ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...14"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...14 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου Λήμνου ΣΥΝ.ΠΕ. να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη, την Κυριακή στις 9:00 π.μ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου με τα κάτωθι θέματα: Θέμα 1 ο : Θέμα 2 ο : Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών. Υποβολή - Ανάγνωση εκθέσεων πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών. Θέμα 3 ο : Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2009 (01/01/2009 έως 31/12/2009). Θέμα 4 ο : Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Θέμα 5 ο : Στόχοι - Προϋπολογισμός Θέμα 6 ο : Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση Θέμα 7 ο : Ανακοινώσεις Ενημερώσεις Διάφορα Λοιπά Θέματα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί (1η Επαναληπτική) χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010, ώρα 9:00 π.μ.. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία αυτή θα επαναληφθεί οριστικά (2η Επαναληπτική) την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010, ώρα 9:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Για το Δ.Σ Ο Πρόεδρος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυρίες και Κύριοι Συνέταιροι,, Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, έκλεισε ο δεύτερος χρόνος Διοίκησης του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου που προήλθε από τις εκλογές του Μαΐου Το έτος 2009, ήταν χρόνος , δύσκολος για την ελληνική οικονομία. Τα προβληματικά δάνεια, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, , στο τέλος του έτους είχαν ξεπεράσει το ποσό των 20 δις ενώ η χώρα μας είχε βρεθεί στο.,, επίκεντρο των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών που επέφεραν τα γνωστά γεγονότα που 20 ζούμε καθημερινά. Μπροστά σε αυτή τη μεγάλη κρίση της ελληνικής οικονομίας εμείς, η. δική μας Τράπεζα, στάθηκε πολύ καλά.,,. Οι ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ αυξήθηκαν κατά 15,44% σε σχέση με το έτος 2008 καθώς ανήλθαν στο ποσό 15,44% 2008 των ,40 χιλ. έναντι του ποσού των ,10 χιλ.. Στηρίξαμε τον μικροκαταθέτη , ,10.. μέλος μας, προσφέροντας μεγαλύτερη απόδοση στις οικονομίες του. Αξίζει να σημειωθεί,. ότι κατά τη διάρκεια του έτους υποκαταστήσαμε τις μεγάλης άξιας καταθέσεις με καταθέσεις. ταμιευτήριου. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα αφ ενός μεν τη μείωση του κόστους της αγοράς, χρήματος, αφ ετέρου δε τη στήριξη του μικροκαταθέτη μετόχου (. ) , ,

4 3-6. 8,44% ,44% ,35% ,84% 26,82% 4,18% 1. 21,28% 4,18% 4,52% 2008 Τα ΔΑΝΕΙΑ αυξήθηκαν ομοίως κατά 4,52% σε σχέση με το έτος 2008 καθώς ανήλθαν στο , ,60.. ποσό των ,50 χιλ. έναντι του ποσού των ,60 χιλ.. Το μεγαλύτερο όγκο των, 89,46%, χορηγήσεών μας, κατέχουν τα επιχειρηματικά 4,52% δάνεια σε ποσοστό ,46%, ενώ η λιανική (, ) 10,54%. τραπεζική ,50 (στεγαστικά,. καταναλωτικά δάνεια) καταλαμβάνει ,60. μικρό. ποσοστό της τάξης του 10,54%., 89,46%, ,35% (. ) 1106, ,84% 3580, , ,10% 0,10% ,82% 1. 21,28% (, ) 10,54% (. ) 1106,5 3580, ,

5 ,1% 1. 1,6% 10. 6,9% 9. 3,7% 8. 1,2% ,0% ,0% 4. 6,6% 7., 0,3% 6. 4,1% 5. 33,7%, Οι εγγυητικές επιστολές που είχαν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις του Νομού μας, ανέρχονται , στο ποσό των χιλ. έναντι του ποσού των χιλ. του έτους 2008, δηλαδή 17,65%, έχουν παρουσιάσει μείωση κατά ποσοστό 17,65%, η οποία οφείλεται στην προσπάθεια που καταβάλλαμε για την επιστροφή ανίσχυρων. Εγγυητικών Επιστολών. Στηρίξαμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και βοηθήσαμε την ομαλή χρηματοδότηση αυτών χρησιμοποιώντας ευέλικτες. μορφές πιστοδοτήσεων. Για μια άλλη φορά η Τράπεζα μας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύνολο της Περιφέρειας στην διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων 20% διατηρώντας. υψηλά ποσοστά άνω του 20% μεριδίου αγοράς., 2009, Η προσπάθεια εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου ,00 της Τράπεζας, ( ) συνεχίσθηκε και στη χρήση 2009, με την πραγματοποίηση προβλέψεων ποσού ,00 (ενός ,00 εκατομμυρίου) διαμορφώνοντας τη συνολική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών στο ποσό 31/12/ , «των ,00 στις 31/12/2009. Σημειώνουμε ότι κατά την διάρκεια του έτους 2009,» ,00. πραγματοποιήθηκαν «Διαγραφές Επισφαλών Απαιτήσεων» ποσού ,00. Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι σχετικές διαγραφές δεν απεμπολίζουν σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα. της Τράπεζας ως νομικής οντότητας για την διεκδίκηση και είσπραξη των σχετικών οφειλών από τις απαιτήσεις αυτές είτε δικαστικά είτε εξώδικα. Αποκλειστικός σκοπός των διαγραφών (fair market value). είναι η λογιστική απεικόνιση των απαιτήσεων αυτών στην εύλογη αξία (fair market value) για λόγους εποπτικούς και μόνον., ,63 Τα ΙΔΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ της Τράπεζάς μας, ,01 διαμορφώθηκαν. στο τέλος 2008, του 2009 στο ποσό των ,63 χιλ. 12,96%. έναντι του ποσού των ,01 χιλ. του έτους , δηλαδή παρουσίασαν αύξηση 8.508,91 κατά. 12,96%. Το Συνεταιριστικό 7.413,51 Κεφάλαιο. στο τέλος 2008, του 2009 αυξήθηκε στο ποσό των 1.095,4. 14,78%., ,00 5

6 8.508,91 χιλ. έναντι του ποσού των 7.413,51 χιλ. έτους 2008, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.095,4 χιλ. ποσοστό 14,78%. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην αύξηση αυτή που μας επιβλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, συμμετείχαν κατά το ποσό των ,00 οι Συνεταιριστικές Τράπεζες της χώρας μας στα πλαίσια των αρχών της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας του συνεταιριστικού κινήματος, καθόσον η αγορά της περιοχής μας δεν ήταν σε θέση να την καλύψει λόγω της οικονομικής κρίσης.,., (. ) (. ) 3532,4 3711,1 4383, Οι εγγραφές κατά το 2009 ήταν 246 νέα ΜΕΛΗ ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μελών σε Τα συνολικά ΜΕΡΙΔΙΑ που αγοράσθηκαν ήταν και οι εξαγορές μερίδια. Έτσι τα συνολικά μερίδια στις 31/12/2009 ήταν /12/

7 Το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ της Τράπεζας στις 31/12/2009, ανήλθε σε 36 υπαλλήλους και (4) τέσσερις εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά τη διάρκεια του έτους στελεχώθηκαν με απαραίτητο 31/12/2009, 36 (4) προσωπικό το Τμήμα Μηχανογράφησης και η Υπηρεσία Εμπλοκών, τοποθετήθηκε Διευθυντής. στο Κατάστημα Καλλονής και διοργανώθηκε η συσταθείσα από το 2008 Νομική Υπηρεσία της, Τράπεζας μας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο Τμήμα Χρηματοδοτήσεων προκειμένου να πραγματοποιείται η εξυπηρέτηση και η παρακολούθηση των χορηγήσεων με καλύτερο τρόπο. Το προσωπικό, συνεχώς εκπαιδεύεται συμμετέχοντας σε σεμινάρια τραπεζικών θεμάτων..,. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΣΟΔΑ: Το σύνολο των Εσόδων της Τράπεζας διαμορφώθηκε το 2009 στα έναντι το 2008 δηλαδή αύξηση 17,55% η οποία κατανεμήθηκε ως εξής: : ,55% : ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % % Έσοδα από τόκους Χορηγήσεων , ,56 Έσοδα Καταθέσεων , ,58 Έσοδα από τίτλους μεταβ. απόδοσης , ,90 Έσοδα από τόκους Τραπ. Ομολόγων , ,27 Έσοδα από Προμήθειες , ,06 Έσοδα Παρεπόμενων Εργασιών , ,82 Έσοδα συναλλαγματικών διαφορών , ,46 Έσοδα αποτίμησης χρεογράφων ,06 Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα , ,06 ΣΥΝΟΛΑ , , ,55 7

8 ΕΞΟΔΑ: Το σύνολο των Εξόδων της Τράπεζας διαμορφώθηκε το 2009 στα έναντι το 2008,δηλαδή αύξηση 15,64% η οποία κατανεμήθηκε ως εξής: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Έξοδα και Αμοιβές Προσωπικού ,91 Αμοιβές και έξοδα Τρίτων ,94 Παροχές Τρίτων ,99 Φόροι Τέλη ,74 Διάφορα Έξοδα ,32 Τόκοι Καταθέσεων ,00 Αποσβέσεις ,22 Προβλέψεις Επισφαλών απαιτήσεων & Αποζημιώσεων Προσωπικού ,25 Διαφορά Αποτίμησης Χρεογράφων Διαφορά Αποτίμησης ΣΥΝ.Ε.Β.Α Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα ,12 ΣΥΝΟΛΑ ,64 Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για τον περιορισμό των δαπανών λειτουργίας του δικτύου μας και δεδομένου ότι οι θυρίδες της Επάνω Σκάλας και του Μεσοτόπου παρόλο τις προσπάθειες μας δεν μπόρεσαν να αυξήσουν τα μεγέθη τους και να γίνουν κερδοφόρες αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε στη διακοπή των εργασιών τους. Τούτο εξ άλλου επιβαλλόταν και λόγω του μεγάλου κόστους του εκσυγχρονισμού τους και της τήρησης των μέτρων ασφαλείας που επέβαλε η νέα Νομοθεσία. ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων): Τα συνολικά καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων του 2009 ανήλθαν σε ,11 έναντι καθαρών κερδών της χρήσης 2008 ποσού ,25, ποσοστό αύξησης 183,18%. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά Κέρδη χρήσεως προ Φόρου ,11 Μείον: Φόρος εισοδήματος ,97 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 4.153,76 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 244,41 Κέρδη προς Διάθεση ,97 8

9 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ: Το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει προς την Γενική Συνέλευση τη διάθεση των κερδών ως εξής: Τακτικό Αποθεματικό Έκτακτο Αποθεματικό Μερίσματα Πληρωτέα ,66 Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 9.467,31 ΣΥΝΟΛΟ ,97 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η επέκταση της Τράπεζας μας στο Νόμο της Χίου εξακολουθεί να παραμένει πρωταρχικός στόχος και βασική επιδίωξη του Διοικητικού Συμβούλιου. Η κίνηση αυτή θα είχε οπωσδήποτε υλοποιηθεί, εάν οι παρούσες οικονομικές συνθήκες δεν ήταν ανασταλτικός παράγοντας. Τα νέα οικονομικά δεδομένα μας επιβάλλουν διαρκή αύξηση του Συνεταιριστικού μας κεφαλαίου και μελετημένες κινήσεις στην ανάπτυξη και διεύρυνση του δικτύου μας. Τελειώνοντας, θεωρούμε υποχρέωση να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη πελάτες και τη Διεύθυνση καθώς και το Προσωπικό της Τράπεζάς μας που συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων του έτους Ευχαριστούμε τους δημοσιογράφους, τις εφημερίδες και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Νομού μας, για την βοήθειά τους. Αισιοδοξώντας για την συνέχιση της ανοδικής πορείας της Τράπεζάς μας για το έτος 2010, παρακαλούμε για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης Μυτιλήνη 07/06/2010 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Αλμπάνης Στυλιανός Μιχαήλ 9

10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κυρίες και Κύριοι Συνεταιριστές Στη σύντομη αναφορά μου στην περσυνή Τακτική Γενική μας Συνέλευση (28 Ιουνίου 2009), είχα επισημάνει ότι, είχα υπηρετήσει την Συνεταιριστική Τράπεζα για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων τελευταίων μηνών της χρήσης του Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο ίδιο βήμα, προκειμένου να σας ενημερώσω για το έργο των Υπηρεσιών της Τράπεζάς μας κατά την 14η Εταιρική της Χρήση. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι και το 2009 σημαδεύτηκε από την διεθνή χρηματοοικονομική και πιστωτική κρίση. Η παγκόσμια οικονομία διένυσε και διανύει την μεγαλύτερη κρίση από την δεκαετία του 1930 και η έξοδος από αυτή δεν είναι ούτε εύκολη ούτε γρήγορη αλλά ούτε και προβλέψιμη παρά τις μεγάλες παρεμβάσεις Εθνικών Φορέων και Αρχών. Το 2009, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλες τις Τράπεζες. Οι μεγάλες αβεβαιότητες που διακατείχαν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά είχαν ως αποτέλεσμα την περιορισμένη ζήτηση πιστώσεων άρα την επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης και την αποθάρρυνση της ανάληψης δανειακών υποχρεώσεων. Οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης, είχαν αντίκτυπο και στους δείκτες «ρευστότητας και φερεγγυότητας» του Τραπεζικού Συστήματος αφού: - Όσον αφορά την «ρευστότητα», παρατηρήθηκε αύξηση του κόστους δανεισμού των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και - Όσον αφορά την «φερεγγυότητα» καταγράφονται μειώσεις των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των Τραπεζών λόγω διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων και αύξησης των προβλέψεων. η - Στο περιβάλλον αυτό, δραστηριοποιήθηκε και η δική μας Τράπεζα για 14 χρονιά παρουσιάζοντας πολύ καλά αποτελέσματα κατά την προσωπική μου άποψη λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω και των τεράστιων προβλημάτων του χαρτοφυλακίου των χρηματοδοτήσεών της. Αγαπητοί Συνεταιριστές, Βρίσκομαι εδώ προκειμένου να σας πω τα πράγματα όπως είναι, με το όνομά τους, και όχι να ωραιοποιήσω καμία κατάσταση. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, το 2009 υπήρξε μια καλή χρονιά για την δική μας Τράπεζα, τουλάχιστον από την άποψη των αποτελεσμάτων και συγκριτικά πάντοτε με τις αμέσως προηγούμενες χρήσεις. Τα Λειτουργικά κέρδη της Τράπεζας προ προβλέψεων και φόρων ανήλθαν στο ποσό των ,24. Εξ αυτών, ποσό 10

11 ,00 μεταφέρθηκε στις «Προβλέψεις Επισφαλών Δανείων» προηγούμενων χρήσεων και πληρώθηκε ως απόδοση Μερισμάτων το καθαρό ποσό των ,00 το οποίο αντιστοιχεί σε 1,00 ανά Συνεταιριστική Μερίδα. Έγιναν επίσης το 2009 «Διαγραφές Επισφαλών Απαιτήσεων» ποσού ,00. Τον χρόνο που πέρασε, η Τράπεζα διεύρυνε την γκάμα των προϊόντων της και ασχολήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην διαχείριση Επενδυτικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας μάλιστα για μια ακόμη χρονιά την πρώτη θέση στην Τραπεζική αγορά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Πέρα από την καθημερινή τραπεζική λειτουργία η οποία κατά το μεγαλύτερο πλέον μέρος της διέπεται από κανονισμούς και διαδικασίες, το βάρος δόθηκε και στον Οργανωτικό Τομέα ούτως ώστε η Τράπεζα να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις νέες απαιτήσεις του ανταγωνισμού όσο και στις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, της Βασιλείας ΙΙ κ.λ.π. Λειτούργησαν, Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO), Υπηρεσία Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων (RISK). Εκπονήθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή και τον Εσωτερικό Ελεγκτή οι «Κανονισμοί»: Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων. Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Εμπλοκών. Διαδικασιών Ελέγχου και Καταπολέμησης του Ξ.Χ και Χ.Τ. Διαχείρισης Κινδύνων. Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας και Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης. Επίσης, δημιουργήθηκε Μηχανογραφημένο Μητρώο Παγίων. Τέθηκε σε εφαρμογή το πρώτο εξάμηνο του 2009 το Νέο Πρόγραμμα Μετοχολογίου και Αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες του πλαισίου της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για επενδύσεις στην ψηφιακή ασφάλεια e-security» και ολοκληρώσαμε σχετική επένδυση ύψους ,00 λαμβάνοντας ως Δημόσια Επιχορήγηση το ποσό των ,00 (70% του συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.) Τέλος σημαντικότατη υπήρξε η αύξηση του «Συνεταιριστικού μας Κεφαλαίου» 11

12 κατά το ποσό των ποσοστό 14,78% και των Συνεταιριστικών Μερίδων κατά Οι βασικοί Στόχοι της Τράπεζας για το 2010 συνοψίζονται όπως παρακάτω: 1. Αύξηση των Καταθέσεων και διατήρηση επαρκούς ρευστότητας. 2. Συνετή διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων, μέσω συντηρητικής προσέγγισης όσον αφορά την έγκριση των δανείων και τον σχηματισμό προβλέψεων. 3. Περιορισμένη αλλά θετική εξέλιξη των δανειακών υπολοίπων, με συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του υπάρχοντος κακού χαρτοφυλακίου. 4. Εξασφάλιση των απαιτούμενων ελάχιστων δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας μέσω μιας διαρκούς και επιβεβλημένης προσπάθειας «αύξησης του Συνεταιριστικού μας Κεφαλαίου». 5. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Προσωπικού. 6. Περιορισμός των Εξόδων και «βελτίωση των πηγών κερδοφορίας». 7. Ανάπτυξη των εφαρμογών Sepa Credit Transfer [ΔΙΑΣ Credit, ΔΙΑΣ Pay και ΔΙΑΣ Transfer] και τέλος 8. Αναμένουμε την απόφαση της Δ.Ε.Π.Σ. της Τ.Ε. επί του υποβληθέντος αιτήματός μας, για την έναρξη λειτουργίας Μονάδας της Τράπεζάς μας και στη Χίο. Κυρίες και Κύριοι, Μεταφέροντας και τις ευχαριστίες του Προσωπικού της Τράπεζάς μας για την γενικότερη συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη που δείξατε στο έργο του, σας καλώ να συνεχίσετε με μεγαλύτερο ενθουσιασμό και συμπάθεια την στήριξη της Δικής μας Τράπεζας στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ιωάννης Κυρ. Αμπουλός Γενικός Διευθυντής 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 (ποσά σε.000 ) 2009 (.000 ). / ½ 11½ 11½ 15½ 10 15½ ½ : 50, Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 13

14 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/ /12/2009) ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ 2008 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,43 1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0, ,00 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ , ,10 β.προθεσμίας και με προειδοποίηση 0, ,00 α.όψεως , ,48 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ , ,92 β.λοιπές απαιτήσεις , ,62 α.καταθέσεις , ,31 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ , ,08 β.άλλες υποχρεώσεις Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες από χορηγηθέντα δάνεια , , , ,08 βα.όψεως , ,61 5.ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ , ,00 4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,12 β.άλλων εκδοτών , ,00 5. ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ & ΠΛΗΡΩΤ.ΕΞΟΔΑ , ,06 6. ΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ , , , ,46 6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ , ,25 Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης , ,27 Προβλέψεις για συντάξεις προσωπικού , ,25 7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ , ,40 9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ,21 8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ , , , ,00 Kαταβεβλημένο ( ,66 μερίδες των 73,37ευρώ) , ,21 Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ , ,46 9. ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ , ,64 γ.λοιπά άυλα πάγια στοιχεία , ,90 α.τακτικό αποθεματικό , ,97 Μείον: Απόσβέσεις άυλων πάγιων στοιχείων , ,88 β.αποθεματικά κατασταστικού , , ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , ,29 γ.επιχορηγήσεις επενδύσεων , ,77 α.γήπεδα - οικόπεδα , ,65 Μείον:Αποσβέσεις , ,45 β.κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων , ,18 δ.αφορολόγητο απόθεματικό κερδών από πώληση και Μείον: Αποσβέσεις κτιρίων , ,72 επαναμίσθωση ακινήτου , ,94 γ.έπιπλα,ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός , ,40 ε.λοιπά αποθεματικά , ,16 Μείον: Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού , , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 9.467,31 0,00 δ.λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία 0, ,88 Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο 9.467,31 0,00 Μείον: Αποσβέσεις 0, , ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ , ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,66 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις β.από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού , ,36 3.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως α.δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων , ,01 β.υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρής συμβάσεις , ,32 γ.πιστωτικοί λογ/σμοί πληροφοριών , ,58 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ , ,27 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31η Δεκεμβρίου 2009 (1η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2009) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ 2008 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ 2008 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα -Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως , ,49 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ , ,25 -Λοιποί τόκοι & εξομοιούμενα έσοδα , ,54 Μείον: Φόρος εισοδήματος ,97 0, , ,03 Σύνολο , ,25 Μείον: Μείον:Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι 4.153, ,76 2.Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα , , , ,70 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων 244, ,11 Πλέον: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ , ,38 3.Έσοδα από τίτλους α.έσοδα από μετοχές & άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως 119, ,38 4.Έσοδα προμηθειών , ,66 Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μείον: 5.Έξοδα προμηθειών 2.653, , , ,49 Τακτικό αποθεματικό , ,00 Πλέον: Έκτακτο αποθεματικό 7.400, ,00 6.Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων , ,74 Αφορολόγητο αποθεαμτικό ειδικών διατάξεων νόμων 0, ,38 Πλέον: Μερίσματα πληρωτέα ,66 0,00 7.Λοιπά Έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,96 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 9.467,31 0, , , , ,38 Μείον: 8.Γενικά έξοδα διοικήσεως α.δαπάνες προσωπικού -Μισθοί & ημερομίσθια , ,99 -Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντ , ,75 -Λοιπές επιβαρύνσεις 7.000,00 0,00 β.άλλα έξοδα διοικήσεως , , , , , ,55 14

15 Μείον: 9.Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,70 10.Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως , ,70 11.Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από χορηγηθέντα δάνεια , ,00 12.Πρόβλεψη για υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων 8.222, ,66 13.Λοιπές προβλέψεις , , , , , ,24 Πλέον: 15.Έκτακτα έσοδα , ,00 16.Έκτακτα έξοδα , , , ,01 KAΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ , ,25 Μυτιλήνη, 30 Απριλίου 2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΜΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΒΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Δ.Τ ΑΖ Α.Δ.Τ ΑΕ Α.Δ.Τ ΑΒ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Δ.Τ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ Συνεταίρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας " ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε" Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας " ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε" που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2009, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1)Η Τράπεζα προκειμένου να καλύψει τυχόν μελλοντικές ζημίες από χορηγήσεις δανείων (κυρίως των προηγουμένων χρήσεων), έχει σχηματίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων ποσού 4,1 εκ. ευρώ από το οποίο ποσό 1 εκ. ευρώ αφορά την παρούσα χρήση.h πρόβλεψη αυτή κατά την άποψη μας υπολλείπεται της απαιτουμένης κατά το ποσό των 7 εκ.ευρώ.το ποσό αυτό θα έπρεπε να είχε βαρύνει κυρίως τα αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων και να είχε μειώσει τα Ίδια κεφάλαια της Τράπεζας. 2)Στο λογαριασμό του Ενεργητικού (4) «Απαιτήσεις κατά πελατών» περιλαμβάνονται και χορηγήσεις δανείων ποσού 8,9 εκ. ευρώ οι οποίες κατά την 31/12/2009 βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση. 3)Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 έως Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. PKF EYΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές PANNELL KERR FORSTER Λ.Κηφισίας 124 Α.Μ.,Σ.Ο.Ε.Λ 132 Αθήνα,28 Μαΐου 2010 IΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΔΡΙΔΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

16 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ (ΣΥΝ.ΠΕ) (Αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρμογής) (κονδύλια σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά) Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΠΑΡ.1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 78/660/ΕΕ 1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τα ακίνητα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους (ιστορικό κόστος πλέον αναπροσαρμογές βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων που έγιναν στην κλειόμενη χρήση και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις (Π.Δ 299/2003). Τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους (ιστορικό κόστος), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων που έγιναν στην κλειόμενη χρήση και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις (Π.Δ 299/2003). Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεως υποτίμησή τους. Οι μετοχές (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο) αποτιμήθηκαν κατά την 31/12/2009 στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης Οι Συμμετοχές σε συνδεμένες και μη συνδεμένες επιχειρήσεις (η μεγαλύτερη των οποίων ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή) αποτιμήθηκαν σωστά στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας αξίας. Ως τρέχουσα αξία λήφθηκε αυτή που προκύπτει με βάση τις τελευταίες δημοσιευθείσες Οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών. Το Αμοιβαίο Μετοχικό Κεφάλαιο αποτιμήθηκε στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών. Τα ξένα τραπεζογραμμάτια (εκτός ζώνης) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Οι χορηγήσεις αποτιμήθηκαν στην ονομαστική τους αξία. Για τις χορηγήσεις αυτές στην κλειόμενη χρήση λογίσθηκε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού ευρώ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χορηγήσεων καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό «Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα» του Ενεργητικού. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χορηγήσεων καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό «Προεισπραγμένα έξοδα και πληρωμένα έξοδα» του Παθητικού. Τα αποτελέσματα χρήσης διαμορφώνονται από τα δεδουλευμένα έξοδα που αφορούν τη χρήση και από τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε αυτή. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2078/92 ο λογισμός τόκων από δάνεια που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση γίνεται μόνο όταν αυτά εισπραχθούν. 16

17 2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.1 Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης Μεταβολές Παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) με ποσά χωρίς δεκαδικά. Κατηγορία Παγίου Γήπεδα- Οικόπεδα Κτίριαεγκαταστάσεις κτιρίων Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Ασώματες ακινητοποιήσεις Υπόλοιπο 31/12/08 Αγορές/ (Πωλήσεις- Διαγραφές- Μεταφορές) 2009 Υπόλοιπο 31/12/09 Αποσβέσεις 31/12/08 Αποσβέσεις/ (Μειώσεις αποσβ.) 2009 Αναπ/στο Υπόλοιπο 31/12/ (1.411) (1.058) Συμμετοχές Η Τράπεζα μετέχει στο κεφάλαιο της: α/α Περιγραφή Συμμετοχής Ποσά σε Ευρώ 1. ΣΥΝΕΒΑ Α.Ε (αξία κτήσης και τρέχουσα αξία ) Πανελλήνια Τράπεζα ΕΤΑΛ Α.Ε Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων Σύνολα Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Σύνολο εταιρικών μεριδίων την : ονομαστικής αξίας 73,37 ευρώ το καθένα. Ειδικά κατά τη χρήση 2009 πουλήθηκαν εταιρικά μερίδια και εξαγοράστηκαν εταιρικά μερίδια. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο κατά την 31/12/2009 ανέρχεται σε ευρώ διαιρούμενο σε μερίδες ονομαστικής αξίας 73,37 η κάθε μία. 17

18 2.4 Αποθεματικά Τα αποθεματικά της τράπεζας αναλύονται ως εξής; α/α Περιγραφή Συμμετοχής Ποσά σε Ευρώ 1. Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά καταστατικού Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων Λοιπά αποθεματικά προς κάλυψη κινδύνων Σύνολο Προβλέψεις και Υποχρεώσεις Στην χρήση του 2009 σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω συνταξιοδότησης. Η πρόβλεψη αυτή υπολογίστηκε με βάση τις ειδικές διατάξεις περί Συνεταιριστικών Οργανώσεων και ανέρχεται κατά την 31/12/2009 στο ποσό των ευρώ. Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης επιβαρύνθηκαν συνολικά με ευρώ εκ των οποίων ποσό ευρώ αφορά την επιπλέον πρόβλεψη της παρούσας χρήσης (2009) και ποσό ευρώ αφορά την απόσβεση του λογαριασμού «Έξοδα αποζημίωσης προσωπικού». Στην κλειόμενη χρήση σχηματίσθηκε επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους ευρώ. Έτσι το σωρευμένο ποσό της πρόβλεψης ανέρχεται την 31/12/2009 σε ευρώ. Δεν υπάρχουν ειδικές οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις. Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 έως και Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 2.6 Αμοιβές Προκαταβολές και Πιστώσεις σε Όργανα Διοίκησης Τα μέλη του Δ.Σ είναι άμισθα. Οι ακαθάριστες αμοιβές και τα έξοδα του Γενικού Διευθυντή ανήλθαν: Αμοιβή (Μισθωτές υπηρεσίες ευρώ και παροχή υπηρεσιών ευρώ. Συνολικά ευρώ), Κινητή τηλεφωνία 0, Έξοδα ταξιδιών ευρώ). Στα μέλη των οργάνων της Τράπεζας, που ασκούν διοίκηση, διεύθυνση ή εποπτεία, δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές ή πιστώσεις, ούτε έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις, με εξαίρεση τα δάνεια και τις εγγυήσεις, τα οποία αυτοί δικαιούνται να λάβουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας. 2.7 Αποτελέσματα Χρήσεως Προσωπικό Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την χρήση προσωπικού:υπάλληλοι 36. Ανάλυση μισθοδοσίας: 1. Αμοιβές υπαλληλικού προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπαλληλικού προσωπικού Αποζημιώσεις απολυομένων Σύνολα

19 Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 40 ΠΑΡ.2-7 ΚΑΙ 41 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 86/635/ΕΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Θέση 1 Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 1. Ταμείο κεντρικού, υποκαταστημάτων, θυρίδων Διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος Σύνολα Θέση 3 Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων 1. Απαιτήσεις από λογαριασμούς όψεως σε Ευρώ Απαιτήσεις από λογαριασμούς προθεσμίας σε Ευρώ Σύνολα Θέση 4 Απαιτήσεις κατά πελατών 1. Χορηγήσεις διαρκείας από 0 μέχρι 3 μήνες Χορηγήσεις διαρκείας από 3 μήνες μέχρι 1 έτος Χορηγήσεις διαρκείας από 1 έτος μέχρι 5 έτη Χορηγήσεις από 5 έτη και πάνω Χορηγήσεις σε εμπλοκή Σύνολα Σε όσες χορηγήσεις δεν είναι ενήμερες έχει διακοπεί ο λογισμός των τόκων σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2076/1992. Οι χορηγήσεις καλύπτονται με αξιόγραφα (ενεχυρίαση επιταγών) ύψους ευρώ , εμπράγματες εξασφαλίσεις (Υποθήκες - Προσημειώσεις) ύψους ευρώ , εκχώρηση απαιτήσεων ύψους ευρώ , ενεχυρίαση καταθέσεων ύψους ευρώ, ενεχυρίαση τίτλων ύψους ευρώ. 4. Θέση 5 Ομολογίες και Τίτλοι σταθερής απόδοσης 1. Παγκρήτιο ομόλογο

20 5. Θέση 6 Μετοχές και άλλοι Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης 1. Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (τιμή κτήσης ) Αμοιβαία Κεφάλαια διαχείρισης μετοχών (μετοχικά) (τιμή κτήσης ) Σύνολα Θέση 7 Συμμετοχές σε μη Συνδεμένες Επιχειρήσεις 1. Πανελλήνια Τράπεζα ΕΤΑΛ Α.Ε Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων Σύνολα Θέση 8 Συμμετοχές σε Συνδεμένες Επιχειρήσεις 1. Συμμετοχή 98% στη ΣΥΝΕΒΑ Α.Ε (αξία κτήσης ευρώ) Θέση 9 Άυλα Πάγια Στοιχεία Αξία Κτήσης Αποσβεσθέντα Αναπόσβ. Αξία Έξοδα Λογισμικού Έξοδα Ακινητοποιήσεων Λοιπά Έξοδα Θέση 10 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Αξία Κτήσης Αποσβεσθέντα Αναποσβ. Αξία Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός

21 10. Θέση 13 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 1. Προκαταβολές για αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων Απαιτήσεις από καθυστερήσεις καρτών Εγγυήσεις Ελληνικό Δημόσιο Διάφορα Σύνολα Θέση 15 Προπλ/να Έξοδα Έσοδα Εισπρακτέα 1. Έσοδα αμοιβών προγραμμάτων ΠΕΠ Προϋπολογισμένοι τόκοι (έσοδο) χορηγήσεων (λογ.58) Δεδουλευμένοι τόκοι (έσοδο) προθεσμ. κατάθεσης έως 31/12/ Έσοδα εκτοκισμού προηγουμένων χρήσεων Έσοδα ασφαλίστρων χορηγήσεων Έσοδα από προμήθειες Ε/Ε Έξοδα από τόκους προθεσμιακής extra Σύνολα ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. Θέση 2 Υποχρεώσεις προς Πελάτες 1. Λογαρ. καταθέσεων όψεως Λογαρ. καταθέσεων ταμιευτηρίου Λογαρ. δεσμευμένων καταθέσεων Λογαρ. προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας μέχρι 3 μήνες Λογαρ. προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας από 3 μήνες έως 1 έτος Σύνολα Θέση 3 Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 1. Επιταγές πληρωτέες Επιταγές καλύμματα προς ρευστοποίηση Ετήσια εισφορά ΤΕΚ Υποχρεώσεις στο Δημόσιο από τέλη κυκλοφορίας Μερίσματα πληρωτέα Ελληνικό Δημόσιο-Φόροι Ασφαλιστικοί οργανισμοί Υποχρεώσεις από διανομή κερδών στο προσωπικό Διάφορα Σύνολα

22 3. Θέση 5 Προ/ντα Έσοδα Πληρ. Έξοδα 1. Τόκοι πληρωτέοι καταθέσεων πελατών Θέση 6 Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω σύνταξης Λοιποί Λογ/σμοί Τάξεως 1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εγγυήσεις υπέρ τρίτων Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών Σύνολα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1. Θέσεις 1-6 Θέση Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ 1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα - Τόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης (Παγκρήτιο Ομόλογο) Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα ( ) 3. Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής απόδοσης Έσοδα προμηθειών Έξοδα προμηθειών (2.653) 6. Αποτελέσματα χρημ/κών πράξεων Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως -Έσοδα προγραμμάτων Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης. τιμολογημένα έξοδα δικαστικών επιμελητών - δικηγόρων -Λοιπά έσοδα προμηθειών διαχείρισης Έσοδα από ειδικές επιχορηγήσεις Λοιπά έσοδα από ασφάλειες δανειοληπτών Έσοδα από ενοίκια Λοιπά έσοδα Σύνολα

23 2. Θέση 10 Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης 1. Δωρεές Λοιποί φόροι Σύνολα Θέση 11 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων από χορηγηθέντα δάνεια 1. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Θέση 12 Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων 1. Πρόβλεψη υποτίμησης ΣΥΝΕΒΑ Α.Ε Πρόβλεψη για υποτίμηση μετοχών 373 Σύνολο Θέση 13 Λοιπές προβλέψεις 1. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού Θέση 15 Έκτακτα Έσοδα Έσοδα προηγ. χρήσεων 1. Έσοδά από αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων Πλεόνασμα ταμείου Τόκοι δανείων προηγούμενης χρήσης Έσοδα επιδομάτων ασθενείας προηγ. χρήσεων Διάφορα έσοδα Σύνολα Θέση 16 Έκτακτα Έξοδα Έξοδα προηγ. χρήσεων 1. Λογαριασμός τακτοποίησης καταθέσεων-χορηγήσεων Διαγραφή ανείσπρακτων απαιτήσεων Διάφορα έξοδα Σύνολα

24 Μυτιλήνη, 30 Απριλίου 2010 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ο Γενικός Διευθυντής ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α.Δ.Τ ΑΖ ΑΜΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ ΑΕ Ο Οικονομικός & Φορολογικός Σύμβουλος Α Τάξεως Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Αρ. Μητρώου ΟΕΕ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΑΒΗΣ ΑΡ. Μητρώου ΟΕΕ Το Προσάρτημα αυτό αποτελείται από 9 σελίδες και είναι αυτό που αναφέρεται στην από 25 Μαΐου 2010 Έκθεση ελέγχου της εταιρείας μας. Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 PKF EYΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λ. Κηφισίας 124 Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 132 IΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΔΡΙΔΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

25 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΑΜΟΙΒΕΣ Σύνολο εργαζομένων το Εξωτερικοί Συνεργάτες 4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΜΙΣΘΩΝ: 40 Αμοιβές μόνιμου προσωπικού 957,043 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 123,905 Καταβληθείσες Εργοδοτικές Εισφορές 241,711 Αμοιβές Εξωτερικών Συνεργατών και εκτάκτων 322,905 Αποδόθηκε Φόρος 64,590 Αποδόθηκε χαρτόσημο 299 Β. ΔΩΡΕΕΣ (Πολιτιστικά σωματεία, Φιλανθρωπικά ιδρύματα κ.α.) 13,540 Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Κ.Ο.Κ. Επενδύσεις σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό 65,200 Αποδόθηκε Φ.Π.Α. από τους προμηθευτές 8,476 Δ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο.Τ.Ε Α.Ε. 37,723 Δ.Ε.Η. Α.Ε. 15,473 ΕΛ.ΤΑ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 11,887 ΣΥΝΟΛΟ 65,083 Πλέον από Φ.Π.Α. δαπανών που αποδόθηκε από προμηθευτές εξόδων 4,440 Ε. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Από δαπάνες (που πραγματοποιήθηκαν για τον (εταιρικό σκοπό εντός του νησιού) 34,150 Ενοίκια καταβαλλόμενα 70,286 ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Φόρος Ν. 3697/08 0 Χαρτόσημο Ενεχυρίασης Επιταγών 57,318 Φόρος Τόκων 340,977 Φόρος Εισοδήματος 0,00 Φ.Π.Α. 37,719 Ε.Τ.ΑΚ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 439,564 25

26 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Συνεισφορά στην τοπική οικονομία μέσω επενδύσεων σε πάγια 65,200 Συνεισφορά στο ανθρώπινο δυναμικό (υπάλληλοι) 957,043 Συνεισφορά στα ταμεία ασφάλισης 241,711 Συνεισφορά στους εξωτερικούς συνεργάτες (τοπικούς) 322,905 Συνεισφορά από καταβολή φόρων τελών (άμεσων, έμμεσων, παρακρατούμενων, πλέον Φ.Π.Α., Φ.Σ.Κ., Ε.Τ.ΑΚ. στη Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης) 452,480 Συνεισφορά στις δημόσιες επιχειρήσεις του Νομού 65,083 Συνεισφορά σε τοπικούς προμηθευτές για πραγματοποίηση εξόδων λειτουργίας 34,150 Δωρεές σε τοπικούς φορείς 13,540 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 2,152,112 ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΟΣ Πανελλήνια Κάρτα Mastercard Πανελλήνια Κάρτα Visa Classic ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 290, Χολαργός Τηλ.: , Φαξ.:

27 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, B' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΛΑΧΑΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΡΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΖΑΝΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΦΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΕΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Γραμματεία Διοίκησης: Δ/νση Κεντρικού Καταστήματος: Δ/νση Διαχείρισης Κινδύνου: Υποδ/νση Διαχείρισης και Υποστήριξης: Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού & Λογιστηρίου Υπάλληλοι Λογιστηρίου Τμήμα Χρηματοδοτήσεων: Προϊσταμένη Χορηγήσεων Υπάλληλοι Χορηγήσεων (Εκτελεστικού) Υπάλληλοι Χορηγήσεων (Εισηγητικού & Επενδυτικών Προγραμμάτων) Τμήμα Καθυστερήσεων και Εμπλοκών: Προϊστάμενη Καθυστερήσεων Υπάλληλος Καθυστερήσεων Τμήμα Καταθέσεων, Συμψηφισμού & Μετοχολογίου: Προϊσταμένη Καταθέσεων και Υπεύθυνη Α44 Ν.3691/2008 Αναπληρωτής Προϊσταμένου και Υπευθ. Α44 Ν.3691/2008 Υπάλληλοι Καταθέσεων Κεντρικός Ταμίας Τμήμα Πληροφορικής: Προϊστάμενος Πληροφορικής Υπάλληλοι Πληροφορικής Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων: Κατάστημα Καλλονής Δ/νση Καταστήματος Υπάλληλος Καταθέσεων & Χορηγήσεων Ταμίας Κατάστημα Μυρίνας Λήμνου Δ/νση Καταστήματος Υπάλληλος Καταθέσεων & Χορηγήσεων Ταμίας ΘΥΡΙΔΕΣ Υπάλληλος Θυρίδας Αγιάσου Υπάλληλος Θυρίδας Ερεσού Υπάλληλος Θυρίδας Παπάδου Υπάλληλος Θυρίδας Πέτρας Υπάλληλος Θυρίδας Πλωμαρίου Υπάλληλος Θυρίδας Πολιχνίτου ΑΜΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατανός Ιωάννης Χατζηχαλκιάς Εμμανουήλ (Δικηγόρος) Καραθανάση Νόρα Γαλανού Μαριάνθη Μαριόλας Ιγνάτιος Κατσαβής Αντώνιος Πόθας Σαββας, Παπαστάυρου Ελένη Δουλγερίδου Βασιλική Πολυχρόνης Δημήτριος, Σουβλάτζης Μάριος, Λαζαρίδου Μαρία Βουρνάζου Ευλαλία, Παναγιωτέλλη Μαρία, Χατζηαναγνώστου Ουράνια Βουνάτσου Βασιλική Κοκκώδης Δημήτριος, Πολίτη Νικολίνα Χριστέλλη Ταξιαρχούλα Ζαφειρίου Γεώργιος Μαστρογιαννάκη Σοφία, Ελευθέριου Βασιλική Καραϊσκάκης Παρασκευάς Ευαγγέλου Βασίλειος Τσολάκης Παναγιώτης, Λαμπρίδης Νικόλαος Παπαφίγκου Μαρίνα Βουγιούκας Ευστράτιος Σαραντέλλη Φωτεινή Κρέτζα Ευριδίκη Κίνδερλη Πηνελόπη Δανιήλ Μαρία Μελετιάδου Ζαχαρούλα Παπαπορφυρίου Ελπινίκη Γιαννακέλου Αφροδίτη Βασιλάρου Ζωγραφία Αλτζαϊουσι Αλεξία Ραφτέλλη Ευαγγελία Σαββαδέλλη Ελευθερία ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 40 (στοιχεία 31/5/2010) 27

28 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ... 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ... 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ... 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. - Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. - Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...14 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2008...16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 13η εταιρική χρήση (01.08.2014-30.06.2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48622/04/Β/01/31(2005)- Γ.Ε.ΜΗ.4232301000 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 PRISMA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, 682 00 Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054415721000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... Σελ. 2-3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε... Σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 11.855.842,04 11.976.777,21 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 623.062,71 925.976,86

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. (πρώην ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ «ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 16400743000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, Πειραιάς. Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, Πειραιάς. Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, 185 32 Πειραιάς Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5497229000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, 151 22 Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52846/01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5524201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ

FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, ΤΚ 153 44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 85782602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΑΡ. ΓΕΜΗ : 72976520000 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Κατάσταση Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ.

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 004280301000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ α. Ταµείο 36.501.667 30.898.743 α. Οψεως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,64 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,64 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Σημείωση 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 246.808,54

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου2011 31 η Δεκεμβρίου 2011)

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου2011 31 η Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου2011 31 η Δεκεμβρίου 2011) ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Κυρίες και Κύριοι, H κρίση χρέους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Ανώνυμη Εταιρεία Λαντζόι Ωλένης, 27 064 Ηλεία ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 128443425000 χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η

OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ. 16452 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 134111701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 Περίοδος : 7 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ. 49100 Α.Φ.Μ. 998968171 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 [ ΔΙΑΧ. 1/1-31/12/2014 ] ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσης 2014 Ποσά προηγ, χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση 2014 Χρήση 2013 Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 1123/80 & της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 384/1992) (ΠΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

RETHΥMNO RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «RETHYMNO RESORTS Α.Ξ.Τ.Ε».Ε /72/Β/86/11, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ.Ε.ΜΗ.

RETHΥMNO RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «RETHYMNO RESORTS Α.Ξ.Τ.Ε».Ε /72/Β/86/11, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ.Ε.ΜΗ. 1 RETHΥMNO RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «RETHYMNO RESORTS Α.Ξ.Τ.Ε». ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΔΡΑ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 23 ΡΕΘΥΜΝΟ 74100 ΑΜ Α.Ε. 11836/72/Β/86/11, Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

«COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. «COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ 32 100 Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 13300401700 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης εταιρικής χρήσης 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε / 70 / Β / 02 / 54 - ΑΡ.ΓΕΜΗ

2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε / 70 / Β / 02 / 54 - ΑΡ.ΓΕΜΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52243 / 70 / Β / 02 / 54 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 077872227000... (Βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΓΚΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΓΚΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΓΚΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ : 122442927000 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπήρξαν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δεν υπήρξαν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,όπως ισχύει) Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Oικονομικών Καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Oικονομικών Καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52161/62/B/02/0149 Παρ.1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (βάσει του αρθ. 37 του Ν. 2190/1920) Προς τους Μετόχους της εταιρίας «ΧΡ.ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.». Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ RADICAL COMMUNICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ.

Διαβάστε περισσότερα