ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις με την επωνυμία «ΓΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΝΩΣΙΣ Α.Τ.Ε.». 1 Εται νυμία «ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την επωνυμία «ΕΡΓΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΡΓΚΟΝ ΑΕ» με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΡΤΙΧ ΑΕ» την επωνυμία «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «SOL Consulting SA» την επωνυμία «ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ». 8 την επωνυμία «HARMONY CRUISES ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙ ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «HARMONY CRUISES AE» με την επωνυμία «CONTEC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «CONTEC CONSTRUCTION TECHNOLOGY S.A.». 10 με την επωνυμία «Ν. ΜΙΧΑΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕταιρΕιών στοιχείων της Ανώνυμης ΕταιρΕίας με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΥΡΣΟΣ» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «SKIONI MARE A.E.» με την επωνυμία «ΤΣΙΓΓΑΣ ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΤΣΙΓΓΑΣ ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥ ΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΕ» την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗ ΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΡΤΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»... 18

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επωνυμία «ΓΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΝΩΣΙΣ Α.Τ.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα από με αριθ μούς 125 και 126 Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΝΩΣΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΝΩΣΙΣ Α.Τ.Ε.» και αριθμό Μητρώου 56766/01/Β/04/223 με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Ραγκούσης του Φρίξου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Γεωργίου Μπασιάκου. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις έχει ως κατωτέρω: 1. Γεώργιος Λέλης του Νικολάου και της Αναστασί ας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στο Χαϊδάρι στις , κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδό Αμαρυσί ας Αρτέμιδος αριθ. 12, κάτοχο του με αριθ. Ρ δελτίου ταυτότητας,που εκδόθηκε στις στο ΑΧΦιλοθέης, με ΑΦΜ ΔΟΥ Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 2. Σπυρίδων Στέφος του Χρήστου και της Ελένης, πο λιτικός μηχανικός, γεννημένος στη Λαμία στις , κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδό Σχολείου αριθ.24, κάτο χος του με αριθ. ΑΕ δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις στο ΤΑ. Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 3. Αργύριος Ανδρέας Παπαργυρόπουλος του Ιωάν νη και της Αλοίσιας Μαρίας, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα στις , κάτοικος Αθήνας, οδός Λάμψα αριθ.1, κάτοχος του με αριθ. AB δελτίου ταυτότητας,που εκδόθηκε στις στο Τ.Α. Πεντέλης, με ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙ ΕΥΘΥΝΤΗ. 4. Φρίξος Ραγκούσης του Νικολάου κατ της Καλλιόπης πολιτικός υπομηχανικός, γεννημένος στην Ελευσίνα στις , κάτοικος Αθήνας, οδός Λάμψα αριθ.1, κάτοχος του με αριθ. ΑΗ δελτίου ταυτότητας,που εκ δόθηκε στις στο Τ.Α Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ΜΕΛΟΣ. 5. Κων/νος Φέγγος του Βασιλείου και της Μαρίας πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα στις στις κάτοικος ΑγΑναργύρων,οδδς Κλεισούρας αρ.26 κάτοχο του με αριθ.κ272269/1978 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ΜΕΛΟΣ. 6. Αθανάσιος Παληομάρκου Βαϊόπουλος του Ορέστη και της Δήμητρας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις , κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Βι θυνίας αριθ. 41, κάτοχος του με αριθ. Χ δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις στο A A.T. Ν.Ιωνίας, με ΑΦΜ ΔΟΥ Ηρακλείου, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας ΜΕΛΟΣ. 7. Νικόλαος Ραγκούσης του Φρίξου και της Ευαγγελί ας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα στις , κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αποστολοπουλου αριθ. 57, κάτοχος του με αριθ. Ρ δελτίου ταυτό τητας, που εκδόθηκε στις στο ΤΑ. Χολαργού, με ΑΦΜ ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής ιθα γένειας και υπηκοότητας, ΜΕΛΟΣ. Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη Διοίκηση, Διαχείριση και Διάθεση της εταιρικής περιουσίας, όπως ορίζει το άρθρο 16 του καταστατικού της Εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά αποφασίζει και για διευκόλυνση της λειτουργίας της εταιρείας, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύ εται με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας ενός εκάστου, μεμονωμένα, των εκ των μελών του Δ.Σ. Σπύρο Στέφο του Χρήστου, Γεώργιο Λέλη του Νικολάου, Αργύριο Ανδρέα Παπαρ γυρόπουλο του Ιωάννη,Φρίξο Ραγκούση του Νικολάου και Νικόλαο Ραγκούση του Φρίξου Στα ανωτέρω πέντε μέλη, το Δ.Σ. αναθέτει την εκ προσώπηση της Εταιρείας και την άσκηση εξουσιών και δικαιωμάτων που ανήκουν σε αυτό. Προς το σκοπό αυτό συνομολογούν οποιαδήποτε πράξη, σύμβαση ή συναλλαγή με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και αναλαμ βάνουν ευθύνες, υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας έναντι παντός τρίτου Φυσικού ή Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή του Δημοσίου. Για διευκόλυνση των τρεχουσων εργασιών της Εται ρείας, το ΔΣ αποφασίζει και εξουσιοδοτεί εκτός των ανωτέρω μελών του και τα υπόλοιπα δύο μέλη του Δ.Σ., δηλαδή τον Κωνσταντίνο Φέγγο του Βασιλείου,και τον Αθανάσιο Παληομάρκου Βαϊόπουλο του Ορέστη όπως: 1. Εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε Δημόσια Αρχή (Υπουργεία, Νομαρχίες, Τελωνεία, Δικαστικές Αρχές, Δημοτική και Κοινοτική Αρχή, Οργανισμούς Κοινής Οφέ λειας ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΦΑ, ΔΕΥΑ κλπ Ασφαλιστικά Ταμεία, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΤΠΕΔΕ, TEE και επαγγελματικούς συλλόγους). 2. Εκπροσωπούν την Εταιρεία στους διάφορους μειο δοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, υπογράφουν και υποβάλλουν τις σχετικές προσφορές, δηλώσεις, ενστάσεις και λοιπά έγγραφα. 3. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσης υπηρε σίας, της οποίας, η Εταιρεία ως ανάδοχος ή μέλος κοι νοπραξίας ή υπεργολάβος έχει αναλάβει την εκτέλεση έργου, υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας, αιτή σεις, δηλώσεις, συμβάσεις πιστοποιήσεις, πρωτόκολλα, αιτήσεις θεραπείας και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της, παραλαμβάνουν έγγραφα, εγγυητικές επιστολές, τεύχη δημοπρασίας κ.λπ. Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 (2) Εται νυμία «ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΕΚ ΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 4365/01/Β/86/4363: βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης Τακτικός: ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2008 Η Τμηματάρχης Μ. ΚΙΤΣΟΥ (3) Εται νυμία «ΕΡΓΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΡΓΚΟΝ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΡΓΚΟΝ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 4775/01/Β/86/4773: 1) ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ με αριθμό αδείας O.E ) ΑΣΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ με αριθμό αδείας O.E Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2008 (4) την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙ ΔΗΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙ ΩΝ» και αριθμό Μητρώου 3775/01/Β/86/3773: 1) ΤΣΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) VALOPPI MASSIMILIANO με αριθμό αδείας O.E ) ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με αριθμό αδείας O.E ) ΛΑΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ με αριθμό αδείας O.E Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2008 (5) Εται επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρeιών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρeίας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 57581/01/Β/04/476: 1) ΠΑΝΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ με αριθμό αδείας O.E

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1) ΣΟΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό αδείας O.E Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2008 (6) Εται νυμία «ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΡΤΙΧ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΡΤΙΧ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 52142/01/Β/02/376: 1) ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΜΑΛΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ με αριθμό αδείας O.E ) ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό αδείας O.E Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2008 (7) Εται νυμία «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «SOL Consulting SA». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛ ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «SOL Consulting SA» και αριθμό Μητρώου 52937/01/Β/02/576: 1) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με αριθμό αδείας O.E ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό αδείας O.E Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2008 (8) Εται νυμία «ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ROCA ΕΛ ΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και αριθμό Μητρώου 41170/01/ Β/98/376: 1) ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΦΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ με αριθμό αδείας O.E Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (9) Εται νυμία «HARMONY CRUISES ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «HARMONY CRUISES AE». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HARMONY CRUISES ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «HARMONY CRUISES AE» και αριθμό Μητρώου 50668/01/ Β/01/776:

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 1) ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΤΣΑΓΚΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό αδείας O.E Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2008 (10) την επωνυμία «CONTEC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕ ΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «CONTEC CONSTRUCTION TECHNOLOGY S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CONTEC ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «CONTEC CONSTRUCTION TECHNOLOGY S.A.» και αριθμό Μητρώου 48632/02/Β/01/51: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθε ση διαχείρισης του Δ.Σ. και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (11) Εται επωνυμία «Ν. ΜΙΧΑΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΜΙΧΑΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 12575/02/Β/86/101/(1997) με το οποίο αποφασίσθηκε η λύση της εταιρεία και η θέση της σε εκκαθάριση. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν εκκαθαριστές οι: 1. Καλλιόπη Λώρα θυγατέρα Αντωνίου Μίχαλου, επι χειρηματίας, γεννηθείσα το 1954 στο Λονδίνο κάτοικος Παλ. Ψυχικού Σαμαρά 25, ΑΔΤ Μ / Χίου Ελληνίδα υπήκοος ΑΦΜ Ιάκωβος Σεφεριάδης του Ιωάννου, ιδιωτικός υπάλλη λος, γεννηθείς το 1955 στην Πλατανιά Δραμας, κάτοικος Πειραιώς Αρ Καλλιγά 11, με ΑΔΤ Μ /ζ ΠΑ Πειραιά Έλληνας υπήκοος ΑΦΜ Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (12) Εται επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΚΑ ΡΑΓΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 8899/62/Β/86/0733: ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: 1) Γκούτζινας Ιωάννης με αριθμό αδείας O.E. 0392/ ) Κολτσιδόπουλος Ευριπίδης με αριθμό αδείας O.E. 2993/99. 1) Τζόκας Χαράλαμπος με αριθμό αδείας O.E. 0392/ ) Τσορτανίδης Ιορδάνης με αριθμό αδείας O.E. 0393/ Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (13) Εται επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕ ΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΥΡΣΟΣ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΥΡΣΟΣ» και αριθμό Μητρώου 8596/62/Β/86/0431: ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: 1) Αναστάσιος Μαλούδης με αριθμό αδείας O.E. 0395/ ) Δημήτριος Γεωργιάδης με αριθμό αδείας O.E. 0497/ ) Δημήτριος Καραγιάννης με αριθμό αδείας O.E. 0393/ ) Δημήτριος Μαράτσος με αριθμό αδείας O.E. 0396/ Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (14) Εται επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» με δ.τ. «SKIONI MARE A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓ.ΚΑΚΑΒΕ ΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «SKIONI MARE A.E.»και αριθμό Μητρώου 46720/62/Β/00/0204: ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: 1) ΑΝΤΑΛΕΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ με αριθμό αδείας O.E ) ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό αδείας O.E Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2008 Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ (15) την επωνυμία «ΤΣΙΓΓΑΣ ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙ ΣΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΤΣΙΓΓΑΣ ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΓΓΑΣ ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΤΣΙΓΓΑΣ ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 46804/62/Β/00/0215: ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: 1) ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ με αριθμό αδείας O.E Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2008 Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ (16) Εται επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΝΤΕ ΛΙΔΗΣ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 50574/62/Β/01/0264: ελεγκτών για τη χρήση

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: 1) ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΘΗΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΚΑΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αριθμό αδείας O.E ) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό αδείας O.E Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2008 Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ (17) την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΟ ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛ ΛΑΚΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «Αντωνόπουλος Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 33730/14/Β/95/10: 1) Προσάρτημα,έκθεση διαχείρισης Δ/κού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση των μετόχων με το οποίο ορίζονται Ορκωτοί Ελεγκτές χρήσης 2008 οι: Τακτικός: α) Γκούβας Δημήτριος, κάτοικος Καπαδρικίου Αττικής και AM Σ.Ο.Ε.Λ , μέλος της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟ ΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα. Αναπληρωματικός: α) Σταθόπουλος Ιωάννης, κάτοικος Χαϊδαρίου, διεύ θυνση Καλαβρύτων 68, με Α.Τ.Σ και A.M. Σ.Ο.Ε.Λ , μέλος της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩ ΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα. Λαμία, 29 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (18) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΡΤΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Δυνάμει του υπ αριθμ. 1516/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Μαράσογλου, αντί γραφο του οποίου κατετέθη νόμιμα στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας στις με αριθμό 61/2008 οι μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιωρι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΡΤΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΚΟΡΤΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», με έδρα τον οικισμό Αγίου Γεωργίου της Κοινότητας Λιχάδας Ευβοίας τα δε γραφεία της Εταιρείας είναι εντός του οικισμού Αγίου Γεωργίου της Κοινότητας Λιχάδας Ευβοίας, ήτοι οι: 1) Ευστάθιος Κορτέσης του Δημητρίου και της Γεωρ γίας, οικοδόμος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973 κάτοικος Γιάλτρων Αιδηψού Ευβοίας, κάτοχος του υπ αριθμόν Π / Δελτίου αστυνομι κής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αιδηψού, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Ιστιαίας, Ελληνικής Ιθα γενείας και 2) Νικόλαος Κορτέσης του Δημητρίου και της Γεωρ γίας, οικοδόμος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Γιάλτρων Αιδηψού Ευβοίας, κάτοχος του υπ αριθμόν Χ / δελτίου αστυνομικής ταυ τότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αιδηψού με ΑΦΜ της ΔΟΥ Ιστιαίας, Ελληνικής Ιθαγενείας, προ έβησαν: Α) Σε αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας και όρι σαν ότι νέος διαχειριστής θα είναι ο εκ των εταίρων Νικόλαος Κορτέσης του Δημητρίου και της Γεωργίας, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία και θα έχει τις ίδιες ακριβώς εξουσίες που είχε και ο παλαιός διαχειριστής και τροποποίησαν το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο έχει πλέον ως εξής: Άρθρο 12ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατί θεται στον εκ των εταίρων Νικόλαο Κορτέση του Δη μητρίου και της Γεωργίας, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία. Β) Σε κωδικοποίηση του. καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να συμπεριληφθεί η ως άνω τροποποίη ση. Η Συμβολαιογράφος ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΣΟΓΛΟΥ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1583 27 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3283 18 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1362 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11607 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4149 9 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11775 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11845 9 Νοεµβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα