ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

2 Σελίδα

3 Το Σύστηµα Συναγερµού Τα συστήµατα συναγερµού 9751/9752/9853 αποτελούνται από µια µονάδα ελέγχου, ένα ή περισσότερα πληκτρολόγια και διάφορους ανιχνευτές. Η µονάδα ελέγχου είναι ένα κουτί το οποίο περιέχει το προστατευτικό περίβληµα για την κύρια µονάδα του επεξεργαστή, την τροφοδοσία, την εφεδρική µπαταρία και όποια αποµακρυσµένη µονάδα επικοινωνίας (πληκτρολόγιο). Η µονάδα ελέγχου συνήθως τοποθετείται σε ασφαλές µέρος όπου δεν φαίνεται (για παράδειγµα κάτω από σκάλες). Οι ανιχνευτές εγκαθίστανται σε διάφορες θέσεις ή ζώνες, γύρω από το κτίσµα. Αν κάτι «ενεργοποιήσει» έναν ανιχνευτή τότε ο ανιχνευτής δίνει σήµα πίσω στη µονάδα ελέγχου. Ο τρόπος µε τον οποίο αντιδρά η µονάδα ελέγχου εξαρτάται από το αν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο ή απενεργοποιηµένο. Όταν η µονάδα ελέγχου είναι ενεργοποιηµένη προκαλείται συναγερµός όποτε ενεργοποιείται κάποιος ανιχνευτής. Ο συναγερµός µπορεί να είναι ηχητικό σήµα ή φαροσειρήνα στο εξωτερικό των εγκαταστάσεών σας ή µπορεί να είναι σιωπηλό σήµα από τη µονάδα επικοινωνίας µέσω τηλεφωνικής γραµµής σε κάποιον αποδέκτη. Όταν το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο τότε δεν προκαλείται συναγερµός σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί κάποιος ανιχνευτής. Απλό σύστηµα (single). Το σύστηµα παρέχει διαφορετικά Επίπεδα ενεργοποίησης (σενάρια), που κατατάσσονται ως A, B, C και D. Το επίπεδο A ενεργοποιεί ολόκληρο το σύστηµα, προστατεύοντας όλες τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το σύστηµα του συναγερµού. Τα επίπεδα B, C και D ενεργοποιούν µερικώς το σύστηµα, προστατεύοντας έτσι µέρος των εγκαταστάσεων ενώ τα υπόλοιπα τµήµατα βρίσκονται σε χρήση. Το σύστηµα ενεργοποιεί έναν συναγερµό όταν ενεργοποιηθεί ένας ανιχνευτής που αντιστοιχεί στο ενεργοποιηµένο Επίπεδο. Σύστηµα µε διαµερισµούς (partitioned). Η εγκατάσταση µπορεί να χωριστεί σε 4 διαµερισµούς (partitions) A,B,C και D. Κάθε διαµερισµός λειτουργεί ως ένα αυτόνοµο σύστηµα συναγερµού µε το δικό του χρόνο εισόδου/εξόδου, τη δική του ζώνη πρόσβασης και φυσικά µπορεί να ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους διαµερισµούς. Ένας ή περισσότεροι διαµερισµοί ενδέχεται να περιλαµβάνουν κοινές περιοχές κάλυψης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα, δύο, τρεις ή και τέσσερις διαµερισµούς ταυτόχρονα. Ο εγκαταστάτης καθορίζει την ανάθεση ζωνών στα Επίπεδα B, C και D ή τους ιαµερισµούς A,B,C,D. κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Ζητήστε από τον Page 3

4 Εγκαταστάτη σας να σας πει ποιες ζώνες αντιστοιχούν σε κάθε Επίπεδο ή ιαµερισµό. Οι κτιριακές σας εγκαταστάσεις µπορεί να έχουν ζώνες 24 ωρών και ζώνες συναγερµού πανικού. Αν αυτές οι ζώνες ενεργοποιηθούν, το σύστηµα θα προκαλέσει συναγερµό ανεξάρτητα από το αν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο Επίπεδο. Σελίδα

5 Το Πληκτρολόγιο Το σύστηµα συναγερµού σας είναι εξοπλισµένο µε πληκτρολόγιο, µε µία οθόνη υγρών κρυστάλλων 9943 (LCD). Από το πληκτρολόγιο µπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το σύστηµα, να διαβάζετε την καταγραφή των συµβάντων και να προβαίνετε σε µικρές µετατροπές σχετικά µε τον τρόπο που λειτουργεί το σύστηµα. Πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή να εµφανίσετε µία «ταυτότητα προσέγγισης» (στο υπόλοιπο του εγχειριδίου ονοµάζεται απλά «ταυτότητα») στο πληκτρολόγιο πριν το σύστηµα να µπορέσει να δεχτεί εντολές από το πληκτρολόγιο. Ο πίνακας δέχεται έως 50 κωδικούς πρόσβασης που µπορεί να αποτελούνται από 4 ή 6 ψηφία (εντολή προγραµµατισµού 56). Αν κάνετε κάποιο λάθος µε τον κωδικό πρόσβασής σας, πιέστε το για να αναιρέσετε την πληκτρολόγηση από την οθόνη και αρχίστε ξανά. Αν εισάγετε 4 συνεχόµενες φορές λανθασµένους κωδικούς τότε όλα τα πληκτρολόγια θα κλειδώσουν για 90 δευτερόλεπτα. Αν επίσης δεν εισάγετε κάποια εντολή εντός 20 δευτερολέπτων το σύστηµα θα βγει από την κατάσταση εντολών και θα επιστρέψει σε κατάσταση ηρεµίας. Θα πρέπει να εισάγετε ξανά τον κωδικό χρήστη. Ο εγκαταστάτης µπορεί να θέσει το πληκτρολόγιο σε λειτουργία απόκρυψης της κατάστασης του (εντολή προγραµµατισµού 28) για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή η οθόνη του πληκτρολογίου και οι ενδεικτικές του λυχνίες δεν δίνουν καµιά πληροφορία µέχρι να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ταυτότητες προσέγγισης (tags) Για την αποφυγή αποµνηµόνευσης αριθµητικών κωδικών είναι δυνατή η χρήση των ταυτοτήτων προσέγγισης. Οι ταυτότητες, όπως ονοµάζονται, είναι λεπτά,πλαστικά καρτελάκια τα οποία ενσωµατώνουν ηλεκτρονικό κύκλωµα στο εσωτερικό τους. Προσεγγίζοντας µια ταυτότητα στο πληκτρολόγιο η ταυτότητα εκπέµπει µια ραδιοσυχνότητα που αναγνωρίζεται από το πληκτρολόγιο ως κωδικός πρόσβασης. Κάθε ταυτότητα έχει µία µοναδική συχνότητα-κωδικό. Το πληκτρολόγιο 9943 έχει κατασκευαστεί ώστε κάθε του σηµείο να είναι ευαίσθητο και να αναγνωρίζει άµεσα την κάθε ταυτότητα προσέγγισης. Ο πίνακας έχει δυνατότητα προγραµµατισµού 49 ανεξάρτητων ταυτοτήτων, εκτός του βασικού χρήστη U01 στον οποίο µπορούµε να προγραµµατίσουµε µόνο αριθµητικό κωδικό Σελίδα 5

