Παρουσίαση Έργου. Ομιλητής: Ηρακλής Τασλακίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Έργου. Ομιλητής: Ηρακλής Τασλακίδης"

Transcript

1 Παρουσίαση Έργου «Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της αλιευτικής δραστηριότητας των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών για τις ανάγκες του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας του Λιμενικού Σώματος.» Ομιλητής: Ηρακλής Τασλακίδης

2 Περιγραφή του Έργου Τίτλος του Έργου: «Δημιουργία Εφαρμογής και Προμήθεια Εξοπλισμού για τη διασύνδεση του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) με αντίστοιχα Κέντρα άλλων Κρατών Μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» Προϋπολογισμός του Έργου: ,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ)

3 Περιγραφή του Έργου Χρονοδιάγραμμα του Έργου Το έργο υλοποιήθηκε σε διάστημα εννέα μηνών, στις ακόλουθες φάσεις: Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων διάρκειας 1 μηνός Φάση 2: Εγκατάσταση Εξοπλισμού Υλοποίηση Εφαρμογών διάρκειας 6 μηνών Φάση 3: Εκπαιδεύσεις - Πιλοτική Λειτουργία διάρκειας 2 μηνών

4 Λογική Αρχιτεκτονική του Συστήματος Τα βασικά συστατικά του συστήματος που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου είναι τα ακόλουθα: το λογισμικό ArcGIS 10.2 for Server Enterprise Standard η Εφαρμογή των Χρηστών ο Επικοινωνιακός Server το υποσύστημα Gateway Server η Γεωχωρική Βάση Δεδομένων

5 Λογική Αρχιτεκτονική του Συστήματος

6 Εφαρμογή των Χρηστών Η Εφαρμογή των Χρηστών των χρηστών υλοποιήθηκε ως μία web-based εφαρμογή βασισμένη στην πλατφόρμα Microsoft ASP.NET Framework 4.5. Η πρόσβαση των χρηστών στην εφαρμογή των χρηστών επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός φυλλομετρητή. Οι βασικότερες προδιαγραφές που υλοποιήθηκαν από το προσφερόμενο σύστημα στα πλαίσια του έργου είναι οι ακόλουθες:

7 Εφαρμογή των Χρηστών 24ωρη παρακολούθηση της δραστηριότητας 1000 και πλέον υπόχρεων Α/Κ σκαφών ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1224/09. Συμβατότητα με τις τεχνολογίες Inmarsat, Iridium και GSM/GPRS, για τη διασύνδεση με τις δορυφορικές συσκευές που είναι τοποθετημένες στα Α/Κ σκάφη.

8 Εμφάνιση στο χάρτη των σκαφών με διαφορετικό χρώμα και σχήμα, ανάλογα με τον τύπο του αλιευτικού σκάφους (γρι γρι, μηχανότρατα, κλπ)

9 Αποτύπωση στο χάρτη της πορείας του Α/Κ (εμφάνιση των θέσεων του) που έχει καταγραφεί κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το χειριστή

10 Δημιουργία γεωγραφικών ζωνών επί του χάρτη

11 Εισαγωγή συναγερμού στην περίπτωση που κάποιο Α/Κ σκάφος συγκεκριμένου τύπου εισέλθει σε ζώνη που απαγορεύεται η αλιεία

12 Εισαγωγή συναγερμού στην περίπτωση που κάποιο από τα Α/Κ σκάφη δεν έχει εκπέμψει στίγμα για περισσότερες από 6 και 12 ώρες

13 Διαχείριση Συναγερμών Συσκευής

14 Δημιουργία συναγερμών σε πραγματικό χρόνο

15 Δημιουργία συναγερμών σε πραγματικό χρόνο

16 Για καθένα από τους συναγερμούς αυτούς, ο χρήστης καταγράφει τις ενέργειες που εκτελεί.

17 Σε περίπτωση παραβίασης το σύστημα παράγει αυτόματα ειδοποίηση (ενημερωτικό σημείωμα) που αποστέλλεται στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές

18 Δυνατότητα χειροκίνητης αποστασιομέτρησης μεταξύ σημείων επάνω στο χάρτη

19 Υλοποίηση Αναφορών (πχ εξαγωγής του συνολικού αριθμού ωρών που παρέμειναν τα Α/Κ σκάφη εντός της κάθε περιοχής αλιείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)

20 Δυνατότητα κλήσης (polling) σε Α/Κ σκάφη ή ομάδα αυτών καθώς και προγραμματισμού ώρας εκπομπής στίγματος

21 Διαλειτουργικότητα του Συστήματος Στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας και της ανταλλαγής δεδομένων με τρίτα συστήματα έχουν επιτευχθεί: Η διασύνδεση του συστήματος με το Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (Κ.Α.Μ.). Η διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η διασύνδεση με ΚΠΑ άλλων κ-μ (Ισπανίας, Ιταλίας, Μάλτας, Γαλλίας, Κύπρου και Μαυριτανίας)

22 Δημιουργία Περιφερειακών ΚΠΑ Το έργο περιελάμβανε τη δημιουργία Υπο-Κέντρων σε ακόλουθες περιφερειακές Λιμενικές Αρχές: Πειραιάς Θεσσαλονίκη (Νέα Μηχανιώνα) Καβάλα Πάτρα Κάλυμνος

23 Φυσική Αρχιτεκτονική του Συστήματος Το έργο περιελάμβανε την προμήθεια όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού υποδομής για την φιλοξενία του συστήματος.

24 Φυσική Αρχιτεκτονική του Συστήματος Η φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος περιλαμβάνει: Στο επίπεδο της βάσης δεδομένων (DataBase Tier) το λογισμικό Oracle 11gR2 Standard Edition RDBMS σε διάταξη Active-Passive. Στο επίπεδο των εξυπηρετητών εφαρμογών (Application Tier) σε διάταξη εφεδρείας (Failover) o ArcGis 10.2 for Server Enterprise Standard και το λογισμικό GeoEvent Processor. Στο επίπεδο των εξυπηρετητών επικοινωνιών (Communication Tier) το υποσύστημα Gateway Server σε διάταξη εφεδρείας (Failover) Στο επίπεδο των εξυπηρετητών παρουσίασης (Presentation Tier) η εφαρμογή των χρηστών σε διάταξη εφεδρείας (Failover)

25 Φυσική Αρχιτεκτονική του Συστήματος

26 Σας Ευχαριστούμε!