Οδηγίες Χρήστη. Issue 1.00 VISION-ICON. Σύγχρονο Σύστημα Ασφάλειας. RoHS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήστη. Issue 1.00 VISION-ICON. Σύγχρονο Σύστημα Ασφάλειας. RoHS"

Transcript

1 Οδηγίες Χρήστη Issue 1.00 VISION-ICON Σύγχρονο Σύστημα Ασφάλειας N12138 N12138 RoHS

2 2 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη VISION-ICON Σύγχρονο Σύστημα Ασφάλειας Αριθμός Εγγράφου MACC710U Ημερομηνία Έκδοσης 1η Oκτωμβρίου 2007 Έκδοση Συστήματος Έκδοση Προϊόντος 2.00 ή Ανώτεη A ή Ανώτερη Πνευματικά Δικαιώματα Copyright Digiflex Pty Limited, Sydney, Australia. Ελληνικό Copyright : Electronics & Alarm Systems. Όλα τα δικαιώματα παρακρατούνται. Κανένα μέρος του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποσταλεί ή αποθηκευτεί σε οποιαδήποτε μορφή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτογραφικό χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Electronics & Alarm Systems, επίσημου αντιπροσώπου της Digiflex Pty Limited. Κατατεθέντα Σήματα Στο κείμενο μπορεί να χρησιμοποιούνται ονόματα κατατεθέντων σημάτων. Αντί να τοποθετείται το σήμα κατοχύρωσης σε κάθε σήμα που χρησιμοποιείται στο έγγραφο, δηλώνεται εξ αρχής ότι τα σήματα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους εκμάθησης και με σκοπό μόνο την υποστήριξη του κάθε κατατεθέντος ονόματος παρά την προσβολή αυτών. Περιορισμοί υπευθυνότητας Παρότι έχει ληφθεί κάθε προφύλαξη κατά τη συγγραφή αυτού του εγχειριδίου, ούτε η Digiflex Pty Limited ούτε η Digiflex ούτε κανείς από τους επίσημους αντιπροσώπους της έχει την ευθύνη ως προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αν προκληθεί ζημιά ή καταστροφή μηχανήματος άμεσα ή έμμεσα από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η Digiflex Pty Limited έχει το δικαίωμα να αλλάξει τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του προϊόντος,ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση του Προειδοποιήσεις 1) Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένο και καταρτισμένο προσωπικό. 2) Αν εγκατασταθεί λάθος, η απόδοση του προϊόντος μπορεί να μήν είναι η αναμενόμενη. 3) Κάποια χαρακτηριστικά του συστήματος απαιτούν τη χρήση τηλεφωνικής γραμμής. Αυτό συνεπάγεται κάποια χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. 4) Για την καλύτερη χρήση του συστήματος προτείνεται η τακτική συντήρηση του από ειδικευμένο προσωπικό και ο έλεγχος (Test) από τον χρήστη. 5) Λάθος προγραμματισμός των επιλογών μπορεί να προκαλέσει αντίθετη λειτουργία από την επιθυμητή. 6) Μην αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ή κατεβάσετε την ασφάλεια που παρέχει την κεντρική τροφοδοσία AC του συστήματος. 7) Αφήνετε την τηλεφωνικήσας γραμμή συνδεδεμένη στο σύστημα.

3 3 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη Πνευματικά δικαιώματα... 2 Κατατεθέντα Σήματα... 2 Περιορισμοί Υπεθυνότητας... 2 Προειδοποιήσεις... 2 Περιεχόμενα...3 Δέντρο εντολών χρήστη MENU...4 Εισαγωγή...5 Χαρακτηριστικά...5 Οδηγίες χρήστη...5 Αναφορές Συναγερμών...6 Πληκτρολόγιο συστήματος...6 περιγραφή πλήκτρων... 6 Ενδεικτικά LED και εικονίδια... 7 Τόνοι πληκτρολογίου... 7 Βασική λειτουργία συστήματος...8 Πλήρης οπλισμός... 8 περιμετρικός & Μερικός Οπλισμός... 8 Αφοπλισμός συστήματος... 9 Ακύρωση συναγερμών... 9 Αυτόματος Οπλισμός... 9 Οπλισμός απο μακρυά... 9 Συναγερμοί Απειλής και Σιωπηλοί... 9 Εντολές DTMF... 9 Προγραμματισμός Κειμένου Προγραμματισμός συστήματος Διαγραφή Χρήστη Αλλαγή Ιδίου PIN Αλλαγή Άλλων PIN Προσθήκη PIN Διαγραφή PIN Token (Μπελόκ ή καρτες Proximity) ΠροσθήκηToken Διαγραφή Token Κατάσταση Token Ασύρματα χειριστήρια (RF) Πρόσθεση χειριστηρίου Διαγραφή χειριστηρίου Όνομα χρήστη Ανάθεση υποσυστήματος Χρονικές ομάδες Χρονική ομάδα Ανάθεση πρόσβασης Υποσυστήματα Κατάσταση υποσυστήματος Οπλισμός / αφοπλισμός υποσυστήματος Οπλισμός όλων των υποσυστημάτων Αφοπλισμός όλων των υποσυστημάτων Μετακίνηση σε υποσύστημα Chime On/Off (Συναγερμού ημέρας) Είδος Συναγερμού Ημέρας Όνομα υποσυστήματος Ζώνες Κατάσταση ζωνών Απομόνωση Ζωνών Ορισμός ζωνών συναγερμού Ημέρας Ορισμός ζωνών Μερικού οπλισμού Reset Πυρανιχνευτών Όνομα ζώνης Test όλων τω ζωνών Test Μιας ζώνης Έξοδοι Κατάσταση εξόδων On/Off ενεργοποίηση / απενεργοποίηση εξόδου Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α Όνομα εξόδων Test σειρήνας μεγαφώνου Test εσωτερικής σειρήνας Test Φάρου Επικοινωνίες/ Αναφορές Κλήση/Απάντηση RAS Προώθηση κλήσης On/Off Αρχείο συστήματος mail Απευθείας Σύνδεση Με τον Πίνακα Τηλέφωνα οικιακής αναφοράς Αριθμός προώθησης κλήσης Αριθμός ακύρωσης προώθησης κλήσης Κωδικός PIN για RAS Χρήστη Καταχώρηση Πελάτη Αποστολή Αναφοράς Test Συσκευές Κατάσταση LAN Ένταση Αντίθεση Οπίσθιος φωτισμός Συμβάντα συστήματος Κατάσταση συστήματος Πρόβλημα συστήματος Ιστορικό Ορισμός ημερομηνίας &ώρας Θερινή Ώρα Εντός Θερινή Ώρα Εκτός Χρονοπρογράμματα Όνομα Ώρα Ημέρα Όνομα Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Υψηλή/Χαμηλή Θερμοκρασία Test όλων των ζωνών Test Μπαταρίας Λεπτομέρειες εγκατάστασης Index... 34

4 4 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη Δ Έ Ν Τ Ρ Ο Ε Ν ΤΟ Λ Ώ Ν Χ Ρ Ή Σ Τ Η ( M E N U ) Πίνακας 1: Δείχνει όλες τις επιλογές του Χρήστη συνοπτικά. Έχετε πρόσβαση στις επιλογές πιέζοντας το πλήκτρο Menu. Έπειτα μετακινούμενοι με τα βέλη πανω κάτω και κάνοντας χρήση του πλήκτρου OK, μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη του πληκτρολογίου την επιθυμητή επιλογή. Ένας γρήγορος τρόπος για την εύρεση της επιλογής είναι αφότoυ έχετε μπεί στο μενού με το αντίστοιχο πλήκτρο να εισάγετε τον συγκεκριμένο αριθμό υπομενού που επιθυμείτε. Μπορεί να χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό σας (PIN) για την είσοδο στο Μενού και την αλλαγή κάποιων Επιλογών. Παράδειγμα: Για να εισάγετε νέο αριθμό προώθησης κλήσης πατήστε MENU και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Menu Nº Display Χρήστες Menu Nº Display Επικοινωνία Ch-Pin Αλλαγή PIN set-ph Αριθμοί Οικ.Αναφοράς Ch-Oth Αλλαγή Άλλων PIN CfOnOf On/Off Προώθ. Κλήσης UrAreA Ανάθεση Υποσυστήματος CfOnPh Προώθηση Κλήσης On AddPin Προσθήκη PIN CfOfph Προώθηση Κλήσης Off AddPro Προσθήκη Token CAlAns Κλήση/Απάντηση RAS AddFob Προσθήκη Τηλεχειρισμού dircon Απευθείας Σύνδεση delpin Διαγραφή PIN Cusreg Καταχώριση Πελάτη delpro Διαγραφή Token tst-dl Αποστολή Σήματος Test delfob Διαγραφή Τηλεχειρισμού ur-ras del-ur Διαγραφή Χρήστη tmrgrp Χρονική Ομάδα ur-acc Ανάθεση Πρόσβασης Id Pro Κατάσταση Token Συσκευές UrnAme Όνομα Χρήστη Cp-Uol Ένταση Cp-Con Αντίθεση Υποσυστήματα Cp-bl Οπίσθιος Φωτισμός ChOnOf Συνάγ.Ημέρας On/Off CP-deg Υψ/Χαμ Θερμοκρασία Ch typ Τύπος Συναγ Ημέρας LAN-St Κατάσταση LAN A-NAme Όνομα Υποσυστήματος Ζώνες status Κατάσταση Ζωνών bypass Απομώνωση Ζωνών Σύστημα Fire-r Reset Πυρανιχνευτών StAtus Κατάσταση Συστήματος Ch-Zn Ζώνες Συναγερμού Ημέρας CLock Ημερομηνία/Ώρα pt2-zn Ζώνες Περιμτρ.Οπλισμ St-On Θερινή Ώρα Εντος tst-zn Τest Ζώνης St-Off Θερινή Ώρα Εκτος tstzns Τest Όλων Των Ζωνών Hislog Ιστορικό Συστήματος znname Όνομα Ζώνης SndLog Ιστορικού trbl Πρόβλημα Συστήματος Έξοδοι tst-ba Test Μπαταρίας status Κατάσταση Εξόδου Shtime Ώρα Χρον/γραμματος On-Off Εξοδοι On/Off Sh DAy Ημέρα Χρον/ραμματος tstsir Test Μεγαφώνου ShNAme Όνομα Χρον/ματος tstint Test Ρελέ HonAme Αργίες stsstr Test Φάρου Hotime Ημερομηνία Αργίας OPnAme Όνομα Εξόδου AboVt Πληροφορίες Συστήματος Πίνακας 1: Μενού Προγραμματισμού