6 Ένδειξη Ένδειξη Ένδειξη παροχής σφάλµατος µηχανικού Ανάβει µόνιµα όταν Ανάβει όταν Ανάβει όταν χρησιµοποιείται η υπάρχει γενικό απαιτείται κύρια τροφοδοσία. σφάλµα ή τάµπερ ανοικτό επανεκκίνηση µηχανικού Αναβοσβήνει αν χρησιµοποιείται η µπαταρία Πλήκτρο επιλογής σεναρίων Πατήστε για να επιλέξετε το σενάριο που επιθυµείτε Οθόνη LCD 2-γραµµών και Πλήκτρο αποδοχής 16-χαρακτήρων Πατήστε για Η πρώτη γραµµή επιβεβαίωση εµφανίζει: εντολής -Ανενεργό: Ηµ/νία & Ώρα Πλήκτρο εξόδου - Ενεργό: Σενάριο Η δεύτερη γραµµή εµφανίζει τον αριθµό Πατήστε για ακύρωση εντολής του πίνακα ή το κείµενο που επιλέγουµε µέσω της εντολής προγραµµατισµού Σηµείωση Πλήκτρα διπλής ενεργοποίησης Πανικός Πιεστε 1 και 3 ταυτόχρονα Έκτακτη ανάγκη Πιέστε 4 και 6 ταυτόχρονα Φωτιά Πιέστε 7 και 9 ταυτόχρονα Σχήµα 1. Αποµακρυσµένο Πληκτρολόγιο 9943 LCD. Σελίδα

7 723r Τηλεχειριστήριο/ 722r µε πλήκτρα πανικού Αν στο σύστηµα σας είναι συνδεδεµένη ασύρµατη επέκταση ζωνών, τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το 723r τηλεχειριστήριο ή το 722r που περιλαµβάνει και πλήκτρα πανικού 722r PA (Σχήµα 3). Λυχνία εκποµπής Ανάβει κάθε φορά που στέλνει ένα σήµα στον πίνακα Ενεργοποίηση Επιπέδου ή ιαµερισµού Α Ενεργοποίηση Επιπέδου B + Μόνο για το 722r, προκαλεί συναγερµό πανικού εν χρησιµοποιείται Απενεργοποίηση Επιπέδου ή ιαµερισµού Α Σχήµα2. 722r Τηλεχειριστήριο Σχετικά µε αυτό το Εγχειρίδιο Τα υπόλοιπα τµήµατα του εγχειριδίου περιγράφουν πώς να χρησιµοποιείτε το σύστηµα µε περισσότερες λεπτοµέρειες: 2. Καθηµερινή Λειτουργία Περιγράφει πώς να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το σύστηµα. 3. Μετά από Ένα συναγερµό Σας εξηγεί πώς να απενεργοποιείτε τις σειρήνες µετά από έναν συναγερµό, πώς να βλέπετε τι προκάλεσε το συναγερµό και πώς γίνεται η επανεκκίνηση του συστήµατος έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξανά. 4. Ειδικές Λειτουργίες Σας εξηγεί πώς να χρησιµοποιείτε τα πιο προηγµένα χαρακτηριστικά του συστήµατος Σελίδα 7

8 2. Καθηµερινή Λειτουργία Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ο Εγκαταστάτης καθορίζει µια διαδροµή εξόδου για τον χώρο σας ώστε όταν οπλίζετε το σύστηµα να ακολουθείτε αυτή τη διαδροµή για να βγείτε από το κτίριο. Πρέπει επίσης να ακολουθείτε µια προκαθορισµένη διαδροµή εισόδου όταν εισέρχεστε στις κτιριακές εγκαταστάσεις ώστε να απενεργοποιήσετε το σύστηµα. Αν παρεκκλίνετε από αυτές τις διαδροµές µπορεί να προκαλέσετε ένα ψευδή συναγερµό. Ενεργοποίηση συστήµατος Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι ενεργοποίησης του συστήµατος. Οι πιθανοί τρόποι ενεργοποίησης είναι: Χρονική Τελική πόρτα Κλείδωµα Μπουτόν εξόδου Σιωπηλή Άµεση Κλειδοδιακόπτης Τηλεχειριστήριο Η διαδικασία ενεργοποίησης του συστήµατος είναι παρόµοια για κάθε έναν από τους παραπάνω τρόπους και περιγράφεται στη συνέχεια. Αν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε το σύστηµα ενώ κάποια από τις συσκευές ανίχνευσης είναι διεγερµένη (π.χ. κάποια πόρτα παραµένει ανοικτή), η ενεργοποίηση θα αποτύχει. Αν ο πίνακας σας προκαλεί ενεργοποίηση των σειρήνων αµέσως µετά το τέλος του χρόνου εξόδου τότε ενδεχοµένως το σύστηµα να µην προλαβαίνει να σταθεροποιηθεί µε αποτέλεσµα να χρειάζεται να αυξήσετε τον προγραµµατισµένο χρόνο εξόδου. Γενική διαδικασία ενεργοποίησης συστήµατος Για να ενεργοποιηθεί το σύστηµα συναγερµού: 1. Εξασφαλίστε ότι κάθε παράθυρο και πόρτα παραµένουν κλειστά 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή προσεγγίστε µια ταυτότητα στο πληκτρολόγιο. 3. Σε ένα απλό σύστηµα, Η οθόνη εµφανίζει: Επιλέξτε το σενάριο που επιθυµείτε Σηµείωση: Αν πιέσετε πριν την επιλογή σεναρίου τότε το σύστηµα θα ενεργοποιήσει το Επίπεδο A. 4. Σε ένα σύστηµα µε διαµερισµούς, Η οθόνη εµφανίζει:

9 Πατήστε A,B,C ή D για να επιλέξτε τους διαµερισµούς που θέλετε να αποµακρύνεται από την οθόνη και πατήστε για να ενεργοποιήσετε αυτούς που παραµένουν στην οθόνη του πληκτρολογίου. 5. Αν επιλέξατε την παράλειψη µιας ζώνης η οθόνη εµφανίζει: Πιέστε για να συνεχίσετε µε παράλειψη της ζώνης ή για να ακυρώσετε την παράλειψη. Ο χρόνος εξόδου αρχίζει όταν πιέσετε το πλήκτρο ή το πλήκτρο του σεναρίου. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εξόδου τα πληκτρολόγια δίνουν έναν συνεχή τόνο εξόδου για να σας προειδοποιήσουν ότι το χρονόµετρο έχει αρχίσει να λειτουργεί. Αν ακούσετε διακοπτόµενο τόνο από τα πληκτρολόγια ή τον εσωτερικό βοµβητή τότε κάτι κάποιος από τους ανιχνευτές είναι ενεργοποιηµένος ή κάποια από τις πόρτες ανοικτή. 6. Αποµακρυνθείτε χρησιµοποιώντας την καθορισµένη διαδροµή εξόδου. Κλείστε την τελική πόρτα. Στο τέλος του χρόνου εξόδου το σύστηµα ενεργοποιείται, και δίνει ηχητικό σήµα διπλού «µπιπ». Η οθόνη του πληκτρολογίου δείχνει ποιο σενάριο έχει ενεργοποιηθεί. Χρονική Με την επιλογή αυτή το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση του προγραµµατισµένου χρόνου εξόδου. Ο χρόνος θα ξεκινήσει αφού ο χρήστης πατήσει κάποιο εκ των πλήκτρων σεναρίων ή το. Αν έχετε επιλέξει την ενεργοποίηση µε µπουτόν ο εγκαταστάτης µπορεί να προγραµµατίσει το σύστηµα ώστε αυτό να ενεργοποιείται µετά από τον καθορισµένο χρόνο εξόδου σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει να πατήσει το µπουτόν εξόδου. Τελική πόρτα Ο εγκαταστάτης του συστήµατος µπορεί να επιλέξει να ενεργοποιεί το σύστηµα µετά το κλείσιµο συγκεκριµένης ζώνης-πόρτας εξόδου. Μετά το κλείσιµο της πόρτας µεσολαβούν 7-12 δευτερόλεπτα (εντολή 182) για την ενεργοποίηση του συστήµατος. Κλείδωµα Σελίδα 9

