ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 6186/ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5ης/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων. Αριθ. Απόφ. 25/2013 Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου. Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα στις 16 του μήνα Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 5900/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντες 4 ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Καραχάλιος Αριστομένης (Πρόεδρος) Δασκαλόπουλος Δημήτριος Τριανταφύλλου Νικόλαος Πουλαράκης Σταύρος Κατσιαούνης Ευάγγελος Xατζημήτρος Αντώνιος Ίφου Μαρία.. Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι o Δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,88 μαζί με τον ΦΠΑ 23%. Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ / ). Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2013 και στους Κ.Α. 10/6612, 10/ , 30/6612, 30/ , 50/6612 & 50/6613 των υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων, υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις για την εκτέλεση της εν λόγο προμήθειας. Η Οικονομική υπηρεσία Εξόδων, το Γραφείο Προμηθειών συνέταξε τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την ανωτέρω προμήθεια. Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της ανωτέρω προμήθειας. Σελίδα 1 από 33

2 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη : το άρθρο 4 του 2286/95 τα άρθρα 3 και 4 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. το άρθρο 23 παρ. 4 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10 Απόφαση Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/ ) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών αριθ. μελέτης 1/ Την 51/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί: Έγκρισης διενέργειας προμηθειών με διαγωνιστικές διαδικασίες Τις υπ. αριθμ. 375/2012, 377/2012 αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου και 2/2013 απόφαση μας περί συγκρότησης επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013 και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών με αριθ. Μελέτης 1/ , που συντάχθηκε από το γραφείο Προμηθειών, της Οικονομικής Υπηρεσίας Εξόδων του Δήμου μας, για την Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 1/2013 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της προμήθειας Ο Δήμος Φαρσάλων, για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν κατά τους επόμενους μήνες για το έτος 2013, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων καθώς και αναλωσίμων για εκτυπωτές, φάξ και φωτοτυπικά. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποοσό των ,88 μαζί με τον ΦΠΑ 23%,υπάρχουν δε εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό για το έτος ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις α) Της αριθ /93 Υπ. Απόφασης "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ). (ΦΕΚ 185/Β) β) Ο Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α) Σελίδα 2 από 33

3 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 CD-RW ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΑ 2 CD-RW ΑΠΛΑ 3 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΑ 4 DVD ΑΠΛΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64 6 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΥΒΟΣ 75Χ75 ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΚΟΥΤΙ 2000 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 8 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 9 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΛΕΥΚΗ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΟΜΑ ΜΠΛΕ / ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ TEMAXIO ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ROLLER TEMAXIO ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,5mm. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 15 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,7mm. ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 0,5 mm. ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 0,7 mm. ΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 18 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 Σελίδα 3 από 33

4 19 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (30 ΚΙΤΡΙΝΑ-10 ΡΟΖ-10 ΠΡΑΣΙΝΑ) ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΗ0-ΗΜΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ FABER ΤΕΜΑΧΙΟ ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΞΥΣΤΡΕΣ «ΚΑΜΠΑΝΑ» ΤΕΜΑΧΙΟ 3 23 ΚΟΠΙΔΙ 18mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 70mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 25 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 50mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 26 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 30 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 3 27 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 28 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 5 28 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30 cm TEMAXIO 4 30 ΨΑΛΙΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ MAΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΜΑΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 90 gr. ΛΕΥΚΟΙ (16Χ23 cm) ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 175 gr. (Α4) ΠΑΠΥΡΟΣ (CONSILIA) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ECO BOX K8-SIZE 8X25X33 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 35 ECO BOX K8-SIZE 5X25X3 ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 23Χ ΠΑΚΕΤΟ 6 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16Χ ΠΑΚΕΤΟ 6 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 11Χ ΠΑΚΕΤΟ 6 Σελίδα 4 από 33

5 39 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α4) ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SKAG SYSTEMS Νο 5 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΝΟΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ PELIKAN No 200 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ BIC ORANGE GRIP FINE ΜΠΛΕ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ BIC ORANGE GRIP FINE ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT 1.0 BPS ΜΠΛΕ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,7 BPS ΜΠΛΕ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT 1.0 BPS ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 150 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 0,7 ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 0,7 ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 49 BINDER CLIPS ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙ BINDER CLIPS ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙ SNELHECHSTRIPS A5 ΚΟΥΤΙ 8 52 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΜΠΛΟΚ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΜΠΛΟΚ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΜΠΛΟΚ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΜΠΛΟΚ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 Σελίδα 5 από 33

6 59 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΠΑΚΕΤΟ 2 61 ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΙΒΩΤΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡXΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SKAG SYSTEMS classer F/S 8-32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΜΕΓΑΛΑ) ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡXΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SKAG SYSTEMS classer F/S 8-32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΜΙΚΡΑ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ SKAG ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΥΡΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ SKAG ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ,ΔΙΑΦΑΝΗ ΖΕΛΑΤΙΝΗ, ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΤΥΠΟΥ SKAG KOYTIA ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,5 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SALKO KOYTIA ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SALKO ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ - ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡXΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SKAG SYSTEMS classer F/S F/S 8-32 (ΟΡΘΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ (ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ) ΡΟΛΟ 1 72 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 74 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΚΕΤΟ 1 75 ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΓΑΛΑΚΤ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 Σελίδα 6 από 33

7 79 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ) ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΕΠ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2014 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Αποφασης του Υπουρ Εσωτερικων - "Περί προμηθειων ΟΤΑ και θα χρηματοδοτηθει από πιστώσεις του Δήμου οικονομικού έτους ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια αφορά γραφική ύλη και είδη γραφείου που θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις παρακάτω προδιαγραφές: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 CD-RW ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΑ 2 CD-RW ΑΠΛΑ 3 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΑ 4 DVD ΑΠΛΑ Χωρητικότητα: 700 ΜΒ Χρόνος εγγραφής: 80 min Ταχύτητα εγγραφής: 4Χ-12Χ Χωρητικότητα: 700 ΜΒ Χρόνος εγγραφής: 120 min Ταχύτητα εγγραφής: 4Χ-12Χ Χωρητικότητα: 700 ΜΒ Χρόνος εγγραφής: 120 min Ταχύτητα εγγραφής: 4Χ-12Χ Χωρητικότητα: 700 ΜΒ Χρόνος εγγραφής: 80 min Ταχύτητα εγγραφής: 4Χ-12Χ 5 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64 Υλικό κατασκευής: μέταλλο πολύ καλής ποιότητας 6 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΥΒΟΣ 7 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ Διάσταση φύλλου: 75Χ75 cm Χαρτί: 80gr πολύ καλής ποιότητας Αριθμός φύλλων: 100/τεμάχιο Κίτρινο χρώμα ανά κύβο Τύπου δαγκάνας με ελατήριο και στόμιο σταδιακά λεπτότερο προς την κορυφή. Υλικό κατασκευής: Μέταλλο καλής ποιότητας. Να μην σκίζει το χαρτί κατά την αποσυραφή Σελίδα 7 από 33

8 8 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ 9 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ Να έχει οθόνη LCD με 12 ψηφία Να εκτυπώνει σε 2 χρώματα (κόκκινο-μαύρο) Ταχύτητα εκτύπωσης: 3,5 γραμμές/sec Να δέχεται χαρτοταινία πλάτους 57 χιλιοστών. Να διαθέτει μετατροπέα συναλλάγματος και φορολογικές λειτουργίες. Τα πλήκτρα να είναι τύπου PC. Να διαθέτει μετασχηματιστή. Να έχει εγγύηση 2 ετών. Να εκτυπώνει έως 4 δεκαδικά ψηφία Υλικό κατασκευής: πλαστικό υψηλής ποιότητας Χρώμα: μαύρο Διαστάσεις: 20Χ16Χ3,5 cm 10 ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΛΕΥΚΗ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Να είναι φτιαγμένη από λευκό PVC. Να μην αφήνει μουτζούρες και να μην φθείρει το χαρτί 11 ΓΟΜΑ ΜΠΛΕ / ΚΟΚΚΙΝΗ 12 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Κατασκευασμένη από 2 συστατικά για χρήση σβησίματος από μολύβι και μελάνι. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και κατάλληλο για χειρόγραφα, εκτυπώσεις και fax. Ποσότητα ανά φιαλίδιο 20ml 13 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ROLLER Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και κατάλληλο για χειρόγραφα, εκτυπώσεις και fax. Ποσότητα ανά φιαλίδιο 20ml 14 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,5mm. Να έχει μεταλλικό κλίπ και με μύτη που αποσύρεται για την αποφυγή του σπασίματος. Να είναι σε μαύρο χρώμα. Να δέχεται μύτες πάχους 0,5 mm 15 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,7mm. Να έχει μεταλλικό κλίπ και με μύτη που αποσύρεται για την αποφυγή του σπασίματος. Να είναι σε μαύρο χρώμα. Να δέχεται μύτες πάχους 0,7 mm 16 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 0,5 mm. Απλού τύπου Σκληρότητα μύτης HB Πάχος 0,5 mm ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 0,7 mm. ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) Απλού τύπου Σκληρότητα μύτης HB Πάχος 0,7 mm Να δίνει διάφανο, γρήγορο και μόνιμο κόλλημα. Να μην ζαρώνει το χαρτί κατά την κόλληση. Να είναι κατάλληλη για ξύλο, ύφασμα και δέρμα. Ποσότητα ανά συσκευασία περίπου 20 ml Σελίδα 8 από 33

9 19 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΗ0-ΗΜΥ Να έχει εύρος γραφής 3,0 mm και 5,0 mm. Να περιέχει μελάνι με βάση το νερό που στεγνώνει γρήγορα Να είναι κατάλληλος για απλό χαρτί, fax και φωτοτυπικό. Τύπος Μύτης: Πλακέ 20 ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ FABER Να έχει τριγωνικό σχήμα για καλύτερη εργονομία Να ξύνεται εύκολα με οποιαδήποτε κοινή ξύστρα. Να έχει πάχος γραφής 2mm Να έχει σκληρότητα μύτης ΗΒ. 21 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Να είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από μέταλλο 22 ΞΥΣΤΡΕΣ «ΚΑΜΠΑΝΑ» 23 ΚΟΠΙΔΙ 18mm Επαγγελματική ξύστρα για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας Να διαθέτει κουμπί ασφαλείας. Να είναι κατάλληλο για την κοπή χαρτοκιβωτίων, πλαστικών, χαρτονιών κ. α. Να δέχεται ανταλλακτικές λάμες. Να έχει ρυθμιζόμενο μήκος λεπίδας Υλικό Λαβής: Πλαστικό 24 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 70mm Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Μέγεθος: 70 mm 25 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 50mm Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Μέγεθος: 50 mm 26 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 30 mm Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Μέγεθος: 30 mm 27 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 28 mm Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Μέγεθος: 28 mm 28 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τύπου Maestri ή παρόμοιου Υλικό κατασκευής: μέταλλο Ικανότητα συρραφής: 2 έως 12 φύλλα. Να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματατος Να δέχεται σύρματα Νο ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Απλή κατασκευή πλαστικός Μήκους 30 cm Να διαθέτει πατούρα Σελίδα 9 από 33

10 30 ΨΑΛΙΔΙ Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι Λαβή: πλαστική Μήκος: περίπου 25 cm Να έχει εργονομικό πιάσιμο 31 MAΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ Να έχει στρογγυλή μύτη ινών σε μεταλλικό πλαίσιο. Να περιέχει αδιάβροχο φωτοανθεκτικό χρωστικό μελάνι. Να είναι κατάλληλος για μηχανολογικό σχέδιο, σχεδίαση και γραφή. Να έχει πάχη γραφής 0.1, 0.3, 0.5 και 0.7mm κατόπιν προτίμησης της υπηρεσίας Σε χρώμα μαύρο κατόπιν προτίμησης της υπηρεσίας 32 ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Υλικό κατασκευής: ανακυκλωμένο χαρτί 90 gr Χρώμα: άσπρο Άνοιγμα στο πλάι Να διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για κλείσιμο Να μπορεί να εκτυπωθεί σε laser ή inkjet εκτυπωτή Διάσταση φακέλου: 16X 23 cm 33 ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΠΥΡΟΣ (CONSILIA) Διάσταση : Α4 (21Χ29,7 cm) Βάρος: 175gr Σε χρώμα μπέζ Να είναι κατάλληλο για όλους τους εκτυπωτές laser και inkjet, καθώς και για όλα τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα. 34 ECO BOX K8-SIZE 35 ECO BOX K8-SIZE ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Υλικό κατασκευής: πρεσπάν Διαστάσεις: 8X25X33 Να διαθέτει λάστιχα ανθεκτικά για δέσιμο και αυτιά Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα Να είναι αντοχής Υλικό κατασκευής: πρεσπάν Διαστάσεις: 5X25X3 Να διαθέτει λάστιχα ανθεκτικά για δέσιμο και αυτιά Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα Να είναι αντοχής Υλικό κατασκευής: ανακυκλωμένο χαρτί Χρώμα: άσπρο Άνοιγμα στο πλάι Να διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για κλείσιμο Διάσταση φακέλου: 23Χ32 cm Υλικό κατασκευής: ανακυκλωμένο χαρτί Χρώμα: άσπρο Άνοιγμα στο πλάι Να διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για κλείσιμο Διάσταση φακέλου: 16Χ23 cm Υλικό κατασκευής: ανακυκλωμένο χαρτί Χρώμα: άσπρο Άνοιγμα στο πλάι Να διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για κλείσιμο Διάσταση φακέλου: 11Χ23 cm Σελίδα 10 από 33

11 39 40 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SKAG SYSTEMS Νο 5 ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΗ0-ΗΜΥ Υλικό κατασκευής: ανακυκλωμένο χαρτί Χρώμα: άσπρο Άνοιγμα στο πλάι Να διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για κλείσιμο Διάσταση φακέλου: Α4 (21Χ29,7 cm) Να προσαρμόζεται σε όλα τα κλασέρ και ντοσιέ μεγέθους Α4, με 2 ή 4 κρίκους. Να προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση. Διαστάσεις: A4 Υλικό κατασκευής: πλαστικό 41 ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΝΟΤΕΣ 42 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 43 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 44 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 45 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 46 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT 1.0 BPS ΚΟΚΚΙΝΟ 47 ΣΤΥΛΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ Τύπου Pelikan ή παρόμοιου Σε διάφορα χρώματα Να είναι αυτοκόλλητες Διάσταση 4Χ2 cm Τύπου Bic Cristal ή παρόμοιου Να έχει λαστιχένια λαβή και εξαγωνικό κρυσταλλικό στέλεχος Η μύτη του να είναι μεταλλική Μέγεθος μύτης:1.0, 0.7, 0,5 mm Κατηγορία: Στυλό Διαρκείας Να διατίθεται σε χρώμα μπλέ Τύπου Bic Cristal ή παρόμοιου Να έχει λαστιχένια λαβή και εξαγωνικό κρυσταλλικό στέλεχος Η μύτη του να είναι μεταλλική Μέγεθος μύτης:1.0, 0.7, 0,5 mm Κατηγορία: Στυλό Διαρκείας Να διατίθεται σε χρώμα κόκκινο Τύπου Pilot BPS ή παρόμοιου Να έχει λαστιχένια λαβή και εξαγωνικό κρυσταλλικό στέλεχος Η μύτη του να είναι μεταλλική Μέγεθος μύτης:1.0. Κατηγορία: Στυλό Διαρκείας Να διατίθεται σε χρώμα μπλέ Τύπου Pilot BPS ή παρόμοιου Να έχει λαστιχένια λαβή και εξαγωνικό κρυσταλλικό στέλεχος Η μύτη του να είναι μεταλλική Μέγεθος μύτης:0,7. Κατηγορία: Στυλό Διαρκείας Να διατίθεται σε χρώμα μπλέ Τύπου Pilot BPS ή παρόμοιου Να έχει λαστιχένια λαβή και εξαγωνικό κρυσταλλικό στέλεχος Η μύτη του να είναι μεταλλική Μέγεθος μύτης:1.0. Κατηγορία: Στυλό Διαρκείας Να διατίθεται σε χρώμα κόκκινο Να περιέχει μελάνι το οποίο να στεγνώνει αμέσως. Να διαθέτει πλαστικό σώμα και στρογγυλή μύτη πάχους 0,7 Να έχει χρώμα μπλέ Να έχει διάρκειας γραφής τα 550m κατά μέσο όρο Σελίδα 11 από 33

12 48 ΣΤΥΛΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 49 BINDER CLIPS 50 BINDER CLIPS Να περιέχει μελάνι το οποίο να στεγνώνει αμέσως. Να διαθέτει πλαστικό σώμα και στρογγυλή μύτη πάχους 0,7 Να έχει χρώμα κόκκινο Να έχει διάρκειας γραφής τα 550m κατά μέσο όρο Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Μέγεθος: μεσαίο Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Μέγεθος: μεγάλο 51 SNELHECHSTRIPS A5 Απλού τύπου, πλαστικά 52 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 53 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 54 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Υλικό κατασκευής μέταλλο. Να διαθέτει οδηγό για ακρίβεια στο τρύπημα. Να έχει εργονομικό σχεδιασμό. Διάμετρος 2.7mm. Αριθμός Τρυπών 2 Δυνατότητα διάτρησης 27 φύλλα Διάσταση : Α4 (21Χ29,7 cm) Xρώμα σελίδων άσπρο Να διαθέτει χοντρά εξώφυλα Διάσταση : Α4 (21Χ29,7 cm) Σε χρώμα άσπρο Να είναι κατάλληλο για όλους τους εκτυπωτές laser και inkjet, καθώς και για όλα τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 55 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡXΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SKAG SYSTEMS classer F/S 8-32 Υλικό κατασκευής: κραφτ Να είναι ανθεκτικό στην υγρασία Να διαθέτει λαβές για μεταφορά Να διαθέτει προστατευτικό καπάκι Να αντέχει έως 80 κιλά Σε διάφορα χρώματα Χωρητικότητα: 30 lt Διαστάσεις: 50Χ35Χ30 cm 56 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡXΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SKAG SYSTEMS classer F/S ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ 58 ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ Υλικό κατασκευής: κραφτ Να είναι ανθεκτικό στην υγρασία Να διαθέτει λαβές για μεταφορά Να διαθέτει προστατευτικό καπάκι Να αντέχει έως 80 κιλά Σε διάφορα χρώματα Χωρητικότητα: 20 lt Διαστάσεις: 36Χ29Χ32 cm Υλικό κατασκευής: πρεσπάν Διαστάσεις: Α4 Να διαθέτει λάστιχα ανθεκτικά για δέσιμο και αυτιά Να διατίθεται σε χρώμα μαύρο Υλικό κατασκευής: πρεσπάν Διαστάσεις: Α4 Να διαθέτει λάστιχα ανθεκτικά για δέσιμο και αυτιά Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα 59 ΦΑΚΕΛΛΟΙ Τύπου Skag ή παρόμοιου Υλικό κατασκευής: πλαστικό Διάσταση: Α4 Σελίδα 12 από 33

13 60 KOYTIA 61 KOYTIA 62 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ - ΧΑΡΤΙΝΟΙ Να έχει χωρητικότητα από 10 έως 15 φύλλα Α4 Να έχει διαφανές κάλυμμα Να διαθέτει λωρίδα από χαρτί στην αριστερή πλευρά. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα Τύπου Salko ή παρόμοιου Υλικό: πλαστικό Σε διάφορα χρώματα Να διαθέτει λάστιχα Διάσταση Α4 Διάσταση ράχης 1,5 cm Τύπου Salko ή παρόμοιου Υλικό: πλαστικό Σε διάφορα χρώματα Να διαθέτει λάστιχα Διάσταση Α4 Διάσταση ράχης 3 cm Υλικό κατασκευής: χαρτόνι με εσωτερικά αυτιά Διαστάσεις: 26,5 cm Χ 35 cm Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα 63 ΚΟΥΤΙΑ ΑΡXΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SKAG SYSTEMS classer F/S F/S 8-32 Υλικό κατασκευής: κραφτ Να είναι ανθεκτικό στην υγρασία Να διαθέτει λαβές για μεταφορά Να διαθέτει προστατευτικό καπάκι Να αντέχει έως 80 κιλά Σε διάφορα χρώματα Χωρητικότητα: 20, 30 lt Διαστάσεις: 36Χ29Χ32 cm και 50Χ35Χ30 cm Κατεύθυνση τοποθέτησης όρθια 64 ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ (ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ 65 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 66 ΣΕΛΟΤΕΪΠ 67 ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΓΑΛΑΚΤOΣ 68 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ 69 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ Διάσταση : 1m Σε χρώμα μπέζ Να είναι ανθεκτικό στην υγρασία Να είναι Α4 διαστάσεων 21Χ29,7 εκ. Να είναι δύφυλλο Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100% Να έχει χρώμα λευκό Υλικό κατασκευής: Πλαστικό Διαστάσεις: 12Χ33 Να διατίθεται σε χρώμα διάφανο Υλικό κατασκευής: Πλαστικό Διαστάσεις: 12Χ33 Να διατίθεται σε χρώμα άσπρο Τύπος:ΑΑΑ Συσκευασία 4 τεμαχίων Τύπος:ΑΑ Συσκευασία 4 τεμαχίων 70 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Υλικό κατασκευής: Πλαστικό Διάσταση 5cm Να διατίθεται σε χρώμα διάφανο ή καφέ 71 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Υλικό κατασκευής: πλαστικό Τύπος: μηχανική Σε χρώμα μπλέ Σελίδα 13 από 33

14 72 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 73 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 74 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 75 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2014 Να είναι στρόγγυλη Περιεχόμενο: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Επισυνάπτεται δείγμα Υλικό κατασκευής: πλαστικό Τύπος: μηχανική Σε χρώμα μπλέ Να είναι τετράγωνη Περιεχόμενο: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Επισυνάπτεται δείγμα Υλικό κατασκευής: πλαστικό Τύπος: μηχανική Σε χρώμα μπλέ Να είναι τετράγωνη Τεσσάρων γραμμών Επισυνάπτεται δείγμα Υλικό κατασκευής: πλαστικό Τύπος: μηχανική Σε χρώμα μπλέ Να είναι τετράγωνη Έξι γραμμών Περιεχόμενο: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΕΠ. ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Επισυνάπτεται δείγμα Διαστάσεις: 15Χ10 cm Να τοποθετείται σε βάση στήριξης Να είναι γυριστό 2 Η ΟΜΑΔΑ : ΧΑΡΤΙ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΜΠΛΟΚ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΜΠΛΟΚ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) Μέγεθος: 20Χ13 Αριθμός σελίδων: 50 Εξώφυλλο:Χρωματιστό πρεσπάν Οπισθόφυλλο:Χαρτόνι Αυτογραφικό Μέγεθος: 20Χ13 Αριθμός σελίδων: 50 Εξώφυλλο:Χρωματιστό πρεσπάν Οπισθόφυλλο:Χαρτόνι Αυτογραφικό Μέγεθος: 20Χ13 Αριθμός σελίδων: 50 Εξώφυλλο:Χρωματιστό πρεσπάν Οπισθόφυλλο:Χαρτόνι Αυτογραφικό Μέγεθος: 28Χ17 Αριθμός σελίδων: 50 Εξώφυλλο:Χρωματιστό πρεσπάν Οπισθόφυλλο:Χαρτόνι Αυτογραφικό Σελίδα 14 από 33

15 5 6 ΜΠΛΟΚ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΜΠΛΟΚ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) 7 ΧΑΡΤΙ Α4 8 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 9 ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Μέγεθος: 15Χ19 Αριθμός σελίδων: 50 Εξώφυλλο:Χρωματιστό πρεσπάν Οπισθόφυλλο:Χαρτόνι Αυτογραφικό Μέγεθος: 15Χ22 Αριθμός σελίδων: 50 Εξώφυλλο:Χρωματιστό πρεσπάν Οπισθόφυλλο:Χαρτόνι Αυτογραφικό Κατάλληλο για εκτυπώσεις σε laser inject εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Να είναι Α4 διαστάσεων 21Χ29,7 εκ. Να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απ. ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δυο όψεις του Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100% Να έχει χρώμα λευκό Να έχει βάρος 80gr/m2 Nα έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία. Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας πρέπει να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει γραμμώσεις. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται με τρόπο και ανεξίτηλο: Το είδος του χαρτιού Η μάρκα του χαρτιού Οι διαστάσεις των φύλλων Ο αριθμός των φύλλων Το βάρος Πιστοποιήση τουλάχιστον ce Να είναι κατάλληλα συσκευασμένο ώστε να μην επηρεάζεται από μεγάλο διάστημα αποθήκευσης κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες. Με την προσφορά επισυνάπτεται δείγμα τουλάχιστο μια (1) δεσμίδα Μέγεθος: Α4 (21Χ29,7 cm) Αριθμός σελίδων: 50 Χρώμα: Μπλέ Εξώφυλλο:Πλαστικό Οπισθόφυλλο:Πλαστικό Μέγεθος: 35Χ25 cm Αριθμός φύλλων: Η ΟΜΑΔΑ : ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙ) 1 HP 15A c7115a FOR LASERJET 1200/1005. Τα υλικά θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσής τους. Σελίδα 15 από 33

16 2 ΟΚΙ ΜL 183/192/193/3320 FOR OKI MICROLINE 3320, RIBBON 3 HP No88 XL BLACK INK CATRIDGE C 9396AE FOR HP OFFICEJET PRO K HP No88 YELLOW INK CATRIDGE C 9388AE 5 HP No88 MAGENTA INK CATRIDGE C 9387AE 6 HP No88 CYAN INK CATRIDGE C 9386AE 7 HP 53A/X Q7553A/X BLACK FOR LASERJET 2015, 8 HP 124A BLACK FOR LJ 2600/ HP 124A CYAN 10 HP 124A YELLOW 11 HP 124A MAGENTA SE BLACK FOR LEXMARK E120N 13 E352H21A/250A21A FOR LEXMARK E350D/352 BLACK 14 PHOTOCONDUCTOR UNIT E250X22G Aνταλλακτικό εκτυπωτή Σελίδα 16 από 33

17 15 E260A11E FOR LEXMARK E260DN 16 HP 920 BLACK FOR HP OFFICEJET 6000N 17 HP 920 CYAN CH634A 18 HP 920 MAGENTA 19 HP 920 YELLOW 20 HP 339 BLACK C8767EE FOR HP DESKJET HP 344 COLOUR 22 HP 49A BLACK Q5949A FOR HP LJ TONER 450A11E FOR LEXMARK 450DN 24 TONER ML-D2850B/ML-D2850A FOR SAMSUNG ML-2850D 25 TONER HP12A BLACK FOR LJ HP No82 BLACK FOR PLOTTER Σελίδα 17 από 33

18 27 HP No82 MAGENTA 28 HP No82 CYAN 29 HP No82 YELLOW 30 MLT-D1082S BLACK FOR SAMSUNG ML ΗP 337 BLACK FOR HP OFFICEJET 6310 ALL IN ONE 32 ΗP 343 COLOUR FOR HP OFFICEJET 6310 ALL IN ONE 33 HP 05A/CE505X BLACK FOR LJ P2035/P KYOCERA TONER FS 1030 TONER (7,2K) 35 TONER MLT-D1052S FOR SAMSUNG SCX-4623F 36 HP 85A (CE285A) FOR LJ M1212NF 37 ΟΚΙ FAX PANASONIC FL SAMSUNG SCX 4521/4321F 3K PRINT CRTR FOR SAMSUNG SCX 4521 Σελίδα 18 από 33

19 40 ΤΟΝΕΡ PFΑ 751 FOR LASERFAX 5100 SERIES 41 XEROX C245 BLACK 42 ΧΕRΟΧ C Drum Cartridge (εκτυπωτική μονάδα) for C128 Ανταλλακτικό φωτοτυπικού μηχανήματος 44 BLACK ΤΟΝΕR FOR SHARP ΜΧ2310U 45 ΜΑGΕΝΤΑ ΤΟΝΕR FOR SHARP ΜΧ2310U 46 CYAN ΤΟΝΕR FOR SHARP ΜΧ2310U 47 YELLOW ΤΟΝΕR FOR SHARP ΜΧ2310U 48 XEROX C Drum Cartridge (εκτυπωτική μονάδα) for C118 Ανταλλακτικό φωτοτυπικού μηχανήματος 50 RICOH AFICIO MR RICOH AFICIO SP1100S 52 ΚΟΝΙCA MINOLTA BIZHUB KONICA MINOLTA CSPRO EP RICOH AFICIO 2020 Σελίδα 19 από 33

20 1.Τα είδη τα οποία αφορά η προμήθεια, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, να μην φέρουν ελλατώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση 2. Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 3.Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 4. Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΗ0-ΗΜΥ Ο προυπολογισμός της μελέτης είναι δεσμευτικός και αποτελεί το μέγιστο προυπλογισμό ως προς την συνολική αξία των ζητούμενων αγαθών της κάθε ομάδας Α,Β και Γ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΞΙΑ 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 CD-RW ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΑ 2 CD-RW ΑΠΛΑ 3 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΑ 4 DVD ΑΠΛΑ ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 9,56 47, ,56 83,40 2 1,40 2,80 5 0,50 2,50 5 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64 6 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΥΒΟΣ 75Χ75 ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΚΟΥΤΙ 2000 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 0,40 2,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,30 6,00 7 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,90 19,00 8 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 33,00 99,00 9 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,50 35,00 10 ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΛΕΥΚΗ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,22 2,20 Σελίδα 20 από 33

21 11 ΓΟΜΑ ΜΠΛΕ / ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,34 6,80 12 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ TEMAXIO 20 0,76 0,76 13 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ROLLER TEMAXIO 80 1,06 84,80 14 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,5mm. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,80 14,00 15 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,7mm. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,80 14, ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 0,5 mm. ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 0,7 mm. ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,41 6,15 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,41 2,05 18 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,38 2,76 19 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,52 26,00 20 ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ FABER ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,30 18,00 21 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,32 3,20 22 ΞΥΣΤΡΕΣ «ΚΑΜΠΑΝΑ» ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5,00 15,00 23 ΚΟΠΙΔΙ 18mm ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,33 3,30 24 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 70mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 1,00 1,00 25 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 50mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 0,66 1,32 26 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 30 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 3 0,63 1,89 27 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 28 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 5 1,07 5,35 28 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 11 7,76 85,36 29 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30 cm TEMAXIO 4 0,36 1,44 Σελίδα 21 από 33

22 30 ΨΑΛΙΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 0,81 1, MAΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΜΑΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 90 gr. ΛΕΥΚΟΙ (16Χ23 cm) ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 175 gr. (Α4) ΠΑΠΥΡΟΣ (CONSILIA) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 1,66 9,96 ΤΕΜΑΧΙΟ ,05 50,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,12 120,00 34 ECO BOX K8-SIZE 8X25X33 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 0,90 2,70 35 ECO BOX K8-SIZE 5X25X3 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,80 12, ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 23Χ ΠΑΚΕΤΟ 6 1,03 6,18 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16Χ ΠΑΚΕΤΟ 6 71,00 426,00 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 11Χ ΠΑΚΕΤΟ 6 55,00 330,00 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α4) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,06 3,00 40 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SKAG SYSTEMS Νο 5 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 100 3,00 300, ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΝΟΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ PELIKAN No 200 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ BIC ORANGE GRIP FINE ΜΠΛΕ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ BIC ORANGE GRIP FINE ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT 1.0 BPS ΜΠΛΕ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,7 BPS ΜΠΛΕ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT 1.0 BPS ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 100 1,46 146,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,27 10,80 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,27 2,70 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,90 90,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,90 9,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,90 9,00 47 ΣΤΥΛΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 0,7 ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,10 110,00 48 ΣΤΥΛΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 0,7 ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,10 5,50 49 BINDER CLIPS ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙ 50 0,70 35,00 Σελίδα 22 από 33

23 50 BINDER CLIPS ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙ 50 1,00 50,00 51 SNELHECHSTRIPS A5 ΚΟΥΤΙ 8 1,06 8,48 52 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 5,56 5,56 53 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,90 9,00 54 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΠΑΚΕΤΟ 2 5,76 11, ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡXΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SKAG SYSTEMS classer F/S 8-32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΜΕΓΑΛΑ) ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡXΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SKAG SYSTEMS classer F/S 8-32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΜΙΚΡΑ) ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ SKAG ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΥΡΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ SKAG ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΖΕΛΑΤΙΝΗ, ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΤΥΠΟΥ SKAG KOYTIA ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,5 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SALKO KOYTIA ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SALKO ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,66 3,32 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,66 83,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,80 40,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,80 80,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,17 85,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,20 60,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,23 61,50 62 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ - ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,25 12,50 63 ΚΟΥΤΙΑ ΑΡXΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ SKAG SYSTEMS classer F/S F/S 8-32 (ΟΡΘΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,70 235,00 64 ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ (ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ) ΡΟΛΟ 100 ΜΕΤΡΑ 0,30/ΜΕΤΡΟ 30,00 65 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΚΕΤΟ 1 15,00 15,00 66 ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,00 20,00 67 ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,00 20,00 68 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,00 40,00 Σελίδα 23 από 33

24 69 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,00 40,00 70 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 1,60 6, ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ) ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 22,00 44,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 18,00 18,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 18,00 90,00 74 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΕΠ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 20,00 80,00 75 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2014 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,5 120,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.540,62 ΦΠΑ 23% 814,34 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.354,96 Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΞΙΑ 2 Η ΟΜΑΔΑ : ΧΑΡΤΙ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 6,80 136,00 ΜΠΛΟΚ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 40 6,80 272,00 ΜΠΛΟΚ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 6,80 340, ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΜΠΛΟΚ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΜΠΛΟΚ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 6,80 680,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 6,80 680,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 6,80 680,00 7 ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΙΒΩΤΙΑ , ,00 8 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,70 14,00 Σελίδα 24 από 33

25 9 ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 14,50 58,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.660,00 ΦΠΑ 23% 1.761,80 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.421,80 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΞΙΑ 3 Η ΟΜΑΔΑ : ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙ) 1 HP 15A c7115a FOR LASERJET 1200/1005 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 2 ΟΚΙ ΜL 183/192/193/3320 FOR OKI MICROLINE 3320, RIBBON ΤΕΜΑΧΙΟ ,50 3 HP No88 XL BLACK INK CATRIDGE C 9396AE FOR HP OFFICEJET PRO K8600 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 4 HP No88 YELLOW INK CATRIDGE C 9388AE ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 5 HP No88 MAGENTA INK CATRIDGE C ΤΕΜΑΧΙΟ , AE 6 HP No88 CYAN INK CATRIDGE C 9386AE ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 7 HP 53A/X Q7553A/X BLACK FOR LASERJET 2015 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 8 HP 124A BLACK FOR LJ 2600/ HP 124A CYAN 10 HP 124A YELLOW 11 HP 124A MAGENTA SE BLACK FOR LEXMARK E120N ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 13 E352H21A/250A21A FOR LEXMARK E350D/352 BLACK ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 14 PHOTOCONDUCTOR UNIT E250X22G ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 15 E260A11E FOR LEXMARK E260DN ΤΕΜΑΧΙΟ 3 291,00 16 HP 920 BLACK FOR HP OFFICEJET 6000N ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 17 HP 920 CYAN CH634A 18 HP 920 MAGENTA ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 Σελίδα 25 από 33

26 19 HP 920 YELLOW ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 20 HP 339 BLACK C8767EE FOR HP DESKJET 6980 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 21 HP 344 COLOUR ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΗ0-ΗΜΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 22 HP 49A BLACK Q5949A FOR HP LJ 1320 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 23 TONER 450A11E FOR LEXMARK 450DN ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 24 TONER ML-D2850B/ML-D2850A FOR SAMSUNG ML-2850D ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 25 TONER HP12A BLACK FOR LJ 1020 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 26 HP No82 BLACK FOR PLOTTER ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 27 HP No82 MAGENTA 28 HP No82 CYAN 29 HP No82 YELLOW ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 30 MLT-D1082S BLACK FOR SAMSUNG ML 1640 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 31 ΗP 337 BLACK FOR HP OFFICEJET 6310 ALL IN ONE ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 32 ΗP 343 COLOUR FOR HP OFFICEJET 6310 ALL IN ONE ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 33 HP 05A/CE505X BLACK FOR LJ P2035/P2055 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 34 KYOCERA TONER FS 1030 TONER (7,2K) 35 TONER MLT-D1052S FOR SAMSUNG SCX-4623F 36 HP 85A (CE285A) FOR LJ M1212NF 37 ΟΚΙ FAX 160 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 38 PANASONIC FL611 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 39 SAMSUNG SCX 4521/4321F 3K PRINT CRTR ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 FOR SAMSUNG SCX ΤΟΝΕΡ PFΑ 751 FOR LASERFAX 5100 SERIES ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 41 XEROX C245 BLACK 42 ΧΕRΟΧ C Drum Cartridge (εκτυπωτική μονάδα) for C BLACK ΤΟΝΕR FOR SHARP ΜΧ2310U 45 MAGENTA ΤΟΝΕR FOR SHARP ΜΧ2310U ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 Σελίδα 26 από 33

27 46 CYAN ΤΟΝΕR FOR SHARP ΜΧ2310U 47 YELLOW ΤΟΝΕR FOR SHARP ΜΧ2310U 48 XEROX C Drum Cartridge (εκτυπωτική μονάδα) for C RICOH AFICIO MR RICOH AFICIO SP1100S 52 ΚΟΝΙCA MINOLTA BIZHUB KONICA MINOLTA CSPRO EP RICOH AFICIO 2020 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.050,50 ΦΠΑ 23% 1.851,62 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.902,12 Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,88. μαζί με τον ΦΠΑ 23%. 5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Η συγγραφή αυτή αφορά την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων για το έτος 2013» με διαδικασία πρόχειρου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης ,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. ΑΡΘΡΟ 2 ο Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις: α) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». β) Της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). γ) Του Ν. 2286/1995 ΑΡΘΡΟ 3 ο Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: α) Διακήρυξη δημοπρασίας. β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. γ) Συγγραφή υποχρεώσεων δ) Τεχνική περιγραφή. ΑΡΘΡΟ 4 ο Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση ότι τα είδη που προσφέρει συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 5 ο Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή ή στους προμηθευτές των οποίων η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους όρους, τη μελέτη καθώς και τη διακήρυξη και προσφέρουν την χαμηλότερη τιμή/είδος. ΑΡΘΡΟ 6 ο Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Σελίδα 27 από 33

28 ΑΡΘΡΟ 7 ο Τα υλικά θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του Δήμου που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 8 ο Στον προμηθευτή ή στους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας άνευ Φ.Π.Α (άρθρο ΕΚΠ-ΟΤΑ) ΑΡΘΡΟ 9 ο Ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξερέτους στους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 10 ο Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (άρθρο 36 ΕΚΠ-ΟΤΑ). ΦΑΡΣΑΛΑ 29/03/2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΑΞΙΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με «ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 ΕΚΠΟΤΑ & την Απόφαση Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/ ΦΕΚ 1789/ ) με τους παρακάτω όρους : Άρθρο 1 ο - Αντικείμενο Διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Γραφικής ύλης Εντύπων Υλικού εκτυπώσεων & Λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Άρθρο 2 ο - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3 Φάρσαλα), Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 2 ος όροφος, στις 30 Aπριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών ΕΚΠ-ΟΤΑ μέχρι και τις 30 Απριλίου και ώρα Πριν την κατάθεση της προσφοράς ο φάκελος της προσφοράς θα έχει πρωτ οκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου ( ΙΣΟΓΕΙΟ). Άρθρο 3 ο Γλώσσα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμέναεπίσημα εκτός από τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (άρθρο 6-ΕΚΠ-ΟΤΑ). Άρθρο 4 ο Δικαιούμενοι συμμετοχής -Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α)όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί) β) Όλα τα νομικά πρόσωπα γ) Συνεταιρισμοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό, βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. δ) Ενώσεις προμηθευτών εφόσον. συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος. ii) Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς. iii) Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με Σελίδα 28 από 33 ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΗ0-ΗΜΥ

29 συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητος πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. iv) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατοχύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. v) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. Δικαιολογητικά συμμετοχής: 2. Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, την σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή αποκλεισμού κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής: α)υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ. ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει τα είδη στο Δημοτικό Κατάστημα. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης β)είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Λοιπά: Υπεύθυνη δήλωση για τους υποψήφιοι προμηθευτές του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής που θα συμμετέχουν μόνο στο μέρος του χαρτιού ότι το χαρτί είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και κατάλληλο για τα μηχανήματα. Είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν και δείγμα (1 πακετάκι). Υπεύθυνη δήλωση για τους υποψήφιους προμηθευτές του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής που θα συμμετέχουν μόνο στα υλικά εκτυπώσεων μελάνι τόνερ ότι είναι αυθεντικά γνήσια του κατασκευαστή. - Για ανώνυμες εταιρίες - συνεταιρισμούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - Συνεταιρισμού, επικυρωμένο, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής-αυτού, στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας του συνεταιρισμού, για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο). Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως με την επίδειξη της ταυτότητας των. 3. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν επίσης: α.- Οι Έλληνες πολίτες: Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. Σελίδα 29 από 33 ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΗ0-ΗΜΥ

30 β.- Αλλοδαποί: -Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. γ.- Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: -Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. δ.- Συνεταιρισμοί: -Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε.- Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: -Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. -Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλυτέρου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδας. 5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενοι από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου. 6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου. Άρθρο 5 ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι και τις 30 Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 3. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι εκπρόθεσμες προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 11 ΕΚΠ-ΟΤΑ). Άρθρο 6 ο - Τρόπος σύνταξης προσφοράς 1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία (προτότυπα και αντίγραφα) με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 2. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ενώ τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠ-ΟΤΑ». γ. Ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης Δημάρχου. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού «30/4/2013». Σελίδα 30 από 33 ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΗ0-ΗΜΥ

31 ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο & fax) στ. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 5. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να μην καθυστερεί το έργο της επιτροπής αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν μέρος στο σύνολο των ή σε μέρος των ειδών του Διαγωνισμού. Άρθρο 7 ο - Χρόνος ισχύος προσφορών. 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τεσσάρων μηνών (4 μηνών) από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τριάντα (30) ημέρες (άρθρο 13 ΕΚΠ-ΟΤΑ). Άρθρο 8 ο Εναλλακτικές προσφορές- Αντιπροσφορές. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 ΕΚΠ-ΟΤΑ) Άρθρο 9 ο - Προσφερόμενη τιμή. 1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 14 της παρούσης. 2. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε Ευρώ ( άρθρο 16 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 3. Oι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. 4. Η τιμή ανά είδος δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού. Άρθρο10 ο -Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού-αξιολόγηση των προσφορών. 1. Η επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία. - Αποσφραγίζεται o φάκελος -μονογράφονται δε και σφραγίζονται- από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η προσφορά κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση των υποβαλλόντων τις προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων προμηθευτών που κρίθηκαν. Στην συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού διαβιβάζει όλους φακέλους των προσφορών στην επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα προχωρήσει στην τελική γνωμοδότηση. Η επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας λαμβάνοντας υπόψη : -Την συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. -Τον ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε. -Την προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους όρους και τη διακήρυξη, και προσφέρει την χαμηλότερη τιμή/είδος. 2. Η Επιτροπή αξιολόγησης διαβιβάζει την γνωμοδότηση της για το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού μαζί με όλα τα πρακτικά του Διαγωνισμού στο αρμόδιο όργανο για κατακύρωση του διαγωνισμού. Άρθρο 11 ο - Ενστάσεις. Σελίδα 31 από 33 ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΗ0-ΗΜΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 1/2013 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,88

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,88 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 1/2013 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΗ0-0Γ6. Τριανταφύλλου Νικόλαος Xατζημήτρος Αντώνιος Ίφου Μαρία

ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΗ0-0Γ6. Τριανταφύλλου Νικόλαος Xατζημήτρος Αντώνιος Ίφου Μαρία ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΗ0-0Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 8/7-0-0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9ης/-0-0 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 2/2015 Αριθμ. Πρωτ. 5344/28-04-2015 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων &

Διαβάστε περισσότερα

θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθ. 97/2015 απόφαση μας :

θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθ. 97/2015 απόφαση μας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10454/29-07-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16ης/27-07-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων» Αρ. Πρωτ. : 106 ΧΕΝΙΑ/ 24-06-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ όψιν τους τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικών Ενοτήτων Σάμης, Πυλάρου, Ερίσσου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικών Ενοτήτων Σάμης, Πυλάρου, Ερίσσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αργοστόλι 6/11/2014 Αριθμ. Πρωτ. : 2619 Ταχ. Δ/νση : Λιθόστρωτο 70 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-23064 Φαξ: 26710-24668 e-mail: deyaarg@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α/Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που δέχεται:νο 64 30197320-5 ΤΕΜ. 4 2 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & λοιπών υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελακόπουλος Γεώργιος...

Αγγελακόπουλος Γεώργιος... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5435/30-04-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης/28-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σπάτα 25/10/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 42161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ: 210 6632200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 19.4.2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α. Π.:8194 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αρ. Αποφ.: 173 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Παρασκευή Μπαλαμπάνη ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι : 16-10-2015 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθ. Πρωτ. : 40856 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Απόφασης: 933 Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ρόδος,15/12/2016 Αριθμ. Πρωτ:2/105885 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002002203 2014-04-22

14PROC002002203 2014-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 21 / 12 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 21971 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Στ. Καράσσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σέρρες 05-06-203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6224 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 728 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : Άγιος Λουκάς, 65404 ΚΑΒΑΛΑ : E. Κουλουρά : 2510 462151 : 2510

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο διαγωνισμού

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι : 28/07/2016 Νομός Κεφαλληνίας Αριθμ. Πρωτ. : 25814 Δήμος Κεφαλλονιάς Αριθμ. Απόφασης: 919 Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 3087/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 3087/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 3087/18-02-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3ης/17-02-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ.21687 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ 45Ψ4469Η25-ΑΕΗ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 15-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ταχ. Δ/νση :Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47100 Ανέζα - Άρτας Πληροφορίες :Δωρίτα Κρανιώτη Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 42855 e-mail :foreas_amvrakikou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14 Ιουνίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9780 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14 Ιουνίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9780 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14 Ιουνίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9780 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων Προκηρύσσουμε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη 5 Απριλίου 07 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: 745 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδαμύλη Μεσσηνίας Τ. Κ. 40 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου Ελαφόνησος 7 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ 1624 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 27/ 02/ 2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10368 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com 14SYMV001941488

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 Για την προμήθεια «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προυπολογιζόμενη δαπάνη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 15/05/2012 Αρ. πρωτ. : 1171 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υδρομέτρων Αρ. Τεχνικής έκθεσης : 06/2012 Προϋπολογισμός :

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 23/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1046 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 16-09-2016 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ:2/77921 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα