ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...14"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...14 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου Λήμνου ΣΥΝ.ΠΕ. να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη, την Κυριακή στις 9:00 π.μ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου με τα κάτωθι θέματα: Θέμα 1 ο : Θέμα 2 ο : Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών. Υποβολή - Ανάγνωση εκθέσεων πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών. Θέμα 3 ο : Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2009 (01/01/2009 έως 31/12/2009). Θέμα 4 ο : Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Θέμα 5 ο : Στόχοι - Προϋπολογισμός Θέμα 6 ο : Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση Θέμα 7 ο : Ανακοινώσεις Ενημερώσεις Διάφορα Λοιπά Θέματα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί (1η Επαναληπτική) χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010, ώρα 9:00 π.μ.. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία αυτή θα επαναληφθεί οριστικά (2η Επαναληπτική) την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010, ώρα 9:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Για το Δ.Σ Ο Πρόεδρος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυρίες και Κύριοι Συνέταιροι,, Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, έκλεισε ο δεύτερος χρόνος Διοίκησης του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου που προήλθε από τις εκλογές του Μαΐου Το έτος 2009, ήταν χρόνος , δύσκολος για την ελληνική οικονομία. Τα προβληματικά δάνεια, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, , στο τέλος του έτους είχαν ξεπεράσει το ποσό των 20 δις ενώ η χώρα μας είχε βρεθεί στο.,, επίκεντρο των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών που επέφεραν τα γνωστά γεγονότα που 20 ζούμε καθημερινά. Μπροστά σε αυτή τη μεγάλη κρίση της ελληνικής οικονομίας εμείς, η. δική μας Τράπεζα, στάθηκε πολύ καλά.,,. Οι ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ αυξήθηκαν κατά 15,44% σε σχέση με το έτος 2008 καθώς ανήλθαν στο ποσό 15,44% 2008 των ,40 χιλ. έναντι του ποσού των ,10 χιλ.. Στηρίξαμε τον μικροκαταθέτη , ,10.. μέλος μας, προσφέροντας μεγαλύτερη απόδοση στις οικονομίες του. Αξίζει να σημειωθεί,. ότι κατά τη διάρκεια του έτους υποκαταστήσαμε τις μεγάλης άξιας καταθέσεις με καταθέσεις. ταμιευτήριου. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα αφ ενός μεν τη μείωση του κόστους της αγοράς, χρήματος, αφ ετέρου δε τη στήριξη του μικροκαταθέτη μετόχου (. ) , ,

4 3-6. 8,44% ,44% ,35% ,84% 26,82% 4,18% 1. 21,28% 4,18% 4,52% 2008 Τα ΔΑΝΕΙΑ αυξήθηκαν ομοίως κατά 4,52% σε σχέση με το έτος 2008 καθώς ανήλθαν στο , ,60.. ποσό των ,50 χιλ. έναντι του ποσού των ,60 χιλ.. Το μεγαλύτερο όγκο των, 89,46%, χορηγήσεών μας, κατέχουν τα επιχειρηματικά 4,52% δάνεια σε ποσοστό ,46%, ενώ η λιανική (, ) 10,54%. τραπεζική ,50 (στεγαστικά,. καταναλωτικά δάνεια) καταλαμβάνει ,60. μικρό. ποσοστό της τάξης του 10,54%., 89,46%, ,35% (. ) 1106, ,84% 3580, , ,10% 0,10% ,82% 1. 21,28% (, ) 10,54% (. ) 1106,5 3580, ,

5 ,1% 1. 1,6% 10. 6,9% 9. 3,7% 8. 1,2% ,0% ,0% 4. 6,6% 7., 0,3% 6. 4,1% 5. 33,7%, Οι εγγυητικές επιστολές που είχαν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις του Νομού μας, ανέρχονται , στο ποσό των χιλ. έναντι του ποσού των χιλ. του έτους 2008, δηλαδή 17,65%, έχουν παρουσιάσει μείωση κατά ποσοστό 17,65%, η οποία οφείλεται στην προσπάθεια που καταβάλλαμε για την επιστροφή ανίσχυρων. Εγγυητικών Επιστολών. Στηρίξαμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και βοηθήσαμε την ομαλή χρηματοδότηση αυτών χρησιμοποιώντας ευέλικτες. μορφές πιστοδοτήσεων. Για μια άλλη φορά η Τράπεζα μας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύνολο της Περιφέρειας στην διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων 20% διατηρώντας. υψηλά ποσοστά άνω του 20% μεριδίου αγοράς., 2009, Η προσπάθεια εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου ,00 της Τράπεζας, ( ) συνεχίσθηκε και στη χρήση 2009, με την πραγματοποίηση προβλέψεων ποσού ,00 (ενός ,00 εκατομμυρίου) διαμορφώνοντας τη συνολική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών στο ποσό 31/12/ , «των ,00 στις 31/12/2009. Σημειώνουμε ότι κατά την διάρκεια του έτους 2009,» ,00. πραγματοποιήθηκαν «Διαγραφές Επισφαλών Απαιτήσεων» ποσού ,00. Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι σχετικές διαγραφές δεν απεμπολίζουν σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα. της Τράπεζας ως νομικής οντότητας για την διεκδίκηση και είσπραξη των σχετικών οφειλών από τις απαιτήσεις αυτές είτε δικαστικά είτε εξώδικα. Αποκλειστικός σκοπός των διαγραφών (fair market value). είναι η λογιστική απεικόνιση των απαιτήσεων αυτών στην εύλογη αξία (fair market value) για λόγους εποπτικούς και μόνον., ,63 Τα ΙΔΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ της Τράπεζάς μας, ,01 διαμορφώθηκαν. στο τέλος 2008, του 2009 στο ποσό των ,63 χιλ. 12,96%. έναντι του ποσού των ,01 χιλ. του έτους , δηλαδή παρουσίασαν αύξηση 8.508,91 κατά. 12,96%. Το Συνεταιριστικό 7.413,51 Κεφάλαιο. στο τέλος 2008, του 2009 αυξήθηκε στο ποσό των 1.095,4. 14,78%., ,00 5

6 8.508,91 χιλ. έναντι του ποσού των 7.413,51 χιλ. έτους 2008, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.095,4 χιλ. ποσοστό 14,78%. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην αύξηση αυτή που μας επιβλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, συμμετείχαν κατά το ποσό των ,00 οι Συνεταιριστικές Τράπεζες της χώρας μας στα πλαίσια των αρχών της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας του συνεταιριστικού κινήματος, καθόσον η αγορά της περιοχής μας δεν ήταν σε θέση να την καλύψει λόγω της οικονομικής κρίσης.,., (. ) (. ) 3532,4 3711,1 4383, Οι εγγραφές κατά το 2009 ήταν 246 νέα ΜΕΛΗ ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μελών σε Τα συνολικά ΜΕΡΙΔΙΑ που αγοράσθηκαν ήταν και οι εξαγορές μερίδια. Έτσι τα συνολικά μερίδια στις 31/12/2009 ήταν /12/

7 Το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ της Τράπεζας στις 31/12/2009, ανήλθε σε 36 υπαλλήλους και (4) τέσσερις εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά τη διάρκεια του έτους στελεχώθηκαν με απαραίτητο 31/12/2009, 36 (4) προσωπικό το Τμήμα Μηχανογράφησης και η Υπηρεσία Εμπλοκών, τοποθετήθηκε Διευθυντής. στο Κατάστημα Καλλονής και διοργανώθηκε η συσταθείσα από το 2008 Νομική Υπηρεσία της, Τράπεζας μας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο Τμήμα Χρηματοδοτήσεων προκειμένου να πραγματοποιείται η εξυπηρέτηση και η παρακολούθηση των χορηγήσεων με καλύτερο τρόπο. Το προσωπικό, συνεχώς εκπαιδεύεται συμμετέχοντας σε σεμινάρια τραπεζικών θεμάτων..,. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΣΟΔΑ: Το σύνολο των Εσόδων της Τράπεζας διαμορφώθηκε το 2009 στα έναντι το 2008 δηλαδή αύξηση 17,55% η οποία κατανεμήθηκε ως εξής: : ,55% : ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % % Έσοδα από τόκους Χορηγήσεων , ,56 Έσοδα Καταθέσεων , ,58 Έσοδα από τίτλους μεταβ. απόδοσης , ,90 Έσοδα από τόκους Τραπ. Ομολόγων , ,27 Έσοδα από Προμήθειες , ,06 Έσοδα Παρεπόμενων Εργασιών , ,82 Έσοδα συναλλαγματικών διαφορών , ,46 Έσοδα αποτίμησης χρεογράφων ,06 Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα , ,06 ΣΥΝΟΛΑ , , ,55 7

8 ΕΞΟΔΑ: Το σύνολο των Εξόδων της Τράπεζας διαμορφώθηκε το 2009 στα έναντι το 2008,δηλαδή αύξηση 15,64% η οποία κατανεμήθηκε ως εξής: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Έξοδα και Αμοιβές Προσωπικού ,91 Αμοιβές και έξοδα Τρίτων ,94 Παροχές Τρίτων ,99 Φόροι Τέλη ,74 Διάφορα Έξοδα ,32 Τόκοι Καταθέσεων ,00 Αποσβέσεις ,22 Προβλέψεις Επισφαλών απαιτήσεων & Αποζημιώσεων Προσωπικού ,25 Διαφορά Αποτίμησης Χρεογράφων Διαφορά Αποτίμησης ΣΥΝ.Ε.Β.Α Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα ,12 ΣΥΝΟΛΑ ,64 Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για τον περιορισμό των δαπανών λειτουργίας του δικτύου μας και δεδομένου ότι οι θυρίδες της Επάνω Σκάλας και του Μεσοτόπου παρόλο τις προσπάθειες μας δεν μπόρεσαν να αυξήσουν τα μεγέθη τους και να γίνουν κερδοφόρες αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε στη διακοπή των εργασιών τους. Τούτο εξ άλλου επιβαλλόταν και λόγω του μεγάλου κόστους του εκσυγχρονισμού τους και της τήρησης των μέτρων ασφαλείας που επέβαλε η νέα Νομοθεσία. ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων): Τα συνολικά καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων του 2009 ανήλθαν σε ,11 έναντι καθαρών κερδών της χρήσης 2008 ποσού ,25, ποσοστό αύξησης 183,18%. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά Κέρδη χρήσεως προ Φόρου ,11 Μείον: Φόρος εισοδήματος ,97 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 4.153,76 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 244,41 Κέρδη προς Διάθεση ,97 8

9 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ: Το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει προς την Γενική Συνέλευση τη διάθεση των κερδών ως εξής: Τακτικό Αποθεματικό Έκτακτο Αποθεματικό Μερίσματα Πληρωτέα ,66 Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 9.467,31 ΣΥΝΟΛΟ ,97 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η επέκταση της Τράπεζας μας στο Νόμο της Χίου εξακολουθεί να παραμένει πρωταρχικός στόχος και βασική επιδίωξη του Διοικητικού Συμβούλιου. Η κίνηση αυτή θα είχε οπωσδήποτε υλοποιηθεί, εάν οι παρούσες οικονομικές συνθήκες δεν ήταν ανασταλτικός παράγοντας. Τα νέα οικονομικά δεδομένα μας επιβάλλουν διαρκή αύξηση του Συνεταιριστικού μας κεφαλαίου και μελετημένες κινήσεις στην ανάπτυξη και διεύρυνση του δικτύου μας. Τελειώνοντας, θεωρούμε υποχρέωση να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη πελάτες και τη Διεύθυνση καθώς και το Προσωπικό της Τράπεζάς μας που συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων του έτους Ευχαριστούμε τους δημοσιογράφους, τις εφημερίδες και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Νομού μας, για την βοήθειά τους. Αισιοδοξώντας για την συνέχιση της ανοδικής πορείας της Τράπεζάς μας για το έτος 2010, παρακαλούμε για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης Μυτιλήνη 07/06/2010 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Αλμπάνης Στυλιανός Μιχαήλ 9

10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κυρίες και Κύριοι Συνεταιριστές Στη σύντομη αναφορά μου στην περσυνή Τακτική Γενική μας Συνέλευση (28 Ιουνίου 2009), είχα επισημάνει ότι, είχα υπηρετήσει την Συνεταιριστική Τράπεζα για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων τελευταίων μηνών της χρήσης του Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο ίδιο βήμα, προκειμένου να σας ενημερώσω για το έργο των Υπηρεσιών της Τράπεζάς μας κατά την 14η Εταιρική της Χρήση. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι και το 2009 σημαδεύτηκε από την διεθνή χρηματοοικονομική και πιστωτική κρίση. Η παγκόσμια οικονομία διένυσε και διανύει την μεγαλύτερη κρίση από την δεκαετία του 1930 και η έξοδος από αυτή δεν είναι ούτε εύκολη ούτε γρήγορη αλλά ούτε και προβλέψιμη παρά τις μεγάλες παρεμβάσεις Εθνικών Φορέων και Αρχών. Το 2009, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλες τις Τράπεζες. Οι μεγάλες αβεβαιότητες που διακατείχαν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά είχαν ως αποτέλεσμα την περιορισμένη ζήτηση πιστώσεων άρα την επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης και την αποθάρρυνση της ανάληψης δανειακών υποχρεώσεων. Οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης, είχαν αντίκτυπο και στους δείκτες «ρευστότητας και φερεγγυότητας» του Τραπεζικού Συστήματος αφού: - Όσον αφορά την «ρευστότητα», παρατηρήθηκε αύξηση του κόστους δανεισμού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και - Όσον αφορά την «φερεγγυότητα» καταγράφονται μειώσεις των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των Τραπεζών λόγω διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων και αύξησης των προβλέψεων. η - Στο περιβάλλον αυτό, δραστηριοποιήθηκε και η δική μας Τράπεζα για 14 χρονιά παρουσιάζοντας πολύ καλά αποτελέσματα κατά την προσωπική μου άποψη λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω και των τεράστιων προβλημάτων του χαρτοφυλακίου των χρηματοδοτήσεών της. Αγαπητοί Συνεταιριστές, Βρίσκομαι εδώ προκειμένου να σας πω τα πράγματα όπως είναι, με το όνομά τους, και όχι να ωραιοποιήσω καμία κατάσταση. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, το 2009 υπήρξε μια καλή χρονιά για την δική μας Τράπεζα, τουλάχιστον από την άποψη των αποτελεσμάτων και συγκριτικά πάντοτε με τις αμέσως προηγούμενες χρήσεις. Τα Λειτουργικά κέρδη της Τράπεζας προ προβλέψεων και φόρων ανήλθαν στο ποσό των ,24. Εξ αυτών, ποσό 10

11 ,00 μεταφέρθηκε στις «Προβλέψεις Επισφαλών Δανείων» προηγούμενων χρήσεων και πληρώθηκε ως απόδοση Μερισμάτων το καθαρό ποσό των ,00 το οποίο αντιστοιχεί σε 1,00 ανά Συνεταιριστική Μερίδα. Έγιναν επίσης το 2009 «Διαγραφές Επισφαλών Απαιτήσεων» ποσού ,00. Τον χρόνο που πέρασε, η Τράπεζα διεύρυνε την γκάμα των προϊόντων της και ασχολήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην διαχείριση Επενδυτικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας μάλιστα για μια ακόμη χρονιά την πρώτη θέση στην Τραπεζική αγορά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Πέρα από την καθημερινή τραπεζική λειτουργία η οποία κατά το μεγαλύτερο πλέον μέρος της διέπεται από κανονισμούς και διαδικασίες, το βάρος δόθηκε και στον Οργανωτικό Τομέα ούτως ώστε η Τράπεζα να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις νέες απαιτήσεις του ανταγωνισμού όσο και στις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, της Βασιλείας ΙΙ κ.λ.π. Λειτούργησαν, Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO), Υπηρεσία Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων (RISK). Εκπονήθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή και τον Εσωτερικό Ελεγκτή οι «Κανονισμοί»: Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων. Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Εμπλοκών. Διαδικασιών Ελέγχου και Καταπολέμησης του Ξ.Χ και Χ.Τ. Διαχείρισης Κινδύνων. Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας και Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης. Επίσης, δημιουργήθηκε Μηχανογραφημένο Μητρώο Παγίων. Τέθηκε σε εφαρμογή το πρώτο εξάμηνο του 2009 το Νέο Πρόγραμμα Μετοχολογίου και Αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες του πλαισίου της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για επενδύσεις στην ψηφιακή ασφάλεια e-security» και ολοκληρώσαμε σχετική επένδυση ύψους ,00 λαμβάνοντας ως Δημόσια Επιχορήγηση το ποσό των ,00 (70% του συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.) Τέλος σημαντικότατη υπήρξε η αύξηση του «Συνεταιριστικού μας Κεφαλαίου» 11

12 κατά το ποσό των ποσοστό 14,78% και των Συνεταιριστικών Μερίδων κατά Οι βασικοί Στόχοι της Τράπεζας για το 2010 συνοψίζονται όπως παρακάτω: 1. Αύξηση των Καταθέσεων και διατήρηση επαρκούς ρευστότητας. 2. Συνετή διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων, μέσω συντηρητικής προσέγγισης όσον αφορά την έγκριση των δανείων και τον σχηματισμό προβλέψεων. 3. Περιορισμένη αλλά θετική εξέλιξη των δανειακών υπολοίπων, με συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του υπάρχοντος κακού χαρτοφυλακίου. 4. Εξασφάλιση των απαιτούμενων ελάχιστων δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας μέσω μιας διαρκούς και επιβεβλημένης προσπάθειας «αύξησης του Συνεταιριστικού μας Κεφαλαίου». 5. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Προσωπικού. 6. Περιορισμός των Εξόδων και «βελτίωση των πηγών κερδοφορίας». 7. Ανάπτυξη των εφαρμογών Sepa Credit Transfer [ΔΙΑΣ Credit, ΔΙΑΣ Pay και ΔΙΑΣ Transfer] και τέλος 8. Αναμένουμε την απόφαση της Δ.Ε.Π.Σ. της Τ.Ε. επί του υποβληθέντος αιτήματός μας, για την έναρξη λειτουργίας Μονάδας της Τράπεζάς μας και στη Χίο. Κυρίες και Κύριοι, Μεταφέροντας και τις ευχαριστίες του Προσωπικού της Τράπεζάς μας για την γενικότερη συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη που δείξατε στο έργο του, σας καλώ να συνεχίσετε με μεγαλύτερο ενθουσιασμό και συμπάθεια την στήριξη της Δικής μας Τράπεζας στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ιωάννης Κυρ. Αμπουλός Γενικός Διευθυντής 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 (ποσά σε.000 ) 2009 (.000 ). / ½ 11½ 11½ 15½ 10 15½ ½ : 50, Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 13

14 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/ /12/2009) ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ 2008 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,43 1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0, ,00 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ , ,10 β.προθεσμίας και με προειδοποίηση 0, ,00 α.όψεως , ,48 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ , ,92 β.λοιπές απαιτήσεις , ,62 α.καταθέσεις , ,31 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ , ,08 β.άλλες υποχρεώσεις Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες από χορηγηθέντα δάνεια , , , ,08 βα.όψεως , ,61 5.ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ , ,00 4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,12 β.άλλων εκδοτών , ,00 5. ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ & ΠΛΗΡΩΤ.ΕΞΟΔΑ , ,06 6. ΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ , , , ,46 6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ , ,25 Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης , ,27 Προβλέψεις για συντάξεις προσωπικού , ,25 7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ , ,40 9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ,21 8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ , , , ,00 Kαταβεβλημένο ( ,66 μερίδες των 73,37ευρώ) , ,21 Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ , ,46 9. ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ , ,64 γ.λοιπά άυλα πάγια στοιχεία , ,90 α.τακτικό αποθεματικό , ,97 Μείον: Απόσβέσεις άυλων πάγιων στοιχείων , ,88 β.αποθεματικά κατασταστικού , , ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , ,29 γ.επιχορηγήσεις επενδύσεων , ,77 α.γήπεδα - οικόπεδα , ,65 Μείον:Αποσβέσεις , ,45 β.κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων , ,18 δ.αφορολόγητο απόθεματικό κερδών από πώληση και Μείον: Αποσβέσεις κτιρίων , ,72 επαναμίσθωση ακινήτου , ,94 γ.έπιπλα,ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός , ,40 ε.λοιπά αποθεματικά , ,16 Μείον: Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού , , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 9.467,31 0,00 δ.λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία 0, ,88 Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο 9.467,31 0,00 Μείον: Αποσβέσεις 0, , ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ , ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,66 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις β.από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού , ,36 3.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως α.δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων , ,01 β.υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρής συμβάσεις , ,32 γ.πιστωτικοί λογ/σμοί πληροφοριών , ,58 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ , ,27 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31η Δεκεμβρίου 2009 (1η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2009) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ 2008 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ 2008 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα -Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως , ,49 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ , ,25 -Λοιποί τόκοι & εξομοιούμενα έσοδα , ,54 Μείον: Φόρος εισοδήματος ,97 0, , ,03 Σύνολο , ,25 Μείον: Μείον:Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι 4.153, ,76 2.Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα , , , ,70 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων 244, ,11 Πλέον: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ , ,38 3.Έσοδα από τίτλους α.έσοδα από μετοχές & άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως 119, ,38 4.Έσοδα προμηθειών , ,66 Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μείον: 5.Έξοδα προμηθειών 2.653, , , ,49 Τακτικό αποθεματικό , ,00 Πλέον: Έκτακτο αποθεματικό 7.400, ,00 6.Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων , ,74 Αφορολόγητο αποθεαμτικό ειδικών διατάξεων νόμων 0, ,38 Πλέον: Μερίσματα πληρωτέα ,66 0,00 7.Λοιπά Έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,96 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 9.467,31 0, , , , ,38 Μείον: 8.Γενικά έξοδα διοικήσεως α.δαπάνες προσωπικού -Μισθοί & ημερομίσθια , ,99 -Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντ , ,75 -Λοιπές επιβαρύνσεις 7.000,00 0,00 β.άλλα έξοδα διοικήσεως , , , , , ,55 14

15 Μείον: 9.Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,70 10.Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως , ,70 11.Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από χορηγηθέντα δάνεια , ,00 12.Πρόβλεψη για υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων 8.222, ,66 13.Λοιπές προβλέψεις , , , , , ,24 Πλέον: 15.Έκτακτα έσοδα , ,00 16.Έκτακτα έξοδα , , , ,01 KAΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ , ,25 Μυτιλήνη, 30 Απριλίου 2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΜΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΒΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Δ.Τ ΑΖ Α.Δ.Τ ΑΕ Α.Δ.Τ ΑΒ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Δ.Τ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ Συνεταίρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας " ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε" Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας " ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε" που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2009, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1)Η Τράπεζα προκειμένου να καλύψει τυχόν μελλοντικές ζημίες από χορηγήσεις δανείων (κυρίως των προηγουμένων χρήσεων), έχει σχηματίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων ποσού 4,1 εκ. ευρώ από το οποίο ποσό 1 εκ. ευρώ αφορά την παρούσα χρήση.h πρόβλεψη αυτή κατά την άποψη μας υπολλείπεται της απαιτουμένης κατά το ποσό των 7 εκ.ευρώ.το ποσό αυτό θα έπρεπε να είχε βαρύνει κυρίως τα αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων και να είχε μειώσει τα Ίδια κεφάλαια της Τράπεζας. 2)Στο λογαριασμό του Ενεργητικού (4) «Απαιτήσεις κατά πελατών» περιλαμβάνονται και χορηγήσεις δανείων ποσού 8,9 εκ. ευρώ οι οποίες κατά την 31/12/2009 βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση. 3)Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 έως Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. PKF EYΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές PANNELL KERR FORSTER Λ.Κηφισίας 124 Α.Μ.,Σ.Ο.Ε.Λ 132 Αθήνα,28 Μαΐου 2010 IΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΔΡΙΔΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

16 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ (ΣΥΝ.ΠΕ) (Αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρμογής) (κονδύλια σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά) Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΠΑΡ.1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 78/660/ΕΕ 1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τα ακίνητα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους (ιστορικό κόστος πλέον αναπροσαρμογές βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων που έγιναν στην κλειόμενη χρήση και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις (Π.Δ 299/2003). Τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους (ιστορικό κόστος), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων που έγιναν στην κλειόμενη χρήση και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις (Π.Δ 299/2003). Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεως υποτίμησή τους. Οι μετοχές (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο) αποτιμήθηκαν κατά την 31/12/2009 στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης Οι Συμμετοχές σε συνδεμένες και μη συνδεμένες επιχειρήσεις (η μεγαλύτερη των οποίων ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή) αποτιμήθηκαν σωστά στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας αξίας. Ως τρέχουσα αξία λήφθηκε αυτή που προκύπτει με βάση τις τελευταίες δημοσιευθείσες Οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών. Το Αμοιβαίο Μετοχικό Κεφάλαιο αποτιμήθηκε στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών. Τα ξένα τραπεζογραμμάτια (εκτός ζώνης) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Οι χορηγήσεις αποτιμήθηκαν στην ονομαστική τους αξία. Για τις χορηγήσεις αυτές στην κλειόμενη χρήση λογίσθηκε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού ευρώ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χορηγήσεων καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό «Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα» του Ενεργητικού. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χορηγήσεων καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό «Προεισπραγμένα έξοδα και πληρωμένα έξοδα» του Παθητικού. Τα αποτελέσματα χρήσης διαμορφώνονται από τα δεδουλευμένα έξοδα που αφορούν τη χρήση και από τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε αυτή. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2078/92 ο λογισμός τόκων από δάνεια που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση γίνεται μόνο όταν αυτά εισπραχθούν. 16

17 2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.1 Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης Μεταβολές Παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) με ποσά χωρίς δεκαδικά. Κατηγορία Παγίου Γήπεδα- Οικόπεδα Κτίριαεγκαταστάσεις κτιρίων Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Ασώματες ακινητοποιήσεις Υπόλοιπο 31/12/08 Αγορές/ (Πωλήσεις- Διαγραφές- Μεταφορές) 2009 Υπόλοιπο 31/12/09 Αποσβέσεις 31/12/08 Αποσβέσεις/ (Μειώσεις αποσβ.) 2009 Αναπ/στο Υπόλοιπο 31/12/ (1.411) (1.058) Συμμετοχές Η Τράπεζα μετέχει στο κεφάλαιο της: α/α Περιγραφή Συμμετοχής Ποσά σε Ευρώ 1. ΣΥΝΕΒΑ Α.Ε (αξία κτήσης και τρέχουσα αξία ) Πανελλήνια Τράπεζα ΕΤΑΛ Α.Ε Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων Σύνολα Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Σύνολο εταιρικών μεριδίων την : ονομαστικής αξίας 73,37 ευρώ το καθένα. Ειδικά κατά τη χρήση 2009 πουλήθηκαν εταιρικά μερίδια και εξαγοράστηκαν εταιρικά μερίδια. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο κατά την 31/12/2009 ανέρχεται σε ευρώ διαιρούμενο σε μερίδες ονομαστικής αξίας 73,37 η κάθε μία. 17

18 2.4 Αποθεματικά Τα αποθεματικά της τράπεζας αναλύονται ως εξής; α/α Περιγραφή Συμμετοχής Ποσά σε Ευρώ 1. Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά καταστατικού Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων Λοιπά αποθεματικά προς κάλυψη κινδύνων Σύνολο Προβλέψεις και Υποχρεώσεις Στην χρήση του 2009 σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω συνταξιοδότησης. Η πρόβλεψη αυτή υπολογίστηκε με βάση τις ειδικές διατάξεις περί Συνεταιριστικών Οργανώσεων και ανέρχεται κατά την 31/12/2009 στο ποσό των ευρώ. Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης επιβαρύνθηκαν συνολικά με ευρώ εκ των οποίων ποσό ευρώ αφορά την επιπλέον πρόβλεψη της παρούσας χρήσης (2009) και ποσό ευρώ αφορά την απόσβεση του λογαριασμού «Έξοδα αποζημίωσης προσωπικού». Στην κλειόμενη χρήση σχηματίσθηκε επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους ευρώ. Έτσι το σωρευμένο ποσό της πρόβλεψης ανέρχεται την 31/12/2009 σε ευρώ. Δεν υπάρχουν ειδικές οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις. Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 έως και Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 2.6 Αμοιβές Προκαταβολές και Πιστώσεις σε Όργανα Διοίκησης Τα μέλη του Δ.Σ είναι άμισθα. Οι ακαθάριστες αμοιβές και τα έξοδα του Γενικού Διευθυντή ανήλθαν: Αμοιβή (Μισθωτές υπηρεσίες ευρώ και παροχή υπηρεσιών ευρώ. Συνολικά ευρώ), Κινητή τηλεφωνία 0, Έξοδα ταξιδιών ευρώ). Στα μέλη των οργάνων της Τράπεζας, που ασκούν διοίκηση, διεύθυνση ή εποπτεία, δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές ή πιστώσεις, ούτε έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις, με εξαίρεση τα δάνεια και τις εγγυήσεις, τα οποία αυτοί δικαιούνται να λάβουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας. 2.7 Αποτελέσματα Χρήσεως Προσωπικό Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την χρήση προσωπικού:υπάλληλοι 36. Ανάλυση μισθοδοσίας: 1. Αμοιβές υπαλληλικού προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπαλληλικού προσωπικού Αποζημιώσεις απολυομένων Σύνολα

19 Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 40 ΠΑΡ.2-7 ΚΑΙ 41 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 86/635/ΕΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Θέση 1 Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 1. Ταμείο κεντρικού, υποκαταστημάτων, θυρίδων Διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος Σύνολα Θέση 3 Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων 1. Απαιτήσεις από λογαριασμούς όψεως σε Ευρώ Απαιτήσεις από λογαριασμούς προθεσμίας σε Ευρώ Σύνολα Θέση 4 Απαιτήσεις κατά πελατών 1. Χορηγήσεις διαρκείας από 0 μέχρι 3 μήνες Χορηγήσεις διαρκείας από 3 μήνες μέχρι 1 έτος Χορηγήσεις διαρκείας από 1 έτος μέχρι 5 έτη Χορηγήσεις από 5 έτη και πάνω Χορηγήσεις σε εμπλοκή Σύνολα Σε όσες χορηγήσεις δεν είναι ενήμερες έχει διακοπεί ο λογισμός των τόκων σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2076/1992. Οι χορηγήσεις καλύπτονται με αξιόγραφα (ενεχυρίαση επιταγών) ύψους ευρώ , εμπράγματες εξασφαλίσεις (Υποθήκες - Προσημειώσεις) ύψους ευρώ , εκχώρηση απαιτήσεων ύψους ευρώ , ενεχυρίαση καταθέσεων ύψους ευρώ, ενεχυρίαση τίτλων ύψους ευρώ. 4. Θέση 5 Ομολογίες και Τίτλοι σταθερής απόδοσης 1. Παγκρήτιο ομόλογο

20 5. Θέση 6 Μετοχές και άλλοι Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης 1. Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (τιμή κτήσης ) Αμοιβαία Κεφάλαια διαχείρισης μετοχών (μετοχικά) (τιμή κτήσης ) Σύνολα Θέση 7 Συμμετοχές σε μη Συνδεμένες Επιχειρήσεις 1. Πανελλήνια Τράπεζα ΕΤΑΛ Α.Ε Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων Σύνολα Θέση 8 Συμμετοχές σε Συνδεμένες Επιχειρήσεις 1. Συμμετοχή 98% στη ΣΥΝΕΒΑ Α.Ε (αξία κτήσης ευρώ) Θέση 9 Άυλα Πάγια Στοιχεία Αξία Κτήσης Αποσβεσθέντα Αναπόσβ. Αξία Έξοδα Λογισμικού Έξοδα Ακινητοποιήσεων Λοιπά Έξοδα Θέση 10 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Αξία Κτήσης Αποσβεσθέντα Αναποσβ. Αξία Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός

21 10. Θέση 13 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 1. Προκαταβολές για αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων Απαιτήσεις από καθυστερήσεις καρτών Εγγυήσεις Ελληνικό Δημόσιο Διάφορα Σύνολα Θέση 15 Προπλ/να Έξοδα Έσοδα Εισπρακτέα 1. Έσοδα αμοιβών προγραμμάτων ΠΕΠ Προϋπολογισμένοι τόκοι (έσοδο) χορηγήσεων (λογ.58) Δεδουλευμένοι τόκοι (έσοδο) προθεσμ. κατάθεσης έως 31/12/ Έσοδα εκτοκισμού προηγουμένων χρήσεων Έσοδα ασφαλίστρων χορηγήσεων Έσοδα από προμήθειες Ε/Ε Έξοδα από τόκους προθεσμιακής extra Σύνολα ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. Θέση 2 Υποχρεώσεις προς Πελάτες 1. Λογαρ. καταθέσεων όψεως Λογαρ. καταθέσεων ταμιευτηρίου Λογαρ. δεσμευμένων καταθέσεων Λογαρ. προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας μέχρι 3 μήνες Λογαρ. προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας από 3 μήνες έως 1 έτος Σύνολα Θέση 3 Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 1. Επιταγές πληρωτέες Επιταγές καλύμματα προς ρευστοποίηση Ετήσια εισφορά ΤΕΚ Υποχρεώσεις στο Δημόσιο από τέλη κυκλοφορίας Μερίσματα πληρωτέα Ελληνικό Δημόσιο-Φόροι Ασφαλιστικοί οργανισμοί Υποχρεώσεις από διανομή κερδών στο προσωπικό Διάφορα Σύνολα

22 3. Θέση 5 Προ/ντα Έσοδα Πληρ. Έξοδα 1. Τόκοι πληρωτέοι καταθέσεων πελατών Θέση 6 Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω σύνταξης Λοιποί Λογ/σμοί Τάξεως 1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εγγυήσεις υπέρ τρίτων Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών Σύνολα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1. Θέσεις 1-6 Θέση Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ 1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα - Τόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης (Παγκρήτιο Ομόλογο) Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα ( ) 3. Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής απόδοσης Έσοδα προμηθειών Έξοδα προμηθειών (2.653) 6. Αποτελέσματα χρημ/κών πράξεων Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως -Έσοδα προγραμμάτων Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης. τιμολογημένα έξοδα δικαστικών επιμελητών - δικηγόρων -Λοιπά έσοδα προμηθειών διαχείρισης Έσοδα από ειδικές επιχορηγήσεις Λοιπά έσοδα από ασφάλειες δανειοληπτών Έσοδα από ενοίκια Λοιπά έσοδα Σύνολα

23 2. Θέση 10 Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης 1. Δωρεές Λοιποί φόροι Σύνολα Θέση 11 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων από χορηγηθέντα δάνεια 1. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Θέση 12 Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων 1. Πρόβλεψη υποτίμησης ΣΥΝΕΒΑ Α.Ε Πρόβλεψη για υποτίμηση μετοχών 373 Σύνολο Θέση 13 Λοιπές προβλέψεις 1. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού Θέση 15 Έκτακτα Έσοδα Έσοδα προηγ. χρήσεων 1. Έσοδά από αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων Πλεόνασμα ταμείου Τόκοι δανείων προηγούμενης χρήσης Έσοδα επιδομάτων ασθενείας προηγ. χρήσεων Διάφορα έσοδα Σύνολα Θέση 16 Έκτακτα Έξοδα Έξοδα προηγ. χρήσεων 1. Λογαριασμός τακτοποίησης καταθέσεων-χορηγήσεων Διαγραφή ανείσπρακτων απαιτήσεων Διάφορα έξοδα Σύνολα

24 Μυτιλήνη, 30 Απριλίου 2010 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ο Γενικός Διευθυντής ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α.Δ.Τ ΑΖ ΑΜΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ ΑΕ Ο Οικονομικός & Φορολογικός Σύμβουλος Α Τάξεως Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Αρ. Μητρώου ΟΕΕ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΑΒΗΣ ΑΡ. Μητρώου ΟΕΕ Το Προσάρτημα αυτό αποτελείται από 9 σελίδες και είναι αυτό που αναφέρεται στην από 25 Μαΐου 2010 Έκθεση ελέγχου της εταιρείας μας. Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 PKF EYΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λ. Κηφισίας 124 Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 132 IΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΔΡΙΔΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

25 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΑΜΟΙΒΕΣ Σύνολο εργαζομένων το Εξωτερικοί Συνεργάτες 4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΜΙΣΘΩΝ: 40 Αμοιβές μόνιμου προσωπικού 957,043 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 123,905 Καταβληθείσες Εργοδοτικές Εισφορές 241,711 Αμοιβές Εξωτερικών Συνεργατών και εκτάκτων 322,905 Αποδόθηκε Φόρος 64,590 Αποδόθηκε χαρτόσημο 299 Β. ΔΩΡΕΕΣ (Πολιτιστικά σωματεία, Φιλανθρωπικά ιδρύματα κ.α.) 13,540 Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Κ.Ο.Κ. Επενδύσεις σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό 65,200 Αποδόθηκε Φ.Π.Α. από τους προμηθευτές 8,476 Δ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο.Τ.Ε Α.Ε. 37,723 Δ.Ε.Η. Α.Ε. 15,473 ΕΛ.ΤΑ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 11,887 ΣΥΝΟΛΟ 65,083 Πλέον από Φ.Π.Α. δαπανών που αποδόθηκε από προμηθευτές εξόδων 4,440 Ε. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Από δαπάνες (που πραγματοποιήθηκαν για τον (εταιρικό σκοπό εντός του νησιού) 34,150 Ενοίκια καταβαλλόμενα 70,286 ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Φόρος Ν. 3697/08 0 Χαρτόσημο Ενεχυρίασης Επιταγών 57,318 Φόρος Τόκων 340,977 Φόρος Εισοδήματος 0,00 Φ.Π.Α. 37,719 Ε.Τ.ΑΚ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 439,564 25

26 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Συνεισφορά στην τοπική οικονομία μέσω επενδύσεων σε πάγια 65,200 Συνεισφορά στο ανθρώπινο δυναμικό (υπάλληλοι) 957,043 Συνεισφορά στα ταμεία ασφάλισης 241,711 Συνεισφορά στους εξωτερικούς συνεργάτες (τοπικούς) 322,905 Συνεισφορά από καταβολή φόρων τελών (άμεσων, έμμεσων, παρακρατούμενων, πλέον Φ.Π.Α., Φ.Σ.Κ., Ε.Τ.ΑΚ. στη Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης) 452,480 Συνεισφορά στις δημόσιες επιχειρήσεις του Νομού 65,083 Συνεισφορά σε τοπικούς προμηθευτές για πραγματοποίηση εξόδων λειτουργίας 34,150 Δωρεές σε τοπικούς φορείς 13,540 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 2,152,112 ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΟΣ Πανελλήνια Κάρτα Mastercard Πανελλήνια Κάρτα Visa Classic ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 290, Χολαργός Τηλ.: , Φαξ.:

27 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, B' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΛΑΧΑΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΡΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΖΑΝΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΦΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΕΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Γραμματεία Διοίκησης: Δ/νση Κεντρικού Καταστήματος: Δ/νση Διαχείρισης Κινδύνου: Υποδ/νση Διαχείρισης και Υποστήριξης: Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού & Λογιστηρίου Υπάλληλοι Λογιστηρίου Τμήμα Χρηματοδοτήσεων: Προϊσταμένη Χορηγήσεων Υπάλληλοι Χορηγήσεων (Εκτελεστικού) Υπάλληλοι Χορηγήσεων (Εισηγητικού & Επενδυτικών Προγραμμάτων) Τμήμα Καθυστερήσεων και Εμπλοκών: Προϊστάμενη Καθυστερήσεων Υπάλληλος Καθυστερήσεων Τμήμα Καταθέσεων, Συμψηφισμού & Μετοχολογίου: Προϊσταμένη Καταθέσεων και Υπεύθυνη Α44 Ν.3691/2008 Αναπληρωτής Προϊσταμένου και Υπευθ. Α44 Ν.3691/2008 Υπάλληλοι Καταθέσεων Κεντρικός Ταμίας Τμήμα Πληροφορικής: Προϊστάμενος Πληροφορικής Υπάλληλοι Πληροφορικής Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων: Κατάστημα Καλλονής Δ/νση Καταστήματος Υπάλληλος Καταθέσεων & Χορηγήσεων Ταμίας Κατάστημα Μυρίνας Λήμνου Δ/νση Καταστήματος Υπάλληλος Καταθέσεων & Χορηγήσεων Ταμίας ΘΥΡΙΔΕΣ Υπάλληλος Θυρίδας Αγιάσου Υπάλληλος Θυρίδας Ερεσού Υπάλληλος Θυρίδας Παπάδου Υπάλληλος Θυρίδας Πέτρας Υπάλληλος Θυρίδας Πλωμαρίου Υπάλληλος Θυρίδας Πολιχνίτου ΑΜΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατανός Ιωάννης Χατζηχαλκιάς Εμμανουήλ (Δικηγόρος) Καραθανάση Νόρα Γαλανού Μαριάνθη Μαριόλας Ιγνάτιος Κατσαβής Αντώνιος Πόθας Σαββας, Παπαστάυρου Ελένη Δουλγερίδου Βασιλική Πολυχρόνης Δημήτριος, Σουβλάτζης Μάριος, Λαζαρίδου Μαρία Βουρνάζου Ευλαλία, Παναγιωτέλλη Μαρία, Χατζηαναγνώστου Ουράνια Βουνάτσου Βασιλική Κοκκώδης Δημήτριος, Πολίτη Νικολίνα Χριστέλλη Ταξιαρχούλα Ζαφειρίου Γεώργιος Μαστρογιαννάκη Σοφία, Ελευθέριου Βασιλική Καραϊσκάκης Παρασκευάς Ευαγγέλου Βασίλειος Τσολάκης Παναγιώτης, Λαμπρίδης Νικόλαος Παπαφίγκου Μαρίνα Βουγιούκας Ευστράτιος Σαραντέλλη Φωτεινή Κρέτζα Ευριδίκη Κίνδερλη Πηνελόπη Δανιήλ Μαρία Μελετιάδου Ζαχαρούλα Παπαπορφυρίου Ελπινίκη Γιαννακέλου Αφροδίτη Βασιλάρου Ζωγραφία Αλτζαϊουσι Αλεξία Ραφτέλλη Ευαγγελία Σαββαδέλλη Ελευθερία ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 40 (στοιχεία 31/5/2010) 27

28 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ... 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ... 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ... 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...14 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2008...16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... Σελ. 2-3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε... Σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου2011 31 η Δεκεμβρίου 2011)

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου2011 31 η Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου2011 31 η Δεκεμβρίου 2011) ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Κυρίες και Κύριοι, H κρίση χρέους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 1123/80 & της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 384/1992) (ΠΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,όπως ισχύει) Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Διάταξη και περίληψή της 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,όπως ισχύει σε συνδυασμό με το Π.Δ.384/1992 περί Κλ.Τρ.Λογ.Σχεδίου)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 Στο Λουτράκι σήμερα 13 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.μμ συνηλθαν τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας ΞΕΝ./ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου Καλαματιανου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757/72/Β/97/23... ( Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΕΞ ΑΕ ΑΦΜ094060125 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠ.Ν.2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

ΕΡΓΑΤΕΞ ΑΕ ΑΦΜ094060125 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠ.Ν.2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΡΓΑΤΕΞ ΑΕ ΑΦΜ094060125 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠ.Ν.2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 Στην Ιτέα σήμερα στις 31-08-2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα