Ν. Γεωργιλάς*, Γ. Μπάµιος**, Ι. Καλοτεράκης, Μ. Καρούτσου, Λ. Κυριαζή. Μ. Βαρδάτσικας*, I. Tζήµα, Π. Νίκζα, Α. Λύκου. ΕΥΑΘ ΑΕ*, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης**

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. Γεωργιλάς*, Γ. Μπάµιος**, Ι. Καλοτεράκης, Μ. Καρούτσου, Λ. Κυριαζή. Μ. Βαρδάτσικας*, I. Tζήµα, Π. Νίκζα, Α. Λύκου. ΕΥΑΘ ΑΕ*, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης**"

Transcript

1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ν. Γεωργιλάς*, Γ. Μπάµιος**, Ι. Καλοτεράκης, Μ. Καρούτσου, Λ. Κυριαζή. Μ. Βαρδάτσικας*, I. Tζήµα, Π. Νίκζα, Α. Λύκου. ΕΥΑΘ ΑΕ*, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης** Ε. Υ. Α. Θ. Α.Ε. Εγνατίας 127 Θεσσαλονίκη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μελετήθηκαν οι συνθήκες εργασίας στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Εταιρίας, όσον αφορά το θόρυβο. Για το λόγο αυτό έγιναν µετρήσεις θορύβου σε διάφορες θέσεις εργασίας κοντά στις αντλίες και στη συνέχεια έγινε ακουοµέτρηση των εργαζοµένων. Σε καµία θέση εργασίας η στάθµη του θορύβου σε συνάρτηση µε το χρόνο εργασίας δε βρέθηκε να υπερβαίνει τα διεθνώς επιτρεπόµενα όρια. Κατά τον έλεγχο της ακοής των εργαζοµένων διαπιστώθηκε ότι, υπάρχει µικρή επιβάρυνση της ακοής σε συνάρτηση µε τα χρόνια εργασίας, παρά τα µέχρι τώρα µέτρα που έχουν ληφθεί (µείωση ωρών βάρδιας 6ώρο αντί 8ώρο εφαρµογή ωτοασπίδων κλπ). Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι, αν και όλα τα ευρήµατα µας βρίσκονται εντός των διεθνώς αποδεκτών ορίων, καλό θα ήταν να ληφθούν επιπλέον µέτρα προστασίας

2 (επιπλέον στρώµα µόνωσης στο χώρο ελέγχου) για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής των εργαζοµένων. ΓΕΝΙΚΑ Ο θόρυβος στους χώρους εργασίας αποτελεί διεθνώς σήµερα ένα από τους κύριους παράγοντες ενόχλησης των εργαζοµένων. Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται και τροµάζουν κυρίως από τις χηµικές ουσίες, αλλά κανένας δε φοβάται φανερά τους κινδύνους που διατρέχει από το θόρυβο. Στην πράξη όµως ο θόρυβος µπορεί να καταστρέψει το αυτί, έτσι ώστε ο άνθρωπος να καταλήξει να έχει ακοή ηλικιωµένου ατόµου πριν ακόµα έρθει ο καιρός για τη συνταξιοδότησή του (Kinnersly 1974). Είναι από πολύ καιρό γνωστό ότι η έκθεση σε δυνατό θόρυβο µπορεί να προκαλέσει µόνιµη βλάβη στους ιστούς του εσωτερικού αυτιού. Ο θόρυβος σήµερα είναι ο πιο διεισδυτικός ρυπογόνος παράγοντας που απαντάται στους επαγγελµατικούς χώρους του υτικού κόσµου. Ήταν δηµιούργηµα της βιοµηχανικής επανάστασης αρχικά, που αυξήθηκε κατακόρυφα µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, καθώς νέα εργοστάσια άρχισαν να κτίζονται µε το γνωστό γρήγορο ρυθµό (Alberti και συν. 1982). Θόρυβος είναι το ηχητικό ερέθισµα, που είναι ανεπιθύµητο από τον ακροατή, γιατί δεν είναι ευχάριστο, είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό, επιπλέκεται στην αντίληψη ήχων που θέλουµε να ακούσουµε και κυρίως είναι βλαπτικό (Gloria 1958, Kryter 1970). Η βλαπτική επίδραση του θορύβου στο σύστηµα της ακοής εντοπίζεται στις ίνες των ακουστικών κυττάρων του οργάνου του Corti, που

3 καταστρέφονται κάτω από ορισµένες συνθήκες. Είναι από παλιά γνωστό ότι αυτή η καταστροφή παρατηρείται σε ορισµένη περιοχή της βασικής έλικας του οργάνου του Corti (Wittmaak 1907, Popoff 1923). Η θέση της καταστροφής καθορίζεται από φυλογενετικούς παράγοντες του εσωτερικού αυτιού και από µηχανικές ιδιότητες του µέσου αυτιού. Το σηµείο όπου καταστρέφονται τα ακουστικά κύτταρα αντιστοιχεί αρχικά στην περιοχή του οργάνου του Corti, που είναι υπεύθυνη για την αντίληψη ήχων συχνότητας 4000 Hz, στη βασική έλικα, και σταδιακά επεκτείνεται και στις αντίστοιχες περιοχές, που είναι υπεύθυνες για την αντίληψη ήχων υψηλότερων συχνοτήτων. Η νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα, που εµφανίζεται παράλληλα µε αυτές τις ανατοµικές αλλοιώσεις στο τελικό αισθητήριο όργανο υποδοχής της ακοής καλείται ακουστικό τραύµα. Ως οξύ ακουστικό τραύµα χαρακτηρίζεται η µόνιµη νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα που οφείλεται στην έκθεση του οργάνου της ακοής σε πολύ ισχυρό και βραχύχρονο ηχητικό ερέθισµα (Daviw 1967). Αρχικά αυτή η βαρηκοΐα αφορά µόνο στη συχνότητα των 4000 Hz (Hinchcliffe 1967). Καθώς όµως η βαρύτητα της βλάβης αυξάνεται κάτω από τη συνεχιζόµενη επίδραση του θορύβου, η βαρηκοΐα επεκτείνεται και πέρα από την περιοχή των 4000 Hz, στις υψηλότερες συχνότητες, οπότε καλείται χρόνιο ακουστικό τραύµα ή βαρηκοΐα από χρόνια έκθεση σε θόρυβο. Αυτή η βαρηκοΐα ελέγχεται εργαστηριακά µε το τονικό ακουόγραµµα. Στην περίπτωση του οξέος ακουστικού τραύµατος η ουδός της ακοής εµφανίζει µια χαρακτηριστική εµβύθιση στην περιοχή των 4000 Hz. Στην περίπτωση του χρόνιου ακουστικού τραύµατος η καµπύλη της ουδού της ακοής παίρνει τη µορφή που χαρακτηρίζεται ως «απότοµη πτώση στις υψηλές συχνότητες» (Hinchcliffe 1967).

4 Ο θόρυβος δεν είναι πάντα βλαπτικός στην ακοή. Η βλαπτική του επίδραση είναι συνδεδεµένη µε τρεις παράγοντες: την έντασή του, τη συχνότητά του και τη διάρκεια έκθεσης στο θόρυβο. Για τους δύο από αυτούς τους παράγοντες, την ένταση και τη διάρκεια έκθεσης, υπάρχει µια απόλυτα αλληλένδετη σχέση. Όσο δηλαδή µεγαλύτερη είναι η ένταση του θορύβου, τόσο µικρότερο είναι το χρονικό διάστηµα, στο οποίο επιτρέπεται να εκτεθεί το εσωτερικό αυτί, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος βαρηκοΐας. Στα επαγγέλµατα που ενοχοποιούνται για πρόκληση βαρηκοΐας οι εργαζόµενοι εκτίθενται χρόνια σε θόρυβο µεγάλης έντασης. Σ αυτά συγκαταλέγεται και ο στρατός που σε πολλές χώρες αποτελεί αναγκαία υποχρέωση κάθε νέου. Ο θόρυβος λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης αποτελεί σήµερα παράγοντα κινδύνου στον οποίο εκτίθεται το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων. Η νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα που προκαλείται από το θόρυβο είναι η πλέον κοινή επαγγελµατική πάθηση. Σε έγγραφο της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (WHO 1985) συνιστάται η ενηµέρωση του κοινού για τους κινδύνους που διατρέχει από το θόρυβο, ειδικά από τα µεταφορικά µέσα και τη βιοµηχανία. Η κατάρτιση ειδικής νοµοθεσίας και η άµεση ενηµέρωση των εργατών που δουλεύουν σε θορυβώδες περιβάλλον, είναι απαραίτητη προυπόθεση. Για τους λόγους αυτούς έχουν θεσπισθεί διεθνώς όρια έκθεσης των εργαζοµένων στο θόρυβο ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις που αυτός µπορεί να προκαλέσει.

5 Σκοπός του παρόντος ερευνητικού έργου ήταν, σε πρώτο στάδιο, να καταγραφεί η υφιστάµενη κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος σε τρία αντλιοστάσια της ΕΥΑΘ. Στη συνέχεια οι στάθµες θορύβου στις οποίες εκτίθενται οι εργαζόµενοι στα τρία αντλιοστάσια θα έπρεπε να αξιολογηθούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε σειρά µετρήσεων θορύβου στα τρία παραπάνω αντλιοστάσια. Η ισχύουσα νοµοθεσία, η µεθοδολογία των µετρήσεων, η αξιολόγησή τους και τα προτεινόµενα µέτρα προστασίας περιγράφονται παρακάτω. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν το θόρυβο σε χώρους εργασίας είναι: Ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζόµενου L EP d Ηχοέκθεση στις θέσεις εργασίας L Aeq8 εν πρέπει να ξεπερνά τα 90dB(A) Μέγιστη τιµή της στιγµιαίας µη σταθµισµένης ηχητικής πίεσης Lmax δεν πρέπει να ξεπερνά τα 140 db (200 Pa) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Προκείµένου να καταγραφεί το ακουστικό περιβάλλον, πραγµατοποιήθηκε σειρά µετρήσεων αεροµεταφερόµενου θορύβου ώστε να υπολογισθεί η ηχοέκθεση στις θέσεις εργασίας L Aeq8 που εκφράζεται σε db(a) Ο δείκτης που χρησιµοποιείται για την περιγραφή του θορύβου κατά την εργασία είναι η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση L EP d που εκφράζεται σε

6 db (A) και µπορεί να προκύψει µε τη µέτρηση της ηχοέκθεσης στις θέσεις εργασίας για καθηµερινή διάρκεια εργασίας τουλάχιστον οκτώ ωρών. Είναι δυνατόν, αντί της ατοµικής ηχοέκθεσης να µετράται ο θόρυβος στις θέσεις εργασίας και η ηχοέκθεση στις θέσεις εργασίας να προκύπτει από υπολογισµούς. Στην περίπτωση αυτή, µετράται η ισοδύναµη σταθµισµένη Α- Ηχοστάθµη L Aeq που εκφράζεται σε db(a). Οι µετρήσεις διενεργούνται στις θέσεις όπου βρίσκονται τα αυτιά του ατόµου κατά την εργασία, κατά προτίµηση τη στιγµή της απουσίας του και ελαχιστοποιώντας τις επιδράσεις στο ακουστικό πεδίο. Τα ηχόµετρα που χρησιµοποιούνται για τις µετρήσεις είναι TYPE I και πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων IEC651 και IEC804. Χαρακτηριστικό του ακουστικού περιβάλλοντος είναι ότι τόσο η στάθµη του θορύβου όσο και το φάσµα του παραµένουν σταθερά τόσο σε ηµερήσια όσο και εβδοµαδιαία βάση λόγω της συνεχούς και αµετάβλητης λειτουργίας των αντλιών. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Εξετάστηκαν 59 άτοµα, τα οποία υποβλήθηκαν σε ωτολογικό κλινικό έλεγχο και σε εργαστηριακή µέτρηση της ακοής µε ακουοµετρητή MAICO Μ50. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1) Mέτρηση θορύβου Σε κάθε αντλιοστάσιο θεωρήθηκε ότι οι εργαζόµενοι εργάζονται σε τρεις ζώνες ο οποίες παρουσιάζουν σταθερές και οµοιόµορφες στάθµες θορύβου. Πιο συγκεκριµένα οι ζώνες αυτές είναι:

7 Α. Κοντά σε αντλίες Β. Μακριά από αντλίες Γ. ωµάτιο ελέγχου (control room) ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μέσες τιµές µετρηθέντος L Aeq ανά αντλιοστάσιο και ζώνη εργασίας. L Aeq σε db (A) ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ενδροπόταµος ιαβατά Καλλιθέα Κοντά στις αντλίες Μακριά από τις αντλίες ωµάτιο ελέγχου ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Τιµές της ηχοέκεθεσηςl Aeq8 και για τα τρία αντλιοστάσια Ηχοέκθεση L Aeq 8 σε db (A) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Σενάριο Ι Σενάριο 2 Κοντά στις αντλίες=30 Κοντά στις αντλίες=60 λεπτά λεπτά Μακριά από τις αντλίες=30 λεπτά ωµάτιο ελέγχου=5 ώρες Μακριά από τις αντλίες=30 λεπτά ωµάτιο ελέγχου=4,5 ώρες ενδροπόταµος 80,9 83,0

8 ιαβατά 84,1 86,2 Καλλιθέα 81,2 83,2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ Τα αποτελέσµατα του Πίνακα Ι δείχνουν ότι: Η ηχοέκθεση και στα τρία αντλιοστάσια (80,9, 84,1, 81,2) είναι υψηλή, βρίσκεται όµως µέσα στα επιτρεπτά όρια των 85 db (A) Ακόµη και στο δυσµενέστερο Σενάριο 2 µόνο στο αντλιοστάσιο των ιαβατών η ηχοέκθεση (86,2) ξεπερνάει αυτό το όριο, όµως σε καµία περίπτωση δεν πλησιάζει το όριο των 90 db (A). Οι εντός των ορίων στάθµες οφείλονται κυρίως στους παρακάτω δύο λόγους. Α. Στην εφαρµογή εξάωρης ηµερήσιας βάρδιας γεγονός που µειώνει σηµαντικά την ηχοέκθεση. Β. Στο ότι οι εργαζόµενοι παραµένουν τον περισσότερο χρόνο της βάρδιάς τους στο δωµάτιο ελέγχου όπου οι στάθµες θορύβου είναι χαµηλές και επισκέπτονται το χώρο των αντλιών, όπου οι στάθµες θορύβου είναι υψηλές για µικρά χρονικά διαστήµατα. Από τον ωτολογικό έλεγχο Εξετάστηκαν 59 άτοµα, τα οποία υποβλήθηκαν σε ωτολογικό κλινικό έλεγχο και σε εργαστηριακή µέτρηση της ακοής µε ακουοµετρητή MAICO Μ50. Από τα 59 άτοµα που εξετάστηκαν τα 6 δεν συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυση επειδή είχαν πάθηση του µέσου εσωτερικού αυτιού. Αναλυτικά από τους 53 εξετασθέντες είχαν βαρηκοΐα σε διάφορο βαθµό: Αµφοτερόπλευρα οι 22, δηλαδή το 41,5%

9 Μόνο στο δεξί αυτί οι 2, δηλαδή το 3,7% Μόνο στο αριστερό αυτί κανένας Συνολικά, οι 24 από τους 53 εξετασθέντες, ποσοστό ίσο µε το 42,5%, είχαν κάποια επιβάρυνση της ακοής από θόρυβο. Αυτή η επιβάρυνση είναι ανάλογη µε τα ιδιαίτερα επαγγελµατικά καθήκοντα των εργαζοµένων. Από τους 53 εργαζόµενους που εξετάστηκαν, οι 40 εργάζονται στα αντλιοστάσια και οι 13 στα γραφεία. Από τους 40 εργαζόµενους στα αντλιοστάσια οι 24, ποσοστό 60% είχαν κάποια επιβάρυνση της ακοής από θόρυβο, ενώ από τους 13 των γραφείων µόνο ένας, ποσοστό 7,69%. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όπως προέκυψε από την επεξεργασία των µετρήσεων και φαίνεται στον Πίνακα 2, η ηχοέκθεση στα τρία υπό εξέταση αντλιοστάσια της ΕΥΑΘ είναι µεγαλύτερη των 85 db (A). Παρόλα αυτά και επειδή οι στάθµες είναι αρκετά υψηλές, προτείνεται η µελέτη λήψης µέτρων ώστε: Α. Nα πεισθούν οι εργαζόµενοι ότι υποχρεωτικά πρέπει να χρησιµοποιούν ακοοπροστατευτικά µέσα όταν εργάζονται στο χώρο των αντλιών. Β. Nα εξετασθεί η δυνατότητα της µείωσης της στάθµης θορύβου στο χώρο των αντλιών. Γ. Να εξετασθεί η δυνατότητα µείωσης της στάθµης θορύβου στο δωµάτιο ελέγχου. Συµπερασµατικά λοιπόν διαπιστώνουµε ότι παρ ότι η στάθµη θορύβου βρίσκεται µέσα στα επιτρεπτά όρια, ένα µεγάλο ποσοστό 60% των εργαζοµένων στα αντλιοστάσια παρουσιάζει βαρηκοΐα νευροαισθητηριακή

10 Βιβλιογραφία Μελέτης Θορύβου. 1. Kinnersly P: The hazards of work: How to fight them. Pluto Press London 1974: Larsen B: Investigations on professional 3. Propoff NF : Zur frage uber die wirkung der luftkontustion auf das Experimentellhistologisch utersuchung. Mschr. Ohrenheilk 57: WHO: Prevention of deafness and hearing impairment. Resolution WHA 38.19, 16 Dec 1985 p Wittmaack K: Uber schadigung des gehors durch schalleinwirkung. Eine experimentelle stude. Zeitsh. Ohren. Heilkund

Θόρυβος: Ένας ακόμη κίνδυνος στις βιομηχανίες ξύλου

Θόρυβος: Ένας ακόμη κίνδυνος στις βιομηχανίες ξύλου Θόρυβος: Ένας ακόμη κίνδυνος στις βιομηχανίες ξύλου Των Ελπίδας Κυπραίου, Ελπίδας Τσιμητρά, Δήμητρας Γρηγορίου, Γεωργίου Νταλού Καθημερινά εκατομμύρια εργαζόμενοι στον κόσμο εκτίθενται σε θόρυβο κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή ΘΟΡΥΒΟΣ Ευγενία Πανταζή Ο σύγχρονος άνθρωπος βοµβαρδίζεται καθηµερινά από θορύβους, στο χώρο εργασίας, στο σπίτι, στο δρόµο, στους χώρους διασκέδασης ακόµα και στον ύπνο. Τι είναι ΗΧΟΣ; Είναι οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΙ) Αλκινόη Κρικέλλα, Ειδικευόμενη Ιατρός Εργασίας, Σωκράτης Σταθακόπουλος, Ειδικευόμενος Ιατρός Εργασίας Ο ήχος αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός του Θορύβου από το ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος

Υπολογισµός του Θορύβου από το ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της µεταπτυχιακής µου εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους µε βοήθησαν ώστε να τη φέρω εις πέρας. ΠΜΣ - Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ O θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή

Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή Θόρυβο λέµε τον ανεπιθύµητο ανθρωποδηµιούργητο ήχo ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΙ) Αλκινόη Κρικέλλα, Ειδικευόμενη Ιατρός Εργασίας, Σωκράτης Σταθακόπουλος, Ειδικευόμενος Ιατρός Εργασίας Ο ήχος αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά)

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά) Ηχορύπανση Οµάδα 2 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Μειµάρογλου Ντουρτόγλου Λουβερδής Νίκας Αναστασία Μιχαήλ Μελέτιος Αλέξανδρος Κεφάλαιο 1 1.1 Τι είναι ήχος Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α ΕΝΗΓΜΑ Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Κέντρο Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολεµήστε το θόρυβο! Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 24-28 Οκτωβρίου 2005 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Καταπολεµήστε το θόρυβο! Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 24-28 Οκτωβρίου 2005 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Καταπολεµήστε το θόρυβο! Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 24-28 Οκτωβρίου 2005 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ εν κινδυνεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια θέματος: Μαυρομμάτης Ιωάννης Επιβλέπων καθηγητής: Μαντούσης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον»

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & M.Π.Σ. «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» Υγεία Νόσος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων

ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ : KNOWLEDGE CLUSTERS ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Ο θόρυβος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Είναι μια μορφή ρύπανσης που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. Φεβρουάριος 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ» Π.Π.Σ.Π.Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ: A Ομάδα 1η Σχολικό έτος 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) Αθήνα 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η παρούσα κλαδική µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ Είναι ο θόρυβος ρύπος; Σίγουρα ένας ανεπιθύµητος ή δυσάρεστος ήχος, έτσι ορίζουµε το θόρυβο, είναι ενοχλητικός. Υπάρχουν όµως πέρα από αυτό σοβαρές επιδράσεις στον άνθρωπο που να δικαιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 797 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 724

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστικά Βαρηκοΐας. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται.

Ακουστικά Βαρηκοΐας. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται. Ακουστικά Βαρηκοΐας ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται. Οπισθωτιαία (Β.Τ.Ε.) που εφαρμόζονται πίσω από το αυτί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα