ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)"

Transcript

1 Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 20671/ ) ΘΕΜΑ: 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΡΤΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ. 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ ΑΡ. 3955/95 και 3956/95 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 22ΑΣ ΜΑΪΟΥ 2003 (ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΑ ΟΣ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Χρύσα Χατζή ΕΙ ΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: Κατερίνα Βλάχου, Νίκος Βίττης

2 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης 2. Έλεγχος νοµιµότητας των υπ αριθ. 2315/ και 2316/ αποφάσεων του Νοµάρχη Κυκλάδων 3. Έννοια της συµµόρφωσης µε δικαστική απόφαση 4. Παρεµπίπτουσα κρίση απόφασης οριοθέτησης οικισµού 5. Καθεστώς έκδοσης οικοδοµικών αδειών µετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας 6. Στοιχεία για τον υγρότοπο του Πόρτου Τήνου 7. Περιβαλλοντικός σχεδιασµός και θεσµοθέτηση νοµικής προστασίας 8. Προστασία ρεµάτων 9. Ανταπόκριση της ιοίκησης 10. Συµπεράσµατα 11. Προτάσεις

3 3 1. Συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως στη νότια και νοτιοανατολική νήσο Τήνο εκδόθηκε η υπ αριθ. ΤΠ9468/ απόφαση του Νοµάρχη Κυκλάδων για καθορισµό των ορίων των οικισµών Αγίου Ιωάννη Κοινότητος ύο Χωριών και Αγίου Σώστη Κοινότητος Τριαντάρου. Στη συνέχεια, µε την υπ αριθ. ΤΠ2400/ νοµαρχιακή απόφαση επανακαθορίσθηκαν τα όρια των ανωτέρω οικισµών µε αποτέλεσµα την ενοποίηση τριών οικιστικών θυλάκων και τον καθορισµό των ενιαίων πλέον ορίων των οικισµών. Επί τη βάσει των ανωτέρω νοµαρχιακών αποφάσεων εκδόθηκαν στον οικισµό Αγ. Ιωάννη Πόρτο οι υπ αριθ. 298/1992 και 620/1993 οικοδοµικές άδειες, οι οποίες, όµως, ακυρώθηκαν ως µη νόµιµες µε τις υπ αριθ. 3955/1995 και 3956/1995 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε Τµήµα). Συγκεκριµένα, η προαναφερθείσα υπ αριθ. ΤΠοικ.2400/ απόφαση του Νοµάρχη Κυκλάδων εκρίθη ανυπόστατη, καθόσον δεν δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το σχετικό συνοδευτικό πρωτότυπο διάγραµµα. Παρά ταύτα, επειδή η απόφαση του Νοµάρχη παρήγαγε έννοµες συνέπειες µε την έκδοση οικοδοµικών αδειών, η αρµοδία ιοίκηση θα έπρεπε να προχωρήσει στην ακύρωσή της. Ειδικότερα ως προς την υπ αριθ. ΤΠοικ.9468/ νοµαρχιακή απόφαση, επισηµαίνεται ότι αυτή µολονότι δεν ακυρώθηκε δεδοµένου ότι η αίτηση ακύρωσης εναντίον της ασκήθηκε εκπρόθεσµα, εξετάσθηκε παρεµπιπτόντως και κρίθηκε και αυτή, ωσαύτως, ως µη νόµιµη, καθόσον συµπεριέλαβε στα όρια του οικισµού ένα σηµαντικό µέρος του υπάρχοντος εκεί βιοτόπου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους δύο υγροτόπους της Τήνου, όπως προκύπτει από τη σχετική Έκθεση του Τµήµατος ιαχειρίσεως Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσεως Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε για την Οικολογική Αξία της περιοχής Αγίου Ιωάννη- Πόρτο Τήνου (Ιούλιος 1995) 1. Κατά συνέπεια, η εν λόγω απόφαση του Νοµάρχη Κυκλάδων δεν αποτελεί νόµιµο έρεισµα για την έκδοση οικοδοµικών αδειών. Τα κτίσµατα µε τις ανωτέρω ακυρωθείσες οικοδοµικές άδειες εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση (υπ αριθ. 2315/96 και 2316/96 αποφάσεις του Νοµάρχη Κυκλάδων) βάσει των άρθρων 15 παρ.2,3 και 16 παρ.1 του Ν.1337/1983 (όπως αυτός τροποποιήθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.1772/1988) και βάσει του άρθρου 8 παρ.7 του Ν.1512/1985. Το τελευταίο άρθρο αναφέρεται σε εξαίρεση από κατεδάφιση κτισµάτων που έχουν ανεγερθεί µε νόµιµη άδεια, µετά από έλεγχο της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας, η οποία εκ των υστέρων ανακλήθηκε για οποιοδήποτε λόγο εκτός αυτών της υποβολής αναληθών στοιχείων ή της ανακριβούς 1 Ο βιότοπος είναι καταγεγραµµένος από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στην επιστηµονική έκδοση «Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων» και όπως προκύπτει από το υπ αριθ. 144/ έγγραφο του ΕΚΒΥ προς τη /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού έχει διεθνή αξία (εκτεταµένες αµµοθίνες, σηµαντικό πέρασµα πουλιών και ψαριών, φώκιες Monachus-Monachus, θαλάσσιες χελώνες Caretta-Caretta) και οικολογικά χαρακτηριστικά τα οποία απαντώνται σε κατηγορίες προστατευόµενων, από τη σύµβαση Ραµσάρ, βιοτόπων (βάλτος και θαλάσσια νερά έως 6µ βάθος). Παρά ταύτα, όµως, επισηµαίνεται ότι δεν υφίσταται νοµικό καθεστώς προστασίας του συγκεκριµένου βιοτόπου.

4 αποτύπωσης της υπάρχουσας πραγµατικής κατάστασης. Επίσης, κρίθηκε και αποφασίσθηκε η οριστική τους διατήρηση κατόπιν οµόφωνης γνώµης ΣΧΟΠ µε τις υπ αριθ. 14 και 15 πράξεις της Ο Συνήγορος του Πολίτη µε έγγραφά του 2 προς τις /νσεις Περιβαλλοντικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., τη /νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, καθώς και σε σύσκεψη στη Σύρο τον Μάιο του 2006, έθιξε διαδοχικά το θέµα της εξαίρεσης από την κατεδάφιση και οριστικής διατήρησης των κτισµάτων µε τις ακυρωθείσες οικοδοµικές άδειες, την υποχρέωση της ιοίκησης να προβεί σε έκδοση νέων αποφάσεων για τον καθορισµό των ορίων του οικισµού, ώστε να µη συµπεριλαµβάνονται εντός των ορίων του τµήµατα βιοτόπου, καθώς και την αναγκαιότητα προστασίας του υγροβιοτόπου και των ρεµάτων στην Τήνο. Εν τούτοις, µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει επανακαθορισµός των ορίων του οικισµού Αγίου Ιωάννη Κοινότητος ύο Χωριών και Αγίου Σώστη Κοινότητος Τριαντάρου, ώστε να µη συµπεριλαµβάνει µέρος του βιοτόπου και η αρµόδια, µάλιστα, /νση Πολεοδοµίας καλείται να εκδίδει νέες οικοδοµικές άδειες βάσει της παρεµπιπτόντως κριθείσας ως µη νόµιµης κανονιστικής απόφασης καθορισµού των ορίων του οικισµού. Η οικιστική ανάπτυξη στο Πόρτο Τήνου είναι ραγδαία και χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή (π.χ. αποχετευτικό δίκτυο, µέτρα προστασίας και ενδεχοµένως και αποκατάστασης του βιοτόπου, εκπόνηση στοιχειώδους ρυµοτοµικού σχεδίου µε σκοπό την οριοθέτηση και προστασία των ρεµάτων της περιοχής κ.ά.). Επιπροσθέτως σηµειώνεται ότι κατά παράβαση του υπ αριθ. 6/1997 πρακτικού της Επιτροπής ΣτΕ του άρθρου 5 του Ν.1470/1984 3, η ιοίκηση δεν προέβη, ως όφειλε, στην κατεδάφιση των προαναφερθεισών οικοδοµών και στη λήψη προσηκόντων µέτρων προστασίας του βιοτόπου, ούτε έπαυσε να εκδίδει οικοδοµικές άδειες στην περιοχή εντός του βιοτόπου που περιλήφθηκε στα όρια των µη νόµιµων οικισµών. Στη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων της 22 ας Μαΐου 2003 (υπόθεση Κυρτάτος εναντίον Ελλάδος) αναφέρεται ότι η µη συµµόρφωση για επτά έτη της ιοίκησης στις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας (συγκεκριµένα: η µη κατεδάφιση των οικοδοµικών αδειών και η συνέχιση εκδόσεως οικοδοµικών αδειών στο τµήµα του βιοτόπου που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισµού), αποτελεί παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Η διαµεσολάβησή µας βασίζεται στην πεποίθηση ότι η δράση της ιοίκησης θα πρέπει αφενός µεν να λαµβάνει υπόψη της τα περιβαλλοντικά δεδοµένα και στοιχεία, αφετέρου δε να προσδιορίζεται από τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, ειδικά όταν αυτές αναφέρονται στο µείζον ζήτηµα της συνταγµατικότητας κανονιστικών αποφάσεων (στη συγκεκριµένη περίπτωση πρόκειται για παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγµατος) και των ατοµικών διοικητικών πράξεων που προκύπτουν από αυτές. Τα όρια µάλιστα των οικισµών που 2 Αριθ. πρωτ.: / , / , / Κατόπιν αιτήσεως της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 4

5 γειτνιάζουν µε βιοτόπους και ευπαθή οικοσυστήµατα θα πρέπει να χαράσσονται σε απόσταση ικανή ώστε να διασφαλίζεται το απρόσβλητο των οικοσυστηµάτων από τις επιπτώσεις που επιφέρει η λειτουργία του οικισµού Έλεγχος νοµιµότητας των υπ αριθ. 2315/ και 2316/ αποφάσεων του Νοµάρχη Κυκλάδων. Με τις υπ αριθ. 2315/ και 2316/ αποφάσεις του Νοµάρχη Κυκλάδων εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση κτίσµατα των οποίων οι οικοδοµικές άδειες (υπ αριθ. 288/92 και 620/93) ακυρώθηκαν µε τις υπ αριθ. 3955/95 και 3956/95 αποφάσεις του ΣτΕ αντίστοιχα. Η εξαίρεση από την κατεδάφιση έγινε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 7 του Ν.1512/1985 που αφορά στην αναστολή της κατεδάφισης µέχρι να κριθεί η οριστική διατήρηση των κτισµάτων που έχουν ανεγερθεί µε νόµιµη άδεια, µετά από έλεγχο της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας, η οποία ανακλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο εκτός της υποβολής αναληθών στοιχείων. Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται επίκληση των άρθρων 15 παρ.2,3 και 16 παρ.1 του Ν.1337/1983, τα οποία όµως αφορούν στην περίπτωση αναστολής κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισµάτων, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, µέχρι να κριθεί η οριστική ή µη διατήρησή τους και στις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν προκειµένου να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετα κτίσµατα, εκτός σχεδίου πόλεων ή οικισµών προ του Στο ίδιο σκεπτικό αναφέρεται ότι τα εν λόγω κτίσµατα εξαιρούνται από την κατεδάφιση και διατηρούνται οριστικά εφόσον, µεταξύ άλλων, δεν επηρεάζουν µε τη χρήση τους το περιβάλλον. Σύµφωνα µε την υπ αρ.3210/1998 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας «συνάγεται ότι η παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.1512/1985 αναφέρεται σε εκείνα µόνο τα αυθαίρετα κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί µέχρι τις Αυτό προκύπτει από τη θέση της επίµαχης διατάξεως ως προσθήκης της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.1337/1983 σε συνδυασµό µε το ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του ιδίου νόµου που αφορούν τα νέα αυθαίρετα (τα ανεγειρόµενα µετά τις ) δεν θίγονται από τις ρυθµίσεις του Ν.1512/1985. εν είναι συνεπώς, επιτρεπτή η κατ εφαρµογή της διατάξεως αυτής του άρθρου 8, παρ.7 του Ν.1512/1985, εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων ανεγερθέντων µετά τις ». Με την υπ αριθ.3105/90 απόφαση του ΣτΕ η ρύθµιση του άρθρου 8 παρ.7 του Ν.1512/1985, εκτός της ανακλήσεως υπό της ιοικήσεως της οικοδοµικής άδειας καταλαµβάνει και την περίπτωση της ακυρώσεως αυτής µε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. 4 4 Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι «η θέσπιση αρµοδιότητος της ιοικήσεως να κρίνει περί της οριστικής διατηρήσεως ή µη κτίσµατος ανεγερθέντος βάσει οικοδοµικής αδείας δικαστικώς ακυρωθείσης, µετ εκτίµηση περί της συνδροµής των τασσοµένων υπό του άρθρου 16 παρ. 1 ν. 1337/83 προϋποθέσεων, δεν αντιβαίνει στην υπό του άρθρου 95 παρ. 5 του Σ επιβαλλόµενη στη ιοίκηση υποχρέωση προς συµµόρφωση στις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, δοθέντος ότι δεν προβλέπεται ευχέρεια της ιοικήσεως προς επαναχορήγηση της δικαστικώς κριθείσης ως παρανόµου και ακυρωθείσης οικοδοµικής αδείας, αλλά διοικητική

6 Σηµειώνεται επί πλέον, ότι η παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.1337/1983, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ.7 του Ν.1512/1985 αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στην αναστολή κατεδάφισης (και όχι στην εξαίρεση από κατεδάφιση) αυθαιρέτων που έχουν ανεγερθεί µέχρι τις (Η οριστική εξαίρεση διέπεται από τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν.1337/1983, οπότε χρειάζεται ειδική αιτιολόγηση). Με το άρθρο 8 παρ5 του Ν.3044/2002, τα τρία τελευταία εδάφια της παρ.1 του άρθρου 15, όπως προστέθηκαν µε την παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.1512/1985 εφαρµόζονται και για τα αυθαίρετα του άρθρου 17 του Ν.1337/1983 που αναφέρεται σε νέα αυθαίρετα δηλ. αυθαίρετα κτίσµατα ή κατασκευές εν γένει που ανεγείρονται µετά την , εντός ή εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών που υπάρχουν πριν από το έτος Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο εκδόσεως της απόφασης περί οριστικής εξαίρεσης από κατεδάφιση και την πάγια νοµολογία του ΣτΕ 5, αυτή δεν ήταν δυνατή, δοθέντος ότι οι εξαιρούµενες κατασκευές ανεγέρθηκαν µετά τις , ενώ οι αποφάσεις για την οριστική διατήρηση εκδόθηκαν στις Ενδεχοµένως, να ήταν δυνατή η εξαίρεση των κτισµάτων από την κατεδάφιση µε αιτιολογία που δεν θα αντιτίθετο στο περιεχόµενο των αποφάσεων του ΣτΕ) 7, αλλά ασκούµενη ως διοικητική αρµοδιότητα «µετ εκτίµηση προϋποθέσεων διαφόρων εκείνων εν όψει των οποίων εκρίθη δικαστικώς η νοµιµότητα της ακυρωθείσης οικοδοµικής αδείας». Ωστόσο, επειδή κάθε απόφαση της ιοίκησης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη 8 η προβαλλόµενη αιτιολογία θα πρέπει να µπορεί να υπερκεράσει τους λόγους ακύρωσης των οικοδοµικών αδειών. Επειδή όµως αυτοί σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, δεν είναι δυνατόν, κατά την άποψη της Αρχής, να προβληθεί οιοσδήποτε άλλος πολεοδοµικός λόγος που θα έδινε τη δυνατότητα νοµιµοποίησης. Από τα προαναφερθέντα συνάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα: Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης περί οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση, αλλά και την πάγια νοµολογία του ΣτΕ δεν ήταν δυνατή η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση των συγκεκριµένων κατασκευών, δοθέντος ότι αυτές ανεγέρθηκαν µετά τις αρµοδιότης, ασκουµένη µετ εκτίµηση προϋποθέσεων διαφόρων εκείνων εν όψει των οποίων εκρίθη δικαστικώς η νοµιµότης της ακυρωθείσης οικοδοµικής αδείας, προς κρίση της οριστικής διατηρήσεως ή µη του βάσει ταύτας ανεγερθέντος κτίσµατος». 5 Ενδεικτικά αναφέρονται ΣτΕ 525/98, 2052/88, 3210/98, 948/89, 4291/99, 2580/01. 6 Εντούτοις, στην υπ αριθ. 37/92 ερµηνευτική εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε (µε την οποία αναιρέθηκε η προηγούµενη υπ αριθ. 20/85) αναφέρεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.1337/1983, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.1512/85, ισχύουν ασχέτως χρόνου ανεγέρσεως των κτισµάτων που διατηρούνται οριστικά. 7 βλ. ΣτΕ3105/ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 2227/1987 απόφαση του ΣτΕ «αποφάσεις µε τις οποίες ορισµένο αυθαίρετο κτίσµα ή κατασκευή κρίνεται ότι πρέπει να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογηµένες, αναφέροντας και τους λόγους που εγκρίνεται η εξαίρεση».

7 Στις υπ αριθ. 2315/ και 2316/ αποφάσεις του Νοµάρχη Κυκλάδων µνηµονεύονται οι διατάξεις του Ν.1512/1985, άρθρο 8 παρ.7, όπως τροποποίησαν το άρθρο 15 παρ.1 του Ν.1337/1983, το οποίο δεν αναφέρεται στην οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, αλλά στην αναστολή κατεδάφισης των κτισµάτων 9 έως ότου κριθεί η οριστική διατήρηση αυτών, δια αποφάσεως του νοµάρχη µε σύµφωνη γνώµη του νοµαρχιακού ΣΧΟΠ. Η οριστική εξαίρεση διέπεται από την διάταξη του άρθρου 16 του Ν.1337/1983, η οποία ωστόσο θέτει συγκεκριµένες προϋποθέσεις, η ύπαρξη των οποίων θα πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς στις σχετικές αποφάσεις. Συγκεκριµένα στο σκεπτικό των προαναφερθεισών νοµαρχιακών αποφάσεων αναφέρεται ότι οι κατά προορισµό χρήσεις των κτιρίων που ευρίσκονται στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο της νήσου Τήνου, δεν επηρεάζουν το περιβάλλον. Τέλος, σύµφωνα µε την εκπεφρασµένη-σε προηγούµενο πόρισµά της-θέση της Αρχής 10, η διάταξη της παρ.14 του άρθρου 17 του Ν.1337/1983, δεν έχει αναδροµική ισχύ, εφόσον ο νοµοθέτης δεν προσέδωσε τέτοια ισχύ στις σχετικές διατάξεις του Ν.3044/2002. Αυτό σηµαίνει ότι αφορά µόνο στα µετά τις ανεγερθέντα αυθαίρετα των οποίων η άδεια ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε κατόπιν δηµοσιεύσεως του Ν.3044/2002. Στο προαναφερθέν πόρισµα εκφράστηκε η άποψη ότι η συγκεκριµένη διάταξη αντίκειτο στο άρθρο 24 του Συντάγµατος µε αποτέλεσµα να υπονοµεύεται η ορθολογική ανάπτυξη των οικισµών και η προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος µέσω της συλλήβδην και άνευ πολεοδοµικών και χωροταξικών κριτηρίων εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισµάτων. Επίσης, σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ΣτΕ η εξαίρεση από την κατεδάφιση κάθε αυθαίρετης και κατεδαφιστέας κατασκευής δεν αποτελεί τον κανόνα αλλά την εξαίρεση αυτού, ενώ το επιχείρηµα της επιβαλλοµένης προστασίας των καλοπίστως αποκτηθέντων δικαιωµάτων των ιδιοκτητών αυτών δε µπορεί να αποτελέσει αυτοτελώς λόγο θέσπισης τέτοιων ρυθµίσεων Έννοια της συµµόρφωσης µε δικαστική απόφαση. Οι αποφάσεις του ΣτΕ είναι αµετάκλητες και άµεσα εφαρµοστέες, η ιοίκηση οφείλει να συµµορφώνεται µε θετική ενέργεια προς το περιεχόµενό τους ή να απόσχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται στα κριθέντα από την απόφαση ζητήµατα. εδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγµατος «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις» και το άρθρο 50 παρ. 4 του π.δ.18/ «οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγµατος, πρέπει να συµµορφώνονται ανάλογα µε την κάθε περίπτωση, µε θετική ενέργεια προς το περιεχόµενο της απόφασης του Συµβουλίου, 9 ηλ. στην προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση. 10 Αναφορά υπ αριθ. 7307/2001 µε θέµα: «Μη κατεδάφιση αυθαίρετου κτιρίου στο Νέο Ψυχικό, ανεγερθέντος µε οικοδοµικές άδειες που ακυρώθηκαν µε αποφάσεις του ΣτΕ». 11 Κωδικοποίηση νόµων για το ΣτΕ.

8 ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό» και το υπ αρ. 6/1997 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.1470/1984, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ.413/1985, του ΣτΕ σύµφωνα µε το οποίο «ως συµµόρφωσις προς ακυρωτικήν απόφασιν νοείται και η άρσις πάσης πραγµατικής καταστάσεως δηµιουργηθείσης και υφισταµένης εναντίον των ορισµών της ακυρωτικής αποφάσεως», θα έπρεπε η ιοίκηση να είχε προβεί άµεσα σε τροποποίηση των ορίων του οικισµού Αγίου Ιωάννη ή σε καθορισµό των ορίων του βιοτόπου και των ζωνών προστασίας αυτού µε παράλληλη τροποποίηση των ορίων του οικισµού και θέσπιση µέτρων προστασίας. Όπως αναφέρεται στο παραπάνω πρακτικό (6/1997) «η ιοίκησης δεν προέβη, ως ώφειλε, εις την κατεδάφισιν των περί ων πρόκειται οικοδοµών ούτε έλαβε τα προσήκοντα µέτρα προστασίας του περί ου πρόκειται βιοτόπου δια της ορθής και νοµίµου οριοθεσίας των οικισµών και της µέχρι τότε αναστολής εκδόσεως οικοδοµικών αδειών εντός του επιµάχου χώρου». Η µη κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισµάτων, µετά την ακύρωση των οικοδοµικών τους αδειών, συνιστά µη συµµόρφωση της διοίκησης µε τις υπ αριθ. 3955/95 και 3956/95 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως επιβεβαιώνεται και από τα πρακτικά 6/1997 και 10/2005 της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.1470/1984, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παρ.2 του π.δ.413/1985. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ως θετική ενέργεια θα εκλαµβάνετο η άµεση σύνταξη εκθέσεως αυθαιρέτου και η υλοποίηση της κατεδάφισης αυτού, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το π.δ.267/1998 διαδικασία. Επίσης στην απόφαση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων της 22 ας Μαϊου 2003 (υπόθεση Κυρτάτος εναντίον Ελλάδος) αναφέρεται ότι, η µη συµµόρφωση για επτά έτη της ιοίκησης σε αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας 12 αποτελεί παραβίαση του άρθρου 6, παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ικαιωµάτων του Ανθρώπου Παρεµπίπτουσα κρίση απόφασης οριοθέτησης οικισµού. Η υπ αριθ. ΤΠοικ.9468/ απόφαση του Νοµάρχη Κυκλάδων ναι µεν δεν ακυρώθηκε από το ΣτΕ δεδοµένου ότι η αίτηση ακύρωσης εναντίον της ασκήθηκε εκπρόθεσµα, ωστόσο εξετάσθηκε παρεµπιπτόντως και κρίθηκε µη νόµιµη, µε συνέπεια να µην µπορεί ως κανονιστική απόφαση να αποτελέσει νόµιµο έρεισµα για να εκδοθούν, µε βάση αυτή, οικοδοµικές άδειες. Σύµφωνα µε το σκεπτικό που αναπτύσσεται στις υπ αριθ. 3955/95 και 3956/95 αποφάσεις του ΣτΕ η υπ αριθ. ΤΠοικ.9468/ νοµαρχιακή 12 Όπως αυτή εκφράζεται µε την εξαίρεση από την κατεδάφιση και την οριστική διατήρηση των κατασκευών και τη συνέχιση εκδόσεως οικοδοµικών αδειών στο τµήµα του βιοτόπου που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισµού. 13 «Παν πρόσωπον έχει δικαίωµα όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δηµοσία και εντός λογικής προθεσµίας υπό ανεξαρτήτου και αµερολήπτου δικαστηρίου, νοµίµως λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίση είτε επί των αµφισβητήσεων, επί των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του αστικής φύσεως, είτε επί του βασίµου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως...».

9 απόφαση έπρεπε άµεσα να ακυρωθεί εφόσον θίγονται οι οικιστικοί θύλακες στα όρια των οποίων περιλαµβάνονται µέρη του βιοτόπου- υγροτόπου του Αγίου Ιωάννη- Πόρτο, γεγονός το οποίο επιφέρει δυσµενείς περιβαλλοντικές συνέπειες και καθιστά µη νόµιµη την έκδοση οικοδοµικών αδειών εντός των ορίων του εν λόγω βιοτόπουυγροτόπου. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι εντός των ορίων οικισµών καθοριζοµένων µε βάση τις παραπάνω διατάξεις δεν µπορεί να περιληφθεί οιοδήποτε µέρος βιοτόπου µε το αντίστοιχο οικοσύστηµα, αλλά αντιθέτως τα όρια του οικισµού «δέον να χαράσσονται εις ικανήν απόστασιν διασφαλίζουσαν το απρόσβλητον των οικοσυστηµάτων από τις επιπτώσεις λειτουργίας του οικισµού». Αυτή την έννοια έχει και το άρθρο 4 παρ. 2 του π.δ (ΦΕΚ 181 ) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ (ΦΕΚ 133 ). Με το ΠΕ 536/2002, το οποίο επεξεργάστηκε σχέδιο προεδρικού διατάγµατος περί Ζ.Ο.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή του ήµου Τήνου κρίθηκε ότι παρανόµως τµήµατα του εν λόγω υγροβιοτόπου του Αγίου Ιωάννη-Πόρτο- Αγίου Σώστη περιελήφθησαν σε περιοχές γεωργικές και τουρισµού-αναψυχής, ότι ολόκληρος ο βιότοπος θα πρέπει να οριοθετηθεί νοµίµως και να αποτελέσει περιοχή απολύτου προστασίας. Επίσης, κατά τον προσδιορισµό των ορίων του βιοτόπου, δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν τµήµατα στα οποία έχουν επέλθει αλλοιώσεις που επήλθαν µετά το 1975 από ανθρωπογενείς παρεµβάσεις, δεδοµένου ότι από το Σύνταγµα επιβάλλεται η άµεση αποκατάστασή τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.2242/1994, που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του ΣτΕ, «ο καθορισµός των ορίων και των όρων και περιορισµών δόµησης,... οικισµών παραλιακών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. β του Π / (ΦΕΚ-181/ )... γίνεται µε Π, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». Με το άρθρο, όµως, 25 παρ. 9α του Ν.2508/1997 «οι ρυθµίσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 γίνονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, µετά από γνώµη του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π.». Η ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. µε το υπ αρ. οικ.30884/9629/ έγγραφό της διαβίβασε το φάκελο καθορισµού των ορίων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ωστόσο, ενώ, τουλάχιστον από τις , ένα χρόνο δηλαδή πριν την δηµοσίευση του Ν.2508/1997 ( ), η ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού γνώριζε, όπως προκύπτει από το υπ αρ. οικ.17841/2171/ έγγραφο της ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14 τα όρια των βιοτόπων δεν προέβη σε καµία ενέργεια τροποποίησης των ορίων. Ούτε, όµως, όταν µε το άρθρο 29 παρ. 3β 15 του Ν.2831/2000, που ισχύει σήµερα, η αρµοδιότητα επανήλθε στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ..Ε., η ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού προέβη σε τροποποίηση των 9 14 Επισηµαίνεται ότι «τα τµήµατα της παραλιακής ζώνης που αναφέρθηκαν πρέπει να παραµείνουν εκτός των ορίων [οικισµών] και παράλληλα να ληφθούν µέτρα για την προστασία των ρεµάτων». 15 «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.), γίνονται οι ακόλουθες πολεοδοµικές ρυθµίσεις: «ο καθορισµός των ορίων και όρων και περιορισµών δόµησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π / (ΦΕΚ- 181/ ),... οικισµών παραλιακών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Π / ».

10 ορίων. Σηµειώνεται, πάντως, ότι µε τα υπ' αρ. οικ.54824/4028/ , οικ.74112/6948/ και οικ.76953/7664/ έγγραφα της ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. προς τον Νοµάρχη Κυκλάδων, τη ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. Ε. Ν. Αιγαίου και τον Υπουργό Αιγαίου αντιστοίχως ζητούνταν η άµεση επανεξέταση του θέµατος της οριοθέτησης του οικισµού Αγ. Ιωάννη Τήνου εν όψει της συντελούµενης υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος εξαιτίας της λειτουργίας του εν λόγω οικισµού 16. Αντίστοιχα, η ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως προκύπτει από το υπ αρ. 7666/ έγγραφό της, δύο σχεδόν έτη µετά την παραλαβή του φακέλου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., και ενώ έχει στη διάθεσή της τόσο τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον φάκελο που απεστάλησαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε, όσο και τις προτάσεις της Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης της Τήνου, δεν προβαίνει σε καµία ενέργεια συµµόρφωσης µε την δικαστική απόφαση, και: α) χρησιµοποιεί στο έγγραφο αυτό επιλεκτικά απόψεις ή αποσπάσµατα εγγράφων σχετικά µε την ύπαρξη και τα όρια του βιοτόπου 17 αµφισβητώντας, εµµέσως, την υποχρέωση λήψης µέτρων 18 που σαφώς προκύπτουν από έγγραφα ή µελέτες των καθ ύλην αρµοδίων οργάνων και φορέων (π.χ. ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 19, Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 20, την Απογραφή των Ελληνικών Υγροτόπων ως Φυσικών Πόρων, Ειδική Χωροταξική Μελέτη Τήνου 21 ), και β) προβάλλει ως επιχείρηµα για τη µη τροποποίηση των ορίων του οικισµού και εν γένει το ζήτηµα του επανακαθορισµού των ορίων του οικισµού, την πιθανολογούµενη αµφισβήτηση από το Συµβούλιο της Αναφορά στα έγγραφα αυτά γίνεται στις αποφάσεις του ΣτΕ. 17 Είναι προφανές ότι οι βιότοποι δεν απαντώνται στο σύνολο της έκτασης των οικισµών, αλλά σε τµήµα αυτών. Στο έγγραφο της ιεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. τονίζεται ότι αφορούν τµήµατα εκτός οικισµών ενώ από τα στοιχεία προκύπτει ότι ένα µικρό τµήµα βρίσκεται εντός του οικισµού και ενώ η ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. αναφέρει ότι «είναι προφανές ότι για την αποτελεσµατική προστασία της ανωτέρω περιοχής θα πρέπει να ληφθούν µέτρα και εντός των 3 οικιστικών πυρήνων». 18 «Πέρα από το αν θα πρέπει ή επιβάλλεται να γίνουν αυτά». 19 Με το υπ αρ. οικ.59381/4097/ έγγραφό της υπενθύµισε στη ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την αναγκαιότητα λήψης µέτρων. 20 Υπ αρ. 144/ έγγραφό του προς την ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. («Στην περιοχή βρίσκονται οι παραγωγικότερες συστάδες (POSIDONIA) της Τήνου, οι σηµαντικότερες και πιο εκτεταµένες αµµοθίνες του νησιού, ενώ οι λίγες ρεµατιές παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διατήρηση της υδατικής ισορροπίας. Στο Πόρτο υπάρχουν οι εκτενέστεροι βάλτοι των Κυκλάδων και της Τήνου. Το Πόρτο είναι το σηµαντικότερο πέρασµα πουλιών της Τήνου, πιθανόν και των Κυκλάδων. Η θάλασσα του Πόρτο είναι το σηµαντικότερο πέρασµα ψαριών της Τήνου. Το Πόρτο είναι διεθνούς σηµασίας βιότοπος για: Φώκιες MONACHUS MONACHUS. Θαλάσσιες χελώνες CARETTA CARETTA. Γλάρους Αιγαίου LARUS AUDOUINI. Μαυροπετρίτες FALCO ELEONORAE. Τα 4 αυτά είδη υπάρχουν σε µικρούς πληθυσµούς στο Πόρτο, αλλά και παγκοσµίως, ιδίως οι φώκιες. Ασύνετες ανθρώπινες δραστηριότητες τείνουν να υποβαθµίσουν την περιοχή. Απαιτείται κατά τη γνώµη µας η λήψη έγκαιρων µέτρων σύµφωνα µε τους κείµενους νόµους»). 21 Το από π.δ. ΖΟΕ της Τήνου καθορίζει τµήµα της περιοχής που ακυρώθηκε ο επανακαθορισµός των οικισµών ως τµήµα απολύτου προστασίας.

11 Επικρατείας της αρµοδιότητας της Περιφέρειας να προβαίνει σε τροποποίηση των ορίων παραλιακών οικισµών 22. Ωστόσο, αυτό δε µπορεί να αποτελέσει επιχείρηµα δεδοµένου ότι, κατά το χρόνο σύνταξης του εγγράφου δεν έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση, ενώ αντίθετα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις (ακύρωση των υπ αριθ. 298/1992 και 620/1993 οικοδοµικών αδειών), µε τις οποίες οφείλει να συµµορφωθεί. Εξάλλου, από το προαναφερθέν έγγραφο συνάγεται ότι η /νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δεν θεωρεί ότι η τροποποίηση των ορίων του οικισµού αποτελεί µέρος των ενεργειών που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε τη δικαστική απόφαση Καθεστώς έκδοσης οικοδοµικών αδειών µετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας. Μετά την ακύρωση των ορίων η Πολεοδοµία συνέχισε να εκδίδει οικοδοµικές άδειες µε βάση τις διατάξεις του από π.δ/τος (ΦΕΚ270 / ) 24,25, εν συνεχεία εξέδιδε άδειες µε βάση το από π.δ (Φ.Ε.Κ.160 / ) 26. Για τις περιοχές που ευρίσκονται ενδιάµεσα των αρχικά οριοθετηθέντων οικιστικά θυλάκων οι άδειες εκδίδονται βάσει του π.δ (ΦΕΚ 163 / ) Ζ.Ο.Ε. Τήνου. Στο υπ αριθ /2171/ έγγραφο του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. αναφέρεται ότι στα αγροτεµάχια τα οποία αποτελούσαν στο παρελθόν περιοδικά κατακλυζόµενα υγρά λιβάδια από την εκβολή των ρεµάτων ( δηλ. υγροτόπους), δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η δόµηση, ενώ θα ήταν σκόπιµο να εφαρµοσθεί απαλλοτρίωση λόγω ακαταλληλότητας για δόµηση ή µεταφορά συντελεστή δόµησης Πράγµατι µε τις υπ αρ. 1358/2000 και 2446/2000 αποφάσεις του ΣτΕ «η από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας αφαίρεσις αδιακρίτως της ως άνω αρµοδιότητος προκειµένου περί των παραλιακών οικισµών, εις τους οποίους, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, περιλαµβάνονται ευπαθή οικοσυστήµατα, είναι, εν όψει των προεκτεθέντων, αντισυνταγµατική και εκ του λόγου τούτου ανίσχυρη και ανεφάρµοστη στην κρινοµένην υπόθεσιν». 23 Αναφέρεται µόνο στο θέµα της συµµόρφωσης σχετικά την ακύρωση των οικοδοµικών αδειών. 24 Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι κατοίκων, κατηγορίες αυτών, όροι και περιορισµοί δόµησής τους. 25 Ως εκτός σχεδίου. 26 Καθορισµός ΖΟΕ Τήνου ως εκτός Σχεδίου 27 Μία από τις ακυρωθείσες οικοδοµικές άδειες αφορά σε γήπεδο που περιοδικά πληµµυρίζει, δηλ πρώην υγρότοπο και το οποίο πιθανά αποτελεί εξέλιξη του τόµπολου στη νησίδα της Αγίας Κυριακής.

12 Στις αποφάσεις του ΣτΕ αναφέρεται ότι «η κανονιστική αύτη απόφασις 28 δεν δύναται να αποτελέσει νόµιµον έρεισµα διά τη επί τη βάσει αυτής έκδοσιν οικοδοµικών αδειών συµφώνως µε τους εν αυτή προβλεποµένους όρους και περιορισµούς δοµήσεως». εδοµένου ότι η απόφαση αυτή δεν καταργήθηκε ευθέως και παρέµεινε τυπικά σε ισχύ, τόσο η ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της ΝΑ Κυκλάδων (υπ αρ. 1871/ και 808/ έγγραφά της) όσο και η ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (υπ αριθ /4181/ και 3011/ έγγραφά της) αναφέρουν ότι πρέπει να εκδίδονται οικοδοµικές άδειες εντός των ορίων του οικισµού. Ωστόσο, από το υπ αρ. 10/2005 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.1470/1984, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ.413/1985, του ΣτΕ, συνάγεται ότι η αρµόδια επιτροπή θεωρεί την έκδοση οικοδοµικών αδειών ως µη συµµόρφωση µε την δικαστική απόφαση. Βεβαίως, κατά την άποψη της Αρχής, προέχει η προστασία του βιοτόπου από την περαιτέρω δόµηση. Επειδή εντός των ορίων των οικισµών που καθορίστηκαν µε την 9468/ απόφαση βρίσκονται τµήµατα που δεν αποτελούν βιότοπο, η µη έκδοση αδειών πρέπει να περιοριστεί µόνο στα τµήµατα εκείνα που έχουµε στοιχεία για την ύπαρξη βιοτόπου. Ενδεχόµενη, όµως, ανάκληση των οικοδοµικών αδειών που δεν έχουν προσβληθεί και κριθεί δικαστικά, θα ήταν εξίσου ακραίο κι ανεπιεικές µέτρο. Ωστόσο, επειδή: α) σύµφωνα µε το άρθρο 50 παρ. 5 του π.δ.18/1989 «οι αποφάσεις της Ολοµέλειας, ακυρωτικές και απορριπτικές, καθώς και των Τµηµάτων, αποτελούν µεταξύ των διαδίκων δεδικασµένο που ισχύει και σε κάθε υπόθεση ή διαφορά ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής, κατά την οποία προέχει το διοικητικής φύσεως ζήτηµα που κρίθηκε από το Συµβούλιο», β) το δεδικασµένο, το οποίο ισχύει για κάθε διοικητική αρχή, καλύπτει τόσο το ακυρωτικό αποτέλεσµα που διατυπώνεται στο διατακτικό, όσο και τα διοικητικής φύσης ζητήµατα που κρίθηκαν µε σκέψεις, οι οποίες διατυπώνονται στην αιτιολογία της απόφασης. Τα δε διοικητικής φύσης ζητήµατα είναι τα πραγµατικά και νοµικά ζητήµατα που ρυθµίζονται από κανόνες του διοικητικού δικαίου και αναφέρονται στη µείζονα ή την ελάσσονα πρόταση του συλλογισµού της απόφασης, εφόσον ήταν αντικείµενο διάγνωσης και κρίσης και βρίσκονται σε συνάρτηση µε το συµπέρασµα που έγινε δεκτό από την απόφαση δηλαδή, αποτελούν το στήριγµα του συµπεράσµατος αυτού (ΣτΕ 813/1981, 1429/1986, 2103/ ), Υπ αρ. ΤΠ οικ. 9468/ απόφαση Νοµάρχη Κυκλάδων ( 251/1986) «περί καθορισµού ορίων, όρων και περιορισµών δοµήσεως του οικισµού: 1) Αγ. Γιάννη ύο Χωριών, 2) Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Γιάννη, Αγ. Σώστη, Λαούτη, Κοιν. Τριαντάρου και κατηγορίας αυτών». 29 «Το δεδικασµένο από τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας αφορά όχι µόνο στη νοµική ύπαρξη της διοικητικής πράξεως, της οποίας είχε ζητηθεί η ακύρωση, και η οποία µε την ακυρωτική απόφαση καταργείται από τότε που εκδόθηκε και θεωρείται εφεξής ότι δεν εκδόθηκε ποτέ, αλλά καλύπτει και κάθε ζήτηµα που κρίθηκε µε την απόφαση ότι συναρτάται προς το συµπέρασµα που έγινε δεκτό και αποτελεί αναγκαίο του στήριγµα (ΣτΕ 484/1991). Ειδικότερα το πιο πάνω δεδικασµένο καλύπτει και διοικητικής φύσεως ζητήµατα που κρίθηκαν παρεµπιπτόντως, ακόµη και όταν στην ακυρωτική απόφαση δεν

13 γ) σύµφωνα µε την υπ αρ. 370/1997 απόφαση του ΣτΕ «στις περιπτώσεις, όµως, κατά τις οποίες µε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας ή µε αµετάκλητη απόφαση τακτικού διοικητικού δικαστηρίου ακυρώνεται ατοµική διοικητική πράξη για το λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη νόµου αντίθετη προς το Σύνταγµα ή σε κανονιστική πράξη της ιοίκησης που δεν έχει νόµιµο εξουσιοδοτικό έρεισµα, η παραπάνω αρχή κάµπτεται για τις λοιπές όµοιου περιεχοµένου ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες έχουν τυχόν εκδοθεί µε βάση την ίδια ανίσχυρη διάταξη τυπικού νόµου ή κανονιστικής πράξης, µε την προϋπόθεση αφενός ότι για την ανάκλησή τους θα υποβληθεί στη ιοίκηση αίτηση σε εύλογο χρόνο µετά τη δηµοσίευση της ακυρωτικής απόφασης του δικαστηρίου από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον και αφετέρου ότι µε την ανάκληση της συγκεκριµένης διοικητικής πράξης δεν θίγονται δικαιώµατα που αποκτήθηκαν καλοπίστως από την εφαρµογή της ή, καίτοι θίγονται τέτοια δικαιώµατα, συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος, για τους οποίους επιβάλλεται η ανάκληση, δεδοµένου ότι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές η διατήρηση παράνοµων διοικητικών πράξεων δεν δικαιολογείται από την ανάγκη ασφαλείας του δικαίου και σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων, η οποία υπαγορεύει την παραπάνω γενική αρχή του δικαίου, ενώ αντιθέτως έρχεται σε οξεία αντίθεση προς τις αρχές του Κράτους δικαίου, της νοµιµότητας της δράσης της ιοίκησης και της χρηστής διοίκησης, ενόψει των οποίων ανακύπτει υποχρέωση των διοικητικών οργάνων και για την εκ των υστέρων άρση παράνοµων νοµικών ή πραγµατικών καταστάσεων. Στις περιπτώσεις, λοιπόν, αυτές και εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις η ιοίκηση έχει υποχρέωση να ανακαλέσει την παράνοµη πράξη της, η σχετική δε παράλειψή της, τεκµαιρόµενη µε την πάροδο άπρακτου τριµήνου από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφεροµένου, συνιστά παράλειψη οφειλόµενης ενεργείας προσβλητή µε αίτηση ακύρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 4 του π.δ/τος 18/1989 "κωδικοποίηση διατάξεων νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας" (φ. 8)», και δ) οι ενδιαφερόµενοι (διάδικοι), υπέβαλαν αίτηµα ανάκλησης και των υπόλοιπων οικοδοµικών αδειών που εκδόθηκαν εντός του βιοτόπου, η διοίκηση, οφείλει να εξετάσει εάν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις ανάκλησης, δεδοµένου του δηµοσίου συµφέροντος για µη προσβολή του υγροτόπου. Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί ότι τµήµα της περιοχής που είχε ενταχθεί εντός ορίων οικισµού µε την υπ αρ. ΤΠοικ.2400/ απόφαση Νοµάρχη που εκρίθη ανυπόστατη από το ΣτΕ καθόσον δεν δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το συνοδευτικό αυτήν πρωτότυπο διάγραµµα, έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή απολύτου προστασίας. Ωστόσο, κανένα µέτρο δεν λήφθηκε για την προστασία της περιοχής µε αποτέλεσµα να εκδίδονται άδειες µε τους όρους (αρτιότητα κ.λπ. 30 ) της εκτός σχεδίου δόµησης που ίσχυε για την περιοχή (από π.δ.). 13 υπάρχει ρητή σκέψη γι' αυτά, εφόσον όµως τα τελευταία συνδέονται άρρηκτα µε το κύριο ζήτηµα, κατά τρόπο ώστε η διαµόρφωση της τελικής γι' αυτό κρίσης να προϋποθέτει κατά λογική αναγκαιότητα την προηγούµενη κρίση και των ζητηµάτων αυτών». 30 Σηµειώνεται ότι εκδόθηκε και άδεια για εκκλησία η οποία χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κατοικίας µε ευνοϊκούς όρους δόµησης.

14 14 6. Στοιχεία για τον υγρότοπο του Πόρτο Τήνου. a) Σε έκθεση του Σώµατος Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης συνταχθείσα ήδη από προτάθηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής προκειµένου να επιλυθεί το ζήτηµα της ύπαρξης ή µη βιοτόπου στο Πόρτο-Τήνου. β) Ακολούθησε η σύνταξη Έκθεσης του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. «για την Οικολογική αξία της Περιοχής Αη-Γιάννη-Πόρτο Τήνου» στην οποία ο υγρότοπος του Αγίου Ιωάννη-Πόρτο αναφέρεται ως ένας από τους δύο υγροτόπους της Τήνου στον οποίο έχουν παρατηρηθεί απειλούµενα και προστατευόµενα είδη όπως χρυσαετοί, αλκυώνες, υδρόβια- παρυδάτια πουλιά, αρπακτικά πουλιά (Μαυροπετρίτες Falco Eleonorae), θαλάσσιες χελώνες (Caretta-Caretta), µεσογειακές φώκιες (Monachus-Monachus) και θαλασσοπούλια (γλάρους του Αιγαίου Larus Audouini) Το Πόρτο θεωρείται ο σηµαντικότερος µεταναστευτικός σταθµός πουλιών της Τήνου και πιθανότατα και των Κυκλάδων. Στην περιοχή αυτή επισηµαίνεται ότι ευρίσκονται οι παραγωγικότερες συστάδες (Posidonia) και οι πιο εκτεταµένες αµµοθίνες και βάλτοι της νήσου Τήνου, ενώ «οι ρεµατιές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην διατήρηση της ζωής στην περιοχή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστατευθούν». γ) Στην επιστηµονική έκδοση «Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων» που συντάχθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων σε συνεργασία µε το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., όπου περιγράφεται εκτενώς ο συγκεκριµένος υγρότοπος µε αναφορά στη χλωρίδα και πανίδα του, γίνεται επίσης λόγος για τα αίτια αλλοιώσεώς του. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η κατασκευή ή επέκταση του οδικού δικτύου, η ίδρυση νέων τουριστικών εγκαταστάσεων ή επέκταση παλαιών, οι ρύποι που προέρχονται από υγρά και στερεά απόβλητα οικισµών, τουριστικών εγκαταστάσεων κλπ. δ) Στην Ειδική Χωροταξική Μελέτη της νήσου Τήνου προβλέπεται πλέον σαφής προστασία της περιοχής της παραλίας 31 Αγίου Σώστη- Αγίου Ιωάννη δίνεται συγκεκριµένη χωροταξική κατεύθυνση στην περιοχή προκειµένου να προστατευθούν τα τµήµατα που χρήζουν προστασίας: α) η χερσόνησος Αγ. Ιωάννη Πόρτο ως απόλυτης προστασίας 32 β) οι παραλίες Αγ. Σώστη και Αγ. Ιωάννη µε προστασία παραλιών ακτών κολύµβησης (ο καθορισµός των περιοχών αποσκοπεί στη διαφύλαξη της φυσικής υπόστασής τους) όπου απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος 33 και η χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών και ρυπαινουσών εγκαταστάσεων 34, ακόµη και στην ευρύτερη χερσαία ή θαλάσσια ζώνη διότι αντιστρατεύονται τον χαρακτήρα των περιοχών αυτών. 31 ηλαδή του χώρου που προσδιορίζεται από την ακτογραµµή και από το προς τη θάλασσα καταπεσόν όριο του οικισµού. 32 Περιοχές που πρέπει να µείνουν αδόµητες, σηµαντικοί υγροβιότοποι και παραλιακά τοπία αµµουδιάς ιδιαίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας 33 Με δραστηριότητες όπως κοπή δένδρων, αµµοληψία, διάνοιξη δρόµου, περιστοιχίσεις κλπ 34 Π.χ. ξενοδοχειακή µονάδα χωρίς βιολογικό καθαρισµό.

15 ε) Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, ήδη από το 1992, σε έγγραφο 35 του Τµήµατος ιαχειρίσεως Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσεως Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου είχε επισηµανθεί η αξία του βιοτόπου και η αναγκαιότητα λήψης µέτρων προστασίας και, κατά το δυνατόν, αποκατάστασης. Είχε προταθεί µάλιστα στο πλαίσιο της επανεξέτασης των ορίων και όρων των οικισµών, η εκπόνηση στοιχειώδους ρυµοτοµικού σχεδίου, ο προσδιορισµός της εισφοράς των ιδιοκτητών σε κοινόχρηστη γη για την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδοµής και την προστασία και των ρεµάτων της περιοχής. Το θέµα της επανεξέτασης της οριοθετήσεως του οικισµού Αγ. Ιωάννη Τήνου, εν όψει της συντελούµενης υποβάθµισης του εκεί υπάρχοντος βιοτόπου είχε επανειληµµένως τεθεί και από τη /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. προς τον Υπουργό Αιγαίου, το Νοµάρχη Κυκλάδων και τη /νση ΠΕ.ΧΩ. Νοτίου Αιγαίου, ήδη από το 1992, πριν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο σε µεταγενέστερα έγγραφα του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 36 αναφέρεται ότι ο βιότοπος ευρίσκεται εκτός των ορίων του οικισµού Αγίου Ιωάννη Κοινότητος ύο Χωριών και Αγίου Σώστη Κοινότητος Τριαντάρου Τήνου και ότι σηµαντικά φυσικά χαρακτηριστικά και σχηµατισµοί βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισµού όπως αυτά καθορίζονται µε την υπ αριθ. ΤΠοικ.9468/ νοµαρχιακή απόφαση Περιβαλλοντικός σχεδιασµός, θεσµοθέτηση νοµικής προστασίας. Πληρούνται οι όροι ένταξης της περιοχής σε χαρακτηρισµό βάσει του άρθρου 18 του Ν.1650/ , ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ίδιου νόµου µε στόχο την αξιολόγηση και την προστασία των φυσικών παραλιακών σχηµατισµών. Η µελέτη πολεοδόµησης των περιοχών εντός σχεδίου κρίνεται απαραίτητη προκειµένου, κατά κύριο λόγω, να επιτευχθεί προστασία των υπαρχόντων ρεµάτων. Βρίσκεται εν ισχύ από το ήµο Τήνου Μελέτη Πολεοδόµησης των παραπάνω οικισµών. Ωστόσο στο υπ αριθ /3245/ έγγραφο του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. προς την αρµόδια /νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφέρεται ότι η συγκεκριµένη περιοχή στη νοτιοανατολική Τήνο δεν έχει συµπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο Προτεινόµενων Περιοχών για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ίκτυο NATURA 2000 της Οδηγίας 92/43 Ε.Κ., ενώ δεν έχει κινηθεί ούτε η διαδικασία χαρακτηρισµού της στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.1650/ Υπ αριθ. οικ.36411/10439/ Αριθ. πρωτ.οικ / και 17841/2171/ Έγγραφο µε αρ. πρωτ. οικ.17841/2171/ του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

16 Εκκρεµεί επίσης ο καθορισµός των ορίων του υγροβιοτόπου, ο οποίος γίνεται από την υπηρεσία που έχει την αρµοδιότητα να χαρακτηρίσει τον υγροβιότοπο. Σε ότι αφορά τον καθορισµό της προστατευόµενης περιοχής, και κατά την άποψη της Αρχής και της ζώνης 38 πέριξ αυτού που θεωρείται αναγκαία για την προστασία του, στο υπ αρ. οικ.17841/2171/ έγγραφο της ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. αναφέρεται ότι οι σχηµατισµοί που απαντώνται στην περιοχή είναι σηµαντικοί για την προστασία της φύσης και του τοπίου σε τοπικό επίπεδο και «ενδεχοµένως πληρούν τους όρους ένταξης της περιοχής σε χαρακτηρισµό βάσει του άρθρου 18 του Ν.1650/1986» και ότι θεωρούν αναγκαίο τον προγραµµατισµό εκπόνησης «Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.1650/1986 προκειµένου να αξιολογηθούν και να προστατευθούν οι φυσικοί παραλιακοί σχηµατισµοί και να προσδιοριστούν τα απαραίτητα έργα προστασίας και µέτρα διαχείρισης της περιοχής». Πρέπει να σηµειωθεί πως ήδη από τον Ιούνιο του 1992 µε την «Έκθεση για την Οικολογική Αξία της Περιοχής Αη - Γιάννη - Πόρτο Τήνου» που συνέταξε το Τµήµα ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. επισηµαίνεται η σηµασία του υγροτόπου και η έλλειψη µέτρων προστασίας 39 όπως επίσης και µε το υπ αρ. οικ /10439/ έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου Σύµφωνα µε την υπ αρ. 3956/1995 απόφαση του ΣτΕ «εντός των ορίων οικισµών καθοριζοµένων επί τη βάσει των διατάξεων αυτού δεν µπορεί να περιληφθή οιοδήποτε µέρος βιοτόπου µετά του αντιστοίχου οικοσυστήµατος αλλ αντιθέτως τα όρια του οικισµού δέον να χαράσσονται εις ικανήν απόστασιν διασφαλίζουσα το απρόσβλητον των οικοσυστηµάτων από τις επιπτώσεις λειτουργίας του οικισµού». 39 «Ορισµένα από τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής ανήκουν σε κατηγορίες προστατευόµενων τύπων βιοτόπων σύµφωνα µε τη σύµβαση Ραµσάρ (Βάλτος, ρηχά θαλάσσια νερά µέχρι 6 µ. βάθος) και την οδηγία της ΕΟΚ για την προστασία των βιοτόπων (αµµοθίνες, λιβάδια θαλάσσιων φανερόγαµων φυτών). Οι ρεµατιές επίσης παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της ζωής στην περιοχή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστατευθούν. Στην ενότητα µπορεί να προστεθεί και η χερσόνησος της Αγ. Κυριακής σαν τυπικός φρυγανότοπος» και «επιπτώσεις από την ίδρυση του οικισµού Αη Γιάννη (ΦΕΚ 369 / ). ι) Προηγούµενη κατάσταση. Από την εξέταση αεροφωτογραφιών της περιοχής του 1978 και 1988 προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 1) Τα όρια του υγροτόπου και των αµµοθινών παρέµειναν αµετάβλητα κατά τη δεκαετία ) Τα κυριότερα ρέµατα που καταλήγουν στην περιοχή µετατράπηκαν σε δρόµους κατά το τελευταίο µέρος της διαδροµής τους (κάτω από τον κύριο οδικό άξονα) προς τη θάλασσα. 3) Τα οικήµατα σχεδόν τριπλασιάστηκαν στο υπό εξέταση χρονικό διάστηµα σε βάρος των γεωργικών καλλιεργειών".. ιιι) Υποβάθµιση των βιοτόπων από τον οικισµό. Σε ότι αφορά την υποβάθµιση των βιοτόπων λόγω της οικιστικής δραστηριότητας, σηµειώνεται ότι: 1) γενικά αναµένεται ελαχιστοποίηση της φυσικότητας της περιοχής (που έχει ήδη µειωθεί κατά την προηγούµενη δεκαετία στο χερσαίο τµήµα της ευρύτερης ζώνης). 2) µειώνεται ο ζωτικός χώρος κοινών ή και χαρακτηριστικών ειδών χλωρίδας και πανίδας στην ευρύτερη περιοχή. 3) είναι πιθανή η υποβάθµιση των βιοτόπων (βλ. απειλές) εάν δεν ληφθούν µέτρα προστασίας. Εξ άλλου, ο υγρότοπος "Πόρτο Τήνου ή Αγ. Σώστη η Λ. Αγ. Ιωάννη" περιλαµβάνεται εις την επιστηµονικήν έκδοσιν "Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων", συνταχθείσαν παρά του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων εν συνεργασία προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. Εις την εν λόγω έκδοσιν περιγράφεται πλήρως ο ανωτέρω υγρότοπος µετά της χλωρίδος και πανίδος αυτού,

17 17 Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν.1650/1986 «ο χαρακτηρισµός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και 19 και ο καθορισµός των ορίων τους και των τυχόν ζωνών προστασίας τους γίνονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, ΠΕ.ΧΩ..Ε. Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού ύστερα από γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου, σε εφαρµογή περιφερειακού ή νοµαρχιακού ή ειδικού χωροταξικού σχεδίου ή γενικού πολεοδοµικού σχεδίου ή ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης. Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης είναι απαραίτητη για την τεκµηρίωση της σηµασίας του προστατευτέου αντικειµένου και τη σκοπιµότητα των προτεινόµενων µέτρων προστασίας». Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της κ.υ.α.69269/5387/1990 «αρµόδιοι Φορείς που αναθέτουν ή καταρτίζουν οι ίδιοι ΕΠΜ είναι οι ακόλουθοι: Το ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ηµόσιες Επιχειρήσεις και οι λοιποί οργανισµοί ηµοσίου Συµφέροντος». Ο αριθµός των φορέων που δύνανται να αναλάβουν την σύνταξη µιας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, δε νοείται να αποτελέσει πρόσχηµα για τη µη ανάληψη µίας τέτοιας πρωτοβουλίας, αντιθέτως η διακριτική ευχέρεια η οποία αποδίδεται στους φορείς αυτούς, δέον να εκληφθεί ως δυνατότητα ευελιξίας, αλλά και επιθυµίας του νοµοθέτη να προωθήσει µε κάθε τρόπο τη σύνταξη µιας τέτοιας µελέτης, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη. Ωστόσο, τόσο η ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο υπ αρ. 7666/ έγγραφό της αναφέρει ότι «άποψή µας είναι ότι θα πρέπει να κινηθεί άµεσα από τον ενδιαφερόµενο ΟΤΑ για την περιοχή, η διαδικασία τουλάχιστον εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης της περιοχής», όσο και η ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. µε το υπ αρ /3245/ έγγραφό της, αντί απάντησης στο υπ αρ. οικ.6208/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος σχετικά µε τον προσδιορισµό των ορίων του βιοτόπου παραπέµπει το θέµα στη ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 41. επισηµαίνονται δε τα εξής: α) ότι µεταξύ των αιτίων αλλοιώσεως αυτού περιλαµβάνεται "η κατασκευή ή επέκταση οδικού δικτύου, ίδρυση νέων οικισµών ή επέκταση παλαιών, ίδρυση νέων τουριστικών εγκαταστάσεων ή επέκταση παλαιών" β) ότι οι ρύποι τους οποίους δέχεται προέρχονται από υγρά και στερεά απόβλητα οικισµών, τουριστικών εγκαταστάσεων και στάβλων εκτροφείων και, τέλος, γ) ότι ελλείπει πλήρως νοµικόν καθεστώς προστασίας αυτού». 40 «α) Οι αµµοθίνες, ο υγρότοπος, οι ρεµατιές, η χερσόνησος της Αγ. Κυριακής και η παράκτια θαλάσσια ζώνη του Πόρτο, είναι σηµαντικοί βιότοποι για την Τήνο και δευτερευόντως τις Κυκλάδες. β) Στους βιοτόπους αυτούς θα πρέπει να ληφθούν τα ανάλογα µέτρα προστασίας και κατά το δυνατόν αποκατάστασης. γ) Σε ότι αφορά την επανεξέταση των ορίων και όρων των οικισµών, υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης περιβαλλοντικής προστασίας, κυρίως µε την εκπόνηση στοιχειώδους ρυµοτοµικού σχεδίου (προστασία ρεµάτων)». 41 «Σας αποστέλλουµε συνηµµένα το ανωτέρω σχετικό και παρακαλούµε για την εξέτασή του στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας ενηµερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόµενους καθώς και την Υπηρεσίας µας».

18 Κάθε δηµόσια υπηρεσία µπορεί και οφείλει να κινήσει τη διαδικασία εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, όταν µάλιστα εµπίπτει στο αντικείµενο τους η σύνταξη ή η ανάθεση περιβαλλοντικών µελετών, όπως είναι η ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. 42 της Περιφέρειας και η ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 43 του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. και ιδίως όταν τίθεται ζήτηµα συµµόρφωσης µε τις δικαστικές αποφάσεις. Μετά από χρόνια αδράνειας, επιβάλλεται στην παρούσα φάση η συνεννόηση των υπηρεσιών της διοίκησης µεταξύ τους, προκειµένου να αποφασίσουν ποιος θα κινήσει τη διαδικασία εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και τι µέτρα πρέπει άµεσα να ληφθούν και από ποια υπηρεσία ή υπηρεσίες Προστασία ρεµάτων Από τα έγγραφα, αλλά και την επιτόπια αυτοψία, προέκυψε ότι εντός των οικισµών τα ρέµατα έχουν µετατραπεί σε δρόµους. Τα ρέµατα, ανεξάρτητα από την αυτοτελή περιβαλλοντική τους σηµασία, στη συγκεκριµένη περίπτωση φαίνεται ότι 42 Άρθρο 5, παρ. 6, ν. 2503/1997 «Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας είναι αρµόδια για τον Προγραµµατισµό και την εφαρµογή της Περιβαλλοντικής, Χωροταξικής και Πολεοδοµικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για τη βιώσιµη ανάπτυξη Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας είναι: α) Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας για τη δοµή και την οργάνωση του φυσικού λειτουργικού χώρου, τις χρήσεις της γης, τη χωρική διάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τα δίκτυα και συστήµατα τεχνικής υποδοµής, τη δοµή και διάρθρωση του οικιστικού δικτύου και τις ζώνες ειδικού σχεδιασµού. Η επεξεργασία προγραµµάτων επεµβάσεων στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασµού περιφερειακού επιπέδου. Η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση των απαραίτητων στοιχείων και στατιστικών δεδοµένων και εκπόνηση ειδικών µελετών. Η µέριµνα για την ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων για το χωροταξικό πληροφοριακό σύστηµα. Η µέριµνα για τη συγκέντρωση των γενικών πληροφορικών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον. Ο συντονισµός των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι ενδεικνυόµενες λύσεις παρουσιάζουν διανοµαρχιακά χαρακτήρα. Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, µε βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηµατοδοτικών πηγών και για την κατανοµή των πιστώσεων, και αυτοσχεδιασµό, καθώς και τις προτάσεις µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών ( βιότοπων κλπ.)». 43 Άρθρο 2, παρ. 2, π.δ.51/1988 «Η αρµοδιότητα της ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού ανάγεται στα παρακάτω θέµατα που κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων της ως εξής: α. Τµήµα ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάγονται: Ο σχεδιασµός για την προστασία και διατήρηση οικοσυστηµάτων, βιοτόπων και περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος. Η εισήγηση προγραµµάτων διατήρησης και εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων. Η εκπόνηση προγραµµάτων για την προστασία των ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας».

19 συνδέονται άµεσα µε την ύπαρξη του βιοτόπου. Στο ΠΕ 184/2003 του ΣτΕ (βλ. παρακάτω) αναφέρεται ότι «όπως προκύπτει από τις τεχνικές εκθέσεις, τµήµατα των προς οριοθέτηση των ρεµάτων έχουν στρωθεί µε σκυρόδεµα και χρησιµοποιούνται ως οδοί προσπελάσεως της θάλασσας και των εκεί ιδιοκτησιών. Παρατηρείται συναφώς ότι, πάγια νοµολογία, επί των ρεµάτων επιτρέπονται µόνο οι απολύτως απαραίτητες επεµβάσεις για τη διευθέτηση της κοίτης και των πρανών τους ώστε να διευκολύνεται η ελεύθερη ροή των υδάτων και η επιτέλεση της κατά τα ανωτέρω λειτουργίας των, ότι απαγορεύονται επεµβάσεις επί των ρεµάτων οι οποίες θίγουν τις ως άνω λειτουργίες και ότι για την πραγµατοποίηση και των επιτρεπτών ακόµη επεµβάσεων απαιτείται η προηγούµενη οριοθέτηση του ρέµατος (ΠΕ 146, 188/2000, 330/1997, 124/1994 κ.ά.). Εποµένως, η µετατροπή της κοίτης των προς οριοθέτηση ρεµάτων σε σκυροστρωµένες οδούς είναι παράνοµη, ανακύπτει δε υποχρέωση της ιοικήσεως να λάβει µέτρα ώστε να επανέλθουν αυτά στην φυσική τους κατάσταση». Από τα στοιχεία που συνέλλεξε η Αρχή προέκυψε ότι η ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απέστειλε στη ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. µε το υπ αρ. οικ.5730/ έγγραφό της δύο φακέλους σχετικά µε την οριοθέτηση των ρεµάτων Αγ. Σώστη και Αγ. Ιωάννη και στη συνέχεια συµπληρωµατικά στοιχεία µε το υπ αρ. οικ.8519/ έγγραφό της. Το ΣτΕ όµως δεν έκανε δεκτό το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος (ΠΕ 184/2003, 262/2003 και 346/2003) καθώς σύµφωνα µε το ΠΕ 184/2003 «παρανόµως οι οικείες τεχνικές εκθέσεις περί οριοθετήσεως και η απόφαση του 228/1999 του ήµου Τήνου λαµβάνουν υπόψη τη «διαµορφωµένη κατάσταση» και στα δύο ρέµατα, και ειδικότερα θεωρούν ότι τα όριά τους είναι «υλοποιηµένα» και «σαφώς προσδιορισµένα» από τις υφιστάµενες µάντρες και ξερολιθιές των ιδιοκτησιών εκατέρωθεν των ρεµάτων, διότι υπολαµβάνουν ότι δεσµεύονται από πραγµατικές καταστάσεις που δηµιουργήθηκαν µε ιδιωτική βούληση, αντί να εκφέρουν ιδία κρίση όσον αφορά τα ενδεδειγµένα από τεχνικής και επιστηµονικής απόψεως όρια της κοίτης κάθε ρέµατος, καθώς και το εύρος του απαιτούµενου ελεύθερου χώρου εκατέρωθεν των ορίων αυτών». Ωστόσο, ενώ στις επεστράφη από το ΣτΕ στη ιεύθυνση Νοµοθετικού Έργου του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. το σχέδιο Προεδρικού ιατάγµατος, µόλις στις (σύµφωνα µε αντίγραφο σχεδίου εγγράφου που δόθηκε στην Αρχή από τη ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, χωρίς αριθµό πρωτοκόλλου) διαβιβάστηκαν οι σχετικοί φάκελοι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειµένου να γίνει τροποποίηση των µελετών οριοθέτησης των ρεµάτων. Μέχρι στιγµής, από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι προωθήθηκε η τροποποίηση της οριοθέτησης, ενώ δεν έχει γίνει καµία ενέργεια για την αποκατάσταση των ρεµάτων στην προτεραία κατάσταση. Τέλος, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι: α) τµήµατα των παράκτιων περιοχών έχουν επίσης µετατραπεί σε δρόµους και β) φυτεύτηκαν φοίνικες στις αµµώδεις εκτάσεις εκτός του οικισµού. Ωστόσο φρονούµε ότι στο πλαίσιο προστασίας των αµµωδών αυτών εκτάσεων και των παράκτιων εν γένει εκτάσεων, που φαίνεται να αποτελούν τµήµα του υγροτόπου, θα έπρεπε αφενός να απαγορευτεί 19

20 η πρόσβαση οχηµάτων στα τµήµατα αυτά και αφετέρου να εξεταστεί η συµβατότητα των φυτών αυτών µε την τοπική χλωρίδα Ανταπόκριση της ιοίκησης. - Καταγραφή των εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών από τις από τη /νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων. - Αίτηση της /νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος προς το Νοµάρχη Κυκλάδων 45 µε την οποία ζητείται η έκδοση απόφασης Νοµάρχη για την αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών µέχρι να καθορισθούν επακριβώς τα όρια του υγροβιοτόπου. Η αναστολή επιβάλλεται από αυτόν που έχει αρµοδιότητα έγκρισης ρυµοτοµικού στην περιοχή Συµπεράσµατα 1. Μετά την ακύρωση µε τις υπ αριθ. 3955/95 και 3956/95 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας των υπ αριθ.298/1992 και 620/1993 οικοδοµικών αδειών αντίστοιχα, εκδόθηκαν οι υπ αριθ. 2315/ και 2316/ αποφάσεις του Νοµάρχη Κυκλάδων για εξαίρεση από την κατεδάφιση και οριστική διατήρηση των κτισµάτων αυτών. Στο σκεπτικό των αποφάσεων αυτών έγινε επίκληση του άρθρου 8 παρ.7 του Ν.1512/1985 όπως αυτές τροποποίησαν το άρθρο 15 παρ.1 του Ν.1337/1983, το οποίο όµως σύµφωνα µε την τότε ισχύουσα νοµοθεσία δε µπορούσε να ισχύσει για τις συγκεκριµένες κατασκευές, δοθέντος ότι αυτές ανεγέρθηκαν µετά την Επίσης, οι επικαλούµενες στο σκεπτικό των αποφάσεων διατάξεις αναφέρονταν στην αναστολή κατεδάφισης (και όχι στην εξαίρεση από κατεδάφιση) των κτισµάτων, έως ότου κριθεί η οριστική διατήρηση αυτών δι αποφάσεως του νοµάρχη µε σύµφωνη γνώµη του νοµαρχιακού ΣΧΟΠ. Η οριστική εξαίρεση διέπεται από την διάταξη του άρθρου 16 του Ν.1337/1983 και προϋποθέτει συγκεκριµένες περιπτώσεις, η ύπαρξη των οποίων θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς στις σχετικές αποφάσεις. Στις προαναφερθείσες νοµαρχιακές αποφάσεις αναφέρεται ότι οι κατά προορισµό χρήσεις των κτιρίων στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο δεν επηρεάζουν το περιβάλλον. Με το άρθρο 8 παρ.5 του Ν.3044/2002, τα τρία τελευταία εδάφια της παρ.1 του άρθρου 15, όπως προστέθηκαν µε την παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.1512/1985, µπορούσαν να εφαρµοστούν (πλην δίχως αναδροµική ισχύ) και για αυθαίρετα ή κτίσµατα των οποίων η οικοδοµική άδεια εκ των υστέρων ανακλήθηκε, ωστόσο αφορά µόνο για τα µετά την Πρόκειται για την ηµεροµηνία της υπ αριθ. Τ.Π.9468/ απόφασης του Νοµάρχη Κυκλάδων µε την οποία καθορίστηκαν τα όρια των Αγίου Ιωάννη Κοινότητος ύο Χωρίων και Αγίου Σώστη Κοινότητος Τριαντάρου. 45 Έγγραφο µε αρ.πρωτ..π.2855/ Έγγραφο 6410/ της /νσης ΠΕ.ΧΩ. της Γενικής /νσης Περιφέρειας

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμός απόφασης 893/2004 Ε Τμήμα. Α. Ιστορικό

Σχολιασμός απόφασης 893/2004 Ε Τμήμα. Α. Ιστορικό Α.. Ιστορικό Η σχολιαζόμενη απόφαση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδόθηκε μετά από αίτηση ακυρώσεως διαφόρων κοινοτήτων του νομού Κεφαλληνίας, κατά αποφάσεως του Νομάρχη με την οποία χορηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών Προς: Πίνακας Αποδεκτών Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: 12.5.09 Κοινοποίηση: Πίνακας Κοινοποιήσεων Θέµα: Ανεξέλεγκτοι

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5)

ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ: Πολεοδοµικό καθεστώς της περιοχής «Λαιµός-Λουζιτάνια-Παραλία» του ήµου Ασπροπύργου Αττικής Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Z.K. (m) -1- Αριθμός 4763/2014

Z.K. (m) -1- Αριθμός 4763/2014 Z.K. (m) -1- Αριθμός 4763/2014 Αριθμός 4763/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Μαρτίου 2014, με την εξής σύνθεση: Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιανουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: /16594/1/ Πληροφορίες: Τριαντάφυλλου Καλλιόπη - Αικατερίνη

26 Ιανουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: /16594/1/ Πληροφορίες: Τριαντάφυλλου Καλλιόπη - Αικατερίνη 26 Ιανουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 129552/16594/1/21.6.2010 Πληροφορίες: Τριαντάφυλλου Καλλιόπη - Αικατερίνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αριστοτέλους 17 Αθήνα 101 87 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α ΜΕΣΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Παρατηρήσεις Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ρ. Κων/νος Παρθενόπουλος ιπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόµος, Αρχαιολόγος, Οικονοµολόγος και.

Διαβάστε περισσότερα

«Η στάση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η φέρουσα ικανότητα» 1

«Η στάση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η φέρουσα ικανότητα» 1 1 «Η στάση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η φέρουσα ικανότητα» 1 Ήδη στις αρχές του 20 ου αιώνα διατυπώθηκε η άποψη ότι η χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων πρέπει να διατηρείται «στα όρια της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μέχρι την έκδοση της απόφασης 1828/08 του ΣτΕ και στη συνέχεια της παρακάτω Εγκυκλίου 1/2010 του ΥΠΕΚΑ, η έκδοση οικοδοµικών αδειών σε περιοχές εντός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους γινόταν κατ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4022/06-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

13 Νοεµβρίου 2015 Αριθµ.Πρ.: /42780/2015 Πληροφορίες: κα Αιµιλία Λιάσκα

13 Νοεµβρίου 2015 Αριθµ.Πρ.: /42780/2015 Πληροφορίες: κα Αιµιλία Λιάσκα 13 Νοεµβρίου 2015 Αριθµ.Πρ.: 149070/42780/2015 Πληροφορίες: κα Αιµιλία Λιάσκα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Αµαλιάδος 17 11532 Αθήνα Θέµα: ίκτυο Κοινοχρήστων Χώρων Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚΑΠ: Επιστολή προς Υπουργό για οργανική οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων στην Π.Ε.

ΠΕΚΑΠ: Επιστολή προς Υπουργό για οργανική οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων στην Π.Ε. ΠΕΚΑΠ: Επιστολή προς Υπουργό για οργανική οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων στην Π.Ε. Η ΠΕΚΑΠ έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας για την οργανική οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1837/16-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ **************

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************** ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα.

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. Δεν είναι επιτρεπτή η καταστροφή στοιχείων, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ούτε επέμβαση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 Συνεδρίαση 18 η Απόφαση υπ αριθµ. 345/2011 Στην Αθήνα, σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3

ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 25.10.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3591 ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2853-1/22-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Χωροταξικός Σχεδιασµός Νόµος 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α /7-10-1999) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6642/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα