Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου"

Transcript

1 Αυτοματισμός PLC Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός Γ. Παπαλάμπρου

2 Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα* Το σύστημα παρουσιάζεται σε κανονική κατάσταση, δηλ. θερμοκρασία κάτω του ορίου συναγερμού και με τάση στο κύκλωμα (γραμμές 24-0 VDC). Ο θερμοστάτης (ΤΑΗ-Temperature Alarm High) κάτω από το όριο θερμοκρασίας είναι σε ηρεμία, άρα έχει την NC επαφή κλειστή, ενώ πάνω από το όριο δίνει ανοικτή επαφή. επαφές ΝΟ: normally open, NC: normally closed *I. Ιωαννίδης, Βοηθήματα μαθήματος «Ειδικά συστήματα ελέγχου πλοίου», ΕΜΠ/ΣΝΜΜ, Αθήνα 1990

3 Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα Λειτουργία: Φάση 1/5 Ξεκινάμε τη μελέτη λειτουργίας από αριστερά προς τα δεξιά Από τις επαφές καταλαβαίνουμε πότε οπλίζει το ρελέ /βομβητής/λάμπα 1. ΓΡΑΜΜΗ 1: Όταν η θερμοκρασία ανεβεί, τότε η επαφή ΤΑΗ του θερμοστάτη ανοίγει. 2. Το ρελέ R απενεργοποιείται και οι επαφές NC R1 ως R4 κλείνουν ενώ η επαφή NO R5 ανοίγει.

4 Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα - Λειτουργία: Φάση 2/5 1. ΓΡΑΜΜΗ 2: Η επαφή Κ1 είναι στη θέση 3, η επαφή ΝC R1 είναι κλειστή οπότε η λάμπα L έχει διακοπτόμενο φώς (τροφοδοσία flash) 2. ΓΡΑΜΜΗ 6: Η επαφή NC R3 είναι κλειστή, η επαφή NC Η1 είναι κλειστή οπότε έχουμε ηχητικό σήμα από το βομβητή (Buzzer)

5 Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα - Λειτουργία: Φάση 3/5 1. ΓΡΑΜΜΗ 7: Πατάμε το κουμπί «ACKN. BUZZER οπότε το ρελέ Η οπλίζει. 2. ΓΡΑΜΜΗ 6: Η επαφή NC Η1 ανοίγει οπότε το ηχητικό σήμα από το Buzzer σταματάει. 3. ΓΡΑΜΜΗ 8: Κλείνει η επαφή αυτοσυγκράτησης Η2 του ρελέ Η οπότε το ρελέ Η μανδαλώνεται (δηλ. μένει οπλισμένο).

6 Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα - Λειτουργία: Φάση 4/5 1. ΓΡΑΜΜΗ 4: Πατάμε το κουμπί «ACKN. FLASH και με την επαφή NO H3 κλειστή, το ρελέ Κ οπλίζει. 2. ΓΡΑΜΜΗ 2: Η επαφή Κ1 κάνει μεταγωγή στη θέση 2, οπότε τροφοδοτεί την λάμπα L με συνεχή τάση 24 VDC οπότε το διακοπτόμενο σήμα γίνεται συνεχές.

7 Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα - Λειτουργία: Φάση 5/5 1. ΓΡΑΜΜΗ 1: Όταν η θερμοκρασία πέσει, η επαφή TAH κλείνει και με την επαφή ΝΟ Κ3 κλειστή το ρελέ R οπλίζει. 2. ΓΡΑΜΜΗ 2: Η επαφή NC R1 ανοίγει οπότε η λάμπα L σβήνει και το οπτικό σήμα σταματάει.

8 Προγραμματισμός PLC Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός Γ. Παπαλάμπρου

9 Προγραμματισμός PLC Στην πράξη, στην αρχή γίνεται δοκιμή της λογικής στον ΗΥ, χωρίς hardware. Αυτό λέγεται emulation Γίνεται χρήση του προγράμματος PLC TRiLOGI Θα εγκαταστήσετε στον ΗΥ σας το περιβάλλον από τη διεύθυνση: Υπάρχει σχετικό manual (μελετήστε τις σελ και ). Υπάρχουν έτοιμα παραδείγματα δίνοντας File Open στον κατάλογο usr/sample, με αρχεία όπως πχ το Demo.PC6 Δίνεται παρακάτω σχετικό παράδειγμα για εξοικείωση

10 Προγραμματισμός PLC Υπάρχουν διαθέσιμες επαφές για εισόδος, εξόδους, λογικά bits για μανδαλώσεις (Inputs, Outputs, Relays) Προτείνεται στην αρχή να ονομάσετε τις εισόδους, εξόδους, λογικά bits για μανδαλώσεις, κλπ όπως ονομάζονται στο ηλεκτρολογικό σχέδιο, ώστε να είναι εύκολη η σύγκριση λειτουργίας ή η εύρεση του στοιχείου Αυτό γίνεται στον πίνακα Ι/Ο Table του TRILOGI, επιλέγοντας ανάλογα Inputs, Outputs, Relays, κλπ

11 Προγραμματισμός PLC - βήμα 1: πρόγραμμα Στην αρχή για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επαφές, πατάτε Circuit/Insert circuit. Για να μπει η πρώτη γραμμή, βάζετε πρώτα μία έξοδο, τύπου 7, επιλέγοντάς την με το ποντίκι. Πριν θα πρέπει να ονομάσετε την σχετική επαφή (ΙΟ Labels). Κατόπιν μπορείτε να βάλετε τις εισόδους, τύπου 1, 3, 5. Στην αρχή όλες μπαίνουν ως ΝΟ και με το κουμπί 8 γυρίζουν σε NC. Για να μπει επόμενη γραμμή, πατάτε enter και συνεχίζετε με έξοδο, τύπου 7 Αν μετά από κάποιο χειρισμό, «φύγει» η μπάρα με τις επαφές, κάνετε διπλό κλικ και συνεχίζετε. Η θέση του κέρσορα κάθε φορά είναι κίτρινη Μία επαφή (αφού επιλεγεί) αφαιρείται πατώντας delete Ονομασίες επαφών (IO Labels) 1 η γραμμή διαθέσιμες επαφές

12 Προγραμματισμός PLC - βήμα 1: πρόγραμμα Σε περίπτωση που χρειάζεται μανδάλωση για αυτοσυγκράτηση, πρέπει να γίνεται χρήση στην έξοδο στοιχείο εξόδου, τύπου 7, που θα πρέπει να είναι τύπου Relay, στο σχετικό πίνακα με ΙΟ Labels. Η επαφή για αυτοσυγκράτηση θα είναι τύπου ΝΟ (τύπου 3), και στο σχετικό πίνακα με ΙΟ Labels θα είναι τύπου Relay (ίδια με την έξοδο)

13 Προγραμματισμός PLC - βήμα 1: πρόγραμμα Κατά την προσομοίωση, δίνοντας στιγμιαία TRUE στη συνθήκη εισόδου i1, γίνεται ΟΝ η έξοδος O1, και μένει μανδαλωμένη. Για να διακόψετε την έξοδο, θα πρέπει να κάνετε TRUE την επαφή NC i2

14 Προγραμματισμός PLC-βήμα 2: προσομοίωση simulate εντολή input output Για να προσομοιώσετε την λειτουργία, θα κάνετε Simulate. Πατάτε το σχετικό κουμπί Simulate στο Toolbar. Ανοίγει τότε μία άλλη οθόνη με τις θέσεις μνήμης του προγράμματος (κάτω εικόνα). Για να δώσετε διάφορες εντολές (πχ κλείσιμο επαφής ΝΟ) κάνετε δεξί κλίκ στην συγκεκριμένη επαφή εισόδου (ομάδα Input, πχ στην sw2). Η επαφή στην γραμμή του προγράμματος θα γίνει highlight με μπλέ και η θέση μνήμης θα γίνει highlight με κόκκινο. Το αποτέλεσμα θα φανεί όταν η αντίστοιχη έξοδος γίνει highlight με μπλέ και η θέση μνήμης (ομάδα output) γίνει highlight με κόκκινο. Πατώντας το κουμπί Simulate/Reset All I/Os οι εντολές αφαιρούνται.