Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x x 16. MegaPixels x x x x x

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x 480 0.3 22 x 16. MegaPixels. 1280 x 960 1.3 45 x 33. 1600 x 1200 2.1 56 x 42. 2048 x 1536 3."

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ Art & Creative Director Η εργασία με το Photoshop μας επιτρέπει να παράγουμε εικόνες Bitmap. Η εικόνα Bitmap δεν είναι τίποτα άλλο από μία ορθογώνια περιοχή που αναλύεται σε ένα πλέγμα από πολλά τετράγωνα( pixels, Picture Elements). Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός γραφικού Bitmap είναι: Το μέγεθος, η ανάλυση, το βάθος χρώματος. BITMAP ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ: Είναι το πλήθος των pixels που περιέχονται σε μία εικόνα στην οριζόντια και κάθετη διεύθυνση της, π.χ. 640 χ 480 pixels. Αυτό το μέγεθος δεν καθορίζει και την πραγματική εκτυπώσιμη διάσταση της εικόνας ή την ανάλυση της. ΑΝΑΛΥΣΗ (Resolution): Ανάλυση μίας εικόνας bitmap ορίζεται ως το πλήθος των pixels σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή (inch). Η ανάλυση ορίζεται και ως ppi (pixels per inch) 1inch=2,54cm. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 72 x 72 pixels 72 ppi 1 x 1inch. (2,54 x 2,54cm) 640 x 480 pixels 72 ppi 8,9 x 6,7 inch. (22,6 x 17cm) 640 x 480 pixels 144 ppi 4,45 x 3,35 inch.(11,3 x 8,5cm) Απαραίτητες έννοιες στην ανάλυση είναι: Ανάλυση ΣΑΡΩΜΕΝΗΣ εικόνας μετριέται σε ppi (pixel per inch) Ανάλυση ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗΣ εικόνας μετριέται σε dpi (dots per inch) Ανάλυση (συχνότητα) ΟΘΟΝΗΣ μετριέται σε lpi (lines per inch) Ένας κανόνας για να πετύχουμε την μέγιστη απόδοση της ανάλυσης της εικόνας είναι να διπλασιάζουμε την συχνότητα της. Π.χ. αν έχουμε μια οθόνη 150 lpi τότε θα πρέπει να σαρώσουμε την εικόνα σε ανάλυση 300ppi

2 - Είναι σαφές ότι η ανάλυση μιας εικόνας είναι αντιστρόφως ανάλογη της διάστασης της. - Το μέγεθος ενός pixel καθορίζεται από την ανάλυση της εικόνας. - Αν κρατήσω σταθερή την ανάλυση και μεγαλώσω τη διάσταση της εικόνας θα μεγαλώσει και το μέγεθος των pixel. - Αν μικρύνω τη διάσταση μιας εικόνας αυξάνεται η ανάλυση της διότι ο ίδιος αριθμός pixel θα βρεθεί σε μικρότερο χώρο. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ PPI Ο όρος ppi (pixel per inch) αναφέρεται στην ανάλυση μιας σαρωμένης μέσω scanner εικόνας και στην εμφάνιση της στην οθόνη Οταν βλέπουμε ένα θέμα σε φυσικό μέγεθος στο PhotoShop, τα 72 ppi είναι αρκετά για να μην χάσουμε σε λεπτομέρεια και να μην έχουμε μεγαλύτερο αρχείο από αυτό που χρειάζεται. Ο όρος ppi χρησιμοποιείται για να περιγράψει και τον αριθμό των εικονοστοιχείων ανά ίντσα σε μια ψηφιακή φωτογραφία (bitmap). Επίσης είναι όρος που υποστηρίζουν οι αισθητήρες των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών γνωστός σαν megapixels (Mp). Τα Mp προκύπτουν αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό της ανάλυσης W x H (πλάτος x ύψος). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μια φωτογραφία με ανάλυση 2048 x 1536 = Χρειάζεται φωτογραφική μηχανή 3.2 Mp. Pixels Πλάτος x ύψος MegaPixels Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x x x x x x x x x x x x x x x x 95 Το αποτέλεσμα των διαστάσεων της τελικής φωτογραφίας προκύπτει αν διαιρέσουμε την ανάλυση της φωτογραφίας μας π.χ 72 ppi με την ανάλυση των διαστάσεων των παραγομένων φωτογραφιών σε ίντσες και αν το αποτέλεσα το πολλαπλασιάσουμε με 2,54 θα έχουμε το αποτέλεσμα σε cm.

3 DPI Ο όρος dpi (dots per inch) αναφέρεται στην ανάλυση (resolution) μιας μονάδας εξόδου π.χ ενός εκτυπωτή Δείχνει πόσα σημεία (dots) μελάνης θα τοποθετήσει πάνω σε μια συγκεκριμένη διάσταση (inch) του χαρτιού. LPI Ο όρος lpi (line rer inch) προσδιορίζει την μονάδα που χρησιμοποιείται όταν μια ψηφιακή εικόνα πρόκειται να τυπωθεί με την μέθοδο του half-tone (raster) που είναι συνηθισμένοι στον χώρο των εκδόσεων, εφημερίδων και εκτυπώσεων. Αναφέρεται στον αριθμό των γραμμών του πλέγματος που χρησιμοποιείται στην διαδικασία εκτύπωσης και τυπικές τιμές είναι τα - 85 lpi για εφημερίδες lpi για βιβλία καλής ποιότητας lpi για ειδικές υψηλές ποιότητες. ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ( bit ): Μας δείχνει πόσες πιθανές χρωματικές διαβαθμίσεις μπορεί να πάρει το κάθε pixel μίας εικόνας. Με άλλα λόγια είναι το πλήθος των bit (δυαδικό ψηφίο), που χρησιμοποιούνται για να περιγραφεί το χρώμα κάθε ενός pixel. Όσο περισσότερα bit ανά pixel τόσα περισσότερα χρώματα διαθέτει η εικόνα. Στην απλούστερη μορφή του κάθε pixel ορίζεται είτε ως μαύρο είτε ως άσπρο. Αυτό ονομάζεται και εικόνα 1 bit. 1 bit = 2 1 = 2 χρώματα 2 bit = 2 2 = 4 χρώματα 4 bit = 2 4 = 16 χρώματα 8 bit = 2 8 = 256 χρώματα 16 bit = 2 16 = χρώματα 24 bit = 2 24 = χρώματα (true color) 32 bit = 2 32 = χρώματα (true color) - Το βάθος χρώματος ενός pixel καθορίζεται από τον αριθμό των bit - Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να διακρίνει έως αποχρώσεις.

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PIXEL ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι διαστάσεις των pixel (μέγεθος εικόνας ή ύψος και πλάτος) μιας εικόνας bitmap είναι η μέτρηση του αριθμού pixel σε συνδυασμό με το πλάτος και το ύψος μιας εικόνας. Ανάλυση είναι ο βαθμός της λεπτομέρειας σε μια εικόνα bitmap και μετράται σε pixel ανά ίντσα (ppi). Όσο περισσότερα pixel ανά ίντσα υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση. Γενικά, οι εικόνες με μεγαλύτερη ανάλυση παράγουν εκτυπωμένη εικόνα με καλύτερη ποιότητα. Η ίδια εικόνα στα 72-ppi και 300-ppi, μεγέθυνση 200% Ο συνδυασμός του μεγέθους pixel και τις ανάλυσης προσδιορίζει την ποσότητα δεδομένων εικόνας. Εκτός εάν γίνει αναδειγματοληψία μιας εικόνας, η ποσότητα των δεδομένων εικόνας παραμένει η ίδια όταν αλλάζετε είτε το μέγεθος pixel είτε την ανάλυση. Εάν αλλάξετε την ανάλυση ενός αρχείου, το πλάτος και το ύψος του αλλάζουν αντίστοιχα για να διατηρήσουν την ίδια ποσότητα δεδομένων εικόνας. Και το αντίθετο. Στο Photoshop, μπορείτε να δείτε τη σχέση ανάμεσα στο μέγεθος εικόνας και στην ανάλυση στο πλαίσιο διαλόγου "Μέγεθος" (επιλέξτε Εικόνα > Μέγεθος εικόνας). Καταργήστε την επιλογή "Αναδειγματοληψία εικόνας" γιατί δεν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα δεδομένων εικόνας στη φωτογραφία σας. Έπειτα αλλάξτε το πλάτος ή το ύψος ή την ανάλυση. Καθώς αλλάζετε μια τιμή, οι άλλες δύο τιμές αλλάζουν αντίστοιχα.

5 Οι διαστάσεις pixel αντιστοιχούν στο μέγεθος (εξόδου) κειμένου επί την ανάλυση. A. Αρχικές διαστάσεις και ανάλυση B. Μείωση της ανάλυσης χωρίς αλλαγή των διαστάσεων pixel (χωρίς αναδειγματοληψία) Γ. Η μείωση της ανάλυσης στο ίδιο μέγεθος αρχείου μειώνει τις διαστάσεις pixel (αναδειγματοληψία).

6 Αναδειγματοληψία Αναδειγματοληψία είναι η αλλαγή της ποσότητας δεδομένων εικόνας που έχετε καθώς αλλάζετε τις διαστάσεις pixel ή την ανάλυση μιας εικόνας. Όταν μειώνετε τη δειγματοληψία (μειώνετε τον αριθμό των pixel), διαγράφονται κάποιες πληροφορίες από την εικόνα. Όταν κάνετε αναδειγματοληψία προς τα πάνω (αυξάνετε τους αριθμούς των pixel ή κάνετε αύξηση δειγματοληψίας), προστίθενται νέα pixel. Ορίζετε μια μέθοδο παρεμβολής για να προσδιορίσετε με ποιο τρόπο θα προστίθενται ή θα διαγράφονται τα pixel. Αναδειγματοληψία pixel A. Μείωση δειγματοληψίας B. Αρχική Γ. Αναδειγματοληψία προς τα πάνω (εμφανίζονται επιλεγμένα pixel για κάθε σύνολο εικόνων)

7 Έχετε υπόψη σας ότι η αναδειγματοληψία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ποιότητα της εικόνας. Για παράδειγμα, όταν κάνετε αναδειγματοληψία μιας εικόνας για να έχετε μεγαλύτερες διαστάσεις pixel, η εικόνα χάνει κάποιες από τις λεπτομέρειες και την οξύτητά της. Η εφαρμογή του φίλτρου μάσκας όξυνσης στην εικόνα μετά την αναδειγματοληψία ενδέχεται να βοηθήσει ώστε να γίνει πάλι εστίαση στις λεπτομέρειες της εικόνας. Μπορείτε να αποφύγετε την αναδειγματοληψία εφόσον σαρώσετε ή δημιουργήσετε την εικόνα σε επαρκώς υψηλή ανάλυση. Εάν θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων της αλλαγής διαστάσεων pixel στην οθόνη ή να κάνετε δοκιμαστικές εκτυπώσεις σε διαφορετικές αναλύσεις, πραγματοποιήστε αναδειγματοληψία ενός αντίγραφου του αρχείου σας.

8 ΤΟ ΡΑΣΤΕΡ Τα φιλμ που χρησιμοποιούνται από το ατελιέ για το χρωματικό διαχωρισμό των προτύπων, καλούνται λιθογραφικά φιλμ. Για να απεικονιστεί ένα τονικό θέμα σε λιθογραφικό φιλμ χρησιμοποιήθηκε το πλέγμα ράστερ Για την απόδοση του λευκού χρώματος σε αυτό δεν εγγράφεται τίποτα στο λιθογραφικό φιλμ, για την απόδοση του μαύρου χρώματος εγγράφεται ολόκληρη η επιφάνια του, ενώ για την απόδοση των ενδιάμεσων τόνων εγγράφονται κουκίδες διαφόρων μεγεθών, που καλύπτουν από 1% ως 99% της επιφάνειας του φιλμ, ανάλογα με τον τόνο που αυτές αντιπροσωπεύουν. Το σχήμα της κουκίδας Η κουκίδα του ράστερ μπορεί να είναι: - στρογγυλή - τετράγωνη - ρόμβος - έλλειψη Το μέγεθος της κουκίδας Η επιλογή του μεγέθους της κουκίδας του πλέγματος του ράστερ εξαρτάται κατά κύριο λόγο, από την εκτυπωτική μέθοδο και την ποιότητα του εκτυπωτικού υποστρώματος. Δίνονται ενδεικτικές τιμές που αντιστοιχούν για εκτυπώσεις: Όφσετ: συνήθως από 35 κουκίδες ή αλλιώς γραμμές (lines), όπως αποκαλούνται, ανά εκατοστό, έως 90 κουκίδες /cm Μεταξοτυπία: συνήθως από 12 κουκίδες /cm έως 48 κουκίδες /cm Φλεξογραφία: συνήθως από 12 κουκίδες/cm έως 60 κουκίδες /cm Η κάλυψη της επιφάνειας Αυτή υπολογίζεται, όπως είδαμε, σε ποσοστά από 1% έως 99%. Οι μοίρες του ράστερ Οι κουκίδες του ράστερ δεν είναι τυχαία διασκορπισμένες σε κάθε φιλμ που αντιστοιχεί στα χρώματα της τετραχρωμίας, αλλά είναι διατεταγμένες με συγκεκριμένη διεύθυνση. Η διεύθυνση αυτή των κουκίδων, η κλίση τους, δηλαδή, χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες μοίρες. Για τον καθορισμό των μοιρών των κουκίδων μετριέται η γωνία που ορίζεται από το οριζόντιο επίπεδο και από τη διεύθυνση διάταξης των κουκίδων.

9 Σε μονόχρωμες αναπαραγωγές το ράστερ τοποθετείται σε γωνία 45 ο, επειδή σε αυτή την κλίση οι κουκίδες του ράστερ δε διακρίνονται εύκολα, ενώ στις έγχρωμες τοποθετείται: - Cyan 15 ο ή 75 ο - Magenta 45 ο - Yellow 90 ο - Black 105 ο ή 75 ο Ο κανόνας που ακολουθείται είναι ο εξής: Η διαφορά των μοιρών μεταξύ των χρωμάτων πρέπει να είναι 30 ο για να μη δημιουργείται μουαρέ. Έτσι όταν το Μαύρο είναι στις 105 ο, το Cyan είναι στις 75 ο, το Magenta στις 45 ο και το Yellow στις 90 ο. Το κίτρινο βρίσκεται πάντα κάθετα στις 90 ο, κάνει μουαρέ με cyan και μαύρο, αλλά δεν φαίνεται στην εκτύπωση, διότι είναι άτονο χρώμα. ΜΟΥΑΡΕ Είναι το φαινόμενο συμβολής κατά το οποίο η κουκκίδα από ένα παραγόμενο φιλμ πέφτει ακριβώς δίπλα ή επικαλύπτει ελαφρά την κουκκίδα από ένα άλλο φιλμ διαφορετικού χρώματος δηλαδή οι γωνίες δεν είναι στην ακριβή τους θέση, έτσι ώστε να δημιουργείται μια μεγάλη κουκκίδα που φαίνεται με γυμνό μάτι. Μουαρέ Διάφορες μορφές κουκκίδας ράστερ.

10 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Η ανάλυση εκτυπωτή μετράται σε κουκκίδες μελανιού ανά ίντσα και είναι επίσης γνωστή ως dpi. Γενικά, όσο περισσότερες κουκκίδες ανά ίντσα υπάρχουν, τόσο πιο λεπτομερές θα είναι το αποτέλεσμα της εκτύπωσης που θα έχετε. Οι περισσότεροι εκτυπωτές ψεκασμού έχουν ανάλυση περίπου 720 με 2880 dpi. (Στην ουσία, οι εκτυπωτές ψεκασμού παράγουν ένα μικροσκοπικό ίχνος ψεκασμού μελανιού, όχι πραγματικές κουκκίδες όπως οι εικονοθέτες και οι εκτυπωτές laser). Η ανάλυση εκτυπωτή είναι διαφορετική αλλά σχετίζεται με την ανάλυση εικόνας. Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία υψηλής ποιότητας σε εκτυπωτή ψεκασμού, μια ανάλυση οθόνης περίπου 220 ppi θα πρέπει να έχει καλά αποτελέσματα. Συχνότητα ράστερ είναι ο αριθμός κουκκίδων του εκτυπωτή ή των κελιών ράστερ ανά ίντσα που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση εικόνων σε κλίμακα του γκρι ή διαχωρισμούς χρωμάτων. Γνωστή επίσης ως συχνότητα σάρωσης ή συχνότητα γραμμής, η συχνότητα ράστερ μετράται σε γραμμές ανά ίντσα (lpi) ή γραμμές κελιών ανά ίντσα σε ράστερ. Όσο πιο υψηλή είναι η ανάλυση της συσκευής εξόδου, τόσο πιο λεπτή (υψηλή) συχνότητα σάρωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Η σχέση μεταξύ ανάλυσης εικόνας και συχνότητας ράστερ προσδιορίζει την ποιότητα των λεπτομερειών στην εκτυπωμένη εικόνα. Για να παράγετε εικόνα ράστερ στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, γενικά χρησιμοποιείτε ανάλυση οθόνης που να πολλαπλασιάζει κατά 1,5 ή το μέγιστο 2 φορές τη συχνότητα κουκκίδας. Ωστόσο, σε ορισμένες εικόνες και συσκευές εξόδου, μια χαμηλότερη ανάλυση μπορεί να παράγει καλά αποτελέσματα. Για να ορίσετε τη συχνότητα ράστερ του εκτυπωτή σας, ελέγξτε την τεκμηρίωση του εκτυπωτή σας ή συμβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας. Σημείωση: Ορισμένοι εικονοθέτες και εκτυπωτές laser 600-dpi χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές κουκκίδας από το ράστερ. Εάν εκτυπώνετε μια εικόνα σε εκτυπωτή που δεν χρησιμοποιεί το ράστερ, συμβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας ή την τεκμηρίωση του εκτυπωτή σας για τις συνιστώμενες αναλύσεις οθόνης.

11 Παραδείγματα συχνότητας ράστερ A. 65 lpi: Αδρές κουκκίδες, τυπικά χρησιμοποιείται για την εκτύπωση δελτίων τύπου και κουπονιών για την αγορά προϊόντων B. 85 lpi: Μεσαίες κουκκίδες, τυπικά χρησιμοποιείται για την εκτύπωση εφημερίδων Γ. 133 lpi: Κουκκίδες υψηλής ποιότητας που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση έγχρωμων περιοδικών Δ.177 lpi: Πολύ λεπτή κουκκίδα που συνήθως χρησιμοποιείται για ετήσιες αναφορές και για εικόνες σε λευκώματα

12 ΜΕ ΠΟΣΑ DPI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΑΝΑΡΕΙΣ;;; Από Χαριλάου Δημήτρη (υλικό MICROTEK) Είναι γνωστό ότι μπορείτε να καθορίσετε εσείς τον αριθμό των dpi με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί μία σάρωση (μέχρι το μέγιστο του scanner). Το βασικό ερώτημα που γεννιέται σε κάθε χρήστη αφορά στο ποια είναι η σωστή ανάλυση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που η τιμή ανάλυσης είναι πολύ χαμηλή, ο σαρωτής δεν θα αποκτήσει αρκετές πληροφορίες και η εικόνα θα είναι ασαφής. Αντίθετα, αν είναι πολύ υψηλή, το γραφικό αρχείο θα είναι πολύ μεγάλο και η σάρωση θα διαρκέσει περισσότερο. Εκτιμήστε λοιπόν σωστά τις ανάγκες σας για να επιτύχετε εξοικονόμηση χρόνου και χώρου. Η ανάλυση εξαρτάται από το αντικείμενο που σαρώνετε καθώς και τη συσκευή εξόδου που θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση της εικόνας. Αν η συσκευή εξόδου είναι ολόκληρη η οθόνη του υπολογιστή, προκειμένου να έχετε απόλυτη ακρίβεια κατά την επιλογή ανάλυσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον τύπο: Επιθυμητή ανάλυση = πλάτος ανάλυσης οθόνης / πλάτος της προς σάρωση εικόνας Για παράδειγμα, αν μία οθόνη χρησιμοποιεί ανάλυση 8ΟΟ X 6ΟΟ και η εικόνα έχει πλάτος 5 ίντσες, η ανάλυση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι 8ΟΟ/5 =160 dpi. Αν θέλουμε η εικόνα να εμφανιστεί στην οθόνη αλλά στο πραγματικό μέγεθός της, τότε ισχύει ο τύπος: Eπιθυμητή ανάλυση = πλάτος ανάλυσης οθόνης / μέγιστο ορατό πλάτος οθόνης Για παράδειγμα, με ανάλυση 8ΟΟ Χ 6ΟΟ και μέγιστο ορατό πλάτος οθόνης 11,75 ίντσες (μετρήστε το πλάτος της οθόνης σε εκατοστά και διαιρέστε με 2,54), θα πρέπει να ορίσετε ανάλυση ίση με 8ΟΟ / 11,7 = 68 dpi. Αν η συσκευή εξόδου είναι ο εκτυπωτής τότε ο αντίστοιχος τύπος είναι: (Tελικό ύψος εικόνας/πραγματικό ύψος εικόνας)* Ηalftοne freq.* 2 Για παράδειγμα, αν θέλετε να σαρώσετε μία εικόνα με ύψος 5 ίντσες και να την τοποθετήσετε σε ένα πλαίσιο κειμένου με ύψος 3 ίντσες τότε, αν υποθέσουμε ότι η halftοne freqυency του εκτυπωτή είναι 60 lpi (βρίσκεται από τα αντίστοιχα manυals), η ανάλυση που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι (3/5)*6Ο*2 = 72 dpi.

13 Αν δεν θέλετε να μπλέξετε με τύπους και υπολογισμούς, υπάρχουν δύο γενικοί και απλοί κανόνες που μπορείτε να ακολουθείτε. 1. Κείμενο ή γραμμικό σχέδιο Σαρώστε με τη μέγιστη τιμή dpi που μπορεί να αποδώσει ο εκτυπωτής σας. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε διαβαθμίσεις γκρίζου και για να αποδωθούν σωστά όλες οι λεπτές άκρες των γραμμάτων ή των σχεδίων ο τύπος είναι: Μέγεθος αρχείου = ύψος εικόνας * πλάτος εικόνας * (ανάλυση σάρωσης) * bytes ανά pixel Αν η σάρωση γίνεται με σκοπό την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, τότε ανάλογα με το μέγεθος και την καθαρότητα αποτύπωσης των γραμμάτων χρησιμοποιήστε ανάλυση 200 με 3ΟΟ dpi. Συνήθως τα 300 dpi είναι η σωστή σάρωση. 2. Εικόνες Στη συνέχεια δίνεται μία εικόνα των αναλύσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, όπως προτείνονται από κατασκευαστές: - Για εκτυπωτές των 3ΟΟ dpi είναι συνήθως αρκετή μία σάρωση σε 100 dpi. - Για εκτυπωτές cοlοr inkjet των 360 dpi αρκεί μία σάρωση με 135 dpi. - Για εκτυπωτές των 6ΟΟ dpi αρκεί μία σάρωση με 150 dpi. Σε κάθε περίπτωση μία σάρωση με άνω των 2ΟΟ dpi δεν προσφέρει καμία βελτίωση στην ποιότητα της εκτυπούμενης εικόνας, ανεξάρτητα από την ποιότητα του εκτυπωτή που διαθέτετε.

14 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΞΟΔΟΥ Αν η προετοιμασία των εικόνων σας για επαγγελματική εκτύπωση γίνεται απευθείας στο Photoshop, μπορείτε να επιλέξετε και να κάνετε προεπισκόπηση για μια ποικιλία από σημάδια σελίδας και άλλες επιλογές εξόδου, χρησιμοποιώντας την εντολή "Εκτύπωση". Γενικά, αυτές οι επιλογές εξόδου πρέπει να ορίζονται μόνο από τους ειδικούς στην προεκτύπωση ή από πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τη διαδικασία εκτύπωσης. Σημάδια σελίδας A. Γραμμή απόχρωσης ντεγκραντέ B. Ετικέτα Γ. Σημεία σύμπτωσης

15 Δ. Γραμμή προοδευτικού χρώματος E. Γωνιακό σημάδι περικοπής Στ. Κεντρικό σημάδι περικοπής Z. Περιγραφή Η. Στόχος τύπου αστέρι 1. Επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση. 2. Επιλέξτε "Έξοδος" από το αναδυόμενο μενού. 3. Ρυθμίστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές: Γραμμές βαθμονόμησης Εκτυπώνει μια κλίμακα του γκρι 11 βημάτων, μια μετάβαση πυκνότητας από το 0 έως το 100% σε διαβαθμίσεις του 10%. Στην περίπτωση διαχωρισμού χρωμάτων CMYK, στα αριστερά κάθε τσίγκου CMYK εκτυπώνεται μια γραμμή απόχρωσης ντεγκραντέ και στα δεξιά μια γραμμή προοδευτικού χρώματος. Σημείωση: Οι γραμμές βαθμονόμησης, τα σημεία σύμπτωσης, τα σημάδια περικοπής και οι ετικέτες εκτυπώνονται μόνο εάν το χαρτί είναι μεγαλύτερο από την εκτυπωμένη εικόνα. Για τις γραμμές βαθμονόμησης και τα σημεία σύμπτωσης στόχου τύπου αστέρι, απαιτείται εκτυπωτής PostScript. Σημεία σύμπτωσης Εκτυπώνει σημεία σύμπτωσης στην εικόνα (στόχους τύπου ομόκεντρων κύκλων και στόχους τύπου αστέρι). Αυτά τα σημεία χρησιμοποιούνται κυρίως για την ευθυγράμμιση των διαχωρισμών των χρωμάτων. Γωνιακά σημάδια περικοπής Εκτυπώνει σημάδια περικοπής στα σημεία όπου πρέπει να γίνει ψαλίδιση της σελίδας. Μπορείτε να εκτυπώσετε σημάδια περικοπής στις γωνίες. Σε εκτυπωτές PostScript, ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή γίνεται επίσης εκτύπωση των στόχων τύπου αστέρι. Κεντρικά σημάδια περικοπής Εκτυπώνει σημάδια περικοπής στα σημεία όπου πρέπει να γίνει ψαλίδιση της σελίδας. Μπορείτε να εκτυπώσετε σημάδια περικοπής στο κέντρο κάθε άκρου.

16 Περιγραφή Εκτυπώνει το κείμενο περιγραφής που έχει εισαχθεί στο πλαίσιο διαλόγου "Πληροφορίες αρχείου", με όριο περίπου τους 300 χαρακτήρες. Το κείμενο της περιγραφής εκτυπώνεται πάντοτε σε απλή γραμματοσειρά Helvetica 9 στιγμών. Ετικέτες Εκτυπώνει το όνομα του αρχείου πάνω από την εικόνα. Αν εκτυπώνετε διαχωρισμούς, στην ετικέτα περιλαμβάνεται και το όνομα του διαχωρισμού. Εκτυπώσιμη πλευρά κάτω Κάνει το κείμενο αναγνώσιμο όταν η πλευρά με τη φωτοευαίσθητη επίστρωση είναι προς τα κάτω, δηλαδή όταν η εκτυπώσιμη πλευρά του φιλμ ή του φωτογραφικού χαρτιού δεν είναι στραμμένη προς το μέρος σας. Κανονικά, οι εικόνες που εκτυπώνονται σε χαρτί εκτυπώνονται με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω, ώστε το κείμενο να διαβάζεται όταν η πλευρά με τη φωτοευαίσθητη επίστρωση είναι στραμμένη προς το μέρος σας. Οι εικόνες που εκτυπώνονται σε φιλμ, συχνά εκτυπώνονται με τη φωτοευαίσθητη επίστρωση προς τα κάτω. Αρνητική Εκτυπώνει μια αντιστραμμένη εκδοχή ολόκληρου του αποτελέσματος, περιλαμβάνοντας όλες τις μάσκες και τυχόν χρώματα φόντου. Σε αντίθεση με την εντολή "Αντιστροφή" του μενού "Εικόνα", η επιλογή "Αρνητική" μετατρέπει σε αρνητικό το αποτέλεσμα, και όχι την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη. Αν εκτυπώνετε διαχωρισμούς απευθείας σε φιλμ, είναι πολύ πιθανό να χρειάζεστε αρνητικό, αν και σε πολλές χώρες συνηθίζονται τα θετικά φιλμ. Επικοινωνήστε με την εταιρεία εκτυπώσεων για να μάθετε τι χρειάζονται. Για να βρείτε την εκτυπώσιμη πλευρά, εξετάστε το φιλμ κάτω από έντονο φως, μετά την εμφάνισή του. Η θαμπή πλευρά είναι η εκτυπώσιμη και η γυαλιστερή είναι η βάση. Ενημερωθείτε για το αν η εταιρεία εκτυπώσεων χρειάζεται φιλμ με τη θετική εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω, την αρνητική εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω, τη θετική εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω ή την αρνητική εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω. Φόντο Επιλέγει ένα χρώμα φόντου που θα εκτυπωθεί στη σελίδα, έξω από την περιοχή της εικόνας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεστε ένα μαύρο ή

17 έγχρωμο φόντο για τις διαφάνειες που εκτυπώνετε με ένα εκτυπωτικό μηχάνημα φωτογραφικού φιλμ. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή "Φόντο" και επιλέξτε ένα χρώμα από τον επιλογέα χρωμάτων. Αυτή η επιλογή επηρεάζει μόνο την εκτύπωση και όχι την ίδια την εικόνα. Πλαίσιο Εκτυπώνει ένα μαύρο πλαίσιο γύρω από μια εικόνα. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και επιλέξτε μια μονάδα για να ορίσετε το πλάτος του πλαισίου. Ξάκρισμα Εκτυπώνει σημάδια περικοπής μέσα στην εικόνα και όχι έξω από αυτήν. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν πρόκειται να κάνετε ψαλίδιση της εικόνας μέσα στο γραφικό. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και επιλέξτε μια μονάδα για να ορίσετε το πλάτος του ξακρίσματος. Ράστερ Ορίζει τη συχνότητα κουκκίδας (πυκνότητα γραμμών του ράστερ) και το σχήμα κουκκίδας για κάθε γραμμή ράστερ που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της εκτύπωσης. Μεταφορά Ρυθμίζει τις λειτουργίες μεταφοράς, που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την αντιστάθμιση του κέρδους κουκκίδας ή της απώλειας κουκκίδας που ενδέχεται να προκύψει κατά τη μεταφορά της εικόνας στο φιλμ. Αυτή η επιλογή αναγνωρίζεται μόνο όταν εκτυπώνετε απευθείας από το Photoshop ή όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή EPS και το εκτυπώνετε σε έναν εκτυπωτή PostScript. Γενικά, συνιστάται η ρύθμιση για το κέρδος κουκκίδας να γίνεται με τις ρυθμίσεις του πλαισίου διαλόγου "Ρύθμιση CMYK". Ωστόσο, οι λειτουργίες μεταφοράς είναι χρήσιμες για την αντιστάθμιση στην περίπτωση χρήσης μιας μη βαθμονομημένης συσκευής εξόδου. Παρεμβολή Εξομαλύνει την εμφάνιση μιας εικόνας χαμηλής ανάλυσης, βελτιώνοντας την ανασύνθεση κατά την εκτύπωση. Η ανασύνθεση, ωστόσο, ενδέχεται να μειώσει την οξύτητα της ποιότητας της εικόνας. Ορισμένοι εκτυπωτές PostScript Level 2 (ή μεγαλύτερο) έχουν δυνατότητα εκτέλεσης της λειτουργίας παρεμβολής. Αν αυτό δεν ισχύει για το δικό σας εκτυπωτή, η επιλογή αυτή δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Πρωτογενές υλικό Μια εικόνα μπορεί να εισαχθεί στον υπολογιστή από: σαρωτή (Scanner) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή video capture monitor capture

Διαβάστε περισσότερα

Scanner (Η σάρωση και τα µυστικά της)

Scanner (Η σάρωση και τα µυστικά της) Scanner (Η σάρωση και τα µυστικά της) Τρόπος Λειτουργίας Ένας scanner χρησιµοποιεί για φωτεινή πηγή µία ισχυρή λάµπα φθορίου, η οποία µπορεί να µετακινηθεί κατά µήκος της συσκευής και να σαρώσει την εικόνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα

ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ψηφιακή Εικόνα Βασικές Έννοιες Βασικοί Όροι Αναλογικό σε Ψηφιακό Μια εικόνα ψηφιοποιείται µέσα από τις διαδικασίες της δειγµατοληψίας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης 1 Περιγραφή Μαθήµατος ΘΕΩΡΙΑ Fast Fourier Transform Συνελίξεις Μη Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Βασικά στοιχεία εικονοστοιχείου (pixel) Φυσική λειτουργία όρασης Χηµική και ψηφιακή σύλληψη (Κλασσικές και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιστική σχεδίαση και παράµετροι χρωµατικών διαχωρισµών στην εκτύπωση χαρτοκιβωτίων

Γραφιστική σχεδίαση και παράµετροι χρωµατικών διαχωρισµών στην εκτύπωση χαρτοκιβωτίων 1 Γραφιστική σχεδίαση και παράµετροι χρωµατικών διαχωρισµών στην εκτύπωση χαρτοκιβωτίων 2 Συνεννόηση µεταξύ των συνεργατών πριν από την εκτύπωση Ο πελάτης µαζί µε τον γραφίστα, το ατελιέ, και την µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 2 και 3: Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 4 η Παρουσίαση : Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή στις Έννοιες των Εικόνων Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής)

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Σελίδα 1 από 5 Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων

Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων 2η Δραστηριότητα Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων Περίληψη Οι υπολογιστές απομνημονεύουν τα σχέδια, τις φωτογραφίες και άλλα σχήματα, χρησιμοποιώντας μόνον αριθμούς. Με την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Συμπλήρωση κενών 1. Η Λαμπρότητα (Brightness) είναι Υποκειμενικός παράγοντας. 2. Το χρώμα ενός αντικειμένου εξαρτάται από το ίδιο και την φωτεινή πηγή. 3. Το Μάτι είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος Μονάδες Κεντρική Μονάδες εισόδου µονάδα εξόδου Κεντρική Αποθήκευση µονάδα ιαχωρισµός των µονάδων του υλικού

ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος Μονάδες Κεντρική Μονάδες εισόδου µονάδα εξόδου Κεντρική Αποθήκευση µονάδα ιαχωρισµός των µονάδων του υλικού ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Είσοδος Μονάδες εισόδου Επεξεργασία Κεντρική µονάδα Έξοδος Μονάδες εξόδου Κεντρική µονάδα Αποθήκευση ιαχωρισµός των µονάδων του υλικού 2.5 MΟΝΑ ΕΣ ΕΞΟ ΟΥ Οι µονάδες εξόδου εξυπηρετούν την

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών

Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών NPD3329-00 Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε συστήματα ανάκτησης ή η μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Από την άποψη των φωτογραφιών.

Ανάλυση Από την άποψη των φωτογραφιών. Ανάλυση Από την άποψη των φωτογραφιών. Το άρθρο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει τους αρχάριους χρήστες των υπολογιστών και των ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών, να εξοικειωθούν µε την ανάλυση και να καταλάβουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 series... 3 Τα μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ Μαζί με την αίτηση έκδοσης διαβατηρίου πρέπει να υποβάλλεται μία (1) πρόσφατη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες των αιτουμένων διαβατήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακή Εικόνα Ενότητες Α Μέρος Όραση & Θεωρία Χρώµατος Βασικές έννοιες: Χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας & είδη αρχείων Β Μέρος Τεχνολογίες ψηφιακής εικόνας Τεχνολογία CCD & CMOS Σαρωτής, Εκτυπωτής, Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Οθόνες. Οθόνες και Συστήµατα ήχου. Κατηγορίες οθονών. Κατηγορίες οθονών. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 3. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Οθόνες. Οθόνες και Συστήµατα ήχου. Κατηγορίες οθονών. Κατηγορίες οθονών. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 3 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Συσκευές Εξόδου Κεφάλαιο 3Α: Οθόνες και Συστήµατα ήχου Οθόνες Σύγκριση οθονών

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Interpolating Point Data

Interpolating Point Data Interpolating Point Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψηφιοποίηση, Οργάνωση, Τεκμηρίωση Φωτογραφικών αρχείων και Διάθεση αυτών στο Διαδίκτυο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψηφιοποίηση, Οργάνωση, Τεκμηρίωση Φωτογραφικών αρχείων και Διάθεση αυτών στο Διαδίκτυο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψηφιοποίηση, Οργάνωση, Τεκμηρίωση Φωτογραφικών αρχείων και Διάθεση αυτών στο Διαδίκτυο Κακλαμάνου Γαρυφαλιά Α.Μ. 697 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα οδήγησης σαρωτή MiraScan. Εγχειρίδιο χρήσης

Πρόγραµµα οδήγησης σαρωτή MiraScan. Εγχειρίδιο χρήσης Πρόγραµµα οδήγησης σαρωτή MiraScan Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή στο MiraScan.......................................................... 5 1.1 MiraScan....................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις και Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Εκτυπώσεις και Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση Εκτυπώσεις και Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση Η τεχνολογία των Εκτυπώσεων και η θεωρία των χρωµάτων Σηµειώσεις για το Μάθηµα «Οπτική Επικοινωνία» Χειµερινού Εξαµήνου ηµήτρης Κουτσοµπόλης Περιεχόµενα 1. Εξειδικευµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά µε Η/Υ. Τεχνολογίες Γραφικών & Στοιχεία µαθηµατικών

Γραφικά µε Η/Υ. Τεχνολογίες Γραφικών & Στοιχεία µαθηµατικών Γραφικά µε Η/Υ Τεχνολογίες Γραφικών & Στοιχεία µαθηµατικών Τεχνολογίες Γραφικών 2/ 4 Τεχνολογία παραγωγής συνθετικής εικόνας (Πλεγµατική οθόνη) Πλεγµατική οθόνη (Raster): δισδιάστατο πλέγµα απόpixels Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ Σεμινάριο Ενημέρωσης: 26 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Παράδειγμα Εικόνας Πρόλογος Αυτό το πρότυπο του Word θα σας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα προσωπικά σας Newsletter στο MS Word. Μπορείτε να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα Έκδοση: 1.0 Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 20100 Ασημίνα Σπανίδου και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου aspanidou@di.uoa.gr koupe@di.uoa.gr Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ HMEΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΡΙΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς PowerPoint 1. Εισαγωγή διαφάνειας a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας b. Επιλέγουμε το είδος της διαφάνειας που επιθυμούμε. Η πρώτη διαφάνεια συνήθως είναι η διαφάνεια τίτλου. c. Ξεκινούμε να γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης

Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΛΑΙΜΟΥ LANYARDS TRENDY BUSINESS Σατινέ Κορδόνια Ψηφιακής εκτύπωσης Τα σατινέ κορδόνια έχουν γίνει το πιο δημοφιλές είδος κορδονιού. Η απαλή σαν μετάξι επιφάνειά τους είναι ιδανική για ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ Εκτυπωτές παραγωγής SureColor SC-T3200, SC-T5200, SC-T7200 24, 36 και 44 ιντσών ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ Σχέδια CAD Αναπαραγωγή έντυπου υλικού Banner για σημεία πώλησης ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak

Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak Οδηγίες χρήσης A-61830_el 1 Επισκόπηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...1-1 Δυνατότητες...1-2 Υποστηρικτική τεκμηρίωση...1-3 Η Kodak Alaris Inc. και η NewSoft συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στη Ψηφιακή Φωτογραφία» Σηµειώσεις για το Μάθηµα «Οπτική Επικοινωνία» Χειµερινού Εξαµήνου. Ειρήνη Γιανναρά

«Εισαγωγή στη Ψηφιακή Φωτογραφία» Σηµειώσεις για το Μάθηµα «Οπτική Επικοινωνία» Χειµερινού Εξαµήνου. Ειρήνη Γιανναρά «Εισαγωγή στη Ψηφιακή Φωτογραφία» Σηµειώσεις για το Μάθηµα «Οπτική Επικοινωνία» Χειµερινού Εξαµήνου Ειρήνη Γιανναρά ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ψηφιακή φωτογραφία είναι το αποτέλεσµα της καταγραφής εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΝ Η/Υ. των εικόνων.

ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΝ Η/Υ. των εικόνων. ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΝ Η/Υ Οι συνηθισµένες µέθοδοι για την προετοιµασία έργων και εικονογραφήσεων (µε το χέρι) απαιτούν χρόνο και υποµονή, και κάτω από χρονικούς περιορισµούς οι αλλαγές είναι περιορισµένες. Αντίθετα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά DESIGNJET T790 & T1300 eprinter. Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων ποιότητας εικόνας

Σειρά DESIGNJET T790 & T1300 eprinter. Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων ποιότητας εικόνας Σειρά DESIGNJET T790 & T1300 eprinter Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων ποιότητας εικόνας 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2 Περιοχή εργασίας A. Παράθυρο εγγράφου B. Συγκέντρωση πινάκων συμπτυγμένων σε εικονίδια Γ. Γραμμή τίτλου πίνακα Δ. Γραμμή μενού E. Γραμμή επιλογών Στ. Παλέτα εργαλείων Ζ. Κουμπί σύμπτυξης σε εικονίδια Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή

Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή 1 Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή Ο υπολογιστής, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στο εργαστήριο του σχολείου σας, περιλαμβάνει διάφορα ξεχωριστά τμήματα που συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 5400 series. Οδηγός χρήσης

HP Deskjet 5400 series. Οδηγός χρήσης HP Deskjet 5400 series Οδηγός χρήσης Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σκαναρίσματος βιβλίου

Οδηγός σκαναρίσματος βιβλίου Οδηγός σκαναρίσματος βιβλίου Εδώ θα προσπαθήσω να σας δώσω οδηγίες σχετικά με την πιο εύκολη μεταφορά ενός βιβλίου στον υπολογιστή (αρχικά) για την μεταφορά στη συνέχεια σε ταμπλέτα ή άλλο μέσο. Τι θα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα SP 3500SF / 3510SF SP Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα Το RICOH SP 3500SF / 3510 SF αποτελεί ένα συµπαγές και φιλικό προς τον χρήστη µηχάνηµα. Εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα και παραγωγικότητα στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα