«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού»"

Transcript

1 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού» Απόστολος αρόπουλος άσκαλος, Μ.ed. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να συνεισφέρει στις πολλές προσπάθειες που γίνονται τελευταία στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της διδακτικής παρέµβασης, ηφαίστεια-σεισµοί και προστασία από τους σεισµούς στην πέµπτη και έκτη τάξη του δηµοτικού σχολείου, στηρίχθηκε στη διαθεµατική και διεπιστηµονική προσέγγιση. Οι διδακτικοί στόχοι είναι σύµφωνοι µε αυτούς που προτάσσονται στο.ε.π.σ.σ και Α.Π.Σ (ΥΠ.Ε.Π.Θ.& Π.Ι., 2002). Προηγήθηκε η ανίχνευση των αρχικών ιδεών των µαθητών/ριών και µε βάση αυτές σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε η διδακτική παρέµβαση. Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών/ριών στο pre-test και το post-test, η αξιολόγηση της διδασκαλίας της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου δείχνουν το θετικό του εγχειρήµατος. Οι παράγοντες που φαίνεται ότι συνέβαλλαν στην υλοποίηση των στόχων µας ήταν κυρίως το οµαδοσυνεργατικό εποικοδοµητικό µοντέλο, στο οποίο στηρίχθηκε η διδακτική παρέµβαση, µε την ταυτόχρονη υποστήριξή του από τη χρήση των Τ.Π.Ε. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: σεισµοί, ηφαίστεια, µέτρα προστασίας, συνεργατική µάθηση, εποικοδοµητισµός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο θεσµός του σχολείου πρέπει να εκσυγχρονισθεί στο νέο πλαίσιο που διαµορφώνεται (έχει διαµορφωθεί;) και να γίνει πιο ελκυστικό, ταυτόχρονα όµως να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τις µεταγνωστικές δεξιότητες, τη συλλογική δραστηριότητα των µαθητών/ριών και τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού ως συντονιστή, καθοδηγητή, διευκολυντή. Οι Τ.Π.Ε µπορούν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο και να συµβάλλουν για µία αποτελεσµατικότερη και ελκυστικότερη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία. Ένας σηµαντικός αριθµός µαθητών/ριών φαίνεται να είναι εξοικειωµένος µε τη χρήση των Η/Υ και η προσαρµογή τους στο νέο περιβάλλον δεν παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα (Σολοµωνίδου, 2002), στοιχείο που είναι ενθαρρυντικό για την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη σχολική αίθουσα. Ιδιαίτερη δε βοήθεια µπορεί να παρέχουν οι Τ.Π.Ε. σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει βιωµατική ή εµπειρική µάθηση. Η χρήση του ήχου, της εικόνας, των προσοµοιώσεων δίνουν στο/η µαθητή/ρια την ευκαιρία να επεξεργασθεί αποτελεσµατικά πολυσύνθετες µαθησιακές καταστάσεις. ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ Ι ΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Σχετικά µε τον πλανήτη γη, από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, (Nussbaum, 1979; Vosniadou & Brewer, 1992; Driver et al.,1993; Driver, 2000;

2 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2 Βοσνιάδου, 1994; Κόκκοτας,1997; Σπυροπούλου-Κατσάνη, 2002) διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές/ριες κυρίως πιστεύουν ότι η γη είναι: Πεπλατυσµένη σφαίρα Κοίλη σφαίρα ιπλή γη Γη - δίσκος Γη - παραλληλόγραµµο Εξαιτίας των παραπάνω εναλλακτικών τους ιδεών, σχετικά µε το σχήµα της γης, τα παιδιά έχουν σοβαρή αδυναµία να ερµηνεύσουν τα αίτια που προκαλούν τους σεισµούς και τα ηφαίστεια. Σε έρευνα για τις απόψεις των παιδιών σχετικά µε τους σεισµούς (Ross & Shuell, 1993), που έγινε σε δείγµα 91 µαθητών/ριών µε ατοµικές ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις, τα κύρια ερωτήµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: Τι είναι σεισµός; Τι προκαλεί έναν σεισµό; Τι συµβαίνει όταν γίνεται ένας σεισµός; Είχες ποτέ την εµπειρία ενός σεισµού; Αν ναι, τι συνέβη; Τι πρέπει να κάνει κάποιος/α όταν γίνει ένας σεισµός; Στην πρώτη ερώτηση, τι είναι σεισµός, οι απαντήσεις ήταν: κούνηµα, τράνταγµα, εκρήξεις ηφαιστείων, καταστροφή κτηρίων, κίνηση λιθοσφαιρικών πλακών, ισχυροί άνεµοι. Όσον αφορά για τα αίτια που τους προκαλούσαν, η πλειοψηφία από τα παιδιά απάντησε ότι δεν ήξεραν, κάποιοι/ες ανέφεραν κίνηση του πυρήνα, κίνηση των πλακών, τα ηφαίστεια Μερικές από τις απαντήσεις, που έδωσαν περιελάµβαναν απόψεις, όπως: ότι ο πυρήνας είναι πάρα πολύ καυτός και χτυπά την επιφάνεια της γης η γη αφήνει έξω τον αέρα, όπως όταν εµείς φταρνιζόµαστε οι σεισµοί προκαλούνται από τον αέρα, τη βροντή, τη βροχή, ή από τα βουνά. Όταν ρωτήθηκαν γι αυτό που συµβαίνει κάτω από την επιφάνεια όταν υπάρχει ένας σεισµός, πάλι ένα µεγάλο ποσοστό των παιδιών απάντησε ότι δεν ήξεραν. Οι ανακριβείς απαντήσεις περιελάµβαναν: ότι οι υπόγειες ρίζες και τα φυτά κινούνται ότι η γη έχει πάρα πολλή ενέργεια και χρειάζεται να τη διώξει Οι απαντήσεις, σε αυτές τις ερωτήσεις, όχι µόνο δείχνουν µια έλλειψη γνώσης σχετικά µε τις διαδικασίες των τεκτονικών πλακών, αλλά δείχνουν και τις δυσκολίες στην κατανόηση του µεγέθους της γης, όπως διαπίστωσε και ο Ault (1994). Στην ερώτηση αν υπάρχει διαφορά σεισµού-ηφαιστείου, αρκετοί/ές µαθητές/ριες απάντησαν ότι δεν υπάρχει. Για δε τα µέτρα προστασίας οι περισσότεροι έδωσαν την απάντηση ότι µπαίνεις κάτω από ένα τραπέζι ή κάτω από µία πόρτα. Αξιολογώντας τα παραπάνω ευρήµατα διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει σύγχυση µεταξύ σεισµών και άλλων φυσικών καταστροφών. Επίσης, µία άλλη εξήγηση των παρανοήσεων είναι το διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόµενο που έχουν λέξεις στην καθηµερινή χρήση και στην επιστήµη (π.χ ταχύτητα, δύναµη, ισχύς). ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. Στόχοι

3 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3 Γενικός στόχος Στόχος της έρευνας ήταν η οργάνωση και η αξιολόγηση µιας διδακτικής παρέµβασης για τα ηφαίστεια και τους σεισµούς και τα µέτρα προστασίας, τον εκσυγχρονισµό του παραδοσιακού τρόπου της διδακτικής - µαθησιακής διαδικασίας και αξιολόγησης µε την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. Οι ειδικοί στόχοι ήταν, οι µαθητές/ριες: να κατανοήσουν, µε απλό τρόπο, τα αίτια που προκαλούν τους σεισµούς και τα ηφαίστεια και να γνωρίσουν ότι η χώρας µας παρουσιάζει µεγάλη σεισµικότητα να εµπλακούν σε συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και να αποκτήσουν την εµπειρία της αναζήτησης και αξιοποίησης πληροφοριών από τον παγκόσµιο ιστό. Να εξοικειωθούν µε τη χρήση των λογισµικών: Ανακαλύπτω τη γη Γεωλογία - γεωγραφία Τι είναι ο σεισµός και πώς µπορούµε να τον αντιµετωπίσουµε καθώς και τον επεξεργαστή κειµένου προκειµένου να οργανώσουν και να παρουσιάσουν την εργασία τους. να γνωρίσουν τους µύθους από την ελληνική και παγκόσµια µυθολογία που δείχνουν πώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να εξηγήσουν τα φυσικά φαινόµενα να εντάξουν τους σεισµούς και τα ηφαίστεια στις φυσικές καταστροφές και να κατανοήσουν ότι πρέπει να µάθουµε να ζούµε µε αυτούς να µάθουν πώς πρέπει να αντιδρούν σε περίπτωση σεισµού Β. είγµα Στην έρευνα πήραν µέρος 50 µαθητές/ριες Ε και Στ τάξης από 3 δηµοτικά σχολεία του Βόλου (9 ο,16 ο και 30 ο ) τα οποία λειτουργούν πάντα πρωί (Πίνακας 1). ΦΥΛΟ Πειραµατική οµάδα Οµάδα ελέγχου Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Πίνακας 1: Τα χαρακτηριστικά του δείγµατος Υπήρχε πειραµατική οµάδα και οµάδα ελέγχου που είχαν ίδιο αριθµό µαθητών και µαθητριών Ε και Στ τάξης. Οι µαθητές/ριες προέρχονταν από συστεγαζόµενα ή όµορα σχολεία, είχαν ίδια σχολική επίδοση και παρόµοια κοινωνικοοικονοµική προέλευση. Επίσης, ένας σηµαντικός αριθµός µαθητών/ριών τόσο της πειραµατικής οµάδας όσο και της οµάδας ελέγχου (56% και 80% αντίστοιχα), χρησιµοποιούσαν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους. Γ. Εργαλεία Συλλογής εδοµένων Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδοµένων σχεδιάσθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν τα εξής ερευνητικά εργαλεία: αρχικό ερωτηµατολόγιο (pre-test)

4 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 4 το οποίο περιελάµβανε ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις, υποθετικά σενάρια καθώς και σχεδιαστικά έργα. Οι βασικοί άξονες-στόχοι σχεδίασης του ερωτηµατολογίου ήταν καταγραφή των ιδεών των παιδιών στα εξής κοµβικά σηµεία: το σχήµα της γης, η αιτία σεισµών-ηφαιστείων και οι συνέπειές τους στην επιφάνεια της γης, ο Εγκέλαδος, η δοµή του εσωτερικού της γης και τα µέτρα προστασίας. Στο ερωτηµατολόγιο αυτό απάντησαν τα παιδιά τόσο της πειραµατικής οµάδας όσο και της οµάδας ελέγχου, πριν από την πραγµατοποίηση της διδακτικής παρέµβασης. τελικό ερωτηµατολόγιο (post-test) το οποίο ήταν ίδιο µε το αρχικό και απάντησαν τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας, δύο εβδοµάδες µετά από τη διδακτική παρέµβαση µε τη χρήση των Τ.Π.Ε., καθώς και τα παιδιά της οµάδας ελέγχου, αφού διδάχθηκαν το θέµα των σεισµών-ηφαιστείων µε τον παραδοσιακό τρόπο χρησιµοποιώντας τα διδακτικά εγχειρίδια του σχολείου.. ιδακτικά Υλικά Έργα 1. Τα διδακτικά υλικά που αναφέρονται στη συνέχεια ήταν τα λογισµικά: 1. Ανακαλύπτω τη γη (Αγγλικός τίτλος: Eyewitness Virtual Reality Earth Quest) Το λογισµικό Ανακαλύπτω τη Γη αποτελεί ένα πολυµεσικό εκπαιδευτικό υλικό για τον πλανήτη Γη, ο οποίος παρουσιάζεται µέσα από κατατοπιστικά κείµενα, περιγραφές στατικές και κινούµενες, τρισδιάστατες εικόνες και βίντεο. Κατασκευάστρια εταιρία είναι η Dorling Kidersley Limited και οι ανάδοχοι φορείς για την ελληνική προσαρµογή είναι οι Ερευνητές ΑΕΕΕ. Έχει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και µεταφράσθηκε στα ελληνικά µε το πρόγραµµα Κίρκη της Οδύσσειας. 2. Το λογισµικό Γεωλογία-γεωγραφία Α γυµνασίου (εκδ. Καστανιώτη). Το εκπαιδευτικό αυτό λογισµικό αποτελείται από θεµατικές ενότητες µε µορφή µικρόκοσµων, προσοµοιώσεων, εργαλείων και υπερµεσικών εφαρµογών, σε καθένα από τα οποία αντιστοιχούν διαφορετικά "εκπαιδευτικά σενάρια" τα οποία είναι συµβατά µε το ΕΠΠΣ. 3. Το λογισµικό αντισεισµικής προστασίας του Ο.Α.Σ.Π. Το εκπαιδευτικό αυτό λογισµικό είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε). 4. Το πρόγραµµα SeismicEruption 1 Το συγκεκριµένο πρόγραµµα παρουσιάζει τους σεισµούς και τα ηφαίστεια που έγιναν στον πλανήτη µας από το 1960 µέχρι σήµερα. Το σηµαντικό είναι πως µπορεί να ρυθµισθεί από τον χρήστη, τόσο ο χρόνος παρουσίασης όσο και η ταυτόχρονη ή µη, εµφάνιση σεισµών, ηφαιστείων και πλακών. 5. Το πρόγραµµα word Με το οποίο οι µαθητές/ριες κατέγραψαν τις οδηγίες-συµβουλές που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση σεισµού. 6. Το εκπαιδευτικό βίντεο «earthquake» 1 Το συγκεκριµένο πρόγραµµα προτείνεται από την εκπαιδευτική πύλη του ΥΠ. Ε. Π. Θ. και διατίθεται ελεύθερα.

5 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 5 Το εκπαιδευτικό βίντεο είναι διάρκειας επτά λεπτών και πενήντα ενός δευτερολέπτου (7 51 ), προέρχεται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, µε σηµαντικές οδηγίες προληπτικών µέτρων προστασίας από τους σεισµούς. 7. Σχετικές ιστοσελίδες Είναι η επίσηµη ιστοσελίδα του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.). Είναι η επίσηµη ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. 2. Έντυπο και άλλο υλικό 1. Φύλλα εργασίας 2. Ένας παγκόσµιος χάρτης-παζλ 3. Ένα κουτί µε τίτλο: «Αντιµετωπίζω τους σεισµούς» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ Α. Σχήµα της γης Σε ό,τι αφορά στο σχήµα της γης οι απόψεις των παιδιών πλησιάζουν σε µεγάλο ποσοστό στο επιστηµονικό πρότυπο αφού οι απαντήσεις ως σφαίρα ή σφαιρικό σχήµα αποδίδουν σε µεγάλο µέρος την επιστηµονική άποψη. Αξίζει να αναφερθεί ότι η χρήση της λέξης από πολλά παιδιά στρογγυλό/ κυκλικό /κύκλος δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο αν πάντα εννοούν τη σφαίρα. Φαίνεται να υπάρχει µία σύγχυση σχετικά µε τη διάκριση σχήµατος (κύκλος/ κυκλικός δίσκος/ στρογγυλό) και στερεού σώµατος. Παρατηρούνται επίσης σηµαντικές µεταβολές, κυρίως στην πειραµατική οµάδα, σχετικά µε την απάντηση σφαίρα/ σφαιρικό σχήµα: από επτά στο αρχικό σε δεκαεπτά στο τελικό ερωτηµατολόγιο, (από 28% σε 68%). Σηµειώνεται ότι αν και στη συντριπτική πλειοψηφία οι µαθητές/ριες της πέµπτης και έκτης τάξης δε φαίνεται να έχουν σηµαντικά προβλήµατα αντίληψης σ αυτό το θέµα, εν τούτοις ένας ελάχιστος ή µικρός αριθµός παιδιών συναντούν ακόµη δυσκολίες. Αυτό είναι φανερό και στα σχεδιαστικά έργα που έκαναν τα παιδιά για το σχήµα της γης (εικόνα 1). Εικόνα 1. Σχέδιο µαθήτριας Στ τάξης

