"ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ" ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ & ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ" ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ & ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 "ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ" ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ & ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ Εισηγητές: ΤΑΣΟΣΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Στελέχη της εταιρείας

2 Πρότυπα Αντικεραυνικής Προστασίας ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) IEC (International Electrotechnical Commission) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) UL (Underwriters Laboratories)

3 Πρότυπα Αντικεραυνικής Προστασίας ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) ΕΛΟΤ 1412 Προστασία Κατασκευών από Κεραυνούς: Εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας συστήματος αντικεραυνικής προστασίας ΕΛΟΤ 1197 Προστασία Κατασκευών από κεραυνούς: Γενικές αρχές

4 Πρότυπα Αντικεραυνικής Προστασίας CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) ΕΛΟΤ EN A11 Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις - Μέρος 11: Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται σε δίκτυα χαμηλής τάσης - Απαιτήσεις και δοκιμές ΕΛΟΤ TS Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις - Μέρος 12: Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις συνδεδεμένες σε δίκτυα χαμηλής τάσης - Αρχές επιλογής και εφαρμογής ΕΛΟΤ EN Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις - Μέρος 21: Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις συνδεδεμένες σε δίκτυατηλεπικοινωνιώνκαι σηματοδοσίας - Απαιτήσεις λειτουργίας και μέθοδοι δοκιμών ΕΛΟΤ EN Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 4: Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα εντός δομών

5 Πρότυπα Αντικεραυνικής Προστασίας IEC (International Electrotechnical Commission) IEC Low-voltage surge protective devices - Part 1: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Requirements and tests IEC Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems -Selection and application principles IEC Low voltage surge protective devices - Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements and testing methods IEC Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles

6 Πρότυπα Αντικεραυνικής Προστασίας UL (Underwriters Laboratories) UL 1449 / 3 rd edition for Transient Voltage Surge Suppressors

7 Εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας ΕΛΟΤ 1412 Προστασία Κατασκευών από Κεραυνούς: Εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας συστήματος αντικεραυνικής προστασίας Στάθμη Προστασίας Αποτελεσματικότητα Σ.Α.Π. Μέση τιμή κεραυνικού ρεύματος (10/350μs) Ι 98% 200kA ΙΙ 95% 150kA ΙΙΙ 90% 100kA IV 80% 100kA

8 Εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας Α. Σε τι περιοχή βρίσκεται η κατασκευή σας; 1. Σε περιοχή που περιέχει κατασκευές ή δέντρα του ίδιου ύψους ή ψηλότερα; 2. Περιτριγυριζόμενη από χαμηλότερες κατασκευές; 3. Απομονωμένη σε πεδιάδα και δεν υπάρχουν άλλες κατασκευές σε απόσταση 3Η; 4. Απομονωμένη πάνω σε κορυφή λόφου ή σε κάποια εξοχή σε πεδιάδα; Β. Ποιες είναι οι διαστάσεις της κατασκευή σας; Μήκος: m Πλάτος: m Ύψος: m Γ. Με βάση τον ισοκευρανικό χάρτη, ο μέσος όρος ημερών καταιγίδας της τοποθεσίας όπου βρίσκεται η κατασκευή σας είναι: Αναμενόμενη συχνότητα πληγμάτων από κεραυνό, Νd= Δ. Τι είδους κατασκευή έχετε; 1. Μεταλλική; 2. Κοινή (συμβατική); 3. Εύφλεκτη; Ε. Τι είδους στέγη έχει η κατασκευή σας; 1. Μεταλλική; 2. Κοινή (συμβατική); 3. Εύφλεκτη;

9 Εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας ΣΤ. Τι είδους υλικών περιέχει η κατασκευή σας; 1. Όχι μεγάλης αξίας και άκαυστα 2. Κανονικής αξίας ή κανονικής ευφλεκτότητας 3. Υψηλής αξίας ή ιδιαίτερα εύφλεκτα 4. Εξαιρετικής αξίας, υψηλής ευφλεκτότητας, εκρηκτικά Ζ. Πως λειτουργεί η κατασκευή σας; 1. Κενά από άτομα 2. Κανονικής παρουσίας ατόμων (πχ. κατοικίες) 3. Μεγάλης παρουσίας ατόμων με σχετική ευκολία εκκένωσης 4. Δυσκολία εκκένωσης ή κίνδυνος πανικού Η. Ποιες οι συνέπειες από την διακοπή λειτουργίας; 1. Όχι σημαντικές, όχι περιβαλλοντολογικές συνέπειες 2. Επιφέρει διακοπή λειτουργίας εμπορικών ή βιομηχανικών μονάδων, δεν υπάρχουν περιβαλλοντολογικές συνέπειες 3. Σημαντικές συνέπειες, αλλά όχι περιβαλλοντολογικές 4. Η διακοπή λειτουργίας επιφέρει ανεπανόρθωτες οικονομικές συνέπειες 5. Περιβαλλοντολογικές συνέπειες Θ. Ποια η δυνατότητα σωστικής επέμβασης ; 1. Δυνατότητα έγκαιρης σωστικής επέμβασης υπηρεσιών 2. Δυσχέρεια ταχείας σωστικής επέμβασης

10 Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Α.Π.) Η μελέτη του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης ΕΛΟΤ 1197 και του διεθνούς προτύπου IEC 62305/2006 με βάση την εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας. Εξωτερικό Σ.Α.Π. Συλλεκτήριο Σύστημα Αγωγοί Καθόδου Γείωση Αντικεραυνικής Προστασίας Εσωτερικό Σ.Α.Π. Ισοδυναμικές Συνδέσεις Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων

11 Εξωτερικό Εσωτερικό σύστημα προστασίας 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το Εξωτερικό Σ.Α.Π. σκοπό έχει να συλλαμβάνει τα άμεσα κεραυνικά πλήγματα, να διοχετεύει το ρεύμα τους από το σημείο του πλήγματος στη γη και να το διαχέει στο έδαφος (πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 / παράγραφος 2.0) Αυτό που εφαρμόζεται συνήθως στις κτιριακές κατασκευές, δεν είναι απαραίτητα σύμφωνο με τα ισχύοντα πρότυπα. 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το εσωτερικό Σ.Α.Π. πρέπει να αποκλείει την δημιουργία επικίνδυνου σπινθήρα μέσα στην κατασκευή που χρήζει προστασίας λόγω της ροής του ρεύματος του κεραυνού στο εξωτερικό Σ.Α.Π. (πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 / παράγραφος 3.0) Αυτό σπάνια εφαρμόζεται στις κτιριακές κατασκευές. Συνήθως η μη εφαρμογή του δημιουργεί τις περισσότερο δαπανηρές καταστροφές, (φωτιά, καταστροφή ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, διακοπή εργασιών κλπ).

12 Γείωση Αντικεραυνικής Προστασίας 1. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 (κεφάλαιο 54, παράγραφος ) οι γειώσεις προστασίας, λειτουργίας και αντικεραυνικής προστασίας μπορούν να συνυπάρχουν. 2. Ένα απομονωμένο σύστημα γείωσης αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να συνδεθεί με τις υπόλοιπες γειώσεις (προστασίας, λειτουργίας), όταν δεν πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. 3. Δύο απομονωμένες μεταξύ τους γειώσεις μπορούν να συνδεθούν μέσω σπινθηριστών απομόνωσης ακόμα και εάν πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. 4. Η καλή τιμή της αντίστασης γείωσης σε μία εφαρμογή ΔΕΝ ΓΛΙΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ από καταστροφή εξαιτίας κεραυνικών ρευμάτων και κρουστικών υπερτάσεων.

13 Κατανομή κεραυνικού ρεύματος

14 Κατανομή κεραυνικού ρεύματος Κατανομή ρεύματος μετά από κεραυνικό πλήγμα στη μέση τάση

15 Κυματομορφές Προσομοίωσης Ρευμάτων Συμβολίζονται με δύο τιμές (π.χ. 8/20μs, 10/350μs κλπ). Η πρώτη τιμή συμβολίζει το χρονικό διάστημα που χρειάζεται το ρεύμα για να πάρει το 90% τις μέγιστης τιμής της έντασής του. Η δεύτερη τιμή συμβολίζει το χρονικό διάστημα που χρειάζεται το ρεύμα για να πέσει από την μέγιστη τιμή του στην μισή.

16 Κεραυνικό Ρεύμα (10/350μs) Το κεραυνικό ρεύμα προσομοιάζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα με την κυματομορφή 10/350μs Ένταση Ρεύματος Χρονική διάρκεια

17 Κρουστικό Ρεύμα (8/20μs) Το κεραυνικό ρεύμα προσομοιάζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα με την κυματομορφή 8/20μs Ένταση Ρεύματος Χρονική διάρκεια

18 Σύγκριση κεραυνικού & κρουστικού ρεύματος Το φορτίο κρουστικού ρεύματος (10/350) είναι φορές μεγαλύτερο από το φορτίο κρουστικού ρεύματος (8/20)

19 Κρουστικά φαινόμενα Η ιδανική τροφοδοσία είναι ημιτονοειδής. Η πραγματική τροφοδοσία έχει εξάρσεις και βυθίσεις που οφείλονται σε εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Positive spike μs Oscillatory surge Positive notch Volts A Time Negative spike

20 Αιτίες δημιουργίας Κρουστικών Υπερτάσεων Η πλειοψηφία των κρουστικών υπερτάσεων προέρχεται από τις γραμμές της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Κρουστικές υπερτάσεις δημιουργούνται από οποιαδήποτε απότομη αλλαγή της κατάστασης του δικτύου ηλεκτρικής παροχής με ταυτόχρονη απελευθέρωση της ενέργειας που βρίσκεται αποθηκευμένη σε επαγωγικά και χωρητικά στοιχεία του δικτύου. Παράγοντες που προκαλούν κρουστικές υπερτάσεις: Εξωγενείς Κεραυνοί Σύνδεση / αποσύνδεση πυκνωτών για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος Διακοπές στην ηλεκτρική παροχή Σύνδεση/ αποσύνδεση μετασχηματιστών διανομής Ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις Χαμηλή ποιότητα ισχύος δικτύου Ενδογενείς Ασφάλειες/ Αυτόματοι Λειτουργία ηλεκτροκινητήρων, ανελκυστήρων, κλιματιστικών κλπ Γεννήτριες Χειρισμοί μεγάλης ισχύος μηχανημάτων Διακοπές και Επανατροφοδοτήσεις Μ/Σ

21 Ενδογενείς κρουστικές υπερτάσεις Switching ON, peak ~ 2 V s-pk V peak Switching OFF, peak ~ 10 V s-pk V peak Οι διακοπές και επανατροφοδοτήσεις της ηλεκτρικής τροφοδοσίας (υπό φορτίο) δημιουργούν κρουστικές υπερτάσεις που μπορούν να φτάσουν ακόμα και στη 10πλάσια τιμή από αυτή της ονομαστικής τάσης λειτουργίας

22 Συνέπειες κρουστικών υπερτάσεων Η σημαντικότερη συνέπεια των κρουστικών υπερτάσεων είναι η φθορά που δημιουργούν στη μονωτική ικανότητα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τελικό αποτέλεσμα την καταστροφή του

23 Συνέπειες κρουστικών υπερτάσεων Λοιπές αιτίες 27% Κλοπή 7% Πλημμύρα 6% Αμέλεια 23% Καταιγίδες 1% Φωτιά 5% Υπερτάσεις 31% (πηγή Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Γερμανίας)

24 Συνέπειες κρουστικών υπερτάσεων Οι βλάβες που προκαλούνται στον εξοπλισμό από τις κρουστικές υπερτάσεις έχουν σαν αποτέλεσμα: Κόστος επισκευής και αντικατάστασης κατεστραμμένου εξοπλισμού Αξία υλικού Εργατικά Αύξημένο κόστος συντήρησης Μερική ή ολική διακοπή των διαδικασιών μιας λειτουργικής μονάδας Μερική ή ολική διακοπή της παραγωγικών διαδικασιών μιας βιομηχανικής μονάδας Διακοπή της λειτουργίας εξοπλισμού κρίσιμων συστημάτων Κόστος απώλειας δεδομένων Απώλεια εσόδων από τη διακοπή της λειτουργίας των μονάδων παραγωγής.

25 Απώλεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Μ/Σ) Η πορεία του κρουστικού ρεύματος μετά από κεραυνικό πλήγμα στη μέση τάση

26 Απώλεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Μ/Σ) KV 400 Voltage to Ground Layer to Layer Voltage Η2 (Ground) Η1 (Line) Το διάγραμμα δείχνει τις επαγόμενες τάσεις στο πρωτεύον τύλιγμα λόγω εισροής ισοζυγισμένου κρουστικού ρεύματος 1kA στα δευτερεύοντα τυλίγματα του Μ/Σ. Μπορεί να παρατηρηθεί επίσης ότι τα δυναμικά στα άκρα του τυλίγματος, δηλαδή στα σημεία Η1 και Η2, είναι ίδια. Αυτό σημαίνει ότι ηπροστασία του αλεξικέραυνου στο πρωτεύον τύλιγμα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Άρα δεν προστατεύεται ομ/σαπό κρουστικά ρεύματα από την πλευρά της Χ.Τ.

27 Απώλεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Απώλεια Πεδίου Χαμηλής Τάσης

28 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ & ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ Διάλειμμα 15 Εισηγητές: ΤΑΣΟΣΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

29 Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις Οι συσκευές SPD εμποδίζουν τις υπερτάσεις που προέρχονται από το δίκτυο τροφοδοσίας να καταστρέψουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Οποιαδήποτε τάση πάνω από κάποιο προκαθορισμένο επίπεδο θα πρέπει να οδηγείται μέσω του SPD προς τη γη. Positive spike Oscillatory overvoltage Positive notch Παραμένουσα Τάση or Residual voltage or Let Through Voltage or Clamping Voltage Voltage Voltage swell Negative spike

30 Τεχνικά χαρακτηριστικά SPDs Ονομαστική Τάση Λειτουργίας (Un) Είναι προτεινόμενη τάση λειτουργίας για τη διάταξη. Η ονομαστική τάση λειτουργίας της διάταξης καθορίζει και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Μέγιστη Τάση Συνεχούς Λειτουργίας (MCOV) Είναι η μέγιστη τάση λειτουργίας της διάταξης Προδιαγράφει την αντοχή της διάταξης σε υπερτάσεις μακράς διάρκειας του δικτύου ηλεκτρικής τροφοδοσίας Τιμές UMCOV σε μία διάταξη από 250V έως 275V θεωρούνται χαμηλές και η διάταξη μπορεί να αστοχήσει λόγω υπερτάσεων του δικτύου τροφοδοσίας

31 Τεχνικά χαρακτηριστικά SPDs Η Στάθμη προστασίας ενός SPD είναι η παραμένουσα τάση του (εάν πρόκειται για MOV) ή η τάση έναυσής του (εάν πρόκειται για Spark Gap) Παραμένουσα Τάση: Είναι η τάση που παραμένει στα άκρα του στοιχείου προστασίας λόγω της εσωτερικής του αντίστασης. (Η παραμένουσα τάση εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον υπό προστασία εξοπλισμό). Τάση Έναυσης: Είναι η τάση που απαιτείται προκειμένου να ενεργοποιηθεί το στοιχείο προστασίας. (Όλες οι υπερτάσεις μικρότερης τιμής δεν ενεργοποιούν το στοιχείο και οι υπερτάσεις αυτές εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον υπό προστασία εξοπλισμό). Η στάθμη προστασίας θα πρέπει να είναι μικρότερη από την διηλεκτρική αντοχή του υπό προστασία εξοπλισμού.

32 Τεχνικά χαρακτηριστικά SPDs Διαχείριση Ενέργειας Είναι η αντοχή της διάταξης σε κεραυνικά και κρουστικά ρεύματα Αντοχή σε υψηλές τιμές κρουστικών ρευμάτων δεν σημαίνει και απαραίτητη διαχείριση κεραυνικών ρευμάτων Οι διατάξεις με υψηλή αντοχή σε κεραυνικά και κρουστικά ρεύματα συνήθως έχουν υψηλή παραμένουσα και μεγάλο χρόνο απόκρισης Τα υψηλά ποσά ενέργειας καθώς και οι πολλαπλές μικρής ενέργειας κρούσεις καταπονούν τις διατάξεις προστασίας. Ανάλογα με το τύπο της διάταξης η έντονη καταπόνηση της μπορεί να αλλοιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ή να την κάνει να αστοχήσει

33 Τεχνικά χαρακτηριστικά SPDs Χρόνος Απόκρισης Είναι ο χρόνος ενεργοποίησης της διάταξης προστασίας Διατάξεις με υψηλό χρόνο απόκρισης αφήνουν μεγάλα ποσά ενέργειας να καταπονήσουν τον εξοπλισμό πριν ενεργοποιηθούν, (κυρίως σε χαμηλής έντασης κρουστικά φαινόμενα τα οποία όμως είναι περισσότερα σε πλήθος) Οι διατάξεις με υψηλό χρόνο απόκρισης συνήθως έχουν και υψηλή παραμένουσα τάση Ο χρόνος απόκρισης έχει μεγάλη σημασία στο τομέα της συνεργασίας μεταξύ των SPDs που βρίσκονται συνδεσμολογημένα σε πολλαπλές βαθμίδες προστασίας

34 Τεχνικά χαρακτηριστικά SPDs Πιστοποίηση Ασφάλειας Στοιχείων Προστασίας Πρότυπο IEC /2002 (σελίδα 55 / παράγραφος 5.2) «Ένα SPD μπορεί να αστοχήσει ή και να καταστραφεί εάν το κρουστικό ρεύμα είναι μεγαλύτερο από αυτό που προδιαγράφει ο κατασκευαστής» Απαιτούμενα Πιστοποιητικά Απαιτούμενα πιστοποιητικά Δοκιμών (NEMA, IEC, VDE) Πιστοποίηση Ασφαλούς Λειτουργίας (UL 1449)

35 Τεχνικά χαρακτηριστικά SPDs Πιστοποίηση Ασφάλειας Στοιχείων Προστασίας

36 Τεχνικά χαρακτηριστικά SPDs Πιστοποίηση Ασφάλειας Στοιχείων Προστασίας

37 Πρότυπο UL 1449/3 rd edition UL (Underwriters Laboratories): Διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης Ασφαλούς Λειτουργίας Προϊόντων Πρότυπο UL1449/3rd edition: Πρότυπο πιστοποίησης ασφαλούς λειτουργία SPDs Κύρια στοιχεία: Measured limited voltage (MLV): H μέτρηση γίνεται με combination wave με πλάτος ρεύματος 3000A Abnormal overvoltage, limited short circuit test: Σταθερό ρεύμα 10A rms για 7 ώρες. Abnormal overvoltage, intermediate short circuit current test: 100A, 500A και 1000A για 7 ώρες. Abnormal overvoltage, unlimited short circuit test: επιλογή μέγιστου ρεύματος βραχυκύκλωσης από πίνακα. Ελάχιστη τιμή 25kA, μέγιστη 200kA.

38 Τεχνολογίες Διατάξεων Ηλεκτρικής Προστασίας Spark Gap (σπινθηριστές): Αντοχή σε μεγάλα ποσά ενέργειας υψηλή στάθμη προστασίας (υψηλή τάση ενεργοποίησης), υψηλός χρόνος απόκρισης, επιπτώσεις στον εξοπλισμό από το ακόλουθο ρεύμα επιπτώσεις στον εξοπλισμό από την διακοπή τροφοδοσίας που προκαλούν MOV (Metal Oxide Varistor): μικρός χρόνος ενεργοποίησης χαμηλή παραμένουσα τάση ευπάθεια σε υγρασία και υψηλή θερμοκρασία Διατάξεις συνδυασμένου τύπου (Spark Gap & MOV): Αδυναμία συνεργασίας σε όλες τις περιπτώσεις Παρουσία ευαίσθητων ηλεκτρονικών στοιχείων Διατήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών όλων των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν (θετικών και αρνητικών)

39 Metal Oxide Varistors (MOVs) Είναι ένα κεραμικό υλικό αποτελούμενο από Οξείδια του Ψευδαργύρου (Zno) κατά 97-98% και διάφορες προσμίξεις άλλων οξειδίων όπως MnO, Bi 2 O 3, Sb 2 O 3, CoO, Cr 2 O 3 κλπ.

40 Metal Oxide Varistors (MOVs) Δομική Λειτουργία ενός MOV Ο κρύσταλλος ενεργοποιείται (πολώνεται) και επιτρέπει στο ρεύμα να περάσει (δημιουργείται αγώγιμος δρόμος) Το ρεύμα που διαπερνά τον κρύσταλλο παράγει θερμότητα Η θερμότητα λιώνει τα δομικά στοιχεία του κρυστάλλου Το λιώσιμο του κρυστάλλου τον καθιστά μόνιμα αγώγιμο Μειώνεται η τάση ενεργοποίησης του MOV (μειώνεται το πλήθος των κρυστάλλων του κάθε αγώγιμου δρόμου) Μεγαλώνει το ρεύμα διαρροής του MOV Εκλύεται μεγαλύτερη θερμότητα από το ρεύμα διαρροής Επιταχύνεται η γήρανση του MOV Καταστρέφεται το MOV

41 Metal Oxide Varistors (MOVs) Διαχείριση θερμικής ενέργειας MOV μικρού μεγέθους καλυμμένο με ρητίνη } Μικρή αντοχή σε αύξηση της θερμοκρασίας Ανομοιόμορφη κατανομή ρεύματος μη ομοιόμορφη κατανομή του κρουστικού ρεύματος } Σημείο αστοχίας Χρήση εύφλεκτων υλικών

42 Παραλληλισμός MOVs Χρήση παράλληλων MOVs μικρής δυναμικότητας Συμβατικά SPDs χρησιμοποιούν πολλά MOV s συνδεδεμένα παράλληλα για να επιτύχουν τα απαιτούμενα επίπεδα απόδοσης. 10 ka 50 ka

43 Metal Oxide Varistors (MOVs) Χρήση παράλληλων Varistors μικρής δυναμικότητας Χρήση εσωτερικών ασφαλειών Χρήση εύφλεκτων υλικών Έκρηξη, λόγω των ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του κεραυνικού πλήγματος Ανάφλεξη και έκλυση καπνού, εξ αιτίας της υψηλής θερμικής ενέργειας που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του TVSS Γήρανση και μείωση της αποτελεσματικότητας με την πάροδο του χρόνου όταν δέχεται πολλαπλά πλήγματα υπερτάσεων Απαίτηση συντήρησης και περιοδικού ελέγχου. Υψηλή παραμένουσα τάση που οδηγεί σε συνεχή καταπόνηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού

44 Σχεδιασμός Προστασίας Η σειρά των προτύπων "61643" αναφέρεται: στον σχεδιασμό ενός συστήματος προστασίας έναντι κεραυνικών ρευμάτων και κρουστικών υπερτάσεων στην κατηγοριοποίηση των διατάξεων προστασίας στα τεχνικά χαρακτηριστικά των διατάξεων προστασίας και τις δοκιμές στις οποίες θα πρέπει να έχουν υποστεί οι διατάξεις προστασίας IEC : Surge Protective Devices connected to Low-voltage power distribution systems Performance requirements and testing methods. IEC : Protection Against Lightning part 4 Electrical and electronic systems within structures

45 Κατηγοριοποίηση στοιχείων προστασίας Σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC τα στοιχεία προστασίας που προορίζονται για σύνδεση σε ενεργειακά δίκτυα χαμηλής τάσης, χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Type 1 (T1), πρωτεύουσα προστασία από κεραυνικά ρεύματα με Iimp>5kA (10/350μs) και Up<4kV. Type 2 (T2), δευτερεύουσα προστασία από κρουστικά ρεύματα με Imax>10kA (8/20μs) και Up<2,5kV. Type 3 (T3), προστασία ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού από κρουστικά ρεύματα και κρουστικές υπερτάσεις με In>1kA και Up<1,5kV.

46 Διηλεκτρική αντοχή εξοπλισμού Είναι η ελάχιστη κρουστική τάση που πρέπει να αντέχει ο εξοπλισμός ανάλογα με την κατηγοριοποίησή του αλλά και την τάση λειτουργίας του Κατηγορίες Συσκευών Κατηγορία Ι: Ηλεκτρονικές συσκευές Κατηγορία ΙΙ: Διατάξεις οικιακής χρήσης Κατηγορία ΙΙΙ: Διατάξεις μόνιμα συνδεδεμένες στο ηλεκτρικό δίκτυο (διακόπτες, εκκινητές, μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων) Κατηγορία IV: Διατάξεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (καλώδια, ασφάλειες κλπ) Διηλεκτρική αντοχή εξοπλισμού ανάλογα με την κατηγορία του και για τριφασική τάση λειτουργίας 230/400V Κατηγορία συσκευής I II III IV Διηλεκτρική Αντοχή (Volt)

47 Βασικά σημεία σχεδιασμού προστασίας Η κρουστική υπέρταση που θα αναπτυχθεί στους αγωγούς τροφοδοσίας έπειτα από κεραυνικό πλήγμα, θα πρέπει να περιοριστεί από τη διάταξη προστασίας SPD σε χαμηλότερα ασφαλή επίπεδα τάσης. Τροφοδοσία Voltage Time SPD Voltage Time Εξοπλισμός Η ενέργεια του κρουστικού πλήγματος θα πρέπει να οδηγηθεί από τη διάταξη SPD προς τη γη και όχι προς τον υπό προστασία εξοπλισμό. Η παραμένουσα τάση θα πρέπει να είναι μικρότερη από την διηλεκτρική αντοχή του υπό προστασία εξοπλισμού (IEC :2007).

48 Βαθμίδες Προστασίας Η απαίτηση για την τοποθέτηση πολλαπλών βαθμίδων προστασίας, δημιουργήθηκε προκειμένου: να γίνει απορρόφηση της υψηλής ενέργειας που αναπτύσσεται στην είσοδο του κτιρίου (πρώτη βαθμίδα) να υπάρχει χαμηλή παραμένουσα τάση στα άκρα του ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τελευταία βαθμίδα) να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των παραπάνω βαθμίδων προστασίας λόγω του διαφορετικού χρόνου απόκρισής τους (ενδιάμεσες βαθμίδες)

49 Βαθμίδες Προστασίας Inductance Inductance Voltage Spark gap Voltage Varistor Voltage Transorber diode Voltage Time Time Time Time Αρχικά η συσκευή τύπου Τ1 (Class I) σπινθηριστής - απορροφάει το μεγαλύτερο ποσό της ενέργειας κρουστικού παλμού αφήνοντας όμως υψηλή παραμένουσα τάση. Στη συνέχεια η συσκευή τύπου Τ2 (Class II) -metal oxide varistor οφείλει να μειώσει την παραμένουσα τάση σε ασφαλή επίπεδα. Ενδεχομένως εγκαθίστανται επιπρόσθετα και δίοδοι Silicon Avalanche Diodes. Μεταξύ των διαδοχικών βαθμίδων ασφαλείας απαιτείται ο υπολογισμός και η εγκατάσταση χωρητικών στοιχείων (καλώδια, διατάξεις R/L, κτλ) για να επιτευχθεί συντονισμός (στην πράξη είναι δύσκολο να επιτευχθεί σωστός συντονισμός).

50 Μέθοδοι Σχεδιασμού Προστασίας Μέθοδος Ζωνών Αντικεραυνικής Προστασίας (Προστασία στα όρια των ζωνών προστασίας) LPZ OA LPZ 1 LPZ 2 LPZ OB LPZ 3

51 Μέθοδοι Σχεδιασμού Προστασίας Μέθοδος Επιλεκτικής προστασίας συσκευών Σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που βρίσκεται εκτός του κτιρίου προστασίας Σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό με πολύ υψηλής αξίας ή ζωτικής σημασίας, για να αυξήσουμε το επίπεδο προστασία του Σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη καλωδιακή απόσταση από την κεντρική προστασία. Σε συσκευές που αποκτούν ιστορικό βλαβών παρά την ύπαρξη κεντρικής προστασίας

52 Τρόποι Συνδεσμολογίας Στοιχείων Σύνδεση απ ευθείας (In-Line) Χάρη στη μεγάλη τους αντοχή σε ρεύματα βραχυκύκλωσης, τα στοιχεία Strikesorb μπορούν να συνδεθούν απ ευθείας στους αγωγούς τροφοδοσίας χωρίς τη χρήση ασφαλειών εν σειρά. Σύνδεση σε διακλάδωση (Parallel or T- connection) Σε αυτό τον τρόπο συνδεσμολογίας το στοιχείο συνδέεται μέσω αγωγού διακλάδωσης. Μια πρόσθετη ασφάλεια εγκαθίσταται σε περίπτωση που το μέγεθος των καλωδίων είναι μικρότερο από τους αγωγούς τροφοδοσίας. Αυτή η μέθοδος συνδεσμολογίας συνιστάται μόνο όταν ο πρώτος τρόπος σύνδεσης (in-line) δεν είναι εφικτός λόγω περιορισμών του διαθέσιμου χώρου.

53 Τρόποι Συνδεσμολογίας Στοιχείων Χρήση ασφαλειών για την προστασία των SPD s από υπερθέρμανση ή ανάφλεξη λόγω των ρευμάτων βραχυκύκλωσης που ενδέχεται να τα διαρρεύσουν κατά την βραχυκύκλωσή τους (συμμόρφωση με τους κανονισμούς UL & IEC)

54 Τρόποι Συνδεσμολογίας Στοιχείων Ο Κατάλληλος τρόπος συνδεσμολογίας Σε σύνδεση (in-line): U(L-G) = Up Σε σύνδεση (παράλληλα): U(L-G)=Up+Ufuse+Uκαλωδίου Uκαλωδίου=1,2kV (για 0,5m καλώδιο 25mm² σε ρεύμα 10kA κυματομορφής 8/20μs)

55 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ & ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ Διάλειμμα 15 Εισηγητές: ΤΑΣΟΣΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

56 Τεχνολογία Strikesorb Strikesorb 80 & Strikesorb 40 Η νέα γενιά διατάξεων ηλεκτρικής προστασίας

57 Τεχνολογία Strikesorb Έτος 2000: Ξεκίνησε η διάθεσή του στην αγορά Διατίθεται στην παγκόσμια αγορά απευθείας (τμήμα πωλήσεων), μέσω διανομέων, ή στη βάση βιομηχανικών συνεργασιών ΟΕΜ Προσφέρεται σε δύο τύπους Strikesorb-40 με ονομαστική τιμή κρουστικού ρεύματος A Strikesorb-80 με ονομαστική τιμή κρουστικού ρεύματος A Μοναδικές τεχνικές προδιαγραφές Σαφής διαφοροποίηση από τις συμβατικές τεχνολογίες Συμβατό με όλα τα διεθνή πρότυπα (Ευρώπη και Β.Αμερική) Πρακτικά μηδενικό ποσοστό αστοχιών μετά από 8 χρόνια και εγκατεστημένα στοιχεία Strikesorb παγκοσμίως

58 Τεχνολογία Strikesorb Ηλεκτρόδια υψηλής θερμικής απαγωγής Απάγουν τη θερμότητα που δημιουργείται αποτρέποντας τη γήρανση του δισκίου MOV Ισχυρόπερίβλημα απόαλουμίνιο Αποτρέπει εκρήξεις Δισκίο MOV υπό υψηλή πίεση Εξασφαλίζει πολύ μικρή αντίσταση επαφής Απουσία εύφλεκτων υλικών Αποτρέπει έκλυση καπνού και πρόκληση πυρκαγιάς Μοναδικό Varistor βιομηχανικού τύπου Συμβάλλει στην αξιοπιστία και στη μακρά διάρκεια ζωής αποφεύγοντας τα μεινοεκτήματα της χρήσης πολλαπλών παράλληλα συνδεδεμένων δισκίων MOV χαμηλής δυναμικότητας Ομοαξονική συμμετρία και ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος

59 Τεχνολογία Strikesorb Χωρίς εσωτερική ασφάλεια Μηδενική ανάγκη συντήρησης Εξαλείφει το πρόβλημα γήρανσης χάρη στην υψηλή ικανότητα απαγωγής θερμότητας Το SPD με την πλέον ασφαλή λειτουργία (και χωρίς τη χρήση ασφαλειών) Τεχνολογία κατοχυρωμένη διεθνώς με διπλώματα ευρεσιτεχνίας Συνεχής προστασία και μεγάλος χρόνος ζωής Εξαιρετικά χαμηλή παραμένουσα τάση Μεγάλη ικανότητα απαγωγής κρουστικών ρευμάτων

60 Τεχνολογία Strikesorb Strikesorb: Δυνατότητα διαχείρισης μεγάλων κεραυνικών και κρουστικών ρευμάτων και μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας Strikesorb-80 Strikesorb-40 Ικανότητα απορρόφησης ενέργειας Αντοχή σε παλμούς κρουστικού και κεραυνικού ρεύματος Αντοχή σε ρεύμα βραχυκύκλωσης (UL-1449) 250 x 2msec (2500J/impulse) 1x 200kA (8/20µs) 100 x 65kA (8/20µs) 2000 x 10kA (8/20µs) 1 x 25kA (10/350ms) 200kA με πρωτεύουσα ασφάλεια μέχρι 4000A και 3-cycle testing στα 65kA. 250 x 2msec (1250J/impulse) 1x 140kA (8/20µs) 2000 x 10kA (8/20µs) 1 x 7,5kA (10/350μs) 200kA με πρωτεύουσα ασφάλεια μέχρι 4000A και 3-cycle testing στα 85kA.

61 Τεχνολογία Strikesorb Κωδικοποίηση και τάσεις λειτουργίας των στοιχείων προστασίας Strikesorb Nominal Operating Voltage Maximum Continuous Operating Voltage Strikesorb 40 model Strikesorb 80 model 120V 150V Strikesorb 40-A Strikesorb 80-A 240V 300V Strikesorb 40-B Strikesorb 80-B 277V 350V Strikesorb 40-C Strikesorb 80-C 380V 480V Strikesorb 40-D Strikesorb 80-D 480V 600V Strikesorb 80-E 600V 750V Strikesorb 80-F

62 Τεχνολογία Strikesorb Η τεχνολογία Strikesorb εγγυάται: Αντοχή σε κρούσεις έως 200kA Χρόνο ζωής >20 χρόνια κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες. Ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία χωρίς να απαιτείται καμία συντήρηση. Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών Τεχνολογία κατοχυρωμένη με διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 40 χώρες

63 Τεχνολογία Strikesorb Εκτεταμένοι εργαστηριακοί έλεγχοι έχουν αποδειξει την απαράμιλλη απόδοση του Strikesorb κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες κρούσεων. VI Characteristic (Operating voltage 240Vac) Let through voltage (kv) Surge Current (ka) Din Rail MOV SPD Strikesorb 40-B Strikesorb 80-B

64 Τεχνολογία Strikesorb Strikesorb module - Μοναδική σχεδίαση προστατευμένη με διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας - Απουσία εύφλεκτων υλικών - Ένα varistor βιομηχανικού τύπου - Δεν περιέχει εσωτερική ασφάλεια - Δεν απαιτούν συντήρηση - Παρέχουν αδιάκοπη προστασία στον εξοπλισμό - Δυνατότητα σύνδεσης In-Line - Μεγάλη ικανότητα απαγωγής κρουστικών ρευμάτων (8/20) μέχρι Α (ΝΕΜΑ LS1) Συμβατικές Διατάξεις - Χρήση παράλληλων varistor - Εμπεριέχουν πλαστικές και άλλες εύφλεκτες ύλες - Χρησιμοποιούν πολλαπλά varistors χαμηλής αντοχής - Για την προστασία τους χρησιμοποιούν ασφάλειες και άλλους μηχανισμούς αποσύνδεσης - Απαιτούν συντήρηση - Δεν είναι δυνατή η σύνδεση In-line - Ανεπαρκής ικανότητα απαγωγής κρουστικών ρευμάτων - Ικανότητα απαγωγής κεραυνικού πλήγματος (10/350) μέχρι 25kΑ (ΙΕC ) - Επιδόσεις μετρημένες σε αναγνωρισμένα εργαστήρια δοκιμών

65 Συστήματα Προστασίας Rayvoss Rayvoss: Αυτόνομο σύστημα προστασίας Strikesorb: Δομικό στοιχείο συστήματος Rayvoss

66 Συστήματα Προστασίας Rayvoss

67 Μέθοδοι Σχεδιασμού Προστασίας Μέθοδος Ζωνών Αντικεραυνικής Προστασίας (Προστασία στις πιθανές εισόδους κρουστικών ρευμάτων)

68 Μέθοδοι Σχεδιασμού Προστασίας Μέθοδος Επιλεκτικής προστασίας συσκευών (δεύτερο επίπεδο προστασίας με Strikesorb-40) Σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που βρίσκεται εκτός του κτιρίου προστασίας Σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό με πολύ υψηλής αξίας ή ζωτικής σημασίας, για να αυξήσουμε το επίπεδο προστασία του Σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη καλωδιακή απόσταση από την κεντρική προστασία. Σε συσκευές που αποκτούν ιστορικό βλαβών παρά την ύπαρξη κεντρικής προστασίας

69 Τρόπος Σύνδεσης Ενσωμάτωση των στοιχείων προστασίας Strikesorb πάνω στις μπάρες τροφοδοσίας TOSHIBA

70 Τρόπος Σύνδεσης Σύνδεση των στοιχείων προστασίας Strikesorb σε διακλάδωση για υπάρχουσες εφαρμογές

71 Εφαρμογές: ΟΤΕ Σταθμός Βασιλάκη - Καβάλα Διεθνές Κέντρο Κοκκινίου - Κέρκυρα ΣΑΡ περιοχή Πύργου Α/Τ περιοχή Αγρινίου ONU Θεσ/νίκη

72 Εφαρμογές: Τηλεπικοινωνίες

73 Εφαρμογές: ΔΕΗ Προστασία των αυτοματισμών στα Λιγνιτωρυχείο της Μεγαλόπολης και Πτολεμαΐδας Προστασία ηλεκτρονικών στον ΑΗΣ Λαυρίου Το Rayvoss έχει εφαρμογές σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, σε ψηφιακούς μετρητές κατανάλωσης, σε κέντρα ελέγχου του δικτύου διανομής

74 Εφαρμογές: Αιολική Ενέργεια Τοποθέτηση Rayvoss σε εξωτερικό Μ/Σ ανεμογεννήτριας Τοποθέτηση Rayvoss σε εσωτερικό Μ/Σ ανεμογεννήτριας Τοποθέτηση Rayvoss σε οικίσκο Μ/Σ ανεμογεννήτριας Τοποθέτηση Rayvoss σε οικίσκο ελέγχου αιολικού πάρκου

75 Εφαρμογές: Φωτοβολταϊκά Τοποθέτηση Rayvoss στην διασύνδεση του φωτοβολταϊκού με το δίκτυο Προστασία με Rayvoss στην είσοδο του inverter (τάση V dc)

76 Εφαρμογές: Βιομηχανία Η αυξανόμενη χρήση συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού αυξάνει τον κίνδυνο καταστροφών από υπερτάσεις. ΕΛ.Β.ΑΛ. (Οινόφυτα) ΕΤΕΜ (Οινόφυτα-Μαγούλα) FULGOR (Κόρινθος) ASCO (Θεσ/νίκη-Καβάλα) S&B (Μήλος-Ιτέα-Άμφισσα) MEVACO (Ασπρόπυργος) ΤΙΤΑΝ (Σταθμοί Διανομής TITAN (Εργοστάσια παραγωγής) ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Χαλκίδα) LAFARGE ΒΕΤΟΝ (Στ. Διανομής) ROLCO (Νίκαια) ΒΙΟΜΕΣ (Κορωπί) FRIGOGLASS (Βόλος) FRIGOGLASS (Ρωσία) LARCO (Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσ/νίκη) ΒΙΚΟΣ (Ιωάννινα,Καλπάκι ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ (Δράμα, Αθήνα)

77 Εφαρμογές: Βιομηχανία

78 Εφαρμογές: Κτίρια Γραφείων Πίνακας Διανομής Computer Room Κτιρίου Γραφείων της ΛΑΡΚΟ στην Αθήνα (Μαρούσι) Κεντρικός Πίνακας Διανομής Κτιρίου Γραφείων στην Αθήνα (Χαλάνδρι)

79 Εφαρμογές: Ραδιοτηλεοπτικοί Σταθμοί

80 Εφαρμογές: Κατοικίες Χώρος μετρητή της ΔΕΗ σε εξοχική κατοικία στην νήσο Τζιά Χώρος μετρητών της ΔΕΗ σε μονοκατοικία στην Αθήνα (Γλυφάδα)

81 Εφαρμογές: Τράπεζες Υποκατάστημα Eurobank στη Φιλοθέη Προστασία στον πίνακα του κεντρικού Η/Ζ Προστασία στον Κεντρικό Πίνακα Διανομής Κέντρο Μηχανογράφησης Τράπεζας Πειραιώς

82 Εφαρμογές: Νοσοκομεία Πεδίο Χαμηλής Τάσης Υποσταθμού Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

83 Εφαρμογές: Τηλεφωνικά Κέντρα Προστασία τηλεφωνικού κέντρου Ξενοδοχείου τόσο από την πλευρά της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του όσο και από την πλευρά των τηλεφωνικών ζευγών (εισερχόμενες και εξερχόμενες)

84 Εφαρμογές: ΟΣΕ Προστασία σε κεντρικό πίνακα τροφοδοσίας σταθμού σηματοδοσίας Προστασία σε πίνακα μεταγωγής Η/Ζ Προστασία σε ανορθωτή και inverter συστήματος σηματοδοσίας Προστασία σε πίνακα θέρμανσης αλλαγών

85 Εφαρμογές: Αεροπλοΐα Τοποθέτηση Rayvoss σε RADAR στο αεροδρόμιο της Λάρνακας Τοποθέτηση Rayvoss σε VOR στον Υμηττό Προστασία στο πύργο ελέγχου του Αεροδρομίου στη Βιέννη Τοποθέτηση Rayvoss σε οικίσκο τηλεπικοινωνιών στο αεροδρόμιο της Πάφου

86 Εφαρμογές: Αεροπλοΐα H FAA χρησιμοποιεί αποκλειστικά το Rayvoss στις παρακάτω εφαρμογές: - Κομβικοί και περιφερειακοί σταθμοί Radar - Συστήματα προσγείωσης ILS - Προστασία συστημάτων φωτισμού αεροδρομίων - Πύργοι ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας - Μετεωρολογικοί σταθμοί

87 Μεγάλοι Συνεργάτες TOSHIBA

88 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ & ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Εισηγητές: ΤΑΣΟΣΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ). Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας Παράλληλα με την εξωτερική κεραυνική κάλυψη, επιβάλλεται, βάσει του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης

Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης Κεραυνικά πλήγματα και κρουστικές υπερτάσεις Τι είναι; Οι στιγμιαίες μεταβατικές (κρουστικές) υπερτάσεις αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s)

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s) (SPD s) Περιεχόμενα 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2 (μονοπολικοί)... 2 2. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1... 4 3. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1+2... 6 1/7 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2

Διαβάστε περισσότερα

ICS:

ICS: 2017-06-15 ICS: 93.160 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-03-00:2017 ΣΧΕΔΙΟ DRAF ΕΛΛΗΝΙΚHΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων Surge protection devices ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία. Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία. Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Εισηγητής: ρ. Νικόλαος Κόκκινος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Α. Κουλαξουζίδης Raycap Corporation Συστήματα Ηλεκτρικής Προστασίας Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 151 24 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά)

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Agenda Επιλογή της βέλτιστης αντικεραυνικής προστασίας. Εγκατάσταση αντικεραυνικών. Επιλογή της βέλτιστης προστασίας για το αντικεραυνικό. Κανόνες εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα Μελέτες εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κριτήρια σχεδιασμού Ασφάλεια ατόμων. Ασφάλεια συσκευών. Αξιοπιστία. Καλή λειτουργικότητα. Επεκτασιμότητα. Εφεδρεία. Υπάρχουσα τεχνολογία. Οικονομική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 7: Έλεγχος Ε.Η.Ε. με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από υπέρταση

Προστασία από υπέρταση Προστασία από υπέρταση Αντικεραυνική προστασία και προστασία από υπέρταση για Sunny Boy και Sunny Tripower Περιεχόμενα Στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις η φωτοβολταϊκή γεννήτρια βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Pro.Fi.System

Τεχνολογία Pro.Fi.System Τεχνολογία Pro.Fi.System Η τεχνολογία Pro.Fi.System αφορά την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μηχανών και συσκευών από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος, ελαχιστοποιώντας τους νεκρούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 32/2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ) Ηλεκτρονόμοι συγχρονισμού, ηλεκτρονόμοι ελεγχόμενου χειρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 32/2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ) Ηλεκτρονόμοι συγχρονισμού, ηλεκτρονόμοι ελεγχόμενου χειρισμού. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Απρίλιος 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 32/2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ) I.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας. Ανανεώσιμες Πηγές. Ενέργειας ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενέργειας. Ανανεώσιμες Πηγές. Ενέργειας ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός κατάλογος OVR Απαγωγοί υπερτάσεων Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα

Τεχνικός κατάλογος OVR Απαγωγοί υπερτάσεων Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα Τεχνικός κατάλογος OVR Απαγωγοί υπερτάσεων Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα Σύστημα pro M compact Λύσεις προστασίας από υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα Πανόραμα 2 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! μόνο είσοδο

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! μόνο είσοδο 1 Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 230V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Χ. A. Χαραλάμπους Αναπληρωτής Καθηγητής Ιούνιος 2017 Παρουσίαση Εργαστηρίου & Λογισμικών Εργαλείων

Χ. A. Χαραλάμπους Αναπληρωτής Καθηγητής Ιούνιος 2017 Παρουσίαση Εργαστηρίου & Λογισμικών Εργαλείων www.psm.ucy.ac.cy Χ. A. Χαραλάμπους Αναπληρωτής Καθηγητής Ιούνιος 2017 Παρουσίαση Εργαστηρίου & Λογισμικών Εργαλείων 1 Power System Modelling (PSM) Laboratory EST: 2014 (www.psm.ucy.ac.cy) Κύριοι Ερευνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Χρήσεις και Αρχή λειτουργίας Μ/Σ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γενικά Χρήσεις και Αρχή λειτουργίας Μ/Σ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 1 Ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γενικά 1. Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι αναστρέψιμες; 2. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής Εργαστηριακή Άσκηση 3 Μελέτη και Σχεδίαση Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Κατοικίας Να πραγματοποιήσετε πλήρη μελέτη και σχεδίαση σε Auto Cad εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΕΗΕ) κατοικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΡΩΜΝΣ ΛΥΣΙΣ ΙΩΣΣ ΚΙ ΝΤΙΚΡΥΝΙΚΣ ΠΡΟΣΤΣΙΣ Φ/ ΣΥΣΤΜΤΩΝ ενικά Τα τελευταία χρόνια οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά (Φ/) συστήματα, με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Πρότυπο HD 384 Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός κατάλογος Φωτοβολταϊκά συστήματα Συσκευές προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα

Τεχνικός κατάλογος Φωτοβολταϊκά συστήματα Συσκευές προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα Τεχνικός κατάλογος Φωτοβολταϊκά συστήματα Συσκευές προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων για εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων Η δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροποιητές Τάσης

Σταθεροποιητές Τάσης Σταθεροποιητές Τάσης Ministab και Sterostab Ηλεκτρικό δίκτυο ποιότητα Τα προβλήματα στις γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι ατμοσφαιρικές εκκενώσεις, οι συνεχείς μεταβολές του φορτίου κάνουν αδύνατη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η Τίτλος Άσκησης: ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ «Πολικότητα και Παραλληλισμός Μονοφασικών μετασχηματιστών» «Συνδεσμολογίες Τριφασικών μετασχηματιστών και Παραλληλισμός» Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 2: Μέθοδοι Προστασίας σε Εγκαταστάσεις Χ.Τ. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Για τον άνθρωπο: Ρεύμα μέσα από το ανθρώπινο σώμα (ηλεκτροπληξία) Εγκαύματα Για τις συσκευές: Πυρκαγιά από υπερφόρτιση (Υψηλά Υψηλά ρεύματα σε συνδυασμό με τον χρόνο ~Ι

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτικά συσκευών από ανωμαλίες του ηλεκτρικού ρεύματος

Προστατευτικά συσκευών από ανωμαλίες του ηλεκτρικού ρεύματος Προστατευτικά συσκευών από ανωμαλίες του ηλεκτρικού ρεύματος Προστασίες οικιακών συσκευών Προτείνονται από την Δ.Ε.Η. TECH 230 WASH 230 HOT 230 PIP 230 Για Η/Υ, TVs, DVDs, Stereo, Fax & ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

SEMAN ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

SEMAN ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ We know How ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βελτίωση της Ποιότητας Ισχύος Εξοικονόμηση Ενέργειας Αύξηση Εφεδρείας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων & Χαμηλότερο Κόστος Συντήρησης Γραμμών Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης

Μάθημα 10 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης Μάθημα 0 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης Περίληψη Σε προηγούμενες ενότητες, είδαμε τα βασικά βήματα / διαδικασία / μεθοδολογία στη σχεδίαση οικιακών και εγκαταστάσεων κίνησης. Είδαμε / χρησιμοποιήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TIMOΚ ΑΤΑΛΟΓΟΣ. Διακόπτες διαρροής Τύπου F και B Προστασία διαρροής προς γη Κατάλληλοι για ρυθμιστές στροφών (drives)

TIMOΚ ΑΤΑΛΟΓΟΣ. Διακόπτες διαρροής Τύπου F και B Προστασία διαρροής προς γη Κατάλληλοι για ρυθμιστές στροφών (drives) TIMOΚ ΑΤΑΛΟΓΟΣ Διακόπτες διαρροής Τύπου F και B Προστασία διαρροής προς γη Κατάλληλοι για ρυθμιστές στροφών (drives) 2 ΔΙΑΚΌΠΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΉΣ ΤΎΠΟΥ F ΚΑΙ B Διακόπτες διαρροής τύπου F και Β Η λύση για τροφοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1.1 Μέτρηση του λόγου μετασχηματισμού και προσδιορισμός παραμέτρων ισοδύναμου κυκλώματος μονοφασικών μετασχηματιστών 1.2 Αυτομετασχηματιστές 1.3 Τριφασικοί μετασχηματιστές Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 Τα τριφασικά δίκτυα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας για τους εξής λόγους: 1. Οικονομία στο αγώγιμο υλικό (25% λιγότερος χαλκός). 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί Υπολογισμός διατομής

Αγωγοί Υπολογισμός διατομής Οι γραμμές μιας εγκατάστασης παρουσιάζουν ωμική αντίσταση R και επαγωγική αντίδραση ΧL που είναι υπεύθυνες για την πτώση τάσης που εμφανίζει η γραμμή κατά μήκος της, ιδιαίτερα αν το μήκος της γραμμής είναι

Διαβάστε περισσότερα

SEMAN S.A. We know How

SEMAN S.A. We know How SEMAN S.A. We know How SEMAN S.A. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βελτίωση της Ποιότητας Ισχύος Εξοικονόμηση Ενέργειας Αύξηση Εφεδρείας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων & Χαμηλότερο Κόστος Συντήρησης Γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντικεραυνική προστασία

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST G3 ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ MACROTEST G3 ΚΩΔ. ΕΛΕΜΚΟ

MACROTEST G3 ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ MACROTEST G3 ΚΩΔ. ΕΛΕΜΚΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΩΔ. ΕΛΕΜΚΟ 1. IFICATIONS OF I-V400w MODEL Το είναι ένα καινοτόμο όργανο για πραγματοποίηση των μετρήσεων ασφαλείας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD384), ενώ ταυτόχρονα προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Ισοδύναμο κύκλωμα V = E + I T V = I I T = I F L R F I F R Η διέγερση τοποθετείται παράλληλα με το κύκλωμα οπλισμού Χαρακτηριστική φορτίου Έλεγχος ταχύτητας Μεταβολή τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) 14/6/2016 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ... 4 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ OPTOTRONIC

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ OPTOTRONIC ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ OPTOTRONIC Τροφοδοτικό σταθερού ρεύματος για LED με 2DIM/0 10 V OPTOTRONIC Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Ηλεκτρικά στοιχεία Ονομαστικ ή τάση Τάση εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος Η τεχνική προσέγγιση για την επίτευξη του εγγυημένου ποσοστού εξοικονόμησης που σας προτείνει η εταιρεία μας αποσκοπεί στην μείωση των απωλειών (W) που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Με τον καιρό, η τεχνολογία LED αναπτύχθηκε με αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνιση τους τα LED υψηλής ισχύος (High Power LED).

Με τον καιρό, η τεχνολογία LED αναπτύχθηκε με αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνιση τους τα LED υψηλής ισχύος (High Power LED). Φωτισμός Led Το LED (Light Emitting Diode) είναι μια Δίοδος Εκπομπής Φωτός και πρόκειται για ημιαγωγό ο οποίος όταν του παρέχεται ηλεκτρική τάση, εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία. Η χρήσης των LED έχει ξεκινήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η 2 ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία φωτοβολταϊκών γεννητριών έναντι υπερτάσεων

Προστασία φωτοβολταϊκών γεννητριών έναντι υπερτάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προστασία φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ. 27731 Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

PROTECTA - FROLA A.E. AΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ

PROTECTA - FROLA A.E. AΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ AΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ AΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Για την εγκατάσταση εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) σε ένα κτίριο έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ δύο εναλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 DC ΔΙΑΚΟΠΤΙΚA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνικά. Νέα ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Αντικεραυνικά. Νέα ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Νέα Αντικεραυνικά ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Αντικεραυνικά μπλοκ, για ταχύτητα, αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΜΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα ελέγχου εγκαταστάσεων

Όργανα ελέγχου εγκαταστάσεων Όργανα ελέγχου εγκαταστάσεων για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και λιγότερα έξοδα ma Προσωπική προστασία προστασία εγκαταστάσεων πυροπροστασία Ο ηλεκτρισμός είναι απαραίτητος. Για να εξασφαλίσουμε ότι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η T-2080-B ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV/50 HZ ΚΑΙ 400 KV/50 HZ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η T-2080-B ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV/50 HZ ΚΑΙ 400 KV/50 HZ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η T-2080-B ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV/50 HZ ΚΑΙ 400 KV/50 HZ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Διασύνδεση και Λειτουργία Μικρού Φωτοβολταϊκού Συστήματος, δυναμικότητας μέχρι και 5kWp, στο Δίκτυο Διανομής, με τη μέθοδο Εφαρμογής Συμψηφισμού Μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS Τεχνική Προδιαγραφή για ABB MS Περιεχόμενα 1. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms132... 2 2. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms116... 4 3. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Γενικές ασκήσεις μονοφασικών μετασχηματιστών Άσκηση 1 Ένας ιδανικός μετασχηματιστής έχει το τύλιγμα του πρωτεύοντος με 150 σπείρες και το δευτερεύον με 750 σπείρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη λογισμικού για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444.οργανωτικά Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το βιβλίο Ned Mohan First course on Power Electronics

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα