Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1. Σελ. 1/32 ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛ.-ΚΥΚΛ. ΣΧ/ΣΜΟΥ & ΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1. Σελ. 1/32 ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛ.-ΚΥΚΛ. ΣΧ/ΣΜΟΥ & ΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 Π.1. ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ Π.1. ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...1 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ...2 Π Βασικές αρχές της τελικής πρότασης... 2 Π Προγραµµατικά µεγέθη της τελικής πρότασης... 6 Π.1.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...12 Π.1.3 Π.1.4 ΡΟΛΟΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ...26 ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ 31 Σελ. 1/32

2 Π.1.1 Π ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές της τελικής πρότασης Η τελική πρόταση χωρικής και οικιστικής οργάνωσης της ηµοτικής Ενότητας (.Ε.) Μεσσάτιδος δοµήθηκε βάσει των εναλλακτικών σεναρίων που διαµορφώθηκαν στο Α Στάδιο της µελέτης, ειδικώς αυτού που προκρίθηκε µέσα από τις συµµετοχικές διαδικασίες, οι οποίες περιελάµβαναν «ανοικτή» παρουσίαση του Α Σταδίου της µελέτης και έγκρισή του από το ηµοτικό Συµβούλιο Πατρέων, και τις σχετικές κατευθύνσεις που δόθηκαν µε την εντολή έναρξης του Β1 Σταδίου της µελέτης ΓΠΣ. Κεντρική αρχή του σχεδιασµού αποτελεί η ενιαία χωροταξική και αναπτυξιακή θεώρηση της.ε. Μεσσάτιδος, στοχεύοντας, αφενός, στη λειτουργική οργάνωση και δικτύωση των οικισµών (ιεράρχηση οικισµών και ρόλοι / εξαρτήσεις µε συσχετισµό των παραµέτρων κατοίκησης και εργασίας, ρύθµιση ειδικών πολεοδοµικών θεµάτων και βελτίωση - συµπλήρωση των κοινωνικών και τεχνικών υποδοµών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων), και αφετέρου, στην «κατάστρωση» ενός βιώσιµου, αειφορικού και αρµονικού πλαισίου ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και συνύπαρξής τους µε στοιχεία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και στοιχεία που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, κατά το σχεδιασµό των προτεινόµενων ρυθµίσεων στους οικισµούς και στον εξωαστικό χώρο εξετάζεται οριζόντια: o o Η συµβατότητα µε τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, όπως προσδιορίζονται από τις αναπτυξιακές προοπτικές της.ε., το έµψυχο και άψυχο δυναµικό της, τις τάσεις οικιστικής ανάπτυξης, τις διαµορφωµένες χρήσεις γης και τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν κατά το Α Στάδιο της µελέτης. Ειδικότερα, µέσα από τον καθορισµό στο χώρο περιοχών υποδοχής υφιστάµενων και νέων υποδοµών και λειτουργιών µε επιτρεπόµενες χρήσεις γης και όρους και περιορισµούς δόµησης, επιδιώκεται η ολιστική προσέγγιση του γεωγραφικού και κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος της.ε., η τόνωση της τοπικής οικονοµίας και η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος. Η συνάφεια (συνεπεία της ανάγκης εναρµόνισης των ΓΠΣ µε υπερκείµενα χωροταξικά σχέδια σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφος 1 του Ν. 2742/99): Σελ. 2/32

3 µε τις κατευθύνσεις υπερκείµενων σχεδίων και ειδικότερα των µέχρι σήµερα εγκεκριµένων Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Περιφερειακό µε επίπεδο αναφοράς την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας, Γενικό µε επίπεδο αναφοράς τη χώρα, Ειδικά Πλαίσια µε τοµεακές εξειδικεύσεις και αναφορές σε παραγωγικούς κλάδους, το Σχέδιο Π.. του Ρυθµιστικού Σχεδίου του οικιστικού συγκροτήµατος της Πάτρας και το ΓΠΣ της.ε. Πάτρας που, αν και δεν είναι υπερκείµενο πλαίσιο σχεδιασµού, αφορά σε όµορη περιοχή της.ε. Μεσσάτιδος και ασκεί έντονες επιρροής σε αυτήν), καθώς και εν γένει κείµενων διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. µε το διαµορφούµενο ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο, όπως αυτό προδιαγράφεται µέσα από τον προγραµµατισµό έργων και παρεµβάσεων (δηλαδή, από το τρέχον ΕΣΠΑ , το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΠΙΝ και τα τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα , τον προγραµµατισµό του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης / ΣΕΣ ), καθώς και άλλων επίκαιρων εξελίξεων όπως για παράδειγµα το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) για την αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο παραπάνω πλαίσιο, οι βασικές αρχές της τελικής πρότασης εδράζονται στην επίτευξη των εξής γενικευµένων στόχων: Οργάνωση των χρήσεων γης στον αστικό και εξωαστικό χώρο µε στόχο τη συγκράτηση και ανάσχεση του φαινοµένου της άναρχης δόµησης, της γραµµικής εξάπλωσης της οικιστικής ανάπτυξης και των χωροθετήσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές και της αστικής διάχυσης που ευνοείται από την εγγύτητα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Πάτρας. Σε αυτό το πλαίσιο ο χωροταξικός σχεδιασµός βασίζεται στις αρχές της συµπαγούς πόλης µε βασικούς άξονες την υιοθέτηση µιας πολυκεντρικής οικιστικής δοµής, την πολεοδοµική ενεργοποίηση των οικιστικών υποδοχέων, τον περιορισµό της εκτός σχεδίου δόµησης και τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά κανόνα σε οργανωµένους υποδοχείς. Εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις του υπό θεσµοθέτηση Ρυθµιστικού Σχεδίου της Πάτρας για προστασία των γεωργικών γαιών στις πεδινές εκτάσεις, προστασία και ανάδειξη του ορεινού όγκου και διατήρηση αποθέµατος για τη µελλοντική οικιστική ανάπτυξη του οικιστικού συγκροτήµατος της Πάτρας σε περιαστικές ζώνες µε καλή προσπελασιµότητα. Σελ. 3/32

4 Εξισορρόπηση της ανάπτυξης στο εσωτερικό της.ε. µε την εµπέδωση ενός λειτουργικού, πολυκεντρικού οικιστικού πλέγµατος µικρών και µεσαίων οικισµών και την ενίσχυση του ρόλου της Οβριάς ως προαστιακού κέντρου του ήµου Πατρέων και κέντρου παροχής διοικητικών και κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Ο στόχος αυτός υποστηρίζεται από την επιδιωκόµενη ισόρροπη ενδοπεριφερειακή ανάπτυξη που προβλέπεται στο µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό της Περιφέρειας, όπως αποτυπώθηκε στο ΠΠΧΣΑΑ υτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1470 Β / ) και στη µεταγενέστερη αξιολόγηση της εφαρµογής του κατά την τρέχουσα περίοδο. Σύµφωνα µε το ΠΠΧΣΑΑ, οι θετικές εξελίξεις στη βελτίωση της προσπελασιµότητας της Περιφέρειας, κυρίως µε την υλοποίηση / προγραµµατισµό των οδικών αξόνων της Ολύµπιας και της Ιόνιας οδού, σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες κυρίως για την ανασυγκρότηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών δραστηριοτήτων, την κάθετη διασύνδεση της αγροτικής και βιοµηχανικής - βιοτεχνικής δραστηριότητας, καθώς και την «ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού, συγκρότηση λειτουργικών τουριστικών ενοτήτων και δηµιουργία δικτύων και διαδροµών τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον» αναµένεται να δηµιουργήσουν αξιόλογες ευκαιρίες για σηµαντική βελτίωση των παραγωγικών-αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας. Υποστήριξη του πρότυπου εναλλακτικού τουρισµού και προστασία των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής. Επιτυγχάνεται µε την ενίσχυση και ενδυνάµωση του αγροτοτουριστικού χαρακτήρα της περιοχής, µε την αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων αλλά και των προσφερόµενων χρηµατοδοτικών και άλλων προγραµµάτων. Σηµαντικό για την περιοχή της.ε. Μεσσάτιδος είναι το αµπελοκαλλιεργητικό δυναµικό µε µεγάλους τοπικούς αµπελώνες και πρωτοβουλίες καλλιεργητών επιχειρηµατιών στην οικολογική καλλιέργεια και σε νέες ποικιλίες, καθώς και σε δράσεις που δηµιουργούν δυνατότητες αγροτουριστικής ανάπτυξης σε επισκέψιµα αγροκτήµατα ξενώνες. Μεγιστοποίηση των χωρο-αναπτυξιακών πλεονεκτηµάτων της περιοχής που εντοπίστηκαν στο Α Στάδιο (εγγύτητα στην Πάτρα και σε αναβαθµισµένες υποδοµές προσβάσεων και υπερτοπικές λειτουργίες όπως ο νέας λιµένας, η περιµετρική αρτηρία της πόλης, θετική πληθυσµιακή εξέλιξη ειδικώς σε σχέση µε τις παρατηρούµενες πληθυσµιακές τάσεις στη χώρα κ.ά.), µε περαιτέρω στόχευση στην υφιστάµενη Σελ. 4/32

5 παραγωγική βάση και την ενίσχυσή της µε συµπληρωµατικές οικονοµικές δραστηριότητες. Η µεγιστοποίηση αυτή θα επιτευχθεί µε την προώθηση συνεργειών µεταξύ αγροτικού τοµέα, µεταποίησης, ήπιων µορφών τουρισµού και αξιοποίησης δυνατοτήτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Παράλληλα, θεωρείται επιβεβληµένη η προστασία της αποδοτικής γεωργικής γης στα πεδινά τµήµατα της.ε., η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η οργάνωση της κτηνοτροφίας, µέσα από δίκτυα φυτικής παραγωγής που υποστηρίζουν την κτηνοτροφία, προώθηση της συµβολαιακής γεωργίας και γεωργο-περιβαλλοντικών καλλιεργητικών µεθόδων, παραγωγή ποιοτικών πιστοποιηµένων προϊόντων, κ.ά.). Κάλυψη, µε χρονικό ορίζοντα το 2029, των µελλοντικών αναγκών σε γη για κατοικία, για την υποδοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων και για τη συµπλήρωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, µε ταυτόχρονη αναβάθµιση του οικιστικού ιστού των οικισµών και ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η οργάνωση των οικισµών µε τον επιθυµητό συσχετισµό των οικιστικών παραµέτρων (κατοικία, κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς εγκαταστάσεις), η βελτίωση των συνθηκών ποιότητας στις εξυπηρετήσεις και ανέσεις, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η αποφυγή της άναρχης και ανεξέλεγκτης δόµησης και η µεγαλύτερη δυνατή οικονοµία των οικιστικών επεκτάσεων. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου (ορθολογική διαχείριση και προστασία του ορεινού χώρου, προστασία ρεµάτων, αποδοτικής γεωργικής γης, δασών, αναδασωτέων και χορτολιβαδικών εκτάσεων), ανάδειξη και προστασία των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος και των αξιόλογων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς (µονοπάτια, σηµαντικά τοπία, αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίσµατα και νεώτερα µνηµεία, ιστορικά τοπόσηµα της περιοχής όπως η Achaia Clauss και η οινοποιία) και δικτυώσεις / ένταξή τους σε υπερτοπικές θεµατικές διαδροµές και δίκτυα για την προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών. Αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων γης και άµβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, που επιτυγχάνεται µέσα από την πρόβλεψη οργανωµένων χώρων και γενικευµένων αναπτυξιακών ζωνών για τη χωροθέτηση και υποδοχή όλων των υφιστάµενων και προτεινόµενων χρήσεων γης στη ηµοτική Ενότητα, κατά τέτοιο τρόπο µε τον οποίο να συµπληρώνουν και να µην ανταγωνίζονται ή µία την άλλη. Σελ. 5/32

6 Π Προγραµµατικά µεγέθη της τελικής πρότασης Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα βασικά προγραµµατικά µεγέθη σε επίπεδο ηµοτικής Ενότητας και οικισµών, όπως αυτά προέκυψαν από τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία, µετά από συνεκτίµηση του προγραµµατικού πλαισίου (αναπτυξιακές και χωροταξικές κατευθύνσεις), των ενδογενών δυνατοτήτων που σχετίζονται µε την παραγωγική βάση και τους ανθρώπινους πόρους, τις σχέσεις εργασίας και κατοικίας. Συγκεκριµένα, διαµορφώνονται εκτιµήσεις / προβλέψεις της πιθανής µελλοντικής εξέλιξης του πληθυσµού 1 (έτος στόχος για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης λαµβάνεται το 2029), του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και της απασχόλησης (συνολικής και ανά κλάδο). α) Πληθυσµός Η πρόβλεψη του πληθυσµού για το έτος στόχο 2029 βασίζεται: α) στις τάσεις πληθυσµιακής εξέλιξης που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες (απογραφές ΕΣΥΕ ), β) στα σενάρια πληθυσµιακής εξέλιξης που αναλύθηκαν στο Α Στάδιο της µελέτης ΓΠΣ και το προκριθέν σενάριο του Σταδίου αυτού, µε επικαιροποίηση ωστόσο των στατιστικών στοιχείων λόγω της δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων της Απογραφής Πληθυσµού 2011, γ) στις κατευθύνσεις των υπερκείµενων πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού (ΠΠΧΣΑΑ υτικής Ελλάδας, Ρυθµιστικό Σχέδιο) και των υπαρχόντων και δυνητικών αναπτυξιακών προοπτικών του ήµου, που υποδεικνύουν αφενός δυναµική, αφετέρου ανθεκτικότητα συγκριτικά µε τη χώρα, στις πληθυσµιακές εξελίξεις της.ε. Μεσσάτιδος. Οι µεταβολές του πληθυσµού εξετάστηκαν εκτιµώντας τη µέση ετήσια αύξηση, η οποία εξάγεται βάσει του τύπου: όπου: Π = ν ν α 100 * 1 Π 1 Σηµειώνεται ότι µετά την υποβολή του Α Σταδίου, δηµοσιεύθηκαν τα στοιχεία της Απογραφής 2011 στο επίπεδο των οικισµών. Στο παρόν έχει γίνει αναθεώρηση των προβλέψεων του Α Σταδίου, στη βάση των διαθέσιµων στοιχείων της Απογραφής 2011 και των αποτελεσµάτων της (ΦΕΚ 698 Β /2014). Σελ. 6/32

7 α: η µέση ετήσια µεταβολή του πληθυσµού σε ποσοστό % Πν: ο πληθυσµός µετά από ν έτη Π: ο πληθυσµός πριν από ν έτη ν: ο αριθµός των ετών για τον οποίο υπολογίζεται η µεταβολή Η εκτίµηση της πιθανής µελλοντικής εξέλιξης του συνολικού πληθυσµού της.ε. Μεσσάτιδος και των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων αυτής παρουσιάζονται στο ιάγραµµα Π.1.1 κατωτέρω. ιάγραµµα Π.1.1: Εκτίµηση πιθανής µελλοντικής εξέλιξης του µόνιµου πληθυσµού της.ε. Μεσσάτιδος Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΑΣ Κ. Οβριάς Τ.Κ. Θέας Τ.Κ. Καλλιθέας Τ.Κ. Κρήνης Πατρών Τ.Κ. Κρυσταλλόβρυσης Τ.Κ. Πετρωτού Κ. Σαραβαλίου Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία µελετητή Η κατανοµή του πληθυσµού στους οικισµούς της.ε. Μεσσάτιδος έγινε στη βάση του ΜΕΡΜ 2 του πληθυσµού κατά την περίοδο , ο οποίος λαµβάνεται ενιαίος για το σύνολο της.ε. Μεσσάτιδος, όπως φαίνεται στον Πίνακα Π.1.1. Η µεθοδολογική προσέγγιση για την επιλογή του µέσου ΜΕΡΜ της.ε. στις πληθυσµιακές προβολές για το 2029, έναντι των επιµέρους ΜΕΡΜ σε επίπεδο οικισµών, είχε διττό σκοπό: Αφενός, αποτελεί οριζόντια προγραµµατική επιλογή της παρούσας µελέτης η επιδίωξη της κατά το δυνατόν ισόρροπης ενδοδηµοτικής κατανοµής του πληθυσµού, προς 2 ΜΕΡΜ: Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής Σελ. 7/32

8 αποφυγή υπερσυγκέντρωσης στα µεγαλύτερα οικιστικά κέντρα ως βασική προϋπόθεση για τη βιώσιµη και αειφορική ανάπτυξη της.ε. Μεσσάτιδος, Αφετέρου, παρατηρήθηκαν πληθυσµιακές µεταβολές µεταξύ του οι οποίες αναµένεται να οδηγούσαν σε στρεβλώσεις και ανακριβή συµπεράσµατα (π.χ. αύξηση πληθυσµού στον οικισµό Πετρωτού της τάξης του 382% σωρευτικά στη δεκαετία , ή πληθυσµιακή συρρίκνωση και ιδιαιτέρως αρνητικοί ΜΕΡΜ που οδηγούν σε µηδενικούς ή πολύ µικρούς πληθυσµούς σε άλλους οικισµούς). Πίνακας Π.1.1: Μόνιµος Πληθυσµός και πληθυσµιακή πρόβλεψη 2029 στη.ε. Μεσσάτιδος Ονοµασία Μόνιµος πληθυσµός ΜΕΡΜ (%) Πρόβλεψη Πληθυσµού 2029.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΑΣ , Κ. Οβριάς Οβριά , Τ.Κ. Θέας Θέα , Λυγιές ,91 74 Παυλόκαστρο ,91 59 Τ.Κ. Καλλιθέας Καλλιθέα , Άνω Καλλιθέα , Τ.Κ. Κρήνης Πατρών Κρήνη , Άγιος Κωνσταντίνος , Μονή Οµπλού ,91 8 Τ.Κ. Κρυσταλλόβρυσης Κρυσταλλόβρυση ,91 15 Τ.Κ. Πετρωτού Μαυροµανδήλα , Αγία Παρασκευή ,91 17 Πετρωτό , Κ. Σαραβαλίου Σαραβάλι , Άγιος Στέφανος , εµένικα , Κεφαλόβρυσο , Μπάκαρι , Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία µελετητή (Σηµ.: µε πλάγια γραµµατοσειρά σηµειώνονται οικισµοί µονάδες απογραφής, η χωρητικότητα των οποίων δεν υπολογίζεται στο κεφ. Π.2 λόγω χαρακτηρισµού ως κατολισθαίνοντος για την Άνω Καλλιθέα και της Ιεράς Μονής Οµπλού καθώς δεν προβλέπονται πολεοδοµικές ρυθµίσεις για αυτήν σε σχέση µε τη χωρητικότητα) Σελ. 8/32

9 Η παραπάνω πληθυσµιακή πρόβλεψη λαµβάνεται υπόψη στους υπολογισµούς της χωρητικότητας των οικιστικών υποδοχέων και της επάρκειας των κοινοχρήστων χώρων και των κοινωφελών υποδοµών που περιλαµβάνονται αναλυτικά στα κεφάλαια Π.2 και Π.3. β) Πιθανή µελλοντική εξέλιξη του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, της συνολικής απασχόλησης και της ανεργίας στο σύνολο της.ε. Μεσσάτιδος Στο Α Στάδιο της Μελέτης ΓΠΣ της.ε. Μεσσάτιδος παρατέθηκαν εκτενώς τα διαθέσιµα στοιχεία για το συνολικό πληθυσµό, τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, τους απασχολούµενους και τους άνεργους. Στη βάση αυτών και πλέον πρόσφατων διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και του EUROSTAT, υπολογίστηκαν σχετικές αναλογίες οικονοµικά ενεργών, απασχολουµένων και ανέργων προς το συνολικό πληθυσµό. Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός (ΟΕΠ) του συνόλου της.ε. Μεσσάτιδος εκτιµάται στη βάση της υπόθεσης εργασίας ότι, µέχρι το 2029 δηλαδή στο τέλος της περιόδου αναφοράς των εκτιµήσεων θα έχει φθάσει στα επίπεδα του µέσου όρου της Ε.Ε.-28, δηλαδή στο 62,2% του πληθυσµού. Επίσης, για τις εκτιµήσεις των άνω οικονοµικών µεγεθών το 2011 το ποσοστό του ΟΕΠ ελήφθη ίσο µε το µέσο όρο της χώρας και το ποσοστό ανεργίας ελήφθη ίσο µε το ισχύον για τη χώρα το Β τρίµηνο του 2011, κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε και η απογραφή πληθυσµού Θεωρείται ότι η αύξηση αυτή του ποσοστού του ΟΕΠ επί του συνολικού πληθυσµού στη.ε. (από κατά προσέγγιση 40,9% το 2001 σε 62,2% το 2029) θα επισυµβεί σταδιακά και παράλληλα µε την αναµενόµενη διαδικασία εξόδου της χώρας από τη διελκυστίνδα της κρίσης. Η ανεργία εκτιµάται κατά παρόµοιο τρόπο, µε την παραδοχή ότι µακροπρόθεσµα, και µε την πτώση της ανεργίας να επισυµβαίνει σταδιακά, το ποσοστό της ανεργίας θα σταθεροποιηθεί στο επίπεδο του 5% ΟΕΠ που λαµβάνεται ως περίπου το επίπεδο της ανεργίας τριβής 3. Η απασχόληση υπολογίζεται ως η διαφορά του ΟΕΠ από την ανεργία. Στο παραπάνω πλαίσιο, η πιθανή µελλοντική εξέλιξη του ΟΕΠ, της συνολικής απασχόλησης και της ανεργίας στο σύνολο της.ε. Μεσσάτιδος µέχρι το έτος στόχο 2029 εκτιµάται όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα Π.1.2. Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω εκτιµήσεις του ΟΕΠ και της ανεργίας αντιπροσωπεύουν λελογισµένους «στόχους» 4 που τίθενται για το 3 Η ανεργία τριβής είναι εκείνη που σχετίζεται µε την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, περιλαµβάνοντας εκείνους που παραµένουν βραχυχρόνια άνεργοι, λόγω µετακίνησης µεταξύ θέσεων (ή και τόπων) εργασίας. Γενικά, η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού και η ανεργία τριβής που τη συνοδεύει θεωρούνται θετικά στοιχεία. Το επίπεδό της συνήθως τοποθετείται µεταξύ 3-5% του ΟΕΠ. 4 Η έννοια του «στόχου» που χρησιµοποιείται στο παρόν, όσον αφορά στη σύγκλιση: Λελογισµένοι στόχοι είναι απαραίτητοι για το σχεδιασµό του µακροπρόθεσµου µέλλοντος, ο οποίος πρέπει να βασίζεται όχι µόνο στη συνέχιση της υφιστάµενης κατάστασης και δυναµικής οπότε ουσιαστικά θα συνέβαλε στη Σελ. 9/32

10 µακρόπνοο αναπτυξιακό σχεδιασµό της.ε. και λαµβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες γραµµές των Στρατηγικών της ΕΕ και των Εθνικών Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων ως οριζόντιες επιδιώξεις για αύξηση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και σύγκλιση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Πίνακας Π.1.2: Εκτιµήσεις Πιθανής Μελλοντικής Εξέλιξης ΟΕΠ, Συνολικής Απασχόλησης και Ανεργίας στο Σύνολο της.ε. Μεσσάτιδος Συνολικός Μόνιµος Πληθυσµός Αριθµός Οικονοµικά Ενεργών Οικονοµικά Ενεργοί % Πληθυσµού 40,9% 48,6% 62,2% Αριθµός Ανέργων Άνεργοι % Συνολικού Πληθυσµού 6,4% 16,3% 5,0% Αριθµός Απασχολουµένων Απασχολούµενοι % Συνολικού Πληθυσµού 34,5% 32,3% 57,2% Αριθµός Οικονοµικά Μη Ενεργών Οικονοµικά Μη Ενεργοί % Συνολικού Πληθυσµού 59,1% 51,4% 37,8% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, επεξεργασία µελετητή Η µελλοντική εξέλιξη της σύνθεσης κατά παραγωγικό τοµέα της συνολικής απασχόλησης της.ε. Μεσσάτιδος προσεγγίζεται βάσει της αντίστοιχης διάρθρωσης της το 2001 που διατίθενται σχετικά στοιχεία σε επίπεδο τ. ήµου και της σταδιακής προσέγγισης στα αντίστοιχα οικονοµικά µεγέθη του µέσου όρου της Ε.Ε.-28 για τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, στο έτος αναφοράς Ο αριθµός των απασχολούµενων ανά παραγωγικό τοµέα φαίνεται στο ιάγραµµα Π.1.2 και ο υπολογισµός του έγινε βάσει της παραδοχής ότι το ποσοστό των απασχολούµενων ανά τοµέα διαρθρώνεται ως εξής: Το ποσοστό των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα (γεωργία, δασοκοµία, αλιεία) ισούται µε 8% του συνολικού αριθµού των απασχολούµενων διαιώνιση ή και επιδείνωση των υφισταµένων προβληµάτων αλλά να προσβλέπει σε επίλυση των προβληµάτων, η οποία συχνά προϋποθέτει αντιστροφή υφιστάµενων τάσεων και δραστική µεταβολή παγιωµένων καταστάσεων, στα πλαίσια πάντα των δυνατοτήτων και των εξελίξεων σε ευρύτερες χωρικές ενότητες και αξιοποιώντας όλους τους πόρους και θετικές προοπτικές. Υπό την έννοια αυτή, οι λελογισµένοι-ρεαλιστικοί αναπτυξιακοί στόχοι µπορεί ποτέ να µην µετουσιωθούν σε πραγµατικότητα στο σύνολό τους, έχουν όµως υψηλή σηµασία ως ορόσηµα, στη βάση των οποίων (α) σχεδιάζονται παρεµβάσεις πάσης φύσεως που στοχεύουν στην κατεύθυνση των στόχων και (β) λειτουργούν ως σηµεία αναφοράς για την αξιολόγηση της εφαρµογής των σχεδίων-προγραµµάτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα και για τον προσδιορισµό διορθωτικών ενεργειών, όπου διαπιστώνονται αποκλίσεις. Περαιτέρω, οι ίδιοι οι στόχοι πρέπει να ελέγχονται και να προσαρµόζονται περιοδικά, µε κριτική θεώρηση των δυνατοτήτων υλοποίησής τους βάσει κτηθείσας εµπειρίας, καθώς και ανάλογα µε την εµφάνιση καταστάσεων και δυναµικής που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εξ αρχής. Σελ. 10/32

11 Το ποσοστό των απασχολούµενων στο δευτερογενή τοµέα (µεταποίηση, κατασκευές) ισούται µε 29% του συνολικού αριθµού των απασχολούµενων Το ποσοστό των απασχολούµενων στον τριτογενή τοµέα (χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευές οχηµάτων, καταλύµατα και εστίαση, χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, λοιπές υπηρεσίες) ισούται µε 56,3% του συνολικού αριθµού των απασχολούµενων Το ποσοστό των απασχολούµενων που δεν δήλωσαν κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας λαµβάνεται ίσο µε 6,7% ιάγραµµα Π.1.2: Πιθανή µελλοντική εξέλιξη της σύνθεσης κατά παραγωγικό τοµέα της συνολικής απασχόλησης (2029) Πρωτογενής Τοµέας NACE A-B ευτερορογενής Τοµέας NACE C-F Τριτογενής Τοµέας G-Q NACE ε δήλωσαν κλαδο οικονοµικής δραστηριόττας Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, επεξεργασία µελετητή Οι παραπάνω διαφαινόµενες εξελίξεις στην απασχόληση επηρεάζουν την πολιτική γης που θα πρέπει να υιοθετηθεί προκειµένου να προαχθεί η αποτελεσµατική ρύθµιση του χώρου. Η πολιτική γης θα πρέπει να προσανατολιστεί στην κάλυψη των αναγκών των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε γη και στην αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων γης από την άναρχη και ανεξέλεγκτη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι προτάσεις χωρικής διευθέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων περιλαµβάνονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Π.2. Σελ. 11/32

12 Π.1.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται συνθετικά το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της.ε. Μεσσάτιδος σε σχέση µε το ευρύτερο περιβάλλον της (βλ. χάρτη Π.1). Αναφέρονται ειδικότερα οι βασικές αρχές για την οργάνωση του εξωαστικού, του περιαστικού, του αγροτικού και του ορεινού χώρου, και των σχετιζόµενων µε τις παραγωγικές δραστηριότητες υφιστάµενων και προτεινόµενων χρήσεων γης κατά συµπληρωµατικό κι όχι ανταγωνιστικό τρόπο. Εξετάζεται παράλληλα η ένταξη του προτεινόµενου µοντέλου χωρικής οργάνωσης στους ευρύτερους αναπτυξιακούς άξονες που καθορίζονται από τον εγκεκριµένο και υπό θεσµοθέτηση χωροταξικό σχεδιασµό µεγαλύτερων γεωγραφικών ενοτήτων (Περιφερειακό και Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Ρυθµιστικό Σχέδιο Πάτρας). Επί της αρχής, το προτεινόµενο µοντέλο, ορµώµενο από την υπάρχουσα οικιστική ανάπτυξη και την υφιστάµενη χωρική εξειδίκευση της τοπικής παραγωγής και οικονοµίας, στοχεύει στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής και στην τόνωση της τοπικής οικονοµικής βάσης µέσα από τη λελογισµένη ρύθµιση του εξωαστικού χώρου και τον καθορισµό χρήσεων γης οι οποίες δεν αναλώνουν τους φυσικούς και αναπτυξιακούς πόρους και δεν αντιστρατεύονται την υπάρχουσα παραγωγική δοµή. Όπως διαπιστώθηκε στην ανάλυση στο Α Στάδιο, η.ε. Μεσσάτιδος χαρακτηρίζεται από µία διακριτή χωροταξική διάρθρωση της παραγωγικής της βάσης και της οικιστικής της δοµής που συναρτάται άµεσα µε το ανάγλυφο της περιοχής και τους φυσικούς της πόρους. Ειδικότερα: o o o Στις πεδινές εκτάσεις στα βόρεια, βορειοδυτικά και δυτικά της.ε και σε µικρή γεωργική έκταση ανατολικά στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Πετρωτού, εντοπίζεται η γεωργική γη µε τις κυριότερες καλλιεργούµενες εκτάσεις. Στον ηµιορεινό και ορεινό χώρο στα νότια, νοτιοανατολικά και ανατολικά της.ε. Μεσσάτιδος εντοπίζονται οι δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, τα χορτολίβαδα και οι βοσκότοποι που καταλαµβάνουν τη µεγαλύτερη εκτατικά κάλυψη του εδάφους της.ε. Η έντονη σχετικά µεταποιητική δραστηριότητα αναπτύσσεται στο βόρειο τµήµα της.ε. Μεσσάτιδος, σε γραµµικές συγκεντρώσεις που αναπτύσσονται κυρίως σε εκτός Σελ. 12/32

13 σχεδίου εκτάσεις, παρόδια στο βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής. Στις σηµαντικές µεταποιητικές µονάδες του δευτερογενή τοµέα, περιλαµβάνονται: οι οινοποιητικές εγκαταστάσεις της Αχάϊα Κλάους βορειοανατολικά της.ε. και νοτιοανατολικά του οικισµού Μαυροµανδήλας, εγκαταστάσεις διαµετακοµιστικού κέντρου µε υπερτοπική σηµασία στη διασταύρωση της παράκαµψης της Ε.Ο. και της οδού Ακρωτηρίου, εργοστάσια µεγάλων εταιρειών γαλακτοκοµικών προϊόντων, εργαστήρια και βιοτεχνίες ανατολικά της Οβριάς, καθώς και διάσπαρτοι αποθηκευτικοί χώροι / χώροι χονδρεµπορίου / super markets. o Η οικιστική χρήση καταλαµβάνει συγκριτικά µεγάλες επιφάνειες γης. Εκτός από την Οβριά, οι υπόλοιποι οικισµοί που διαθέτουν όρια, δηλαδή η Καλλιθέα, η Κρήνη, η Μαυροµανδήλα, η Αγία Παρασκευή, το Πετρωτό, το Σαραβάλι, ο Άγιος Στέφανος, τα εµένικα και το Κεφαλόβρυσο καταλαµβάνουν σχετικά µεγάλες εκτάσεις της επιφάνειας του ήµου και συνολικά ανέρχονται σε στρέµµατα. Υπολογίζεται ότι η συνολική έκταση της γης που καλύπτεται από οικισµούς και άλλες οικιστικές χρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών οικισµών χωρίς όριο ή µε ακτίνα 800µ. υπερβαίνει τα στρέµµατα (15,8% της.ε. Μεσσάτιδος) που είναι µεγάλο ποσοστό για τη χρήση αυτή σε επίπεδο.ε. και δείχνει το επίπεδο της αστικοποίησης. Η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής της.ε. κατανέµεται στους 17 µικρούς και µεγάλους οικισµούς και συναρθρώνεται στο βασικό υπερτοπικό οδικό δίκτυο της περιοχής το οποίο αποτελείται από την παράκαµψη της Εθνικής Οδού Αθηνών-Πατρών-Πύργου, το δευτερεύον εθνικό δίκτυο Πατρών-Τριπόλεως, το επαρχιακό δίκτυο, το δηµοτικό και τους τοπικούς δρόµους. Η χωροταξική και αναπτυξιακή αυτή φυσιογνωµία της.ε. προκαθορίζει σε µεγάλο βαθµό την ενδεδειγµένη πολιτική γης για τον καθορισµό χρήσεων γης, µε γνώµονα την αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων γης και την αποτελεσµατική διάρθρωση της τοπικής παραγωγής και οικονοµίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την προστασία και αειφορική διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού «κεφαλαίου» της περιοχής (βλ. περιοχές ειδικής προστασίας και ελέγχου / περιορισµού της δόµησης στο κεφάλαιο Π.2). Επιπλέον, το ισχύον θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη των µελετών ΓΠΣ δηλαδή κυρίως ο Ν. 2508/1997 «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124 Α'), ο Ν. 2742/ «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α ) και τα κατά εξουσιοδότησή του εγκεκριµένα Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΧΣΑΑ), τα Σελ. 13/32

14 Ειδικά Πλαίσια ΧΣΑΑ και το Περιφερειακό Πλαίσιο ΧΣΑΑ, υπαγορεύουν εν γένει τον προσδιορισµό ζωνών και χρήσεων γης µε κυρίως στρατηγικό και σε ορισµένες περιπτώσεις κανονιστικό χαρακτήρα, προκειµένου να ρυθµιστεί ο συνολικός χώρος της.ε. Το δοµικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης της.ε. Μεσσάτιδος φαίνεται στο χάρτη Π.1 (κλ. 1:50.000) και στοχεύει στην ενδυνάµωση και τόνωση της κύριας δραστηριότητας που εντοπίζεται ανά περιοχή, επιτυγχάνοντας παράλληλα τη βέλτιστη αξιοποίηση και αειφορία των διαθέσιµων πόρων. Το δοµικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης της.ε. Μεσσάτιδος περιλαµβάνει συγκεκριµένα τις εξής περιοχές ζώνες: Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Όπως αναλύεται περαιτέρω στο κεφάλαιο Π.2, η χωρητικότητα στην πλειοψηφία των ρυµοτοµηµένων ή/και οριοθετηµένων οικισµών της.ε. Μεσσάτιδος επαρκεί για την υποδοχή του προγραµµατικού πληθυσµού Ελλιπής εναποµένουσα χωρητικότητα εντοπίζεται στον οικισµό της Οβριάς (ζητήµατα σχετικά µε τις απαιτούµενες επεκτάσεις και υποδοµές αναλύονται στα κεφάλαια Π.2 και Π.3). Ωστόσο, σχετικά χαµηλή αναλογία εναποµένουσας χωρητικότητας µε βάση το προγραµµατικό πληθυσµό και τις εκτιµώµενες τάσεις και ανάγκες οικιστικής ανάπτυξης, εντοπίζεται στους οικισµούς εµένικων, Σαραβαλίου και Κρήνης. Περιοχές Ειδικής Προστασίας Με δεδοµένο τον υψηλό βαθµό αστικοποίησης και την εγγύτητα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Πατρέων, προτείνεται η προστασία των εκτάσεων µε δασικό χαρακτήρα ως φυσικό απόθεµα και περιαστικό πράσινο. Σε συνδυασµό µε το υπάρχον πολιτιστικό απόθεµα, προτείνονται περιοχές µε ειδικό καθεστώς προστασίας που περιλαµβάνουν τους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία, τις κοίτες των ρεµάτων και χειµάρρων, τις κηρυγµένες ως αναδασωτέες εκτάσεις κ.ά., των οποίων η αειφορική διαχείριση και διατήρησή τους ως φυσικού και πολιτιστικού «κεφαλαίου» µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουργία πολυθεµατικών πόλων και δικτύων έλξης επισκεπτών και στην ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής (βλ. αναλυτική καταγραφή και οργάνωσή τους στο κεφάλαιο Π.2). Ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων Ζώνη δυναµικής ανάπτυξης δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα Περιλαµβάνει τον περιαστικό χώρο των µεγαλύτερων οικισµών στα βόρεια της.ε. που είναι πλησιέστεροι στην πόλη της Πάτρας, όπου εντοπίζεται συγκέντρωση κρίσιµης µάζας εργατικού δυναµικού, υπηρεσιών, µεταποιητικής δραστηριότητας και χοντρεµπορίου. Σελ. 14/32

15 Η ζώνη αυτή διαθέτει κοµβική θέση πλησίον του ανισόπεδου κόµβου Κ5 της περιµετρικής οδού Πατρών και της Παραγλαύκιας αρτηρίας που συνδέει µε το νέο λιµάνι στην Ακτή υµαίων, και ως εκ τούτου έλκει υπερτοπικές χρήσεις µεταφορών, εµπορίου και βιοτεχνίας / βιοµηχανίας. Περαιτέρω εφάπτεται του ορίου ΓΠΣ της Πάτρας στο οποίο προβλέπονται παραπλήσιες χρήσεις (Επιχειρηµατικό Πάρκο Γλαύκου, µελλοντική επέκταση, ζώνη ελεγχόµενης ανάπτυξης εµπορίου, χονδρεµπορίου παρά τον Γλαύκο ποταµό) και επακόλουθα η προτεινόµενη ζώνη δυναµικής ανάπτυξης υπηρεσιών, µεταφορών (logistics), εµπορίου / χοντρεµπορίου και µεταποίησης ενδυναµώνει το ρόλο της ευρύτερης χωρικής ενότητας της Πάτρας ως εθνικού και διαπεριφερειακού πόλου. Ο σχεδιασµός της ζώνης αυτής εστιάζει στη λειτουργική οργάνωση των προαναφερθέντων χρήσεων και στην αναστροφή της γενικότερης τάσης για άναρχη, διάσπαρτη και σηµειακή χωροθέτηση βιοτεχνιών, επαγγελµατικών εργαστηρίων κ.λπ., υπέρ της χωροθέτησης σε οργανωµένους υποδοχείς και έτσι, αφενός τόνωση - ευόδωση των διαφαινόµενων δυναµικών αναπτυξιακών προοπτικών στους παραπάνω κλάδους (όπως διαπιστώθηκε και στην εκτίµηση προγραµµατικών µεγεθών σχετικών µε την απασχόληση στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα) και αφετέρου αποφυγή όχλησης / συγκρούσεων / ασυµβατοτήτων µε τις διαµορφωµένες οικιστικές χρήσεις. Ζώνη προστασίας της γεωργικής δραστηριότητας Περιλαµβάνει την πεδινή, εύφορη περιοχή της.ε. Μεσσάτιδος που σχηµατίζεται κυρίως από εκτάσεις στις ηµοτικές / Τοπικές Κοινότητες (./Τ.Κ.) Οβριάς, Θέας, Σαραβαλίου και Κρήνης, όπου αναπτύσσεται η γεωργική δραστηριότητα και συµπληρωµατικά η µικρής κλίµακας και έντασης κτηνοτροφία (αιγοπροβατοτροφία). Περιλαµβάνει κυρίως καλλιέργειες (ελαιώνες, οπωροφόρα και αµπελώνες) για τις οποίες επιδιώκεται η διαφύλαξή τους για την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους στην τοπική αγορά. ίνεται έµφαση στον καθορισµό επιτρεπόµενων χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης προκειµένου να διαφυλαχθούν οι γεωργικές εκτάσεις από τη χωροθέτηση ασύµβατων και οχλουσών χρήσεων, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας του γεωργικού κλάδου, στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και στην εφαρµογή γεωργο-περιβαλλοντικών καλλιεργητικών µεθόδων στην άρδευση, λίπανση και διαχείριση των εδαφών. Σελ. 15/32

16 Ζώνη ήπιας αγροτουριστικής ανάπτυξης και πολυλειτουργικότητας του ορεινού χώρου Περιλαµβάνει ηµιορεινές και ορεινές εκτάσεις των Τ.Κ. Καλλιθέας, Πετρωτού, Κρυσταλλόβρυσης και τα νότια και ανατολικά τµήµατα των Τ.Κ. Κρήνης και Θέας, όπου διαπιστώνονται θετικές προοπτικές για ήπιες εναλλακτικές µορφές τουρισµού, οι οποίες, µε γνώµονα την αειφορία των φυσικών πόρων (δηλ. κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση ανάλωσης γεωργικών γαιών, αλλοίωσης φυσικού περιβάλλοντος) και την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος, ήτοι εγγύτητα στην Πάτρα, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, το όµορφο τοπίο, τα αρχαιολογικά ευρήµατα και µνηµεία, τα ιστορικά µονοπάτια και τοπόσηµα της περιοχής (Αχάϊα Κλάους, παλιός γραφικός οικιστικός πυρήνας Πετρωτού και Άνω Καλλιθέας µε αξιόλογα πέτρινα κτίσµατα, µονοπάτι Παυσανία κ.ά.), προσφέρονται για ήπια τουριστική αξιοποίηση και αγροτουριστικές δραστηριότητες. Στη ζώνη αυτή επιδιώκεται η ανάδειξη ενός πολυλειτουργικού χώρου µε πολλαπλές χρήσεις ήπιας έντασης, αξιοποιώντας τους γεωργικούς θύλακες στις κοιλάδες των ρεµάτων για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων και τη διασύνδεση της γεωργικής µε τη ζωική παραγωγή, οι οποίες αναµένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτες αναζωογόνησης της υπαίθρου, υποστήριξης των µικρών αγροτικών οικισµών ώστε να ανακτήσουν τη ζωτικότητά τους, και εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος. Σηµειώνεται ότι προωθούνται εν γένει µορφές αγροτουρισµού που προβλέπουν τη δηµιουργία µικρών αγροτουριστικών καταλυµάτων και παροχών που ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των επισκεπτών στην αγροτική ζωή (π.χ. σπορά και καλλιέργεια, συλλογή και επεξεργασία φυτικών προϊόντων, άρµεγµα κ.λπ.). Στην κατεύθυνση διάρθρωσης ενός ολοκληρωµένου και συγκροτηµένου πολυθεµατικού, χωρικά διευρυµένου και θεµατικά εµπλουτισµένου δικτύου προορισµών και πόρων προτείνεται ο σχεδιασµός πολυθεµατικών διαδροµών (πολιτισµού, φύσης, αγροτουρισµού) όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1. Οι προτεινόµενες διαδροµές στοχεύουν στην προαγωγή ήπιων µορφών τουρισµού και πολυθεµατικών διαδροµών (φυσιολατρικές, περιηγητικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, γαστρονοµικός τουρισµός, κ.ά.), στη βάση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής, σχηµατίζοντας µία αναπτυξιακή «ραχοκοκαλιά» που θα συµπεριλάβει τη Μονή Οµπλού, άλλους πολιτιστικούς χώρους και ιστορικά µνηµεία (αρχαιολογικός χώρος Πετρωτού Κρήνης - Σαραβαλίου µε ερείπια φρουρίου φραγκοκρατίας, αρχαία λείψανα, κατάλοιπα παλαιοχριστιανικών χρόνων, αρχαιολογικός χώρος Παυλόκαστρου, ανοιχτό θέατρο Κρήνης), δασικά και αγροτικά τοπία, µονοπάτια, σηµεία θέας, κ.λπ. και στις οποίες προτείνονται ήπιες µορφές ανάπτυξης µε τις Σελ. 16/32

17 µικρότερες δυνατές, και φιλικές προς το περιβάλλον, παρεµβάσεις. Οι προτεινόµενες διαδροµές προεκτείνονται και ενοποιούνται µε αξιόλογους επισκέψιµους πόλους της.ε. Πατρέων όπως το δίκτυο Natura 2000 και καταφύγιο άγριας ζωής στο Παναχαϊκό όρος, το δίκτυο µικρών ορεινών οικισµών, καθώς και µε τον αστικό τουρισµό της Πάτρας (µουσεία, πολιτιστικοί και άλλοι επισκέψιµοι χώροι). Ως κεντρικά σηµεία αναφοράς και αφετηρίας των πολυθεµατικών διαδροµών προτείνονται οι εγκαταστάσεις της Αχάϊα Κλάους, που αποτελεί ιστορικό τοπόσηµο της περιοχής και ο αξιόλογος αρχιτεκτονικά οικισµός του Πετρωτού, που χρήζουν αναπλάσεων και κυρίως ανάδειξης και προβολής ως επισκέψιµοι χώροι παροχής τουριστικών εξυπηρετήσεων και υποδοµών µε έµφαση στην επανάχρηση παραδοσιακών και διατηρητέων κτηρίων, συνόλων και αξιόλογων αρχιτεκτονικών κελυφών, για την υποδοχή τουριστικών και παραθεριστικών χρήσεων. Επισηµαίνεται ότι η διασύνδεση των διαδροµών δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ιδιαίτερα εύκολη µε αυτοκίνητο, ωστόσο προκρίνονται ακριβώς ως φυσιολατρικές διαδροµές που συνδυάζουν πεζοπορία, ποδηλασία ή άλλη εναλλακτική µετακίνηση (4 Χ 4, ιππασία κ.λπ.) µε χώρους παρατήρησης χλωρίδας, πανίδας, σηµεία θέας και περιήγησης σε ιστορικά µνηµεία και τόπους. Τονίζεται ότι η έµφαση στην οικοτουριστική και αγροτουριστική ανάπτυξη της.ε. µπορεί να αποτελέσει βασικό µοχλό για το θεµατικό εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας (αστικός και συνεδριακός τουρισµός, παράκτιο µέτωπο στα νοτιοδυτικά της Πάτρας και στα βορειοανατολικά προς Αντίρριο-Ναύπακτο), που δύνανται να προσελκύσουν µία εξειδικευµένη τουριστική αγορά, ενώ διαφαίνεται και η δυνατότητα προσθήκης ενός «τουριστικού πακέτου» εποχικής φύσης µε πόλο έλξης το διάσηµο καρναβάλι της Πάτρας και άλλα τοπικά πανηγύρια και εκδηλώσεις (π.χ. εορτές Αγίων, κ.ά.). Σχέσεις µε ευρύτερους άξονες ανάπτυξης Αναφορικά µε τη συσχέτιση του παραπάνω δοµικού σχεδίου χωρικής οργάνωσης µε ευρύτερους άξονες ανάπτυξης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τον υπερκείµενο χωροταξικό σχεδιασµό, σηµειώνονται τα εξής: Α. Στο θεσµοθετηµένο ΠΠΧΣΑΑ 5 υτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1470 Β / ) καθορίστηκαν χωρικές ενότητες ανάπτυξης µε κεντρική επιδίωξη την ενδοπεριφερειακή σύγκλιση και 5 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α / ) Σελ. 17/32

18 ισορροπία και την πολυκεντρική χωρική οργάνωση. Η.Ε. Μεσσάτιδος εντάσσεται στη χωρική ενότητα ανάπτυξης Αχαΐας που διαρθρώνεται µε βάση τον κύριο (διευρωπαϊκό εθνικό) άξονα ανάπτυξης ΠΑΘΕ, τον δευτερεύοντα διαπεριφερειακό άξονα Πάτρα Τρίπολη, τον ενδο-περιφερειακό άξονα ανάπτυξης Πάτρα Χαλανδρίτσα Καλάβρυτα - ευρύτερη περιοχή Αιγίου-Ακράτας, καθώς και από τον πόλο κέντρο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής Πατρών (Πάτρα, Κάτω Αχαΐα, Ρίο, Αντίρριο κ.ά.), µε προτεινόµενη εξειδίκευση στις µεταφορές και υπηρεσίες και εφαρµογή πολιτικών χωρικής διαφοροποίησης και αναβάθµισης των κρίσιµων ζωνών (ορεινού, αγροτικού, παράκτιου χώρου). Σηµειώνεται ότι το ΠΠΧΣΑΑ τελεί επί του παρόντος υπό αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση καθώς έχουν παρέλθει 11 χρόνια από τη θεσµοθέτησή του και απαιτείται η προσαρµογή του στα νέα δεδοµένα (διοικητική αναδιάρθρωση, δηµοσιονοµική και οικονοµική κρίση κ.ά.). Β. Στο Σχέδιο Π.. του Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προγράµµατος Προστασίας Περιβάλλοντος οικιστικού συγκροτήµατος Πάτρας (ΡΣΠ, Οκτώβριος 2012) και µε σηµείο αναφοράς τη.ε. Μεσσάτιδος περιλαµβάνονται οι προβλέψεις που αναλύονται παρακάτω. Όσον αφορά στις κατευθύνσεις χωροταξικής οργάνωσης του υπό θεσµοθέτηση ΡΣΠ, όπως φαίνεται στο Σχέδιο Π.1.1 παρακάτω: Στο βόρειο τµήµα της.ε. Μεσσάτιδος, προτείνεται απόθεµα γης για µελλοντική οικιστική ανάπτυξη (µεταξύ περιµετρικής οδού και παραγλαύκειας αρτηρίας). Στο νότιο και δυτικό τµήµα της.ε., προτείνεται ζώνη προστασίας λοιπής γεωργικής (πεδινές και ηµιορεινές περιοχές). Στο νότιο και ανατολικό τµήµα της.ε., προτείνεται η προστασία του ορεινού και του δασικού χώρου. Στο βορειοανατολικό τµήµα της.ε. Μεσσάτιδος, εγγύς του κόµβου Κ5 της περιµετρικής οδού µε την Παραγλαύκια είσοδο της πόλης προτείνεται ζώνη υποδοχής ΠΟΑΠ 6 βιοτεχνίας - εµπορίου για την εξυγίανση της υφιστάµενης άτυπης συγκέντρωσης. Εκατέρωθεν της περιµετρικής οδού προτείνεται γραµµική λωρίδα στενού εύρους µε ζώνη παρόδιας προστασίας και κατάντη αυτής γραµµική λωρίδα στενού εύρους για την προστασία γεωργικής γης. 6 Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ραστηριοτήτων κατά το άρθρο 10 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α / ) Σελ. 18/32

19 Καθορίζεται χώρος εκπαίδευσης που περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου εγγύς του κόµβου Κ5 της περιµετρικής οδού. Στα νοτιοανατολικά της.ε. Μεσσάτιδος, στον ορεινό όγκο, προτείνονται ζώνες καταλληλότητας χωροθέτησης αιολικών πάρκων. Προτείνονται στενού εύρους ζώνες προστασίας ρεµάτων και παραρεµάτιων εκτάσεων. Αναφορικά µε την πολεοδοµική οργάνωση, προτείνεται ο έλεγχος της εκτός σχεδίου δόµησης, που επιχειρείται στο σύνολο της έκτασης του ΡΣΠ µέσα από τα τοπικότερα ή ειδικότερα θεσµοθετούµενα Σχέδια, τα οποία θα περιλαµβάνουν διατάξεις αύξησης των ορίων αρτιότητας και κατάτµησης, περιορισµού των επιτρεποµένων χρήσεων, µείωσης του βαθµού όχλησης (για τις χωροθετήσεις στις οποίες αφορά) και κατάργησης των παρεκκλίσεων, ώστε να εξυπηρετείται ο παραπάνω στόχος. Μεταβατικές διατάξεις και παρεκκλίσεις είναι δυνατόν να προβλεφθούν είτε για τις νοµίµως υφιστάµενες δραστηριότητες είτε για νοµίµως αδειοδοτηθείσες κατά το χρόνο κύρωσης του αντιστοίχου Σχεδίου χρήσεις. Οι χαρακτηρισµένοι µε απόφαση Νοµάρχη «στάσιµοι» οικισµοί εντός ορίου ΡΣΠ (στη.ε. Μεσσάτιδος αφορά στους οικισµούς Αγ. Παρασκευή και Κρυσταλλόβρυση) πολεοδοµούνται στο συνεκτικό τους τµήµα, τα όρια του οποίου καθορίζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, από τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, ενώ το όριο των 800µ. από το κέντρο τους καταργείται µε την εφαρµογή µεταβατικών διατάξεων. Άρτιες και οικοδοµήσιµες ιδιοκτησίες κατά την κύρωση της πολεοδοµικής µελέτης, οι οποίες βρίσκονται µεταξύ του πολεοδοµούµενου τµήµατος και του ορίου των 800µ., παραµένουν άρτιες και οικοδοµήσιµες, µόνον εφόσον παραµένουν και µετά την κύρωση της πολεοδοµικής µελέτης, στην κυριότητα του ίδιου ιδιοκτήτη ή των φυσικών διαδόχων του. Η οικιστική ζήτηση για ανάπτυξη περιοχών παραθεριστικής και Β κατοικίας ενθαρρύνεται στους ορεινούς και ηµιορεινούς οικισµούς της ενδοχώρας. Η χρήση πολεοδοµικών εργαλείων (ΠΕΡΠΟ 7 κ.λπ.) για την ίδρυση νέων οικισµών παραθεριστικής ή Β κατοικίας δεν είναι επιθυµητή στο σύνολο της έκτασης του ΡΣΠ. 7 Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης, άρθρο 24 του Ν. 2508/1997 Σελ. 19/32

20 Σχέδιο Π.1.1: Πρόταση χωροταξικής οργάνωσης του υπό θεσµοθέτηση Ρυθµιστικού Σχεδίου Πάτρας (Σχέδιο Π.., Οκτώβριος 2012) Το καθεστώς προστασίας που υιοθετεί το ΡΣΠ για τη γεωργική γη αποτελεί πρωτίστως συνάρτηση της έντασης της απειλής από άλλες χρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται η αυστηρότερη προστασία των κάτωθι γεωργικών εκτάσεων: Μεταξύ της ευρείας παρακάµψεως της Πάτρας (Περιµετρική Οδός) και της γης αστικού χαρακτήρα, σε συνδυασµό µε µια ζώνη ανάντη της Περιµετρικής Οδού επαρκούς βάθους ( m). Σελ. 20/32

21 Μεταξύ της Ν.Ε.Ο. Πάτρας Πύργου και της ακτογραµµής, ενδεικτικά από το ύψος του ανισόπεδου κόµβου της Οβριάς (κόµβος Κ6) έως και τον οικισµό των Βραχναιίκων, σε συνδυασµό µε µια ζώνη ανάντη του οδικού άξονα επαρκούς βάθους ( m). Κατεύθυνση του ΡΣΠ αποτελεί η αποθάρρυνση της προσέλκυσης κατοικίας ή χρήσεων που απαιτούν δόµηση στη γεωργική γη. Ειδικότερα απαιτείται αύξηση του κατωτάτου ορίου κατάτµησης και αρτιότητας (έως και διπλασιασµού του ισχύοντος), κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων και περιορισµός των επιτρεποµένων χρήσεων. Ως προς τις ειδικές χρήσεις, πέραν αυτών που επιτρέπονται για τις απειλούµενες γεωργικές εκτάσεις θεωρούνται αποδεκτές και δραστηριότητες σχετικές µε αναψυχή τουρισµό πολιτισµό, υψηλών προδιαγραφών και χαµηλής δόµησης. Ειδικότερα, για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις προωθείται η χωροθέτηση µονάδων 4 ή 5 αστέρων µε µέγιστη πυκνότητα τις 8 κλίνες/στρέµµα. Αναφορικά µε τη χωροθέτηση της ΠΟΑΠ βιοµηχανίας - χονδρεµπορίου στην περιοχή του κόµβου Κ5 της περιµετρικής οδού προτείνεται ο καθορισµός έκτασης 100 περίπου στρεµµάτων και χωρητικότητας µονάδων, µε αρτιότητα τουλάχιστον 2 στρ. και ποσοστό κάλυψης µικρότερο του 60%, µε στόχο το χωρικό περιορισµό του φαινοµένου της διάχυσης δραστηριοτήτων αυτού του τύπου σε όλο το µήκος της Παραγλαύκιας οδού το υπόλοιπο τµήµα της οποίας προστατεύεται από νέα δόµηση. Αναφορικά µε τα µέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της γεωργικής γης στις περιοχές του ορεινού χώρου (εκτός ορίων οικισµών) οι οποίες δεν διέπονται σήµερα από κάποιο καθεστώς προστασίας, απαιτείται η αύξηση του κατωτάτου ορίου κατάτµησης και αρτιότητας, κατάργηση των παρεκκλίσεων, περιορισµός των επιτρεποµένων χρήσεων, περιορισµοί στην ανόρυξη και εκµετάλλευση λατοµείων και µεταλλείων και περιορισµοί στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων µεγάλης κλίµακας. Οι ειδικές χρήσεις γης που το ΡΣΠ θεωρεί συµβατές µε τους στόχους του για τις εκτάσεις αυτές, αφορούν σε αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδικές χαρές, ξενώνες δυναµικότητας µέχρι 50 κλινών και εγκαταστάσεις αναψυχής, εφ όσον δεν αντιβαίνουν στην κείµενη δασική νοµοθεσία. Επιπλέον, στις εκτάσεις αυτές επιτρέπονται έργα υποδοµής και δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και λειτουργία του οικοτουριστικού προγράµµατος (κέντρα ενηµέρωσης, διάνοιξη διαδρόµων, παρατηρητήρια, φυλάκια κ.λπ.) και η δηµιουργία έργων υποδοµής που έχουν σχέση µε την έρευνα και διαχείριση των βιοτικών και αβιοτικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Η ελεύθερη βόσκηση κάθε είδους παραγωγικών ζώων Σελ. 21/32

22 επιτρέπεται µόνο σε χαρακτηρισµένους βοσκοτόπους, µε βάση την βοσκοϊκανότητά τους κατόπιν εγκρίσεως από τις αρµόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και τα δασαρχεία Πάτρας. Γ. Το εγκεκριµένο ΓΠΣ.Ε. Πατρέων (απόφαση υπ αρ. 5509/ Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ 358 ΑΑΠ/ ), αν και δεν συνιστά υπερκείµενο χωροταξικό σχεδιασµό, εν τούτοις λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας της Πάτρας και του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα «Καλλικράτης», σύµφωνα µε τον οποίο η.ε. Μεσσάτιδος συνενώθηκε µε τις.ε. Πατρέων, Ρίου, Παραλίας και Βραχνέικων στο νέο ήµο Πατρέων, µε έδρα την Πάτρα), αφορά περιοχή όµορη της.ε. Μεσσάτιδος προς βορρά µε την οποία αναπτύσσει ισχυρές αλληλεξαρτήσεις και επιρροές. Οι θεσµοθετηµένες ρυθµίσεις και κατευθύνσεις του ΓΠΣ.Ε. Πατρέων στις περιοχές που γειτνιάζουν, και εποµένως έχουν άµεση επίδραση στην οργάνωση της.ε. Μεσσάτιδος, αφορούν στα ακόλουθα: Η περιοχή µεταξύ των ορίων.ε. Πατρέων - Μεσσάτιδος και της Περιφερειακής Πατρών, χαρακτηρίζεται ως περιοχή άµεσης σύνδεσης µε το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πάτρας. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται οι οικισµοί Οβριά (τµήµα), Άγιος Στέφανος, Μαυροµανδήλα και τα εµένικα-μεταµόρφωση Σωτήρος, που αποτελούν τµήµα της Συνοικίας 14 (Πολεοδοµική Ενότητα Γ54) της Πάτρας. Προτείνεται η επέκταση του Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Γλαύκου), στην έκταση µεταξύ των εµένικων και του νοτιοανατολικού ορίου του ΒΙΟΠΑ, και η εξυγίανσή του. Στο πλαίσιο πολεοδοµικής αναδιάρθρωσής του (άρθρο 10), προβλέπεται η ανάπτυξη γραµµικού πρασίνου (λειτουργίας bufferzone) στα ανατολικά όρια του Πάρκου, η χωροθέτηση κοινωνικής υποδοµής στα νότια του Πάρκου σε εγγύτητα µε την οδό ηµοκρατίας (διοίκηση, σταθµός Α βοηθειών, πολιτιστικός εκθεσιακός χώρος και χώρος µετεκπαίδευσης εργατικού δυναµικού, 2 βρεφονηπιακοί σταθµοί και 2 χώροι άθλησης, χώροι πρασίνου), η αναβάθµιση όρων καθαριότητας, υγιεινής και µικροπεριβάλλοντος της Λαχαναγοράς και η διαµόρφωση βιολογικού καθαρισµού αποκλειστικά για τις ανάγκες του Πάρκου. Προτείνεται η δηµιουργία Ζώνης Ελεγχόµενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ-1) στη βόρεια πλευρά του Γλαύκου ποταµού, έκτασης 30 Ηa, για την εγκατάσταση µονάδων εµπορίου και χονδρεµπορίου. Από τα όρια της εξαιρείται η έκταση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) καθώς ο χαρακτήρας της Εκπαίδευσης δεν συνάδει µε το χαρακτήρα της ΖΕΑ. Έναντι της ΖΕΑ, εντός της.ε. Μεσσάτιδος, δίνεται η κατεύθυνση χωροθέτησης Εµπορευµατικού κέντρου / σταθµού ιαµετακοµιστικού Σελ. 22/32

23 κέντρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Νέου Λιµένα Πατρών στην ακτή υµαίων. Προτείνεται η δηµιουργία της ΖΕΑ-7 στην περιοχή του Βιολογικού Καθαρισµού, έκτασης 26,7 Ηa, η οποία προβλέπεται να λειτουργήσει ως οργανωµένος υποδοχέας παραγωγικών δραστηριοτήτων (επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης κ.ά. µε Σ 0,4 και κατώτατο όριο κατάτµησης και αρτιότητας 4 στρ.). Προβλέπονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) στον άµεσο περιµετρικό χώρο της.ε. Μεσσάτιδος στα βορειοανατολικά, που αφορούν στην ΠΕΠ 1 - Παναχαϊκού Όρους (στο «τριεθνές» µεταξύ.ε. Πατρέων Μεσσάτιδος Λεοντίου) και Περιφερειακή Ζώνη του Παναχαϊκού Πάρκου (ΠΕΠ Ζώνη-Π) η οποία περιλαµβάνει εκτάσεις στα δυτικά (εκτός) του ορίου της περιοχής NATURA Εντός της περιοχής ΠΕΠ προβλέπεται µεταξύ άλλων η ανάπτυξη τριών αιολικών πάρκων σε καθορισµένες θέσεις. Προτείνεται επίσης η ΠΕΠ 4 - Ζώνη προστασίας ρεµάτων και παραρεµάτιων περιοχών, εντός της οποίας και µέχρι να γίνουν µελέτες οριοθέτησης, απαγορεύεται η δόµηση και οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες σε ζώνη µικρότερη των 20µ.από τις φυσικές όχθες του ρέµατος και των εκβολών του. Προτείνεται η περιοχή ελέγχου και περιορισµού της δόµησης ΠΕΠ -3, µεταξύ του ορίου της Περιφερειακής Ζώνης ΠΕΠ (Ζώνη-Π) και του ανισόπεδου κόµβου Κ5, εντός της οποίας και σε ακτίνα 50 µ. από το όριο απαλλοτρίωσης τους όπως επίσης και στο εσωτερικό των βρόγχων που σχηµατίζονται, καθορίζονται ζώνες πρασίνου και απαγορεύεται η δόµηση σε απόσταση 50 µ. από τους κόµβους. Προτείνονται εντάξεις περιοχών προς πολεοδόµηση στη Συνοικία 14 «εµένικα/ Μεταµόρφωση Σωτήρος-Ιτιές/Λεύκα», που περιλαµβάνει την Πολεοδοµική Ενότητα Γ54 εµένικα-μεταµόρφωση Σωτήρος (τόσο το τµήµα εντός.ε. Πατρέων όσο και το τµήµα εντός.ε. Μεσσάτιδος), και στην οποία προβλέπονται, διατήρηση των δύο υφιστάµενων Γραµµικών Κέντρων στις οδούς ηµοκρατίας & Λεύκας και τόνωση των εµπορικών τους χρήσεων µε παροχή κινήτρων. Ανάπλαση του συγκροτήµατος εργατικών κατοικιών, εµπλουτισµός µε φυτεύσεις-πράσινο τόσο του συγκροτήµατος όσο και του όµορου χώρου στάθµευσης, προβλέψεις πολεοδοµικής αναδιάρθρωσης και ΜΣ = 0,8.. Όσον αφορά τη συσχέτιση µε άλλα υπερκείµενα επίπεδα σχεδιασµού σηµειώνονται τα εξής: Σελ. 23/32

24 Στο εγκεκριµένο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΓΠΧΣΑΑ (ΦΕΚ 128 Α / ) η Πάτρα κατατάσσεται στους πρωτεύοντες εθνικούς πόλους µε πλεονεκτική θέση ως διαµετακοµιστικό εµπορευµατικό κέντρο στον Αδριατικό διάδροµο. Περαιτέρω, η ζώνη προστασίας της γεωργικής γης της.ε. Μεσσάτιδος εντάσσεται στο βασικό στόχο που τίθεται στο ΓΠΧΣΑΑ για τη διατήρηση και προστασία της γεωργικής γης ιδιαίτερα στις γόνιµες πεδινές περιοχές, ενώ λόγω της µεγάλης αστικοποίησης στην ευρύτερη περιοχή, είναι σηµαντική η κρίσιµη µάζα αγοράς για δηµιουργίες οικονοµιών κλίµακας για την κατανάλωση των τοπικά παραγόµενων προϊόντων. Η ζώνη δυναµικής ανάπτυξης δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα συσχετίζεται µε την εκτίµηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τη Βιοµηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/2009) για ανάγκη προσθήκης νέων υποδοχέων, για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων και την εξυγίανση υπαρχουσών άτυπων συγκεντρώσεων, καθώς και την αποφυγή διάσπαρτης χωροθέτησης της βιοµηχανίας (παρόδια ανάπτυξή της, πιέσεις σε οικιστικές περιοχές, κ.λπ.). Παράλληλα, στην Π.Ε. Αχαΐας εντοπίζεται υψηλή ανάγκη απόλυτης στρεµµατικής αύξησης οργανωµένων υποδοχέων µεταποίησης και η ανάγκη χωρικού συνδυασµού της µεταποίησης µε εµπορευµατικές / εφοδιαστικές δραστηριότητες (και στην Πάτρα ειδικώς µε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης λόγω του Πανεπιστηµίου). Σε σχέση µε τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης, η ζώνη ήπιας αγροτουριστικής ανάπτυξης και πολυλειτουργικότητας του ορεινού χώρου που προτείνεται στη.ε. Μεσσάτιδος συνάδει µε την ένταξη της ευρύτερης περιοχής στις (Β) Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ειδικών εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ειδικότερα στην περιοχή Β.1.13 «Ορεινός χώρος Πελοποννήσου (Παναχαϊκό, Χελµός, Ζήρεια, Ερύµανθος, Μαίναλο, Πάρνωνας και Ταΰγετος, ορεινή κεντρική Μεσσηνία και Νέδα)», στη βάση του τροποποιηµένου ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισµό (ΦΕΚ 3155 Β / ). Στις περιοχές Β1 προωθείται η ήπια ανάπτυξη προσαρµοσµένη στην κλίµακα των οικισµών, τη µορφολογία και τυπολογία του δοµηµένου περιβάλλοντος, η επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων, η προώθηση προγραµµάτων στήριξης αγροτικών ή και παραδοσιακών µεταποιητικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωµένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών) κ.ά. Στο ΕΠΧΣΑΑ προβλέπεται επίσης η Σελ. 24/32