Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x x 16. MegaPixels x x x x x

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x 480 0.3 22 x 16. MegaPixels. 1280 x 960 1.3 45 x 33. 1600 x 1200 2.1 56 x 42. 2048 x 1536 3."

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ Art & Creative Director Η εργασία με το Photoshop μας επιτρέπει να παράγουμε εικόνες Bitmap. Η εικόνα Bitmap δεν είναι τίποτα άλλο από μία ορθογώνια περιοχή που αναλύεται σε ένα πλέγμα από πολλά τετράγωνα( pixels, Picture Elements). Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός γραφικού Bitmap είναι: Το μέγεθος, η ανάλυση, το βάθος χρώματος. BITMAP ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ: Είναι το πλήθος των pixels που περιέχονται σε μία εικόνα στην οριζόντια και κάθετη διεύθυνση της, π.χ. 640 χ 480 pixels. Αυτό το μέγεθος δεν καθορίζει και την πραγματική εκτυπώσιμη διάσταση της εικόνας ή την ανάλυση της. ΑΝΑΛΥΣΗ (Resolution): Ανάλυση μίας εικόνας bitmap ορίζεται ως το πλήθος των pixels σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή (inch). Η ανάλυση ορίζεται και ως ppi (pixels per inch) 1inch=2,54cm. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 72 x 72 pixels 72 ppi 1 x 1inch. (2,54 x 2,54cm) 640 x 480 pixels 72 ppi 8,9 x 6,7 inch. (22,6 x 17cm) 640 x 480 pixels 144 ppi 4,45 x 3,35 inch.(11,3 x 8,5cm) Απαραίτητες έννοιες στην ανάλυση είναι: Ανάλυση ΣΑΡΩΜΕΝΗΣ εικόνας μετριέται σε ppi (pixel per inch) Ανάλυση ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗΣ εικόνας μετριέται σε dpi (dots per inch) Ανάλυση (συχνότητα) ΟΘΟΝΗΣ μετριέται σε lpi (lines per inch) Ένας κανόνας για να πετύχουμε την μέγιστη απόδοση της ανάλυσης της εικόνας είναι να διπλασιάζουμε την συχνότητα της. Π.χ. αν έχουμε μια οθόνη 150 lpi τότε θα πρέπει να σαρώσουμε την εικόνα σε ανάλυση 300ppi

2 - Είναι σαφές ότι η ανάλυση μιας εικόνας είναι αντιστρόφως ανάλογη της διάστασης της. - Το μέγεθος ενός pixel καθορίζεται από την ανάλυση της εικόνας. - Αν κρατήσω σταθερή την ανάλυση και μεγαλώσω τη διάσταση της εικόνας θα μεγαλώσει και το μέγεθος των pixel. - Αν μικρύνω τη διάσταση μιας εικόνας αυξάνεται η ανάλυση της διότι ο ίδιος αριθμός pixel θα βρεθεί σε μικρότερο χώρο. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ PPI Ο όρος ppi (pixel per inch) αναφέρεται στην ανάλυση μιας σαρωμένης μέσω scanner εικόνας και στην εμφάνιση της στην οθόνη Οταν βλέπουμε ένα θέμα σε φυσικό μέγεθος στο PhotoShop, τα 72 ppi είναι αρκετά για να μην χάσουμε σε λεπτομέρεια και να μην έχουμε μεγαλύτερο αρχείο από αυτό που χρειάζεται. Ο όρος ppi χρησιμοποιείται για να περιγράψει και τον αριθμό των εικονοστοιχείων ανά ίντσα σε μια ψηφιακή φωτογραφία (bitmap). Επίσης είναι όρος που υποστηρίζουν οι αισθητήρες των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών γνωστός σαν megapixels (Mp). Τα Mp προκύπτουν αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό της ανάλυσης W x H (πλάτος x ύψος). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μια φωτογραφία με ανάλυση 2048 x 1536 = Χρειάζεται φωτογραφική μηχανή 3.2 Mp. Pixels Πλάτος x ύψος MegaPixels Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x x x x x x x x x x x x x x x x 95 Το αποτέλεσμα των διαστάσεων της τελικής φωτογραφίας προκύπτει αν διαιρέσουμε την ανάλυση της φωτογραφίας μας π.χ 72 ppi με την ανάλυση των διαστάσεων των παραγομένων φωτογραφιών σε ίντσες και αν το αποτέλεσα το πολλαπλασιάσουμε με 2,54 θα έχουμε το αποτέλεσμα σε cm.

3 DPI Ο όρος dpi (dots per inch) αναφέρεται στην ανάλυση (resolution) μιας μονάδας εξόδου π.χ ενός εκτυπωτή Δείχνει πόσα σημεία (dots) μελάνης θα τοποθετήσει πάνω σε μια συγκεκριμένη διάσταση (inch) του χαρτιού. LPI Ο όρος lpi (line rer inch) προσδιορίζει την μονάδα που χρησιμοποιείται όταν μια ψηφιακή εικόνα πρόκειται να τυπωθεί με την μέθοδο του half-tone (raster) που είναι συνηθισμένοι στον χώρο των εκδόσεων, εφημερίδων και εκτυπώσεων. Αναφέρεται στον αριθμό των γραμμών του πλέγματος που χρησιμοποιείται στην διαδικασία εκτύπωσης και τυπικές τιμές είναι τα - 85 lpi για εφημερίδες lpi για βιβλία καλής ποιότητας lpi για ειδικές υψηλές ποιότητες. ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ( bit ): Μας δείχνει πόσες πιθανές χρωματικές διαβαθμίσεις μπορεί να πάρει το κάθε pixel μίας εικόνας. Με άλλα λόγια είναι το πλήθος των bit (δυαδικό ψηφίο), που χρησιμοποιούνται για να περιγραφεί το χρώμα κάθε ενός pixel. Όσο περισσότερα bit ανά pixel τόσα περισσότερα χρώματα διαθέτει η εικόνα. Στην απλούστερη μορφή του κάθε pixel ορίζεται είτε ως μαύρο είτε ως άσπρο. Αυτό ονομάζεται και εικόνα 1 bit. 1 bit = 2 1 = 2 χρώματα 2 bit = 2 2 = 4 χρώματα 4 bit = 2 4 = 16 χρώματα 8 bit = 2 8 = 256 χρώματα 16 bit = 2 16 = χρώματα 24 bit = 2 24 = χρώματα (true color) 32 bit = 2 32 = χρώματα (true color) - Το βάθος χρώματος ενός pixel καθορίζεται από τον αριθμό των bit - Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να διακρίνει έως αποχρώσεις.

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PIXEL ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι διαστάσεις των pixel (μέγεθος εικόνας ή ύψος και πλάτος) μιας εικόνας bitmap είναι η μέτρηση του αριθμού pixel σε συνδυασμό με το πλάτος και το ύψος μιας εικόνας. Ανάλυση είναι ο βαθμός της λεπτομέρειας σε μια εικόνα bitmap και μετράται σε pixel ανά ίντσα (ppi). Όσο περισσότερα pixel ανά ίντσα υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση. Γενικά, οι εικόνες με μεγαλύτερη ανάλυση παράγουν εκτυπωμένη εικόνα με καλύτερη ποιότητα. Η ίδια εικόνα στα 72-ppi και 300-ppi, μεγέθυνση 200% Ο συνδυασμός του μεγέθους pixel και τις ανάλυσης προσδιορίζει την ποσότητα δεδομένων εικόνας. Εκτός εάν γίνει αναδειγματοληψία μιας εικόνας, η ποσότητα των δεδομένων εικόνας παραμένει η ίδια όταν αλλάζετε είτε το μέγεθος pixel είτε την ανάλυση. Εάν αλλάξετε την ανάλυση ενός αρχείου, το πλάτος και το ύψος του αλλάζουν αντίστοιχα για να διατηρήσουν την ίδια ποσότητα δεδομένων εικόνας. Και το αντίθετο. Στο Photoshop, μπορείτε να δείτε τη σχέση ανάμεσα στο μέγεθος εικόνας και στην ανάλυση στο πλαίσιο διαλόγου "Μέγεθος" (επιλέξτε Εικόνα > Μέγεθος εικόνας). Καταργήστε την επιλογή "Αναδειγματοληψία εικόνας" γιατί δεν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα δεδομένων εικόνας στη φωτογραφία σας. Έπειτα αλλάξτε το πλάτος ή το ύψος ή την ανάλυση. Καθώς αλλάζετε μια τιμή, οι άλλες δύο τιμές αλλάζουν αντίστοιχα.

5 Οι διαστάσεις pixel αντιστοιχούν στο μέγεθος (εξόδου) κειμένου επί την ανάλυση. A. Αρχικές διαστάσεις και ανάλυση B. Μείωση της ανάλυσης χωρίς αλλαγή των διαστάσεων pixel (χωρίς αναδειγματοληψία) Γ. Η μείωση της ανάλυσης στο ίδιο μέγεθος αρχείου μειώνει τις διαστάσεις pixel (αναδειγματοληψία).

6 Αναδειγματοληψία Αναδειγματοληψία είναι η αλλαγή της ποσότητας δεδομένων εικόνας που έχετε καθώς αλλάζετε τις διαστάσεις pixel ή την ανάλυση μιας εικόνας. Όταν μειώνετε τη δειγματοληψία (μειώνετε τον αριθμό των pixel), διαγράφονται κάποιες πληροφορίες από την εικόνα. Όταν κάνετε αναδειγματοληψία προς τα πάνω (αυξάνετε τους αριθμούς των pixel ή κάνετε αύξηση δειγματοληψίας), προστίθενται νέα pixel. Ορίζετε μια μέθοδο παρεμβολής για να προσδιορίσετε με ποιο τρόπο θα προστίθενται ή θα διαγράφονται τα pixel. Αναδειγματοληψία pixel A. Μείωση δειγματοληψίας B. Αρχική Γ. Αναδειγματοληψία προς τα πάνω (εμφανίζονται επιλεγμένα pixel για κάθε σύνολο εικόνων)

7 Έχετε υπόψη σας ότι η αναδειγματοληψία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ποιότητα της εικόνας. Για παράδειγμα, όταν κάνετε αναδειγματοληψία μιας εικόνας για να έχετε μεγαλύτερες διαστάσεις pixel, η εικόνα χάνει κάποιες από τις λεπτομέρειες και την οξύτητά της. Η εφαρμογή του φίλτρου μάσκας όξυνσης στην εικόνα μετά την αναδειγματοληψία ενδέχεται να βοηθήσει ώστε να γίνει πάλι εστίαση στις λεπτομέρειες της εικόνας. Μπορείτε να αποφύγετε την αναδειγματοληψία εφόσον σαρώσετε ή δημιουργήσετε την εικόνα σε επαρκώς υψηλή ανάλυση. Εάν θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων της αλλαγής διαστάσεων pixel στην οθόνη ή να κάνετε δοκιμαστικές εκτυπώσεις σε διαφορετικές αναλύσεις, πραγματοποιήστε αναδειγματοληψία ενός αντίγραφου του αρχείου σας.

8 ΤΟ ΡΑΣΤΕΡ Τα φιλμ που χρησιμοποιούνται από το ατελιέ για το χρωματικό διαχωρισμό των προτύπων, καλούνται λιθογραφικά φιλμ. Για να απεικονιστεί ένα τονικό θέμα σε λιθογραφικό φιλμ χρησιμοποιήθηκε το πλέγμα ράστερ Για την απόδοση του λευκού χρώματος σε αυτό δεν εγγράφεται τίποτα στο λιθογραφικό φιλμ, για την απόδοση του μαύρου χρώματος εγγράφεται ολόκληρη η επιφάνια του, ενώ για την απόδοση των ενδιάμεσων τόνων εγγράφονται κουκίδες διαφόρων μεγεθών, που καλύπτουν από 1% ως 99% της επιφάνειας του φιλμ, ανάλογα με τον τόνο που αυτές αντιπροσωπεύουν. Το σχήμα της κουκίδας Η κουκίδα του ράστερ μπορεί να είναι: - στρογγυλή - τετράγωνη - ρόμβος - έλλειψη Το μέγεθος της κουκίδας Η επιλογή του μεγέθους της κουκίδας του πλέγματος του ράστερ εξαρτάται κατά κύριο λόγο, από την εκτυπωτική μέθοδο και την ποιότητα του εκτυπωτικού υποστρώματος. Δίνονται ενδεικτικές τιμές που αντιστοιχούν για εκτυπώσεις: Όφσετ: συνήθως από 35 κουκίδες ή αλλιώς γραμμές (lines), όπως αποκαλούνται, ανά εκατοστό, έως 90 κουκίδες /cm Μεταξοτυπία: συνήθως από 12 κουκίδες /cm έως 48 κουκίδες /cm Φλεξογραφία: συνήθως από 12 κουκίδες/cm έως 60 κουκίδες /cm Η κάλυψη της επιφάνειας Αυτή υπολογίζεται, όπως είδαμε, σε ποσοστά από 1% έως 99%. Οι μοίρες του ράστερ Οι κουκίδες του ράστερ δεν είναι τυχαία διασκορπισμένες σε κάθε φιλμ που αντιστοιχεί στα χρώματα της τετραχρωμίας, αλλά είναι διατεταγμένες με συγκεκριμένη διεύθυνση. Η διεύθυνση αυτή των κουκίδων, η κλίση τους, δηλαδή, χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες μοίρες. Για τον καθορισμό των μοιρών των κουκίδων μετριέται η γωνία που ορίζεται από το οριζόντιο επίπεδο και από τη διεύθυνση διάταξης των κουκίδων.

9 Σε μονόχρωμες αναπαραγωγές το ράστερ τοποθετείται σε γωνία 45 ο, επειδή σε αυτή την κλίση οι κουκίδες του ράστερ δε διακρίνονται εύκολα, ενώ στις έγχρωμες τοποθετείται: - Cyan 15 ο ή 75 ο - Magenta 45 ο - Yellow 90 ο - Black 105 ο ή 75 ο Ο κανόνας που ακολουθείται είναι ο εξής: Η διαφορά των μοιρών μεταξύ των χρωμάτων πρέπει να είναι 30 ο για να μη δημιουργείται μουαρέ. Έτσι όταν το Μαύρο είναι στις 105 ο, το Cyan είναι στις 75 ο, το Magenta στις 45 ο και το Yellow στις 90 ο. Το κίτρινο βρίσκεται πάντα κάθετα στις 90 ο, κάνει μουαρέ με cyan και μαύρο, αλλά δεν φαίνεται στην εκτύπωση, διότι είναι άτονο χρώμα. ΜΟΥΑΡΕ Είναι το φαινόμενο συμβολής κατά το οποίο η κουκκίδα από ένα παραγόμενο φιλμ πέφτει ακριβώς δίπλα ή επικαλύπτει ελαφρά την κουκκίδα από ένα άλλο φιλμ διαφορετικού χρώματος δηλαδή οι γωνίες δεν είναι στην ακριβή τους θέση, έτσι ώστε να δημιουργείται μια μεγάλη κουκκίδα που φαίνεται με γυμνό μάτι. Μουαρέ Διάφορες μορφές κουκκίδας ράστερ.

10 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Η ανάλυση εκτυπωτή μετράται σε κουκκίδες μελανιού ανά ίντσα και είναι επίσης γνωστή ως dpi. Γενικά, όσο περισσότερες κουκκίδες ανά ίντσα υπάρχουν, τόσο πιο λεπτομερές θα είναι το αποτέλεσμα της εκτύπωσης που θα έχετε. Οι περισσότεροι εκτυπωτές ψεκασμού έχουν ανάλυση περίπου 720 με 2880 dpi. (Στην ουσία, οι εκτυπωτές ψεκασμού παράγουν ένα μικροσκοπικό ίχνος ψεκασμού μελανιού, όχι πραγματικές κουκκίδες όπως οι εικονοθέτες και οι εκτυπωτές laser). Η ανάλυση εκτυπωτή είναι διαφορετική αλλά σχετίζεται με την ανάλυση εικόνας. Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία υψηλής ποιότητας σε εκτυπωτή ψεκασμού, μια ανάλυση οθόνης περίπου 220 ppi θα πρέπει να έχει καλά αποτελέσματα. Συχνότητα ράστερ είναι ο αριθμός κουκκίδων του εκτυπωτή ή των κελιών ράστερ ανά ίντσα που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση εικόνων σε κλίμακα του γκρι ή διαχωρισμούς χρωμάτων. Γνωστή επίσης ως συχνότητα σάρωσης ή συχνότητα γραμμής, η συχνότητα ράστερ μετράται σε γραμμές ανά ίντσα (lpi) ή γραμμές κελιών ανά ίντσα σε ράστερ. Όσο πιο υψηλή είναι η ανάλυση της συσκευής εξόδου, τόσο πιο λεπτή (υψηλή) συχνότητα σάρωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Η σχέση μεταξύ ανάλυσης εικόνας και συχνότητας ράστερ προσδιορίζει την ποιότητα των λεπτομερειών στην εκτυπωμένη εικόνα. Για να παράγετε εικόνα ράστερ στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, γενικά χρησιμοποιείτε ανάλυση οθόνης που να πολλαπλασιάζει κατά 1,5 ή το μέγιστο 2 φορές τη συχνότητα κουκκίδας. Ωστόσο, σε ορισμένες εικόνες και συσκευές εξόδου, μια χαμηλότερη ανάλυση μπορεί να παράγει καλά αποτελέσματα. Για να ορίσετε τη συχνότητα ράστερ του εκτυπωτή σας, ελέγξτε την τεκμηρίωση του εκτυπωτή σας ή συμβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας. Σημείωση: Ορισμένοι εικονοθέτες και εκτυπωτές laser 600-dpi χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές κουκκίδας από το ράστερ. Εάν εκτυπώνετε μια εικόνα σε εκτυπωτή που δεν χρησιμοποιεί το ράστερ, συμβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας ή την τεκμηρίωση του εκτυπωτή σας για τις συνιστώμενες αναλύσεις οθόνης.

11 Παραδείγματα συχνότητας ράστερ A. 65 lpi: Αδρές κουκκίδες, τυπικά χρησιμοποιείται για την εκτύπωση δελτίων τύπου και κουπονιών για την αγορά προϊόντων B. 85 lpi: Μεσαίες κουκκίδες, τυπικά χρησιμοποιείται για την εκτύπωση εφημερίδων Γ. 133 lpi: Κουκκίδες υψηλής ποιότητας που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση έγχρωμων περιοδικών Δ.177 lpi: Πολύ λεπτή κουκκίδα που συνήθως χρησιμοποιείται για ετήσιες αναφορές και για εικόνες σε λευκώματα

12 ΜΕ ΠΟΣΑ DPI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΑΝΑΡΕΙΣ;;; Από Χαριλάου Δημήτρη (υλικό MICROTEK) Είναι γνωστό ότι μπορείτε να καθορίσετε εσείς τον αριθμό των dpi με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί μία σάρωση (μέχρι το μέγιστο του scanner). Το βασικό ερώτημα που γεννιέται σε κάθε χρήστη αφορά στο ποια είναι η σωστή ανάλυση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που η τιμή ανάλυσης είναι πολύ χαμηλή, ο σαρωτής δεν θα αποκτήσει αρκετές πληροφορίες και η εικόνα θα είναι ασαφής. Αντίθετα, αν είναι πολύ υψηλή, το γραφικό αρχείο θα είναι πολύ μεγάλο και η σάρωση θα διαρκέσει περισσότερο. Εκτιμήστε λοιπόν σωστά τις ανάγκες σας για να επιτύχετε εξοικονόμηση χρόνου και χώρου. Η ανάλυση εξαρτάται από το αντικείμενο που σαρώνετε καθώς και τη συσκευή εξόδου που θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση της εικόνας. Αν η συσκευή εξόδου είναι ολόκληρη η οθόνη του υπολογιστή, προκειμένου να έχετε απόλυτη ακρίβεια κατά την επιλογή ανάλυσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον τύπο: Επιθυμητή ανάλυση = πλάτος ανάλυσης οθόνης / πλάτος της προς σάρωση εικόνας Για παράδειγμα, αν μία οθόνη χρησιμοποιεί ανάλυση 8ΟΟ X 6ΟΟ και η εικόνα έχει πλάτος 5 ίντσες, η ανάλυση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι 8ΟΟ/5 =160 dpi. Αν θέλουμε η εικόνα να εμφανιστεί στην οθόνη αλλά στο πραγματικό μέγεθός της, τότε ισχύει ο τύπος: Eπιθυμητή ανάλυση = πλάτος ανάλυσης οθόνης / μέγιστο ορατό πλάτος οθόνης Για παράδειγμα, με ανάλυση 8ΟΟ Χ 6ΟΟ και μέγιστο ορατό πλάτος οθόνης 11,75 ίντσες (μετρήστε το πλάτος της οθόνης σε εκατοστά και διαιρέστε με 2,54), θα πρέπει να ορίσετε ανάλυση ίση με 8ΟΟ / 11,7 = 68 dpi. Αν η συσκευή εξόδου είναι ο εκτυπωτής τότε ο αντίστοιχος τύπος είναι: (Tελικό ύψος εικόνας/πραγματικό ύψος εικόνας)* Ηalftοne freq.* 2 Για παράδειγμα, αν θέλετε να σαρώσετε μία εικόνα με ύψος 5 ίντσες και να την τοποθετήσετε σε ένα πλαίσιο κειμένου με ύψος 3 ίντσες τότε, αν υποθέσουμε ότι η halftοne freqυency του εκτυπωτή είναι 60 lpi (βρίσκεται από τα αντίστοιχα manυals), η ανάλυση που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι (3/5)*6Ο*2 = 72 dpi.

13 Αν δεν θέλετε να μπλέξετε με τύπους και υπολογισμούς, υπάρχουν δύο γενικοί και απλοί κανόνες που μπορείτε να ακολουθείτε. 1. Κείμενο ή γραμμικό σχέδιο Σαρώστε με τη μέγιστη τιμή dpi που μπορεί να αποδώσει ο εκτυπωτής σας. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε διαβαθμίσεις γκρίζου και για να αποδωθούν σωστά όλες οι λεπτές άκρες των γραμμάτων ή των σχεδίων ο τύπος είναι: Μέγεθος αρχείου = ύψος εικόνας * πλάτος εικόνας * (ανάλυση σάρωσης) * bytes ανά pixel Αν η σάρωση γίνεται με σκοπό την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, τότε ανάλογα με το μέγεθος και την καθαρότητα αποτύπωσης των γραμμάτων χρησιμοποιήστε ανάλυση 200 με 3ΟΟ dpi. Συνήθως τα 300 dpi είναι η σωστή σάρωση. 2. Εικόνες Στη συνέχεια δίνεται μία εικόνα των αναλύσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, όπως προτείνονται από κατασκευαστές: - Για εκτυπωτές των 3ΟΟ dpi είναι συνήθως αρκετή μία σάρωση σε 100 dpi. - Για εκτυπωτές cοlοr inkjet των 360 dpi αρκεί μία σάρωση με 135 dpi. - Για εκτυπωτές των 6ΟΟ dpi αρκεί μία σάρωση με 150 dpi. Σε κάθε περίπτωση μία σάρωση με άνω των 2ΟΟ dpi δεν προσφέρει καμία βελτίωση στην ποιότητα της εκτυπούμενης εικόνας, ανεξάρτητα από την ποιότητα του εκτυπωτή που διαθέτετε.

14 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΞΟΔΟΥ Αν η προετοιμασία των εικόνων σας για επαγγελματική εκτύπωση γίνεται απευθείας στο Photoshop, μπορείτε να επιλέξετε και να κάνετε προεπισκόπηση για μια ποικιλία από σημάδια σελίδας και άλλες επιλογές εξόδου, χρησιμοποιώντας την εντολή "Εκτύπωση". Γενικά, αυτές οι επιλογές εξόδου πρέπει να ορίζονται μόνο από τους ειδικούς στην προεκτύπωση ή από πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τη διαδικασία εκτύπωσης. Σημάδια σελίδας A. Γραμμή απόχρωσης ντεγκραντέ B. Ετικέτα Γ. Σημεία σύμπτωσης

15 Δ. Γραμμή προοδευτικού χρώματος E. Γωνιακό σημάδι περικοπής Στ. Κεντρικό σημάδι περικοπής Z. Περιγραφή Η. Στόχος τύπου αστέρι 1. Επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση. 2. Επιλέξτε "Έξοδος" από το αναδυόμενο μενού. 3. Ρυθμίστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές: Γραμμές βαθμονόμησης Εκτυπώνει μια κλίμακα του γκρι 11 βημάτων, μια μετάβαση πυκνότητας από το 0 έως το 100% σε διαβαθμίσεις του 10%. Στην περίπτωση διαχωρισμού χρωμάτων CMYK, στα αριστερά κάθε τσίγκου CMYK εκτυπώνεται μια γραμμή απόχρωσης ντεγκραντέ και στα δεξιά μια γραμμή προοδευτικού χρώματος. Σημείωση: Οι γραμμές βαθμονόμησης, τα σημεία σύμπτωσης, τα σημάδια περικοπής και οι ετικέτες εκτυπώνονται μόνο εάν το χαρτί είναι μεγαλύτερο από την εκτυπωμένη εικόνα. Για τις γραμμές βαθμονόμησης και τα σημεία σύμπτωσης στόχου τύπου αστέρι, απαιτείται εκτυπωτής PostScript. Σημεία σύμπτωσης Εκτυπώνει σημεία σύμπτωσης στην εικόνα (στόχους τύπου ομόκεντρων κύκλων και στόχους τύπου αστέρι). Αυτά τα σημεία χρησιμοποιούνται κυρίως για την ευθυγράμμιση των διαχωρισμών των χρωμάτων. Γωνιακά σημάδια περικοπής Εκτυπώνει σημάδια περικοπής στα σημεία όπου πρέπει να γίνει ψαλίδιση της σελίδας. Μπορείτε να εκτυπώσετε σημάδια περικοπής στις γωνίες. Σε εκτυπωτές PostScript, ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή γίνεται επίσης εκτύπωση των στόχων τύπου αστέρι. Κεντρικά σημάδια περικοπής Εκτυπώνει σημάδια περικοπής στα σημεία όπου πρέπει να γίνει ψαλίδιση της σελίδας. Μπορείτε να εκτυπώσετε σημάδια περικοπής στο κέντρο κάθε άκρου.

16 Περιγραφή Εκτυπώνει το κείμενο περιγραφής που έχει εισαχθεί στο πλαίσιο διαλόγου "Πληροφορίες αρχείου", με όριο περίπου τους 300 χαρακτήρες. Το κείμενο της περιγραφής εκτυπώνεται πάντοτε σε απλή γραμματοσειρά Helvetica 9 στιγμών. Ετικέτες Εκτυπώνει το όνομα του αρχείου πάνω από την εικόνα. Αν εκτυπώνετε διαχωρισμούς, στην ετικέτα περιλαμβάνεται και το όνομα του διαχωρισμού. Εκτυπώσιμη πλευρά κάτω Κάνει το κείμενο αναγνώσιμο όταν η πλευρά με τη φωτοευαίσθητη επίστρωση είναι προς τα κάτω, δηλαδή όταν η εκτυπώσιμη πλευρά του φιλμ ή του φωτογραφικού χαρτιού δεν είναι στραμμένη προς το μέρος σας. Κανονικά, οι εικόνες που εκτυπώνονται σε χαρτί εκτυπώνονται με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω, ώστε το κείμενο να διαβάζεται όταν η πλευρά με τη φωτοευαίσθητη επίστρωση είναι στραμμένη προς το μέρος σας. Οι εικόνες που εκτυπώνονται σε φιλμ, συχνά εκτυπώνονται με τη φωτοευαίσθητη επίστρωση προς τα κάτω. Αρνητική Εκτυπώνει μια αντιστραμμένη εκδοχή ολόκληρου του αποτελέσματος, περιλαμβάνοντας όλες τις μάσκες και τυχόν χρώματα φόντου. Σε αντίθεση με την εντολή "Αντιστροφή" του μενού "Εικόνα", η επιλογή "Αρνητική" μετατρέπει σε αρνητικό το αποτέλεσμα, και όχι την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη. Αν εκτυπώνετε διαχωρισμούς απευθείας σε φιλμ, είναι πολύ πιθανό να χρειάζεστε αρνητικό, αν και σε πολλές χώρες συνηθίζονται τα θετικά φιλμ. Επικοινωνήστε με την εταιρεία εκτυπώσεων για να μάθετε τι χρειάζονται. Για να βρείτε την εκτυπώσιμη πλευρά, εξετάστε το φιλμ κάτω από έντονο φως, μετά την εμφάνισή του. Η θαμπή πλευρά είναι η εκτυπώσιμη και η γυαλιστερή είναι η βάση. Ενημερωθείτε για το αν η εταιρεία εκτυπώσεων χρειάζεται φιλμ με τη θετική εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω, την αρνητική εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω, τη θετική εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω ή την αρνητική εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω. Φόντο Επιλέγει ένα χρώμα φόντου που θα εκτυπωθεί στη σελίδα, έξω από την περιοχή της εικόνας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεστε ένα μαύρο ή

17 έγχρωμο φόντο για τις διαφάνειες που εκτυπώνετε με ένα εκτυπωτικό μηχάνημα φωτογραφικού φιλμ. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή "Φόντο" και επιλέξτε ένα χρώμα από τον επιλογέα χρωμάτων. Αυτή η επιλογή επηρεάζει μόνο την εκτύπωση και όχι την ίδια την εικόνα. Πλαίσιο Εκτυπώνει ένα μαύρο πλαίσιο γύρω από μια εικόνα. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και επιλέξτε μια μονάδα για να ορίσετε το πλάτος του πλαισίου. Ξάκρισμα Εκτυπώνει σημάδια περικοπής μέσα στην εικόνα και όχι έξω από αυτήν. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν πρόκειται να κάνετε ψαλίδιση της εικόνας μέσα στο γραφικό. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και επιλέξτε μια μονάδα για να ορίσετε το πλάτος του ξακρίσματος. Ράστερ Ορίζει τη συχνότητα κουκκίδας (πυκνότητα γραμμών του ράστερ) και το σχήμα κουκκίδας για κάθε γραμμή ράστερ που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της εκτύπωσης. Μεταφορά Ρυθμίζει τις λειτουργίες μεταφοράς, που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την αντιστάθμιση του κέρδους κουκκίδας ή της απώλειας κουκκίδας που ενδέχεται να προκύψει κατά τη μεταφορά της εικόνας στο φιλμ. Αυτή η επιλογή αναγνωρίζεται μόνο όταν εκτυπώνετε απευθείας από το Photoshop ή όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή EPS και το εκτυπώνετε σε έναν εκτυπωτή PostScript. Γενικά, συνιστάται η ρύθμιση για το κέρδος κουκκίδας να γίνεται με τις ρυθμίσεις του πλαισίου διαλόγου "Ρύθμιση CMYK". Ωστόσο, οι λειτουργίες μεταφοράς είναι χρήσιμες για την αντιστάθμιση στην περίπτωση χρήσης μιας μη βαθμονομημένης συσκευής εξόδου. Παρεμβολή Εξομαλύνει την εμφάνιση μιας εικόνας χαμηλής ανάλυσης, βελτιώνοντας την ανασύνθεση κατά την εκτύπωση. Η ανασύνθεση, ωστόσο, ενδέχεται να μειώσει την οξύτητα της ποιότητας της εικόνας. Ορισμένοι εκτυπωτές PostScript Level 2 (ή μεγαλύτερο) έχουν δυνατότητα εκτέλεσης της λειτουργίας παρεμβολής. Αν αυτό δεν ισχύει για το δικό σας εκτυπωτή, η επιλογή αυτή δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ποιότητας χρωμάτων

Οδηγός ποιότητας χρωμάτων Σελίδα 1 από 5 Οδηγός ποιότητας χρωμάτων Μενού Ποιότητα Χρήση Print Mode (Λειτουργία εκτύπωσης) Έγχρωμο Μόνο μαύρο Διόρθωση χρώματος Αυτόματη Manual (Μη αυτόματη) Ανάλυση εκτύπωσης 1200 dpi 4800 CQ Σκουρότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Πρωτογενές υλικό Μια εικόνα μπορεί να εισαχθεί στον υπολογιστή από: σαρωτή (Scanner) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή video capture monitor capture

Διαβάστε περισσότερα

Scanner (Η σάρωση και τα µυστικά της)

Scanner (Η σάρωση και τα µυστικά της) Scanner (Η σάρωση και τα µυστικά της) Τρόπος Λειτουργίας Ένας scanner χρησιµοποιεί για φωτεινή πηγή µία ισχυρή λάµπα φθορίου, η οποία µπορεί να µετακινηθεί κατά µήκος της συσκευής και να σαρώσει την εικόνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης 1 Περιγραφή Μαθήµατος ΘΕΩΡΙΑ Fast Fourier Transform Συνελίξεις Μη Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα

ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ψηφιακή Εικόνα Βασικές Έννοιες Βασικοί Όροι Αναλογικό σε Ψηφιακό Μια εικόνα ψηφιοποιείται µέσα από τις διαδικασίες της δειγµατοληψίας και του

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Βασικά στοιχεία εικονοστοιχείου (pixel) Φυσική λειτουργία όρασης Χηµική και ψηφιακή σύλληψη (Κλασσικές και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιστική σχεδίαση και παράµετροι χρωµατικών διαχωρισµών στην εκτύπωση χαρτοκιβωτίων

Γραφιστική σχεδίαση και παράµετροι χρωµατικών διαχωρισµών στην εκτύπωση χαρτοκιβωτίων 1 Γραφιστική σχεδίαση και παράµετροι χρωµατικών διαχωρισµών στην εκτύπωση χαρτοκιβωτίων 2 Συνεννόηση µεταξύ των συνεργατών πριν από την εκτύπωση Ο πελάτης µαζί µε τον γραφίστα, το ατελιέ, και την µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα 1 Τι απαιτείται για την όραση Φωτισµός: κάποια πηγή φωτός Αντικείµενα: που θα ανακλούν (ή διαθλούν) το φως Μάτι: σύλληψη του φωτός σαν εικόνα Τρόποι µετάδοσης φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 2 και 3: Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Πόσες λέξεις αξίζει µια εικόνα; Εικόνα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Πόσες λέξεις αξίζει µια εικόνα; Εικόνα Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Εικόνα ηµιουργία εικόνας Αναπαράσταση Εικόνας Στοιχεία θεωρίας χρωµάτων Χρωµατικά µοντέλα Σύνθεση χρωµάτων Αρχές λειτουργίας οθονών υπολογιστών Βιβλιογραφία Καγιάφας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Γραφικών. Βοηθητικό Υλικό για την εκπόνηση των εργασιών Αφορά την 1 η Εργαστηριακή Άσκηση

Εργαστήριο Γραφικών. Βοηθητικό Υλικό για την εκπόνηση των εργασιών Αφορά την 1 η Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εργαστήριο Γραφικών Βοηθητικό Υλικό για την εκπόνηση των εργασιών Αφορά την 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέρος B Σπύρος Συρμακέσης Καθηγητής syrma@teimes.gr Εύη Φαλιάγκα Δρ. Μηχανικός Η/Υ efaliaga@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής)

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Σελίδα 1 από 5 Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος Μονάδες Κεντρική Μονάδες εισόδου µονάδα εξόδου Κεντρική Αποθήκευση µονάδα ιαχωρισµός των µονάδων του υλικού

ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος Μονάδες Κεντρική Μονάδες εισόδου µονάδα εξόδου Κεντρική Αποθήκευση µονάδα ιαχωρισµός των µονάδων του υλικού ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Είσοδος Μονάδες εισόδου Επεξεργασία Κεντρική µονάδα Έξοδος Μονάδες εξόδου Κεντρική µονάδα Αποθήκευση ιαχωρισµός των µονάδων του υλικού 2.5 MΟΝΑ ΕΣ ΕΞΟ ΟΥ Οι µονάδες εξόδου εξυπηρετούν την

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Β2.4 Εκτυπωτές και Σαρωτές

Β2.4 Εκτυπωτές και Σαρωτές Β2.4 Εκτυπωτές και Σαρωτές Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να αναφέρουμε τα κύρια χαρακτηριστικά ενός εκτυπωτή/σαρωτή (τεχνολογία, ανάλυση, ταχύτητα, χρώμα, μέγεθος χαρτιού, κόστος, κ.λπ.) Να

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Χρώµα: κλάδος φυσικής, φυσιολογίας, ψυχολογίας, τέχνης. Αφορά άµεσα τον προγραµµατιστή των γραφικών. Αν αφαιρέσουµε χρωµατικά χαρακτηριστικά, λαµβάνουµε ασπρόµαυρο φως. Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων

Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων 2η Δραστηριότητα Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων Περίληψη Οι υπολογιστές απομνημονεύουν τα σχέδια, τις φωτογραφίες και άλλα σχήματα, χρησιμοποιώντας μόνον αριθμούς. Με την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεσικές Εφαρμογές

Πολυμεσικές Εφαρμογές Πολυμεσικές Εφαρμογές Ενότητα 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 4 η Παρουσίαση : Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή στις Έννοιες των Εικόνων Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή 1 1. Αριθμοί: Το Δυαδικό Σύστημα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Διδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Κώδικες μετρήσεων αντικειμένων σε εικόνα Χρωματικά μοντέλα: Munsell, HSB/HSV, CIE-LAB Κώδικες μετρήσεων αντικειμένων σε εικόνες Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Συμπλήρωση κενών 1. Η Λαμπρότητα (Brightness) είναι Υποκειμενικός παράγοντας. 2. Το χρώμα ενός αντικειμένου εξαρτάται από το ίδιο και την φωτεινή πηγή. 3. Το Μάτι είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης

Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης Σελίδα 1 από 20 Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης Οι χαρακτήρες εμφανίζουν ακανόνιστες ή ανομοιόμορφες άκρες α Εκτυπώστε μια λίστα δειγμάτων γραμματοσειρών για να βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών

Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών NPD3329-00 Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε συστήματα ανάκτησης ή η μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 2 Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή Δεδομένα και Εντολές πληροφορία δεδομένα εντολές αριθμητικά δδ δεδομένα κείμενο εικόνα Επιλογή Αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Από την άποψη των φωτογραφιών.

Ανάλυση Από την άποψη των φωτογραφιών. Ανάλυση Από την άποψη των φωτογραφιών. Το άρθρο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει τους αρχάριους χρήστες των υπολογιστών και των ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών, να εξοικειωθούν µε την ανάλυση και να καταλάβουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση Από τη στιγμή που άνθρωπος ανακάλυψε τη σπουδαιότητα της αεροφωτογραφίας, άρχισε να αναζητά τρόπους και μέσα που θα του επέτρεπαν

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 series... 3 Τα μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Γνωριμία με το HP ENVY 5530 series... 3 Εξαρτήματα του εκτυπωτή... 4 Φωτεινές ενδείξεις πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1 HP Scanjet G3010 Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...2 Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...2 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...2 Τρόπος χρήσης του λογισµικού HP Photosmart...3 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Wizard Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Wizard Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Απεικόνιση Γραφικά ΥφήςΥπολογιστών Απεικόνιση Υφής Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Γ. Γ. Παπαϊωάννου, - 2008 Τι Είναι η Υφή; Η υφή είναι η χωρική διαμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας ενός αντικειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ Μαζί με την αίτηση έκδοσης διαβατηρίου πρέπει να υποβάλλεται μία (1) πρόσφατη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες των αιτουμένων διαβατήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

Photoshop CS6. Πλάνο Μαθημάτων. 1. Εισαγωγή στη Χρωματική Θεωρία, την Ψηφιακή εικόνα και Γνωριμία με το Περιβάλλον του

Photoshop CS6. Πλάνο Μαθημάτων. 1. Εισαγωγή στη Χρωματική Θεωρία, την Ψηφιακή εικόνα και Γνωριμία με το Περιβάλλον του Photoshop CS6 Πλάνο Μαθημάτων 1. Εισαγωγή στη Χρωματική Θεωρία, την Ψηφιακή εικόνα και Γνωριμία με το Περιβάλλον του Photoshop CS6. Στο μάθημα αυτό ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει βασικές έννοιες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακή Εικόνα Ενότητες Α Μέρος Όραση & Θεωρία Χρώµατος Βασικές έννοιες: Χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας & είδη αρχείων Β Μέρος Τεχνολογίες ψηφιακής εικόνας Τεχνολογία CCD & CMOS Σαρωτής, Εκτυπωτής, Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ MICROSOFT EXCEL 2003

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ MICROSOFT EXCEL 2003 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ MICROSOFT EXCEL 2003 Μία από τις βασικές λειτουργίες του Excel είναι και η παραγωγή γραφημάτων για την απεικόνιση επεξεργασμένων αριθμητικών δεδομένων στα φύλλα εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματογράφος και Φωτογραφίες:

Κινηματογράφος και Φωτογραφίες: Κινηματογράφος και Φωτογραφίες: ακόμα και με μια απλή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ μπορείς: να φτιάξεις μια προσεκτική «οπτική καταγραφή», δηλαδή μια σειρά από φωτογραφίες πουν περιγράφουν ένα γεγονός (όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Αεροφωτογραφία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Παράδειγμα Εικόνας Πρόλογος Αυτό το πρότυπο του Word θα σας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα προσωπικά σας Newsletter στο MS Word. Μπορείτε να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Οθόνες. Οθόνες και Συστήµατα ήχου. Κατηγορίες οθονών. Κατηγορίες οθονών. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 3. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Οθόνες. Οθόνες και Συστήµατα ήχου. Κατηγορίες οθονών. Κατηγορίες οθονών. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 3 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Συσκευές Εξόδου Κεφάλαιο 3Α: Οθόνες και Συστήµατα ήχου Οθόνες Σύγκριση οθονών

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet D1300 series. Βοήθεια για το λογισµικό HP Photosmart

HP Deskjet D1300 series. Βοήθεια για το λογισµικό HP Photosmart HP Deskjet D1300 series Βοήθεια για το λογισµικό HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου µπορεί να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Βοήθεια Windows

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Βοήθεια Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Βοήθεια Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Περιεχόµενα 1 Πώς µπορώ να...3 2 Γνωριµία µε το HP All-in-One Εξαρτήµατα του εκτυπωτή...5 Χαρακτηριστικά του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΛΑΙΜΟΥ LANYARDS TRENDY BUSINESS Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης Τα σατινέ κορδόνια έχουν γίνει το πιο δημοφιλές είδος κορδονιού. Η απαλή σαν μετάξι επιφάνειά τους είναι ιδανική για ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ HMEΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΡΙΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψηφιοποίηση, Οργάνωση, Τεκμηρίωση Φωτογραφικών αρχείων και Διάθεση αυτών στο Διαδίκτυο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψηφιοποίηση, Οργάνωση, Τεκμηρίωση Φωτογραφικών αρχείων και Διάθεση αυτών στο Διαδίκτυο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψηφιοποίηση, Οργάνωση, Τεκμηρίωση Φωτογραφικών αρχείων και Διάθεση αυτών στο Διαδίκτυο Κακλαμάνου Γαρυφαλιά Α.Μ. 697 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ Εκτυπωτές παραγωγής SureColor SC-T3200, SC-T5200, SC-T7200 24, 36 και 44 ιντσών ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ Σχέδια CAD Αναπαραγωγή έντυπου υλικού Banner για σημεία πώλησης ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δύο πασίγνωστα σύμβολα αποτελούν τη βάση του Λογότυπου της ΕΕ για τα Βιολογικά Προϊόντα: Η Ευρωπαϊκή σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα