Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΠΑ και άλλοι φόροι κύκλου εργασιών Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ ΙΚΤΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Κ.ΛΠ... Σηµείωση Το παρόν έγγραφο συγκεντρώνει ποικίλες βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία εφαρµογής του καθεστώτος ΦΠΑ από τα κράτη µέλη και στις υπό προσχώρηση χώρες. Τις πληροφορίες αυτές διαβίβασαν οι αντίστοιχες φορολογικές αρχές. Οι πληροφορίες που αφορούν τα κράτη µέλη επικαιροποιήθηκαν τον Ιούλιο του Οι πληροφορίες που διέθεσαν οι υπό προσχώρηση χώρες είναι προσωρινές και βασίζονται στην πρόωρη εφαρµογή του καθεστώτος ΦΠΑ µόλις θα έχει ενσωµατωθεί στο εσωτερικό δίκαιο η κοινοτική νοµοθεσία. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες που χρησιµοποιήθηκαν για τις υπό προσχώρηση χώρες είναι οι ισοτιµίες της 1 ης Οκτωβρίου 2003, που έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάδοση των συγκεκριµένων εθνικών διατάξεων αποσκοπεί αποκλειστικά στη δηµιουργία ενός µέσου εργασίας. Το έγγραφο αυτό δεν εκφράζει απαραιτήτως τις απόψεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δεν αποτελεί έγκριση των σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων. Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) Office: MO59 5/12. Telephone: direct line (32-2) Fax: (32-2)

2 ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΠΑ...4 ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ...4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ...5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ...6 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ...6 ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ...7 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ...8 ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ...8 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...9 ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ...9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ...11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΠΑ...13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΥ ΥΝΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΠΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ; ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ, ); Bundesministerium für Finanzen Abteilung IV/4, UID-Büro Erdbergstraße A Vienna Tηλ.: (+43) Φαξ: (+43) Bundesministerium für Finanzen Abteilung IV/9 Himmelpfortgasse 4 8 A Vienna Tηλ.: (+43) /1561 Φαξ: (+43) ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ; ΤΙ ΕΙ ΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΝΤΥΠΑ, Κ.ΛΠ.); ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ; Ιστότοπος: Γενικές πληροφορίες, αρµόδιοι υπάλληλοι, έντυπα, οδηγίες για το φόρο κύκλου εργασιών, νέα (προσωρινό). 3. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ; ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ; Οι ρυθµίσεις για το ΦΠΑ δηµοσιεύονται στη Bundesgesetzblatt (Επίσηµη Εφηµερίδα της Αυστρίας). Άλλες λεπτοµερέστερες πληροφορίες παρέχονται στις δηµόσιες βάσεις νοµικών δεδοµένων (δηλ. Παρέχονται στα γερµανικά. Για ουσιαστικά ερωτήµατα σχετικά µε την αυστριακή νοµοθεσία για το ΦΠΑ, η αρµόδια υπηρεσία είναι η εξής: Ministry of Finance Department IV/9 Himmelpfortgasse Vienna Tηλ.: 0043/1/

4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΠΑ 4. ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΠΑ; Κάθε επιτηδευµατίας που παραδίδει εµπορεύµατα ή παρέχει υπηρεσίες ή πραγµατοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στην Αυστρία υποχρεούται να εγγράφεται στα µητρώα των φορολογικών αρχών και να καταβάλλει ΦΠΑ. Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή υπάρχει όταν εφαρµόζεται το σύστηµα αντιστροφής του υποχρέου (σύµφωνα µε το τµήµα 19 παράγραφος 1 του νόµου για το φόρο κύκλου εργασιών του 1994), όπου η φορολογική υποχρέωση µεταφέρεται στον ηµεδαπό παραλήπτη. 5. ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΠΑ ΕΠΕΙ Η Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΦΠΑ; ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΥΝΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΠΑ ΜΕ ΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ; Όταν εφαρµόζεται το σύστηµα αντιστροφής του υποχρέου (σύµφωνα µε το τµήµα 19 παράγραφος 1 του νόµου για το φόρο κύκλου εργασιών του 1994), όπου η φορολογική υποχρέωση µεταφέρεται στον ηµεδαπό παραλήπτη. 6. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΠΑ; (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΞ ΚΑΙ ) Οι επιτηδευµατίες οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στην εφορία του Graz για τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου. Finanzamt Graz Stadt Referat für ausländische Unternehmer Conrad von Hötzendorfstraße Graz Τηλ.: (+43) Φαξ: (+43) ΠΕΡΙΓΡΑΨΑΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΠΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ. Οι αλλοδαποί επιτηδευµατίες οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή αίτηση στην τοπική εφορία του Graz: Finanzamt Graz-Stadt. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ 4

5 8. ΠΟΙΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 Β (Β) 2 ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ; ΠΟΙΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ/ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28A(1)(Α) ΕΥΤΕΡΟ Ε ΑΦΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ; ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ 10. ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ; Φορολογικός αντιπρόσωπος ορίζεται µόνον όταν επιτηδευµατίας από µη κοινοτική χώρα µε την οποία η Αυστρία δεν έχει συνάψει συµφωνία αµοιβαίας συνδροµής πραγµατοποιεί παραδόσεις σε ιδιώτες. 11. ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ; Οι εγκεκριµένοι φορολογικοί αντιπρόσωποι είναι διαχειριστές (Wirtschaftstreuhänder), δικηγόροι και συµβολαιογράφοι που κατοικούν ή είναι εγγεγραµµένοι στην Αυστρία και πράκτορες µεταφορών που αποτελούν µέλη της αυστριακής ένωσης εµπορικών επιµελητηρίων. Επιτηδευµατίες που διατηρούν την κατοικία τους ή είναι εγγεγραµµένοι στην Αυστρία δύνανται να ζητούν από τις φορολογικές αρχές την άδεια να ενεργούν ως φορολογικοί αντιπρόσωποι (η σχετική άδεια µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή) υπό τον όρο ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το ΦΠΑ. Η υπηρεσία Graz-Stadt Finanzamt είναι αρµόδια για την έκδοση άδειας. 12. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ; Οι φορολογικοί αντιπρόσωποι πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις για το ΦΠΑ και εξουσιοδοτούνται να ασκούν τα δικαιώµατα του αλλοδαπού επιτηδευµατία. 13. ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ; Εάν οι φορολογικές αρχές δεν ενηµερωθούν για τον ορισµό φορολογικού αντιπροσώπου δύνανται να επιβάλουν πρόστιµο, αλλά η σχετική παράληψη δεν υπόκειται σε κυρώσεις του φορολογικού ποινικού δικαίου. 5

6 14. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ; Όχι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ 15. ΥΝΑΝΤΑΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΗΣ ΕΕ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ Η ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ; Ναι. 16. ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ; Βλ. απάντηση στην ερώτηση ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ; Βλ. απάντηση στην ερώτηση ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ; εν απαιτείται τραπεζική εγγύηση. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 19. ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ; Οι επιτηδευµατίες που πραγµατοποιούν φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών έχουν το δικαίωµα να εκδίδουν τιµολόγια και υποχρεούνται να εκδίδουν τιµολόγια όταν πραγµατοποιούν συναλλαγή για λογαριασµό άλλου επιτηδευµατία και κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Ο ΦΠΑ πρέπει να αναγράφεται χωριστά στο τιµολόγιο. Οι σχετικοί κανόνες περιέχονται στο τµήµα 11 του νόµου για το φόρο κύκλου εργασιών του ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ; ΕΑΝ ΝΑΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ; Σύµφωνα µε την αυστριακή νοµοθεσία για το φόρο κύκλου εργασιών δεν υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης τιµολογίων. Είναι, ωστόσο, δυνατό να εκδίδονται απλουστευµένα τιµολόγια στις περιπτώσεις που το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει τα

7 ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ 21. ΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΑΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΗΛΩΣΗ ΦΠΑ; Κατ' αρχήν, όλοι οι υποκείµενοι στο φόρο επιτηδευµατίες υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ όπου υπολογίζουν οι ίδιοι το ποσό του καταβλητέου φόρου (προκαταβολή). Υπολογισµός του φόρου που αναλογεί στον επιτηδευµατία πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλλεται δήλωση ΦΠΑ που καλύπτει όλες τις περιόδους υπολογισµού του παρελθόντος ηµερολογιακού έτους. 22. KΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ; Ο επιτηδευµατίας υποχρεούται να πραγµατοποιεί προειδοποίηση προκαταβολικής πληρωµής µε το παρεχόµενο επίσηµο έντυπο στην αρµόδια υπηρεσία ΦΠΑ µέχρι τη δέκατη πέµπτη ηµέρα του δεύτερου µήνα µετά το σχετικό ηµερολογιακό µήνα (περίοδος προειδοποίησης προκαταβολικής πληρωµής). Αυτό πρέπει να αναφέρει τον καταβλητέο φόρο (µε τη µορφή προκαταβολικής πληρωµής) ή την πίστωση που υπολογίζει ο ίδιος ο επιτηδευµατίας. Αυτή η υποχρέωση, ωστόσο, δεν ισχύει εάν η προκαταβολική πληρωµή που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις θεσµικές διατάξεις πραγµατοποιείται στο σύνολό της µέχρι την προκαθορισµένη ηµεροµηνία ή, αν δεν οφείλεται προκαταβολική πληρωµή, για την περίοδο της προειδοποίησης προκαταβολικής πληρωµής. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, ο επιτηδευµατίας µπορεί υπό ορισµένες προϋποθέσεις (π.χ. όταν ο επιτηδευµατίας παραβαίνει την υποχρέωσή του να τηρεί λογιστικές εγγραφές), να υποχρεώνεται από τη φορολογική υπηρεσία να πραγµατοποιεί προειδοποίηση προκαταβολικής πληρωµής. Η προκαταβολική πληρωµή πρέπει να γίνεται µέχρι τη δέκατη πέµπτη ηµέρα του δεύτερου µήνα µετά το σχετικό ηµερολογιακό µήνα (ηµεροµηνία οφειλής). Η ετήσια δήλωση ΦΠΑ πρέπει να υποβάλλεται µέχρι το τέλος Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το εν λόγω έτος, αν και η προθεσµία αυτή είναι δυνατό να παραταθεί κατόπιν αιτήσεως. 23. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η/ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ; ΑΝ ΝΑΙ, ΝΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΕΙ. Σε περίπτωση επιτηδευµατιών των οποίων ο κύκλος εργασιών κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος δεν υπερέβη τις , η περίοδος προειδοποίησης προκαταβολικής πληρωµής ανέρχεται σε ένα ηµερολογιακό τρίµηνο. Αυτό ισχύει επίσης για τους νέους επιτηδευµατίες, υπό τον όρο ότι είναι απίθανο ότι αυτοί θα πραγµατοποιήσουν κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από κατά το έτος που αρχίζουν τις δραστηριότητές τους. 7

8 Η προκαταβολική πληρωµή πρέπει να γίνεται µέχρι τη δέκατη πέµπτη ηµέρα του δεύτερου ηµερολογιακού µήνα µετά τη συγκεκριµένη προειδοποίηση προκαταβολικής πληρωµής. Αυτοί οι ειδικοί κανόνες για τους µικρούς επιτηδευµατίες δεν ισχύουν για αλλοδαπούς επιτηδευµατίες. 24. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ; ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ. Για ορισµένες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων είναι δυνατό να εφαρµόζεται ο συνήθης συντελεστής για τον υπολογισµό των λειτουργικών δαπανών και του φόρου επί των εισροών. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 25. ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ; Κάθε τρίµηνο. 26. ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 22(6) ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ; Όχι. 27. ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 (12) ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ; ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ; Όχι. ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 28. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ; ΕΑΝ ΝΑΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ; ΠΟΙΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ; Όχι. 8

9 29. ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ; ΕΑΝ ΝΑΙ, ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ; Όχι. 30. ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ; ΕΑΝ ΝΑΙ, ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ; Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες πρέπει να υποβάλλονται µέσω της DATAKOM AUSTRIA. Οι αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται στην Datakom Austria. Μπορούν να υποβάλλονται µέσω του διαδικτύου ή µε ασύγχρονη µετάδοση µέσω µόντεµ. Ιστότοπος: ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ; ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΑ; Τέτοια καθεστώτα υπάρχουν για ορισµένες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν συστήµατα κατ αποκοπήν υπολογισµού για τους γεωργούς. 32. ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Η Η ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ; ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΕΣ; Μικροί επιτηδευµατίες των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις κατά την περίοδο υπολογισµού του φόρου δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ. Επιτηδευµατίες των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις κατά την περίοδο υπολογισµού του φόρου δύνανται να πραγµατοποιούν προκαταβολικές πληρωµές ανά τρίµηνο. 33. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ (ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ); ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΙ; Τα έντυπα παρέχονται στα γερµανικά. εν παρέχονται σε µετάφραση. ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 9

10 34. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ; Για τα οχήµατα (εκτός από τα αυτοκίνητα των σχολών οδήγησης, τα ταξί και τα ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα) και τις δαπάνες αναψυχής. 35. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ; ΣΕ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ; Μόνο το 50% του φόρου επί των εισροών µπορεί να αποτελέσει το αντικείµενο έκπτωσης για δαπάνες αναψυχής. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Κράτος µέλος Κατώτατο όριο για την εφαρµογή του ειδικού καθεστώτος για αγορές που πραγµατοποιούν φορολογούµενοι χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου επί των εισροών και µη υποκείµενα στο φόρο νοµικά πρόσωπα 1 Κατώτατο όριο εφαρµογής του ειδικού Απαλλαγή για µικρές επιχειρήσεις 3 καθεστώτος για πωλήσεις εξ αποστάσεως 2 Εθνικό νόµισµα Ισοτιµία ευρώ Εθνικό νόµισµα Ισοτιµία ευρώ Εθνικό νόµισµα Ισοτιµία ευρώ Βέλγιο Τσεχική ηµοκρατία ανία DKK DKK DKK Γερµανία Εσθονία EEK EEK Ελλάδα ή Ισπανία Καµία Γαλλία ή Ιρλανδία ή Ιταλία Καµία Καµία Κύπρος CYP λίρες CY Λετονία LVL LVL Λιθουανία LTL LTL Λουξεµβούργο Ουγγαρία Βλ. δεύτερο εδάφιο του άρθρου 28(α)(1) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε. Βλ. άρθρο 28β(2) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε. Βλ. άρθρο 24(2) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε. Το σύστηµα αυτό προορίζεται για τους υποκείµενους στο φόρο που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφος της χώρας. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Μάλτα Κάτω Χώρες Καµία Καµία Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία ή Σλοβενία Σλοβακική ηµοκρατία Φινλανδία Σουηδία SEK SEK Καµία Καµία Ηνωµένο Βασίλειο GBP GBP GBP όταν η οικονοµική δραστηριότητα συνίσταται κυρίως στην παράδοση αγαθών, όταν η οικονοµική δραστηριότητα συνίσταται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών µε χαµηλή προστιθέµενη αξία (υψηλές εισροές) και σε άλλες περιπτώσεις, συγκεκριµένα παροχή υπηρεσιών µε υψηλή προστιθέµενη αξία (χαµηλές εισροές) 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΠΑ BE le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer CZ DK momsregistreringsnummer DE EE EL ES FR IE IT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA CY Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée HU MT numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL BTW identificatienummer AT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΠΑ PL PT SI SK FI SE o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado identifikacijska številka za DDV identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) GB value added tax (VAT) registration no. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΒΕΛΓΙΟ BE ευρώ ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ CZ κορόνα Τσεχίας (CZK) ΑΝΙΑ DK κορόνα ανίας (DKK) ΓΕΡΜΑΝΙΑ DE ευρώ ΕΣΘΟΝΙΑ EE κορόνα Εσθονίας (EEK) ΕΛΛΑ Α EL ευρώ ΙΣΠΑΝΙΑ ES ευρώ ΓΑΛΛΙΑ FR ευρώ ΙΡΛΑΝ ΙΑ IE ευρώ ΙΤΑΛΙΑ IT ευρώ ΚΥΠΡΟΣ CY λίρα Κύπρου (CYP) ΛΕΤΟΝΙΑ LV λατς (LVL) ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ LT λίτας (LTL) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ LU ευρώ ΟΥΓΓΑΡΙΑ HU φιορίνι (HUF) ΜΑΛΤΑ MT λίρα Μάλτας (MTL) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ NL ευρώ ΑΥΣΤΡΙΑ AT ευρώ ΠΟΛΩΝΙΑ PL ζλότυ (PLN) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ PT ευρώ SLOVENIA SI τόλαρ (SIT) ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ SK κορόνα Σλοβακίας (SKK) ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ FI ευρώ ΣΟΥΗ ΙΑ SE κορόνα Σουηδίας (SEK) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ GB λίρα στερλίνα (GBP) 15