6 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 6 Το παραπάνω σχέδιο παραπέµπει στην καταγεγραµµένη άποψη στη βιβλιογραφία, σύµφωνα µε την οποία η γη είναι κοίλη σφαίρα και στο εσωτερικό της ζουν οι άνθρωποι (Βοσνιάδου, 1994; Κόκκοτας, 1997; Σπυροπούλου-Κατσάνη, 2002). Β. Η αιτία των σεισµών Στον πίνακα που ακολουθεί, (Πίνακας 2), καταγράφονται οµαδοποιηµένες οι απαντήσεις των παιδιών σχετικά µε την αιτία των σεισµών. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (το ερώτηµα: Τι συµβαίνει κατά την άποψή σου στο εσωτερικό της γης όταν γίνεται ένας σεισµός; Μετά την απάντηση στην ερώτηση κάνε και ένα σχέδιο για να παρουσιάσεις καλύτερα τις σκέψεις σου) Στο εσωτερικό της γης όταν γίνεται ένας σεισµός οι τεκτονικές πλάκες/ πλάκες/ λιθοσφαιρικές πλάκες/ σπάνε/ συγκρούονται/ χτυπιούνται/ κουνιούνται/ µετακινούνται/ πλησιάζουν η µία την άλλη Στο εσωτερικό της γης κουνιούνται οι αρχιτεκτονικές πλάκες Στο εσωτερικό/ κέντρο της γης συγκρούονται κάποιες πέτρες/ µετακινούνται διάφορα σώµατα / κάτι κουνιέται/ ανοίγει τρύπα /τεράστιοι βράχοι/ άµα κουνηθεί η µία θα πέσουν όλες/ η γη θα ανοίγει και καµιά φορά µπορεί να κλείνει/ κουνιέται η γη Πέφτουν πολλά σπίτια / καταστρέφονται πολλές οικογένειες/ γίνονται πολλά τσουνάµι/ καταστροφές/ πληµµύρες/ νησιά µπορεί να βουλιάξουν Η λάβα τρυπάει τα διάφορα τοιχώµατα και ταράζεται Πιστεύω ότι κουνιούνται/ ραγίζουν συγκρούονται/ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙ ΚΗ ΟΜΑ Α pre test Ν=25 post test Ν=25 ΟΜΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ pre test Ν=25 post test Ν= Στις απαντήσεις των παιδιών υπάρχει ένα µεγάλο εύρος αιτιολογήσεων. Υπάρχει η χρήση των όρων, πλάκες, πέτρες, λιθοσφαιρικές πλάκες, τεκτονικές πλάκες πράγµα που είναι µάλλον αναµενόµενο διότι τις συναντούµε συχνά µε αυτά τα ονόµατα. Στην πειραµατική οµάδα από 9 φορές (36%) στο pre-test, σε 22 φορές (88%) στο post-test. Στην οµάδα ελέγχου από 14 φορές (56%) στο pre-test, σε 16 φορές (64%) στο post-test. Υπάρχουν τρία σηµεία όµως που επισηµαίνονται: 1. Ο αριθµός των λιθοσφαιρικών πλακών φαίνεται ότι δεν είναι γνωστός στα παιδιά. Γι αυτό και αναφέρονται αόριστα, αλλά και όταν τον προσδιορίζουν θεωρούν ότι µπορεί να είναι και δύο αλλάζουν θέση τα πετρώµατα της γης εν ξέρω/ χωρίς απάντηση Σύνολο

7 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 7 2. Η θέση των λιθοσφαιρικών πλακών επίσης δείχνει µία ακόµη παρανόηση των παιδιών. Πάρα πολλά θεωρούν ότι βρίσκονται στο κέντρο της γης. Συγκεκριµένα από την πειραµατική οµάδα 8 παιδιά στο pre-test και 5 παιδιά στο post-test τοποθετούν τις λιθοσφαιρικές πλάκες στο κέντρο της γης. Στην οµάδα έλεγχου 7 παιδιά στο pre-test και 3 παιδιά στο post-test τοποθετούν τις λιθοσφαιρικές πλάκες στο κέντρο της γης. 3. Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει σύγχυση µεταξύ αιτίου και αποτελέσµατος. Γι αυτό αποδίδουν την αιτία του σεισµού στις εµφανείς συνέπειες (καταστροφές, τσουνάµι κλπ). Είναι φανερή η άρση πολλών τέτοιων παρανοήσεων µετά τη διδακτική παρέµβαση. Η σύγχυση µεταξύ αιτίου και αποτελέσµατος µειώθηκε αισθητά στην πειραµατική οµάδα από έξι τέτοιες απαντήσεις σε µία. Επίσης, παρατηρούµε απαντήσεις που δεν περιορίζονται µόνο στη σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών αλλά γενικότερα σε µετακίνησή τους. Γ. Η αιτία των ηφαιστείων Από τις απαντήσεις διαπιστώνεται ότι πάρα πολλοί µαθητές/ριες θεωρούν ότι το µάγµα προέρχεται από τον εσωτερικό πυρήνα της γης. Συγκεκριµένα 13 παιδιά από την πειραµατική οµάδα (52%) και 11 παιδιά από την οµάδα ελέγχου (44%) έχουν την παραπάνω άποψη. Θεωρούν ότι το µόνο τµήµα του εσωτερικού της γης που είναι σε ρευστή κατάσταση είναι αυτό. Πράγµα βέβαια που δεν είναι αληθές, αφού ο εσωτερικός πυρήνας είναι σε στερεά µορφή. Υπάρχει η σύγχυση στη χρήση των όρων µάγµα λάβα και επαναλαµβάνεται η σύγχυση που παρατηρήθηκε προηγουµένως µεταξύ αιτίου και αποτελέσµατος. Από τις απαντήσεις, µετά τη διδακτική παρέµβαση, φαίνεται να εστιάζουν οι µαθητές/ριες στο ότι η εµφάνιση των ηφαιστείων είναι σε άµεση συνάρτηση µε τα σηµεία όπου ενώνονται οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Υπάρχουν 12 τέτοιες απαντήσεις (48%) της πειραµατικής οµάδας στο post-test, ενώ δεν υπήρχε καµία στο pre-test.. Η σεισµικότητα της χώρας µας Η πολύ µεγάλη σεισµικότητα της χώρας µας απαιτεί υιοθέτηση κατάλληλης στάσης και συµπεριφοράς από όλους µας. Η αλλαγή στο post-test, ιδιαίτερα της πειραµατικής οµάδας, από µία σωστή απάντηση (4%) σε 21 σωστές απαντήσεις (84%) στο post-test επιβεβαιώνει την αποτελεσµατικότητα της χρήσης του Η/Υ µε την ανάλογη δραστηριότητα. Αντίθετα στην οµάδα ελέγχου παρατηρήθηκε δύο σωστές απαντήσεις (8%) στο pre-test, σε τέσσερις (16%) στο post-test. Ε. Ο εγκέλαδος Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας, 3) φαίνονται οι απαντήσεις των παιδιών σχετικά µε την έννοια της λέξης «Εγκέλαδος». ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (το ερώτηµα: Η λέξη «Εγκέλαδος» σου θυµίζει κάτι; Αν ναι, τι. Γράψε µία πρόταση ) Σηµαίνει σεισµός/ το σεισµό που καταστρέφει/ που φοβόµαστε/ δυνατός σεισµός/ ρήγµα Η λέξη του σεισµού, λέµε χτύπησε ο 1 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΟΜΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ pre test post test pre test post test Ν=25 Ν=25 Ν=25 Ν=

8 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 8 εγκέλαδος Ήταν ένα τέρας 1 Μυθικό πρόσωπο/ µυθικός γίγαντας/ µύθος 1 16 µε το οποίο οι αρχαίοι εξηγούσαν το σεισµό Το γατόψαρο στην Ιαπωνία το λέµε εγκέλαδο 1 Το έχω ακούσει αλλά δε µου θυµίζει τίποτα/ ε µου θυµίζει κάτι εν ξέρω 8 10 Σύνολο Η συχνή χρήση από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της λέξης Εγκέλαδος, αλλά ταυτόχρονα η απουσία αναφοράς της στα σχολικά εγχειρίδια οφείλονται πιθανά οι ελάχιστες σωστές απαντήσεις στο pre-test τόσο στην πειραµατική οµάδα όσο και στην οµάδα ελέγχου. Οι απαντήσεις της πειραµατικής οµάδας 16 σωστές απαντήσεις (64%) στο post-test, έναντι µιας στο pre-test επιβεβαιώνει τον παραπάνω ισχυρισµό µας. Η κατανόηση, από µέρους των παιδιών ότι τα προηγούµενα χρόνια η ερµηνεία των φυσικών φαινοµένων γινόταν µε την επινόηση µύθων και «ψευδοεπιστηµονικών» κριτηρίων είναι σηµαντική. Αυτό γίνονταν και σε άλλες χώρες π.χ µε την εξήγηση των σεισµών µε το γατόψαρο στην Ιαπωνία, του βατράχου στην Μογγολία κλπ. ΣΤ. Οι συνέπειες ενός σεισµού στην επιφάνεια της γης Οι συνέπειες των σεισµών είναι πολλές φορές και εµφανείς, γι αυτό έχουµε µία µεγάλη ποικιλία στις απαντήσεις των παιδιών π.χ καταρρεύσεις κτηρίων, ρήγµατα, τσουνάµι, τραυµατισµοί, πληµµύρες κ.ά. Η αύξηση του συνολικού αριθµού των αναφορών στην πειραµατική οµάδα ήταν από 65 σε 67, ενώ της οµάδας ελέγχου από 70 σε 71. Ζ. Η Εµπειρία ενός σεισµού Σχετικά µε την εµπειρία ενός σεισµού, παρατηρούµε ότι τριάντα πέντε παιδιά (70%) έχουν βιώσει ένα σεισµό. Οι περιγραφές που κάνουν σχετικά µε το φαινόµενο είναι: τραντάζεται το έδαφος, ένα ταρακούνηµα, τράνταγµα, έτρεµε το σπίτι, τρέµει/ κουνιέται η γη, κουνιέται/ τρέµει το έδαφος. Αναφέρουν επίσης και συναισθήµατα που βίωσαν στη διάρκεια της σεισµικής δόνησης όπως, ταραχή, τρόµο, φόβο, ήµουν φοβισµένος/ η, άγχος, ανασφάλεια. Η. Μέτρα Προστασίας Οι 7 απαντήσεις των παιδιών της πειραµατικής οµάδας (28%) ότι το πρώτο πράγµα που θα κάνουν σε περίπτωση σεισµού είναι να βγουν στο δρόµο/ έξω/ µακριά περιορίσθηκαν σε µία στο post-test (4%). Για τα µέτρα προστασίας θα µπορούσαµε να ισχυρισθούµε, µε ένα αίσθηµα αισιοδοξίας, ότι σε γενικές γραµµές η πλειοψηφία των µαθητών/ριών έχει κατανοήσει τον τρόπο σωστής αντίδρασης. Αυτό συµβαίνει διότι στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση σε όλες τις σχολικές µονάδες γίνονται τακτικά ασκήσεις ετοιµότητας για το ενδεχόµενο ενός σεισµού. Ας είµαστε πάντοτε έτοιµοι κι ας µη χρειασθεί να επιβεβαιώσουµε αυτήν την αποτελεσµατική αντίδραση στην πράξη.

9 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Από τη γενική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται αντιληπτό ότι οι δυσκολίες για την κατανόηση των σεισµών και των ηφαιστείων είναι στοιχείο που συναντάται και σε άλλες χώρες. Η όλη διδακτική παρέµβαση στηρίχθηκε στην ανίχνευση των ιδεών των µαθητών/ριών. Οι ιδέες αυτές έχουν να κάνουν µε τις αιτίες που προκαλούν τα ηφαίστεια, και τους σεισµούς, τα αποτελέσµατα αυτών στην επιφάνεια της γης, το εννοιολογικό περιεχόµενο των λέξεων: επίκεντρο, εστία, Ρίχτερ, εγκέλαδος, τα µέτρα προστασίας που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση σεισµού. Από την παρουσίαση των αποτελεσµάτων, σε ό,τι αφορά στο σχήµα της γης, οι εκπαιδευτικοί ακόµη και από τα παιδιά της πέµπτης και έκτης τάξης θα αναµένουν ιδέες για την γη που δεν συµφωνούν µε το επιστηµονικό µοντέλο π.χ ως κοίλη σφαίρα. Φάνηκε, επίσης, ότι ένας σηµαντικός αριθµός µαθητών/ριών δεν έχει κατανοήσει ότι ο φλοιός της γης δεν είναι ενιαίος, παρ όλο που ένα σηµαντικό ποσοστό χρησιµοποίησε λέξεις όπως πλάκες, λιθοσφαιρικές-τεκτονικές πλάκες, πετρώµατα. Η χρήση χαρτών-παζλ ή και ψηφιακών χαρτών (Sawyer et. al., 2005) µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά στην άρση αυτής της παρανόησης. Η χώρα µας είναι από τις περιοχές του πλανήτη µε πολύ µεγάλη σεισµικότητα (πρώτη στην Ευρώπη και έκτη στην παγκόσµια κατάταξη) ήταν ένα στοιχείο που δε γνώριζαν οι περισσότεροι, όπως επίσης το λόγο που χρησιµοποιούµε τη λέξη εγκέλαδος. Σε ό,τι αφορά στην προστασία από τους σεισµούς, θα ενεργήσουν οι περισσότεροι/ες, σωστά. Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα, µετά την υλοποίηση της διδακτικής παρέµβασης και της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και συγκρίνοντάς τα µε αυτά της οµάδας ελέγχου, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι υπήρξε µία αρκετά αποτελεσµατική διδακτική και µαθησιακή διαδικασία. Φαίνεται, ότι σηµαντικό ποσοστό των παιδιών ανασκεύασαν τις αρχικές παρανοήσεις και οι τελικές ιδέες τους χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω: αναγνωρίζουν τη δοµή του φλοιού και τις µεγαλύτερες λιθοσφαιρικές πλάκες, κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθµό την αιτία σεισµών-ηφαιστείων, τι σηµαίνει Εγκέλαδος, και των µέτρων που πρέπει να πάρουν σε περίπτωση σεισµού. Από τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνεται η αποτελεσµατικότητα της χρήσης του κατάλληλου εποπτικού υλικού, γιατί οι παρανοήσεις που µπορεί να δηµιουργηθούν ή και να ενισχυθούν στις ήδη υπάρχουσες είναι πολύ µεγάλη. Από τις απαντήσεις σε σχετικό ερώτηµα στο pre-test, γνωρίζαµε ότι πάνω από τα µισά παιδιά της πειραµατικής οµάδας είχαν και χρησιµοποιούσαν Η/Υ στο σπίτι τους. Αυτό σε συνδυασµό µε την ύπαρξη και τη χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής στο σχολείο συνετέλεσε ώστε να µην αντιµετωπίσουµε προβλήµατα σε ό,τι αφορά στις δεξιότητες χειρισµού των υπολογιστών. Η συνεργατική µέθοδος διδασκαλίας µε την ταυτόχρονη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε έφερε σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα στο βαθµό επίτευξης των επιµέρους στόχων. Πιστεύουµε, ότι για παρόµοια θέµατα, όπου είναι δύσκολο να έχουµε άµεση εποπτεία ή βιωµατική µάθηση, η χρήση των Τ.Π.Ε µπορεί να παράσχει σηµαντική και αποτελεσµατική βοήθεια. Γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό και φαίνεται να επιβεβαιώνεται στην πράξη, ότι οι βασικές αρχές της συνεργατικής µάθησης µπορούν να συνδυασθούν και να συνυπάρξουν µε τις Τ.Π.Ε και µάλιστα µε θετικά αποτελέσµατα. Παρατηρήθηκε µια θετική στάση των µαθητών/ριών ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε στη συγκεκριµένη διδακτική ενότητα. Φάνηκε ότι είχαν ισχυρό κίνητρο και εντυπωσιάσθηκαν από τα γραφικά, και το περιβάλλον των δραστηριοτήτων. Το όλο περιβάλλον µάθησης ήταν ευχάριστο και ελκυστικό, ενθάρρυνε ακόµα και τους/ις µαθητές/ριες που συνήθως δεν

10 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 10 έχουν έντονη παρουσία στην τάξη. Η ανταλλαγή απόψεων, η καταγραφή τους, η ανάπτυξη επιχειρηµάτων και η ανακοίνωσή τους από τις οµάδες δηµιούργησε µία θετική αλληλεπίδραση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ault, R. (1994). The everyday perspective and exceedingly unobvious meaning. Journal of Geological Education, 32, Βοσνιάδου, Σ. (1994), Η εννοιολογική αλλαγή στην παιδική ηλικία: παραδείγµατα από το χώρο της αστρονοµίας, στο Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσµου, επιµ. Β. Κουλαϊδής, Αθήνα: Gutenberg. 3. Driver, R. (2000). Οικο-δοµώντας τις έννοιες των φυσικών επιστηµών. Αθήνα: τυπωθήτω αρδανός. 4. Driver, R. & Guesne, E. & Tiberghien, A. (1993). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήµες. Αθήνα: ένωση ελλήνων φυσικών, Τροχαλία. 5. Κόκκοτας, Π. (1997). Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φυσικών Επιστηµών. Αθήνα:του ιδίου 6. Nussbaum, J. (1979). Children s conceptions of the earth as a cosmic body: A cross age study. Science education, 63, 1, Ο.Α.Σ.Π. ΣΕΙΣΜΟΣ. Ας είµαστε προετοιµασµένοι. (ενηµερωτικό φυλλάδιο). 8. Ross, K. & Shuell, T. (1993). Children s Beliefs about Earthquakes. Science Education 72, 2, Sawyer, D., Henning, A., Shipp, S. & Dunbar, R. (2005). A data rich exercise for discovering plate boundary processes. Journal of Geoscience education, 53, 1, Σολοµωνίδου, Χ. (2002). Συνεργατική Μάθηση µε τη Χρήση των ΤΠΕ: Εµπειρίες από ηµοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας. «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος Α, Επιµ. Α. ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Ρόδος: Εκδόσεις: Καστανιώτη. 11. Σπυροπούλου - Κατσάνη,. (2002). ιδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις φυσικές επιστήµες. Αθήνα: τυπωθήτω αρδανός. 12. ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι. (2002). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Τοµ Α & Β. Αθήνα 13. Vosniadou, S. & Brewer W. F. (1992). Mental models of the Earth: a study of conceptual change in childhood, Cognitive Psychology, 24,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο Στον επαναπροσδιορισμό της θεματολογίας, της διδακτέας ύλης και της διδακτικής προσέγγισης, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισµικό µε φύλλα εργασίας µε θέµα το «φωτοηλεκτρικό φαινόµενο»

Εκπαιδευτικό λογισµικό µε φύλλα εργασίας µε θέµα το «φωτοηλεκτρικό φαινόµενο» 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτικό λογισµικό µε φύλλα εργασίας µε θέµα το «φωτοηλεκτρικό φαινόµενο» Κολτσάκης Ευάγγελος Εκπ/κός /θµιας Εκπ/σης, Γε.Λ. Ευρωπού Κιλκίς ekoltsakis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

(Γ2) «ΣΕΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

(Γ2) «ΣΕΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ (Γ2) «ΣΕΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Αγαπητέ ή, Με το ερωτηµατολόγιο αυτό θα θέλαµε να µάθουµε τις δικές σας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Σωκράτης Ματσούκας Σχολικός Σύµβουλος ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Αιγαίου matsoukas@sch.gr Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό της γης

Το εσωτερικό της γης Το εσωτερικό της γης Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΩΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηφαίστεια- Σεισμοί

Θέμα: Ηφαίστεια- Σεισμοί ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Θέμα: Ηφαίστεια- Σεισμοί Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείου Κορυδαλλού από τους μαθητές της Ε1 τάξης κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 2η Ανάπτυξη σεναρίου σχεδίου μαθήματος με χρήση εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα

Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές E και ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές E και ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Ελάτε να γνωρίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση» 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο αφορά το γνωστικό αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Όταν οι βάσεις συνάντησαν τα άλατα 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχοµένων 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΤΡΟΠΑΛΟΤΗΤΑ: Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 1.1 Η έννοια της ντροπαλότητας... 24

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ»

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» Παπανδρέου Σταυρούλα Β Γενική Αρ.Μητρώου: 1. Μάθηµα ιδακτική ενότητα Η διδακτική ενότητα αφορά τις αλλαγές στην επιφάνεια της γης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ Παρουσίαση του λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Mοντέλα διδασκαλίας και μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμός : Ένα φυσικό φαινόμενο

Σεισμός : Ένα φυσικό φαινόμενο Σεισμός : Ένα φυσικό φαινόμενο Μυθολογία Το τεράστιο γατόψαρο προκαλεί τους σεισμούς στην Ιαπωνία Ελληνική Μυθολογία: O Εγκέλαδος είναι Γίγαντας που φονεύθηκε από την Αθηνά η οποία αφού τον έτρεψε σε φυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Τίτλος ιδακτικού Σεναρίου «Ισοδύναµα κλάσµατα» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές. Μαθηµατικά, ΤΠΕ, Γλώσσα.

1.Τίτλος ιδακτικού Σεναρίου «Ισοδύναµα κλάσµατα» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές. Μαθηµατικά, ΤΠΕ, Γλώσσα. 1.Τίτλος ιδακτικού Σεναρίου «Ισοδύναµα κλάσµατα» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Μαθηµατικά, ΤΠΕ, Γλώσσα. 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των µαθητών Οι µαθητές έχουν µάθει να εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια- Νηπιαγωγός: Αναστασία Κουντουρούδη. Εισηγήτριες: Νηπιαγωγός: Καμπερίδου Ιφιγένεια Φοιτήτρια: Κατερίνα Κατίκη

Διευθύντρια- Νηπιαγωγός: Αναστασία Κουντουρούδη. Εισηγήτριες: Νηπιαγωγός: Καμπερίδου Ιφιγένεια Φοιτήτρια: Κατερίνα Κατίκη Διευθύντρια- Νηπιαγωγός: Αναστασία Κουντουρούδη Εισηγήτριες: Νηπιαγωγός: Καμπερίδου Ιφιγένεια Φοιτήτρια: Κατερίνα Κατίκη PROJECT: «Όταν η γη θυμώνει!» ΑΦΟΡΜΗΣΗ Το ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Όταν η γη θυμώνει», αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Οι εσωτερικές δυνάμεις της Γης Δημιουργός: Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70

Τίτλος Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Οι εσωτερικές δυνάμεις της Γης Δημιουργός: Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 Τίτλος Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Οι εσωτερικές δυνάμεις της Γης Δημιουργός: 1.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία 2.Τάξη στην οποία απευθύνεται: Στ Δημοτικού 3.Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό σενάριο με χρήση ΤΠΕ

Διδακτικό σενάριο με χρήση ΤΠΕ Διδακτικό σενάριο με χρήση ΤΠΕ Προϋπάρχουσες γνώσεις και πρότερες εμπειρίες σε πρόγραμμα Π.Ε. με θέμα τον ποταμό Αχελώο τα προηγούμενα σχολικά έτη Μελέτη των εργασιών που εκπονήθηκαν Καλύπτονται οι γνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί

Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 31 ης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 415 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφετζής Γιώργος Δάσκαλος, 1ο ΔΣ Βόλου gmetafetz@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 4.5. ιαδικτυακές Εφαρµογές 4.5.2 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ phet.colorado.edu ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Β: Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαραθώνα 1 Σχολικό έτος: ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γυμνάσιο Μαραθώνα 1 Σχολικό έτος: ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γυμνάσιο Μαραθώνα 1 Σχολικό έτος: 2011-2012 Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Γνωστικό αντικείμενο: Γενική ενότητα: Μάθημα: Τάξη: Προβλεπόμενος χρόνος: Εκπαιδευτικό λογισμικό: > ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Μαθαίνω για τα ηφαίστεια και τους σεισμούς με τη χρήση Blog» Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (Μάθημα 9) Η επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

42 ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου

42 ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου 42 ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου Σχολικό έτος 2015 2016 Νηπιαγωγοί: Μπέλεχα Βασιλική Μπίλη Ανδριανή Παρασκευά Ανθή ΣΤΟΧΟΙ Διεύρυνση των γνώσεων τους για το Φυσικό Περιβάλλον Κατανόηση σπουδαιότητας της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα διδακτικά σενάρια

Τα διδακτικά σενάρια 2.2.4.1 Τα διδακτικά σενάρια Το ζήτηµα της διδακτικής αξιοποίησης του λογισµικού αποτελεί σηµείο προβληµατισµού ερευνητών και εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Γενικές οδηγίες...........................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CABRI

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CABRI ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CABRI Όλγα Κασσώτη Εργασία που κατατίθεται ως παραδοτέο της παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα