΣ 0,00 0, ,00 0, , ,00 Νέο Έργο Μελέτη Κατασκευής Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής Ύδατος Σερίφου ΠΣ ΑΔΑ - ΠΝΑ & Επιμ.Κυκ. για Δράσεις Πιστοποίησης και Προώθησης Προιόντων της ΠΝΑ στο Εξωτερικό Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο συμμετοχής της ΠΝΑ στο Πρόγραμμα με γενικό τίτλο Sustainable Maritime Transport with LNG Between Greek Mainland and Island in the Archipelagos (ARCIPELAGO LNG) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΤΕΝ-Τ ΣΕΡΙΦΟΣ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Νέο Έργο ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Στάδιο Υλοποίησης 63 Διαγράμμιση Επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κυκλάδων (2011) ΔΤΕ ΠΝΑ ΝΟΜΟΣ , , , , , ,49 Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί οικονομική τακτοποίηση / Στάδιο Οριστικής Παραλαβής 9/13

25 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Φορέας Υλοποίησης ΝΗΣΙ Π/Υ Νομικές Δεσμεύσεις Προτειν. Π/Υ Προγραμ. Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) 64 ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την εκπόνηση συμπληρωματικών αποτυπώσεων - τοπογραφήσεων δρόμου Απεράθου - Μουτσούνας Νάξου ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Υλοποίησης 65 Ακτομηχανική Μελέτη για την βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων και κατασκευή προβλήτας επικίνδυνων φορτίων Ίου ΔΤΕ ΠΝΑ ΙΟΣ , , ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Μελέτη βελτίωσης λιμ. Εγκαταστάσεων και κατασκευή προβλήτας επικινδυνων φορτιων Ιου ΔΤΕ ΠΝΑ ΙΟΣ , , , , , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Μελέτη οδικού δικτύου Χώρα- Κιόνια-Αγία Μαρίνα ν. Τήνου ΔΤΕ ΠΝΑ ΤΗΝΟΣ , , , , , ,36 Στάδιο Υλοποίησης 68 Οριστική μελέτη λιμενικών έργων γ φάσης λιμένος Γαυρίου Υδρούσας ΔΤΕ ΠΝΑ ΑΝΔΡΟΣ , , ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους 2015 / Επικοινωνία με έπαρχο / Σύμβαση μέσω ΑΝΕΤΚΥ ΑΕ 69 Τ.Δ γ φάσης λιμένος Γαυρίου Υδρούσας ΔΤΕ ΠΝΑ ΑΝΔΡΟΣ 8.715, , ,00 0, ,00 0,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους 2015 / Επικοινωνία με έπαρχο / Σύμβαση μέσω ΑΝΕΤΚΥ ΑΕ 70 Κυματική μελέτη γ φάσης λιμένος Γαυρίου Υδρούσας ΔΤΕ ΠΝΑ ΑΝΔΡΟΣ , , ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους 2015 / Επικοινωνία με έπαρχο / Σύμβαση μέσω ΑΝΕΤΚΥ ΑΕ 71 Ακτομηχανική Μελέτη γ' φάσης Λιμένος Γαυρίου Υδρούσας ΔΤΕ ΠΝΑ ΑΝΔΡΟΣ , , ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους 2015 / Επικοινωνία με έπαρχο / Σύμβαση μέσω ΑΝΕΤΚΥ ΑΕ 72 ΜΠΕ γ φάσης λιμένος Γαυρίου Υδρούσας ΔΤΕ ΠΝΑ ΑΝΔΡΟΣ , , ,00 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους 2015 / Επικοινωνία με έπαρχο / Σύμβαση μέσω ΑΝΕΤΚΥ ΑΕ 10/13

26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Φορέας Υλοποίησης ΝΗΣΙ Π/Υ Νομικές Δεσμεύσεις Προτειν. Π/Υ Προγραμ. Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) 73 Π.Σ Ν.Α.Κ και Δήμος Μυκόνου για Βελτιώσεις, Ασφαλτοστρώσεις, Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μυκόνου και Παράπλευρων δρόμων ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ , , , , , ,00 Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί οικονομική τακτοποίηση 74 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες και ακραία καιρικά φαινόμενα σε νησιά του Νομού Κυκλάδων ΝΟΜΟΣ , , , , , ,14 Γενικό Έργο 74,1 Αποκατάσταση και μέτρα αναχαίτισης των καταπτώσεων στον επαρχιακό δρόμο Κόρωνου - Σκαδού και Κορωνίδας Ελιγμού στην νήσο Νάξο ΔΤΕ ΠΝΑ ΝΑΞΟΣ , , , , , ,14 Το Φ. & Ο.Α. ολοκληρώθηκε / Πιθανή ύπαρξη αναθεωρήσεων 74,2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - Αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες και ακραία καιρικά φαινόμενα σε νησιά του Νομού Κυκλάδων ΝΟΜΟΣ ,82 0, ,89 0, , ,00 Επανεγγραφή στο Τ.Π έτους Π.Σ ΝΑΚ & Δ. Ανδρου για αποκατάσταση Επαρχιακών δρόμων- υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ ΑΝΕΤ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΣ , , , , , ,40 Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί οικονομική τακτοποίηση 76 Μελέτη Διαμόρφωσης πεζοδρόμων περιοχής Κορθίου Άνδρου (θέση Δάφνη) ΔΤΕ ΠΝΑ ΑΝΔΡΟΣ , , , , , ,00 Στάδιο Εκπόνησης μελέτης 77 ΠΣ ΠΝΑ για την Εκπόνηση Ακτομηχανικής και ΜΠΕ για το Καταφυγίο Αλιευτικών Σκαφών Καραβοστασίου Φολεγάνδρου ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Νέο Έργο μετά από παρατηρήσεις της ΕΣΑΛ / Η ΔΤΕ μας ενημέρωσε προφορικά ότι θα χρηματοδοτηθεί από το ΔΛΤ Ιου 78 Προμήθεια εφαρμογών και εξοπλισμού υπηρεσιών Περιφέρειας / software & hardware (χρήση 2015) ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Νέο Έργο. Αφορά στην Β' Φαση Προμηθειών Εξοπλισμού Υπηρεσιων της ΠΝΑ 11/13

27 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ) Φορέας Υλοποίησης ΝΗΣΙ Π/Υ Νομικές Δεσμεύσεις Προτειν. Π/Υ Προγραμ. Απορρόφηση έως 31/12/2014 Υπόλοιπο την 01/01/2015 Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10) (11) 79 ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Άνδρου για εκπόνηση ΜΠΕ έργου δρόμου πρόσβασης Λιμένος Γαυρίου ΑΝΔΡΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Νέο Έργο 80 Απαλλοτριώσεις για την Υλοποίηση του Έργου: Οδικό δικτύο Χώρα-Κιόνια-Αγία Μαρίνα ν. Τήνου ΔΤΕ ΠΝΑ ΤΗΝΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Νέο Έργο / Η μελέτη του έργου χρηματοδοτείται από το ΤΠ 67 Ιδιου Πίνακα / Αφορά σε έναρξη διαδικασιών απαλλοτριώσεων 81 Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων) στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) για το έτος 2014 ΝΟΜΟΣ , , ,00 0, , ,00 Στάδιο Υλοποίησης 82 Βελτιώσεις - συντηρήσεις Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ''Δημήτριος Βικέλας'' ΣΥΡΟΣ ,00 0, ,00 0, , ,00 Νέο Έργο 83 Έργα και Ενέργειες Τουριστικής Ανάπτυξης ΠΕ Κυκλάδων (χρήση 2015) ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο Έργα και Ενέργειες Πολιτιστικής Ανάπτυξης ΠΕ Κυκλάδων (χρήση 2015) Έργα και Δράσεις Αθλητικής Ανάπτυξης ΠΕ Κυκλάδων (Χρήση 2015) ΠΝΑ ΝΟΜΟΣ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο ΠΝΑ ΝΟΜΟΣ , , ,00 0, , ,00 Νέο Έργο 86 Π.Σ ΠΝΑ και ΥΠ.ΠΟ.ΑΘ. για προστασία, διαμόρφωση και ανάδειξη ανασκαφής στο χώρο των χερσαίων εγκαταστάσεων του νέου λιμανιού Σχοινούσας στο πλαίσιο του έργου "Κατασκευή λιμανιού Σχοινούσας στον Όρμο Λιβάδι και οδού προσπέλασης από τη Χώρα προς το Λιμάνι" 2Η ΕΒΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ,00 0, ,00 0, , ,00 Νέο Έργο. Αναμονή από ΕΦΚ της Νέα ΠΣ 12/13

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ ΡΟΥ 1 Λοτσάρης ηµήτριος. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 2 Λειβαδάρου Θεώνη 3 εκαβάλλας Ιωάννης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ ΡΟΥ 1 Λοτσάρης ηµήτριος. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 2 Λειβαδάρου Θεώνη 3 εκαβάλλας Ιωάννης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. Δ/νση : Πλ. Τσιροπινά Ερμούπολη, Σύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 2 Λειβαδάρου Θεώνη 3 εκαβάλλας Ιωάννης 4 Μαύρος Ευστράτιος Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3 ου θέµατος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 2 Λειβαδάρου Θεώνη 3 εκαβάλλας Ιωάννης 4 Μαύρος Ευστράτιος Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3 ου θέµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

syzefxis.gov.gr KOIN. (2017)»

syzefxis.gov.gr KOIN. (2017)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδ. : 85131 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες : Πατρός Αντώνιος Καραβόλια Χρύσα Ρόδος Παλαιολόγου Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Συνεδρίαση 2 η / 31-1-2011

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Συνεδρίαση 2 η / 31-1-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συνεδρίαση 2 η / 31-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 7/2011 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 2 0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 31.1.2011 ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

syzefxis.gov.gr KOIN

syzefxis.gov.gr KOIN ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδ. : 85131 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες : Πατρός Αντώνιος Καραβόλια Χρύσα Ρόδος Παλαιολόγου Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-ΚΛΖ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 1 Έψιµος Στέργος 2 Σβύνου Ειρήνη 3 Κυπραίου Μαρία 4 Βαρκάς Θεοδόσιος

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-ΚΛΖ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 1 Έψιµος Στέργος 2 Σβύνου Ειρήνη 3 Κυπραίου Μαρία 4 Βαρκάς Θεοδόσιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

syzefxis.gov.gr KOIN

syzefxis.gov.gr KOIN ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδ. : 85131 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες : Πατρός Αντώνιος Καραβόλια Χρύσα Ρόδος Παλαιολόγου Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513 3852/2010.

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ7ΛΞ-0ΔΘ. Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ7ΛΞ-0ΔΘ. Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού Συµβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικό εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού Συµβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρακτικό εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού Συµβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2013, ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. Δ/νση : Πλ. Τσιροπινά Ερμούπολη, Σύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 306

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 306 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/10/2014 με αριθμ. 25 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 306 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΜ7ΛΞ-ΓΩΓ. Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513

ΑΔΑ: ΒΛΛΜ7ΛΞ-ΓΩΓ. Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513 ΑΔΑ: ΒΛΛΜ7ΛΞ-ΓΩΓ Ερµούπολη 31-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορθή Επανάληψη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η Πρόεδρος ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Του Περιφερειακού Συµβουλίου Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηµεροµηνία: 19/12/2011 Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 9/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 88/2016

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 351/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 351/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,21 Μαΐου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.119279/995 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 695/2013 Απόφασης της Οικονομικής

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 695/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 196101/1823 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 19. Απόντες 8

Παρόντες 19. Απόντες 8 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 28/8/2017 με αριθμ. 23 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 360 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2017 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 123 /2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ7ΛΞ-ΠΣ7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3 Περδικάρης Ιωάννης

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ7ΛΞ-ΠΣ7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3 Περδικάρης Ιωάννης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 752/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 752/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,28 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 224070/2205 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κύρωση οργανικών κενών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων, μετά τις μεταθέσεις 2017»

ΘΕΜΑ: «Κύρωση οργανικών κενών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων, μετά τις μεταθέσεις 2017» ΟΡΓΑΝΙ ΚΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΠΥΣΠΕ) Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ7ΛΞ-6ΡΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3 Περδικάρης Ιωάννης

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ7ΛΞ-6ΡΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3 Περδικάρης Ιωάννης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό τη 23/08/2016 με αριθμ. 30 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολη ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 360 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 11 η Απόφαση υπ αριθ. 548/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Κέρκυρα 21-3-2014 Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 952/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 952/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Νοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.274012/2756 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ ΡΟΥ 1 Λοτσάρης ηµήτριος. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 2 Λειβαδάρου Θεώνη 3 εκαβάλλας Ιωάννης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ ΡΟΥ 1 Λοτσάρης ηµήτριος. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 2 Λειβαδάρου Θεώνη 3 εκαβάλλας Ιωάννης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΔΙ.Α.Π. ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 663/2013 Απόφασης της Οικονομικής

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 663/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 209821/2065 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4528/ Από το Πρακτικό 8/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4528/ Από το Πρακτικό 8/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4528/10-04-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφασης: 81/2013 Από το Πρακτικό 8/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ7ΛΞ-1Χ6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 1 Έψιµος Στέργιος 2 Καµπανής Ιωάννης 3 Σβύνου Ειρήνη 4 Κυπραίου Μαρία 5 Βαρκάς Θεοδόσιος

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ7ΛΞ-1Χ6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 1 Έψιµος Στέργιος 2 Καµπανής Ιωάννης 3 Σβύνου Ειρήνη 4 Κυπραίου Μαρία 5 Βαρκάς Θεοδόσιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/15-03-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση µέχρι Προτεινόµενη πίστωση ( 1 ) ( 2 ) (4) ( 5 ) ( 6 ) = (4 ) - (5 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 10 ) (11) =(8)+(9)+(10)

Απορρόφηση µέχρι Προτεινόµενη πίστωση ( 1 ) ( 2 ) (4) ( 5 ) ( 6 ) = (4 ) - (5 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 10 ) (11) =(8)+(9)+(10) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓ/ΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ω /ΣΟΥ Συγκεντρωτικός Πίνακας Κυκλάδων έτους 2012 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προυπολογισµός εσµέυσεις Προυπολογισµός Απορρόφηση µέχρι 31-12- 2011 Ταµειακό υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 2/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 5/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΘ-Ο51 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΘ-Ο51 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 238/2013 Θέμα 42 ο : Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 3/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 3/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 3/31-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 53-3/31-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ46ΨΧΨΤ-Ν42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ46ΨΧΨΤ-Ν42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 2 Λειβαδάρου Θεώνη Προσήλθε στο 3 ο Θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης 3 εκαβάλλας Ιωάννης 4 Μαύρος Ευστράτιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 2 Λειβαδάρου Θεώνη Προσήλθε στο 3 ο Θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης 3 εκαβάλλας Ιωάννης 4 Μαύρος Ευστράτιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Κυκλάδων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 63-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 4.1.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 34 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α 10 ΑΘΗΝΑ ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 105 55 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ».

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 14-5-2014 Ερμούπολη, 02-05-2014 Αρ. Πρωτ.: 3399 Ταχ. Δ/νση: Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7Λ6-0ΚΩ. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου υτικής Ελλάδας και Ιονίου. Για έλεγχο νοµιµότητας ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΔΑ: Β44Ν7Λ6-0ΚΩ. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου υτικής Ελλάδας και Ιονίου. Για έλεγχο νοµιµότητας ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ταχ. /νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28 264 41 ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Αποφ. 233 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 10 ης / 2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθ.Αποφ. 233 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 10 ης / 2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 233 / 2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 10

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 161 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 161 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 16-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 161 / 2016 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση - έγκριση πληρωµής τόκων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 734/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 734/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 734/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 734/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204818/1954 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης: «ΛΙΜΕΝΙΚΟ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης: «ΛΙΜΕΝΙΚΟ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΑ7ΛΚ-ΡΡΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΑ7ΛΚ-ΡΡΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404531 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗ 9-06-205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 28 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τμ. Φαρμάκων και Φαρμακείων Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αντιπάρου" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αντιπάρου με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΕΓ-Λ3Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΕΓ-Λ3Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 96-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 136/2013 Ημέρ. Απόφασης : 29/11/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 529/2012 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 529/2012 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,28-8-2012 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης Αρ. πρωτ.203500/1601 & Οικονομικών Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5- ΑΠΟΦΑΣΗ 489/ ΘΕΜΑ: 50 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργων δηµοσίων επενδύσεων, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων &

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 7-3 - 2017 Αριθµ.πρωτ.: 7207 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ- ΡΙΞΗΣ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων &

ΠΡΟΣ. Της Χώρας. & Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των ήµων & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 7-3 - 2017 Αριθµ.πρωτ.: 7207 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ- ΡΙΞΗΣ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 2/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 11/2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου.

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 7432/06-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 8/2014 πρακτικό συνεδρίασης της ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 463-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα