Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x x 16. MegaPixels x x x x x

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x 480 0.3 22 x 16. MegaPixels. 1280 x 960 1.3 45 x 33. 1600 x 1200 2.1 56 x 42. 2048 x 1536 3."

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ Art & Creative Director Η εργασία με το Photoshop μας επιτρέπει να παράγουμε εικόνες Bitmap. Η εικόνα Bitmap δεν είναι τίποτα άλλο από μία ορθογώνια περιοχή που αναλύεται σε ένα πλέγμα από πολλά τετράγωνα( pixels, Picture Elements). Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός γραφικού Bitmap είναι: Το μέγεθος, η ανάλυση, το βάθος χρώματος. BITMAP ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ: Είναι το πλήθος των pixels που περιέχονται σε μία εικόνα στην οριζόντια και κάθετη διεύθυνση της, π.χ. 640 χ 480 pixels. Αυτό το μέγεθος δεν καθορίζει και την πραγματική εκτυπώσιμη διάσταση της εικόνας ή την ανάλυση της. ΑΝΑΛΥΣΗ (Resolution): Ανάλυση μίας εικόνας bitmap ορίζεται ως το πλήθος των pixels σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή (inch). Η ανάλυση ορίζεται και ως ppi (pixels per inch) 1inch=2,54cm. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 72 x 72 pixels 72 ppi 1 x 1inch. (2,54 x 2,54cm) 640 x 480 pixels 72 ppi 8,9 x 6,7 inch. (22,6 x 17cm) 640 x 480 pixels 144 ppi 4,45 x 3,35 inch.(11,3 x 8,5cm) Απαραίτητες έννοιες στην ανάλυση είναι: Ανάλυση ΣΑΡΩΜΕΝΗΣ εικόνας μετριέται σε ppi (pixel per inch) Ανάλυση ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗΣ εικόνας μετριέται σε dpi (dots per inch) Ανάλυση (συχνότητα) ΟΘΟΝΗΣ μετριέται σε lpi (lines per inch) Ένας κανόνας για να πετύχουμε την μέγιστη απόδοση της ανάλυσης της εικόνας είναι να διπλασιάζουμε την συχνότητα της. Π.χ. αν έχουμε μια οθόνη 150 lpi τότε θα πρέπει να σαρώσουμε την εικόνα σε ανάλυση 300ppi

2 - Είναι σαφές ότι η ανάλυση μιας εικόνας είναι αντιστρόφως ανάλογη της διάστασης της. - Το μέγεθος ενός pixel καθορίζεται από την ανάλυση της εικόνας. - Αν κρατήσω σταθερή την ανάλυση και μεγαλώσω τη διάσταση της εικόνας θα μεγαλώσει και το μέγεθος των pixel. - Αν μικρύνω τη διάσταση μιας εικόνας αυξάνεται η ανάλυση της διότι ο ίδιος αριθμός pixel θα βρεθεί σε μικρότερο χώρο. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ PPI Ο όρος ppi (pixel per inch) αναφέρεται στην ανάλυση μιας σαρωμένης μέσω scanner εικόνας και στην εμφάνιση της στην οθόνη Οταν βλέπουμε ένα θέμα σε φυσικό μέγεθος στο PhotoShop, τα 72 ppi είναι αρκετά για να μην χάσουμε σε λεπτομέρεια και να μην έχουμε μεγαλύτερο αρχείο από αυτό που χρειάζεται. Ο όρος ppi χρησιμοποιείται για να περιγράψει και τον αριθμό των εικονοστοιχείων ανά ίντσα σε μια ψηφιακή φωτογραφία (bitmap). Επίσης είναι όρος που υποστηρίζουν οι αισθητήρες των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών γνωστός σαν megapixels (Mp). Τα Mp προκύπτουν αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό της ανάλυσης W x H (πλάτος x ύψος). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μια φωτογραφία με ανάλυση 2048 x 1536 = Χρειάζεται φωτογραφική μηχανή 3.2 Mp. Pixels Πλάτος x ύψος MegaPixels Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x x x x x x x x x x x x x x x x 95 Το αποτέλεσμα των διαστάσεων της τελικής φωτογραφίας προκύπτει αν διαιρέσουμε την ανάλυση της φωτογραφίας μας π.χ 72 ppi με την ανάλυση των διαστάσεων των παραγομένων φωτογραφιών σε ίντσες και αν το αποτέλεσα το πολλαπλασιάσουμε με 2,54 θα έχουμε το αποτέλεσμα σε cm.

3 DPI Ο όρος dpi (dots per inch) αναφέρεται στην ανάλυση (resolution) μιας μονάδας εξόδου π.χ ενός εκτυπωτή Δείχνει πόσα σημεία (dots) μελάνης θα τοποθετήσει πάνω σε μια συγκεκριμένη διάσταση (inch) του χαρτιού. LPI Ο όρος lpi (line rer inch) προσδιορίζει την μονάδα που χρησιμοποιείται όταν μια ψηφιακή εικόνα πρόκειται να τυπωθεί με την μέθοδο του half-tone (raster) που είναι συνηθισμένοι στον χώρο των εκδόσεων, εφημερίδων και εκτυπώσεων. Αναφέρεται στον αριθμό των γραμμών του πλέγματος που χρησιμοποιείται στην διαδικασία εκτύπωσης και τυπικές τιμές είναι τα - 85 lpi για εφημερίδες lpi για βιβλία καλής ποιότητας lpi για ειδικές υψηλές ποιότητες. ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ( bit ): Μας δείχνει πόσες πιθανές χρωματικές διαβαθμίσεις μπορεί να πάρει το κάθε pixel μίας εικόνας. Με άλλα λόγια είναι το πλήθος των bit (δυαδικό ψηφίο), που χρησιμοποιούνται για να περιγραφεί το χρώμα κάθε ενός pixel. Όσο περισσότερα bit ανά pixel τόσα περισσότερα χρώματα διαθέτει η εικόνα. Στην απλούστερη μορφή του κάθε pixel ορίζεται είτε ως μαύρο είτε ως άσπρο. Αυτό ονομάζεται και εικόνα 1 bit. 1 bit = 2 1 = 2 χρώματα 2 bit = 2 2 = 4 χρώματα 4 bit = 2 4 = 16 χρώματα 8 bit = 2 8 = 256 χρώματα 16 bit = 2 16 = χρώματα 24 bit = 2 24 = χρώματα (true color) 32 bit = 2 32 = χρώματα (true color) - Το βάθος χρώματος ενός pixel καθορίζεται από τον αριθμό των bit - Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να διακρίνει έως αποχρώσεις.

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PIXEL ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι διαστάσεις των pixel (μέγεθος εικόνας ή ύψος και πλάτος) μιας εικόνας bitmap είναι η μέτρηση του αριθμού pixel σε συνδυασμό με το πλάτος και το ύψος μιας εικόνας. Ανάλυση είναι ο βαθμός της λεπτομέρειας σε μια εικόνα bitmap και μετράται σε pixel ανά ίντσα (ppi). Όσο περισσότερα pixel ανά ίντσα υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση. Γενικά, οι εικόνες με μεγαλύτερη ανάλυση παράγουν εκτυπωμένη εικόνα με καλύτερη ποιότητα. Η ίδια εικόνα στα 72-ppi και 300-ppi, μεγέθυνση 200% Ο συνδυασμός του μεγέθους pixel και τις ανάλυσης προσδιορίζει την ποσότητα δεδομένων εικόνας. Εκτός εάν γίνει αναδειγματοληψία μιας εικόνας, η ποσότητα των δεδομένων εικόνας παραμένει η ίδια όταν αλλάζετε είτε το μέγεθος pixel είτε την ανάλυση. Εάν αλλάξετε την ανάλυση ενός αρχείου, το πλάτος και το ύψος του αλλάζουν αντίστοιχα για να διατηρήσουν την ίδια ποσότητα δεδομένων εικόνας. Και το αντίθετο. Στο Photoshop, μπορείτε να δείτε τη σχέση ανάμεσα στο μέγεθος εικόνας και στην ανάλυση στο πλαίσιο διαλόγου "Μέγεθος" (επιλέξτε Εικόνα > Μέγεθος εικόνας). Καταργήστε την επιλογή "Αναδειγματοληψία εικόνας" γιατί δεν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα δεδομένων εικόνας στη φωτογραφία σας. Έπειτα αλλάξτε το πλάτος ή το ύψος ή την ανάλυση. Καθώς αλλάζετε μια τιμή, οι άλλες δύο τιμές αλλάζουν αντίστοιχα.

5 Οι διαστάσεις pixel αντιστοιχούν στο μέγεθος (εξόδου) κειμένου επί την ανάλυση. A. Αρχικές διαστάσεις και ανάλυση B. Μείωση της ανάλυσης χωρίς αλλαγή των διαστάσεων pixel (χωρίς αναδειγματοληψία) Γ. Η μείωση της ανάλυσης στο ίδιο μέγεθος αρχείου μειώνει τις διαστάσεις pixel (αναδειγματοληψία).

6 Αναδειγματοληψία Αναδειγματοληψία είναι η αλλαγή της ποσότητας δεδομένων εικόνας που έχετε καθώς αλλάζετε τις διαστάσεις pixel ή την ανάλυση μιας εικόνας. Όταν μειώνετε τη δειγματοληψία (μειώνετε τον αριθμό των pixel), διαγράφονται κάποιες πληροφορίες από την εικόνα. Όταν κάνετε αναδειγματοληψία προς τα πάνω (αυξάνετε τους αριθμούς των pixel ή κάνετε αύξηση δειγματοληψίας), προστίθενται νέα pixel. Ορίζετε μια μέθοδο παρεμβολής για να προσδιορίσετε με ποιο τρόπο θα προστίθενται ή θα διαγράφονται τα pixel. Αναδειγματοληψία pixel A. Μείωση δειγματοληψίας B. Αρχική Γ. Αναδειγματοληψία προς τα πάνω (εμφανίζονται επιλεγμένα pixel για κάθε σύνολο εικόνων)

7 Έχετε υπόψη σας ότι η αναδειγματοληψία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ποιότητα της εικόνας. Για παράδειγμα, όταν κάνετε αναδειγματοληψία μιας εικόνας για να έχετε μεγαλύτερες διαστάσεις pixel, η εικόνα χάνει κάποιες από τις λεπτομέρειες και την οξύτητά της. Η εφαρμογή του φίλτρου μάσκας όξυνσης στην εικόνα μετά την αναδειγματοληψία ενδέχεται να βοηθήσει ώστε να γίνει πάλι εστίαση στις λεπτομέρειες της εικόνας. Μπορείτε να αποφύγετε την αναδειγματοληψία εφόσον σαρώσετε ή δημιουργήσετε την εικόνα σε επαρκώς υψηλή ανάλυση. Εάν θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων της αλλαγής διαστάσεων pixel στην οθόνη ή να κάνετε δοκιμαστικές εκτυπώσεις σε διαφορετικές αναλύσεις, πραγματοποιήστε αναδειγματοληψία ενός αντίγραφου του αρχείου σας.

8 ΤΟ ΡΑΣΤΕΡ Τα φιλμ που χρησιμοποιούνται από το ατελιέ για το χρωματικό διαχωρισμό των προτύπων, καλούνται λιθογραφικά φιλμ. Για να απεικονιστεί ένα τονικό θέμα σε λιθογραφικό φιλμ χρησιμοποιήθηκε το πλέγμα ράστερ Για την απόδοση του λευκού χρώματος σε αυτό δεν εγγράφεται τίποτα στο λιθογραφικό φιλμ, για την απόδοση του μαύρου χρώματος εγγράφεται ολόκληρη η επιφάνια του, ενώ για την απόδοση των ενδιάμεσων τόνων εγγράφονται κουκίδες διαφόρων μεγεθών, που καλύπτουν από 1% ως 99% της επιφάνειας του φιλμ, ανάλογα με τον τόνο που αυτές αντιπροσωπεύουν. Το σχήμα της κουκίδας Η κουκίδα του ράστερ μπορεί να είναι: - στρογγυλή - τετράγωνη - ρόμβος - έλλειψη Το μέγεθος της κουκίδας Η επιλογή του μεγέθους της κουκίδας του πλέγματος του ράστερ εξαρτάται κατά κύριο λόγο, από την εκτυπωτική μέθοδο και την ποιότητα του εκτυπωτικού υποστρώματος. Δίνονται ενδεικτικές τιμές που αντιστοιχούν για εκτυπώσεις: Όφσετ: συνήθως από 35 κουκίδες ή αλλιώς γραμμές (lines), όπως αποκαλούνται, ανά εκατοστό, έως 90 κουκίδες /cm Μεταξοτυπία: συνήθως από 12 κουκίδες /cm έως 48 κουκίδες /cm Φλεξογραφία: συνήθως από 12 κουκίδες/cm έως 60 κουκίδες /cm Η κάλυψη της επιφάνειας Αυτή υπολογίζεται, όπως είδαμε, σε ποσοστά από 1% έως 99%. Οι μοίρες του ράστερ Οι κουκίδες του ράστερ δεν είναι τυχαία διασκορπισμένες σε κάθε φιλμ που αντιστοιχεί στα χρώματα της τετραχρωμίας, αλλά είναι διατεταγμένες με συγκεκριμένη διεύθυνση. Η διεύθυνση αυτή των κουκίδων, η κλίση τους, δηλαδή, χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες μοίρες. Για τον καθορισμό των μοιρών των κουκίδων μετριέται η γωνία που ορίζεται από το οριζόντιο επίπεδο και από τη διεύθυνση διάταξης των κουκίδων.

9 Σε μονόχρωμες αναπαραγωγές το ράστερ τοποθετείται σε γωνία 45 ο, επειδή σε αυτή την κλίση οι κουκίδες του ράστερ δε διακρίνονται εύκολα, ενώ στις έγχρωμες τοποθετείται: - Cyan 15 ο ή 75 ο - Magenta 45 ο - Yellow 90 ο - Black 105 ο ή 75 ο Ο κανόνας που ακολουθείται είναι ο εξής: Η διαφορά των μοιρών μεταξύ των χρωμάτων πρέπει να είναι 30 ο για να μη δημιουργείται μουαρέ. Έτσι όταν το Μαύρο είναι στις 105 ο, το Cyan είναι στις 75 ο, το Magenta στις 45 ο και το Yellow στις 90 ο. Το κίτρινο βρίσκεται πάντα κάθετα στις 90 ο, κάνει μουαρέ με cyan και μαύρο, αλλά δεν φαίνεται στην εκτύπωση, διότι είναι άτονο χρώμα. ΜΟΥΑΡΕ Είναι το φαινόμενο συμβολής κατά το οποίο η κουκκίδα από ένα παραγόμενο φιλμ πέφτει ακριβώς δίπλα ή επικαλύπτει ελαφρά την κουκκίδα από ένα άλλο φιλμ διαφορετικού χρώματος δηλαδή οι γωνίες δεν είναι στην ακριβή τους θέση, έτσι ώστε να δημιουργείται μια μεγάλη κουκκίδα που φαίνεται με γυμνό μάτι. Μουαρέ Διάφορες μορφές κουκκίδας ράστερ.

10 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Η ανάλυση εκτυπωτή μετράται σε κουκκίδες μελανιού ανά ίντσα και είναι επίσης γνωστή ως dpi. Γενικά, όσο περισσότερες κουκκίδες ανά ίντσα υπάρχουν, τόσο πιο λεπτομερές θα είναι το αποτέλεσμα της εκτύπωσης που θα έχετε. Οι περισσότεροι εκτυπωτές ψεκασμού έχουν ανάλυση περίπου 720 με 2880 dpi. (Στην ουσία, οι εκτυπωτές ψεκασμού παράγουν ένα μικροσκοπικό ίχνος ψεκασμού μελανιού, όχι πραγματικές κουκκίδες όπως οι εικονοθέτες και οι εκτυπωτές laser). Η ανάλυση εκτυπωτή είναι διαφορετική αλλά σχετίζεται με την ανάλυση εικόνας. Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία υψηλής ποιότητας σε εκτυπωτή ψεκασμού, μια ανάλυση οθόνης περίπου 220 ppi θα πρέπει να έχει καλά αποτελέσματα. Συχνότητα ράστερ είναι ο αριθμός κουκκίδων του εκτυπωτή ή των κελιών ράστερ ανά ίντσα που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση εικόνων σε κλίμακα του γκρι ή διαχωρισμούς χρωμάτων. Γνωστή επίσης ως συχνότητα σάρωσης ή συχνότητα γραμμής, η συχνότητα ράστερ μετράται σε γραμμές ανά ίντσα (lpi) ή γραμμές κελιών ανά ίντσα σε ράστερ. Όσο πιο υψηλή είναι η ανάλυση της συσκευής εξόδου, τόσο πιο λεπτή (υψηλή) συχνότητα σάρωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Η σχέση μεταξύ ανάλυσης εικόνας και συχνότητας ράστερ προσδιορίζει την ποιότητα των λεπτομερειών στην εκτυπωμένη εικόνα. Για να παράγετε εικόνα ράστερ στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, γενικά χρησιμοποιείτε ανάλυση οθόνης που να πολλαπλασιάζει κατά 1,5 ή το μέγιστο 2 φορές τη συχνότητα κουκκίδας. Ωστόσο, σε ορισμένες εικόνες και συσκευές εξόδου, μια χαμηλότερη ανάλυση μπορεί να παράγει καλά αποτελέσματα. Για να ορίσετε τη συχνότητα ράστερ του εκτυπωτή σας, ελέγξτε την τεκμηρίωση του εκτυπωτή σας ή συμβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας. Σημείωση: Ορισμένοι εικονοθέτες και εκτυπωτές laser 600-dpi χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές κουκκίδας από το ράστερ. Εάν εκτυπώνετε μια εικόνα σε εκτυπωτή που δεν χρησιμοποιεί το ράστερ, συμβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας ή την τεκμηρίωση του εκτυπωτή σας για τις συνιστώμενες αναλύσεις οθόνης.

11 Παραδείγματα συχνότητας ράστερ A. 65 lpi: Αδρές κουκκίδες, τυπικά χρησιμοποιείται για την εκτύπωση δελτίων τύπου και κουπονιών για την αγορά προϊόντων B. 85 lpi: Μεσαίες κουκκίδες, τυπικά χρησιμοποιείται για την εκτύπωση εφημερίδων Γ. 133 lpi: Κουκκίδες υψηλής ποιότητας που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση έγχρωμων περιοδικών Δ.177 lpi: Πολύ λεπτή κουκκίδα που συνήθως χρησιμοποιείται για ετήσιες αναφορές και για εικόνες σε λευκώματα

12 ΜΕ ΠΟΣΑ DPI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΑΝΑΡΕΙΣ;;; Από Χαριλάου Δημήτρη (υλικό MICROTEK) Είναι γνωστό ότι μπορείτε να καθορίσετε εσείς τον αριθμό των dpi με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί μία σάρωση (μέχρι το μέγιστο του scanner). Το βασικό ερώτημα που γεννιέται σε κάθε χρήστη αφορά στο ποια είναι η σωστή ανάλυση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που η τιμή ανάλυσης είναι πολύ χαμηλή, ο σαρωτής δεν θα αποκτήσει αρκετές πληροφορίες και η εικόνα θα είναι ασαφής. Αντίθετα, αν είναι πολύ υψηλή, το γραφικό αρχείο θα είναι πολύ μεγάλο και η σάρωση θα διαρκέσει περισσότερο. Εκτιμήστε λοιπόν σωστά τις ανάγκες σας για να επιτύχετε εξοικονόμηση χρόνου και χώρου. Η ανάλυση εξαρτάται από το αντικείμενο που σαρώνετε καθώς και τη συσκευή εξόδου που θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση της εικόνας. Αν η συσκευή εξόδου είναι ολόκληρη η οθόνη του υπολογιστή, προκειμένου να έχετε απόλυτη ακρίβεια κατά την επιλογή ανάλυσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον τύπο: Επιθυμητή ανάλυση = πλάτος ανάλυσης οθόνης / πλάτος της προς σάρωση εικόνας Για παράδειγμα, αν μία οθόνη χρησιμοποιεί ανάλυση 8ΟΟ X 6ΟΟ και η εικόνα έχει πλάτος 5 ίντσες, η ανάλυση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι 8ΟΟ/5 =160 dpi. Αν θέλουμε η εικόνα να εμφανιστεί στην οθόνη αλλά στο πραγματικό μέγεθός της, τότε ισχύει ο τύπος: Eπιθυμητή ανάλυση = πλάτος ανάλυσης οθόνης / μέγιστο ορατό πλάτος οθόνης Για παράδειγμα, με ανάλυση 8ΟΟ Χ 6ΟΟ και μέγιστο ορατό πλάτος οθόνης 11,75 ίντσες (μετρήστε το πλάτος της οθόνης σε εκατοστά και διαιρέστε με 2,54), θα πρέπει να ορίσετε ανάλυση ίση με 8ΟΟ / 11,7 = 68 dpi. Αν η συσκευή εξόδου είναι ο εκτυπωτής τότε ο αντίστοιχος τύπος είναι: (Tελικό ύψος εικόνας/πραγματικό ύψος εικόνας)* Ηalftοne freq.* 2 Για παράδειγμα, αν θέλετε να σαρώσετε μία εικόνα με ύψος 5 ίντσες και να την τοποθετήσετε σε ένα πλαίσιο κειμένου με ύψος 3 ίντσες τότε, αν υποθέσουμε ότι η halftοne freqυency του εκτυπωτή είναι 60 lpi (βρίσκεται από τα αντίστοιχα manυals), η ανάλυση που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι (3/5)*6Ο*2 = 72 dpi.

13 Αν δεν θέλετε να μπλέξετε με τύπους και υπολογισμούς, υπάρχουν δύο γενικοί και απλοί κανόνες που μπορείτε να ακολουθείτε. 1. Κείμενο ή γραμμικό σχέδιο Σαρώστε με τη μέγιστη τιμή dpi που μπορεί να αποδώσει ο εκτυπωτής σας. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε διαβαθμίσεις γκρίζου και για να αποδωθούν σωστά όλες οι λεπτές άκρες των γραμμάτων ή των σχεδίων ο τύπος είναι: Μέγεθος αρχείου = ύψος εικόνας * πλάτος εικόνας * (ανάλυση σάρωσης) * bytes ανά pixel Αν η σάρωση γίνεται με σκοπό την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, τότε ανάλογα με το μέγεθος και την καθαρότητα αποτύπωσης των γραμμάτων χρησιμοποιήστε ανάλυση 200 με 3ΟΟ dpi. Συνήθως τα 300 dpi είναι η σωστή σάρωση. 2. Εικόνες Στη συνέχεια δίνεται μία εικόνα των αναλύσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, όπως προτείνονται από κατασκευαστές: - Για εκτυπωτές των 3ΟΟ dpi είναι συνήθως αρκετή μία σάρωση σε 100 dpi. - Για εκτυπωτές cοlοr inkjet των 360 dpi αρκεί μία σάρωση με 135 dpi. - Για εκτυπωτές των 6ΟΟ dpi αρκεί μία σάρωση με 150 dpi. Σε κάθε περίπτωση μία σάρωση με άνω των 2ΟΟ dpi δεν προσφέρει καμία βελτίωση στην ποιότητα της εκτυπούμενης εικόνας, ανεξάρτητα από την ποιότητα του εκτυπωτή που διαθέτετε.

14 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΞΟΔΟΥ Αν η προετοιμασία των εικόνων σας για επαγγελματική εκτύπωση γίνεται απευθείας στο Photoshop, μπορείτε να επιλέξετε και να κάνετε προεπισκόπηση για μια ποικιλία από σημάδια σελίδας και άλλες επιλογές εξόδου, χρησιμοποιώντας την εντολή "Εκτύπωση". Γενικά, αυτές οι επιλογές εξόδου πρέπει να ορίζονται μόνο από τους ειδικούς στην προεκτύπωση ή από πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τη διαδικασία εκτύπωσης. Σημάδια σελίδας A. Γραμμή απόχρωσης ντεγκραντέ B. Ετικέτα Γ. Σημεία σύμπτωσης

15 Δ. Γραμμή προοδευτικού χρώματος E. Γωνιακό σημάδι περικοπής Στ. Κεντρικό σημάδι περικοπής Z. Περιγραφή Η. Στόχος τύπου αστέρι 1. Επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση. 2. Επιλέξτε "Έξοδος" από το αναδυόμενο μενού. 3. Ρυθμίστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές: Γραμμές βαθμονόμησης Εκτυπώνει μια κλίμακα του γκρι 11 βημάτων, μια μετάβαση πυκνότητας από το 0 έως το 100% σε διαβαθμίσεις του 10%. Στην περίπτωση διαχωρισμού χρωμάτων CMYK, στα αριστερά κάθε τσίγκου CMYK εκτυπώνεται μια γραμμή απόχρωσης ντεγκραντέ και στα δεξιά μια γραμμή προοδευτικού χρώματος. Σημείωση: Οι γραμμές βαθμονόμησης, τα σημεία σύμπτωσης, τα σημάδια περικοπής και οι ετικέτες εκτυπώνονται μόνο εάν το χαρτί είναι μεγαλύτερο από την εκτυπωμένη εικόνα. Για τις γραμμές βαθμονόμησης και τα σημεία σύμπτωσης στόχου τύπου αστέρι, απαιτείται εκτυπωτής PostScript. Σημεία σύμπτωσης Εκτυπώνει σημεία σύμπτωσης στην εικόνα (στόχους τύπου ομόκεντρων κύκλων και στόχους τύπου αστέρι). Αυτά τα σημεία χρησιμοποιούνται κυρίως για την ευθυγράμμιση των διαχωρισμών των χρωμάτων. Γωνιακά σημάδια περικοπής Εκτυπώνει σημάδια περικοπής στα σημεία όπου πρέπει να γίνει ψαλίδιση της σελίδας. Μπορείτε να εκτυπώσετε σημάδια περικοπής στις γωνίες. Σε εκτυπωτές PostScript, ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή γίνεται επίσης εκτύπωση των στόχων τύπου αστέρι. Κεντρικά σημάδια περικοπής Εκτυπώνει σημάδια περικοπής στα σημεία όπου πρέπει να γίνει ψαλίδιση της σελίδας. Μπορείτε να εκτυπώσετε σημάδια περικοπής στο κέντρο κάθε άκρου.

16 Περιγραφή Εκτυπώνει το κείμενο περιγραφής που έχει εισαχθεί στο πλαίσιο διαλόγου "Πληροφορίες αρχείου", με όριο περίπου τους 300 χαρακτήρες. Το κείμενο της περιγραφής εκτυπώνεται πάντοτε σε απλή γραμματοσειρά Helvetica 9 στιγμών. Ετικέτες Εκτυπώνει το όνομα του αρχείου πάνω από την εικόνα. Αν εκτυπώνετε διαχωρισμούς, στην ετικέτα περιλαμβάνεται και το όνομα του διαχωρισμού. Εκτυπώσιμη πλευρά κάτω Κάνει το κείμενο αναγνώσιμο όταν η πλευρά με τη φωτοευαίσθητη επίστρωση είναι προς τα κάτω, δηλαδή όταν η εκτυπώσιμη πλευρά του φιλμ ή του φωτογραφικού χαρτιού δεν είναι στραμμένη προς το μέρος σας. Κανονικά, οι εικόνες που εκτυπώνονται σε χαρτί εκτυπώνονται με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω, ώστε το κείμενο να διαβάζεται όταν η πλευρά με τη φωτοευαίσθητη επίστρωση είναι στραμμένη προς το μέρος σας. Οι εικόνες που εκτυπώνονται σε φιλμ, συχνά εκτυπώνονται με τη φωτοευαίσθητη επίστρωση προς τα κάτω. Αρνητική Εκτυπώνει μια αντιστραμμένη εκδοχή ολόκληρου του αποτελέσματος, περιλαμβάνοντας όλες τις μάσκες και τυχόν χρώματα φόντου. Σε αντίθεση με την εντολή "Αντιστροφή" του μενού "Εικόνα", η επιλογή "Αρνητική" μετατρέπει σε αρνητικό το αποτέλεσμα, και όχι την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη. Αν εκτυπώνετε διαχωρισμούς απευθείας σε φιλμ, είναι πολύ πιθανό να χρειάζεστε αρνητικό, αν και σε πολλές χώρες συνηθίζονται τα θετικά φιλμ. Επικοινωνήστε με την εταιρεία εκτυπώσεων για να μάθετε τι χρειάζονται. Για να βρείτε την εκτυπώσιμη πλευρά, εξετάστε το φιλμ κάτω από έντονο φως, μετά την εμφάνισή του. Η θαμπή πλευρά είναι η εκτυπώσιμη και η γυαλιστερή είναι η βάση. Ενημερωθείτε για το αν η εταιρεία εκτυπώσεων χρειάζεται φιλμ με τη θετική εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω, την αρνητική εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω, τη θετική εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω ή την αρνητική εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω. Φόντο Επιλέγει ένα χρώμα φόντου που θα εκτυπωθεί στη σελίδα, έξω από την περιοχή της εικόνας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεστε ένα μαύρο ή

17 έγχρωμο φόντο για τις διαφάνειες που εκτυπώνετε με ένα εκτυπωτικό μηχάνημα φωτογραφικού φιλμ. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή "Φόντο" και επιλέξτε ένα χρώμα από τον επιλογέα χρωμάτων. Αυτή η επιλογή επηρεάζει μόνο την εκτύπωση και όχι την ίδια την εικόνα. Πλαίσιο Εκτυπώνει ένα μαύρο πλαίσιο γύρω από μια εικόνα. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και επιλέξτε μια μονάδα για να ορίσετε το πλάτος του πλαισίου. Ξάκρισμα Εκτυπώνει σημάδια περικοπής μέσα στην εικόνα και όχι έξω από αυτήν. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν πρόκειται να κάνετε ψαλίδιση της εικόνας μέσα στο γραφικό. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και επιλέξτε μια μονάδα για να ορίσετε το πλάτος του ξακρίσματος. Ράστερ Ορίζει τη συχνότητα κουκκίδας (πυκνότητα γραμμών του ράστερ) και το σχήμα κουκκίδας για κάθε γραμμή ράστερ που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της εκτύπωσης. Μεταφορά Ρυθμίζει τις λειτουργίες μεταφοράς, που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την αντιστάθμιση του κέρδους κουκκίδας ή της απώλειας κουκκίδας που ενδέχεται να προκύψει κατά τη μεταφορά της εικόνας στο φιλμ. Αυτή η επιλογή αναγνωρίζεται μόνο όταν εκτυπώνετε απευθείας από το Photoshop ή όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή EPS και το εκτυπώνετε σε έναν εκτυπωτή PostScript. Γενικά, συνιστάται η ρύθμιση για το κέρδος κουκκίδας να γίνεται με τις ρυθμίσεις του πλαισίου διαλόγου "Ρύθμιση CMYK". Ωστόσο, οι λειτουργίες μεταφοράς είναι χρήσιμες για την αντιστάθμιση στην περίπτωση χρήσης μιας μη βαθμονομημένης συσκευής εξόδου. Παρεμβολή Εξομαλύνει την εμφάνιση μιας εικόνας χαμηλής ανάλυσης, βελτιώνοντας την ανασύνθεση κατά την εκτύπωση. Η ανασύνθεση, ωστόσο, ενδέχεται να μειώσει την οξύτητα της ποιότητας της εικόνας. Ορισμένοι εκτυπωτές PostScript Level 2 (ή μεγαλύτερο) έχουν δυνατότητα εκτέλεσης της λειτουργίας παρεμβολής. Αν αυτό δεν ισχύει για το δικό σας εκτυπωτή, η επιλογή αυτή δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.

Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών

Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών NPD3329-00 Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε συστήματα ανάκτησης ή η μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα οδήγησης σαρωτή MiraScan. Εγχειρίδιο χρήσης

Πρόγραµµα οδήγησης σαρωτή MiraScan. Εγχειρίδιο χρήσης Πρόγραµµα οδήγησης σαρωτή MiraScan Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή στο MiraScan.......................................................... 5 1.1 MiraScan....................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα

ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ψηφιακή Εικόνα Βασικές Έννοιες Βασικοί Όροι Αναλογικό σε Ψηφιακό Μια εικόνα ψηφιοποιείται µέσα από τις διαδικασίες της δειγµατοληψίας και του

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ PHOTOSHOP ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ADOBE PHOTOSHOP 7.0 ρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2004

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Πρωτογενές υλικό Μια εικόνα μπορεί να εισαχθεί στον υπολογιστή από: σαρωτή (Scanner) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή video capture monitor capture

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακή Εικόνα Ενότητες Α Μέρος Όραση & Θεωρία Χρώµατος Βασικές έννοιες: Χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας & είδη αρχείων Β Μέρος Τεχνολογίες ψηφιακής εικόνας Τεχνολογία CCD & CMOS Σαρωτής, Εκτυπωτής, Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΝ Η/Υ. των εικόνων.

ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΝ Η/Υ. των εικόνων. ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΝ Η/Υ Οι συνηθισµένες µέθοδοι για την προετοιµασία έργων και εικονογραφήσεων (µε το χέρι) απαιτούν χρόνο και υποµονή, και κάτω από χρονικούς περιορισµούς οι αλλαγές είναι περιορισµένες. Αντίθετα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Gimp. Η εικόνα του Gimp με το πινέλο μεταφορτώθηκε από τη σελίδα: http://rocketdock.com/addon/icons/20778

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Gimp. Η εικόνα του Gimp με το πινέλο μεταφορτώθηκε από τη σελίδα: http://rocketdock.com/addon/icons/20778 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Gimp Η εικόνα του Gimp με το πινέλο μεταφορτώθηκε από τη σελίδα: http://rocketdock.com/addon/icons/20778 Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: κατανοήσει τις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Από την άποψη των φωτογραφιών.

Ανάλυση Από την άποψη των φωτογραφιών. Ανάλυση Από την άποψη των φωτογραφιών. Το άρθρο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει τους αρχάριους χρήστες των υπολογιστών και των ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών, να εξοικειωθούν µε την ανάλυση και να καταλάβουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΟΥΖΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/5/2012 1 Η ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών Η αρχή του 20ου αιώνα σημαδεύεται από τη μεγάλη ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Γνωριµία µε το HP Photosmart Εξαρτήµατα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 5 Ο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/2007 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π/04082 ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟ Π/04086 ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Φωτόπουλος Βασίλης, Φαλιέρης Σωτήρης, Νικολόπουλος Γιώργος, Νικολόπουλος Κώστας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Οπτικός Σχεδιασμός (Visual Design) Όραση

Διαβάστε περισσότερα

hp scanjet 4400c series 5400c series

hp scanjet 4400c series 5400c series hp scanjet 4400c series 5400c series µ µ ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της εταιρίας Hewlett-Packard 2001 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή, ή µετάφραση χωρίς προηγούµενη

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης HP Scanjet G2410/G2710 Οδηγός χρήσης Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...3 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...3 Πρόσβαση στον οδηγό χρήσης µε λογισµικό ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 4 η Παρουσίαση : Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή στις Έννοιες των Εικόνων Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ & Η/Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ HARDWARE Οθόνες και κάρτα γραφικών κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2010 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα