ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)"

Transcript

1 Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 20671/ ) ΘΕΜΑ: 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΡΤΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ. 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ ΑΡ. 3955/95 και 3956/95 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 22ΑΣ ΜΑΪΟΥ 2003 (ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΑ ΟΣ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Χρύσα Χατζή ΕΙ ΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: Κατερίνα Βλάχου, Νίκος Βίττης

2 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης 2. Έλεγχος νοµιµότητας των υπ αριθ. 2315/ και 2316/ αποφάσεων του Νοµάρχη Κυκλάδων 3. Έννοια της συµµόρφωσης µε δικαστική απόφαση 4. Παρεµπίπτουσα κρίση απόφασης οριοθέτησης οικισµού 5. Καθεστώς έκδοσης οικοδοµικών αδειών µετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας 6. Στοιχεία για τον υγρότοπο του Πόρτου Τήνου 7. Περιβαλλοντικός σχεδιασµός και θεσµοθέτηση νοµικής προστασίας 8. Προστασία ρεµάτων 9. Ανταπόκριση της ιοίκησης 10. Συµπεράσµατα 11. Προτάσεις

3 3 1. Συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως στη νότια και νοτιοανατολική νήσο Τήνο εκδόθηκε η υπ αριθ. ΤΠ9468/ απόφαση του Νοµάρχη Κυκλάδων για καθορισµό των ορίων των οικισµών Αγίου Ιωάννη Κοινότητος ύο Χωριών και Αγίου Σώστη Κοινότητος Τριαντάρου. Στη συνέχεια, µε την υπ αριθ. ΤΠ2400/ νοµαρχιακή απόφαση επανακαθορίσθηκαν τα όρια των ανωτέρω οικισµών µε αποτέλεσµα την ενοποίηση τριών οικιστικών θυλάκων και τον καθορισµό των ενιαίων πλέον ορίων των οικισµών. Επί τη βάσει των ανωτέρω νοµαρχιακών αποφάσεων εκδόθηκαν στον οικισµό Αγ. Ιωάννη Πόρτο οι υπ αριθ. 298/1992 και 620/1993 οικοδοµικές άδειες, οι οποίες, όµως, ακυρώθηκαν ως µη νόµιµες µε τις υπ αριθ. 3955/1995 και 3956/1995 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε Τµήµα). Συγκεκριµένα, η προαναφερθείσα υπ αριθ. ΤΠοικ.2400/ απόφαση του Νοµάρχη Κυκλάδων εκρίθη ανυπόστατη, καθόσον δεν δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το σχετικό συνοδευτικό πρωτότυπο διάγραµµα. Παρά ταύτα, επειδή η απόφαση του Νοµάρχη παρήγαγε έννοµες συνέπειες µε την έκδοση οικοδοµικών αδειών, η αρµοδία ιοίκηση θα έπρεπε να προχωρήσει στην ακύρωσή της. Ειδικότερα ως προς την υπ αριθ. ΤΠοικ.9468/ νοµαρχιακή απόφαση, επισηµαίνεται ότι αυτή µολονότι δεν ακυρώθηκε δεδοµένου ότι η αίτηση ακύρωσης εναντίον της ασκήθηκε εκπρόθεσµα, εξετάσθηκε παρεµπιπτόντως και κρίθηκε και αυτή, ωσαύτως, ως µη νόµιµη, καθόσον συµπεριέλαβε στα όρια του οικισµού ένα σηµαντικό µέρος του υπάρχοντος εκεί βιοτόπου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους δύο υγροτόπους της Τήνου, όπως προκύπτει από τη σχετική Έκθεση του Τµήµατος ιαχειρίσεως Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσεως Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε για την Οικολογική Αξία της περιοχής Αγίου Ιωάννη- Πόρτο Τήνου (Ιούλιος 1995) 1. Κατά συνέπεια, η εν λόγω απόφαση του Νοµάρχη Κυκλάδων δεν αποτελεί νόµιµο έρεισµα για την έκδοση οικοδοµικών αδειών. Τα κτίσµατα µε τις ανωτέρω ακυρωθείσες οικοδοµικές άδειες εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση (υπ αριθ. 2315/96 και 2316/96 αποφάσεις του Νοµάρχη Κυκλάδων) βάσει των άρθρων 15 παρ.2,3 και 16 παρ.1 του Ν.1337/1983 (όπως αυτός τροποποιήθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.1772/1988) και βάσει του άρθρου 8 παρ.7 του Ν.1512/1985. Το τελευταίο άρθρο αναφέρεται σε εξαίρεση από κατεδάφιση κτισµάτων που έχουν ανεγερθεί µε νόµιµη άδεια, µετά από έλεγχο της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας, η οποία εκ των υστέρων ανακλήθηκε για οποιοδήποτε λόγο εκτός αυτών της υποβολής αναληθών στοιχείων ή της ανακριβούς 1 Ο βιότοπος είναι καταγεγραµµένος από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στην επιστηµονική έκδοση «Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων» και όπως προκύπτει από το υπ αριθ. 144/ έγγραφο του ΕΚΒΥ προς τη /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού έχει διεθνή αξία (εκτεταµένες αµµοθίνες, σηµαντικό πέρασµα πουλιών και ψαριών, φώκιες Monachus-Monachus, θαλάσσιες χελώνες Caretta-Caretta) και οικολογικά χαρακτηριστικά τα οποία απαντώνται σε κατηγορίες προστατευόµενων, από τη σύµβαση Ραµσάρ, βιοτόπων (βάλτος και θαλάσσια νερά έως 6µ βάθος). Παρά ταύτα, όµως, επισηµαίνεται ότι δεν υφίσταται νοµικό καθεστώς προστασίας του συγκεκριµένου βιοτόπου.

4 αποτύπωσης της υπάρχουσας πραγµατικής κατάστασης. Επίσης, κρίθηκε και αποφασίσθηκε η οριστική τους διατήρηση κατόπιν οµόφωνης γνώµης ΣΧΟΠ µε τις υπ αριθ. 14 και 15 πράξεις της Ο Συνήγορος του Πολίτη µε έγγραφά του 2 προς τις /νσεις Περιβαλλοντικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., τη /νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, καθώς και σε σύσκεψη στη Σύρο τον Μάιο του 2006, έθιξε διαδοχικά το θέµα της εξαίρεσης από την κατεδάφιση και οριστικής διατήρησης των κτισµάτων µε τις ακυρωθείσες οικοδοµικές άδειες, την υποχρέωση της ιοίκησης να προβεί σε έκδοση νέων αποφάσεων για τον καθορισµό των ορίων του οικισµού, ώστε να µη συµπεριλαµβάνονται εντός των ορίων του τµήµατα βιοτόπου, καθώς και την αναγκαιότητα προστασίας του υγροβιοτόπου και των ρεµάτων στην Τήνο. Εν τούτοις, µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει επανακαθορισµός των ορίων του οικισµού Αγίου Ιωάννη Κοινότητος ύο Χωριών και Αγίου Σώστη Κοινότητος Τριαντάρου, ώστε να µη συµπεριλαµβάνει µέρος του βιοτόπου και η αρµόδια, µάλιστα, /νση Πολεοδοµίας καλείται να εκδίδει νέες οικοδοµικές άδειες βάσει της παρεµπιπτόντως κριθείσας ως µη νόµιµης κανονιστικής απόφασης καθορισµού των ορίων του οικισµού. Η οικιστική ανάπτυξη στο Πόρτο Τήνου είναι ραγδαία και χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή (π.χ. αποχετευτικό δίκτυο, µέτρα προστασίας και ενδεχοµένως και αποκατάστασης του βιοτόπου, εκπόνηση στοιχειώδους ρυµοτοµικού σχεδίου µε σκοπό την οριοθέτηση και προστασία των ρεµάτων της περιοχής κ.ά.). Επιπροσθέτως σηµειώνεται ότι κατά παράβαση του υπ αριθ. 6/1997 πρακτικού της Επιτροπής ΣτΕ του άρθρου 5 του Ν.1470/1984 3, η ιοίκηση δεν προέβη, ως όφειλε, στην κατεδάφιση των προαναφερθεισών οικοδοµών και στη λήψη προσηκόντων µέτρων προστασίας του βιοτόπου, ούτε έπαυσε να εκδίδει οικοδοµικές άδειες στην περιοχή εντός του βιοτόπου που περιλήφθηκε στα όρια των µη νόµιµων οικισµών. Στη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων της 22 ας Μαΐου 2003 (υπόθεση Κυρτάτος εναντίον Ελλάδος) αναφέρεται ότι η µη συµµόρφωση για επτά έτη της ιοίκησης στις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας (συγκεκριµένα: η µη κατεδάφιση των οικοδοµικών αδειών και η συνέχιση εκδόσεως οικοδοµικών αδειών στο τµήµα του βιοτόπου που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισµού), αποτελεί παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Η διαµεσολάβησή µας βασίζεται στην πεποίθηση ότι η δράση της ιοίκησης θα πρέπει αφενός µεν να λαµβάνει υπόψη της τα περιβαλλοντικά δεδοµένα και στοιχεία, αφετέρου δε να προσδιορίζεται από τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, ειδικά όταν αυτές αναφέρονται στο µείζον ζήτηµα της συνταγµατικότητας κανονιστικών αποφάσεων (στη συγκεκριµένη περίπτωση πρόκειται για παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγµατος) και των ατοµικών διοικητικών πράξεων που προκύπτουν από αυτές. Τα όρια µάλιστα των οικισµών που 2 Αριθ. πρωτ.: / , / , / Κατόπιν αιτήσεως της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 4

5 γειτνιάζουν µε βιοτόπους και ευπαθή οικοσυστήµατα θα πρέπει να χαράσσονται σε απόσταση ικανή ώστε να διασφαλίζεται το απρόσβλητο των οικοσυστηµάτων από τις επιπτώσεις που επιφέρει η λειτουργία του οικισµού Έλεγχος νοµιµότητας των υπ αριθ. 2315/ και 2316/ αποφάσεων του Νοµάρχη Κυκλάδων. Με τις υπ αριθ. 2315/ και 2316/ αποφάσεις του Νοµάρχη Κυκλάδων εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση κτίσµατα των οποίων οι οικοδοµικές άδειες (υπ αριθ. 288/92 και 620/93) ακυρώθηκαν µε τις υπ αριθ. 3955/95 και 3956/95 αποφάσεις του ΣτΕ αντίστοιχα. Η εξαίρεση από την κατεδάφιση έγινε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 7 του Ν.1512/1985 που αφορά στην αναστολή της κατεδάφισης µέχρι να κριθεί η οριστική διατήρηση των κτισµάτων που έχουν ανεγερθεί µε νόµιµη άδεια, µετά από έλεγχο της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας, η οποία ανακλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο εκτός της υποβολής αναληθών στοιχείων. Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται επίκληση των άρθρων 15 παρ.2,3 και 16 παρ.1 του Ν.1337/1983, τα οποία όµως αφορούν στην περίπτωση αναστολής κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισµάτων, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, µέχρι να κριθεί η οριστική ή µη διατήρησή τους και στις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν προκειµένου να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετα κτίσµατα, εκτός σχεδίου πόλεων ή οικισµών προ του Στο ίδιο σκεπτικό αναφέρεται ότι τα εν λόγω κτίσµατα εξαιρούνται από την κατεδάφιση και διατηρούνται οριστικά εφόσον, µεταξύ άλλων, δεν επηρεάζουν µε τη χρήση τους το περιβάλλον. Σύµφωνα µε την υπ αρ.3210/1998 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας «συνάγεται ότι η παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.1512/1985 αναφέρεται σε εκείνα µόνο τα αυθαίρετα κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί µέχρι τις Αυτό προκύπτει από τη θέση της επίµαχης διατάξεως ως προσθήκης της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.1337/1983 σε συνδυασµό µε το ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του ιδίου νόµου που αφορούν τα νέα αυθαίρετα (τα ανεγειρόµενα µετά τις ) δεν θίγονται από τις ρυθµίσεις του Ν.1512/1985. εν είναι συνεπώς, επιτρεπτή η κατ εφαρµογή της διατάξεως αυτής του άρθρου 8, παρ.7 του Ν.1512/1985, εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων ανεγερθέντων µετά τις ». Με την υπ αριθ.3105/90 απόφαση του ΣτΕ η ρύθµιση του άρθρου 8 παρ.7 του Ν.1512/1985, εκτός της ανακλήσεως υπό της ιοικήσεως της οικοδοµικής άδειας καταλαµβάνει και την περίπτωση της ακυρώσεως αυτής µε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. 4 4 Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι «η θέσπιση αρµοδιότητος της ιοικήσεως να κρίνει περί της οριστικής διατηρήσεως ή µη κτίσµατος ανεγερθέντος βάσει οικοδοµικής αδείας δικαστικώς ακυρωθείσης, µετ εκτίµηση περί της συνδροµής των τασσοµένων υπό του άρθρου 16 παρ. 1 ν. 1337/83 προϋποθέσεων, δεν αντιβαίνει στην υπό του άρθρου 95 παρ. 5 του Σ επιβαλλόµενη στη ιοίκηση υποχρέωση προς συµµόρφωση στις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, δοθέντος ότι δεν προβλέπεται ευχέρεια της ιοικήσεως προς επαναχορήγηση της δικαστικώς κριθείσης ως παρανόµου και ακυρωθείσης οικοδοµικής αδείας, αλλά διοικητική

6 Σηµειώνεται επί πλέον, ότι η παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.1337/1983, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ.7 του Ν.1512/1985 αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στην αναστολή κατεδάφισης (και όχι στην εξαίρεση από κατεδάφιση) αυθαιρέτων που έχουν ανεγερθεί µέχρι τις (Η οριστική εξαίρεση διέπεται από τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν.1337/1983, οπότε χρειάζεται ειδική αιτιολόγηση). Με το άρθρο 8 παρ5 του Ν.3044/2002, τα τρία τελευταία εδάφια της παρ.1 του άρθρου 15, όπως προστέθηκαν µε την παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.1512/1985 εφαρµόζονται και για τα αυθαίρετα του άρθρου 17 του Ν.1337/1983 που αναφέρεται σε νέα αυθαίρετα δηλ. αυθαίρετα κτίσµατα ή κατασκευές εν γένει που ανεγείρονται µετά την , εντός ή εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών που υπάρχουν πριν από το έτος Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο εκδόσεως της απόφασης περί οριστικής εξαίρεσης από κατεδάφιση και την πάγια νοµολογία του ΣτΕ 5, αυτή δεν ήταν δυνατή, δοθέντος ότι οι εξαιρούµενες κατασκευές ανεγέρθηκαν µετά τις , ενώ οι αποφάσεις για την οριστική διατήρηση εκδόθηκαν στις Ενδεχοµένως, να ήταν δυνατή η εξαίρεση των κτισµάτων από την κατεδάφιση µε αιτιολογία που δεν θα αντιτίθετο στο περιεχόµενο των αποφάσεων του ΣτΕ) 7, αλλά ασκούµενη ως διοικητική αρµοδιότητα «µετ εκτίµηση προϋποθέσεων διαφόρων εκείνων εν όψει των οποίων εκρίθη δικαστικώς η νοµιµότητα της ακυρωθείσης οικοδοµικής αδείας». Ωστόσο, επειδή κάθε απόφαση της ιοίκησης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη 8 η προβαλλόµενη αιτιολογία θα πρέπει να µπορεί να υπερκεράσει τους λόγους ακύρωσης των οικοδοµικών αδειών. Επειδή όµως αυτοί σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, δεν είναι δυνατόν, κατά την άποψη της Αρχής, να προβληθεί οιοσδήποτε άλλος πολεοδοµικός λόγος που θα έδινε τη δυνατότητα νοµιµοποίησης. Από τα προαναφερθέντα συνάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα: Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης περί οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση, αλλά και την πάγια νοµολογία του ΣτΕ δεν ήταν δυνατή η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση των συγκεκριµένων κατασκευών, δοθέντος ότι αυτές ανεγέρθηκαν µετά τις αρµοδιότης, ασκουµένη µετ εκτίµηση προϋποθέσεων διαφόρων εκείνων εν όψει των οποίων εκρίθη δικαστικώς η νοµιµότης της ακυρωθείσης οικοδοµικής αδείας, προς κρίση της οριστικής διατηρήσεως ή µη του βάσει ταύτας ανεγερθέντος κτίσµατος». 5 Ενδεικτικά αναφέρονται ΣτΕ 525/98, 2052/88, 3210/98, 948/89, 4291/99, 2580/01. 6 Εντούτοις, στην υπ αριθ. 37/92 ερµηνευτική εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε (µε την οποία αναιρέθηκε η προηγούµενη υπ αριθ. 20/85) αναφέρεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.1337/1983, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.1512/85, ισχύουν ασχέτως χρόνου ανεγέρσεως των κτισµάτων που διατηρούνται οριστικά. 7 βλ. ΣτΕ3105/ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 2227/1987 απόφαση του ΣτΕ «αποφάσεις µε τις οποίες ορισµένο αυθαίρετο κτίσµα ή κατασκευή κρίνεται ότι πρέπει να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογηµένες, αναφέροντας και τους λόγους που εγκρίνεται η εξαίρεση».

7 Στις υπ αριθ. 2315/ και 2316/ αποφάσεις του Νοµάρχη Κυκλάδων µνηµονεύονται οι διατάξεις του Ν.1512/1985, άρθρο 8 παρ.7, όπως τροποποίησαν το άρθρο 15 παρ.1 του Ν.1337/1983, το οποίο δεν αναφέρεται στην οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, αλλά στην αναστολή κατεδάφισης των κτισµάτων 9 έως ότου κριθεί η οριστική διατήρηση αυτών, δια αποφάσεως του νοµάρχη µε σύµφωνη γνώµη του νοµαρχιακού ΣΧΟΠ. Η οριστική εξαίρεση διέπεται από την διάταξη του άρθρου 16 του Ν.1337/1983, η οποία ωστόσο θέτει συγκεκριµένες προϋποθέσεις, η ύπαρξη των οποίων θα πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς στις σχετικές αποφάσεις. Συγκεκριµένα στο σκεπτικό των προαναφερθεισών νοµαρχιακών αποφάσεων αναφέρεται ότι οι κατά προορισµό χρήσεις των κτιρίων που ευρίσκονται στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο της νήσου Τήνου, δεν επηρεάζουν το περιβάλλον. Τέλος, σύµφωνα µε την εκπεφρασµένη-σε προηγούµενο πόρισµά της-θέση της Αρχής 10, η διάταξη της παρ.14 του άρθρου 17 του Ν.1337/1983, δεν έχει αναδροµική ισχύ, εφόσον ο νοµοθέτης δεν προσέδωσε τέτοια ισχύ στις σχετικές διατάξεις του Ν.3044/2002. Αυτό σηµαίνει ότι αφορά µόνο στα µετά τις ανεγερθέντα αυθαίρετα των οποίων η άδεια ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε κατόπιν δηµοσιεύσεως του Ν.3044/2002. Στο προαναφερθέν πόρισµα εκφράστηκε η άποψη ότι η συγκεκριµένη διάταξη αντίκειτο στο άρθρο 24 του Συντάγµατος µε αποτέλεσµα να υπονοµεύεται η ορθολογική ανάπτυξη των οικισµών και η προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος µέσω της συλλήβδην και άνευ πολεοδοµικών και χωροταξικών κριτηρίων εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισµάτων. Επίσης, σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ΣτΕ η εξαίρεση από την κατεδάφιση κάθε αυθαίρετης και κατεδαφιστέας κατασκευής δεν αποτελεί τον κανόνα αλλά την εξαίρεση αυτού, ενώ το επιχείρηµα της επιβαλλοµένης προστασίας των καλοπίστως αποκτηθέντων δικαιωµάτων των ιδιοκτητών αυτών δε µπορεί να αποτελέσει αυτοτελώς λόγο θέσπισης τέτοιων ρυθµίσεων Έννοια της συµµόρφωσης µε δικαστική απόφαση. Οι αποφάσεις του ΣτΕ είναι αµετάκλητες και άµεσα εφαρµοστέες, η ιοίκηση οφείλει να συµµορφώνεται µε θετική ενέργεια προς το περιεχόµενό τους ή να απόσχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται στα κριθέντα από την απόφαση ζητήµατα. εδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγµατος «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις» και το άρθρο 50 παρ. 4 του π.δ.18/ «οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγµατος, πρέπει να συµµορφώνονται ανάλογα µε την κάθε περίπτωση, µε θετική ενέργεια προς το περιεχόµενο της απόφασης του Συµβουλίου, 9 ηλ. στην προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση. 10 Αναφορά υπ αριθ. 7307/2001 µε θέµα: «Μη κατεδάφιση αυθαίρετου κτιρίου στο Νέο Ψυχικό, ανεγερθέντος µε οικοδοµικές άδειες που ακυρώθηκαν µε αποφάσεις του ΣτΕ». 11 Κωδικοποίηση νόµων για το ΣτΕ.

8 ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό» και το υπ αρ. 6/1997 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.1470/1984, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ.413/1985, του ΣτΕ σύµφωνα µε το οποίο «ως συµµόρφωσις προς ακυρωτικήν απόφασιν νοείται και η άρσις πάσης πραγµατικής καταστάσεως δηµιουργηθείσης και υφισταµένης εναντίον των ορισµών της ακυρωτικής αποφάσεως», θα έπρεπε η ιοίκηση να είχε προβεί άµεσα σε τροποποίηση των ορίων του οικισµού Αγίου Ιωάννη ή σε καθορισµό των ορίων του βιοτόπου και των ζωνών προστασίας αυτού µε παράλληλη τροποποίηση των ορίων του οικισµού και θέσπιση µέτρων προστασίας. Όπως αναφέρεται στο παραπάνω πρακτικό (6/1997) «η ιοίκησης δεν προέβη, ως ώφειλε, εις την κατεδάφισιν των περί ων πρόκειται οικοδοµών ούτε έλαβε τα προσήκοντα µέτρα προστασίας του περί ου πρόκειται βιοτόπου δια της ορθής και νοµίµου οριοθεσίας των οικισµών και της µέχρι τότε αναστολής εκδόσεως οικοδοµικών αδειών εντός του επιµάχου χώρου». Η µη κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισµάτων, µετά την ακύρωση των οικοδοµικών τους αδειών, συνιστά µη συµµόρφωση της διοίκησης µε τις υπ αριθ. 3955/95 και 3956/95 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως επιβεβαιώνεται και από τα πρακτικά 6/1997 και 10/2005 της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.1470/1984, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παρ.2 του π.δ.413/1985. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ως θετική ενέργεια θα εκλαµβάνετο η άµεση σύνταξη εκθέσεως αυθαιρέτου και η υλοποίηση της κατεδάφισης αυτού, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το π.δ.267/1998 διαδικασία. Επίσης στην απόφαση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων της 22 ας Μαϊου 2003 (υπόθεση Κυρτάτος εναντίον Ελλάδος) αναφέρεται ότι, η µη συµµόρφωση για επτά έτη της ιοίκησης σε αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας 12 αποτελεί παραβίαση του άρθρου 6, παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ικαιωµάτων του Ανθρώπου Παρεµπίπτουσα κρίση απόφασης οριοθέτησης οικισµού. Η υπ αριθ. ΤΠοικ.9468/ απόφαση του Νοµάρχη Κυκλάδων ναι µεν δεν ακυρώθηκε από το ΣτΕ δεδοµένου ότι η αίτηση ακύρωσης εναντίον της ασκήθηκε εκπρόθεσµα, ωστόσο εξετάσθηκε παρεµπιπτόντως και κρίθηκε µη νόµιµη, µε συνέπεια να µην µπορεί ως κανονιστική απόφαση να αποτελέσει νόµιµο έρεισµα για να εκδοθούν, µε βάση αυτή, οικοδοµικές άδειες. Σύµφωνα µε το σκεπτικό που αναπτύσσεται στις υπ αριθ. 3955/95 και 3956/95 αποφάσεις του ΣτΕ η υπ αριθ. ΤΠοικ.9468/ νοµαρχιακή 12 Όπως αυτή εκφράζεται µε την εξαίρεση από την κατεδάφιση και την οριστική διατήρηση των κατασκευών και τη συνέχιση εκδόσεως οικοδοµικών αδειών στο τµήµα του βιοτόπου που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισµού. 13 «Παν πρόσωπον έχει δικαίωµα όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δηµοσία και εντός λογικής προθεσµίας υπό ανεξαρτήτου και αµερολήπτου δικαστηρίου, νοµίµως λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίση είτε επί των αµφισβητήσεων, επί των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του αστικής φύσεως, είτε επί του βασίµου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως...».

9 απόφαση έπρεπε άµεσα να ακυρωθεί εφόσον θίγονται οι οικιστικοί θύλακες στα όρια των οποίων περιλαµβάνονται µέρη του βιοτόπου- υγροτόπου του Αγίου Ιωάννη- Πόρτο, γεγονός το οποίο επιφέρει δυσµενείς περιβαλλοντικές συνέπειες και καθιστά µη νόµιµη την έκδοση οικοδοµικών αδειών εντός των ορίων του εν λόγω βιοτόπουυγροτόπου. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι εντός των ορίων οικισµών καθοριζοµένων µε βάση τις παραπάνω διατάξεις δεν µπορεί να περιληφθεί οιοδήποτε µέρος βιοτόπου µε το αντίστοιχο οικοσύστηµα, αλλά αντιθέτως τα όρια του οικισµού «δέον να χαράσσονται εις ικανήν απόστασιν διασφαλίζουσαν το απρόσβλητον των οικοσυστηµάτων από τις επιπτώσεις λειτουργίας του οικισµού». Αυτή την έννοια έχει και το άρθρο 4 παρ. 2 του π.δ (ΦΕΚ 181 ) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ (ΦΕΚ 133 ). Με το ΠΕ 536/2002, το οποίο επεξεργάστηκε σχέδιο προεδρικού διατάγµατος περί Ζ.Ο.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή του ήµου Τήνου κρίθηκε ότι παρανόµως τµήµατα του εν λόγω υγροβιοτόπου του Αγίου Ιωάννη-Πόρτο- Αγίου Σώστη περιελήφθησαν σε περιοχές γεωργικές και τουρισµού-αναψυχής, ότι ολόκληρος ο βιότοπος θα πρέπει να οριοθετηθεί νοµίµως και να αποτελέσει περιοχή απολύτου προστασίας. Επίσης, κατά τον προσδιορισµό των ορίων του βιοτόπου, δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν τµήµατα στα οποία έχουν επέλθει αλλοιώσεις που επήλθαν µετά το 1975 από ανθρωπογενείς παρεµβάσεις, δεδοµένου ότι από το Σύνταγµα επιβάλλεται η άµεση αποκατάστασή τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.2242/1994, που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του ΣτΕ, «ο καθορισµός των ορίων και των όρων και περιορισµών δόµησης,... οικισµών παραλιακών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. β του Π / (ΦΕΚ-181/ )... γίνεται µε Π, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». Με το άρθρο, όµως, 25 παρ. 9α του Ν.2508/1997 «οι ρυθµίσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 γίνονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, µετά από γνώµη του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π.». Η ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. µε το υπ αρ. οικ.30884/9629/ έγγραφό της διαβίβασε το φάκελο καθορισµού των ορίων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ωστόσο, ενώ, τουλάχιστον από τις , ένα χρόνο δηλαδή πριν την δηµοσίευση του Ν.2508/1997 ( ), η ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού γνώριζε, όπως προκύπτει από το υπ αρ. οικ.17841/2171/ έγγραφο της ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14 τα όρια των βιοτόπων δεν προέβη σε καµία ενέργεια τροποποίησης των ορίων. Ούτε, όµως, όταν µε το άρθρο 29 παρ. 3β 15 του Ν.2831/2000, που ισχύει σήµερα, η αρµοδιότητα επανήλθε στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ..Ε., η ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού προέβη σε τροποποίηση των 9 14 Επισηµαίνεται ότι «τα τµήµατα της παραλιακής ζώνης που αναφέρθηκαν πρέπει να παραµείνουν εκτός των ορίων [οικισµών] και παράλληλα να ληφθούν µέτρα για την προστασία των ρεµάτων». 15 «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.), γίνονται οι ακόλουθες πολεοδοµικές ρυθµίσεις: «ο καθορισµός των ορίων και όρων και περιορισµών δόµησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π / (ΦΕΚ- 181/ ),... οικισµών παραλιακών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Π / ».

10 ορίων. Σηµειώνεται, πάντως, ότι µε τα υπ' αρ. οικ.54824/4028/ , οικ.74112/6948/ και οικ.76953/7664/ έγγραφα της ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. προς τον Νοµάρχη Κυκλάδων, τη ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. Ε. Ν. Αιγαίου και τον Υπουργό Αιγαίου αντιστοίχως ζητούνταν η άµεση επανεξέταση του θέµατος της οριοθέτησης του οικισµού Αγ. Ιωάννη Τήνου εν όψει της συντελούµενης υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος εξαιτίας της λειτουργίας του εν λόγω οικισµού 16. Αντίστοιχα, η ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως προκύπτει από το υπ αρ. 7666/ έγγραφό της, δύο σχεδόν έτη µετά την παραλαβή του φακέλου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., και ενώ έχει στη διάθεσή της τόσο τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον φάκελο που απεστάλησαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε, όσο και τις προτάσεις της Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης της Τήνου, δεν προβαίνει σε καµία ενέργεια συµµόρφωσης µε την δικαστική απόφαση, και: α) χρησιµοποιεί στο έγγραφο αυτό επιλεκτικά απόψεις ή αποσπάσµατα εγγράφων σχετικά µε την ύπαρξη και τα όρια του βιοτόπου 17 αµφισβητώντας, εµµέσως, την υποχρέωση λήψης µέτρων 18 που σαφώς προκύπτουν από έγγραφα ή µελέτες των καθ ύλην αρµοδίων οργάνων και φορέων (π.χ. ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 19, Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 20, την Απογραφή των Ελληνικών Υγροτόπων ως Φυσικών Πόρων, Ειδική Χωροταξική Μελέτη Τήνου 21 ), και β) προβάλλει ως επιχείρηµα για τη µη τροποποίηση των ορίων του οικισµού και εν γένει το ζήτηµα του επανακαθορισµού των ορίων του οικισµού, την πιθανολογούµενη αµφισβήτηση από το Συµβούλιο της Αναφορά στα έγγραφα αυτά γίνεται στις αποφάσεις του ΣτΕ. 17 Είναι προφανές ότι οι βιότοποι δεν απαντώνται στο σύνολο της έκτασης των οικισµών, αλλά σε τµήµα αυτών. Στο έγγραφο της ιεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. τονίζεται ότι αφορούν τµήµατα εκτός οικισµών ενώ από τα στοιχεία προκύπτει ότι ένα µικρό τµήµα βρίσκεται εντός του οικισµού και ενώ η ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. αναφέρει ότι «είναι προφανές ότι για την αποτελεσµατική προστασία της ανωτέρω περιοχής θα πρέπει να ληφθούν µέτρα και εντός των 3 οικιστικών πυρήνων». 18 «Πέρα από το αν θα πρέπει ή επιβάλλεται να γίνουν αυτά». 19 Με το υπ αρ. οικ.59381/4097/ έγγραφό της υπενθύµισε στη ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την αναγκαιότητα λήψης µέτρων. 20 Υπ αρ. 144/ έγγραφό του προς την ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. («Στην περιοχή βρίσκονται οι παραγωγικότερες συστάδες (POSIDONIA) της Τήνου, οι σηµαντικότερες και πιο εκτεταµένες αµµοθίνες του νησιού, ενώ οι λίγες ρεµατιές παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διατήρηση της υδατικής ισορροπίας. Στο Πόρτο υπάρχουν οι εκτενέστεροι βάλτοι των Κυκλάδων και της Τήνου. Το Πόρτο είναι το σηµαντικότερο πέρασµα πουλιών της Τήνου, πιθανόν και των Κυκλάδων. Η θάλασσα του Πόρτο είναι το σηµαντικότερο πέρασµα ψαριών της Τήνου. Το Πόρτο είναι διεθνούς σηµασίας βιότοπος για: Φώκιες MONACHUS MONACHUS. Θαλάσσιες χελώνες CARETTA CARETTA. Γλάρους Αιγαίου LARUS AUDOUINI. Μαυροπετρίτες FALCO ELEONORAE. Τα 4 αυτά είδη υπάρχουν σε µικρούς πληθυσµούς στο Πόρτο, αλλά και παγκοσµίως, ιδίως οι φώκιες. Ασύνετες ανθρώπινες δραστηριότητες τείνουν να υποβαθµίσουν την περιοχή. Απαιτείται κατά τη γνώµη µας η λήψη έγκαιρων µέτρων σύµφωνα µε τους κείµενους νόµους»). 21 Το από π.δ. ΖΟΕ της Τήνου καθορίζει τµήµα της περιοχής που ακυρώθηκε ο επανακαθορισµός των οικισµών ως τµήµα απολύτου προστασίας.

11 Επικρατείας της αρµοδιότητας της Περιφέρειας να προβαίνει σε τροποποίηση των ορίων παραλιακών οικισµών 22. Ωστόσο, αυτό δε µπορεί να αποτελέσει επιχείρηµα δεδοµένου ότι, κατά το χρόνο σύνταξης του εγγράφου δεν έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση, ενώ αντίθετα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις (ακύρωση των υπ αριθ. 298/1992 και 620/1993 οικοδοµικών αδειών), µε τις οποίες οφείλει να συµµορφωθεί. Εξάλλου, από το προαναφερθέν έγγραφο συνάγεται ότι η /νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δεν θεωρεί ότι η τροποποίηση των ορίων του οικισµού αποτελεί µέρος των ενεργειών που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε τη δικαστική απόφαση Καθεστώς έκδοσης οικοδοµικών αδειών µετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας. Μετά την ακύρωση των ορίων η Πολεοδοµία συνέχισε να εκδίδει οικοδοµικές άδειες µε βάση τις διατάξεις του από π.δ/τος (ΦΕΚ270 / ) 24,25, εν συνεχεία εξέδιδε άδειες µε βάση το από π.δ (Φ.Ε.Κ.160 / ) 26. Για τις περιοχές που ευρίσκονται ενδιάµεσα των αρχικά οριοθετηθέντων οικιστικά θυλάκων οι άδειες εκδίδονται βάσει του π.δ (ΦΕΚ 163 / ) Ζ.Ο.Ε. Τήνου. Στο υπ αριθ /2171/ έγγραφο του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. αναφέρεται ότι στα αγροτεµάχια τα οποία αποτελούσαν στο παρελθόν περιοδικά κατακλυζόµενα υγρά λιβάδια από την εκβολή των ρεµάτων ( δηλ. υγροτόπους), δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η δόµηση, ενώ θα ήταν σκόπιµο να εφαρµοσθεί απαλλοτρίωση λόγω ακαταλληλότητας για δόµηση ή µεταφορά συντελεστή δόµησης Πράγµατι µε τις υπ αρ. 1358/2000 και 2446/2000 αποφάσεις του ΣτΕ «η από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας αφαίρεσις αδιακρίτως της ως άνω αρµοδιότητος προκειµένου περί των παραλιακών οικισµών, εις τους οποίους, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, περιλαµβάνονται ευπαθή οικοσυστήµατα, είναι, εν όψει των προεκτεθέντων, αντισυνταγµατική και εκ του λόγου τούτου ανίσχυρη και ανεφάρµοστη στην κρινοµένην υπόθεσιν». 23 Αναφέρεται µόνο στο θέµα της συµµόρφωσης σχετικά την ακύρωση των οικοδοµικών αδειών. 24 Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι κατοίκων, κατηγορίες αυτών, όροι και περιορισµοί δόµησής τους. 25 Ως εκτός σχεδίου. 26 Καθορισµός ΖΟΕ Τήνου ως εκτός Σχεδίου 27 Μία από τις ακυρωθείσες οικοδοµικές άδειες αφορά σε γήπεδο που περιοδικά πληµµυρίζει, δηλ πρώην υγρότοπο και το οποίο πιθανά αποτελεί εξέλιξη του τόµπολου στη νησίδα της Αγίας Κυριακής.

12 Στις αποφάσεις του ΣτΕ αναφέρεται ότι «η κανονιστική αύτη απόφασις 28 δεν δύναται να αποτελέσει νόµιµον έρεισµα διά τη επί τη βάσει αυτής έκδοσιν οικοδοµικών αδειών συµφώνως µε τους εν αυτή προβλεποµένους όρους και περιορισµούς δοµήσεως». εδοµένου ότι η απόφαση αυτή δεν καταργήθηκε ευθέως και παρέµεινε τυπικά σε ισχύ, τόσο η ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της ΝΑ Κυκλάδων (υπ αρ. 1871/ και 808/ έγγραφά της) όσο και η ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (υπ αριθ /4181/ και 3011/ έγγραφά της) αναφέρουν ότι πρέπει να εκδίδονται οικοδοµικές άδειες εντός των ορίων του οικισµού. Ωστόσο, από το υπ αρ. 10/2005 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.1470/1984, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ.413/1985, του ΣτΕ, συνάγεται ότι η αρµόδια επιτροπή θεωρεί την έκδοση οικοδοµικών αδειών ως µη συµµόρφωση µε την δικαστική απόφαση. Βεβαίως, κατά την άποψη της Αρχής, προέχει η προστασία του βιοτόπου από την περαιτέρω δόµηση. Επειδή εντός των ορίων των οικισµών που καθορίστηκαν µε την 9468/ απόφαση βρίσκονται τµήµατα που δεν αποτελούν βιότοπο, η µη έκδοση αδειών πρέπει να περιοριστεί µόνο στα τµήµατα εκείνα που έχουµε στοιχεία για την ύπαρξη βιοτόπου. Ενδεχόµενη, όµως, ανάκληση των οικοδοµικών αδειών που δεν έχουν προσβληθεί και κριθεί δικαστικά, θα ήταν εξίσου ακραίο κι ανεπιεικές µέτρο. Ωστόσο, επειδή: α) σύµφωνα µε το άρθρο 50 παρ. 5 του π.δ.18/1989 «οι αποφάσεις της Ολοµέλειας, ακυρωτικές και απορριπτικές, καθώς και των Τµηµάτων, αποτελούν µεταξύ των διαδίκων δεδικασµένο που ισχύει και σε κάθε υπόθεση ή διαφορά ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής, κατά την οποία προέχει το διοικητικής φύσεως ζήτηµα που κρίθηκε από το Συµβούλιο», β) το δεδικασµένο, το οποίο ισχύει για κάθε διοικητική αρχή, καλύπτει τόσο το ακυρωτικό αποτέλεσµα που διατυπώνεται στο διατακτικό, όσο και τα διοικητικής φύσης ζητήµατα που κρίθηκαν µε σκέψεις, οι οποίες διατυπώνονται στην αιτιολογία της απόφασης. Τα δε διοικητικής φύσης ζητήµατα είναι τα πραγµατικά και νοµικά ζητήµατα που ρυθµίζονται από κανόνες του διοικητικού δικαίου και αναφέρονται στη µείζονα ή την ελάσσονα πρόταση του συλλογισµού της απόφασης, εφόσον ήταν αντικείµενο διάγνωσης και κρίσης και βρίσκονται σε συνάρτηση µε το συµπέρασµα που έγινε δεκτό από την απόφαση δηλαδή, αποτελούν το στήριγµα του συµπεράσµατος αυτού (ΣτΕ 813/1981, 1429/1986, 2103/ ), Υπ αρ. ΤΠ οικ. 9468/ απόφαση Νοµάρχη Κυκλάδων ( 251/1986) «περί καθορισµού ορίων, όρων και περιορισµών δοµήσεως του οικισµού: 1) Αγ. Γιάννη ύο Χωριών, 2) Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Γιάννη, Αγ. Σώστη, Λαούτη, Κοιν. Τριαντάρου και κατηγορίας αυτών». 29 «Το δεδικασµένο από τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας αφορά όχι µόνο στη νοµική ύπαρξη της διοικητικής πράξεως, της οποίας είχε ζητηθεί η ακύρωση, και η οποία µε την ακυρωτική απόφαση καταργείται από τότε που εκδόθηκε και θεωρείται εφεξής ότι δεν εκδόθηκε ποτέ, αλλά καλύπτει και κάθε ζήτηµα που κρίθηκε µε την απόφαση ότι συναρτάται προς το συµπέρασµα που έγινε δεκτό και αποτελεί αναγκαίο του στήριγµα (ΣτΕ 484/1991). Ειδικότερα το πιο πάνω δεδικασµένο καλύπτει και διοικητικής φύσεως ζητήµατα που κρίθηκαν παρεµπιπτόντως, ακόµη και όταν στην ακυρωτική απόφαση δεν

13 γ) σύµφωνα µε την υπ αρ. 370/1997 απόφαση του ΣτΕ «στις περιπτώσεις, όµως, κατά τις οποίες µε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας ή µε αµετάκλητη απόφαση τακτικού διοικητικού δικαστηρίου ακυρώνεται ατοµική διοικητική πράξη για το λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη νόµου αντίθετη προς το Σύνταγµα ή σε κανονιστική πράξη της ιοίκησης που δεν έχει νόµιµο εξουσιοδοτικό έρεισµα, η παραπάνω αρχή κάµπτεται για τις λοιπές όµοιου περιεχοµένου ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες έχουν τυχόν εκδοθεί µε βάση την ίδια ανίσχυρη διάταξη τυπικού νόµου ή κανονιστικής πράξης, µε την προϋπόθεση αφενός ότι για την ανάκλησή τους θα υποβληθεί στη ιοίκηση αίτηση σε εύλογο χρόνο µετά τη δηµοσίευση της ακυρωτικής απόφασης του δικαστηρίου από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον και αφετέρου ότι µε την ανάκληση της συγκεκριµένης διοικητικής πράξης δεν θίγονται δικαιώµατα που αποκτήθηκαν καλοπίστως από την εφαρµογή της ή, καίτοι θίγονται τέτοια δικαιώµατα, συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος, για τους οποίους επιβάλλεται η ανάκληση, δεδοµένου ότι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές η διατήρηση παράνοµων διοικητικών πράξεων δεν δικαιολογείται από την ανάγκη ασφαλείας του δικαίου και σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων, η οποία υπαγορεύει την παραπάνω γενική αρχή του δικαίου, ενώ αντιθέτως έρχεται σε οξεία αντίθεση προς τις αρχές του Κράτους δικαίου, της νοµιµότητας της δράσης της ιοίκησης και της χρηστής διοίκησης, ενόψει των οποίων ανακύπτει υποχρέωση των διοικητικών οργάνων και για την εκ των υστέρων άρση παράνοµων νοµικών ή πραγµατικών καταστάσεων. Στις περιπτώσεις, λοιπόν, αυτές και εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις η ιοίκηση έχει υποχρέωση να ανακαλέσει την παράνοµη πράξη της, η σχετική δε παράλειψή της, τεκµαιρόµενη µε την πάροδο άπρακτου τριµήνου από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφεροµένου, συνιστά παράλειψη οφειλόµενης ενεργείας προσβλητή µε αίτηση ακύρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 4 του π.δ/τος 18/1989 "κωδικοποίηση διατάξεων νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας" (φ. 8)», και δ) οι ενδιαφερόµενοι (διάδικοι), υπέβαλαν αίτηµα ανάκλησης και των υπόλοιπων οικοδοµικών αδειών που εκδόθηκαν εντός του βιοτόπου, η διοίκηση, οφείλει να εξετάσει εάν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις ανάκλησης, δεδοµένου του δηµοσίου συµφέροντος για µη προσβολή του υγροτόπου. Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί ότι τµήµα της περιοχής που είχε ενταχθεί εντός ορίων οικισµού µε την υπ αρ. ΤΠοικ.2400/ απόφαση Νοµάρχη που εκρίθη ανυπόστατη από το ΣτΕ καθόσον δεν δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το συνοδευτικό αυτήν πρωτότυπο διάγραµµα, έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή απολύτου προστασίας. Ωστόσο, κανένα µέτρο δεν λήφθηκε για την προστασία της περιοχής µε αποτέλεσµα να εκδίδονται άδειες µε τους όρους (αρτιότητα κ.λπ. 30 ) της εκτός σχεδίου δόµησης που ίσχυε για την περιοχή (από π.δ.). 13 υπάρχει ρητή σκέψη γι' αυτά, εφόσον όµως τα τελευταία συνδέονται άρρηκτα µε το κύριο ζήτηµα, κατά τρόπο ώστε η διαµόρφωση της τελικής γι' αυτό κρίσης να προϋποθέτει κατά λογική αναγκαιότητα την προηγούµενη κρίση και των ζητηµάτων αυτών». 30 Σηµειώνεται ότι εκδόθηκε και άδεια για εκκλησία η οποία χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κατοικίας µε ευνοϊκούς όρους δόµησης.

14 14 6. Στοιχεία για τον υγρότοπο του Πόρτο Τήνου. a) Σε έκθεση του Σώµατος Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης συνταχθείσα ήδη από προτάθηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής προκειµένου να επιλυθεί το ζήτηµα της ύπαρξης ή µη βιοτόπου στο Πόρτο-Τήνου. β) Ακολούθησε η σύνταξη Έκθεσης του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. «για την Οικολογική αξία της Περιοχής Αη-Γιάννη-Πόρτο Τήνου» στην οποία ο υγρότοπος του Αγίου Ιωάννη-Πόρτο αναφέρεται ως ένας από τους δύο υγροτόπους της Τήνου στον οποίο έχουν παρατηρηθεί απειλούµενα και προστατευόµενα είδη όπως χρυσαετοί, αλκυώνες, υδρόβια- παρυδάτια πουλιά, αρπακτικά πουλιά (Μαυροπετρίτες Falco Eleonorae), θαλάσσιες χελώνες (Caretta-Caretta), µεσογειακές φώκιες (Monachus-Monachus) και θαλασσοπούλια (γλάρους του Αιγαίου Larus Audouini) Το Πόρτο θεωρείται ο σηµαντικότερος µεταναστευτικός σταθµός πουλιών της Τήνου και πιθανότατα και των Κυκλάδων. Στην περιοχή αυτή επισηµαίνεται ότι ευρίσκονται οι παραγωγικότερες συστάδες (Posidonia) και οι πιο εκτεταµένες αµµοθίνες και βάλτοι της νήσου Τήνου, ενώ «οι ρεµατιές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην διατήρηση της ζωής στην περιοχή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστατευθούν». γ) Στην επιστηµονική έκδοση «Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων» που συντάχθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων σε συνεργασία µε το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., όπου περιγράφεται εκτενώς ο συγκεκριµένος υγρότοπος µε αναφορά στη χλωρίδα και πανίδα του, γίνεται επίσης λόγος για τα αίτια αλλοιώσεώς του. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η κατασκευή ή επέκταση του οδικού δικτύου, η ίδρυση νέων τουριστικών εγκαταστάσεων ή επέκταση παλαιών, οι ρύποι που προέρχονται από υγρά και στερεά απόβλητα οικισµών, τουριστικών εγκαταστάσεων κλπ. δ) Στην Ειδική Χωροταξική Μελέτη της νήσου Τήνου προβλέπεται πλέον σαφής προστασία της περιοχής της παραλίας 31 Αγίου Σώστη- Αγίου Ιωάννη δίνεται συγκεκριµένη χωροταξική κατεύθυνση στην περιοχή προκειµένου να προστατευθούν τα τµήµατα που χρήζουν προστασίας: α) η χερσόνησος Αγ. Ιωάννη Πόρτο ως απόλυτης προστασίας 32 β) οι παραλίες Αγ. Σώστη και Αγ. Ιωάννη µε προστασία παραλιών ακτών κολύµβησης (ο καθορισµός των περιοχών αποσκοπεί στη διαφύλαξη της φυσικής υπόστασής τους) όπου απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος 33 και η χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών και ρυπαινουσών εγκαταστάσεων 34, ακόµη και στην ευρύτερη χερσαία ή θαλάσσια ζώνη διότι αντιστρατεύονται τον χαρακτήρα των περιοχών αυτών. 31 ηλαδή του χώρου που προσδιορίζεται από την ακτογραµµή και από το προς τη θάλασσα καταπεσόν όριο του οικισµού. 32 Περιοχές που πρέπει να µείνουν αδόµητες, σηµαντικοί υγροβιότοποι και παραλιακά τοπία αµµουδιάς ιδιαίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας 33 Με δραστηριότητες όπως κοπή δένδρων, αµµοληψία, διάνοιξη δρόµου, περιστοιχίσεις κλπ 34 Π.χ. ξενοδοχειακή µονάδα χωρίς βιολογικό καθαρισµό.

15 ε) Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, ήδη από το 1992, σε έγγραφο 35 του Τµήµατος ιαχειρίσεως Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσεως Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου είχε επισηµανθεί η αξία του βιοτόπου και η αναγκαιότητα λήψης µέτρων προστασίας και, κατά το δυνατόν, αποκατάστασης. Είχε προταθεί µάλιστα στο πλαίσιο της επανεξέτασης των ορίων και όρων των οικισµών, η εκπόνηση στοιχειώδους ρυµοτοµικού σχεδίου, ο προσδιορισµός της εισφοράς των ιδιοκτητών σε κοινόχρηστη γη για την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδοµής και την προστασία και των ρεµάτων της περιοχής. Το θέµα της επανεξέτασης της οριοθετήσεως του οικισµού Αγ. Ιωάννη Τήνου, εν όψει της συντελούµενης υποβάθµισης του εκεί υπάρχοντος βιοτόπου είχε επανειληµµένως τεθεί και από τη /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. προς τον Υπουργό Αιγαίου, το Νοµάρχη Κυκλάδων και τη /νση ΠΕ.ΧΩ. Νοτίου Αιγαίου, ήδη από το 1992, πριν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο σε µεταγενέστερα έγγραφα του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 36 αναφέρεται ότι ο βιότοπος ευρίσκεται εκτός των ορίων του οικισµού Αγίου Ιωάννη Κοινότητος ύο Χωριών και Αγίου Σώστη Κοινότητος Τριαντάρου Τήνου και ότι σηµαντικά φυσικά χαρακτηριστικά και σχηµατισµοί βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισµού όπως αυτά καθορίζονται µε την υπ αριθ. ΤΠοικ.9468/ νοµαρχιακή απόφαση Περιβαλλοντικός σχεδιασµός, θεσµοθέτηση νοµικής προστασίας. Πληρούνται οι όροι ένταξης της περιοχής σε χαρακτηρισµό βάσει του άρθρου 18 του Ν.1650/ , ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ίδιου νόµου µε στόχο την αξιολόγηση και την προστασία των φυσικών παραλιακών σχηµατισµών. Η µελέτη πολεοδόµησης των περιοχών εντός σχεδίου κρίνεται απαραίτητη προκειµένου, κατά κύριο λόγω, να επιτευχθεί προστασία των υπαρχόντων ρεµάτων. Βρίσκεται εν ισχύ από το ήµο Τήνου Μελέτη Πολεοδόµησης των παραπάνω οικισµών. Ωστόσο στο υπ αριθ /3245/ έγγραφο του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. προς την αρµόδια /νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφέρεται ότι η συγκεκριµένη περιοχή στη νοτιοανατολική Τήνο δεν έχει συµπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο Προτεινόµενων Περιοχών για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ίκτυο NATURA 2000 της Οδηγίας 92/43 Ε.Κ., ενώ δεν έχει κινηθεί ούτε η διαδικασία χαρακτηρισµού της στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.1650/ Υπ αριθ. οικ.36411/10439/ Αριθ. πρωτ.οικ / και 17841/2171/ Έγγραφο µε αρ. πρωτ. οικ.17841/2171/ του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

16 Εκκρεµεί επίσης ο καθορισµός των ορίων του υγροβιοτόπου, ο οποίος γίνεται από την υπηρεσία που έχει την αρµοδιότητα να χαρακτηρίσει τον υγροβιότοπο. Σε ότι αφορά τον καθορισµό της προστατευόµενης περιοχής, και κατά την άποψη της Αρχής και της ζώνης 38 πέριξ αυτού που θεωρείται αναγκαία για την προστασία του, στο υπ αρ. οικ.17841/2171/ έγγραφο της ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. αναφέρεται ότι οι σχηµατισµοί που απαντώνται στην περιοχή είναι σηµαντικοί για την προστασία της φύσης και του τοπίου σε τοπικό επίπεδο και «ενδεχοµένως πληρούν τους όρους ένταξης της περιοχής σε χαρακτηρισµό βάσει του άρθρου 18 του Ν.1650/1986» και ότι θεωρούν αναγκαίο τον προγραµµατισµό εκπόνησης «Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.1650/1986 προκειµένου να αξιολογηθούν και να προστατευθούν οι φυσικοί παραλιακοί σχηµατισµοί και να προσδιοριστούν τα απαραίτητα έργα προστασίας και µέτρα διαχείρισης της περιοχής». Πρέπει να σηµειωθεί πως ήδη από τον Ιούνιο του 1992 µε την «Έκθεση για την Οικολογική Αξία της Περιοχής Αη - Γιάννη - Πόρτο Τήνου» που συνέταξε το Τµήµα ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. επισηµαίνεται η σηµασία του υγροτόπου και η έλλειψη µέτρων προστασίας 39 όπως επίσης και µε το υπ αρ. οικ /10439/ έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου Σύµφωνα µε την υπ αρ. 3956/1995 απόφαση του ΣτΕ «εντός των ορίων οικισµών καθοριζοµένων επί τη βάσει των διατάξεων αυτού δεν µπορεί να περιληφθή οιοδήποτε µέρος βιοτόπου µετά του αντιστοίχου οικοσυστήµατος αλλ αντιθέτως τα όρια του οικισµού δέον να χαράσσονται εις ικανήν απόστασιν διασφαλίζουσα το απρόσβλητον των οικοσυστηµάτων από τις επιπτώσεις λειτουργίας του οικισµού». 39 «Ορισµένα από τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής ανήκουν σε κατηγορίες προστατευόµενων τύπων βιοτόπων σύµφωνα µε τη σύµβαση Ραµσάρ (Βάλτος, ρηχά θαλάσσια νερά µέχρι 6 µ. βάθος) και την οδηγία της ΕΟΚ για την προστασία των βιοτόπων (αµµοθίνες, λιβάδια θαλάσσιων φανερόγαµων φυτών). Οι ρεµατιές επίσης παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της ζωής στην περιοχή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστατευθούν. Στην ενότητα µπορεί να προστεθεί και η χερσόνησος της Αγ. Κυριακής σαν τυπικός φρυγανότοπος» και «επιπτώσεις από την ίδρυση του οικισµού Αη Γιάννη (ΦΕΚ 369 / ). ι) Προηγούµενη κατάσταση. Από την εξέταση αεροφωτογραφιών της περιοχής του 1978 και 1988 προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 1) Τα όρια του υγροτόπου και των αµµοθινών παρέµειναν αµετάβλητα κατά τη δεκαετία ) Τα κυριότερα ρέµατα που καταλήγουν στην περιοχή µετατράπηκαν σε δρόµους κατά το τελευταίο µέρος της διαδροµής τους (κάτω από τον κύριο οδικό άξονα) προς τη θάλασσα. 3) Τα οικήµατα σχεδόν τριπλασιάστηκαν στο υπό εξέταση χρονικό διάστηµα σε βάρος των γεωργικών καλλιεργειών".. ιιι) Υποβάθµιση των βιοτόπων από τον οικισµό. Σε ότι αφορά την υποβάθµιση των βιοτόπων λόγω της οικιστικής δραστηριότητας, σηµειώνεται ότι: 1) γενικά αναµένεται ελαχιστοποίηση της φυσικότητας της περιοχής (που έχει ήδη µειωθεί κατά την προηγούµενη δεκαετία στο χερσαίο τµήµα της ευρύτερης ζώνης). 2) µειώνεται ο ζωτικός χώρος κοινών ή και χαρακτηριστικών ειδών χλωρίδας και πανίδας στην ευρύτερη περιοχή. 3) είναι πιθανή η υποβάθµιση των βιοτόπων (βλ. απειλές) εάν δεν ληφθούν µέτρα προστασίας. Εξ άλλου, ο υγρότοπος "Πόρτο Τήνου ή Αγ. Σώστη η Λ. Αγ. Ιωάννη" περιλαµβάνεται εις την επιστηµονικήν έκδοσιν "Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων", συνταχθείσαν παρά του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων εν συνεργασία προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. Εις την εν λόγω έκδοσιν περιγράφεται πλήρως ο ανωτέρω υγρότοπος µετά της χλωρίδος και πανίδος αυτού,

17 17 Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν.1650/1986 «ο χαρακτηρισµός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και 19 και ο καθορισµός των ορίων τους και των τυχόν ζωνών προστασίας τους γίνονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, ΠΕ.ΧΩ..Ε. Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού ύστερα από γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου, σε εφαρµογή περιφερειακού ή νοµαρχιακού ή ειδικού χωροταξικού σχεδίου ή γενικού πολεοδοµικού σχεδίου ή ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης. Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης είναι απαραίτητη για την τεκµηρίωση της σηµασίας του προστατευτέου αντικειµένου και τη σκοπιµότητα των προτεινόµενων µέτρων προστασίας». Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της κ.υ.α.69269/5387/1990 «αρµόδιοι Φορείς που αναθέτουν ή καταρτίζουν οι ίδιοι ΕΠΜ είναι οι ακόλουθοι: Το ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ηµόσιες Επιχειρήσεις και οι λοιποί οργανισµοί ηµοσίου Συµφέροντος». Ο αριθµός των φορέων που δύνανται να αναλάβουν την σύνταξη µιας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, δε νοείται να αποτελέσει πρόσχηµα για τη µη ανάληψη µίας τέτοιας πρωτοβουλίας, αντιθέτως η διακριτική ευχέρεια η οποία αποδίδεται στους φορείς αυτούς, δέον να εκληφθεί ως δυνατότητα ευελιξίας, αλλά και επιθυµίας του νοµοθέτη να προωθήσει µε κάθε τρόπο τη σύνταξη µιας τέτοιας µελέτης, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη. Ωστόσο, τόσο η ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο υπ αρ. 7666/ έγγραφό της αναφέρει ότι «άποψή µας είναι ότι θα πρέπει να κινηθεί άµεσα από τον ενδιαφερόµενο ΟΤΑ για την περιοχή, η διαδικασία τουλάχιστον εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης της περιοχής», όσο και η ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. µε το υπ αρ /3245/ έγγραφό της, αντί απάντησης στο υπ αρ. οικ.6208/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος σχετικά µε τον προσδιορισµό των ορίων του βιοτόπου παραπέµπει το θέµα στη ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 41. επισηµαίνονται δε τα εξής: α) ότι µεταξύ των αιτίων αλλοιώσεως αυτού περιλαµβάνεται "η κατασκευή ή επέκταση οδικού δικτύου, ίδρυση νέων οικισµών ή επέκταση παλαιών, ίδρυση νέων τουριστικών εγκαταστάσεων ή επέκταση παλαιών" β) ότι οι ρύποι τους οποίους δέχεται προέρχονται από υγρά και στερεά απόβλητα οικισµών, τουριστικών εγκαταστάσεων και στάβλων εκτροφείων και, τέλος, γ) ότι ελλείπει πλήρως νοµικόν καθεστώς προστασίας αυτού». 40 «α) Οι αµµοθίνες, ο υγρότοπος, οι ρεµατιές, η χερσόνησος της Αγ. Κυριακής και η παράκτια θαλάσσια ζώνη του Πόρτο, είναι σηµαντικοί βιότοποι για την Τήνο και δευτερευόντως τις Κυκλάδες. β) Στους βιοτόπους αυτούς θα πρέπει να ληφθούν τα ανάλογα µέτρα προστασίας και κατά το δυνατόν αποκατάστασης. γ) Σε ότι αφορά την επανεξέταση των ορίων και όρων των οικισµών, υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης περιβαλλοντικής προστασίας, κυρίως µε την εκπόνηση στοιχειώδους ρυµοτοµικού σχεδίου (προστασία ρεµάτων)». 41 «Σας αποστέλλουµε συνηµµένα το ανωτέρω σχετικό και παρακαλούµε για την εξέτασή του στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας ενηµερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόµενους καθώς και την Υπηρεσίας µας».

18 Κάθε δηµόσια υπηρεσία µπορεί και οφείλει να κινήσει τη διαδικασία εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, όταν µάλιστα εµπίπτει στο αντικείµενο τους η σύνταξη ή η ανάθεση περιβαλλοντικών µελετών, όπως είναι η ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. 42 της Περιφέρειας και η ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 43 του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. και ιδίως όταν τίθεται ζήτηµα συµµόρφωσης µε τις δικαστικές αποφάσεις. Μετά από χρόνια αδράνειας, επιβάλλεται στην παρούσα φάση η συνεννόηση των υπηρεσιών της διοίκησης µεταξύ τους, προκειµένου να αποφασίσουν ποιος θα κινήσει τη διαδικασία εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και τι µέτρα πρέπει άµεσα να ληφθούν και από ποια υπηρεσία ή υπηρεσίες Προστασία ρεµάτων Από τα έγγραφα, αλλά και την επιτόπια αυτοψία, προέκυψε ότι εντός των οικισµών τα ρέµατα έχουν µετατραπεί σε δρόµους. Τα ρέµατα, ανεξάρτητα από την αυτοτελή περιβαλλοντική τους σηµασία, στη συγκεκριµένη περίπτωση φαίνεται ότι 42 Άρθρο 5, παρ. 6, ν. 2503/1997 «Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας είναι αρµόδια για τον Προγραµµατισµό και την εφαρµογή της Περιβαλλοντικής, Χωροταξικής και Πολεοδοµικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για τη βιώσιµη ανάπτυξη Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας είναι: α) Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας για τη δοµή και την οργάνωση του φυσικού λειτουργικού χώρου, τις χρήσεις της γης, τη χωρική διάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τα δίκτυα και συστήµατα τεχνικής υποδοµής, τη δοµή και διάρθρωση του οικιστικού δικτύου και τις ζώνες ειδικού σχεδιασµού. Η επεξεργασία προγραµµάτων επεµβάσεων στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασµού περιφερειακού επιπέδου. Η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση των απαραίτητων στοιχείων και στατιστικών δεδοµένων και εκπόνηση ειδικών µελετών. Η µέριµνα για την ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων για το χωροταξικό πληροφοριακό σύστηµα. Η µέριµνα για τη συγκέντρωση των γενικών πληροφορικών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον. Ο συντονισµός των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι ενδεικνυόµενες λύσεις παρουσιάζουν διανοµαρχιακά χαρακτήρα. Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, µε βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηµατοδοτικών πηγών και για την κατανοµή των πιστώσεων, και αυτοσχεδιασµό, καθώς και τις προτάσεις µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών ( βιότοπων κλπ.)». 43 Άρθρο 2, παρ. 2, π.δ.51/1988 «Η αρµοδιότητα της ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού ανάγεται στα παρακάτω θέµατα που κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων της ως εξής: α. Τµήµα ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάγονται: Ο σχεδιασµός για την προστασία και διατήρηση οικοσυστηµάτων, βιοτόπων και περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος. Η εισήγηση προγραµµάτων διατήρησης και εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων. Η εκπόνηση προγραµµάτων για την προστασία των ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας».

19 συνδέονται άµεσα µε την ύπαρξη του βιοτόπου. Στο ΠΕ 184/2003 του ΣτΕ (βλ. παρακάτω) αναφέρεται ότι «όπως προκύπτει από τις τεχνικές εκθέσεις, τµήµατα των προς οριοθέτηση των ρεµάτων έχουν στρωθεί µε σκυρόδεµα και χρησιµοποιούνται ως οδοί προσπελάσεως της θάλασσας και των εκεί ιδιοκτησιών. Παρατηρείται συναφώς ότι, πάγια νοµολογία, επί των ρεµάτων επιτρέπονται µόνο οι απολύτως απαραίτητες επεµβάσεις για τη διευθέτηση της κοίτης και των πρανών τους ώστε να διευκολύνεται η ελεύθερη ροή των υδάτων και η επιτέλεση της κατά τα ανωτέρω λειτουργίας των, ότι απαγορεύονται επεµβάσεις επί των ρεµάτων οι οποίες θίγουν τις ως άνω λειτουργίες και ότι για την πραγµατοποίηση και των επιτρεπτών ακόµη επεµβάσεων απαιτείται η προηγούµενη οριοθέτηση του ρέµατος (ΠΕ 146, 188/2000, 330/1997, 124/1994 κ.ά.). Εποµένως, η µετατροπή της κοίτης των προς οριοθέτηση ρεµάτων σε σκυροστρωµένες οδούς είναι παράνοµη, ανακύπτει δε υποχρέωση της ιοικήσεως να λάβει µέτρα ώστε να επανέλθουν αυτά στην φυσική τους κατάσταση». Από τα στοιχεία που συνέλλεξε η Αρχή προέκυψε ότι η ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απέστειλε στη ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. µε το υπ αρ. οικ.5730/ έγγραφό της δύο φακέλους σχετικά µε την οριοθέτηση των ρεµάτων Αγ. Σώστη και Αγ. Ιωάννη και στη συνέχεια συµπληρωµατικά στοιχεία µε το υπ αρ. οικ.8519/ έγγραφό της. Το ΣτΕ όµως δεν έκανε δεκτό το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος (ΠΕ 184/2003, 262/2003 και 346/2003) καθώς σύµφωνα µε το ΠΕ 184/2003 «παρανόµως οι οικείες τεχνικές εκθέσεις περί οριοθετήσεως και η απόφαση του 228/1999 του ήµου Τήνου λαµβάνουν υπόψη τη «διαµορφωµένη κατάσταση» και στα δύο ρέµατα, και ειδικότερα θεωρούν ότι τα όριά τους είναι «υλοποιηµένα» και «σαφώς προσδιορισµένα» από τις υφιστάµενες µάντρες και ξερολιθιές των ιδιοκτησιών εκατέρωθεν των ρεµάτων, διότι υπολαµβάνουν ότι δεσµεύονται από πραγµατικές καταστάσεις που δηµιουργήθηκαν µε ιδιωτική βούληση, αντί να εκφέρουν ιδία κρίση όσον αφορά τα ενδεδειγµένα από τεχνικής και επιστηµονικής απόψεως όρια της κοίτης κάθε ρέµατος, καθώς και το εύρος του απαιτούµενου ελεύθερου χώρου εκατέρωθεν των ορίων αυτών». Ωστόσο, ενώ στις επεστράφη από το ΣτΕ στη ιεύθυνση Νοµοθετικού Έργου του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. το σχέδιο Προεδρικού ιατάγµατος, µόλις στις (σύµφωνα µε αντίγραφο σχεδίου εγγράφου που δόθηκε στην Αρχή από τη ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, χωρίς αριθµό πρωτοκόλλου) διαβιβάστηκαν οι σχετικοί φάκελοι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειµένου να γίνει τροποποίηση των µελετών οριοθέτησης των ρεµάτων. Μέχρι στιγµής, από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι προωθήθηκε η τροποποίηση της οριοθέτησης, ενώ δεν έχει γίνει καµία ενέργεια για την αποκατάσταση των ρεµάτων στην προτεραία κατάσταση. Τέλος, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι: α) τµήµατα των παράκτιων περιοχών έχουν επίσης µετατραπεί σε δρόµους και β) φυτεύτηκαν φοίνικες στις αµµώδεις εκτάσεις εκτός του οικισµού. Ωστόσο φρονούµε ότι στο πλαίσιο προστασίας των αµµωδών αυτών εκτάσεων και των παράκτιων εν γένει εκτάσεων, που φαίνεται να αποτελούν τµήµα του υγροτόπου, θα έπρεπε αφενός να απαγορευτεί 19

20 η πρόσβαση οχηµάτων στα τµήµατα αυτά και αφετέρου να εξεταστεί η συµβατότητα των φυτών αυτών µε την τοπική χλωρίδα Ανταπόκριση της ιοίκησης. - Καταγραφή των εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών από τις από τη /νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων. - Αίτηση της /νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος προς το Νοµάρχη Κυκλάδων 45 µε την οποία ζητείται η έκδοση απόφασης Νοµάρχη για την αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών µέχρι να καθορισθούν επακριβώς τα όρια του υγροβιοτόπου. Η αναστολή επιβάλλεται από αυτόν που έχει αρµοδιότητα έγκρισης ρυµοτοµικού στην περιοχή Συµπεράσµατα 1. Μετά την ακύρωση µε τις υπ αριθ. 3955/95 και 3956/95 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας των υπ αριθ.298/1992 και 620/1993 οικοδοµικών αδειών αντίστοιχα, εκδόθηκαν οι υπ αριθ. 2315/ και 2316/ αποφάσεις του Νοµάρχη Κυκλάδων για εξαίρεση από την κατεδάφιση και οριστική διατήρηση των κτισµάτων αυτών. Στο σκεπτικό των αποφάσεων αυτών έγινε επίκληση του άρθρου 8 παρ.7 του Ν.1512/1985 όπως αυτές τροποποίησαν το άρθρο 15 παρ.1 του Ν.1337/1983, το οποίο όµως σύµφωνα µε την τότε ισχύουσα νοµοθεσία δε µπορούσε να ισχύσει για τις συγκεκριµένες κατασκευές, δοθέντος ότι αυτές ανεγέρθηκαν µετά την Επίσης, οι επικαλούµενες στο σκεπτικό των αποφάσεων διατάξεις αναφέρονταν στην αναστολή κατεδάφισης (και όχι στην εξαίρεση από κατεδάφιση) των κτισµάτων, έως ότου κριθεί η οριστική διατήρηση αυτών δι αποφάσεως του νοµάρχη µε σύµφωνη γνώµη του νοµαρχιακού ΣΧΟΠ. Η οριστική εξαίρεση διέπεται από την διάταξη του άρθρου 16 του Ν.1337/1983 και προϋποθέτει συγκεκριµένες περιπτώσεις, η ύπαρξη των οποίων θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς στις σχετικές αποφάσεις. Στις προαναφερθείσες νοµαρχιακές αποφάσεις αναφέρεται ότι οι κατά προορισµό χρήσεις των κτιρίων στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο δεν επηρεάζουν το περιβάλλον. Με το άρθρο 8 παρ.5 του Ν.3044/2002, τα τρία τελευταία εδάφια της παρ.1 του άρθρου 15, όπως προστέθηκαν µε την παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.1512/1985, µπορούσαν να εφαρµοστούν (πλην δίχως αναδροµική ισχύ) και για αυθαίρετα ή κτίσµατα των οποίων η οικοδοµική άδεια εκ των υστέρων ανακλήθηκε, ωστόσο αφορά µόνο για τα µετά την Πρόκειται για την ηµεροµηνία της υπ αριθ. Τ.Π.9468/ απόφασης του Νοµάρχη Κυκλάδων µε την οποία καθορίστηκαν τα όρια των Αγίου Ιωάννη Κοινότητος ύο Χωρίων και Αγίου Σώστη Κοινότητος Τριαντάρου. 45 Έγγραφο µε αρ.πρωτ..π.2855/ Έγγραφο 6410/ της /νσης ΠΕ.ΧΩ. της Γενικής /νσης Περιφέρειας

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 Συνεδρίαση 18 η Απόφαση υπ αριθµ. 345/2011 Στην Αθήνα, σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΟΜΗΣΗ ΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΟΜΗΣΗ ΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΟΜΗΣΗ ΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ Αυθαίρετη είναι η κατασκευή που εκτελείται: Χωρίςοικοδοµική άδεια Καθ υπέρβαση τωνόσωνορίζονταιστηνυπάρχουσα οικοδοµική άδεια Βάσει οικοδοµικής άδειας που ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 10488/21-10-1999] Θέµα: Προστασία ψυχικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 3734

Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 3734 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ: διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ:  διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/28595/2013. Ειδικοί Επιστήµονες: Νικόλαος Βίττης Αιµιλία Λιάσκα Ζωή Ρώσσιου άφνη Φιλιππάκη

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/28595/2013. Ειδικοί Επιστήµονες: Νικόλαος Βίττης Αιµιλία Λιάσκα Ζωή Ρώσσιου άφνη Φιλιππάκη Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/28595/2013 Προς: Αξιότιµο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη Αµαλιάδος 17 11523, Αθήνα Ειδικοί Επιστήµονες: Νικόλαος Βίττης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. ο ΝΟΚ (ν. 4067/12) και η Μαρία Φραντζή Aρχιτέκτονας µηχ - Πολεοδόµος Μπιρµπίλη 47 11744 Αθήνα Αράχωβα 32004 τηλ: +302109025323

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 48/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 50/2010 Θέμα:[Εν μέρει ανεπαρκώς αιτιολογημένο πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό] Περίληψη:

ΣτΕ 50/2010 Θέμα:[Εν μέρει ανεπαρκώς αιτιολογημένο πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό] Περίληψη: ΣτΕ 50/2010 Θέμα:[Εν μέρει ανεπαρκώς αιτιολογημένο πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό] Περίληψη: Εφόσον η οριογραμμή του αιγιαλού έχει καθορισθεί με διοικητική πράξη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 3251/2003 ΣτΕ

Νομολογία 3251/2003 ΣτΕ Νομολογία 3251/2003 ΣτΕ Υπόθεση προστασίας αρχαιολογικού χώρου Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 3251/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε «Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 8-7-93 Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων.

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων. ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2013 Πειραιάς, 6 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 6684/897 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής]

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] Περίληψη Η πράξη χαρακτηρισμού οικοδομής ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης εκδίδεται με διαφορετική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Υπόθεση Μουσείου Ακρόπολης Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 3280/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ «Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός Προϊσταμένη διεύθυνσης επιθεώρησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 93 ΚEΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 94 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4.1. Γενικά Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα