Η μέθοδος «Project» σε δώδεκα βήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μέθοδος «Project» σε δώδεκα βήματα"

Transcript

1 Η μέθοδος «Project» σε δώδεκα βήματα Βήμα 1 ο : Επιλογή θέματος - ευαισθητοποίηση μαθητών/τριων Το θέμα πρέπει να: ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα στις ανησυχίες και στις εμπειρίες των μαθητών/τριών. Επομένως, η συσχέτιση πραγματικών καταστάσεων που βιώνουν οι μαθητές/τριες με ενότητες των μαθημάτων που διδάσκονται είναι βασικό κριτήριο για την επιλογή θεμάτων. ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών. προωθεί τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία (θέμα σχετικό με την τρέχουσα επικαιρότητα). συνδέεται με τα ευρύτερα ενδιαφέροντα και προβλήματα της κοινωνίας, της επιστήμης, του πολιτισμού και της τεχνολογίας. ευνοεί τη διεπιστημονική προσέγγιση. ανταποκρίνεται στις διαθέσιμες ανέσεις εγκαταστάσεις καθώς και στους πόρους υποστήριξης και στην εύκολη πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης. αποτελεί πρόταση ζωής και να εμπεριέχει κοινωνικό όραμα. συνδέεται με την αειφορία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταναλωτική συμπεριφορά, την πολιτιστική κληρονομιά, ακόμα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, εστιάζοντας πάντα στις ανθρώπινες αξίες. Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να έχει υπόψη την πρωτόγνωρη κοινωνικοοικονομική κατάσταση που βιώνουν οι μαθητές/τριες και οι οικογένειές τους, για αυτό τα προτεινόμενα θέματα μπορούν και πρέπει να συνδέονται με τα προβλήματα της κοινωνίας, βοηθώντας στην αντιμετώπιση και την επίλυσή τους. Επίσης, είναι ανάγκη να αποτελούν και πρόταση ζωής και να εμπεριέχουν κοινωνικό όραμα. Βήμα 2 ο : Συγκρότηση ομάδας - χωρισμός σε υποομάδες H συγκρότηση της ομάδας και η καλή της λειτουργία βασίζεται: α) στα παιχνίδια γνωριμίας για το δέσιμο της ομάδας β) στο συμβόλαιο της ομάδας με κανόνες κοινής αποδοχής γ) στη διασαφήνιση των εννοιών δ) στην εξασφάλιση συμμαχιών συνεργασιών. Μια μαθητική τάξη, μπορεί να έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως την ηλικία, δεν αποτελεί όμως κατ ανάγκη ομάδα. Δηλαδή είναι πιθανόν να μην υπάρχει συλλογικό πνεύμα και αλληλεγγύη ανάμεσα στα παιδιά. Πολλές φορές παρουσιάζεται ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών/τριών, αποκλεισμός, ακόμα και εκφοβισμός. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνει ο/η εκπαιδευτικός είναι να μετατρέψει την τάξη σε ομάδα. Οι μαθητές/τριες πρέπει να απαλλαχτούν από το ανταγωνιστικό πνεύμα και από το άγχος της περιθωριοποίησης και της απώλειας της προσωπικής τους ταυτότητας, που τους/τις οδηγεί στην απογοήτευση. Η επιτυχία λοιπόν μιας διερευνητικής εργασίας ή ενός 1

2 προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, εξαρτάται πολύ από τον βαθμό και το είδος της επικοινωνίας και της συνεργασίας, που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Αυτό μπορεί να γίνει με δυο τρόπους. α) Με τα παιχνίδια γνωριμίας για το δέσιμο της ομάδας ή παιχνίδια ενεργοποίησης. Έχοντας υπόψη την ομάδα που ο/η εκπαιδευτικός συντονίζει, οργανώνει μια δραστηριότητα στην αρχή κάθε συνάντησης, διαθέτοντας 10 περίπου λεπτά, που θα εδραιώσει τη γνωριμία των μελών της. Για παράδειγμα ο/η κάθε μαθητής/τρια συστήνεται στην ομάδα με το μικρό του/της όνομα, λέγοντας ένα προσωπικό του/της χαρακτηριστικό (χόμπι, μελλοντικές του/της επιθυμίες, ενδιαφέροντα, ποιο είναι το σχολείο που ονειρεύεται, πώς βλέπει τον εαυτό του/της στο μέλλον κ.λπ.). Τα παιχνίδια γνωριμίας ή ενεργοποίησης, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, μπορούν να τονώσουν τις αλληλεπιδράσεις στην ομάδα, να βοηθήσουν τα συνεσταλμένα παιδιά, να απαλλάξουν την ομάδα από προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει, όπως προβλήματα αμφισβήτησης, απόρριψης και αποκλεισμού, δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης. β) Με την τεχνική του Συναισθηματικού Συμβολαίου Σε αυτό οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες θέτουν πρώτα τους όρους της συνύπαρξης στην ομάδα, τους κανόνες και τις υποχρεώσεις τους, αλλά και τις προσδοκίες και τις επιθυμίες τους και αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για την καλύτερη συνεργασία τους, υπογράφοντας το συμβόλαιο. Από το συμβόλαιο θα πρέπει να προκύψουν βασικοί κανόνες που θα αφορούν την ειλικρίνεια, την εμπιστευτικότητα, την προσεκτική ακρόαση και την αποφυγή προστριβών μεταξύ των μελών. Παράδειγμα Συμβολαίου Μιλάει ένας κάθε φορά. Ακούμε προσεκτικά όποιον μιλάει. Σεβόμαστε τη γνώμη των άλλων. Δεν κάνουμε κριτική στις απόψεις του άλλου. Διατηρεί ο καθένας το προσωπικό του αρχείο. Στο τέλος της εργασίας θα παραχθεί κάποιο υλικό από την ομάδα μου. Διασταυρώνουμε τις πηγές πληροφόρησης. Σημειώνουμε οπωσδήποτε τη βιβλιογραφία κ.α. γ) διασαφηνίζονται έννοιες δ) εξασφαλίζονται συμμαχίες - συνεργασίες Η χρησιμοποίηση της μεθόδου Project που αποτελεί ένα δημιουργικό μοντέλο διδασκαλίας, ευνοεί αλλά πάνω από όλα απαιτεί την ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ μαθητών/τριων, αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών. 2

3 Βήμα 3ο: Καθορισμός σκοπού και στόχων Σκοπός: Αλλαγή στάσης ή συμπεριφοράς απέναντι σε ένα θέμα ολιστική προσέγγιση του θέματος. Επιμέρους στόχοι απόκτηση γνώσεων και κατανόηση εννοιών σχετικών με το θέμα δημιουργία νέων προτύπων ήθους και συμπεριφοράς στόχοι που συνδέονται με την αναζήτηση και την ανάπτυξη τρόπων εργασίας των μεθόδων διερεύνησης ενός προβλήματος στόχοι που συνδέονται με την ένταξη στην ομάδα (βελτίωση αυτοεικόνας, ενίσχυση προσωπικότητας, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη κριτικής σκέψης) στόχοι που συνδέονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων του προφορικού λόγου, όπως επιχειρηματολογία, έκφραση απόψεων και ικανότητά των μαθητών/τριων για πειθώ. Βήμα 4 ο : Εντοπισμός των θεματικών υπο-ενοτήτων 1. Αφού γίνει ολιστική προσέγγιση του θέματος, όλες οι ομάδες ερευνούν το θέμα από όλες τις πλευρές και στη συνέχεια υποδιαιρείται το θέμα σε υποθέματα. Βήμα 5 ο : Συλλογή δεδομένων Οι πηγές ποικίλλουν ανάλογα με το θέμα ή τη φύση της εργασίας Κοινωνικά/Ιστορικά Θέματα Ιστορικά βιβλία Άρθρα εφημερίδων / περιοδικών Διαδίκτυο Χάρτες Βιογραφίες Ντοκιμαντέρ/Ταινίες Επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους Φυσικός Κόσμος/περιβάλλον Παρατήρηση Πειραματισμοί Περιγραφικές αφηγήσεις Επισκέψεις Μελέτης - πεδίου Κοινωνία Παρατήρηση Καταγραφή/Ηχογράφηση Ερωτηματολόγια Συνεντεύξεις Βήμα 6 ο : Ανατροφοδότηση Οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους μάθηση Προβλήματα - Λύσεις Διαχείριση κρίσεων 3

4 Βήμα 7 ο : Επαναπροσδιορισμός/επεξεργασία στόχων Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πάντα έτοιμος/η να αναπροσαρμόσει το πλάνο. Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικός συναντιούνται και επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους, προτείνουν νέους τρόπους προσέγγισης του θέματος, κάνουν αλλαγές, προσθήκες, διορθώσεις κ.λπ. Οι σχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις συμβάλλουν θετικά στην αλλαγή ατομικών και ομαδικών συμπεριφορών. Βήμα 8 ο : Προγραμματισμός δραστηριοτήτωνεπισκέψεις, συνεντεύξεις, συναντήσεις και συνεργασία με σχετικούς φορείς, συνεργασία με τοπικούς φορείς, την τοπική κοινωνία (γονείς/κηδεμόνες, σχολική επιτροπή, επαγγελματικά σωματεία, κ.λπ.) δημιουργία ταμπλό στο σχολείο, εκθέσεις (ζωγραφικής, πηλού, ή/και φωτογραφίας), θέατρο, διαλέξεις, βίντεο, παρουσιάσεις. Προβολή του θέματος σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή, διαμόρφωση εκπαιδευτικών παραδοτέων-παράγωγο του προγράμματος (έντυπο, cd-rom, αφίσα, άλμπουμ φωτογραφιών, slides, κ.ά. δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων-παρουσίαση της εργασίας). Βήμα 9 ο : Σύνθεση ταξινόμηση - αρχειοθέτηση υλικού Έχει σημασία, να έχει ο/η κάθε μαθητής/τρια το ατομικό του/της ημερολόγιο, τετράδιο ή φάκελο όπου συγκεντρώνει το έντυπο υλικό ή τις φωτοτυπίες που χρησιμοποίησε για την εκπόνηση της εργασίας και όπου καταγράφει τα συμπεράσματά του/της. Εκεί σημειώνει την ενότητα του θέματος και ταξινομεί ανάλογα το υλικό. Στη συνέχεια κατά ομάδες οι μαθητές/τριες διασταυρώνουν τα στοιχεία της έρευνάς τους, ελέγχουν τις πηγές πληροφόρησης και την αξιοπιστία τους. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με τις έρευνες, είναι ότι οι μαθητές δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες, να αντλήσουν δηλ. στοιχεία από τις πηγές, απομονώνοντας τα κυριότερα σημεία τους (γραπτές, διαδίκτυο, τύπος). Δεν είναι έτοιμοι ούτε μπορούν να διενεργήσουν έρευνα. Ακόμα δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν την αξιοπιστία των πηγών (αδυναμία κριτικής) και να τις διασταυρώσουν. Δέχονται πληροφορίες από βιβλία ή ενηλίκους ως αναμφισβήτητα αληθινές. Για αυτό χρειάζεται συστηματική καθοδήγηση από τον/την εκπαιδευτικό. Μπορεί πολλοί μαθητές/τριες να μην έχουν τη δυνατότητα να παράγουν έργο υψηλής ποιότητας. Ο/Η εκπαιδευτικός δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι επιμέρους στόχοι της μεθόδου είναι ακριβώς η καλλιέργεια αυτών των ικανοτήτων. Θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στις διαδικασίες, παρά στο τελικό προϊόν. Τακτοποίηση και σύνθεση όλου του υλικού και προπάντων της βιβλιογραφίας. Βήμα 10 ο : Οργάνωση της παρουσίασης Όλες οι ομάδες αποφασίζουν τον τρόπο της παρουσίασης και προτείνουν πιθανά προϊόντα προς παρουσίαση: Φωτογραφικό Άλμπουμ Βίντεο Σελίδα Facebook/Ιστοσελίδα Ταινία μικρού μήκους/ντοκιμαντέρ Θεατρική παράσταση 4

5 Δημιουργική Τέχνη (ένα ποίημα, ένας πίνακας ζωγραφικής, κ.λπ.) Αφίσες Κατασκευές-παρασκευάσματα-εθελοντική προσφορά Βήμα 11 ο : Τελική παρουσίαση /διάχυση αποτελεσμάτων Οι μαθητές/τριες θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους, δίνοντάς της μορφή κατανοητή και προσιτή για τους αναγνώστες ή τους ακροατές τους. Η τελική παρουσίαση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της εργασίας, γιατί οι μαθητές/τριες καλούνται στην πράξη να αναπτύξουν τις προφορικές τους δεξιότητες, όσον αφορά την επιχειρηματολογία, την ικανότητά τους για πειθώ, την ετοιμότητα να απαντούν σε ερωτήσεις. Αυτό ενισχύει την αυτοεικόνα και την αυτοπεποίθησή τους. Βήμα 12 ο : Αξιολόγηση Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για να δείξει τι επιτεύχθηκε, ποιοι από τους στόχους δεν ευοδώθηκαν και γιατί. Τα κριτήρια αξιολόγησης του ερευνητικού έργου κάθε μαθητικής ομάδας αφορούν: (α) ερευνητική διαδικασία: 30% (β) περιεχόμενο της ερευνητικής εργασίας: 30% (γ) γλώσσα και δομή της ερευνητικής έκθεσης: 20% (δ) τρόπος της δημόσιας παρουσίασης της ομαδικής εργασίας: 20%. Πηγή: «Η μέθοδος project σε δώδεκα βήματα», Παπαγιαννοπούλου Τζένη, Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: Βιβλιογραφία Checkland, P. (1981) Systems Thinking, Systems Practice, New York: Wiley & Sons Checkland, P. (1984) Systems: Concepts, Methodologies and Application, Chichester: Wiley Churchman, W. (1971) The Design of Inquiring System : Basic Concepts of Systems and Organisation, New York: Basic Books Churchman, W. (1979) The Systems Approach and Its Enemies, New York: Basic Books Churchman, W. (1982) Thought and Wisdom, California : Intersystems Publishers, Salinas 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά Τα άτομα με αναπηρία είναι μία σημαντική κατηγορία του πληθυσμού, που αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, στιγματισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες. Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U. Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες. Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U. Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πακέτο Εργασίας 4: «Προσαρμογή των εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών - 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας των Μεγάλων Οδηγών -- Στόχος του κλάδου Μεγάλων Οδηγών είναι η διαπαιδαγώγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1. Εισαγωγή 2 Οι Εικαστικές Τέχνες είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή μας ζωή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Συνιστούν εκφραστικά μέσα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

LIFE Περιβάλλον «Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις-Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020» [LIFE05 ENV/GR/000242]

LIFE Περιβάλλον «Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις-Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020» [LIFE05 ENV/GR/000242] Διαδικασίες διαβούλευσης και δημιουργίας κοινού οράματος Εγχειρίδιο χρήσης [LIFE05 ENV/GR/000242] Εγχειρίδιο Χρήσης για το πώς λειτουργεί μια διαδικασία Διαβούλευσης για τη δημιουργία Κοινού Οράματος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα