ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 05/04/2013 Αρ.πρωτ.Δ5Β ΕΞ2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ Αθήνα, σήμερα την 5η του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου νόμιμα εκπροσωπουμένου από την Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης καλουμένου εφεξής στην παρούσα σύμβαση με τη συντετμημένη λέξη «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση και αφετέρου της εταιρείας: «G4S SECURE SOLUTIONS S.A.» που στο εξής θα καλείται η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εκπροσωπείται από τους:1. κ. Παναγιώτη Κοντολέοντα Αντιπρόεδρο και Γενικό Δ/ντή & 2.Νικόλαο Μπαρμπία μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω: Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο της σύμβασης Ύστερα από την αρ. Δ5Β ΕΞ2013/ απόφαση έγκρισης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για τη φύλαξη του κτιρίου της ΓΓΠΣ επί των οδών Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 στο Μοσχάτο και την υπ. αρ. Δ5Β ΕΞ2013/ απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, το «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» αναθέτει στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την φύλαξη του παραπάνω κτιρίου που στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Άρθρο 2 ο : Τεχνικές Προδιαγραφές Α.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ Οι απαιτήσεις για τις υπηρεσίες Φύλαξης του κτιρίου της Γ.Γ.Π.Σ. (συμπεριλαμβανομένων των χώρων που έχουν διατεθεί στην Κτ Π Α.Ε.): 1

2 1. Φύλαξη στην Reception Φύλαξη με ένα (1) φύλακα, όλες τις ημέρες του μήνα, από 6.30 π.μ. έως μ.μ. & από μ.μ. έως μ.μ. 2. Φύλαξη στο Control Room Φύλαξη με ένα (1) φύλακα, όλες τις ημέρες του μήνα, σε 24/ωρη βάση. 3. Φύλαξη στην είσοδο του Garage Φύλαξη με ένα (1) φύλακα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από π.μ. έως μ.μ. 4. Φύλαξη στην πύλη εξόδου Garage Φύλαξη με ένα (1) φύλακα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από π.μ. έως μ.μ. 5.Φύλαξη στην είσοδο της ΚΤΠ Α.Ε, ΕΚΔΑ ( πρώην ΣΕΥΥΟ ) Φύλαξη με ένα (1) φύλακα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από π.μ. έως μ.μ. Η αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων θέσεων φύλαξης θα γίνει σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ. κατά την αρχική εγκατάσταση του αναδόχου στο Κτίριο. π.χ. Στην είσοδο και έξοδο του Garage να γίνεται περιοδικά o Οπτική έρευνα στο χώρο της μηχανής (άνοιγμα-κλείσιμο <καπώ> από τον οδηγό). o Αντίστοιχη έρευνα του χώρου αποσκευών (παρουσία οδηγού). o Έλεγχος με την βοήθεια κατόπτρων κάτω από το δάπεδο και τα <φτερά> του οχήματος. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος θα διεξάγεται σ όλα ανεξαιρέτως τα εισερχόμενα και εξερχόμενα οχήματα Άμεση επέμβαση περιπολικού της αναδόχου, σε αποστολή σήματος κινδύνου από φύλακα, για την ενίσχυση της ασφάλειας της ΓΓΠΣ. 2

3 Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Έλεγχος των εισερχομένων και εξερχομένων ατόμων και τήρηση σχετικού βιβλίου με καταγραφή των στοιχείων τους. Οι φύλακες κατά τις ώρες εργασίας θα λαμβάνουν τέτοιες θέσεις ώστε να ελέγχουν οπτικά ολόκληρο το χώρο εισόδου. Επίσης θα παρακολουθούν καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις και θα επεμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή για να τις αντιμετωπίσουν. Θα ελέγχουν και επιτηρούν μετά το πέρας της εργασίας τα διάφορα συνεργεία (καθαριότητας κ.λ.π.) κατά την προσέλευση και αποχώρηση αυτών για τυχόν παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του κτιρίου. Έλεγχος λειτουργίας και χρήση σε περίπτωση ανάγκης του συστήματος πυρασφάλειας. Επίβλεψη του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. Συνδρομή στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας σε περίπτωση επίθεσης από τρίτα άτομα. Έλεγχος και φύλαξη των αυτοκινήτων που σταθμεύουν έξω από το κτίριο. Έλεγχος των συστημάτων ασφαλείας και σε περίπτωση βλάβης θα ενδιαφέρονται για την αποκατάστασή τους ενημερώνοντας τον αρμόδιο υπάλληλο. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος υπαλλήλων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες & ώρες στους χώρους του κτιρίου, εκτός και αν υπάρχει προς τούτο άδεια. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραμονή ατόμων μη εχόντων εργασία ή ύπαρξη υπόπτων αντικειμένων θα ειδοποιείται η Υπηρεσία. Κατά την λήξη του ωραρίου εργασίας οι φύλακες θα ελέγχουν τους χώρους για να διαπιστώσουν ότι δεν παρέμεινε σε αυτούς κανένα ξένο άτομο και δεν αφέθηκαν ξένα αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα. Επίσης μετά την αποχώρηση όλων των υπαλλήλων θα επιθεωρούν τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου που φυλάσσουν, ενεργώντας προληπτικά και κατασταλτικά προς αποφυγή κάθε είδους ζημιάς από πιθανή βλάβη ( πυρκαγιάς, διαρροές νερού κ.λ.π.) Oι φύλακες θα είναι εξοπλισμένοι με ειδικό σύστημα που επιτρέπει την άμεση μετάδοση σήματος κινδύνου σε περίπτωση ανάγκης. 3

4 Οι φύλακες θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας την κανονική ώρα, θα φροντίζουν για την άριστη εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και δεν θα εγκαταλείπουν τη θέση τους αν δεν ενημερωθούν και αναλάβουν υπηρεσία οι αντικαταστάτες τους. Οι φύλακες θα παρακολουθούν, επιλαμβάνονται και αναφέρουν αμέσως στο κέντρο ελέγχου κάθε υπόνοια, ανωμαλία ή ύποπτη κατάσταση που υποπίπτει στην αντίληψή τους. Οι φύλακες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους δε θα ασχολούνται με θέματα άσχετα προς αυτή (συζητήσεις, ανάγνωση εντύπων, μουσική, χρήση οινοπνευματωδών ποτών κ.α.) καθώς και θα είναι εφοδιασμένοι με ειδικό δελτίο ταυτότητος και ειδικό διακριτικό σήμα, όπως ορίζει και το άρθρο του Ν 2518/97 ( ΦΕΚ 164/ ). Επίσης θα φορούν στολή σε άριστη κατάσταση που θα τους χορηγείται από τον ανάδοχο και θα είναι καθαροί, ευπρεπείς και ευγενείς. Οι φύλακες θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι γνώστες της ελληνικής γλώσσας. Το προσωπικό του αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη του κτιρίου, πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευμένο και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, ασύρματο επικοινωνίας και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή φύλαξη του κτιρίου. Κάθε φύλακας θα συντάσσει αναφορά συμβάντων εις διπλούν και θα παραδίδει το ένα αντίγραφο στον υπεύθυνο που θα ορίσει η υπηρεσία, ο οποίος υποχρεούται να κάνει και τον σχετικό έλεγχο. Ο ανάδοχος θα ασκεί συχνούς ελέγχους στους φύλακες και θα ελέγχει τον περιβάλλοντα του κτιρίου χώρο, μέσω εποπτών του καθ όλη τη διάρκεια της φύλαξης. Ο ανάδοχος είναι καθ ολοκληρίαν υπεύθυνος για κλοπή και κάθε είδους δολιοφθορά που ήθελε συμβεί στο κτίριο. Ο ανάδοχος θα πρέπει αφ ενός μεν να διαθέτει κέντρο ελέγχου και συντονισμού που θα λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια της φύλαξης και με το οποίο θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία οι φύλακες, αφ ετέρου δε, να έχει τη δυνατότητα να επέμβει με δικά του μέσα (αυτοκίνητα, μηχανές) σε τυχόν κάλεσμα των φυλάκων του κτιρίου για βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης η εταιρεία οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τυχόν αμέλειες, παραλείψεις ή γενικά πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού του και οφείλει να 4

5 αποζημιώσει το Δημόσιο για τυχόν βλάβες, ζημίες ή ατυχήματα που θα προκύψουν εξ αιτίας τούτων. Το Υπουργείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά την μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου, όσο και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου από αυτό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του με δικές του δαπάνες για κάθε είδος ατύχημα. Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ, των Επικουρικών Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο βαρύνουν την εταιρεία. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων της φύλαξης, εφόσον τα κρίνει ανεπαρκή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, κ.λπ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η εταιρεία οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση αυτών των όρων θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. O ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τη φύλαξη καθώς και να ενημερώνει άμεσα τη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και την επιτροπή παραλαβής του κτιρίου με σχετική επιστολή για κάθε αλλαγή του προσωπικού. Ο ανάδοχος θα προσκομίζει κάθε μήνα το τιμολόγιο στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης προκειμένου να προχωρήσει στην πληρωμή. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται από την Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 5

6 Ο ανάδοχος θα έρθει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και ειδικότερα με τους εκάστοτε ορισμένους υπεύθυνους ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνοι φυσικής Ασφάλειας του κτιρίου, για τον εμπιστευτικό σχεδιασμό της τακτικής της φύλαξης και την αλληλοενημέρωση. Επισημαίνουμε ότι, σε περίπτωση που η υπηρεσία μεταφερθεί σε άλλο κτίριο και δεν επιθυμεί τη φύλαξη του κτιρίου της, η σύμβαση για το συγκεκριμένο κτίριο θα λυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης, εκτός αν το Υπουργείο επιθυμεί να συνεχιστεί η φύλαξη στο νέο κτίριο με ή χωρίς τροποποίηση των όρων αυτής. Επίσης σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο Ανοιχτός Διαγωνισμός, η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία θα λύεται αυτοδικαίως. Άρθρο 3 ο : Xρόνος ισχύος της σύμβασης Ο ανάδοχος θα ξεκινήσει τη φύλαξη των κτιρίων από έως και (δηλαδή για τρείς μήνες και είκοσι οκτώ ημέρες), εκτός αν ολοκληρωθεί νωρίτερα ο Ανοιχτός Διαγωνισμός, οπότε η σύμβαση θα λύεται αυτοδικαίως. Άρθρο 4 ο : Γενικοί Όροι Η μέλλουσα να υπογραφεί Σύμβαση, θα διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει μεταξύ του προμηθευτή και της Υπηρεσίας και θα αφορά την εκτέλεση της μελλούσης να υπογραφεί Σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά δικαστήρια Αθηνών με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου. Δύναται επίσης, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία που θα προκύψει από την μέλλουσα να υπογραφεί Σύμβαση, να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας άρθρο 867 και επόμενα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, κ.λπ. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΥΠ.Ο. 6

7 Στοιχεία άρθρου 68 του Ν.3863/2010 και για τα δύο κτίρια: Α) Αριθμός εργαζομένων : Δώδεκα (12) άτομα. Β) Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που παραπέμπει στις αποδοχές της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2010,2011,2012 ( Ν. 4046/2012 ΦΕΚ Α 28/ ). Γ) Νόμιμες αποδοχές εργαζομένων: 8.922,02 μηνιαίως Δ) Ασφαλιστικές εισφορές : 2.449,99 μηνιαίως Άρθρο 5 ο Καταβαλλόμενο τίμημα- Κρατήσεις Τρόπος Πληρωμής. Η μηνιαία τιμή για την φύλαξη ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών ( ,58 ) πλέον Φ.Π.Α. 23%. Η μηνιαία δαπάνη μαζί με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (14.445,83 ). Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις 3,172% που βαρύνουν τον προμηθευτή, ενώ ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δημόσιο. Η συνολική δαπάνη για την φύλαξη από έως και που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (56.665,00 ) ήτοι: (46.069,10 πλέον ΦΠΑ 23% ,90 =56,665,00 ) θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπ. Οικονομικών Οικ. Έτους 2013 με Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνεται μηνιαίως, τον επόμενο μήνα εκείνου που αφορά τη φύλαξη, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδει η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπ. Οικονομικών στο όνομα του δικαιούχου κατόπιν υποβολής των αναφορών συμβάντων στην επιτροπή παραλαβής. Κατά την πρώτη πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: 1. Επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών εργασίας και ποινικό μητρώο του προσωπικού ασφαλείας που θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο έργο. 2. Αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας, κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας καθώς και περιοδική δήλωση του ΙΚΑ στα οποία θα εμφανίζεται το προσωπικό που απασχολείται με το συγκεκριμένο έργο. 7

8 3. Επίσης κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει την φύλαξη καθώς και να πληροφορεί άμεσα την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, την 31 η Δ/νση Προσωπικού, όσο και τους υπεύθυνους των αντίστοιχων υπηρεσιών για κάθε αλλαγή προσωπικού που θα γίνεται με σχετική επιστολή της. Άρθρο 6 ο : Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό της με δικές της δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υπεύθυνη για τυχόν αμέλειες, παραλείψεις ή γενικά πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού της και οφείλει να αποζημιώσει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ για τυχόν βλάβες, ζημίες ή ατυχήματα που θα προκύψουν εξ αιτίας τούτων. Σχετικά με αυτόν τον όρο η εταιρεία κατέθεσε αντίγραφο του υπ. αρ ασφαλιστηρίου συμβολαίου της ασφαλιστικής εταιρείας: «interasco Ασφαλιστική Εταιρεία». Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσκόμισε την από πρόσθετη διευκρινιστική πράξη ή βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία: interasco Ασφαλιστική Εταιρεία ότι η συγκεκριμένη φύλαξη του κτιρίου της ΓΓΠΣ εντάχθηκε και καλύπτεται από το παραπάνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά την μεταφορά του προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου από αυτό. Άρθρο 7 ο Εγγύηση Ποινικές ρήτρες Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε την υπ αριθμόν GRH εγγύηση της ALPHA BANK ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων έξι Ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών ( ) που αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) μηνών από τη λήξη ισχύος της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά το πέρας της συμβατικής περιόδου. Σε περίπτωση που η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν εφαρμόσει τους όρους της παρούσας σύμβασης, της υπ. αρ. Δ5Β ΕΞ2013/ απόφασης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για τη φύλαξη του κτιρίου της ΓΓΠΣ και την υπ. αρ. Δ5Β ΕΞ2013/ απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί 8

9 Κρατικών Προμηθειών και η εγγύηση ή μέρος αυτής θα καταπέσει υπέρ του Δημοσίου. Σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου και στην αναλογούσα επ αυτού νόμιμη εισφορά υπέρ ΟΓΑ καθώς και σε κάθε άλλη τυχόν νόμιμη επιβάρυνση. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου, καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις. Άρθρο 8 ο Σπουδαιότητα των όρων Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως μπορεί να γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το αρ. 24 παρ.4 του Π.Δ. 118/07. Άρθρο 9 ο : Δίκαιο Δωσιδικία Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά ή διαφωνία μεταξύ της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και του «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» που θα αφορά στην εφαρμογή, την εκτέλεση, την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης ή γενικά στις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, λύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών που καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια. Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και όλοι οι όροι που αναφέρονται στην απόφαση κατακύρωσης και στην προσφορά της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ". Σε κάθε περίπτωση όμως κατισχύουν οι όροι της παρούσας σύμβασης εφόσον δεν αντίκειται στην ισχύουσα Νομοθεσία. Εκτός από τα παραπάνω ισχύουν γενικά και όλες οι κείμενες διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανώτερη βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ούτε η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ούτε το "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ" εκχωρεί δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει τη σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ετέρου μέρους. Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή που επέδειξε κάθε ένας των συμβαλλομένων στην επιβολή της τήρησης όρου της σύμβασης από τον άλλο 9

10 συμβαλλόμενο δεν αποτελεί, ούτε θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση, ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη σύμβαση δικαίωμα του ενδιαφερομένου. Άρθρο 10 ο Κυρώσεις Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών στη ΓΓΠΣ, ότι υπάρχει πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιών, τότε μετά από εισήγησή της, το Υπουργείο Οικονομικών έχει το δικαίωμα να περικόψει ποσοστό μέχρι και 50% και όχι λιγότερο από 10% της μηνιαίας αποζημίωσης ή να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Στη περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος απασχολεί αλλοδαπούς που δεν είναι εφοδιασμένοι με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ( άδεια διαμονής κ.λ.π.), τότε η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που απασχολεί προσωπικό το οποίο είναι ανασφάλιστο. Η Υπηρεσία μπορεί, εκτός από τις κυρώσεις που θα επιβάλλει, να αναθέσει τη φύλαξη σε άλλη εταιρεία καταλογίζοντας σε βάρος του αναδόχου κάθε επί πλέον διαφορά τιμής. Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα και πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της απόφασης αυτής, να διακόψει μονομερώς την ισχύ της, ειδοποιώντας την εταιρεία. Η παρούσα σύμβαση μετά την ανάγνωση και βεβαίωσή της υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα τα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, το δε άλλο έλαβε η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ G4S SECURE SOLUTIONS S.A. Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ 10

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επί των οδών Πειραιώς 40, Αγησιλάου 16, Επικούρου

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Α ΟΜΑΔΑ «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 05-05-2014 Α.Π. 2302 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Nο 22/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ Nο 22/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ Nο 22/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 30/03/2012, ηµέρα Παρασκευή, µεταξύ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 05/03/2014 Αρ. πρωτ.: 386 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Αριθμός Διακήρυξης: 620/6/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2122/100/17-7-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα 04/03/2011 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα Μάρνη 22,με την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 3/2/2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Κηφισίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 06Π3867/2010/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 06Π3867/2010/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» ΑΔΑ:45ΨΠ469070-ΒΡΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ Ερμούπολη 13-12-2011 Αριθ. Πρωτ: 12629 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002214081 2014-08-01

14PROC002214081 2014-08-01 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 01.08.2014 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 6291 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002361821 2014-10-24

14PROC002361821 2014-10-24 Μαρούσι 24/10/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη Τηλ.: 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ. Δ/νση: Απ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 15-5 - 2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.3516 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τη φύλαξη της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. Το κτίριο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ αριθμ. 1940/2014 ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 7ΠΓΦ46906Ψ-8ΤΓ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα