Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΛΙΚΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΛΙΚΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ"

Transcript

1

2 2

3 Περιεχόμενα 1.Πρόλογος Εἰσαγωγὴ Ἡ παράδοση γιὰ τοὺς ναοὺς τῶν Ἁγίων Ρηγίνου καὶ Ὀρέστη, στην Τριµιθοῦσα τῆς Πάφου καὶ στὸ Ἀπλίκι Λευκωσίας ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗ Λίγα λόγια για τη συλλογή των θαυµάτων ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗ Σύγκριση των δύο φυλλάδων

4 Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΛΙΚΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 4

5 1.Πρόλογος Ὁ αἰώνας µας χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὶς µεγάλες ἐπιτυχίες τῆς ἐπιστήµης σ' ὅλους σχεδὸν τοὺς τοµεῖς τῆς ζωῆς. Μὲ τὴ συνεχῆ πρόοδο καὶ τὶς διάφορες ἀνακα-λύψεις ὁ ἄνθρωπος προσδοκᾶ γιὰ ἕνα εὐτυχισµένο µ έλλον. Κι' ὅµως παρ' ὅλη τὴν εὐηµερία ποὺ πέτυχε, δὲ βρίσκει τὴν εὐτυχία, ἀλλὰ τὸν βασανίζουν τὸ ἄγχος, ἡ ἀµφιβολία καὶ δὲν ἔχει τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία ποὺ ποθεῖ καὶ ἀναζητὰ ἡ ψυχή του. Βασίστηκε στὸν ἄνθρωπο καὶ στὴν ὕλη καὶ διαψεύστηκαν οἱ ἐλπίδες του καὶ οἱ προσδοκίες του γιὰ εὐτυχία. Μεγαλώνει ὅλο καὶ πιὸ πολὺ τὸ κενὸ στὴν ψυχή του. Ὁ δρόµος ποὺ διάλεξε τοῦ µεγαλώνει τὴν τραγωδία του, γιατί εἶναι δρόµος λανθασµένος, ἐπειδὴ ἀγνόησε τὸ Θεὸ τὸ δηµ ιουργό του. Οἱ ὁδοδεῖχτες δεί- 5

6 χνουν λαθεµένη πορεία καὶ ὁδηγοῦν τὸν ὁδοιπόρο πρὸς τὴν καταστροφή. Χρειάζονται λοιπὸν ὀδοδεῖχτες σωστοί, φωτεινοὶ µὲ τὴν ἔνδειξη τῆς σωστῆς πορείας γιὰ νὰ κατευθύνουν τὸν ἄνθρωπο στὸν πραγµατικὸ του προορισµό, στὴν εὐτυχία. Εἶναι ἀνάγκη µεγάλη νὰ κάνει ὁ ἄνθρωπος ἀλλαγή πορείας, καὶ γι' αὐτὸ χρειάζεται τοὺς φωτεινοὺς ὁδοδεῖχτες ποὺ δείχνουν πάντα σωστά. Τέτοιοι ὁδοδεῖχτες εἶναι οἱ ἅγιοι τῆς Ὀρθόδοξής µας πίστης, οἱ ὁποῖοι ἀκολούθησαν τὸ µοναδικὸ φάρο τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ γνώρισαν τὴ σωστὴ πορεία, καὶ τὴ βάδισαν µὲ θάρρος, πίστη καὶ ἐπιµονὴ, καὶ ἔφθασαν σίγουρα µέ ἀσφάλεια στὸ ἀπάνεµο λιµάνι τῆς αἰώνιας χαρᾶς καὶ ἀνείπωτης εὐτυχίας. Ἡ ἀνδρεία καὶ τὸ θάρρος ποὺ τοὺς διέκρινε παραµέρισε κάθε ἐµπόδιο, ἀγωνίστηκαν καὶ δὲ δίστασαν νὰ δώσουν σὰν τίµηµα τῆς σωστῆς πορείας, καὶ αὐτὴ τὴ ζωὴ τοὺς ἀκόµα, ἀλλὰ καὶ βραβεύτηκαν καὶ τιµήθηκαν καὶ δοξάστηκαν ἀπὸ τὸν Κύριο. Ἀπόδειξη, ἡ χάρη τῶν θαυµάτων ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός. Θεραπεύουν νόσους ἀνιάτους καὶ ἐκβάλλουν δαιµόνια. Τέτοιοι ὁδοδεῖχτες φωτεινοὶ εἶναι οἱ ἅγιοι Μάρτυρες Ρηγίνος καὶ Ὀρέστης, τῶν ὁποίων περιγρά-φουµε τὸν βῖο καὶ τὰ θαύµατα τοὺς στὸ τεῦχος αὐτό. Μελετώντας τό βίο τους ἂς τοὺς τιµ ήσουµε, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς µιµηθοῦµε στὴ πίστη καὶ στὴν ἀνδρεία, γιατί τιµὴ ἁγίου, µίµηση ἁγίου. Χαράλαµπος Νεοφύτου Πρεσβύτερος 6

7 2.Εἰσαγωγὴ Ἡ διατήρηση τῶν παραδόσεών µας καὶ ἡ συντήρηση καὶ διαφύλαξή της.µνήµης τῶν γεγονότων τῆς Ὀρθόδοξής µας Ἐκκλησίας, ὅταν προσφέρονται στὸ λαό µας γνήσιες καὶ ξεκαθαρισµένες ἀπὸ λάθη καὶ ἀνακρίβειες, συµπληρωµένες µὲ τὶς σωστὲς πληροφορίες, ἀ- ναµφίβολα βοηθοῦν στὸ νὰ κατανοηθεῖ ὁ µεγάλος θησαυρὸς τῆς πίστεώς µας. Ἀκόµα βοηθοῦν νὰ κατανοηθεῖ ἡ ταυτότητά µας καὶ νὰ ἀντιληφθοῦµε τὸ µεγάλο χρέος ποὺ φέρουµε στοὺς ὤµους µας σὰν Ἕλληνες ὀρθόδοξοι, γιὰ νὰ πορευτοῦµε στὸ σωστὸ δρόµο, στὸ µέλλον πού µᾶς ἔρχεται καὶ εἶναι γεµάτο ἀπὸ τὸ δηλητήριο τῆς ἀλλοτρίωσης. Μόνο µὲ τὴ γνώση καὶ τὴ κατανόηση τῆς γνήσιάς µας παράδοσης θὰ διαφυλαχτοῦµε ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ τὴν ἀλλοτρίωση. Μὲ τὸ σκεπτικὸ αὐτὸ τολµήσαµε, παρὰ τὶς ἀδυναµίες µας νὰ παρουσιάσουµε τὴν ἱστορία τῶν Ἁγίων Ρηγίνου καὶ Ὀρέστη, συµπληρώνοντας µερικὰ κενά, διεὐκρινίζοντας ἄλλα καὶ ἀποκαθιστώντας τὴν ἀλήθεια σὲ µερικὲς ἀνακρίβειες. Ἔτσι θὰ διευκρινίσουµε µερικὰ πράγµατα γιὰ νὰ ἔχει ὁ ἀναγνώστης µιὰ ξεκάθαρη εἰκόνὰ γύρω ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ρηγίνο καὶ Ὀρέστη, ποὺ ἁγίασαν τὰ χώµατα τῆς Νήσου µας, µὲ τὰ αἵµατα τοῦ Μαρτυρίου τους. α) Ἡ ὑπάρχουσα Ἀκολουθία καὶ ὁ βῖος τῶν Ἁγίων πάρθηκαν ἀπὸ τὴν πρώτη Ἔκδοση τοῦ 1902, τὴν ὁποία ἐξέδωσε ὁ ἐκ Φασούλας κάτοικος Νέας γόρκης Η.Π.Α. κ. Ρηγίνος Εὐαγγέλου τὸ Στὸν πρόλογο τῆς ἔκδοσης αὐτῆς ἀναφέρεται πὼς «τὸ συναξάρι τῶν ἁγίων ἀντέγραψε ἀπὸ χειρόγραφο ὁ ἱερέας Χριστόδουλος τὸ 1837». Ἀπὸ τὸ συναξάρι αὐτὸ µεταφέραµε τὸ βῖο τῶν ἁγίων σὲ ἁπλὴ γλώσσα γιὰ τοὺς ὁλιγογράµµατους 7

8 ἀδελφούς µας. ὲν διορθώσαµε ὅµως τὴ βιογραφία τῶν Ἁγίων ποὺ ὑπάρχει στὸ παλιὸ συναξάρι, γιὰ νὰ µὴν ἀλλοιώσουµε τὸ κείµενο τῆς πρώτης ἔκδοσης. Ὅµως στὴν παροῦσα εἰσαγωγὴ συµπληρώνουµε τὴ βιογραφία τῶν ἁγίων µὲ τὶς ἀναφορὲς ποὺ κάνουµε. β) Ἀπὸ ἔρευνα ποὺ κάναµε, καὶ γράφουµε καὶ σὲ ἄλλη σελίδα, οἱ ἅγιοί µας µετὰ τὴ φυγή τους ἀπὸ τὴ φυλακὴ τῆς Χαλκηδόνας, ἔφθασαν πρῶτα στὴν Πάφο καὶ διώκτηκαν ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες καὶ µετὰ πῆγαν στὴν Νεάπολη τῆς Λεµεσοῦ, καὶ µετὰ στὴν Φασούλα ὅπου καὶ µαρτύρησαν. γ) Στὸν τρίτο τόµο της Μ. Κυπρ. Ἐγκυκλοπαίδειας, ὁ R. Gunnis (1935) ἀναφέρεται στὸν τάφο τοῦ Ἄγ. Ρηγίνου, στὴ Φασούλα Λεµεσοῦ καὶ ἰσχυρίζεται πὼς αὐτὸς εἶναι ὁ τάφος τοῦ Ἄγ. Ρηγίνου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, ποὺ ἀντιπροσώπευε τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στὴ Σύνοδο τῆς Ἐφέσου τὸ 431 µ.χ. Ὁ ἴδιος ὅµως δὲν µπορεῖ νὰ ἐξηγήσει πὼς ἀπὸ τὴν Κωνσταντία (Σαλαµῖνα) ποὺ ἦταν ἡ ἔδρα του, βρέθηκε θαµµένος στὴ Φασούλα Λεµεσοῦ. Σίγουρα πρόκειται γιὰ ἀνακρίβεια ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴν σύγχιση τῶν ὀνοµάτων χωρὶς ἔρευνα, γιατί στὴ Φασούλὰ εἶναι θαµµένος ὁ Μάρτυρας Ρηγίνος, ποὺ µάρτύρησε καὶ τάφηκε στὸ µέρος αὐτό, καὶ ἡ παρουσία τοῦ εἶναι αἰσθητὴ στὸ χωριό. Ὅπως γράφουµε στὰ θαύµατα, ἀρκετὲς φορὲς εἶδαν τὸν Καβαλλάρη Ἅγιο νὰ πηγαίνει πρὸς τὸ µέρος ἐκεῖνο. δ) Μιὰ ἀνακρίβεια ποὺ κυκλοφορεῖ µεταξὺ τῶν κατοίκων τῆς Φασούλας εἶναι πὼς στὸ δυτικὸ µέρος τοῦ σπηλαίου ὑπάρχει µιὰ τρύπα καὶ λένε πὼς εἶναι ὁ τάφος τοῦ Ἄγ. Ὀρέστη. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀλήθεια, γιατί τὸ συναξάρι γράφει πὼς τὰ ὀστὰ τῶν Ἁγίων βρέθηκαν µέσα στὴ λάρνακα. Ἡ τρύπα ἔχει κατεύθυνση πρὸς βορρᾶ καὶ 8

9 νότο, ἐνῶ ἂν ἦταν τάφος θὰ εἶχε κατεύθυνση ἀνατολικὴ καὶ δυτική. Σίγουρα δὲν πρόκειται περὶ τάφου. ἕ) Ἡ ἐµφάνιση κατὰ καιροὺς στὴν περιοχὴ τοῦ µαρτυρίου τῶν Ἁγίων, ἑνὸς καβαλλάρη, ἀλλὰ καὶ ἡ συχνὴ ἀναφορὰ τῶν κατοίκων τῆς κοινότητας µόνο στὸν Ἅγιο Ρηγίνο, καὶ σπάνια στὸν Ἅγιο Ὀρέστη, δηµιουργεῖ τὴν ὑποψία πὼς ὁ τελευταῖος δὲν ἐµαρτύρησε στὴ Φασούλα. Αὐτὴ εἶναι µιὰ ὑποψία, ποὺ ἴσως οἱ ἴδιοι οἱ Ἅγιοι θὰ µᾶς τὴν διαλύσουν. Πάντως δὲν θὰ πάψουν νὰ συνεορτάζονται, ἀφοῦ µαζὶ καὶ ἀχώριστοι βάδισαν τὸν στενὸ δροµὸ τῆς σωτηρίας. Καὶ ἐµεῖς δὲν θὰ πάψουµε νὰ τοὺς ἐπικαλούµαστε νὰ µᾶς προσφέρουν τὴν βοήθειά τους, ἐπειδὴ ἔχουν µεγάλη παρρησία στὸ θρόνο τῆς Χάριτος. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Μαρτύρων σύλλογος νῦν εὐφραίνεται, ἀγγέλων ἄσµα, µεγαλύνοµεν τὴν µνήµην ὑµῶν ἅγιοι, ἅπαντες µελωδοῦντες καὶ πιστῶς ἐκβοῶντες, χαίροντες τῆς Τριάδος, υὰς µαρτύρων καὶ κλέος Ρηγίνε καὶ Ὀρέστα, ὑπὲρ ὑ- µῶν ἀεῖ πρεσβεύετε. ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ Ὡς θησαυρὸν πολυτελὴ ὁ εσπότης, καὶ κρήνην βρύουσα κρουνοὺς ἰαµάτων, τοὶς ἐπὶ γῆς παρέσχετο τὰ λείψανα ὑµῶν νόσους µὲν καθαίροντα, πάθηµάτων ποικίλων χάριν βραβεύοντα, ταῖς ψυχαῖς ἀεννάως, διὸ συµφώνως Ρηγίνε τὴν ὑµῶν, Ὀρέστα πόθω τελοῦµεν πανήγυριν. ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ Χαίροις ἀθλοφόρων ἡ ξυνωρίς, οἱ ἐκ Χαλκηδόνα ἀριστεύσαντες ἱερῶς, Ρηγίνε καὶ Ὀρέστα, ἐχθροῦ τὰς παρατάξεις κατενικήσατε. 9

10 Ἕτερον τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου Ἔχων παρρησία πρὸς τὸν Θεὸν τῶν σοὶ πρό-στρεχόντων, τί αἰτήµατα συµπαθῶς τὰ πρὸς σωτηρία, δίδου τοῖς πρεσβεῖαι Ρηγίνε τῶν Μαρτύρων τὸ ἐγκαλλώπισµα. 3.Ἡ παράδοση γιὰ τοὺς ναοὺς τῶν Ἁγίων Ρηγίνου καὶ Ὀρέστη, στὴν Τριµιθοῦσα τῆς Πάφου καὶ στὸ Ἀπλίκι Λευκωσίας Α. Στὴν Τριµιθοῦσα τῆς Πάφου. Ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχουν γραπτὲς πηγὲς γιὰ τὸ θέµα µας, κατεφύγαµε στὶς τοπικές µας παραδόσεις ποὺ ὑ- πάρχουν καὶ κυκλοφοροῦν ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά. Γνωρίζαµε ὅτί στὴν Τριµιθοῦσα τῆς Πάφου γιορτάζονται οἱ ἅ- γιοι Ρηγίνος καὶ Ὀρέστης, καὶ ἐπισκεφθήκαµε τὴν κοινότητα αὐτή. Συναντήσαµε τὸν ἱερέα τοῦ χωριοῦ π. Μιχα- ὴλ ηµητρίου, καὶ τὸν ρωτήσαµε σχετικά. Μᾶς εἶπε πὼς ἡ τοπικὴ παράδοση ἀναφέρει πὼς οἱ Ἅγιοί µας, ἔφθασαν πρῶτα στὴν Πάφο, ἀλλὰ συνάντησαν µεγάλο διωγµὸ ἀ- πὸ τοὺς εἰδωλολάτρες κατοίκους της. Γι' αὐτὸ προχώρησαν βορειοδυτικὰ καὶ ἔφθασαν στὴν Τριµιθοῦσα σὲ µιὰ περιοχὴ ποὺ κατὰ τὰ φαινόµενα ἦταν δασώδης. Ἐδῶ ὑπάρχει ἕνα µεγάλο φαράγγι, ποὺ ἄρχιζε ἀπὸ ἕνα πολὺ µεγάλο σπήλαιο, ἦταν ἕνα φυσικὸ καταφύγιο καὶ µέρος κατατάλληλο γιὰ ἄσκηση, καὶ ἐδῶ κρύφτηκαν οἱ Ἅγιοι. ὲν γνωρίζουµε ὅµως µὲ πόσους ἄλλους, ἢ πόσο καιρὸ ἔµειναν στὸ σπήλαιο αὐτό. Ἀπὸ τὴν Τριµιθοῦσα πῆγαν στὰ µέρη τῆς Λεµεσοῦ γιὰ νὰ συνεχίσουν µέχρι τὴ Φασούλα ὅπου µαρτύρησαν. Τὸ σπήλαιο στὸ ὁποῖο κρύφτηκαν οἱ Ἅγιοι, στὴν Τριµιθοῦσα, ὑπάρχει µέχρι σήµε- 10

11 ρα. Μερικὰ χιλιόµετρα νότια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, καὶ στὰ νότια κράσπεδα τοῦ χωριοῦ βρίσκεται τὸ σπήλαιο αὐτό. Ἀπὸ τὸ σπήλαιο ὅπως ἔχουµε πεῖ, ἀρχίζει ἕνα µεγάλο φαράγγι ποὺ ἐντυπωσιάζει τὸν ἐπισκέπτη. Τὸ σπήλαιο τώρα σκεπάζεται σχεδὸν ἀπὸ µεγάλες τριµιθιὲς καὶ µὲ δυσκολία τὸ πλησιάσαµε. ὲν µπορέσαµε νὰ µποῦµε µέσα γιὰ τὸ δύσβατο τοῦ τόπου. Ὁ ἱερέας π. Μιχαήλ µας εἶπε: ὅτι παλιὰ ποὺ δὲν ὑ- πῆρχαν φάρµακα, στὸ σπήλαιο αὐτὸ οἱ κατοικοι τῆς περιοχῆς θεραπεύονταν ἀπὸ τὸν πυρετὸ καὶ τὸ ρίγος ὡς ἐξῆς: Στὸ σπήλαιο ὑπῆρχε ἁγίασµα ποὺ ἔτρεχε ἀπὸ ψηλὰ καὶ µὲ τὸν καιρὸ στέρεψε, ἔµειναν ὅµως σταλακτίτες. Οἱ ἄρρωστοι κατέβαιναν στὸ σπήλαιο καὶ κάπνιζαν θυµίαµα καὶ ἀπὸ τοὺς σταλακτίτες ἔτρεχε λίγο νερὸ µὲ τὸ ὁποῖο ἔπλεναν τὸ πρόσωπό τους καὶ µέχρι νὰ ἀνέβουν στὸ δρόµο θεραπεύονταν Καὶ ἄλλα θαύµατα γίνονταν ἀπὸ τοὺς Ἁγίους, στὸ χωριό, τὰ ὁποῖα δὲν θυµοῦνται µὲ λεπτοµέρεια, γιατί πέρασαν πολλὰ χρόνια καὶ γι' αὐτὸ δὲν τὰ καταγράψαµε. Καταγράφουµε ὅµως ἕνα, στὸ µέρος τῶν θαυµάτων, ἐκεῖνο τῆς κόρης τοῦ π. Μιχαήλ, ὅπως µας τὸ διηγήθηκε ὁ ἴδιος. ίπλα ἀπὸ τὸ σπήλαιο ποὺ κρύφτηκαν οἱ Ἅγιοι, ὑπῆρχε ἀρχαῖος ναὸς ποὺ καταστράφηκε ἐκ θεµελίων κατὰ τοὺς σεισµοὺς τῆς Πάφου τὸ Σώθηκε µόνο ἡ εἰκόνα τῶν Ἁγίων ποὺ φέρει ἡµεροµηνία Ὁ νέος ναὸς τῶν Ἁγίων κτίστηκε τὸ 1965 σὲ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν παλαιὸ 1 χιλιόµετρο, περίπου στὸ κέντρο τοῦ χωριοῦ. Αὐτὰ ὅσον ἀφορᾶ τὸ ναὸ τῶν Ἁγίων µας στὴ Τριµιθοῦσα. Β. Τί ἀναφέρεται γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων στὸ χωριὸ Ἀπλίκι. 11

12 Κανένας δὲν γνωρίζει τὸ ἱστορικὸ ἢ τὴν αἰτία ποὺ γιορτάζονται οἱ Ἅγιοι Ρηγίνος καὶ Ὀρέστης στὸ Ἀπλίκι. Οἱ µοναδικὲς µαρτυρίες ποὺ ὑπάρχουν, καὶ τὶς ἐπιβεβαίωσα µὲ ἔρευνά µου, εἶναι αὐτὲς ποὺ ἀναφέρει ὁ δάσκαλος Ἀνδρέας Χρ. Νικόπουλος στὸ πρόλογο τῆς ἔκδοσης τοῦ "Στὸ Ἀπλίκι ἀρχικὰ ὑπῆρχε ἡ Ἐκκλησία τῶν ἁγίων σὲ ἕνα ὕψωµα στὰ ἀνατολικὰ τοῦ χωριοῦ ἀνάµεσα στοὺς δυὸ ποταµοὺς Καµπιοὺ καὶ Μαρούλενας λίγο πρὶν ἀπὸ τὴ συµβολὴ τοὺς, σ' ἕνα ὕψωµα, ποὺ λέγεται "Ἅγιος Ρηγίνος" καὶ ὑπάρχουν σ' αὐτὸ ἐρείπια. Ο Ν. Κληρίδης στὸ σύγραµµά του "Χωριὰ καὶ Πολιτεῖες τῆς Κύπρου" στὸ σηµεῖο "Παλαιχώρι" γράφει ἀνάµεσα στ' ἄλλα καὶ τὰ ἐξῆς: "Στὸ Κάτω Ἀπλίκι" (δηλ. τὸ σηµερινὸ Ἀπλίκι) "δείχνεται ὡς σήµερα ἀπὸ τοὺς χωριανοὺς ἕνας σωρὸς ἀπὸ πέτρες κι ἀνάµεσα τοὺς φυτρωµένες τρεµιθιὲς µὲ τὴν πληροφορία πὼς ἐκεῖ ἦταν ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου. Ἡ διάλυση τοῦ συνοικισµοῦ αὐτοῦ ἔγινε πρὶν ἀπὸ τὰ 1759, ποὺ κάθισε στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο ὁ Παίσιος, γιατί σὲ κώδικα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς εἶναι σηµειωµένο πὼς ὁ Παίσιος ἔστειλε γράµµα στὸν Γιάννην Ἀπλικιώτην νὰ ἀνάβει τακτικὰ τὸ καντήλιν τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου καὶ νὰ νέµεται τὰ εἶσο-δήµατα τῶν κτηµάτων τοῦ ναοῦ". Ἡ Ἐκκλησία τὴν ὁποίαν ἀναφέρει ὁ Ν. Κλήρίδης κατεστράφη, ἀλλὰ οἱ ἅγιοι γιορτάζονται στὸν Παλαιὸ Ἀπλίκι, δυὸ χιλιόµετρα στὰ νότια τοῦ σηµερινοῦ χωριοῦ, ποὺ κι ἐκεῖνο ἐγκαταλείφθη τὸ 1940 µὲ τὴ µεταφορὰ τοῦ στὴ θέση ποὺ βρίσκεται τώρα. Ἐπίσης στὴν τοποθεσία ποὺ παλιὰ ὑπῆρχε ναὸς τῶν ἁγίων ὁ παπαπέτρος καλλιεργοῦσε χωράφι του καὶ βρῆκε νοµίσµατα τῆς Ρωµαϊκῆς περιόδου ὅπως µᾶς ἀνέφεραν οἱ χωριανοί. 12

13 Ἀπ' αὐτὰ τὰ λίγα συµπεραίνουµε πὼς οἱ Ἅγιοι τιµοῦνται ἀπὸ πολὺ παλιὰ καὶ στὸ χωριὸ Ἀπλίκι, χωρὶς ὅµως νὰ γνωρίζουµε τοὺς λόγους. Ἐκεῖνο ποὺ διαπιστώνεται καὶ στὶς τρεῖς κοινότητες, ποὺ τιµοῦνται οἱ Ἅγιοι, εἶναι ὅτι παλιὰ θεραπευόταν τὸ ρίγος καὶ ὁ πυρετός, γεγονὸς ποὺ µαρτυρεῖ τὴ κοινὴ παρουσία τῶν Ἁγίων στὶς κοινότητες αὐτές. 4. ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗ Οἱ ἅγιοι Ρηγίνος καὶ Ὀρέστης γεννήθηκαν στὴ πόλη Χαλκηδόνα, ποὺ βρίσκεται στὰ παράλια της Μ. Ἀσίας, στὴν προποντίδα. (σήµερα λέγεται Καντκιοϊ). Οἱ τρόποι καὶ ἡ συµπεριφορὰ τῶν νέων αὐτῶν µαρτυροῦσε τὴν εὐγενῆ καταγωγὴ καὶ σωστὴ ἀνατροφὴ ποὺ πήραν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους, ἀλλὰ καὶ τὸ παράστηµα καὶ ἡ λεβεντοσύνη τοὺς µαρτυροῦσε τὸ ἀνδρεῖο φρόνηµα καὶ τὴ γενναιότητά τους, ἕνας λόγος ποὺ τοὺς δέχθηκαν στὸ στρατὸ τοῦ βασιλιά, στὸ τάγµα τῶν νεοσυλλέκτων ποὺ πολὺ σύντοµα διακρίθηκαν. Γιὰ τοὺς γονεῖς τῶν ἁγίων δὲν ἔχουµε καµιὰ πληροφορία, ἴσως ὅµως νὰ εἶχαν χριστιανοὺς γονεῖς ἐπειδὴ ἀπὸ τὴν παιδικὴ τοὺς ἡλικία λάτρευαν τὸν Χριστὸ καὶ ἔδωσαν καὶ τὴ ζωή τους γιὰ χάρη του. Ἤτανε τότε τὰ δύσκολα χρόνια τῶν µεγάλων διωγµῶν τῆς χριστιανικῆς µας πίστεως, ποὺ οἱ Ρωµαῖοι Αὐτοκράτορες µὲ µανία προσπαθοῦσαν νὰ ἐξαλείψουν ἀπὸ τὴ γῆ, καὶ ἔχυσαν ποταµοὺς αἱµάτων. Ἂς δοῦµε ὅµως τὴν πορεία τοῦ γενναίου ἀθλητή Ρηγίνου, τὸν ὁποῖο ἀκολούθησε πιστὰ καὶ ὁ φίλος τοῦ Ὀρέστης. Τὸ Ρωµαϊκὸ τοῦ ὄνοµα ἦταν Βονοµήλιξ, ποὺ σηµαίνει Ρηγίνος. Ὅταν λοιπόν, ὁ γενναῖος Ρηγίνος κα- 13

14 τατάγηκε στὸ στρατό, γιὰ νὰ µὴν ἔχει καµιὰ ὑλικὴ προσωπικὴ ὑποχρέωση, πούλησε τὰ ὑπάρχοντά του καὶ τὰ ἔδωσε ἐλεηµοσύνη στοὺς φτωχούς. Ἐλεύθερος πλέον ἀπὸ τὶς ὑλικὲς φροντίδες, ἀγωνίζεται νὰ ζήσει τὴ ζωὴ τῆς ἐγκράτειας καὶ τῆς σωφροσύνης, ἐφαρµόζοντας στὴ πράξη τὶς ἀρετὲς ποὺ βοηθοῦν τὸν ἄνθρωπο νὰ τελειωθεῖ στὴ πνεύµατικὴ ζωή. Ἐφαρµόζει σωστὰ τὴν ἀρετὴ τῆς νηστείας τρώγοντας ξερὸ ψωµὶ µιὰ φορὰ τὴν ἡµέρα, γιὰ νὰ δαµάσει πρῶτα τὴ σάρκα καὶ νὰ τὴν ὑποτάξει στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ. Ἀσκεῖται συνεχῶς στὴ εὐσέβεια ἔστω καὶ ἂν εἶναι στὸ στρατό, πάνω ἀπὸ ὅλα εἶναι ἡ κατὰ Θεὸ ζωὴ καὶ ὄχι τὸ ἁµαρτωλὸ θέληµα τῆς σάρκας. (Αὐτὸ νὰ τὸ προσέξουν καὶ οἱ στρατευόµενοι νέοι τῆς ἐποχῆς µας καὶ νὰ µὴν πρόβάλλουν δικαιολογίες ἁµαρτωλές). ὲν ἄργησε ὅµως πολὺ αὐτὸ καὶ οἱ εἰδωλολάτρες συνάδελφοι τοῦ Ρηγίνου ἐπρόσεξαν τὴν ἄσκησή του καὶ τὸν πρό-δωσαν στὸν ἡγεµόνα Πρεζεντίνο τὸν Στρατηλάτη, ὁ ὁποῖος ἐπρόσταξε νὰ παρουσιασθεῖ µπροστὰ τοῦ ὁ ἀγωνιστής. Ὁ εἰδωλολάτρης ἡγεµόνας, σὰν νὰ µὴν γνώριζε τίποτε, ρωτᾶ τοὺς παρευρισκοµένους στρά-τιῶτες, ποιὸς εἶναι καὶ τί εἶναι τὸ ὄνοµά του, καὶ ἐκεῖνοι εἶπαν:«λέγεται Βονοµήλιξ, ποὺ σηµαίνει Ρηγινος» Ὁ Ἡγεµόνας τὸν ρώτησε ἄν εἶναι ἀλήθεια αὐτὰ ποὺ λένε οἱ συνάδελφοί του γι' αὐτόν. Τότε ὁ γενναῖος τοῦ Χριστοῦ ἀθλητὴς µὲ θάρρος καὶ παρρησία ἀπαντᾶ στὸν τύραννο. "Ό,τι ἔχουν νὰ εἰποῦν ἐναντίον µου νὰ τὸ εἰποῦνε." Βέβαια ὁ Πρεζεντίνος ἤτανε κατατοπισµένος γιὰ ὅλα καὶ δὲ χρειάζετο τὴν ἀπάντηση τοῦ Ρηγίνου, γι' αὐτὸ τοῦ λέγει ἀ- µέσως, "Θυσίασε στοὺς θεοὺς Ρηγίνε γιὰ νὰ γλυτώσεις τὴ ζωή σου καὶ νὰ ἀποφύγεις τὰ βασανιστήρια." Ἡ ἀ- πάντηση τοῦ Ρηγίνου ἦταν ἄµεση καὶ θαρραλέα: " ὲν θυσιάζω στοὺς ψεύτικους θεούς σας, παρὰ µόνο στὸ Θεό µου θυσιάζω θυσία αἰνέσεως, γιατί εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός, ὁ ὁποῖος ἔκαµε τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ, τὴ θάλασ- 14

15 σα καὶ ὅλα ὅσα ὑπάρχουν σ' αὖτὴ. Θυσιάζω στὸ Θεό µου ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ δηµιούργησε τὰ πάντα καὶ τὸν ἄνθρωπο, καὶ µόνο σ' Αὐτὸν τὸ Θεὸ θὰ γίνω θυσία ἐγώ. Οἱ θεοὶ ποὺ προσκυνᾶτε εἶναι εἴδωλα κωφὰ καὶ ἄλαλα χωρὶς πνοὴ καὶ ζωή." Μὲ τὴ θαρραλέα αὐτὴ ἀπάντηση τοῦ Ρηγίνου ὁ Πρεζεντίνος κιτρίνησε ἀπὸ τὸ θυµὸ καὶ µὲ ὀργὴ προστάζει ἐννέα στρατιῶτες νὰ ξαπλώσουν κατὰ γῆς τὸ µάρτυρα καὶ νὰ τὸν τιµωρήσουν. Ξαπλωµένος στὴ γῆ ὁ γενναῖος µάρτυρας µὲ ὑποµονὴ καὶ καρτερία προσυλω- µένος στὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ ὑπέµεινε τοὺς σκληροὺς καὶ ἀνελέητους ραβδισµοὺς τῶν συστρατιωτῶν του, µέχρι ποὺ ξεσχίστηκαν οἱ σάρκες του καὶ ἡ γῆ κοκκίνησε ἀπὸ τὸ αἷµα τοῦ χριστιανοῦ ἀθλητή. Οἱ δήµιοι κουράστηκαν, ἀλλὰ ὁ ἀνδρεῖος τοῦ Χριστοῦ ἀγωνιστὴς δόξαζε τὸν Κύριο ποὺ τὸν ἀξίωσε νὰ βασανιστεῖ γιὰ τὸ ὄνοµά του. Τὰ βασανιστήρια τοῦ Ρηγίνου δὲν τελείωσαν, ἀλλὰ περισσότερο ἐπώδυνες µεθόδους δολιεύεται ὁ τύραννος. Προστάζει καὶ ἔφεραν µιὰ χάλκινη τάβλα κάτω ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἄναψαν φωτιά, µέχρι ποὺ ἔγινε ἡ ἴδια φωτιὰ καὶ πάνω σ' αὐτὴ τὴν πυρακτωµένη µάζα ξάπλωσαν τὸν Ρηγίνο γυµνὸ γιὰ νὰ καεῖ. Ὅµως, ὁ Κύριος ποὺ ξέρει νὰ λυτρώνει τοὺς δούλους του ἀπὸ τὴν κακία τοῦ διαβόλου, ἄκουσε τὴν προσευχὴ τοῦ δικοῦ του ἀγωνιστῆ, ἐξουδετέρωσε τὴ φωτιὰ καὶ τὴν µετέτρεψε σὲ δρόσο, καὶ ὁ Ρηγίνος ἔµεινε ἀβλαβής, χωρὶς τὸ παραµικρὸ σηµάδι, ὅπως οἱ τρεῖς παῖδες στὴν κάµινο τοῦ πυρός. Τὸ θαῦµα αὐτὸ ἐξέπληξε τοὺς παρευρισκο- µένους τὸν δὲ ἡγεµόνα κατεντρόπιασε, καὶ νικηµένος ὁ Πρεζεντίνος ἀπὸ τὸν ἅγιο, ἄρχισε νὰ τὸν κολακεύει, λέγοντάς του, "Ρηγίνε, θυσίασε στοὺς θεοὺς γιὰ νὰ τοὺς τιµήσεις καὶ ἐγὼ θὰ σοῦ δώσω µεγαλύτερες τιµὲς ἀπὸ πρίν. Ἐὰν δέ µου παρακούσεις, θὰ σὲ ρίξω στὴ θάλασσα νὰ γίνεις τροφὴ τῶν ψαριῶν. " Ὁ δὲ Ρηγίνος 15

16 ἀπαντᾶ στὸν τύραννο µὲ τούτα τὰ λόγια. "Τὶς τιµὲς πού µου ὑπόσχεσαι καὶ τὰ χαρίσµατα ἄφησέ τα γιὰ σένα νὰ τὰ πάρεις µαζί σου στὴ φωτιᾶ τῆς κόλασης. Ὅσο γιὰ τὸ βυθὸ τῆς θάλασσας ποὺ µὲ φοβερίζεις, ἐγὼ δὲν τὸ λογαριάζω γιὰ τίποτε, διότι ὁ Θεὸς ποὺ γλύτωσε τὸν προφήτη Ἰωνὰ µέσα στὴ κοιλιὰ τοῦ µεγάλου κήτους, Αὐτὸς θὰ γλυτώσει καὶ µένα σήµερα ἀπὸ τὴ θάλασσα. Γιὰ τοὺς µιαροὺς θεούς σου, µιαρώτατε, σοῦ ἐπαναλαµβάνω πὼς ὅλοι οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν εἶναι δαιµόνια, ὁ δὲ Κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησε." Τότε ὁ ἡγεµόνας ὀργίστηκε πολὺ καὶ διέταξε καὶ ἔφεραν ἕνα σάκκο µεγάλο, ἔβαλαν µέσα τὸν Ρηγίνο καὶ τὸν σφράγισαν µὲ µολύβι, τὸν παρέδωσε στοὺς ναῦτες καὶ τοὺς παράγγειλε νὰ τὸν πᾶνε µακρυὰ µέσα στὴ θάλασσα καὶ νὰ τὸν ρίξουν νὰ γίνει τροφὴ τῶν ψαριῶν. Πήραν οἱ ναῦτες τὸ πολύτιµο φορτίο τους καὶ προχώρησαν κάπου 40 µίλια µέσα στὴ θάλασσα καὶ ἔριξαν τὸ σάκκο µὲ τὸν Ρήγίνο καὶ ἀνεχώρησαν. Ἀκοῦστε χριστιανοί µου καὶ θαυµάστε τὴ µεγάλη προστασία ποὺ ἔχει ὁ Κύριος στοὺς δικούς του ποὺ τηροῦν τὶς ἅγιες ἐντολές του. Μόλις οἱ στρατιῶτες ἔριξαν στὸ βυθὸ τῆς θάλασσας τὸν ἅγιο, σχίστηκε ὁ σάκκος καὶ ἐκεῖ ποὺ µόλις λευτερώθηκε, βρέθηκαν κοντὰ τοῦ δυὸ δελφίνια, τὰ ὁποῖα τὸν σήκωσαν στὴ ράχη τους καὶ τὸν ἔβγαλαν σῶο στὴ ξηρά. Ὅταν φάνηκε νὰ ἔρχεται ἀπὸ µακρυὰ ὁ ἅγιος πάνω στὴ ράχη τοῦ δελφινιοῦ, διαδόθηκε τὸ γεγονὸς σὰν ἀστραπὴ στὴ πόλη καὶ πολὺς κόσµος, µαζὶ καὶ ὁ Ὀρέστης, πῆγαν στὴ παραλία καὶ βλέποντες τὸ θαύµαστὸ αὐτὸ γεγονὸς ἐ- φώναζαν "µέγας ὁ Θεὸς τῶν χριστιανῶν". Ὁ δυσεβὴς εἰδωλολάτρης ἡγεµόνας βλέποντας τὸν ἅγιο νὰ βγαίνει ζωντανὸς ἀπὸ τὴ θάλασσα, ἐνόµισε τὴ διάσωση τοῦ Ρηγίνου γιὰ µάγεία. Ὁ φίλος τοῦ Ρηγίνου ὁ Ὀρέστης ἐκήρυττε πάρρησία τὸ Χριστὸ καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες ἐπίστευσαν στὸ Χριστό, ὁ ἀσεβὴς Πρεζεντίνος 16

17 διέτάξε καὶ συνέλαβαν τὸν Ρηγίνο, τὸν Ὀρέστη καὶ πολλοὺς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔγιναν χριστιανοί, καὶ τοὺς ἔβαλαν στὴ φυλακὴ µέχρι τὴν ἑπόµενη µέρα γιὰ νὰ σκεφθεῖ µὲ ποιὸ θάνατο νὰ τοὺς τιµωρήσει Στὴ φυλακὴ ὁ Ρηγίνος δίδασκε τοὺς νέους χριστιανούς τὶς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοὺς στερέωνε στὴ πίστη καὶ στὸ θάνατο ἀκόµα γιὰ χάρη τοῦ ὀνόµατος τοῦ Χριστοῦ. Σ' αὐτὴ τὴ χαρούµενη καὶ πνευµατικὴ σύναξη τῆς φυλακῆς κυριαρχοῦσε τὸ θάρρος καὶ ἡ θερµὴ πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ θερµὴ ἀνέβαινε ἡ προσευχὴ τῶν δεσµίων στὸν οὐρανό, ἀπ' ὅπου περίµεναν τὴ θεία ἐνίσχυση, ἡ ὁποία δὲν ἄργησε νὰ ἔλθει Κατὰ τὴν αὐγὴ ποὺ ἡ προσευχὴ ἔφθασε στὸ ἀποκορύφωµά της, ἦλθε ἄγγελος Κυρίου, ἄνοιξε τὶς πόρτες τῆς φυλακῆς καὶ οἱ φύλακισµένοι λευτερώθηκαν καὶ ἀνεχώρησε ὁ καθὲ ἕνας ἐκεῖ ποὺ ὁ Θεὸς τὸν ὁδήγησε. Τὸν δὲ ἅγιο Ρηγίνο µὲ τὸν Ὀρέστη καὶ µερικοὺς ἄλλους ὁδήγησεν ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ στὴ Κύπρο, ποὺ ἀκόµα ἡ εἰδωλολατρεία ἦταν ἡ κυβερνώσα δύναµη ἴσως νὰ ἦταν τὸ τρίτο ἢ τέταρτο αἰῶνα ποὺ συνέβησαν αὐτά. Ὅταν ἔφθασε στὴν Κύπρο ἡ ὁµάδα αὐτὴ τῶν πιστῶν δούλων τοῦ Χριστοῦ, σκορπίσανε σὲ διάφορους τόπους καὶ ἀσκήτευαν µακρυὰ ἀπὸ τὸν κόσµο, ἀλλά ὅσους συναντοῦσαν οἱ εἰδωλολάτρες τοὺς σκότωναν. Ὁ γενναῖος Ρηγίνος καὶ ὁ φίλος τοῦ Ὀρέστης διάλεξαν τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο. Ἔφθασαν στὰ µέρη τῆς Νεαπόλεως Λεµεσοῦ καὶ µὲ πολλὴ παρρησία ἐκήρυτταν τὸν Χριστόν. Κάποτε ἔφθασαν στὸ χωριὸ Φασούλα, 8 χιλιό- µετρα ἀπὸ τὴ Λεµεσό. ( ὲν γνωρίζουµε πόσο χρόνο χρειάστηκαν νὰ φθάσουν στὴ Φασούλα ἀπὸ τὴ Λε- µεσό). Στὸ χωριὸ ὑπῆρχε κέντρο τῆς εἰδωλολατρείας, ὅπως φαίνεται ἀπὸ παλιὰ ἐρείπια. Ἐκεῖ τοὺς συνέλαβαν 17

18 οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς, τοὺς βασάνισαν καὶ τοὺς ἀποκεφάλισαν. 1 Κάποιοι εὐλαβεῖς χριστιανοὶ ποὺ κρυφὰ πάρακολουθοῦσαν τὸ γεγονός, πῆγαν καὶ πήραν τὰ λείψανα τῶν Μαρτύρων καὶ τὰ ἔθαψαν. Πέρασαν πολλὰ χρόνια ἀπὸ τότε καὶ ἡ εἰδωλολατρεία εἶχε παραδώσει τὴ θέση τῆς στὴν ἁγία πίστη τοῦ Χριστοῦ. Τότε ὅπως ἀναφέρει τὸ παλιὸ συναξάρι, οἱ ἅγιοι φάνηκαν στὸ ὄνειρο ἑ- νὸς εὐλαβοῦς ἱερέως, ὅπου τοῦ ὑπέδειξαν τὸ µέρος ποὺ βρισκόταν ὁ τάφος τους. Ὁ εὐλαβὴς αὐτὸς ἱερέας ἔψαξε στὸ µέρος ποὺ τοῦ ὑπέδειξαν οἱ ἅγιοι καὶ βρῆκε τὴ λάρνακα ποὺ φιλοξενοῦσε τὴν θήκη τῶν λειψάνων τους. Πάνω στὴ θήκη τῶν λειψάνων ἦσαν χαραγµένα µὲ τέχνη τὰ ὀνόµατα τῶν ἁγίων, σύµφωνα πάντοτε µὲ τὸ συναξάρι. Ὁ εὐσεβὴς αὐτὸς λευΐτης γιὰ νὰ τιµήσει τοὺς µάρτυρες ἔκτισε µεγαλοπρεπῆ ναὸ στὸ ὄνοµα τῶν ἁγίων, καὶ φρόντισε καὶ ζωγράφισε καὶ εἰκόνα τὴν ὁποία ἐτοποθέτησε στὸ ναό. Σήµερα ὁ µεγαλοπρεπὴς ἐκεῖνος ναὸς εἶναι χαλασµένος, ἀλλὰ σύµφωνα µὲ τὰ θεµέλια τοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ ἔκτισαν τοῖχο µὲ πέτρες ἴσα µὲ δυὸ µέτρα. Στὸ χῶρο αὐτό, σὲ κάθε ἐπέτειο τοῦ µαρτυρὶου τῶν ἁγίων (20 Αὐγούστου) ἐλειτουργοῦσαν καὶ πανηγύριζε ἡ κοινότητα τῆς Φασούλας καὶ πολλοὶ εὐσεβεῖς πήγαιναν στὴ µνήµη τῶν ἁγίων γιὰ νὰ τοὺς εὐχαριστήσουν γιὰ τὶς θαυµατουργικὲς δυνάµεις ποὺ ὁ Θεὸς τοὺς χάρισε καὶ θεράπευαν τὸν κόσµο. Κάτω ἀπὸ τὸ δάπεδο τοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ ὑπάρχει θολωτὸ σπήλαιο ποὺ βρίσκεται ἀκόµα ἡ λάρνακα ποὺ φιλοξενοῦσε γιὰ τόσο καιρὸ τὰ ἁγιασµένα λείψανα τῶν ἁγίων. Ὑπάρχουν µερικὲς πέτρες στὸ τάφο τῶν ἁγίων (τὶς λένε τυριὰ οἱ κάτοικοι τῆς 1 έν εἶναι βέβαιο ἄν φονεύτηκε ἐδῶ καί ὁ ἅγιος Ὀρέστης. Ἡ Παράδοση θέλει καί τούς δύο νά μαρτύρησαν στή Φασούλα, ἀλλά δέν ἀποδυκνύεται αὐτό μέ καμιά μαρτυρία. 18

19 Φασούλας), ἐπιµένουν πὼς εἶναι θαυµατουργές, ὅταν τὶς τρίψει κάποιος στὸ πονε-µένο µέρος του, θεραπεύεται, καί µου διηγήθηκαν τέτοιες θεραπεῖες. Ἡ θαυµατουργικὴ φήµη τῶν ἁγίων ξεπέρασε τὰ ὅρια τοῦ νησιοῦ µας καὶ ἔφθασε µέχρι τὴν Ἀγγλία, ὅπως θὰ δοῦµε στὴν περιγραφὴ τῶν θαυµάτων. Οἱ ἅγιοι Ρηγίνος καὶ Ὀρέστης ἀπολαµβάνουν µεγάλης τιµῆς, τόσο στὴ κοινότητα τῆς Φασούλας ὅσο καὶ σ' ὅλο τὸ νησί µας. Αὐτὸ τὸ διαπιστώνουµε ἀπὸ τὴ συγκέντρωση τῶν χριστιανῶν στὴν Ἐκκλησία τὴν ἡµέρα τῆς γιορτῆς τους. Ἐκτὸς τῆς Φασούλας, οἱ Ἅγιοι τιµοῦνται ἰδιαίτερα στὸ Ἀπλίκι τῆς Λευκωσίας, καὶ στὴν Τριµι-θοῦσα τῆς Πάφου ὅπου καὶ ὑπάρχουν ναοὶ ἀφιερωµένοι στὴ µνήµη τους. Ἀκόµα καὶ χωριὸ ὑπῆρχε µὲ τὸ ὄνοµα Ρηγίνος, ὅ- πως γράφει ὁ Μαχαιρὰς στὸ βιβλίο τοῦ Χρονικοῦ του. Μὲ τὶς πρεσβείαις τῶν Ἁγίων σου Ρηγίνου καὶ Ὀ- ρέστη, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐλέησε καὶ σῶσε τὶς ψυχές µας. Ἀµήν. 19

20 5.Λίγα λόγια για τη συλλογή των θαυµάτων Ὅταν ξυπηρετοῦσα τήν κοινότητα Φασούλας ὡς τακτικός ἐφηµέριος καί εἶχα ἐπαφές µέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, µοῦ διηγοῦνταν διάφορα θαύµατα τῶν ἁγίων Ρηγίνου καί Ὀρέστη πού µαρτύρησαν στό χωριό τους, τόν καιρό τῶν µεγάλων διωγµῶν. Ὅπως διαπίστωσα τά θαύµατα αὐτά ἄρχισαν νά ξεχνιοῦνται καί εἶναι λυπηρό, γιατί δέν εἶναι κάπου καταγραµµένα καί µέ τό πέρασµα τοῦ χρόνου θά λησµονηθοῦν. Ἔτσι ἀποφάσισα µέ τίς φτωχές µου δυνάµεις νά προσπαθήσω νά µαζέψω τά θαύµατά τῶν Αγίων τῆς Φασούλας για να διατηρηθούν και να διδάσκουν. Τά θαύµατα τῶν Ἁγίων ἐνισχύουν καί ἀναζωοπυρώνουν τήν πίστή µας πρός τό Θεό. Τά θαύµατα εἶναι ἀποτέλεσµά τῆς θερµῆς πίστης του ἀνθρώπου, καί θά πρέπει νά ὑπάρχουν καί νά µελετοῦνται ἀπό τούς χριστιανούς, γιά νά µιµοῦνται τή χριστιανική ζωή καί εὐσέβειά τῶν Ἁγίων µας. Τό ἐγχείρηµά µου αὐτό, δέν ἦταν εὔκολο γιατί εἶναι θαύµατα πολλῶν χρόνων καί ξεχάστηκαν οἱ ἡµεροµηνίες. Ἀλλά καί ἡ συνάντηση µέ τά πρόσωπα πού θεραπεύτηκαν εἶναι ἀδύνατη γιατί, ἄλλοι πέθαναν, ἄλλοι εἶναι στό ἐξωτερικό, καί αὐτούς πού βρίσκονται στήν Κύπρο µερικούς µπορέσαµε νά δοῦµε. Ἡ προσπάθειά µου αὐτή κράτησε ἕνα χρόνο καί βρῆκα ἀξιόπιστα πρόσωπα καί µου εἶπαν τα περιστατικά των θαυµάτων καί τά ὀνόµατα τῶν θεραπευθέντων καί τό χρόνο πού ἔγιναν. Εἶµαι βέβαιος πώς αὐτά τα θαύµατα ἔγιναν ὅπως τά περιέγραψαν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί. εχθῆτε λοιπόν, εὐσεβεῖς χριστιανοί τά θαύµατα αὐτά τῶν ἁγίων Ρηγίνου καί Ὀρέστη, καί δοξάστε τό 20

21 Θεό πού ἔδωσε τέτοιες δυνάµεις στούς δούλους του γιά νά εὐεργετοῦν καῖ νά παρηγοροῦν ὅλους ἐµᾶς. Τιµᾶτε ἀκόµα τούς συνδούλους µας πού ἀξιώθησαν τέτοιας µεγάλης τιµῆς, καί µιµηθῆτε αὐτούς στή πίστη καί στή παρρησία γιά τόν Κύριο, γιά νά ἀξιωθῆτε καί σεῖς αὐτῶν τῶν δωρεῶν. 6.ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗ Ἄρρωστο παιδί θεραπεύεται Τό πρῶτο καί πιό πρόσφατο θαῦµα πού θά ἀναφέρουµε εἶναι ἡ θεραπεία του µικροῦ Ἀνδρέα ἀπό τή Φασούλα. Τό περιστατικό συνέβηκε στίς 20 Φεβρουαρίου Ἰδού ἡ ἱστορία ὅπως µου τή διηγήθηκε ἡ µητέρα του µικροῦ, κ. Ρούλα Βασιλείου. Μιά µέρα ξαφνικά ὁ µικρός µου γιός Ἀντρέας, ἐνάµισυ χρόνων, ἀρρώστησε ξαφνικά. Οἱ ἀναλύσεις ἔδειξαν µόλυνση στό αἷµα. Οἱ γιατροί ἔκαναν πολλές προσπάθειες νά τοῦ βάλουν ὀρούς χωρίς ἀποτέλεσµα. Ἡ µόλυνση εἶχε προχωρήσει καί οἱ φλέβες τοῦ Ἀντρέα, ὅπως εἶπε καί ὁ γιατρός εἶχαν σχεδόν διαλυθεῖ. Μετά ἀπό πολλές προσπάθειες, εὐτυχώς βρέθηκε µιά φλέβα στό πόδι τοῦ παιδοῦ, πού κράτησε τόν ὀρό µέ τίς ἰσχυρές ἀντιβιώσεις. Τό µωρό εἶναι σοβαρά, µοῦ δήλωσε ὁ γιατρός. Ὁ πόνος µου δέν περιγραφόταν, ἦταν ἀβάστακτος. έν µποροῦσα νά τό πιστέψω, ἔλεγα καί ξανάλεγα πώς 21

22 δέν ἦταν ἀλήθεια. Κι ὅµως ὁ ἐφιάλτης ἦταν ζωντανός. Μέ τύλιξε µαύρη ἀπελπισία, βρισκόµουν σ ἀδιέξοδο ἀφοῦ δέν µποροῦσα νά κάνω τίποτα. Καί ξαφνικά αὐτές τίς δύσκολες στιγµές, µέσα στό µαῦρο σκοτάδι καί στήν ἀπελπισία µου, µιά ἀόρατη δύναµη µέ συνέφερε. Κάτι µέσα µου, πολύ δυνατό µου ἔλεγε πώς τό µωρό θά γινόταν καλά. Ἡ διάθεσή µου ἄλλαξε καί µέ µεγάλο κουράγιο, καί ψυχική δύναµη, στάθηκα δίπλα στό ἄρρωστο µωρό µου. έν γινόταν νά πάθει κακό ἀφοῦ ὁ Ἅγιος Ρηγίνος τό προστάτευε. Ἐκείνη τή µέρα, πολύ πρωί, εἴχα πάρει το µωρό στό παρεκκλήσι του Ἁγίου Ρηγίνου καί Ὀρέστη, τό προσκύνησα καί τό ἔτριψα µέ τίς θαυµατουργές πέτρες, πού ὑπάρχουν στό τάφο του καί µέ ὄλη τή δύναµη τῆς ψυχῆς µου παρακάλεσα τόν Ἅγιο νά τό θεραπεύσει Καί τό θαύµα ἔγινε!! Τό µωρό ἔγινε καλά. Παιδί πού µίλησε. Ἡ κυρία Ξένια Σκώττη κάτοικος Λεµεσοῦ, µᾶς διηγεῖται: Τό 1971 µετά ἀπό 8 µῆνες ἐγκυµοσύνης γέννησα ἕνα χαριτωµένο ἀγοράκι Ὅµως δέν πέρασαν 24 ὦρες καί τό παιδί ἔπαθε ψύξη. Μέ τή βοήθειά του Θεοῦ καί τίς προσπάθειές των γιατρών ἔγινε καλά, ἀλλά ὅπως φάνηκέ τοῦ ἔµεινε ἀναπηρία. Ὁ Ἄθως, αὐτό ἦταν τό ὄνοµά του παιδιοῦ, µεγάλωνε φυσιολογικᾶ, ἀλλά πέρασαν οἱ δέκα µῆνες καί δέ µας ἄρθρωσε λέξη, οὔτε µάµα οὔτε παπά. Ὁ παιδίατρος πού τό παρακολουθοῦσε δέ µποροῦσε νά κάνει τίποτα. Κάποια κυρία ἀπό τό χωριό Φασούλά µας εἶπε γιᾶ τούς θαυµατουργούς ἁγίους του χωριοῦ της, τρ Ρηγίνο καί τόν Ὀρέστη. Ἔτσι στίς 20 Αὐγούστου, ἡµέρα της γιορτής των ἁγίων, ὁ σύζυγός µου κι ἐγώ πήραµε τό παιδί καί πήγαµε στή Φασούλα. Ἡ θεία Λειτουργία γινόταν µέσα στό χαλασµένο ναό πάνω ἀπό τόν τάφο των ἁγίων. Τήν ὥρα πού γινόταν ἡ Με- 22

23 γάλη Εἴσοδος, καί περνοῦσε ἀπό κοντά µας ὁ ἱερέας µέ τά τίµια δῶρα, βλέπω τόν µικρό νά ἀπλώνει τά χέρια του γιά νά τόν πάρω ἀγκαλιά, καί µέ ἔκπληξη τόν ἀκούω νᾶ φωνάζει γιᾶ πρώτη φορά µάµα. Φαντάζεσθε τήν χαρά µου. Μέ πολλή συγκίνηση τότε δοξολογοῦσα το Θεό καί εὐχαριστοῦσα τους ἁγίους Ρηγίνο καί Ὀρέστη. Αὐτή τήν εὐεργεσία δέ θά τή ξεχάσουµε ποτέ µας. Γι αὐτό δοξολογούµε τό Θεό καί τιµούµε τούς ἀγίούς του. Από τότε κάθε χρόνο πηγαίνουµε στό ναό τους τήν ἠµέρα τῆς γιορτῆς τῶν ἁγίων καί δίνουµε τά δώρα τῆς εὐχαριστίας καί τῆς εὐγνωµοσύνής µας. Σήµ. Τό θεραπευµένο παιδί, ὁ Ἄθως, εἶναι τώρα σπουδαστής σέ Πανεπιστήµιό τῆς Ἀµερικής. Ἡ δέ κ. Ξένια ἀπό εὐγνωµοσύνη πρός τούς ἁγίους Ρηγίνο κα ί Ὀρέστη, ξόδεψε ἀρκετά γιά τό πλακόστρωτό της αὐλῆς του νέου ναοῦ τῶν ἁγίων. θεραπεία ἀπό λευχαιµία Κάτοικοi τοῡ χωριοῦ Φασούλας µου διηγήθηκαν τό θαῦµα αὐτό. Ἔνας κύπριος πού ζοῦσε καί ἐργαζόταν στήν Ἀγγλία καί πού τό ὄνοµά του ἦταν Γιάννης, ἔπασχε ἀπό λευχαιµία. Οἱ γιατροί δέν µποροῦσαν νά τόν βοηθήσουν, γιατί ἡ λευχαιµία εἶναι µιά µορφή καρκίνου. Ὅταν ἡ ἐπιστήµη δέ µπόρεσε νά τόν βοηθήσει, τότε στράφηκε πρός τό Θεό καί τούς ἁγίους. Εἶχεν ἀκούσει γιά τά θαύµατά τοῦ ἁγίου Ρηγίνου, καί µιά µέρα πῆρε τή γυναίκα τοῦ Γιαννούλα καί ἦλθαν στή Φασούλα. Βρῆκαν τόν ἱερέα καί τοῦ εἶπαν καί τούς ἔκανε παράκληση πρός τούς ἁγίους Ρηγίνο καί Ὀρέστη, καί πολύ σύντοµά το θαῦµα ἔγινε. Ἡ ἀρρώστεια ὑποχώρησε καί ὁ Γιάννης ἔγινε τελείως ὑγιής. Ἀπό εὐγνωµοσύνη ὁ ἄνθρωπος 23

24 αὐτός ἔκανε τάµα χίλιες λίρες τίς ὁποῖες ξόφλησε µέ δόσεις, εὐχαριστώντας το Θεό καί τούς ἁγίους. θεραπεία κακοήθη ὄγκου Ὁ ἱερέας της κοινότητας Φασούλας, π. Ἰωάννης Παπα- µαρκίδης, ἔβγαλε ἕνα ὄγκο στό πλευρό του, καί ὁ γιατρός τοῦ εἶπε νά τόν παρακολουθοῦν γιατί εἶναι καρκίνος. Ὁ ἱερέας ὅµως ἀνάθεσε τή θεραπεία στούς θαυµατουργούς ἁγίους της κοινότητάς του. Καθηµερινά, ὅπως ὁ ἴδιος µου εἶπε, πήγαινε καί παρακαλοῦσε τους ἁγίους Ρηγίνο καί Ὀρέστη νά τόν θεραπεύσουν. Καί πραγµατικά, σέ δεκαπέντε ἠµέρες ἐξαφανίστηκε τό κουβάρι ἐκεῖνο καί ἔγινε τελείως καλά. θεραπεία παράλυτου Ὁ µικρός Χριστάκης Παναγιώτου ἀπό τή Φασούλα, ἦταν παράλυτος στά κάτω ἄκρα καί δέ µποροῦσε νά περπατήσει Μιά µέρα ἡ µάνα τοῦ πῆρε το µικρό Χριστάκη στό ναό τῶν ἁγίων καί εἶπε στό συγχωριανό της ἱερέα Ἰωάννη καί τῆς ἔκαµε παράκληση γιά θεραπεία του µικροῦ Χριστάκη. Μετά κατέβηκε στό τάφο τῶν ἁγίων καί πῆρε τίς πέτρες, πού οἱ χωριανοί τίς λένε τυριά, καί µ αὐτές ἔτριψε τά πόδια του µικροῦ, καί ὦ! τοῦ θαύµατος, ὁ µικρός ἄρχισε νά περπατεῖ. Οἱ γονεῖς του παιδιοῦ, ἀπό εὐγνωµοσύνη µετονόµασάν το µικρό ἀπό Χριστάκη σέ Ρηγίνο, τό ὄνοµά του ἁγίου. Θεραπεία καρδιακοῦ ἐπεισοδίου Ὁ κύριος Πολύβιος Πατσαλίδης, τέως ὑπάλληλος ἀεροδροµίου καί τώρα συνταξιοῦχος, ἔτυχε κι αὐτός 24

25 ὅπως καί πολλοί ἄλλοι πιστοί της χάρης του Ἁγίου Ρηγίνου. Κάποτε ὅταν ἦταν ἁκόµη νέος ἔπαθε καρδιακό ἐ- πεισόδιο καί καθώς βρισκόταν στήν ἐντατική παρακολούθησή του Γενικοῦ νοσοκοµείου Λευκωσίας, τόν ἐπισκέφθηκε κατά τή διάρκεια µιάς νύχτας, ὁ Ἅγιος Ρηγίνος, τόν ἀκούµπησε στό µέρος τῆς καρδιᾶς καί τόν προέτρεψε νά σηκωθεῖ γιατί τόν ἔκανε καλά. Ἔκπληκτος ὁ ἄρρωστος ρώτησε τόν εὐργέτη του: - Ποιός εἶσαι; καί πῆρε τήν ἀπάντηση. - Εἶµαι ὁ Ἅγιος Ρηγίνος. Πράγµατι οἱ γιατροί καί οἱ νοσοκόµες πίστεψαν τίς διηγήσεις του ἀρρώστου, γιατί ἡ ὑγεία τοῦ παρουσίασε ἀπρόσµενη βελτίωση. Ἀπό τότε ξεπέρασε τό πρόβληµα του καί δοξολογεῖ τόν Ἄγιο γιά τήν εὐεργεσία του. Θεραπεία Ἐπιληψίας Ὁ ἱερέας τῆς Τριµιθούσας διηγεῖται: Πρίν 20 χρόνια ἡ κόρη µου 3 χρονῶν ἔπασχε ἀπό ἐπιληψία, καί οἱ γιατροί µου εἶπαν πώς δέν ὑπάρχει θεραπεία καί θά ὑποφέρω ἀρκετά. Τό κορίτσι ἔπεφτε σάν νεκρό καί ἄφριζέ το στόµα του καί µποροῦσε νά καταπιεῖ τήν γλώσσα του. Ἕνα βράδυ κατά τίς 11 ἡ ὥρα, µέ ξύπνησε ἡ παπαδιά καί µου λέγει σήκω καί τό µωρό ἔπαθε πάλι νά τήν πάρεις στό γιατρό. Ἐγώ λέω οἱ ἅγιοί µας εἶναι θαυµατουργοί, ἄς τήν πάρω στήν Ἐκκλησία τους. Σηκώθηκα µέ τίς πυντζάµες, πήρα τήν µικρή, ἦταν περίπου 3 χρονῶν. Τήν ἀπόθεσα χάµω, γιατί δέν µποροῦσε νά σταθεῖ καί ἄρχισα νά προσεύχοµαι. Σέ µιά στιγµή µου λέει ἡ µικρή: - Παπά, παπά βλέπω δυό καβαλλάρηδες. Τῆ ρώτησα πού εἶναι; Καί µου λέγει, τους βλέπω κοντά µου. Τήν σήκωσα, τή βοήθησα, ἔβαλέ τό σταυρό της, 25

26 προσκύνησε τήν εἰκόνα τῶν ἁγίων καί ἔγινε καλά. Ἀπό τότε χαίρει ἄκρας ὑγείας. Τώρα εἶναι παντρεµένη µέ παιδιά χωρίς κανένα πρόβληµα. Τά 2 ἀκόλουθα θαύµατα εἶναι ἀφήγηση τοῦ κ. Χρήστου Ι. Εὐαγγέλου ἀπό τή Φασούλα, ἱεροψάλτη σέ ναό τῆς Λεµεσοό, ὅπως τά ἔλεγε ὁ πατέρας του, ἀλλά καί ἐγώ τα ἔχω ἀκούσει ἀπό τούς χωριανούς νά τά διηγοῦνται Κάποιος Μάρκος ἀπό τό γειτονικό χωριό Παραµύθα, ἔκλεψε πρόβατα, µέ ἄλλους συντρόφους, τά σφάξανε καί µέχρι νά τά διαθέσουν τά ἔκρυψαν µέσα στό τάφο τῶν ἁγίων, σέ πλάγιαν κρύπτη πού νοµίζεται ὁ τάφος του ἁγίου Ὀρέστη. Μετά ἀπό καιρό ὁ Μάρκος ἀρρώστησε βαριά καί ἐλεγχόµενος ἀπό τή συνείδηση τοῦ ἀπέδωσε τήν ἀρρώστειά του στήν κλοπή ἐκείνη. Γιά νά ἐξευ- µενίσει τους ἁγίους πῆγε στή γιορτή τους µέ τά δῶρα του. Στό τέλος ὅταν πήραν τήν εἰκόνα τῶν ἁγίων νά τή µεταφέρουν ἐν ποµπή στή θέση της στόν κεντρικό ναό, κάπου 500 µέτρα ἀπόσταση, ὁ Μάρκος ἔπεσε κατά γῆς καί ἔβγαζε ἀφρούς ἀπό τό στόµα τοῦ ἀκολουθώντας τήν εἰκόνα κατά ἕνα πολύ παράξενο τρόπο. Ἐνῶ τόν ἔ- βλεπαν νά σύρεται µέ τό στῆθος του στό δρόµο, καί ἐ- νῶ πέρασε πάνω ἀπό λάσπες καί νερό, δέ λερώθηκε καθόλου. Χαµηλοπετοῦσε σάν χελιδόνι Ὅταν ἔφθασε ἡ εἰκόνα καί τοποθετήθηκε στή θέση της στήν Ἐκκλησία, ὁ Μάρκος ἔµεινε λίγη ὥρα στό ἔδαφος καί µετά σηκώθηκε ἔβγαλέ το ἄσπρο τοῦ ὑποκάµισο καθαρώτατο καί τό κρέµµασε στήν εἰκόνα καί ἔφυγε. Ἀπό τότε ἄλλαξε ἡ ζωή του. Κυκλοφοροῦσε µέ γενειάδα, φορώντας στό λαιµό ἕνα ξύλινο Σταυρό. Αὐτό τόν ἄνθρωπο τόν εἶδα κι ἐγώ, χωρίς νά γνωρίζω τήν αἰτία τῆς συµπεριφορᾶς του. 26

27 Τό δεύτερο θαῦµα πού µας εἶπε ὁ κ. Χρῆστος εἶναι µιά θεραπεία µατιῶν, µιᾶς µικρής κόρης. Ὁ γνωστός στή Φασούλα καί στή Λεµεσό, Κώστας Φασουλιώτης τήν ἐποχή τοῦ πολέµου (1940) µετοίκησε?πό τή Λεµεσό στή Φασούλα,?λλά διατηρο?σέ τό καφενεῖο του στή Λεµεσό ὅπου πήγαινε τό πρωί καί τό βράδυ ἀργά γύριζε στή Φασούλα. Ἕνα Σάββατο βράδυ πού γύρισε ἀργά ἀπό τό καφενεῖο του στό σπίτι του, βρῆκε τη µικρή τοῦ Πόπη στό στρώµα µέ πρησµένα καί κλειστά τά δυό της µάτια. Ἀντί γιά γιατρό πού τοῦ πρότεινε ἡ οἰκογένειά του γιά τή µικρή, ἔτρεξε στό τάφο των ἁγίων καί πῆρε λίγο χῶµα, καί ἀπό τό ἀναµµένο καντήλι λίγο λάδι, τά ἔσµιξε καί µέ τό µίγµα ἄλειψέ τα µάτια της µικρής Πόπης. Τήν ἄλλη µέρα ὅταν σηκώθηκε ἡ µικρή ἀπό τό στρώµα ἦταν τελείως καλά χωρίς κανένα σηµάδι, πάρ ὅλο πού ἦταν σέ ἄσχηµα χάλια. Αὐτό τό θαῦµα, ὁ Κώστας τό ἔλεγε συχνά καί εἶναι γνωστό σέ πολλούς. Ἕνας καβαλλάρης σέ ἄλογο Ἦταν ἐποχή τοῦ θερισµοῦ, διηγεῖται ὁ κ. Εὐάγγελος, καί ἐγώ ἤµουνα µαθητής τοῦ δηµοτικοῦ καί βοηθοῦσα τούς µεγάλους στό θερισµό. Ἕνα ἀπόγευµα πού σχολάσαµε, πῆγα µέ τό γαµβρό µου στό ἁλώνι Μέχρι πού νά τακτοποιήσουµε τή θηµωνιά νύχτωσε καί φύγαµε βιαστικά. Ὅταν ἔφθασα στό σπίτι διαπίστωσα πώς ἄφησα τό σακκάκι µου στό ἁλώνι Τότε ἐπίστρεψα νά τό πάρω καί πήρα το δρόµο δίπλα ἀπό τόν ξεροπόταµο πού ὁδηγεῖ στό κάµπο. Ξαφνικά ἀκούω πηδήµατα ἀλόγου καί βλέπω ἕνα καβαλλάρη σέ ἄλογο πού κρατοῦσε ψηλά ἕνα µεγάλο Σταυρό πού σκορποῦσε στά γύρω ἐκτυφλωτικό 27

28 φῶς πού φώτιζε ὄλο τό κάµπο. Ὁ καβαλλάρης ἐρχόταν ἀπό τά δυτικά, ἀπό τό µέρος πού εἶναι σήµερά το νέο κοιµητήριο τῆς Φασούλας, καί πήγαινε πρός τήν Ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Ρηγίνου. Ἁµέσως τροµαγµένος γύρισα πίσω καί πῆγα στό καφενεῖο καί εἶπα τό γεγονός στούς χωριανούς. Μέσα στό καφενεῖο ἦταν καί ὁ Χριστόδουλος Πατέρας ὁ ὁποῖος εἶπε, πώς καί αὐτός εἶδε φῶς νά ἔρχεται ἀπό τήν ἴδια κατεύθυνση πρός τήν Ἐκκλησία. Τά ἴδια µας εἶπε καί ὁ βοσκός, ὁ Παναής της Κορούς, εἶναι χωριανοί αὐτοί. Ἀπό τό τεῦχος τῶν Ἀποδήµων Φασούλα 1994, πήραµε τήν ἀκόλουθη διήγηση: «ó Βοσκαρίδης (ἀπό τή Φασούλα) εἶχε κάποιες ἰδιαίτερες σχέσεις µέ τόν Ἄγιο Ρηγίνο χαρακτηριστικά ὅταν ἐπρόκειτο νά βγάλουν λάκκο γιά τίς ἀνάγκες της Ἐκκλησίας µέ ὑπόδειξη, ὅπως ἔλεγε, τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου, ὅρισέ τό σηµεῖο ὅπου ἀνωρύχθηκε ὁ λάκκος καί στά δυό µέτρα βρῆκαν τόν ἀρχαῖο λάκκο. Ἔτσι περιορίστηκαν νά βγάλουν τα χώ- µατα καί τίς πέτρες µέχρι πού βρῆκαν το νερό. Κάποτε ὅταν ἐργαζόταν στόν Ἀµίαντο εἶδε τόν Ἄγιο Ρηγίνο στόν ὕπνο του καί τοῦ εἶπε ὅτι ὁ τάδε Τοῦρκος ἆνοιξε τό κουτί τοῦ Ἁγίου καί πῆρε ἀπό µέσα ἕνα συγκεκριµένο ποσό, ὁπότε ἦλθε στό χωριό, βρῆκε τόν Τοῦρκο, ὁ ὁποῖος παραδέχθηκε καί ἔδωσε πίσω το ποσό πού πῆρε, γιατί φοβήθηκε τόν ἅγιο. Ἀπό τά διάφορα περιστατικά πού ἄκουσα στό χωριό, ὅταν ὑπηρετοῦσα ἐκεῖ διαπιστώνεται ἡ ζωντανή παρουσία του Ἁγίου Ρηγίνουκαί ἐλάχιστα ἀναφέρονται στόν ἅγιο Ὀρέστη οἱ κάτοικοι τῆς Φασούλας. 28

29 7.Σύγκριση των δύο φυλλάδων Ὑπάρχουν δυό φυλλάδες µέ πλήρη ἀκολουθία των Ἁγίων Ρηγίνου καί Ὀρέστη. Ἡ µία στή Φασούλα Λεµεσοῦ καί ἡ ἄλλη στό Ἀπλίκι τῆς Λευκωσίας, κοντά στό Παλαιχώρι Οἱ φυλλάδες αὐτές διαφέρουν ὡς πρός τό κείµενό της ἀκολουθίας. 1. Η ΦΥΛΛΑ Α ΤΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ Ἡ φυλλάδα τῆς Φασούλας εἶναι ἐπανέκδοση ἀπό τόν Ρηγίνο Εὐαγγέλου 1971, εἶναι ἀντιγραφή τῆς ἔκδοσης 1902 κατά τόν µῆνα Μάϊο. Στόν πρόλογο τῆς ἔκδοσης αὐτῆς διαβάζουµε τά ἐ- ξῆς: «ἐνταῦθα (στό τάφο τῶν Ἁγίων) προσέρχονται πρός θεραπείαν οἱ πάσχοντες ἐκ πυρετοῦ, ἰδίως ρίγους, τήν δέ κ Αὐγούστου, ὅτε τιµῶνται οἱ Ἅγιοι, τελεῖται λειτουργία καί ψάλλεται ἡ ἀκολουθία ἐκ τοῦ ἐκδιδοµένου χειρογράφου. Τοῦτο φαίνεται ἀντιγραφέν τοῦ 1837 ὑπό ἱερέως Χριστοδούλου ἐκ κειµένου γραφέντος ἴσως κατά τά µέσα τῆς προαπελθούσης ἐκατονταετηρίδος, καί γέµει ἀνορθογραφιῶν, ἰδίως τό προσηρτησµένον συναξάριον (συνηθεστάτη ἀνορθογραφία εἶναι Ριγῆνος καί Ὀρέστης) ἀποτελεῖται δέ ἐκ 40 σελίδων, µέθ ἅς ἕ- πονται δυό χωριστά φύλλα γραφῆς παλαιοτέρας, περιέχοντα τόν βῖον τῶν Ἁγίων εἰς ἀρχαίαν γλώσσαν». Αὐτά γράφει στό πρόλογό της ἡ φυλλάδα τῆς Φασούλας. Ἡ ἀκολουθία στό κείµενο αὐτό, συντάχθηκε σύµφωνα 29

30 µέ τή βιογραφία των Ἁγίων, αὐτό µαρτυρεῖται ἀπό τή σύνθεση τῶν τροπαρίων ὅπως: «Εὐφραίνου ἕν Κυρίω Νεάπολις Λεµεσοῦ» «καί τήν τοῦ ρίγους νόσον ἐξ ἀνθρώπων ποιήσαι» (στιχηρά της λιτής) καί «περιβαλλόµενοι σάκκον καί ριφθέντες εἰς θάλασσαν..»> (τροπάριον τῆς α ὠδῆς του Κανόνος). Ἡ φυλλάδα αὐτή ἔχει πλήρη ἀκολουθία µέ δυό Κανόνες στόν Ὄρθρο, καί φαίνεται νά συντάχθηκε ἀπό ἔµπειρο στό θέµα αὐτό. 2. Η ΦΥΛΛΑ Α ΤΟΥ ΑΠΛΙΚΙΟΥ Ἡ φυλλάδα τοῦ Ἀπλικιοῦ εἶναι ἔκδοση τοῦ δασκάλου Ἀνδρέα Χρ. Νικολοπούλου 1991, µέ βάση τή χειρόγραφη φυλλάδα τοῦ 1857, τοῦ ἱερέα Χριστοδούλου τοῦ Μαλούντας, ὅπως ὁ ἴδιος γράφει Τό κείµενο τῆς φυλλάδας διαφέρει ἀπό ἐκεῖνο τῆς φυλλάδας τῆς Φασούλας, στά ἐξῆς σηµεῖα. α) Προηγεῖται τυπική διάταξή τῆς ἀκολουθίας. έν ὑπάρχει αὐτό στή φυλλάδα τῆς Φασούλας. β) ιαφέρουν τά τροπάρια, ὁ Κανόνας, καί ὁ Ἦχος τῶν τροπαρίων. Στόν Ἑσπερινό ἡ µέν πρώτη ἔχει τροπάρια τῆς ἑορτῆς, ἐνῶ ἡ δεύτερη ἔχει µεθέορτα, κ.ἅ. Τά µόνα κοινά σηµεῖα τῶν δυό φυλλάδων εἶναι τά ἀναγνώσµατα Ἑσπερινού, Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιο, τό Ἀπολυτίκιο καί τό Κοινωνικό. Ἀπό τό δεῖγµά γραφῆς πού παρουσιάζει ὁ ἐκδότης στό τέλος τῆς φυλλάδας, φαίνεται πώς τά τελευταία, «'Η µέν Χείρ ἡ γράψασα κλπ.", Καί ἡ ὑπογραφή τοῦ ἱερέα, δέν εἶναι ὁ ἴδιος γραφικός χαρακτήρας. Ἀπ' ὅτι γνωρίζω ἀπό παλιά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας, τά στοιχεῖα τοῦ κειµένου εἶναι σύµφωνα µέ τόν τότε συνήθη τρόπο γραµµένα, ἄν καί ὑπάρχουν ἀρκετά λάθη. Εἶναι σίγουρο πώς ἡ ὑπογραφή πού ὑπάρχει στό κείµενο αὐτό δέν εἶναι του ἰδίου συγγρα- 30

31 φέα. Γι' αὐτό σίγουρα ἄλλος ἔγραψε τήν ἀκολουθία καί ἄλλου εἶναι ἡ ὑπογραφή, ὅπως πολύ ὀρθά λέγει καί ὁ κ. Νικόπουλος. Ἡ ὑπογραφή ἐδῶ του ἱερέα Χριστοδούλου εἶναι κατά 20 χρόνια ἀργότερα, ἀπό τήν ἀντιγραφή τῆς φυλλάδας τῆς Φασούλας ἀπό τόν ἴδιο. Ὄσο ἀφορᾶ το κείµενό της Ἀκολουθίας αὐτῆς δέν εἶναι γραµµένο γιά τούς Ἁγίους Ρηγίνο καί Ὀρέστη, γιατί δέν ἔχει καθόλου ἀναφορά στή ζωή τους καί στά θαύµατά τους, ὅπως ἐκείνης τῆς Φασούλας. έν ὑπάρχει ἐσωτερική µαρτυρία. Ἡ Ἀκολουθία αὐτή εἶναι ἀντιγραφή ἀπό ἐκείνη τῶν Ἁγίων Σέργιου καί Βάκχου καί προσαρµοσµένη στά ὀνόµατα τῶν Ἄγ. Ρηγίνου καί Ὀρέστη, ὡς καί ἀπό ἀλλοῦ κατά προσαρµογή. Αὐτό διαπιστώνεται ἀπό τήν πρώτη µατιά στήν ἀκολουθία, στίς 7 Ὀκτωβρίου στό µηναῖο της Ἐκκλησίας, µνήµη τῶν ἁγίων Σεργίου καί Βάκχου. Τελειώνοντας πληροφορῶ τόν ἀναγνώστη ὅτι δέ συ- µπεριέλαβα στό παρόν κείµενο τίς Ἀκολουθίες τῶν ἀγίων, γιατί δέν τό ἔκρινα σκόπιµο. Αὐτό ἔγινε σέ ξεχωριστό τεῦχος πού κυκλοφόρησε πλατειά στό χωριό Φασούλλα κατά τήν µνήµη τῶν ἁγίων καί τώρα εἶναι ἐξαντληµένο. 31

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε μια πόλη της Ναζαρέτ μια νέα και καλή γυναίκα που την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Πλησιάζει το Πάσχα. Η μητέρα άρχισε να καθαρίζει το σπίτι. Πλένει τις κουρτίνες και τα τζάμια. Καθαρίζει τα χαλιά. Συγυρίζει τα ερμάρια και τους πάγκους. Ο πατέρας βοηθά τη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα ΜΑΘΗΜΑ 26ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα Πλησιάζει ἡ μεγαλύτερη γιορτή τῆς πίστης μας, τό Πάσχα. Ξέρετε, παιδιά, τί σημαίνει «Πάσχα»; Εἶναι ἑβραϊκή λέξη καί σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Λκ 8,4-15 Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ (Θά ἦταν βοηθητικό ἄν τήν ὥρα τοῦ μαθήματος εἴχαμε μπροστά μας μιά γλάστρα μ ἕνα φυτό, καθώς ἐπίσης καί τόν σπόρο του. Ἄν μποροῦμε, ἔχουμε μαζί μας κι ἕνα «δισάκι»

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ

Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ Μαρτύρησε στις 23 Μαΐου 1996 Ο Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνωφ γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1977 κοντά στη Μόσχα και συγκεκριμένα στο χωριό Κουρίλοβο, στην περιοχή της πόλεως Παντόλσκ-.

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Νώε» Άρχισε βροχή, η δυνατή μοιάζει σαν πολλές βροχές που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας Ένα μωρό που το πέταξαν, γιατί κάποιος χρησμός έλεγε ότι μεγαλώνοντας θα σκοτώσει τον πατέρα του, έγινε μετά από χρόνια ο βασιλιάς της Θήβας, Οιδίποδας. Χωρίς να φταίει, έφερε καταστροφή, και το χειρότερο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΥΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΙΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΥΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΙΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΥΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΙΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Το Μοναστήρι του Αποστόλου Αντρέα.Το μοναστήρι του Αποστόλου Αντρέα είναι κτισμένο στο ομώνυμο ακρωτήρι της Κύπρου που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγίου ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ τοῦ Ἀθωνίτου. «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ὁ Κύριος (πρβλ. Παρ. η 17, Α Βασιλ. β 30).

Ἁγίου ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ τοῦ Ἀθωνίτου. «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ὁ Κύριος (πρβλ. Παρ. η 17, Α Βασιλ. β 30). για τους Αγίους Ἁγίου ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ τοῦ Ἀθωνίτου «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ὁ Κύριος (πρβλ. Παρ. η 17, Α Βασιλ. β 30). Ὁ Θεός δοξάζεται μέ τούς Ἁγίους Του καί οἱ Ἅγιοι

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΜιΛΗΣΑ ΠΟΤΕ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΓιΑ ΕΚΕιΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑιΡι ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ. ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟι ΚΟΝΤΑ 16 ΧΡΟΝιΑ.

ΔΕΝ ΜιΛΗΣΑ ΠΟΤΕ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΓιΑ ΕΚΕιΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑιΡι ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ. ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟι ΚΟΝΤΑ 16 ΧΡΟΝιΑ. ΣΤΡΑΓΓιΣΜΑ ΔΕΝ ΜιΛΗΣΑ ΠΟΤΕ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΓιΑ ΕΚΕιΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑιΡι ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ. ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟι ΚΟΝΤΑ 16 ΧΡΟΝιΑ. ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ, ΠΟΥ ΕΣΥ Κι Η ΑΔΕΛΦΗ ΣΟΥ ΛΕιΠΑΤΕ, ΤΗΣ ΤΑ 'ΠΑ ΟΛΑ. ΜΕ ΑΚΟΥΓΕ ΣΟΒΑΡΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΜΑ Ἐπιμέλεια Ἰωάννου Δρούγκα Ὁ ἅγιος Μάμας γεννήθηκε μέσα στὴ φυλακὴ ἀπὸ γονεῖς ἐπιφανεῖς καὶ εὐσεβεῖς. Καὶ οἱ δύο ἔφυγαν

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Υπεύθυνοι Καθηγητές Κοκκίνου Ελένη Παπαζέτης Κωνσταντίνος Καϊµακάµης Αθανάσιος Συγγραφική Οµάδα Τσιρίδης Νίκος Ραχωβίτσας Δηµήτρης Σιέλης Χρίστος Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο τὸ μέγα, ποὺ συντελεῖται γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου, ἱερὴ Μητέρα καὶ Παρθένε; «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

Η θεραπεία του δαιμονιζομενου των Γαδαρηνων ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Η θεραπεία του δαιμονιζομενου των Γαδαρηνων ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Η θεραπεία του δαιμονιζομενου των Γαδαρηνων ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 1. Στην άκρη οι παλληκαριές. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας έδωσε τον φωτισμό του και μας αξίωσε να έλθουμε στον οίκο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 7 8 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται Η μαμά μου πήγαινε στο 26 ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας. Η καλύτερη ανάμνηση που έχει είναι οι φίλοι της και η τάξη που μύριζε κιμωλία. Ελευθερία Η γιαγιά μου την τάξη της είχε 87 παιδιά. Τα άτακτα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Το κοιμητήριο του Γέροντα Παΐσιου μέσα από τα μάτια του AmfLife

Το κοιμητήριο του Γέροντα Παΐσιου μέσα από τα μάτια του AmfLife Βγαίνοντας από την πόλη της Θεσσαλονίκης, με προορισμό την Χαλκιδική, στο 10 χιλιόμετρο περίπου συναντήσαμε μια έξοδο στα δεξιά μας, η οποία μας έστειλε στους Ταγαράδες, ένα χωριό το οποίο είναι 5 χιλιόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐμφάνιση στίς Μυροφόρες (Ἀνάσταση)

Ἡ ἐμφάνιση στίς Μυροφόρες (Ἀνάσταση) ΜΑΘΗΜΑ 27ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἐμφάνιση στίς Μυροφόρες (Ἀνάσταση) «Χριστός ἀνέστη», παιδιά! Σαράντα μέρες μετά τό Πάσχα, μέχρι τή γιορτή τῆς Ἀνάληψης, οἱ χριστιανοί δέν ἀνταλλάσσουν ἄλλον χαιρετισμό παρά τό «Χριστός

Διαβάστε περισσότερα