ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μελέτη στην ασφάλεια των αναλυτών και προωθητών DNS (Study on the security status of the recursive DNS resolvers and forwarders) Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων για το Δίπλωμα του Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων των φοιτητών ΚΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Μ. 321/ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Μ. 321/ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

2 2

3 Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Καμπουράκης Γεώργιος, Επιβλέπων, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τζουραμάνης Θεόδωρος, Μέλος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Βουγιούκας Δημοσθένης, Μέλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

4 4

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστηµα ονοµάτων περιοχών (DNS) αποτελεί ένα ιεραρχικό σύστηµα ονοµατοδοσίας για δίκτυα υπολογιστών το οποίο υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το Χρησιµοποιείται κυρίως για την αντιστοιχία ονοµάτων περιοχών (domain name) µε διευθύνσεις IP, για τη διευκόλυνση των χρηστών του διαδικτύου. Διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο στην αρχιτεκτονική του διαδικτύου και η ασφάλεια του είναι καθοριστική, καθώς προηγείται κάθε άλλης διαδικτυακής εφαρµογής (web, ftp, mail κλπ.). Παρ όλη την κρισιµότητά του, οι διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων (recursive) που είναι υπεύθυνοι για την αναζήτηση της αντιστοιχίας όταν δοθεί ένα όνοµα περιοχής ως ερώτηµα, αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα σε θέµατα ασφαλείας. Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε µε σκοπό να εξετάσουµε την ασφάλεια του συστήµατος ονοµάτων περιοχών και συγκεκριµένα των διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων της Ελλάδος. Για να το επιτύχουµε αυτό, εντοπίσαµε όλους τους διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων αλλά και τους εξυπηρετητές προώθησης υπηρεσιών µε τη βοήθεια dig ερωτηµάτων και ενός εξουσιoδοτηµένου dns διακοµιστή (authoritative), για την περιοχή checkdns.aegean.gr, που δηµιουργήσαµε. Στη συνέχεια χρησιµοποιώντας ορισµένα χρήσιµα εργαλεία ελέγξαµε τις ρυθµίσεις καθώς και τα αντίµετρα που υποστηρίζει καθένας από τους υπάρχοντες διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων. Για τους διακοµιστές προώθησης υπηρεσιών ελέγξαµε µόνο τα λειτουργικά και τις εκδόσεις του λογισµικού του DNS εξυπηρετητή που χρησιµοποιούν ώστε να γνωρίζουµε εάν πρόκειται για σωστά ρυθµισµένους εξυπηρετητές. Αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας, να εκτελεστεί το ίδιο πείραµα και για την Ιρλανδία, µία χώρα µε σχεδόν ίδιο αριθµό IP διευθύνσεων µε αυτόν της Ελλάδος και ίσως πιο ανεπτυγµένη στο συγκεκριµένο κλάδο, ώστε να υπάρχει ένα µέτρο σύγκρισης. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν ήταν αρκετά απογοητευτικά, καθώς µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων καλύπτει την απαιτούµενη ασφάλεια, µε αποτέλεσµα να µπορούν αρκετά εύκολα να πέσουν θύµατα ορισµένων επιθέσεων (π.χ. cache poisoning attack). Για το λόγο αυτό, εκτελέσαµε στη συνέχεια ένα ακόµα πείραµα, αναζητώντας αν έχει µολυνθεί η προσωρινή µνήµη κάποιου διακοµιστή για κάποια ιστοσελίδα υψηλής επισκεψιµότητας ή τράπεζας. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν αρκετά ενδιαφέρον. Στο τελευταίο στάδιο της διπλωµατικής εργασίας εκτελέσαµε µία επίθεση, τύπου ενίσχυσης (Amplification attack), στο διακοµιστή που είχαµε οι ίδιοι δηµιουργήσει. Η επίθεση που εκτελέσαµε πραγµατοποιήθηκε µε διαφορετικό τρόπο από τη συνηθισµένη επίθεση ενίσχυσης, αφού αντί της εγγραφής TXT χρησιµοποιήσαµε την RRSIG. Προσπαθήσαµε δηλαδή, να εκµεταλλευτούµε το µεγάλο µέγεθος πακέτων του DNSSEC ώστε να δείξουµε ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ενάντιας της ασφάλειας του DNS. Η επίθεση έληξε µε επιτυχία, καθώς κατορθώσαµε να θέσουµε το διακοµιστή εκτός λειτουργίας µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα. 5

6 6

7 ABSTRACT The Domain Name System (DNS) is a hierarchical distributed naming system for networks, which was implemented for the first time in It is mainly used for resolving domain names into Internet Protocol (IP) addresses, for the convenience of Internet users. DNS plays a critical role in the architecture of the Internet, and its security is crucial, as it precedes all the other web application (web, ftp, mail etc.). Despite the criticalness of DNS, recursive servers, who are responsible for searching and matching the given domain name with an IP address, face major issues concerning security. The purpose of this thesis is to examine DNS and especially the security of the Greek recursive servers. To achieve this, we located all recursive and forwarders using dig queries and an authoritative dns server responsible for the domain checkdns.aegean.gr which was created by us. Thereafter, using a number of useful tools (fpdns, xprobe2, whois etc.) and dig queries, we checked the settings of the existing recursive servers and the countermeasures that each one supports. As for forwarders, we only examined their operating system and the version of DNS server software they use, so as to learn if they are properly configured. During the making of this project, it was decided to conduct the same experiment for Ireland as well, a country with about the same number of IP addresses as Greece and perhaps with a more advanced level in the specific scientific sector, in order to have a measure of comparison. The results were quite disappointing, as only a very small percentage of the recursive servers provide the required safety, easily making them victims of different types of attacks (cache poisoning attack etc.). Therefore, we performed another experiment in order to search if any of the recursive servers has his cache infected with false information concerning a high traffic or bank website. The results were plain interesting. In the final stage of the thesis, we executed an Amplification attack to our authoritative server. The attack was performed in a different way than the usual Amplification Attack, since we used RRSIG instead of TXT RR. This enabled us to exploit the large size of DNSSEC packets to prove that DNSSEC can also be used against the DNS security. The assault was successful, as we managed to set the victim out of service in a brief period of time. 7

8 8

9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ - ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε από τους προπτυχιακούς φοιτητές Κόπανο Παναγιώτη και Λουλουδάκη Γεώργιο του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κατά το Ακαδηµαϊκό έτος υπό την επίβλεψη του επίκουρου καθηγητή Γεωργίου Καµπουράκη. Οφείλουµε να εκφράσουµε τις θερµές µας ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Καµπουράκη Γεώργιο για την καθοδήγηση και υποστήριξή του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωµατικής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλουµε να δώσουµε στον κύριο Αναγνωστόπουλο Μάριο, υποψήφιο διδάκτορα του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, χωρίς τη συµβολή του οποίου η ολοκλήρωση της εργασίας θα ήταν αδύνατη. Η συνεργασίας µας ήταν άψογη και η βοήθειά του πολύτιµη σε κάθε φάση της εργασίας που τη χρειαστήκαµε. Πολλές ευχαριστίες θα δώσουµε επίσης στους επίκουρους καθηγητές κ. Βουγιούκα Δηµοσθένη και κ. Τζουραµάνη Θεόδωρο που αποτελούν µέλη της τριµελής επιτροπής για την παρούσα εργασία. Τη διπλωµατική αυτή εργασία, την αφιερώνουµε στους γονείς µας για τις θυσίες που έκαναν για να στηρίξουν την προσπάθειά µας όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους Κόπανο Βελισσάριο, Βούρου Ελένη, Σαντίκου Αννίτα, Κρατηµένο Ευστάθιο και Κανακαράκη Αλέξανδρο για την ηθική υποστήριξή τους καθώς και τη συµβολή τους στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. 9

10 10

11 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ...5 ABSTRACT..7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ...9 Περιεχόµενα...11 Κατάλογος Εικόνων...15 Κατάλογος Πινάκων...19 Κατάλογος Διαγραµµάτων Κεφάλαιο 1 0 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Ιστορική αναδροµή Σκοπός της διπλωµατικής Διάρθρωση διπλωµατικής Κεφάλαιο 2 0 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Εισαγωγή στο Σύστηµα Ονοµάτων Περιοχών (DNS) Σύστηµα Ονοµάτων Περιοχών Ιεραρχική οργάνωση Δοµή και Λειτουργία Οντότητες gtld Συστατικά Συστήµατος Ονοµάτων Περιοχής (DNS) Αναλυτής (Resolver) Αρχεία Ζώνης (zone files) Αρχείο Ζώνης (Zone File) και Εγγραφές Πόρων (Resource Records) Μορφή Αρχείου Ζώνης Οδηγίες (directives) $TTL Directive $ORIGIN Directive Εγγραφές πόρων (Resource Records) Εγγραφή SOA Εγγραφή NS Εγγραφή MX Εγγραφή A Εγγραφή CNAME Εγγραφές HINFO & TXT Μερικές ακόµα Εγγραφές Λειτουργίες Συστήµατος Ονοµάτων Περιοχών (DNS) Πρωτόκολλα UDP-TCP Πρωτόκολλο αυτοδύναµων πακέτων χρήστη (UDP) Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (TCP) Γιατί χρησιµοποιείται το UDP; Μειονέκτηµα χρήσης του UDP στο DNS DNS Ερωτήµατα (Queries) Αναδροµικά Ερωτήµατα (Recursive queries) Μη αναδροµικά ερωτήµατα (Iterative or non-recursive queries) Αντίστροφα Ερωτήµατα ( Inverse query ) DNS Reverse Mapping Συντήρηση Ζώνης Πλήρης µεταφορά ζώνης (Full Zone Transfer) Αυξητική µεταφορά ζώνης (Incremental Zone Transfer) Μήνυµα Ειδοποίησης (NOTIFY) Δυναµική Ανανέωση (Dynamic Update) Εναλλακτική προσέγγιση του DDNS Ασφάλεια Συστήµατος ονοµάτων περιοχών (DNS Security) Κίνδυνοι ασφαλείας (Security Threats)

12 Διαβάθµιση Ασφάλειας (Security Classification) Τύποι διακοµιστών ονοµάτων περιοχών Πρωτεύων (Master or Primary) διακοµιστής ονοµάτων Δευτερεύων (Slave or Secondary) διακοµιστής ονοµάτων Διαφορά Δευτερεύων και προσωρινής αποθήκευσης Διάδοση Αλλαγής χρησιµοποιώντας µήνυµα ειδοποίησης (NOTIFY) Προσωρινής Αποθήκευσης (Caching) Διακοµιστές Ονοµάτων Διακοµιστές Ονοµάτων Προώθησης Υπηρεσιών (Forwarding) Υποδιαιρούµενοι (Stealth or Split) Διακοµιστές Ονοµάτων Μόνο-Εξουσιοδοτηµένοι (Authoritative-Only) Διακοµιστές Ονοµάτων Κεφάλαιο 3 ο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ Πακέτο Συστήµατος Ονοµάτων Περιοχής (dns packet) Επίθεση Δηλητηρίασης Προσωρινής Μνήµης (cache poisoning attack) Εισαγωγή Ιστορική αναδροµή η εκδοχή επίθεσης δηλητηρίασης προσωρινής µνήµης (Βήµατα) η εκδοχή επίθεσης δηλητηρίασης προσωρινής μνήμης (Kaminsky) Αντίµετρα Τυχαιοποίηση Αναγνωριστικού Συναλλαγών (Transaction ID Randomization) Τυχαιοποίηση θύρας Πηγής (Source Port Randomization) Τυχαιοποίηση κεφαλαίων-µικρών (00x20 bit encoding) DNSSEC Περιγραφή του DNSSEC DNS εγγραφές Εγγραφή δηµόσιου dns κλειδιού (DNSKEY) Εγγραφή ανάθεσης υπογραφής (DS) Εγγραφή υπογραφής εγγραφών (RRSIG) Εγγραφή επόµενης ασφάλειας (NSEC) Πλεονεκτήµατα DNSSEC Μειονεκτήµατα DNSSEC Κεφάλαιο 4 ο ΠΕΙΡΑΜΑ Εισαγωγή Σχεδιασµός Εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν(tcpdump, xprobe2, fpdns) Ανάλυση σχεδιασµού Υλοποίηση Στήσιµο Διακοµιστή Βάση Δεδοµένων Διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων Ελλάδος Διακοµιστές προώθησης υπηρεσιών Ελλάδος Διακοµιστές Ιρλανδίας Συλλογή πληροφοριών Εύρεση διακοµιστών Έκδοση λογισµικού του DNS εξυπηρετητή Έκδοση λειτουργικού Εκχώρηση τιµών στη βάση DNSSEC Queries WHOIS ερωτήµατα Έλεγχος για ήδη µολυσµένους διακοµιστές Αποτελέσµατα Διακοµιστές προώθησης υπηρεσιών Ελλάδα FPDNS XPROBE

13 WHOIS Ιρλανδία FPDNS XPROBE WHOIS Συγκριτικά αποτελέσµατα Διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων Ελλάδα FPDNS XPROBE WHOIS DNSSEC Τυχαιότητα κεφαλαίων µικρών (0x20-bit encoding) Τυχαιότητα αναγνωριστικού συναλλαγών (id randomization) και θύρας προέλευσης(port randomization) Αναγνωριστικό ερωτηµάτων Θύρα προέλευσης ερωτήµατος Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα Ιρλανδία FPDNS XPROBE WHOIS DNSSEC Τυχαιότητα κεφαλαίων µικρών (0x20-bit encoding) Αναγνωριστικό ερωτηµάτων Θύρα προέλευσης ερωτηµάτων Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα Σύγκριση διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων Ιρλανδίας Ελλάδας Ανάλυση για ήδη µολυσµένους διακοµιστές (Ελλάδα) Συμπεράσματα Κεφάλαιο 5 ο ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (AMPLIFICATION ATTACK) Περιγραφή της επίθεσης ενίσχυσης Σχεδιασμός επίθεσης Εργαλείο επίθεσης (Scapy) Ανάλυση σχεδιασμού Υλοποίηση Αποτελέσματα Δημιουργία DNS Πακέτου Εύρεση διακομιστών Προετοιμασία δικτύου υπολογιστών για την επίθεση Επίθεση Αποτελέσματα Συμπεράσματα Κεφάλαιο 6 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Συµπεράσµατα Προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν Κεφάλαιο 7 ο ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

14 14

15 Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 2. 1 : Επίπεδα Ιεραρχίας [4] Εικόνα 2. 2 : Διαδικασία πρόσβασης στο master TLD Servers file [4] Εικόνα 2. 3 : Διαδικασία προώθησης αιτήµατος και απάντησης [4] Εικόνα 2. 4 : Σχέση φορέα µητρώου καταχωρητή [4] Εικόνα 2. 5 : Μεταφορά Ζώνης [4] Εικόνα 2. 6 : Διαδικασία αναδροµικού (recursive) ερωτήµατος [4] Εικόνα 2. 7 : Διαδικασία µη αναδροµικού ερωτήµατος [4] Εικόνα 2. 8 : Ροή δεδοµένων συστήµατος ονοµάτων περιοχών Εικόνα 2. 9 :Τυπική διαµόρφωση πρωτεύοντα και δευτερεύοντα διακοµιστή ονοµάτων [4] Εικόνα : Διαµόρφωση κρυφού πρωτεύοντα µε δευτερεύοντα διακοµιστή ονοµάτων [4] Εικόνα : Παράδειγµα του named.conf [4] Εικόνα : καθολική προώθηση όλων των ερωτηµάτων [4] Εικόνα 2. 13: Προώθηση ερωτηµάτων για συγκεκριµένη ζώνη [4] Εικόνα 2. 14: Αρχιτεκτονική υποδιαιρούµενου (Stealth) διακοµιστή [4] Εικόνα 3. 1 : Πακέτο συστήµατος ονοµάτων περιοχών [8] Εικόνα 3. 2 : 1 η εκδοχή επίθεσης δηλητηρίασης προσωρινής µνήµης Εικόνα 3. 3 : Kaminsky poisoning attack Εικόνα 3. 4: Κατασκευή DNSSEC αλυσίδας εµπιστοσύνης [16] Εικόνα 3. 5: Παράδειγµα DNSSEC ερωτήµατος[17] Εικόνα 4. 1: Βήµατα πειράµατος για διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων.. 75 Εικόνα 4. 2: Βήµατα πειράµατος για διακοµιστές προώθησης υπηρεσιών Εικόνα 4. 3: Αρχείο ζώνης του διακοµιστή µας Εικόνα 4. 4: Αρχείο named.conf.local του διακοµιστή µας Εικόνα 4. 5: Αρχείο named.conf.options του διακοµιστή µας Εικόνα 4. 6: Πίνακας recursive της βάσης recursive_db Εικόνα 4. 7: Πίνακας fpdns_xprobe της βάσης recursive_db Εικόνα 4. 8: Πίνακας queries της βάσης recursive_db Εικόνα 4. 9: Πίνακας forwarders της βάσης forwarders_db Εικόνα 4. 10: Πίνακας fpdns_xprobe της βάσης forwarders_db Εικόνα 4. 11: Πίνακας recurs_of_forw της βάσης forwarders_db Εικόνα 4. 12: Πίνακας recursive της βάσης irel_recursive_db Εικόνα 4. 13: Αρχείο κειµένου greek_ips.txt

16 Εικόνα 4. 14: Script για εκτέλεση πολλαπλών dig ερωτηµάτων Εικόνα 4. 15: Αρχείο κειµένου που περιέχει τα πακέτα που έφτασαν στο διακοµιστή µας Εικόνα 4. 16: Αρχείο κειµένου που περιέχει τους διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων Εικόνα 4. 17: Αρχείο κειµένου µε του διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων των διακοµιστών προώθησης υπηρεσιών Εικόνα 4. 18: Γενικά αποτελέσµατα κάθε πειράµατος Εικόνα 4. 19: Script για εκτέλεση πολλαπλών fpdns ερωτηµάτων Εικόνα 4. 20: Αρχείο fpdns απαντήσεων Εικόνα 4. 21: Επεξεργασµένο αρχείο που περιλαµβάνει µόνο τις fpdns απαντήσεις Εικόνα 4. 22: Script για εκτέλεση πολλαπλών Xprobe2 ερωτηµάτων Εικόνα 4. 23: Xprobe2 απάντηση Εικόνα 4. 24: Αρχείο κειµένου µε τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα του xprobe2 ερωτήµατος Εικόνα 4. 25: Τµήµα του κελιού IP από τη βάση µας Εικόνα 4. 26: Εγγραφές id, date, ip από τον πίνακα fpdns_xprobe Εικόνα 4. 27: Εκχώρηση της τιµής fpdns στον πίνακα fpdns_xprobe Εικόνα 4. 28: Εκχώρηση και της τιµής Xprobe Εικόνα 4. 29: Εκχώρηση τιµών στον πίνακα recurs_of_forw Εικόνα 4. 30: Script για την εκτέλεση πολλαπλών dnssec ερωτηµάτων Εικόνα 4. 31: Απάντηση διακοµιστή που υποστηρίζει dnssec Εικόνα 4. 32: Απάντηση διακοµιστή που δεν υποστηρίζει dnssec Εικόνα 4. 33: Dnssec εγγραφές από τη βάση µας Εικόνα 4. 34: Αρχείο κειµένου που περιέχει τα πακέτα που έφτασαν στο διακοµιστή µας Εικόνα 4. 35: Παράδειγµα εγγραφών του πίνακα queries από τη βάση µας Εικόνα 4. 36: Παράδειγµα Bit Εnc εγγραφών (True) Εικόνα 4. 37: Παράδειγµα Bit Enc εγγραφών (False) Εικόνα 4. 38: Script για εκτέλεση πολλαπλών whois ερωτηµάτων Εικόνα 4. 39: Whois απάντηση Εικόνα 4. 40: Αρχείο κειµένου που περιέχει τα σωστά ζεύγη whois απαντήσεων 102 Εικόνα 4. 41: Παράδειγµα whois εγγραφών Εικόνα 4. 42: Τµήµα του αρχείου domain.txt Εικόνα 4. 43: Script που εκτελεί πολλαπλά dig ερωτήµατα για κάθε περιοχή

17 Εικόνα 4. 44: Παράδειγµα εγγραφής µιας περιοχής στη βάση µας Εικόνα 4. 45: Συνολικός αριθµός διακοµιστών προώθησης υπηρεσιών Ελλάδος 106 Εικόνα 4. 46: Συνολικοί διακοµιστές προώθησης υπηρεσιών Ιρλανδίας Εικόνα 4. 47: Συνολικός αριθµός διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων Ελλάδος Εικόνα 4. 48: Συνολικά DNSSEC αποτελέσµατα Εικόνα 4. 49: Συνολικά αποτελέσµατα τυχαιότητας κεφαλαίων µικρών Εικόνα 4. 50: Παράδειγµα id_rand και port_rand τιµών Εικόνα 4. 51: Συνολικά id_rand αποτελέσµατα για διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων Ελλάδος Εικόνα 4. 52: Συνολικά port_rand αποτελέσµατα για τους διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων της Ελλάδος Εικόνα 4. 53: Συνολικός αριθµός διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων της Ιρλανδίας Εικόνα 4. 54: Συνολικά dnssec αποτελέσµατα Εικόνα 4. 55: Συνολικά αποτελέσµατα τυχαιότητας κεφαλαίων µικρών Εικόνα 4. 56: Συνολικά id_rand αποτελέσµατα για διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων της Ιρλανδίας Εικόνα 4. 57: Συνολικά port_rand αποτελέσµατα για τους διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων της Ιρλανδίας Εικόνα 4. 58: Απάντηση του διακοµιστή για την περιοχή 148 Εικόνα 4. 59: Απάντηση του διακοµιστή για την περιοχή 149 Εικόνα 4. 60: Απάντηση του διακοµιστή για την περιοχή 149 Εικόνα 4. 61: Απάντηση του διακοµιστή για την περιοχή 149 Εικόνα 4. 62: Απάντηση του διακοµιστή για την περιοχή 150 Εικόνα 5. 1 Βήµατα επίθεσης ενίσχυσης [31] Εικόνα 5. 2 : DNS πακέτο µέσω Scapy Εικόνα 5. 3 : Δείγµα πακέτων που φτάνουν στο διακοµιστή Εικόνα 5. 4 : Script για εκτέλεση πολλαπλών τερµατικών Εικόνα 5. 5: System Monitor προτού ξεκινήσει η επίθεση Εικόνα 5. 6: System monitor µε το που ξεκίνησε η επίθεση Εικόνα 5. 7: System monitor ενώ τρέχουν 7 υπολογιστές Εικόνα 5. 8: System Monitor ενώ τρέχουν όλοι οι υπολογιστές

18 Εικόνα 5. 9: Στιγµιαία ταχύτητα λήψης δεδοµένων Εικόνα 5. 10: System monitor ενώ δουλεύουν όλοι οι υπολογιστές Εικόνα 5. 11: System monitor κατά την ολοκλήρωση της επίθεσης Εικόνα 5. 12: System monitor κατά την ολοκλήρωση της επίθεσης Εικόνα 5. 13: Συνολικά πακέτα που έφτασαν στο διακοµιστή Εικόνα 5. 14: Μέγεθος πακέτων που έφτασαν στο διακοµιστή

19 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 2. 1 : Περιοχές Ανώτατου Επιπέδου και οι σηµασίες τους [3] Πίνακας 2. 2: Τύποι εγγραφών πόρων του συστήµατος ονοµάτων περιοχών [3], [6] Πίνακας 2. 3: Ανάλυση πεδίων του SOA [4] Πίνακας 2. 4: Ανάλυση πεδίων NS [4] Πίνακας 2. 5: Ανάλυση πεδίων εγγραφής ΜΧ [4] Πίνακας 2. 6: Ανάλυση κάθε τοµέα της εγγραφή Α [4] Πίνακας 2. 7: Κίνδυνοι και πιθανές λύσεις για κάθε τµήµα της ροής του συστήµατος ονοµάτων περιοχών Πίνακας 4. 1: Διαδικασία εύρεσης πιθανού λειτουργικού [20] Πίνακας 4. 2: Περιοχές που ελέγχθηκαν Πίνακας 4. 3: Εκδόσεις λογισµικού του DNS εξυπηρετητή των διακοµιστών προώθησης υπηρεσιών Ελλάδος ανά πείραµα Πίνακας 4. 4: Λειτουργικά συστήµατα των διακοµιστών προώθησης Υπηρεσιών Ελλάδος ανά πείραµα Πίνακας 4. 5: Δίκτυα που ανήκουν οι διακοµιστές προώθησης υπηρεσιών της Ελλάδος ανά πείραµα Πίνακας 4. 6: Εκδόσεις λογισµικού των διακοµιστών προώθησης υπηρεσιών Ιρλανδίας ανά πείραµα Πίνακας 4. 7: Λειτουργικά συστήµατα διακοµιστών προώθησης υπηρεσιών Ιρλανδίας Πίνακας 4. 8: Δίκτυα στα οποία ανήκουν οι διακοµιστές προώθησης υπηρεσιών της Ιρλανδίας Πίνακας 4. 9: Εκδόσεις λογισµικού των διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων Ελλάδας ανά πείραµα Πίνακας 4. 10: Λειτουργικά συστήµατα διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων ανά πείραµα Πίνακας 4. 11: Δίκτυα που ανήκουν οι διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων της Ελλάδος Πίνακας 4. 12: Ποσοστό των αναδροµικών διακοµιστών της Ελλάδος που υποστηρίζουν κάποιο σύνολο από αντίµετρα Πίνακας 4. 13: Εκδόσεις λογισµικού του DNS εξυπηρετητή που χρησιµοποιούν οι διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων της Ιρλανδίας ανά πείραµα Πίνακας 4. 14: Λειτουργικά συστήµατα που χρησιµοποιούν οι διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων της Ιρλανδίας ανά πείραµα Πίνακας 4. 15: Δίκτυα που ανήκουν οι διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων της Ιρλανδίας Πίνακας 4. 16: Ποσοστό των αναδροµικών διακοµιστών της Ιρλανδίας που υποστηρίζουν κάποιο σύνολο από αντίµετρα

20 20

21 Κατάλογος Διαγραµµάτων Διάγραµµα 4. 1: Διακοµιστές Προώθησης Υπηρεσιών Ελλάδος ανά πείραµα Διάγραµµα 4. 2: Ποσοστό κοινών διακοµιστών προώθησης υπηρεσιών Ελλάδος ανά πείραµα Διάγραµµα 4. 3: Ποσοστό εµφάνισης κάθε έκδοσης λογισµικού των διακοµιστών προώθησης υπηρεσιών της Ελλάδος Διάγραµµα 4. 4: Ποσοστό εµφάνισης κάθε λειτουργικού συστήµατος των διακοµιστών προώθησης υπηρεσιών της Ελλάδος Διάγραµµα 4. 5: Ποσοστό εµφάνισης κάθε δικτύου που ανήκουν οι διακοµιστές προώθησης υπηρεσιών της Ελλάδος Διάγραµµα 4. 6: Διακοµιστές Προώθησης Υπηρεσιών Ιρλανδίας ανά πείραµα 111 Διάγραµµα 4. 7: Ποσοστό κοινών διακοµιστών προώθησης υπηρεσιών Ιρλανδίας ανά πείραµα Διάγραµµα 4. 8: Ποσοστό εµφάνισης κάθε έκδοσης λογισµικού του DNS εξυπηρετητή που χρησιµοποιούν οι διακοµιστές προώθησης υπηρεσιών της Ιρλανδίας Διάγραµµα 4. 9: Ποσοστό εµφάνισης κάθε λειτουργικού συστήµατος που χρησιµοποιούν οι διακοµιστές προώθησης υπηρεσιών της Ιρλανδίας Διάγραµµα 4. 10: Ποσοστό εµφάνισης των δικτύων που ανήκουν οι διακοµιστές προώθησης υπηρεσιών της Ιρλανδίας Διάγραµµα 4. 11: Διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων Ελλάδος ανά πείραµα Διάγραµµα 4. 12: ποσοστό κοινών αναδροµικών διακοµιστών Ελλάδος ανά πείραµα Διάγραµµα 4. 13: Ποσοστό εµφάνισης κάθε έκδοσης λογισµικού του DNS εξυπηρετητή που χρησιµοποιούν οι διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων της Ελλάδος Διάγραµµα 4. 14: Ποσοστό εµφάνισης κάθε λειτουργικού συστήµατος που χρησιµοποιούν οι διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων της Ελλάδος Διάγραµµα 4. 15: Ποσοστό εµφάνισης κάθε δικτύου που ανήκουν οι διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων της Ελλάδος Διάγραµµα 4. 16: Ποσοστό αναδροµικών διακοµιστών Ελλάδος που υποστηρίζουν ή όχι dnssec Διάγραµµα 4. 17: Αριθµός διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων της Ελλάδος που ανήκουν σε κάθε κατηγορία id_rand Διάγραµµα 4. 18: Ποσοστό των διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων της Ελλάδος που ανήκει σε κάθε id_rand κατηγορία Διάγραµµα 4. 19: Αριθµός διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων της Ελλάδος που ανήκουν στις κατηγορίες port_rand Διάγραµµα 4. 20: Ποσοστό διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων που ανήκουν σε κάθε port_rand κατηγορία

22 Διάγραµµα 4. 21: Ποσοστό των διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων της Ελλάδος που υποστηρίζουν κάποιο σύνολο από αντίµετρα Διάγραµµα 4. 22: Διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων Ιρλανδίας ανά πείραµα Διάγραµµα 4. 23: Ποσοστό κοινών αναδροµικών διακοµιστών Ιρλανδίας ανά πείραµα Διάγραµµα 4. 24: Ποσοστό εµφάνισης των εκδόσεων λογισµικού του DNS εξυπηρετητή που χρησιµοποιούν οι αναδροµικοί διακοµιστές της Ιρλανδίας Διάγραµµα 4. 25: Ποσοστό εµφάνισης κάθε λειτουργικού συστήµατος που χρησιµοποιούν οι διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων της Ιρλανδίας Διάγραµµα 4. 26: Ποσοστό εµφάνισης του κάθε δικτύου όπου ανήκουν οι διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων της Ιρλανδίας Διάγραµµα 4. 27: Ποσοστό αναδροµικών Διακοµιστών Ιρλανδίας που υποστηρίζουν ή όχι dnssec Διάγραµµα 4. 28: Αριθµός διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων της Ιρλανδίας που ανήκουν σε κάθε κατηγορία id_rand Διάγραµµα 4. 29: Ποσοστό των διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων της Ελλάδος που ανήκει σε κάθε id_rand κατηγορία Διάγραµµα 4. 30: Αριθµός διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων της Ιρλανδίας που ανήκουν στις κατηγορίες port_rand Διάγραµµα 4. 31: Ποσοστό διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων της Ιρλανδίας που ανήκουν σε κάθε port_rand κατηγορία Διάγραµµα 4. 32: Ποσοστό των διακοµιστών αναδροµικών ερωτηµάτων της Ιρλανδίας που υποστηρίζουν κάποιο σύνολο από αντίµετρα Διάγραµµα 4. 33: Συγκριτικά αποτελέσµατα για το dnssec ανάµεσα στις δύο χώρες Διάγραµµα 4. 34: Συγκριτικά αποτελέσµατα για το id_rand ανάµεσα στις δύο χώρες Διάγραµµα 4. 35: Συγκριτικά αποτελέσµατα για το port_rand ανάµεσα στις δύο χώρες Διάγραµµα 4. 36: Συγκριτικά αποτελέσµατα για τα αντίµετρα που υποστηρίζουν οι διακοµιστές αναδροµικών ερωτηµάτων των δύο χωρών

23 1 Κεφάλαιο 1 0 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1.1 Ιστορική αναδροµή Η χρήση ενός ονόµατος για την αντιστοιχία του µε µία ηλεκτρονική διεύθυνση (αποτελούµενη από αριθµούς) σε ένα δίκτυο, µε σκοπό την ευκολότερη αποµνηµόνευση και την απλούστερη χρήση της διεύθυνσης, πρωτοεµφανίζεται επί εποχής ARPAnet. Πριν την ανακάλυψη του Συστήµατος Ονοµάτων Περιοχών (DNS) το 1983, κάθε υπολογιστής στο δίκτυο ανακτούσε ένα αρχείο (HOSTS.TXT) από έναν υπολογιστή του SRI( Stanford Research Institute). Το HOSTS.TXT αντιστοιχούσε ονόµατα µε διευθύνσεις. Ένα τέτοιο αρχείο υπάρχει ακόµα και σήµερα στα περισσότερα λειτουργικά συστήµατα και περιέχει την αντιστοιχία της διεύθυνσης µε τον localhost. [1] Η ραγδαία αύξηση του δικτύου έκανε τη χρήση των HOSTS.TXT αρχείων, τα οποία δεν ενηµερώνονται και δε διατηρούνται αυτόµατα, µη βιώσιµα. Έτσι έγινε αναγκαία η εφαρµογή ενός ενιαίου συστήµατος, ικανό για την αυτόµατη διάδοση των απαιτούµενων πληροφοριών. Το 1983, ο Paul Mockapetris εφηύρε το Σύστηµα Ονοµάτων Περιοχών (DNS) και έγραψε την πρώτη υλοποίηση του. Οι αρχικές προδιαγραφές δηµοσιεύτηκαν από το Internet Engineering Task Force µε τα RFC 882 και RFC 883 τα οποία το 1987 αντικαταστάθηκαν από τα RFC 1034 και RFC Το 1984 τέσσερις φοιτητές του Berkeley έγραψαν την πρώτη Unix υλοποίηση που ονοµάστηκε BIND (Berkeley Internet Name Domain). To BIND µεταφέρθηκε στην πλατφόρµα των Windows NT στις αρχές του 90. Το BIND έγινε ευρέως γνωστό και εφαρµόσιµο, κυρίως σε Unix συστήµατα, ενώ είναι και το κυρίαρχο DNS λογισµικό που χρησιµοποιείται στο Διαδίκτυο (Internet). Με τη µεγάλη χρήση και µε τη δυσκολία ελέγχου του ανοικτού κώδικα (open-source code), όπως επίσης και µε τις όλο και πιο εξελιγµένες µεθόδους επιθέσεων, εντοπίστηκαν αρκετά κενά ασφαλείας του BIND. Αυτό συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός σηµαντικού αριθµού διακοµιστών ονοµάτων ( name server ) και λογισµικών που ονοµάζονται αναλυτές (resolver). Η έκδοση 9 του BIND γράφτηκε από την αρχή και πλέον διαθέτει ένα αρχείο ασφαλείας παρόµοιο µε άλλα σύγχρονα DNS λογισµικά. 1.2 Σκοπός της διπλωµατικής Σε αυτή τη διπλωµατική εργασία θα επικεντρωθούµε στην ασφάλεια των διακοµιστών ονοµάτων περιοχών (Domain Name Servers) της Ελλάδος και ειδικότερα αυτών που υποστηρίζουν αναδροµικά ερωτήµατα (recursive). Κατά τη διεκπεραίωση της διπλωµατικής εργασίας, θα πραγµατοποιηθεί ένα πείραµα µε στόχο να συλλέξουµε τις απαραίτητες πληροφορίες για τους διακοµιστές αυτούς. Οι πληροφορίες αυτές, κατά κύριο λόγο, περιλαµβάνουν τα αντίµετρα που χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση της επίθεσης δηλητηρίασης προσωρινής µνήµης (cache poisoning attack). Επιπλέον, για τους διακοµιστές αυτούς θα ελέγξουµε τις ρυθµίσεις τους, δηλαδή την έκδοση λογισµικού του DNS εξυπηρετητή που χρησιµοποιούν όπως επίσης και το λειτουργικό τους σύστηµα. Το ίδιο πείραµα, 23

24 θα πραγµατοποιηθεί και για την Ιρλανδία, έτσι ώστε να υπάρχει µέτρο σύγκρισης των αποτελεσµάτων της Ελλάδος. Η Ιρλανδία επιλέχτηκε για το λόγο του ότι είναι µία χώρα που χρησιµοποιεί παρόµοιο αριθµό διευθύνσεων IP και παρουσιάζει µεγαλύτερη ανάπτυξη από την Ελλάδα. Το δεύτερο µέρος της διπλωµατικής εργασίας περιλαµβάνει την υλοποίηση µίας Επίθεσης Ενίσχυσης (Amplification Attack) χρησιµοποιώντας το DNSSEC. Η επίθεση αυτή θα πραγµατοποιηθεί σε ένα διακοµιστή του Πανεπιστηµίου που θα στηθεί για τα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας. Με την επίθεση αυτή, έχουµε σαν σκοπό να δείξουµε ότι το DNSSEC, αν και είναι πολύ χρήσιµο για την αποφυγή επιθέσεων τύπου δηλητηρίασης προσωρινής µνήµης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον επιτιθέµενο για άλλου τύπου επιθέσεων λόγω του µεγάλου µεγέθους των πακέτων του. 1.3 Διάρθρωση διπλωµατικής Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζουµε όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο θα βοηθήσει τον αναγνώστη να διασαφηνίσει βασικές έννοιες και να κατανοήσει το πρόβληµα. Ακολουθώντας τις πηγές από όπου αντλήθηκαν οι πληροφορίες µπορεί να εµβαθύνει ακόµα περισσότερο στο αντικείµενο. Στο κεφάλαιο 3 εµβαθύνουµε περισσότερο στην ασφάλεια των διακοµιστών ονοµάτων, που είναι και το κύριο θέµα της διπλωµατικής µας, έτσι ώστε ο αναγνώστης να µπορέσει να κατανοήσει τη σοβαρότητα του προβλήµατος της επίθεσης δηλητηρίασης προσωρινής µνήµης και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να προληφθεί. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζουµε αναλυτικά το πείραµα, που πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα µας βοηθήσουν να µελετήσουµε την ασφάλεια των διακοµιστών ονοµάτων. Επίσης γίνεται η ανάλυση των αποτελεσµάτων αυτών. Στο κεφάλαιο 5 υλοποιούµε την επίθεση ενίσχυσης (Amplification Attack) η οποία βασίζεται στο µεγάλο µέγεθος των DNSSEC πακέτων και παρουσιάζουµε τα βήµατα που ακολουθήθηκαν καθώς και τα αποτελέσµατα της επίθεσης. Στο κεφάλαιο 6 θα αναφέρουµε τις τελικές µας παρατηρήσεις και συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διπλωµατικής εργασίας καθώς επίσης και προβληµατισµούς που µας δηµιουργήθηκαν για το σύστηµα ονοµάτων περιοχών. Στο κεφάλαιο 7 δίνουµε όλη τη βιβλιογραφική αναφορά, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 24

25 2 Κεφάλαιο 2 0 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 2.1 Εισαγωγή στο Σύστηµα Ονοµάτων Περιοχών (DNS) Παρ όλο που οι διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP διευθύνσεις) χρησιµοποιούνται ευρέως στο διαδίκτυο, δεν είναι καθόλου εύχρηστες για το χρήστη γιατί είναι δύσκολο να τις θυµάται. Για τη διευκόλυνση του χρήστη χρησιµοποιούνται ονόµατα, αντί αυτών των διευθύνσεων. Η αντιστοίχιση αυτή των ονοµάτων µε τις διευθύνσεις, γίνεται µε τη χρήση του Συστήµατος Ονοµάτων Περιοχών (DNS). Σε κάθε όνοµα µπορούν να αντιστοιχιστούν πολλαπλές IP διευθύνσεις και αντίστοιχα σε µία IP διεύθυνση µπορεί να αντιστοιχιστούν παραπάνω από ένα ονόµατα. Οι αντιστοιχίσεις αυτές αποθηκεύονται σε µια βάση, τη Βάση Δεδοµένων του Συστήµατος Ονοµάτων Περιοχών (Domain Name System Database). Με βάση τα προηγούµενα όταν κάποιος χρήστης θέλει να συνδεθεί µε µία διεύθυνση πχ θα ζητήσει από κάποιο διακοµιστή ονόµατος τη IP διεύθυνση του συγκεκριµένου ονόµατος και θα συνδεθεί σε αυτήν. Σε περίπτωση αποτυχίας του πρωτεύοντος (primary) διακοµιστή ονοµάτων, οι κεντρικοί ισχυροί εξυπηρετητές (hosts) δε θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε κανέναν πόρο. Μια αρχική λύση ήταν η προσθήκη δευτερεύοντος (Secondary) διακοµιστή ονοµάτων. Αν δεν απαντήσει ο πρωτεύων διακοµιστής ονοµάτων κάνουµε το ερώτηµα στο δευτερεύων. Η λύση αυτή απαιτεί προτεραιότητα πρόσβασης, η οποία λειτουργεί ενάντια στην διαθεσιµότητα. Επίσης προκαλεί µεγάλη συσσώρευση φορτίου στον πρωτεύων επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοσή του. Τέλος η λύση αυτή είναι χρονοβόρα αν και οι διακοµιστές ονοµάτων έχουν λογισµικό που χρησιµοποιεί εφαρµογές για τη µείωση του χρόνου απόκρισης. Καθώς το δίκτυο µεγαλώνει, έχουµε µεγάλο αριθµό ονοµάτων στο διακοµιστή ονοµάτων. Αυτό δηµιουργεί νέα προβλήµατα στις παρακάτω κατηγορίες: -Οργάνωση: Η εύρεση οποιασδήποτε καταχώρησης στη Βάση δεδοµένων των ονοµάτων, γίνεται πιο αργή όσο µεγαλώνει το πλήθος των ονοµάτων µέσα στα οποία πρέπει να γίνει η αναζήτηση. Χρειαζόµαστε µια µέθοδο να οργανώσουµε τα ονόµατα ή να δηµιουργήσουµε ένα ευρετήριο. -Επεκτασιµότητα: Εάν κάθε κεντρικός ισχυρός εξυπηρετητής (host) έχει πρόσβαση στο διακοµιστή ονοµάτων, το φορτίο γίνεται πολύ υψηλό. Χρειαζόµαστε µια µέθοδο για να εξαπλωθεί το φορτίο σε ένα αριθµό από διακοµιστές ονοµάτων. -Διαχείριση: Με πολλές εγγραφές ονοµάτων στη βάση δεδοµένων µας, το πρόβληµα της διαχείρισης γίνεται όλο και πιο δύσκολο, επειδή πολλοί διαχειριστές (administrators) προσπαθούν να ενηµερώσουν τις ίδιες εγγραφές ταυτόχρονα. Χρειαζόµαστε µια µέθοδο (γνωστή ως delegating-εξουσιοδότηση) για να ορίσουµε ποιος διαχειριστής θα χειρίζεται κάθε εγγραφή πόρων (resource record). 25

26 2.2 Σύστηµα Ονοµάτων Περιοχών Το Σύστηµα Ονοµάτων Τοµέων ή Περιοχών (Domain Name System ή DNS) είναι ένα ιεραρχικό σύστηµα ονοµατοδοσίας, για υπολογιστές, υπηρεσίες και οποιοδήποτε άλλο δικτυακό πόρο, που συνδέεται σε δίκτυο µε πρωτόκολλο IP. Το Σύστηµα Ονοµάτων Περιοχών µπορεί και αντιστοιχίζει ονόµατα µε διευθύνσεις IP ή άλλα ονόµατα στο Διαδίκτυο ή σε ένα ιδιωτικό δίκτυο. [2] Ο χώρος ονοµάτων περιοχών (Domain Name Space) του Συστήµατος Ονοµάτων Περιοχών είναι δοµηµένος ιεραρχικά σε δενδρική δοµή, µε τα ονόµατα να φέρουν πληροφορία που προσδιορίζει τη θέση τους στη δοµή αυτή. Στη ρίζα του δέντρου βρίσκεται ο διακοµιστής ρίζας (root). Αµέσως µετά στην ιεραρχία του δέντρου βρίσκονται οι περιοχές ανώτατου επιπέδου (Top-Level Domains ή TLD). Στη συνέχεια ακολουθούν οι περιοχές δευτερεύοντος επιπέδου (Second-Level Domains ή SLD) και έπειτα ένας οποιοδήποτε αριθµός από χαµηλότερα επίπεδα ( κάθε επίπεδο διαχωρίζεται µε. ). Τα TLD είναι το τελευταίο µέρος ενός ονόµατος. Για παράδειγµα στο το TLD είναι το.com. Τα TLD αρχικά οργανώθηκαν σε τρεις οµάδες, τις Χώρες (Countries), τις Κατηγορίες (Categories) και τους Πολύοργανισµούς (Multiorganizations). Η οµάδα Χώρες είναι γνωστή ως cctld (country code Top Level Domains). Έχει σχεδιαστεί µε βάση τον ISO κώδικα των δύο γραµµάτων. Μερικά παραδείγµατα είναι :.us,.ca,.tv,.uk,.gr. Από το 2009 οι χώρες που δε βασίζονται σε λατινικό αλφάβητο ή σύστηµα γραφής, µπορούν να κάνουν αίτηση για διεθνή (IDN) cctld ονόµατα, που παρουσιάζονται στον τελικό-χρήστη στην τοπική του γλώσσα. Η οµάδα Κατηγορίες είναι γνωστή ως gtld (generic Top Level Domains). Αρχικά η οµάδα αυτή αποτελούνταν από τα.gov,.edu,.com,.mil,.org, και.net. Η διαχειριστική αρχή του διαδικτύου έχει επιλέξει τη διαµέριση του ανώτατου επιπέδου της στις περιοχές που φαίνονται παρακάτω. 26

27 Όνοµα Περιοχής COM EDU GOV MIL NET ORG ARPA INT Σηµασία Εµπορικοί οργανισµοί (commercial) Εκπαιδευτικά ιδρύµατα (education) Κυβερνητικά ιδρύµατα (government) Στρατιωτικές οµάδες (military) Βασικά κέντρα υποστήριξης δικτύου (network) Οργανισµοί εκτός από τους παραπάνω (organizations) Προσωρινή περιοχή ARPANET (πεπαλαιωµένο) Διεθνείς οργανισµοί Κωδικός Χώρας Κάθε µεµονωµένη χώρα (γεωγραφικό µοτίβο) Πίνακας 2. 1 : Περιοχές Ανώτατου Επιπέδου και οι σηµασίες τους [3] Με τη ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου έγινε αναγκαία η προσθήκη νέων οµάδων ή υποκατηγοριών. Έτσι, πλέον οι οµάδες των TLD είναι οι εξής: country code Top Level Domains (cctld) internationalized country code top-level domain names (IDN cctld) generic Top Level Domains (gtld) - unsponsored top-level domains - sponsored top-level domains (stld) infrastructure top-level domain Ιεραρχική οργάνωση Οι έννοιες της Αρχής (authority) και της εξουσιοδότησης (delegation) βρίσκονται στον πυρήνα της ιεραρχίας του Συστήµατος Ονοµάτων Περιοχών και καθρεφτίζουν την ιεραρχική οργάνωση. Κάθε κόµβος ανατίθεται σε µία Αρχή (οργανισµός ή άνθρωπος) που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και τη διαχείριση του κόµβου. Αυτή η Αρχή εξουσιοδοτεί την Αρχή των κόµβων του χαµηλότερου επιπέδου. Οι κανόνες και οι περιορισµοί της Αρχής καλύπτονται µε συµφωνίες που έχουν γίνει µεταξύ των διάφορων κόµβων στην ιεραρχία. Η Αρχή για τον κόµβο της ρίζας εναπόκειται στην ICANN (Internet Corporation for Assigned Numbers and Names). Η ICANN είναι µια µη κερδοσκοπική οργάνωση που ανέλαβε από το 1998 την ευθύνη για την Περιοχή Αρχής (Domain Authority) και συγκεκριµένα για τους κανόνες και τους περιορισµούς της. Για τη διευκόλυνση εισήγαγε την έννοια των διαπιστευµένων καταχωρητών (Accredited registrars), οργανισµοί τους οποίους η ICANN εξουσιοδοτεί µε περιορισµένες ευθύνες για την 27

28 could indicate the web site of the Cleveland plant in the US organization of example.com. To summarize: the owner can delegate, in any way they want, anything to the left of the domain name they own (or were delegated). The delegated owner is also responsible for administering this delegation. πώληση και τη διοίκηση Note ενός µέρους της and ιεραρχίας των Ονοµάτων are commonly but Περιοχών. erroneously referred to as Τα gtlds διοικούνται από την ICANN και µεταβιβάζονται σε διαπιστευµένους the dot) is a valid FQDN, but (without the dot) is not. καταχωρητές, ενώ τα cctlds µεταβιβάζονται στις αντίστοιχες χώρες για λόγους καλύτερης οργάνωσης. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα (Εικόνα 2.2) τα χαµηλότερα επίπεδα εξουσιοδοτούνται από τα υψηλότερα. (Aitchison, 2005) Δοµή και Λειτουργία Fully Qualified Domain Names (FQDN). Technically an FQDN unambiguously defines a domain name to the root and therefore must terminate with the normally silent dot; for instance, (with DNS Implementation and Structure The Internet s DNS implementation exactly maps the domain name delegation structure described previously. There are name servers (servers that run DNS software) at each level in 4940c01_final.qxd 7/8/05 1:32 PM Page 11 the delegated hierarchy, and the responsibility for running the name server lies with the Υπάρχουν διακοµιστές ονοµάτων (που χρησιµοποιούν DNS λογισµικό) για κάθε επίπεδο ιεραρχίας authoritative όπως φαίνεται control παρακάτω. at that level. Figure 1-2 shows this diagrammatically. CHAPTER 1 AN INTRODUCTION TO DNS 11 Note The number 13 is not a perverse desire by anyone to operate a number of servers seen by some cultures as unlucky, but rather a technically determined limit enabling common root-server queries to be answered within a single 512-byte UDP transaction and hence reduce root-server loads. The 13 root-server limit will likely remain permanent for the foreseeable future. Figure 1-2. Εικόνα DNS 2. mapped 1 : Επίπεδα to domain Ιεραρχίας delegation (Aitchison, 2005) Η δουλεία των διακοµιστών ρίζας είναι να παρέχουν µία παραποµπή (referral) στο διακοµιστή ονοµάτων µε τα απαιτούµενα TLD. Για παράδειγµα εάν ένας χρήστης ζητήσει πληροφορίες για το fred.example.com οι διακοµιστές ρίζας παρέχουν µία λίστα µε τους έγκυρους TLD διακοµιστές ονοµάτων για το.com. Το 2004 η ICANN ανέλαβε την ευθύνη για τη συντήρηση του Root Server TLD master file (ένα αρχείο που περιέχει τη λίστα µε όλους τους έγκυρους διακοµιστές για κάθε TLD). Αυτό το αρχείο είναι προσβάσιµο µόνο από τους διακοµιστές ρίζας µε χρήση ασφαλών συναλλαγών όπως φαίνεται και παρακάτω. The job of the root-servers is to provide a referral to the authoritative name servers for the required TLDs (gtlds or cctlds). For example, if a user requests information about fred.example.com, then the root-servers will supply a list of the authoritative name servers for the.com TLD. In 2004, ICANN took over responsibility for the maintenance of the rootservers TLD master file the file that lists the authoritative servers for each TLD. Distribution of this file to each of the operational root-servers is carried out using secure transactions. To further increase security, the server providing the root updates is only accessible from the operational root-servers. It is not a publicly visible server. Figure 1-4 illustrates this process. Εικόνα Figure 2. 2 : 1-4. Διαδικασία Root-servers πρόσβασης update στο process master TLD Servers file (Aitchison, 2005) Οι διακοµιστές ονοµάτων ρίζας είναι οι πιο κρίσιµοι πόροι στο διαδίκτυο. Αυτό γιατί όταν οποιοσδήποτε διακοµιστής ονοµάτων παγκοσµίως χρειάζεται πληροφορίες για ένα όνοµα Top-Level περιοχής ρωτάει Domains έναν από τους διακοµιστές ονοµάτων ρίζας. Αυτή τη στιγµή βρίσκονται παγκοσµίως 13 διακοµιστές ονοµάτων ρίζας, και είναι γνωστοί σε όλους τους διακοµιστές ονοµάτων οι οποίοι χρησιµοποιούν ένα ειδικό αρχείο ζώνης (zone file) το οποίο διανέµεται µε όλο το DNS λογισµικό. As was mentioned earlier in this chapter, Top-Level Domains are split into Generic Top-Level Domains and Country Code Top-Level Domains. Each group is administered slightly differently, but all are controlled by ICANN. ICANN controls the gtlds by a purely contractual process. In the case of cctlds, since multiple countries are involved, the process is essentially consultative rather than purely contractual. Ο ιδιοκτήτης του ονόµατος περιοχής είναι η Αρχή για τη διαχείρισή του και έχει την ευθύνη για Generic τη λειτουργία Top-Level των Domains Χρηστών-Διακοµιστών ονοµάτων περιοχής (Users- Domain Name Servers) που πρέπει να είναι τουλάχιστον δυο. Η ευθύνη για τη λειτουργία των διακοµιστών ονοµάτων µπορεί να µεταβιβαστεί στην ISP ( web Generic Top-Level Domains, or gtlds, are controlled by ICANN using a contractual process. When competition was introduced into the registration of domain names, ICANN established two separate entities: 28

29 DNS servers. There are currently 13 root-servers worldwide, described in further detail later in this chapter. The root-servers are known to every name server in the world using a special zone file, which is distributed with all DNS software. The TLD name servers (gtld and cctld) are operated by a variety of organizations under ICANN agreements and described more completely later in this chapter. The owner of a domain name has been delegated the authority for administering the domain name and therefore has the responsibility for the operation of the user (or domain hosting company ) ή σε έναν καταχωρητή ονοµάτων περιοχών. Πολλές εταιρείες και ιδιοκτήτες των ονοµάτων περιοχών έχουν τους δικούς τους διακοµιστές ονοµάτων. Για τη λειτουργία των διακοµιστών ονοµάτων υποπεριοχών (Subdomain Name Server) εξουσιοδοτούν ξεχωριστά µέρη του οργανισµού. name) name servers there must be a minimum of two. The name server operational responsibility may be delegated to an ISP, a web hosting company, or increasingly a domain name registrar. Many companies and domain name owners, however, elect to run their own name servers and even delegate the authority and responsibility for subdomain name servers to separate parts of their organization. When any name server cannot answer, or resolve, a request for a name, for instance, fred.example.com, the query is passed to a root-server (discussed in the next section), which returns a referral to the appropriate TLD name server, which in turn provides a referral to the Όταν οποιοσδήποτε διακοµιστής ονοµάτων δε µπορεί να απαντήσει σε ένα αίτηµα για ένα όνοµα, η ερώτηση γίνεται σε ένα διακοµιστή ρίζας ο οποίος επιστρέφει τον κατάλληλο TLD διακοµιστή ονοµάτων, ο οποίος στη συνέχεια επιστρέφει τον κατάλληλο διακοµιστή appropriate ονοµάτων domain περιοχής (user) όπως name φαίνεται server. Figure και παρακάτω. 1-3 illustrates this process. 4940c01_final.qxd 7/8/05 1:32 PM Page CHAPTER 1 AN INTRODUCTION TO DNS 1. Registry Operators: Registry Operators contract with ICANN to operate the authoritative gtld DNS servers (see Figure 1-2 earlier). There is a single Registry Operator for Εικόνα 2. 3 each : Διαδικασία Figure of the 1-3. gtlds, προώθησης The operational for example, αιτήµατος DNS the και hierarchy US απάντησης Department (Aitchison, of Defense, 2005) Network Information Center, is the Registry Operator for the.mil gtld, but each Registry Operator will operate multiple name servers. DNS queries to the root-servers are supplied with a referral to the authoritative gtld servers for the specific gtld; for example, if the query is for example.net, then the root-servers will supply the list of.net authoritative DNS Root servers. Registry DNS Operators Operations obtain the list of SLDs from one or more Registrars. The public has no contact with the Registry Operator. However, a number of Registry The root-servers (root DNS) are the responsibility of ICANN but are operated under an agreement known as the Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) that was Operators are also Registrars; for example, VeriSign, Inc., is the Registry Operator for the.com gtld but is also a well-known Registrar. signed between ICANN and the US Department of Commerce (www.icann.org/committees/ 2. Registrars: dns-root/crada.htm). Registrars are accredited This agreement by ICANN covers through the methods a contractual and processes to by interact which updates with the public to register one or more gtlds. When you purchase or renew a domain name, you deal with a Registrar. The Registrar maintains all the required details, including owner name, administrative contact, billing contact, technical contact, the authoritative name servers for the domain name, etc. The Registrar is responsible for providing the Registry Operator for the gtld with an extract of the data, which consists of the Second-Level Domain Name and the name and IP addresses of the authoritative DNS servers for the Domain. This information is exclusively used to answer DNS queries Οντότητες gtld Στην κατηγορία των gtld έχουµε δύο οντότητες: τους φορείς µητρώων (Registry Operators) και τους καταχωρητές (Registrars): -Φορείς Μητρώων: Για κάθε gtld υπάρχει ένας µοναδικός φορέας µητρώου, ο οποίος λειτουργεί για πολλούς διακοµιστές ονοµάτων. Όταν γίνει ένα αίτηµα στο διακοµιστή ρίζας, αυτοί παρέχουν µία παραποµπή µε τους εξουσιοδοτηµένους gtld διακοµιστές για το συγκεκριµένο gtld. Οι φορείς µητρώων αποκτούν τη λίστα µε τους SLDs από ένα ή περισσότερους καταχωρητές. -Καταχωρητές: Όταν αγοράζει κάποιος ένα όνοµα περιοχής διαπραγµατεύεται µε έναν καταχωρητή. Ο καταχωρητής διατηρεί όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για το όνοµα περιοχής και είναι υπεύθυνος να παρέχει στο φορέα µητρώου δεδοµένα που αποτελούνται από το SLD όνοµα, το όνοµα και τις IP διευθύνσεις των εξουσιοδοτηµένων handle διακοµιστών operation of the ονοµάτων TLD name servers. περιοχών Figure για 1-5 το illustrates gtld. this process. The separation of functionality between the Registry Operator and the Registrar allows the relevant organizations involved to specialize and importantly ensures that specialists Εικόνα 2. 4 : Σχέση φορέα µητρώου καταχωρητή (Aitchison, 2005) Figure 1-5. Registry Operator Registrar relationship ICANN inherited the gtlds listed in Table 1-2 on its establishment in

30 2.2.4 Συστατικά Συστήµατος Ονοµάτων Περιοχής (DNS) Ένα Σύστηµα Ονοµάτων Περιοχών περιέχει τρία συστατικά: 1) Τα Αρχεία Ζώνης (Zone files) που περιγράφουν τις περιοχές (domains). 2) Ένα ή περισσότερα προγράµµατα διακοµιστών ονοµάτων. 3) Μία διαδικασία βιβλιοθήκης που ονοµάζεται αναλυτής (resolver). Ένας διακοµιστής ονοµάτων µπορεί να υποστηρίξει έναν, δύο ή και περισσότερες περιοχές. Τα δεδοµένα για κάθε ζώνη περιγράφουν τις ιδιότητες (γενικές) και τις υπηρεσίες που περιέχονται σε κάθε περιοχή. Αυτές οι πληροφορίες είναι οργανωµένες στα αρχεία ζώνης τα οποία βρίσκονται σε όλα τα DNS λογισµικά. Το πρόγραµµα διακοµιστή ονοµάτων έχει τρεις κύριες λειτουργίες: -Διαβάζει ένα ή περισσότερα αρχεία ζώνης που έχουν πληροφορίες για τις περιοχές που είναι υπεύθυνος. -Διαβάζει ένα αρχείο ρυθµίσεων (configuration file) το οποίο περιγράφει την απαιτούµενη συµπεριφορά που πρέπει να έχει, σύµφωνα µε το DNS λογισµικό. -Απαντάει σε ερωτήµατα από τοπικούς ή αποµακρυσµένους πελάτες/χρήστες. Μία βιβλιοθήκη ή πρόγραµµα αναλυτή υπάρχει σε κάθε κεντρικό ισχυρό εξυπηρετητή. Λειτουργία του είναι να µεταφέρει το αίτηµα του χρήστη ως ερώτηµα στο διακοµιστή ονοµάτων περιοχών χρησιµοποιώντας Πρωτόκολλο αυτοδύναµων πακέτων χρήστη (UDP Πρωτόκολλο). Οι αναλυτές που έχουν εγκατασταθεί σε Windows και Unix είναι µικρής σύνδεσης αναλυτές (stub resolver). Για παράδειγµα ένα πρόγραµµα περιήγησης διαδικτύου (web browser) χρησιµοποιεί ένα µικρής σύνδεσης αναλυτή για να µεταφράσει το όνοµα σε IP διεύθυνση. (Aitchison, 2005) Αναλυτής (Resolver) Ένας αναλυτής [5] είναι ουσιαστικά ένα κοµµάτι του συστήµατος, υπεύθυνο για τη µετατροπή ονοµάτων σε IP διευθύνσεις και αντίστροφα. Πρόκειται για έναν πελάτη και όχι για κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Είναι ένα σύνολο από συναρτήσεις οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε εφαρµογές που έχουν ανάγκη µετάφρασης ονοµάτων και IP διευθύνσεων. Ο πελάτης καλεί τη συνάρτηση η οποία θα σχηµατίσει το ερώτηµα και θα το αποστείλει στο διακοµιστή ονόµατος. Ο αρµόδιος αναλυτής από την πλευρά του θα πρέπει να λάβει υπόψιν του κάποιους χρονικούς περιορισµούς. Είναι δυνατόν ένας αναλυτής να µη λάβει απάντηση για κάποιο ερώτηµα και να λάβει απάντηση για κάποιο επόµενο. Αυτό συµβαίνει διότι καθώς ο διακοµιστής περιµένει απάντηση για το πρώτο ερώτηµα, λαµβάνει απάντηση για το δεύτερο από κάποιον άλλον διακοµιστή ονοµάτων και έτσι το πρώτο ερώτηµα µένει αναπάντητο. 30