Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213"

Transcript

1 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), συνεδρίασαν και αποφάσισαν για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη ΡΑΕΚ αναφορικά με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3 Νοεμβρίου 2010, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Νοεμβρίου 2010 και σύμφωνα με την οποία καλούνται οι Ενδιαφερόμενοι να ανταποκριθούν στην πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει της απόφασης C(201O) 7499 της Επιτροπής για τον καθορισμό κριτηρίων και μέτρων χρηματοδότησης έργων επίδειξης σε εμπορική κλίμακα, τα οποία αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και αποθήκευση C02 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας που θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα του Συμβουλίου. Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού έλαβαν υπόψη τους την προηγούμενη Απόφαση της ΡΑΕΚ που λήφθηκε στη συνεδρία 413/2010 στις 18 Μαρτίου 2010, για προσωρινή αναστολή παραλαβής αιτήσεων γ*α εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, μέχρι νεότερης ειδοποίησης, αποφάσισαν ως ακολούθως: Αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα στα πλαίσια της πιο πάνω πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σχέδιο NER 300), Θα γίνονται αποδεκτές από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς. Οι αιτήσεις αυτές Βα τύχουν αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Σχέδιο NER 300. Προϋπόθεση για να θεωρηθεί από τη ΡΑΕΚ μία αίτηση «Πλήρης», είναι η έγκριση της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπόταν θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη από το Νόμο και τους Κανονισμούς διαδικασία αξιολόγησης της.

2 ΤΜΗΜΑ β 4214 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 4913 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δηλώνει την πρόθεση της να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Δήλωση Πολιτικής για τη Μεθοδολογία Τιμολόγησης Υπηρεσιών του Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και ειδοποιεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι μπορεί, μετά την παρούσα δημοσίευση, να προμηθευτεί αντίγραφο του δημοσιοποιημένου Προσχεδίου Απόφασης από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ, στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 81-83, 3 05 Όροφος, Μέγαρο Ιακωβίδη, Λειικωσία (τηλ ) και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ Σχόλια, Παραστάσεις ή Ενστάσεις σε σχέση με το Προσχέδιο αυτό μπορούν να υποβληθούν στην ΡΑΕΚ σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Αριθμός 4914 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣίΜΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η διατίμηση αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Χρήσιμης Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ή μέσω Συμπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είναι η ίδια με τη τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κα* η οποία βασίζεται στο κόστος αποφυγής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Η ΑΗΚ υποχρεούται να αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Χρήσιμης Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ή μέσω Συμπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργείας στο εκάστοτε κόστος αποφυγής, όπως αυτό εγκρίνεται κατά καιρούς από την ΡΑΕΚ, Αριθμός 4915 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕίΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Τέλη Εξαιρέσεων από Αδεια Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση Σύμφωνα με απόφαση των Μελών της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας όλοι οι κάτοχοι Εξαίρεσης από Άδεια για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς και όχι για ιδίαν χρήση, υποχρεούνται να καταβαλλουν Ετήσια Τέλη όπως προβλέπονται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κανονισμούς, Τέλη Αδειών, Κ.Δ.Π. 467/2004. Λευκωσία, 16 Νοεμβρίου 2010.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4916 ΡΥΘΜΙΣΤϊΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παράταση Ισχύος Αδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) Αρ. Άδειας Ν.419(Α)/Κ στην περιοχή Σανίδα της Επαρχίας Λεμεσού, Ισχύος 10MW Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2003 (Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & Ν.143(Ι)/2005) & Ν.173(ί)/2006 &Ν.92(Ι)/2008), και πιο συγκεκριμένα τις εξουσίες και αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ όσον αφορά τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των Αδειών που δύναται να χορηγεί η ΡΑΕΚ, 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κανονισμών, και συγκεκριμένα των Κανονισμών Περί Έκδοσης Αδειών, Κ.Δ.Π. 538/2004, 3. Την Αδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν.419(Α)/Κ8-2006, στην περιοχή Σανίδα της Επαρχίας Λεμεσού, Ισχύος 10MW της εταιρείας Αιολική Ακτή Ατδ, με ημερομηνία 20/02/2006, 4. Την επιστολή της εταιρείας Αιολική Ακτή Λτδ, ημερομηνίας 03/12/2010, με την οποία ζητά παράταση ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν.4! 9(Α)/Κ για δύο χρόνια, 5. Την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της εκμίσθωσης της απαιτούμενης, για την κατασκευή του Αιολικού Πάρκου, Κρατικής/Δασικής γης, 6. Την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας Λ Ε Μ/ /200 8/Α ημερομηνίας 08/12/2010, και επειδή σύμφωνα με τους περ! Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008 και τους σχετικούς με την Έκδοση Αδειών Κανονισμούς η χρονική διάρκεια των Αδειών που χορηγεί η ΡΑΕΚ είναι στην διακριτική ευχέρεια των Μελών της ΡΑΕΚ να την αποφασίσουν, τα Μέλη της ΡΑΕΚ κρίνουν ότι εφόσον μπορούσαν ευθύς εξ αρχής να παραχωρήσουν Αδεια μεγαλύτερης διάρκειας για την κατασκευή του πιο πάνω έργου, και λαμβανομένου υπόψη ότι έχει εξασφαλιστεί η Πολεοδομική Αδεια, δύνανται τώρα να το πράξουν και να παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Αδείας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Αιολική Ακτή Λτδ και αφού εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Αιολική Ακτή Λτδ για ακόμη δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 19/02/2013. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Αιολική Ακτή Λτδ καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, να παρατείνει την διάρκεια Ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ της εταιρείας Αιολική Ακτή Λτδ για ακόμη δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 19/02/2013, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

4 4216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 4917 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Χορήγηση Αδειας Κατασκευής και Άδειας Λεπουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Αιολικό Πάρκο, στην περιοχή Λιοπετριού, της Επαρχίας Αμμοχώστου, Ισχύος 10.8MW. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν.122(ί}/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & Ν.143(Ι)/2005 & Ν.173(Ι)/2006 & Ν.92(Ι)/2008) και ιδιαίτερα τα Άρθρα 34, 36, 37 και 38, β Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004, Την αίτηση της εταιρείας Karousos High Green Energy Ltd για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) με ημερομηνία 18/12/2009, Την αίτηση της εταιρείας Karousos High Green Energy Ltd για Τροποποίηση της αίτησης για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο} με ημερομηνία 01/07/2010, Την αίτηση της εταιρείας Karousos High Green Energy Ltd για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) με ημερομηνία 18/12/2009, Την αίτηση της εταιρείας Karousos High Green Energy Ltd για Τροποποίηση της αίτησης για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) με ημερομηνία 05/05/2010, Και αφού εξέτασαν ενδελεχώς τις πιο πάνω αιτήσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν αυτές, αποφάσισαν να χορηγήσουν τις παρακάτω Άδειες: i Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στην περιοχή Λιοπετριού της Επαρχίας Αμμοχώστου, στα Κτηματικά Σχέδια , , & , με κλίμακα 1:2000, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10,8 MW. ί- Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στην περιοχή Λιοπετριού της Επαρχίας Αμμοχώστου, στα Κτηματικά Σχέδια , , & , με κλίμακα 1:2000, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10,8 MW. Ο Σταθμός θα αποτελείται από έξι (6) ανεμογεννήτριες Ισχύος 1,8MW έκαστη, σε θέσεις που θα υποδεικνύονται σε ακριβές χωρομετρικό σχέδιο, κλίμακας 1:20Ο0, όπως αυτό Θα εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και δεν θα επηρεάζει άλλη υφιστάμενη εγκατάσταση ΑΠΕ που είναι ήδη αδειοδοτημένη. Οι παραπάνω άδειες θα εκδοθούν στο όνομα του αιτητή που είναι η εταιρεία Karousos High Green Energy Ltd. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στα Πρακτικά της ΡΑΕΚ και ταυτόχρονα γνωστοποιείται δια επιστολής στην εταιρεία Karousos High Green Energy Ltd, όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Άρθρο 9(1). Οι άδειες στο δικαιούχο θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις για τη Κατασκευή και Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, Αιολικό Πάρκο. Η απόφαση αυτή θα τεθεί αε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4918 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Χορήγηση Αδειας Κατασκευής και Αδειας Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Αιολικό Πάρκο, στην περιοχή Λευκάρων, της Επαρχίας Λάρνακας, Ισχύος 77.4MW. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Λαμβάνοντας υπόψη : Β Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & Ν.143(ϊ)/2005& Ν.173(Ι)/2006 & Ν.92( )/2008) και ιδιαίτερα τα Αρθρα 34, 36, 37 και 38, Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004,» Την αίτηση της εταιρείας Α.Ρ. Energy Lid για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) με ημερομηνία 27/11/2009,» Την αίτηση της εταιρείας Α.Ρ. Energy Ltd για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) με ημερομηνία 27/11/2009, «Τη σχετική γνωμάτευση του εξωτερικού Νομικού Συμβούλου της ΡΑΕΚ, Και αφού εξέτασε ενδελεχώς τις πιο πάνω αιτήσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν αυτές, αποφάσισε να χορηγήσει τις παρακάτω Αδειες: Α- Αδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στην περιοχή Λευκάρων της Επαρχίας Λάρνακας, στα Φύλλα/Σχέδια 49/38 & 49/46, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 77,4 MW. Ο Σταθμός θα αποτελείται από σαράντα τρεις (43) ανεμογεννήτριες Ισχύος 1.8MW έκαστη, σε θέσεις που θα υποδεικνύονται σε ακριβές χωρομετρικό σχέδιο, κλίμακας 1:5000, όπως αυτό θα εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και δεν θα επηρεάζει άλλη υφιστάμενη εγκατάσταση ΑΠΕ που είναι ήδη αδειοδοτημένη. στην Αδεια θα προστεθούν επιπλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο εξωτερικός Νομικός Σύμβουλος της ΡΑΕΚ σε γνωμάτευση του σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2004, όπως φαίνεται στο επισυνημμένο Παράρτημα "Α". 4- Αδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στην περιοχή Λευκάρων της Επαρχίας Λάρνακας, στα Φύλλα/Σχέδια 49/38 & 49/46, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 77,4 MW, Ο Σταθμός θα αποτελείται από σαράντα τρεις (43) ανεμογεννήτριες Ισχύος 1,8MW έκαστη, σε θέσεις που θα υποδεικνύονται σε ακριβές χωρομετρικό σχέδιο, κλίμακας 1:5000, όπως αυτό θα εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και δεν θα επηρεάζει άλλη υφιστάμενη εγκατάσταση ΑΠΕ που είναι ήδη αδειοδοτημένη. στην Αδεια θα προστεθούν επιπλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο εξωτερικός Νομικός Σύμβουλος της ΡΑΕΚ σε γνωμάτευση του σύμφωνα με το Αρθρο 36 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροττοττοιητικό) Νόμο του 2004, όπως φαίνεται στο επισυνημμένο Παράρτημα "Β" Οι παραπάνω άδειες Θα εκδοθούν στο όνομα του αιτητή που είναι η εταιρεία Α.Ρ. Energy Ltd. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στα Πρακτικά της ΡΑΕΚ και ταυτόχρονα γνωστοποιείται δια επιστολής στην εταιρεία Α.Ρ. Energy Ltd, όπως προβλέπεται από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Αρθρο 9(1). Οι άδειες στο δικαιούχο θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και Θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις για τη Κατασκευή και Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, Αιολικό Πάρκο. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

6 4218 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ KAf ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕ!! ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕίΑΣ A.P.ENERGY LTD, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αποτελεί όρο και προϋπόθεση της έκδοσης της άδειας αυτής ότι: (1) Ο αδειούχος εις το παρόν στάδιο θα κατασκευάσει Σταθμό μεγέθους 12.6 MW μόνο, ήτοι επτά (7) ανεμογεννήτριες Ισχύος 1.8MW έκαστη, στις εγκεκριμένες από την ΡΑΕΚ θέσεις που θα υποδεικνύονται στο αναθεωρημένο χωρομετρικό σχέδιο, κλίμακας 1:5000, όπως έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και δεν θα επηρεάζει άλλη υφιστάμενη εγκατάσταση ΑΠΕ που είναι ήδη αδειοδοτημένη. {2) Ο αδειούχος οε μεταγενέστερο στάδιο όταν οι εκάστοτε συνθήκες του συστήματος Ηλεκτρίσμσύ στην Κύπρο το επιτρέπουν και κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με τη ΡΑΕΚ, δύναται να επεκτείνει τη κατασκευή του Σταθμού με μέγιστο μέγεθος τα 77.4MW που εγκρίνονται με βάση την παρούσα άδεια. Νοείται ότι η εν λόγω επέκταση ενδεχόμενα να λαμβάνει χώρα σταδιακά με βάση του τι αναφέρεται πιο κάτω, (3) Η ΡΑΕΚ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και αρμόδια για να κρίνει κατά πόσο οι εκάστοτε συνθήκες του συστήματος Ηλεκτρισμού στην Κύπρο το επιτρέπουν και εάν ναι, εις ποίο βαθμό, καθορίζοντας τοιουτοτρόπως εάν η επέκταση θα λαμβάνει χώρα σταδιακώς ή όχι. (4) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την κρίση της ΡΑΕΚ, οι εκάστοτε συνθήκες του συστήματος Ηλεκτρισμού στην Κύπρο το επιτρέπουν και ο αδειούχος έχει ενημερωθεί περί τούτου πλην όμως δια περίοδο 3 μηνών μετά την εν λόγω ενημέρωση δεν έχει ανέκκλητα δεσμευτεί να προχωρήσει στο να επεκτείνει την κατασκευή του Σταθμού σταδιακά ή μη, αναλόγως του τι θα του καθορίσει η ΡΑΕΚ, βάσει του τι αναφέρεται πιο πάνω, αλλά πάντοτε με μέγιστο τα 77.4MW που εγκρίνονται με βάση την παρούσα άδεια, τότε η ΡΑΕΚ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ανακαλέσει το μέρος της παρούσας άδειας το οποίο αφορά ολόκληρο το υπόλοιπο αδειοδοτημένο δυναμικό. (5) Η ΡΑΕΚ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να λαμβάνει υπ' όψη, κατά πάντα ουσιώδη χρόνο, ως ένα από τα κριτήρια του κατά πόσο το σύστημα Ηλεκτρισμού στην Κύπρο το επιτρέπει, και τα δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με άλλους κατόχους αδειών κατασκευής και λειτουργίας ή τους αιτητές για τις εν λόγω άδείες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑί ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ A.P.ENERGY LTD, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αποτελεί όρο και προϋπόθεση της έκδοσης της άδειας αυτής ότι: (1) Ο αδειούχος εις το παρόν στάδιο Θα λειτουργήσει Σταθμό μεγέθους 12.6 MW μόνο, ήτοι επτά (7) ανεμογεννήτριες Ισχύος 1.8MW έκαστη, στις εγκεκριμένες από την ΡΑΕΚ θέσεις ττου θα υποδεικνύονται στο αναθεωρημένο χωρομετρικό σχέδιο, κλίμακας 1:5000, όπως έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και δεν θα επηρεάζει άλλη υφιστάμενη εγκατάσταση ΑΠΕ που είναι ήδη αδειοδοτημένη. (2) Ο αδειούχος σε μεταγενέστερο στάδιο όταν οι εκάστοτε συνθήκες του συστήματος Ηλεκτρισμού στην Κύπρο το επιτρέπουν και κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με τη ΡΑΕΚ, δύναται να επεκτείνει τη λειτουργία του Σταθμού με μέγιστο μέγεθος τα 77,4MW που εγκρίνονται με βάση την παρούσα άδεια. Νοείται ότι η εν λόγω επέκταση ενδεχόμενα να λαμβάνει χώρα σταδιακά με βάση του τι αναφέρεται πιο κάτω, (3) Η ΡΑΕΚ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και αρμόδια για να κρίνει κατά πόσο οι εκάστοτε συνθήκες του συστήματος Ηλεκτρισμού στην Κύπρο το επιτρέπουν και εάν ναι, εις ποίο βαθμό, καθορίζοντας τοιουτοτρόπως εάν η επέκταση θα λαμβάνει χώρα σταδιακώς ή όχι. (4) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την κρίση της ΡΑΕΚ, οι εκάστοτε συνθήκες του συστήματος Ηλεκτρισμού στην Κύπρο το επιτρέπουν και ο αδειούχος έχει ενημερωθεί περί τούτου πλην όμως δια περίοδο 3 μηνών μετά την εν λόγω ενημέρωση δεν έχει ανέκκλητα δεσμευτεί να προχωρήσει στο να επεκτείνει την λειτουργία του Σταθμού σταδιακά ή μη, αναλόγως του τι θα του καθορίσει η ΡΑΕΚ, βάσει του τι αναφέρεται πιο πάνω, αλλά πάντοτε με μέγιστο τα 77,4MW που εγκρίνονται με βάση την παρούσα άδεια, τότε η ΡΑΕΚ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ανακαλέσει το μέρος της παρούσας άδειας το οποίο αφορά ολόκληρο το υπόλοιπο αδειοδοτημένο δυναμικό. (5) Η ΡΑΕΚ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να λαμβάνει υπ' όψη, κατά πάντα ουσιώδη χρόνο, ως ένα αττό τα κριτήρια του κατά πόσο το σύστημα Ηλεκτρισμού στην Κύπρο το επιτρέπει, και τα δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με άλλους κατόχους αδειών κατασκευής και λειτουργίας ή τους απητές για πς εν λόγω άδειες.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός Ιστορικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕίΑΣ KAi ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΩΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2017» Ο θεσμός της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης», ο οποίος δημιουργήθηκε με στόχο να συμβάλει στην προσέγγιση των λαών της Ευρώπης, είναι μία κοινοτική δράση για την ανάδειξη του πλούτου της ποικιλομορφίας, και των κοινών πτυχών των ευρωπαϊκών πολιτισμών και την βελτίωση της αλληλοκατανόησης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Ο θεσμός αυτός βασίζεται στο γεγονός ότι, μέσω της ιστορίας της, η Ευρώπη είναι το κέντρο μίας καλλιτεχνικής ανάπτυξης εξαιρετικού πλούτου και τεράστιας ποικιλίας, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι η ανάπτυξη της ζωής στην πόλη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην δημιουργία και εξάπλωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η απόφαση 1622/2006/ΕΚ, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων OJ L304 στις 3 Νοεμβρίου 2006, καθιέρωσε την διαδικασία για την ανακήρυξη των πόλεων. Το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο μόνος θεσμός με την εξουσία να απονέμει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ο τίτλος αυτός απονέμεται για ένα έτος. Καμία πόλη δεν δικαιούται να φέρει τον τίτλο πριν από την ανακήρυξη της. Σύμφωνα με την απόφαση 1622/2006/ΕΚ, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να φιλοξενήσουν τον θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης εκ περιτροπής μεταξύ του 2007 και Η χρονολογική σειρά αποφασίστηκε με κοινή συμφωνία με τα κράτη μέλη: κάθε έτος δύο πόλεις, η κάθε μία από διαφορετικό κράτος μέλος, δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο. Ο τίτλος ισχύει για μία πόλη. Οι πόλεις μπορούν να επιλέξουν να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα την περιφέρεια τους. Το 2017 η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δικαιούται να φιλοξενήσει μία Ευρωπαϊκή Πολιπσπκή Πρωτεύουσα μαζί με τη Δανία. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία δημοσιεύτηκε βάσει της Απόφασης 1622/2006/ΕΚ, απευθύνεται συνεπώς στις πάλεις της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το Κριτήρια για την ανακήρυξη των πόλεων σε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα Οι πόλεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τον τίτλο του 2017 πρέπει να υποβάλουν αίτηση με το πολιτιστικό πρόγραμμα ευρωπαϊκής διάστασης, ειδικά σχεδιασμένο για το συγκεκριμένο έτος. Το πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος. Εφόσον τούτο δικαιολογείται δεόντως, οι ορισθείσες πόλεις μπορούν να επιλέξουν συντομότερο χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο βασίζεται κυρίως στην πολιτιστική συνεργασία, πρέπει να πληροί υψηλά καλλιτεχνικά και πολιτιστικά πρότυπα ποιότητας και να συνάδει με τους στόχους της δράσης και τα κριτήρια που θέτονται στο Αρθρο 4 της Απόφασης 1622/2006/ΕΚ. Το Άρθρο αυτό ορίζει ότι το πολιτιστικό πρόγραμμα που θα προτείνουν οι υποψήφιες πόλεις πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες με τίτλο «Ευρωπαϊκή Διάσταση» και «Πόλη και Πολίτες». (1) Όσον αφορά την κατηγορία «Ευρωπαϊκή Διάσταση», το πρόγραμμα: (α) ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και πόλεων από τα αντίστοιχα κράτη μέλη και άλλα κράτη μέλη σε όλους τους πολιτιστικούς τομείς* (β) (γ) καταδεικνύει τον πλούτο της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπηαναδεικνύει τις κοινές πτυχές των ευρωπαϊκών πολιτισμών. (2) Οσον αφορά την κατηγορία «Πόλη και Πολίτες», το πρόγραμμα: (α) ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών που ζουν στην πόλη και τα περίχωρα της και κεντρίζει το ενδιαφέρον τους καθώς και το ενδιαφέρον πολιτών από το εξωτερικό' (β) είναι βιώσιμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μακροπρόθεσμης πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης. Τα κριτήρια αυτά εξηγούνται και παρουσιάζονται με παραδείγματα στον Οδηγό για τις υποψήφιες για τον τίτλο Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα πόλεις, ο οποίος διατίθεται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: Πα την επιτυχία της εκδήλωσης αυτής απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των κοινωνικοοικονομικών φορέων των πόλεων και των περιφερειών. 3. Διαδικασία επιλογής Συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων πόλεων της Κύπρου. Κάθε Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από 13 μέλη, επτά από τα οποία είναι τα πρόσωπα που ορίζονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα υπόλοιπα έξι μέλη ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η Επιτροπή ορίζει τον πρόεδρο της μεταξύ των προσώπων που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το Αρθρο 6.3 της Απόφασης 1622/2006/ΕΚ, Τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων όσον αφορά τις πόλεις που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και με ουσιαστική εμπειρία και επαγγελματική πείρα στον πολιτιστικό τομέα, στην πολιτιστική ανάπτυξη πόλεων ή στη διοργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

8 4220 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Ακολούθως περιγράφεται η διαδικασία ανακήρυξης των πόλεων για το 2013, η οποία καθιερώθηκε με την απόφαση 1622/2006/ΕΚ. Προεπιλογή Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συγκαλεί την οικεία Επιτροπή Επιλογής σε ημερομηνία που πρόκειται να καθοριστεί αργότερα, στο τέλος του 2011 με πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εξέταση των υποψηφιοτήτων. Η Επιτροπή θα έχει ήδη λάβει από το Υπουργείο Πολιτισμού αντίγραφο των αιτήσεων που στάλθηκαν από κάθε πόλη που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Οι υποψήφιες πόλεις θα κληθούν να παρουσιάσουν τους φακέλους υποψηφιότητας τους -συμπεριλαμβανομένου και του εντύπου «Υποβολή Υποψηφιότητας»- στην Επιτροπή Επιλογής, με την σειρά που θα τους ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Στο στάδιο αυτό δεν προγραμματίζονται επισκέψεις στις συγκεκριμένες υποψήφιες πόλεις. Η επιτροπή συγκρίνει τις αιτήσεις που κατατέθηκαν με τα κριτήρια του Αρθρου 4 της Απόφασης 1622/2006/ΕΚ. Η Επιτροπή Επιλογής καταλήγει σε συνοπτικό κατάλογο των προεπιλεγόμενων υποψηφίων πόλεων που θα εξεταστούν περαιτέρω και καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις αιτήσεις των υποψηφίων πόλεων καθώς και συστάσεις προς τις προεττιλεγείσες υποψήφιες πόλεις. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και θα την δημοσιεύσει. Ο συνοπτικός κατάλογος των προεπιλεγόμενων υποψηφίων πόλεων θα γνωστοποιηθεί σε συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης της Επιτροπής για την φάση της προεπιλογής. Τελική επιλογή Οι προεπιλεγείσες υποψήφιες πόλεις ολοκληρώνουν τις αιτήσεις τους βάσει του προγράμματος που έχουν ήδη παρουσιάσει κατά το στάδιο προεπιλογής. Πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο «Υποβολής Υποψηφιότητας» με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες και θα χρησιμοποιήσουν το έντυπο αυτό για την υποστήριξη της υποψηφιότητας τους. Η ανωτέρω Επιτροπή Επιλογής θα συγκληθεί σε ημερομηνία που πρόκειται να καθοριστεί αργότερα με πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εξέταση των λεπτομερών αιτήσεων των προεπιλεγόμενων υποψηφίων πόλεων του συνοπτικού καταλόγου. Η Επιτροπή θα έχει ήδη λάβει από το Υπουργείο Πολιτισμού αντίγραφο των τελικών αιτήσεων που στάλθηκαν από κάθε προεπιλεγόμενη υποψήφια πόλη του συνοπτικού καταλόγου, η οποία έχει συμπληρώσει την αίτηση της. Στη συνεδρίαση αυτή, η Επιτροπή Επιλογής θα αξιολογήσει τα ολοκληρωμένα προγράμματα των προεπιλεγόμενων υποψηφίων πόλεων του συνοπτικού καταλόγου βάσει των κριτηρίων που καθορίστηκαν για την εκδήλωση αυτή, καθώς και τις συστάσεις που έγιναν στην συνεδρίαση προεπιλογής. Οι προεπιλεγόμενες υποψήφιες πόλεις του συνοπτικού καταλόγου θα κληθούν να υποβάλλουν τις ολοκληρωμένες αιτήσεις τους στην Επιτροπή κατά την σειρά που θα τους ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να εκφράσει την επιθυμία να επισκεφτεί κάποιες από τις πόλεις αυτές. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει έκθεση με την αξιολόγηση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων των προεπιλεγόμενων υποψηφίων πόλεων και εισηγείται την υποψηφιότητα μίας πόλης της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης συστάσεις προς την επιλεγείσα πόλη σχετικά με την πρόοδο και τις διευθετήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι το δεδομένο έτος, εάν το Συμβούλιο την ανακηρύξει Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Η έκθεση υποβάλλεται και παρουσιάζεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το όνομα της πόλης που επιλέγηκε από την επιτροπή και η τελική έκθεση επιλογής θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη τύπου που θα διεξαχθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά το πέρας της διαδικασίας της Τελικής επιλογής. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι υπεύθυνες για την διοργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη των συνελεύσεων της επιτροπής, καθώς και για τις επισκέψεις στις εν λόγω πόλεις. Ανακήρυξη Βάσει των εκθέσεων της επιτροπής επιλογής, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ανακηρύσσει μία πόλη ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα και γνωστοποιεί την απόφαση αυτή στα θεσμικά όργανα της ΕΕ έως τις 31/ το αργότερο. Το Συμβούλιο της ΕΕ ανακηρύσσει τις εν λόγω πόλεις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το συγκεκριμένο έτος (καθότι δύο πόλεις δικαιούνται να φιλοξενήσουν την εκδήλωση αυτή κάθε χρόνο, δηλαδή δύο πόλεις μπορούν να κατέχουν τον τίτλο). Η διαδικασία για την ανακήρυξη των πόλεων ορίζεται στο Αρθρο 9 της Απόφασης 1622/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24 Γς Οκτωβρίου Υποβολή Αιτήσεων Οι πόλεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2017, πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους αποστέλλοντας το έντυπο «Υποβολής Υποψηφιότητας» μαζί με τον φάκελο αίτησης, το φόρματ του οποίου δεν έχει καθοριστεί. Ο φάκελος συμπληρώνει και παρέχει επιπλέον λεπτομέρειες για πς απαντήσεις που δόθηκαν στο έντυπο «Υποβολής Υποψηφιότητας». Ο φάκελος μπορεί να περιέχει όλα τα είδη επικοινωνίας.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Το έντυπο «Υποβολής Υποψηφιότητας» και ο φάκελος θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στα αγγλικά ώστε κάθε μέλος της επιτροπής επιλογής να μπορεί να τα μελετήσει. Εις απάντηση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, η πρόταση που θα υποβληθεί για το στάδιο προεπιλογής θα πρέπει να παρέχει μία γενική εικόνα του προγράμματος το οποίο η υποψήφια πόλη προτίθεται να εφαρμόσει κατά το συγκεκριμένο έτος. Διευκρινίζεται ότι η πόλη οφείλει νσ απαντήσει στις ερωτήσεις που περιέχονται στο έντυπο «Υποβολής Υποψηφιότητας». Ο φάκελος συμπληρώνει και παρέχει επιπλέον λεπτομέρειες για τις απαντήσεις που δόθηκαν. Οι απαντήσεις σε ορισμένες ερωτήσεις στο έντυπο είναι προαιρετικές κατά το στάδιο προεπιλογής (γίνονται δε υποχρεωτικές κατά το στάδιο επιλογής). Το έντυπο «Υποβολής Υποψηφιότητας» διατίθεται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: htlp://eu.europa/culture/eac/index_en.h!mi καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το έντυπο «Υποβολής Υποψηφιότητας» και ο φάκελος θα πρέπει να αποσταλούν σε είκοσι (20) αντίγραφα (σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ ΚΑ! στα αγγλικά) στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα - Κύπρος Διαχειριστική Επιτροπή Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Πολιτιστικές Υπηρεσίες Ιφιγένειας 27, Στρόβολος 2007, Λευκωσία Εις απάντηση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, το συμπληρωμένο έντυπο «Υποβολής Υποψηφιότητας» και ο φάκελος που απαιτούνται για την συμμετοχή στο στάδιο προεπιλογής για υποψήφιες πόλεις για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, πρέπει να σταλούν στην πιο πάνω διεύθυνση το αργότερο μέχρι τις 31/10/2011. Οι προ επιλεγείσες υποψήφιες πόλεις θα μπορέσουν έτσι να ολοκληρώσουν την αίτηση τους βάσει του προγράμματος που έχει ήδη παρουσιαστεί στο στάδιο της προεπιλογής. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιες πόλεις θα πρέπει να: - απαντήσουν στις ερωτήσεις που αναφέρονται στο έντυπο ως προαιρετικές κατά το στάδιο της προεπιλογής, - συμπληρώσουν και παράσχουν περισσότερα στοιχεία για πς υπόλοιπες ερωτήσεις εάν χρειάζεται. Ο φάκελος που υποβλήθηκε κατά το στάδιο της προεπιλογής ως συμπλήρωμα του εντύπου μπορεί επίσης να συμπληρωθεί. Το τελικό έντυπο «Υποβολής Υποψηφιότητας» καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα που απαιτούνται στη φάση της Τελικής επιλογής για τις προεπιλεγμένες πόλεις για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2017, Θα πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πριν από καταληκτική ημερομηνία που θα διευκρινιστεί αργότερα, στην πιο κάτω ταχυδρομική διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα - Κύπρος Διαχειριστική Επιτροπή Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Πολιτιστικές Υπηρεσίες Ιφιγένειας 27, Στρόβολος, 2007 Λευκωσία. 5. Επιπλέον πληροφορίες Οι πόλεις που ενδιαφέρονται για τον τίτλο μπορούν να εξασφαλίσουν επιπλέον πληροφορίες στην Ενημερωτική Ημερίδα που θα διοργανωθεί στις 11 Ιανουαρίου 2011 σε χώρο που θα ανακοινωθεί προσεχώς, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: Συστήνουμε στις υποψήφιες πόλεις να συμβουλευτούν τον Οδηγό νια τις υποψήφιες για τον τίτλο Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα πόλεις, ο οποίος βρίσκεται στην ίδια διεύθυνση. Οι πόλεις που ενδιαφέρονται για τον τίτλο μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Μονάδα Πολιτισμού (D.2) της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ακόλουθη διεύθυνση: - Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα - Κύπρος Διαχειριστική Επιτροπή Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Πολιτιστικές Υπηρεσίες Ιφιγένειας 27, Στρόβολος 2007 Λευκωσία Τηλ.: ecoc2017 culture.moec.gov.cy - Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG EAC/Cuiture Unit MADO 17/ Brussels, Belgium Tel.: Emaii: Οι κανόνες του διαγωνισμού και πιο συγκεκριμένα οι κανόνες ψηφοφορίας και οι κανόνες παρουσίασης των πόλεων στην Επιτροπή Επιλογής θα είναι διαθέσιμες σύντομα στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

10 4222 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 4920 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ 67/2010 Αρ. Φακέλου Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13{Ι)/2008) Καταγγελία του κ. Βασίλη Οικονομίδη εναντίον EflviKnc Τραπε^κ: Ελλάδος Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καρασλή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λούκια Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 6/12/2010 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η καταγγελία του κ. Βασίλη Οικονομίδη (στο εξής ο «καταγγελλων») η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή»), στη νομότυπη μορφή της, στις 7/9/2009, με την επιβολή αθέμιτων όρων από μέρους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Λτδ (στο εξής η «Εθνική Τράπεζα/καταγγελλόμενας/καταγγελλόμενη εταιρεία»), κατά παράβαση των προνοιών του ττερί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008 (στο εξής ο «Νόμος»), II. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, ενόψει του ότι, όπως κρίθηκε, τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναντϊλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ως εκ τούτου, η παράθεση των σχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική και προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υπό εξέταση καταγγελία: 1. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1.1 ΚαταννέλΑων Ο καταγγελλων, Δρ.Βασίλης Οικονομίδης, είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιατρός στο επάγνελμα και υποβάλλει την καταγγελία του ως πελάτης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και ως συμβαλλόμενος σε στεγαστικό δάνειο που έχει συνάψει με την εν λόγω Τράπεζα. 1.2 ΚαταννΕλΑόμενη εταιρεία /καταννελλόμενος Η καταγγελλόμενη εταιρεία έχει παρουσία στην Κύπρο από το Αρχισε τη λειτουργία της ως Τράπεζα Αθηνών με ένα κατάστημα οτη Λεμεσό. Σε μεταγενέστερο στάδιο επεκτάθηκε στη Λευκωσία και στην Αμμόχωστο και αργότερα σ' όλες τις πόλεις του Κύπρου. Το 1953 η Τράπεζα Αθηνών συγχωνεύτηκε με την Εθνική Τράπεζα. ΣΪΟ διάστημα που ακολούθησε μέχρι το 1972 το δίκτυο καταστημάτων της στην Κύπρο αναπτυσσόταν και κατά το έτος αυτό κατείχε τη δεύτερη θέση μεταξύ των Τραπεζών που λειτουργούσαν στην Κύπρο εκείνη την περίοδο. Σταθμό στην πορεία της Εθνικής Τράπεζας στην κυπριακή αγορά αποτέλεσε το έτος 1994, όταν το εδώ δίκτυο υποκαταστημάτων της μετατράπηκε σε τοπική Τράπεζα της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξολοκλήρου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η καταγγελλόμενη εταιρεία προσφέρει γενικής φύσεως τραπεζικές υπηρεσίες και είναι αδειοδοτημένος τραπεζικός οργανισμός από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

11 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Κ AT ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σύμφωνα με τη καταγγελία, οι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντα επικεντρώνονται στο γεγονός ότι οι όροι του συμβολαίου των Κυπριακών Τραπεζών και στη δική του περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας είναι άνισοι για τις δύο Εμπλεκόμενες πλευρές και επιτρέπουν στις τράπεζες κατά την εκάστοτε κρίση τους να αλλοιώνουν και να προσαρμόζουν την όλη φιλοσοφία δανεισμού και συγκεκριμένα το ύψος του εκάστοτε βασ(κού και /ή πρόσθετου επιτοκίου και /ή πρόσθετης Επιβάρυνσης επί υπερβάσεων και/ή ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τον τρόπο υπολογισμό τους ή τον τρόπο καταβολής του ανάλογα με τα συμφέροντα τους και σε βάρος των καταναλωτών κατά παράβαση των άρθρων 3 και 6 του Νόμου ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Στις 1/7/2009, η Επιτροπή σε συνεδρία της μελέτησε την υπό εξέταση καταγγελία και αφού διαπίστωσε ότι αυτή δεν είχε υποβληθεί νομότυπα όπως ο Νόμος επιτάσσει, αποφάσισε να σταλεί επιστολή στον καταγγέλλοντα με την οποία να του ζητείται να υποβάλει νομότυπα την καταγγελία του. Στις 17/8/2009, η Υπηρεσία ενεργώντας στη βάση οδηγιών της Επιτροπής, απέστειλε επιστολή στον καταγγέλλοντα ενημερώνοντας τον για την πιο πάνω απόφαση της. Στις 7/9/2009, ο καταγγέλλοντας απέστειλε στην Επιτροπή συμπληρωμένο το Παράρτημα του Νόμου στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35, Στις 10/9/2009, η Επιτροπή σε συνεδρία της, αφού εξέτασε το περιεχόμενο των νέων στοιχείων που αποστάληκαν από τον καταγγέλλοντα και ενεργώντας στη βάση της διακριτικής της ευχέρειας και στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε ότι τα στοιχεία που στάλθηκαν ήταν ικανοποιητικά και έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία για διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας. Η Υπηρεσία προχώρησε στη διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας και την κατάθεση σημειώματος στις 25/8/2010. Στις 30/8/2010, η Επιτροπή σε συνεδρία της, αφού μελέτησε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και υπό το φως του σημειώματος της Υπηρεσίας 25/8/2010, ομόφωνα κατέληξε, στη βάση των όσων θα αναλυθούν κατωτέρω, σε προκαταρκτική απόφαση, δίδοντας τη δυνατότητα στον καταγγέλλοντα, εάν το επιθυμούσε, να θέοει εγγράφως τις τυχόν απόψεις και θέσεις του επί της απόφασης αυτής της Επιτροπής εντός είκοσι μιας (21) ημερών από της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης. Στις 27 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή έλαβε τις αντιδράσεις στην προκαταρκτική απόφαση της Επιτροπής. Τις θέσεις του κ. Βασίλη Οικονομίδη εξέτασε η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2010 και για τις οποίες γίνεται εκτενεστέρας λόγος στο καταληκτικό της απόφασης της. IV. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Έννομο συμφέρον Βάσει του άρθρου 35{1) και (2) του Νόμου, δικαίωμα καταγγελίας πιθανών παραβάσεων του Νόμου, έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο προς τούτο συμφέρον. Βάσει των αρχών του Διοικητικού Δικαίου, η Επιτροπή, ως διοικητικό όργανο, έχει υποχρέωση να προβεί στη δέουσα έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσο ο καταγγέλλων έχει έννομο συμφέρον να προβεί στην πιο πάνω καταγγελία, ήτοι κατά πόσο υπέστη ή κατά πόσο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υποστεί ζημιές ή να τεθεί σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό. Συνακόλουθα, η Επιτροπή κρίνει ότι ο καταγγέλλων, στην παρούσα υπόθεση ενδέχεται να επηρεάζεται άμεσα από οποιαδήποτε απόφαση και/ ή ενέργεια της καταγγελλόμενης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης στην προκείμενη περίπτωση της ισχυριζόμενης τιμολογιακής πολιτικής που αυτή καθορίζει. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι ο καταγγέλλων έχει έννομο συμφέρον για υποβολή της καταγγελίας του. ν.εξέταση των κατ' ισχυρισμό παραβάσεων Οι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντα επικεντρώνονται στο γεγονός ότι οι όροι του συμβολαίου των Κυπριακών Τραπεζών και στη δική του περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας είναι άνισοι για τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές και επιτρέπουν στις τράπεζες κατά την εκάστοτε κρίση τους να αλλοιώνουν και να προσαρμόζουν την όλη φιλοσοφία δανεισμού και συγκεκριμένα το ύψος του εκάστοτε βασικού και /ή πρόσθετου επποκίου και /ή πρόσθετης επιβάρυνσης επί υπερβάσεων και/ή ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τον τρόπο υπολογισμό τους ή τον τρόπο καταβολής του ανάλογα με τα συμφέροντα τους και σε βάρος των καταναλωτών κατά. Η Επιτροπή σημειώνει ότι με βάση το περιεχόμενο του έντυπου καταγγελίας προκύπτει ότι ο καταγγέλλων επικαλείται ως νομική βάση των ισχυρισμών του τα άρθρα 6(1) και 3(1) του Νόμου. Το άρθρο 6 (1) του Νόμου ορίζει ότι: «β.-(1) Απαγορεύεται η καιαχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα -

12 4224 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (α} τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων μη θεμιτών υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής» Το άρθρο 3 (1) του Νόμου ορίζει ότι: «... όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας, ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται - (α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής» Εξέταση κατ' ισχυρισμό παράβασης του άρθρου 6(1) του Νόμου Αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 (1) του Νόμου, η Επιτροπή σημειώνει ότι βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής του είναι η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης και η καταχρηστική εκμετάλλευση της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου δεν απαγορεύεται η κατοχή ή απόκτηση δεσπόζουσας θέσης, αλλά μόνο η καταχρηστική εκμετάλλευση αυτής. Η έννοια της καταχρηστικής συμπεριφοράς δεν ορίζεται στο άρθρο 6(1) του Νόμου, αλλά στο εν λόγω άρθρο απαριθμούνται ορισμένες περιπτώσεις καταχρηστικής συμπεριφοράς, οι οποίες εφόσον προέρχονται από επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση, συνιστούν καταχρησπκή εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της και είναι ex legis παράνομες. Η Επιτροπή σημειώνει ότι κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κατά την έννοια του άρθρου 6(1) του Νόμου μπορεί να αποτελεί η επιβολή στον αντισυμβαλλόμενο μη θεμιτών/εύλογων όρων συναλλαγής. Υπ' αυτήν την έννοια, η Επιτροπή παρατηρεί ότι, η επιβολή των κατ' επίκληση όρων του συμβολαίου για στεγαστικό δάνειο δυνατόν καταρχήν να συνιστά παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου, εφόσον αυτή η πράξη ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό μη θεμιτών/εύλογων όρων συναλλαγής. Ομως, η Επιτροπή επίσης επισημαίνει ότι, ακόμα και αν κριθεί ότι οι εν λόγω όροι συναλλαγής δεν είναι θεμιτοί/εύλογοι, θα πρέπει για να γίνει δεκτή η εφαρμογή του άρθρου 6(1) του Νόμου, να αποδειχθεί ότι η επιβολή αυτού του μη θεμιτού/εύλογου όρου συναλλαγής προέρχεται από επιχείρηση/επιχειρήσεις με δεσπόζουσα Θέση, Όπως είναι δεκτό δεσπόζουσα θέση κατέχει μία επιχείρηση, όταν έχει δυνατότητα ανεξάρτητης συμπεριφοράς έναντι των ανταγωνιστών, των πελατών ή των προμηθευτών της. Η δεσπόζουσα θέση μπορεί, κατά ro άρθρο 6 (1) του Νόμου, να είναι και συλλογική με την έννοια ότι τη δεσπόζουσα θέση την κατέχουν από κοινού περισσότερες της μίας επιχειρήσεις. Η αναφορά του καταγγέλλοντα στους ισχυρισμούς του «σε κατοχή από όλες τις κυπριακές τράπεζες του 100% του μεριδίου αγοράς των στεγαστικών δανείων»παραπέμπει σε αυτή την συλλογιστική-δηλαδή της κατοχής συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Για το στοιχείο της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης όμως απαιτείται αφενός η έλλειψη αξιόλογου ανταγωνισμού μεταξύ των μελών του ολιγοπωλίου και αφετέρου η έλλειψη σημαντικής ανταγωνιστικής πίεσης προς τους ολιγοπωλητές από τρίτους εκτός ολιγοπωλίου 3. Η Επιτροπή κρίνει ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν προκύπτει από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου αλλά και δεν αφορά την παρούσα καταγγελία, Ο ίδιος ο καταγγέλλων δήλωσε κατά την υποβολή του έντυπου της καταγγελίας «Πληροφορίες προσώπου εναντίον του οποίου στρέφεται η καταγγελία», -η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Κύπρου). Είναι στη βάση αυτού του έντυπου καταγγελίας που η Επιτροπή στηρίχτηκε και έδωσε οδηγίες για έρευνα αφού αποδέχτηκε την καταγγελία και αφού εξέτασε το έννομο συμφέρον του καταγγέλλοντα εναντίον μόνο της Εθνικής Τράπεζας και όχι όλων των Κυπριακών τραπεζών. Επιχείρηση Η Επιτροπή με σκοπό την εξέταση της δεσπόζουσας θέσης από πλευράς της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε σε πρώτο στάδιο να επιληφθεί του ζητήματος κατά πόσο αυτή συνιστά επιχείρηση εν τη εννοία του Δικαίου του Ανταγωνισμού, Κατά τη θεώρηση αυτή η Επιτροπή έχει σημειώσει και παραπέμπει στην κλασική πλέον νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΔΕΕ») στην υπόθεση Commission v. Italy, η οποία ορίζει ως οικονομική δραστηριότητα «κάθε δραστηριότητα η οποία συνίσταται στην προσφορά αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών». Η Επιτροπή κρίνοντας στη βάση της νομολογίας αυτής και αφού εξέτασε τα στοιχείο του διοικητικού φακέλου, έχει καταλήξει στη θέση ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία, συνιστά επιχείρηση αφού δραστηριοποιείται στην προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών στην Κύπρο και άρα ασκεί οικονομικής και εμπορικής φύσεως δραστηριότητα. 1 Υπόθεση 85/76, Hoffmann- La Roche, Συλλογή Νομολογίας του Δικαστηρίου 1975, σελ a C-85/76 Hoffmann-La Roche ν Commission 3 ΔΕΕ απόφαση Italian Fiat Glass, 7/12/ Υπόθεση C-118/85, Commission ν Italy ([1987] ECR, I

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σχετικές αγορές Σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών Η Επιτροπή, προχώρησε σε δεύτερο στάδιο και όρισε τις σχετικές αγορές. Η Επιτροπή επισημαίνε) ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη σχετική ανακοίνωση της για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς και για σκοπούς εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, περιλαμβάνει σ'αυτή όλα τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που είναι δυνατό να εναλλάσσονται, ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται. 6 Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη εν λόγω ανακοίνωση της για τους σκοπούς ορισμού της αγοράς υπό το πρίσμα πάντοτε του Δικαίου του Ανταγωνισμού ορίζει ότι "η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά». Η Επιτροπή παραπέμπει σε μία σειρά αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου κρίθηκε ότι η αγορά των τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις τομείς ήτοι τους ακόλουθους, Retail banking, Corporate banking και Rnanciai services 6. Επίσης, η Επιτροπή σημειώνει ότι με βάση σειρά αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες μπορούν να διαχωριστούν ακόμα περαιτέρω. Η Επιτροπή θεωρεί όπ η αγορά υπηρεσιών που θα πρέπει να εξεταστεί για τους σκοπούς της παρούσας καταγγελίας είναι ο τομέας του Retail banking. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει καταθέσεις, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, χρηματοδοτήσεις ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή υιοθετώντας το πιο πάνω σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίνει ότι στη βάση των δεδομένων της υπόθεσης η σχετική αγορά Retail banking προς ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω στην αγορά των χορηγήσεων προς ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή Θεωρεί ότι μία περαιτέρω διαίρεση της σχετικής αγοράς των χορηγήσεων σε αγορά μόνο στεγαστικών δανείων δεν είναι αναγκαία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι κάπ τέτοιο δεν θα προσέδιδε κάτι περισσότερο στην αξιολόγηση της παρούσας καταγγελίας αφού όπως αναλύεται mo κάτω η Εθνική Τράπεζα κατέχει μικρό μερίδιο στην αγορά των χορηγήσεων. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπής στην υπόθεση Fortis 6 που αφορούσε κατηγορίες τραπεζικών προϊόντων/υπηρεσιών. Στην εν λόγω απόφαση της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε ότι ενώ είναι δυνατή μία περαιτέρω υποδιαίρεση της αγοράς εντούτοις δεν θα ήταν αναγκαίο στην εν λόγω περίπτωση λόγω των μικρών μεριδίων αγοράς που κατέχουν οι εμπλεκόμενες. Σχετική γεωγραφική αγορά Η Επιτροπή κρίνει ότι η γεωγραφική αγορά στην προκείμενη περίπτωση είναι όλη η επικράτεια της Κυριακής Δημοκρατίας αφού οι τράπεζες στην Κύπρο διαθέτουν δίκτυο καταστημάτων που επεκτείνεται σε όλην την Κύπρο. Δεσπόζουσα Θέση στην υπό εξέταση σχετική αγορά Η Επιτροπή εξέτασε ακολούθως την κατοχή ή μη δεσπόζουσας θέσης από την Εθνική Τράπεζα σε σχέση με την αγορά των χορηγήσεων προς ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, μια επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση, όταν διαθέτει οικονομική δύναμη που της δίνει τη δυνατότητα να παρεμποδίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στη σχετική αγορά και να της επιτρέπει να συμπεριφέρεται σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές της, τους πελάτες και τέλος τους καταναλωτές. 9 Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή παρατηρεί ότι το μερίδιο αγοράς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) στο σύνολο των χορηγήσεων κατά το έτος 2009 ήταν μόλις 0,33%, δηλαδή σε πραγματικούς αριθμούς 189,850,000. Η Επιτροπή σημειώνει ότι το σημείο αυτό μπορεί να επαληθευτεί και από την επίσημη ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Επίσης, η Επιτροπή παρατηρεί ότι το ποσοστό αυτά είναι αμελητέο και η δυναμικότητα της τράπεζας αυτής στην Κυπριακή αγορά είναι πολύ περιορισμένη. 5 Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της 3/12/ Case No.M.342-Fortis/CGER (15/1/93) 7 Case No.M319*8HF/CCF/Charterhouse (30/8/93) 8 Case No.M.342-Fortis/CGER (15/1/93 9 C-8/72 Europemballage Corp v. Continental Can, C-27/76, United Brands v. Commission παρ.65, C-85/76 Hoffmann- La Roche v. Commission, παρ

14 4226 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Με γνώμονα τα προαναφερθέντα και σε συνάρτηση με τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης, η Επιτροπή κρίνει ότι η περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 6 (1) του Νόμου δεν συντρέχει εδώ, διότι, ακόμη και με περιοριστική οριοθέτηση της σχετικής αγοράς, κατά την οποία η σχετική αγορά θα καταλάμβανε μόνο τα στεγαστικά δάνεια το μερίδιο αγοράς της καταγγελλόμενης είναι αμελητέο. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η πιο πάνω αναφορά οτα μερίδια αγοράς της καταγγέλλουσας στον ευρύτερο τομέα των χορηγήσεων συμπεριλαμβάνει και τα στεγαστικά δάνεια. Συνοψίζοντας, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν στοιχειοθετείται η κατοχή δεσπόζουσας θέσης από την Εθνική Τράπεζα και ως εκ τούτου οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση του άρθρου 6(1) του Νόμου παρέλκει. Εξέταση κατ' ισχυρισμό παράβασης του άρθρου 3(1) του Νόμου Αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 3 (1) του Νόμου, η Επιτροπή σημειώνει ότι βασική προϋπόθεση εφαρμογής του είναι η ύπαρξη συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων rrou να περιορίζουν, να νοθεύουν και να παρακωλύουν τον ανταγωνισμό. Το ίδιο το άρθρο 3(1) του Νόμου, απαριθμεί ενδεικτικά ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις περιοριστικών συμπράξεων. Όσον αφορά την έννοια της σύμπραξης, ως αυτή καθορίζεται στο Νόμο σημαίνει οποιαδήποτε τυπική ή άτυπη, γραπτή ή άγραφη, εκτελεστή κατά νόμο ή μη, συμφωνία δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων ή την εναρμονισμένη πρακτική δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων. Ο καταγγέλλων στους ισχυρισμούς του αναφέρεται στην έννοια της «εναρμονισμένης πρακτικής». Όμως, μία εναρμονισμένη πρακτική, στοιχειοθετείται εάν πιθανολογηθεί ότι η συμπεριφορά αυτή δεν είναι αποτέλεσμα ανεξάρτητης επιχειρηματικής πρακτικής της καθεμίας των καθών και προσαρμογής τους σε νέα οικονομικά δεδομένα αλλά αποτέλεσμα συνεννόησης ή εν πάση περιπτώσει της μεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών που καθιστά στη μία σαφείς τις προθέσεις επιχειρηματικής δράσης της άλλης 50. Υπό αυτήν την έννοια η εισαγωγή ενός ενιαίου όρου στα στεγαστικά συμβόλαια από όλες τις τράπεζες μπορεί να εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 3(1) του Νόμου μόνο εάν στηρίζεται σε εναρμονισμένη πρακτική. Η Επιτροπή κρίνει ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου αλλά και δεν αφορά την παρούσα καταγγελία. Ο ίδιος ο καταγγέλλων δήλωσε κατά την υποβολή του έντυπου της καταγγελίας «Πληροφορίες προσώπου εναντίον του οποίου στρέφεται η καταγγελία», -η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Κύπρου). Είναι στη βάση αυτού του έντυπου καταγγελίας που η Επιτροπή στηρίχτηκε και έδωσε οδηγίες για έρευνα στην Υπηρεσία αφού απσδέκτηκε την καταγγελία και αφού εξέτασε το έννομο συμφέρον του καταγγέλλοντα εναντίον μόνο της Εθνικής Τράπεζας και όχι όλων των Κυπριακών τραπεζών. Δεδομένου, ότι η καταγγελία είναι εναντίον μόνο της Εθνικής Τράπεζας, η Επιτροπή κρίνει ότι η παράβαση του άρθρου 3 (1) του Νόμου στοιχειοθετείται αν πιθανολογηθεί ότι η συμπεριφορά της Εθνικής Τράπεζας να συμπεριλάβει τους κατ' επίκληση όρους στο στεγαστικό δάνειο του καταγγέλλοντα είναι αποτέλεσμα ύπαρξης συμφωνίας μεταξύ επιχειρήσεων. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι για την ύπαρξη συμφωνίας, σημασία έχει η σύμπτωση βουλήσεως των συμβαλλομένων επιχειρήσεων και είναι αρκετό το κάθε μέρος εκούσια να αναλαμβάνει τον περιορισμό της ελευθερίας του προς δράση σε σχέση με το άλλο 11. Υπάρχου ν εντούτοις συμφωνίες που λειτουργούν με διαφορετικές κατευθύνσεις, περιορίζουν μεν τον ανταγωνισμό αλλά συγχρόνως τον προωθούν. Η υπαγωγή συνεπώς μιας συμφωνίας στον απαγορευτικό κανόνα του άρθρου 3 του Νόμου, προϋποθέτει τον δγ αυτής κατ' αντικείμενο ή αποτέλεσμα περιορισμό, παρακώλυση ή νόθευση του ανταγωνισμού στην κυπριακή αγορά. Η Επιτροπή με σκοπό την εξέταση της ύπαρξης συμφωνίας προχώρησε σε πρώτο στάδιο να επιληφθεί του ζητήματος κατά πόσο τα συμβαλλόμενα μέρη στο επίμαχο συμβόλαιο είναι επιχειρήσεις. Η Επιτροπή παραπέμπει στην κλασική πλέον νομολογία του ΔΕΕ στην υπόθεση Hofner, η οποία ορίζει ως επιχείρηση κάθε φορέα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του και από τον τρόπο χρηματοδότησης του.!2 Πάνω στο υπό κρίση θέμα προσφέρεται καθοδήγηση από αριθμό αποφάσεων που εκδόθηκαν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Επιτροπή σημειώνει πιο κάτω τα ουσιαστικότερα στοιχεία της έννοιας της επιχειρήσεως. α)ύπαρξη «φορέα» οικονομικής δραστηριότητας. Σημαίνει κάθε οικονομική μονάδα 3 και καλύπτει κάθε «συλλογή πόρων για την πραγματοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων»'". β) Ουδετερότητα νομικού καθεστώτος του φορέα. Ο όρος επιχείρηση καλύπτει κάθε οντότητα, η οποία πραγματώνει οικονομικό-εμπορικό σκοπό. Συνεπώς το φάσμα του νομικού καθεστώτος είναι ευρύ. Διακρίνει κανείς: 1. Την πλήρη νομική αυτονομία, που απολαύουν τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα. 2. Τη σχετική νομική αυτονομία, που απολαύουν οντότητες που, έστω και αν στερούνται νομικής προσωπικότητος, θεωρούνται ως υποκείμενα δικαίου. 3.Την έλλειψη νομικής αυτονομίας, που υπάρχει σε ενώσεις που δεν διαχωρίζονται ως οντότητες από τα μέλη που τις απαρτίζουν. Τ-7/89 Hercules Chemicals ν Commission C-41/69ACF Chsmiefarma κατά Επιτροπής 12 ΔΕΕ απόφαση Hofner, C-41/90 13 ΔΕΕ απόφαση Hydrotherm, C-170/93!4 V.Korah, EC Competition Law and Practiced edition