10 Με την επιλογή αυτή, η ενεργοποίηση του συστήµατος γίνεται µε τη χρήση κάποιου διακόπτη. Ο διακόπτης πρέπει να ενσωµατώνει επαφή ανοικτή ή κλειστή ώστε να αντιλαµβάνεται ο πίνακας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Μετά το κλείσιµο του διακόπτη µεσολαβούν 7-12 δευτερόλεπτα (εντολή 182) για την ενεργοποίηση του συστήµατος. Σηµείωση: Η ρύθµιση αυτή αφορά µόνο το σενάριο A. Μπουτόν εξόδου Μπορείτε να συνδέσετε ένα µπουτόν ενεργοποίησης έξω από την εγκατάσταση ώστε να µπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστηµα σας απλώς πιέζοντας το. Μετά τη χρήση του µπουτόν µεσολαβούν 7-12 δευτερόλεπτα (εντολή 182) για την ενεργοποίηση του συστήµατος. Σιωπηλή Με τη ρύθµιση αυτή µπορούµε να ενεργοποιήσουµε κάποια σενάρια (εκτός του Α) χωρίς την παραγωγή του ηχητικού σήµατος χρονοκαθυστέρησης. Ο χρόνος ωστόσο µετράει κανονικά (χωρίς ήχο) και στο τέλος του το σύστηµα ενεργοποιείται, και δίνει ηχητικό σήµα διπλού «µπιπ». Άµεση Αν ο χώρος που προστατεύετε δεν απαιτεί τον προγραµµατισµό κάποιας χρονικής καθυστέρησης µπορούµε να επιλέξουµε την άµεση ενεργοποίηση κατά την οποία το σύστηµα ενεργοποιείται µε το πάτηµα του κατάλληλου πλήκτρου. Το σύστηµα ενεργοποιείται, και δίνει ηχητικό σήµα διπλού «µπιπ». Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιµη για το σενάριο Α. Κλειδοδιακόπτης Αν το σύστηµα σας περιλαµβάνει κλειδοδιακόπτη µπορούµε να οπλίσουµε το σύστηµα χωρίς να απαιτείται η χρήση κωδικών ή καρτών προσέγγισης. Με την χρήση του κλειδοδιακόπτη µπορούµε να ξεκινήσουµε τη διαδικασία ενεργοποίησης του συστήµατος η οποία θα ολοκληρωθεί ανάλογα µε τον προγραµµατισµένο τρόπο εξόδου. Σηµείωση: Σε σύστηµα µε διαµερισµούς µόνο ο διαµερισµός Α µπορεί να ενεργοποιηθεί µε τη µέθοδο αυτή. Σελίδα

11 Τηλεχειριστήριο Αν στο σύστηµα σας είναι συνδεδεµένη ασύρµατη επέκταση ζωνών, τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το 723r τηλεχειριστήριο ή το 722r που περιλαµβάνει και πλήκτρα πανικού 722r PA, για την ενεργοποίηση του συστήµατος. Πατώντας για 3 το πλήκτρο ενεργοποίησης το σύστηµα ξεκινά τη διαδικασία ενεργοποίησης χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω πληκτρολόγηση κωδικού ή παρουσία ταυτότητας προσέγγισης. Σηµείωση: Σε σύστηµα µε διαµερισµούς µόνο ο διαµερισµός Α µπορεί να ενεργοποιηθεί µε τη µέθοδο αυτή Σελίδα 11

12 Έλεγχος προβλήµατος ενεργοποίησης Ενεργός Ανιχνευτής Αν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε το σύστηµα ενώ κάτι διεγείρει κάποιον από τους ανιχνευτές στην περιοχή που προστατεύεται (για παράδειγµα κάποια πόρτα ή κάποιο παράθυρο είναι ακόµα ανοιχτά) τότε τα πληκτρολόγια ή ο εσωτερικός βοµβητής θα δώσουν ένα διακοπτόµενο τόνο και η οθόνη θα δείξει τον αριθµό της ζώνης του ανιχνευτή. Για την αποκατάσταση του προβλήµατος: 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας (ή προσεγγίστε µια ταυτότητα) για να απενεργοποιήσετε τις σειρήνες. 2. Πηγαίνετε στη ζώνη που σας δείχνει η οθόνη του πληκτρολογίου και εξακριβώστε τι είναι αυτό που ενεργοποιεί τον ανιχνευτή. Αν είναι δυνατόν αποκαταστήστε το σφάλµα. 3. οκιµάστε να ενεργοποιήσετε εκ νέου το σύστηµα. Αν δεν υπάρχει κάποιος ενεργός ανιχνευτής το σύστηµα θα ενεργοποιηθεί κανονικά ενώ αν κάποιος παραµένει ενεργός επαναλάβετε τα βήµατα 1-3. Ένδειξη: Bypass Supr. Z? Σε περίπτωση που εµφανιστεί η συγκεκριµένη ένδειξη στο πληκτρολόγιο του πίνακα, σηµαίνει ότι κάποιος ή κάποιοι από τους ασύρµατους ανιχνευτές του συστήµατος παρουσιάζει πρόβληµα. Πατήστε. Αν το πληκτρολόγιο επιστρέψει στην ένδειξη της ηµ/νίας και ώρας, τότε το σύστηµα έχει προγραµµατιστεί ώστε να µην οπλίζει σε περίπτωση σφάλµατος ανιχνευτή. Πρέπει τότε να ειδοποιηθεί ο εγκαταστάτης για αποκατάσταση του προβλήµατος. Αν το σύστηµα σας συνεχίσει τη διαδικασία ενεργοποίησης κανονικά, τότε έχει προγραµµατιστεί ώστε να οπλίζει έστω και σε περίπτωση σφάλµατος ανιχνευτή. Κλείδωµα πληκτρολογίου Σε περίπτωση χρήσης τεσσάρων συνεχόµενων λανθασµένων κωδικών, το πληκτρολόγιο «κλειδώνει» µη επιτρέποντας περαιτέρω χρήση του για τα επόµενα 90 δευτερόλεπτα µετά τα οποία θα είναι πάλι διαθέσιµο για χρήση. Άλλα Σφάλµατα Αν η µονάδα ελέγχου εντοπίσει τεχνικό σφάλµα ανάβει η λυχνία στο πληκτρολόγιο για να σας προειδοποιήσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα. (Αν Σελίδα

13 το σφάλµα αποκατασταθεί τότε η µονάδα ελέγχου θα σβήσει τη λυχνία.) Το πληκτρολόγιο θα δώσει ένα χαµηλό διακοπτόµενο «µπιπ» ώστε να τραβήξει την προσοχή σας. Αυτός ο τόνος ειδοποίησης συνεχίζεται ακόµα και αν η λυχνία σβήσει. Για να σας υποδείξει τη φύση του σφάλµατος η µονάδα ελέγχου πραγµατοποιεί καταγραφή και δίνει στην οθόνη του πληκτρολογίου ένα σύντοµο προειδοποιητικό κείµενο την επόµενη φορά που θα εισάγετε κάποιον κωδικό πρόσβασης για να ενεργοποιήσετε το σύστηµα. Για να επιβεβαιώσετε ότι λάβατε υπόψη σας την προειδοποίηση, πιέστε. Η µονάδα ελέγχου αποµακρύνει το µήνυµα προειδοποίησης από την οθόνη και σταµατάει να εκπέµπει τον τόνο υπόδειξης σφάλµατος. Μπορείτε να συνεχίσετε και να ενεργοποιήσετε το σύστηµα Σελίδα 13

14 Απενεργοποίηση του Συστήµατος ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εισέλθετε στις εγκαταστάσεις σας και ενεργοποιηθεί κάποιος εσωτερικός συναγερµός τότε µπορεί να υπάρχει κάποιος διαρρήκτης. Απενεργοποίηση Από το Πληκτρολόγιο Το σύστηµα έχει έναν προγραµµατισµένο χρόνο εισόδου. Ζητήστε από τον Εγκαταστάτη σας να βεβαιωθεί ότι ο χρόνος εισόδου είναι αρκετός ώστε να µπορείτε να εισέλθετε από την προκαθορισµένη διαδροµή εισόδου, να φτάσετε στο πληκτρολόγιο και να απενεργοποιήσετε το σύστηµα. Ο χρόνος εισόδου αρχίζει να µετράει από τη στιγµή που ανοίγετε την προκαθορισµένη πόρτα εισόδου. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εισόδου το πληκτρολόγιο δίνει έναν χαρακτηριστικό τόνο εισόδου για να σας προειδοποιήσει ότι ο χρόνος έχει αρχίσει να µετράει. Γενική διαδικασία απενεργοποίησης συστήµατος Για να απενεργοποιήσετε το σύστηµα: 1. Εισέλθετε από την προκαθορισµένη πόρτα εισόδου και κατευθυνθείτε στο πληκτρολόγιο. Καθώς εισέρχεστε στο χώρο το σύστηµα ξεκινάει το χρονόµετρο εισόδου και τα πληκτρολόγια δίνουν τον τόνο εισόδου. 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή εµφανίστε µία ταυτότητα. Ο τόνος εισόδου σταµατάει και το σύστηµα δίνει ηχητικό σήµα διπλού «µπιπ». Το σύστηµα τώρα έχει απενεργοποιηθεί. Απενεργοποίηση µε Κλειδοδιακόπτη Γυρίστε τον κλειδοδιακόπτη στη θέση OFF. Το σύστηµα απενεργοποιείται αµέσως χωρίς τη χρήση κωδικού ή ταυτότητας προσέγγισης. Απενεργοποίηση µε τηλεχειριστήριο Αν στο σύστηµα σας περιλαµβάνεται ασύρµατη επέκταση ζωνών και ως εκ τούτου τηλεχειριστήριο, µπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστηµα χωρίς τη χρήση κωδικών ή ταυτοτήτων προσέγγισης. Ανάλογα µε τον προγραµµατισµό του εγκαταστάτη µπορούµε να απενεργοποιούµε το σύστηµα ακόµα και πριν την είσοδο µας στην εγκατάσταση (δείτε εντολή 129). Σελίδα

15 Ανάλογα µε τον προγραµµατισµό της εντολής 48 µπορούµε να ορίσουµε το σύστηµα ώστε να απενεργοποιείται µόνο µε το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή ενδεχόµενη χρήση κωδικού ή ταυτότητας προσέγγισης θα επιφέρει την ένδειξη: Lock Out στην οθόνη του πληκτρολογίου. Αν µε την ολοκλήρωση της απενεργοποίησης στην οθόνη του πληκτρολογίου εµφανιστεί η ένδειξη: Tcmd Low Bat και ηχεί ήχος προειδοποίησης, η µπαταρία του τηλεχειριστηρίου χρειάζεται αντικατάσταση. Πληκτρολογήστε τον κωδικός σας ώστε να σιγάσει ο βοµβητής και προχωρήστε στην αντικατάσταση της µπαταρίας. Απόρριψη ψευδών συναγερµών Σε περίπτωση που το σύστηµα σας διαθέτει κωδικοποιητή για την επικοινωνία µε Κ.Λ.Σ. (κέντρο λήψης σηµάτων) και προκληθεί κατά λάθος κάποιος συναγερµός τότε το σύστηµα δίνει ένα περιθώριο το λιγότερο 2 λεπτών πριν την επικοινωνία µε το Κ.Λ.Σ. Η απόρριψη συναγερµού (εντολή 36) επιτρέπει την ακύρωση ενός ψευδούς συναγερµού µε την πληκτρολόγηση του κωδικού χρήσης κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού (ο οποίος καθορίζεται από τον Κ.Λ.Σ.) Σελίδα 15

16 3. Μετά από έναν Συναγερµό Συναγερµός Πυρκαγιάς Το σύστηµα εκπέµπει συναγερµό πυρκαγιάς µε έναν ιδιαίτερο τόνο από τα πληκτρολόγια και το ηχητικό σύστηµα του συναγερµού. Η οθόνη εµφανίζει το µήνυµα: 1. Εκκενώστε το χώρο και καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μην απενεργοποιήσετε το σύστηµα. 2. Όταν οι εγκαταστάσεις σας είναι ασφαλείς, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Γενικός Συναγερµός Όταν το σύστηµα προκαλεί έναν συναγερµό πρέπει να το απενεργοποιήσετε για να σταµατήσετε τις συσκευές συναγερµού. Το σύστηµα διατηρεί ένα αρχείο για το ποια ζώνη ή ποιες ζώνες ενεργοποίησαν το συναγερµό και δείχνει τον αριθµό της ζώνης ή των ζωνών στην οθόνη του πληκτρολογίου. Για να µετακινηθείτε µεταξύ των καταγραφών πατήστε για να δείτε την επόµενη καταγραφή. Υπάρχουν διάφοροι τύποι επανεκκίνησης του συστήµατος: Επανεκκίνηση χρήστη. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήστη (ή προσεγγίστε µια ταυτότητα στο πληκτρολόγιο) για να απενεργοποιήσετε το σύστηµα. Το πληκτρολόγιο παράγει ένα διπλό ήχο επιβεβαίωσης της επανεκκίνησης. Επανεκκίνηση µηχανικού. Αν στην οθόνη του πληκτρολογίου εµφανίζεται η ένδειξη Call installer επικοινωνήστε µαζί του. Αποµακρυσµένη επανεκκίνηση. Αν στην οθόνη του πληκτρολογίου εµφανίζεται κάποιος αριθµητικός κωδικός σηµειώστε τον και τηλεφωνήστε το Κ.Λ.Σ. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα σας και τον κωδικό αυτό και στη συνέχεια θα σας δοθεί νέος κωδικός για την επανεκκίνηση του συστήµατος. Σελίδα

17 4. Ειδικές Λειτουργίες Εισαγωγή Μπορείτε να εκτελέσετε έναν αριθµό λειτουργιών από το πληκτρολόγιο, εκτός από την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήµατος. Αυτές οι λειτουργίες είναι: [Κωδικός πρόσβασης] + 1 [Κωδικός πρόσβασης] + 2 [Κωδικός πρόσβασης] + 3 [Κωδικός πρόσβασης] + 4 [Κωδικός πρόσβασης] + 5 συµβάντων. [Κωδικός πρόσβασης] + 6 [Κωδικός πρόσβασης] + 7 του [Κωδικός πρόσβασης] + 8 Έλεγχος προβληµάτων. Παράληψη ζωνών. Χρήση κωδικού χρήστη πριν από κωδικό µηχανικού. Εισαγωγή κωδικών χρήσης. Ανάγνωση ηµερολογίου Καθορισµός ηµ/νίας και ώρας. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κωδωνισµού. Έλεγχος των Σειρήνων. [Κωδικός πρόσβασης] + 8 [Κωδικός πρόσβασης] + 9 Έλεγχος των Σειρήνων. Έλεγχος των ζωνών. ιπλά πλήκτρα συναγερµού 1+3 Συναγερµός πανικού 4+6 Συναγερµός ανάγκης 7+9 Συναγερµός φωτιάς Κλήση του συστήµατος προς Downloader Ο εγκαταστάτης σας, µπορεί να προγραµµατίσει το σύστηµα σας από απόσταση, µε τη χρήση ειδικού προγράµµατος Downloader εφόσον διαθέτει Η/Υ συνδεδεµένο σε τηλεφωνική γραµµή και εφόσον πραγµατοποιηθεί κλήση του συστήµατος προς τον H/Y. Για να πραγµατοποιήσετε κλήση προς τον H/Y του εγκαταστάτη σας: 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήσης (ή παρουσιάστε µια ταυτότητα προσέγγισης). 2. Πατήστε 0 Στην οθόνη εµφανίζεται: Σελίδα 17

18 3. Πατήστε 1 ή 2 (θα σας ενηµερώσει ο εγκαταστάτης σας) και µετά. Στην οθόνη εµφανίζεται: Ο πίνακας καλεί τον Η/Υ του εγκαταστάτη σας και συνδέεται µαζί του µετά από κάποια λεπτά. Εφόσον επιτευχθεί επικοινωνία το πληκτρολόγιο του συστήµατος απεικονίζει την ηµ/νία και ώρα. Κλήση του Downloader προς το σύστηµα Ο εγκαταστάτης σας µπορεί να σας ζητήσει να επιτρέψετε την πραγµατοποίηση µίας εισερχόµενης κλήσης από το Downloader προς το σύστηµα σας. Για να το κάνετε αυτό: 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήσης (ή παρουσιάστε µια ταυτότητα προσέγγισης). 2. Πατήστε 0 Στην οθόνη εµφανίζεται: 3. Πατήστε B και µετά. Στην οθόνη εµφανίζεται: Ο Η/Υ του εγκαταστάτη καλεί το σύστηµα και συνδέεται µαζί του µετά από κάποια λεπτά. Εφόσον επιτευχθεί επικοινωνία το πληκτρολόγιο του συστήµατος απεικονίζει την ηµ/νία και ώρα. Σηµείωση: Σε περίπτωση τοπικής σύνδεσης του H/Y µε το σύστηµα µέσω καλωδίου τότε στο βήµα 3 πατήστε το Α αντί του Β. Σελίδα

19 Έλεγχος προβληµάτων Το σύστηµα σας καταγράφει κάθε συναγερµό, σφάλµα ή τάµπερ ως πρόβληµα. Αυτό εµφανίζεται στην οθόνη του πληκτρολογίου αυτόµατα µόλις απενεργοποιείται το σύστηµα αλλά επίσης µπορείτε να το ελέγχετε ανά πάσα στιγµή πατώντας το 1. Η ένδειξη σφάλµατος αναβοσβήνει για µή αναγνωρισµένα σφάλµατα ενώ παραµένει σταθερά αναµµένη για τα αναγνωρισµένα. Στην περίπτωση που το πρόβληµα έχει αποκατασταθεί στο πληκτρολόγιο εµφανίζεται η ένδειξη Inactive ενώ σε αντίθετη περίπτωση εµφανίζεται η ένδειξη Active. Για να ελέγξετε τα προβλήµατα: 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήστη (η προσεγγίστε µια ταυτότητα) Αν η ένδειξη προβλήµατος αναβοσβήνει υπάρχει κάποιο πρόβληµα. Η οθόνη του πληκτρολογίου απεικονίζει τον αριθµό των προβληµάτων π.χ. : 2. Πατήστε 1 για να δείτε τα προβλήµατα. Στην οθόνη εµφανίζεται το πρώτο πρόβληµα: Εδώ το Inactive σηµαίνει ότι το πρόβληµα κύριας παροχής αποκαταστάθηκε. 3. Πιέστε για το επόµενο πρόβληµα. Στην οθόνη εµφανίζεται το δεύτερο πρόβληµα: Εδώ το Inactive σηµαίνει ότι το πρόβληµα ταµπερ του πίνακα αποκαταστάθηκε. 4. Πιέστε για το επόµενο πρόβληµα. Στην οθόνη εµφανίζεται το τρίτο πρόβληµα: Εδώ το Αctive σηµαίνει ότι το πρόβληµα της µπαταρίας του πίνακα παραµένει. Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη ανάβει και ένα διακοπτόµενος ήχος παράγεται από το πληκτρολόγιο. Αν µετά τον έλεγχο όλων των προβληµάτων απαιτείται επαναφορά µηχανικού η οθόνη του πληκτρολογίου εµφανίζει: Σελίδα 19

20 5. Καλέστε τον εγκαταστάτη σας Αν µετά τον έλεγχο όλων των προβληµάτων δεν απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια η οθόνη του πληκτρολογίου εµφανίζει την ηµ/νία και ώρα: 6. Αυτή είναι και η φυσιολογική κατάσταση του πίνακα. Παράλειψη Ζωνών Το σύστηµά σας µπορεί να προγραµµατιστεί έτσι ώστε να µπορείτε να παραλείψετε µεµονωµένους ανιχνευτές. Ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας για το ποιες ζώνες µπορούν να παραλειφθούν. Για να παραλείψετε µία ζώνη: 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (ή παρουσιάστε µία ταυτότητα) 2. Πατήστε 2 Η οθόνη εµφανίζει: 3. Πληκτρολογήστε τον αριθµό της ζώνης που επιθυµείτε να παραλείψετε (π.χ., πληκτρολογήστε 07 για να παραλείψετε τη ζώνη 7) και πιέστε. Το σύστηµα θα δώσει ηχητικό σήµα διπλού µπιπ και η οθόνη θα δείξει τον αριθµό της ζώνης που θα ακολουθείται από ένα «o»: Εάν η οθόνη εµφανίσει ένα «x» µετά τον αριθµό της ζώνης τότε δεν µπορείτε να παραλείψετε αυτή τη ζώνη. 4. Για να παραλείψετε περισσότερες ζώνες επαναλάβατε τα βήµατα 2 και 3 Οι παραλείψεις δεν είναι µόνιµες. Όταν απενεργοποιήσετε το σύστηµα η µονάδα ελέγχου θα ενεργοποιήσει όλες τις ζώνες που έχετε παραλείψει για κάθε επίπεδο που έχετε απενεργοποιήσει. Σελίδα

21 Χρήση κωδικού χρήστη πριν τον κωδικό µηχανικού Μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση κωδικού χρηστή πριν τον κωδικό του µηχανικού έτσι ώστε να µπορείτε να επιβλέπετε τις ενέργειες του µηχανικού. 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (ή παρουσιάστε µία ταυτότητα). 2. Πατήστε 3 για να διαλέξετε την επιλογή που επιθυµείτε. Η οθόνη εµφανίζει: Καθώς αλλάζετε την επιλογή σας µεταξύ ON/OFF το πληκτρολόγιο παράγει ένα διπλό ήχο επιβεβαίωσης «µπιπ» 3. Πατήστε Μνήµη Συµβάντων Το σύστηµα κρατάει στη µνήµη του τα τελευταία 700 συµβάντα. Στο παράρτηµα εµφανίζονται οι επεξηγήσεις των µηνυµάτων της µνήµης. Μπορείτε να εξετάσετε τη µνήµη αυτή από το πληκτρολόγιο. Για να χρησιµοποιήσετε τη µνήµη των συµβάντων: 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή εµφανίστε µία ταυτότητα. 2. Πιέστε το 5. Η οθόνη εµφανίζει το πιο πρόσφατο συµβάν, για παράδειγµα: 3. Πιέστε για να µετακινήσετε την οθόνη ανάµεσα στην ώρα και την ηµεροµηνία του συµβάντος και την αναφορά της καταχώρησης. Πιέστε το 1 για να δείτε πιο παλιά συµβάντα στη µνήµη. Πιέστε το 3 για να δείτε πιο πρόσφατα συµβάντα. Με το 4 βλέπετε το πρώτο συµβάν και µε το 6 το τελευταίο. 4. Πιέστε το για να σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε τη µνήµη των συµβάντων Σελίδα 21

22 Στη µνήµη των συµβάντων οι κωδικοί των χρηστών αντιπροσωπεύονται από τους ακόλουθους αριθµούς: U00 Εγκαταστάτης U54 Τηλεχειριστήριο U01 Κωδικός Χρήστη 1 U55 Κλειδοδιακόπτης U56 Αποµακρυσµένη Επανεκκίνηση U50 Κωδικός Χρήστη 50 U57 Downloader U51 Εξαναγκασµού U52 Πίνακας Να σηµειωθεί ότι ούτε ο Εγκαταστάτης ούτε ο Χρήστης µπορούν να διαγράψουν τη µνήµη των συµβάντων. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Κωδωνισµού Το σύστηµα µπορεί να προγραµµατιστεί ώστε να παράγει ένα ήχο κωδωνισµού κάθε φορά που µία επιλεγµένη ζώνη ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια που το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο. 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή εµφανίστε µία ταυτότητα. 2. Πιέστε το 7. Επιλέξτε µεταξύ ON/OFF. Αν επιλέξετε ΟΝ το πληκτρολόγιο παράγει ένα διπλό ήχο επιβεβαίωσης «µπιπ». 3. Πατήστε Σελίδα

23 Έλεγχος σειρήνων Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία των φάρων και των σειρήνων της εγκατάστασης σας. Το σύστηµα ενεργοποιεί τις σειρήνες του για 3 δευτερόλεπτα και τους φάρους για Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή εµφανίστε µία ταυτότητα. 2. Πιέστε το 8 για να ξεκινήσει ο έλεγχος. Η οθόνη εµφανίζει: Έλεγχος ζωνών Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία των ζωνών της εγκατάστασης σας. Αν κάποιος ανιχνευτής δεν ανταποκρίνεται ενηµερώστε τον εγκαταστάτη σας. 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή εµφανίστε µία ταυτότητα. 2. Πιέστε το 9 για να ξεκινήσει ο έλεγχος. Η οθόνη εµφανίζει: Κινηθείτε προς τους ανιχνευτές διεγείροντας τους έναν προς έναν (εξαιρούνται οι ζώνες Πανικού και 24ωρης παρακολούθησης). Μόλις κάποιος ανιχνευτής ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο παράγει ένα σύντοµο ήχο και εµφανίζει τον αριθµό της ζώνης που ενεργοποιήθηκε. 3. Πατήστε για τερµατισµό του ελέγχου. Καθορισµός χρηστών συστήµατος Το σύστηµα µπορεί να αποθηκεύσει µέχρι 50 διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης χρήστη. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να δίνετε έναν κωδικό σε κάθε πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήµατος. Μην επιτρέπετε στους χρήστες να µοιράζονται κωδικούς. Κάθε φορά που κάποιος εισάγει έναν κωδικό πρόσβασης στο πληκτρολόγιο, το σύστηµα καταγράφει αυτήν την ενέργεια στην καταχώρηση Σελίδα 23

24 συµβάντων. Για να ξεχωρίζουν όλοι οι χρήστες και να διατηρούν κρυφούς τους κωδικούς πρόσβασης, η καταχώρηση δείχνει τον κάθε χρήστη ως έναν αριθµό, για παράδειγµα "Χρήστης 02", " Χρήστης 03" κ.τ.λ. Όταν το σύστηµα παραδίδεται από το εργοστάσιο, όλοι οι κωδικοί πρόσβασης είναι ρυθµισµένοι σε εργοστασιακούς αριθµούς. Ο εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης του Χρήστη 01 είναι "1234". Πρέπει αµέσως να τον αλλάξετε µε έναν κωδικό που µόνο εσείς γνωρίζετε. Ο Χρήστης 01 είναι ο µόνος κωδικός πρόσβασης που µπορεί να αλλάξει τους υπόλοιπους κωδικούς πρόσβασης. Ο εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης του Χρήστη 02 είναι " 002", του Χρήστη 03 είναι " 003" και ούτω καθεξής µέχρι τον Χρήστη 16 ( 016). Παρόλα αυτά, οι εργοστασιακοί κωδικοί πρόσβασης για τους χρήστες αυτούς δεν έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν το σύστηµα ή να χρησιµοποιήσουν κάποια από τις ειδικές λειτουργίες του. Κωδικός πρόσβασης Για τον προγραµµατισµό ενός κωδικού πρόσβασης υπάρχουν δύο µέθοδοι. Μέθοδος 1: 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη 01. Η οθόνη θα δείξει: 2. Πιέστε 4. Η οθόνη θα δείξει: 3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη 01 ξανά και πιέστε. Η οθόνη θα δείξει «01» και δίπλα το κείµενο που αντιστοιχεί σε αυτόν: Σε αυτό το σηµείο µπορείτε να αλλάξετε το κείµενο που θα εµφανίζει το σύστηµα στο πληκτρολόγιο για κάθε κωδικό χρήστη. είτε "Αλλαγή Ονοµασίας Χρηστών " παρακάτω. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό του χρήστη 01, τότε πιέστε και πηγαίνετε στο βήµα Πατήστε επανειληµµένα µέχρις στην οθόνη να εµφανιστεί ο κωδικός που θέλετε να αλλάξει. 5. Πατήστε Η οθόνη εµφανίζει: Σελίδα

25 6. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό. Η οθόνη εµφανίζει: 7. Πατήστε 8. Στην περίπτωση συστήµατος µε ιαµερισµούς, η οθόνη εµφανίζει τους διαθέσιµους διαµερισµούς. Πατήστε Α,Β,C και D ώστε να ορίσετε κάποιον χρήστη σε συγκεκριµένους διαµερισµούς. 9. Πατήστε για να αποθηκεύσετε το νέο κωδικό. Μέθοδος 2: 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη 01. Η οθόνη θα δείξει: 2. Πιέστε 4. Η οθόνη θα δείξει: 3. Πληκτρολογήστε τον τρέχον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη που επιθυµείτε να αλλάξει και πιέστε (π.χ. 023). Η οθόνη θα δείξει «U23» και δίπλα το κείµενο που αντιστοιχεί σε αυτόν: Σε αυτό το σηµείο µπορείτε να αλλάξετε το κείµενο που θα εµφανίζει το σύστηµα στο πληκτρολόγιο για κάθε κωδικό χρήστη. είτε "Αλλαγή Ονοµασίας Χρηστών " παρακάτω. 4. Μόλις εισάγετε το όνοµα που επιθυµείτε πιέστε και η οθόνη θα εµφανίσει: 5. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιµοποιείτε. 6. Πατήστε 7. Στην περίπτωση συστήµατος µε ιαµερισµούς, η οθόνη εµφανίζει τους διαθέσιµους διαµερισµούς. Πατήστε Α,Β,C και D ώστε να ορίσετε κάποιον χρήστη σε συγκεκριµένους διαµερισµούς. 8. Πατήστε για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας Για να διαγράψετε ένα κωδικό: Για τη διαγραφή ενός κωδικού ακολουθήστε όποια από τις παραπάνω µεθόδους επιθυµείτε και στο βήµα της εισαγωγής νέου κωδικού πληκτρολογήστε «0000» Σελίδα 25

26 Αλλαγή Ονοµασίας Χρηστών Το σύστηµα σας µπορεί να αποθηκεύσει Μόλις πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης και πιέσετε στο βήµα 3 παραπάνω, η οθόνη θα δείξει την τρέχουσα ονοµασία του χρήστη µε ένα κέρσορα που αναβοσβήνει κάτω από το πρώτο γράµµα. Εισάγετε τα γράµµατα από το πληκτρολόγιο, ένα κάθε φορά πιέζοντας το αριθµητικό πλήκτρο επανειληµµένα µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη το γράµµα που επιθυµείτε. Μπορεί να είστε ήδη εξοικειωµένοι µε τη γραφή σύντοµων µηνυµάτων σε κινητό τηλέφωνο που χρησιµοποιεί το ίδιο είδος συστήµατος. Το σχήµα 3 στην επόµενη σελίδα δείχνει ποια γράµµατα βρίσκονται σε κάθε αριθµητικό πλήκτρο. Πιέστε το C για να µετακινήσετε τον κέρσορα στο επόµενο κενό για ένα νέο γράµµα. 1 NONE 7 PQRS 2 ABC 8 TUV 3 DEF 9 WXYZ 4 GHI 0 Space ( ) :. -! & 5 JKL C Move right 6 MNO D Move left Εάν κάνετε κάποιο λάθος πιέστε το C ή το D για να µετακινήσετε τον κέρσορα στο γράµµα που θέλετε να αλλάξετε και πληκτρολογήστε το νέο γράµµα. Εάν θέλετε να διαγράψετε το όνοµα εντελώς πιέστε το D για να µετακινήσετε τον κέρσορα τέρµα αριστερά του ονόµατος. Πιέστε το D ξανά. Η οθόνη θα διαγράψει το παλαιό όνοµα. Το σύστηµα µπορεί να αποθηκεύσει µέχρι 12 χαρακτήρες ανά όνοµα, συµπεριλαµβανοµένων των κενών και των σηµείων στίξης. Αφού τελειώσετε την εισαγωγή της ονοµασίας του χρήστη πιέστε. Κωδικός Εξαναγκασµού Εάν το σύστηµά σας είναι συνδεδεµένο µε µία συσκευή επικοινωνίας, ίσως να θέλετε να δώσετε σε κάποιους από τους χρήστες σας έναν Κωδικό εξαναγκασµού πέρα από τον κανονικό κωδικό πρόσβασης. Εάν ένας χρήστης εισάγει τον Κωδικό Πανικού για να απενεργοποιήσει το σύστηµα, τότε η µονάδα ελέγχου στέλνει κλήση συναγερµού Πανικού χωρίς ήχο στη συσκευή επικοινωνίας. Ο Κωδικός Πανικού είναι σχεδιασµένος για Σελίδα

27 περιστατικά όπου ο χρήστης αναγκάζεται από κάποιον εισβολέα να απενεργοποιήσει το σύστηµα του συναγερµού. Ο εργοστασιακός Κωδικός Πανικού είναι " ανενεργός µέχρι να τον αλλάξετε. 051". Αυτός ο κωδικός είναι Ταυτότητες Προσέγγισης Οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιούν τις ταυτότητες προσέγγισης αντί για τους κωδικούς πρόσβασης. Η ταυτότητα λειτουργεί ως εναλλακτική λύση για τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη. Μπορείτε να δώσετε σε κάποιο χρήστη µία ταυτότητα, έναν κωδικό πρόσβασης ή και τα δύο. εν µπορείτε να δώσετε ταυτότητα στον Κεντρικό Χρήστη (χρήστης 01) ή στο Μηχανικό (χρήστης 00). Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να δώσετε µέχρι και 15 ταυτότητες για κάθε σύστηµα, µία για κάθε έναν από τους χρήστες, 02 έως 16. Όταν εµφανίζετε µία ταυτότητα στο πληκτρολόγιο για τον προγραµµατισµό ή την κανονική χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ταυτότητα αγγίζει το µπροστινό τµήµα του πληκτρολογίου στα αριστερά της οθόνης του. Η διαδικασία προγραµµατισµού της είναι ίδια µε τον προγραµµατισµό κωδικού µόνο που στο σηµείο εισαγωγής του νέου κωδικού αντί για 4-ψήφιο νούµερο παρουσιάζουµε µια ταυτότητα χρήστη. Ρύθµιση της Ώρας και της Ηµεροµηνίας Η µονάδα ελέγχου περιέχει ένα εσωτερικό ρολόι / ηµερολόγιο που λειτουργεί εφόσον υπάρχει τροφοδοσία (κύρια τροφοδοσία ή τροφοδοσία από την εφεδρική µπαταρία). Το σύστηµα χρησιµοποιεί αυτό το ρολόι για να σηµειώσει την ώρα και την ηµεροµηνία στη µνήµη καταχώρησης συµβάντων του συστήµατος. Αν υπάρξει διακοπή της τροφοδοσίας για οποιονδήποτε λόγο και η εφεδρική µπαταρία βρίσκεται σε χαµηλό επίπεδο, τότε το σύστηµα χάνει τα «ίχνη» της σωστής ώρας και ηµεροµηνίας. Επίσης µπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε την ώρα αν ζείτε σε χώρα που χρησιµοποιεί θερινή / χειµερινή ώρα. Ο χρήστης 01 είναι ο µοναδικός κωδικός πρόσβασης που µπορεί να αλλάξει την ώρα και την ηµεροµηνία. Για να ρυθµίσετε την ώρα και την ηµεροµηνία: Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη 01 ή (εµφανίστε µία ταυτότητα). Πιέστε το 6 Η οθόνη εµφανίζει την ηµεροµηνία Σελίδα 27

28 1. Πληκτρολογήστε δύο ψηφία για την ηµέρα και στη συνέχεια πιέστε. 2. Πληκτρολογήστε δύο ψηφία για τον µήνα (01 για τον Ιανουάριο, έως 12 για τον εκέµβριο) και στη συνέχεια πιέστε. 3. Πληκτρολογήστε δύο ψηφία για το έτος και στη συνέχεια πιέστε. 4. Η οθόνη εµφανίζει την ώρα. 5. Πληκτρολογήστε δύο ψηφία για την ώρα και στη συνέχεια πιέστε. (Χρησιµοποιείστε το 24-ωρο ρολόι.) 6. Πληκτρολογήστε δύο ψηφία για τα λεπτά και στη συνέχεια πιέστε. 7. Η οθόνη δείχνει τη νέα ώρα και ηµεροµηνία: Σελίδα

29 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μήνυµα AC Fail AC Restore Al Conf Dis K== Al Confirm Z== Alarm Abort AntiMask Al Z== AntiMask Rs Z== AntiMask Tp Z== AUX DC Fail AUX DC Fail Rstr Bad Checksum Batt Flt Rstr Batt Load Fail Batt Missing Bell Tamper Bell Tamper Rst Burg Z ==Alarm Burg Z ==Rstr Bypass Supr. Z == Codes Defaulted Comms Fail Defaults Loaded EEPROM Fail Exp==Tamp Rst Exp == Tamper Expander == Miss Expander == Rstr F== Missing Σφάλµα AC Ερµηνεία Αποκατάσταση σφάλµατος AC Απενεργοποίηση επιβεβαίωσης συναγερµού από κλειδοδιακόπτη Επιβεβαίωση συναγερµού στη ζώνη Παράκαµψη συναγερµού Συναγερµός antimask στη ζώνη Επαναφορά συναγερµού antimask στη ζώνη Ταµπερ σε ζωνη antimask Σφάλµα βοηθητικής τροφοδοσίας Αποκατάσταση σφάλµατος βοηθητικής τροφοδοσίας Σφάλµα µνήµης πίνακα Επανασύνδεση µπαταρίας Σφάλµα ελέγχου µπαταρίας Λείπει µπαταρία Ανοικτό ταµπερ σειρήνας Αποκατάσταση προβλήµατος ταµπερ σειρήνας Συναγερµός ζώνης Επαναφορά συναγερµού ζώνης Παράκαµψη επίβλεψης ζώνης Επαναφορά εργοστασιακών κωδικών Σφάλµα επικοινωνιών Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Σφάλµα επεξεργαστή πίνακα Επαναφορά Ταµπερ επέκτασης Τάµπερ επέκτασης ανοικτό Αποσύνδεση επέκτασης Αποκατάσταση σύνδεσης επέκτασης ε χρησιµοποιείται Σελίδα 29

30 F== Restore F==Tamper Fire Reset Fire Z == Alarm Fire Ζ == Rstr Forbi I/F Tamper Forbi Lp Tamper Fr K == Alarm Frb I/F Tamp Rst Frb Lp Tamp Rst Global T. Restore Global Tamper K == Excess Keys K == Missing K == Restore K == Tamper Key box Cls Z == Key box Opn Z == Key Sw Set # Key Sw Unset # Lid Tamp Restore Lid Tamper Low Batt Z == Low Batt Z== Rstr Low Batt Low Batt Rstr Md K == Alarm PA K == Alarm PA Z == Rstr RF Jamming RF Jamming Rstr RF Sup Fail Z == RF Sup Rstr Z == ε χρησιµοποιείται ε χρησιµοποιείται Επαναφορά συναγερµού φωτιάς Συναγερµός φωτιάς στη ζώνη Αποκατάσταση συναγερµού φωτιάς ε χρησιµοποιείται ε χρησιµοποιείται ε χρησιµοποιείται ε χρησιµοποιείται ε χρησιµοποιείται Επαναφορά ολικού τάµπερ Ταµπερ ζωνών Λάθος κωδικός τέσσερις φορές Αποσύνδεση πληκτρολογίου Αποκατάσταση σύνδεσης πληκτρολογίου Τάµπερ πληκτρολογίου Κλείδωµα κλειστό στη ζώνη Κλείδωµα ανοικτό στη ζώνη Οπλισµός συστήµατος µε κλειδοδιακόπτη Αφοπλισµός συστήµατος µε κλειδοδιακόπτη Επαναφορά Τάµπερ πίνακα Ταµπερ πίνακα Χαµηλή µπαταρία ασύρµατης συσκευής στη ζώνη Αποκατάσταση χαµηλής µπαταρίας ασύρµατης συσκευής στη ζώνη Χαµηλή µπαταρία πίνακα Αποκατάσταση χαµηλής µπαταρίας πίνακα Συναγερµός έκτακτης ανάγκης από πληκτρολόγιο Συναγερµός πανικού από πληκτρολόγιο Συναγερµός πανικού ζώνης Παρεµβολές ασύρµατης επικοινωνίας Αποκατάσταση παρεµβολών Σφάλµα ασύρµατης επικοινωνίας µε ζώνη Αποκατάσταση ασύρµατης επικοινωνίας ζώνης Σελίδα

31 Set Fail Z == Smk Det Alm Z == Smk Det Res Z == Soak Fail Z == System Rearmed System Startup System Tamp Rst System Tamper Tamper F ==Rstr Tamper K == Rstr Tamper Z== Tamper Z== Tamper Z == Rstr Tech Z == Alarm Tech Z== Rstr Tel Line Fault Tel Line Rstr Telecmd Low Bat Telecmd PA Test Call Test Call Σφάλµα όπλισης λόγω ζώνης Συναγερµός ανιχνευτή καπνού στη ζώνη Επαναφορά συναγερµού ανιχνευτή καπνού Σφάλµα ελέγχου ζώνης Επανοπλισµός συστήµατος Επανατροφοδότηση συστήµατος Επανεκκίνηση τάµπερ συστήµατος Τάµπερ συστήµατος ε χρησιµοποιείται Επαναφορά τάµπερ πληκτρολογίου Τάµπερ ζώνης Τάµπερ ζώνης Αποκατάσταση τάµπερ ζώνης Τεχνικός συναγερµός ζώνης Επαναφορά τεχνικού συναγερµού ζώνης Σφάλµα τηλ. Γραµµής Αποκατάστασης σφάλµατος τηλ. Γραµµής Χαµηλή µπαταρία τηλεχειριστηρίου Συναγερµός πανικού µέσω τηλεχειριστηρίου οκιµαστική κλήση οκιµαστική κλήση µε διάκενο U == # Set Οπλισµός συστήµατος από τον χρήστη == U == # Unset Αφοπλισµός συστήµατος από τον χρήστη == U == Change U== Αλλαγή κωδικού από τον χρήστη == για τον == U == Delete U == ιαγραφή κωδικού από τον χρήστη == για τον == U == Dload Fail Σφάλµα downloader U == Duress Κωδικός εξαναγκασµού από τον χρήστη == U == Off -Site U == On -Site Έξοδος από κατάσταση προγραµµατισµού Είσοδος σε κατάσταση προγραµµατισµού U == Ptn # Reset Επαναφορά διαµερισµού # από τον χρήστη == U == Remote Dload Χρήση downloader από το χρήστη == U == System Reset Επανεκκίνηση συστήµατος από χρήστη == U == Time /Date Ώρα και ηµ/νία επανεκκίνησης συστήµατος από χρήστη == Σελίδα 31

32 U == Z == Omit Παράληψη ζώνης == U == Z == Unomit Επαναφορά ζώνης == UserCode req off ε χρειάζεται κωδικός χρήστη µετά τον κωδικό µηχανικού UserCode req on Χρειάζεται κωδικός χρήστη µετά τον κωδικό του µηχανικού XT ACFI Rst Z== Επαναφορά σφάλµατος τροφοδοσίας στη ζώνη == XT ACFI Z== Σφάλµα τροφοδοσίας στη ζώνη == XT BatFl Rst Z== Επανασύνδεση µπαταρίας στη ζώνη == XT BatFl Z== Σφάλµα µπαταρίας στη ζώνη == XT Fault Z == Rst Επαναφορά ζώνης τύπου "σφάλµατος" XT Fault Zone == Ζώνη τύπου "σφάλµατος" ενεργή XT LoBat Rstr Ζ== Αποκατάσταση προβλήµατος µπαταρίας σε ασύρµατη ζώνη == XT LoBat Z == Πρόβληµα µπαταρίας σε ασύρµατη ζώνη == XT PwrFl Rst Z == Επαναφορά σφάλµατος εξόδου στη ζώνη == XT PwrFl Z == Σφάλµα εξόδου στη ζώνη == Z== Lock Out Το σύστηµα αποκλείει τη ζώνη κατά την επανόπλιση Z == Lock Out Rst Επαναφορά της αποκλεισµένης ζώνης κατά την επανόπλιση Σελίδα