5 5 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη Ε Ι Σ Α ΓΩ Γ Ή Το σύστημα ασφαλείας που αποκτήσατε σας βοηθάει να προστατευτείτε από ενέργειες διάρρηξης και σωματικής βλάβης εναντίον της περιουσίας σας και της ζωής σας. Αποτελείται από ένα ή περισσότερα πληκτρολόγια, αισθητήρες κίνησης, ανιχνευτές φωτιάς και μαγνητικές επαφές τοποθετημένα στους χώρους της οικίας σας. Ο έλεγχος του συστήματος αυτού επιτυγχάνεται μέσω του τελευταίας τεχνολογίας πληκτρολογίου (Vision Graphic Keypad), όπου εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες του συστήματος σε κείμενο ή με σύμβολα. Η ευκολία στην ανάγνωση του πληκτρολογίου και στην κατανόηση των συμβόλων κάνει αυτό το σύστημα μοναδικό για εφαρμογές ασφάλειας στο σπίτι ή στο γραφείο. Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά Παρακάτω παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος ασφαλείας Vision-64. Έως 16 πλήρως προγραμματιζόμενες Ζώνες Επαλήθευση Συναγερμού φωτιάς 48 Κωδικοί (PIN) Χρήστη Έως 4 Έξοδοι Relay (1 amp) 4 Έξοδοι Ανοικτού συλλέκτη (PGM) Επίβλεψη οδήγησης σειρήνας 8 Προγραμματιζόμενες Εργασίες (Αυτοματισμοί) Μέχρι 8 Υποσυστήματα Ενσωματωμένος Κωδικοποιητής 8 Πληκτρολόγια Icon Προγραμματιζόμενη είσοδος Κλειδοδιακόπτη Μνήμη 256 Συμβάντων Προστασία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI) Προγραμματισμός μέσω Πληκτρολογίου Προγραμματισμός μέσω λογισμικού Upload/Download Μνήμη Συναγερμών (Alarm) Επίβλεψη κατάστασης τηλεφωνικής γραμμής Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ Χ Ρ Ή Σ Τ Η Το εγχειρίδιο που κρατάτε παρέχει οδηγίες χρήσης και συντήρησης του συστήματος ασφαλείας. Καλύπτει τις βασικές λειτουργίες όπως οπλισμός και αφοπλισμός του συστήματος καθώς και ένα αρχικό προγραμματισμό λειτουργιών. Ο πλέον σύνθετος προγραμματισμός και η διαμόρφωση του συστήματος έχουν γίνει από τον εγκαταστάτη. Κάποια χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο εγχειρίδιο μπορεί να μην είναι διαθέσιμα βάσει της διαμόρφωσης του συστήματος από τον εγκαταστάτη. Συζητείστε μαζί του για τις δυνατότητες που σας παρέχονται. Σε κάποιες λειτουργίες θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό σας (PIN). Για λόγους ασφαλείας μην αντιγράψετε και μην δώσετε τον κωδικό αυτό σε τρίτο πρόσωπο. Αν θέλετε να χρησιμοποιείται το σύστημα και από άλλα πρόσωπα, δημιουργήστε αντίστοιχο αριθμό κωδικών, ή ζητήστε από τον εγκαταστάτη να το κάνει για εσάς. Παρακάτω παρέχονται σύντομες περιγραφές των βασικότερων χαρακτηριστικών και λειτουργιών ενός συστήματος ασφαλείας. Ζώνες Σαν ζώνη αναφερόμαστε σε μια συσκευή ή μια ομάδα συσκευών ανίχνευσης. Οι ζώνες ταυτοποιούνται από το χώρο που επιβλέπουν (π.χ... παράθυρο μπάνιου, κουζίνα κ.τ.λ.). Ζώνες σε πρόβλημα Όταν μια ζώνη (πχ παράθυρο) είναι κλειστή τότε βρίσκεται σε κανονική κατάσταση. Αν είναι ανοικτή τότε θεωρούμε ότι βρίσκεται σε πρόβλημα. Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος, θέλετε όλες οι ζώνες να είναι σε κανονική κατάσταση, αν και μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα και με ζώνες σε πρόβλημα. Τύποι Ζωνών Υπάρχουν 2 βασικοί τύποι ζωνών : Οι 24ωρες (24h) και οι μη 24ωρες ζώνες Μη 24ωρες ζώνες Οι μη 24ωρες ζώνες αντιδρούν σε καταστάσεις συναγερμού (Alarm) ανεξάρτητα από το αν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο (Οπλισμένο) ή απενεργοποιημένο (Αφοπλισμένο). Έχουν προγραμματιστεί να αντιδρούν άμεσα ή να διαθέτουν μια μικρή καθυστέρηση έτσι ώστε να παρέχεται χρόνος για συγκεκριμένες ενέργειες. Όταν ενεργοποιείτε (Οπλίζετε) το σύστημα έχετε τη δυνατότητα να οπλίσετε όλες τις ζώνες (Πλήρης οπλισμός) ή μέρος αυτών (Περιμετρικός οπλισμός). Ζώνες σε απομόνωση Μια απομονωμένη ζώνη, παραμένει ανενεργή ακόμα και αν το σύστημα έχει οπλίσει. Ίσως χρειαστεί να απομονώσετε ζώνες σε περιπτώσεις ανακαινίσεων στο χώρο ή βλάβης ενός ανιχνευτή. 24ωρες Ζώνες Οι ζώνες αυτές είναι ενεργές άσχετα με την κατάσταση οπλισμού ή αφοπλισμού του συστήματος. Υπάρχουν 2 βασικοί τύποι: 24ώρες φωτιάς και 24ωρες προστασίας. Υποσύστημα Υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε διαφορετικές περιοχές (Υποσυστήματα) επίβλεψης. Αυτό εξυπηρετεί στην περίπτωση διαφορετικών χώρων και στην πρόσβαση διαφορετικών ατόμων στους χώρους αυτούς μέσα σε ένα κτίριο. Στην περίπτωση αυτή οι ζώνες ομαδοποιούνται και διαχωρίζονται αναλόγως. Παράδειγμα: Διαχωρισμός Υποσυστημάτων σε μία επιχείρηση: Υποσύστημα 1 Χώρος Υποδοχής/Γραμματεία Υποσύστημα 2 Πωλήσεις Υποσύστημα 3 Διεύθυνση Υποσύστημα 4 Αποθήκη Κάθε υποσύστημα μπορεί να αντιδρά σαν αυτόνομος συναγερμός.

6 6 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη Πλήρης Οπλισμός Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα σε πλήρη οπλισμό, βάζετε σε λειτουργία όλες τις ζώνες του συστήματος. Περιμετρικός Οπλισμός Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα σε περιμετρικό οπλισμό, βάζετε σε λειτουργία μέρος των ζωνών που παρέχει το σύστημα. Συνήθως οι ζώνες που οπλίζουν είναι αυτές που καλύπτουν περιμετρικά την εγκατάσταση (παράθυρα, πόρτες) και όχι οι εσωτερικές ζώνες (Ανιχνευτές κίνησης). Συμβουλευτείτε τον τεχνικό που εγκατέστησε το σύστημα για να πληροφορηθείτε τις ζώνες περιμετρικού οπλισμού. Α Ν Α Φ Ο Ρ Έ Σ Σ Υ Ν Α Γ Ε Ρ Μ Ώ Ν Το σύστημα μπορεί να έχει προγραμματιστεί να στέλνει αναφορές συναγερμών, μέσω τηλεφώνου, σε ένα σταθμό λήψης σημάτων. Μόλις ολοκληρωθεί η αναφορά, το σύστημα απελευθερώνει την τηλεφωνική γραμμή. Αν υπάρξει αποτυχία στην αποστολή της αναφοράς το σύστημα εμφανίζει το ενδεικτικό για Service στην οθόνη του πληκτρολογίου. Π Λ Η Κ Τ Ρ Ο Λ Ό Γ Ι Ο Σ Υ Σ Τ Ή Μ ΑΤΟ Σ Το πληκτρολόγιο του συστήματος διαθέτει 20 πλήκτρα. Αυτά σας δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμόσετε τις λειτουργίες και να περιηγηθείτε στα μενού εντολών. Επίσης κάποια από αυτά έχουν διπλή λειτουργία που την ενεργοποιείτε κρατώντας τα πατημένα για 2 δευτερόλεπτα. Περιγραφή Πλήκτρων: Key εώς Description Εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων όπου απαιτείται. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [MENU] και τους αριθμούς για να εισάγετε εντολές. Επίσης χρησιμοποιείται για να πάμε πίσω ένα επίπεδο στα μενού εντολών και για έξοδο από αυτά χωρίς αποθήκευση των αλλαγών. Το πλήκτρο [ON] επιτρέπει στο χρήστη να οπλίσει πλήρως ένα υποσύστημα ή να ενεργοποιήσει μια έξοδο. Κρατώντας το πατημένο για 2 sec δίνουμε εντολή οπλισμού όλων των υποσυστημάτων. Το πλήκτρο [PART] επιτρέπει τον περιμετρικό οπλισμό από τον χρήστη. Κρατώντας το πατημένο για 2 sec, μπαίνουμε σε διαδικασία απομόνωσης ζωνών. Το πλήκτρο [OFF], επιτρέπει στο χρή στη να αφοπλίσει ένα υποσύστημα ή να απενεργοποιήσει μια έξοδο. Κρατώντας το πατημένο για 2 sec, δίνουμε εντολή αφοπλισμού όλων των υποσυστημάτων. Key + για 2 δευτ + για 2 δευτ + για 2 δευτ Εικονίδια / LED s Description Το πλήκτρο [OK] δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης των αλλαγών στα μενού εντολών. Το πλήκτρο [MAIL] επιτρέπει την ανάγνωση σε περίπτωση σύνδεσης του συστήματος μέσω TCP/ IP. Επίσης χρησιμοποιείται και για την χειροκίνητη αποστολή Τεστ. Μετακίνηση προς τα αριστερά σε νέο προγραμματισμό τηλεφωνικών αριθμών ή κειμένου. Μετακίνηση προς τα δεξιά σε νέο προγραμματισμό τηλεφωνικών αριθμών ή κειμένου. Μετακίνηση προς τα πάνω στα μενού εντολών, ή αλλαγή χαρακτήρων. Μετακίνηση προς τα κάτω στα μενού εντολών, ή αλλαγή χαρακτήρων. Πατώντας το πληκτρο στην αρχική οθόνη του πληκτρολογίου, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση προβλήματος στο σύστημα, άν υπάρχει. Κρατώντας τα πατημένα ταυτόχρονα για 2 sec, δημιουργείται συμβάν συναγερμού από πανικό πληκτρολογίου. Ενεργοποιούνται οι σειρήνες και αποστέλλεται σήμα στον σταθμό λήψης αν έχει προγραμματιστεί από τον εγκαταστάτη. Κρατώντας τα πατημένα ταυτόχρονα για 2 sec, δημιουργείται συμβάν Συναγερμού φωτιάς. Κρατώντας τα πατημένα ταυτόχρονα για 2 sec, δημιουργείται συμβάν συναγερμού Ιατρικής βοήθειας Πίνακας 2: Πλήκτρα & Λειτουργίες s Σχήμα 1: Πλήκτρα Πανικών Ο παρακάτω πίνακας σας δείχνει την σημασία των LED και των εικονιδίων.

7 7 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη Εικονίδιο Κατα/ση Σημασία Κόκκινο LED Πράσινο LED On Αναβοσβήνει On Αναβοσβήνει Πλήρης οπλισμός Συναγερμός (Alarm) Το υποσύστημα είναι αφοπλισμένο Area not ready to turn on Σχήμα 2: Όλα τα εικονίδια που έχει η οθόνη On Η ζώνη είναι ανοιχτή Εικονίδιο Κατα/ση Σημασία Το πληκτρολόγιο μπορεί να απεικονίσει την κατάσταση των υποσυστημάτων 1-4. On Το υποσύστημα είναι οπλισμένο ολικά ή περιμετρικά Off Το υποσύστημα είναι αφοπλισμένο Γρήγορο Αναβόσβημα On Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Off On On Off Αναβοσβήνει On Off On Off On Off On Off On Off Το υποσύστημα είναι σε alarm Το σύστημα έχει 220V Το σύστημα δεν έχει 220V Υπάρχει συναγερμός φωτιάς Δεν υπάρχει συναγερμός φωτιάς Κράτηση συναγερμού φωτιάς στη μνήμη (Οπλσμός και αφοπλισμός για εκαθάριση) Υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα Δεν υπάρχουν προβλήματα Υπάρχει πρόβλημα που δεν έχετε δεί. Το υποσύστημα είναι περιμετρικά οπλισμένο. Δεν υπάρχει περιμετρικός οπλισμός Το υποσύστημα είναι αφοπλισμένο Υπάρχει κατάσταση οπλισμού Πλήρης οπλισμός υποσυστήματος Το υποσύστημα είναι αφοπλισμένο Συνεγερμός ημέρας ON Συνεγερμός ημέρας Off Τηλεφ.Γραμμή Σε χρήση Τηλεφ.Γραμμή Ελεύθερη Off Αναβοσβήνει Η ζώνη είναι κλειστή Ζώνη σε συναγερμό Πίνακας 4: Σημασία εικονιδίων και LED ΤΟΝΟΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ Το πληκτρολόγιο παράγει αρκετούς διάκριτους τόνους (ήχους) για να σας ειδοποιήσει για τα διάφορα συμβάντα του συστήματος. Τόνος Τόνος Φωτιάς Τόνος διάρρηξης Τόνος Τόνος πλήκτρων Τόνος χρόνου Εισόδου Τόνος χρόνου εξόδου Τόνος λάθους Περιγραφή Επαναλαμβανόμενος ήχος για 3 sec, διακοπτόμενος για 2sec. Παράγεται από συναγερμό φωτιάς ή πανικό φωτιάς. Συνεχόμενος ήχος για χρονική διάρκεια σειρήνας. Παράγεται από συναγερμό διάρρηξης ή πανικό πληκτρολογίου. Επαναλαμβανόμενοι 4 κοφτοί ήχοι ακολουθούμενοι από παύση 5 sec. Παράγεται αν υπάρχει κατάσταση προβλήματος στο σύστημα. Ένας σύντομος ήχος. Παράγεται από το πάτημα ενός πλήκτρου, αν αυτό είναι αποδεκτό από το σύστημα. Κατά την είσοδο σας στον προστατευόμενο χώρο, μέσω της ζώνης καθυστέρησης, παράγεται ένα ζεύγος υψηλών / χαμηλών τόνων (για όσο χρόνο έχει προγραμματιστεί σαν χρόνος εισόδου) για να σας υπενθυμίσουν να αφοπλίσετε το σύστημα. Μετά την διαδικασία οπλισμού του συστήματος παράγεται ένας σύντομος επαναλαμβανόμενος τόνος ( για όσο χρόνο έχει προγραμματιστεί σαν χρόνος εξόδου) για να σας ειδοποιήσει ότι σε λίγο το σύστημα θα είναι οπλισμένο. Με την πίεση λάθους πλήκτρου παράγεται ένας συνεχόμενος ήχος 2 sec.

8 8 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη Τόνος εισόδου στο Menu Τόνος συναγερμού ημέρας Το πληκτρολόγιο παράγει ένα ζεύγος υψηλού & χαμηλού τόνου κατά την είσοδο στο μενού εντολών, και ένα ζεύγος χαμηλού / υψηλού τόνου κατά την έξοδο από αυτό. Το πληκτρολόγιο παράγει σύντομους κοφτούς ήχους όταν έχει παραβιαστεί μια ζώνη προγραμματισμένη για συναγερμό ημέρας chime. Πίνακας 5: Τόνοι πληκτρολογίου και η σημασίας τους Β Α Σ Ι Κ Ή Λ Ε Ι ΤΟ Υ Ρ Γ Ί Α Σ Υ Σ Τ Ή Μ ΑΤΟ Σ Πλήρης οπλισμος (All On) Το σύστημα έχει σαν εργοστασιακό δεδομένο την ύπαρξη ενός υποσυστήματος. Η διαδικασία πλήρους οπλισμού ενός υποσυστήματος είναι η εξής: 1. Σιγουρευτείτε ότι οι ζώνες βρίσκονται σε κανονική κατάσταση (κλειστές). 2. Εισάγετε τον κωδικό σας PIN, κα πατήστε το πλήκτρο [ON]. Αν οι ζώνες βρίσκονται σε κανονική κατάσταση και ο κωδικός σας είναι έγκυρος, ξεκινά ο χρόνος εξόδου. Σε περίπτωση ανοικτής ή προβληματικής ζώνης θα πρέπει να κλείσουμε ή να απομονώσουμε τη ζώνη αυτή ή πατώντας ΟΚ να κάνουμε αναγκαστικό οπλισμό βγάζοντας τις ανοιχτές ζώνες εκτός. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εξόδου μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία οπλισμού πληκτρολογώντας τον κωδικό σας ΡΙΝ και πατώντας το πλήκτρο OFF. 3. Για αφοπλισμό πατήστε PIN και πλήκτρο [OFF]. i Σημ. Το σύστημα απο τα εργοστασιακά δεδομένα είναι ρυθμισμένο για 1 υποσύστημα.αν έχετε παραπάνω απο ένα υποσύστημα, μπορείτε να οπλίσετε κάποιο και καποιο αλλο όχι. Σχήμα 3: CP200 πληκτρολόγιο ICON ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΌΣ & ΜΕΡΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ Στον περιμετρικό οπλισμό ενεργοποιούνται μόνο οι ζώνες που έχουν οριστεί από τον εγκαταστάτη να λειτουργούν με αυτό τον τρόπο οπλισμού. Αντίθετα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει τις ζώνες μερικού οπλισμού. 1. Σιγουρευτείτε ότι οι ζώνες βρίσκονται σε κανονική κατάσταση (κλειστές). 2. Εισάγετε τον κωδικό σας PIN, και πατήστε το πλήκτρο [PART]. Αν οι ζώνες βρίσκονται σε κανονική κατάσταση και ο κωδικός σας είναι έγκυρος, το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει μια οθόνη που θα σας καλεί να επιλέξετε τρόπο οπλισμού (περιμετρικό ή μερικό) 3. Χρησιμοποιώντας τα βελάκια στο πληκτρολόγιο επιλέξτε περιμετρικό (Part On) ή μερικό (Part2 On) και πατήστε [OK]. Με το τέλος αυτής της διαδικασίας, ξεκινά ο χρόνος εξόδου. Σε περίπτωση ανοικτής ή προβληματικής ζώνης θα πρέπει να κλείσουμε ή να απομονώσουμε τη ζώνη αυτή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εξόδου μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία οπλισμού πληκτρολογώντας τον κωδικό σας ΡΙΝ και πατώντας το πλήκτρο OFF. 4. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει το εικονίδιο περιμετρικού

9 9 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη οπλισμού, με το τέλος του χρόνου εξόδου. 5. Για αφοπλισμό πατήστε PIN και πλήκτρο [OFF]. Αφοπλισμός Για να αφοπλίσετε το σύστημα πρέπει να μπείτε στον προστατευόμενο χώρο από μια ζώνη προγραμματισμένη για καθυστέρηση Alarm. Έτσι ξεκινά ο χρόνος εισόδου που σας δίνει τη δυνατότητα να διενεργήσετε διαδικασία αφοπλισμού (PIN & [OFF]. 1. Πατήστε PIN + [OFF] για πλήρη αφοπλισμό ή αφοπλισμό ενός υποσυστήματος. Το πληκτρολόγιο δεν θα εμφανίζει πια την κλειδαριά ή τις πληροφορίες οπλισμού.. Silencing Alarms Κατά την εμφάνιση ενός συναγερμού στο σύστημα, το πληκτρολόγιο και οι σειρήνες του συστήματος ηχούν. Ακυρώστε το συναγερμό (Πατώντας ΡΙΝ + [OFF]) και ενημερώστε την εταιρεία Security για το συμβάν. 1. Πατήστε PIN + [OFF] για ακύρωση οποιουδήποτε συναγερμού και αφοπλισμό του συστήματος. Στο πληκτρολόγιο θα συνεχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο της ζώνης που έδωσε συναγερμό. Αυτό ονομάζεται μνήμη συναγερμών (alarm memory). 2. Για να καθαρισμό της μνήμη συναγερμών Οπλίστε & Αφοπλίστε το σύστημα. (π.χ... PIN + [ON] + PIN + [OFF]).. Αυτόματος Οπλισμός Το σύστημα ασφαλείας μπορεί να έχει προγραμματιστεί να οπλίζει αυτόματα μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Αν για οποιοδήποτε λόγο είστε ακόμη μέσα στο χώρο που προστατεύεται από το σύστημα, κατά την έναρξη του αυτόματου οπλισμού, μπορείτε να καθυστερήσετε τον αυτόματο οπλισμό κατά μία ώρα, πληκτρολογώντας απλά τον κωδικό σας κατά την διάρκεια του χρόνου προειδοποίησης αυτόματου οπλισμού. Στο χρόνο προειδοποίησης αυτόματου οπλισμού, το πληκτρολόγιο παράγει ένα διακριτό ήχο για να σας ειδοποιήσει ότι σε λίγο το σύστημα θα οπλίσει. Παράδειγμα: Αν το σύστημα έχει προγραμματιστεί να οπλίσει αυτόματα στις 7.00 και ο χρόνος προειδοπoίησης αυτόματου οπλισμού έχει οριστεί στα 5 λεπτά. Τότε το πληκτρολόγιο θα αρχίσει να ηχεί στις Αν πατήσετε τον κωδικό σας σε αυτό το διάστημα τότε το πληκτρολόγιο θα πάψει να ηχεί και ο χρόνος προειδοποίησης αυτόματου οπλισμού θα ξεκινήσει πάλι στις Το σύστημα θα οπλίσει στις ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ Αν σε περίπτωση ξεχάσατε να οπλίσετε το σύστημα σας τότε μπορείτε να το οπλίσετε μέσω τηλεφώνου αν έχει προγραμματιστεί αυτό από τον εγκαταστάτη σας. Για να το κάνετε αυτό καλέστε τον τηλεφωνικό του σπιτιού σας και όταν ο πινάκας απαντήσει την κλήση θα ακούσετε 3 beep σε αύξουσα συχνότητα αν ο πίνακας είναι αφοπλισμένος. Έτσι πατήστε [0] + [#] για να τον οπλίσετε. Θα ακουστούν 3 beep σε φθίνουσα συχνότητα που σημαίνει ότι το σύστημα οπλίστηκε. Με αυτό τον τρόπο οπλίζουν όλα τα υποσυστήματα. Κωδικός Απειλής Συναγερμός σιωπηλού πανικού ή απειλής μπορεί πολύ εύκολα να δοθεί μέσω τηλεχειρισμού αν κάποιος σας αναγκάσει να χειριστείτε το σύστημα. Για να δώσετε συναγερμό απειλής εισάγετε το PIN σας κανονικά επαναλαμβάνοντας τα δύο τελευταία ψηφία του και μετά πατήστε ΟΝ ή OFF. Δείτε τα παρακάτω παραδείγματα. 1) Αν το PIN σας είναι 2580, για να στείλετε συναγερμό απειλής όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο, Πατήστε, [2] + [5] + [8] + [0] + [8] + [0] + [OK] ή [ON]. 2) Αν το PIN σας είναι 2580, για να στείλετε συναγερμό απειλής όταν το σύστημα είναι οπλισμένο, Πατήστε, [2] + [5] + [8] + [0] + [8] + [0] + [OFF]. DTMF Control Functions Αντίθετα με άλλα συστήματα συναγερμών για τον έλεγχο μέσω DTMF τόνων δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση επιπλέον πλακετών επέκτασης. Για να διαμορφώσετε τις λειτουργίες σχετικά με τον έλεγχο DTMF βλέπε μενού Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την σωστή απομακρυσμένη διαχείριση του συστήματος μέσω DTMF τόνων. 1. Μόλις ο πίνακας απαντήσει στην εισερχόμενη κλήση εφόσον βέβαια είναι ενεργοποιημένη κάποια απο τις επιλογές DTMF του μενού τότε ο πίνακας θα αναπαράγει ένα σύντομο ήχο καλωσορίσματος. Μετά απο αυτόν τον ήχο έχετε 5 δευτερόλεπτα στην διάθεση σας για να εισάγετε έναν έγκυρο κωδικό ούτως ώστε να συνδεθείτε με τον πίνακα. 2. Αμέσως μετά την εισαγωγή του προσωπικού σας κωδικού πατάτε το πλήκτρο #. Εάν ο κωδικός είναι έγκυρος το σύστημα θα απαντήσει με δύο σύντομους ήχους. Εάν ο

10 10 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη κωδικός είναι άκυρος τότε θα ακουστεί ένας παρατεταμένος ήχος. Σε περίπτωση που ο έγκυρος κωδικός δεν εισαχθεί έγκαιρα τότε το σύστημα θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει dial-up σύνδεση όπως σαν να συνδεόταν στο λογισμικό VisionLink. Εαν συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να περιμένετε 60 δευτερόλεπτα πρίν προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά στο σύστημα. 3. Αμέσως μετά την επικύρωση του κωδικού σας μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες δια μέσου των εντολών που ακολουθούν. Εαν κάνενα πλήκτρο δεν πατηθεί για χρονικό διάστημα 20 δευτερολέπτων ο πίνακας θα αναπαράγει τον ήχο τερματισμού και η επικοινωνία θα λάβει τέλος. Πατώντας ## οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενω είναι ενεργή η επικοινωνία με το σύστημα η σύνδεση τερματίζεται ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ DTMF Λειτουργία Εντολή Απόκριση Γρήγορος Οπλισμός Όλων των Υποσυστημάτων 0+# 2 Σύντομοι Ήχοι Εγκυρη Πρόσβαση Κωδ. Χρ. + # Ήχος Άκυρη Πρόσβαση Κωδ. Χρ + # Οπλισμός Υποσυστήματος 1+ Υπο # Αφοπλισμός Υποστήματος 1+ Υπο # Ενεργοποίηση Εξόδου 2+ Εξ # Απενεργοποίηση Εξόδου 2+ Εξ # Τερματισμός Επικοινωνίας # + # ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ DTMF 2 Σύντομοι Ήχοι ( Low - High ) 2 Σύντομοι Ήχοι ( High - Low ) 2 Σύντομοι Ήχοι ( Low - High ) 2 Σύντομοι Ήχοι ( High - Low ) Ήχος Τερματισμού Κάθε ένα απο τα παρακάτω παραδείγματα αναπτύσσει αναλυτικά κάθε βήμα για την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση της διαδικασίας απομακρυσμένου ελέγχου μέσω DTMF τόνων. Πρακτικά για την διαχείριση των υποσυστημάτων / εξόδων του συστήματος η έγκυρη πρόσβαση είναι απαραίτητη μόνο κατα την έναρξη της επικοινωνίας. Για τον Οπλισμό του Υποσυστήματος 1 ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα # = Έγκυρη Πρόσβαση # = Οπλισμός Υποσυστήματος 1 Για την Ενεργοποίηση της Εξόδου 10 ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα # = Έγκυρη Πρόσβαση # = Ενεργοποίηση της Εξόδου 10 Για την Απενεργοποίηση της Εξόδου 12 ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα # = Έγκυρη Πρόσβαση # = Απενεργοποίηση της Εξόδου 12 Εαν η επιλογή Γρήγορος Οπλισμός DTMF είναι ενεργοποιημένη τότε μπορούμε να οπλίσουμε όλα τα Υποσυστήματα χωρίς να μπούμε στην διαδικασία έγκυρης πρόσβασης. Απλά πατώντας 0 + # ακολουθούν δύο σύντομοι ήχοι για να μας ενημερώσουν ότι ο οπλισμός των υποσυστημάτων έγινε με επιτυχία Τονίζεται ότι στο τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιείται για τον απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η αποστολή DTMF κατα την διάρκεια της κλήσης ούτως ώστε όταν πατάμε τα πλήκτρα ελέγχου να αποστέλλονται οι αντίστοιχοι συνδυασμοί συχνοτήτων. Σε ορισμένα τηλέφωνα η δυνατότητα αποστολής DTMF τόνων είναι απενεργοποιημένη απο τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Προγραμματισμός κειμένου με χρήση πληκτρολογίου Κατά τον προγραμματισμό κειμένου, αρκετά πλήκτρα λειτουργούν διαφορετικά από τη συνήθη λειτουργία τους. Ένα σύνολο χαρακτήρων έχει οριστεί για κάθε αριθμητικό πλήκτρο. Έτσι εκτός από του αριθμούς μπορούμε να βρούμε γράμματα και σύμβολα στα πλήκτρα (ακριβώς όπως στη δημιουργία μηνυμάτων στο κινητό μας τηλέφωνο). Μετά την εμφάνιση του επιθυμητού χαρακτήρα, χρησιμοποιείστε τα βελάκια (δεξιά, αριστερά) για να μεταφερθείτε στην επόμενη θέση. Κατά την εισαγωγή χαρακτήρων, το επαναλαμβανόμενο πάτημα ενός πλήκτρου, εμφανίζει έναν-έναν τους χαρακτήρες που έχουν ανατεθεί στο πλήκτρο αυτό. Η σειρά των χαρακτήρων είναι πανομοιότυπη με των κινητών τηλεφώνων Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες: Χαρακτήρες 1.,?! - & < > 1 2 A B C a b c 2 3 D E F d e f 3 4 G H I g h i 4 5 J K L j k l 5 6 M N O m n o 6 7 P Q R S p q r s 7 8 T U V t u v 8 9 W X Y Z w x y z 9 0 Κενό # $ % * 0 Εμφάνιση όλων των χαρακτήρων προς τα πάνω Εμφάνιση όλων των χαρακτήρων προς τα κάτω Μετακίνηση μιας θέσης αριστερά Μετακίνηση μιας θέσης δεξιά

11 11 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη OFF Διαγραφή στοιχείων μέχρι το τέλος της γραμμής Για αποθήκευση του κειμένου πατήστε [OK], ή πατήστε [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση. Οιακόλουθοι ειδικοί χαρακτήρες μπορούν να αποδοθούν με τα βελάκια πάνω κάτω. + # $ & % * : ( ) / < > = Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ό Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ ΑΤΟ Σ i Note Για να μπείτε στον προγραμματισμό του συστήματος πατήστε το PΙΝ σας και μετά το MENU.Ο εργοστασιακός κωδικός είναι ο Χρήστες > Κωδικοί PIN > del-ur Διαγραφή Χρήστη MENU Αυτή η εντολή επιτρέπει στον κύριο χρήστη να διαγραψει κάποιον αλλο χρήστη απο το σύστημα. Διαγράφοντας ενα χρήστη διαφεται το token του, ο κωδικός του και οι τηλεχειρισμοί του. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι αφοπλισμένο. 2. Πατήστε [1] + [0] + [0] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει Ur = δώστε τον αριθμό του χρήστη που θέλετε να διαγράψετε. Ur= 3. Δώστε αριθμό και πατήστε [OK]. del? 4. Το σύστημα θα σας προτρέψει για επικύρωση, πατήστε [OK]. Χρήστες > Κωδικοί PIN > EntPin Αλλαγή του δικού σας PIN MENU Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να αλλάξετε το δικό σας PIN. Προτείνεται, να γράψετε τον παλιό σας κωδικό κάπου γατί θα σας χρειαστεί σε αυτή τη διαδικασία. Το νέο PIN πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό ψηφίων με το παλιό PIN. Από τη στιγμή που γίνει η αλλαγή κωδικού, καταστρέψτε το χαρτί με τον παλιό κωδικό. Τα εργοστασιακά δεδομένα του συστήματος δίνουν 4 ψηφίο κωδικό χρήστη PIN. Μόνο ο ευκατάστατης του συστήματος μπορεί να αλλάξει το μήκος των κωδικών PIN χρήστη. 1. Πατήστε [User PIN] + [MENU] 2. Πατήστε [1] + [1] + [0] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα σας παροτρύνει να αλλάξετε το PIN. EntPin 3. Εισάγετε νέο PIN, και πατήστε [OK]. Αν ακουστεί τόνος λάθους, δοκιμάστε διαφορετικό PIN. Το πληκτρολόγιο θα σας παροτρύνει να εισάγετε το νέο PIN ξανά.

12 12 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη repeat Αν επιλέξατε αριθμό χρήστη που είδη υπάρχει τότε θα ακουστεί ο ήχος σφάλματος. Αν συμβεί κάτι τέτοιο δώστε άλλο αριθμό χρήστη 4. Εισάγετε το νέο PIN ξανά. 5. Πατήστε [OK] για αποθήκευση και έξοδο ή πατήστε [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση.ο νέος σας κωδικός PIN, έχει πλέον αλλάξει Χρήστες> Κωδικοί PIN > Ch-Oth Αλλαγή Αλλων PIN MENU Αν τα δικαιώματα του κωδικού σας αντιστοιχούν σε κύριο κωδικό χρήστη, με αυτή τη διαδικασία μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κάποιου άλλου χρήστη του συστήματος. Σημειώστε τον παλιό κωδικό πριν ξεκινήσετε την διαδικασία. Ο νέος κωδικός PIN πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό ψηφίων με τον παλιό Εργοστασιακός Κύριος Κωδικός PIN (MASTER) : Πατήστε [1] + [1] + [1] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει Ur = Δώστε τον αριθμό του χρήστη για τον οποίο θα αλλάξετε το PIN. Ur= 2. Δώστε τον αριθμό χρήστη και πατήστε [OK]. EntPin Ur= 3. Eισάγετε το νέο PIN για τον επιλεγμένο χρήστη. Αν ακουστεί τόνος λάθους, δοκιμάστε με άλλο κωδικό PIN. Tο display θα δείξει ==== αφοτου δώσατε το νεο PIN. EntPin 4. Πατήστε [OK] για αποθήκευση & έξοδο, ή [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση. Χρήστες > Κωδικοί PIN > DELPin Διαγραφή PIN MENU Αυτή η εντολή επιτρέπει στον Κύριο κωδικό χρήστη να διαγράψει το PIN άλλων χρηστών. Ο Κύριος κωδικός χρήστη δεν μπορεί να διαγράψει το δικό του PIN. 2. Πατήστε [1] + [1] + [3] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει Ur = Πατήστε τον αριθμό του χρήστη που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε [OK]. Ur= 3. Δώστε το νέο PIN. Aν ακουστεί ήχος λάθους ή, εμφανιστεί badpin δοκιμάστε άλλο PIN. 4. Πατήστε [OK] για αποθήκευση & έξοδο, ή [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση. Χρήστες> Κωδικοί PIN > AddPin Προσθήκη PIN MENU Αυτή η εντολή επιτρέπει σε ένα κύριο κωδικό χρήστη να εισάγει νέο PIN σε ένα νέο χρήστη του συστήματος. Ο Κύριος κωδικός χρήστη μπορεί να εισάγει νέους κωδικούς μόνο στους νέους χρήστες που έχουν δημιουργηθεί στο ίδιο υποσύστημα ή υποσυστήματα με αυτόν (Δεν μπορεί να δημιουργήσει χρήστες άλλων υποσυστημάτων στα οποία δεν έχει δικαιώματα). 3. Αφου επιλέξατε χρήστη το σύστημα θα σας ζητήσει επιβεβαίωση. Del? 4. Πατήστε [OK] για αποθήκευση & έξοδο, ή [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση. 2. Πατήστε [1] + [1] + [2] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει Ur = Πατήστε τον αριθμό του χρήστη που θέλετε να εισάγετε και πατήστε.

13 13 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη Token (Μπελόκ & καρτες proximity) Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διαδικασία προσθήκης & διαγραφής καρτών Token. Αυτές προσφέρουν ένα εναλλακτικό τρόπο οπλισμού & αφοπλισμού του συστήματος μέσω ενός πληκτρολογίου με ενσωματωμένο καρταναγνώστη proximity ή εξωτερικού καταναγνώστη. Το σύστημα μπορεί επίσης να διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανοίγει και μια πόρτα μέσω μιας ηλεκτρομαγνητικής κλειδαριάς. Συζητήστε αυτό το χαρακτηριστικό με τον εγκαταστάτη του συστήματος και αποφασίστε από κοινού τη χρήση ή όχι αυτής της δυνατότητας. Με την κάρτα ή το μπρελόκ proximity (Token), το μόνο που κάνετε είναι να περνάτε το Token πάνω από το πληκτρολόγιο ή τον καρταναγνώστη και το σύστημα αυτόματα οπλίζει ή αφοπλίζει. Χρήστες > Token > AddPro Προσθήκη Token MENU Αυτή η εντολή επιτρέπει στον κύριο κωδικό χρήστη να προσθέσει Token στους χρήστες που βρίσκονται στο ίδιο υποσύστημα ή υποσυστήματα με αυτόν. 2. Πατήστε [1] + [2] + [0] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει Ur = Πατήστε τον αριθμό του χρήστη για τον οποίο θέλετε να προσθέσετε το token και πατήστε [OK]. Ur= 3. Αν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο καρταναγνώστη, στην οθόνη θα εμφανιστεί μήνυμα που σας παροτρύνει να εμφανίσετε (περάσετε από πάνω) το Token στο πληκτρολόγιο. Με την εμφάνιση του Token, ακούτε ένα σύντομο ήχο και το πληκτρολόγιο επανέρχεται στο μενού εντολών. PrSEnt Χρήστες > Token > delpro Διαγραφή Token MENU Αυτή η εντολή δίνει τη δυνατότητα στον Κύριο κωδικό χρήστη να διαγράψει Token από χρήστες που είναι ορισμένοι στα ίδια υποσυστήματα με αυτό. 2. Πατήστε [1] + [2] + [1] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει Ur = Πατήστε τον αριθμό του χρήστη για τον οποίο θα διαγράψετε το token και πατήστε [OK]. Ur= 3. Αφότου δηλώσατε χρήστη για διαγραφή το σύστημα θα σας ζητήσει επιβεβαίωση. Del? 4. Πατήστε [OK] για αποθήκευση & έξοδο, ή [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση. Πρόσβαση > Token > ID Pro Κατάσταση Token MENU Αυτή η εντολή δίνει τη δυνατότητα στον Κύριο κωδικό χρήστη να ταυτοποιήσει ένα προγραμματισμένο Token. 2. Πατήστε [1] + [2] + [2] + [OK]. Το σύστημα θα σας προτρέψει να περάσετε το token μπροτά απο το πληκτρολόγιο για αναγνώριση. PrSEnt 4. Για να κάνετε αυτές τις λειτουργίες με τα token θα πρέπει στο σύστημα να υπάρχει ουλάχιστον ένας καρταναγνώστης proximity. 3. Αφού περάσετε το token το σύστημα θα σας πεί σε ποιον χρήστη ανήκει. Στο παρακ ατω παράδιγμα το token ανήκει σο χρήστη 9. Ur Πατήστε [OK] όταν τελειώσετε.

14 14 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη Ασύρματα χειριστήρια (RF) Μέσω των τηλεχειρισμών σας δίνεται η δυνατότητα να οπλίζετε και να αφοπλίζετε το σύστημα από κάποια απόσταση χωρίς τη χρήση πληκτρολογίου. Η λειτουργία των τηλεχειρισμών προϋποθέτει την τοποθέτηση συμβατού ασύρματου δέκτη στο σύστημα. Χρήστες > Τηλεχειρισμοί RF > AddFob Πρόσθήκη Τηλεχειρισμού MENU Αυτή η εντολή επιτρέπει στον εγκαταστάτη ή στον Κύριο κωδικό χρήστη να προσθέσουν ένα ID (Κωδικό) RF χειριστηρίου για ένα χρήστη. 2. Πατήστε [1] + [3] + [0] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει Ur = Πατήστε τον αριθμό του χρήστη για τον οποίο θέλετε να εισάγετε το τηλεχειριστήριο και παήστε [OK]. Ur= 3. Tο σύστημα θα σας προτρέψει να εισάγετε το ID του τηλεχειρισμού. Ent Id 4. Βάλτε το ID του τηλεχειριστηρίου ή διαφορετικά πατήστε άποιο πλήκτρο απο τον τηλεχειρισμό για να περαστεί το ID αυτόματα. Χρήστες > Τηλεχειρισμοί RF > delfob Διαγραφή Χειριστηρίου MENU Αυτή η εντολή επιτρέπει στον εγκαταστάτη ή στον Κύριο κωδικό χρήστη να διαγράψουν ένα ID (Κωδικό) RF χειριστηρίου από ένα χρήστη. 2. Πατήστε [1] + [3] + [1] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει Ur = Βάλτε τον αριθμό του χρήστη για τον οποίο θέλετε να σβήσετε τον τηλεχειρισμό και πατήστε [OK]. Ur= 4. Βάλτε το ID του τηλεχειριστηρίου ή διαφορετικά πατήστε άποιο πλήκτρο απο τον τηλεχειρισμό για να διαγραφεί το ID αυτόματα Χρήστες > Ιδιότητες Χρήστη > Ur AME Όνομα Χρήστη MENU Αυτή η εντολή επιτρέπει στον Κύριο κωδικό χρήστη να εισάγει όνομα χρήστη (Μέγιστο 16 χαρακτήρων ανα όνομα). Με τα βελάκια [ ] και [ ] μετακινήτε τον κέρσορα για να δείτε το όνομα του χρήστη. Ο προγραμματισμός του ονόματος είναι παρόμοιος σαν ένα κινητό τηλεφωνο. Αναφερθείτε στον προγραμματισμό κειμένου στη σελίδα 10. Τα ονόματα των χρηστών συνδυάζονται με τα συμβάντα του συστήματος στο ιστορικό.αυτό σας βοηθάει να διαβάσετε πιο ευκολα το ιστορικό. Τα ονόματα επίσης οταν στέλνονται οι αναφορές με SMS εμφανίζονται για να δείξουν ποιος χρήστης οπλισε ή αφόπλισε το σύστημα. Από τα εργοστασιακά δεδομένα τα ονόματα των χρηστών είναι τα παρακάτω: Αριθμ.Χρήστη ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚ Α ΟΝΟΜΑΤΑ Όνομα 1 USEr 1 AmE 2 USEr 2 AmE 48 USEr 48 AmE Για να αλλάξετε ονοματα κάντε τα παρακάτω, 2. Πατήστε [1] + [4] + [0] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει Ur = Πατήστε τον αριθμό του χρήστη για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε το όνομα και [OK]. Ur= 3. Tο πληκτρολόγιο θα εμφανίσει το τρέχον όνομα χρήστη. Με τα [ ], [ ] βλέπετε το τρέχον όνομα χρήστη. Η θέση του κέσορα βρίσκεται στο γράμμα που αναβοσβήνει. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε οποιοδήποτε χαρακτήρα χωρίς να σβησετε και να ξαναγράψετε το όνομα. USEr 5 3. Tο σύστημα θα σας προτρέψει να εισάγετε το ID του τηλεχειρισμού.. Ent Id 4. Με τα 0 έως 9, [ ] και [ ] προγραμματήστε το όνομα χρήστη. Με τα [ ] και [ ] βάζετε ειδικούς χαρακτήρες. 5. Για να σβήσετε το όνομα απο την θέση του κέρσορα και κάτω πατήστε το [OFF]. 6. Πατήστε [OK] για αποθήκευση & έξοδο, ή [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση.

15 15 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη Χρήστες > Ιδιότητες Χρήστη > UrArEA Ανάθεση Υποσυστήματος MENU Αυτή η εντολή, δίνει τη δυνατότητα στον Κύριο κωδικό χρήστη να ορίσει χρήστες σε ένα ή περισσότερα (1~8) υποσυστήματα. Προσοχή! Ο Κύριος κωδικός χρήστη μπορεί να εκτελέσει αυτή την εντολή μόνο στα υποσυστήματα που ο ίδιος είναι ορισμένος. Δεν μπορεί να αλλάξει το υποσύστημα του εαυτού του. 2. Πατήστε [1] + [4] + [1] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει Ur = Πατήστε τον αριθμό του χρήστη τον οποίο θέλετε να τον αναθέσετε σε κάποιο άλλο υποσύστημα και πατήστε[ok]. Ur= 2. Tο σύστημα θα σας εμφανίσει σε ποιό υποσύστημα ανήκει ο χρήστης. Οι αριθμοί 1 έως 4 αντιστοιχούν στα υποσυστήματα 1 έως Bit- 3. Με τα πλήκτρα1 έως 4 αναθέτετε η όχι τον χρήστη στα υποσυστήματα που θέλετε.όταν ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη τότε. 4. Επαναλάβετε το βήμα 3 μέχρι να αναθέσετε τους χρήστες στα Υποσυστήματα που θέλετε. 5. Πατήστε [OK] για αποθήκευση & έξοδο, ή [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση. Χρονικές Ομάδες Με αυτή την εντολή μπορείτε να αναθέσετε σε κάθε χρήστη κάποιες ομάδες πρόσβασης. Η διαφορά με το προηγούμενο μενού είναι ότι οι ομάδες πρόσβασης δεν ελέγχουν την πρόσβαση του χρήστη στο σύστημα (δυνατότητα οπλισμού αφοπλισμού) αλλά την πρόσβαση του σε χώρους που ελέγχονται μέσω των εξόδων του συστήματος. Για παράδειγμα ένας χρήστης έχει την πρόσβαση να οπλίσει και να αφοπλίσει το σύστημα μια συγκεκριμένη ώρα (που ορίζεται στη χρονική ομάδα) αλλά δεν μπορεί να μπει μέσω του κωδικού του ή μέσω κάρτας πρόσβασης σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο που η πρόσβαση σε αυτό ελέγχεται από το σύστημα (ορίζεται στην ομάδα πρόσβασης). Το σύστημα διαθέτει 8 ομάδες πρόσβασης και κάθε χρήστης μπορεί να ανήκει σε πολλές από αυτές. Ο εγκαταστάτης του συστήματος θα έχει φροντίσει για τον προγραμματισμό και τις ρυθμίσεις των ομάδων πρόσβασης. Χρήστες Κάθε χρήστης μπορεί να ανήκει σε μία μόνο Χρονική Ομάδα. Χρονοπρογράμματα Πολλά χρονοπρογράμματα μπορούν να συνδιαστούν με μια χρονική ομάδα. Μέχρι 8 χρονοπρογράμματα μπορούν προγραμματιστούν. Χρονικές Ομάδες Μέχρι 8 χροικές ομάδες μπορούν να προγραμματιστούν. Χρήστες > Ιδιότητες Χρήστη > tmr rp Χρονική Ομάδα MENU Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να ορίσετε χρονική ομάδα για κάποιον χρήστη. Μέσω της χρονικής ομάδας μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση του χρήστη στο σύστημα, σε συγκεκριμένες χρονικές ζώνες (ομάδες πρόσβασης) κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. 2. Πατήστε [1] + [4] + [4] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει Ur = Πατήστε τον αριθμό του χρήστη που θέλετε να αναθέσετε και πατήστε [OK]. Ur= 3. Με τα αριθμητικά πλήκτρα δηλώστε Χρονική Ομάδα. Πατήστε 1 8 ή 0 για απενεργοποίηση. d=00 4. Πατήστε [OK] για αποθήκευση & έξοδο, ή [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση. Χρήστες > Ιδιότητες Χρήστη > Ur-Acc Ορισμός Πρόσβασης MENU Με αυτή την εντολή μπορείτε να αναθέσετε σε κάθε χρήστη κάποιες ομάδες πρόσβασης. Η διαφορά με το προηγούμενο μενού είναι ότι οι ομάδες πρόσβασης δεν ελέγχουν την πρόσβαση του χρήστη στο σύστημα (δυνατότητα οπλισμού αφοπλισμού) αλλά την πρόσβαση του σε χώρους που ελέγχονται μέσω των εξόδων του συστήματος Για την λειτουργία αυτή θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας. 2. Πατήστε [1] + [4] + [5] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει Ur = Πατήστε τον αριθμό του χρήστη που θέλετε να αναθέσετε και πατήστε [OK]. Ur= 3. Το πληκτρολόγιο θα σας δείξει σε ποιά ομάδα προσβασης ανήκει ο χρήστης. Οι αριθμοί 1 έως 8 αντιστοιχούν στις ομάδες πρόσβασης 1 έως 8.

16 16 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη -Bit Με τα πλήκτρα 1 έως 8 αναθέτετε τον χρήστη σε Ομάδες Πρόσβασης.Όταν οι αντίστοιχοι αριθμοί εμφανίζονται τότε ο χρήστης ανήκει στις αντίστοιχες ομάδες πρόσβασης. 5. Επαναλάβετε το βήμα 3 για να αναθέσετε χρήστες σε Ομάδες Πρόσβασης. 6. Πατήστε [OK] για αποθήκευση & έξοδο, ή [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση. Υποσυστήματα Το σύστημα ασφαλείας Vision ICON έχει τη δυνατότητα να διαχωριστεί σε 4 ανεξάρτητα υποσυστήματα. Αυτή η ενότητα περιγράφει τις διάφορες εντολές και χαρακτηριστικά που μπορούν να δοθούν στα υποσυστήματα. Υποσυστήματα > Εντολές > L200 Κατάσταση Υποσυστήματος MENU Αυτή η εντολή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να πληροφορηθούν την κατάσταση ενός υποσυστήματος. Αυτή η εντολή είναι διαθέσιμη μέσω ενός πληκτρολογίου σε υποσύστημα που δεν είναι οπλισμένο για την εμφάνιση όλων των άλλων υποσυστημάτων. 2. Πατήστε [2] + [0] + [0] + [OK]. Αν το σύστημα σας έχει ρυθμιστεί να έχει παραπάνω απο 1 Υποσύστημα το πληκτρολόγιο θα σας εμφανίσει Α=. Πατήστε τον αριθμό του υποσυστήματος που θέλετε να δείτε και [OK]. A= 4. Για έξοδο πατήστε [OK]. Υποσυστήματα > Εντολές > L201 Οπλισμος /Αφοπλισμός Υποσυσ/τος MENU Αυτή η εντολή επιτρέπει τον πλήρη Οπλισμό ή τον αφοπλισμό ενός υποσυστήματος.αν έχετε παραπάνω από 1 υποσύστημα το σύστημα θα ζητήσει να επιλέξετε το υποσύστημα που θέλετε να οπλίσετε. 2. Πατήστε [MENU] + [2] + [0] + [1] + [OK]. Αν έχετε παραπάνω από 1 υποσύστημα, το πληκτρολόγιο θα σας δείξει A = Πατήστε το αριθμό του υποσυστήματος που θέλετε να οπλίσετε και [OK] A= Υποσυστήματα > Εντολές > L202 Πλήρης Οπλισμός Όλων των Υποσ/των MENU Αυτή η εντολή σας επιτρέπει τον ταυτόχρονο οπλισμό όλων των υποσυστημάτων που έχετε δικαιώματα σαν χρήστης. Το πληκτρολόγιο εμφανίζει τα εικονίδια των υποσυστημάτων που είναι οπλισμένα. 2. Πατήστε [MENU] + [2] + [0] + [2] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα δείξει την λέξη LEAVE και θα αρχίσει να μετράει ο χρόνος εξόδου. Εγκαταλήψτε το χώρο. 3. Tο πληκτρολόγιο θα σας εμφανίσει την κατάσταση του υποσυστήματος. Αν είναι οπλισμένο θα εμφανιστεί IS ON 3. Με το τέλος του χρόνου εξόδου το πληκτρολόγιο θα εμφανίζει την κατάσταση πλήρους οπλισμού (Armed) και τα εικονίδια των υποσυστημάτων που είναι οπλισμένα. Αν είναι αφοπλισμένο θα εμφανιστεί: IS OFF Αν το Υποσύτημα 1 είναι οπλισμένο περιμετρικά θα εμφανιστεί: A1 ON1 i Σημ. Τα εικονίδια των υποσυστημάτων θα εμφανίζονται μόνο αν έχουν προγραμματιστεί από τον εγκαταστάτη του συστήματος. Υποσυστήματα > Εντολές > L203 Αφοπλισμός Όλων MENU Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να αφοπλίσετε ταυτόχρονα

17 17 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη όλα τα υποσυστήματα στα οποία έχετε δικαιώματα. Ωστόσο προαπαιτείται η χρήση πληκτρολογίου από ένα αφοπλισμένο υποσύστημα. 2. Πατήστε [2] + [0] + [3] + [OK]. Τα υποσυστήματα στα οποία έχετε πρόσβαση θα αφοπλίσουν αυτόματα. Υποσυστήματα > Εντολές > L204 Μετακίνηση σε Υποσύστημα MENU Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να μετακινηθείτε από ένα πληκτρολόγιο ενός υποσυστήματος σε ένα άλλο υποσύστημα για δώσετε εντολές σε αυτό καθώς επίσης θα εμφανιστεί και η κατάσταση των ζωνών του υποσυστήματος. 2. Πατήστε [2] + [0] + [4] + [OK]. Αν το σύστημα σας έχει ρυθμιστεί να έχει παραπάνω απο 1 Υποσύστημα το πληκτρολόγιο θα σας εμφανίσει Α= Πατήστε τον αριθμό του υποσυστήματος που θέλετε να πάτε και πατήστε [OK]. A3 OFF 3. Το πληκτρολόγιο θα σας δείξει το υποσύστημα που θέλετε.αν δεν έχετε πρόσβαση στο συγκεκριμένο υποσύστημα τότε θα ακουστεί ένας ήχος λάθους. Το πληκτρολόγιο σε ηρεμία θα δειχνει το υποσύστημα στο οποίο ανηκει.στο παραπάνω παράδειγμα το πληκτρολόγιο ανήκει στο Υποσύστημα 3 4. Tο πληκτρολόγιο γυρνάει απο μόνο του στο Υποσύστημα που ανήκει μετά απο 30 δευτερόλεπτα. i Σημ. Με τα βελάκια [ ] [ ] μπορείτε να μετακινήστε στα υποσυστήματα. ChOnOF Συναγερμός Ημέρας On/Off MENU Υποσυστήματα > Εντολές > Η ενεργοποίηση του συναγερμού ημέρας σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε το ηχητικό σήμα του πληκτρολογίου ή μια προγραμματισμένη έξοδο κάθε φορά που μια προγραμματισμένη ζώνη για συναγερμό ημέρας παραβιάζεται. Αυτή η λειτουργία αναφέρεται σε κατάσταση αφοπλισμού του υποσυστήματος. Σε Κατάσταση οπλισμού ισχύει η έναρξη συναγερμού σε παραβίαση ζώνης. Αυτή η εντολή επιτρέπει στο χρήστη να ενεργοποιήσει (On) ή να απενεργοποιήσει (OFF) το συναγερμό ημέρας. Μόνο τα πληκτρολόγια τα οποία έχουν ενεργοποιημένο τον συναγερμό ημέρας ηχούν όταν ανόιξει μια ζώνη συναγερμού ημέρας. Ο κύριος χρήστης μποεί να προγραμματίσει ποιες ζώνες θα έχουν συναγερμό ημέρας στο μενού Πατήστε [2] + [0] + [5] + [OK]. Το σύστημα θα σας δίξει την τρέχον κατάσταση συναγερμού ημέρας. Αν το σύστημα έχει παραπάνω απο 1 υποσύστημα θα σας ζητηθεί να επιλέξτε κάποιο. Στο παρακάτω παράδειγμα ο συναγερμός ημέρας IS OFF. IS OFF 3. Για να ενεργοποιήσετε τον συναγερμό ημέρας απλώς πατήστε το ΟΝ IS ON. Επίσης στο πληκτρολόγιο θα εμφανιστεί και το εικονίδιο του συναγερμού ημέρας. Το πληκτρολόγιο θα δείξει την παρακάτω οθόνη οταν ενεργοποιήσετε τον συναγερμό ημέρας : IS ON 4. Πατήστε [OK] για έξοδο. Μπορείτε να ενεργοποιήτε και να απενεργοποιήτε i τον συναγερμό ημέρας κρατώντας πατημένο το 4 Note για 2 δευτερόλεπτα για το υποσ συτημα που δειχνει το πληκτρολόγιο. Υποσυστήματα > Εντολές > Ch typ Τύπος Συναγερμού Ημέρας MENU Ο κύριος χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τύπο συναγερμού ημέρας. Υπάρχουν 4 επιλογές διαθέσιμες. 1) Μόνιμος Ήχος Το πληκτρολόγιο θα ηχεί για όση ώρα η ζώνη θα είναι ανοιχτή. Ch ALL 2)Ήχος για ΧΧΧ δευτερόλεπτα (Max 255 δευτ.) Το πληκτρολόγιο θα ηχήσει για όσα δευτερόλεπτα δηλώσατε οταν ανοίξει μια ζώνη συναγερμού ημέρας. Ch 000 3) Ήχος μετά απο ΧΧΧ δευτεόλεπτα (Max 255 δευτ.) Το πληκτρολόγιο θα ηχήσει μετά απο τα δευτερόλεπτα που προγραμματίσατε. 4) Hχος Εκτός Με PIN. 000 Ch Το πληκτρολόγιο θα ηχεί συνεχώς μέχρι ο χρηστης να βάλει τον κωδικό του + [OK]. Ch LAt Έτσι για να ρυθμίσετε τον Συναγ.Ημέρας.

18 18 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη 2. Πατήστε [2] + [0] + [6] + [OK]. Αν το σύστημα έχει παραπάνω απο 1 υποσυστήματα πατήστε τον αριθμό του Υποσυστήματος που θέλετε. 3. Με τα [ ] και [ ] επιλέξτε τύπο συναγερμού ημέρας. Αν χρειαζεται να δώσετε και χρονική παράμετρο πατήστε τον αριθμό των δευτερολέπτων+ [OK] για αποθήκευση. Υποσυστήματα > Ιδιότητες Υποσυστημάτων > A- AME Όνομα Υποσυστήματος MENU Σε αυτό το μενού προγραμματίζετε το όνομα του Υποσυστήματος. Το κάθε όνομα μπορεί να είναι μέχρι 16 χαρακτήρες.απο τα εργοστασιακά δεδμένα υπάρχει μόνο ένα Υποσύστημα. 2. Πατήστε [2] + [1] + [0] + [OK]. Αν το σύστημα έχει παραπάνω απο 1 Υποσυστήματα, το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει A =. Πατήστε το νούμερο του Υποσυστήματος + [OK]. A= 3. Tο πληκτρολόγιο θα εμφανίσει το τρέχον όνομα τουυποσυστήματος. Με τα [ ] και [ ] μπορείτε να δείτε το όνομα του. Όποιος χαρακτήρας αναβοσβήνει. σημαίνει ότι εκεί βρίσκεται ο κέρσορας. Secvri Ζώνες Ο πίνακας μπορεί να φτάσει μέχρι 16 ζώνες. Αν στο σύστημα έχει τοποθετηθεί ασύρματος δέκτης τότε κάποιες απο τις ζώνες μπορούν να είναι ασύρματες. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον εγκταστάτη σας. Ζώνες > Εντολές > status Κατάσταση ζωνών MENU Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε την κατάστση των ζωνών σας. Κάποια ζώνη μπορεί να ειναι, Κλειστή, Ανοικτή ή Βραχηκυκλωμένη. Επίσης το σύστημα σας δείχνει και την αντίσταση που υπάρχει σε κάθε ζώνη. 2. Πατήστε [3] + [0] + [0] + [OK]. Tο πληκτρολόγιο θα σας δείξει Zn = prompt. Πατήστε τον τύπο της ζώνης που θέλετε να ελέξετε και [OK]. Zn= 1 3. Tο πληκτρολόγιο θα εμφανίσει την κατάσταση της ζώνης. Υπάρχουν 3 είδη καταστάσεων: Normal - Η ζώνη είναι κλειστή και έτοιμη. Short - H ζώνη είναι βραχηκυκλωμένη. Open - Η ζώνη είναι ανοιχτή NORMAL 4. Με τα 0 έως 9, [ ] και [ ]προγραμματίστε το όνομα του Υποσυστήματος. Οποιαδήποτε στιγμή με τα [ ] και [ ] βλέπετε όλη τη λίστα των διαθέσιμων χαρακτήρων. 5. Για να σβήσετε το όνομα από την θέση του κέρσορα και μετά, πατήστε [OFF] key. 6. Όταν τελειώσετε πατήστε [OK] για αποθήκευση και έξοδο, ή [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση. Αριθμός Υποσ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚ Α ΟΝΟΜΑΤΑ Εργ. Όνομα 1 Secvrity System 2 AreA 2 3 AreA 3 4 AreA 4 Πίνακας 9: Ονόματα Υποσυστημάτων 4. Η επόμενη οθόνη θα σας δείξει την τερματική αντίσταση για αυτή τη ζώνη Πατήστε [OK] για έξοδο. Ζώνες > Εντολές > BypAss Απομόνωση Ζωνών MENU Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να απομονώσετε ή να ακυρώσετε την απομόνωση μίας ή περισσοτέρων ζωνών πριν προβείτε σε διαδικασία οπλισμού. Με τη διαδικασία απομόνωσης ακυρώνετε τη δυνατότητα μιας ζώνης να δώσει συναγερμό αν παραβιαστεί. Μια ζώνη διάρρηξης θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία με τον πρώτο αφοπλισμό του συστήματος. Οι 24ωρες ζώνες πρέπει να επανέλθουν από την κατάσταση απομόνωσης χειροκίνητα.. 2. Πατήστε [3] + [0] + [2] + [OK]. To πληκτρολόγιο θα δείξει Zn=. Όποια ζώνη έχει απομονωθεί αναβοσβήνει.

19 19 Vision-ICON - Οδηγίες Χρήστη i Σημ. Αν το σύστημα είναι χωρισμένο σε Υποσυστήματα τότε θα είναι ενεργο και το εικονίδιο του Υποσυστήματος. Μπορείτε να απομονώσετε ζώνες μόνο για το τρέχων Υποσύστημα που ήσασταν.αν θέλετε να απομονώσετε ζώνες αλλου Υποσυστήματος βγείτε απο τον προγραμματισμό πηγαίνετε μετα βελάκια στο Υποσύστημα που θέλετε και επαναλάβετε το βήμα Πατήστε τον αριθμό της ζώνης που θα απομονώσετε και [OK]. Η ένδειξη της ζώνης θα αναβοσβήνει. Για να ακυρώσετε την απομόνωση ξαναπατήστε τον αριθμό της ζώνης και [OK]. 3 4 Zn= 1 4. Επαναλάβετε το βήμα 2 για όσες ζώνες χρειάζεται.. 5. Πατήστε [OK] για έξοδο και αποθήκευση, ή πατήστε [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση. i Σημ. Μπορείτε επίσης να μπείτε στην διαδικασία απομόνωσης πατώντας τον κωδικό σας και μετα κρατώντας για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο PART. Ζώνες-Είσοδοι > Εντολές > Ch-zn Ζώνες Συναγερμού Ημέρας MENU Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να ορίσετε τις ζώνες συναγερμού Ημέρας. Ιδανική περίπτωση χρήσης του συναγερμού ημέρας είναι η επίβλεψη της εισόδου ενός καταστήματος σε ώρες λειτουργίας. 2. Πατήστε [3] + [0] + [3] + [OK]. Tο πληκτρολόγιο θα δείξει Zn=. Θα εμφανιστούν όποιες ζώνες έχουν είδη Συναγερμό Ημέρας. Αν το σύστημα έχει παραπάνω απο 1 Υποσυστήματα θα εμφανιστει και το αντίστοιχο εικονίδιο Υποσυστήματος. 3. Πατήστε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε και [OK]. Ο αριθμός της ζώνης θα εμφανιστεί. Για να ακυρώσετε τον Συναγ.Ημέρας πατήστε ξανά τον αριθμό της ζώνης για να σβήσει η αντίστοιχη ένδειξη και [OK]. 1 3 Zn= 1 4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για όσες ζώνες χρειάζεται. 5. Πατήστε [OK] για έξοδο και αποθήκευση, ή [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση. Ζώνες-Είσοδοι > Εντολή > Pt2-zn Ζώνες Μερικού Οπλισμού MENU Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να ορίσετε τις ζώνες που θα οπλίζουν σε Μερικό Οπλισμό. Αν και ο περιμετρικός οπλισμός ορίζεται από τον εγκαταστάτη, ο μερικός οπλισμός ορίζεται από το χρήστη. 2. Πατήστε [3] + [0] + [4] + [OK]. Το πληκτρολόγιο θα δείξει Zn=. Όποιες ζώνες είναι στο μερικό οπλισμό θα εμφανιστούν. Αυτές οι ζώνες όταν θα οπλίσετε σε μερικό οπλισμό θα είναι ενεργές. Αν το σύστημα έχει παραπάνω απο 1 Υποσυστήματα θα εμφανιστει και το αντίστοιχο εικονίδιο Υποσυστήματος. 3. Για να θέσετε ζώνη σε Μερικό οπλισμό πατήστε τον αντίστοιχο αριθμό της ζώνης και [OK]. Για να αφερέσετε την ζώνη ξαναπατήστε τον αριθμό της και [OK]. Zn= Επαναλάβετε το βήμα 2 για όσες ζώνες χρειαστεί. 5. Πατήστε [OK] για έξοδο και αποθήκευση, ή πατήστε [MENU] για έξοδο χωρίς αποθήκευση. i Σημ. Στο παραπάνω παράδειγμα, οι ζώνες 1,2,3,5,7 και 8 θα είναι ενεργές σε Μερικό Οπλισμό, ενώ οι ζώνες 4 και 6 όχι. Ζώνες > Εντολές > fire-r Reset Πυρανιχνευτών MENU Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να κάνετε Reset (Επανεκκινείτε) τους πυρανιχνευτές. 2. Πατήστε [3] + [0] + [5] + [OK]. TΤο πληκτρολόγιο θα εμφανίσει την λέξη BUSY για 10 δευτ έως ότου γίνει επανεκίνηση στου πυρανιχνευτές. Busy 3. Tο πληκτρολόγιο θα ξαναγυρίσει στην κανονική του κατάσταση όταν ολοκληρωθεί η επανεκίνιση. i Σημ. Αν έχετε πολλά Υποσυστήματα θα ερωτηθείτε για ποιο υποσύστημα θέλετε να κάνετε επανεκίνηση στους πυρανιχνευτές. Ζώνες > Χαρακτηριστικά Ζωνών > zn AME Όνομα Ζώνης MENU Η εντολή αυτή σας επιτρέπει να δώσετε μία περιγραφή (όνομα μέχρι 16 χαρακτήρες ) σε κάθε ζώνη.κάθε ζώνη από τα εργοστασιακά δεδομένα έχει ένα όνομα το οποίο μπορείτε να το αλλάξετε. Οι εργοστασιακές ονομασίες είναι:

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 Πλήρης Οπλισµός Συστήµατος 1) Πατήστε τον κωδικό σας και µια φορά το πλήκτρο [ΟΝ] (Κωδικός + ΟΝ). Οπλισµός Ενός Μόνο Υποσυστήµατος: Με τα βελάκια δεξιά-αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας 2 Vision-64 - Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Αριθμός Εγγράφου MACC110U Ημερομηνία Έκδοσης 10 Νοεμβρίου 2004 Έκδοση Συστήματος Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πλήρης Οπλισμός Συστήματος V I S I O N - ICON 1) Πατήστε τον κωδικό σας και μια φορά το πλήκτρο [ΟΝ] (Κωδικός + ΟΝ). 2) Σε περιπτωση που υπάρχουν παραπάνω απο μια περιοχες (Υποσυστήματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Θέμα Σελίδα Συνοπτική αναφορά χειρισμού συστήματος 2 Γενικές πληροφορίες συστήματος SmartLiving 3 Αναφορά στα πληκτρολόγια του συστήματος 4 Ενδείξεις πληκτρολογίων - οθόνη 4 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED).

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED). ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ HONEYWELL OMNI 624 / OMNI 624 EU - 848 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο και η πράσινη λυχνία READYείναι αναμμένη (δηλαδή όλες οι πόρτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 EL Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM CL-IVB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM CL-IVB ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM CL-IVB Οδηγίες χρήστη Menu Προγραμματισμός GSM και λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΤΟ ΦΙΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΣΦΙΞΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 01 17 33 02 18 34 03 19 35 04 20 36 05 21 37 06 22 38 07 23 39 08 24 40 09 25 41 10 26 42 11 27 43 12 28 44 13 29 45 14 30 46 15 31 47 16 32 48 ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ISNet Intelligent Systems Networks JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ISNet Intelligent Systems Networks ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ενδείκτες 2 2 Έλεγχος Συστήματος 4 2.1 Οπλισμός Συναγερμού 4 2.2 Αφοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Σύστημα συναγερμού 8/16 ζωνών Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, στο τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας, να δώσει λύσεις τόσο σε εσάς όσο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Apollo Plus... 5... 5... 7 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10... 11... 12 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου... 15 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 16 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

IXION S-PRO SIGMA Technologies 6 προγραμματισμένα κινητά τηλέφωνα

IXION S-PRO SIGMA Technologies 6 προγραμματισμένα κινητά τηλέφωνα Το IXION G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων προς Κέντρα Λήψης σημάτων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS. Ταυτόχρονα, παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη, απομακρυσμένου χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία GE Security NX-10 Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης GE φαντασία στην εργασία Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ "Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού" (WEEE) αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο.

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο. Συνοπτικός πίνακας I n f i n i t e P r i m e Οδηγίες χρήστη Λειτουργια Πιεστέ Προσθετές πληροφορίες Όπλιση Αν εχει απενεργοποιηθει η λειτουργια η η «οπλιση ενός πληκτρου», τοτε χρησιμοποιειστε τον κωδικο

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GS-007M2C [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] 1. Προετοιμασία της Συσκευής Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αφαιρέσει

Διαβάστε περισσότερα

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125 Runner Series 4-8 /8-16 Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Συνοπτικός οδηγός Runner Series Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αυτού του πίνακα έχουν επιλεχτεί έτσι

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr 8 FT48-200 Οδηγίες χρήσεως 1 Γενικά Οι παρακάτω σελίδες παρουσιάζουν την ειδική τηλεφωνική συσκευή FT48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τρία κεφάλαια. 1. Περιγραφή των μερών της συσκευής (έως σελ. 2. Μενού της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Κωδικός υνατότητες χειρισµού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Κωδικός υνατότητες χειρισµού ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝΕ ΡΑΣ: ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες χειρισµού Το

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Κωδικός προϊόντος: DYL 7M3 Basic Kit1 Τιμή με φπα: 249.00 Διαθεσιμότητα: Ετοιμοπαράδοτο Συναγερμός που όταν ενεργοποιηθεί μπορεί να καλέσει και να στείλει μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139 WAVE MODE MOBILE ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Cod. Art. A038 / A039 Habakis Co Υψηλάντου 4 456, Κηφισιά Τηλ.: 20807470 Fax: 208074662 Email: service@habakis.gr www.habakis.gr CISA SpA Via Oberdan, 42 4808 Faenza

Διαβάστε περισσότερα

SmarTECPoS. Πως βάζω νέα είδη; Back Office Βασικό Είδη new Νέο Γενικά Κωδικός (είδους) Περιγραφή 1 Τμήμα Τιμή Αποθήκη Τιμή 1 Εστιατόριο Εκτυπωτής

SmarTECPoS. Πως βάζω νέα είδη; Back Office Βασικό Είδη new Νέο Γενικά Κωδικός (είδους) Περιγραφή 1 Τμήμα Τιμή Αποθήκη Τιμή 1 Εστιατόριο Εκτυπωτής SmarTECPoS. Πως βάζω νέα είδη; Back Office Βασικό Είδη new Νέο Γενικά Κωδικός (είδους) Περιγραφή 1 Τμήμα Τιμή Αποθήκη Τιμή 1 Εστιατόριο Εκτυπωτής (διαλέγω εκτυπωτή) Εμφάνιση Θέση (διαλέγω χρώμα γραμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOCUS ST-IIIB 1 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ Κουμπί Πιέστε για Συντομογραφία Λειτουργία A 0,5 δευτερόλεπτα Exit ACI Οπλισμός & κλείδωμα/αφοπλισμός & ξεκλείδωμα/έξοδος από ρύθμιση ρολογιού στο ACI 2 δευτερόλεπτα ACI ACC

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος συναγερμός PSTN GSM (σετ) με 10 ασύρματες ζώνες και 2 ενσύρματες με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Γενικά χαρακτηριστικά

Ασύρματος συναγερμός PSTN GSM (σετ) με 10 ασύρματες ζώνες και 2 ενσύρματες με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Γενικά χαρακτηριστικά Ασύρματος συναγερμός PSTN GSM (σετ) με 10 ασύρματες ζώνες και 2 ενσύρματες με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Γενικά χαρακτηριστικά Ασύρματος συναγερμός (σετ) με ειδοποίηση μέσο σταθερής αλλα και κινητής τηλεφωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP5500 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4. Οδηγίες Προγραμματισμού

MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP5500 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4. Οδηγίες Προγραμματισμού MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP5500 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4 Οδηγίες Προγραμματισμού Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Είσοδος στη διαδικασία προγραμματισμού...2 Μηδενισμός κωδικών και μονάδας...2 Μενού γρήγορου

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 V4.5 MG5050 V4.5 SP4000 V4.5 SP5500 V4.5 SP6000 V4.5 SP7000 V4.5. Οδηγίες Προγραμματισμού

MG5000 V4.5 MG5050 V4.5 SP4000 V4.5 SP5500 V4.5 SP6000 V4.5 SP7000 V4.5. Οδηγίες Προγραμματισμού MG5000 V4.5 MG5050 V4.5 SP4000 V4.5 SP5500 V4.5 SP6000 V4.5 SP7000 V4.5 Οδηγίες Προγραμματισμού Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Είσοδος στη διαδικασία προγραμματισμού...2 Μηδενισμός κωδικών και μονάδας...2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κάθε ΝΟΔΕ παραλαμβάνει: 1. Ενάν αριθμό συσκευών (tablets), θηκών και πληκτρολογίων (άλλες αποστολές έχουν πληκτρολόγια ενσωματωμένα στη θήκη, άλλες έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ DOORADO Site: www.doorado.eu Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 Διεύθ: Παπαθανασίου 5 19600 Μάνδρα Αττικής E-mail: doorado@gmail.com ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products IC60 Σύστημα Ασφαλείας Εγχειρίδιο Χρήσης Building Technologies Fire Safety & Security Products 1 Γενικά...5 1.1 Ειδικά κριτήρια / χαρακτηριστικά ανά κράτος...5 1.2 Οδηγίες Ασφαλείας...5 1.3 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.nextsystems.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός χρήστη

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός χρήστη ICP-CC408 EL Οδηγός χρήστη ICP-CC408 Πίνακας ελέγχου ICP-CC408 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security Systems,

Διαβάστε περισσότερα